КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 березня 2012 р. N 312

Київ

Про затвердження Порядку використання у 2012 році коштів державного фонду регіонального розвитку

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання у 2012 році коштів державного фонду регіонального розвитку, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ


Інд. 71

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 березня 2012 р. N 312


ПОРЯДОК
використання у 2012 році коштів державного фонду регіонального розвитку

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2012 році коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Державний фонд регіонального розвитку" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінфін, який визначає мережу розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальних виконавців програми "Державний фонд регіонального розвитку".

3. Розподіл бюджетних коштів між бюджетами Автономної Республіки Крим, обласними бюджетами, бюджетами мм. Києва і Севастополя здійснюється у такому співвідношенні:

70 відсотків коштів - відповідно до чисельності населення, яке проживає у відповідному регіоні;

30 відсотків коштів - з урахуванням проблем соціально-економічного розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць (малих міст, гірських, шахтарських, депресивних територій тощо) за пропозиціями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міськдержадміністрацій.

4. Бюджетні кошти спрямовуються на фінансування інвестиційних програм (проектів) і заходів, що відповідають пріоритетним напрямам розвитку регіонів, визначеним Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2015 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 р. N 1001 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 30, ст. 2132), і стратегіями розвитку регіонів (далі - інвестиційні програми (проекти) і заходи) та передбачених у:

державних цільових програмах щодо регіонального розвитку;

угодах щодо регіонального розвитку та програмах подолання депресивності територій;

державних програмах розвитку транскордонного співробітництва;

програмах і заходах соціально-економічного розвитку регіонів, включаючи програми і заходи розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць (малих міст, гірських, шахтарських, депресивних територій тощо).

5. Бюджетні кошти надаються безпосередньо бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам мм. Києва і Севастополя з подальшим можливим їх перерозподілом між місцевими бюджетами.

6. Фінансування інвестиційних програм (проектів) і заходів здійснюється на безповоротній основі. Інвестиційні програми (проекти) і заходи, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, реалізуються за умови співфінансування з місцевих бюджетів та інших не заборонених законом джерел у такому розмірі:

для мм. Києва і Севастополя та обласних центрів - не менш як 20 відсотків загальної суми коштів, передбачених у поточному році для фінансування інвестиційної програми (проекту) чи заходу за рахунок усіх джерел;

для міст республіканського в Автономній Республіці Крим та обласного значення - не менш як 10 відсотків загальної суми коштів, передбачених у поточному році для фінансування інвестиційної програми (проекту) чи заходу за рахунок усіх джерел.

Реалізація інвестиційних програм (проектів) і заходів у селах, селищах та містах районного значення здійснюється без співфінансування з місцевих бюджетів та інших не заборонених законом джерел.

7. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації:

1) здійснюють з урахуванням пропозицій органів місцевого самоврядування відбір інвестиційних програм (проектів) і заходів за такими критеріями:

створення, приріст чи оновлення основних засобів комунальної власності;

наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів архітектури;

першочерговість фінансування об'єктів будівництва та реконструкції з високим ступенем їх будівельної готовності (більш як 70 відсотків) та інвестиційних програм (проектів) міжрегіонального значення;

максимальне спрямування коштів на фінансування пускових об'єктів з метою зменшення обсягів незавершеного будівництва;

участь одержувача бюджетних коштів у співфінансуванні реалізації відповідної інвестиційної програми (проекту) чи заходу;

2) подають Мінекономрозвитку переліки інвестиційних програм (проектів) і заходів для узагальнення, підготовки та подальшого внесення в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України відповідного проекту акта.

8. Видатки, пов'язані з фінансуванням об'єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374).

9. Казначейство здійснює перерахування бюджетних коштів у встановленому законом порядку.

10. Відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах Казначейства, операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, а також відображення у первинному та бухгалтерському обліку отриманих (створених) оборотних і необоротних активів здійснюються в установленому законодавством порядку.

11. Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється в установленому законом порядку.

12. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації щомісяця до 10 числа подають Мінфіну, Мінекономрозвитку та Мінрегіону інформацію про використання бюджетних коштів у розрізі інвестиційних програм (проектів) і заходів.

13. Казначейство щомісяця до 16 числа інформує Мінфін, Мінекономрозвитку та Мінрегіон про обсяги фінансування за бюджетною програмою та касові видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць, інвестиційних програм (проектів) і заходів.

14. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали