МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.11.2011

м. Київ

N 1445

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 січня 2012 р. за N 107/20420

Про затвердження Порядку заповнення спеціальної (спрощеної) форми митної декларації та Порядку здійснення митного контролю і оформлення товарів з використанням спеціальної (спрощеної) форми митної декларації

Відповідно до статті 187 Митного кодексу України, пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 N 741 "Про затвердження спеціальної (спрощеної) форми митної декларації для декларування товарів, призначених для підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні" (Постанова N 741)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Порядок заповнення спеціальної (спрощеної) форми митної декларації, що додається.

1.2. Порядок здійснення митного контролю і оформлення товарів з використанням спеціальної (спрощеної) форми митної декларації (Порядок N 1445), що додається.

2. Департаменту митних інформаційних технологій та статистики Державної митної служби України (Пашко П. В.) розробити відповідне програмне забезпечення до набрання чинності цим наказом.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) разом з Департаментом організації митного контролю та оформлення Державної митної служби України (Сьомка С. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Державній митній службі України (Калєтнік І. Г.) інформувати фізичних осіб, юридичних осіб та УЄФА про вимоги Порядку заповнення спеціальної (спрощеної) форми митної декларації та Порядку здійснення митного контролю і оформлення товарів з використанням спеціальної (спрощеної) форми митної декларації (Порядок N 1445), затверджених цим наказом, у тому числі шляхом висвітлення їх в місцевих засобах масової інформації та на наочних інформаційних стендах у місцях розташування відповідних підрозділів митниці та в пунктах пропуску через митний кордон України.

5. Цей наказ набирає чинності через 60 днів після його офіційного опублікування і діє до 1 вересня 2012 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О. М.

 

Міністр

Ф. Ярошенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. П. Клюєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
15.11.2011 N 1445

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 січня 2012 р. за N 107/20420

ПОРЯДОК
заповнення спеціальної (спрощеної) форми митної декларації

I. Загальні положення

1.1. Декларант заповнює графи 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5, 6, 7.A, 7.B, Дата/Date, Ім'я та прізвище / (Name and last name), Підпис/Signature спеціальної (спрощеної) форми митної декларації (Постанова N 741) (далі - спеціальна митна декларація).

Якщо у рядках граф 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 не вистачає місця для внесення відомостей про товари, що ввозяться на митну територію України, такі відомості зазначаються у відповідних графах на додаткових аркушах формату A4, які є невід'ємною частиною спеціальної митної декларації (Постанова N 741). На кожному додатковому аркуші спеціальної митної декларації посадовою особою митного органу проставляються підпис та відбиток особистої номерної печатки.

1.2. Посадові особи митного органу заповнюють графи A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8 спеціальної митної декларації (Постанова N 741).

1.3. Спеціальна митна декларація (Постанова N 741) заповнюється з використанням комп'ютерної техніки або від руки українською або англійською мовою.

II. Заповнення граф спеціальної митної декларації (Постанова N 741) декларантом

2.1. У графі 1 "Декларант/Declarant" наводяться відомості про особу, яка декларує товар (УЄФА, призначену УЄФА особу або команду, що здобула право на участь у фінальній частині чемпіонату Європи 2012 року з футболу):

для юридичних осіб - найменування юридичної особи та її місцезнаходження (країна, місто, вулиця, будинок, офіс тощо);

для фізичних осіб - прізвище, ім'я та місце проживання (країна, місто, вулиця, будинок, квартира тощо).

Якщо для декларування товарів залучається митний брокер, у графі зазначаються номер і дата видачі документа на право здійснення митної брокерської діяльності.

2.2. У графі 2 "Відправник/Consignor" наводяться відомості про відправника:

для юридичних осіб - найменування юридичної особи та її місцезнаходження (країна, місто, вулиця, будинок, офіс тощо);

для фізичних осіб - прізвище, ім'я та місце проживання (країна, місто, вулиця, будинок, квартира тощо).

2.3. У графі 3 "Одержувач/Consignee" наводяться відомості про одержувача:

для юридичних осіб - найменування юридичної особи та її місцезнаходження (країна, місто, вулиця, будинок, офіс тощо);

для фізичних осіб - прізвище, ім'я та місце проживання (країна, місто, вулиця, будинок, квартира тощо).

2.4. У графі 4.1 "Назва та ідентифікаційні ознаки товару / Names and identification information of goods" наводяться відомості про товар - його назва, марка та ідентифікаційні ознаки (серійні, заводські та інші номери товару, інформація щодо клейма, а також інші ознаки, що дозволяють однозначно ідентифікувати товар).

У разі ввезення товарів без зобов'язання про зворотне вивезення за переліком, встановленим законом, у графі також зазначається код товару згідно з УКТЗЕД.

2.5. У графі 4.2 "Кількість одиниць товару (штук) / Quantity of goods (pieces)" наводяться відомості про кількість товару.

2.6. У графі 4.3 "Вага (кг) / Weight (kg)" зазначається вага товару в кілограмах, округлена до десятих за правилами округлення.

2.7. У графі 4.4 "Вартість / Value (зазначити валюту/currency)" наводяться відомості про вартість товару та валюту, у якій зазначена вартість товару.

2.8. У графі 5 "Міста проведення заходу / Cities, where goods will be used" зазначається(ються) назва(и) міста (міст), у якому (яких) заплановано використання товарів, що ввозяться.

2.9. У графі 6 "Кількість додаткових аркушів / Quantity of additional sheets" вказується кількість додаткових аркушів до спеціальної митної декларації (Постанова N 741) у разі використання таких аркушів.

2.10. У графах 7.A та 7.B залежно від мети ввезення у нижньому правому куті відповідної графи проставляється відмітка: у графі 7.A при тимчасовому ввезенні або у графі 7.B при ввезенні без зобов'язання про зворотне вивезення.

Також зазначаються ім'я та прізвище особи, що ввозить товари на митну територію України, проставляються підпис цієї особи та дата подання спеціальної митної декларації (Постанова N 741) митному органу.

III. Заповнення граф спеціальної митної декларації (Постанова N 741) уповноваженими посадовими особами митного органу

3.1. У графі A.1 "Номер декларації / Declaration N" зазначається реєстраційний номер спеціальної митної декларації.

Реєстраційний номер спеціальної митної декларації (Постанова N 741) формується за такою схемою:

                                                   XXXXXXXXX/YYYY/ZZZZZZ,
                                                                       1       2         3

де: 1 - дев'ятизначний код митного органу, у якому проводиться митне оформлення, згідно з Класифікатором митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженим наказом Державної митної служби України від 26.04.2006 N 335 (із змінами);

2 - чотиризначний номер поточного року;

3 - порядковий номер спеціальної митної декларації (Постанова N 741) (у порядку зростання протягом поточного року оформлених митним органом спеціальних митних декларацій).

3.2. У графі A.2 "Транспортний засіб / Means of transport" зазначаються відомості про вид транспортного засобу (транспортних засобів) (автомобільний (авто), повітряний (авіа), залізничний (з/т) та водний (в/т)), на якому (яких) здійснюється перетин митного кордону при ввезенні товарів на митну територію України.

Залежно від виду транспортного засобу в графі мають зазначатися такі ідентифікаційні відомості:

морський та річковий транспорт - назва судна;

повітряний транспорт - номер і дата рейсу;

автомобільний транспорт - реєстраційний номер автомобіля та (у разі наявності) причепа (напівпричепа);

залізничний транспорт - номери залізничних вагонів або платформ (за наявності).

3.3. У графі A.3 "Митний орган в'їзду / Customs authority of entry" зазначаються згідно з Класифікатором митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженим наказом Державної митної служби України від 26.04.2006 N 335 (із змінами), найменування митного органу (регіональної митниці, митниці) і дев'ятизначний код пункту пропуску, через який здійснено ввезення товарів.

3.4. У графі A.4 "Кінцева дата зворотного вивезення / Final date of re-export" при оформленні товарів, що тимчасово ввозяться на митну територію України, зазначається кінцева дата зворотного вивезення товарів.

3.5. Графа A.5 "Інші відмітки / Other remarks" заповнюється митним органом, в зоні діяльності якого проводиться захід зазначеного чемпіонату.

У графі зазначаються дата і номер документа контролю доставки.

3.6. У графі A.6 "Дата/Date" зазначається дата митного оформлення спеціальної митної декларації.

3.7. У графі A.7 "Ім'я та прізвище / (Name and last name)" зазначаються ім'я та прізвище посадової особи митного органу, яка здійснила митне оформлення.

3.8. У графі A.8 "Підпис/Signature" проставляється підпис посадової особи митного органу, яка здійснила митне оформлення.

3.9. У графі A.9 "Місце для печатки / Customs stamp" проставляється особиста номерна печатка посадової особи митного органу, яка здійснила оформлення спеціальної митної декларації (Постанова N 741).

3.10. У графі B.1 "Транспортний засіб / Means of transport" зазначаються відомості про вид транспортного засобу (транспортних засобів) (автомобільний (авто), повітряний (авіа), залізничний (з/т) та водний (в/т)), на якому/яких здійснюється перетин митного кордону при вивезенні товарів за межі митної території України.

Залежно від виду транспортного засобу в графі мають зазначатися такі ідентифікаційні відомості:

морський та річковий транспорт - назва судна;

повітряний транспорт - номер і дата рейсу;

автомобільний транспорт - реєстраційний номер автомобіля та (у разі наявності) причепа (напівпричепа);

залізничний транспорт - номери залізничних вагонів або платформ (за наявності).

3.11. У графі B.2 "Митний орган виїзду / Customs authority of exit" зазначаються згідно з Класифікатором митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженим наказом Держмитслужби від 26.04.2006 N 335 (зі змінами), найменування митного органу (регіональної митниці, митниці) і дев'ятизначний код пункту пропуску, через який здійснюється вивезення товарів.

3.12. Графа B.3 "Інші відмітки / Other remarks" заповнюється митним органом, в зоні діяльності якого проводиться захід зазначеного чемпіонату.

У графі зазначаються дата і номер документа контролю доставки.

3.13. У графі B.4 "Дата/Date" зазначається дата оформлення митним органом зворотного вивезення товарів.

3.14. У графі B.5 "Ім'я та прізвище / (Name and last name)" зазначаються ім'я та прізвище посадової особи митного органу, яка здійснила митне оформлення.

3.15. У графі B.6 "Підпис/Signature" проставляється підпис посадової особи, яка здійснила митне оформлення зворотного вивезення товарів.

3.16. У графі B.7 "Місце для печатки / Customs stamp" проставляється відбиток особистої номерної печатки посадової особи, яка здійснила митне оформлення зворотного вивезення товарів.

3.17. У графі B.8 "Відмітки митного органу / Marks of customs authority" у разі зміни митного режиму або припинення митного режиму навпроти товару зазначається інформація про кількість (штук) товарів, щодо яких митний режим змінено або завершено.

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали