КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 лютого 2012 р. N 81

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення візитів делегацій України та відряджень працівників органів державної влади за кордон за рішенням Кабінету Міністрів України

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення візитів делегацій України та відряджень працівників органів державної влади за кордон за рішенням Кабінету Міністрів України, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 23

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 лютого 2012 р. N 81

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення візитів делегацій України та відряджень працівників органів державної влади за кордон за рішенням Кабінету Міністрів України

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України", для забезпечення візитів делегацій України (членів офіційних, урядових та інших делегацій) та відряджень працівників органів державної влади за кордон за рішенням Кабінету Міністрів України (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України.

3. Бюджетні кошти використовуються з метою забезпечення провадження зовнішньої діяльності України щодо політичного, економічного, науково-технічного, торговельного і культурного співробітництва з іноземними державами та міжнародними організаціями і спрямовуються на забезпечення візитів делегацій України та відряджень працівників органів державної влади за кордон за рішенням Кабінету Міністрів України, пов'язаних з:

участю органів державної влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна;

забезпеченням в установленому порядку урядовим зв'язком Президента України та Прем'єр-міністра України під час офіційних і робочих візитів за кордон;

участю державних службовців у навчальних процесах за кордоном;

здійсненням заходів щодо підготовки до укладення міжнародних договорів України;

розвитком міжнародного співробітництва у галузі безпеки;

міжнародним кредитно-фінансовим та технічним співробітництвом;

участю делегацій України та представників органів державної влади у міжнародних консультаціях, переговорах, конференціях, сесіях органів міжнародних організацій, засіданнях міжурядових комісій та інших спільних органів;

розробленням та виконанням нової Програми довгострокового торгово-економічного співробітництва з Російською Федерацією, іншими державами - членами СНД;

просуванням та захистом економічних інтересів України із застосуванням механізмів СОТ;

створенням сприятливого торговельного та інвестиційного режиму, зокрема шляхом укладення з перспективними партнерами України економічно обґрунтованих угод про вільну торгівлю;

розширенням співпраці з міжнародними організаціями, в тому числі фінансовими;

продовженням конструктивного партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору та іншими військово-політичними блоками з усіх питань, що становлять взаємний інтерес;

сприянням зміцненню ролі міжнародного права у міжнародних відносинах, забезпеченням дотримання та виконання чинних, вироблення нових принципів і норм міжнародного права;

інтеграцією України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі;

підтримкою розвитку торговельно-економічного, науково-технічного та інвестиційного співробітництва України з іноземними державами на засадах взаємної вигоди;

забезпеченням інтеграції національної економіки у світову економічну систему;

розширенням міжнародного співробітництва з питань залучення іноземних інвестицій, впровадження новітніх технологій та управлінського досвіду в національну економіку з метою її реформування, модернізації та забезпечення інноваційного розвитку;

підтримкою інтеграції України у світовий інформаційний простір;

здійсненням інших заходів, які передбачають закордонні відрядження представників органів державної влади.

4. Бюджетні кошти спрямовуються на фінансування витрат, пов'язаних з:

1) відрядженням за кордон членів делегацій України та працівників органів державної влади (витрати на оплату проїзду, вартості проживання та інші витрати, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" (Постанова N 98) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 11, ст. 488), а також витрати на обслуговування у залах офіційних делегацій та оплату телекомунікативних послуг);

2) відрядженням осіб, що забезпечують урядовим зв'язком Президента України та Прем'єр-міністра України під час здійснення ними офіційних і робочих візитів за кордон, та осіб, що здійснюють організаційне забезпечення офіційних і робочих візитів Прем'єр-міністра України за кордон, у тому числі витрати на оплату телефонних карток мобільного зв'язку, телекомунікативних послуг, транспортних послуг, наймання приміщень для переговорів та кімнат для урядового зв'язку;

3) оплатою послуг з авіаперевезення Прем'єр-міністра України та членів офіційних делегацій і супроводжуючих осіб під час офіційних і робочих візитів, а також авіаперевезення осіб, щодо яких здійснюється державна охорона відповідно до частини першої статті 6 Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб".

5. Витрати Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, зазначені у підпунктах 1 і 2 пункту 4 цього Порядку, включаються до складу витрат на відрядження.

6. Спрямування бюджетних коштів на фінансування витрат, зазначених у пункті 4 цього Порядку, здійснюється на підставі рішень Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра України (у разі його відсутності - Першого віце-прем'єр-міністра України) та Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України (у разі його відсутності - першого заступника Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України).

7. З метою економного та раціонального витрачання бюджетних коштів органи державної влади під час оформлення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1992 р. N 698 "Про вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за кордон" службового відрядження за кордон забезпечують мінімізацію витрат на таке відрядження шляхом:

здійснення лише невідкладних та особливо важливих відряджень;

оптимізації кількісного складу делегації та строку її перебування за кордоном;

здешевлення витрат на оплату проїзду, наймання житла та інших витрат, пов'язаних з відрядженням.

8. Користування залами офіційних делегацій здійснюється за дорученням Прем'єр-міністра України або Першого віце-прем'єр-міністра України за зверненням органу державної влади.

9. Результативні показники, що характеризують використання бюджетних коштів, визначаються в паспорті бюджетної програми.

10. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

11. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, проводяться в установленому законодавством порядку.

12. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали