ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 23.12.2011 р. N 1631-VI

Про затвердження Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини) у новій редакції

Відповідно до пункту 44 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 5, 10, 34 Закону України "Про благоустрій населених пунктів", з метою приведення Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини) у відповідність до чинного законодавства, Одеська міська рада вирішила:

1. Затвердити Правила благоустрою території міста Одеси (текстову частину) у новій редакції (додається).

2. Вважати такими, що втратили чинність:

- рішення Одеської міської ради від 22.01.2008 р. N 2153-V "Про затвердження Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини)";

- рішення Одеської міської ради від 16.04.2008 р. N 2726-V "Про внесення доповнень до рішення Одеської міської ради 22.01.2008 р. N 2153-V "Про затвердження Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини)";

- рішення Одеської міської ради від 14.04.2010 р. N 5647-V "Про внесення змін та доповнень до рішення Одеської міської ради від 22.01.2008 р. N 2153-V "Про затвердження Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини)" в частині дотримання тиші";

- рішення Одеської міської ради від 14.04.2010 р. N 5646-V "Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 22.01.2008 р. N 2153-V "Про затвердження Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини)".

3. Виконавчому комітету Одеської міської ради:

3.1. Після закінчення одного року із набуття чинності цього рішення здійснити заходи з відстеження його результативності.

3.2. Забезпечити тиражування Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини) у новій редакції для безкоштовного розповсюдження зацікавленим особам.

4. Департаменту інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради оприлюднити Правила благоустрою території міста Одеси (текстову частину) у новій редакції у встановленому порядку.

5. Це рішення набуває чинності через 10 днів з дня його прийняття, але не раніше його офіційного оприлюднення.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Одеської міської ради з економічної, інвестиційної політики та торгівлі; із законності, правопорядку і реалізації державної регуляторної політики; з екології та надзвичайних ситуацій.

 

Міський голова

О. Костусєв

 

Додаток
до рішення Одеської міської ради
23.12.2011 N 1631-VI

ПРАВИЛА
благоустрою території міста Одеси

(текстова частина)
у новій редакції

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила благоустрою території міста Одеси (текстова частина) у новій редакції (далі - Правила) є нормативно-правовим актом, обов'язковим для виконання на території міста Одеси, яким встановлюється порядок благоустрою та утримання об'єктів благоустрою міста Одеси, визначаються правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні основи благоустрою.

1.2. Суб'єктами у сфері благоустрою населених пунктів є органи державної влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, громадяни.

1.3. Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси. Одеська міська рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій всіх форм власності до цих Правил. Правила є відкритими та доступними.

1.4. Громадяни, громадські організації мають право брати участь у виконанні Правил шляхом реалізації своїх прав та обов'язків у сфері благоустрою, передбачених законодавством, та контролі за їх виконанням, а також надавати пропозиції щодо внесення змін до цих Правил.

1.5. Для громадського обговорення проект цих Правил публікується у місцевих друкованих засобах масової інформації (газета "Одесский вестник"), розміщується на офіційному сайті Одеської міської ради та обговорюється на громадських слуханнях.

Виконавчий комітет Одеської міської ради не пізніше одного місяця після публікації проекту цих Правил організовує проведення громадських слухань з визначенням місця, дати, часу, учасників, запрошених представників громадських організацій, засобів масової інформації, керівників структурних підрозділів виконавчого комітету Одеської міської ради, державних районних адміністрацій та комунальних підприємств, установ і організацій, органів самоорганізації населення.

За результатами громадського обговорення проекту цих Правил складається протокол, зміст якого враховується при доопрацюванні проекту цих Правил перед поданням до Одеської міської ради.

1.6. Зміни та доповнення до Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення Одеської міської ради.

Виконання цих Правил здійснюється шляхом прийняття відповідних рішень виконавчого комітету Одеської міської ради та розпоряджень міського голови.

1.7. Правила розроблені та діють на підставі Конституції України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про благоустрій населених пунктів", "Про рекламу", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про відходи", "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", "Про дорожній рух", інших нормативно-правових актів і нормативних документів, що регулюють відносини у сфері благоустрою.

1.8. Правила містять загальнообов'язкові на території міста Одеси норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

1.9. У цих Правилах терміни вживаються в наступному значенні:

благоустрій - комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюється на території міста з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

територія - сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об'єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об'єктів, об'єктів промисловості, комунально-складських та інших об'єктів у межах населеного пункту;

утримання в належному стані території - використання території за призначенням відповідно до Генерального плану міста Одеси, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території міста, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об'єктів благоустрою;

вулично-дорожня мережа - призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньоквартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні, майдани, місця паркування автомобілів з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;

заходи з благоустрою міста - роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації впорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

балансоутримувач - власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу, передбачену законодавством, звітність; здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно із законодавством;

прибудинкова територія - територія навколо багатоквартирного будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування багатоквартирного будинку;

утримання будинків і прибудинкових територій - діяльність, спрямована на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи із забезпечення експлуатації та/або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством.

1.10. Інші терміни у цих Правилах вживаються в значені, що визначені діючим законодавством України.

РОЗДІЛ 2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ

2.1. Громадяни у сфері благоустрою населених пунктів мають право:

- користуватись об'єктами благоустрою населених пунктів;

- брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території населених пунктів;

- вносити на розгляд місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою населених пунктів;

- отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території населеного пункту та внесення до них змін, а також роз'яснення їх змісту;

- брати участь у здійсненні заходів з благоустрою населених пунктів; озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил; обладнанні дитячих і спортивних майданчиків; ремонті шляхів і тротуарів, інших об'єктів благоустрою;

- вимагати негайного виконання робіт з благоустрою населених пунктів у разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю, здоров'ю або майну громадян;

- звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров'ю громадян внаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об'єктів благоустрою.

2.2. Громадяни у сфері благоустрою населених пунктів зобов'язані:

- утримувати в належному стані закріплені в установленому порядку за ними території;

- дотримуватися правил благоустрою території населених пунктів;

- не порушувати права і законні інтереси інших суб'єктів благоустрою населених пунктів;

- відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів.

2.3. Підприємства, установи та організації у сфері благоустрою населених пунктів мають право:

- брати участь у розробленні планів соціально-економічного розвитку населених пунктів та заходів з благоустрою їх територій;

- брати участь в обговоренні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з благоустрою населених пунктів;

- вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території населених пунктів або призводять до її нецільового використання;

- вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю або здоров'ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;

- брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових, реконструйованих та капітально відремонтованих об'єктів благоустрою;

- вносити на розгляд місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення благоустрою населених пунктів.

2.4. Підприємства, установи та організації у сфері благоустрою населених пунктів зобов'язані:

- утримувати у належному стані території, надані їм в установленому законом порядку;

- утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем об'єкти благоустрою (їх частини);

- усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

- усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

- проводити згідно з планами, затвердженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об'єктів благоустрою (їх частин);

- у процесі утримання об'єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об'єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані;

- відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України.

РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ТА УТРИМАННЯ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ

3.1. Загальні вимоги до порядку здійснення благоустрою та утримання об'єктів благоустрою:

3.1.1. Організацію благоустрою населених пунктів забезпечують місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до повноважень, установлених законом. Благоустрій здійснюється в обов'язковому порядку на всій території міста Одеси. Рішення місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо благоустрою території певного населеного пункту є обов'язковим для виконання розміщеними на цій території підприємствами, установами, організаціями та громадянами, які на ній проживають.

3.1.2. Комплексним благоустроєм вважається проведення на визначеній території населеного пункту (мікрорайон, квартал, парк, бульвар, вулиця, провулок, узвіз тощо) комплексу робіт з улаштування (відновлення) покриття доріг і тротуарів, обладнання пристроями для безпеки руху, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами, встановлення малих архітектурних форм, здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення технічного і санітарного стану території, покращання її естетичного вигляду. Прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель чи споруд без проведення комплексного благоустрою відповідної території забороняється.

3.1.3. До об'єктів благоустрою населених пунктів належать:

1) території загального користування:

- парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку; парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;

- пам'ятки культурної та історичної спадщини;

- майдани, площі, бульвари, проспекти;

- вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

- пляжі;

- кладовища;

- території для експлуатації фонтанів, бюветних комплексів та гідротехнічних комплексів ставків;

- інші території загального користування;

2) прибудинкові території;

3) території будівель та споруд інженерного захисту територій;

4) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.

3.1.4. До об'єктів благоустрою можуть належати також інші території в межах населеного пункту.

3.1.5. Об'єкти благоустрою міста Одеси використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством України.

3.1.6. Елементами благоустрою є:

- покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів;

- зелені насадження (у тому числі снігозахисні та протиерозійні) уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, бульварах, в садах, інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях;

- будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;

- засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами;

- технічні засоби регулювання дорожнього руху;

- будівлі та споруди системи інженерного захисту території;

- комплекси та об'єкти монументального мистецтва;

- обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків;

- малі архітектурні форми;

- інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами.

3.1.7. Балансоутримувач забезпечує утримання у належному стані та своєчасний ремонт об'єкта благоустрою власними силами або може на конкурсних засадах залучати для цього інші підприємства, установи, організації. Утримання здійснюється відповідно до умов цих Правил, чинних будівельних, санітарних та інших державних норм та правил.

3.1.8. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах повноважень визначають відповідно до закону балансоутримувачів об'єктів благоустрою державної та комунальної форм власності.

3.1.9. Балансоутримувачів об'єктів благоустрою, що перебувають у приватній власності, визначають їх власники.

3.1.10. Власник об'єкта благоустрою за поданням його балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту цього об'єкта на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. План заходів з утримання та ремонту об'єктів благоустрою затверджується в Компетентному органі до 15 грудня поточного року на наступний рік. Балансоутримувач об'єкта благоустрою несе повну відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.

3.1.11. Підприємства, установи, організації, які розміщуються на території об'єкта благоустрою, повинні утримувати в належному стані закріплену за ними територію або брати пайову участь в утриманні об'єкта благоустрою.

3.1.12. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями території визначають відповідні органи державної влади та органи місцевого самоврядування залежно від підпорядкування об'єкта благоустрою.

3.1.13. У разі доручення утримання об'єктів та елементів благоустрою третім особам на підставі відповідних договорів або розпорядчих актів, воно повинно здійснюватися з додержанням вимог та умов цих Правил.

3.1.14. Виконавчі органи Одеської міської ради, уповноважені складати протоколи про адміністративні правопорушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою населених пунктів, складають та видають приписи власникам (балансоутримувачам) щодо приведення об'єктів та елементів благоустрою у належний стан з визначенням строків проведення певних заходів.

3.2. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій загального користування:

3.2.1. Парків (гідропарків, парків культури та відпочинку, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, меморіальних та інших (далі - парків), рекреаційних зон, скверів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку.

Благоустрій та утримання у належному стані територій парків, рекреаційних зон, скверів, зон зелених насаджень, майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі відповідно до цих Правил та інших нормативно-правових актів.

Благоустрій території парків, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюється відповідно до затверджених планів. До затвердження відповідних планів благоустрій вказаних об'єктів благоустрою здійснюється з додержанням цих Правил в порядку та обсягом, що забезпечують рекреацію та реабілітацію осіб з обмеженими можливостями, задоволення соціально-культурних потреб громадян, умови безпеки їх життя та здоров'я з додержанням природоохоронного законодавства.

Благоустрій та утримання у належному стані вказаних у цьому пункті територій включає:

- санітарне очищення: прибирання сміття, відходів, листя; встановлення урн, щоденне та по мірі наповнення їх очищення; утримання контейнерів для сміття та відходів, укладення договорів на їх вивезення;

- освітлення територій;

- озеленення, збереження зелених насаджень;

- відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;

- утримання у належному стані відповідно до цих Правил належних балансоутримувачу будівель, споруд та їх фасадів, розташованих на території парків, рекреаційних зон, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку, пішохідних доріжок, проїздів, алей з урахуванням потреб осіб з інвалідністю;

- встановлення та утримання у належному стані обладнання, приладів освітлення, садових лав, таблиць планів території, меморіальних дошок, пам'ятників та інших елементів благоустрою;

- забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян;

- забезпечення належної роботи атракціонів, обладнання майданчиків для дозвілля та відпочинку.

З метою підвищення природоохоронних, естетичних, рекреаційних та інших корисних властивостей і забезпечення належного санітарного стану на території парків землекористувачі або підприємства, установи, організації, фізичні особи-підприємці, у віданні яких перебувають ці об'єкти, здійснюють:

- забезпечення режиму роботи парків і встановлення інформаційно-охоронних, межових охоронних щитів за зразками, затвердженими в установленому порядку та з урахуванням потреб осіб із захворюваннями опорно-рухового апарату, зору та слуху, для інформування їх відвідувачів про межі, режим і правила поведінки;

- догляд за територією та насадженнями, забезпечення їх належного санітарного стану і рекреаційного благоустрою та проведення санітарних рубок, рубок реконструкції і догляду;

- посадку цінних порід дерев і чагарників, сприяння збереженню їх самосіву та композиції із дерев, чагарників, квітів та трав'яних газонів, а також боротьбу із бур'янами;

- охорону, збереження, раціональне використання природних комплексів, об'єктів парків та природних ресурсів у його межах згідно з вимогами чинного природоохоронного законодавства.

На територіях головних алей парків, рекреаційних зон, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку встановлюються урни для сміття на відстані не більше ніж 40 метрів одна від одної. Кількість урн встановлюється з розрахунку одна урна на 800 кв. метрів зазначених територій. Догляд за садовими (парковими) урнами включає: видалення сміття, прибирання бруду, миття, фарбування. Періодичність догляду визначається залежно від інтенсивності експлуатації.

Господарська зона з ділянками, що відведені для встановлення контейнерів для сміття, повинна бути розташована не ближче 50 метрів від місць масового накопичення відпочиваючих (танцмайданчиків, естради, фонтанів, головних алей, видовищних павільйонів тощо). Визначення кількості контейнерів для господарських ділянок встановлюється з розрахунку середнього накопичення відходів за 3 дні.

Громадські туалети необхідно влаштовувати на відстані не ближче 50 метрів від місць масового накопичення відпочиваючих, виходячи з розрахунку одне місце на 500 відвідувачів, та обов'язково пристосованих до потреб інвалідів на візку.

Збір листя на території парків, рекреаційних зон, зон зелених насаджень, скверів для їх подальшого вивезення та утилізації здійснюється тільки на головних алеях, доріжках, майданчиках для відпочинку, партерних газонах, галявинах, квітниках. Збирати листя з-під угруповань дерев та чагарників у лісопарках, парках, скверах, садах, зелених зонах забороняється, оскільки це призводить до винесення органічних добрив, зменшення ізоляційного шару для ґрунту. Спалювати листя та багаття забороняється.

Утримання в належному стані зелених насаджень парків, рекреаційних зон, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку включає догляд, обрізання, знесення, висадку зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави, інших насаджень), що здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 р. N 105, інших нормативно-правових актів.

Пошкодження зелених насаджень в межах рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, парків, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку, а також збір квітів, грибів, насіння рослин тощо на газонах, квітниках, штучних галявинах забороняється.

Поливальні пристрої повинні бути в справному стані, регулярно оглядатися і ремонтуватися. Літні поверхневі і заглиблені поливальні мережі водопроводу взимку підлягають консервації згідно із встановленими правилами.

Полив територій зазначених у цьому пункті, проводиться з квітня по жовтень щоденно з 05.00 до 08.00, за винятком наявності опадів.

На територіях парків, рекреаційних зон, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку забороняється будь-яка діяльність, що не пов'язана з виконанням покладених на них завдань і загрожує збереженню цих територій, а саме:

- проведення господарської і підприємницької діяльності без погодження документації в установленому порядку;

- незаконна вирубка і пошкодження дерев та чагарників, а також знищення і пошкодження природного трав'яного покриву, газонів, квітників;

- їзда верхи, в'їзд і проїзд всіх видів транспортних засобів, крім спеціалізованого автотранспорту та випадків проведення господарських заходів, пов'язаних із забезпеченням функціонування зазначених об'єктів і здійснення природоохоронних заходів;

- вигул собак за межами встановлених для цього місць;

- самовільне встановлення мангалів, випалювання сухої рослинності або її залишків, а також спалювання чи захоронення деревини та інших матеріалів;

- знищення або пошкодження інформаційно-охоронних щитів, межових, охоронних і господарських знаків, пошкодження алей, стежок, рекреаційних об'єктів і паркової меблі;

- невжиття заходів з попередження або ліквідації негативних наслідків господарської і рекреаційної діяльності, аварій, несприятливих природних явищ та іншого шкідливого впливу на збереження природних комплексів і ландшафтів парку;

- застосування пестицидів, псування та забруднення земель хімічними і радіоактивними речовинами, паливно-мастильними матеріалами, неочищеними стічними водами та іншими відходами, влаштування сміттєзвалищ, а також складування ґрунту, листя та інших будь-яких матеріалів, посипання льоду і снігу сіллю на алеях парку;

- розміщення на деревах рекламних щитів, електропроводів та електрогірлянд, добування з дерев соку і живиці, нанесення їм механічних пошкоджень;

- залишення дерев та гілок з механічними пошкодженнями, буреломних дерев, а також деревини та порубкових залишків на термін більше 3 днів після проведення догляду за зеленими насадженнями;

- будь-яка діяльність, що може негативно вплинути на стан збереження природних комплексів.

3.2.2. Пам'яток культурної спадщини.

Власник або уповноважений ним орган, користувач зобов'язані утримувати пам'ятки культурної спадщини в належному стані за власний рахунок, своєчасно проводити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до вимог Закону України "Про охорону культурної спадщини" та охоронного договору, укладеного з органом охорони культурної спадщини. Відсутність охоронного договору не звільняє особу від обов'язків, що випливають із вищезазначеного закону.

Використання пам'яток культурної спадщини пам'яток повинно здійснюватися відповідно до режимів, встановлених органами охорони культурної спадщини, у такий спосіб, що потребує якомога найменших змін і доповнень та забезпечує збереження їх матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, оздоблення тощо.

Прибирання, збір та вивезення сміття здійснюється згідно із загальним порядком санітарного очищення територій.

Забороняється змінювати призначення пам'яток культурної спадщини, пам'яток, їхніх частин та елементів, робити написи, позначки на них, на їх територіях та в охоронних зонах без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини.

Роботи із збереження об'єктів культурної спадщини проводяться згідно з реставраційними нормами та правилами, погодженими центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини. Будівельні норми та правила застосовуються у разі проведення робіт із збереження об'єкта культурної спадщини лише у випадках, що не суперечать інтересам збереження цього об'єкта.

У разі, коли пам'ятці загрожує небезпека пошкодження, руйнування чи знищення, власник або уповноважений ним орган, особа, яка набула права володіння, користування чи управління, зобов'язані привести цю пам'ятку у належний стан (змінити вид або спосіб її використання, провести роботи з її консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування) на підставі дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини.

На фізичну або юридичну особу, діяльність якої негативно позначається на стані пам'ятки (створює загрозу знищення, руйнування, пошкодження, спотворення пам'ятки), покладається обов'язок вжити заходи, погоджені з відповідним органом охорони культурної спадщини, для запобігання такій загрозі та підтримання пам'ятки в належному стані за власні кошти.

Будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об'єктів культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об'єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт.

Пам'ятки культурної спадщини, їхні частини, пов'язане з ними рухоме та нерухоме майно, забороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати (переносити) на інші місця. Переміщення (перенесення) пам'ятки на інше місце допускається, як виняток, у випадках, коли неможливо зберегти пам'ятку на місці, за умови проведення комплексу наукових досліджень з вивчення та фіксації пам'ятки (обміри, фотофіксація тощо).

3.2.3. Доріг, вулиць, майданів, площ, бульварів, проспектів, набережних, провулків, узвозів, проїздів.

Власники об'єктів благоустрою або уповноважені ними органи повинні здійснювати їх експлуатаційне утримання та мають право вимагати від користувачів дотримання чинних нормативно-правових актів щодо дорожнього руху, правил ремонту і утримання вказаних об'єктів, правил користування дорогами і дорожніми спорудами та їх охорони.

Власники, користувачі дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації зобов'язані:

- своєчасно і якісно виконувати експлуатаційні роботи відповідно до технічних правил з дотриманням норм і стандартів з безпеки руху;

- постійно контролювати експлуатаційний стан усіх елементів дорожніх об'єктів та негайно усувати виявлені пошкодження чи інші перешкоди в дорожньому русі, а за неможливості це зробити - невідкладно позначити їх дорожніми знаками, сигнальними, огороджувальними і направляючими пристроями відповідно до діючих нормативів або припинити (обмежити) рух;

- контролювати якість робіт, що виконуються підрядними організаціями;

- аналізувати стан аварійності на дорожніх об'єктах, виявляти аварійно небезпечні ділянки і місця концентрації дорожньо-транспортних пригод, розробляти і здійснювати заходи з вдосконалення організації дорожнього руху для усунення причин та умов, що призводять до їх скоєння;

- утримувати та прибирати дороги та прилеглі території на відстані до 5 метрів уздовж доріг;

- забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, а також безпеки дорожнього руху під час виконання дорожньо-експлуатаційних робіт;

- забезпечувати дотримання вимог чинного законодавства України щодо створення умов доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями, у тому числі інвалідів по зору.

Водіям транспортних засобів забороняється:

- заправляти транспортні засоби пально-мастильними матеріалами з автомобільних та інших пересувних бензогазозаправників;

- мити транспортні засоби на проїзній частині дорожніх об'єктів, узбіччі, тротуарах та зеленій зоні;

- перевозити будівельне сміття та сипучі матеріали відкритим способом;

- засмічувати дорожні об'єкти землею, камінням, будівельними матеріалами, у тому числі і проїжджу частину, внаслідок переповнення кузова транспортного засобу сипучими матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря.

Власники та користувачі земельних ділянок, а також власники та користувачі малих архітектурних форм та тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, інженерних комунікацій, що розташовані в межах "червоних ліній" міських вулиць і доріг, зобов'язані:

- утримувати в належному стані виїзди з цих ділянок, запобігати винесенню на дорожні об'єкти землі, каміння та інших матеріалів, сміття;

- встановлювати, утримувати в справному стані огорожі і вживати заходи для запобігання неконтрольованому виходу худоби та свійської птиці на дорожні об'єкти;

- утримувати в належному стані зелені насадження, охоронні зони інженерних комунікацій, тротуари, обладнані стоянки автомобілів, трамвайне полотно та інші елементи дорожніх об'єктів;

- забезпечувати належний технічний стан інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших використовуваних елементів дорожніх об'єктів відповідно до їх функціонального призначення та діючих нормативів;

- у разі виявлення небезпечних умов експлуатації споруд і об'єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод дорожнього руху або загрожують збереженню елементів дорожніх об'єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об'єктів або уповноважених ними органів, а також відділ ДАІ ОМУ ГУМВС України в Одеській області;

- дотримуватись вимог діючих норм і правил охорони дорожніх об'єктів.

У межах "червоних ліній" міських вулиць і доріг забороняється:

- розміщувати гаражі, голубники та інші споруди й об'єкти, крім об'єктів, визначених відповідними державними будівельними нормами і правилами;

- скидати на проїзну частину сніг (за винятком випадків, зазначених у підпункті 2 пункту 7.9 цих Правил), смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;

- спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання;

- скидати промислові, меліоративні і каналізаційні води в систему дорожнього зливостоку;

- встановлювати намети та влаштовувати місця для відпочинку;

- встановлювати технічні засоби (юніпаркери).

При виконанні робіт з ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів дорожньо-експлуатаційні організації у першочерговому порядку повинні здійснювати заходи щодо безпеки дорожнього руху на основі обліку та аналізу дорожньо-транспортних подій, результатів обстежень і огляду автомобільних доріг вулиць та залізничних переїздів і, передусім, на аварійних і небезпечних ділянках та у місцях концентрації дорожньо-транспортних подій.

Власники, користувачі дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації, користувачі дорожніх об'єктів та спеціалізовані служби організації дорожнього руху зобов'язані забезпечувати зручні і безпечні умови руху, сприяти збільшенню пропускної спроможності дорожніх об'єктів, запобігати травмуванню учасників дорожнього руху, пошкодженню транспортних засобів і дорожніх об'єктів, забрудненню навколишнього середовища, здійснювати інші заходи відповідно до вимог чинного законодавства.

Усі дорожні об'єкти згідно з їх класифікацією та значенням підлягають інвентаризації, технічному обліку і паспортизації власниками дорожніх об'єктів або уповноваженими ними органами.

Ремонт і утримання дорожніх об'єктів повинні виконуватися відповідно до Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.94 р. N 198, будівельних та санітарних норм і правил, вимог чинного законодавства України щодо створення умов доступності для осіб з обмеженими можливостями, у тому числі інвалідів по зору.

Закриття вулиць і шляхів для руху транспорту здійснюється розпорядженням міського голови.

3.2.4. Пляжів.

Порядок утримання територій пляжів затверджується рішенням Одеської міської ради.

Території пляжів зобов'язані утримувати у належному стані їх балансоутримувачі або особи, яким вони передані на підставі цивільно-правових угод, відповідно до Санітарних правил утримання територій населених пунктів, затверджених Головним державним санітарним лікарем СРСР 05.08.98 р. N 4690-88, умов цих Правил, Правил устаткування та експлуатації пляжів міста Одеси, затверджених рішенням Одеської міської ради від 05.04.2007 р. N 1133-V, та інших нормативно-правових актів.

Території пляжів повинні бути обладнані приладами освітлення, переважно енергозберігаючими. Кількість та потужність освітлювальних засобів повинна забезпечувати достатнє освітлення для забезпечення безпечного перебування на території пляжів громадян у вечірні та нічні часи.

Утримання територій пляжів включає санітарне очищення, вжиття заходів із запобігання забрудненню морського узбережжя, охорону зелених насаджень, відгородження відповідної території, у тому числі декоративне, вільний доступ на територію пляжів.

Балансоутримувачі або особи, які утримують пляжі:

- забезпечують громадян питною водою шляхом влаштування питних фонтанчиків (відстань між фонтанчиками не повинна перевищувати 200 метрів);

- забезпечують встановлення роздягалень та туалетів, у тому числі пристосованих до потреб інвалідів, та їх належний санітарно-технічний стан;

- встановлюють урни, контейнери для сміття, які необхідно очищувати по мірі наповнення (урни необхідно розміщувати на відстані 3 - 5 метрів від смуги зелених насаджень і не менше 10 метрів від краю води з розрахунку не менш однієї урни на 800 кв. метрів території пляжу; відстань між урнами не повинна перевищувати 40 метрів; контейнери для сміття встановлюються з розрахунку один контейнер на 3500 кв. метрів території пляжу);

- забезпечують належний санітарний стан території пляжу;

- забезпечують наявність та належний технічний стан лавок для відпочинку та дитячих майданчиків;

- забезпечують роботу приладів освітлення у темний час доби;

- особи, які утримують пляжі, зобов'язані укласти договори про вивезення, утилізацію побутового сміття та вторинної сировини, забезпечити установку контейнерів для збору ПЕТ-посуду.

На території пляжів в обов'язковому порядку організовуються рятувальні станції, санітарні пункти, інші об'єкти відповідно до вимог законодавства.

3.2.5. Кладовищ.

Утримання кладовищ, військових кладовищ, військових ділянок на кладовищах, військових братських та поодиноких могил; земельних ділянок для почесних поховань, братських могил, а також могил померлих одиноких громадян; померлих осіб без певного місця проживання; померлих, від поховання яких відмовилися рідні; місць поховань знайдених невпізнаних трупів забезпечується КП "Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування".

Утримання військових кладовищ, військових ділянок на цивільних кладовищах, військових братських та поодиноких могил забезпечують виконавчі органи міської ради, органи виконавчої влади із залученням органів охорони культурної спадщини відповідно до їх повноважень.

Утримання в належному естетичному та санітарному стані могил, місць родинного поховання, колумбарних ніш, надмогильних споруд і склепів здійснюється відповідно їх користувачами (власниками) за рахунок власних коштів.

Утримання у належному стані територій кладовищ та місць поховань передбачає використання їх за призначенням, санітарне очищення, озеленення, охорону зелених насаджень, збір та вивезення сміття відповідно до вимог цих Правил.

Існуючі місця поховання не підлягають знесенню і можуть бути перенесені тільки рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради у випадку постійного підтоплення, зсуву, землетрусу або іншого стихійного лиха. Місця невідомих поховань, віднесені в установленому законодавством порядку до об'єктів культурної спадщини, беруть на державний облік і утримують органи охорони культурної спадщини.

Поховання померлих здійснюється з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічних норм і правил.

Виконання будь-яких будівельних робіт у місцях поховань, на місцевості із залишками слідів давніх поховань, на територіях закритих кладовищ, а також у прилеглих до місць поховань охоронних зонах забороняється.

3.2.6. Майданчиків для паркування, автостоянок, гаражних кооперативів.

Організація та порядок утримання транспортних засобів на майданчиках для паркування, автостоянках, в гаражних кооперативах регламентується:

- Правилами паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 р. N 1342;

- Правилами зберігання транспортних засобів на автостоянках, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 р. N 115;

- Переліком основних послуг з утримання майданчиків для платного паркування, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 18.08.2010 р. N 287;

- Положенням про організацію та порядок паркування транспортних засобів у місті Одесі, затверджених рішенням Одеської міської ради N 1251-VI від 20.09.2011 р. (Положення N 1251-VI)

На територіях місць для стоянки транспортних засобів забезпечується додержання Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року N 115 (зі змінами), загальних вимог санітарного очищення територій, вимог цих Правил, встановленого порядку та режиму паркування.

Утримання у належному стані територій місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування) здійснюють їх балансоутримувачі або особи, яким передані зазначені території у користування на підставі цивільно-правових угод, або особи, на яких обов'язок з утримання відповідної території покладений договором або актом органу місцевого самоврядування.

У випадку розміщення місць для паркування на проїжджій частині дороги санітарне очищення території здійснює балансоутримувач або особа, якій вказана територія надана у користування відповідно до договору.

На територіях майданчиків для паркування, автостоянок, гаражних кооперативів забороняється:

- засмічувати її сміттям, відходами, товарами, тарою, обладнанням тощо;

- мити транспортні засоби в непередбачених для цього місцях;

- зливати відпрацьовані мастила на землю, дорожнє покриття;

- псувати обладнання, пошкоджувати зелені насадження;

- встановлювати технічні засоби примусового обмеження руху транспортних засобів, ("юніпаркери", "лежачі поліцейські", інші стаціонарні та пересувні конструкції), якщо вони заважають нормальному руху транспортних засобів та пішоходів, використовувати їх не за цільовим призначенням.".

Балансоутримувачі або особи, яким передано території для стоянки транспортних засобів, з метою недопущення порушення благоустрою укладають договори на вивезення та утилізацію відходів.

3.2.7. Майданчиків для дозвілля та відпочинку, дитячих, спортивних та інших майданчиків.

Утримання майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на території яких розміщені вказані майданчики.

Майданчики для дозвілля та відпочинку повинні бути безпечними для життя та здоров'я громадян. Наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному санітарно-технічному стані з додержанням санітарних, екологічних та технічних норм.

Обладнання майданчиків для дозвілля та відпочинку необхідно підтримувати у справному стані, регулярно обстежувати, своєчасно ремонтувати, фарбувати, щорічно здійснювати їх капітальний ремонт. Не допускається наявність поламаного, небезпечного для життя та здоров'я громадян обладнання, елементів благоустрою.

На територіях майданчиків для дозвілля та відпочинку можуть бути встановлені стаціонарні, пересувні і мобільні атракціони (атракціони катальні механізовані та немеханізовані, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, катальні гори, гірки, колеса огляду, вежі, дороги, автодроми, катапульти тощо; атракціони з еластичними елементами (катапульти, стрибки з висоти на еластичному тросі тощо); водні, у тому числі гірки, спуски тощо; спортивні, у тому числі силові, тренажери, тири, батути тощо; обладнання дитячих ігрових майданчиків, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, гірки) тощо.

Будова, виготовлення, монтаж, демонтаж, експлуатація, ремонт та реконструкція атракціонної техніки здійснюється відповідно до Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01.03.2006 р. N 110.

3.2.8. Місць для організації ярмарків та майданчиків сезонної торгівлі, ринків.

Місця для організації ярмарків та майданчики для сезонної торгівлі, ринки утримуються особами, яким зазначені території надаються з метою проведення цих заходів.

Організація ярмарків, майданчиків сезонної торгівлі, ринків має відповідати санітарним, протипожежним нормам і правилам.

Особи, яким дозволяється організація ярмарків та/або сезонної торгівлі, ринків, зобов'язані:

- забезпечити належне утримання території, у тому числі санітарне очищення відповідно до Санітарних правил утримання територій населених пунктів, затверджених Головним державним санітарним лікарем СРСР 05.08.98 р. N 4690-88, Правил торгівлі на ринках, затверджених рішенням Одеської міської ради від 15.07.2005 р. N 4221-IV (зі змінами від 06.03.2006 р.);

- укладати договір на вивезення твердих побутових відходів та вторинної сировини;

- встановити сміттєзбірники, урни для збирання відходів та сміття;

- забезпечити збереження всіх елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень на наданій території;

- встановити громадські санітарні вузли (тимчасові туалети), у тому числі пристосовані до потреб інвалідів на візках, на відстані не ближче ніж 50 метрів від місць торгівлі харчовою продукцією у кількості, відповідно до державних санітарних норм і правил.

Під час проведення виставок, святкових, розважальних та інших масових заходів встановлюються урни для тимчасового розміщення сміття, біотуалети. Кількість встановлених урн та біотуалетів визначається згідно із санітарними нормами та правилами.

Під час проведення виставок, святкових, розважальних, концертних, рекламних та інших масових заходів організатори та замовники вказаних заходів зобов'язані забезпечити додержання чистоти та порядку, збереження зелених насаджень (клумб, газонів, дерев, кущів), своєчасне прибирання, збір та вивезення сміття з відповідної території, не допускати його накопичення.

На час організації зазначених масових заходів, включаючи вуличну торгівлю, з метою забезпечення чистоти організатори та замовники укладають договори із спеціалізованою організацією про своєчасне прибирання, збір та вивезення сміття з відповідної території міста, відновлення зелених насаджень. Зазначені договори можуть укладатися як організаторами та замовниками масових заходів, так і юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, які здійснюють торгівлю або надають послуги (виконують роботи) під час проведення вказаних заходів. Проведення заходів без укладення вказаного договору (договорів) не допускається.

Якщо організатором або замовником проведення святкових, розважальних та інших масових заходів виступає Одеська міська рада в особі органів місцевого самоврядування, розпорядженням міського голови або рішенням міської ради призначаються відповідальні особи за забезпечення додержання чистоти та порядку, збір та вивезення сміття, збереження зелених насаджень. Проведення заходів без визначення вказаної особи (осіб) не допускається. На відповідальні особи покладається контроль за укладанням договорів про прибирання території та відновлення зелених насаджень із спеціалізованими підприємствами та КП "Міськзелентрест" відповідно.

Після завершення вказаних у цьому розділі заходів організатори, замовники або відповідальні особи зобов'язані забезпечити вивезення сміття, відновлення зелених насаджень.

Тимчасове розміщення сцен, стендів, обладнання, механізмів і конструкцій, павільйонів, тентів тощо на період проведення виставочних, рекламних, концертних, розважальних та інших масових заходів здійснюється у встановленому порядку.

На період підготовки і проведення масових і офіційних заходів (свята, народні гуляння, фестивалі, спортивні змагання, з'їзди, конференції, симпозіуми та ін.) на міських вулицях і дорогах допускається розміщувати над проїжджою частиною засоби святкового оформлення та відповідну інформацію з дотриманням вимог законодавства і забезпечення видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, місць для зупинки маршрутних транспортних засобів.

Тимчасові (короткострокові) засоби зовнішньої реклами розташовуються на території міста з дотриманням цих Правил та інших нормативно-правових актів.

Суб'єкти господарювання, які здійснюють торговельну діяльність та/або діяльність з надання побутових послуг, зобов'язані утримувати у належному стані місця розміщення пунктів оптової та роздрібної торгівлі, сфери послуг (стаціонарні об'єкти торгівлі та побутових послуг, кіоски, павільйони, лотки, столики, автомобілі та інші) через обов'язкове укладання договору про вивезення твердих побутових відходів, із обов'язковим встановленням стаціонарних урн для сміття по обидві сторони кожного входу/виходу об'ємом не менше ніж 40 літрів.

Приватні підприємці, керівники і власники підприємств торгівлі і громадського харчування, сфери послуг зобов'язані забезпечити своєчасне прибирання, збір сміття та снігу, вивезення сміття, не допускати їх накопичення, забезпечити прибирання територій, "зелених зон", утримання та збереження зелених насаджень, прилеглих до об'єктів торгівлі та побутового обслуговування, включаючи павільйони, кіоски, палатки, лотки при організації вуличної торгівлі; здійснювати полив прилеглої території у весняно-літній період року, при температурі повітря вище ніж +20° C з 06.00 до 08.00 або укласти договори про надання таких послуг зі спеціалізованими підприємствами.

Забороняється зберігати товари і тару на прилеглих до об'єктів торговельної діяльності та/або сфери послуг територіях, проїжджій частині доріг, тротуарах, зелених зонах, інших територіях загального користування.

Забороняється самовільно проводити торговельну діяльність з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків у не відведених для цього місцях.

Лотки, столи, ємкості з напоями та інші пересувні елементи вуличної торгівлі розміщуються лише на тротуарах за межею пішохідної частини.

Контроль за порядком організації ярмарків та сезонної торгівлі, ринків здійснює Компетентний орган, інші уповноважені органи державної влади та місцевого самоврядування в межах своїх повноважень.

3.2.9. Порядок здійснення благоустрою та утримання прибудинкової території, територій житлової та громадської забудови.

Благоустрій території житлової та громадської забудови здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства України від 17.05.2005 р. N 76, затвердженої містобудівної документації, регіональних і місцевих правил забудови, цих Правил, а також установлених державних стандартів, норм і правил.

Утримання в належному стані та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного жилого будинку, належних до нього будівель, споруд проводиться балансоутримувачем цього будинку або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачем укладено відповідний договір на утримання та благоустрій прибудинкової території.

Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем. Власник або користувач присадибної ділянки зобов'язані забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки, власними силами або на умовах договору, укладеного зі спеціалізованим підприємством.

На прибудинкових територіях, територіях житлової та громадської забудови забороняється:

- створювати звалища та скидати сміття за межами відведених для цього місць;

- розміщувати та/або залишати будівельні матеріалі (пісок, щебінь, мішки з матеріалами тощо), будівельне сміття та відходи;

- складати та/або спалювати опале листя.

Власники приватних, користувачі орендованих будинків повинні прибирати прилеглу територію від паркану домоволодіння до краю проїзної частини дороги та зобов'язані забезпечити безперешкодне пересування інвалідів, особливо з порушенням опорно-рухового апарату та зору.

Підприємства, установи, організації, фізичні особи-підприємці забезпечують благоустрій та утримання в належному стані земельних ділянок, наданих їм на праві власності чи користування, відповідно до закону, цих Правил та інших нормативних актів.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть передавати об'єкти благоустрою на баланс підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам-підприємцям відповідно до вимог закону.

Балансоутримувач об'єкта благоустрою з метою належного його утримання та здійснення своєчасного ремонту може залучати для цього інші підприємства, установи, організації, фізичних осіб - підприємців.

Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами - підприємцями території визначають районні адміністрації Одеської міської ради.

Посадові особи підприємств, установ, організацій, фізичні особи-підприємці несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров'ю громадян на власних та закріплених за ними територіях, відповідно до КУпАП.

РОЗДІЛ 4. ПОРЯДОК УТРИМАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ НА ОБ'ЄКТАХ БЛАГОУСТРОЮ

4.1. Утримання зелених насаджень здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про благоустрій населених пунктів", Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.04.2006 р. N 105, цих Правил, інших нормативно-правових актів.

4.2. Утримання зелених насаджень включає їх охорону, створення нових зелених насаджень, догляд за існуючими, захист від шкідників і хвороб, огляд, капітальний і поточний ремонт, облік, розвиток зелених зон.

4.3. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах міста під час проведення будь-якої діяльності, крім висаджених зелених насаджень або які виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв, мостів і шляхопроводів.

Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об'єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюється за рахунок коштів державного або місцевого бюджету залежно від підпорядкування об'єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду, за рахунок коштів їх власників або користувачів.

4.4. Інвентаризація зелених насаджень проводиться бюро технічної інвентаризації, підприємствами, організаціями, які мають на це право, а також балансоутримувачами об'єктів благоустрою державної чи комунальної форми власності, які мають технічні можливості, відповідних фахівців, за погодженням з виконавчим комітетом Одеської міської ради один раз на п'ять років з квітня до жовтня відповідно до Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24.12.2001 р. N 226. За матеріалами інвентаризації складається паспорт об'єкта (благоустрою, території підприємств, установ, організацій, інших земельних ділянок, на яких розташовані зелені насадження) затвердженої форми. За даними паспорта складається реєстр зелених насаджень.

4.5. Місця висадки та породи нових зелених насаджень визначаються за погодженням з районними адміністраціями Одеської міської ради.

4.6. Поточне утримання скверів, бульварів, парків та інших об'єктів зеленого господарства загального користування покладається на їх балансоутримувачів. Поточне утримання дерев, клумб, тротуарних газонів, зелених майданчиків прибудинкової території покладається на підприємства і організації житлово-комунального господарства, підприємства, установи, організації (незалежно від форм власності) і громадян - власників будинків на територіях, прилеглих до їх споруд та будинків.

4.7. Усі роботи з поточного утримання зелених насаджень на територіях, закріплених за підприємствами, установами і організаціями (незалежно від форм власності), проводяться силами і коштами цих підприємств, установ і організацій або на договірних засадах зі спеціалізованими підприємствами, які мають досвід у сфері поводження із зеленими насадженнями.

4.8. Засівання газонів, висадка розсади квітників, обрізання дерев, обробка насаджень проти хвороб і шкідників, а також забезпечення цих робіт матеріалами на об'єктах зеленого господарства, закріплених за підприємствами, установами і організаціями (незалежно від форм власності), проводиться силами цих підприємств, установ і організацій або на договірних засадах зі спеціалізованими підприємствами, які мають досвід у сфері поводження із зеленими насадженнями.

4.9. Під час проектування територій комплексного благоустрою, загального, обмеженого користування, будинків, споруд будь-якого цільового призначення, передбачити такі нормативні показники рівня озеленення структурних елементів міста Одеси:

1) Озеленення територій загального користування:

- міські парки - 65 - 80 %;

 

- дитячі парки - 40 - 55 %;

 

- спортивні парки - 15 - 30 %;

 

- меморіальні парки - 30 - 65 %;

 

- зоологічні сади - 15 - 40 %;

 

- ботанічні сади - 40 - 70 %;

 

- сквери - 75 - 85 %;

 

- бульвари - 60 - 75 %.

 

2) Озеленення територій обмеженого користування:

- житлові райони - не менше 25 %;

 

- ділянки шкіл - 45 - 50 %;

 

- ділянки дитячих установ - 45 - 55 %;

 

- ділянки громадських будинків - не менше 40 %;

 

- ділянки навчальних закладів - близько 50 %;

 

- ділянки культурно-освітніх установ - 40 - 60 %;

 

- ділянки спортивних пристроїв і споруд - 30 - 50 %;

 

- ділянки установ охорони здоров'я - 55 - 65 %.

 

3) Озеленення територій спеціального призначення:

вулиць - не менше 25 %;

 

біля санітарно-захисних та охоронних зон - 60 - 80 %.

 

Для здійснення заходів з озеленення територій проектна організація повинна зробити відповідний розрахунок витрат на висадку зелених насаджень відповідно до зазначених показників рівня озеленення структурних елементів міста Одеси.

У разі неможливості здійснити заходи з озеленення у повному обсязі забудовник укладає договір з КП "Міськзелентрест" або іншим спеціалізованим підприємством на висадку зелених насаджень в іншому місці в межах району, в якому проводилися будівельні роботи, за рахунок вивільнених коштів. Місця висадки зелених насаджень погоджуються з відповідною районною адміністрацією.

4.10. При виконанні будівельних робіт замовники таких робіт та утримувачі зелених насаджень повинні передавати зелені насадження будівельній організації (підряднику) під охоронну розписку. Копія охоронної розписки надається до Компетентного органу у триденний строк з дня її складання.

4.11. Під час проведення будь-яких робіт на земельній ділянці, на якій залишились зелені насадження, виконавець таких робіт:

- огороджує дерева на території будівництва;

- у процесі виконання робіт з будівництва доріг, тротуарів, асфальтування дворів тощо залишає місця (лунки) для посадки дерев, а також утворює лунки довкола наявних дерев. Відстань лунок одна від одної повинна складати: для висадки ширококронних високорослих дерев - від 8 до 10 м; для висадки середньорослих - від 6 до 8 м; для висадки низькорослих (до 10 м) - від 4 до 5 м; для висадки вузькокронних різної висоти - від 3 до 4 м;

- копає канави глибше 1 м для прокладання підземних електричних мереж на відстані не менше 2 м від дерева та 1,5 м від чагарнику;

- не допускає засипання ґрунтом чагарників та стовбурів дерев;

- зберігає верхній родючий шар ґрунту на всій території забудови, організовує його зняття, складування та залишає для подальшого використання чи передачі КП "Міськзелентрест" або іншому спеціалізованому підприємству для використання під час створення зелених зон;

- не допускає складування будівельних матеріалів, стоянки машин та механізмів на відстані меншій за 2,5 м від дерева і 1,5 м від чагарнику.

4.12. На територіях ділянок, відведених під будівництво, та прилеглих територіях відповідальність за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними, а також знищення бур'янів покладається на керівників підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - підприємців та громадян, яким земельні ділянки відведені з вказаною метою.

4.13. На території розташування зелених насаджень забороняється:

1) складувати будь-які матеріали;

2) влаштовувати звалища сміття, снігу та льоду;

3) використовувати моторні снігоочищувальні машини. Використання їх для прибирання озеленених вулиць та майданів допускається лише в умовах аварійних ситуацій у разі наявності спеціальних направляючих пристроїв, що зменшують пошкодження насаджень від попадання снігу;

4) обладнувати стоянки або розміщати автомашини, мотоцикли, велосипеди та інші транспортні засоби, у тому числі, якщо це не призводить до пошкодження зелених насаджень, квітників та газонів;

5) використовувати малі архітектурні форми і тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності не за призначенням;

6) влаштовувати місця для зупинки маршрутних транспортних засобів або пасажирські майданчики на газонах та зелених зонах;

7) ходити та влаштовувати ігри на газонах, кататися на ковзанах, санчатах;

8) випалювати суху рослинність, розпалювати багаття;

9) підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи, електрогірлянди та інші предмети, наклеювати об'яви та рекламу;

10) добувати з дерев сік, смолу, робити надрізи, надписи, пошкоджувати зелені насадження у будь-який спосіб, рвати квіти, витоптувати газони, квітники;

11) знищувати мурашники, ловити птахів і звірів, стріляти у них;

12) складати не протруєну від шкідників та хвороб деревину в період з 15 квітня до 15 вересня;

13) засмічувати і засипати водоймища або влаштовувати на них загати;

14) заправляти, ремонтувати автотранспортні засоби і механізми, човни і катери на прибудинкових територіях, газонах, узбережжі моря і заток, лиманів, озер, у парках та скверах, інших зелених зонах.

4.14. Відповідальність за збереження зелених насаджень, догляд за ними, видалення сухостійних, пошкоджених хворобами та шкідниками зелених насаджень, знищення бур'янів покладається на:

1) на вулицях перед будівлями до проїжджої частини, всередині квартальних насаджень та насаджень районів міста - на балансоутримувачів, власників, користувачів жилих, громадських, промислових будівель та споруд, а також на балансоутримувачів, власників, користувачів будівель підприємств побуту, торгівлі, закладів освіти, охорони здоров'я, розташованих на території житлової забудови;

2) на територіях підприємств, а також на прилеглих до них ділянках і санітарно-захисних зонах - на дані підприємства;

3) на територіях, відведених під будівництво, та прилеглих до них ділянок, - з дня початку робіт - на замовників будівництва;

4) на пустирях, морському узбережжі, лиманах, берегах водоймищ - на підприємства згідно з рішеннями виконавчого комітету Одеської міської ради;

5) на приватних садибах та прилеглих ділянках - на їх власників.

4.15. Догляд за зеленими насадженнями та їх видами у місті здійснює КП "Міськзелентрест" на умовах договору з балансоутримувачами об'єктів благоустрою.

4.16. Порядок видалення зелених насаджень на території міста Одеси:

4.16.1. Порядок видалення зелених насаджень на території міста Одеси визначає процедуру видалення дерев, кущів, газонів і квітників (далі - зелені насадження) на території міста Одеси, який розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 р. N 1045 "Про затвердження порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників на території населеного пункту".

4.16.2. Видалення зелених насаджень на території міста Одеси здійснюється за наказом уповноваженого виконавчого органу Одеської міської ради (далі - Компетентний орган) на підставі ордера (крім випадків, передбачених окремими пунктами цього Порядку).

4.16.3. Підставою для прийняття рішення про видалення зелених насаджень є заява юридичної чи фізичної особи (далі - заявник) про видалення зелених насаджень до Компетентного органу.

До заяви заявник додає схему розташування зелених насаджень (копію якої направляє в КП "Міськзелентрест"), що підлягають видаленню, та з урахуванням конкретних обставин інші обґрунтовуючі документи

4.16.4. Компетентний орган затверджує склад комісії з видалення зелених насаджень на території міста Одеси (далі - комісія).

До складу комісії входить представник заявника (юридична чи фізична особа), власник (користувач) земельної ділянки, інші зацікавлені організації.

Діяльність комісії в частині проведення обстеження зелених насаджень, нарахування відновної вартості, оформлення акта обстеження координується Компетентним органом.

Забезпечення діяльності комісії в частині обстеження зелених насаджень, покладається на КП "Міськзелентрест".

4.16.5. Комісія у п'ятиденний (а у разі, якщо кількість дерев перевищує 50 од. або площа ділянки складає 1 га і більше, - десятиденний) строк після надходження заяви про видалення зелених насаджень визначає стан зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, і складає акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, у чотирьох примірниках за зразком Методики визначення відновної вартості зелених насаджень, затвердженої Міністерством з питань житлово-комунального господарства, зареєстрованої наказом Міністерства юстиції України від 19 червня 2009 року за N 549/16565.

Акт у чотирьох примірниках надається на погодження до Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Одеській області. Три примірники погодженого акта повертається комісії, по одному з яких передається власнику (користувачу) земельної ділянки і заявнику.

4.16.6. Голова комісії готує в триденний строк проект рішення Компетентного органу про видалення зелених насаджень, в якому зазначаються дані про кількість зелених насаджень, що підлягають видаленню і що залишаються на земельній ділянці. Компетентний орган у місячний строк після надходження проекту рішення приймає рішення про видалення зелених насаджень і наступного дня видає заявнику його копію для оплати відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.

Сплата відновної вартості зелених насаджень не проводиться у випадках, передбачених пунктом 6 Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 року N 1045.

4.16.7. Ордер на видалення зелених насаджень (за зразком, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 19 червня 2009 р. за N 549/16565) Компетентний орган видає не пізніше наступного робочого дня після подання заявником документа про сплату відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню (довідка КП "Міськзелентрест" або документ про сплату відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню), та договору на видалення зелених насаджень зі спеціалізованою організацією, яка має досвід роботи у галузі озеленення, відповідну техніку та фахівців у галузі озеленення.

4.16.8. У разі передачі у власність земельної ділянки, на якій знаходяться зелені насадження, крім випадків безоплатної передачі земельних ділянок у власність громадян, до моменту прийняття рішення міською радою про передачу земельної ділянки у власність (її продажу) сплачується відновна вартість зелених насаджень.

У разі прийняття міською радою рішення про відмову передачі або продажу земельної ділянки сплачена сума відновної вартості зелених насаджень повертається на рахунок платника.

4.16.9. Видалення зелених насаджень на території меморіального комплексу та кладовища здійснюється за рішенням балансоутримувача на підставі акта обстеження, складеного та погодженого відповідно до цього Порядку, без сплати їх відновної вартості.

4.16.10. Видалення зелених насаджень на земельній ділянці, яка перебуває у приватній власності, та на присадибній ділянці здійснюється за рішенням власника (користувача) земельної ділянки без сплати їх відновної вартості.

4.16.11. Видалення аварійних, сухостійних та фаутних дерев на об'єкті благоустрою загального користування (парки, сквери, бульвари, зелені насадження вздовж вулиць та доріг тощо) здійснює балансоутримувач на підставі рішення Компетентного органу та акта обстеження зелених насаджень, що складається відповідно до цього Порядку без оформлення ордеру на видалення.

4.16.12. Видалення зелених насаджень при встановленні тимчасових споруд та малих архітектурних форм здійснюється на підставі ордера, виданого Компетентним органом згідно з актом обстеження зелених насаджень, погодженим відповідно до цього порядку, після сплати відновної вартості.

4.16.13. Видалення зелених насаджень в межах земельної ділянки, відведеної у власність або користування суб'єктам господарювання для будівництва об'єктів містобудування, а також реконструкції та капітального ремонту будівель і споруд, об'єктів благоустрою, здійснюється на підставі зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт чи дозволу на виконання будівельних робіт, що подається до територіальних органів Державної архітектурно-будівельної інспекції України відповідно до статей 35 - 37 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI).

У разі відведення земельної ділянки для вищезазначених потреб до моменту державної реєстрації прав на земельну ділянку замовник зобов'язаний укласти з КП "Міськзелентрест" охоронний договір на зелені насадження, що знаходяться на земельній ділянці для будівництва індивідуальних житлових будинків, будинків садибного типу, спорудження інших об'єктів містобудування, а також реконструкції та капітального ремонту будівель та споруд, об'єктів благоустрою.

Відповідно до охоронного договору на зелені насадження власник чи користувач земельної ділянки бере на себе зобов'язання зберігати та утримувати в належному стані зелені насадження, які знаходяться в межах земельної ділянки.

У випадку невиконання умов договору особа, яка взяла на себе зобов'язання, повинна сплатити відновну вартість зелених насаджень та штраф в розмірі 150 % відновної вартості (що є видом забезпечення виконання зобов'язань за договором).

Контроль за станом виконання охоронного договору на зелені насадження здійснює КП "Міськзелентрест".

Охоронним договором на зелені насадження встановлюється порядок та періодичність проведення планових перевірок стану зелених насаджень.

Охоронний договір укладається на підставі акта обстеження зелених насаджень.

4.16.14. У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації, а також у разі, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров'ю громадян чи майну громадян та/або юридичних осіб, видалення зелених насаджень, які підлягають знесенню, здійснюється з подальшим оформленням акта обстеження відповідно до цього Порядку.

Заява про оформлення акта обстеження видалених зелених насаджень разом з матеріалами фотофіксації повинна бути подана заявником до Компетентного органу та КП "Міськзелентрест" протягом трьох календарних днів з дати аварійного знесення зелених насаджень.

4.16.15. Обов'язковому відновленню у повному обсязі підлягають зелені насадження після їх видалення під час виконання окремих видів робіт, а саме: ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах населеного пункту, проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі на трансформаторній підстанції і розподільчому пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі, ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації.

4.16.16. Санітарне, охолоджувальне та формувальне обрізання дерев не є видаленням зелених насаджень і проводиться за рішенням балансоутримувача без рішення Компетентного органу та оформлення акта обстеження зелених насаджень.

4.16.17. Деревина дерев, що знесені на територіях зелених насаджень місць загального користування, обмеженого користування та спеціального призначення, передається до КП "Міськзелентрест".

РОЗДІЛ 5. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ, УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЙ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ, САНІТАРНИХ СПОРУД

5.1. Утримання в належному стані територій будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд здійснюється їх балансоутримувачами відповідно до законодавства, цих Правил та інших нормативно-правових актів.

5.2. Балансоутримувачі будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд зобов'язані своєчасно здійснювати обстеження, паспортизацію, поточний, капітальний ремонти вказаних будівель, споруд, забезпечувати їх належну та безпечну роботу.

5.3. Роботи з утримання, ремонту, реконструкції будівель, споруд інженерного захисту територій виконуються планово або за відповідними приписами Компетентного органу.

5.4. Відповідальність за утримання будівель, споруд інженерного захисту територій несуть власники, орендарі, керівники підприємств, установ, організацій та фізичні особи (далі - балансоутримувачі) згідно із законодавством України.

РОЗДІЛ 6. ПОРЯДОК УТРИМАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ

6.1. Порядок утримання будинків та споруд, їх фасадів:

6.1.1. Порядок утримання будинків та споруд, їх фасадів здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про охорону культурної спадщини", ДБН А.2.2-3-2004 "Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва" та інших нормативних актів.

6.1.2. Вимоги щодо порядку утримання будинків та споруд, їх фасадів є обов'язковими для всіх замовників будівельних робіт, які здійснюють ремонтні або будівельні роботи фасадів.

6.1.3. Усі види проектних робіт на території міста здійснюються згідно з діючою містобудівною документацією, державними нормами будівельного і технологічного проектування, державними стандартами, нормами та Правилами забудови міста, а також відповідно до вимог екологічного законодавства (після їх розробки та затвердження).

6.1.4. Усі ремонтні, реставраційні, відновлювальні або будівельні роботи фасадів здійснюються за проектами, узгодженими та затвердженими у встановленому порядку.

6.1.5. Після затвердження у встановленому порядку проектно-кошторисної документації замовник будівельних робіт отримує дозвіл на виконання підготовчих або будівельних робіт відповідно до вимог діючого законодавства.

6.1.6. Суб'єкти господарювання, що є власниками, користувачами будинків, споруд, їх частин, а також приміщень зобов'язані:

1) проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду фасадів згідно з паспортом зовнішнього оздоблення, погодженого з управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради та органом охорони культурної спадщини (якщо об'єкт є пам'яткою архітектури);

2) забезпечувати щорічне обстеження, а також після стихійного лиха відповідних будівель та споруд, засвідчувати проведені обстеження актами;

3) змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд тільки на підставі затверджених у встановленому порядку проектів та за умови одержання документа дозвільного характеру на виконання таких робіт;

4) розміщувати елементи зовнішнього благоустрою або обладнання архітектурно-художнього освітлювання, кондиціонери, будь-які кабелі інших навісних конструкцій на фасаді, проводити скління балконів, лоджій тільки на підставі письмової згоди власника будівлі або приміщень за проектом, погодженим управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради та органом охорони культурної спадщини (якщо об'єкт є пам'яткою);

5) при проведенні ремонтних або будівельних робіт на фасадах будинків і споруд використовувати захисну сітку чи плівку відповідно до проекту виконання робіт;

6) регулярно проводити обстеження та здійснювати паспортизацію будівель і споруд відповідно до затверджених уповноваженим органом Правил обстеження, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд, Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд, Положення про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд інших нормативних актів з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації;

7) забезпечувати створення умов доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями відповідно до ДБН В.2.2-17:2006 "Доступність будинків і споруд до маломобільних груп населення".

6.1.7. Порядок розподілу обов'язків між підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами-підприємцями і громадянами міста щодо організації робіт з утримання фасадів будинків та споруд у належному стані визначається виконавчим комітетом Одеської міської ради.

6.1.8. У разі оренди будівель, споруд або окремих приміщень, за винятком пам'яток культурної спадщини, порядок утримання їх в належному стані встановлює орендодавець у договорі оренди.

6.1.9. Контроль за виконанням вимог, встановлених пунктом 7.1 цих Правил, здійснюють органи державної влади та місцевого самоврядування відповідно до наданих повноважень.

6.1.10. Розміщення вивісок на території міста регулюється рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету.

6.2. Порядок утримання спортивних споруд.

6.2.1. Матеріально-технічну базу фізичної культури і спорту складають усі види фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, фізкультурно-спортивного спорядження і обладнання, інше майно, призначене для занять фізичною культурою і спортом.

6.2.2. Власники фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, спеціальних приміщень для занять фізкультурою і спортом, фізкультурно-оздоровчого і спортивного інвентарю або уповноважені ними органи зобов'язані забезпечувати їх належний стан, безпечний для життя і здоров'я людей, майна та навколишнього природного середовища та умови доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями відповідно до ДБН В.2.2-17:2006.

6.2.3. Адміністрація фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, організатор спортивного заходу або занять фізичною культурою забезпечують належне обладнання місць проведення фізкультурно-спортивних занять і змагань відповідно до правил їх проведення, вимог техніки безпеки, санітарно-гігієнічних, екологічних та інших державних вимог і несуть відповідальність, встановлену законодавством, за шкоду, заподіяну здоров'ю глядачів та осіб, які займаються в них фізичною культурою і спортом.

6.2.4. Будівництво в житлових районах фізкультурно-оздоровчих і спортивних об'єктів здійснюється відповідно до встановлених нормативів за рахунок коштів, що спрямовуються на житлове будівництво, та коштів організацій - забудовників житла.

6.2.5. Нормативи мінімальної забезпеченості основними фізкультурно-оздоровчими і спортивними спорудами жилих районів, а також підприємств, установ і організацій всіх форм власності визначаються центральними органами виконавчої влади з фізичної культури і спорту, архітектури та будівництва.

6.2.6. Не допускається:

1) будівництво нових та реконструкція наявних дошкільних виховних, загальноосвітніх та професійних навчально-виховних, вищих навчальних закладів без передбачених нормативами фізкультурно-спортивних споруд та функціональних приміщень;

2) перепрофілювання та ліквідація діючих фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд без створення рівноцінних споруд.

6.2.7. Експлуатація спортивних споруд та обладнання, що не забезпечує безпеки спортсменів та глядачів, не допускається. Спортивні споруди повинні відповідати вимогам загальної та спеціальної безпеки учасників і глядачів.

6.3 Вимоги до утримання ліхтарів вуличного освітлення, засобів та обладнання зовнішнього освітлення, установок з декоративного підсвічування будинків і пам'ятників, вивісок, вітрин.

6.3.1. Підприємства, установи, організації, особи, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки з декоративного підсвічування будинків і пам'ятників, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов'язані забезпечити їх належний режим роботи та технічний стан.

6.3.2. Усі вітрини повинні бути обладнані спеціальною освітлювальною апаратурою, переважно енергозберігаючою.

6.3.3. На головних магістралях, проспектах та вулицях міста має бути забезпечено освітлення вітрин.

6.3.4. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати квартири жилих будинків.

6.3.5. Ліхтарі вуличного освітлення повинні вмикатися відповідно до графіка, встановленого рішенням Одеської міської ради залежно від пори року та природних умов.

6.3.6. Розміщення обладнання архітектурно-художнього підсвітлювання на фасадах будівель та споруд здійснюється на підставі відповідного дозволу, згоди власника будівлі або приміщень, за проектом, погодженим управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради та відповідним органом охорони культурної спадщини (якщо об'єкт є пам'яткою архітектури).

6.3.7. Відключення освітлення у темний час доби забороняється.

6.3.8. Зовнішнє освітлення вулиць, доріг і площ з регулярним транспортним рухом повинно відповідати ДСТУ 3587 і СніП ІІ-4, ДБН В.2.5.-28-2006.

6.4. Порядок утримання тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності:

6.4.1 Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, у тому числі пункти дрібно-роздрібної торговельної мережі - одноповерхові споруди, що виготовляються з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, встановлюється тимчасово без улаштування фундаменту.

6.4.2. Суб'єкти господарювання, які здійснюють торговельну діяльність та/або діяльність з надання побутових послуг, зобов'язані утримувати у належному санітарно-технічному стані тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності, місця розміщення пунктів оптової та роздрібної торгівлі, сфери послуг (стаціонарні об'єкти торгівлі та побутових послуг, кіоски, павільйони, лотки, столики, автомобілі тощо).

6.4.3. Біля кожної тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності повинно бути зовнішнє штучне освітлення, дві урни для сміття об'ємом не менше 40 літрів та вжиті заходи щодо озеленення території навколо споруди.

6.4.4. У разі розміщення тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності поза межами тротуару, до неї з тротуару повинна бути збудована пішохідна доріжка завширшки не менше ніж 1,5 метри.

6.4.5. Підключення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності до інженерних мереж здійснюється з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж, цих Правил і має гарантувати безпеку користувачам дорожніх об'єктів.

6.4.6. Забороняється користуватися тимчасовими спорудами для провадження підприємницької діяльності, якщо їх власниками не укладено договорів про водопостачання та водовідведення (у разі необхідності в наданні цих послуг), а також обов'язково на вивезення відходів.

6.4.7. Під час розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності не допускається пошкодження або знищення зелених насаджень без оплати їх відновної вартості.

6.4.8. Лотки, столи, ємкості з напоями та інші пересувні елементи вуличної торгівлі розміщуються лише на тротуарах за межею пішохідної частини.

6.4.9. Приватні підприємці, керівники і власники підприємств торгівлі і громадського харчування, сфери послуг зобов'язані забезпечити своєчасне прибирання, збір сміття та снігу, вивезення сміття, не допускати їх накопичення, забезпечити прибирання територій, "зелених зон", утримання та збереження зелених насаджень, прилеглих до об'єктів торгівлі та побутового обслуговування, включаючи павільйони, кіоски, палатки, лотки при організації вуличної торгівлі; здійснювати полив прилеглої території у весняно-літній період року, при температурі навколишнього повітря вище ніж +20° C з 6.00 до 8.00, або можуть укласти договори про надання таких послуг із спеціалізованими підприємствами.

6.4.10. Забороняється:

- зберігати товари і тару на прилеглих до об'єктів торговельної діяльності та/або сфери послуг територіях, проїзній частині доріг, тротуарах, зелених зонах, інших територіях загального користування;

- самовільно проводити торговельну діяльність з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків у не відведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу, виданого у встановленому порядку.

6.4.11. Контроль за виконанням обов'язків, викладених у пункті 6.4 цих Правил, покладається на Компетентний орган та районні адміністрації Одеської міської ради.

6.5. Порядок утримання малих архітектурних форм:

6.5.1. Мала архітектурна форма - невелика споруда декоративного, допоміжного чи іншого призначення, що використовується для покращення естетичного вигляду, громадських місць і міських об'єктів, організації простору та доповнює композицію будинків, будівель та їх комплексів.

6.5.2. Утримання в належному стані малих архітектурних форм та інших елементів благоустрою здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на об'єктах яких розміщені елементи благоустрою.

6.5.3. Відповідальність за збереження та контроль за утриманням малих архітектурних форм, розташованих на території міста, що належать до комунальної власності, покладається на районні адміністрації Одеської міської ради.

6.5.4. Департамент міського господарства Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради, житлово-експлуатаційні організації та підприємства, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, домоуправління, установи, підприємства, організації, заклади освіти та інші, які утримують будинки, а також власники будинків та споруд зобов'язані забезпечити наявність на кожному будинку однотипних, погоджених з управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради адресних покажчиків, їх освітлення в нічний час.

6.5.5 Садові, паркові лави слід розставляти згідно з планами парків, скверів, зелених зон, утримувати в справному стані, фарбувати не рідше двох разів на рік. Садові, паркові лави встановлюються та утримуються підприємствами, що утримують відповідні об'єкти благоустрою. Утримання садових, паркових лав включає їх миття, очищення від пилу і снігу, поточний ремонт.

6.6. Порядок утримання телефонних автоматів:

6.6.1. Утримання телефонних автоматів загального користування, малих архітектурних форм, в яких знаходяться телефонні автомати, розташовані на об'єктах загального користування, здійснюють їх балансоутримувачами.

6.6.2. Балансоутримувачі зобов'язані забезпечити належну роботу телефонних автоматів, регулярне їх обстеження, своєчасне проведення ремонтних робіт, підтримувати у належному технічному та естетичному стані малі архітектурні форми, в яких знаходяться телефонні автомати.

Таксофони повинні встановлюватись на горизонтальній площині із застосуванням рифленого покриття або на окремих плитах заввишки до 0,04 м, край яких повинен знаходитися від встановленого обладнання на відстані 0,7 - 0,8 м. Форми і краї підвісного обладнання повинні бути заокруглені.

6.6.3. Не допускається наявність пошкоджених та/або непрацюючих телефонних автоматів, малих архітектурних форм, в яких знаходяться телефонні автомати.

6.7. Порядок утримання мостів, шляхопроводів, підземних пішохідних переходів:

6.7.1. Утримання мостів, шляхопроводів, підземних пішохідних переходів здійснюється з додержанням вимог цих Правил, державних норм та правил, інших нормативних актів. Організація обстеження мостів та труб здійснюється їх балансоутримувачами згідно з вимогами законодавства та ДБН 2.3-6-2002 "Мости та труби. Обстеження та випробування".

6.7.2. До складу робіт з прибирання мостів та шляхопроводів у літній період входять: видалення пилу, сміття та бруду з проїзної частини та тротуарів; при необхідності проводиться миття проїзної частини доріг, тротуарів, перил, декоративних та огороджуючих елементів. Роботи, як правило, повинні виконуватися механізованим способом, лише важкодоступні місця прибираються вручну. Роботи з прибирання проводять не менше ніж один раз на десять днів та в залежності від забруднення.

6.7.3. До складу робіт з прибирання мостів та шляхопроводів у зимовий період включаються збір та видалення снігу та льоду, боротьба з ожеледицею. Вказані роботи необхідно проводити механізованим способом, очищення вузьких тротуарів проводиться вручну. Проїзна частина та тротуар повністю очищуються від снігу. Не допускається заледеніння огорож та накопичення вздовж них снігових та льодових валків, що зменшують проїзд. Прибирання снігу та льоду на металевих конструкціях повинне забезпечувати збереження офарблення металу. Боротьба з ожеледицею на проїзній частині доріг, тротуарах мостів та шляхопроводів здійснюється шляхом посипання їх піском та шлаком без застосування хлоридів.

6.7.4. Прибирання підземних переходів поряд із загальним санітарним очищенням включає прибирання прилеглих територій на відстані 3 м до сходів. У зимовий період території поряд зі сходами та сходи посипають протиожеледними сумішами.

6.7.5. Забороняється:

- рух на мостах, шляхопроводах та під шляхопроводами транспортних засобів, що забруднюють проїзну частину та тротуари, включаючи автомобілі, які перевозять сміття та відходи з відкритими люками;

- скидання бруду, відходів, снігу та льоду зі штучних інженерних споруд.

6.7.6. Відповідальність за якість виконання робіт з прибирання та утримання у належному стані штучних споруд несуть особи, які виконують такі роботи.

6.8. Порядок утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху:

6.8.1. Утримання у належному стані дорожніх знаків, дорожньої розмітки, маршрутних покажчиків, світлофорів тощо здійснює КП "Спеціалізований монтажний експлуатаційний підрозділ".

6.8.2. Використання та утримання вищевказаних елементів благоустрою здійснюється згідно з ДСТУ 2587-94 "Розмітка дорожня", ДСТУ 4100-02 "Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування", ДСТУ 2735-95 "Огородження дорожні і напрямні пристрої", ДСТУ 4092-02 "Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги. Правила застосування", іншими нормами та правилами. Пішохідні переходи повинні бути оснащенні спеціальними звуковими світлофорами для створення безпечних умов руху осіб з вадами зору.

6.8.3. Кожний учасник дорожнього руху повинен використовувати елементи дорожніх об'єктів відповідно до їх призначення з дотриманням вимог чинного законодавства.

6.9. Розміщення та утримання зовнішньої реклами, інформаційних вивісок.

6.9.1. Правове регулювання порядку розміщення та утримання зовнішньої реклами та інформаційних вивісок:

6.9.1.1. Розміщення зовнішньої реклами та інформаційних вивісок на території міста Одеси здійснюється відповідно до чинного законодавства України, Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі, затверджених рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.04.2008 року N 434 (зі змінами та доповненнями), Порядку розміщення вивісок на території міста Одеси, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 14.02.2008 року N 178 (зі змінами та доповненнями).

6.9.1.2. Визначення та терміни з питань розміщення та утримання зовнішньої реклами та інформаційних вивісок застосовуються у значенні, визначеному Законом України "Про рекламу" та Правилами розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі.

6.9.2. Загальні вимоги щодо розміщення та утримання зовнішньої реклами:

6.9.2.1. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, конструктивних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів міського середовища.

6.9.2.2. Розміщення рекламних засобів у випадках, визначених Правилами розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі, здійснюється відповідно до схем комплексного розміщення зовнішньої реклами, що затверджуються виконавчим комітетом Одеської міської ради та з урахуванням визначеного вказаними Правилами рекламного зонування території міста.

6.9.2.3. Рекламні засоби розміщуються з дотриманням вимог техніки безпеки та у спосіб, що забезпечує видимість дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування.

6.9.2.4. Рекламні засоби не повинні створювати перешкод для експлуатації та ремонту будівель і споруд, на яких чи поблизу з якими вони розташовуються.

6.9.2.5. З метою збереження історичного архітектурного середовища та самобутності міського простору під час розміщення зовнішньої реклами враховуються такі вимоги:

- у підзоні А1 допускається встановлення наземних стаціонарних рекламних засобів формату не більше 4,5 кв. м;

- у підзоні А2 формат наземного стаціонарного рекламного засобу не може перевищувати 9 кв. м за виключенням Італійського бульвару, Привокзальної площі та вулиці Приморської, у межах яких дозволяється розміщувати рекламні засоби форматом до 12 кв. м;

- для підзон В1 та В2 обмеження щодо формату рекламних засобів можуть встановлюватись у схемах комплексного розміщення зовнішньої реклами у залежності від специфіки міського простору у межах території, що визначаються такими схемами.

6.9.2.6. Нижній край рекламної конструкції, яка встановлена на опорі, над проїжджою частиною автомобільної дороги, повинен розміщуватися на висоті не менше 5 м від поверхні дорожнього покриття, у разі якщо рекламний засіб встановлений над пішохідною зоною - то на висоті не менше ніж 3 м від поверхні дорожнього покриття.

6.9.2.7. Підключення рекламних засобів до електромереж повинно здійснюватися відповідно до законодавства з дотриманням умов і правил експлуатації та технічної безпеки.

6.9.2.8. Освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати приміщення житлових будинків.

6.9.2.9. Рекламні засоби не повинні виступати джерелами шуму, вібрації, світлових, електромагнітних та інших випромінювань чи полів з порушенням діючих санітарних норм.

6.9.2.10. Рекламні засоби, які розміщуються поблизу житлових будинків, з вмонтованим обладнанням, що забезпечує обертання конструктивних елементів динамічних рекламних площин, у нічний час переводяться у статичний режим роботи у випадку, якщо вказане обладнання виступає джерелом шуму та створює у зв'язку з цим незручності мешканцям житлових будинків.

6.9.2.11. Власники рекламних засобів зобов'язані утримувати рекламні засоби у належному технічному та санітарному стані, зокрема не допускати ржавіння конструктивних елементів конструкцій, своєчасно відновлювати фарбу на їх зовнішніх поверхнях, інші матеріали, які нанесені на зовнішню поверхню рекламних засобів, усувати забруднення тощо.

6.9.3. Розміщення та утримання стаціонарних наземних засобів зовнішньої реклами:

6.9.3.1. У разі розташування в одному напрямку декількох великоформатних рекламних засобів, їх тип, габарити, інтервали між місцями розташування та кути нахилу рекламних площин між ними повинні бути узгоджені між собою.

6.9.3.2. Інтервали між стаціонарними рекламними засобами, встановленими в одному напрямку, повинні бути витримані таким чином, щоб не створювати візуального враження перенасиченості міського простору елементами зовнішньої реклами.

6.9.3.3. Стаціонарні рекламні засоби, розміщені на територіях, що є межею двох різних зон, визначених Правилами розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі, не повинні створювати візуальний конфлікт між собою.

6.9.3.4. Фундаменти наземних стаціонарних конструкцій повинні бути заглиблені в грунт з відновленням твердого покриття, трав'яного покрову та виконанням у повному обсязі інших робіт з відновлення благоустрою місця розташування рекламного засобу.

Відхилення від цієї вимоги в частині заглиблення фундаменту рекламного засобу можливе виключно у випадку, якщо таке заглиблення є технічно небезпечним у зв'язку з розміщенням під поверхнею місця розташування рекламного засобу ліній тепло-, енерго-, водопостачання, комунікаційних засобів і т. ін. У такому випадку частина фундаменту, що виступає над поверхнею землі, повинна бути декоративно оформлена з урахуванням архітектурних, естетичних та історичних чинників, принадних міському середовищу.

До початку робіт з влаштування рекламних засобів для розміщення на них зовнішньої реклами в межах відведеної території, які пов'язані з розкопуванням грунту, порушенням цілісності асфальтного покриття, виконавець робіт повинен укласти договір про тимчасове порушення благоустрою території міста Одеси (додатки 1, 2 цих Правил).

Роботи, пов'язані з влаштуванням рекламних засобів для розміщення на них зовнішньої реклами, виконуються з обов'язковим відновленням благоустрою місця їх розміщення у порядку, визначеному цими Правилами.

6.9.3.5. Рекламний засіб повинен маркуватися та містити найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, телефон, номер дозволу та терміну його дії. Маркування повинно бути єдиної форми та кріпитись в установленому місці.

6.9.3.6. Розміщення екстендерів (елементів об'ємно-просторової візуалізації конкретного сюжету зовнішньої реклами) на рекламних засобах здійснюється з дотриманням вимог безпеки за попереднім погодженням з робочим органом.

6.9.3.7. Відповідальність за технічний, естетичний стан засобу зовнішньої реклами, розміщеної реклами, стан благоустрою місць розташування засобів зовнішньої реклами несе балансоутримувач або власник засобів зовнішньої реклами.

6.9.4. Розміщення та утримання рекламних засобів й інформаційних вивісок на зовнішній поверхні будинків, споруд, інших навісних рекламних засобів, а також рекламних засобів на елементах вуличного обладнання

6.9.4.1. Розташування рекламних засобів та/або інформаційних вивісок на зовнішній поверхні будинків та споруд має здійснюватися зі збереженням структурної побудови та стилю фасадів без пошкодження елементів архітектури.

6.9.4.2. Для розташування рекламних засобів та/або інформаційних вивісок не можуть використовуватись будинки, споруди, елементи благоустрою, вуличне обладнання, які знаходяться в аварійному стані.

6.9.4.3. Рекламні засоби та/або інформаційні вивіски на зовнішній поверхні будинків та будівель не повинні внаслідок надмірного скупчення або неузгодженості перешкоджати сприйняттю їх архітектурних характеристик та стилістики.

6.9.4.4. У межах міста не допускається встановлення навісних рекламних засобів на опорах ліній електромереж, ліній міського транспорту, опорах вуличних ліхтарів зовнішнього освітлення за виключенням афішних тумб висотою не більш 1,85 м, розміщених навколо вісі відповідних опор.

Не допускається розміщення будь-яких навісних конструкцій, що розташовуються на вказаних об'єктах поперек руху транспорту та пішоходів. Допускається тимчасове розміщення таких рекламних засобів виключно з метою святкового оформлення міста на відповідний період.

6.9.4.5. Розміщення зовнішньої реклами на елементах вуличного обладнання, що забезпечує безпеку руху транспорту та/або пішоходів, у тому числі на огороджувальних конструкціях, що відділяють пішохідну зону від проїжджої частини, забороняється.

6.9.4.6. Забороняється розташування друкованої реклами на зовнішній поверхні будинків, будівель, споруд, на парканах, огорожах, стовпах та деревах, електричних та телефонних шафах, трансформаторних підстанціях.

6.9.4.7. Відповідальність за розміщення реклами в неустановлених для цього місцях несе рекламодавець, у тому числі, у випадку наявності договору між рекламодавцем та суб'єктом господарської діяльності, громадянином, що розповсюджує рекламу, а також у випадку, якщо особу розповсюджувача реклами встановити неможливо.

6.9.5. Розміщення тимчасових виносних рекламних засобів:

6.9.5.1. Тимчасові виносні рекламні засоби можуть розташовуватися фізичними та юридичними особами на прилеглій території до їх об'єктів у спосіб, що не повинен перешкоджати руху пішоходів.

6.9.5.2. Забороняється встановлення тимчасових виносних рекламних засобів на проїжджих частинах вулиць, доріг або у спосіб, що орієнтує розміщену на них інформацію для сприйняття з проїжджої частини вулиці, дороги.

6.9.5.3. На території міста не допускається розміщення тимчасових виносних рекламних засобів з форматом рекламної площини більш ніж 1,5 кв. м.

6.10. Порядок утримання інших об'єктів та елементів благоустрою:

6.10.1. Місць зупинок транспорту, суб'єктами господарювання, що здійснюють перевезення пасажирів та вантажів.

6.10.1.1. Санітарне очищення, механічне та ручне прибирання місць зупинок маршрутних автобусних транспортних засобів, стоянок таксі здійснюється відповідно до умов цих Правил в радіусі 15 метрів від облаштування елементів благоустрою місць зупинок маршрутних транспортних засобів.

6.10.1.2. Поряд з місцем зупинки або пасажирським майданчиком підприємства та організації, що утримують вказані території, зобов'язані встановлювати урни для сміття. У разі призначення зупинки для 1 виду транспорту - 1 урна. У разі призначення зупинки для двох та більше видів транспорту - не менш ніж 2 урни. Прибирання сміття з цих урн вказані підприємства, або інші особи відповідно до укладеного договору, здійснюють по мірі їх наповнення, але не менш ніж 1 раз на добу.

6.10.1.3. Залізниця здійснює утримання та прибирання залізничних колій, що проходять через місто, в межах зон відчуження (4 м від крайніх колій в обидві сторони), залізничних мостів, відкосів, насипів, переїздів, переходів через колії, що знаходяться в межах міста, виїмок (до верхніх кромок в обидві сторони).

6.10.1.4. Утримання у належному стані зупинкових комплексів, іншого облаштування місць зупинок маршрутних автобусних транспортних засобів здійснюють суб'єкти господарювання, прилеглих до зупинок маршрутних автобусних транспортних засобів торговельних центрів, об'єктів побутового обслуговування, громадського харчування, магазинів, ринків та інших об'єктів торгівлі на відстані 15 метрів навколо них, а також палаток, ларьків, кіосків, інших об'єктів виносної вуличної торгівлі на відстані 5 метрів, а при їх відсутності такі особи визначаються районними адміністраціями.

6.10.2. Ліхтарів вуличного освітлення, засобів та обладнання зовнішнього освітлення, установок з декоративного підсвічування будинків і пам'ятників, вивісок, вітрин.

6.10.2.1. Підприємства, установи, організації, особи, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки з декоративного підсвічування будинків і пам'ятників, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов'язані забезпечити їх належний режим роботи та технічний стан.

Усі вітрини повинні бути обладнані спеціальною освітлювальною апаратурою, переважно енергозберігаючою.

6.10.2.2. На головних магістралях, проспектах та вулицях міста має бути забезпечене освітлення вітрин.

6.10.2.3. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати квартири жилих будинків. Ліхтарі вуличного освітлення повинні вмикатися відповідно до графіка, встановленого рішенням Одеської міської ради, залежно від пори року та природних умов.

6.10.2.4. Розміщення обладнання архітектурно-художнього підсвітлювання на фасаді будівель та споруд здійснюється виключно на підставі згоди власника будівлі або приміщень, за проектом, погодженим управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради та відповідним органом охорони культурної спадщини (якщо об'єкт є пам'яткою).

6.10.2.5. Відключення освітлення у темний час доби забороняється.

6.10.2.6. Зовнішнє освітлення вулиць, доріг і площ з регулярним транспортним рухом повинно відповідати ДСТУ 3587 і СніП ІІ-4, ДБН В.2.5.-28-2006.

РОЗДІЛ 7. ПОРЯДОК САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ ТЕРИТОРІЇ

7.1. Санітарне очищення території міста Одеси включає механізоване та ручне прибирання об'єктів благоустрою.

Обов'язок по механізованому та ручному прибиранню територій, вчинення протиожеледних заходів:

1) покриття проїзної частини міських проспектів, вулиць, провулків, а також покриття тротуарів, набережних, бульварів, площ, прилеглих до житлового фонду територіальної громади, дворів, покладається на департамент міського господарства Одеської міської ради відповідно до плану-схеми закріплених територій;

2) тротуарів, територій, суміжних (прилеглих) з приватними домоволодіннями покладається на власників домоволодінь, їх орендарів, органів самоорганізації населення, а контроль за виконанням цього обов'язку - на районні адміністрації;

3) дворів, тротуарів, покриття проїзної частини, територій, прилеглих до будівель громадської забудови, прибудинкової території, у тому числі будівель, що утримуються товариством власників багатоквартирного будинку, житлово-будівельним кооперативом покладається на балансоутримувача будівель, товариства власників багатоквартирного будинку, житлово-будівельні кооперативи;

4) дворів, тротуарів, майданчиків, інших суміжних (прилеглих) територій із земельними ділянками, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам, покладається на відповідні підприємства, установи, організації, фізичних осіб - підприємців, громадян, які є власниками або користувачами таких ділянок, - до бордюрного каменю проїзної частини дороги, або у разі її відсутності не менш 15 метрів вздовж радіусу території;

5) тротуарів, територій, у тому числі зелених зон, прилеглих до торговельних центрів, об'єктів побутового обслуговування, громадського харчування, магазинів, ринків та інших суб'єктів на відстані 15 метрів навколо них, а також палаток, ларьків, кіосків, інших об'єктів виносної/вуличної торгівлі на відстані 5 метрів навколо них покладається на суб'єктів господарювання, які експлуатують вказані об'єкти;

6) охоронних зон залізничної колії, ліній електропередач покладається на відповідні підприємства, що їх експлуатують;

7) прилеглих до автозаправних станцій, на відстані 15 метрів навколо них покладається на суб'єктів господарювання, які експлуатують вказані об'єкти;

8) прилеглих до гаражів на відстані 10 метрів покладається на гаражно-будівельні кооперативи;

власників (користувачів, якщо такий обов'язок покладений на них відповідно до договору) індивідуальних гаражів - на відстані 5 метрів з обов'язковим пофарбуванням у сірий колір із вказівкою у правому верхньому куті воріт номеру та дати дозволу на встановлення гаража;

9) прилеглих до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільчих та інших підстанцій у радіусі 5 метрів покладається на підприємства, установи, організації, на балансі в яких знаходяться вказані об'єкти;

10) кінцевих зупинок і стоянок (місць відстою) маршрутних автобусних транспортних засобів покладається на відповідні підприємства, що експлуатують вказані кінцеві зупинки (далі - підприємства транспорту), у радіусі 15 метрів від облаштування зупинки, стоянки;

11) при наявності прилеглих до зупинок маршрутних автобусних транспортних засобів торговельних центрів, об'єктів побутового обслуговування, громадського харчування, магазинів, ринків та інших об'єктів торгівлі на відстані 15 метрів навколо них, а також палаток, ларків, кіосків, інших об'єктів виносної вуличної торгівлі на відстані 5 метрів навколо них покладається на суб'єктів господарювання, які експлуатують вказані об'єкти відповідно до планів-схем закріплених територій, затверджених районними адміністраціями.

У разі відсутності прилеглих до зупинок маршрутних автобусних транспортних засобів торговельних центрів, об'єктів побутового обслуговування, громадського харчування, магазинів, ринків та інших об'єктів торгівлі на відстані 15 метрів навколо них, а також палаток, ларьків, кіосків, інших об'єктів виносної вуличної торгівлі обов'язок по механізованому та ручному прибиранню територій, вчинення протиожеледних заходів покладається на підприємства, організації, установи за визначенням районних адміністрацій;

12) трамвайних колій та колійних споруд, прибирання пасажирських майданчиків та догляд за прилеглими територіями покладаються на міські комунальні служби та КП "Одесміськелектротранс" з розподілом меж відповідальності відповідно до планів-схем закріплених територій, затверджених районними адміністраціями;

13) парковок та автостоянок на відстані 10 м покладається на осіб, які є їх балансоутримувачами, та осіб, яким вказані території надані у користування згідно з договором;

14) зелених насаджень парків, гідропарків, парків культури та відпочинку, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва, спортивних дитячих, меморіальних та інших рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку покладається на їх балансоутримувачів;

15) вокзалів покладається на відповідні підприємства, що утримують майно вокзалів на балансі;

16) ринків покладається на відповідні підприємства, фізичних осіб - підприємців, які утримують майно ринків на балансі;

17) мостів, шляхопроводів, підземних пішохідних переходів покладається на їх балансоутримувачів.

Розпорядженнями районних адміністрацій за підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами-підприємцями можуть бути закріплені для прибирання інші території в межах міста.

Контроль за виконанням цих обов'язків покладається на районні адміністрації та Компетентний орган.

7.2. На територіях, які належить прибирати, необхідно проводити весь комплекс робіт, спрямований на наведення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:

1) регулярне прибирання від сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу, що забезпечує утримання об'єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані; при цьому тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в межах належності) до бордюрного каменю;

2) забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки або міське сміттєзвалище. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів із спеціалізованими підприємствами;

3) регулярне миття об'єктів та елементів благоустрою, якщо їх можна мити;

4) регулярне прибирання місць встановлення сміттєзбірників, а також місць, забруднених побутовими та іншими відходами, на територіях, прилеглих до будинків та споруд;

5) вивозити сміття з території загального користування, ринків та будинків державного та громадського житлового фонду один раз на день, а з домоволодінь приватного житлового фонду - згідно з укладеними договорами, але не менше ніж два рази на тиждень. Вивезення великогабаритних (негабаритних) відходів проводити не рідше одного разу на тиждень;

6) утримувати приміщення громадських туалетів, у тому числі дворових та туалетів на кінцевих зупинках маршрутних транспортних засобів, у належному санітарному та технічному стані;

7) встановлювати на території загального користування урни для сміття, своєчасно їх очищувати та забезпечувати вивезення сміття шляхом укладення відповідних договорів зі спеціалізованими підприємствами;

8) очищення опор ліній електропередач, стовбурів, стовпів, парканів, дерев, будівель, інших елементів благоустрою від об'яв, реклам, вивішених у недозволених місцях;

9) контролювати стан водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж. При виявленні відкритих люків або інших недоліків в їх утриманні необхідно повідомляти про це організації, які їх експлуатують. Організації, що експлуатують люки, зобов'язані негайно приводити їх у належний стан, забезпечити їх належне закриття;

10) регулярно знищувати бур'яни, скошувати траву заввишки більше 10 см, видаляти сухостійні дерева та чагарники, видаляти сухе та поламане гілля та забезпечувати їх вивезення. Видалення сухостійних дерев та чагарників провадиться на підставі рішення Компетентного органа;

11) проводити заходи, що забезпечують збереження насаджень, квітників, газонів, а також заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами зелених насаджень шляхом укладання відповідних договорів із спеціалізованими підприємствами;

12) проводити у повному обсязі заміну засохлих та пошкоджених кущів і дерев із висадкою нових;

13) не допускати пошкодження елементів благоустрою міста, розташованих на прилеглих територіях;

14) з додержанням встановлених норм та правил здійснювати утримання в належному стані фасадів будівель, огорож та інших споруд;

15) належним чином проводити відновлення благоустрою території після проведення ремонтних або інших робіт, а також після аварій або природних явищ, які спричинили погіршення благоустрою.

Контроль за виконанням цих обов'язків покладається на районні адміністрації та Компетентний орган.

7.3. Для запобігання забруднення випадковим сміттям вулиць, площ та інших об'єктів благоустрою зобов'язання зі встановлення та утримання урн покладається на:

1) підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, фізичних осіб - підприємців, що утримують будинки, споруди, або інших осіб згідно з укладеними договорами. Урни встановлюються по обидві сторони біля входу до будинків, споруд об'ємом не менш за 40 літрів;

2) підприємства, установи, організації, фізичних осіб - підприємців, що здійснюють торгівлю та побутове обслуговування, - біля входу до торговельних зал, магазинів, салонів, інших приміщень з території загального користування, а також біля палаток, ларьків, павільйонів, інших виносних/вуличних об'єктів торгівлі та послуг. Урни встановлюються по обидві сторони та об'ємом не менш за 40 літрів;

3) балансоутримувачі парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку на території вказаних об'єктів з інтервалом не більше 40 метрів і об'ємом не менш за 70 літрів. Кількість урн встановлюється з розрахунку 1 урна не менш ніж на 800 кв. м площі;

4) транспортні та інші підприємства - відповідно до вимог цих Правил.

7.4. Особи, на яких покладено обов'язок встановлення урн, зобов'язані утримувати їх у справному й охайному стані, очищати від сміття в міру їх наповнення, але не менше ніж один раз на добу, у разі забруднення - промивати.

7.5. Миття сміттєзбірників (крім урн), тари для побутових відходів здійснювати не рідше 2 разів на тиждень. Дезінфікувати сміттєзбірники (крім урн) та місця їх розташування необхідно у радіусі 1,5 метрів від місця їх встановлення. Відповідальність за проведення зазначених заходів покладається на комунальні підприємства, що здійснюють прибирання території міста відповідно до планів-схем закріплених територій, затверджених районними адміністраціями.

7.6. Спеціальні майданчики для розміщення контейнерів чи сміттєзбірників повинні бути відкритими з водонепроникним покриттям, зручним для під'їзду спецтранспорту.

7.7. Громадські вбиральні повинні утримуватися в належному стані підприємствами і організаціями, на балансі в яких вони перебувають.

7.8. У період з 1 жовтня до 1 квітня необхідно своєчасно прибирати території, вивозити на встановлені майданчики листя, видалені однолітні рослини, сніг, лід, сміття, відходи.

7.9. Зимове прибирання повинне забезпечувати нормальний рух пішоходів та транспорту і включати:

1) підмітання та зсув снігу. Роботи з прибирання снігу та льоду повинні розпочинатися з настанням снігопаду. Від снігу та льоду в першу чергу очищають сходи, тротуари, пішохідні доріжки, дороги до під'їздів жилих будинків, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, люки водопровідних і каналізаційних колодязів. Дозволяється свіжий сніг укладати у вали на вулицях і площах для подальшого вивезення, за винятком території місць зупинок маршрутних транспортних засобів;

2) видалення снігу та снігово-льодяних утворень. Забороняється сколювати лід на тротуарах, вимощених фігурними елементами. При переміщенні снігу з тротуару на проїзну частину вулиці чи дороги для його механізованого видалення снігові вали розміщуються на відстані не більше ніж 1 м від бордюру. Формування снігових валів не допускається на перехрестях, пішохідних доріжках, місцях зупинок маршрутних транспортних засобів, місцях для паркування, на трамвайному полотні, в місцях в'їзду у двори і на внутрішньоквартальній території, а також на територіях зелених насаджень, на решітках зливових колодязів. Зібрані сніг, лід, бруд та сміття повинні щоденно вивозитися на відведені для цього ділянки або міське сміттєзвалище, інші місця, визначені виконавчим комітетом Одеської міської ради;

3) усунення слизькості. Під час ожеледиці необхідно посипати тротуари, переходи через вулиці, місця зупинок маршрутних транспортних засобів, спуски, підйоми речовинами, що виключають ковзання. Боротьба з ожеледицею на проїзній частині та тротуарах здійснюється шляхом посипання піском або шлаком. При таненні снігу та льоду мокрий сніг, пісок та бруд вичищають.

4) тротуари, доріжки у парках, скверах і на бульварах, сходи, місця зупинок маршрутних транспортних засобів, розташовані напроти будинків та споруд, а також небезпечні для проїзду автотранспорту і проходу пішоходів місця посипають піщаною сумішшю та іншими, дозволеними для цього, матеріалами житлові ремонтно-експлуатаційні підприємства, підприємства, організації, установи, фізичні особи-підприємці, а також громадяни, за якими закріплені ці ділянки для утримання, або особи, яким такий обов'язок передано за договором.

7.10. Балансоутримувачі або особи, які утримують відповідні території, зобов'язані:

- мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев'яні, мітли, льодоруби і т. п.);

- мати достатній запас матеріалу для посипання (пісок, шлак) для своєчасного проведення протиожеледних заходів;

- прибирати сніг негайно, з початку снігопаду, для запобігання накату.

7.11. В період з 1 квітня до 1 жовтня прибирання здійснюється в загальному порядку.

7.12. Полив проїзної частини тротуарів, вулиць, площ, бульварів проводиться в плановому порядку із застосуванням спеціальних машин та механізмів.

7.13. Балансоутримувачі, житлові ремонтно-експлуатаційні підприємства, установи, підприємства та організації, громадяни можуть укладати договори з відповідними підприємствами про прибирання, у тому числі механізоване, полив, посипання піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами вулиць, площ, перехресть, тротуарів, закріплених за ними територій, та інші дії або проводити ці роботи самостійно.

7.14. Збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про відходи".

7.15. Вивезення сміття, відходів здійснюється у спеціально відведені рішенням Одеської міської ради місця чи об'єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноважених органів на видалення відходів або здійснення інших операцій з відходами.

7.16. Забороняється:

- вивезення відходів, сміття, снігу, листя, льоду у місця, не призначені для цього;

- скидання і розміщення відходів у підземних горизонтах, на території міста, на територіях природно-заповідного фонду, на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, в межах водоохоронних зон та зон санітарної охорони водних об'єктів, в інших місцях.

7.17. Визначення територій, прилеглих до територій підприємств, установ, організацій, що підлягають прибиранню, контроль за їх санітарним очищенням, утриманням та збереженням зелених насаджень, своєчасним вивезенням твердих побутових відходів з території приватної забудови, ліквідація стихійних звалищ при відсутності балансоутримувачів, власників (користувачів) покладається на районні адміністрації, органи самоорганізації населення, житлово-комунальні кооперативи відповідно до планів-схем закріплених територій, затверджених районними адміністраціями.

РОЗДІЛ 8. ВИМОГИ ЩОДО ДОТРИМАННЯ ТИШІ, КУРІННЯ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ У ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ

8.1. Вимоги щодо дотримання тиші:

8.1.1. Підприємства, установи, організації та громадяни при здійсненні будь-яких видів діяльності з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров'я населення шуму та інших фізичних факторів зобов'язані:

1) здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи з попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

2) під час роботи закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу, культури, при проведенні концертів, дискотек, масових святкових і розважальних заходів тощо рівень шуму звуковідтворювальної апаратури та музичних інструментів у приміщеннях і на відкритих майданчиках, близько прилеглих жилих будинків не перевищував рівнів, установлених санітарними нормами;

3) вживати заходи з недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму, встановлених санітарними нормами, в таких приміщеннях і на таких територіях (захищені об'єкти):

- жилих будинках і прибудинкових територіях;

- лікувальних, санаторно-курортних закладах, будинках-інтернатах, закладах освіти, культури;

- готелях і гуртожитках;

- закладах громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу;

- інших будівлях і спорудах, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

- парках, скверах, зонах відпочинку, розташованих на території мікрорайонів і груп жилих будинків.

8.1.2. Шум на захищених об'єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами, для відповідного часу доби.

8.1.3. Забороняється:

1) гучний спів, викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою, створювання шуму при використанні виробничого обладнання та інструментів, вибухових матеріалів та піротехнічних виробів та інших гучномовних установок в будинках, гуртожитках, на прибудинкових територіях, у зонах відпочинку та інших захищених об'єктах з 22.00 до 08.00;

2) проводити ремонтні та будівельні роботи в жилих будинках, квартирах, офісних приміщеннях, приміщеннях підприємств торгівлі та громадського харчування (ресторани, бари, кафе), розважальних та гральних закладів, розташованих в жилих будинках, у вбудованих і прибудованих до жилих будинків нежилих приміщеннях, інших захищених об'єктах без попередження мешканців прилеглих житлових будинків, жилих приміщень про початок робіт і час їх завершення. Нормативний рівень шуму на весь час проведення ремонтно-будівельних робіт у прилеглих жилих приміщеннях і прилеглих будинках не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами. Забороняється проводити вказані роботи з 21.00 до 09.00, а у святкові і неробочі дні - впродовж доби;

3) встановлювати на відкритих балконах, лоджіях, вікнах та сходах будинків, будівель і споруд та інших місцях радіоапаратуру і включати її;

4) проводити реконструкцію доріг, збільшувати пропускну спроможність та якісний склад автотранспортних потоків без узгодження із санітарно-епідеміологічною службою міста.

8.1.4. Передбачені вимоги щодо додержання тиші та обмежень певних видів діяльності, що супроводжуються шумом, не поширюються на випадки:

1) попередження та/або ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій;

2) надання невідкладної допомоги, попередження або припинення правопорушень;

3) виконання завдань цивільної оборони;

4) проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових заходів, про які завчасно сповіщено органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування;

5) роботи обладнання і механізмів, що забезпечують життєдіяльність жилих і громадських будівель, за умов вжиття невідкладних заходів з максимального обмеження проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

6) відзначення встановлених законом святкових днів, Дня міста, інших свят відповідно до рішення Одеської міської ради, її виконавчого комітету, проведення спортивних змагань;

7) проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів у заборонений час за умови додержання вимог Положення про порядок і правила проведення феєрверків (салютів) на території міста Одеси, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 06.03.2006 р. N 5292-IV;

8) здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

9) здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму за межі таких приміщень;

10) використання суб'єктами господарювання звуковідтворювального обладнання та музичних інструментів на території пляжу "Аркадія" та прилеглій зоні відпочинку громадян і території пляжу "Лузанівка-1" за умови виконання вимог пп. 8.1.6 цих Правил.

8.1.5. Суб'єкти господарювання, які використовують звуковідтворювальне обладнання та музичні інструменти, зобов'язані розробити проектну документацію та виконати заходи щодо зменшення впливу звукового навантаження на оточуюче середовище. Вказана проектна документація підлягає обов'язковому погодженню з органами санітарно-епідеміологічної служби. Встановлення та використання звуковідтворювального обладнання та музичних інструментів можливо виключно за умови додержання розробленої та погодженої проектної документації.

8.1.6. Суб'єкти господарювання, які використовують звуковідтворювальну апаратуру та музичні інструменти при проведенні концертів, дискотек, масових святкових і розважальних заходів тощо, зобов'язані призначити відповідальну посадову особу з забезпечення заходів щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами протягом усього робочого часу.

8.2. Обмеження щодо куріння тютюнових виробів:

8.2.1. Забороняється куріння тютюнових виробів на робочих місцях та в громадських місцях (за винятком місць, спеціально для цього відведених), а саме:

1) в будівлях, спорудах (їх частинах), доступних або відкритих для відвідування вільно чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їздах;

2) у тунелях і підземних пішохідних переходах;

3) на стадіонах;

4) у ліфтах, таксофонах;

5) на територіях закладів освіти, у тому числі дитячих комбінатів, шкіл, вищих та середніх навчальних закладів;

6) на територіях та безпосередньо поряд з територіями дитячих майданчиків, дитячих розважальних атракціонів, майданчиків для відпочинку та дозвілля;

7) у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ.

8.2.2. Власник або уповноважені ним особи, орендарі відповідних будівель, споруд, окремих приміщень зобов'язані відвести спеціальні місця для куріння, обладнані витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму, а також розмістити наочну інформацію про розташування таких місць та про шкоду, якої завдають здоров'ю людини куріння тютюнових виробів чи інші способи їх вживання.

8.2.3. У громадських місцях для осіб, які не курять, відводиться не менше ніж 50 % площі цих громадських місць, розміщеної так, щоб тютюновий дим не поширювався на цю територію.

РОЗДІЛ 9. ОБМЕЖЕННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ

9.1. На об'єктах благоустрою забороняється:

1) проведення розкопування грунту під будь-які види робіт, у тому числі робіт із встановлення тимчасових огорож, встановлення будівельних лісів без оформлення договору або з простроченим строком дії договору про тимчасове порушення існуючого благоустрою території міста Одеси з подальшим його відновленням (додаток 1 або 2 цих Правил);

2) вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд, у тому числі робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд;

3) пошкоджувати або знищувати газони, самовільно знищувати та висаджувати дерева, кущі, інші зелені насадження;

4) вивозити та/або звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг, влаштовувати звалища;

5) забруднювати довкілля, місця загального користування, засмічувати побутовими відходами, недопалками тощо;

6) захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до жилих будинків, інших споруд;

7) складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків, а також на території зального користування;

8) захаращувати території загального користування будівельними та іншими матеріалами, конструкціями, сміттям, побутовими відходами, відходами виробництва, накопиченням снігу та льоду тощо;

9) порушувати правила складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання відходів;

10) використовувати не за призначенням контейнери, урни для збору сміття та твердих побутових відходів;

11) наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях;

12) самовільно встановлювати засоби зовнішньої реклами, вивіски, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

13) встановлювати, демонтувати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з Державною автомобільною інспекцією МВС України та департаментом транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради;

14) влаштовувати стоянки суден, катерів, інших плавучих засобів у межах території пляжів;

15) засмічувати водні об'єкти та забруднювати водні ресурси;

16) влаштовувати стоянки транспортних засобів, у тому числі платні, на територіях, що розташовані близько до лікувально-профілактичних закладів;

17) здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці);

18) вчиняти дії, що тягнуть порушення умов благоустрою, пошкодження (руйнування чи псування) вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту та інші дії, заборонені цими Правилами, чинним законодавством України;

19) випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях, залишати на об'єктах благоустрою та їх елементах фекалії тварин; спеціальні місця (майданчики) для вигулу тварин визначаються у встановленому порядку, з урахуванням санітарних норм та правил;

20) самовільно підключатися до мереж водо-, газо- та електропостачання, зливової та господарсько-побутової каналізації;

21) самовільно займати земельні ділянки і використовувати їх при відсутності документа, що засвідчує право на користування, володіння земельною ділянкою;

22) використовувати земельні ділянки не за цільовим призначенням;

23) здійснювати діяльність, яка негативно впливає на довкілля при відсутності позитивного висновку державної екологічної експертизи, проектної документації об'єктів будівництва, реконструкції;

24) здійснювати викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без відповідного на те дозволу;

25) виливати рідину, кидати предмети з балконів, лоджій, вікон та сходів будинків;

26) викидати сміття через вікна, вікна автотранспортних засобів, в прорізи будівель;

27) перевищувати норми забруднення атмосферного повітря та рівня шуму, у тому числі від транспортних засобів;

28) вчиняти дії, які можуть призвести до підтоплення територій та спровокувати зсувні процеси;

29) будувати та переобладнувати санітарні установки без погодження з санітарно-епідеміологічною службою на територіях ринків, пляжів, парків, лікувально-профілактичних закладів.

9.2. Обмеження (обтяження) на використання земельних ділянок об'єктів благоустрою:

9.2.1. На використання власником або землекористувачем земельної ділянки або її частини може бути встановлено обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законодавством або договором. Перехід права власності або права користування земельною ділянкою не припиняє встановленого обмеження (обтяження).

9.2.2. Право на земельну ділянку може бути обмежено законодавством або договором у випадках, передбачених Земельним кодексом України, а також інших випадках, встановлених законодавством.

9.2.3. Правовий режим земель охоронних зон визначається законодавством України. Охоронні зони створюються:

1) навколо особливо цінних природних об'єктів, об'єктів культурної спадщини тощо з метою охорони і захисту їх від несприятливих антропогенних впливів;

2) уздовж ліній зв'язку, електропередачі, земель транспорту, мостів, шляхопроводів, навколо промислових об'єктів для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодження, а також зменшення їх негативного впливу на людей та довкілля, суміжні землі та інші природні об'єкти.

9.2.4. Правовий режим земель зон санітарної охорони визначається законодавством України. Зони санітарної охорони створюються навколо об'єктів, де є підземні та відкриті джерела водопостачання, водозабірні та водоочисні споруди, водоводи, об'єкти оздоровчого призначення та інші, для їх санітарно-епідеміологічної захищеності. У межах зон санітарної охорони забороняється діяльність, яка може призвести до завдання шкоди підземним та відкритим джерелам водопостачання, водозабірним і водоочисним спорудам, водоводам, об'єктам оздоровчого призначення, навколо яких вони створені.

9.2.5. Правовий режим земель санітарно-захисних зон визначається законодавством України. Санітарно-захисні зони створюються навколо об'єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань тощо з метою відокремлення таких об'єктів від територій житлової забудови.

У межах санітарно-захисних зон забороняється будівництво жилих об'єктів, об'єктів соціальної інфраструктури та інших об'єктів, пов'язаних з постійним перебуванням людей.

9.2.6. Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності. У прибережних захисних смугах уздовж морського узбережжя, морських заток і лиманів, навколо водоймищ забороняється:

1) влаштування полігонів побутових та промислових відходів і накопичувачів стічних вод;

2) влаштування вигребів для накопичення господарсько-побутових стічних вод об'ємом понад 1 кубічний метр на добу;

3) влаштування полів фільтрації та створення інших споруд для приймання і знезаражування рідких відходів;

4) застосування сильнодіючих пестицидів;

5) проведення будь-яких земляних робіт (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), а також діяльність із садівництва та городництва;

6) влаштування загонів для худоби;

7) будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі стоянок для автомобілів;

8) миття та обслуговування транспортних засобів і техніки.

9.2.7. На землях рекреаційного призначення забороняється діяльність, що перешкоджає або може перешкоджати використанню їх за призначенням, а також негативно впливає або може вплинути на природний стан цих земель. Порядок використання земель рекреаційного призначення визначається законом.

РОЗДІЛ 10. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ, УТРИМАННЯ ОБ'ЄКТІВ ТА ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ПІД ЧАС БУДІВНИЦТВА, ЗЕМЛЯНИХ, МОНТАЖНИХ, РЕМОНТНИХ ТА ІНШИХ РОБІТ

10.1. Юридичні та фізичні особи зобов'язані належним чином утримувати земельні ділянки, виділені для будівництва з прилеглими до них тротуарами і дорогами, будівельні майданчики та прилеглі до них території, зелені насадження, місця прокладання інженерних комунікацій від дня передачі таких ділянок для будівництва відповідно до вимог чинного законодавства.

При проектуванні, будівництві, реконструкції об'єктів містобудування обов'язково передбачається:

1) комплексний благоустрій відповідної території, у тому числі безперешкодний доступ до об'єктів та елементів благоустрою і можливість їх використання інвалідами та особами з обмеженими можливостями відповідно до ДБН В.2.2-17:2006 "Доступність будинків і споруд для мало мобільних груп населення".

Планування і забудова міста, формування жилих районів, розробка проектних рішень, будівництво і реконструкція будинків, споруд та їх комплексів без пристосування для використання інвалідами не допускається. У тих випадках, коли з об'єктивних причин неможливо пристосувати для інвалідів діючі об'єкти, за рішенням органів місцевого самоврядування, за участю відповідних підприємств (об'єднань), установ і організацій створюються інші сприятливі умови життєдіяльності інвалідів, зокрема, будівництво спеціальних об'єктів.

Фінансування зазначених заходів здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а також підприємств (об'єднань), установ і організацій, які не мають можливості пристосувати свої об'єкти для інвалідів;

2) розміщення гаражів-стоянок або улаштування спеціальних майданчиків для паркування з нормативною кількістю машино-місць відповідно до чинних державних будівельних та екологічних норм;

3) організація архітектурно-декоративного освітлення об'єктів благоустрою з додержанням вимог органів архітектури та будівельних норм та правил.

Проектування, будівництво та реконструкція об'єктів комплексного благоустрою територій здійснюються на основі проектів забудови території житлових районів, мікрорайонів (кварталів), санітарних норм і правил, екологічних висновків, умов безпеки руху транспорту та пішоходів, етапності будівництва, реконструкції і капітального ремонту на підставі проекту, погодженого з управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради.

Роботи з комплексного благоустрою територій, розташованих над інженерними мережами та комунікаціями, виконуються з дотриманням умов та нормативів безпечної експлуатації таких інженерних мереж та комунікацій.

10.1.1. Юридичні та фізичні особи (при проведенні будівництва, реконструкції і ремонту) зобов'язані:

1) забезпечити обов'язкову огорожу будівельного майданчика згідно з типовим проектом до початку земляних та будівельних робіт;

2) забезпечити влаштування захисних навісів над місцями проходу пішоходів та освітлення території;

3) встановити інформаційні стенди при в'їзді на територію будівельного майданчика з ескізом проекту, його назвою, строками початку та завершення будівництва, прізвищем та контактними телефонами замовника, підрядника та субпідрядника;

4) забезпечити цілодобову охорону об'єкта;

5) встановити на виїзді з території будмайданчика спеціальну установку з оборотним водозабезпеченням для миття виїжджаючих з майданчика машин;

6) не допускати виїзд автотранспорту з будівельного майданчика без його попереднього миття;

7) забезпечити виконання вимог санітарного стану на території будівельного майданчика, в місцях відпочинку та прийому їжі будівельниками;

8) не допускати звалення будівельного, побутового сміття, а також його накопичення як на території будівельного майданчика, так і за його межами;

9) забезпечити вивантаження будівельного сміття та сипучих будматеріалів тільки за допомогою спеціальних рукавів або коробів;

10) не допускати перевезення (транспортування) будівельного сміття (відходів), а також сипучих матеріалів відкритим способом;

11) при проведенні ремонтних (реставраційних) робіт фасадів, будинків, споруд використовувати протипилові засоби (захисну сітку, плівку, легкі огорожі й т. п.) відповідно до проекту виконання робіт;

12) здійснювати виконання будівельних (монтажних) робіт (у тому числі з реконструкції та нового будівництва) з додержанням будівельних норм та правил на підставі дозволу на виконання будівельних робіт, який видається інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю в Одеській області;

13) проводити підземні та будівельні роботи, насипання, намивання ґрунту, піску, встановлення огорож, механізмів та обладнання, тимчасових споруд, побутових вагончиків, складування конструкцій і матеріалів з чітким додержання вимог та умов проекту організації будівництва, державних будівельних, санітарних норм та правил. Забороняється закриття вказаних робіт без належного та якісного відновлення благоустрою території;

14) не рідше ніж за добу прибирати на прилеглих до будівельних майданчиків територіях залишки будівельних матеріалів, ґрунту і сміття, що виникли у процесі будівельних, ремонтних та відновлювальних робіт;

15) не допускати відкачування та виливання води на проїзну частину вулиць, тротуари, у водойми, а також відведення стічних вод на тротуари, шляхи та інші місця, не передбачені технологією відводу стічних вод;

16) передбачати під час проектування об'єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель чи споруд комплексний благоустрій прилеглої території;

17) не допускати забруднення, самовільної зміни межі акваторії та прибережних смуг водних об'єктів;

18) не допускати прокладання трубопроводів інженерних мереж на поверхні шляхів, тротуарів, пішохідних доріжок;

19) на вулицях, проспектах, магістралях з інтенсивним рухом транспорту і пішоходів роботи з будівництва підземних комунікацій проводити в максимально короткий строк, як правило, в нічний час.

10.1.2. Тимчасове погіршення благоустрою дозволяється лише при наявності у Виконавця робіт договору на тимчасове порушення існуючого благоустрою території міста Одеси, з подальшим його відновленням.

10.2. Способи прокладки підземних інженерних мереж на території міста Одеси. Основними є безтраншейний метод - прокол або протискання. У разі неможливості прокладки чи ремонту інженерних мереж безтраншейним методом асфальтове покриття відновлюється на всю ширину проїзної частини чи тротуару. Відновлення асфальтового покриття здійснюється силами КП "Міські дороги" або іншим спеціалізованим підприємством за договорами та за рахунок виконавця робіт.

10.3. При комплексних роботах з прокладки інженерних мереж у проектно-кошторисній документації необхідно передбачати витрати на відновлення дорожнього покриття і трамвайних шляхів окремо з кожного виду робіт незалежно від загального кошторису на дорожні роботи, що необхідно у випадку переносу дорожніх робіт на наступний рік і відкриття руху транспорту після закінчення підземних робіт.

10.4. При виконанні земляних, будівельно-монтажних і ремонтних робіт організації повинні підтримувати чистоту прилеглої території, забезпечити безпечні умови руху транспорту і пішоходів, робити складування матеріалів і конструкцій згідно з цими Правилами.

Виконання земляних робіт на об'єктах, які комплексно благоустроєні, забороняється впродовж 3-х років.

10.5. Аварійні роботи - це роботи з усунення наслідків аварій, пов'язані з розриттям території загального користування, демонтажем споруд. Тривалість аварійних робіт становить не більш 3-х днів у весняно-літній період, а в осінньо-зимовий - не більш 5-ти днів.

Після одержання сигналу про аварію необхідно вислати аварійну бригаду, яка під керівництвом відповідального повинна приступити до ліквідації аварії з обов'язковим забезпеченням безпеки людей, руху транспорту та збереженням розташованих поруч підземних мереж, елементів благоустрою та споруд.

10.6. Одночасно з відправленням аварійної бригади повідомити факсограмою про характер і місце аварії такі організації:

- Компетентний орган;

- балансоутримувача об'єкта благоустрою, будинку чи споруди;

- зацікавлені організації.

Додатково необхідно повідомити:

- при аварії в зоні зелених насаджень - КП "Міськзелентрест";

- при аварії в зоні трамвайних шляхів - КП "Одесміськелектротранс".

У разі необхідності негайного усунення наслідків аварій договір про тимчасове порушення існуючого благоустрою території міста Одеси з подальшим його відновленням укладається першого робочого дня після вихідних або святкових днів.

10.7. Організації, що мають суміжні з місцем аварії споруди, інженерні мережі, після одержання телефонограми зобов'язані негайно вислати на місце аварії свого представника, який повинен вказати розташування своїх об'єктів і простежити дотримання встановленого порядку виконання аварійних робіт, що забезпечують їх зберігання.

10.8. Виконавці робіт до ліквідації аварії повинні облаштувати місце аварії відповідно до пп. 11.12 з написом на щиті "Аварійні роботи".

10.9. Організації, складуючи різні матеріали, спорудження тощо, що утворили відвали ґрунту чи сміття поблизу місця аварії, зобов'язані на першу вимогу керівника аварійних робіт негайно і за свій рахунок очистити ділянку для виконання робіт.

10.10. Організації, що виконують роботи з ліквідації аварії, зобов'язані протягом 24 годин після усунення аварії підготувати для відновлення дорожнє покриття і зачищення місця роботи за свій рахунок, зняти встановлені знаки, огородження, сигнальні вогні власними силами та засобами.

10.11. Після ліквідації аварії організації, що виконує аварійні роботи, необхідно здати за актом приймання-передачі КП "Міські дороги" або іншому спеціалізованому підприємству місце виробничого розриття дорожнього покриття для відновлення, зняти встановлені знаки, огородження і направляючі пристрої, сигнальні вогні.

КП "Міські дороги" або інше спеціалізоване підприємство повинні розпочати роботи в місцях аварійних розкопувань:

- на проїзній частині, у місцях, що заважають руху транспорту, і в межах трамвайних шляхів негайно після підписання акта приймання місця розкопування для відновлення дорожнього покриття і закінчити роботи продовж 24 годин;

- в усіх інших випадках - не пізніше 3-х діб після підписання акта приймання місця розкопування для відновлення дорожнього покриття.

10.12. Обов'язки виконавця робіт.

До початку робіт виконавець зобов'язаний:

- оформити договір на тимчасове порушення існуючого благоустрою території міста Одеси, з подальшим його відновлення (додаток 1 або 2);

- встановити на місці робіт інформаційний щит з визначенням найменування організації виконавця робіт, її керівника, телефонів, термінів початку і закінчення робіт та вибачення за тимчасові незручності.

10.13. Земельні роботи. Розкопка ґрунту в траншеях і котлованах при перетинанні ними підземних комунікацій допускається тільки після встановлення ручною шурфовкою фактичного місця розташування цих споруджень. Місце розташування підземних інженерних мереж і споруджень, розташованих паралельно осі спорудження (уздовж брівки чи траншеї стійки котловану), повинне визначатися шурфовкою не рідше, ніж через 25 погонних метрів уздовж траси. Проведення шурфовки підземних комунікацій повинно здійснюватися за вказівкою та у присутності представників балансоутримувачів мереж.

Земляні роботи поблизу існуючих комунікацій і при їхньому перетинанні виконувати відповідно до вимог діючого нормативного документа.

При виконанні земельних робіт необхідно забезпечити заїзд у двори (квартали) і вхід у приміщення, для чого організація, що робить розкопування, зобов'язана побудувати через траншею мости і пішохідні містки з поручнями відповідно до проекту.

При необхідності забезпечення руху транспорту через відкриту траншею поперек проїзної частини будівельна організація зобов'язана улаштувати міст відповідно до проекту.

При виявленні на трасі будівництва діючих комунікацій і споруджень, не зазначених у проекті, виконавець робіт зобов'язаний негайно сповістити про це відповідні експлуатаційні організації та Компетентний орган, забезпечити їхню схоронність.

При завданні шкоди об'єкту або його елементу підземної комунікації, елементу благоустрою, будинку, споруді тощо під час проведення робіт виконавець робіт зобов'язаний негайно сповістити про це балансоутримувача та Компетентний орган.

Виконання робіт у безпосередній близькості від місця ушкодження повинне бути припинене до прибуття представника балансоустримувача.

Усунення ушкоджень виконується балансоутримувачами за рахунок організації, що завдала шкоди.

Усунення ушкоджень, що сталося не з вини організації, що проводить роботи, здійснюється за рахунок, силами та засобами балансоустримувача.

Роботи з усунення ушкоджень розпочинаються негайно після їх виявлення та проводяться у найкоротші строки.

Забороняється засипати землею, іншими сипучими матеріалами та сміттям кришки люків колодязів і камер, пришляхові лотки і кювети, зелені насадження, а також складувати матеріали і конструкції на газонах, трасах, підземних інженерних мережах і під'їздах до наземних споруджень, в охоронних зонах ліній електропередач. У випадку необхідності тимчасового складування ґрунту, що виймається з траншеї в місцях розташування колодязів, геодезичних знаків, газових ківерів, будівельна організація відгороджує ці об'єкти своїми силами та за власний рахунок із забезпеченням під'їздів до них та оточуючих їх споруд.

При неможливості виконання земляних і монтажних робіт на проектній трасі керівництво організації, що виконує роботи, зобов'язано скликати на місце робіт комісію в складі представників замовника, проектної організації, Компетентного органу, балансоутримувача споруд, елементів благоустрою, що заважають здійсненню будівництва, а також балансоустримувачів об'єктів, елементів благоустрою, наземних і підземних мереж та споруд, розташованих у зоні робіт.

Відповідальність під час будівництва за дотриманням вимог проекту та технічних умов несе виконавець робіт.

10.14. Забезпечення безпечного руху транспорту і пішоходів при виконанні робіт.

При виконанні робіт на проїзній частині для пішохідного руху по обидва боки вулиці, як правило, повинна залишатися смуга тротуару шириною не менш ніж 1,5 м. В особливих випадках один тротуар може бути зайнятий, але з обов'язковим збереженням руху пішоходів на всій ширині протилежного тротуару.

У зимовий час мости і пішохідні містки через траншеї повинні очищатися від снігу і льоду та посипатися піском силами організації, що виконує роботи.

10.15. Підготовка об'єктів до відновлення зруйнованого об'єкта благоустрою.

10.15.1. Засипання траншей (котлованів) після будівництва чи реконструкції, ремонту підземних мереж і споруд, об'єкта благоустрою може виконуватись тільки після складання організацією виконавця робіт акта на скриті роботи, підписаного представниками технічного нагляду замовника й організації, що буде експлуатувати споруджувані чи реконструйовані підземні мережі і споруди.

10.15.2. Засипання траншей (котлованів) повинно виконуватись з дотриманням технічних умов, будівельних норм і правил, проектно-кошторисної документації і необхідних запобіжних заходів із збереження конструкцій і їхньої ізоляції.

10.15.3. Траншеї, котловани на проїзній частині вулиць (проїздів) і площ, трамвайних шляхів, на ділянках озеленення повинні засипатися піском під технічним наглядом експлуатаційних організацій. Представники експлуатаційних організацій повинні бути викликані на місце робіт не пізніше ніж за добу до засипання траншеї (котловану).

10.15.4. Організація, що виконує роботи в межах проїзної частини, після засипання траншеї повинна скласти акт про ступінь ущільнення ґрунту (піску) у траншеї (котловані).

10.15.5. При капітальному ремонті доріг чи окремих прокладках комунікацій акт приймання-передачі складається та підписується з КП "Міські дороги", при реконструкції чи новому будівництві доріг - із замовником.

10.15.6. Якщо засипання траншеї (котловану, шурфу) у межах проїзної частини або тротуарів виконується непридатним для цієї мети матеріалом з недодержанням норм необхідного ущільнення, представниками КП "Міські дороги", Компетентного органу та організацією, що виконує підземні роботи, складається та підписується акт.

На підставі акта та припису Компетентного органу будівельна організація зобов'язана невідкладно виправити допущені дефекти.

10.16. Після завершення робіт організація зобов'язана:

- до здачі об'єкта будівництва для відновлення елементу благоустрою забрати ґрунт та сміття, що залишились;

- викликати представника підприємства, що здійснює відновлення дорожнього покриття або виконання інших робіт, для відновлення та складання акта прийому-передачі робіт;

- надати до Компетентного органу акт прийому-передачі робіт та довідку від КП "Одеспрект" про внесення прокладених інженерних мереж у відповідну базу даних.

10.17. Відновлення дорожнього покриття внутрішньоквартальних проїздів, тротуарів, пішохідних доріжок, дворів та інших територій проводить КП "Міські дороги" або інше спеціалізоване підприємство на підставі договорів. Відновлення зелених насаджень на об'єктах благоустрою виконуються КП "Міськзелентрест" або іншим спеціалізованим підприємством за рахунок коштів будівельної організації, що виконувала розкопування, на підставі укладених договорів.

10.17.1 Дорожнє покриття після розкриття повинні відновлюватися відповідно до технічних умов, з врахуванням кліматичних умов, відновлення зелених насаджень виконується в агротехнічний термін.

10.17.2. Після прийому траншеї (котловану) під відновлення дорожнього покриття КП "Міські дороги" або інше спеціалізоване підприємство розпочинає дорожні роботи у такі терміни:

- при відновленні дорожнього покриття у місцях поперечних розкопувань вулиць - протягом 24-х годин закінчити роботи;

- при відновленні дорожнього покриття у місцях розкопувань уздовж проїзної частини вулиць - залежно від обсягу робіт;

- при відновленні дорожнього покриттів у місцях розкопувань місцевих проїздів і тротуарів - протягом доби.

10.17.3. Після прийому засипаної траншеї для відновлення і до завершення дорожніх робіт за стан місця розкопування і його огороджень несе відповідальність організація, що веде дорожні роботи.

10.17.4. Відновлення дорожнього покриття повинно виконуватись з врахуванням кліматичних умов. Відновлення зелених насаджень виконується в агротехнічний термін.

10.17.5. Характер і обсяг роботи з відбудови дорожнього покриття у місцях розриття визначається КП "Міські дороги" або іншим спеціалізованим підприємством.

10.17.6. Будівельні організації, що виконують підземні роботи з розкриття дорожнього покриття зобов'язані після засипання траншеї (котловану) здати за актами дорожнім організаціям місця розкопування для відновлення дорожнього покриття.

10.17.7. Під час здачі виконаних робіт надавати до Компетентного органу разом з актами відновлення розриття від КП "Міськзелентрест" та КП "Міські дороги" або інших спеціалізованих підприємств, а також довідку від КП "Одеспроект" про внесення прокладених інженерних мереж у відповідну базу даних.

10.17.8. Регулювання кришок колодязів, камер і газових ківерів здійснюється при різниці їхніх висотних оцінок з дорожнім покриттям понад 1 см на першу вимогу Державної автомобільної інспекції МВС України в Одеській області та Компетентного органу. Організації, що експлуатують підземні споруди, зобов'язані виконати цю роботу протягом 48 годин. Регулювання кришок колодязів зливової каналізації виконуються КП "Міські дороги". Відновлення дорожнього покриття проїзної частини і тротуарів у місцях регулювання кришок (камер) і ківерів повинні виконуватись КП "Міські дороги" протягом 24-х годин після закінчення робіт з їх регулювання.

10.17.9. Відновлення дорожнього покриття після прокладки підземних комунікацій у зоні трамвайних шляхів чи після зняття трамвайних шляхів виконуються КП "Міські дороги" або іншим спеціалізованим підприємством за рахунок організацій, що виконують земляні роботи. Відновлення дорожнього покриття у межах трамвайної смуги повинно початися негайно після засипання траншеї.

10.17.2010. Вибірка надлишків землі, щебеню з траншеї (котловану), їхнє збирання під час відновлення дорожнього покриття виконуються силами організацій, що відновлюють дорожнє покриття, за рахунок організації, що виконує будівельні роботи. Організація, що відновлює покриття, зобов'язана після закінчення робіт негайно забрати матеріали та сміття, що залишилися.

10.17.2011. Відповідальність за нездачу траншеї (котловану) для відновлення дорожнього покриття і зелених насаджень несуть організації, що виконують земляні роботи.

10.17.2012. Якщо протягом року після здачі траншеї (котловану) для відновлення дорожнього покриття утворяться осідання, що викликають необхідність повторного виконання дорожніх робіт, підприємство, що проводило роботи з відновлення, здійснює відповідний ремонт за власний рахунок в строки, що встановлює Компетентний орган.

10.17.2013. Виконавець робіт протягом 24-х годин повинен повідомити Державну автомобільну інспекцію МВС України в Одеській області про закінчення робіт на проїзній частині дороги і зняття тимчасових дорожніх знаків.

10.18. До початку робіт з будівництва, реконструкції і капітального ремонту доріг і тротуарів повинні бути виконані всі роботи, передбачені комплексним чи окремим проектом робіт з будівництва нових, реконструкції і ремонту існуючих підземних мереж та споруд.

10.18.1. У випадку неможливості прокладки підземних комунікацій до початку дорожніх робіт замовник на цю прокладку зобов'язаний закласти труби або футляри в місцях перетинання проїзної частини і тротуару споруджуваної чи реконструйованої дороги.

10.18.2. Організації, що мають проектно-кошторисну документацію на прокладку через проїзну частину резервних труб, інші проектні роботи, при будівництві, реконструкції, капітальному ремонті дорожнього покриття вулиць зобов'язані провести ці роботи самостійно та в терміни, погоджені з Компетентним органом і організацією, що виконує дорожні роботи.

10.18.3. При прокладці підземних комунікацій у районах нового будівництва і на об'єктах реконструкції та капітального ремонту доріг, у випадку переносу дорожніх робіт на наступний рік організації, що виконують підземні роботи, повинні встановити кришки колодязів і камер ківера на рівні існуючого дорожнього покриття.

10.18.4. Регулювання кришок колодязів і камер, газових ківерів у межах до 25 см включно виконується організацією, що виконує дорожні роботи, при технічному контролі власників споруд.

Витрати на огородження і регулювання кришок колодязів і камер, ківерів повинні бути передбачені в кошторисах дорожніх робіт.

10.18.5. Регулювання кришок колодязів і камер, газових ківерів на висоту більш 25 см, опускання на проектну відмітку, спеціальний ремонт або заміна кришок самих колодязів і камер виконується власниками цих споруд у терміни виконання дорожніх робіт за свій рахунок.

10.18.6. Усі види робіт з ремонту, реконструкції, будівництва і зміні виду покриття доріг, під'їздів, тротуарів, стаціонарних автостоянок, місць для паркування гостьового та службового транспорту та здійснення заходів з благоустрою після прокладки і ремонту інженерних мереж на території міста, що є власністю територіальної громади, здійснюються КП "Міські дороги".

РОЗДІЛ 11. КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ МІСТА ОДЕСИ

11.1. Контроль за станом благоустрою території міста Одеси, а також контроль за дотриманням та здійсненням заходів, спрямованих на виконання вимог Закону України "Про благоустрій населених пунктів", цих Правил та інших нормативно-правових актів здійснюється органами місцевого самоврядування Одеської міської ради в межах наданих повноважень.

11.2. Самоврядний контроль у сфері благоустрою міста Одеси здійснюється Компетентним органом

Самоврядний контроль за станом благоустрою міста Одеси здійснюється шляхом:

1) проведення перевірок територій зі складанням протоколів та приписів відносно порушників законодавства;

2) розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

3) участі в обговоренні проектів благоустрою території міста Одеси, іншої технічної документації з благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування Одеської міської ради, підприємств, установ, організацій;

4) подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об'єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою території міста Одеси.

11.3. Громадський контроль у сфері благоустрою міста Одеси здійснюється громадськими інспекторами благоустрою міста згідно з Положенням про громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 16.01.2007 р. N 7.

11.4. Громадські інспектори благоустрою міста Одеси:

1) беруть участь у проведенні спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства у сфері благоустрою міста Одеси;

2) проводять перевірки і складають протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів і подають їх органам державного контролю у цій сфері та правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності.

11.5. Результати громадського контролю за станом благоустрою територій підлягають оприлюдненню на зборах мешканців відповідної території та розгляду органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному законодавством.

РОЗДІЛ 12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ

12.1. Невиконання або порушення передбачених Правилами вимог та обов'язків вважається порушенням цих Правил. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність, встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення та Законом України "Про благоустрій населених пунктів".

До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів притягаються особи, винні у:

1) порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів;

2) проектуванні об'єктів благоустрою міста з порушенням затвердженої в установленому законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм;

3) порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації об'єктів благоустрою;

4) порушенні правил благоустрою території міста;

5) порушенні режиму використання й охорони територій та об'єктів рекреаційного призначення;

6) самовільному зайнятті території (частини території) об'єкта благоустрою міста;

7) пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів та елементів благоустрою міста;

8) знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об'єктів озеленення міста, крім випадків, передбачених ст. 28 Закону України "Про благоустрій населених пунктів";

9) забрудненні (засміченні) території міста;

10) неналежному утриманні об'єктів та елементів благоустрою, у тому числі покриття доріг, тротуарів, освітленні територій міста тощо.

Законом може бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень у сфері благоустрою населених пунктів.

12.2. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до відповідальності, передбаченої законом, не звільняє їх від обов'язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог цього законодавства.

12.3. Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації, як правило, в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди. Відсутність таких такс, методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням органу місцевого самоврядування, на облаштування одного квадратного метра території міста або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення порушеного стану об'єкта.

12.4. Відновна вартість об'єктів благоустрою визначається Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року N 826 "Про затвердження Порядку визначення відновної вартості об'єктів благоустрою", та згідно з Методикою визначення відновної вартості об'єкта благоустрою, затвердженої наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 3 листопада 2008 року N 326.

12.5. У разі, якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою здійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на власних інженерних мережах чи власних об'єктах або якщо особу, яка пошкодила чи знищила елементи благоустрою, не виявлено, відновлювальні роботи проводяться за рахунок власника об'єкта благоустрою.

РОЗДІЛ 13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Перелік посадових осіб, уповноважених здійснювати контроль за станом благоустрою у м. Одесі, передбачений цими Правилами, визначається рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради.

13.2. Графічна частина Правил благоустрою території міста Одеси затверджується рішенням Одеської міської ради.

 

Секретар ради

О. Б. Бриндак

 

Додаток N 1
до Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини)
у новій редакції

ДОГОВІР N ____
на тимчасове порушення існуючого благоустрою території міста Одеси,
з подальшим його відновленням

м. Одеса

"___" 20__ р.

Компетентний орган в особі начальника _, що діє на підставі Положення, з однієї сторони та ____ (далі - Виконавець) в особі _________, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, що далі разом іменуються як Сторони, уклали цей Договір (далі - Договір) про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Компетентний орган надає право _______ на тимчасове порушення благоустрою території міста Одеси шляхом проведення робіт ________.

1.2. Місце проведення робіт: м. Одеса, вул. _____ на ділянці від до .

Загальна довжина (розміри) траси (розкопки) ________ м (кв. м).

1.3. Роботи проводяться у термін з______ по .

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Виконавець зобов'язується:

2.1.1. До початку, під час та наприкінці проведення робіт:

- виконати роботи у строк, встановлений Договором;

- дотримуватись вимог Правил благоустрою території міста Одеси;

- здійснити заходи з відновлення об'єкта благоустрою і території, що були пошкоджені внаслідок проведення робіт.

2.1.2. Надати до Компетентного органу:

- заяву;

- дефектний акт (у разі виникнення аварійної ситуації);

- договір підряду;

- графік проведення робіт;

- копію виписки з ЄДР;

- копію ліцензії на право проведення робіт підрядною організацією;

- копія проектної документації, погоджену у встановленому порядку;

- гарантійний лист про відновлення об'єкта благоустрою;

- технічний висновок про визначення методу проведення робіт;

- розпорядження міського голови про закриття вулиці чи обмеження руху транспорту зі схемою організації руху.

2.3. Компетентний орган зобов'язується:

- на вимогу Виконавця направити працівника Компетентного органу для актування подій, що унеможливлюють виконання ним зобов'язань за цим Договором.

3. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

3.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання та діє _____.

3.2. Компетентний орган має право достроково в односторонньому порядку розірвати договір у разі:

- виконання робіт з порушенням вимог затвердженої проектної документації, містобудівних, будівельних, санітарних норм і правил та Правил благоустрою території міста Одеси;

- виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;

- виникнення під час виконання робіт загрози населенню та території міста.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Виконавець несе відповідальність за дотримання графіку виконання робіт, строків початку та закінчення робіт, а також якості робіт з відновлення об'єкта благоустрою та належне виконання інших зобов'язань відповідно до цього Договору.

4.1.1. Виконавець робіт сплачує відновну вартість об'єкта благоустрою у разі пошкодження об'єкта благоустрою та невжиття заходів щодо його відновлення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року N 826 "Про затвердження Порядку визначення відновної вартості об'єктів благоустрою" та згідно з Методикою визначення відновної вартості об'єкта благоустрою, затвердженої наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 3 листопада 2008 року N 326.

4.2. У разі порушення виконавцем строку закінчення робіт більш ніж на 3 робочі дні виконавець сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ та штраф у розмірі 20 % від суми мінімальної заробітної плати, встановленої чинним законодавством на день виконання робіт.

4.3. Пеня та штраф сплачується на такі платіжні реквізити:

Банк - ____;

Розрахунковий рахунок - _____;

МФО __________;

Код ЄДРПОУ __________;

Одержувач - ____;

Код бюджетної класифікації - ;

Призначення платежу: .

4.4. В разі невідповідності якості виконаних робіт з відновлення об'єкта благоустрою вимогам відповідних норм і стандартів Виконавець за власний рахунок та своїми силами усуває виявлені недоліки у строки, встановлені за погодженням Сторін.

4.5. Виправлення Виконавцем недоліків не звільняє його від сплати пені та штрафу з підстав та на умовах, визначених пунктами 4.2, 4.3, 4.4 цього Договору.

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Сторони вживають всі заходи для врегулювання спорів та розбіжностей, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору, шляхом проведення переговорів.

5.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

5.3. Цей Договір укладено українською мовою в двох однакових примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

6. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

Секретар ради

О. Б. Бриндак

 

Додаток N 2
до Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини)
у новій редакції

ДОГОВІР N ____
на тимчасове порушення існуючого благоустрою території міста Одеси,
з подальшим його відновленням

м. Одеса

"___" 20 __ р.

Компетентний орган в особі начальника ___________, що діє на підставі Положення, з однієї сторони та (далі - Виконавець) в особі ___________, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, що далі разом іменуються як Сторони, уклали цей Договір (далі - Договір) про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Компетентний орган надає право на тимчасове порушення благоустрою території міста Одеси шляхом _______.

1.2. Місце проведення робіт: м. Одеса, вул. _.

1.3. Роботи проводяться у термін з ___ по __.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Виконавець зобов'язується:

2.1.1. До початку, під час та наприкінці проведення робіт:

- дотримуватись вимог Правил благоустрою території міста Одеси;

- виконувати роботи з суворим дотриманням строків закінчення робіт;

- здійснити заходи з відновлення об'єкта благоустрою і території, що були пошкоджені внаслідок проведення робіт.

2.1.2. Надати до Компетентного органу:

- заяву;

- виписку з ЄДР;

- гарантійний лист про відновлення об'єкта благоустрою КП "Міські дороги", КП "Міськзелентрест" або інших спеціалізованих підприємств (у разі встановлення засобів зовнішньої реклами);

- дозвіл інспекції ДАБК в Одеській області (при встановленні тимчасового огородження при проведенні робіт з будівництва, реконструкції та ремонту);

- копії документів на право землекористування та право власності будинку, споруди (при встановленні тимчасового огородження при проведенні робіт з будівництва, реконструкції та ремонту);

- копію проекту організації будівництва (при встановленні тимчасового огородження при проведенні робіт з будівництва, реконструкції та ремонту);

- копію рішення виконавчого комітету Одеської міської ради про надання дозволу на будівництво або реконструкцію (при встановленні тимчасового огородження при проведенні робіт з будівництва, реконструкції та ремонту);

- план-схему розташування будівельних лісів (у разі проведення робіт зі встановлення будівельних лісів);

- копію паспорта пофарбування та оздоблення фасаду будинку, погодженого у встановленому порядку(у разі проведення робіт з встановлення будівельних лісів);

- копію дозволу на розміщення зовнішньої реклами (у разі встановлення засобів зовнішньої реклами);

- копію схеми розміщення транспортних засобів, погоджену заступником міського голови, начальником відділу ДАІ ГУМВС України в Одеській області, головою районної адміністрації, директором департаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, начальником Компетентного органу та начальником управління дорожнього господарства Одеської міської ради (при проведенні робіт з влаштування місць стоянки транспортних засобів);

- схему складування будівельних матеріалів (у разі необхідності);

2.2. Компетентний орган зобов'язується:

- на вимогу Виконавця направити працівника Компетентного органу для актування подій, що унеможливлюють виконання ним зобов'язань за цим Договором.

3. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

3.1. Цей Договір набуває чинності з "___" 201_ р. та діє до "___" 201_ р.

3.2. Компетентний орган має право достроково в односторонньому порядку розірвати договір у разі:

- виконання робіт з порушенням вимог затвердженої проектної документації, містобудівних, будівельних, санітарних норм і правил та Правил благоустрою території міста Одеси;

- виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;

- виникнення під час виконання робіт загрози населенню та території міста.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Виконавець несе відповідальність за відновлення об'єкта та елементів благоустрою після проведення робіт.

4.2. Виконавець робіт сплачує відновну вартість об'єкта та елемента благоустрою у разі пошкодження об'єкта та елемента благоустрою та не вжиття заходів щодо його відновлення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року N 826 "Про затвердження Порядку визначення відновної вартості об'єктів благоустрою" та згідно з Методикою визначення відновної вартості об'єкта благоустрою, затвердженої наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 3 листопада 2008 р. N 326.

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Сторони вживають всі заходи для врегулювання спорів та розбіжностей, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору, шляхом проведення переговорів.

5.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

5.3. Цей Договір укладено українською мовою в двох однакових примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

6. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

Секретар ради

О. Б. Бриндак

 

Додаток N 3
до Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини)
у новій редакції

ПОРЯДОК
формування річного плану заходів з утримання і ремонту об'єктів благоустрою м. Одеси

1. Компетентний орган розглядає і координує складання річного плану з утримання і ремонту об'єктів благоустрою м. Одеси (далі - Річний план).

2. Компетентний орган не пізніше ніж за 45 днів до початку року дає оголошення на офіційному сайті міста www.odessa.ua про необхідність представлення заяв для включення в річний план заходів з утримання і ремонту об'єктів благоустрою м. Одеси наступного року.

3. Фізичні і юридичні особи, що мають намір здійснювати роботи з благоустрою на прилеглій або закріпленій за ними території, повинні надати до Компетентного органу в друкованому і електронному вигляді:

- заяву про проведення робіт з благоустрою території;

- план заходів з проведення робіт з благоустрою території, термінів проведення робіт та відповідальних осіб;

- схему благоустрою прилеглої або закріпленої території, на якій планується здійснювати роботи відображеної на геодезичній основі в масштабі М 1:500.

4. Для комунальних підприємств заява, план заходів та схема благоустрою прилеглої або закріпленої території, на якій планується здійснити роботи, узгоджується уповноваженим органом.

5. Компетентний орган затверджує або відмовляє у затвердженні заяви, плану заходів та схеми благоустрою прилеглої або закріпленої території, на якій планується здійснювати роботи, та формує річний план заходів з утримання і ремонту об'єктів благоустрою м. Одеси.

Укладання договорів з утримання об'єктів благоустрою здійснюється при наявності узгоджених Компетентним органом заяви, плану заходів та схеми благоустрою прилеглої або закріпленої території, на якій планується здійснювати роботи.

6. У разі пропущення встановленого терміну заявник звертається до Компетентного органу із заявою, в якій вказуються обставини, з яких у зазначені терміни не було надано відповідну заяву. Компетентний орган на підставі отриманої інформації вносить доповнення до річного плану.

7. Звіт про виконання заходів щоквартально надається заявниками до Компетентного органу до 1-го числа першого місяця наступного кварталу.

8. Річний план заходів з утримання і ремонту об'єктів благоустрою розміщується на офіційному сайті міста www.odessa.ua.

 

Секретар ради

О. Б. Бриндак

 

Додаток N 4
до Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини)
у новій редакції

ПОРЯДОК
визначення відновної вартості зелених насаджень у місті Одесі

1. Загальні положення

1.1. Порядок визначення відновної вартості зелених насаджень у місті Одесі встановлює механізм визначення відновної вартості зелених насаджень (дерев, кущів, газонів, квітників), що підлягає сплаті при видаленні зелених насаджень або при їх втраті у зв'язку із відведенням земельної ділянки у встановленому порядку юридичній або фізичній особі.

1.2. Порядок визначення відновної вартості всіх видів зелених насаджень у місті Одесі розроблено відповідно до: Закону України "Про благоустрій населених пунктів"; Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 р. N 1045; Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України (далі - Правила), затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 р. N 105, на підставі Методики визначення відновної вартості зелених насаджень (далі - Методика), затвердженої наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12.05.2009 р. N 127. При цьому враховано особливості створення та утримання зелених насаджень м. Одеси та нормативні документи, прийняті Кабінетом Міністрів України, Мінекономіки і Держкомстатом України та іншими державними відомствами з питань визначення та переоцінки балансової вартості основних фондів.

1.3. Відновна вартість зелених насаджень - це вартість, яка визначає їхню цінність, включаючи витрати на відновлення.

2. Визначення відновної вартості зелених насаджень та порядок її сплати:

2.1. Визначення відновної вартості зелених насаджень здійснюється комісією з видалення зелених насаджень, створеною відповідно до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 р. N 1045, яка складає акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, зразок якого наведений у додатку 1 до Методики.

2.2. Проект розрахунку з визначення відновної вартості зелених насаджень у м. Одесі, які підлягають видаленню, готується комунальним підприємством "Міськзелентрест" з врахуванням вимог цього Порядку безкоштовно.

2.3. Визначення (розрахунок) відновної вартості зелених насаджень у м. Одесі, які підлягають видаленню, здійснюється відповідно до вимог Методики.

2.4. Зони містобудівної цінності визначаються від міського центру - Спасо-Преображенського Кафедрального собору, що знаходиться по вул. Преображенській на Соборній площі.

2.5. Видалення зелених насаджень здійснюється після отримання погодженого з територіальними органами центрального органу виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища акта обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, та з оформленням ордера на видалення зелених насаджень, зразок якого наведений у додатку 2 до Методики.

2.6. Відновна вартість зелених насаджень перераховується на окремий рахунок комунального підприємства "Міськзелентрест".

2.7. Ордер на знесення, пересадку зелених насаджень уповноважений виконавчий орган Одеської міської ради видає не пізніше наступного робочого дня після подання заявником документа про сплату відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.

2.8. Сухостійні та аварійні дерева оцінці не підлягають і зносяться без сплати відновної вартості на підставі актів обстеження їх стану комісією з видалення зелених насаджень, погоджених в установленому порядку із територіальними органами центрального органу виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища.

2.9. Сплата відновної вартості зелених насаджень не проводиться у разі:

- реконструкції або капітального ремонту об'єкта благоустрою, які здійснюються за рахунок коштів бюджету м. Одеси;

- знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів;

- ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах населеного пункту;

- відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється деревами;

- проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі;

- досягнення деревом вікової межі;

- провадження господарської діяльності на території розсадників з вирощування декоративних дерев та кущів;

- ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації;

- будівництва культових будівель та будівель, необхідних для їх обслуговування, що здійснюється релігійними організаціями, статути (положення) яких зареєстровано в установленому законом порядку (за умови погодження такого будівництва з Мінприроди та Держкомнацрелігій).

 

Секретар ради

О. Б. Бриндак

 

Додаток N 5
до Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини)
у новій редакції

ПОРЯДОК
визначення пайової участі власників (орендарів) будівель та споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, а також власників (орендарів) пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі для утримання об'єктів благоустрою, розташованих в прибережній та парковій зонах, скверах та на територіях для експлуатації фонтанів, бюветних гідротехнічних комплексів, ставків

1. Порядок визначення пайової участі власників (орендарів) будівель та споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, а також власників (орендарів) пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі для утримання об'єктів благоустрою (далі - Порядок) розроблений з метою забезпечення належного утримання та своєчасного ремонту об'єктів благоустрою та реалізації положень ст. 15 Закону України "Про благоустрій населених пунктів".

Дія Порядку поширюється на власників (орендарів) будівель та споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, а також на власників (орендарів) пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, розташованих в прибережній та парковій зонах, скверах та на територіях для експлуатації фонтанів, бюветних гідротехнічних комплексів, ставків, та на комунальні підприємства, що утримують такі об'єкти благоустрою.

2. Пайова участь в утриманні об'єктів благоустрою передбачає компенсацію частини поточних витрат на утримання в належному стані, а також участь у формуванні коштів, необхідних для ремонту, модернізації та розвитку інфраструктури для об'єктів благоустрою.

Порядок призначений для визначення розміру (долі) загального обсягу коштів, який повинні, згідно з договорами, укладеними з комунальним підприємством, що утримує об'єкти благоустрою, внести власники (орендарі) будівель та споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, а також власники (орендарі) пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі.

3. Підосновою визначення пайової участі є річний план заходів з утримання та ремонту об'єктів благоустрою та відповідний кошторис витрат на утримання в належному стані об'єктів благоустрою.

Річний план заходів з утримання і ремонту об'єктів благоустрою розробляється кожним комунальним підприємством, що утримують об'єкти благоустрою, на підставі Порядку формування річного плану заходів з утримання і ремонту об'єктів благоустрою, затвердженого додатком 3 до Правил благоустрою території міста Одеси, погоджується уповноваженим органом по кожному комунальному підприємству відповідно до вимог Закону України "Про благоустрій населених пунктів" та затверджується на підставі розділу 3 Правил благоустрою території міста Одеси та інших нормативно-правових актів.

Кошторис витрат на утримання в належному стані об'єктів благоустрою розробляється кожним комунальним підприємством та затверджується уповноваженим органом по кожному комунальному підприємству.

До кошторису витрат надається:

а) економічне обґрунтування витрат на утримання в належному стані об'єкта благоустрою;

б) проект штатного розкладу на наступний рік;

в) перелік майна, що знаходиться на балансі комунального підприємства, із зазначенням залишкової вартості та нарахованої амортизації;

г) пояснювальна записка.

4. Загальний обсяг коштів, який планується отримати в якості пайової участі від власників (орендаторів) будівель і споруд (Дп.у.), визначається на підставі кошторису витрат на утримання в належному стані об'єктів благоустрою з урахуванням прибутку. При цьому, загальна рентабельність при визначенні прибутку комунального підприємства від пайової участі не повинна перевищувати 10 відсотків.

Фінансування заходів з капітального ремонту, модернізації та розвитку (створення нових елементів) інфраструктури об'єктів благоустрою може здійснюватися за рахунок амортизаційних відрахувань та інвестиційної складової у прибутку комунального підприємства, яка формується за рахунок прибутку від пайової участі, оренди, інших послуг, що їх надає комунальне підприємство, тощо.

5. Розмір пайової участі визначається з урахуванням класифікації та характеристики об'єктів (будівель, споруд тощо) оренди чи об'єктів, розташованих на території об'єкта благоустрою, власником яких є інші фізичні чи юридичні особи.

Класифікація та характеристика таких об'єктів щорічно, при формуванні фінансових планів, затверджується комунальним підприємством, що утримує об'єкт благоустрою, та погоджується уповноваженим органом, який здійснює контроль за ефективною діяльністю відповідних комунальних підприємств.

Протягом року комунальне підприємство за погодженням з уповноваженим органом може вносити до затвердженої класифікації та характеристики обґрунтовані та належним чином оформлені зміни та доповнення.

По кожній групі об'єктів повинні бути встановлені наступні характеристики:

- планова кількість об'єктів відповідної групи;

- загальна планова площа, яку займають об'єкти цієї групи, у м2 - Si (згідно з нормативними вимогами, договором оренди твердого покриття, орендою земельної ділянки тощо);

- розрахункова кількість місяців сплати коштів (пайової участі) у сезонний та міжсезонний періоди - Мсі та Ммі;

- понижуючий коефіцієнт міжсезонного періоду - Км (встановлюється з урахуванням виду діяльності об'єктів відповідної групи тощо);

- коригуючий коефіцієнт, що враховує комерційну привабливість об'єктів - Кк (встановлюється з урахуванням місця розташування та виду діяльності об'єктів відповідної групи тощо).

6. Визначається умовно-розрахункова площа на рік - Spi - по кожній групі об'єктів:

Spi = Si * (Мсi + Ммi * Км) * Кк

При цьому середньозважене значення Кк повинно дорівнювати 0,98 - 1,02, тобто

n

 

 

n

 

е

Spi

=

е

Sсi + Ммi * Км) з похибкою, що не перевищує 2 %,

i=n

 

 

i=n

 

де n - кількість груп об'єктів.

7. Базова вартість пайової участі у гривнях на один м2 умовно-розрахункової площі (Тб) визначається як:

 

 

 

 

n

 

Тб

=

Дп.у.

/

е

Spi

 

 

 

 

i=n

 

8. Розмір пайової участі (грн./рік) конкретного власника об'єкта (об'єктів), що розташовані на території об'єкта благоустрою, або орендаря таких об'єктів, визначається як добуток базової вартості пайової участі на умовно-розрахункову площу, яку займають об'єкти цього власника (орендаря).

9. Розміри пайової участі власників (орендарів) будівель та споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, а також власників (орендарів) пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі для утримання об'єктів благоустрою щорічно встановлюються рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради для кожного комунального підприємства.

10. У разі зміни протягом строку дії розмірів пайової участі обсягу окремих витрат, пов'язаних з утриманням в належному стані об'єктів благоустрою, з причин, які не залежать від комунального підприємства, зокрема збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, цін (тарифів) на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, може проводитися перерахування розміру пайової участі шляхом коригування лише тих складових частин їх структури, за якими відбулися цінові зміни в бік збільшення або зменшення.

11. Використання коштів, передбачених на ремонт, модернізацію та розвиток інфраструктури об'єктів благоустрою, здійснюється з обов'язковим врахуванням пропозицій відповідної громадської ради підприємців, склад якої по кожному комунальному підприємству затверджується уповноваженим органом.

12. Між відповідними комунальними підприємствами та власниками (орендарями) будівель та споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, а також власниками (орендарями) пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, укладається договір пайової участі, в якому визначаються права, обов'язки та відповідальність сторін, розмір пайової участі та порядок розрахунків (додаток до додатка N 5 додається).

 

Секретар ради

О. Б. Бриндак

 

Додаток до додатка N 5
до Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини)
у новій редакції

Примирний договір N ___
про пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою

м. Одеса

"___" 20__ р.

Комунальне підприємство ___________ (код ОКПО____), далі Підприємство, в особі ____, який діє на підставі Статуту (), з однієї сторони, та приватне підприємство (СПД, ТОВ) "_________", далі Користувач, з другої сторони, а разом Сторони, уклали чинний договір (далі - Договір) про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Підприємство здійснює заходи з благоустрою об'єктів, що утримують, а Користувач бере на себе зобов'язання з пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою згідно із затвердженим річним планом заходів з утримання та ремонту об'єктів благоустрою.

1.2. Форма пайової участі Користувача - грошова, розмір якої визначається згідно з Порядком визначення пайової участі власників (орендарів) будівель та споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, а також власників (орендарів) пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі для утримання об'єктів благоустрою, розташованих в прибережній та парковій зонах, скверах та на територіях для експлуатації фонтанів, бюветних гідротехнічних комплексів, ставків, затвердженим ____.

1.3. Розрахунок розміру пайової участі додається до даного Договору та є його невід'ємною частиною.

2. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Правовідносини Сторін регулюються у відповідності з чинним законодавством України, рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, розпорядженнями міського голови, цим Договором.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Обов'язки Підприємства:

3.1.1. Здійснювати поточне утримання та благоустрій об'єкта благоустрою, а саме: (_).

3.1.2. Сприяти водопостачанню, водовідведенню, вивозу сміттєвих відходів та електропостачанню Користувача з використанням власних інженерних мереж Підприємства.

3.1.3. Контролювати своєчасність сплати Користувачем щомісячних сум пайової участі.

3.2. Права Підприємства:

3.2.1. У випадку невиконання або неналежного виконання Користувачем умов даного Договору Підприємство має право на дострокове розірвання Договору з власної ініціативи шляхом письмового попередження Користувача. При цьому, Користувач буде зобов'язаний сплатити штраф у подвійному розмірі щомісячної суми пайової участі, нарахованої за літній період.

3.2.2. Підприємство має право відмовити в укладенні Договору про пайову участь в утриманні об'єкта благоустрою потенційному Користувачу, який перебував у договірних відносинах з Підприємством в попередній період та недобросовісно виконував свої зобов'язання в частині сплати Підприємству коштів, та який має заборгованість перед Підприємством станом на кінець попереднього договірного періоду.

3.3. Обов'язки Користувача:

3.3.1. Своєчасно вносити суму пайової участі, передбачену пп. 1.4, 1.5 Договору, в строки та порядку, встановлені в Розділі 4 Договору, незалежно від результатів господарської діяльності об'єктів Користувача протягом всього періоду дії Договору.

3.3.2. Експлуатувати об'єкт у відповідності з його призначенням.

3.3.3. Здійснювати самостійно прибирання території, прилеглої до об'єкта Користувача, в радіусі 5 метрів (не на піщаній зоні) та 50 метрів (на піщаній зоні).

3.3.4. Утримувати об'єкт, вказаний в додатку до Договору, в належному стані та вигляді, що відповідає проектній документації. Об'єкт в цілому, його складові частині та елементи необхідно використовувати з дотриманням норм естетичних та інших вимог.

3.3.5. Неухильно виконувати санітарні, протипожежні та інші норми та правила, рішення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування та розпорядження міського голови.

3.4. Права Користувача:

3.4.1. Користувач після укладення Договору та сплати необхідних сум пайової участі, а також за наявності всіх дозвільних документів, має право для здійснення підприємницької діяльності.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Користувач сплачує щомісячну суму пайової участі, розмір якої визначено згідно з Порядком визначення пайової участі власників (орендарів) будівель та споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, для утримання об'єктів благоустрою, та вказано в додатку 1 до даного Договору.

Строк оплати - до 5 (п'ятого) числа поточного місяця, в якому здійснюється підприємницька діяльність. Користувач за власним бажанням може здійснювати передплату і за більший період часу.

Оплата суми пайової участі здійснюється Користувачем шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підприємства або шляхом внесення коштів до каси.

4.2. Обов'язковою умовою при підписанні Договору є передплата сум пайової участі за два літні місяці кожного відповідного року.

4.3. При зміні розміру пайової участі перерахунок буде здійснено з дня вступу в дію відповідного рішення виконавчого комітету Одеської міської ради та оформлено у вигляді додатка до даного Договору.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за даним Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену Договором та чинним законодавством України.

5.2. За прострочення сплати суми пайової участі від 10 (десяти) днів до 20 (двадцяти) днів включно Користувач сплачує Підприємству пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення.

5.3. У випадку відставання від графіка оплати на 21 (двадцять один) та більше днів Підприємство вносить подання відповідному органу Одеської міської ради про відзив дозволу на розміщення об'єкта торгівлі або сфери послуг Користувача. При цьому, Користувач сплачує Підприємству штраф у подвійному розмірі місячної суми пайової участі, нарахованої за літній період.

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6.1. Кожна зі Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язання, яке стало наслідком надзвичайного характеру (далі - форс-мажорні обставини), які виникли після підписання даного Договору, і Сторони не могли ані передбачити, ані уникнути цих обставин розумними засобами.

6.2. До форс-мажорних обставин відносяться: стихійні лиха, війни, військові дії, забастовки.

6.3. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за даним Договором, зобов'язана протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня, коли їй стало відомо про настання форс-мажорних обставин, направити іншій Стороні письмове повідомлення про настання даних обставин з додаванням висновку відповідного, спеціально уповноваженого органу, про настання форс-мажорних обставин з пропозицією змінити умови Договору.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Договір вступає в дію з ___ та діє до ___________.

8. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

8.1. У випадку зміни місця знаходження (місця проживання) або зміни найменування осіб, які підписали Договір, Сторона зобов'язана в 10-денний строк письмово повідомити іншу Сторону.

В разі розбіжності фактичного місця проживання Користувача з місцем його реєстрації в паспорті, Користувач зобов'язаний вказати в Договорі обидві адреси (фактичну та реєстраційну).

8.2. Договір може бути розірвано за згодою Сторін шляхом подачі однією Стороною іншій письмового повідомлення в строк, не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дня розірвання Договору. При цьому, раніше сплачені суми пайової участі з благоустрою об'єкта не належать поверненню.

8.3. Зміни до Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін шляхом письмового оформлення додаткової угоди.

8.4. За згодою Сторін в Договір можуть бути внесені інші умови з метою конкретизації обставин, пов'язаних з пайовою участю Користувача в розвитку та благоустрої об'єкта благоустрою, у вигляді доповнень до Договору.

8.5. Будь-які спори, що виникають в процесі виконання умов Договору, розв'язуються Сторонами в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

8.6. Всі додатки та доповнення до тексту даного Договору є його невід'ємною частиною.

8.7. Договір складено в 2-х екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному екземпляру кожній зі Сторін.

8.8. Підприємство має статус платника податків на загальних засадах.

8.9. Користувач має статус платника податків ________.

9. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПІДПРИЄМСТВО

КОРИСТУВАЧ

____

____

____

____

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали