Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Порядку виплати військовослужбовцям Національної гвардії України підйомної допомоги

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.11.2019

м. Київ

N 951

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 грудня 2019 р. за N 1216/34187

Про затвердження Порядку виплати військовослужбовцям Національної гвардії України підйомної допомоги

Відповідно до статті 91 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", з метою впорядкування виплати підйомної допомоги військовослужбовцям Національної гвардії України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок виплати військовослужбовцям Національної гвардії України підйомної допомоги, що додається.

2. Головному управлінню Національної гвардії України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на командувача Національної гвардії України.

 

Міністр

А. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр соціальної
політики України

Ю. Соколовська

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
14 листопада 2019 року N 951

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
06 грудня 2019 р. за N 1216/34187

ПОРЯДОК
виплати військовослужбовцям Національної гвардії України підйомної допомоги

1. У разі переїзду військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, та військовослужбовців, які проходять кадрову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу (далі - військовослужбовці), на нове місце військової служби в інший населений пункт у зв'язку з призначенням на військову посаду, зарахуванням на навчання до вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти (далі - військові навчальні заклади) та навчальних центрів (навчальних підрозділів), термін навчання в яких становить не менше ніж шість місяців, без збереження посади за попереднім місцем служби або у зв'язку з передислокацією військової частини (підрозділу військової частини), установи, організації (далі - військова частина) їм виплачуються:

підйомна допомога в розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 50 відсотків місячного грошового забезпечення на кожного члена його сім'ї, який переїжджає з ним на нове місце військової служби;

добові, установлені Кабінетом Міністрів України для працівників, які перебувають у відрядженні, за кожний день перебування в дорозі (далі - добові) на військовослужбовця та кожного члена його сім'ї, який переїжджає разом з ним.

2. Розмір підйомної допомоги визначається з огляду на посадовий оклад, оклад за військовим званням, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премія), установлені військовослужбовцю за новим місцем військової служби на дату, коли військовослужбовець приступив до виконання обов'язків за посадою (на дату зарахування на навчання).

У разі якщо дружина і чоловік є військовослужбовцями, підйомна допомога на кожного з них виплачується за новим місцем їх військової служби, а на членів сім'ї - з місячного грошового забезпечення одного з подружжя (за бажанням).

Право на отримання підйомної допомоги і добових для військовослужбовців виникає на дату:

прийняття військовослужбовцем посади - для військовослужбовців, які переїхали на нове місце служби з одного населеного пункту в інший у зв'язку з призначенням на посаду;

зарахування на навчання - для військовослужбовців, які зараховані на навчання до військових навчальних закладів;

прибуття до місця дислокації, оголошеного наказом командира військової частини, - для військовослужбовців, які переїхали на нове місце служби у складі військової частини (підрозділу) в інший населений пункт.

3. Виплата військовослужбовцям підйомної допомоги та добових здійснюється за новим місцем військової служби (місцем навчання) за їх рапортом на підставі наказу командира (начальника) військової частини (військового навчального закладу), а командиру (начальнику) - на підставі наказу командира (начальника) вищого рівня із зазначенням у ньому розміру допомоги. Витяг з наказу зберігається в особовій справі військовослужбовця.

У наказі зазначаються дата й номер наказу про призначення військовослужбовця на військову посаду (зарахування на навчання), дата, коли він приступив до виконання обов'язків за посадою (дата прибуття на нове місце дислокації військової частини). Крім того, у наказі зазначаються населений пункт (місце проживання), з якого вибув, та населений пункт, до якого прибув військовослужбовець у зв'язку з призначенням на військову посаду (зарахуванням на навчання), інформація щодо переїзду членів його сім'ї, а також чи є дружина (чоловік) військовослужбовцем.

4. Військовослужбовцям, які на дату прибуття до іншого населеного пункту перебувають у розпорядженні відповідного командира, виплата підйомної допомоги та добових здійснюється після призначення їх на посади та початку виконання обов'язків за посадами за новим місцем військової служби в цьому населеному пункті.

5. Підйомна допомога та добові з урахуванням вимог пункту 1 цього Порядку також виплачуються:

1) військовослужбовцям, прийнятим (призваним) на військову службу за контрактом (за призовом осіб офіцерського складу) і призначеним на посади у військові частини, що дислокуються поза пунктом їх постійного проживання до прийняття (призову) на військову службу;

2) військовослужбовцям, які закінчили військові навчальні заклади з присвоєнням офіцерських звань і призначені на посади в інші населені пункти (поза місцем їх навчання);

3) військовослужбовцям, призначеним після закінчення військових навчальних закладів (навчальних центрів або підрозділів), термін навчання в яких становить менше ніж шість місяців, на посади у військові частини, розташовані в пункті дислокації військового навчального закладу (навчального центру або підрозділу) або інших населених пунктах (за винятком населених пунктів, де військовослужбовці проходили військову службу до направлення на навчання);

4) військовослужбовцям, які після відрядження до державних органів, підприємств, установ, організацій із залишенням на військовій службі повернулися для подальшого проходження військової служби в Національній гвардії України та призначені на посади у військові частини, дислоковані в інших населених пунктах, ніж ті, в яких вони займали посади під час такого відрядження;

5) військовослужбовцям, призначеним на посади для подальшого проходження військової служби з одного підрозділу в інший, що дислокований в іншому населеному пункті, цієї самої військової частини (цього самого військового навчального закладу);

6) військовослужбовцям, які переїхали на нове місце служби з одного населеного пункту в інший у зв'язку з призначенням на посади у військових частинах, яким не визначено пункт постійної дислокації, підйомна допомога виплачується одноразово незалежно від подальшої зміни пункту тимчасової дислокації військової частини (у тому числі в разі повернення її до місця постійної дислокації);

7) військовослужбовцям, які призначені на посади в іншу військову частину і прибули до неї в період її перебування поза пунктом постійної дислокації, підйомна допомога виплачується одноразово незалежно від подальшої зміни пункту тимчасової дислокації військової частини (у тому числі в разі повернення її до місця постійної дислокації);

8) військовослужбовцям інших військових формувань, прийнятим для подальшого проходження військової служби до Національної гвардії України, у тому числі після закінчення навчальних закладів інших військових формувань, та призначеним на посади у військові частини, дислоковані в інших населених пунктах, ніж ті, у яких вони проходили військову службу (навчалися) до цього;

9) військовослужбовцям, які прибули після закінчення проходження військової служби або навчання за кордоном, після призначення їх на посади у військову частину, що дислокована в іншому населеному пункті, ніж місце військової служби, з якого вони були направлені для проходження військової служби або навчання за кордоном.

6. Підйомна допомога та добові в разі переїзду на нове місце військової служби виплачуються на членів сім'ї військовослужбовця після реєстрації їх місця проживання в населеному пункті за місцем військової служби (проживання) військовослужбовця. Виплата здійснюється військовослужбовцю за його місцем служби відповідно до наказу командира (начальника) військової частини, а командиру (начальнику) - на підставі наказу вищого командира (начальника). У наказі зазначаються сума нарахованих виплат, а також дата й номер наказу про призначення військовослужбовця на військову посаду (зарахування на навчання), дата, коли він приступив до виконання обов'язків за посадою (дата прибуття на нове місце дислокації військової частини), населений пункт (місце проживання), з якого вибули, та населений пункт, до якого прибули члени сім'ї військовослужбовця у зв'язку з призначенням військовослужбовця на військову посаду (зарахуванням на навчання). Наказ видається на підставі рапорту військовослужбовця, витяг з наказу зберігається в особовій справі військовослужбовця.

Якщо члени сім'ї прибули одночасно з військовослужбовцем, підйомна допомога та добові на них виплачуються після вступу до виконання обов'язків військовослужбовцем за посадою, на яку він призначений, та реєстрації їх місця проживання в населеному пункті, до якого вони переїхали у зв'язку зі службовим переміщенням військовослужбовця.

Для виплати підйомної допомоги та добових на членів сім'ї військовослужбовця, які переїхали на нове місце військової служби в інший населений пункт, до рапорту додаються:

копії сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім'я, по батькові, реєстрацію попереднього місця проживання і реєстрацію нового місця проживання повнолітніх членів сім'ї військовослужбовця (лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм);

копія довідки про реєстрацію місця проживання членів сім'ї військовослужбовця (якщо такої інформації немає в паспорті громадянина України, якщо паспорт у формі картки або його немає), виданої уповноваженим органом реєстрації місця проживання громадян;

копії свідоцтв про народження неповнолітніх членів сім'ї військовослужбовця.

7. Підйомна допомога та добові виплачуються на членів сім'ї військовослужбовця, які на дату їх приїзду на нове місце служби військовослужбовця зазначені в його особовій справі, а саме:

1) на дружину (чоловіка) незалежно від віку і працездатності, шлюб з якою (яким) зареєстрований до дати прибуття військовослужбовця на нове місце служби або прийняття (призову) на військову службу за контрактом (призовом);

2) на дітей військовослужбовця і його дружини (чоловіка), у тому числі усиновлених, які не досягли повноліття (у тому числі непрацездатних незалежно від віку);

3) на непрацездатних батьків або усиновителів військовослужбовця та його дружини (чоловіка).

Поняття "непрацездатні" визначене Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

8. Підйомна допомога та добові в разі переїзду на нове місце військової служби на членів сім'ї військовослужбовця також виплачуються:

1) після прийняття військовослужбовців строкової військової служби на військову службу за контрактом;

2) у разі призначення військовослужбовців після закінчення військових навчальних закладів на посади у військові частини в населеному пункті за місцем дислокації цього військового навчального закладу, якщо члени сім'ї не переїжджали до військовослужбовця в період його навчання в цьому військовому навчальному закладі;

3) якщо члени сім'ї, зняті з реєстраційного обліку за попереднім місцем проживання, переїхали у зв'язку зі службовими переміщеннями військовослужбовців не безпосередньо до нового місця їх служби, а до інших населених пунктів та в них зареєструвалися. У разі переїзду членів сім'ї із зазначених населених пунктів безпосередньо до місця служби військовослужбовців підйомна допомога вдруге не виплачується.

9. Підйомна допомога військовослужбовцям, у тому числі на членів сім'ї, виплачується не більш як за два переїзди військовослужбовця протягом календарного року, пов'язані з призначенням на посади чи передислокацією військової частини (підрозділу).

10. Виплата добових здійснюється за кожний день перебування в дорозі військовослужбовця та кожного члена його сім'ї, які переїхали на нове місце служби військовослужбовця, за умови надання проїзних документів. День вибуття та день прибуття рахуються як дві доби.

Якщо проїзних документів немає, добові виплачуються з розрахунку за одну добу переїзду.

11. Підйомна допомога та добові, у тому числі на членів сім'ї, не виплачуються:

1) військовослужбовцям, направленим (у тому числі безпосередньо після зарахування на військову службу із запасу) на навчання у військовий навчальний заклад, термін навчання в якому менше ніж шість місяців, або зі збереженням посади за місцем служби незалежно від строку навчання;

2) військовослужбовцям, які закінчили військовий навчальний заклад з присвоєнням офіцерських звань, призначеним на посади у військові частини в населеному пункті за місцем дислокації цього військового навчального закладу.

12. Підйомна допомога та добові також не виплачуються на членів сім'ї військовослужбовця, що переїхали в пункт перебування військовослужбовця, який знаходиться в розпорядженні відповідного командира. На таких членів сім'ї підйомна допомога за наявності права на неї виплачується після вступу військовослужбовця до виконання обов'язків за посадою, на яку він буде призначений, або після зарахування його на навчання у військовий навчальний заклад, термін навчання в якому становить шість місяців і більше.

13. Виплата підйомної допомоги військовослужбовцю та членам його сім'ї здійснюється на підставі наказу командира (начальника) військової частини по стройовій частині.

14. Виплата підйомної допомоги та добових здійснюється, якщо звернення щодо їх отримання надійшли протягом трьох років із дня виникнення права на їх отримання.

15. Утримання аліментів із суми підйомної допомоги та добових не проводиться. Виплата підйомної допомоги та добових здійснюється за кодом економічної класифікації видатків 2250 "Видатки на відрядження".

 

Начальник Управління
взаємодії з Національною
гвардією України Міністерства
внутрішніх справ України

В. Михайловський
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали