КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 лютого 2012 р. N 102

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки забезпечення міжнародного позитивного іміджу України та здійснення заходів щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки забезпечення міжнародного позитивного іміджу України та здійснення заходів щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 2012 р. N 102

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки забезпечення міжнародного позитивного іміджу України та здійснення заходів щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених МЗС у державному бюджеті за програмою "Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, заходи щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України" (далі - бюджетні кошти).

2. Цілями використання бюджетних коштів є забезпечення міжнародного позитивного іміджу України та здійснення заходів щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України.

3. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є МЗС. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня за напрямами, визначеними підпунктами 2 - 9 пункту 4 цього Порядку, є закордонні дипломатичні установи України.

Одержувачем бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 1 пункту 4 цього Порядку, є державне підприємство "Головне управління комплексного обслуговування та будівництва об'єктів дипломатичної служби". Одержувачами бюджетних коштів за напрямами, визначеними підпунктами 3 - 9 пункту 4 цього Порядку, є українські громади за кордоном, яким надається фінансова підтримка.

4. Бюджетні кошти спрямовуються МЗС на:

1) фінансування проектних, підготовчих та ремонтно-реставраційних робіт павільйону "Зємлєдєліє" (будівля N 58), розташованого на території Всеросійського виставкового центру в м. Москві (Російська Федерація) - 2398 тис. гривень;

2) проведення заходів щодо створення пам'ятного знака (пам'ятника жертвам Голодомору 1932 - 1933 років у м. Вашингтоні (США) - 1130 тис. гривень;

3) надання фінансової підтримки українській громаді за кордоном у виготовленні проектно-кошторисної документації та проведенні ремонту приміщень, виділених для потреб Українського народного дому в м. Перемишлі (Республіка Польща) - 852 тис. гривень;

4) надання фінансової підтримки українській громаді за кордоном у виготовленні проектно-кошторисної документації та проведенні ремонту Центру української культури в м. Пряшеві (Словацька Республіка) - 120 тис. гривень;

5) надання фінансової підтримки українським громадам за кордоном у забезпеченні ними випуску періодичних видань, підготовки та випуску теле- та радіопрограм, публікацій з української тематики в засобах масової інформації за кордоном, підтримання Інтернет-ресурсів таких громад - 332,2 тис. гривень;

6) надання фінансової підтримки українським громадам за кордоном в організації та проведенні за кордоном таких науково-освітніх заходів, як форуми, конгреси, конференції, семінари - 50 тис. гривень;

7) надання фінансової підтримки українським громадам за кордоном у виданні за кордоном наукових, публіцистичних, художніх творів та збірок для українських громад за кордоном, творів закордонних українців, здійсненні перекладу творів класиків української літератури іноземними мовами - 50 тис. гривень;

8) надання фінансової підтримки українським громадам за кордоном в організації та проведенні за кордоном таких культурно-мистецьких заходів, як фестивалі, свята мистецтв, виставки, експозиції, вечори і тижні українського кіно, української пісні та поезії, концерти творчих колективів - 50 тис. гривень;

9) надання фінансової підтримки українським школам за кордоном - 15 тис. гривень;

10) виготовлення бланків посвідчення закордонного українця - 60 тис. гривень;

11) забезпечення функціонування веб-сайтів МЗС та закордонних дипломатичних установ України з розміщенням інформації іноземними мовами для популяризації України на міжнародному рівні - 100 тис. гривень;

12) оплату витрат, пов'язаних із закупівлею іноземної валюти для цілей, зазначених у цьому пункті, і оплату банківських послуг - 2,8 тис. гривень.

5. Бюджетні кошти використовуються в межах відповідних бюджетних призначень згідно із затвердженим МЗС планом заходів. У разі потреби до такого плану заходів в установленому порядку вносяться зміни.

МЗС подає кожного півріччя Мінфіну інформацію про виконання плану заходів з результатами проведеного аналізу, поясненнями та висновками про виконання.

6. МЗС разом з Мінфіном розробляє і затверджує паспорт бюджетної програми.

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

придбання товарів, робіт і послуг, які безпосередньо не пов'язані з проведенням заходів, передбачених цим Порядком;

оплату посередницьких послуг;

оплату заходів, проведення яких здійснюється за іншими бюджетними програмами;

проведення заходів, метою яких є отримання прибутку.

Остаточні розрахунки за поставлені товари, виконані роботи та надані послуги здійснюються згідно з умовами договору про їх закупівлю на підставі актів приймання - передачі поставлених товарів, виконаних робіт і наданих послуг.

8. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

9. Казначейство проводить у разі потреби за зверненням МЗС про здійснення розрахунків в іноземній валюті операції із закупівлі іноземної валюти за офіційним курсом гривні, встановленим Національним банком на дату проведення операції.

10. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів надсилають у двотижневий строк після закінчення кварталу МЗС інформацію про виконання плану заходів для її узагальнення.

11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 2012 р. N 102

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2011 р. N 242 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки забезпечення міжнародного позитивного іміджу України" (Постанова N 242) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 19, ст. 799).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. N 683 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України" (Постанова N 683) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 51, ст. 2015).

3. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. N 1371 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству закордонних справ на 2011 рік, та внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України" (Постанова N 1371) (Офіційний вісник України, 2012 р., N 1, ст. 26).

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали