МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 28 квітня 2011 року N 92

Про затвердження Порядку встановлення та затвердження норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на видобування, транспортування і зберігання природного газу та нафти

На виконання Закону України "Про енергозбереження" та постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.97 N 786 "Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві", з метою раціонального використання та економії паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві та відповідно до листа Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів від 23.09.2010 N 899-03/12/2/3-10 наказую:

1. Затвердити Порядок встановлення та затвердження норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на видобування, транспортування і зберігання природного газу та нафти (далі - Порядок), що додається.

2. Установити, що застосування Порядку є обов'язковим для підприємств Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", які здійснюють видобування, транспортування магістральними трубопроводами і зберігання природного газу та нафти.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Макуху В. О.

 

Міністр

Ю. Бойко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
28.04.2011 N 92

ПОРЯДОК
встановлення та затвердження норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на видобування, транспортування і зберігання природного газу та нафти

I. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1. Цей Порядок установлює послідовність визначення та коригування загальновиробничих норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів (далі - ПЕР) на видобування, транспортування і зберігання природного газу та нафти.

1.2. Цей Порядок поширюється на підприємства Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (далі - Компанія), які здійснюють видобування, транспортування магістральними трубопроводами і зберігання природного газу та нафти.

II. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому Порядку є посилання на такі нормативні документи:

Закон України "Про енергозбереження";

постанова КМУ від 15 липня 1997 року N 786 "Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві";

наказ Держкоменергозбереження України від 22.10.2002 р. N 112 "Про затвердження Основних положень з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві";

наказ Державного комітету статистики України від 15.07.2010 р. N 281 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики товарних ринків" (форма N 11-мтп);

ГОСТ 23781-87 Газы горючие природные. Хроматографический метод определения компонентного состава (Гази горючі природні. Хроматографічний метод визначення компонентного складу).

III. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче наведено терміни, що використані у цьому Порядку, та надано визначення позначених ними понять:

групова норма питомих витрат ПЕР - норма питомої витрати ПЕР, яка визначається на групу агрегатів, установок, технологічних процесів, укрупнену номенклатурну групу продукції для різних рівнів управління виробництвом;

диференційована норма питомих витрат ПЕР - норма питомої витрати даного виду ПЕР, яка визначається для окремого виду виробленої продукції;

експериментальний (дослідний) метод визначення норм витрат ПЕР - метод полягає у визначенні окремих складових норм на підставі даних, одержаних у результаті випробувань технологічного та енергетичного обладнання (експериментальних вимірювань), з урахуванням запланованих заходів з економії ПЕР;

загальновиробнича норма питомої витрати - норма питомої витрати природного газу, теплової та електричної енергії, яка враховує, крім їх виробничого споживання, технічно неминучі витоки, похибки витратомірних комплексів (розбаланс) та втрати в основних і допоміжних технологічних процесах, а також умовно постійну складову (допоміжні потреби), пов'язану з виробництвом продукції (опалення, вентиляція, гаряче водозабезпечення, освітлення тощо);

комбінований метод визначення норм питомих витрат ПЕР - метод поєднує у собі експериментальний (дослідний) та розрахунково-аналітичний методи визначення норм питомих витрат ПЕР;

паливно-енергетичні ресурси - сукупність усіх природних і перетворених видів палива та енергії, які використовуються у виробничій діяльності підприємств Компанії;

розрахунково-аналітичний метод визначення норм питомих витрат ПЕР - метод визначення норм питомих витрат ПЕР шляхом розрахунку їх за статтями витрат на основі побудови та аналізу енергетичних балансів окремих агрегатів, установок, систем та в цілому підприємств, а також запланованих заходів з економії ПЕР;

розрахунково-статистичний метод визначення норм питомих витрат ПЕР - метод визначення норм питомих витрат з урахуванням статистичних даних про фактичні витрати ПЕР, чинників, що впливають на їх величину, прогресивних показників ефективності використання ПЕР, досягнутих на подібних виробництвах, а також запланованих заходів з економії ПЕР;

технічні витоки газу - неминучі витоки, обумовлені конструктивними властивостями технологічного обладнання, його зношенням і, внаслідок цього, частковою або повною втратою герметичності, нормовані значення яких визначаються за технічною документацією підприємства-виробника або іншими нормативними документами;

технологічна норма питомих витрат ПЕР - норма питомої витрати ПЕР, яка враховує їх виробниче споживання в основних та допоміжних виробничих процесах та технічно неминучі витоки і втрати, пов'язані тільки із здійсненням основних та допоміжних технологічних процесів щодо виробництва продукції даного виду.

IV. ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цьому Порядку застосовуються такі познаки та скорочення:

ВТВ

- виробничо-технологічні витрати;

Компанія

- Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України";

ПЕР

- паливно-енергетичні ресурси.

V. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Нормування питомих витрат ПЕР - це встановлення планової об'єктивно необхідної величини їх споживання на одиницю виробленої продукції, виконаних робіт або надання послуг встановленої якості відповідно до пункту 1.5 наказу Держкоменергозбереження України від 22.10.2002 р. N 112.

 5.2. Нормування питомих витрат ПЕР на комунально-побутові потреби, будівництво та капітальний ремонт будівель та споруд, пусконалагоджувальні та дослідні роботи тощо, якщо вони мають допоміжний характер стосовно виробництва основної продукції, здійснюється окремо відповідно до пункту 1.14 наказу Держкоменергозбереження України від 22.10.2002 р. N 112.

5.3. Норми питомих витрат ПЕР відповідно до пункту 1.16 наказу Держкоменергозбереження України від 22.10.2002 р. N 112 повинні:

розроблятися на єдиній методичній основі на усіх рівнях планування, з урахуванням обсягу споживання нормованого виду ПЕР;

враховувати в повному обсязі заплановані організаційно-технічні заходи, що забезпечують підвищення ефективності використання ПЕР на основі впровадження новітніх досягнень техніки і передової технології, підвищення організації і рівня виробництва;

сприяти максимальній мобілізації внутрішніх резервів на виконання планових завдань з економії ПЕР;

забезпечувати зниження сумарних витрат ПЕР у виробництві (або наданні послуг) у вартісному еквіваленті за умов дотримання встановлених вимог до якості продукції, що випускається (або надання послуг).

5.4. Структура управління під час видобування, транспортування і зберігання природного газу та нафти носить багаторівневий характер, відповідно, нормування питомих витрат здійснюється на трьох рівнях:

перший рівень - Компанія;

другий рівень - підприємства Компанії;

третій рівень - структурні підрозділи підприємств Компанії, а саме:

для ДК "Укртрансгаз" - лінійно-виробниче управління або виробниче управління підземного зберігання газу магістральних газопроводів, включаючи лінійно-експлуатаційну службу;

для ДК "Укргазвидобування" - газопромислові управління, газопереробні заводи, виробничі служби та цехи;

для ВАТ "Укрнафта" - нафтогазовидобувне управління, газопереробні заводи, виробничі служби та цехи;

для ВАТ "Укртранснафта" - філії ВАТ "Укртранснафта" та відділення, які знаходяться у виробничому та адміністративному підпорядкуванні філій ВАТ "Укртранснафта"; нафтопровідні управління, виробничі служби та цехи;

для ДАТ "Чорноморнафтогаз" - виробничі управління та підрозділи;

для ДК "Укравтогаз" - регіональні виробничі управління.

VI. КЛАСИФІКАЦІЯ НОРМ ПИТОМИХ ВИТРАТ ПЕР

Норми питомих витрат ПЕР класифікуються за такими основними ознаками та напрямами діяльності:

а) за ступенем агрегації - на індивідуальні та групові норми;

б) за складом витрат ПЕР - на технологічні та загальновиробничі норми;

в) за періодом дії - від рівня виробничої структури на річні та квартальні диференційовані норми;

г) за сферою дії - на галузеві типові норми;

д) за напрямами діяльності:

розвідування та експлуатаційне буріння нафтогазових свердловин;

добування (внутрішньопромислове збирання) природного газу;

добування сирої нафти;

добування конденсатів;

підготовка нафти до транспортування;

підготовка газу до транспортування;

компримування газу дотискуючими компресорними станціями та установками сайклінг-процесу;

транспортування газу магістральними газопроводами;

транспортування нафти магістральними нафтопроводами;

транспортування конденсату;

зберігання природного газу;

зберігання нафти;

виробництво (переробка) газу;

переробка нафти;

переробка конденсатів;

виробництво теплоенергії котельними;

виробництво електроенергії;

виробництво газу для його використання як моторного палива шляхом компримування природного газу.

VII. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ НОРМ ПИТОМИХ ВИТРАТ ПЕР

7.1. Норми витрат ПЕР можуть бути визначені за допомогою таких методів:

розрахунково-аналітичного;

розрахунково-статистичного;

експериментального (дослідного);

комбінованого.

7.2. Основними вихідними даними для визначення норм питомих витрат ПЕР є:

первинна технологічна документація (технологічні регламенти, інструкції з експлуатації, технологічні схеми, технологічні карти, графіки технічного обслуговування та ремонтів тощо);

фізико-хімічні параметри нафти та газу;

паспортні дані технологічного та енергетичного обладнання;

технічний стан енергетичного обладнання;

стандарти з енергозбереження;

міжгалузеві, галузеві та регіональні норми витрат;

енергобаланси та енергетичні характеристики технологічного і енергетичного обладнання (заводські або визначені у процесі його експлуатації);

нормативні показники, що характеризують найбільш раціональні та енергетично ефективні умови виробництва (коефіцієнт використання потужності, показники витрат енергоносіїв та втрат енергії під час передачі та перетворення, санітарні норми, теплові характеристики приміщень тощо);

дані про обсяги виробництва продукції, виконаних робіт або надання послуг встановленої якості;

дані про планові та фактичні питомі витрати ПЕР за минулі періоди, а також акти перевірок використання палива та енергії у виробництві;

дані енергетичних обстежень;

дані досвіду з економії та раціонального використання ПЕР на вітчизняних та зарубіжних об'єктах, що випускають аналогічну продукцію;

план організаційно-технічних заходів з економії ПЕР.

7.3. Технічно обґрунтовані індивідуальні норми витрат ПЕР встановлюються розрахунково-аналітичним або комбінованим методом.

7.4. Групові норми питомих витрат ПЕР визначаються, як правило, розрахунково-аналітичним та розрахунково-статистичним методами, як середньозважені показники на базі індивідуальних норм і відповідних обсягів виробництва однойменної продукції.

В окремих випадках групові норми витрат ПЕР можуть встановлюватись на плановий період (рік, квартал тощо), виходячи із відповідних фактичних витрат базового періоду з урахуванням досягнутих прогресивних показників питомих витрат ПЕР, а також запланованих заходів з їх економії.

VIII. СКЛАД ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ

Для кожного підприємства Компанії, з урахуванням виду його економічної діяльності, структура загальновиробничих витрат ПЕР визначається згідно з чинними Методиками з нормування питомих витрат ПЕР та має наведений нижче склад.

8.1. Для ДК "Укртрансгаз" - виробничо-технологічні витрати (далі - ВТВ) ПЕР під час транспортування газу магістральними газопроводами та експлуатування підземних сховищ газу (паливо, теплова та електрична енергія);

8.2. Для ДК "Укргазвидобування" ВТВ ПЕР під час:

розвідувального та експлуатаційного буріння нафтогазових свердловин (теплова та електрична енергія);

добування природного газу (паливо, теплова та електрична енергія);

компримування природного газу дотискуючими компресорними станціями та установками сайклінг-процесу (паливо, теплова та електрична енергія);

добування сирої нафти (паливо, теплова та електрична енергія);

добування газового конденсату (паливо, теплова та електрична енергія);

переробка нафти (паливо, теплова та електрична енергія);

переробка конденсатів (паливо, теплова та електрична енергія);

виробництва (переробки) газу (паливо, теплова та електрична енергія);

виробництва теплоенергії виробничими котельнями (паливо).

8.3. Для ВАТ "Укрнафта" ВТВ ПЕР під час:

буріння нафтогазових свердловин (електрична енергія);

добування нафти та газового конденсату (теплова, електрична енергія);

підготовки нафти до транспортування (паливо);

виробництва (переробки) газу (паливо, теплова та електрична енергія);

добування та внутрішньопромислового збирання газу (паливо та електрична енергія);

виробництва теплоенергії виробничими котельнями (теплова та електрична енергія).

8.4. Для ВАТ "Укртранснафта" ВТВ ПЕР під час:

транспортування нафти магістральними нафтопроводами (електрична енергія, теплова енергія на транспортування нафти);

виробництва теплоенергії виробничими котельнями (паливо, електрична енергія).

8.5. Для ДАТ "Чорноморнафтогаз" ВТВ ПЕР під час:

добування нафти та газового конденсату (паливо та електрична енергія);

добування природного газу (паливо, теплова та електрична енергія);

транспортування газу магістральними газопроводами (паливо, теплова та електрична енергія);

виробництва теплоенергії виробничими котельнями (паливо та електрична енергія);

зберігання природного газу (паливо, теплова та електрична енергія).

8.6. Для ДК "Укравтогаз" ВТВ ПЕР під час виробництва газу для його використання як моторного палива шляхом компримування природного газу (паливо, теплова та електрична енергія).

IX. ВИЗНАЧЕННЯ, ПОГОДЖЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНОВИХ РОЗРАХУНКІВ ВТВ ПЕР ТА ЇХ ПИТОМИХ НОРМ

9.1. Первинними документами для розрахунків потреби в ПЕР для підприємств Компанії є:

обсяги добування природного газу;

обсяги добування нафти та газового конденсату;

планові обсяги надходження газу, нафти й газового конденсату в нафтогазоконденсатопровід та закачування/відбирання газу в/з підземні сховища газу, які надає Компанія після укладення контрактів (угод) на транзит та договорів на постачання газу, нафти та газового конденсату;

планові обсяги видобутку нафти, газу та конденсату по родовищах;

технічна угода між ВАТ "Газпром" і Компанією про умови передачі-приймання природного газу на прикордонних газовимірювальних станціях для транзиту його територією України і подачі природного газу споживачам України;

план-схема потоків газу на період, що планується, у розрізі газопроводів, компресорних станцій та цехів;

план-схема потоку нафти і газового конденсату на період, що планується, у розрізі трубопроводів;

планові режими і умови роботи технологічного обладнання і лінійної частини;

обсяги транспортованого і товарного газу, нафти та газового конденсату в розрізі структурних підрозділів та трубопроводів;

обсяги виробництва (переробки) газу;

обсяги переробки нафти та газового конденсату;

первинні індивідуальні норми витрат ПЕР обладнання, що використовує енергоресурси;

встановлена і задіяна потужність та кількість обладнання, що використовує енергоресурси;

графік планово-попереджувальних ремонтів технологічного обладнання та лінійної частини.

Ці документи формуються в розрізі кварталів під час планування на рік і в розрізі місяців під час планування на квартал.

9.2. Підприємства Компанії на підставі первинних документів, визначених у пункті 9.1, протягом двох тижнів після отримання запиту від Компанії, але не пізніше 15 січня року, наступного за звітним, виконують розрахунки ВТВ ПЕР на плановий рік і надають їх Компанії для розгляду та подальшого затвердження.

9.3. Компанія після розгляду та внесення змін у кінцеві розрахункові значення показників, у разі необхідності та наявності їх обґрунтування (підтверджених розрахунками), у 20-ти денний строк затверджує та офіційно доводить до підприємств Компанії граничні обсяги ВТВ ПЕР на плановий період.

9.4. Підприємства Компанії в термін до 20 лютого року, наступного за звітним, розраховують на підставі визначених планових обсягів виробництва продукції, виконання робіт або надання послуг встановленої якості норми питомих витрат ПЕР на плановий рік (палива, електричної і теплової енергії) та надають свої пропозиції до Компанії за наведеною формою (додатки 1 - 6), з пояснювальною запискою до неї.

9.5. Компанія після одержання та опрацювання норм питомих витрат ПЕР на плановий рік від підприємств Компанії, до 1 березня року, наступного за звітним, направляє їх на погодження до Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України та затвердження до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

9.6. Після одержання від державних органів погоджених та затверджених питомих норм ПЕР, Компанія направляє їх підприємствам Компанії для керівництва в роботі, дотримання норм та доведення до структурних підрозділів.

X. РОЗРАХУНКИ НОРМ ПИТОМИХ ВИТРАТ ПЕР

10.1. Нормування витрат ПЕР здійснюється відповідно до Основних положень з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві, затверджених наказом Держкоменергозбереження України від 22.10.2002 N 112, галузевих методик та інших нормативних документів з нормування витрат ПЕР, погоджених Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України.

10.2. Одиниці вимірювання норм питомих витрат ПЕР відповідають одиницям, прийнятим у сфері планування та обліку палива, електричної і теплової енергії та обсягам виробництва продукції, виконаних робіт або надання послуг встановленої якості, а також забезпечують можливість дієвого контролю за виконанням норм.

10.3. Витрати ПЕР на одиницю виробленої продукції, виконаних робіт або надання послуг встановленої якості нормуються:

паливо (природний газ, нафта, вугілля, мазут, газовий конденсат та інші) - у кілограмах умовного палива (далі - кг у. п.);

електрична енергія - у кіловат-годинах (кВт·год.);

теплова енергія - у мегакалоріях (Мкал).

10.4. Розрахунок планової норми питомої витрати палива.

Планова норма питомої витрати палива q в кг у. п. визначається за формулою:

 

, (1)

де - розрахунковий обсяг ВТВ та похибки витратомірних комплексів (розбаланс) палива в т у. п.;

N - плановий обсяг виробленої продукції, виконаних робіт або надання послуг встановленої якості, натур. одиниць.

Перерахування обсягу ВТВ палива в умовне паливо здійснюється за допомогою калорійного еквівалента К, який визначається за формулою:

 

, (2)

де - нижча теплотворна здатність палива, ккал/м3 або ккал/кг;

7000 - теплотворна здатність умовного палива, ккал/кг.

Натуральне паливо перераховують в умовне за формулою:

 

, (3)

де К - калорійний еквівалент, що розраховується за формулою (2).

Під час визначення планової норми питомої витрати природного газу допускається застосування загальноприйнятого калорійного еквівалента природного газу К = 1,15 (визначений за середніми показниками калорійності природного газу, що транспортується газотранспортною системою).

Під час визначення планової норми питомої витрати нафти та газового конденсату у якості палива допускається застосування загальноприйнятого калорійного еквівалента нафти та газового конденсату К = 1,43 (визначений за середніми показниками калорійності нафти та газового конденсату, що транспортується газотранспортною системою).

10.5. Розрахунок планової норми питомої витрати електричної енергії

Планова норма питомої витрати електричної енергії e в кВт·год. визначається за формулою:

 

, (4)

де ЕВТВ - розрахунковий обсяг ВТВ електричної енергії, тис. кВт·год.;

N - плановий обсяг виробленої продукції, виконаних робіт або надання послуг встановленої якості, натур. одиниць.

10.6. Розрахунок планової норми питомої витрати теплової енергії

Планова норма питомої витрати теплової енергії b в Мкал визначається за формулою:

 

, (5)

де ВВТВ - розрахунковий обсяг ВТВ теплової енергії, Гкал;

N - плановий обсяг виробленої продукції, виконаних робіт або надання послуг встановленої якості, натур. одиниць.

XI. КОРИГУВАННЯ ОБСЯГІВ ВТВ ПЕР

11.1. Коригування обсягів ВТВ ПЕР здійснюється у разі зміни умов контрактів (угод) на транзит та постачання природного газу, нафти та газового конденсату; зменшення споживання теплової енергії внаслідок виведення з роботи (експлуатації) будівель, приміщень, устаткування та замовлень сторонніх організацій; зміни режимів транспорту, закачування/відбирання газу, обсягів добування газу, нафти та газового конденсату проти запланованих. Коригування може здійснюватись щомісячно та/або щоквартально протягом поточного року.

11.2. У разі зміни планових виробничих показників (проти запланованих), підприємства Компанії до 20-го числа поточного місяця уточнюють обсяги ВТВ ПЕР на поточний місяць і надають їх Компанії на коригування та погодження (коригування обсягів витрат ПЕР на виробничо-технологічні потреби на квартал або на рік здійснюється аналогічним чином і одночасно відповідно до вимог, встановлених відповідними наказами Компанії).

11.3. Компанія у п'ятиденний строк погоджує уточнені обсяги ВТВ ПЕР та вносить відповідні зміни до затверджених граничних обсягів (на місяць, квартал та/або на рік).

11.4. Підприємства Компанії доводять уточнені обсяги ВТВ до своїх структурних підрозділів.

XII. ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТИЧНИХ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ СКОРИГОВАНИХ НОРМ ПИТОМИХ ВИТРАТ ПЕР

12.1. Фактичні питомі витрати ПЕР (за рік) визначаються після закінчення звітного періоду з урахуванням фактичних величин виробленої продукції, виконаних робіт або надання послуг встановленої якості та обсягів витрат ПЕР на виробничо-технологічні потреби.

12.2. Визначення фактичних питомих витрат ПЕР здійснюється для складання статистичної форми звітності N 11-мтп (наказ Держкомстату України від 15.07.2010 N 281) "Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії", яка затверджується наказом Державної служби статистики України.

12.3. Розрахунки здійснюють відповідні відділи (служби) підприємств Компанії згідно з розділом 10 цього Порядку.

Під час визначення фактичної питомої витрати природного газу калорійний еквівалент К розраховується за формулою (2) на підставі усередненого значення (нижча теплотворна здатність палива) за звітний період, яке визначено в лабораторії за допомогою відповідних приладів і за обов'язкового виконання вимог ГОСТ 23781-87 щодо відбирання і аналізу проб газу.

12.4. Після отримання величин фактичних питомих витрат ПЕР за звітний період від усіх підприємств, Компанія проводить аналіз фактичних та дотримання норм питомих витрат ПЕР в цілому.

12.5. У разі перевищення річних норм питомих витрат ПЕР на підприємствах Компанії, зазначені підприємства надають до Компанії пояснювальну записку з обґрунтуванням причин цих перевищень та вжитих заходів.

12.6. Коригування річних норм питомих витрат ПЕР (за необхідності) для підприємств Компанії проводить Компанія, за письмовою заявкою цих підприємств, в якій наведено обґрунтування причин відхилення фактичної питомої витрати ПЕР від доведених норм, з урахуванням реальних величин за звітний період (рік), згідно з пунктом 7.12 Основних положень з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві, затверджених наказом Держкоменергозбереження України від 22.10.2002 N 112.

12.7. Відкориговані, погоджені та затверджені в установленому порядку норми питомих витрат ПЕР доводяться до структурних підрозділів підприємствами Компанії.

 

Директор Департаменту з питань
нафтової, газової, торф'яної,
нафтопереробної промисловості та
альтернативних видів палива

І. Кирюшин

 

Додаток 1
до Порядку встановлення та затвердження норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на видобування, транспортування і зберігання природного газу та нафти

ПОГОДЖЕНО
        (посада)
______
     (ініціали, прізвище)
"___" 20__ р.
              м. п.

ЗАТВЕРДЖУЮ
        (посада)
______
     (ініціали, прізвище)
"___" 20__ р.
              м. п.

ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ НОРМИ ПИТОМИХ ВИТРАТ ПАЛИВА, ТЕПЛОВОЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ на 20__ рік
ДК "Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"
(на одиницю товарно-транспортної роботи)

Продукція, роботи, послуги
(за
формою 11-мтп)

Обсяги продукції, робіт, послуг

ПАЛИВО
(кг у. п./од. продукції)

ТЕПЛОВА ЕНЕРГІЯ
(Мкал/од. продукції)

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ
(кВт·год/од. продукції)

Код

Найменування

Од. виміру

Попередній рік

Поточний
(звітний)
рік

Плановий рік

Попередній рік

Поточний
(звітний)
рік

Плановий рік

Попередній рік

Поточний
(звітний)
рік

Плановий рік

Попередній рік

Поточний
(звітний)
рік

Плановий рік

9980000005

Транспортування газу магістральними газопроводами

млн. м3 км

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

1. Норми розроблені відповідно до таких галузевих (регіональних) методик нормування:

2. План організаційно-технічних заходів, направлених на підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, затверджений наказом по підприємству від __________N ____.

_ (підпис, ініціали, прізвище, контактний телефон керівника підприємства)

 

Додаток 2
до Порядку встановлення та затвердження норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на видобування, транспортування і зберігання природного газу та нафти

ПОГОДЖЕНО
        (посада)
______
     (ініціали, прізвище)
"___" 20__ р.
              м. п.

ЗАТВЕРДЖУЮ
        (посада)
______
     (ініціали, прізвище)
"___" 20__ р.
              м. п.

ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ НОРМИ ПИТОМИХ ВИТРАТ ПАЛИВА, ТЕПЛОВОЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ на 20__ рік
ДК "Укргазвидобування" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"

Продукція, роботи, послуги
(за
формою 11-мтп)

Обсяги продукції, робіт, послуг

ПАЛИВО
(кг у. п./од. продукції)

ТЕПЛОВА ЕНЕРГІЯ
(Мкал/од. продукції)

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ
(кВт·год./од. продукції)

Код

Найменування

Од. виміру

Попередній рік

Поточний (звітний)
рік

Плановий рік

Попередній рік

Поточний (звітний)
рік

Плановий рік

Попередній рік

Поточний (звітний)
рік

Плановий рік

Попередній рік

Поточний (звітний)
рік

Плановий рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

45.12.1

Розвідувальне та експлуатаційне буріння нафтогазових свердловин

м. пр.

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

11.10.2

Добування природного газу

тис. м3

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

11.10.1

Добування сирої нафти

т

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

11.10.1

Добування газового конденсату

т

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

60.30.12

Компримування газу дотискуючими КС та установками сайклінг-процесу

тис. м3

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

11.10.10

Переробка нафти

т

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

11.10.10

Переробка газового конденсату

т

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

40.21.0

Виробництво (переробка) газу

тис. м3

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

40.30.10

Виробництво теплової енергії котельними

Гкал

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1. Норми розроблені відповідно до таких галузевих (регіональних) методик нормування:

2. План організаційно-технічних заходів, направлених на підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, затверджений наказом по підприємству від __________ N ____.

_ (підпис, ініціали, прізвище, контактний телефон керівника підприємства)

 

Додаток 3
до Порядку встановлення та затвердження норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на видобування, транспортування і зберігання природного газу та нафти

ПОГОДЖЕНО
        (посада)
______
     (ініціали, прізвище)
"___" 20__ р.
              м. п.

ЗАТВЕРДЖУЮ
        (посада)
______
     (ініціали, прізвище)
"___" 20__ р.
              м. п.

ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ НОРМИ ПИТОМИХ ВИТРАТ ПАЛИВА, ТЕПЛОВОЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ на 20__ рік ВАТ "Укрнафта"

Продукція, роботи, послуги
(за
формою 11-мтп)

Обсяги продукції, робіт, послуг

ПАЛИВО
(кг у. п./од. продукції)

ТЕПЛОВА ЕНЕРГІЯ
(Мкал/од. продукції)

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ
(кВт·год./од. продукції)

Код

Найменування

Од. виміру

Попередній рік

Поточний (звітний)
рік

Плановий рік

Попередній рік

Поточний (звітний)
рік

Плановий рік

Попередній рік

Поточний (звітний)
рік

Плановий рік

Попередній рік

Поточний (звітний)
рік

Плановий Рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

40.30.10

Виробництво теплової енергії котельними

Гкал

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

11.10.2

Добування і внутріпромислове збирання природного газу

тис. м3

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

11.10.1

Добування сирої нафти з газовим конденсатом

т

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

11.10.1

Підготовка нафти до транспортування

т

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

40.21.0

Виробництво (переробка) газу

тис. м3

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

45.12.1

Розвідувальне та експлуатаційне буріння нафтогазових свердловин

м. пр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1. Норми розроблені відповідно до таких галузевих (регіональних) методик нормування:

2. План організаційно-технічних заходів, направлених на підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, затверджений наказом по підприємству від __________ N ____.

_ (підпис, ініціали, прізвище, контактний телефон керівника підприємства)

 

Додаток 4
до Порядку встановлення та затвердження норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на видобування, транспортування і зберігання природного газу та нафти

ПОГОДЖЕНО
        (посада)
______
     (ініціали, прізвище)
"___" 20__ р.
              м. п.

ЗАТВЕРДЖУЮ
        (посада)
______
     (ініціали, прізвище)
"___" 20__ р.
              м. п.

ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ НОРМИ ПИТОМИХ ВИТРАТ ПАЛИВА, ТЕПЛОВОЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ на 20__ рік
ВАТ "Укртранснафта" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"

Продукція, роботи, послуги
(за
формою 11-мтп)

Обсяги продукції, робіт, послуг

ПАЛИВО
(кг у. п./од. продукції)

ТЕПЛОВА ЕНЕРГІЯ
(Мкал/од. продукції)

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ
(кВт·год./од. продукції)

Код

Найменування

Од. виміру

Попередній рік

Поточний (звітний)
рік

Плановий рік

Попередній рік

Поточний (звітний)
рік

Плановий рік

Попередній рік

Поточний (звітний)
рік

Плановий рік

Попередній рік

Поточний (звітний)
рік

Плановий рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

60.30.1

Транспортування нафти магістральними нафтопроводами

тис. т.·км

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

Філія "Магістральні нафтопроводи Дружба"

тис. т.·км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Філія "Придніпровські магістральні нафтопроводи"

тис. т.·км

 

 

 

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

Філія "Південні магістральні нафтопроводи"

тис. т. км

 

 

 

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

40.30.1

Виробництво теплової енергії котельними

Гкал

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

Філія "Магістральні нафтопроводи Дружба"

Гкал

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

Філія "Придніпровські магістральні нафтопроводи"

Гкал

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

Філія "Південні магістральні нафтопроводи"

Гкал

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

1. Норми розроблені відповідно до таких галузевих (регіональних) методик нормування:

2. План організаційно-технічних заходів, направлених на підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, затверджений наказом по підприємству від __________ N ____.

_ (підпис, ініціали, прізвище, контактний телефон керівника підприємства) 

 

Додаток 5
до Порядку встановлення та затвердження норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на видобування, транспортування і зберігання природного газу та нафти

ПОГОДЖЕНО
        (посада)
______
     (ініціали, прізвище)
"___" 20__ р.
              м. п.

ЗАТВЕРДЖУЮ
        (посада)
______
     (ініціали, прізвище)
"___" 20__ р.
              м. п.

ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ НОРМИ ПИТОМИХ ВИТРАТ ПАЛИВА, ТЕПЛОВОЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ на 20__ рік
ДАТ "Чорноморнафтогаз" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"

Продукція, роботи, послуги
(за
формою 11-мтп)

Обсяги продукції, робіт, послуг

ПАЛИВО
(кг у. п./од. продукції)

ТЕПЛОВА ЕНЕРГІЯ
(Мкал/од. продукції)

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ
(кВт·год./од. продукції)

Код

Найменування

Од. виміру

Попередній рік

Поточний (звітний)
рік

Плановий рік

Попередній рік

Поточний (звітний)
рік

Плановий рік

Попередній рік

Поточний (звітний) рік

Плановий рік

Попередній рік

Поточний (звітний)
рік

Плановий Рік

11.10. 1

Добування нафти та газового конденсату

т

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

11.10.2

Добування природного газу

тис. м3

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

60.30.2

Транспортування газу магістральними газопроводами

млн. м3 ·км

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

40.30.10

Виробництво теплової енергії котельними

Гкал

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

60.30.2

Зберігання природного газу

млн. м3

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

1. Норми розроблені відповідно до таких галузевих (регіональних) методик нормування:

2. План організаційно-технічних заходів, направлених на підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, затверджений наказом по підприємству від __________ N ____.

_ (підпис, ініціали, прізвище, контактний телефон керівника підприємства)

 

Додаток 6
до Порядку встановлення та затвердження норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на видобування, транспортування і зберігання природного газу та нафти

ПОГОДЖЕНО
        (посада)
______
     (ініціали, прізвище)
"___" 20__ р.
              м. п.

ЗАТВЕРДЖУЮ
        (посада)
______
     (ініціали, прізвище)
"___" 20__ р.
              м. п.

ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ НОРМИ ПИТОМИХ ВИТРАТ ПАЛИВА, ТЕПЛОВОЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ на 20__ рік
ДК "Укравтогаз" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"

Продукція, роботи, послуги
(за
формою 11-мтп)

Обсяги продукції, робіт, послуг

ПАЛИВО
(кг у. п./од. продукції)

ТЕПЛОВА ЕНЕРГІЯ
(Мкал/од. продукції)

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ
(кВт·год./од. продукції)

Код

Найменування

Од. виміру

Попередній рік

Поточний (звітний)
рік

Плановий рік

Попередній рік

Поточний (звітний)
рік

Плановий рік

Попередній рік

Поточний (звітний)
рік

Плановий рік

Попередній рік

Поточний (звітний)
рік

Плановий рік

40.21.0

Виробництво газу для використання у якості моторного палива шляхом компримування природного газу

тис. м3

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

1. Норми розроблені відповідно до таких галузевих (регіональних) методик нормування:

2. План організаційно-технічних заходів, направлених на підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, затверджений наказом по підприємству від __________ N ____.

_ (підпис, ініціали, прізвище, контактний телефон керівника підприємства)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали