ЧОПСЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

від 01.09.2011 р. N 1175

Про затвердження Порядку взаємодії підрозділів Чопської митниці при здійсненні контролю за переміщенням товарів між митницями

На виконання вимог Митного кодексу України, Державної митної служби України щодо запровадження гарантованої доставки вантажів у митниці призначення та з метою організації чіткої організації взаємодії підрозділів митниці при здійсненні контролю за переміщенням товарів та забезпечення дотримання законодавства України наказую:

1. Затвердити та ввести в дію Порядок взаємодії підрозділів Чопської митниці при здійсненні контролю за переміщенням вантажів між митницями (далі - Порядок), що додається.

2. Наказ Чопської митниці від 26.01.2007 N 36 "Про затвердження Технологічної схеми взаємодії підрозділів Чопської митниці при здійсненні контролю за переміщенням вантажів між митницями" вважати таким, що втратив чинність

3. Начальникам митних постів, відділів митного оформлення та начальнику відділу контролю за переміщенням товарів довести цей наказ до відома особового складу та забезпечити його неухильне виконання.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника митниці за напрямом.

 

Начальник митниці

О. І. Похилько

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Чопської митниці
01.09.2011 N 1175

Порядок
взаємодії підрозділів Чопської митниці при здійсненні контролю за переміщенням товарів між митницями

1. Загальні положення

1.1. Порядок взаємодії підрозділів Чопської митниці при здійсненні контролю за переміщенням вантажів між митницями (далі Порядок) розроблений з метою здійснення оперативного контролю за переміщенням вантажів по митній території України, впровадження системи забезпечення гарантованої доставки вантажів до митниць призначення і організації взаємодії підрозділів митниці задіяних в оформленні документів контролю доставки, з відділом контролю за переміщенням товарів (далі - ВКПТ).

Даний Порядок розроблений відповідно до положень Митного кодексу України, наказів Державної митної служби України:

- N 1071 від 30.11.2006 р. "Про затвердження Примірного положення про Відділ контролю за переміщенням товарів регіональної митниці (митниці)";

- N 771 від 08.12.98 р. "Про затвердження положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення", зі змінами та доповненнями;

- N 261 від 21 квітня 2003 р. "Про затвердження форм процесуальних документів у справах про порушення митних правил";

-N 8 від 06.01.99 р. "Про затвердження Положення про порядок передачі до відділення або служби по боротьбі з контрабандою та порушенням митних правил матеріалів справ про порушення митних правил, заведених іншими підрозділами митниці" (Положення N 8);

- N 755 від 21.11.2001 р. "Про затвердження Порядку реалізації положень митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки міжнародних перевезень", із змінами і доповненнями;

- N 800 від 10.12.2001 р. "Про затвердження Положення про порядок скасування інформації з контролю за доставкою вантажів, модифікації й анулювання електронної копії вантажної митної декларації та документів контролю доставки в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби України", із змінами і доповненнями;

- N 129 від 28.02.2003 р. "Про затвердження Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територію України окремих видів товарів";

-N 551 від 03.07.2006 р. Про затвердження Порядку заповнення й використання попереднього повідомлення митного органу про намір увезти товари на митну територію України та про внесення зміни до наказу Держмитслужби України від 12.12.2005 N 1220";

-N 564 від 03.08.2004 р. "Про затвердження Порядку здійснення контролю за доставкою в митниці призначення транзитних товарів, що переміщуються через територію України на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки міжнародного дорожнього перевезення", із змінами і доповненнями;

-N 969 від 13.10.2005 р. "Про затвердження Порядку здійснення контролю за доставкою в митниці призначення переміщуваних через митний кордон України товарів окремих видів";

- N 566 від 04.08.2004 р. "Про затвердження Порядку контролю за доставкою в митниці призначення транзитних товарів залізничним транспортом з використанням накладної УМВС (СМГС) або на умовах Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) з використанням накладної ЦІМ (СІМ)", із змінами і доповненнями;

- N 1136 від 21.11.2005 р. "Про місця прибуття автотранспорту";

- N 1118 від 17.11.2005 "Про затвердження Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів що переміщуються громадянами через митний кордон України", зі змінами та доповненнями;

- N 59 від 27.01.2011 "Про затвердження Порядку видачі свідоцтв про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами" (Порядок N 59).

1.2. Митне оформлення товарів та документів на перевезення цих товарів між митницями проводиться оперативними підрозділами, задіяними у митному оформленні товарів, у відповідності до положень про ці структурні підрозділи та технологічних схем митного оформлення. В разі необхідності інформацію про переміщувані товари надає відділ контролю за переміщенням товарів.

1.3. Контроль за доставленням товарів у митниці призначення та їх надходження у зону діяльності Чопської митниці з митниць відправлення, здійснює відділ контролю за переміщенням товарів (далі ВКПТ) на основі інформації Єдиної автоматизованої інформаційної системи (ЄАІС) Держмитслужби України та модуля "Контроль доставки" програмно інформаційного комплексу "Інспектор 2006" далі (ПІК "Інспектор 2006").

1.4. Працівникам відділу контролю за переміщенням товарів забороняється видавати оригінали документів контролю та оперативну інформацію, щодо фактів переміщення вантажів через митний кордон України, будь-кому, крім випадків передбачених законодавством України, за письмовою вказівкою начальника митниці, або особи, яка його заміщує.

1.5. Даною Технологічною схемою встановлюється єдиний порядок передачі контрольних документів, оформлених в оперативних підрозділах митниці у ВКПТ, направлення запитів та повідомлень в інші митниці щодо переміщення товарів під митним контролем.

1.6. Терміни у цій Технологічній схемі вживаються у такому значенні:

"митниця відправлення" - будь-який митний орган України, з якого для всієї кількості товарів та інших предметів або їх частини починається переміщення;

"митниця призначення" - будь-який митний орган У країни, де закінчується переміщення товарів та інших предметів;

"проміжна митниця" - будь-який митний орган, де здійснюється часткове довантаження, розвантаження, перевантаження товарів або інші операції з товарами, пов'язані з необхідністю зміни транспортного засобу, митного режиму, усунення загрози псування вантажу тощо;

"товари" - будь-яке рухоме майно (у тому числі валютні і культурні цінності), електрична, теплова та інші види енергії, а також транспортні засоби, за винятком транспортних засобів, які використовуються виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України;

"вантажна митна декларація" (далі - ВМД) - письмова заява встановленої форми, що подається митному органу і містить відомості про товари та транспортні засоби, які переміщуються через митний кордон України, митний режим, у який вони заявляються, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування податків, зборів та інших платежів;

"операція МДП" - перевезення вантажу від митниці місця відправлення до митниці місця призначення з додержанням процедури, так званої процедури МДП, встановленої Митною конвенцією про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП);

"книжка МДП" - документ, який оформляється при перевезенні вантажу від митниці місця відправлення до митниці місця призначення з додержанням процедури МДП;

"ПІК" - програмно-інформаційний комплекс, що базується на відомчій системі зв'язку митних органів України і використовується для здійснення контролю за доставкою та виявлення фактів недоставлення товарів у митницю призначення, який передбачає доступ посадовим особам митниць, у межах їх службових повноважень до інформації у єдиній автоматизованої інформаційної системи (ЄАІС) Департаменту інформаційних технологій та митної статистики (далі ЄАІС ДМСУ) з можливістю перегляду змісту контрольних документів та контролю їх поточного стану;

"ПД" (попередня декларація) - документ, що складається на бланку уніфікованого адміністративного документа форми МД-2 (МД-3), містить у собі відомості про товари (окремі види товарів, перелік яких встановлюється та змінюється Держмитслужбою), які будуть увезені на митну територію України, і є одним із документів контролю за їх доставкою;

"ПП" (попереднє повідомлення) - документ, що складається на бланку уніфікованого адміністративного документа форми МД-2 (МД-3), містить у собі відомості про товари, які будуть увезені на митну територію України, і є одним із документів контролю за їх доставкою.

"ПДГ" (попередня декларація громадянина) - документ, що складається на бланку уніфікованого адміністративного документа форми МД-2 (МД-3), містить у собі відомості про транспортний засіб, який має бути увезений громадянином на митну територію України, і є одним із документів контролю за доставкою;

"перевізник" - особа, зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності, яка в установленому законом порядку, з використанням належних їй або найманих нею транспортних засобів переміщує товари через митний кордон України або здійснює перевезення товарів, що перебувають під митним контролем, між митними органами на території України;

"ПТП" (повідомлення про транзитне перевезення) - документ контролю доставки, що складається на аркуші паперу формату А-4 за допомогою ПІК ЄАІС ДМСУ "Повідомлення про транзитне переміщення", містить у собі відомості про товари, які будуть увезені на митну територію України, і є одним із документів контролю за їх доставкою.

2. Порядок передачі документів контролю доставки у ВКПТ

2.1. До ВКПТ з відділів митного оформлення (далі - ВМО) митниці, що здійснюють пропуск вантажів через митний кордон України та митне оформлення товарів суб'єктів ЗЕД розташованих у зоні діяльності Чопської митниці передаються наступні документи:

а) при ввезенні товарів на митну територію України - контрольні аркуші книжок МДП, перші примірники ПП з товаротранспортними накладними (CMR), повідомлення про транзитне перевезення (далі - ПТП) та маніфести А. Т. А. при транзитних перевезеннях;

б) при вивезенні товарів за межі митної території України - вантажні маніфести книжок МДП з відривними корінцями, ВМД, другі примірники повідомлень про транзитне перевезення (далі - ПТП) завірені ОНП посадових осіб ВМО та маніфести А. Т. А. при транзитних перевезеннях;

в) при здійсненні митного оформлення товарів суб'єктів ЗЕД розташованих у зоні діяльності Чопської митниці:

- контрольні аркуші книжок МДП;

- вантажні маніфести книжок МДП з відривними корінцями;

- другі примірника ПТП з зазначеними у нихномером ВМД, за якою здійснено митне оформлення товарів, завіреними відбитком ОНП посадової особи ВМО;

- контрольні мітки ПП, ПД, ПДГ та копії примірників внутрішнього транзитного документу (далі ВТД) із зазначеними номерами відповідних ВМД, за якими здійснено митне оформлення товарів, завірених ОНП посадових осіб ВМО.

2.2. Документи передаються у ВКПТ за реєстрами, які підписує начальник ВМО або особа, що його заміщує.

2.3. При виявленні розбіжностей між реєстром та провізними документами посадова особа ВКПТ, що приймає документи, повідомляє начальника відділу (сектору) про виявлені розбіжності та, за дорученням начальника відділу, проводить перевірку причин їх виникнення та наявності інформації про провізні документи, по яких виявлені розбіжності, у базі даних ПІК "Інспектор 2006". В разі виявлення розбіжностей у локальній базі, начальник відділу (сектору) повідомляє про них начальника підрозділу митного оформлення, яким проводилось оформлення документів. Начальник підрозділу митного оформлення проводить перевірку фактичного оформлення та організовує внесення достовірної інформації у електронний журнал оформлення вантажів (ПІК "Інспектор 2006").

3. Контроль за переміщенням товарів, що ввозяться на митну територію України

3.1. Посадова особа відділу митного оформлення, яка здійснила пропуск товару на митну територію України, в термін, що не перевищує 4 годин після його завершення, заносить до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України (далі - ЄАІС) інформацію за кожним документом контролю за переміщенням товару (далі - ДКПТ). Дані про пропущені товари заносяться в базу даних ПІК "Інспектор 2006".

3.2. Посадова особа ВКПТ здійснює контроль за доставленням пропущених на митну територію товарів у митниці призначення із застосуванням програмного забезпечення ЄАІС ДМСУ, модуля "Контроль доставки" (ПІК "Інспектор 2006"), поштою та електронними засобами зв'язку. Щоденно переглядає інформацію у відповідних ПІК ЄАІС Держмитслужби та ПІК "Інспектор 2006".

3.2.1. При переміщенні товарів з використанням ПТП використовує ПІК "Повідомлення про транзитне переміщення" режим для митниці оформлення "Реєстр ПТП, по яких термін доставки вичерпано". У випадку наявності вантажів по яким термін доставлення вичерпано направляє запит у митницю призначення стосовно даного вантажу. В разі не отримання інформації на протязі 5-ти діб надсилає повторний запит.

3.2.2. При переміщенні товарів з використанням ПП, ПД та ТР80ЗТ використовує ПІК "Імпорт" переглядає інформацію в ЄАІС ДМСУ в розділі "Прикордонна митниця" "ВМД, по яким термін вичерпано". У випадку наявності товарів по яким термін доставлення вичерпано направляє запит в митницю призначення стосовно даного вантажу. В разі не отримання інформації на протязі 5-ти діб надсилає повторний запит.

3.2.3. При переміщенні товарів з використанням ДКД типу ТР80, ТР80ВН, та ТР80УМВ або ТР80ЦІМ використовує ПІК "Транзит". Переглядає інформацію в ЄАІС ДМСУ в розділі "Для митниці в'їзду" "ВМД, термін доставки по яких вичерпано". У випадку наявності вантажів по яким термін доставлення вичерпано направляє запит в митницю призначення стосовно даного вантажу. В разі не отримання інформації на протязі 5-ти діб надсилає повторний запит.

3.2.4. За наявності інформації про ДКД в режимі "ВМД, по яким термін доставки вичерпано(в т.ч. стан "Прибуття ")" або "Переміщення по ПТП, у яких є прибуття" засобами електронного зв'язку з'ясовує з митницями призначення обставини переміщення товарів та причини за яких товари знаходяться у стані "прибуття у митницю призначення".

3.3. Зняття з контролю переміщень товарів у ПІК "Інспектор 2006" здійснюється за допомогою модуля "Контроль доставки" шляхом виведення інформації про доставлені товари з ЄАІС ДМСУ.

У разі, якщо при виведенні інформації про доставлення товарів з ЄАІС ДМСУ переміщення з контролю не знято то посадова особа ВКПТ перевіряє у відповідних ПІК ЄАІС наявність інформації про завершення переміщення таких товарів та, за результатами перевірки, заносить відповідну інформацію до ПІК "Інспектор 2006".

3.4. У разі отримання повідомлення про недоставлення вантажу у митницю призначення, посадова особа відділу КПТ виконує дії передбачені пунктом 13.3. даного Порядку.

4. Контроль за переміщенням товарів, що вивозяться за межі митної території України

4.1. Присвоєння номерів та ведення реєстрації ДКД на експортні вантажі здійснюється безпосередньо підрозділами, в яких проводилось їх митне оформлення.

4.2. Посадова особа ВКПТ здійснює контроль за доставленням оформлених у Чопській митниці вантажів у митниці призначення із застосуванням програмного забезпечення ЄАІС ДМСУ, модуля "Контроль доставки" ПІК "Інспектор 2006", поштою та електронними засобами зв'язку.

4.2.1. При переміщенні товарів з використанням в якості ДКД ВМД типу ЕК10 використовує ПІК "Експорт". Переглядає інформацію в ЄАІС Держмитслужби в розділі "Для внутрішньої митниці" режим "ВМД, по яким термін доставки вичерпано (виключено стан "Прибуття ")".

4.2.2. При переміщенні товарів з використанням ПТП використовує ПІК "Повідомлення про транзитне переміщення" режим для митниці оформлення "Реєстр ПТП, по яких термін доставки вичерпано".

4.2.3. При переміщенні товарів з використанням в якості ДКД ВМД типу ТР80ВН використовує ПІК "Транзит". Переглядає інформацію в ЄАІС ДМСУ в розділі "Для митниці в'їзду", "ВМД, термін доставки по яких вичерпано".

4.3. За наявності інформації про ДКД в режимі "ВМД, по яким термін доставки вичерпано(в т.ч. стан "Прибуття ")" або "Переміщення по ПТП, у яких є прибуття" засобами електронного зв'язку з'ясовує з митницями призначення обставини переміщення товарів та причини за яких товари знаходяться у стані "прибуття у митницю призначення".

4.4. У випадку наявності товарів по яким термін доставлення вичерпано направляє запит в митницю призначення стосовно даного вантажу. В разі не отримання інформації на протязі 5-ти діб надсилає повторний запит.

4.5. У разі отримання повідомлення про недоставлення вантажу у митницю призначення, посадова особа відділу КПТ та виконує дії передбачені пунктом 12.3 даного Порядку.

4.6. При вивезенні за межі митної території України товарів оформлених іншими митницями посадова особа ВКПТ здійснює контроль за переміщенням цих товарів із застосуванням програмного забезпечення ЄАІС ДМСУ, модуля "Контроль доставки" ПІК "Інспектор 2006".

4.6.1. При переміщенні товарів з використанням в якості ДКД ВМД типу ТР80, ТР80ВН або накладної ТР80УМВ використовує ПІК "Транзит". Переглядає інформацію в ЄАІС ДМСУ в розділі "Для митниці виїзду", "ВМД, термін доставки по яких вичерпано".

4.6.2. При переміщенні товарів з використанням в якості ДКД ВМД типу ЕК10 або загальної ВМД використовує ПІК "Експорт". Переглядає інформацію в ЄАІС ДМСУ в розділі "Для митниці виїзду", "ВМД, термін доставки по яких вичерпано".

4.6.3. При переміщенні товарів з використанням ПТП використовує ПІК "Повідомлення про транзитне переміщення" режим для митниці призначення "Реєстр ПТП, по яких термін доставки вичерпано".

4.6.4. За наявності інформації про ДКД в режимі "ВМД, по яким термін доставки вичерпано(в т.ч. стан "Прибуття ")" або "Переміщення по ПТП, у яких є прибуття" з'ясовує з ВМО пунктів пропуску митниці обставини переміщення товарів та причини за яких товари знаходяться у стані "прибуття у митницю призначення".

5. Взаємодія структурних підрозділів Чопської митниці при контролі за переміщенням товарів за ПП, ПД та ПДГ

5.1. ПД оформляється відділами митного оформлення Чопської митниці (далі - ВМО) в Порядку, встановленому наказом Держмитслужби N 129 від 28.02.2003 р., ПП - в Порядку, встановленому наказом Держмитслужби N 551 від 03.07.2006 р.

Електронні копії оформлених ПП або ПД, засобами електронного зв'язку (електронною поштою) пересилаються в ЄАІС ДМСУ.

5.2. ПДГ оформляється посадовою особою ВКПТ в порядку, встановленому наказом Держмитслужби від 17.11.2005 N 1118.

5.2. У СМО (Чоп) ВМО1 (Ужгород)

Посадова особа СМО уповноважена на виконання функцій ВКПТ, здійснює поставлення на контроль електронної копії ПП, ПД в строк, що не перевищує чотирьох годин з моменту надходження до ЄАІС Держмитслужби України цієї копії, шляхом унесення каналами оперативного зв'язку з ПЕОМ відмітки в ЄАІС Держмитслужби України про відповідність даних електронної копії ПП, ПД даним, що містяться в паперових примірниках цього ПП, ПД.

5.2.1. При надходженні товару у СМО (Чоп) чергова посадова особа СМО в місці прибуття виконує дії, передбачені наказом Держмитслужби України від 21.11.2005 р. N 1136 "Про місця прибуття автотранспорту", у строк, що не перевищує чотирьох годин вносить до ЄАІС інформацію про надходження товарів.

Один примірник документа контролю за доставкою (контрольна мітка) й по одному примірнику товаросупровідних документів повертаються перевізникові для подальшого декларування товарів. Решта примірників товаросупровідних документів залишаються у підрозділі митного оформлення.

5.2.2. Після завершення митного оформлення товарів посадова особа СМО, яка таке оформлення здійснила, вчиняє на примірнику витягу з електронної копії ДКД запис "Переміщення завершено", який засвідчується відбитком штампа ПМК,зазначає в примірнику ДКД номер ВМД, а у випадках, передбачених законодавством України, - іншого документа, за яким здійснено митне оформлення товарів, і завіряє запис відбитком ОНП. Другий примірник ДКД або його копія, у разі часткового завершення переміщення, із зазначеним в ньому номером імпортної ВМД, щоденно до 13-00 год. по реєстру передається у ВКПТ.

5.2.4. Посадова особа ВКПТ:

- приймає по реєстру від посадової особи ВМО другий примірник ДКД проставляє у реєстрі дату та час отримання документа;

- вносить до журналу реєстрації дані про дату та час отримання документа;

- перевіряє відповідність кількості товару оформленого за ВМД ІМ40 заявленому у ПП, ПД;

- робить запис на другому примірнику ДКД наступного змісту: "Завершення переміщення", проставляє дату і підпис;

- робить запис про "Завершення переміщення" в "Журналі реєстрації ПП, ПД оформлених ВМО";

- заносить інформацію про "Завершення переміщення" до ЄАІС Держмитслужби України;

- як що за ВМД ІМ40 товар заявлений у ПП, ПД оформлено не у повному обсязі до ЄАІС Держмитслужби України заноситься інформація про "Часткове завершення переміщення", в "Журналі реєстрації ПП, ПД оформлених ВМО" запис про "Завершення переміщення" здійснюється за кожною ВМД ІМ40 окремо.

Здійснення умовного та повного завершення переміщення товарів, що надходять у Чопську митницю за ДКД типу ТР80ЗТ проводиться посадовими особами ВМО митного поста "Чоп - залізничний" та ВКПТ в порядку передбаченому п. 5.2 даного Порядку.

Інформація до ЄАІС Держмитслужби України має бути внесена протягом доби від дати завершення митного оформлення товарів.

5.3. СМО2 ВМО1 (Ужгород) та ВМО2 (Мукачево) ВМО3 (Виноградове)

5.3.1. Оформлення та постановка на контроль ПП здійснюється ВКПТ Чопської митниці в Порядку, встановленому наказом Держмитслужби N 551 від 03.07.2006 р.

Оформлення та постановка на контроль ПД здійснюється ВМО Чопської митниці в Порядку, встановленому наказом Держмитслужби N 129 від 28.02.2003 р.

5.3.2. Посадова особа ВКПТ при оформленні ПП:

перевіряє відомості про особу, на адресу якої ввозяться товари;

перевіряє правильність заповнення ПП та його електронної копії

за відсутності зауважень присвоює ПП реєстраційний номер та проставляє на твердій копії ПП відбитки потрібних штампів відповідно до загального порядку;

у строк, що не перевищує чотирьох годин з моменту його оформлення, передає інформацію за оформленим ПП до ЄАІС ДМСУ;

ставить на контроль електронну копію ПП в строк, що не перевищує чотирьох годин з моменту надходження до ЄАІС ДМСУ.

5.3.3. При надходженні товару у зону митного контролю СМО2 ВМО1 (Ужгород) та ВМО2 (Мукачево) ВМО3 (Виноградове) посадова особа ВКПТ в місці прибуття виконує дії передбачені п. 1.8 наказу Держмитслужби України від 21.11.2005 р. N 1136 "Про місця прибуття автотранспорту", у строк, що не перевищує чотирьох годин вносить до ЄАІС інформацію про надходження товарів.

Один примірник документа контролю за доставкою (контрольна мітка) й по одному примірнику товаросупровідних документів повертаються перевізникові для подальшого декларування товарів. Решта примірників товаросупровідних документів передаються у підрозділ митного оформлення.

5.3.4. Після завершення митного оформлення товарів посадова особа ВМО, яка таке оформлення здійснила, вчиняє на примірнику витягу з електронної копії ДКД запис "Переміщення завершено", який засвідчується відбитком штампа ПМК,зазначає в примірнику ДКД номер ВМД, а у випадках, передбачених законодавством України, - іншого документа, за яким здійснено митне оформлення товарів, і завіряє запис відбитком ОНП. Другий примірник ДКД або його копія, у разі часткового завершення переміщення, із зазначеним в ньому номером імпортної ВМД по реєстру передається у ВКПТ.

5.3.5. Посадова особа ВКПТ:

- приймає по реєстру від посадової особи ВМО другий примірник ДКД проставляє у реєстрі дату та час отримання документа;

- вносить до журналу реєстрації дані про дату та час отримання документа;

- перевіряє відповідність кількості товару оформленого за ВМД ІМ40 заявленому у ПП, ПД;

- робить запис на другому примірнику ДКД наступного змісту: "Завершення переміщення", проставляє дату і підпис;

- заносить інформацію про "Завершення переміщення" до ЄАІС Держмитслужби України;

- як що за ВМД ІМ40 товар заявлений у ПП, ПД оформлено не у повному обсязі до ЄАІС Держмитслужби України заноситься інформація про "Часткове завершення переміщення", запис про "Завершення переміщення" здійснюється за кожною ВМД ІМ40 окремо.

Інформація про завершення переміщення протягом доби від дати завершення митного оформлення товарів заноситься до ЄАІС Держмитслужби України

6. Організація контролю за переміщенням товарів за процедурою МДП

6.1. Контроль за доставленням товарів у митниці призначення по книжках МДП, оформлених Чопською митницею

6.1.1. Відділи митного оформлення митниці, що оформляють книжки МДП, ведуть їх власний облік у відповідності з вимогами наказу ДМСУ N 755 від 21.11.2001 року.

6.1.2. Оформлені у відділах митного оформлення відривні білі аркуші N 1 книжок МДП передаються у ВКПТ за реєстрами в день оформлення. Посадова особа ВКПТ реєструє реєстр у відповідному журналі і формує окремі теки.

На початку кожної зміни посадова особа відділу КПТ на ділянці "імпорт" робить оперативний запит до ЄАІС Держмитслужби щодо книжок МДП, в режимі "Переміщення (виїзд)". Данні про виїзд вантажу за межі митної території по книжці МДП заносить в базу даних ПІК "Інспектор 2006", що надходить з вантажного відділу пункту пропуску, для зняття з контролю. Також робить запит до ЄАІС ДМСУ щодо книжок МДП, термін доставки по яких вичерпано. У разі наявності вантажів термін доставки яких минув, направляє запит у митницю призначення стосовно даного вантажу.

У разі відсутності інформації у ЄАІС на протязі 5-ти діб надсилає повторний запит.

6.1.3. При отриманні з митниць призначення, оперативними каналами зв'язку, або з ЄАІС Держмитслужби підтвердження про завершення переміщення товару по процедурі МДП, посадова особа ВКПТ попередньо знімає з контролю книжку МДП.

6.1.4. При надходженні з митниць призначення поштою корінця відривного аркуша N 2 книжки МДП з відміткою митниці призначення про доставлення вантажу, посадова особа ВКПТ підшиває корінець до контрольного білого аркуша у відповідну теку і остаточно знімає з контролю виконання процедури МДП.

Якщо на вантаж, оформлений в Чопський митниці по процедурі МДП, у встановлений термін із митниці призначення не надійшов відривний корінець листа N 2, або ж отримано повідомлення про ненадходження товарів посадова особа ВКПТ, після з'ясування обставин перевезення вантажу та за наявності достатніх підстав, запроваджує протокол про порушення митних правил та виконує дії, передбачені п. 11 та п. 13 Порядку реалізації положень митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки міжнародних перевезень, затвердженим наказом Держмитслужби від 21.11.2001 р. N 755, із змінами і доповненнями.

6.1.5. Якщо при ввезенні товарів на митну територію України у пункті пропуску прийнято рішення про відмову в їх пропуску на митну територію України через відсутність, у передбачених випадках, попереднього повідомлення про намір увезти товар на митну територію України, попередньої митної декларації, або через неможливість пропустити товар на митну територію України внаслідок його невідповідності вимогам фітосанітарних, ветеринарних, екологічних та інших норм передбачених чинним законодавством України, або при отриманні письмового звернення власника товару (перевізника) щодо його повернення за межі митної території України, у графі 22 відривних аркушів N 1 та N 2 і графі 5 невідривних корінців N 1 та N 2 посадовою особою відділу митного оформлення робиться запис про відмову в пропуску на митну територію України вантажу із зазначенням причин. Запис завіряється у графі 23 відривних аркушів N 1 та N 2 і графі 6 невідривних корінців N 1 та N 2 особистим підписом та відбитком ОНП посадової особи, яка зробила цей запис.

Після цього відривні аркуші N 1 N 2 передаються у відділ КПТ, а перевізнику повертається книжка МДП разом з виписаною карткою відмови у пропуску на митну територію України чи митному оформленню товарів та інших предметів і перевізник з товарами повертається в суміжну країну, з якої він в'їхав

6.2. Підтвердження доставлення товарів у Чопську митницю по книжках МДП, оформлених іншими митницями

6.2.1. Після закінчення оформлення книжки МДП відділи митного оформлення передають оформлені відривні аркуші N 2 книжок МДП на вантажі, що надходять в зону діяльності Чопської митниці з митниць відправлення по реєстрам у ВКПТ кожного дня. Посадова особа ВКПТ перевіряє наявність відривних аркушів N 2 за реєстром та реєструє його у відповідному журналі

6.2.2. Посадова особа ВКПТ у термін, що не перевищує 10 діб, направляє корінці відривних аркушів N 2 книжок МДП у митниці відправлення по реєстрам. Вантажні маніфести відривних аркушів N 2 формуються в теки та залишаються у ВКПТ протягом встановленого терміну після чого знищуються у відповідно встановленого порядку.

6.2.3. Якщо при виїзді (вивезенні) транспортного засобу з митної території України без вантажу у пункті пропуску виявлено, що товар згідно із пред'явленою використаною книжкою МДП у митницю призначення доставлений не був, посадова особа відділу митного оформлення, яка виявила порушення запроваджує протокол про порушення митних правил та інформує про це ВКПТ. Посадова особа ВКПТ виконує дії передбачені Порядком реалізації положень митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки міжнародних перевезень, затвердженим наказом Держмитслужби від 21.11.2001 р. N 755.

7. Продовження терміну доставлення товарів

7.1. В окремих випадках, коли товар не може прибути в митницю призначення у термін, встановлений митницею відправлення, внаслідок дії надзвичайних або невідворотних обставин чи подій, що перешкоджають руху транспортного засобу, термін доставки товарів у митницю призначення може бути продовжений на час дії зазначених обставин чи подій.

7.2. В разі виникнення необхідності продовження термінів доставлення товару перевізник, або власник товару подає у відділ контролю за переміщенням товарів на ім'я начальника митниці заяву відповідної форми в якій стисло викладає обставини, з якими пов'язана необхідність продовження терміну доставки вантажу.

7.3. До письмової заяви додаються належним чином засвідчені відповідними органами документи, що підтверджують дію надзвичайних або невідворотних обставин чи подій, документ контролю переміщення товару (далі ДКПТ) та копії ТСД.

7.4. Дана заява реєструється у відділі контролю за переміщенням товарів.

Заява розглядається начальником відділу контролю за переміщенням товарів (особою, яка його заміщує). За відсутності підстав для відмови у продовженні терміну доставки вантажу надає дозвіл на продовження терміну доставки вантажу шляхом проставлення відповідної резолюції.

7.4.1. На підставі резолюції відповідальна посадова особа ВКПТ, вчиняє у ДКПТ такий запис:

"Строк доставки товарів продовжено до
"___" 20__ р. внаслідок

"
(зазначається причина продовження строку доставки)

та завіряє його відбитком ОНП.

ДКПТ з відміткою про продовження терміну доставки вантажу передається заявнику.

7.4.2. Протягом цієї ж доби каналами електронного зв'язку (а у разі відсутності електронного зв'язку - письмово) відповідальна посадова особа ВКПТ обов'язково інформує митницю відправлення і митницю призначення вантажу, щодо якого прийнято рішення про продовження строку доставки, та в оперативному режимі передає інформацію про продовження строку доставки до ЄАІС Держмитслужби України.

7.4.3. Заява разом з копією ДКПТ, на якому вчинено відповідний запис про продовження терміну доставки вантажу, копії ТСД та документи, на підставі яких було внесено інформацію про продовження строку доставки товарів у ЄАІС, залишаються у справах ВКПТ.

7.5. При зверненні перевізника із заявою про продовження терміну доставки вантажу у позаробочий час (з 20-ї по 8-му годину) у відділи митного оформлення митних постів Чопської митниці (далі ВМО) посадова особа ВМО приймає заяву від перевізника та вчиняє запис:

"Заяву прийнято ____ год. ____ хв. "___" 20__ р.",

завіряє цей запис особистим підписом.

Після чого заява передається у відділ контролю за переміщенням товарів де і реєструється.

7.5.1. Заяву розглядає начальник відділу контролю за переміщенням товарів (особа, яка його заміщує). За відсутності підстав для відмови у продовженні терміну доставки вантажу надає дозвіл на продовження терміну доставки вантажу шляхом проставлення відповідної резолюції.

7.5.2. На підставі резолюції відповідальна посадова особа ВКПТ вчиняє дії передбачені п. 7.4 Порядку.

7.6. В разі виникнення необхідності продовження термінів доставлення товару з причин пов'язаних з діяльністю підрозділів митниці, керівник підрозділу, з ініціативи якого вчиняються певні дії пов'язані з затримкою вантажу, службовою запискою повідомляє відділ контролю за переміщенням товарів про причини затримки вантажу та необхідність продовження терміну доставки товарів з визначенням строку доставки. Разом зі службовою запискою до ВКПТ подаються ДКПТ з товаросупровідним документами.

7.6.1. На підставі резолюції начальника ВКПТ відповідальна посадова особа відділу, вчиняє дії передбачені п. 7.4 Порядку.

7.6.2. Службова записка разом з копією ДКПТ, на якому вчинено відповідний запис про продовження терміну доставки вантажу та копії ТСД залишаються у справах ВКПТ.

8. Зміна митниці на кордоні

8.1. В разі виникнення необхідності заміни митниці в'їзду на кордоні при ввезенні товарів на митну територію за ПП, ПД. ПДГ посадові особи митниці виконують наступні дії:

- посадова особа відділу митного оформлення доповідає своєму безпосередньому керівнику, який у свою чергу службовою запискою інформує ВКПТ;

- відповідальна посадова особа ВКПТ використовуючи доступні канали оперативного зв'язку (електронна пошта, факс, телефон тощо) робить до митниці, якою згідно з загальним порядком, встановлено на контроль ДКД на переміщуваний вантаж, запит щодо зміни коду митниці на кордоні.

8.2. У разі прибуття товарів у залізничні пункти пропуску митного поста "Чоп залізничний" або "Дякове" у випадку зазначення у графі 29 або 53 ВМД коду іншого п/п, представник Укрзалізниці (начальник станції Чоп, Батьово, Дякове або інша уповноважена особа) звертається з листом-зверненням на ім'я начальника Чопської митниці щодо надання дозволу на зміну п/п, в якій стисло викладає обставини, з якими пов'язана необхідність зміни п/п через митний кордон.

8.2.1. Після обов'язкової реєстрації даного листа-звернення та наявності резолюції керівництва митного поста, за відсутності підстав для відмови у зміні пункту пропуску, на підставі зазначеного листа-звернення не пізніше ніж через 3 години після його реєстрації уповноваженою особою, визначеною наказом митниці, надається дозвіл на зміну п/п через митний кордон шляхом проставлення на листі-зверненні та його копії відповідної резолюції ("Зміну митного органу погоджено").

8.2.2. Після надання такого дозволу, посадовою особою Укрзалізниці заповнюється гр. 56 ВМД у порядку, передбаченому розділом 5 наказу від 09.07.97 N 307, а саме - зазначається номер та дата документа-звернення до митного органу щодо зміни митниці призначення.

Уповноваженою особою в графі G "Підтвердження компетентних органів" ВМД та її копії вчиняється запис "Погоджено зміну митного органу призначення на ххххххххх", де ххххххххх - дев'ятизначний код п/п, через який передбачається вивезення товарів, що засвідчується такою особою шляхом проставляння своїх прізвища, підпису та відбитку ОНП.

8.2.3. Копія листа-звернення разом із копією паперового примірника ВМД з оригінальними відмітками, проставленими відповідно п. 8.2.2 даного Порядку, передається у ВКПТ.

8.2.4. Відповідальна посадова особа ВКПТ, згідно резолюції начальника ВКПТ, заносить інформацію про зміну п/п до електронної копії ВМД у ЄАІС ДМСУ.

8.3. У разі прибуття товарів у МАПП митних постів Чопської митниці у випадку зазначення у графі 29 або 53 ВМД коду іншого митного органу, особа, що прийняла товари до перевезення, звертається із заявою на ім'я уповноваженої особи, довільної форми у двох примірниках щодо надання дозволу на вивезення товарів через МАПП одного з митних постів Чопської митниці, в якій стисло викладає обставини, з якими пов'язана необхідність зміни пункту пропуску через митний кордон.

8.3.1. Дана заява підлягає обов'язковій реєстрації У "Журналі реєстрації пропозицій, скарг і заяв громадян та відгуків суб'єктів ЗЕД" у відповідних підрозділах митних постів.

8.3.2. За відсутності підстав для відмови у зміні пункту пропуску, на підставі зазначеної заяви не пізніше ніж через 3 години після її одержання уповноваженою особою надається дозвіл на зміну пункту пропуску через митний кордон шляхом проставлення на обох її примірниках відповідної резолюції. Один примірник оформленої таким чином заяви повертається особі, що прийняла товари до перевезення (за її бажанням);

8.3.3. Після надання такого дозволу, особою, яка прийняла товари до перевезення, заповнюється гр. 56 ВМД у порядку, передбаченому розділом 5 наказу від 09.07.97 N 307.

Уповноваженою особою в графі G "Підтвердження компетентних органів" ВМД та її копії вчиняється запис "Погоджено зміну митного органу призначення на ххххххххх", де ххххххххх - дев'ятизначний код пункту пропуску, через який передбачається вивезення товарів, що засвідчується такою особою шляхом проставляння своїх прізвища, підпису та відбитку ОНП

8.3.4. Другий примірник заяви передається до ВКПТ разом із копією паперового примірника ВМД з оригінальними відмітками, проставленими відповідно п. 8.3.3 даного Порядку.

8.3.5. Відповідальна посадова особа ВКПТ, згідно резолюції начальника ВКПТ, заносить інформацію про зміну пункту пропуску до електронної копії ВМД у ЄАІС ДМСУ.

8.4. У разі звернення у митницю перевізника із заявою про зміну митниці на кордоні дана заява реєструється у ВКПТ та розглядається начальником відділу (особою що його заміщує). Начальник ВКПТ (особа що його заміщує) надає дозвіл на зміну пункту пропуску через митний кордон шляхом проставлення на заяві відповідної резолюції

8.4.1. Після надання начальником ВКПТ дозволу на зміну митниці на кордоні, особою, яка прийняла товари до перевезення, заповнюється гр. 56 ВМД у порядку, передбаченому розділом 5 наказу від 09.07.97 N 307.

На підставі резолюції відповідальною посадовою особою ВКПТ в графі G "Підтвердження компетентних органів" ВМД та її копії вчиняється запис "Погоджено зміну митного органу призначення на ххххххххх", де ххххххххх - дев'ятизначний код пункту пропуску, через який передбачається вивезення товарів, що засвідчується такою особою шляхом проставляння своїх прізвища, підпису та відбитку ОНП.

8.4.2. Примірник заяви разом із копією паперового примірника ВМД з оригінальними відмітками, проставленими відповідно п. 8.4.1 даного Порядку.

8.4.3. Відповідальна посадова особа ВКПТ заносить інформацію про зміну пункту пропуску до електронної копії ВМД у ЄАІС ДМСУ.

9. Перевантаження товарів та заміна транспортного засобу

9.1. В разі виникнення необхідності проведення перевантаження товарів, які перевозиться по ДКД оформлених іншими митницями режимах "транзит", "імпорт" та "експорт", в зоні діяльності митниці, власником товарів, або перевізником подається заява на ім'я начальника митниці або його заступника за напрямком. На підставі цієї заяви з резолюцією начальника митниці, відділом митного оформлення здійснюється оформлення перевантаження товарів з одного транспортного засобу в інший. На додатковому аркуші форми МД-6 або зворотному боці ДКД посадовою особою ВМО, яка здійснила оформлення перевантаження товарів з одного транспортного засобу в інший вчиняється відповідний запис, який засвідчує відбитком ОНП. Відділ КПТ, за службовою запискою начальника відділу митного оформлення, який здійснював оформлення перевантаження, заносить до ЄАІС Держмитслужби інформацію про заміну транспортного засобу та засобами електронного зв'язку направляє повідомлення про перевантаження та заміну транспортного засобу у митницю відправлення та у митницю призначення.

9.2. В разі виникнення необхідності заміни транспортного засобу, який переміщує вантажі що знаходяться під митним контролем перевізник подає у відділ контролю за переміщенням товарів на ім'я начальника митниці заяву відповідної форми в якій стисло викладає обставини, з якими пов'язана необхідність заміни транспортного засобу.

Дана заява реєструється у відділі контролю за переміщенням товарів.

Заява розглядається начальником ВКПТ (особою, яка його заміщує). За відсутності підстав для відмови у заміні транспортного засобу начальник ВКПТ надає дозвіл на заміну транспортного засобу шляхом проставлення відповідної резолюції.

На підставі резолюції відповідальна посадова особа ВКПТ, визначена начальником відділу, здійснює оформлення заміни транспортного засобу. На зворотному боці ДКД вчиняє відповідний запис, який засвідчує відбитком ОНП. У разі заміни водія, останній на зворотному боці ДКД дає зобов'язання про доставлення вантажу у митницю призначення, яке засвідчується особистим підписом водія та ОНП посадової особи, яка здійснила оформлення. Після чого відповідальна посадова особа ВКПТ каналами електронного зв'язку (а у разі відсутності електронного зв'язку - письмово) обов'язково інформує митницю відправлення та митницю призначення вантажу, щодо якого прийнято рішення про заміну транспортного засобу (водія) та в оперативному режимі передає інформацію про заміну транспортного засобу (водія) до ЄАІС Держмитслужби України.

10. Проведення комплексних операцій

У разі проведення в відділами митного оформлення митниці комплексних операцій (далі - КО) у відповідності до Порядку здійснення комплексних операцій з товарами, що переміщуються під митним контролем митною територією України, затвердженого наказом Держмитслужби від 29.10.2009 N 1034, керівник ВМО, яким було проведено таку операцію, в найкоротший термін службовою запискою повідомляє про проведення КО ВКПТ.

Відповідальна посадова особа ВКПТ, згідно резолюції начальника відділу, заносить інформацію про проведену КО до електронної копії ДКД.

11. Видача Свідоцтв про допущення дорожніх транспортних засобів до перевезення товарів під митними печатками та пломбами

11.1. Видача Свідоцтв про допущення дорожніх транспортних засобів до перевезення товарів під митними печатками та пломбами здійснюється посадовими особами ВКПТ на яких покладено функції здійснення митного контролю при допущенні ТЗ до перевезень товарів під митними печатками та пломбами у відповідності до наказу Державної митної служби від 27.01.2011 N 59 (Порядок N 59).

11.2. Огляд ТЗ здійснюється посадовими особами ВКПТ у місцях визначених наказом Чопської митниці.

11.3. За результатами огляду посадова особа ВКПТ складає Акт про проведення митного огляду автотранспортного засобу згідно із формою зазначеною у додатку 1. Акт складається на одному аркуші формату А4 з обох сторін. Акт підписується посадовою особою ВКПТ, яка здійснила огляд та завіряється відбитком ОНП.

11.4. Свідоцтво про допущення, щодо якого немає зауважень, разом з комплектом фотографій подаються посадовою особою ВКПТ керівництву митниці для підписання.

11.5. Свідоцтво про допущення підписується начальником митниці або його заступником і завіряються відбитком печатки митниці.

11.6. Підпис відповідальної особи завіряється гербовою печаткою митниці у відділі організаційного та документального забезпечення.

11.7. Свідоцтво про допущення та комплект фотографій видаються власнику ТЗ або його вповноваженому представнику. Копія свідоцтва про допущення разом із заявою та копіями поданих документів залишаються у справах митниці.

12. Порядок скасування інформації з контролю за доставленням вантажів в ЄАІС Держмитслужби

12.1. У разі виникнення потреби скасування інформації з контролю за доставкою вантажів в ЄАІС Держмитслужби України начальник ВМО, де проходило митне оформлення даної ВМД, службовою запискою на ім'я начальника митниці, або його заступника, або начальника відділу КПТ доповідає про обставини та причини необхідності проведення скасування інформації з контролю за доставленням вантажу. До службової записки додаються:

- електронний витяг з ЄАІС Держмитслужби ДКД, по якому проводиться скасування інформації з контролю за доставленням вантажу;

- електронний витяг з ЄАІС Держмитслужби ДКД, по якому буде здійснюватись подальше переміщення товарів (у з разі здійснення такого);

- копії товаросупровідних документів.

12.2. Начальник ВКПТ або інша посадова особа митного органу, якій за рішенням начальника митниці надано відповідні права доступу до проведення скасування інформації з контролю за доставкою, проводить скасування такої інформації на підставі дозволу керівництва митниці або начальника ВКПТ.

12.3. Копії службових записок зберігаються у відділі КПТ.

13. Порядок взаємодії оперативних підрозділів та ВКПТ при виявленні порушень митного законодавства з питань контролю за переміщенням товарів

13.1. Посадовими особами ВКПТ вживаються всі можливі заходи для скорочення термінів отримання і оперативного опрацювання повідомлень з митниць призначення про надходження вантажів, своєчасного опрацювання всіх випадків недоставлення вантажів і постановки порушників на контроль.

Начальник ВКПТ в обов'язковому порядку доповідає начальнику митниці про всі випадки порушення митницями призначення встановлених термінів інформування щодо надходження вантажів, а в разі необхідності готує інформацію на Держмитслужбу.

13.2. При відсутності інформації щодо використання ОНП або наявності інформації про вилучення ОНП з використання, посадова особа ВКПТ направляє запит у відповідну митницю для додаткової перевірки факту надходження вантажу. В разі отримання інформації, яка містить ознаки порушення митних правил, передбачених Митним кодексом України, доповідає начальнику відділу, який приймає рішення про порушення адміністративного провадження, якщо виникає необхідність у проведенні окремих процесуальних дій до участі в проведенні митного розслідування залучаються інші підрозділи митниці. В цьому випадку ДКД з контролю не знімається, а відомості про перевізника, транспортний засіб і одержувача вантажу ставлять на контроль у ВКПТ та оперативних підрозділах, в яких проводиться митне оформлення вантажів.

13.3. В разі отримання повідомлення про недоставлення товарів у митницю призначення, посадова особа відділу КПТ:

- повідомляє начальника відділу про виявлене порушення;

- проставляє відповідну відмітку в базі даних ПІК "Інспектор 2006" про недоставлення товарів;

- робить запит у митницю призначення про надання підтвердження недоставлення товарів у згідно наказу ДМСУ N 2 від 05.01.98 р.;

- готує і передає інформацію на прикордонні митниці по транспортному засобу вказуючи державний номер і тип транспортного засобу, який не доставив вантаж у митницю призначення;

- по службовій записці відбирає в архіві митниці копії всіх наявних в товаросупровідних документів;

- після отримання відповіді з митниці призначення та пояснень порушника, посадова особа ВКПТ, згідно вимог ст. 363 Митного кодексу України та наказу Держмитслужби від 21.04.2003 р. N 261 "Про затвердження форм процесуальних документів у справах про порушення митних правил" складає протокол про порушення митних правил та заносить інформацію про це у ЄАІС ДМСУ.

Начальник відділу:

- рапортом повідомляє СБК та МВ про необхідність постановки на контроль перевізника та транспортного засобу;

- перевіряє правильність складання протоколу візує його та передає згідно встановленого порядку у СБК та МВ;

13.4. У разі виявлення в зоні митного контролю транспортного засобу, по якому зафіксовано недоставлення вантажу у митницю призначення і який поставлений на контроль ВКПТ у зв'язку з порушенням митних правил, начальник відділу митного оформлення, якій здійснює оформлення вантажу, повідомляє відділ КПТ.

13.5. Посадова особа відділу КПТ:

- відбирає пояснення від водія;

- складає протокол про порушення митних правил;

- відбирає у водія заяву до суду, якщо справа розглядатиметься судом.

13.6. Рішення про митне оформлення транспортного засобу або товарів на адресу одержувача, по якому зафіксовано недоставлення, приймається тільки після узгодження з митницею, яка здійснювала пропуск товарів на митну територію України.

13.7. У разі, як що в результаті складання протоколу про порушення митних правил посадовими особами ВМО вантаж затримується то інформація про це передається у ВКПТ службовою запискою з копією протоколу про ПМП та товаросупровідних документів для внесення інформації до ЄАІС.

14. Заключні положення

14.1. Порядок затверджується наказом по митниці, погоджується з відділом контролю за переміщенням товарів Департаменту організації митного контролю та оформлення Держмитслужби та вводиться в дію наказом по митниці.

14.2. Зміни та доповнення до Порядку затверджуються наказом митниці, погоджуються з відділом контролю за переміщенням товарів Департаменту організації митного контролю та оформлення Держмитслужби та вносяться наказом по митниці у відповідності до змін у митному законодавстві.

 

Начальник ВКПТ

В. В. Цисельський

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали