Про затвердження Порядку використання коштів з обласного бюджету, що спрямовуються на компенсацію відсоткової ставки за користування короткостроковими кредитами, залученими хлібопекарськими підприємствами у комерційних банках у 2011 році на закупівлю продовольчого зерна та борошна

Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
від 19 вересня 2011 року N 388

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Запорізькій області
20 вересня 2011 р. за N 54/1496

Керуючись Бюджетним кодексом України, відповідно до рішення Запорізької обласної ради від 24.02.2011 N 13 "Про Програму забезпечення Запорізької області продовольчим зерном та борошном на 2011 рік":

1. Затвердити Порядок використання коштів з обласного бюджету, що спрямовуються на компенсацію відсоткової ставки за користування короткостроковими кредитами, залученими хлібопекарськими підприємствами у комерційних банках у 2011 році на закупівлю продовольчого зерна та борошна (додається).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів, що спрямовуються на компенсацію відсоткової ставки за користування короткостроковими кредитами, залученими хлібопекарськими підприємствами у комерційних банках у 2011 році на закупівлю продовольчого зерна та борошна, є Головне управління агропромислового розвитку Запорізької обласної державної адміністрації, одержувачами бюджетних коштів - хлібопекарські підприємства.

3. Відповідальність за використання бюджетних коштів, виділених на компенсацію відсоткової ставки за користування короткостроковими кредитами, залученими хлібопекарськими підприємствами у комерційних банках у 2011 році на закупівлю продовольчого зерна та борошна, покласти на Головне управління агропромислового розвитку Запорізької обласної державної адміністрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови Запорізької обласної державної адміністрації Литвина О. О.

5. Розпорядження набирає чинності з моменту офіційного оприлюднення.

 

Голова Запорізької обласної
державної адміністрації

Б. Ф. Петров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
19.09.2011 N 388

Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції у Запорізькій області
20 вересня 2011 р. за N 54/1496

ПОРЯДОК
використання коштів з обласного бюджету, що спрямовуються на компенсацію відсоткової ставки за користування короткостроковими кредитами, залученими хлібопекарськими підприємствами у комерційних банках у 2011 році на закупівлю продовольчого зерна та борошна

1. Цей Порядок визначає механізм та напрямки використання коштів з обласного бюджету, що спрямовуються на компенсацію відсоткової ставки за користування короткостроковими кредитами, залученими хлібопекарськими підприємствами у комерційних банках у 2011 році на закупівлю продовольчого зерна та борошна, розроблений на виконання рішення Запорізької обласної ради від 24.02.2011 N 13 "Про Програму забезпечення Запорізької області продовольчим зерном та борошном на 2011 рік" (далі - Програма).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Головне управління агропромислового розвитку Запорізької обласної державної адміністрації (далі - Головний розпорядник).

3. Одержувачами бюджетних коштів є хлібопекарські підприємства, які відповідають критеріям, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 N 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", зі змінами та доповненнями.

4. Компенсація надається на конкурсній основі хлібопекарським підприємствам, які залучили короткострокові кредити у комерційних банках шляхом компенсації відсоткових ставок у розмірі 100 відсотків, передбачених кредитними договорами, за умови що відсоткова ставка за користування кредитами складе не більше 20 відсотків.

5. Кошти, що передбачені в обласному бюджеті на виконання Програми, перераховуються Головним фінансовим управлінням Запорізької обласної державної адміністрації Головному розпоряднику за його зверненням згідно з підтверджуючими документами та кошторисом у межах бюджетних призначень на 2011 бюджетний рік.

Нарахування компенсації здійснюється за період з 1 липня по 31 грудня 2011 року.

6. З метою визначення переліку хлібопекарських підприємств для отримання права на компенсацію відсоткової ставки за користування короткостроковими кредитами, залученими у комерційних банках у 2011 році на закупівлю продовольчого зерна та борошна, розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації створюється конкурсна комісія (далі - Комісія).

Комісія визначає строки проведення конкурсу з визначення переліку хлібопекарських підприємств для отримання права на компенсацію відсоткової ставки за короткостроковими кредитами, залученими у комерційних банках у 2011 році на закупівлю продовольчого зерна та борошна (далі - Конкурс) і оприлюднює їх у газеті Запорізької обласної державної адміністрації та Запорізької обласної ради "Запорізька правда".

7. Головний розпорядник забезпечує проведення Конкурсу.

8. Хлібопекарські підприємства подають до Комісії такі документи:

заявку на участь у Конкурсі, зразок якої затверджує Комісія;

довідку з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

копію кредитного договору, посвідченого відповідним банком, та додатково укладених угод між позичальником та установою банку;

виписку банку про отримання позичальником кредиту та копії накладних, підтверджуючих отримання продовольчого зерна та борошна;

довідки банків, в яких відкриті рахунки хлібопекарського підприємства, про відсутність (наявність) боргових зобов'язань за кредитами;

довідку про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

довідку про банківські реквізити позичальника.

Подані документи перевіряються секретарем Комісії та реєструються в журналі обліку реєстрації документів учасників Конкурсу.

Форму, зміст та порядок оформлення такого журналу визначає Головний розпорядник.

Хлібопекарське підприємство несе відповідальність за достовірність наданої інформації.

9. Комісія розпочинає приймання заявок на участь у Конкурсі та документів, що додаються до них, наступного робочого дня після публікації про проведення Конкурсу, а завершує за два робочих дні до початку проведення Конкурсу.

Компенсація відсоткової ставки за користування короткостроковими кредитами, залученими у комерційних банках у 2011 році на закупівлю продовольчого зерна та борошна не надається хлібопекарським підприємствам:

які визнано банкрутами, стосовно яких порушено справу про банкрутство, чи які перебувають в стадії ліквідації;

мають прострочену більш, як за шість місяців заборгованість перед державним (місцевим) бюджетом та Пенсійним фондом України.

10. Рішення Комісії приймається на закритому засіданні у присутності не менше як двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Відповідне рішення Комісії оформляється протоколом, який підписують усі члени Комісії.

У разі відмови у наданні компенсації відсоткової ставки, хлібопекарському підприємству у триденний строк після прийняття рішення Комісією надсилається обґрунтована письмова відповідь із зазначенням причин відмови.

У разі прийняття позитивного рішення, Комісія визначає суму компенсації для кожного хлібопекарського підприємства в межах визначеного річного ліміту Головному розпоряднику та пропорційно потребі в компенсаційних коштах. Головний розпорядник видає відповідну довідку хлібопекарському підприємству та включає його до реєстру підприємств, які мають право на отримання компенсації відсоткової ставки за користування короткостроковими кредитами, залученими у комерційних банках у 2011 році на закупівлю продовольчого зерна та борошна. Форму довідки та реєстру визначає Головний розпорядник.

11 Відповідно до обсягів фінансування, визначених комісією для кожного хлібопекарського підприємства, Головний розпорядник подає до обслуговуючого територіального органу Державної казначейської служби розподіл коштів згідно з Порядком казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженим наказом Державного казначейства України від 04.11.2002 N 205, який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 26.11.2002 за N 919/7207, зі змінами та доповненнями.

12. Головний розпорядник відповідно до затвердженого кошторису затверджує одержувачу бюджетних коштів план використання бюджетних коштів.

13. Хлібопекарські підприємства - одержувачі бюджетних коштів відкривають в обслуговуючому територіальному органі Державної казначейської служби рахунок і перераховують кошти з нього відповідно до плану використання надавачам кредиту згідно з розрахунком установи банку про суму фактично нарахованих та сплачених відсотків за користування короткостроковими кредитами та на поточну діяльність.

14. Хлібопекарські підприємства зобов'язані щомісяця до 10 числа, що настає за звітним періодом, подавати Головному розпоряднику звіт про використання коштів, виділених на компенсацію відсоткової ставки за користування короткостроковими кредитами, залученими у комерційних банках у 2011 році на закупівлю продовольчого зерна та борошна.

15. Головний розпорядник у місячний термін після закінчення бюджетного 2011 року подає до Головного фінансового управління Запорізької обласної державної адміністрації інформацію про використання бюджетних коштів, виділених на компенсацію відсоткової ставки за користування короткостроковими кредитами, залученими у комерційних банках у 2011 році на закупівлю продовольчого зерна та борошна.

16. Відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів, виділених на компенсацію відсоткової ставки за користування короткостроковими кредитами, залученими хлібопекарськими підприємствами у комерційних банках у 2011 році на закупівлю продовольчого зерна та борошна, достовірність поданих Головному розпоряднику розрахунків несуть хлібопекарські підприємства - одержувачі бюджетних коштів.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

С. В. Лимарчук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали