Додаткова копія: Про затвердження Порядку використання у 2018 році субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, на придбання обладнання та витратних матеріалів для початкової школи

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27.04.2018 р. N Р-243/0/3-18

Про затвердження Порядку використання у 2018 році субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, на придбання обладнання та витратних матеріалів для початкової школи

Відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись Законом України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання рішення Дніпропетровської обласної ради від 01 грудня 2017 року N 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами), враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 року N 929-р "Про розподіл нерозподілених видатків освітньої субвенції для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, у 2017 році" (Розпорядження N 929-р) та від 19 січня 2011 року N 148-р "Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни" (Розпорядження N 148-р) (зі змінами), з метою забезпечення цільового та ефективного використання бюджетних коштів:

1. Затвердити Порядок використання у 2018 році субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, на придбання обладнання та витратних матеріалів для початкової школи, що додається.

2. Рекомендувати головам міських, районних, сільських/селищних рад:

1) здійснювати постійний контроль за використанням коштів субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, на придбання обладнання та витратних матеріалів для початкової школи (далі - Субвенція) відповідно до вимог чинного законодавства України;

2) забезпечити надання у тижневий термін після прийняття цього розпорядження до головного розпорядника коштів - департаменту освіти і науки облдержадміністрації - затвердженого переліку організаційних заходів на придбання обладнання та витратних матеріалів для початкової школи для спрямування коштів Субвенції з урахуванням напрямів їх використання.

3. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації:

забезпечити організацію, координацію роботи та контроль за ефективним та цільовим використанням коштів Субвенції, передбачених рішенням Дніпропетровської обласної ради від 01 грудня 2017 року N 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами);

інформувати департамент фінансів облдержадміністрації про стан виконання робіт і використання коштів Субвенції щомісячно, до 10 числа місяця, що настає за звітнім.

4. Рекомендувати Східному офісу Держаудитслужби забезпечити проведення перевірки цільового та ефективного використання у 2018 році коштів Субвенції, узагальнену інформацію про результати перевірки надати до облдержадміністрації.

5. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на департамент освіти і науки облдержадміністрації, контроль - на заступника голови облдержадміністрації Батуру Д. І.

 

Виконуючий обов'язки
голови облдержадміністрації

О. М. Кужман

ПОГОДЖЕНО:

 

Начальник Східного
офісу Держаудитслужби

О. В. Васильєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
27 квітня 2018 року N Р-243/0/3-18

ПОРЯДОК
використання у 2018 році субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, на придбання обладнання та витратних матеріалів для початкової школи

1. Цей Порядок використання у 2018 році субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, на придбання обладнання та витратних матеріалів для початкової школи (далі - Порядок) визначає механізм використання цільових видатків за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, на придбання обладнання та витратних матеріалів для початкової школи (далі - Субвенція), передбаченої рішенням Дніпропетровської обласної ради від 01 грудня 2017 року N 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами).

2. Субвенція спрямовується на придбання обладнання та витратних матеріалів для початкової школи.

3. Головним розпорядником коштів Субвенції є департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (далі - Головний розпорядник коштів). Розпорядники Субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства (далі - Розпорядники субвенції).

4. Субвенція враховується в дохідній та видатковій частинах відповідних бюджетів в обсягах, визначених додатком 4 до рішення Дніпропетровської обласної ради від 01 грудня 2017 року N 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами).

5. Для отримання фінансування Розпорядники субвенції відповідно до помісячного розпису видатків обласного бюджету надають Головному розпоряднику коштів пропозиції щодо перерахування Субвенції згідно з додатком 1 до Порядку.

6. Головний розпорядник коштів після опрацювання вказаних пропозицій надає до департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації пропозиції на фінансування згідно з додатком 2 до Порядку.

7. Для відкриття фінансування головний розпорядник коштів та Розпорядники субвенції надають до територіальних управлінь Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області документи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року N 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" (зі змінами), наказів Міністерства фінансів України: від 28 січня 2002 року N 57 "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за N 86/6374 (зі змінами), від 23 серпня 2012 року N 938 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів" (Порядок N 938), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за N 1569/21881 (зі змінами).

8. Головне управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області перераховує кошти Субвенції на підставі платіжних доручень Головного розпорядника коштів на рахунки відповідних бюджетів, відкриті у територіальних управліннях Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області, відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 року N 1132 (зі змінами).

9. Використання коштів Субвенції на рівні місцевих бюджетів здійснюється Розпорядниками субвенції відповідно до положень Бюджетного кодексу України. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок Субвенції проводиться згідно з вимогами чинного законодавства України.

10. Розпорядники субвенції щомісяця, до 03 числа місяця, що настає за звітним періодом, надають Головному розпоряднику коштів звіт про використання коштів Субвенції згідно з додатком 3 до Порядку.

11. Головний розпорядник коштів у межах повноважень тримає на постійному контролі цільове та ефективне використання коштів Субвенції відповідно до чинного законодавства України.

12. Використання коштів Субвенції на інші цілі, які не відповідають цьому Порядку, є нецільовим використанням бюджетних коштів, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

Виконуючий обов'язки
директора департаменту освіти і
науки облдержадміністрації

А. Л. Демура

 

Додаток 1
до Порядку використання у 2018 році субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, на придбання обладнання та витратних матеріалів для початкової школи

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо фінансування субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, на придбання обладнання та витратних матеріалів для початкової школи

по ______

(гривні)

Назва (код ЄДРПОУ)

Загальний обсяг коштів

Профінансовано на ________ 2018 року

Залишок коштів

Пропозиції щодо фінансування з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов'язань на _________ 2018 року

Сума

Детальний перелік (у т. ч. у грошовому виразі)

 

 

 

 

 

 

Міський, районний,
сільський / селищний голова


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Керівник органу управління,
що здійснює фінансування
видатків на освіту


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Керівник органу управління освіти


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

 

Виконуючий обов'язки
директора департаменту освіти і
науки облдержадміністрації

А. Л. Демура

 

Додаток 2
до Порядку використання у 2018 році субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, на придбання обладнання та витратних матеріалів для початкової школи

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо фінансування субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, на придбання обладнання та витратних матеріалів для початкової школи

по департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

N
з/п

Назва територіальної одиниці

Код ГРК

КПКВК

КЕКВ

Номер особового рахунку головного розпорядника бюджетних коштів

Пропозиції щодо фінансування з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов'язань

Сума

Примітка (обґрунтування)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього                                        (сума прописом)

"Перевірено. Відповідає вимогам чинного законодавства. Пропоную на підпис".

Директор департаменту освіти і
науки облдержадміністрації


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

 

Виконуючий обов'язки
директора департаменту освіти і
науки облдержадміністрації

А. Л. Демура

 

Додаток 3
до Порядку використання у 2018 році субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, на придбання обладнання та витратних матеріалів для початкової школи

ЗВІТ
про використання субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, на придбання обладнання та витратних матеріалів для початкової школи

по ______

(гривні)

Назва територіальної одиниці

Затверджено на 2018 рік

Профінансовано станом на _______ 2018 року

Фактично придбано (од.)

Дата взяття зобов'язань в органах державного казначейства

Фактично оплачено

 

 

 

 

 

 

Міський, районний,
сільський / селищний голова


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Керівник органу управління,
що здійснює фінансування
видатків на освіту


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Керівник органу управління освіти


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

 

Виконуючий обов'язки
директора департаменту освіти і
науки облдержадміністрації

А. Л. Демура
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали