КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 лютого 2012 р. N 117

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації державної політики з питань сім'ї та дітей

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації державної політики з питань сім'ї та дітей, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 2012 р. N 117

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації державної політики з питань сім'ї та дітей

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Реалізація державної політики з питань сім'ї та дітей" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики.

Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня визначаються головним розпорядником бюджетних коштів з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України.

3. Бюджетні кошти спрямовуються на:

1) виконання плану заходів з виконання у поточному бюджетному періоді Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

2) забезпечення участі дітей - представників іноземних держав у Міжнародному дитячому фестивалі "Змінимо світ на краще!".

4. Реалізація програм та проведення заходів з питань сім'ї та дітей за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

5. Не допускається спрямування бюджетних коштів на утримання підприємств, установ та організацій, здійснення заходів громадськими організаціями з метою отримання прибутку, а також заходів, проведення яких не передбачене на загальнодержавному чи міжнародному рівні та/або видатки на проведення яких здійснюються за іншими бюджетними програмами.

6. Розподіл бюджетних коштів за напрямами, зазначеними у пункті 3 цього Порядку, здійснюється головним розпорядником бюджетних коштів згідно із затвердженими ним календарними планами з урахуванням обґрунтованої потреби в коштах, визначеної на підставі детальних розрахунків видатків за кожною категорією витрат, діючих цін і тарифів, особливостей заходу, принципу економного витрачання бюджетних коштів та максимальної ефективності їх використання, необхідності виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

8. Закупівля товарів і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

У разі коли до закупівлі послуг не застосовуються встановлені законом вимоги щодо проведення передбачених ним процедур, договори про надання послуг, необхідних для організації і здійснення заходів з реалізації державної політики з питань сім'ї та дітей, укладаються безпосередньо з їх надавачами, а договори про оренду приміщень, оренду (експлуатацію) обладнання та оргтехніки - безпосередньо з їх власниками (балансоутримувачами).

9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Головний розпорядник бюджетних коштів подає Мінфіну інформацію про виконання результативних показників бюджетної програми у строки, передбачені для подання зазначеної звітності.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали