ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 08.02.2012 р. N 47

Про затвердження Порядку використання у 2012 році коштів обласного бюджету на фінансування Обласної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012 - 2016 роки

Відповідно до статей 20, 91 Бюджетного кодексу України, статті 29 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання рішення обласної ради від 27 грудня 2011 року N 8/12 "Про Обласну цільову соціальну програму розвитку фізичної культури і спорту на 2012 - 2016 роки", пункту 12 рішення обласної ради від 29 грудня 2011 року N 9/2 "Про обласний бюджет на 2012 рік":

1. Затвердити Порядок використання у 2012 році коштів обласного бюджету на фінансування Обласної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012 - 2016 роки (додається).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації О. Курилюка.

 

Голова обласної
державної адміністрації

Б. Клімчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
08.02.2012 N 47

ПОРЯДОК
використання у 2012 році коштів обласного бюджету на фінансування Обласної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012 - 2016 роки

I. Загальні положення

1. Порядок використання у 2012 році коштів обласного бюджету на фінансування Обласної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012 - 2016 роки (далі - Порядок) розроблено відповідно до статей 20, 91 Бюджетного кодексу України, статті 29 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", рішення обласної ради від 27 грудня 2011 року N 8/12 "Про Обласну цільову соціальну програму розвитку фізичної культури і спорту на 2012 - 2016 роки", пункту 12 рішення обласної ради від 29 грудня 2011 року N 9/2 "Про обласний бюджет на 2012 рік".

2. Порядок визначає і регулює механізм використання у 2012 році коштів обласного бюджету на фінансування заходів Обласної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012 - 2016 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 27 грудня 2011 року N 8/12 (далі - Програма).

3. Головним розпорядником коштів обласного бюджету, відповідальним виконавцем Програми є управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації.

4. Учасниками виконання завдань та заходів Програми є суб'єкти, визначені у ній.

II. Напрями використання бюджетних коштів

Кошти обласного бюджету спрямовуються для виконання завдань і заходів визначених Програмою, а саме на:

- фізичне виховання і фізкультурно-оздоровча робота у навчально-виховній сфері;

- фізкультурно-оздоровча та спортивна робота у виробничій сфері;

- фізкультурно-оздоровча робота за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення;

- ветеранський спорт;

- фізична підготовка військовослужбовців, особового складу правоохоронних органів та інших військових формувань;

- фізкультурно-оздоровча і спортивна робота серед сільського населення;

- фізкультурно-оздоровча, реабілітаційна та спортивна робота серед інвалідів;

- спорт вищих досягнень;

- дитячо-юнацький та резервний спорт;

- матеріально-технічне забезпечення;

- медико-біологічне забезпечення;

- інформаційно-пропагандистське забезпечення;

- нормативно-правове та організаційне забезпечення;

- фінансове забезпечення;

- соціальні гарантії;

- міжнародне співробітництво.

III. Вимоги щодо використання бюджетних коштів

1. Фінансування видатків обласного бюджету здійснюється в межах асигнувань, затверджених управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації на реалізацію заходів Програми, відповідно до помісячного розпису асигнувань загального фонду обласного бюджету.

2. Розподіл бюджетних коштів між учасниками виконання завдань та заходів Програми проводиться головним розпорядником коштів обласного бюджету на підставі поданих ними обґрунтувань потреби в бюджетних коштах і детальних розрахунків витрат по кожному заходу чи завданню з урахуванням досягнутих результатів їх діяльності за звітний період (за рік) на умовах пріоритетності.

3. Головний розпорядник коштів перераховує учасникам виконання завдань та заходів Програми бюджетні кошти на відкриті в органах державного казначейства рахунки в межах асигнувань, передбачених у помісячному розписі асигнувань обласного бюджету та зареєстрованих фінансових зобов'язань.

4. Кошти обласного бюджету використовуються за напрямками:

4.1. Підготовка та участь спортсменів і команд області у всеукраїнських та міжнародних змаганнях відповідно до:

- єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2012 рік;

- положень про проведення змагань з видів спорту, затверджених Державною службою молоді та спорту України, відповідною всеукраїнською федерацією.

4.2. Проведення обласних змагань з видів спорту та фізкультурно-масових заходів відповідно до:

- календарного плану спортивно-масових заходів області на 2012 рік, затвердженого наказом управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації від 30 грудня 2011 року N 404-З;

- відповідних положень на проведення таких змагань і заходів, затверджених управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації.

4.3. Придбання нагородної атрибутики, спортивної форми, інвентарю, обладнання; проведення обласних семінарів-нарад, навчань, зустрічей з фізкультурно-спортивним активом області з питань стану та розвитку фізичної культури і спорту; фінансова підтримка обласних фізкультурно-спортивних товариств і відомств, інших громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

4.4. Виплата:

- стипендій та премій голови обласної державної адміністрації спортсменам і тренерам області згідно з Положенням про стипендії та премії голови обласної державної адміністрації спортсменам і тренерам області, затвердженим розпорядженням облдержадміністрації від 25 квітня 2006 року N 133, зареєстрованим в обласному управлінні юстиції 26 квітня 2006 року за N 27/862, з унесеними змінами до нього;

- одноразових грошових винагород спортсменам-інвалідам і тренерам області згідно з Положенням про виплату одноразових грошових винагород спортсменам-інвалідам і тренерам області, затвердженим рішенням обласної ради від 8 серпня 2008 року N 21/23;

- стипендій голови обласної державної адміністрації заслуженим працівникам фізичної культури і спорту України, заслуженим тренерам України, ветеранам фізичної культури і спорту згідно з Положенням про стипендії голови обласної державної адміністрації заслуженим працівникам фізичної культури і спорту України, заслуженим тренерам України, ветеранам фізичної культури і спорту, затвердженим розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 21 червня 2005 року N 167, зареєстрованим в обласному управлінні юстиції 25 червня 2005 року за N 21/782, зі змінами.

5. Не допускається спрямування бюджетних коштів за напрямами (завданнями та заходами), не передбаченими Програмою, на утримання громадських організації фізкультурно-спортивної спрямованості, реалізацію завдань і заходів, які мають декларативний характер, метою яких є отримання прибутку або виконання яких не забезпечить ефективну реалізацію державної політики у сфері фізичної культури і спорту.

6. Операції з бюджетними коштами здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 4 листопада 2002 року N 205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 26 листопада 2002 року за N 919/7207, з унесеними змінами до нього.

IV. Звітність, відповідальність та контроль за використанням бюджетних коштів

1. Складання та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів здійснюється головним розпорядником коштів, відповідальним виконавцем та учасниками виконання завдань та заходів Програми в установленому законодавством порядку.

2. За нецільове та не ефективне використання коштів обласного бюджету, не відповідність їх плановим призначенням наступає відповідальність, передбачена чинним законодавством України.

3. Контроль за цільовим використанням коштів обласного бюджету згідно з цим Порядком здійснює управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали