КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 березня 2012 р. N 242

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційного та організаційного забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційного та організаційного забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. N 211 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями" (Постанова N 211) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 18, ст. 748);

постанову Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2011 р. N 355 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для інформаційного та організаційного забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках" (Постанова N 355) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 26, ст. 1062).

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 27

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 березня 2012 р. N 242

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційного та організаційного забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінекономрозвитку за програмою "Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках" (далі - бюджетні кошти).

2. Бюджетні кошти використовуються з метою розширення співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках для просування вітчизняних товарів та послуг на зовнішній ринок, збільшення надходжень іноземних інвестицій у національну економіку, розширення міжнародних торговельно-економічних зв'язків, підвищення міжнародного іміджу України як держави з ринковою економікою, а також пошуку ділових партнерів.

3. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінекономрозвитку.

4. Бюджетні кошти спрямовуються на здійснення заходів, пов'язаних з:

1) проведенням засідань спільних міжурядових комісій з питань торговельно-економічного співробітництва, комітетів та їх робочих (консультативних) груп, секретаріатів, Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії, Українсько-Американської ради з торгівлі і інвестицій та Координаційної ради з питань економічного співробітництва з Японією при Мінекономрозвитку;

2) забезпеченням:

міжнародного співробітництва з питань захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на внутрішньому та зовнішньому ринку під час проведення антидемпінгових, спеціальних та антисубсидиційних розслідувань та запобігання їм;

співробітництва України з ЄС, СНД, ГУАМ, НАТО, ОЧЕС;

участі України в реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону;

активізації співробітництва з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР);

співробітництва України з СОТ та проведення переговорів щодо укладення угод про вільну торгівлю;

транскордонного співробітництва;

3) організацією міжнародних економічних (ділових) форумів, семінарів, конференцій, презентацій, у тому числі Національних днів та Днів економіки України, під час роботи міжнародних виставок та ярмарків за кордоном;

4) підготовкою та забезпеченням роботи національних експозицій України на міжнародних виставках та ярмарках за кордоном за відповідним рішенням Кабінету Міністрів України;

5) співробітництвом з Міжнародним бюро виставок (Французька Республіка), членом якого є Україна;

6) погашенням бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Казначейства як фінансові зобов'язання.

5. Використання бюджетних коштів передбачає здійснення витрат, пов'язаних з:

1) відрядженням у межах України та за кордон членів офіційних делегацій України (придбання квитків, оплата вартості проживання, сплата зборів за оформлення візових документів, відшкодування добових витрат та витрат за користування транспортними засобами, придбання страхових полісів, телефонних карток мобільного зв'язку);

2) відрядженням за кордон (придбання квитків, оплата вартості проживання, сплата зборів за оформлення візових документів, відшкодування витрат за користування транспортними засобами, придбання страхових полісів) працівників, що обслуговують національну експозицію, уповноважених в установленому порядку представників центральних органів виконавчої влади, установ та організацій України для участі у ділових зустрічах з представниками державних органів та ділових кіл іноземної держави під час проведення заходів, передбачених підпунктами 3 і 4 пункту 4 цього Порядку, а також для участі у засіданнях організаційних комітетів з підготовки та проведення міжнародних виставок та ярмарків;

3) підготовкою та проведенням на території України засідань у рамках двостороннього співробітництва з іноземними державами та міжнародними організаціями (буфетне обслуговування згідно з відповідними міжнародними домовленостями між сторонами, витрати з оренди приміщень і обладнання, придбання інформаційно-довідкових, канцелярських та інших витратних матеріалів);

4) сплатою щорічних членських внесків до Міжнародного бюро виставок (Французька Республіка), членом якого є Україна;

5) проживанням та харчуванням членів іноземної делегації (згідно з домовленістю між сторонами) під час проведення заходів, передбачених підпунктом 1 пункту 4 цього Порядку;

6) транспортним обслуговуванням на території України членів українських та іноземних делегацій;

7) обслуговуванням членів офіційних українських та іноземних делегацій у залі офіційних делегацій в аеропортах та на залізничних вокзалах України;

8) супроводженням на території України транспортних засобів, що залучаються до перевезення членів офіційних іноземних делегацій, патрульними автомобілями Державтоінспекції;

9) протокольними заходами (обід, вечеря, фуршет), що проводяться від імені Уряду України;

10) наданням послуг:

із синхронного та послідовного перекладу, що здійснюється під час проведення заходів за участю членів офіційних українських та іноземних делегацій, орендою обладнання, необхідного для надання таких послуг, а також письмового перекладу договорів, підготовлених до підписання сторонами за результатами переговорів, консультацій;

з виготовлення та розповсюдження рекламно-інформаційних матеріалів на паперових і електронних носіях;

пов'язаних з орендою виставкових площ, обладнання, меблів, приміщень, автотранспортних та інших технічних засобів, наданням комунальних послуг і виконанням робіт з технічного облаштування, обслуговування, виготовлення експонатів, послуг з перевезення вантажів, їх страхування та митного оформлення, загального страхування конструкцій експозицій, що необхідні для проведення заходів, передбачених підпунктами 3 і 4 пункту 4 цього Порядку;

з розроблення проектної документації на створення національної експозиції та її емблеми (логотипа);

розпорядника з підготовки національних експозицій під час проведення заходів, передбачених підпунктами 3 і 4 пункту 4 цього Порядку;

інтернет-провайдера, створенням і супроводженням веб-сайта національної експозиції;

11) проведенням рекламної кампанії, включенням до офіційного каталогу міжнародного форуму, конференції, виставки та ярмарку інформації про вітчизняних учасників;

12) придбанням форменого одягу для працівників, які обслуговують національну експозицію;

13) придбанням квитків для відвідування міжнародних виставок;

14) придбанням витратних матеріалів, сувенірної та квіткової продукції, протокольної атрибутики - прапорів, настільних прапорців, бланків запрошень та конвертів, вітальних листівок; виготовленням візитних карток для членів офіційних українських делегацій;

15) наданням телекомунікаційних послуг, зокрема з підключення до Інтернету;

16) проведенням культурної частини програми перебування членів офіційних іноземних делегацій в Україні (відвідування закладів культури та мистецтва, історико-меморіальних комплексів, проведення екскурсій, зокрема з використанням морських та річкових транспортних засобів);

17) наданням послуг з проведення культурних заходів під час роботи національної експозиції на міжнародній виставці та ярмарку за кордоном, у тому числі заходів за участю творчих колективів, артистів, майстрів народних художніх промислів.

6. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, щороку визначаються у паспорті бюджетної програми.

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

8. Попередня оплата за договорами про закупівлю товарів, робіт і послуг, пов'язаних з підготовкою та забезпеченням проведення заходів, передбачених підпунктами 3 і 4 пункту 4 цього Порядку, здійснюється у розмірі 60 відсотків суми, зазначеної у договорі, на строк не більш як один місяць. Розрахунки за придбані товари, виконані роботи і надані послуги проводяться на підставі актів приймання-передачі та документів щодо придбання товарів, виконання робіт і надання послуг з представленням інформації про виконання заходів та досягнуті результати.

9. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

10. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів та звітів про виконання паспорта бюджетної програми (в тому числі за результативними показниками), а також контроль за цільовим та ефективним витрачанням бюджетних коштів здійснюються в установленому законодавством порядку.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали