Додаткова копія: Про затвердження Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, для розміщення рекламних засобів

Про затвердження Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, для розміщення рекламних засобів

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від 22 грудня 2018 року N 2341

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
26 грудня 2018 р. за N 294/2142

Відповідно до статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 16, 18 Закону України "Про рекламу", пункту 32 Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року N 2067, постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року N 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади", підпункту 2.3 пункту 2 рішення Київської міської ради від 20 квітня 2017 року N 223/2445 "Про затвердження Правил розміщення рекламних засобів у місті Києві" (Правила N 223/2445), з метою упорядкування розміщення реклами:

1. Затвердити Порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, для розміщення рекламних засобів, що додається.

2. Встановити Базову плату, що відповідає видам рекламних засобів зовнішньої реклами та використовується під час визначення розміру плати за тимчасове користування місцями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, для розміщення рекламних засобів, що додається.

3. Встановити Базову плату, що відповідає видам рекламних засобів, які розміщуються на території та об'єктах, у тому числі будівлях та спорудах, зовнішній і внутрішній поверхнях вагонів Київського метрополітену, та використовується під час визначення розміру плати за тимчасове користування місцями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, для розміщення рекламних засобів, що додається.

4. Встановити Базову плату, що відповідає видам рекламних засобів, які розміщуються на території та об'єктах, у тому числі будівлях та спорудах, зовнішніх і внутрішніх поверхнях транспортних засобів підприємств транспорту загального користування комунальної власності територіальної громади міста Києва, крім Київського метрополітену, та використовується під час визначення розміру плати за тимчасове користування місцями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, для розміщення рекламних засобів, що додається.

5. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

від 21 травня 2012 року N 838 "Про питання визначення розміру плати за розміщення реклами в місті Києві" (Розпорядження N 838), зареєстроване в Головному управлінні юстиції у місті Києві 12 червня 2012 року за N 40/957;

від 23 серпня 2012 року N 1478 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21 травня 2012 року N 838" (Розпорядження N 1478), зареєстроване в Головному управлінні юстиції у місті Києві 29 серпня 2012 року за N 56/973;

від 07 листопада 2013 року N 2030 "Про внесення змін до порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцями для розташування рекламних засобів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, зокрема повноваження з управління якими здійснюють районні в місті Києві державні адміністрації, за розміщення реклами на транспорті комунальної власності міста Києва, а також за розміщення реклами в ліфтах жилих будинків комунальної власності міста Києва" (Розпорядження N 2030), зареєстроване в Головному управлінні юстиції у місті Києві 28 листопада 2013 року за N 58/1050;

від 07 грудня 2015 року N 1189 "Про внесення змін до Додатка 4 до Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцями для розташування рекламних засобів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, зокрема, повноваження з управління якими здійснюють районні в місті Києві державні адміністрації, за розміщення реклами на транспорті комунальної власності міста Києва, а також за розміщення реклами в ліфтах жилих будинків комунальної власності міста Києва" (Розпорядження N 1189), зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 16 грудня 2015 року за N 199/1310.

6. Це розпорядження набирає чинності з 01 липня 2019 року.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова

В. Кличко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 22 грудня 2018 року N 2341

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
26 грудня 2018 р. за N 294/2142

Порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, для розміщення рекламних засобів

1. Загальні положення

1.1. Підставою для нарахування плати за тимчасове користування місцями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, для розміщення рекламних засобів (далі - плата) та внесення розповсюджувачем реклами відповідної плати є: наказ робочого органу про встановлення (продовження) пріоритету заявнику на місце розташування рекламного засобу або розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про видачу (продовження строку дії) дозволу, наказ робочого органу про надання погодження на розміщення реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва, договір на право тимчасового користування місцем, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва, для розміщення рекламного засобу.

Якщо місце розміщення рекламного засобу (далі - РЗ) перебуває у спільній (частковій) власності, плата нараховується пропорційно до частини комунальної власності територіальної громади міста Києва.

Плата нараховується включно до дати закінчення строку дії дозволу або до дати видання розпорядження виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) про анулювання або про відмову в продовженні строку дії дозволу, до закінчення строку дії погодження на розміщення реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва (далі - погодження) або до дати видання наказу робочого органу про анулювання погодження.

1.2. У разі настання обставин непереборної сили (форс-мажор), які мають бути підтверджені документом компетентного органу (висновком Київської торгово-промислової палати) до розміру плати на період дії таких обставин застосовується коригуючий коефіцієнт, що дорівнює нулю.

1.3. Для нерозміщеного РЗ через зміну містобудівної ситуації, здійснення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування РЗ, що зумовлює необхідність зміни місця розташування РЗ (за умови подання до Робочого органу документів, що підтверджують зміну містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування РЗ) плата не нараховується.

1.4. Заклади та установи культури, освіти, спортивного виховання та охорони здоров'я комунальної форми власності у разі розміщення на наданих їм у користування будівлях (спорудах) РЗ, що відображають їх назви та вид діяльності, звільняються від плати.

2. Плата за тимчасове користування місцями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, для розміщення РЗ зовнішньої реклами

2.1. Площа місця розташування наземного та дахового РЗ визначається як сума площ горизонтальної проекції РЗ на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 м за периметром горизонтальної проекції цього засобу (без урахування приладів освітлення).

У випадку, якщо форма проекції не є прямокутником, трикутником чи колом, така площа збільшується до описаного за зовнішніми габаритами прямокутника, трикутника чи кола.

2.2. Площа місця розташування неназемного та недахового РЗ дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

2.3. Розмір плати за тимчасове користування місцями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, для розміщення РЗ визначається за формулою:

Рп = S х Бп х Кз х Кк, де

Рп- розмір плати (у гривнях за місяць без ПДВ);

S - площа місця розташування РЗ (кв. м) розрахована згідно з пунктом 2.1 або пунктом 2.2 цього Порядку, при площі РЗ до одного квадратного метра плата справляється як за повний квадратний метр;

Бп - базова плата за 1 кв. м площі місця розташування РЗ, що відповідає видам РЗ, встановлена пунктом 2 цього розпорядження;

Кз - зональний коефіцієнт, що враховує територіальну прив'язку РЗ, визначений згідно з додатком 1 до Порядку;

Кк- коригуючий коефіцієнт, що застосовується до РЗ, типу:

щит, що стоїть окремо, у випадку, коли розмір вертикальної сторони РЗ більший за розмір горизонтальної сторони, - 1,8,

спеціальна рекламна конструкція, що розміщується під кутом до фасаду будинку (будівлі), - частка довжини до ширини РЗ.

Зональні коефіцієнти, що враховують територіальну прив'язку РЗ (Кз) застосовуються відносно місць розташування РЗ, які перебувають на території зазначеної вулиці (проспекту, площі, бульвару тощо).

У разі розміщення РЗ на перетині вулиць (проспектів, площ, бульварів тощо) застосовується зональний коефіцієнт вулиці (проспекту, площі, бульвару тощо), значення якого є більшим.

2.4. Протягом строку дії пріоритету на місце розташування РЗ розмір плати визначається за формулою:

Рп = S х Бп х Кз х Кк х 0,25.

2.5. Протягом дії пріоритету на місце розташування РЗ, строк якого продовжено, розмір плати визначається за формулою, наведеною в пункті 2.3 цього Порядку.

2.6. Плата за тимчасове користування місцями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, для розміщення РЗ, не враховує податок на додану вартість.

3. Плата за тимчасове користування місцями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, для розміщення РЗ на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва

3.1. Розмір плати за тимчасове користування місцями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, для розміщення РЗ на території та об'єктах (у тому числі будівлях та спорудах) Київського метрополітену, зовнішній та внутрішній поверхнях вагонів Київського метрополітену визначається за формулою:

Рп = S х Бп, де

Рп - розмір плати за розміщення РЗ (у гривнях за місяць без ПДВ);

S - площа РЗ (кв. м);

Бп - базова плата, що відповідає видам РЗ, які розміщуються на території та об'єктах, у тому числі будівлях та спорудах, та зовнішній і внутрішній поверхнях вагонів Київського метрополітену, встановлена пунктом 3 цього розпорядження.

3.2. Розмір плати за тимчасове користування місцями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, для розміщення РЗ на території, зовнішніх та внутрішніх поверхнях транспортних засобів та об'єктах, у тому числі будівлях та спорудах, підприємств транспорту загального користування комунальної власності територіальної громади міста Києва визначається за формулою:

Рп = S х Бп х Кз х К1, де

Рп - розмір плати (у гривнях за місяць без ПДВ);

S - площа РЗ (кв. м);

Бп - базова плата, що відповідає видам РЗ, які розміщуються на території та об'єктах, у тому числі будівлях та спорудах, зовнішніх і внутрішніх поверхнях транспортних засобів підприємств транспорту загального користування комунальної власності територіальної громади міста Києва, крім Київського метрополітену, встановлена пунктом 4 цього розпорядження;

Кз - зональний коефіцієнт, що враховує територіальну прив'язку РЗ, визначається згідно з додатком 1 до Порядку, у разі розміщення РЗ на рухомому складі цей коефіцієнт не застосовується;

К1- коефіцієнт, що враховує довжину рухомого складу, визначається згідно з додатком 2 до Порядку.

3.3. Плата за тимчасове користування місцями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, для розміщення РЗ на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва не враховує податок на додану вартість.

3.4. Плата за тимчасове користування місцями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, для розміщення РЗ на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва, яка не передбачена в цьому розділі, здійснюється за базовою платою використання 1 кв. м рекламної площі аналогічних РЗ зовнішньої реклами.

 

Директор Департаменту
економіки та інвестицій

Н. Мельник

 

Додаток 1
до Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, для розміщення рекламних засобів

Зональні коефіцієнти,
що враховують територіальну прив'язку рекламних засобів

N

Зона

Коефіцієнт

Перелік вулиць, проспектів, площ, бульварів тощо (вулично-шляхова мережа)

1

2

3

4

1

0

3,5

Площі: Європейська, Льва Толстого, Майдан Незалежності, Бессарабська, Михайлівська, Софійська.
Вулиці: Алея Герої Небесної Сотні, Хрещатик, Велика Васильківська (від Бессарабської площі до площі Льва Толстого), Богдана Хмельницького (до вул. Володимирської), Михайла Грушевського.
Узвози: Андріївський

2

I

3

Площі: Івана Франка, Контрактова, Лесі Українки, Поштова, Слави, Арсенальна.
Бульвари: Тараса Шевченка (до площі Перемоги), Лесі Українки (до площі Лесі Українки).
Вулиці: Ольгинська, Володимирський проїзд, Банкова, Басейна, Архітектора Городецького, Бориса Грінченка, Костьольна, Мала Житомирська, Михайлівська, Заньковецької, Льва Толстого (до вул. Володимирської), Саксаганського (до вул. Володимирської), Софійська, Прорізна, Інститутська, Івана Мазепи, Лаврська.
Провулки: Музейний.
Узвози: Володимирський

3

II

2,5

Площі: Львівська, Героїв Великої Вітчизняної війни, Либідська, Деміївська, Перемоги, Вокзальна, Спортивна.
Бульвари: Лесі Українки (після площі Лесі Українки).
Узвози: Крутий.
Вулиці: Січових Стрільців, Богдана Хмельницького (від вул. Володимирської), Велика Житомирська, Верхній Вал, Нижній Вал, Володимирська (до вул. Саксаганського), Антоновича (до вул. Саксаганського), Дарвіна, Десятинна, Еспланадна, Івана Франка, Ірининська, Кропивницького, Круглоуніверситетська, Леонтовича, Липська, Лисенка, Лютеранська, Малопідвальна, Павла Скоропадського, Пирогова, Пушкінська, Рогнідинська, Петра Сагайдачного, Тарасівська (до вул. Саксаганського), Терещенківська, Трьохсвятительська, Велика Васильківська (до вул. Саксаганського), Шовковична, Шота Руставелі, Ярославів Вал, Петрівська алея, Паркова дорога, алея Героїв Крут, Костянтинівська, Набережне шосе.
Провулки: Тараса Шевченка, Карельський, Кріпосний

4

III

2

Площі: Голосіївська, Дружби народів, Петра Кривоноса, Севастопольська, Солом'янська, Лук'янівська, Харківська, Дарницька, Одеська, між вулицями Ползунова та Георгія Кірпи.
Проспекти: Голосіївський (40-річчя Жовтня), Академіка Глушкова, (до Одеської площі), Миколи Бажана, Броварський (до залізничної колії), Соборності (до залізничної колії), Перемоги (до вул. Федора Кричевського), Повітрофлотський (до Севастопольської площі), Валерія Лобановського.
Бульвари: Дружби народів.
Узвози: Боричів, Дніпровський, Кловський
Вулиці: Вадима Гетьмана, Богдана Гаврилишина, Володимирська (від вул. Саксаганського), Володимиро-Либідська, Бульварно-Кудрявська, Глибочицька, Георгія Кірпи, Миколи Грінченка, Антоновича (від вул. Саксаганського), Дніпровська набережна, Дегтярівська, Ділова, Дмитрівська, Жилянська, Івана Кудрі, Коперніка, Симона Петлюри, Короленківська, Михайла Коцюбинського, Генерала Алмазова, Казимира Малевича, Мельникова, Мечникова, Московська, Набережно-Хрещатицька, Олеся Гончара, Льва Толстого (від вул. Володимирської), Іоанна Павла II, Предславинська, Протасів Яр, Рейтарська, Маршала Рибалка, Паньківська, Ползунова, Саксаганського (від вул. Володимирської), Солом'янська, Старовокзальна, Старонаводницька, Михайла Омеляновича-Павленка, Тарасівська (від вул. Саксаганського), Німецька, Тургенєвська, Митрополита Василя Липківського, Івана Федорова, Фізкультури, Цитадельна, В'ячеслава Липинського, Велика Васильківська (від вул. Саксаганського), В'ячеслава Чорновола, Шолуденка, Євгена Коновальця, Михайла Задніпровського, Русанівська набережна, Новогоспітальна.
Шосе: Бориспільське, Дарницьке

5

IV

1,5

Усі мости.
Площі: Героїв Бреста, Інтернаціональна, Космонавтів, Новоросійська, Тульська, Тараса Шевченка.
Шосе: Брест-Литовське, Гостомельське, Дніпропетровське, Наддніпрянське, Столичне, Харківське.
Проспекти: Алішера Навої, Броварський (від залізничної колії), Генерала Ватутіна, Героїв Сталінграда, Визволителів, Соборності (від залізничної колії), Юрія Гагаріна, Академіка Глушкова (від Одеської площі), Петра Григоренка, Космонавта Комарова, Леся Курбаса, Володимира Маяковського, Мінський, Степана Бандери, Науки, Академіка Палладіна, Оболонський, Перемоги (від вул. Федора Кричевського), Повітрофлотський (від Севастопольської площі), Правди, Кільцева дорога, Велика кільцева дорога.
Бульвари: Академіка Вернадського, Верховної Ради, Ігоря Шамо, Перова, Чоколівський, Вацлава Гавела (Івана Лепсе), Глибочицький проїзд.
Вулиці: Анни Ахматової, Володимира Брожка, Будівельників, Героїв Космосу, Академіка Заболотного, Оноре де Бальзака, Богатирська, Борщагівська, Братиславська, Вишгородська, Довженка, Теодора Драйзера, Електриків, Миколи Закревського, Здолбунівська, Зої Гайдай, Ярослава Івашкевича, Михайла Бойчука, Йорданська, Лугова, Маршала Гречка, Маршала Малиновського, Міська, Межигірська, Миропільська, Набережно-Лугова, Набережно-Рибальська, Народного ополчення, Новокостянтинівська, Раїси Окіпної, Олени Теліги, Маршала Тимошенка, Полярна, Промислова, Марини Раскової, Саперно-Слобідська, Стеценка, Кирилівська, Гната Хоткевича (до вул. Червоноткацької), Данила Щербаківського, Щусєва

6

V

1,0

Інші площі, вулиці, проспекти, бульвари тощо

 

Директор Департаменту
економіки та інвестицій

Н. Мельник

 

Додаток 2
до Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, для розміщення рекламних засобів

Коефіцієнт, що враховує довжину рухомого складу

N

Вид рекламних засобів та рекламних носіїв

Коефіцієнт

1

Брендування (нестандартна рекламно-іміджева продукція) зовні рухомого складу довжиною більше 17,0 м (автобус, трамвай, тролейбус, міська електричка)

1,4

 

Директор Департаменту
економіки та інвестицій

Н. Мельник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 22 грудня 2018 року N 2341

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
26 грудня 2018 р. за N 295/2143

Базова плата, що відповідає видам рекламних засобів зовнішньої реклами та використовується під час визначення розміру плати за тимчасове користування місцями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, для розміщення рекламних засобів

N

Тип рекламного засобу

Розрахунок та одиниця виміру

Базова плата за місяць, грн (без ПДВ)

1

2

3

4

1

Щит, що стоїть окремо

за 1 кв. м площі горизонтальної проекції РЗ та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра

180

2

Щит, що стоїть окремо (суперсайт)

за 1 кв. м площі горизонтальної проекції РЗ та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра

160

3

Відеоекран, що стоїть окремо

за 1 кв. м площі горизонтальної проекції РЗ та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра

180

4

Лайтпостер, що стоїть окремо

за 1 кв. м площі горизонтальної проекції РЗ та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра

150

5

Лайтпостер, що стоїть окремо на опорі

за 1 кв. м площі горизонтальної проекції РЗ та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра

150

6

Тумба, що стоїть окремо

за 1 кв. м площі горизонтальної проекції РЗ та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра

150

7

Прапор, прапорець, який використовується як рекламоносій, що стоїть окремо

за одиницю

200

8

Конструкція на даху будівлі (будинку)

за 1 кв. м площі горизонтальної проекції РЗ та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра

120

9

Щит на фасаді будинку (будівлі)

за 1 кв. м площі вертикальної проекції рекламного засобу

130

10

Відеоекран на фасаді будинку

за 1 кв. м площі вертикальної проекції рекламного засобу

400

11

Медіафасад

за 1 кв. м площі вертикальної проекції рекламного засобу

100

12

Графічна (лазерна) проекційна установка; об'ємно-просторова (голографічна) проекційна установка

за одиницю

3600

13

Лайтпостер на фасаді будинку (будівлі)

за 1 кв. м площі вертикальної проекції рекламного засобу

90

14

Банер, панно на фасаді будинку (будівлі)

за 1 кв. м площі вертикальної проекції рекламного засобу

35

15

Банер, панно на фасаді будинку (будівлі) та/або будівельних риштуваннях

за 1 кв. м площі вертикальної проекції рекламного засобу

30

16

Спеціальна рекламна конструкція на фасаді будинку (будівлі)

за 1 кв. м площі вертикальної проекції рекламного засобу

205

17

Спеціальна рекламна конструкція, що розміщується під кутом до фасаду будинку (будівлі)

за 1 кв. м площі вертикальної проекції рекламного засобу

205

18

Електронне табло, "рядок, що біжить" на фасаді будинку (будівлі)

за 1 кв. м площі вертикальної проекції рекламного засобу

250

19

Елементи (частина) об'єктів благоустрою, що використовуються як рекламоносії (урна, лава тощо)

за одиницю

200

20

Художньо-просторова композиція (зелені насадження, фітокомпозиції тощо), які використовуються як рекламоносії

за 1 кв. м площі горизонтальної проекції РЗ та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра

50

21

Афішна (інформаційна) тумба

за 1 кв. м площі горизонтальної проекції РЗ та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра

20

22

Пневмостенд, повітряна куля, які використовуються як рекламні носії

за одиницю

600

23

Пілон (стела), що стоїть окремо

за 1 кв. м площі горизонтальної проекції РЗ та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра

140

24

Об'ємно-просторова конструкція індивідуального дизайнерського рішення, що стоїть окремо

за 1 кв. м площі горизонтальної проекції РЗ та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра

75

25

Рекламно-інформаційний покажчик, що стоїть окремо на опорі

за 1 кв. м площі горизонтальної проекції РЗ та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра

90

26

Зупинковий комплекс та/або павільйон:

 

50

брендування

за 1 кв. м площі вертикальної проекції рекламного засобу

лайтпостер

за 1 кв. м площі горизонтальної проекції РЗ та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра

27

Конструкція на естакаді, мості, шляхопроводі

за 1 кв. м площі вертикальної проекції рекламного засобу

125

 

Директор Департаменту
економіки та інвестицій

Н. Мельник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 22 грудня 2018 року N 2341

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
26 грудня 2018 р. за N 296/2144

Базова плата, що відповідає видам рекламних засобів, які розміщуються на території та об'єктах, у тому числі будівлях та спорудах, зовнішній і внутрішній поверхнях вагонів Київського метрополітену, та використовується під час визначення розміру плати за тимчасове користування місцями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, для розміщення рекламних засобів

N

Вид рекламних засобів та рекламо носіїв

Одиниця виміру

Базова плата за місяць, грн (без ПДВ)

1

2

3

4

1

Щитова конструкція

за 1 кв. м площі рекламного засобу

163

2

Лайтбокси (світлова касета, плафон) на ескалаторних тунелях

за 1 кв. м площі рекламного засобу

153

3

Лайтбокси (світлова касета, плафон) в касових залах, на станціях

за 1 кв. м площі рекламного засобу

204

4

Рекламні площі під наклейки (стікери, постери тощо) на дверях вестибюлів

за 1 кв. м площі рекламного засобу

204

5

Рекламні площі під наклейки (стікери, постери тощо) на станціях (стінах, підлозі тощо) та інші

за 1 кв. м площі рекламного засобу

163

6

Брендування станції (нестандартна рекламно-іміджева продукція на стінах, підлозі тощо)

за 1 кв. м площі рекламного засобу

153

7

Прапори на станціях

за одиницю

100

8

Рекламні площі на внутрішніх поверхнях вагонів

за 1 кв. м площі рекламного засобу

280

9

Рекламні площі зовні вагону

за одиницю

5100

10

Внутрішнє брендування вагонів (нестандартна рекламно-іміджева продукція на внутрішній поверхні вагонів)

за один вагон

5100

11

Електронний інформаційний носій, розміщений на станціях та тунелях метрополітену

за 1 кв. м площі рекламного засобу

305

12

Електронний інформаційний носій, розміщений всередині вагону

за одиницю

40

13

Проекційна установка на станціях метрополітену

за одиницю

330

14

Цифрові фоторамки на станціях метрополітену

за 1 кв. м площі рекламного засобу

125

15

Монетниці в касах

за одиницю

100

16

Конструкція на естакаді, мості, шляхопроводі

за 1 кв. м площі рекламного засобу

125

17

Конструкції у підземному переході, тунелі

за 1 кв. м площі рекламного засобу

205

 

Директор Департаменту
економіки та інвестицій

Н. Мельник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 22 грудня 2018 року N 2341

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
26 грудня 2018 р. за N 297/2145

Базова плата, що відповідає видам рекламних засобів, які розміщуються на території та об'єктах, у тому числі будівлях та спорудах, зовнішніх і внутрішніх поверхнях транспортних засобів підприємств транспорту загального користування комунальної власності територіальної громади міста Києва, крім Київського метрополітену, та використовується під час визначення розміру плати за тимчасове користування місцями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, для розміщення рекламних засобів

N

Вид рекламних засобів та рекламоносіїв

Одиниця виміру

Базова плата за місяць, грн (без ПДВ)

1

2

3

4

1

Щитова конструкція на станціях лінії швидкісного трамвая

за 1 кв. м площі рекламного засобу

100

2

Лайтбокси (світлова касета, плафон) у тунелях та на станціях лінії швидкісного трамвая

за 1 кв. м площі рекламного засобу

100

3

Рекламні площі під наклейки (стікери, постери тощо) на станціях лінії швидкісного трамвая (стінах, підлозі тощо) на дверях та інші

за 1 кв. м площі рекламного засобу

80

4

Брендування станції лінії швидкісного трамвая (нестандартна рекламно-іміджева продукція на стінах, підлозі тощо)

за 1 кв. м площі рекламного засобу

120

5

Конструкції та рекламні площі під наклейки в салонах

за 1 кв. м площі рекламного засобу

72

6

Рекламні площі зовні рухомого складу (тролейбус, трамвай, автобус, фунікулер, мікроавтобус, міська електричка)

за один рухомий склад

1425

7

Інформаційне табло ("рядок, що біжить") всередині рухомого складу

за одиницю

80

8

Електронний інформаційний носій, розміщений на станціях та тунелях лінії швидкісного трамвая

за 1 кв. м площі рекламного засобу

285

9

Електронний інформаційний носій, розміщений всередині рухомого складу

за одиницю

80

10

Монетниці в касах

за одиницю

100

11

Конструкція на естакаді, мості, шляхопроводі

за 1 кв. м площі рекламного засобу

125

12

Конструкції у підземному переході, тунелі

за 1 кв. м площі рекламного засобу

205

 

Директор Департаменту
економіки та інвестицій

Н. Мельник
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали