Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження Порядку застосування митного режиму магазину безмитної торгівлі

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.04.2011

м. Київ

N 287

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 червня 2011 р. за N 723/19461

Про затвердження Порядку застосування митного режиму магазину безмитної торгівлі

Відповідно до статей 187, 225 - 228 Митного кодексу України, підпункту "ґ" підпункту 195.1.2 пункту 195.1 статті 195 та статті 206 розділу V Податкового кодексу України та з метою удосконалення процедур митного контролю та оформлення товарів у режимі магазину безмитної торгівлі

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок застосування митного режиму магазину безмитної торгівлі (далі - Порядок), що додається.

2. Департаменту митних режимів та організації митного оформлення (Муратов І. М.) і Управлінню правового забезпечення (Чорна Г. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Начальникам митних органів:

інформувати суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності про вимоги Порядку, зокрема шляхом його висвітлення в місцевих засобах масової інформації та на наочних інформаційних стендах у місцях розташування відповідних підрозділів митниць;

привести технологічні схеми у відповідність до Порядку.

4. Установити, що цей наказ набирає чинності через 30 днів після його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Держмитслужби Гутника А. Є.

  

Голова Державної
митної служби України

І. Г. Калєтнік

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр фінансів України

Ф. О. Ярошенко

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

Г. Яцишина

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
07.04.2011 N 287

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 червня 2011 р. за N 723/19461

ПОРЯДОК
застосування митного режиму магазину безмитної торгівлі

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статей 187, 225 - 228 Митного кодексу України, підпункту "ґ" підпункту 195.1.2 пункту 195.1 статті 195 та статті 206 розділу V Податкового кодексу України.

1.2. Терміни в цьому Порядку вживаються в такому значенні:

власник магазину безмитної торгівлі (далі - власник МБТ) - підприємство-резидент, яке отримало в установленому порядку дозвіл на відкриття магазину безмитної торгівлі та якому належать товари, що поміщуються у митний режим магазину безмитної торгівлі (далі - режим МБТ);

магазин безмитної торгівлі - спеціальний торговельний заклад, розташований у відкритих для міжнародного сполучення пунктах пропуску на митному кордоні України, в інших зонах митного контролю, визначених митними органами.

Інші терміни вживаються у значеннях, визначених Митним кодексом України, постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 N 574 "Про затвердження Положення про вантажну митну декларацію" (зі змінами).

1.3. Товари, а також супутні товарам роботи, в режимі магазину безмитної торгівлі реалізуються лише у спеціальних торговельних закладах (магазинах безмитної торгівлі).

1.4. Територія магазину безмитної торгівлі є зоною митного контролю та невід'ємною частиною території України, на якій діє законодавство України, в тому числі нормативно-правові акти, якими регулюється діяльність у сфері торгівлі та встановлюються вимоги до товарів, що реалізуються уроздріб.

1.5. Робота магазинів безмитної торгівлі, надходження, зберігання і продаж товарів повинні бути організовані таким чином, щоб забезпечити дотримання законодавства України, в тому числі з питань митної справи, оподаткування і роздрібної торгівлі.

1.6. Розташування магазинів безмитної торгівлі та умови реалізації в них товарів повинні виключати можливість безпосереднього ввезення цих товарів для споживання на митній території України та реалізації таких товарів громадянам, що не перетинають митний кордон України у напрямку виїзду за межі території України.

1.7. У магазині безмитної торгівлі можуть зберігатись та реалізовуватись виключно товари, поміщені у режим МБТ.

Обладнання, призначене для забезпечення функціонування магазину безмитної торгівлі, але не призначене для реалізації цим магазином, не поміщується в режим МБТ.

1.8. Вивезення товарів, придбаних громадянами у магазині безмитної торгівлі, дозволяється виключно у пункті пропуску через державний кордон України, в зоні діяльності якого розташований цей магазин.

1.9. Відкриття та ліквідація магазинів безмитної торгівлі здійснюються згідно з Порядком відкриття і ліквідації магазинів безмитної торгівлі, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 N 1089.

1.10. Надходження, зберігання, підготовка до продажу і безпосередньо продаж товарів магазинами безмитної торгівлі здійснюються згідно з Правилами продажу товарів магазинами безмитної торгівлі, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 N 1089 (зі змінами).

2. Умови поміщення товарів у режим МБТ

2.1. Поміщення товарів у режим МБТ здійснюється митним органом, у зоні діяльності якого розташований такий магазин, на підставі документів, що подаються митному органу власником МБТ для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів.

2.2. У режим МБТ можуть поміщуватися будь-які товари, за винятком:

товарів, заборонених відповідно до законодавства до ввезення в Україну, вивезення з України та транзиту через територію України;

товарів за кодами 2701 - 2716 згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності.

2.3. Строк перебування товарів у режимі МБТ не може перевищувати трьох років з дня їх поміщення у цей режим. Після закінчення зазначеного строку або протягом нього у разі зупинення, анулювання дії дозволу на відкриття магазину безмитної торгівлі, ліквідації магазину безмитної торгівлі або прийняття власником МБТ рішення про зміну митного режиму товари повинні бути заявлені митному органу для поміщення в один із митних режимів:

1) імпорту;

2) експорту;

3) митного складу;

4) знищення або руйнування.

2.4. Зміна режиму МБТ на один з митних режимів, зазначених у пункті 2.3 цієї глави, допускається за умови виконання всіх передбачених законодавством процедур щодо заявленого нового митного режиму, дотримання вимог законодавства України щодо тарифних і нетарифних заходів регулювання та подання митному органу для здійснення митного контролю та митного оформлення відповідних документів, що підтверджують заявлений режим.

2.5. Перевезення товарів, поміщених у режим МБТ, з одного магазину безмитної торгівлі до іншого здійснюється із застосуванням відповідного документа контролю за доставкою, оформленого відповідно до законодавства.

2.6. Для забезпечення діяльності магазинів безмитної торгівлі їх власниками можуть використовуватись митні склади.

3. Митний контроль та митне оформлення товарів, що поміщуються у режим МБТ

3.1. Товари, що поміщуються у режим МБТ, перебувають під митним контролем з моменту поміщення їх у режим МБТ до моменту завершення цього режиму.

3.2. Режим МБТ завершується:

при зміні митного режиму;

після декларування реалізованих товарів;

у разі повного знищення товарів унаслідок аварії або дії непереборної сили, що підтверджується відповідними документами.

3.3. У випадку повного знищення товару внаслідок аварії або дії непереборної сили власник МБТ повинен звернутися до митного органу, в зоні діяльності якого розташований магазин безмитної торгівлі, з письмовою заявою про втрату товару, до якої додаються належним чином засвідчені відповідними органами документи, що підтверджують такі події.

Факт дії обставин непереборної сили, що мали місце на території України, підтверджується висновком уповноваженого органу.

При цьому посадовою особою митного органу складається Акт про проведення огляду територій і приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де перебувають або можуть перебувати товари й транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено законом на митні органи, форму якого затверджено наказом Державної митної служби України від 04.07.2003 N 435, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.07.2003 за N 625/7946 (далі - Акт).

Під час проведення такого огляду визначається ступінь знищення товарів (часткове, повне), перевіряється наявність ознак знищення товару внаслідок аварії або дії непереборної сили.

У разі повного знищення товарів Акт, оформлений в установленому порядку, є підставою для завершення режиму МБТ.

3.4. Товари, які втратили свої якості внаслідок пошкодження та перебувають у стані, який виключає можливість їх реалізації магазином безмитної торгівлі, можуть бути поміщені у митний режим знищення або руйнування.

3.5. Робота магазину безмитної торгівлі організовується таким чином, щоб надходження та продаж товарів здійснювались відповідно до вимог законодавства України, а порядок зберігання і продажу товарів гарантував постійне перебування цих товарів під митним контролем та виключав можливість надходження або вилучення товарів поза митним контролем.

3.6. Режим роботи магазину безмитної торгівлі організовується з урахуванням розкладу руху транспортних засобів, які вибувають за межі митної території України, та режиму роботи пункту пропуску через державний кордон України, на території якого розташований такий магазин.

3.7. У неробочий час магазину безмитної торгівлі товари зберігаються під митним контролем у торговельному залі та на складі магазину безмитної торгівлі з обов'язковим накладенням митного забезпечення митного органу, в зоні діяльності якого розташований цей магазин, а також пломб, печаток та інших видів забезпечення з реквізитами власника МБТ.

Якщо склад магазину знаходиться у суміжному приміщенні з торговельним залом та має безпосередній вихід виключно до цього залу, накладення митного забезпечення митного органу та пломби власника МБТ є не обов'язковим у робочий час магазину безмитної торгівлі.

3.8. Митне оформлення товарів у режим МБТ може бути завершено тільки після здійснення встановлених законодавством України необхідних для цього товару видів контролю, зазначених у частині першій статті 27 Митного кодексу України.

3.9. Декларування товарів, реалізованих у магазині безмитної торгівлі, здійснюється власником МБТ щомісяця, але не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним, шляхом подання вантажної митної декларації (далі - ВМД).

3.10. Заповнення ВМД на товари, що поміщуються у режим МБТ, та на товари, реалізовані в магазині безмитної торгівлі, здійснюється згідно з Положенням про вантажну митну декларацію, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 N 574 (зі змінами), та Інструкцією про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженою наказом Державної митної служби України від 09.07.97 N 307, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 24.09.97 за N 443/2247 (у редакції наказу Державної митної служби України від 07.11.2007 N 933).

3.11. Митний контроль та митне оформлення товарів у режимі МБТ здійснюються відповідно до Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Державної митної служби України від 20.04.2005 N 314, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за N 439/10719 (зі змінами).

3.12. Митний контроль за діяльністю магазинів безмитної торгівлі під час постачання, повернення та обліку товарів, які реалізуються фізичним особам на повітряних транспортних засобах, що виконують міжнародні рейси, проводиться відповідно до Порядку здійснення митного контролю за реалізацією товарів магазинами безмитної торгівлі фізичним особам на повітряних транспортних засобах, що виконують міжнародні рейси, затвердженого наказом Державної митної служби України від 22.04.2008 N 414, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19.05.2008 за N 432/15123.

4. Прикінцеві положення

4.1. Власник МБТ зобов'язаний:

своєчасно декларувати митному органу товари, що надходять до магазину безмитної торгівлі чи вибувають з цього магазину, та подавати документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення цих товарів;

виключити можливість надходження до магазину безмитної торгівлі та вилучення з нього товарів поза митним контролем;

дотримуватися положень Митного кодексу України, цього Порядку та інших нормативно-правових актів України щодо умов діяльності магазинів безмитної торгівлі;

вести облік товарів, що надходять до магазину безмитної торгівлі та реалізуються ним, і подавати митним органам, в зоні діяльності яких знаходиться магазин безмитної торгівлі, звіт про рух товарів у магазині за встановленою формою.

4.2. Магазин безмитної торгівлі може бути ліквідовано у разі:

прийняття рішення власником (керівником) магазину;

прийняття рішення про зміну місця розташування пункту пропуску через митний кордон;

прийняття спільного рішення Державною митною службою України та Адміністрацією Державної прикордонної служби України про анулювання дозволу.

4.3. У разі набрання чинності рішенням про ліквідацію магазину безмитної торгівлі розміщення нових партій товарів, а також реалізація товарів у магазині не дозволяються. Товари, що знаходяться в магазині безмитної торгівлі, підлягають переміщенню на склад магазину та декларуванню власником МБТ до іншого митного режиму згідно з пунктами 2.3, 2.4 глави 2 цього Порядку.

 

Директор Департаменту митних
режимів та організації митного оформлення

І. М. Муратов

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали