ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 21 червня 2011 року N 149

Про затвердження Порядку використання мережевих інформаційних ресурсів працівниками центрального апарату, підвідомчих установ та територіальних органів Головдержслужби

З метою кодифікації відомчих нормативних актів, що регулюють питання використання та супроводу відомчих мереж Головдержслужби, а також питання організації доступу до мережі Інтернет наказую:

1. Затвердити Порядок використання мережевих інформаційних ресурсів працівниками центрального апарату, підвідомчих установ та територіальних органів Головдержслужби, що додається.

2. Затвердити форму Заявки на отримання права доступу до мережевих ресурсів, що додається.

3. Визначити Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу відповідальним підрозділом за використання мережевих інформаційних ресурсів.

4. Визначити департамент модернізації державної служби контролюючим підрозділом за використанням мережевих інформаційних ресурсів.

5. У зв'язку із провадженням централізованого регулювання питань використання мережевих інформаційних ресурсів адміністративно-фінансовому департаменту у тижневий термін забезпечити зняття з контролю, як таких, що втратили свою актуальність, доручень визначених:

пунктом 1 розділу V Протоколу апаратної наради Головдержслужби від 23.03.2009 року N 11;

пунктом 5 розділу IX Протоколу апаратної наради Головдержслужби від 26.01.2011 року N 4/АН-11;

дорученням Начальника Головдержслужби до службової записки заступника Начальника Головдержслужби Коваля О. А. від 14.02.2008 року N 83/61-08;

дорученням Начальника Головдержслужби до службової записки директора департаменту персоналу державних органів та місцевого самоврядування Піжука Ю. М. від 10.10.2008 року N 331/47-08;

дорученням Начальника Головдержслужби до службової записки заступника Начальника Головдержслужби Вишневського А. В. від 25.12.2009 року N 457/84-09;

дорученням Начальника Головдержслужби до службової записки директора департаменту модернізації державної служби Баранова О. А. від 07.04.2011 року N 137/61-11.

6. Департаменту модернізації державної служби забезпечити до 1 серпня 2011 року актуалізацію та передачу Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу паспортів серверного обладнання дата-центру Головдержслужби.

7. Визнати такими, що втратили чинність накази Головдержслужби:

від 20.07.2004 року N 109, разом із наказами про внесення змін від 10.11.2005 року N 280 та від 23.11.2007 року N 308;

від 06.12.2004 року N 217;

від 13.12.2004 року N 229;

від 19.05.2008 року N 128;

від 12.02.2009 року N 39;

від 11.08.2009 року N 217.

8. Адміністративно-фінансовому департаменту ознайомити з цим наказом першого заступника, заступників Начальника Головдержслужби, керівників структурних підрозділів центрального апарату, підвідомчих установ та територіальних підрозділів Головдержслужби.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Начальника Головдержслужби з питань правової роботи та модернізації державної служби.

 

Начальник
Головдержслужби

Т. Мотренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головдержслужби
21.06.2011 N 149

ПОРЯДОК
використання мережевих інформаційних ресурсів працівниками центрального апарату, підвідомчих установ та територіальних органів Головдержслужби

1. Загальні положення

1.1. Цим Порядком встановлюється єдиний підхід до набуття права доступу працівниками центрального апарату, підвідомчих установ та територіальних органів до мереж Головдержслужби та глобальних мереж інформаційних ресурсів, питання нормативного регулювання та реалізації цього права, а також питання забезпечення працездатності локальних мереж Головдержслужби та безперебійного доступу до глобальних мереж інформаційних ресурсів.

1.2. Цим Порядком встановлюються такі визначення:

адміністратори мережі - уповноважені керівником відповідального підрозділу за використання мережевих інформаційних ресурсів підлеглі працівники, які безпосередньо виконують визначені цим Порядком обов'язки зазначеного підрозділу;

глобальні мережі інформаційних ресурсів (далі - ГМІР) - зовнішні мережі, що побудовані на об'єднанні комп'ютерних мереж з використанням стандартизованих ІР-протоколів маршрутизації для забезпечення передачі електронних даних між установами, організаціями, підприємствами, приватними комп'ютерами тощо;

дата-центр Головдержслужби (далі - дата-центр) - спеціалізована технічна площадка, на якій розміщено серверне та комунікаційне обладнання, у тому числі обладнання підключення до ГМІР;

доступ до ГМІР - засоби та методи, за допомогою яких працівникам налаштовуються їх особисті з'єднання із ГМІР для здійснення передачі даних;

Єдина корпоративна мережа Головдержслужби (Далі - ЄКМ) - комплекс програмно-технічних засобів, що утворюють єдиний відомчий комунікаційних простір оперативного обміну електронними даними між центральним апаратом, підвідомчими установами та територіальними органами Головдержслужби через канали зв'язку з гарантованою швидкістю;

комутаційні центри Головдержслужби (далі - комутаційні центри) - спеціалізовані технічні площадки, на яких розміщено комунікаційне обладнання, призначені для організації доступу до локальної мережі Головдержслужби окремої групи віддалених від дата-центру користувачів;

користувач мережі - працівник, який набув право доступу до мереж Головдержслужби.

локальна мережа Головдержслужби (далі - ЛОМ) - відомча система зв'язку персональних комп'ютерів із обладнанням комутаційних центрів та дата-центру (серверів, маршрутизаторів тощо) для передачі електронної інформації.

мережевий обліковий запис - обліковий запис користувача, за допомогою якого здійснюється його аутентифікація у мережі та визначається обсяг його прав у цій же мережі;

мережі Головдержслужби - ЄКМ, ЛОМ та інші відомчі мережі, що організуються та використовуються Головдержслужбою з метою електронізації своєї роботи.

1.3. Цим Порядком визначаються такі суб'єкти правовідносин:

відповідальний підрозділ за використання мережевих інформаційних ресурсів (далі - відповідальний підрозділ) - підрозділ, що відповідає за надання прав доступу до мереж інформаційних ресурсів, моніторинг реалізації відповідних прав користувачами та забезпечення працездатності мереж Головдержслужби та безперебійного доступу до глобальних мереж інформаційних ресурсів;

контролюючий підрозділ за використанням мережевих інформаційних ресурсів (далі - контролюючий підрозділ) - підрозділ, що здійснює контроль за роботою відповідального підрозділу, відповідає за нормативне регулювання та результати моніторингу реалізації користувачами їх прав доступу до мереж інформаційних ресурсів.

1.4. Цей Порядок не стосується питань придбання та забезпечення працездатності персональних комп'ютерів, серверної, комутаційної та іншої комп'ютерної техніки, а також офісної техніки, побудови нових відомчих мереж, юридичного та фінансового забезпечення підключення до ГМІР через провайдера відповідних послуг.

1.5. Питання забезпечення технічного захисту інформації мережевих інформаційних ресурсів, а також питання доступу до приміщень розміщення спеціалізованих технічних площадок регулюються окремими наказами Головдержслужби.

2. Набуття, призупинення та припинення права доступу до мереж інформаційних ресурсів

2.1. Працівник центрального апарату, підвідомчої установи та територіального органу Головдержслужби (далі - підрозділи) набуває право користування електронною поштою автоматично з моменту його призначення на посаду.

2.2. Набуття права доступу до мереж Головдержслужби здійснюється за поданою керівником підрозділу заявкою установленої форми на керівника відповідального підрозділу.

2.3. У разі необхідності надання права доступу до Інтернет відповідна заявка погоджується відповідальною особою за здійснення режимно-секретної роботи у Головдержслужбі.

2.4. Налаштування доступу до мереж інформаційних ресурсів здійснюється відповідальним підрозділом впродовж трьох робочих днів з дня прийняття його керівником рішення про надання відповідного права шляхом створення персонального мережевого облікового запису користувача.

2.5. Мережевий обліковий запис складається із персонального ідентифікатора користувача (логін) та паролю доступу.

Логін користувача складається з написаного англійською мовою його прізвища та ініціалів у форматі: "Name.Surname".

Пароль користувача складається не менш ніж з шести символів, при чому у паролі обов'язково повинні бути присутніми текстові та цифрові символи.

2.6. Право доступу до мереж інформаційних ресурсів може бути призупинено за дорученням Начальника Головдержслужби або його заступника, відповідно до розподілу обов'язків, а також за зверненням керівника структурного підрозділу. У такому випадку відповідальний підрозділ невідкладно забезпечує блокування права доступу до мереж інформаційних ресурсів для відповідного користувача.

2.7. Право доступу до мереж інформаційних ресурсів зупиняється з моменту звільнення відповідного працівника, що забезпечується невідкладним видаленням працівником відповідального підрозділу мережевого облікового запису користувача з моменту надходження до відповідального підрозділу копії наказу про звільнення працівника.

3. Принципи розмежування прав доступу

3.1. Права доступу до мережевих інформаційних ресурсів визначаються займаною посадою працівника та окремими функціями, виконання яких покладено на нього.

3.2. У загальному випадку права доступу до мережевих інформаційних ресурсів визначаються груповою політикою для певної посади. Наділення працівників додатковими правами доступу до мережевих інформаційних ресурсів здійснюється у відповідності до вимог покладання на працівника окремих функціональних обов'язків, визначених наказами Головдержслужби, та виключно в мінімально необхідному обсязі прав для забезпечення виконання обов'язків, передбачених відповідними наказами.

3.3. Визначення переліку прав доступу користувача до мережевих інформаційних ресурсів реалізуються через його персональний мережевий обліковий запис. Присвоєння відповідних прав мережевому обліковому запису здійснюється працівником відповідального підрозділу.

3.4. Кожен користувач для доступу до мережевих інформаційних ресурсів може використовувати лише його персональний мережевий обліковий запис.

3.5. Керівники відділів (секторів) та спеціалісти отримують права доступу до мережевих інформаційних ресурсів в обсязі, що не дозволяє адміністрування прав доступу інших користувачів до мережевих інформаційних ресурсів, керування мережевими інформаційними ресурсами, віддаленого чи будь-якого іншого доступу до серверного та комунікаційного обладнання, а також віддаленого доступу та керування робочими місцями інших користувачів. Керівники відділів (секторів) та спеціалісти, з урахуванням обмежень, встановлених цим порядком, мають право доступу до Інтернет, електронної пошти та мережевих ресурсів загального призначення.

3.6. Керівники (заступники керівників) підрозділів отримують права доступу до мережевих інформаційних ресурсів в обсязі, що не дозволяє адміністрування прав доступу інших користувачів до мережевих інформаційних ресурсів, віддаленого чи будь-якого іншого доступу до серверного та комунікаційного обладнання, а також віддаленого доступу та керування робочими місцями інших користувачів. Керівники (заступники керівників) підрозділів, з урахуванням обмежень, встановлених цим порядком, мають право доступу до Інтернет, електронної пошти, мережевих ресурсів загального призначення, а також отримують право на здійснення окремих керівних операцій із загальними мережевими інформаційними ресурсами:

- створювати розділи довгострокового використання на загальних мережевих інформаційних ресурсах;

- обмежувати доступ користувачів до розділів загальних мережевих інформаційних ресурсів.

3.7. Керівництво Головдержслужби має право доступу до мережевих інформаційних ресурсів в обсязі, що не дозволяє адміністрування прав доступу інших користувачів до мережевих інформаційних ресурсів, віддаленого чи будь-якого іншого доступу до серверного та комунікаційного обладнання. Керівництво Головдержслужби, з урахуванням обмежень, встановлених цим порядком, мають право доступу до Інтернет, електронної пошти, а також отримують адміністративні права щодо керування загальними мережевими інформаційними ресурсами.

4. Мережеві ресурси загального призначення

4.1. Мережевими ресурсами загального призначення є два мережевих диски: "ГУДС (W:)", "Загальна папка (V:)".

4.2. Диск "ГУДС (W:)" забезпечує довготривале надійне зберігання службової інформації, упорядкованої відповідно до вимог пункту 4.5 цього Порядку.

4.3. Диск "Загальна папка (V:)" забезпечує обмежене в часі оперативне зберігання службової інформації, призначеної для оперативного обміну, сумісного опрацювання або формування комплексу логічно пов'язаної інформації.

4.4. Диск "Домашня папка (U:)" забезпечує захищене персоналізоване збереження користувачами особистих документів.

4.5. Диск "ГУДС (W:)" має основні та функціональні постійні розділи.

4.5.1. Основні розділи розмежовують службову інформацію між підрозділами, при цьому працівник одного підрозділу, окрім Керівництва Головдержслужби та працівників відповідального підрозділу, мають доступ лише до основного розділу диску призначеного для користування певного підрозділу.

4.5.2. Функціональні розділи входять до складу основних розділів та групуються по роках. У папках одного року зберігається інформація, що відноситься саме до відповідного року.

4.5.3. Перелік функціональних розділів, в межах одного року:

- "01.Положення" - вміщує чинні положення про підрозділ, положення про відділи та посадові інструкції усіх працівників;

- "02.Матеріали нарад" - вміщує матеріали щодо запланованих та проведених нарад, організатором яких є підрозділ;

- "03.Проекти документів" - вміщує проекти нормативно-правових актів, господарських договорів, технічних завдань та інших подібних документів;

- "04.Робочі плани та звіти" - вміщує проекти та затверджені планові документи, інформаційно-аналітичні звіти за їх виконанням, статистичні довідки за результатами роботи;

- "05.Бюджетні пропозиції" - вміщує матеріали бюджетних пропозицій, що вносяться (вносились) підрозділом в межах відповідного року;

- "06.Робочі матеріали" - вміщує матеріали з поточних питань довготривалого опрацювання відповідним підрозділом.

4.5.4. Не допускається розміщення на диску "ГУДС (W:)" інформації, що не стосується визначеної підпунктом 4.4.3. цього Порядку тематики, а також розміщення тематичних матеріалів у папках, які призначені для зберігання іншої інформації.

4.5.5. Основні та функціональні розділи створюються виключно працівниками відповідального підрозділу.

4.6. На диску "Загальна папка (V:)" розміщуються інформаційні та інші матеріали, термін збереження яких є обмеженим.

4.6.1. Уся інформація на диску розміщується у розділах довгострокового та короткострокового використання.

4.6.2. Уся інформація, яка розміщується поза розділів видаляється працівником відповідального підрозділу впродовж 12 робочих годин з моменту її розміщення.

4.6.3. Розділи короткострокового використання можуть бути створені будь-яким користувачем з будь-якої метою. Такі розділи, разом із усією розміщеною в них інформацією, видаляються працівником відповідального підрозділу через 10 робочих днів з моменту їх створення.

4.6.4. Розділи довгострокового використання створюються за рішенням керівництва Головдержслужби або керівника підрозділу та мають особливу помітку: "довготривалий розділ". Якщо розділ створено за рішенням керівництва Головдержслужби його видалення здійснюється виключно на підставі такого ж рішення. Якщо розділ створено за дорученням керівника підрозділу, то такий розділ, разом із усією розміщеною в ньому інформацією, видаляється працівником відповідального підрозділу через 6 місяців з моменту його створення або за дорученням керівника, який приймав рішення про його створення.

4.7. На диску "Домашня папка (U:)" розміщуються лише файли користувача, доступ до яких має лише користувач. Адміністративний супровід відповідних файлів не здійснюється. Їх видалення може здійснюватись лише користувачем, а операція відновлення є недоступною.

4.8. Видалені працівником відповідального підрозділу розділи та файли на мережевих ресурсах загального призначення не відновлюються.

4.9. Не допускається розміщення на мережевих ресурсах загального призначення мультимедіа-файлів (фільмів, фотографій, музики тощо) у будь-яких форматах.

5. Електронна пошта

5.1. Кожен працівник використовує у своїй роботі персональну електронну поштову адресу (скриньку), яку налаштовує працівник відповідального підрозділу одразу після надходження до відповідального підрозділу копії наказу про призначення відповідного працівника.

5.2. За дорученням керівництва Головдержслужби відповідальним підрозділом створюються/видаляються групові розсилки та додаткові спеціалізовані поштові адреси (скриньки).

5.3. Групові розсилки призначені для адресної розсилки повідомлень певного виду для окремо визначеної групи адресатів. Редагування переліку адресатів групової розсилки здійснюється за письмовим зверненням довільної форми керівника підрозділу, відносно підлеглого працівника якого необхідно здійснити таке редагування.

5.4. Спеціалізовані поштові адреси (скриньки) встановлюються лише працівникам, визначеним дорученнями щодо створення відповідних скриньок та виключно в межах виконання завдань, передбачених цими дорученнями.

5.4.1. Спеціалізовані поштові адреси (скриньки) використовуються працівниками паралельно з їх персональними поштовими адресами (скриньками).

5.4.2. Спеціалізовані поштові адреси (скриньки) можуть бути персональними та спільними. Персональну скриньку використовує лише один користувач. Спільні скриньки використовуються одночасно кількома користувачами, причому відповідно до доручення щодо їх створення усі користувачі скриньки можуть отримувати одночасно усю електронну пошту, що надходить на відповідну електронну адресу або користувач отримує лише ту електронну пошту, яка ще не була отримана іншими користувачами цієї ж скриньки.

5.4.3. Зміна переліку користувачів спеціалізованих поштових адрес (скриньок) відбувається одразу після затвердження перерозподілу обов'язків працівників та після надходження до відповідального підрозділу повідомлення про це.

5.5. Персональні поштові адреси (скриньки) створюються у фіксованому форматі:

- для центрального апарату та територіальних органів Головдержслужби: Name.Surname@guds.gov.ua;

- для Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу: Name.Surname@center.gov.ua;

- для Школи вищого корпусу державної служби: Name.Surname@school.gov.ua.

5.6. Додаткові спеціалізовані поштові адреси (скриньки) створюються у форматі, визначеному дорученням щодо їх створення.

5.7. Персональні та додаткові спеціалізовані поштові адреси (скриньки) можуть передавати та отримувати електронну пошту, загальним обсягом не перевищує 5 Мбайт. Повідомлення, що не відповідають зазначеному обмеженню не доставляються до адресата, про що відправник інформується автоматично сформованим системним повідомленням.

6. Доступ до Інтернет. Єдина корпоративна мережа

6.1. Доступ до Інтернет реалізується через об'єднаний шлюз, який реалізує можливість отримання відповідної послуги одночасно через два канали двох різних провайдерів.

6.2. Доступ працівників центрального апарату та підвідомчих установ Головдержслужби до Інтернет здійснюється через об'єднаний шляз, тобто може здійснюватись через обидва провайдери.

6.3. Доступ працівників територіальних органів Головдержслужби до Інтернет здійснюється через канал об'єднаного шлюзу, що обслуговує ЄКМ.

6.4. Доступ до Інтернет використовується працівниками виключно з метою виконання їх службових обов'язків.

6.5. Перелік програмного забезпечення, за допомогою якого персоналу дозволяється отримувати послуги Інтернет, визначається відповідальним підрозділом.

6.6. Відповідальним підрозділом блокується можливість скачування та доступу через Інтернет до відео та аудіо файлів.

6.7. Відповідальним підрозділом блокується можливість здійснення персоналом будь-яких комерційних операцій через Інтернет, окрім випадків надання керівництвом Головдержслужби дозволу на здійснення таких операцій.

6.8. ЄКМ є замкнутою захищеною корпоративною мережею, на основі якої забезпечується службовий доступ підвідомчих установ та територіальних органів Головдержслужби до мережевих інформаційних ресурсів та систем, а також баз даних Головдержслужби.

6.9. Відповідальний підрозділ забезпечує працездатність ЄКМ та унеможливлює його використання третіми особами, які не є працівниками установ, та його використання не у службових цілях.

6.10. Доступ до Інтернет з використанням програм сімейства ICQ, Skype та Yahoo, а також їм подібним забороняється.

7. Адміністративний, технічний та організаційний супровід

7.1. Адміністративний та технічний супровід мереж Головдержслужби забезпечується відповідальним підрозділом.

7.2. Організаційний супровід мереж Головдержслужби забезпечується контролюючим підрозділом за участі відповідального підрозділу.

7.3. Адміністративний супровід включає в себе:

7.3.1. Ведення паспортів дата-центру та комутаційних центрів, які включають усю інформацію про наявне у дата-центрі та комунікаційних центрах обладнання. Правила ведення та формат зазначених паспортів затверджується керівником відповідального підрозділу.

7.3.2. Ведення базових даних щодо моніторингу використання мережевих інформаційних ресурсів персоналом.

7.3.3. Навчання персоналу з питань використання мережевих інформаційних ресурсів.

7.3.4. Щомісячне подання контролюючому підрозділу інформації щодо внесення змін до паспортів дата-центру, спожитого впродовж звітного періоду центральним апаратом та підвідомчими установами Інтернет-трафіку (не персоніфікованого), кількості проведених операцій з реєстрації (скасування реєстрації) користувачів, зламів (тимчасової непрацездатності) мережевих сервісів та вжитих заходах щодо їх усунення, проведених навчань персоналу.

7.4. Технічний супровід включає в себе:

7.4.1. Видачу, ведення реєстру та блокування (видалення) мережевих облікових записів.

7.4.2. Налаштування мережевих політик доступу до мережевих інформаційних ресурсів та мережевих прав користувачів.

7.4.3. Підтримка первинної та вторинної системи доменних імен (DNS);

7.4.4. Конфігурування та моніторинг стану серверного і комунікаційного обладнання, яке забезпечує роботу мереж Головдержслужби та доступу до Інтернет;

7.4.5. Забезпечення працездатності серверного та комунікаційного обладнання. Проведення первинного обстеження, аналізу відмов та тимчасової непрацездатності, прийняття рішення про необхідність проведення ремонтних робіт та/або заміни обладнання.

7.4.6. Забезпечення доступу до Інтернет та інформаційних ресурсів Головдержслужби із гарантованою швидкістю, визначеною угодами щодо надання відповідних послуг;

7.4.7. Забезпечення обміну електронною поштою із зовнішніми користувачами;

7.4.8. Забезпечення працездатності ЄКМ.

7.4.9. Забезпечення цілісності та доступності інформації на загальних мережевих ресурсах.

7.5. Організаційний супровід включає в себе:

7.5.1. Нормативне врегулювання питань, пов'язаних із використанням та впровадженням мережевих інформаційних ресурсів.

7.5.2. Розробка технічних завдань щодо модернізації мережевих інформаційних ресурсів та технічних вимог щодо їх експлуатації.

7.5.3. Аналіз базових даних моніторингу використання мережевих інформаційних ресурсів.

7.5.4. Забезпечення режиму доступу до приміщень дата-центру та комутаційних центрів. Порядок доступу до відповідних приміщень затверджується керівником відповідального підрозділу.

7.5.5. Забезпечення контролю роботи відповідального підрозділу за поданими ним періодичними звітами, формат яких визначається керівником контролюючого підрозділу.

8. Моніторинг використання інформаційних ресурсів персоналом

8.1. Моніторинг використання інформаційних ресурсів персоналом (далі - моніторинг) здійснюється відповідальним підрозділом, який веде базові (системні) дані щодо роботи персоналу у Інтернет, мережах Головдержслужби, використання інформаційних ресурсів Головдержслужби.

8.2. Аналітичну обробку базових даних моніторингу здійснює контролюючий підрозділ впродовж трьох робочих днів з моменту надходження до нього відповідних базових даних.

8.3. Будь-який моніторинг є разовою процедурою, яка здійснюється за дорученням керівництва Головдержслужби.

8.4. Об'єктом моніторингу може бути один обраний працівник, група працівників або увесь персонал установи.

8.5. Предметом моніторингу можуть бути: відвідувані працівниками інформаційні ресурси, обсяги спожитого трафіку, певні дії у ГМІР, дослідження порушень вимог щодо роботи персоналу із мереженими ресурсами тощо.

8.6. Предметом моніторингу не можуть бути дослідження, пов'язані із передачею та доставлянням (недоставлянням) електронної пошти.

9. Обмеження прав користувачів, щодо порушення яких застосовується персональна відповідальність працівника

9.1. До працівника застосовується персональна дисциплінарна відповідальність у разі:

- використання для доступу до мережевих інформаційних ресурсів мережевого облікового запису іншого працівника;

- розповсюдження у будь-який спосіб інформації про персональний мережевий обліковий запис;

- використання проксі-серверів для доступу до заблокованих на комунікаційному рівні ресурсів мережі Інтернет;

- розміщення у мережі Головдержслужба або передачі через Інтернет інформації із обмеженим доступом;

- здійснення доступу до Інтернет з використанням програм сімейства ICQ, Skype та Yahoo;

- змінення конфігурації загальносистемного і прикладного ПЗ, за допомогою якого здійснюється доступ до Інтернет;

- проведення інсталяції програмного забезпечення, використання якої не дозволено;

- використовування доступу до Інтернет в особистих цілях, з метою отримання інформації розважального або аморального характеру, інформації, яка містить у собі пропаганду насильства або будь-яким чином принижує людську гідність (расизм, ксенофобія тощо);

- намагання порушення цілісності і достовірності інформації, яка зберігається у мережі Інтернет;

- намагання отримати через Інтернет несанкціонований доступ до інформації, право доступу до якої обмежується її власником;

- отримання з Інтернет і використання неліцензійного ("піратського") програмного забезпечення або програмного забезпечення, яке дозволяє руйнувати захист ліцензійного програмного забезпечення від несанкціонованого використання або копіювання;

- надсилання в Інтернет повідомлення (розміщення в Інтернет інформації), які можуть бути витлумачені як неетичні або провокативні;

- індивідуальної підписки на розсилки новин (іншої інформації) електронною поштою;

- без дозволу керівника підрозділу надсилати в Інтернет багатоадресні повідомлення.

9.2. У разі виявлення відповідальним підрозділом фактів порушення працівником вимог пункту 9.1 цього Порядку, відповідальний підрозділ невідкладно інформує заступника Начальника Головдержслужби з питань правової роботи та модернізації державної служби щодо виявленого правопорушення.

9.3. Рішення щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності до працівника, яким порушено вимоги пункту 9.1 цього Порядку, приймається заступником Начальника Головдержслужби особисто.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головдержслужби
21.06.2011 N 149

ФОРМА ЗАЯВКИ
на отримання права доступу до мережевих ресурсів

Підрозділ:
_________

Працівник: Прізвище та ініціали

Просимо:

- налаштувати персональну електронну поштову адресу (скриньку) Name. Surname@____.gov.ua;

- надати право доступу доступ до мережевих ресурсів Головдержслужби;

- надати право доступу до Інтернет.

Посада керівника установи

І. Прізвище

ПОГОДЖЕНО:

 

Посада відповідальної особи
за здійснення режимно-секретної
роботи у Головдержслужбі

І. Прізвище

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали