МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.04.2018

м. Київ

N 974/5/467/609/280

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 квітня 2018 р. за N 408/31860

Про затвердження Порядку взаємодії установ виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації та суб'єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк

Відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк" (Закон N 3160-VI), Законів України "Про зайнятість населення" (Закон N 5067-VI), "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про протидію захворюванню на туберкульоз", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про захист населення від інфекційних хвороб", "Про пробацію" (Закон N 160-VIII), Кримінально-виконавчого кодексу України та з метою сприяння особам, які готуються до звільнення від відбування покарання, у відновленні соціального статусу повноправного члена суспільства, поверненні їх до самостійного загальноприйнятого соціально-нормативного життя в суспільстві

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок взаємодії установ виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації та суб'єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України від 28 березня 2012 року N 478/5/180/375/212/258 "Про затвердження Порядку взаємодії установ виконання покарань та суб'єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 березня 2012 року за N 487/20800.

3. Департаменту публічного права Міністерства юстиції України (Кравченко Л. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу в межах компетенції покласти на заступників керівників відповідних центральних органів виконавчої влади згідно з розподілом обов'язків.

 

Міністр юстиції України

П. Петренко

Міністр соціальної
політики України

А. Рева

В. о. Міністра охорони
здоров'я України

У. Супрун

Міністр внутрішніх
справ України

А. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Тимчасово виконуючий
обов'язки Міністра
освіти і науки України

В. В. Ковтунець

Заступник Міністра
молоді та спорту України -
керівник апарату

М. В. Даневич

Т. в. о. Голови
Національної поліції України

В. В. Аброськін

Керівник Департаменту
з питань помилування
Адміністрації Президента України

О. П. Букалов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України
03 квітня 2018 N 974/5/467/609/280

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
05 квітня 2018 р. за N 408/31860

ПОРЯДОК
взаємодії установ виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації та суб'єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк

I. Повноваження установи виконання покарань (слідчого ізолятора)

1. Установа виконання покарань (слідчий ізолятор) не пізніше ніж за три місяці до закінчення призначеного строку покарання або розгляду на засіданні комісії установи виконання покарань (слідчого ізолятора) питання про подання до суду матеріалів для застосування статей 81, 82 Кримінального кодексу України стосовно засудженого, який за період відбування покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк довів своє виправлення або став на шлях виправлення, здійснює моніторинг проблемних питань засуджених, які готуються до звільнення, та їхніх можливих потреб після звільнення.

Моніторинг здійснюється шляхом проведення бесіди із засудженим, під час якої з'ясовуються:

наміри засудженого щодо його місця проживання після звільнення;

наявність документа, що посвідчує особу, та потреба у його отриманні (відновленні);

наявність визначеного місця працевлаштування;

потреба у влаштуванні (обслуговуванні) до спеціалізованої установи для звільнених осіб (центр соціальної адаптації звільнених осіб, спеціальний будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю I і II груп) або закладу для бездомних осіб (центр обліку, будинок нічного перебування, центр реінтеграції, соціальний готель);

потреба у здійсненні соціального супроводу, влаштуванні до центру соціально-психологічної допомоги, соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (стосовно осіб віком 18 - 23 роки), соціального центру матері та дитини (стосовно жінок на 7 - 9 місяці вагітності, жінок з дітьми віком від народження до 18 місяців), центру ресоціалізації наркозалежної молоді (стосовно осіб, які пройшли курс лікування від наркотичної залежності);

необхідність госпіталізації до закладів охорони здоров'я;

інші проблемні питання.

2. За результатами моніторингу від засудженого приймається заява (додаток 1) щодо обраного ним місця проживання після звільнення та наявності визначеного місця працевлаштування, яка після звільнення засудженого долучається до його особової справи, та вживаються заходи з організації надання допомоги у вирішенні інших проблемних питань.

При підготовці до звільнення та вирішенні проблемних питань засуджених, які готуються до звільнення, установа виконання покарань (слідчий ізолятор):

співпрацює із уповноваженим органом з питань пробації за територіальним місцем розташування обраного засудженим місця проживання;

забезпечує вільний доступ персоналу уповноваженого органу з питань пробації до засуджених, які готуються до звільнення, а також до матеріалів їх особових справ;

звертається до уповноваженого органу з питань пробації щодо залучення спостережної комісії та суб'єктів соціального патронажу з питань проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи;

проводить із засудженими, які готуються до звільнення, роз'яснювальну роботу щодо положень Законів України "Про зайнятість населення" (Закон N 5067-VI) та "Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк" (Закон N 3160-VI), порядку отримання допомоги в трудовому і побутовому влаштуванні, порядку реєстрації за обраним ним місцем проживання у виконавчому органі сільської, селищної або міської ради, сільського голови (у разі коли відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено), у тому числі через центр надання адміністративних послуг.

3. Не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку покарання засудженого до обмеження волі або позбавлення волі на певний строк установа виконання покарань (слідчий ізолятор) надсилає повідомлення-запит (додаток 2) до уповноваженого органу з питань пробації для з'ясування можливості проживання засудженого після звільнення за обраним місцем проживання та працевлаштування.

Стосовно засуджених осіб віком до 35 років включно установа виконання покарань (слідчий ізолятор) надсилає повідомлення-запит (додаток 3) до уповноваженого органу з питань пробації для організації заходів соціального патронажу, у тому числі здійснення соціального супроводу, влаштування (за наявності) до закладів соціального обслуговування.

Стосовно засуджених старше 35 років, які втратили зв'язок із сім'єю, не мають постійного місця проживання або перебування, засуджених осіб похилого віку, осіб з інвалідністю I і II груп, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування та не мають працездатних дітей або інших родичів, які згідно із законом зобов'язані їх утримувати, або втратили зв'язок із сім'єю, установа виконання покарань (слідчий ізолятор) надсилає повідомлення-запит до уповноваженого органу з питань пробації для організації заходів соціального патронажу, зокрема влаштування до спеціалізованих установ для звільнених осіб, інших закладів соціальної підтримки (догляду), закладів для бездомних осіб.

У разі зазначення в заяві засудженим місця працевлаштування та надання документального підтвердження з підприємства, установи, організації (далі - підприємство) про можливість працевлаштування після звільнення за три місяці до розгляду питання про подання до суду матеріалів для застосування статей 81, 82 Кримінального кодексу України установа виконання покарань (слідчий ізолятор) надсилає запит (додаток 4) до уповноваженого органу з питань пробації за місцем розташування адміністрації та бухгалтерії підприємства для уточнення інформації щодо можливості працевлаштування засудженого. Разом із запитом надсилається копія зазначеного документального підтвердження.

Про засуджених, які звернулись за допомогою у працевлаштуванні після звільнення, адміністрація установи виконання покарань (слідчого ізолятора) надсилає повідомлення (додаток 5) до уповноваженого органу з питань пробації для організації трудового і побутового влаштування засудженого за обраним ним місцем проживання.

Зазначені повідомлення надсилаються також стосовно засуджених, яким до настання передбаченого законодавством терміну можливого застосування умовно-дострокового звільнення залишилося не більше трьох місяців та які характеризуються адміністрацією установи виконання покарань (слідчого ізолятора) як такі, що довели своє виправлення.

4. У разі направлення спільно зі спостережною комісією до суду подання про застосування до засудженого статті 82 Кримінального кодексу України обов'язково додаються форма первинної облікової документації N 027/о "Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого" (Форма N 110), затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110 (Форма N 110), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974 (далі - Форма 027/о), та довідка про результати попереднього вирішення питання щодо місця проживання та роботи після звільнення засудженого(ї) (додаток 6).

5. У разі отримання відповіді на повідомлення-запит про відсутність можливості проживання засудженого за обраним ним місцем проживання засудженого повідомляють про це та про заходи соціального патронажу, які можуть бути вжиті відповідними суб'єктами соціального патронажу стосовно нього після звільнення.

6. За двадцять днів до звільнення засудженого установа виконання покарань (слідчий ізолятор) надсилає повідомлення про звільнення:

1) до відповідного органу (підрозділу) поліції (додаток 7) та протягом трьох діб з моменту звільнення - сповіщення (додаток 8) до підрозділу інформаційно-аналітичної підтримки територіального органу Національної поліції України;

2) до спостережної комісії для надання допомоги у соціальній адаптації після звільнення (додаток 9);

3) до відповідного уповноваженого органу з питань пробації стосовно осіб, які звільняються від покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі у зв'язку із заміною невідбутої частини покарання більш м'яким (додаток 10);

4) до Міністерства соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу з питань соціального захисту населення обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за обраним засудженим місцем проживання (додаток 11) - разом з інформаційною картою (додаток 12), яка складається персоналом установи виконання покарань (слідчого ізолятора), стосовно:

засуджених осіб віком до 35 років включно для організації заходів соціального патронажу, у тому числі здійснення соціального супроводу, влаштування (за наявності) до закладів соціального обслуговування;

працездатних засуджених старше 35 років, які звернулись та/або потребують влаштування до центру соціальної адаптації звільнених осіб, закладів для бездомних осіб. До повідомлення про звільнення додаються особиста заява засудженого, Форма 027/о (Форма N 110), висновок соціального педагога (за наявності);

засуджених похилого віку, осіб з інвалідністю I і II груп, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування, для організації влаштування до спеціальних будинків-інтернатів, інших закладів соціальної підтримки (догляду) відповідно до законодавства. До повідомлення про звільнення додаються особиста заява засудженого, Форма 027/о (Форма N 110), форма первинної облікової документації N 157-3/о "Довідка про направлення інваліда в будинок-інтернат" (Форма N 577), затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 30 липня 2012 року N 577 (Форма N 577), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 вересня 2012 року за N 1511/21823, довідка про розмір призначеної пенсії або інших соціальних виплат (за наявності), довідка медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності (за наявності), індивідуальна програма реабілітації інваліда (за наявності);

5) до міського, районного, міськрайонного центрів зайнятості, філій регіонального центру зайнятості державної служби зайнятості (далі - центр зайнятості) за обраним місцем проживання стосовно працездатних засуджених працездатного віку для надання допомоги в їх працевлаштуванні відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" (Закон N 5067-VI) (додаток 13).

У разі звільнення таких осіб достроково або на підставі акта про помилування повідомлення про звільнення надсилається не пізніше ніж протягом трьох днів після звільнення.

7. Стосовно засуджених, які на день звільнення не досягли вісімнадцятирічного віку, за двадцять днів до звільнення установа виконання покарань (слідчий ізолятор) додатково надсилає повідомлення про звільнення (додаток 14) до підрозділу превентивної діяльності територіального органу Національної поліції України.

8. У разі звільнення засуджених від покарання достроково повідомлення про звільнення, передбачені пунктом 6 цього розділу, надсилаються до відповідних органів не пізніше трьох днів після звільнення.

Стосовно осіб, звільнених від відбування покарання умовно-достроково, повідомлення про звільнення (додаток 15) установа виконання покарань (слідчий ізолятор) надсилає також до відповідної спостережної комісії.

Стосовно осіб, звільнених від покарання на підставі указу Президента України про помилування (далі - акт про помилування), а також звільнених осіб, яким у період відбування покарання скорочено строк покарання на підставі акта про помилування, у повідомленнях про звільнення, передбачених пунктом 6 цього розділу, обов'язково вказуються номер, дата указу Президента України та вид помилування.

9. Для забезпечення виконання рішення суду стосовно осіб, яким покарання замінено більш м'яким, до уповноваженого органу з питань пробації установа виконання покарань (слідчий ізолятор) надсилає копії вироку (ухвали суду), постанови суду про заміну покарання більш м'яким, завірені печаткою, Форми 027/о (Форма N 110), листів з питань погодження місця проживання та роботи після звільнення засудженого, підписку про явку засудженого до уповноваженого органу з питань пробації в триденний строк після звільнення та довідку про особу із зазначенням анкетних даних засудженого, дати звільнення, прізвища, імені, по батькові родичів та їх місця проживання.

10. Протягом доби після звільнення засудженого з установи виконання покарань (слідчого ізолятора) стосовно осіб, яким покарання замінено на громадські роботи, установа виконання покарань (слідчий ізолятор) надсилає повідомлення, зазначені в пункті 6 цього розділу, до уповноваженого органу з питань пробації за обраним місцем проживання. Стосовно засуджених, яким покарання замінено на виправні роботи, повідомлення надсилаються до уповноваженого органу з питань пробації за фактичним місцем роботи, яке зазначене у відповіді уповноваженого органу з питань пробації про результати перевірки (у тому числі щодо тих осіб, обране місце проживання яких не збігається з адміністративно-територіальним розташуванням місця роботи).

11. У разі надходження від органу (підрозділу) поліції повідомлення про неприбуття звільненого до обраного ним місця проживання, зазначеного в повідомленні про звільнення, установою виконання покарань (слідчим ізолятором) додатково надсилається інформаційне повідомлення (додаток 16) до органу (підрозділу) поліції, на території обслуговування якого ймовірна його поява, ураховуючи особисті дані засудженого.

12. Після остаточного з'ясування місця проживання чи перебування, обраного засудженим, який звільняється і є хворим на заразну форму туберкульозу, не пізніше ніж за двадцять днів до звільнення до органів охорони здоров'я за обраним звільненою особою місцем проживання надсилається інформація про засуджених осіб, які звільняються і є хворими на заразну форму туберкульозу (додаток 17). Форма 027/о (Форма N 110) та копія форми первинної облікової документації N 081-1/о "Медична картка лікування хворого на туберкульоз ТБ 01", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02 вересня 2009 року N 657, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 листопада 2009 року за N 1069/17085, надсилаються до територіального протитуберкульозного закладу за обраним звільненою особою місцем проживання. Копія виписки з медичної карти стаціонарного хворого видається звільненій особі.

На засудженого, який звільняється за рішенням суду, інформація подається протягом трьох робочих днів з моменту оголошення судом рішення про звільнення. На взятих під варту осіб, які звільняються зі слідчих ізоляторів, інформація подається протягом трьох робочих днів після звільнення.

13. Перед звільненням засудженого, хворого на туберкульоз, медичний працівник проводить з ним бесіду, під час якої додатково роз'яснює положення Законів України "Про протидію захворюванню на туберкульоз", "Про захист населення від інфекційних хвороб" та "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" щодо необхідності медичного (диспансерного) нагляду та лікування за обраним особою, яка звільняється, місцем проживання і надає для засвідчення відповідну пам'ятку (додаток 18), копія якої долучається до історії хвороби засудженого.

14. При звільненні засудженого, хворого на заразну форму туберкульозу, в тому числі соціально дезадаптованого, відповідна установа виконання покарань (слідчий ізолятор) попереджає його про необхідність дотримання протиепідемічного режиму, що засвідчується письмово, та за його згодою доставляє такого хворого санітарним транспортом до найближчого територіального протитуберкульозного закладу для госпіталізації та продовження лікування. У разі відсутності такої загрози питання примусової госпіталізації такого хворого вирішується в порядку, встановленому статтею 11 Закону України "Про протидію захворюванню на туберкульоз".

15. При звільненні засудженого, хворого на заразну форму туберкульозу, в тому числі соціально дезадаптованого, із числа осіб, які обрали (потребують) після звільнення спеціалізовану установу для звільнених осіб, інший заклад соціальної підтримки (догляду), заклад для бездомних осіб, установа виконання покарань (слідчий ізолятор) направляє його до найближчого протитуберкульозного закладу санітарним транспортом протитуберкульозного закладу за територіальним розташуванням та інформує про це протягом трьох днів структурний підрозділ з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації, виконавчого органу місцевого самоврядування (у разі його створення) за територіальним розташуванням спеціалізованої установи для звільнених осіб, іншого закладу соціальної підтримки (догляду), закладу соціального захисту для бездомних осіб, куди буде направлено звільнену особу після завершення лікування, з наданням відповідного медичного висновку (за згодою).

16. При звільненні засудженого робиться відповідний запис про проведення профілактичного медичного огляду на туберкульоз у довідці про звільнення, передбаченій Інструкцією про роботу відділів (груп, секторів, старших інспекторів) контролю за виконанням судових рішень установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 08 червня 2012 року N 847/5 (Наказ N 847/5), зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за N 957/21269 (зі змінами).

17. Копії усіх запитів та відповідей на них, а також інші матеріали, що стосуються підготовки засудженого до звільнення, долучаються до його особової справи.

18. При звільненні засудженого з ним додатково проводиться роз'яснювальна робота щодо положень Законів України "Про зайнятість населення" (Закон N 5067-VI), "Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк" (Закон N 3160-VI), інших законодавчих та нормативно-правових актів з питань отримання допомоги в трудовому і побутовому влаштуванні, а також порядку реєстрації за обраним ним місцем проживання та вручається під підпис відповідна пам'ятка (додаток 19), копія якої долучається до особової справи засудженого.

II. Повноваження уповноваженого органу з питань пробації

1. Уповноважений орган з питань пробації за зверненням установи виконання покарань (слідчого ізолятора) вживає заходів щодо залучення спостережних комісій, суб'єктів соціального патронажу тощо до процесу підготовки засуджених до звільнення, зокрема участі у проведенні інформаційно-роз'яснювальної роботи.

2. За повідомленням адміністрації установи виконання покарань (слідчого ізолятора) через державні органи та органи місцевого самоврядування уповноважений орган з питань пробації сприяє засудженим, які готуються до звільнення, у:

визначенні намірів щодо місця проживання після звільнення;

працевлаштуванні працездатних осіб працездатного віку;

влаштуванні до спеціалізованої установи для звільнених осіб, іншої установи (закладу) соціальної підтримки (догляду), закладу для бездомних осіб), закладів соціального обслуговування;

наданні соціальних послуг;

госпіталізації до закладів охорони здоров'я;

вирішенні інших проблемних питань.

З метою сприяння у вирішенні зазначених питань уповноважений орган з питань пробації:

має право проводити бесіди із засудженими, які готуються до звільнення, та ознайомлюватись з матеріалами їх особових справ;

надсилає повідомлення та запити до суб'єктів соціального патронажу щодо надання засудженому послуг з трудового і побутового влаштування за обраним ним місцем проживання.

3. Інформація, необхідна уповноваженому органу з питань пробації у процесі підготовки засуджених до звільнення, щодо вирішення питання трудового і побутового влаштування та строки її надання визначаються законодавством.

4. У разі надходження з установи виконання покарань (слідчого ізолятора) повідомлення-запиту щодо можливості проживання засудженого за обраним ним місцем проживання уповноважений орган з питань пробації звертається до органу житлово-комунального господарства, об'єднання співвласників багатоповерхового будинку або органу місцевого самоврядування з метою перевірки наявності житлового приміщення, осіб, які в ньому проживають, та права засудженого на проживання в зазначеному приміщенні після звільнення.

У разі якщо право на проживання в житловому приміщенні потребуватиме погодження з фізичними або юридичними особами, уповноважений орган з питань пробації звертається для з'ясування цього питання до фізичних або юридичних осіб.

За результатами перевірки можливості проживання засудженого за обраним місцем проживання уповноважений орган з питань пробації надсилає відповідне повідомлення до адміністрації установи виконання покарань (слідчого ізолятора).

5. Уповноважений орган з питань пробації надсилає до Міністерства соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу з питань соціального захисту населення обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за обраним засудженим місцем проживання повідомлення-запит (додаток 20) у разі:

1) виявлення факту неможливості проживання засудженого за обраним ним місцем проживання для визначення шляхів щодо організації притулку;

2) надходження від установи виконання покарань (слідчого ізолятора) повідомлення-запиту стосовно:

засуджених осіб віком до 35 років включно з метою організації соціального супроводу центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, отримання соціальних послуг у закладах соціального обслуговування;

засуджених віком старше 35 років, які втратили зв'язок із сім'єю, не мають постійного місця проживання або перебування, засуджених осіб похилого віку та осіб з інвалідністю I і II груп, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування та не мають працездатних дітей або інших родичів, які згідно із законом зобов'язані їх утримувати, або втратили зв'язок із сім'єю, з метою організації влаштування до спеціалізованої установи для звільнених осіб, інших закладів соціальної підтримки (догляду), закладів для бездомних осіб, організації надання соціальних послуг;

3) необхідності надання роз'яснень з питань соціального захисту населення.

Про результати проведеної роботи уповноважений орган з питань пробації одразу сповіщає установу виконання покарань (слідчий ізолятор).

6. При отриманні повідомлення з установи виконання покарань (слідчого ізолятора) стосовно осіб, які звернулись за допомогою у працевлаштуванні, уповноважений орган з питань пробації надсилає повідомлення-запит (додаток 21) до центру зайнятості за обраним засудженим місцем проживання для організації трудового влаштування засудженого після звільнення.

7. Якщо під час встановлення фактичного місця роботи було виявлено, що воно не збігається з розташуванням адміністрації та бухгалтерії підприємства, уповноважений орган з питань пробації надсилає до уповноваженого органу з питань пробації за місцем дислокації фактичного місця роботи копію відповіді за результатами проведеної роботи, яка надається установі виконання покарань (слідчому ізолятору). Зазначені матеріали надсилаються до уповноваженого органу з питань пробації одночасно з відповіддю установі виконання покарань (слідчому ізолятору).

8. Уповноважений орган з питань пробації звертається до підприємства з письмовим запитом (додаток 22) для з'ясування можливості працевлаштування засудженого після звільнення з установи виконання покарань (слідчого ізолятора) та надсилає повідомлення (додаток 23) з копією повідомлення від підприємства (додаток 24) до установи виконання покарань (слідчого ізолятора) про проведену роботу не пізніше тридцяти діб з дня отримання запиту.

9. У десятиденний строк після надходження на виконання матеріалів стосовно особи, якій замінено покарання на більш м'яке, уповноважений орган з питань пробації надсилає до установи виконання покарань (слідчого ізолятора) повідомлення (додаток 25) про отримання матеріалів.

III. Повноваження органу (підрозділу) поліції

1. Орган (підрозділ) поліції при надходженні з установи виконання покарань (слідчого ізолятора) повідомлення про звільнення засудженого проводить перевірку прибуття звільненого до обраного ним місця проживання, про що робиться відмітка у журналі контролю за прибуттям та постановленням на облік раніше судимих осіб (далі - журнал контролю) (додаток 26). За наявності технічних можливостей журнал контролю ведеться в електронному вигляді в підсистемі інформаційно-телекомунікаційної системи "Інформаційний портал Національної поліції".

2. Протягом місяця після звільнення засудженого орган (підрозділ) поліції інформує установу виконання покарань (слідчий ізолятор) про його прибуття та взяття на облік в органі (підрозділі) поліції (направляється відривний талон повідомлення про прибуття звільненого).

Стосовно осіб, які раніше відбували покарання у виді позбавлення волі, у журналі контролю заповнюються графи 7 - 12 про прибуття та постановлення на облік раніше судимих осіб. Дільничний офіцер поліції вживає заходів щодо роз'яснення таким особам вимог законодавства з питань постановлення на облік, реєстрації за обраним місцем проживання, працевлаштування та дотримання загальноприйнятого соціально-нормативного життя в суспільстві.

3. У місячний строк після постановлення на облік осіб, які на підставі акта про помилування були звільнені від подальшого відбування покарання, орган (підрозділ) поліції надсилає до Департаменту з питань помилування Адміністрації Президента України повідомлення (додаток 27) стосовно кожного з них.

4. У разі неприбуття звільненого до обраного ним місця проживання протягом десяти днів після звільнення орган (підрозділ) поліції інформує про це установу виконання покарань (слідчий ізолятор).

5. У разі засудження особи, яка була звільнена від подальшого відбування покарання на підставі акта про помилування та перебуває на обліку в органі (підрозділі) поліції, за рішенням суду, яке набрало законної сили, до Департаменту з питань помилування Адміністрації Президента України протягом десяти днів орган (підрозділ) поліції надсилає повідомлення (додаток 28).

6. За зверненням протитуберкульозного закладу орган (підрозділ) поліції надає інформацію про прибуття за обраним місцем проживання осіб, які мають хворобу за кодами А15 - А19 за Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та проблем, пов'язаних зі здоров'ям, Десятого перегляду і які звільнені з установ виконання покарань (слідчих ізоляторів) (додаток 29).

7. У разі ухилення від обов'язкової госпіталізації до протитуберкульозного закладу або від продовження лікування особи, хворої на заразну форму туберкульозу, щодо якої судом ухвалено рішення про обов'язкову госпіталізацію або про продовження лікування, за зверненням керівника протитуберкульозного закладу орган (підрозділ) поліції надає у межах своїх повноважень медичним працівникам допомогу у забезпеченні виконання рішення суду.

IV. Повноваження структурного підрозділу з питань соціального захисту населення

1. Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій не пізніше ніж за двадцять днів після надходження від уповноваженого органу з питань пробації повідомлення-запиту про засуджених осіб, щодо яких здійснюється процес підготовки до звільнення, інформує уповноважений орган з питань пробації про:

центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, заклад соціального обслуговування у населеному пункті за обраним засудженим місцем проживання після звільнення з метою організації соціального патронажу, надання соціальних послуг, здійснення (за потреби) соціального супроводу осіб віком до 35 років включно;

центр соціальної адаптації звільнених осіб, заклад для бездомних осіб у населеному пункті за обраним засудженим місцем проживання після звільнення, кількість та наявність вільних ліжко-місць, соціальні послуги, що надаються цими закладами (установами), умови та порядок влаштування до них з метою організації соціального патронажу (у тому числі надання соціальних послуг (притулок, соціальна адаптація тощо) працездатних осіб віком старше 35 років, які втратили зв'язок із сім'єю, не мають постійного місця проживання або перебування;

спеціальний будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, інші заклади соціальної підтримки (догляду) з метою влаштування до цих установ громадян похилого віку, осіб з інвалідністю I і II груп, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування та не мають працездатних дітей або інших родичів, які згідно із законом зобов'язані їх утримувати, або втратили зв'язок із сім'єю.

У разі відсутності спеціалізованих установ для звільнених осіб, закладів для бездомних осіб, інших закладів (установ) соціальної підтримки (догляду), закладів соціального обслуговування у населеному пункті за обраним засудженим, щодо якого здійснюється процес підготовки до звільнення, місцем проживання Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій інформує уповноважений орган з питань пробації про наявність таких закладів (установ) на території області.

2. Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій повідомляє протягом п'яти робочих днів структурний підрозділ з питань соціального захисту населення міської, районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчого органу місцевого самоврядування (у разі його створення) за обраним засудженим місцем проживання про:

засуджених осіб віком до 35 років включно, щодо яких здійснюється процес підготовки до звільнення і надійшли відповідні повідомлення-запити від уповноваженого органу з питань пробації, з метою організації соціального патронажу, у тому числі здійснення соціального супроводу, надання соціальних послуг центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, закладами соціального обслуговування;

засуджених працездатних осіб віком старше 35 років, які втратили зв'язок із сім'єю, не мають постійного місця проживання або перебування, щодо яких здійснюється процес підготовки до звільнення і надійшли відповідні повідомлення-запити від уповноваженого органу з питань пробації, з метою організації соціального патронажу, надання соціальних послуг центром соціальної адаптації звільнених осіб, закладом для бездомних осіб.

У разі відсутності спеціалізованих установ для звільнених осіб, закладів для бездомних осіб, інших закладів (установ) соціальної підтримки (догляду), закладу соціального обслуговування за обраним засудженим місцем проживання структурний підрозділ з питань соціального захисту населення міської, районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчого органу місцевого самоврядування (у разі його створення) за обраним засудженим місцем проживання вживає заходів щодо організації його влаштування до такого закладу (установи) поза межами обраного засудженим місця проживання, у тому числі із залученням спостережної комісії, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, у тому числі благодійних організацій, а також окремих громадян.

3. У разі надходження від засудженого з числа громадян похилого віку, осіб з інвалідністю I і II груп заяви про влаштування до будинку-інтернату, у тому числі спеціального, та документів, необхідних для здійснення влаштування до такої установи, Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій приймає відповідне рішення (надає путівку).

4. Після надходження відповіді від структурного підрозділу з питань соціального захисту населення міської, районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчого органу місцевого самоврядування (у разі його створення) та прийняття рішення щодо влаштування особи до спеціального будинку-інтернату, іншого закладу соціальної підтримки (догляду), закладу соціального обслуговування Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій інформує уповноважений орган з питань пробації про готовність та ризики щодо здійснення соціального патронажу, у тому числі із залученням спостережної комісії, засуджених осіб, щодо яких надійшло повідомлення-запит, зазначене в пункті 5 розділу II цього Порядку.

5. При надходженні інформації від органів охорони здоров'я про засуджених (узятих під варту) осіб, які звільняються і мають хворобу за кодами А15 - А19 за Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та проблем, пов'язаних зі здоров'ям, Десятого перегляду, Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій повідомляють про них заклади для бездомних осіб, спеціалізовані установи для звільнених осіб, центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, заклади соціального обслуговування.

До спеціалізованих установ для звільнених осіб, інших установ (закладів) соціальної підтримки (догляду), закладів для бездомних осіб, закладів соціального обслуговування приймаються особи, які пройшли медичний огляд на туберкульоз, мають Форму 027/о (Форма N 110) та можуть перебувати у колективі.

6. Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, міських, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчого органу місцевого самоврядування (у разі його створення) за запрошенням уповноваженого органу з питань пробації та з урахуванням попередньо наданого переліку питань, що потребують роз'яснень, направляє відповідних спеціалістів до установи виконання покарань (слідчого ізолятора) для надання додаткових роз'яснень з питань соціального захисту населення засудженим у процесі підготовки їх до звільнення.

7. Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, міських, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчого органу місцевого самоврядування (у разі його створення) сприяє залученню до підготовки до звільнення засуджених осіб об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, у тому числі благодійних організацій, а також окремих громадян.

V. Повноваження органів та закладів охорони здоров'я

1. Орган охорони здоров'я:

1) після отримання інформації від установи виконання покарань (слідчого ізолятора) про засуджену або узяту під варту особу, яка звільняється і є хворою на заразну форму туберкульозу, протягом трьох днів повідомляє про це орган (підрозділ) поліції, Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, центр зайнятості;

2) щокварталу надає Міністерству охорони здоров'я України інформацію про осіб, хворих на туберкульоз, які звільнені з установ виконання покарань (слідчих ізоляторів) і які не стали на диспансерний облік у протитуберкульозному закладі (додаток 30);

3) надсилає до органу (підрозділу) поліції запит про прибуття за обраним місцем проживання осіб, які мають хворобу за кодами А15 - А19 за Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та проблем, пов'язаних зі здоров'ям, Десятого перегляду і які звільнені з установ виконання покарань (слідчих ізоляторів) (додаток 31).

2. Заклад охорони здоров'я:

1) веде письмовий облік повідомлень, що надійшли з установ виконання покарань (слідчих ізоляторів), про звільнених осіб, хворих на туберкульоз;

2) у разі якщо особа, звільнена з установи виконання покарань (слідчого ізолятора), яка хвора на заразну форму туберкульозу, протягом десяти днів не стала на диспансерний облік у протитуберкульозному закладі, здійснює активний патронаж цієї особи за ймовірним місцем проживання чи перебування, вказаним у повідомленні установи виконання покарань (слідчого ізолятора), у разі відсутності хворого - повідомляє про це органи (підрозділи) поліції;

3) забезпечує надання необхідної лікувально-профілактичної допомоги особам, звільненим з установ виконання покарань (слідчих ізоляторів), хворим на туберкульоз, які стали на диспансерний облік у протитуберкульозному закладі;

4) госпіталізує санітарним транспортом протитуберкульозного закладу до найближчого протитуберкульозного закладу осіб, звільнених з установ виконання покарань (слідчих ізоляторів), хворих на заразні форми туберкульозу, в тому числі соціально дезадаптованих, за їх згодою;

5) у разі звернення осіб, зазначених в пунктах 1, 2 розділу IV цього Порядку, які направлені Міністерством соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурним підрозділом з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, міських, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів місцевого самоврядування (у разі їх створення), спеціалізованими установами для звільнених осіб, закладами для бездомних осіб, закладами соціального обслуговування, забезпечує на належному рівні профілактичні медичні огляди на туберкульоз таких осіб та надає відповідні висновки, рекомендації, Форму N 027/о (Форма N 110);

6) направляє до Міністерства соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу з питань соціального захисту населення обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій вилікуваних від туберкульозу осіб, звільнених з установ виконання покарань (слідчих ізоляторів), які мають право на поселення до будинків-інтернатів, у тому числі спеціальних, надає відповідні висновки з метою подальшого прийняття рішення щодо поселення таких осіб до зазначених установ.

 

Директор Департаменту
публічного права
Міністерства юстиції України

Л. М. Кравченко

Начальник Управління
у справах людей похилого
віку та надання соціальних
послуг Міністерства
соціальної політики України

О. Суліма

В. о. директора
Медичного департаменту
Міністерства охорони
здоров'я України

А. Гаврилюк

Начальник Управління
взаємодії з Національною
поліцією України Міністерства
внутрішніх справ України

О. О. Соколовський

 

Додаток 1
до Порядку взаємодії установ виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації та суб'єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
(пункт 2 розділу I)

 

Начальнику ____
           (найменування установи виконання покарань (слідчого ізолятора))
___
___
                                       (прізвище, ім'я та по батькові,
___,
                                         дата народження засудженого(ї))
засудженого(ї) за статтею _____

Кримінального кодексу України
                                                                                      (строк, вид покарання)
___

Кінець строку покарання _____

До засудження:
проживав(ла) ___
                                                                     (місце проживання)
___,
працював(ла) ___
                                                             (найменування підприємства
___
                                               (установи, організації), посада)

ЗАЯВА

Після відбуття призначеного строку покарання обрав(ла) місце проживання
_
                                                                                       (місце проживання, вид житла)
_

Підстави обрання цього місця проживання (потрібне підкреслити): власне житло; проживав(ла) до засудження; зареєстрований(а) за цією адресою; проживають родичі; проживають особи, які надають згоду на спільне проживання (їх П. І. Б.); інші підстави (вказати)
_
_
_
_
                                                                                                               (підстави)

Маю намір працевлаштуватись __________
                                                                                                                                       (місце роботи, рід занять)

Прошу надати допомогу у вирішенні питань реєстрації за вказаним місцем проживання після звільнення.

Проїзні документи прошу виписати до станції __________
                                                                                                                                         (назва станції)
_

"___" 20__ року

                        ____
                             (підпис засудженого(ї))

Заяву прийняв
                                                                               (посада, звання, прізвище та підпис працівника установи)

 

Додаток 2
до Порядку взаємодії установ виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації та суб'єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
(пункт 3 розділу I)

 

Начальнику ____
                           (найменування уповноваженого органу з питань пробації)
                       ___
                                                             (прізвище, ініціали)

ПОВІДОМЛЕННЯ-ЗАПИТ

"___" 20__ року з _________
                                                                                                    (найменування установи виконання покарань)
звільняється __,
                                                                            (прізвище, ім'я та по батькові, дата народження)
підстава для звільнення ____,
засуджений(а) за статтею _____ Кримінального кодексу України до ______, раніше судимий(а) _____ раз(и)(ів),
                                            (строк, вид покарання)
який (яка) після звільнення обрав(ла) місце проживання _
_
_

та місце роботи ___________
                                                               (місцезнаходження / найменування підприємства, організації)

Прошу повідомити про можливість проживання та реєстрації засудженого(ї) після звільнення за вказаним місцем проживання.

_
          (посада уповноваженої особи установи
        виконання покарань (слідчого ізолятора))

 

 

_
                                   (звання)

__
(підпис)

___
(прізвище, ініціали)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
лінія відрізу

 

Начальнику __
     (найменування установи виконання покарань (слідчого ізолятора))
                      _
                                                          (прізвище, ініціали)

ПОВІДОМЛЕННЯ

На Ваше повідомлення-запит від "___" 20__ року N повідомляємо, що громадянину(ці) ___________
                                                                                                   (прізвище, ім'я та по батькові)
після звільнення буде надано допомогу в реєстрації за вказаною адресою (у разі неможливості зазначаються конкретні причини відмови):
__
__
__
__


                   (посада уповноваженої особи
         уповноваженого органу з питань пробації)

__
(підпис)

_
(прізвище, ініціали)

 

Додаток 3
до Порядку взаємодії установ виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації та суб'єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
(пункт 3 розділу I)

 

Начальнику ___
                       (найменування уповноваженого органу з питань пробації)
                      ___
                                                             (прізвище, ініціали)

ПОВІДОМЛЕННЯ-ЗАПИТ

"___" 20__ року з _________
                                                                                                                 (найменування установи виконання покарань)
звільняється __,
                                                                          (прізвище, ім'я та по батькові, дата народження)
підстава для звільнення ____,
засуджений(а) за статтею _______ Кримінального кодексу України до
_____, раніше судимий(а) ______ раз(и)(ів),
                                                      (строк, вид покарання)
який (яка) має намір проживати _________
                                                                                (обране засудженим(ою) місце проживання (населений пункт, вул., буд., кв.))
_,
документ, що посвідчує особу ___________,
виданий _____

Просимо повідомити про організацію заходів соціального патронажу (необхідне підкреслити): здійснення соціального супроводу; влаштування до закладів соціального обслуговування, спеціалізованих установ для звільнених осіб; інше (зазначити).

Начальник ____
                          (найменування установи виконання
                                покарань (слідчого ізолятора))

___________
(підпис)


(прізвище, ініціали)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
лінія відрізу

 

Начальнику __
     (найменування установи виконання покарань (слідчого ізолятора))
                       _
                                                       (прізвище, ініціали)

ПОВІДОМЛЕННЯ

На Ваше повідомлення-запит від "___" _ 20__ року N ___ повідомляємо,
що громадянину(ці) ________
                                                                                                                 (прізвище, ім'я та по батькові)
після звільнення буде надано допомогу у __
__
__
__
__


   (посада уповноваженої особи уповноваженого
                         органу з питань пробації)

__
(підпис)

__
(прізвище, ініціали)

Копія відповіді Міністерства соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу з питань соціального захисту населення обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій додається.

 

Додаток 4
до Порядку взаємодії установ виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації та суб'єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
(пункт 3 розділу I)

 

Начальнику ____
                            (найменування уповноваженого органу з питань пробації)
                      ___
                                                            (прізвище, ім'я та по батькові)

ЗАПИТ

Інформуємо Вас про те, що з "___" 20__ року до сьогодні в
_
                                                 (найменування установи виконання покарань (слідчого ізолятора))
відбуває покарання гр. _____,
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові засудженого(ї))
_____ р. н., за вчинення злочину, передбаченого статтею ___ Кримінального кодексу України.

"___" 20__ року стосовно засудженого(ї) комісією установи виконання покарань (слідчого ізолятора) буде розглянуто питання про можливість подання до суду матеріалів щодо аnЌ
_
                                                (заміни невідбутої частини покарання більш м'яким, умовно-дострокового звільнення)
на підставі статей 81, 82 Кримінального кодексу України.

__ має намір працевлаштуватись після звільнення з установи виконання
  (прізвище, ініціали засудженого(ї))
покарань (слідчого ізолятора) на підприємство (в установу, організацію)
____ на посаду
                        (найменування підприємства)

Копія довідки додається.

Додатково повідомляємо, що _______ має _______ освіту
                                                                              (прізвище, ініціали засудженого(ї))
та спеціальність __________

Має (не має) паспорт громадянина _______,
                                                                                                                                             (назва держави)
серія _______, N __, виданий
                                                                                                                                                            (коли і ким)
_

Має (не має) реєстраційний номер облікової картки платника податків або відмітку у паспорті (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті)
_

З метою підготовки відповідних матеріалів до суду прошу уточнити інформацію (підтвердити чи спростувати) щодо можливості працевлаштування після звільнення на вказаному вище підприємстві на зазначену посаду.

__
   (посада уповноваженої особи установи виконання
              покарань (слідчого ізолятора))

 

 

__
                                            (звання)

__
(підпис)


(прізвище, ініціали)

 

Додаток 5
до Порядку взаємодії установ виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації та суб'єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
(пункт 3 розділу I)

 

Начальнику ____
                           (найменування уповноваженого органу з питань пробації)
                   _____
                                                           (прізвище, ініціали)

ПОВІДОМЛЕННЯ

"___" 20__ року з __________
                                                                                           (найменування установи виконання покарань (слідчого ізолятора))
звільняється ___,
                                                                                              (прізвище, ім'я та по батькові, дата народження)
підстава для звільнення _____,
засуджений(а) за статтею _________ Кримінального кодексу України до
_____, раніше судимий(а) _______ раз(и)(ів).
                                                  (строк, вид покарання)

Надсилається для організації трудового і побутового влаштування після звільнення з місць позбавлення волі.

Повідомляємо, що має освіту
                                                             (прізвище, ініціали засудженого(ї))
та спеціальність

Має (не має) паспорт громадянина _______,
                                                                                                                                                     (назва держави)
серія _______, N __, виданий _
                                                                                                                                                           (коли і ким)
__

Начальник ____
         (найменування установи виконання покарань (слідчого ізолятора))

__________
(підпис)

_______
(прізвище, ініціали)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
лінія відрізу

 

Начальнику _____
             (найменування установи виконання покарань (слідчого ізолятора))
                     _____
                                                                  (прізвище, ініціали)

ПОВІДОМЛЕННЯ

На Ваше повідомлення від "___" 20__ року N _______ повідомляємо, що громадянину(ці) ___________
                                                                                               (прізвище, ім'я та по батькові)
після звільнення буде надано допомогу у працевлаштуванні в центрі зайнятості населення:
__
__
__
                       (вказуються вакансії, запропоновані центром зайнятості населення, з урахуванням освітнього рівня та 
                                                                                                  професійних навичок)

Начальник _______
(найменування уповноваженого органу з питань пробації)

________
(підпис)

__
(прізвище, ініціали)

Копія повідомлення центру зайнятості населення додається.

 

Додаток 6
до Порядку взаємодії установ виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації та суб'єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
(пункт 4 розділу I)

ДОВІДКА
про результати попереднього вирішення питання щодо місця проживання та роботи після звільнення засудженого(ї)

_
(прізвище, ім'я, по батькові засудженого(ї))

Погоджене можливе місце проживання після звільнення
_,
                                                                                         (місце проживання)
де проживають
                                                                               (П. І. Б., наявність родинних зв'язків (так/ні), якщо так, які саме,
_
                                                                           інші підстави обрання цього місця проживання)

Можливе місце працевлаштування ______,
                                                                                                               (найменування підприємства (установи, організації))
що підтверджується повідомленням ______
                                                                                                              (найменування уповноваженого органу з питань пробації)
від "___" 20__ року N ______

Посада, на яку буде працевлаштовано засуджену особу __

Освіта та спеціальність засудженої особи __

______
(посада уповноваженої особи установи виконання покарань
(слідчого ізолятора))

 

______
                                          (звання)

__
(підпис)

_________
(прізвище, ініціали)

 

Додаток 7
до Порядку взаємодії установ виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації та суб'єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
(підпункт 1 пункту 6 розділу I)

 

Начальнику ___
                                         (найменування органу (підрозділу) поліції)
                     ___
                                                      (прізвище, ініціали)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ

"___" 20__ року з _________
                                                                                          (найменування установи виконання покарань (слідчого ізолятора))
звільняється __,
                                                                                     (прізвище, ім'я та по батькові, дата народження)
підстава для звільнення ____,
засуджений(а) за статтею ________ Кримінального кодексу України до
___, раніше судимий(а) _______ раз(и)(ів),
                                        (строк, вид покарання)
який (яка) буде направлений(а) до обраного ним (нею) місця проживання
_
                                                                                              (місце проживання)

Відомості про особу _______
                                                                   (чи встановлено адміністративний нагляд, оцінка ступеня виправлення,
_
                                                                              ставлення до вчиненого злочину тощо;
_
                                                                         щодо неповнолітніх - наявність батьків, опікунів)
_

Начальник
(найменування установи виконання покарань (слідчого ізолятора))

__________
(підпис)

________
(прізвище, ініціали)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
лінія відрізу

 

Начальнику ____
          (найменування установи виконання покарань (слідчого ізолятора))
               _______
                                                        (прізвище, ініціали)

ПОВІДОМЛЕННЯ

На Ваше повідомлення про звільнення від "___" 20__ року N ____ повідомляємо, що звільнений(а) _
                                                                                                   (прізвище, ім'я та по батькові)
прибув(ла) "___" 20__ року до обраного ним (нею) місця проживання
_
                                                               (місце проживання прибулого(ї) або повідомлення про неприбуття)
_
та зареєстрований(а) "___" 20__ року.

Працевлаштований(а) ______
                                                                                                                    (місце роботи, рід занять)
_

Начальник _______
                          (найменування органу (підрозділу) поліції)

__________
(підпис)

_
(прізвище, ініціали)

 

Додаток 8
до Порядку взаємодії установ виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації та суб'єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
(підпункт 1 пункту 6 розділу I)

(лицьовий бік)

СПОВІЩЕННЯ

1. Прізвище __

2. Ім'я _______

3. По батькові _

4. Дата народження "___" ____ р.

5. Місце народження _______
                                                                                                      (населений пункт, район, область, країна)
_

6. Взятий(а) під варту "___" 20__ р.

7. Засуджений(а) "___" 20__ р. __________
                                                                                                                                                      (найменування суду)
_
за статтею ___________ Кримінального кодексу Українистроком на ____ років _____ міс. __________ днів ______
                                                                                                                                                   (основне і додаткове покарання)
_

8. Вирок набрав законної сили "___" 20__ р.

9. Вирок змінено _______ від "___" 20__ р.
                                                                               (постанова, ухвала)
_
                                                                                                      (найменування суду)
_
                                                                                                        (зміст рішення)
_
_
_

(зворотний бік)

10. Прибув(ла), вибув(ла) (непотрібне закреслити) "___" 20__ р.
_
                  (найменування установи виконання покарань (слідчого ізолятора), її (його) місцезнаходження (область))

11. Звільнений(а) "___" 20__ р. __________
                                                                                                                                                                   (підстава, 
_
                                                                              ким, коли прийнято рішення і його зміст)
_

12. Після звільнення вибув(ла) __________
                                                                                                                                   (місце проживання)
_

13. Помер(ла) "___" 20__ р.

Повідомлення про реєстрацію смерті направлено _______
                                                                                                            (дата і найменування органу реєстрації актів цивільного стану)
_
14. Сповіщення складено ___
                                                  (найменування установи виконання покарань (слідчого ізолятора), її (його) місцезнаходження)
_

Виконавець _____
                                           (підпис)


(прізвище, ініціали)

Начальник
(найменування установи виконання покарань (слідчого ізолятора))

________
(підпис)

_______
(прізвище, ініціали)

"___" 20__ р.

 

Додаток 9
до Порядку взаємодії установ виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації та суб'єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
(підпункт 2 пункту 6 розділу I)

Голові спостережної комісії

                (найменування органу, що утворив

                             спостережну комісію)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ

"___" 20__ року з _________
                                                                                 (найменування установи виконання покарань (слідчого ізолятора))
звільняється _,
                                                                                 (прізвище, ім'я та по батькові, дата народження)
підстава для звільнення ____,
засуджений(а) за статтею ___________ Кримінального кодексу Українидо ___, раніше судимий(а) _____ раз(и)(ів),
                                                 (строк, вид покарання)
який (яка) буде направлений(а) до обраного ним (нею) місця проживання _________
_
                                                                                            (місце проживання)

Відомості про особу _______
                                                                           (чи встановлено адміністративний нагляд, оцінка ступеня виправлення,
_
                                                                                       ставлення до вчиненого злочину тощо;
_
                                                                               щодо неповнолітніх - наявність батьків, опікунів)
_

Начальник ___________
                               (найменування установи виконання покарань
                                              (слідчого ізолятора))

__________
(підпис)

___________
(прізвище, ініціали)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
лінія відрізу

 

Начальнику _____
             (найменування установи виконання покарань (слідчого ізолятора))
                       ____
                                                               (прізвище, ініціали)

ПОВІДОМЛЕННЯ

На Ваше повідомлення від "___" 20__ року N _____ повідомляємо, що звільнений(а) _
                                                                                             (прізвище, ім'я та по батькові)
прибув(ла) "___" 20__ року до обраного ним (нею) місця проживання
_
                                                  (місце проживання прибулого(ї) або повідомлення про неприбуття)
_
та зареєстрований(а) "___" 20__ року.

Працевлаштований(а) _____
                                                                                                                   (місце роботи, рід занять)

Голова комісії

__________
(підпис)

___________
(прізвище, ініціали)

 

Додаток 10
до Порядку взаємодії установ виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації та суб'єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
(підпункт 3 пункту 6 розділу I)

 

Начальнику _____
                           (найменування уповноваженого органу з питань пробації)
                      ____
                                                               (прізвище, ініціали)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ

"___" 20__ року з _________
                                                                                           (найменування установи виконання покарань (слідчого ізолятора))
звільняється _,
                                                                                           (прізвище, ім'я та по батькові, дата народження)
підстава для звільнення ____,
засуджений(а) за статтею ________ Кримінального кодексу України до
__, раніше судимий(а) ________ раз(и)(ів),
                                                      (строк, вид покарання)
який (яка) буде направлений(а) до обраного ним (нею) місця проживання
_
                                                                                            (адреса місця проживання)

Відомості про особу _______
                                                                  (чи встановлено адміністративний нагляд, оцінка ступеня виправлення,
_
                                                                                         ставлення до вчиненого злочину тощо;
_
                                                                          щодо неповнолітніх - наявність батьків, опікунів)
_

Начальник _
(найменування установи виконання покарань (слідчого ізолятора))

__________
(підпис)

_________
(прізвище, ініціали)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
лінія відрізу

 

Начальнику _____
             (найменування установи виконання покарань (слідчого ізолятора))
                       ____
                                                                  (прізвище, ініціали)

ПОВІДОМЛЕННЯ

На Ваше повідомлення про звільнення від "___" 20__ року N __ повідомляємо, що
звільнений(а) _
                                                                                       (прізвище, ім'я та по батькові)
прибув(ла) "___" 20__ року до обраного ним (нею) місця проживання
_
                                        (місце проживання прибулого(ї) або повідомлення про неприбуття)
_
та зареєстрований(а) "___" 20__ року.

Працевлаштований(а) ______
                                                                                                                  (місце роботи, рід занять)
_

Начальник ___________
           (найменування уповноваженого органу з питань пробації)

__________
(підпис)

_______
(прізвище, ініціали)

 

Додаток 11
до Порядку взаємодії установ виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації та суб'єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
(підпункт 4 пункту 6 розділу I)

 

Керівнику ____
                         (найменування органу/підрозділу з питань соціального
                       захисту населення обласної, Київської та Севастопольської
                                          міських державних адміністрацій)
                    ___
                                                           (прізвище, ініціали)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ

"___" 20__ року з _________
                                                                                             (найменування установи виконання покарань (слідчого ізолятора))
звільняється __,
                                                                          (прізвище, ім'я та по батькові, дата народження)
підстава для звільнення ____,
засуджений(а) за статтею____ Кримінального кодексу України до ____
______, раніше судимий(а) _____ раз(и)(ів),
                                       (строк, вид покарання)
який (яка) буде направлений(а) до _______
                        (місце проживання, місцезнаходження спеціалізованої установи для звільнених осіб, іншої установи (закладу)
                                                                                                    соціальної підтримки (догляду), закладу для бездомних осіб)

Відомості про особу _______
                                                                           (чи встановлено адміністративний нагляд, оцінка ступеня виправлення,
_
                                                                              ставлення до вчиненого злочину тощо;
_
                                                                          щодо неповнолітніх - наявність батьків, опікунів)
_

Начальник _
(найменування установи виконання покарань (слідчого ізолятора))

__________
(підпис)

________
(прізвище, ініціали)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
лінія відрізу

 

Начальнику _____
            (найменування установи виконання покарань (слідчого ізолятора))
                       ____
                                                                (прізвище, ініціали)

ПОВІДОМЛЕННЯ

На Ваше повідомлення від "___" 20__ року N ___ повідомляємо, що звільнений(а)
_
                                                                                          (прізвище, ім'я та по батькові)
прибув(ла) "___" 20__ року до ___________
                                                                                                      (найменування спеціалізованої установи для звільнених осіб, іншої
_
                             установи (закладу) соціальної підтримки (догляду), закладу для бездомних осіб)
_
_

Начальник __________
                             (найменування органу/підрозділу з питань
                                 соціального захисту населення обласної,
                                   Київської та Севастопольської міських
                                             державних адміністрацій)

__________
(підпис)

________
(прізвище, ініціали)

 

Додаток 12
до Порядку взаємодії установ виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації та суб'єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
(підпункт 4 пункту 6 розділу I)

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТА

I. Загальні відомості про особу

Прізвище, ім'я, по батькові __
_

Число, місяць, рік, місце народження _____

Строк перебування у місцях позбавлення волі __________

Документ, що посвідчує особу ___________
                                                                                                                        (N, серія, де, коли, ким виданий)
_

Свідоцтво про народження (за наявності) _
                                                                                                                                      (N, серія, де, коли, ким видане)

Останнє місце проживання та реєстрації __
_

Наявність реєстрації місця проживання ___

Освіта, спеціальність ______

Потреба у лікуванні ________

Сімейний стан, склад сім'ї __
_

Чи збережено соціальні зв'язки __________
                                                                                              (якщо збережено, вказується з ким (родичі, сусіди, друзі тощо,
_
                                      їх П. І. Б., місце проживання (населений пункт, вул., буд., кв.), телефон тощо))
_
_
_
_
_

Залучення до участі в програмах підготовки до звільнення ___________
                                                                                                                                                                                  (так/ні)

Якщо так, з яких питань ____
_
_
_
_

II. Результати соціально-виховної та психологічної роботи

Прояви поведінки (відповідне підкреслити, необхідне (за потреби) додати): несамостійність/самостійність у прийнятті рішень, занижена (висока, неадекватна, адекватна) самооцінка, низький (високий) рівень агресивності, схильність до ризикованої поведінки, низька (висока) емоційна стійкість, низький (високий) рівень комунікабельності тощо _
_
_

Схильність до вживання психоактивних речовин _______
_

Мотивація на подальшу професійну чи навчальну діяльність __________
_

Основні потреби та проблеми, причини, які заважають задовольнити їх самостійно
_
_
_

Здібності, нахили, інтереси __
_
_
_

Заступник начальника _________
                (найменування установи виконання покарань (слідчого ізолятора))

_________
(підпис)

______
(прізвище, ініціали)

 

Додаток 13
до Порядку взаємодії установ виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації та суб'єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
(підпункт 5 пункту 6 розділу I)

 

Директору _________
                          (найменування центру зайнятості державної служби зайнятості)
                    ________
                                                                (прізвище, ініціали)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ

"___" 20__ року з
                                                                                          (найменування установи виконання покарань (слідчого ізолятора))
звільняється ____
                                                                                  (прізвище, ім'я та по батькові, дата народження)
___,
який (яка) обрав(ла) місце проживання _____
                                                                                                                                                 (адреса)
___

У разі його (її) звернення за сприянням у працевлаштуванні прошу надати необхідну допомогу відповідно до законодавства України про зайнятість населення.

Має професії: ____
___
___

Начальник __
  (найменування установи виконання покарань (слідчого ізолятора))


(підпис)

________
(прізвище, ініціали)

 

Додаток 14
до Порядку взаємодії установ виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації та суб'єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
(пункт 7 розділу I)

 

Підрозділ профілактичної роботи серед дітей
________
                     (найменування органу (підрозділу) поліції)
________
                (прізвище, ініціали уповноваженої особи)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ

"___" 20__ року з _______ виховної колонії звільняється неповнолітній(я) __________,
                                                                                           (прізвище, ім'я та по батькові, дата народження)
підстава для звільнення ____,
засуджений(а) за статтею __ Кримінального кодексу України до ______ років, раніше судимий(а) ______ разів, який (яка) буде направлений(а) до обраного ним (нею) місця проживання
_
                                                          (місце проживання батьків або осіб, які їх замінюють)
та бажає працювати (навчатись) _________
                                                                                                          (імовірне місце роботи чи навчання)
_

Окремі відомості про сироту або особу, позбавлену батьківського піклування
_
_

На виконання статті 5 Закону України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" прошу Вас надати неповнолітньому(ій) допомогу в трудовому і побутовому влаштуванні, про що повідомити адміністрацію установи виконання покарань.

Начальник
(найменування установи виконання покарань (слідчого ізолятора))

__________
(підпис)

_________
(прізвище, ініціали)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
лінія відрізу

 

Начальнику _____
             (найменування установи виконання покарань (слідчого ізолятора))
                       ____
                                                                 (прізвище, ініціали)

ПОВІДОМЛЕННЯ

На Ваше повідомлення про звільнення від "___" 20__ року N ____ повідомляємо, що
звільнений(а) _
                                                                                                (прізвище, ім'я та по батькові)
прибув(ла) "___" 20__ року до обраного ним (нею) місця проживання
_
                                                    (місце проживання прибулого(ї) або повідомлення про неприбуття)
та зареєстрований(а) "___" 20__ року.

Працевлаштований(а) ______
                                                                                                   (місце роботи, рід занять)

Влаштований(а) до навчального закладу __
                                                                                                               (дата та повне найменування навчального закладу)

Влаштований(а) до закладу соціального захисту дітей ___
                                                                                                                                                 (дата та повне найменування закладу)

Начальник
                          (найменування підрозділу превентивної діяльності
                     територіального органу Національної поліції України)

__________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

 

Додаток 15
до Порядку взаємодії установ виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації та суб'єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
(пункт 8 розділу I)

Спостережна комісія при

(найменування органу, що утворив спостережну комісію)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ

Постановою ____ суду від "___" 20__ року умовно-достроково звільнено від відбування покарання на ____ днів _______ місяців ___ років громадянина(ку) ___________
                                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження)

Після звільнення вибув(ла) за місцем проживання _______
                                                                                                                                                      (місце проживання)
_

Начальник
(найменування установи виконання покарань (слідчого ізолятора))

__________
(підпис)

_______
(прізвище, ініціали)

 

Додаток 16
до Порядку взаємодії установ виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації та суб'єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
(пункт 11 розділу I)

 

Начальнику _______
                             (найменування органу (підрозділу) поліції)
                     _______
                                                     (прізвище, ініціали)

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

"___" 20__ року з _________
                                                                                         (найменування установи виконання покарань (слідчого ізолятора))
звільнився(лась) __________,
                                                                           (прізвище, ім'я та по батькові, дата народження)
підстава для звільнення ____,
засуджений(а) за статтею ___ Кримінального кодексу України, який (яка) до обраного ним (нею) місця проживання не прибув(ла).

Прошу з'ясувати його (її) можливе місце проживання ____
_,
надати допомогу в трудовому і побутовому влаштуванні.

За результатами прошу поінформувати.

Начальник
(найменування установи виконання покарань (слідчого ізолятора))

__________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
лінія відрізу

 

Начальнику _____
             (найменування установи виконання покарань (слідчого ізолятора))
                       ____
                                                                (прізвище, ініціали)

ПОВІДОМЛЕННЯ

На Ваше повідомлення від "___" 20__ року N __ повідомляємо, що звільнений(а) _
                                                                                          (прізвище, ім'я та по батькові)
прибув(ла) "___" 20__ року до обраного ним (нею) місця проживання, зареєстрований(а) _________
                                                                           (місце проживання прибулого(ї) або повідомлення про неприбуття)
_
та працевлаштований(а) ____
                                                                                                                        (місце роботи)
_

Начальник ______
                          (найменування органу (підрозділу) поліції)

__________
(підпис)

___
(прізвище, ініціали)

 

Додаток 17
до Порядку взаємодії установ виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації та суб'єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
(пункт 12 розділу I)

 

Начальнику _______
                                (найменування органу охорони здоров'я)
                     _______
                                                   (прізвище, ініціали)

Інформація про засуджених осіб, які звільняються і є хворими на заразну форму туберкульозу

N з/п

П. І. Б. звільненого(ї)

Дата народження

Обране місце проживання та роботи (навчання)

Діагноз (наявність бактеріовиділення)

Схеми лікування за формулою

Орієнтовний термін лікування (міс.)

Закінчене лікування (так/ні)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник ___________
                                       (звання, посада)

_
(підпис)

_______
(прізвище, ініціали)

 

Додаток 18
до Порядку взаємодії установ виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації та суб'єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
(пункт 13 розділу I)

ПАМ'ЯТКА

_
(прізвище, ім'я, по батькові)

Відповідно до Законів України "Про протидію захворюванню на туберкульоз" та "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" Ви підлягаєте медичному нагляду і лікуванню за рахунок держави. Для постановлення на диспансерний облік Вам слід звернутися до протитуберкульозного закладу за місцем проживання
_
                                                                   (місцезнаходження протитуберкульозного закладу)

При зверненні до протитуберкульозного закладу Ви маєте пред'явити документ, що посвідчує особу, і копію виписки з історії хвороби та попередньо зареєструвати місце проживання/перебування у виконавчому органі сільської, селищної або міської ради, сільського голови (у разі коли відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено), у тому числі через центр надання адміністративних послуг.

Здоров'я Вам!

 

Адміністрація ______
                       (найменування установи виконання покарань (слідчого ізолятора))

Пам'ятку отримав(ла) __
                                                                 (підпис)

_______
(дата)

 

Додаток 19
до Порядку взаємодії установ виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації та суб'єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
(пункт 18 розділу I)

ПАМ'ЯТКА

_
(прізвище, ім'я, по батькові)

Відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" (Закон N 5067-VI) Ви маєте додаткові гарантії щодо працевлаштування після звільнення.

Для вирішення питань щодо працевлаштування Вам слід звернутися до центру зайнятості державної служби зайнятості за місцем проживання
_
                                                             (найменування та місцезнаходження центру зайнятості)

При зверненні до центру зайнятості Ви маєте пред'явити документ, що посвідчує особу, і трудову книжку (у разі її наявності) та попередньо здійснити реєстрацію місця проживання/перебування у виконавчому органі сільської, селищної або міської ради, сільського голови (у разі коли відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено), у тому числі через центр надання адміністративних послуг ____
                                               (найменування та місцезнаходження органу реєстрації / центру надання адміністративних послуг)

Відповідно до Закону України "Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк" (Закон N 3160-VI) Ви маєте право протягом шести місяців після звільнення звернутися до суб'єкта соціального патронажу для отримання допомоги у соціальній адаптації (здійснення соціального супроводу, отримання соціальних послуг)
_
                    (найменування та місцезнаходження структурного підрозділу з питань соціального захисту населення,
                                                                                            спостережної комісії)
_

Бажаємо успіхів!

 

Адміністрація ______
                     (найменування установи виконання покарань (слідчого ізолятора))

Пам'ятку отримав(ла) __
                                                              (підпис)

_______
(дата)

 

Додаток 20
до Порядку взаємодії установ виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації та суб'єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
(пункт 5 розділу II)

 

Керівнику ________
         (найменування органу/підрозділу з питань соціального
    захисту населення обласної, Київської та Севастопольської
                               міських державних адміністрацій)
                  ________
                                                 (прізвище, ініціали)

ПОВІДОМЛЕННЯ-ЗАПИТ

"___" 20__ року з _________
                                                                                (найменування установи виконання покарань (слідчого ізолятора))
звільняється __,
                                                                      (прізвище, ім'я та по батькові, дата народження)
підстава для звільнення ____,
засуджений(а) за статтею ________ Кримінального кодексу України до
___, раніше судимий(а) _______ раз(и)(ів),
                                             (строк, вид покарання)
який (яка) має намір проживати _________
                                                    (обране засудженим(ою) місце проживання, місцезнаходження спеціалізованої установи для
_
                    звільнених осіб, іншого закладу (установи) соціальної підтримки (догляду), закладу для бездомних осіб)

Документ, що посвідчує особу __________,
виданий _____

Надсилається для організації заходів соціального патронажу (здійснення соціального супроводу, влаштування до закладів соціального обслуговування, спеціалізованих установ для звільнених осіб, інших закладів соціальної підтримки (догляду), закладу для бездомних осіб тощо).

Начальник ________
(найменування уповноваженого органу з питань пробації)

__________
(підпис)

___
(прізвище, ініціали)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
лінія відрізу

 

Начальнику _____
                            (найменування уповноваженого органу з питань пробації)
                       ____
                                                             (прізвище, ініціали)

ПОВІДОМЛЕННЯ

На Ваше повідомлення-запит від "___" 20__ року N ____ повідомляємо, що громадянину(ці) ___________
                                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові)
після звільнення буде надано допомогу у соціальній адаптації ________
_
_
     (вказуються заходи соціального патронажу (готовність прийняти на обслуговування до спеціалізованої установи для
               звільнених, іншого закладу (установи) соціальної підтримки (догляду), закладу для бездомних осіб, закладу
      соціального обслуговування із зазначенням назви та адреси закладу/установи), соціальні послуги, що будуть надані,
                                                  потреба та готовність здійснення соціального супроводу тощо)
_
           (у разі неможливості організувати послугу притулку вказується причина відмови та надаються пропозиції щодо
                                                                  надання допомоги у іншого суб'єкта)

 

Керівник ______
                           (найменування органу/підрозділу з питань соціального
                        захисту населення обласної, Київської та Севастопольської
                                          міських державних адміністрацій)

__________
      (підпис)

__________
(прізвище, ініціали)

 

Додаток 21
до Порядку взаємодії установ виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації та суб'єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
(пункт 6 розділу II)

 

Керівнику ________
                          (найменування центру зайнятості населення)
                  ________
                                               (прізвище, ініціали)

ПОВІДОМЛЕННЯ-ЗАПИТ

"___" 20__ року з _________
                                                                                 (найменування установи виконання покарань (слідчого ізолятора))
звільняється __,
                                                                                      (прізвище, ім'я та по батькові, дата народження)
підстава для звільнення ____,
засуджений(а) за статтею ________ Кримінального кодексу України до
_____, раніше судимий(а) ______ раз(и)(ів).
                                       (строк, вид покарання)

Засуджений(а) ___________ звернувся(лася) за допомогою у працевлаштуванні після
                                            (прізвище, ініціали)
звільнення.

Освіта ________, спеціальність , професійні навички ______

Має (не має) паспорт громадянина _______,
                                                                                                                                           (назва держави)
серія _, N __, виданий ______
                                                                                                                                                                     (коли і ким)
_

Надсилається для організації трудового влаштування після звільнення з місць позбавлення волі.

Начальник
               (найменування уповноваженого органу з питань пробації)

__________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
лінія відрізу

 

Начальнику _____
                            (найменування уповноваженого органу з питань пробації)
                       ____
                                                                (прізвище, ініціали)

ПОВІДОМЛЕННЯ

На Ваше повідомлення від "___" 20__ року N ________ повідомляємо, що громадянину(ці) _______
                                                                                           (прізвище, ім'я та по батькові)
після звільнення буде надано допомогу у працевлаштуванні в центрі зайнятості населення
_
                                                                  (місцезнаходження центру зайнятості населення)
_
_
                                                      (вакансії з урахуванням освітнього рівня та професійних навичок)

Начальник
                               (найменування центру зайнятості населення)

__________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

 

Додаток 22
до Порядку взаємодії установ виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації та суб'єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
(пункт 8 розділу II)

 

Керівнику _
                         (найменування підприємства (установи, організації))
                  _
                                                    (прізвище, ініціали)

ЗАПИТ

Інформуємо Вас про те, що з "___" 20__ року до сьогодні в
_
                                                    (найменування установи виконання покарань (слідчого ізолятора))
відбуває покарання гр. _____,
                                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові засудженого(ї))
__________ р. н., за вчинення злочину, передбаченого статтею ___________ Кримінального кодексу України, який (яка) після відбуття визначеного законодавством строку покарання звернувся(лась) до адміністрації установи виконання покарань (слідчого ізолятора) із заявою про заміну йому(їй) невідбутої частини покарання більш м'яким та надав(ла) довідку від "___" 20__ року N __________ про можливість працевлаштування після звільнення на Вашому підприємстві (в установі, організації).

Інформуємо, що одним із видів більш м'якого покарання, яке може бути застосовано судом відповідно до статті 82 Кримінального кодексу України, є виправні роботи.

Згідно зі статтею 57 Кримінального кодексу України виправні роботи відбуваються за місцем роботи засудженого(ї) з відрахуванням коштів із суми його (її) заробітку в дохід держави у розмірі 10 - 20 %.

Відповідно до частини першої статті 44 Кримінально-виконавчого кодексу України на власника підприємства або уповноважений ним орган за місцем відбування покарання у виді виправних робіт покладаються обов'язки щодо:

щомісячного відрахування визначеної рішенням суду частини заробітної плати і перерахування утриманої суми в дохід держави;

щомісячного інформування уповноваженого органу з питань пробації про кількість робочих днів за графіком на підприємстві (в установі, організації), кількість фактично відпрацьованих засудженим(ою) робочих днів, розмір заробітної плати і утримань з неї, кількість прогулів, кількість днів тимчасової непрацездатності за листком непрацездатності та з інших причин;

своєчасного інформування уповноваженого органу з питань пробації про ухилення засудженого(ї) від відбування покарання, переведення на іншу роботу чи посаду, а також його (її) звільнення.

У разі систематичного неправильного або несвоєчасного відрахування сум із заробітку засудженого(ї), а також невиконання інших вимог, передбачених статтею 44 Кримінально-виконавчого кодексу України, уповноважений орган з питань пробації надсилає матеріали прокуророві для вирішення питання про притягнення винних осіб до відповідальності згідно із законом. Крім того, протягом строку відбування покарання у виді виправних робіт особі, яка відбуває це покарання, забороняється звільнятись з роботи за власним бажанням без дозволу уповноваженого органу з питань пробації.

Додатково інформуємо, що згідно з інформацією, наданою установою виконання покарань (слідчим ізолятором) ___:
                                                                                                        (прізвище, ініціали засудженого(ї))
має ________ освіту та спеціальність _____;
має (не має) паспорт громадянина __, серія _____, N ___,
                                                                                                    (назва держави)
виданий _____;
                                                                                                                  (коли і ким)
має (не має) реєстраційний номер облікової картки платника податків або відмітку у паспорті (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган) ______

Враховуючи вищевикладене, просимо Вас підтвердити можливість працевлаштування __ на Вашому підприємстві із зазначенням посади, орієнтовного розміру
     (прізвище, ініціали засудженого(ї))
заробітної плати, місця розташування адміністрації, бухгалтерії та фактичного місця роботи.

Начальник ___
                      (найменування уповноваженого органу з питань пробації)

__________
(підпис)

_______
(прізвище, ініціали)

 

Додаток 23
до Порядку взаємодії установ виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації та суб'єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
(пункт 8 розділу II)

 

Керівнику ________
                          (найменування установи виконання покарань
                                                (слідчого ізолятора))
                  ________
                                                 (прізвище, ініціали)

ПОВІДОМЛЕННЯ

На Ваш запит від "___" 20__ року N ________ інформуємо про те, що нами уточнена інформація щодо можливості працевлаштування засудженого(ї)
_ після звільнення з установи
                                            (прізвище, ім'я, по батькові)
виконання покарань (слідчого ізолятора) на підприємстві (в установі, організації)
_
                                                        (найменування підприємства (установи, організації))
Відповідно до повідомлення від "___" 20__ року N ________ керівник підприємства (установи, організації) підтвердив можливість працевлаштування засудженого(ї) після звільнення на посаду _______ із орієнтовним розміром заробітної плати __________ грн (копія повідомлення додається).

Бухгалтерія та адміністрація підприємства (установи, організації) знаходяться:
____, фактичне
                                                                   (місце розташування, місцезнаходження)

місце роботи: _
                                                                                                              (місцезнаходження)

Начальник __
                    (найменування уповноваженого органу з питань пробації)

__________
(підпис)

_______
(прізвище, ініціали)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
лінія відрізу

 

Начальнику ____
           (найменування установи виконання покарань (слідчого ізолятора))
                       ___
                                                      (прізвище, ініціали)

ПОВІДОМЛЕННЯ

На Ваш запит від "___" 20__ року N ________ інформуємо про те, що нами уточнена інформація щодо можливості працевлаштування засудженого(ї)
_ після звільнення з установи
                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)
виконання покарань на підприємстві (в установі, організації) __________
                                                                                                                                   (найменування підприємства (установи, організації))

Відповідно до повідомлення від "___" 20__ року N ________ керівник підприємства (установи, організації) не підтвердив можливість працевлаштування засудженого(ї) після звільнення (копія повідомлення додається).

Начальник __
                 (найменування уповноваженого органу з питань пробації)

__________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

 

Додаток 24
до Порядку взаємодії установ виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації та суб'єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
(пункт 8 розділу II)

 

Керівнику _____
                         (найменування уповноваженого органу з питань пробації)
                  _____
                                                            (прізвище, ініціали)

ПОВІДОМЛЕННЯ

На Ваш запит від "___" 20__ року N ________ підтверджую можливість працевлаштування засудженого(ї) ____ після
                                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові)
звільнення з установи виконання покарань (слідчого ізолятора) на підприємстві (в установі, організації) _______ на посаду
                                                              (найменування підприємства (установи, організації))
__________ з орієнтовним розміром заробітної плати грн.

Додатково повідомляю місце розташування адміністрації та бухгалтерії підприємства (установи, організації):_________, адресу фактичного місця роботи засудженого(ї) після звільнення: __________

З обов'язками, які покладаються на керівника підприємства (установи, організації) за місцем відбування виправних робіт, ознайомився.

__________
                (посада)

__________
(підпис)

_______
(прізвище, ініціали)

________
(дата)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
лінія відрізу

 

Начальнику _____
                            (найменування уповноваженого органу з питань пробації)
                       ____
                                                                (прізвище, ініціали)

ПОВІДОМЛЕННЯ

На Ваш запит від "___" 20__ року N __________ інформую, що можливість працевлаштування засудженого(ї) ________ 
                                                                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові)
на підприємстві (в установі, організації) після звільнення з
                                                                                             (найменування підприємства (установи, організації))
установи виконання покарань (слідчого ізолятора) не підтверджую.

__________
                (посада)

__________
(підпис)

_______
(прізвище, ініціали)

_______
(дата)

 

Додаток 25
до Порядку взаємодії установ виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації та суб'єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
(пункт 9 розділу II)

 

Начальнику
(найменування установи виконання покарань (слідчого ізолятора))
                  __
                                            (прізвище, ініціали)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

На Ваш запит від "___"___________20__ року N ________ інформуємо про те, що матеріали стосовно засудженого(ї) ____, якому (якій) 
                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові)
невідбуту частину покарання замінено більш м'яким на підставі статті 82 Кримінального кодексу України, отримано та прийнято до виконання "___" 20__ року.

Начальник ___
                      (найменування уповноваженого органу з питань пробації)

__________
(підпис)

________
(прізвище, ініціали)

 

Додаток 26
до Порядку взаємодії установ виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації та суб'єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
(пункт 1 розділу III)

Журнал контролю за прибуттям та постановленням на облік раніше судимих осіб

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові, рік народження

Місце проживання

Вхідний N та дата надходження повідомлення з установи про звільнення

Дата звільнення

Вихідний N та дата повідомлення до установи про прибуття та постановлення на облік звільненої особи

Дата постановлення на облік в органах (підрозділах) поліції

Відомості про попередні судимості (згідно з довідкою про звільнення)

Дата внесення відомостей до бази даних, що входить до єдиної інформаційної системи МВС

Фотокартка

Особливі відмітки (категорія обліку, звільнений(а) за амністією, прибув(ла) без попереднього повідомлення тощо)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 27
до Порядку взаємодії установ виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації та суб'єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
(пункт 3 розділу III)

АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ПОМИЛУВАННЯ
вул. Банкова, 11, м. Київ, 01220

ПОВІДОМЛЕННЯ

Засуджений(а) ,
                                                                                                 (П. І. Б., дата народження)
помилуваний(а) Указом Президента України від "___" 20__ року N _____ у виді
_,
звільнений(а) "___" 20__ року з __________
_,
                                          (найменування установи виконання покарань (слідчого ізолятора))
поставлений(а) на облік "___" 20__ року в _
_,
                                                       (найменування уповноваженого органу з питань пробації)
зареєстрований(а) в органі (підрозділі) поліції "___" 20__ року, проживає
__

Начальник ___
                   (найменування органу (підрозділу) поліції)

__________
(підпис)

__
(прізвище, ініціали)

 

Додаток 28
до Порядку взаємодії установ виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації та суб'єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
(пункт 5 розділу III)

АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ПОМИЛУВАННЯ
вул. Банкова, 11, м. Київ, 01220

ПОВІДОМЛЕННЯ

Громадянин(ка) ___________,
                                                                                          (П. І. Б., дата народження)
помилуваний(а) Указом Президента України від "___" 20__ року,
прибув(ла) ____
                                                                     (дата прибуття, населений пункт, район, область)
_,
паспорт: серія _____, N _________, виданий ___________
_,
                                                             (повне найменування органу (підрозділу) поліції)
зареєструвався(лась) за місцем проживання
_,
                                                                                            (дата реєстрації)
працевлаштувався(лась), перебуває на обліку в центрі зайнятості ______
_,
          (найменування підприємства (установи, організації), посада, дата працевлаштування чи постановлення на облік)
характеризується _________,
                                                                       (позитивно, якщо негативно, - вказати факти порушень)
притягнутий(а) до кримінальної відповідальності _______
_
               (коли, за вчинення якого злочину, причини, що призвели до цього, та результат розгляду справи у суді)
_

Начальник ___
                      (найменування органу (підрозділу) поліції)

__________
(підпис)

_
(прізвище, ініціали)

 

Додаток 29
до Порядку взаємодії установ виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації та суб'єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
(пункт 6 розділу III)

 

Керівнику __________
                         (найменування протитуберкульозного закладу)
                  _________
                                                  (прізвище, ініціали)

Інформація про прибуття за обраним місцем проживання осіб, які мають хворобу за кодами А15 - А19 за Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та проблем, пов'язаних зі здоров'ям, Десятого перегляду і які звільнені з установ виконання покарань (слідчих ізоляторів)

N з/п

П. І. Б. звільненого(ї)

Дата народження

Місце проживання

Дата прибуття

Примітка

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Начальник ______
                           (найменування органу (підрозділу) поліції)

 

 

 

____
                                          (посада)

___
(підпис)

_____
(прізвище, ініціали)

_
(дата)

 

Додаток 30
до Порядку взаємодії установ виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації та суб'єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
(підпункт 2 пункту 1 розділу V)

Міністерство охорони здоров'я України
вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

Інформація про осіб, хворих на туберкульоз, які звільнені з установ виконання покарань (слідчих ізоляторів) і які не стали на диспансерний облік у протитуберкульозному закладі, за період з __________ до _ 20__ року

N з/п

П. І. Б. звільненого(ї)

Стать

Найменування (місцезнаходження) установи виконання покарань (слідчого ізолятора), з якої (якого) надійшло повідомлення на звільненого(у)

Попередньо обрані місця проживання та роботи (навчання)

Діагноз

Причина, через яку звільнений(а) не став(ла) на облік у протитуберкульозному закладі

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управління охорони здоров'я
 ______ обласної
державної адміністрації

 
___
(підпис)

_____
(прізвище, ініціали)

 

Додаток 31
до Порядку взаємодії установ виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації та суб'єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
(підпункт 3 пункту 1 розділу V)

Начальнику ____
                     (найменування органу (підрозділу) поліції)
___
                                    (прізвище, ініціали)

Запит про прибуття за обраним місцем проживання осіб, які мають хворобу за кодами А15 - А19 за Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та проблем, пов'язаних зі здоров'ям, Десятого перегляду і які звільнені з установ виконання покарань (слідчих ізоляторів), за період з ___________ до 20__ року

N з/п

П. І. Б. звільненого(ї)

Стать

Найменування (місцезнаходження) установи виконання покарань (слідчого ізолятора), з якої (якого) надійшло повідомлення на звільненого(у)

Попередньо обрані місця проживання та роботи (навчання)

Відомості про стан здоров'я

Причина, через яку звільнений(а) не став(ла) на облік у закладі охорони здоров'я

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управління охорони здоров'я
 ______ обласної
державної адміністрації

 
___
(підпис)

_____
(прізвище, ініціали)
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали