ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
Тридцять шоста сесія V скликання

РІШЕННЯ

від 23.12.2009 р. N 1123

Про затвердження Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку і дотримання тиші у м. Житомирі

На підставі ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та ст. 34 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" міська рада вирішила:

1. Затвердити Правила благоустрою, забезпечення чистоти, порядку і дотримання тиші у м. Житомирі, що додаються.

2. Рішення міської ради від 27.09.2000 р. N 165 "Про затвердження Правил благоустрою території міста, забезпечення в ньому чистоти і порядку" вважати таким, що втратило чинність.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Марцуна О. В.

 

Міський голова

В. Т. Шелудченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Житомирської міської ради
23.12.2009 N 1123

ПРАВИЛА
благоустрою, забезпечення чистоти, порядку і дотримання тиші у м. Житомирі

Загальні положення

Правила благоустрою м. Житомира (надалі Правила) є місцевим нормативно-правовим актом, вимоги якого відповідно до статті 144 Конституції України, є обов'язковим для виконання на відповідній території органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, посадовими, юридичними та фізичними особами.

1. Нормативно-правові основи застосування Правил

1.1. Нормативно-правовою базою визначення структури, змісту та застосування Правил є сукупність законодавчих та підзаконних актів, в тому числі державних норм, якими регламентуються питання містобудування, житлово-комунальних відносин, земельних та майнових відносин, охорони здоров'я громадян, охорони природи, збереження культурної спадщини тощо, а також розподілу повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування при вирішенні зазначених питань.

1.2. Правовою підставою Правил є Конституція України, закони України:

-  "Про місцеве самоврядування в Україні";

-  "Про благоустрій населених пунктів";

- "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";

- "Про охорону навколишнього природного середовища";

- "Про відходи";

- "Про охорону культурної спадщини";

- "Про основи містобудування;"

- "Про планування і забудову територій";

- "Про рекламу";

- "Про житлово-комунальні послуги";

- "Про дорожній рух";

- "Про карантин рослин";

- "Про тваринний світ";

- "Про захист населення від інфекційних хвороб";

- "Про захист тварин від жорстокого поводження";

- "Про ветеринарну медицину";

Постанова Верховної Ради України "Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (призупинення) або припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів у випадку порушення ними законодавства про охорону навколишнього середовища";

Постанови Кабінету Міністрів України:

- від 01.08.2006 N 1045 "Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах";

- від 04.03.2004 N 265 "Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами";

- від 08.04.99 N 559 "Про такси для обчислення розміру збитку, заподіяного зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів";

- від 15.06.2006 N 826 "Про затвердження Порядку визначення відновної вартості об'єктів благоустрою";

- від 30.09.2009 N 1104 "Деякі питання надання дозволів на виконання підготовчих та будівельних робіт";

- від 26.08.2009 N 982 "Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності";

Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 N 105 "Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах";

Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 N 76 "Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій";

Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12.05.2009 N 127 "Про затвердження Методики визначення відновної вартості зелених насаджень".

1.3. Правила регулюють права і обов'язки учасників правовідносин в області благоустрою територій міста, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку у місті.

1.4. Правила включають загальнообов'язкові на території міста норми, за порушення яких настає відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.

1.5. Учасниками правовідносин з питань благоустрою відповідно до цих Правил є керівники й інші посадові особи підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування (далі "відповідальні посадові особи"), фізичні особи, громадяни, а також посадові особи, уповноважені здійснювати контроль за станом благоустрою в місті Житомирі.

1.6. Контроль і нагляд за дотриманням цих Правил і координація дій відповідальних посадових осіб здійснюється виконавчим комітетом Житомирської міської ради згідно з повноваженнями, делегованими йому законодавством, управліннями комунального та житлового господарства міської ради, інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю в Житомирській області, КП "Інспекція з благоустрою м. Житомира", муніципальним підрозділом з охорони об'єктів комунальної власності управління державної служби охорони при УМВС України в Житомирській області та міською СЕС.

1.7. Громадський контроль за виконанням вимог, встановлених цими Правилами, здійснюється об'єднаними громадян, створеними відповідно до законодавства, та всіма членами територіальної громади, обізнаними у цих вимогах.

2. Сфера дії цих Правил та учасники правовідносин у сфері благоустрою

2.1. Благоустрій міста передбачає:

1) розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій міста у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних комплексів і об'єктів;

2) організацію належного утримання та раціонального використання територій будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення;

3) створення умов для реалізації прав суб'єктами у сфері благоустрою.

2.2. Суб'єкти у сфері благоустрою міста.

Суб'єктами у сфері благоустрою міста є органи державної влади, виконавчий комітет Житомирської міської ради, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, громадяни.

2.3. Об'єкти у сфері благоустрою міста.

До об'єктів благоустрою міста належать:

1) території загального користування:

а) парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери, майданчики тощо;

б) пам'ятники культурної та історичної спадщини;

в) майдани, площі, бульвари, проспекти;

г) вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

д) пляжі;

е) кладовища;

ж) інші території загального користування.

2) прибудинкові території;

3) території будівель та споруд інженерного захисту територій;

4) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору або рішень виконавчого комітету про закріплення територій;

5) до об'єктів благоустрою можуть належати інші території в межах міста.

2.4. Елементи благоустрою.

Елементами благоустрою є:

1) тверде покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів;

2) зелені насадження загального, обмеженого і спеціального призначення, у тому числі снігозахисні та протиерозійні уздовж вулиць і доріг в парках, скверах, на алеях, бульварах, в садах, інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно - захисних зонах, на прибудинкових територіях;

3) будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;

4) засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами;

5) технічні засоби регулювання дорожнього руху;

6) будівлі та споруди системи інженерного захисту територій;

7) обладнання (елементи) дитячих, спортивних, господарських та інших майданчиків;

8) малі архітектурні форми;

9) інші елементи благоустрою, визначені нормативно - правовими актами;

10) комплекси та об'єкти монументального мистецтва.

3. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою

3.1. Загальні положення.

Організацію благоустрою міста забезпечують міська рада та її виконавчий комітет, інші органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації відповідно до повноважень, установлених законодавством України.

Благоустрій здійснюється в обов'язковому порядку на всій території міста. Фінансування державних програм благоустрою міста та програм з благоустрою об'єктів, які перебувають у державній власності, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Рішення міської ради, її виконавчого комітету та розпорядження міського голови нормативні акти інших уповноважених органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо благоустрою міста є обов'язковим для виконання на території міста підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

3.2. Порядок утримання території об'єктів благоустрою.

Виконавчий комітет міської ради в межах повноважень визначає на конкурсних засадах балансоутримувачів для організації благоустрою та утриманню об'єктів благоустрою державної та комунальної форми власності, у тому числі мостів, шляхопроводів, доріг, об'єктів зовнішнього освітлення, скверів, парків та інших об'єктів земельного господарства, полігону ТПВ, кладовищ, пляжів та інших згідно з виділеними лімітами бюджетних коштів на їх утримання.

При розташуванні на об'єктах благоустрою будівель та споруд торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення їх власники зобов'язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а також на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем, забезпечують належне утримання іншої закріпленої за ними території (прилеглої території) та/або брати пайову участь в утримуванні об'єкта благоустрою. Обсяги пайової участі визначає власник об'єкта благоустрою згідно з нормативами, затвердженими у встановленому порядку.

Утримання інших територій міста виконується їх власниками, підприємствами, організаціями, установами різних форм власності, фізичними та юридичними особами відповідно до цих Правил.

Проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою м. Житомира здійснюється відповідно до Порядку (ГКН 04.00.20019-2004), затвердженого центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

Обов'язковою вимогою інженерного захисту території, утримання будівель, споруд та інженерного обладнання з урахуванням наявності охоронних та санітарно-захисних зон є:

узгодження (погодження) на проведення комплексного благоустрою суб'єктами благоустрою:

а) з власниками (балансоутримачами), орендарями, користувачами будівель і споруд на використання і експлуатацію, будівництво, реконструкцію та ремонт;

б) з власниками та землекористувачами земельних ділянок.

- отримання, перереєстрація та продовження суб'єктами благоустрою дозволів та ордерів, які надаються уповноваженими на те органами місцевого самоврядування та органами державної виконавчої влади на проведення комплексного благоустрою;

- здійснення проектування, будівництва та реконструкції об'єктів комплексного благоустрою на основі генерального плану міста, комплексних транспортних схем та схем організації дорожнього руху, детальних планів територій та проектів забудови території житлових районів, мікрорайонів (кварталів), планів червоних ліній з урахуванням природно - кліматичних умов і містобудівних особливостей міста, експлуатаційних, екологічних та санітарних норм і правил, умов безпеки руху транспорту та пішоходів, етапності будівництва, реконструкції і капітального ремонту;

- роботи з комплексного благоустрою території, розташованих над інженерними мережами та комунікаціями, виконувати з дотриманням умов та нормативів щодо їх безпечної експлуатації;

- контроль за дотриманням суб'єктами благоустрою умов та збереження належної експлуатації інженерних мереж та комунікацій покладається на їх власника.

Прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель чи споруд без проведення комплексного благоустрою відповідної території забороняється.

3.3. Організація та прибирання території об'єктів благоустрою.

Під прибиранням території об'єктів благоустрою розуміють санітарне очищення елементів благоустрою, а саме: покриття вулично-дорожньої мережі, зелені насадження, малі архітектурні форми тощо, що знаходяться на території, збирання та перевезення у встановлені місця відходів, вуличного змету, листя, гілля, снігу, льоду тощо.

Роботи з прибирання об'єктів благоустрою мають сезонний характер: літні та зимові.

Під час літнього прибирання здійснюються роботи з:

- естетичного прибирання, очищення та миття об'єктів благоустрою;

- перевезення вуличного змету;

- періодично прибираються залишки технологічних матеріалів, що застосовувалися для зимового утримання доріг; наноси грунту після зливових дощів, очищаються відстійники зливоприймальних колодязів і труб зливостоків, згрібання та вивезення опалого листя, поливання дорожнього покриття в спеку.

Роботи з зимового прибирання включають:

- оброблення покриття технологічними матеріалами, що запобігають утворенню ожеледиці та сприяють її ліквідації;

- згрібання та підмітання снігу;

- розчищення снігових валів;

- видалення снігу;

- сколювання та видалення льоду;

- підмітання за тривалої відсутності снігопаду.

Роботи з прибирання виконуються вручну, механічно та комплексно.

Прибирання вулиць, доріг, провулків, узвозів, пішохідних та велосипедних доріжок здійснюються згідно з вимогами Технічних правил ремонту та утримання міських вулиць та доріг КТМ 204 Україна 010-94.

3.4. Утримання будинків та благоустрій прибудинкових, прилеглих, закріплених територій багатоквартирних житлових будинків, адміністративних, виробничих будівель, офісів.

Утримання будинків і прибудинкових територій - господарська діяльність, спрямована на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення експлуатації або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до неї (закріпленої) прибудинкової території відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством. Балансоутримувачі, власники житлових будинків, офісів (уповноважені співвласники) зобов'язані:

- здійснювати своєчасне планування та проведення їх ремонту;

- забезпечувати технічне обслуговування конструктивних елементів і технічного обладнання, санітарне обслуговування допоміжних приміщень і прибудинкової території.

Прибудинковою територією є територія навколо житлового будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування житлового будинку.

Прибудинкова територія включає: територію під житловим будинком або житловими будинками; проїзди та тротуари; озеленені території; ігрові майданчики для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку; майданчики для відпочинку дорослого населення; майданчики для занять фізичною культурою; майданчики для тимчасового зберігання автомобілів; майданчики для господарських цілей; майданчики для вигулювання собак, інші території, пов'язані з утриманням та експлуатацією будинків та інших об'єктів благоустрою. Розміри земельних ділянок прибудинкових територій визначаються відповідно до державних норм і правил та затвердженої проектно-технічної документації.

Власником (уповноваженим співвласником) балансоутримувачем приміщення, будинку, споруди, офісу, житлового комплексу будинків і споруд є фізична або юридична особа, якій належить право володіння, користування та розпорядження приміщенням, будинком, спорудою, житловим комплексом будинків і споруд.

Переобладнання і перепланування жилих і підсобних приміщень, балконів і лоджій власниками квартир, наймачами і орендарями може проводитись лише з метою поліпшення благоустрою квартири за відповідними проектами без обмеження інтересів інших громадян, які проживають у цьому будинку. Наймачі та орендарі квартир, офісів можуть виконувати вказані роботи тільки з дозволу міськвиконкому та згоди власника будинку (квартири).

Ремонт, реконструкція і реставрація будинків, віднесених в установленому порядку до пам'яток історії та культури, проводиться з відома державних органів охорони пам'яток і під їх контролем.

Забороняється зберігати в приміщеннях багатоквартирних житлових будинків, офісів вибухонебезпечні чи екологічно шкідливі речовини і предмети.

Не допускається виконання робіт та інші дії, що викликають псування приміщень, підвищений шум чи вібрацію, порушують умови проживання громадян.

Використання телевізорів, радіоприймачів, магнітофонів та інших гучномовних пристроїв дозволяється лише за умови зменшення звуку до ступеня, що не перевищує спокою мешканців будинку і не перевищує рівнів, установлених санітарними нормами до відповідного часу доби та Правил додержання тиші в місті.

Утримання собак і кішок в квартирах багатоквартирних житлових будинків дозволяється лише за умови дотримання Правил утримання собак і кішок в місті. Утримання на балконах і лоджіях домашніх тварин, птиці і бджіл забороняється.

Зовнішні огорожі та конструктивні елементи будівлі - фасади, цоколі, покрівлі, вхідні двері, віконні рами, відповідні пристрої та інше повинні бути відремонтовані, пофарбовані у колір, визначений управлінням архітектури, або паспортом оздоблення будинку.

Будинок повинен мати номерний знак і покажчик назви вулиці встановленого зразка, який розміщується на будинку зі сторони вулиці і забезпечується освітленням в нічний час.

Сходові клітини, їхні конструктивні елементи, прибудинкові території підготовлюються щорічно до експлуатації в зимових умовах. Відповідальність за підготовку будинку до експлуатації в зимових умовах несе власник, балансоутримувач будинку (уповноважений співвласник).

Балансоутримувачі, власники або уповноважені співвласники житла зобов'язані забезпечувати:

- вивезення твердих побутових відходів, рідких нечистот за погодженим графіком власними силами або за договором з уповноваженими спеціалізованими підприємствами;

- утримання в робочому стані контейнерів для побутових відходів і сміттєзбірників без їх переповнення та забруднення території. Не допускати виливання в контейнери для збору твердих побутових відходів рідких побутових та інших нечистот і забруднювачів;

- вивезення з прибудинкової території металобрухту, будівельного і побутового сміття, шлаку та інших відходів.

Збереження зелених насаджень на прибудинкових територіях і належний догляд за ними забезпечується балансоутримувачем, власником будинку (уповноваженим співвласником) або на договірній основі спеціалізованими підприємствами. При цьому виконуються відповідні агротехнічні і санітарні вимоги та вимоги щодо збереження інженерних мереж відповідно нормативів, стандартів та правил затверджених в установленому порядку. У разі допущення порушень указаних нормативів, стандартів, правил - заподіяні збитки відшкодовуються за рахунок винних у цьому підприємств, установ, організацій або осіб у встановленому порядку.

Утримання та благоустрій прибудинкової прилеглої, закріпленої території багатоквартирного житлового будинку, офісу належних до них будівель, споруд проводиться власникам, балансоутримувачем цього будинку або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачем укладено договір на утримання та благоустрій прибудинкової території відповідно до "Положення про порядок утримання житлових будинків та прибудинкових територій, що належать до комунальної форми власності" і яке затверджується відповідними рішеннями виконавчого комітету міської ради.

3.5. Утримання та благоустрій прибудинкових територій об'єднання співвласників багатоквартирного житлового будинку, належних до нього будівель, споруд проводиться управителем - юридичною особою, яка здійснює управління не подільним та загальним майном житлового комплексу за дорученням власника (власників) майна і забезпечує його належну експлуатацію. Утримання прилеглих та закріплених територій проводиться відповідно до цих Правил.

3.6. Для приймання - передачі житлового комплексу або його частини з балансу колишнього балансоутримувача на баланс іншого балансоутримувача міськвиконкомом утворюється відповідна комісія, яку очолює представник приймаючої сторони. Комісія визначає технічний стан будинку, житлового комплексу або його частини відповідно до вимог законодавства та складає акт приймання - передачі. Передача проводиться разом з відповідною технічною документацією (інвентарна справа, акт прийняття в експлуатацію, плани зовнішніх мереж та меж прибудинкових територій тощо). У разі втрати технічної документації вона відновлюється за рахунок підприємства, установи чи організації, з балансу яких передається будинок, житловий комплекс або його частина.

Акт підписується членами комісії та затверджується керівництвом кожної сторони (підписи скріпляються печаткою). Датою передачі будинку, житлового комплексу або його частини з балансу на баланс є дата підписання акта приймання - передачі.

3.7. Фізичним та юридичним особам, незалежно від форм власності, які мають намір здійснити нове будівництво, провести реконструкцію, капітальний ремонт споруд і будівель на території міста надається дозвіл інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю за рішенням виконавчого комітету міської ради в порядку, визначеному законодавством України.

Порядок виконання робіт пов'язаних з порушенням благоустрою та оформлення ордера на їх виконання здійснюється відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 20.10.2005 N 681 "Про порядок надання дозволів на виконання робіт пов'язаних з порушенням благоустрою в м. Житомирі".

До відання виконавчого комітету міської ради належить здійснення в установленому порядку державного контролю за дотриманням законодавства, затвердженої містобудування документації при плануванні та забудові відповідних територій; зупинення у випадках, передбачених Законом будівництва, яке проводиться з порушенням містобудівної документації і проектів окремих об'єктів, а також може заподіяти шкоду навколишньому природному середовищу. Також до відання виконавчого комітету міської ради належить видача забудовнику архітектурно - планувальних завдань та технічних умов на проектування, будівництво, реконструкцію будинків та споруд, благоустрій територій та надання дозволу на проведення цих робіт.

Порядок проведення земельних робіт і відновлення порушеного стану об'єктів, елементів благоустрою та зелених насаджень на території міста та встановлення огорож будівельних майданчиків і місць розриття затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради.

Дозвіл на проектування та будівництво об'єкта архітектури не є документом, що засвідчує право власності чи право користування (оренди) земельної ділянки і не дає права на початок виконання будівельних робіт без одержання відповідного дозволу інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Житомирській області.

Дозвіл на виконання підготовчих та будівельних робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту будинків, споруд та інших об'єктів, розширення і технічного переоснащення є документом виданим та зареєстрованим інспекцією ДАБК відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 N 1104 і посвідчує право забудовника (замовника) підрядника (субпідрядника) на виконання підготовчих та будівельних робіт, у відповідності до затвердженої проектної документації підключення до інженерних мереж та споруд та надає право КП "Інспекція з благоустрою м. Житомира" на видачу в установленому порядку дозволу (ордеру) на проведення земельних робіт і на встановлення тимчасових огорож навколо місць розриття та на землях міської ради за межами будівельних майданчиків, де виконуються роботи пов'язані з порушенням благоустрою та його відновленням.

Виконання будівельних робіт без одержання дозволу інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Житомирській області та ордеру на проведення земельних робіт і на встановлення огорожі або їх завчасної перереєстрації, а також виконання не зазначених у дозволі або ордері робіт вважається самовільними і тягне за собою відповідальність забудовника (замовника) підрядника (субпідрядника) згідно з чинним законодавством України. Проведення робіт з ліквідації наслідків аварій і відновленням функціонування об'єктів забезпечення життєдіяльності населення, в тому числі пов'язаних з розриттям території загального користування, розпочинаються негайно з обов'язковим інформуванням про аварію відділу міськвиконкому по контролю експлуатації об'єктів інженерної інфраструктури та соцкультпобуту (служба 15-80) і подальшим (на протягом робочого дня) оформленням КП "Інспекція з благоустрою м. Житомира" ордеру на проведення земельних робіт та на встановлення огорожі місця розриття.

Ордери на виконання земельних робіт по підключенню приватних будинків до інженерних мереж видаються юридичним особам, які видали технічні умови за умови, якщо вони виконують роботи по прокладанню мереж. У всіх інших випадках, ордери на виконання земельних робіт на підключення приватних будинків до інженерних мереж видаються власникам приватних будинків.

Розриття проїжджих частин міських вулиць, доріг, площ, тротуарів та інших елементів вулично-дорожньої мережі проводиться тільки після оформлення відповідного дозволу (ордеру) за умови погодження умов виконання таких робіт з відповідними організаціями державного нагляду, Державтоінспекцією та експлуатаційними організаціями і гарантійним зобов'язанням забудовника (замовника) або підрядника (субпідрядника) щодо відновлення земельного полотна, дорожнього покриття та інших елементів благоустрою, міських доріг, площ, тротуарів, озеленення, освітлення та водовідведення, виконання заходів щодо організації дорожнього руху та охорони навколишнього середовища відповідно норм, які містять вимоги до їх проектування. Перевагу на відновлення порушеного благоустрою має право за договором із замовником балансоутримувач об'єкту, який несе відповідальність за його технічний стан та утримання.

3.8. Замовник повинен:

3.8.1. До початку виконання робіт на об'єкті або елементі благоустрою, укласти Договір з КП "Інспекція з благоустрою м. Житомира" (ріш. МВК від 20.10.2005 р N 681) на проведення земельних робіт та встановлення огорожі, одержати в інспекції та передати підрядній, (субпідрядній) організації ордер на виконання вказаних робіт.

Організація технологічних процесів повинна передбачати виконання робіт у межах огородженої та обладнаної технічними засобами ділянки. Забороняється виконувати роботи, завозити матеріали та вироби, розміщувати машини, механізми та устаткування на ділянці робіт до її огородження та обладнання технічними засобами дорожнього руху.

3.8.2. Замовник - підрядник (субпідрядник), - зобов'язаний:

- утримувати в чистоті та порядку відведену для виконання земельних робіт земельну ділянку і прилеглі (закріплені) до них частини міських вулиць, доріг, тротуарів тощо;

- огородити до початку виконання робіт місце розриття огорожею і підтримувати її у належному естетичному, технічному стані до завершення робіт та позначати місця виконання робіт відповідними дорожніми знаками, огороджувальними і направляючими засобами, а в темний час доби і при тумані - сигнальними вогнями, передбаченими діючими нормами. Виконувати інші умови Державної автомобільної інспекції та КП " Інспекція з благоустрою м. Житомира";

- невідкладно здійснювати, у разі забруднення проїжджої частини дороги, вулиці тощо, прилеглих до будівельного майданчика або місця розриття, заходи для її очищення і своєчасного попередження учасників дорожнього руху про загрозу безпеці руху, що виникла;

- виключити можливість виносу транспортними засобами, землі, будівельного сміття тощо на проїжджі частини вулиць, доріг міста;

- додержуватись умов зняття, збереження і нанесення родючого шару грунту при рекультивації порушених земель та благоустрою;

- забезпечувати зберігання та відновлення зелених насаджень, квітників, газонів, доріжок і обладнання та належний догляд за ними;

- не порушувати під час організації і виконання земельних та інших будівельних робіт законні права та інтереси користувачів закріплених (прилеглих) земельних ділянок, власників розташованих на них будинків і споруд, відшкодовувати завдані збитки відповідно до закону;

- гарантійні зобов'язання оформляються договором про умови виконання робіт одночасно з ордером на виконання робіт з порушенням благоустрою та його відновленням між забудовником (замовником) або підрядником (субпідрядником) та КП "Інспекція з благоустрою м. Житомира" на весь термін виконання робіт. Продовження терміну дії дозволу (ордеру) здійснюється на підставі листа замовника, забудовника або підрядника при умові виконання договору;

- якщо термін проведення робіт не було завчасно продовжено, роботи вважаються самовільними;

- інформація про дозвіл на виконання робіт з порушенням благоустрою, а також відомості про замовника та підрядників вказаних робіт, їх адреси та номери телефонів надаються на відповідному стенді, який встановлюється на об'єкті в доступному для огляду місці.

4. Вимоги до впорядкування територій підприємств, установ та організацій

4.1. Підприємства, установи, організації забезпечують благоустрій земельних ділянок, наданих їм у власність чи користування (оренду) відповідно до Закону України "Про благоустрій населених пунктів".

4.2. Міська рада та її виконавчий комітет в межах своїх повноважень можуть визначати на конкурсних засадах балансоутримувачів об'єктів благоустрою комунальної форми власності і передавати об'єкти благоустрою на баланс підприємствам, установам або організаціям.

Балансоутримувача об'єктів благоустрою, які перебувають у приватній формі власності, визначають їх власники.

4.3. Балансоутримувач об'єкта благоустрою з метою належного його утримання та здійснення своєчасного ремонту може залучати для цього на умовах договору інші підприємства, установи, організації.

4.4. Власник об'єкта благоустрою за наданням його балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту цього об'єкта на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. Балансоутримувач (власник) об'єкта благоустрою несе повну відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.

4.5. Балансоутримувачі, власники будівель та споруд зобов'язані забезпечити належне утримання наданої їм, у встановленому порядку земельної ділянки, а також можуть на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем, забезпечувати належне утримання іншої закріпленої за ними території (прилеглої території) та брати пайову участь в утриманні об'єкта благоустрою. Межі закріпленої території та обсяги пайової участі визначає власник об'єкта благоустрою.

4.6. Підприємства, установи, організації зобов'язані утримувати закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем території в належному стані відповідно до законодавства та умов договору.

4.7. Вимоги до розташування та організації виробничої території.

4.7.1. До складу виробничої території входять: промислова, комунально-складська, науково-виробнича зони, споруди зовнішньо-транспортної та міської вулично-дорожньої мережі і їх розміщення визначається містобудівними і санітарно-гігієнічними нормами відповідно до санітарної класифікації підприємств, особливостей місцевих умов і розмірів охоронних та санітарно-захисних зон та їх санітарної очистки, озеленення і благоустрою, що забезпечують охорону навколишнього природного середовища і сприятливі умови для проживання населення у відповідності державних санітарних Правил планування та забудови населених пунктів. Вимоги цих Правил є обов'язковими для виконання всіма державними, кооперативними, колективними та приватними підприємствами, організаціями та установами незалежно від форм власності, а також посадовими особами та громадянами України, інвесторами - громадянами інших держав.

4.8. Вимоги до розташування малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності.

4.8.1. Малою архітектурною формою може бути:

пересувна мала архітектурна форма - торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності;

стаціонарна мала архітектурна форма - тимчасова одноповерхова споруда соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності висотою не вище ніж 4 метри, що має по зовнішньому контуру площу близько 30 кв. метрів, виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без закладання фундаменту.

4.8.2. Розміщення малої архітектурної форми здійснюється на підставі рішення Житомирської міської ради, а для власників земельних ділянок - на підставі рішення виконавчого комітету міської ради. Самовільне розміщення малих архітектурних форм забороняється.

4.8.3. Прийняття рішень міської ради та її виконавчого комітету щодо розміщення малих архітектурних форм соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2009 року N 982 "Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності".

4.8.4. Організації, підприємства, установи всіх форм власності, а також приватні підприємці зобов'язані утримувати в зразковому порядку всі споруди малих архітектурних форм, постійно проводити їх поточний ремонт і фарбування відповідно до затвердженого проекту або паспорта зовнішньої оздоби, погодженого Головним управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища міської ради.

4.8.5. Фарбування тимчасових об'єктів обслуговування населення і малих архітектурних форм, покажчиків зупинок транспорту і пішохідних переходів повинно здійснюватись не менше одного разу на рік або, у випадку втрати об'єктом належного зовнішнього вигляду, у міру необхідності.

4.8.6. Фарбування залізобетонних і металевих огорож, опор, металевих воріт повинно здійснюватись не рідше одного разу на рік.

4.8.7. Власники тимчасових об'єктів обслуговування населення і малих архітектурних форм зобов'язані:

- розмістити на фасадній частині об'єкту інформаційну вивіску або табличку із зазначенням номера малої архітектурної форми, назви господарського об'єкту, прізвища, ім'я, по - батькові власника (користувача), номера свідоцтва про державну реєстрацію і номера власника малої архітектурної форми;

- влаштувати біля кожної малої архітектурної форми зовнішнє штучне освітлення та, впритул до неї, тверде покриття удосконаленого типу;

- встановити урни для сміття і робити їх очищення в міру накопичення відходів, але не рідше одного разу на день;

- укласти договір із спеціалізованим підприємством на видалення твердих побутових відходів на міський полігон;

- у міру забруднення, але не рідше одного разу на день до 8 год. ранку, робити прибирання власної і прилеглої території;

- робити очищення скла і вітрин не рідше одного разу на два тижні у літній період, не рідше одного разу на місяць у зимовий період, у випадку більш інтенсивного забруднення - по мірі необхідності;

4.8.8. Власники кафе, відкритих літніх майданчиків, ринків зобов'язані установити в необхідній кількості туалети і обслуговувати їх.

4.8.9. Розташування малих архітектурних форм на об'єктах і елементах благоустрою проводиться тільки на основі проектів, погоджених з управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища міської ради за наявності відповідного рішення виконавчого комітету міської ради та оформлення в КП "Інспекція з благоустрою м. Житомира" відповідного дозволу згідно з вимогами рішення міськвиконкому (рішення від 20.10.2005 N 681).

4.9. Розташування паркувальних зон транспортних засобів.

4.9.1. Організація міських паркувальних зон транспортних засобів в місті проводиться відповідно вимог Положення про організацію міських паркувальних зон в місті Житомирі (ріш. МВК від 20.10.2005 N 682).

4.9.2. У разі паркування водієм транспортного засобу з порушенням Правил дорожнього руху (правил зупинки та стоянки, вимог дорожніх знаків), якщо при цьому створюється загроза безпеці дорожнього руху, а також виконанню робіт з утримання доріг, зелених насаджень, будинків та споруд, розташованих вздовж дороги, застосовується примусове переміщення транспортного засобу за допомогою спеціальних технічних пристроїв автомобілів - евакуаторів на спеціально обладнаний майданчик відповідно до затвердженого Порядку примусового переміщення і зберігання транспортних засобів в м. Житомирі.

4.10. Розташування спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, світлових вивісок та вітрин.

4.10.1. Установлення світлових вивісок, влаштування спеціальних конструкцій зовнішньої реклами дозволяється на підставі рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 31.08.2006 р. N 625 "Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в м. Житомирі та розрахункових тарифів" і рішення міськвиконкому від 20.10.2005 N 681 "Про порядок надання дозволів на виконання робіт пов'язаних з порушенням благоустрою в м. Житомирі".

4.10.2. Підприємства, які експлуатують світлові засоби реклами та вивіски, повинні щодня вмикати їх з настанням сутінок та вимикати за графіком, узгодженим з виконавчим комітетом міської ради, також забезпечувати своєчасну заміну перегорілих газосвітлових трубок і електроламп. У випадку несправності окремих елементів реклами та вивіски, об'єкт повністю вимикається.

4.10.3. Вітрини магазинів, підприємств громадського харчування, побутового обслуговування, а також світлові вивіски офісів розташованих на першому поверсі, як правило, повинні бути обладнані спеціальною освітлювальною арматурою. На головних магістралях міста повинна бути забезпечена горизонтальна освітленість вітрини, яка дорівнює 500 люксам, а на всіх інших - 200 люксам.

4.10.4. Розклеювання газет, об'яв, афіш, плакатів, різного роду оголошень і реклами, дозволяється тільки на спеціально встановлених стендах для об'яв, оголошень та афіш "Міськдовідка" чи дошках оголошень, а також на окремих об'єктах зовнішнього благоустрою, які використовуються як рекламоносії на підставі дозволів що видаються комунальним підприємством "Реклама".

4.10.5. Власники спеціальних наземних конструкцій зовнішньої реклами зобов'язані утримувати в належному санітарному стані самі конструкції та прилеглу територію в радіусі 3 м до рекламного засобу.

4.10.6. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ наклеювання і розвішування на будинках, заборах, павільйонах міського пасажирського транспорту, опорах освітлення, стійках світлофорів, дорожніх знаків, деревах яких-небудь оголошень й інших інформаційних повідомлень

5. Права підприємств, установ, організацій, громадян у сфері благоустрою міста

5.1. Підприємства, установи, організації та громадяни у сфері благоустрою міста мають право:

5.1.1. Брати участь у розробленні планів соціально-економічного розвитку міста та заходів з благоустрою територій.

5.1.2. Брати участь в обговоренні проектів і змін та доповнень до Правил благоустрою міста, інших нормативно-правових актів з благоустрою міста.

5.1.3. Вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням Правил благоустрою міста або призводять до його нецільового використання.

5.1.4. Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою міста в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю або здоров'ю громадян, їх майну або майну юридичної особи.

5.1.5. Брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових, реконструйованих або капітально відремонтованих об'єктів благоустрою.

5.1.6. Вносити на розгляд органів місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення благоустрою міста, закріплення прилеглих територій.

6. Обов'язки підприємств, установ, організацій, громадян у сфері благоустрою міста

6.1. Утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку.

6.2. Усувати на закріплених (прилеглих) за ними елементах і об'єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені терміни пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини.

6.3. Усувати на закріплених (прилеглих) за ними елементах і об'єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку.

6.4. Проводити згідно з планами, затвердженими органами місцевого самоврядування інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними елементів та об'єктів благоустрою.

6.5. В процесі утримання елементів та об'єктів благоустрою (їх частин) дотримуватись відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання їх передчасному зносу, забезпечення умов функціонування та утримання їх в чистоті й належному стані.

6.6. Дотримуватись вимог законодавства України у сфері благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, містобудування та забудови і планування територій.

6.7. Відшкодувати збитки та іншу шкоду завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього середовища, в порядку та розмірах установлених законодавством України.

7. Порядок охорони та утримання зелених насаджень

7.1. Охорона та утримання зелених насаджень.

7.1.1. Відповідно до Земельного кодексу України всі землі в адміністративних межах міста перебувають в розпорядженні Житомирської міської ради. Всі зелені насадження на цих землях, як громадського так і відомчого користування, створюють недоторканий міський зелений фонд міста Житомира і підлягають охороні та відновленню.

7.1.2. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об'єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів залежно від підпорядкування об'єкта благоустрою, а на земельних ділянках переданих у власність, наданих у постійне користування або оренду за рахунок коштів їх власників або користувачів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку.

7.1.3. Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними є:

- на об'єктах благоустрою державної чи комунальної власності - балансоутримувачі цих об'єктів;

- на територіях установ, підприємств, організацій та прилеглих територіях - установи, підприємства, організації;

- на територіях земельних ділянок, які виділенні під будівництво, і прилеглих територіях до них - забудовники чи власники цих територій;

- на приватних садибах і прилеглих ділянках - їх власники або користувачі.

7.1.4. Усі види робіт з поточного утримання зелених насаджень на територіях, закріплених за підприємствами, установами та організаціями, ведуться силами і засобами цих підприємств, установ, організацій, чи на договірних умовах із підприємством КСРБП "Зеленбуд".

7.1.5. Поточне утримання тротуарних газонів покладається на житлові організації чи підприємства, установи, організації, фізичних та юридичних осіб, домовласників на територіях, які прилягають до їх володінь.

7.1.6. Облік зелених насаджень, їх реєстр за видовим складом та віком проводяться УЖГ, УКГ міської ради та балансоутримувачами об'єктів благоустрою і дворових територій.

7.1.7. Прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції або капітального ремонту споруд та будівель, у проектній документації яких передбачається озеленення прибудинкової території, здійснюється комісією з обов'язковою участю - УЖГ, УКГ міської ради, КП "Інспекції з благоустрою м. Житомира" та інших уповноважених підприємств, установ, організацій.

7.2. Відповідно до чинного законодавства керівники підприємств зобов'язані:

7.2.1. Забезпечити повне збереження зелених насаджень, а також вживати заходи щодо розширення площі озеленення.

7.2.2. Нові висаджування дерев, чагарників, будівництво квітників та газонів проводити тільки при дотриманні агротехнічних мір, та при узгодженні їх розміщення з архітектурою міста.

7.2.3. Підприємства, установи, організації, будь-якої форми власності, а також фізичні і юридичні особи зобов'язані:

- при здійсненні будівельних та ремонтних робіт огороджувати дерева, що ростуть в зоні проведення робіт, а коріння захищати настилами на лагах;

- при здійсненні земельних робіт не допускати оголення коренів і засипання кореневої шийки дерев, підкоп у зоні кореневої системи дерев і чагарників здійснювати нижче кореневої системи на 1,5 - 2,0 м;

- при виконанні асфальтування тротуарів залишати навколо дерев і чагарників вільні простори не менше 1 м2.

7.3. На території зелених насаджень забороняється:

7.3.1. Складувати будівельні та будь-які інші матеріали, влаштовувати звалища сміття, будівельних та інших відходів, забруднених снігу та льоду.

7.3.2. Використовувати роторні снігоочищувальні машини для викидання снігу на зелені насадження. Використання їх для прибирання озеленених вулиць та майданів допускається лише в умовах аварійних ситуацій у разі наявності спеціальних направляючих пристроїв, що зменшують пошкодження насаджень від попадання снігу.

7.3.3. Посипати кухонною сіллю сніг та лід на зелених зонах тротуару.

7.3.4. Обладнувати стоянки автомашин, мотоциклів, велосипедів та інших транспортних засобів.

7.3.5. Проводити будь-яке будівництво, у тому числі і павільйонів для торгівлі, розміщення малих архітектурних форм, без відповідного рішення виконавчого комітету міської ради.

7.3.6. Влаштовувати зупинки пасажирського транспорту на газонах, біля дерев та живоплотів без погодження уповноважених органів та наявності рішення міськвиконкому.

7.3.7. Ходити та влаштовувати ігри на газонах, кататись на ковзанах, санчатах за винятком місць спеціально для цього відведених і обладнаних.

7.3.8. Випалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки.

7.3.9. Підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, розміщувати рекламні щити, оголошення, об'яви, інформаційні матеріали, електропроводку та інші предмети, якщо вони можуть пошкодити дерево.

7.3.10. Випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у невідведених для цього місцях.

7.3.11. Рвати квіти на клумбах, ламати дерева і чагарники.

7.3.12. Видобувати сік з дерев, смолу, робити надрізи, наносити механічні пошкодження.

7.3.13. Виконувати побілку вапном, іншими барвниками, знищувати газони та самовільно видаляти зелені насадження.

7.3.14. Залишати сміття та пакувальні матеріали на зелених зонах після закінчення торгівлі з лотків.

7.3.15. Здійснювати висаджування зелених насаджень без узгодження з власниками підземних інженерних комунікацій і повітряних мереж, а також у місця, що негативно вплинуть на безпеку руху.

7.4. Порядок оформлення дозволу (ордера) на видалення зелених насаджень.

7.4.1. Видалення (знесення) зелених насаджень дерев, чагарників, газонів і квітників на території м. Житомира здійснюється відповідно до постанови КМУ від 01.08.2006 N 1045 "Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах" за рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради про затвердження видалення зелених насаджень, на підставі ордера виданого заявнику КП "Інспекція з благоустрою м. Житомира", після оплати ним відновлювальної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.

7.4.2. Підставою для прийняття рішення виконкому Житомирської міської ради є заява юридичної чи фізичної особи про знесення (видалення) зелених насаджень та акт обстеження цих насаджень установленого зразка, складений і підписаний членами спеціально утвореної комісії і погоджений з територіальним органом Мінприроди.

7.4.3. До заяви для отримання дозволу (ордера) на знесення зелених насаджень при реконструкції або будівництві додаються наступні документи:

- документи на право власності на земельну ділянку (для фізичних осіб), користування земельною ділянкою (для фізичних та юридичних осіб), оренда земельної ділянки (для юридичних осіб);

- рішення міськради або міськвиконкому, яким надано дозвіл на проектно-вишукувальні, будівні роботи, перепланування та реконструкцію;

- дозвіл ДБК на підготовчі або будівельні роботи;

- генплан ділянки, відведеної під нове будівництво, реконструкцію, перепланування, ремонт будівель та споруд.

7.4.4. Підприємства, установи, організації всіх форм власності, юридичні та фізичні особи, які зацікавлені в видаленні зелених насаджень, зобов'язані укласти договір із спеціалізованим підприємством, яке має право на проведення робіт в установленому законодавством порядку.

8. Організація робіт по знищенню бур'янів, та карантинних рослин

8.1. Територія міста Житомира повинна бути постійно вільна від бур'янів, які завдають шкоду здоров'ю людей, культурним рослинам і псують естетичний вигляд території міста.

8.2. Підприємства, установи, організації всіх форм власності, орендарі, а також власники будинків на правах особистої власності, зобов'язані систематично і вчасно знищувати бур'яни на відведеній території та на відстані 20м від межі відведеної земельної ділянки.

8.3. Знищення бур'янів на території міських садів, скверів, парків, лісопарків та інших зелених зон загального користування проводиться організаціями, визначеними управлінням комунального та житлового господарства міської ради, систематично протягом всього вегетативного періоду.

8.4. Своєчасне знищення бур'янів у смугах відведених залізницям та автодорогам, які знаходяться у межах м. Житомира проводиться силами і засобами управлінь залізничного та автомобільного транспорту.

9. Вимоги до утримання будівель і споруд інженерного захисту територій

9.1 Керівники підприємств, установ, організацій, приватні підприємці, у володінні або на балансі яких знаходяться будинки і споруди, зобов'язані забезпечити своєчасне проведення робіт по реставрації, ремонту і фарбуванню фасадів зазначених об'єктів і їхніх окремих елементів (балконів, лоджій, ринв тощо), а також підтримувати в чистоті і справному стані розташовані на фасадах інформаційні таблички, пам'ятні дошки тощо.

9.2. Забороняється самовільне переустаткування фасадів будинків і їхніх конструктивних елементів.

9.3. Житлові, адміністративні, виробничі і громадські будинки повинні бути обладнані будинковими знаками, а житлові будинки, крім того, покажчиками номерів під'їздів і квартир, які повинні утримуватися в чистоті і справному стані.

9.4. У зимовий час власниками, балансоутримувачами повинно бути організовано своєчасне очищення покрівель від снігу, льоду і бурульок.

9.5. Очищення покрівель будинків на сторонах, що виходять на пішохідні зони, від утворення льоду повинно здійснюватися негайно в міру його утворення з попередньою установкою огородження на небезпечних ділянках.

9.6. Очищення дахів будинків здійснюється в денний час доби. Перед скиданням снігу й льоду необхідно вжити попереджувальних заходів для забезпечення безпеки руху пішоходів.

9.7. До будівель і споруд інженерного захисту територій відносяться:

- протизсувні, протиобвальні споруди;

- протиселеві споруди;

- протилавинні споруди;

- берегозахисні, берегоукріплюючі споруди;

- споруди від підтоплення;

- споруди для захисту від затоплення та інші.

9.8. Прибирання територій будівель та споруд інженерного захисту територій включає:

- загальне прибирання території;

- своєчасне очищення від снігу та льоду, посипання інертними матеріалами та піщано-сольовою сумішшю;

- копання та прочищення канавок, лотків для стікання води, дренажних пристроїв;

- очищення території, зайнятої зеленими насадженнями відповідно до загальних вимог.

9.9. Прибирання територій і споруд інженерного захисту територій необхідно проводити так, щоб забезпечувати нормальну роботу вказаних будівель і споруд, безпечний та безперервний рух транспорту та пішоходів, підтримувати належний зовнішній вигляд споруд тощо.

10. Вимоги до санітарного очищення території міста

10.1. Особливості санітарного очищення територій.

10.1.1. Комунальні підприємства санітарної очистки здійснюють механізоване і ручне прибирання проїжджої частини вулиць, площ планово, а вивезення твердого сміття і опалого листя за планово-регулярною системою за договорами з організаціями різних форм власності та з громадянами, які володіють будинками на праві приватної власності.

10.1.2. Прибирання вулиць, подвір'їв, площ, набережних, пляжів, мостів, тротуарів із тротуарними газонами і пристовбурними колами, парків, скверів та прилеглих до них територій, ринків, вільних земельних ділянок виконується підприємствами, організаціями, установами, орендарями і забудовниками, за якими закріплені ці території, за узгодженням з керівниками підприємств та організацій, а також громадяни, які мають будинки на праві приватної власності, у порядку, встановленому дійсними і санітарними правилами.

10.1.3. Підприємства, установи, організації, а також індивідуальні власники будинків, зобов'язані прибирати прилеглі до їх домоволодінь території, в довжину - в межах їх ділянок, у ширину-до середини вулиці, провулку, проїзду, а при однобічній забудові - в межах повного профілю вулиці.

10.1.4. Територія садів, парків, скверів, бульварів, лісопарків, і кладовищ та прилеглі до них тротуари і проїзди прибираються та підтримуються в належному санітарному стані організаціями, у віданні яких вони знаходяться.

10.1.5. Керівники підприємств торгівлі, а також підприємств, установ, організацій всіх форм власності, які знаходяться у віддаленні від доріг, вулиць, провулків, проїздів тощо, зобов'язані забезпечити прибирання територій і скошування трави на прилеглих ділянках на відстані 20 м від межі відведеної земельної ділянки, а при розташуванні об'єкта фасадом на вулиці - до середини проїжджої частини.

10.1.6. Прибирання та утримання зупинок міського пасажирського транспорту всіх форм власності здійснюється організаціями і підприємствами відповідно до рішення міськвиконкому про їх закріплення, а також підприємствами та фізичні особами, в віданні яких вони знаходяться.

Прибирання територій невідокремлених зупинок (зупинкових майданчиків, павільйонів, навісів, заїзних кишень) і стоянок таксі, сполучених з тротуарами, покладається на підприємства, установи, організації,орендарів, забудовників, у користування яких вони відведені.

10.1.7. Прибирання і очищення канав, труб і дренажів, призначених для відведення поверхових або ґрунтових вод з вулиць та тротуарів, очищення колекторів зливової каналізації і дощеприймальних колодязів здійснюються підприємствами, які експлуатують ці споруди, закріплені згідно з рішенням виконкому. У дворах та на територіях підприємств і організацій - житловими підприємствами, забудовниками всіх форм власності і зазначеними підприємствами та організаціями. Відомчі водовідвідні споруди обслуговуються відповідними відомствами.

10.1.8. Керівники підприємств, установ, організацій, відомств, навчальних закладів, власники індивідуальних будинків, фізичні і юридичні особи зобов'язані укладати договір на вивезення твердих побутових відходів з комунальним підприємством КАТП 0628 чи з іншими підприємствами будь-якої, форми власності, які мають право займатися цією діяльністю.

10.1.9. Відмовлення від укладання договору на вивезення відходів, як і створення несанкціонованих смітників, розглядається, як факт забруднення навколишнього середовища відходами споживання, що тягне за собою цивільно-правову й адміністративну відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.

10.1.10. Власники індивідуальних будинків зобов'язані: мати сміттєзбиральник потрібної ємкості, робити оплату за вивіз відходів, відповідно до норм накопичення на одного члена сім'ї.

10.1.11. Керівникам комунальних підприємств, уповноваженим мікрорайонів, головам вуличних комітетів, дільничним інспекторам, санепідемічній станції, інспекторам екологічної безпеки вести систематичну роз'яснювальну та виховну роботу серед населення з питань дотримання санітарного режиму та вимагати безумовного його виконання.

10.1.12. Громадські туалети і міські смітники повинні утримуватися в належному санітарному стані підприємствами та організаціями, у віданні яких вони знаходяться. Побутове сміття в очікуванні сміттєвивізного транспорту необхідно залишати на вулиці тільки у спеціальній посуді або у сміттєвих мішках.

10.1.13. Будівельні та інші організації при здійсненні будівельних, ремонтно-будівельних та відновлених робіт зобов'язані прибирати на прилеглих до будівельних майданчиків територіях залишки будівельних матеріалів, ґрунту і будівельне сміття в одноденний термін.

10.1.14. З метою запобігання засміченню, комунальні органи встановлюють на вулицях, площах та інших громадських місцях урни з інтервалом не більше ніж 50 м за переліком, погодженим з управлінням комунального господарства.

Крім того, урни встановлюються:

- підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності проти своїх будинків, як правило, біля входу та виходу;

- торгуючими організаціями біля входу та виходу з торгових приміщень, біля наметів, ларьків, павільйонів та ін.;

- підприємствами та організаціями у скверах, на бульварах, у парках, у віданні яких вони знаходяться.

Тип урн узгоджується з управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища міської ради. Урни повинні утримуватися у справному та охайному стані, очищатися від сміття в міру накопичення його, один раз на тиждень промиватися і дезінфікуватись. Урни повинні фарбуватися не рідше двох разів на рік.

10.1.15. Режими та вимоги прибирання влітку та взимку.

Літній період встановлюється з 15 квітня до 15 жовтня, але в залежності від кліматичних умов може бути:

- прибирання шляхів, шляхопроводів, площ, тротуарів, доріжок, прибудинкових територій необхідно приводити двічі на день: ранкове - до 8:00 год., денне - з 14:00 до 18:00 год.;

- прибирання в нічний час та вранці повинно виконуватись із додержанням тиші та техніки безпеки виконання робіт.

В Зимовий період з 15 жовтня по 15 квітня повинно проводитися прибирання території, вивезення снігу, льоду, бруду та посипання піщано-сольовою сумішшю.

Прибирання у цей період повинно закінчуватися до 9:00 години ранку, та за потребою проводитися протягом всього дня.

Прибирання снігу підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності і громадянами повинно починатися негайно з початку снігопаду і щоб уникнути накату продовжуватися безупинно до його закінчення.

У першу чергу необхідно очищати від снігу посадочні майданчики пасажирського транспорту, підходи до них та утворювати проходи не менше 1,5 м у валах снігу.

Для усунення снігових заметів на вулицях, тротуарах з настанням снігопадів з підгортанням його у вали, посипанням піщано-сольовою сумішшю.

Очистка дахів від снігу і зняття льодових бурульок з дахів і ринв повинна здійснюватися систематично, як правило в денний час, з обов'язковим застосуванням запобіжних засобів для уникнення нещасних випадків з пішоходами і пошкодження телефонних, радіотрансляційних, електричних і освітлювальних мереж, ліхтарів вуличного освітлення, зелених насаджень і інших споруд.

Механізоване посипання піскосумішшю проїжджої частини вулиць, площ, мостів і широких тротуарів здійснюється в плановому порядку за графіками силами ЖУАШ, КСРБП "Зеленбу", КВЖРЕПами, організаціями, підприємствами, установами.

Житлово-експлуатаційні підприємства, управління, підприємства та організації можуть укладати договори з відповідними підприємствами комунального господарства на механізоване посипання піском та іншими дозволеними матеріалами вулиць, площ, перехресть, тротуарів, закріплених за ними, або проводити цю роботу самотужки.

Тротуари, доріжки у скверах і на бульварах, приступки сходин, зупинки міського пасажирського транспорту та інші небезпечні для проїзду транспорту і проходу пішоходів місця, посилаються піском та іншими дозволеними матеріалами житлово-експлуатаційними підприємствами та підприємствами, за якими закріплені ці ділянки.

Вивіз снігу і зрубів льоду дозволяється на спеціально відведені рішенням міськвиконкомом місця, снігозвалища.

10.2. Правила прибирання і утримання дворових територій

10.2.1. Дворові території повинні утримуватися в чистоті. Прибирання і очищення дворів проводиться щодня. Підмітання, поливання, вивезення снігу та сміття, посипання піском, очищення водостоків, дренажів повинні провадитися регулярно. Прибирання й очищення дворів повинне закінчуватися до 6 години ранку в період з 15 квітня по 15 жовтня, а з 15 жовтня по 15 квітня - до 8 години ранку.

10.2.2. Забороняється спалювати опале листя, гілки, а попіл висипати на дорогу. Вони повинні бути вчасно вивезені власниками будинків, житловими організаціями.

10.2.3. Побутове сміття повинне зберігатися в сміттєзбиральниках і контейнерах, в які не потрапляють мухи і гризуни. Рідкі нечистоти в будинках, які не мають каналізації, збираються у водонепроникні вигрібні (помийні) ями з люками, влаштовані таким чином, щоб до них не проникали зливові води і розташовані на відстані згідно з санітарними нормами.

Майданчики під сміттєзбірники і контейнери виконуються з твердим покриттям (асфальтобетон, бетон) розміром за розрахунком і огороджені з трьох сторін на відстані не ближче 20 м від житла.

Під'їзди до майданчиків і вигрібних ям повинні бути впорядковані і забезпечувати вільний розворот спецмашин. Відповідальність за благоустрій майданчиків і під'їзди до них, справність сміттєзбиральників і освітлення у дворах несуть власники будинків.

Сміттєзбірники, контейнери, майданчики, повинні вчасно очищатися від сміття, бруду і снігу, а влітку, окрім того, промиватися водою з допомогою шлангів і дезінфікуватися не рідше одного разу на тиждень. Також промиваються і дезінфікуються забірні рукави асенізаційних машин. Миття і дезінфекція проводяться підприємствами, які здійснюють санітарне очищення за договорами з наймачами.

Забороняється зберігати сміття на території двору більше трьох діб - у холодні часи року, та одну добу - у теплі. Вивезення сміття та нечистот від домовласників проводиться за планово-регулярною системою відповідно до графіка й за разовими заявками комунальним автотранспортом підприємствами і відомствами, фізичними особами, які мають спеціальний транспорт та відповідний дозвіл.

Забороняється складати сміття із тротуарів та зеленої зони під бордюри доріг, сміття необхідно прибирати у двір.

Якщо підприємства та організації не забезпечують своєчасне вивезення сміття та нечистот і це створює антисанітарну обстановку,останні зобов'язані укласти договір з комунальним підприємством, або з підприємством, яке має право займатися цією діяльністю.

Тверді побутові відходи, рідкі нечистоти вивозяться на

спеціальні полігон для ТПВ та на зливні станції. Утримання міського полігону ТПВ та ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, покладається на комунальне автотранспортне підприємство 0628 або на інших перевізників ТПВ згідно рішення міськвиконкому.

Забороняється перекопувати пішохідні доріжки для відводу води з дворових територій.

10.3. Вимоги до поводження з відходами.

Складування, зберігання або розміщення виробничого, побутового сміття та інших відходів дозволяється лише за наявності спеціального дозволу на визначених та відведених виконавчим комітетом міської ради земельних ділянках, або інших територіях у межах установлених лімітів з додержанням санітарних і екологічних норм способом, що забезпечує можливість їх подальшого використання як вторинної сировини, і безпеку для навколишнього природного середовища та здоров'я людей.

Не допускається спалювати сміття, листя та інші відходи на території підприємств, установ, організацій інших територіях міста, за винятком випадків, коли це здійснюється з використанням спеціальних установок при додержанні вимог щодо охорони атмосферного повітря.

10.4. Обов'язки підприємств, установ, організацій та громадян у сфері поводження з побутовими відходами.

Підприємства, установи, організації усіх форм власності та громадяни у сфері поводження з відходами зобов'язані:

- запобігати утворенню та зменшувати обсяги утворення відходів;

- забезпечувати повне збирання, належне зберігання та недопущення знищення і псування відходів, що мають ресурсну цінність та підлягають утилізації;

- не допускати зберігання та видалення відходів у несанкціонованих місцях чи об'єктах;

- своєчасно, в установленому порядку, вносити плату за розміщення відходів;

- здійснювати контроль за станом місць чи об'єктів розміщення власних відходів;

- надавати органам місцевого самоврядування інформацію про відходи та пов'язану з ними діяльність, у тому числі про випадки несанкціонованого попадання відходів у навколишнє природне середовище та вжиті до цього заходи;

- призначати відповідальних осіб у сфері поводження з відходами;

- відшкодовувати шкоду, заподіяну навколишньому природному середовищу, здоров'ю та майну громадян, підприємствам, установам та організаціям внаслідок порушення встановлених правил поводження з відходами, відповідно до законодавства України;

- забезпечувати професійну підготовку, підвищення кваліфікації та проведення атестації фахівців у сфері поводження з відходами;

- виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища відходами;

- вживати заходів щодо поводження з твердими побутовими, будівельними відходами та рідкими стоками.

10.5. Особливості управління безхазяйними відходами.

Безхазяйними вважаються відходи, що не мають власника або власник яких невідомий.

Власники або користувачі земельних ділянок, на яких виявлено відходи, зобов'язані повідомити про них міськвиконком, комунальне підприємство "Інспекція з благоустрою м. Житомира" або інші уповноважені органи місцевого самоврядування (постійно діючу комісію з питань поводжень з безхазяйними відходами), які за результатами розгляду заяв (повідомлень) приймають рішення щодо подальшого поводження з відходами, а в разі необхідності порушують справу про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про відходи, та відшкодування заподіяної шкоди.

Власник відходів несе повну відповідальність за додержання умов поводження з ними та запобігання негативному впливу відходів на здоров'я людини і на навколишнє природне середовище.

При невстановлені власника відходів на об'єктах благоустрою загального користування санітарне очищення території здійснюється відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради.

10.6. Забороняється:

- закопувати в землю, накопичувати, складувати і влаштовувати сміттєзвалища, зберігати рідкі і тверді побутові, будівельні та інші відходи, сміття, опале листя, забруднений лід і сніг на прилеглих (закріплених), дворових, виробничих територіях (незалежно від форм власності), та в місцях не призначених для збирання і зберігання (спеціальних контейнерних майданчиків, полігонах або в місцях визначених власником на території присадибної ділянки) побутових та інших відходів і сміття без відповідного на те рішення виконавчого комітету міської ради;

- викидати будь-яке сміття, недопалки, папір, використану тару, зруби льоду і забрудненого снігу на вулично-дорожню мережу та інші об'єкти благоустрою міста, в річки та інші водоймища, в оглядові і дощеприймальні колодязі;

- мити автотранспортні засоби і будівельні механізми в непередбачених для цього місцях;

- зливати відпрацьовані мастила та нафтопродукти в непризначену для зберігання тару і в невідведених для цього місцях чи на дорожнє шляхове покриття;

- скидати господарсько-побутові, промислові, меліоративні води в систему дорожнього зливостоку;

- виливати помиї на територію дворів і вулиць, використовувати для цього колодязі водостоків каналізації, сміттєзбірники, а також користуватися поглинаючими отрутами і закопувати нечистоти у землю;

- скидати воду з теплотрас, водоводів, каналізації на проїжджу частину доріг і тротуарів при проведенні ремонтних робіт;

- скидати у водоймища побутові та виробничі відходи, що забруднюють воду;

- вивозити з місць будівництва сміття і грунт у невідведені для цих цілей місця;

- утеплювати водопровідні колонки і крани матеріалами, схильними до гниття;

- звалювати пісок, глину та інші будівельні матеріали на тротуарах і територіях, прилеглих до будинків, які належать громадянам на праві приватної власності;

- спалювати промислові відходи, сміття, листя, обрізані гілки дерев на вулицях, площах, скверах, бульварах, квітниках, у дворах підприємств, установ, організацій і приватного домоволодіння, на міському полігоні ТБО, а також в контейнерах;

- виставляти тару із сміттям і відходами у невстановлених місцях, смітити на вулицях і площах, пляжах та інших загальних місцях;

- скидати сміття на проїжджу частину вулиць і в колодязі зливової каналізації;

- рух забруднених і несправних машин, а також перевезення сміття, сипучих і рідких матеріалів без вживання заходів укриття, що запобігають забрудненню території міста;

- викидати сміття з балконів, лоджій, вікон, розвішувати килими, білизну на балконах і вікнах, фасадах будівель, що виходять на вулицю, у садах, скверах, а також захаращувати балкони різними предметами вжитку;

- проводити садіння на газонах вулиць овочів усіх видів;

- використовувати без відповідного дозволу під городи вільні земельні ділянки, розташовані поблизу житлових будинків і в межі міста та влаштовувати на них огорожі;

- розклеювати афіші, плакати, об'яви і оголошення, робити написи на парканах, фасадах будівель, огорожах будівельних майданчиків, монументах, пам'ятниках та інших непередбачених для цього місцях;

- перекривати облаштовані або природні рівчаки, водостоки.

Санітарне очищення територій, незалежно від форм власності та призначення повинно проводитись у відповідності до вимог "Санітарних правил утримання територій населених пунктів".

11. Правила з дотримання тиші в громадських місцях у м. Житомирі

11.1. Загальні положення.

- ці Правила встановлюються з метою забезпечення прав і законних інтересів громадян щодо дотримання тиші на вулицях, площах, у парках, скверах, житлових будинках, гуртожитках, прибудинкових територіях, гідропарку, пляжах та інших місцях масового відпочинку населення.

- Правила містять загальнообов'язкові на території міста норми, за порушення яких настає відповідальність згідно з санкціями ст. 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

11.2. Керівники, відповідальні посадові особи підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, а також громадяни зобов'язані:

- забезпечувати в прилеглих житлових будинках, прилеглих жилих та нежилих приміщеннях дотримання такого рівня шуму працюючого обладнання, вентиляційних систем, радіоприймачів, телевізорів, гучномовних установок, музичних інструментів, засобів індивідуальної трудової діяльності, а також інших джерел шуму, який не перевищував би 40 децибел (далі - ДБА) в денний та 30 ДБА в нічний час;

- не допускати під час проведення масових гулянь та свят, а також в інші дні користування радіоапаратурою та іншими гучномовними установками; гучного співу, викриків у парках, скверах, лісопаркових зонах відпочинку; інших дій, що порушують тишу в зонах, прилеглих до житлових будинків, лікувальних закладів стаціонарного типу, дитячих будинків-інтернатів, будинків-інтернатів для престарілих громадян та в інших громадських місцях, впродовж доби;

- забезпечувати в закладах громадського харчування (ресторани, бари, кафе), ігрових будинках, казино, закладах культури, на концертах та танцювальних майданчиках, кімнатах відпочинку гуртожитків обмеження часу роботи музичних ансамблів до 23:00 години і дотримуватись таких рівнів шуму, щоб у прилеглих житлових будинках він становив не більше 40 ДБА в денний час і 30 ДБА в нічний час;

- підприємства торгівлі та громадського харчування (ресторани, бари, кафе, заклади розважального та грального бізнесу), які розташовані в житлових будинках, зобов'язані після 22:00 години припинити звучання, а ті, що стоять окремо, зменшити гучність звучання радіоапаратури так, щоб у прилеглих жилих будинках і в прилеглих жилих приміщеннях він становив не більше 30 ДБА;

- музичним ансамблям на танцювальних майданчиках, в парках, на літній естраді, на Соборній площі та майдані ім. С. П. Корольова обмежити час роботи до 22:00 години і забезпечити необхідну гучність звучання - не більше 80 децибел;

- користуватися побутовими піротехнічними засобами можна лише у відведений для цього час при дотриманні правил безпеки, а проведення фейєрверків з використанням піротехнічних виробів 4-го класу небезпеки (професійна піротехніка) тільки з письмового дозволу виконавчого комітету Житомирської міської ради;

- використання піротехнічних виробів 4-го класу небезпеки для демонстрації феєрверків повинно проводитися професійними піротехніками відповідно до вимог нормативних актів, які регулюють професійне використання піротехнічних виробів в Україні.

11.3. Забороняється:

- гучний спів, викрики, ввімкнення на велику потужність радіоприймачів, телевізорів і інших джерел побутового шуму, а також проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів та іншого шуму, який порушує спокій громадян на вулицях, у будинках, гуртожитках, на прибудинкових територіях і в зонах відпочинку у час з 22:00 до 08:00 години ранку за винятком святкування Нового року в ніч з 31 грудня на 1 січня;

- встановлення ввімкнутих на велику потужність гучномовних установок на балконах, відкритих вікнах будинків, на протязі доби;

- користування радіоапаратурою й іншими установками ввімкненими на велику гучність, а також голосний спів, галас, що порушують спокій громадян у парках, скверах, лісопаркових зонах відпочинку, пляжах та інших місцях відпочинку громадян протягом доби;

- виробнича та побутова діяльність, у результаті якої у прилеглих житлових квартирах рівень шуму перевищує в денний час 40 децибелів, а в нічний час - 30 децибелів;

- експлуатація автотранспортних засобів із несправними глушниками та незакріпленими вантажами;

- в'їзд на прибудинкову територію з 22:00 до 06:00 години автомотозасобів, ремонт, прогрів мотора, які порушують тишу, за винятком спеціально обладнаних аварійних автомашин та спецавтотранспорту підприємств, що обслуговують жилі будинки та їх інженерне обладнання на протязі доби;

- стоянка вантажного транспорту з 23:00 до 06:00 години на прибудинкових територіях, провулках, вулицях міста;

- використовувати побутові піротехнічні вироби, які створюють ефекти на висоті або шумові ефекти, на відстані ближче 100 метрів від лікарень, культурних споруд, навчальних закладів, будинків-інтернатів для громадян похилого віку, інвалідів, дітей, інших громадських споруд та житлових будинків;

- при проведенні масових заходів, кидати приведені в дію побутові піротехнічні вироби під ноги перехожих, із вікон та балконів, здійснювати фейєрверки з дахів будинків та вчиняти інші дії, від яких можуть постраждати люди або майно.

12. Порядок утримання собак, котів та інших тварин на території міста Житомира

12.1. Утримання собак, котів та інших тварин

12.1.1. Правила утримання собак, котів та інших тварин на території міста Житомира встановлюють порядок утримання собак, котів та інших тварин і поводження з ними, визначають права та обов'язки юридичних та фізичних осіб - власників собак, котів та інших тварин, а також контроль у цій сфері.

12.1.2. Умови утримання тварин повинні відповідати їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям.

12.1.3. Умови утримання тварин повинні задовольняти їх природні потреби в їжі, воді, сні, рухах, контактах із собі подібними, у природній активності та інші потреби.

12.1.4. При додержанні вимог цих Правил, дозволяється утримувати:

а) собак, котів (загальною кількістю не більше 3 дорослих тварини) - у квартирах, в яких проживає одна сім'я, а також в будинку, що належать на правах приватної власності (крім розплідників, зареєстрованих в кінологічній спілці згідно вимог чинного законодавства);

у квартирах, де проживає кілька сімей, допускається утримання собаки або кота лише при письмовій згоді всіх повнолітніх мешканців квартири. При цьому не дозволяється утримувати собак і котів в місцях загального користування;

б) собак, котів і хижих тварин - у "зоокутках", "живих кутках", дитячих, освітніх санаторно-курортних і оздоровчих закладів з дозволу санітарно-епідеміологічних і ветеринарних установ;

в) собак у вільному вигулі на ізольованій, добре огородженій території (в ізольованому приміщенні) на прив'язі, або без неї;

г) собак на підприємствах, в установах і організаціях для охорони, в обладнаних приміщеннях або на прив'язі; для дослідної мети - у вольєрах або в розплідниках;

д) собак без повідків і намордників при оперативному використанні спеціальними організаціями, собак спеціалізованого призначення, а також собак під час муштри на полюванні, на учбово-дресирувальних майданчиках.

Підприємствам, установам і організаціям утримання собак, котів і хижих тварин допускається за погодженням з відповідною ветеринарною установою.

12.1.5. Місце утримання тварин повинно бути оснащене таким чином, щоб забезпечити необхідні простір, температуру повітря, режим вологості і вентиляції, природне освітлення та можливість контакту тварин із природним для них середовищем.

12.1.6. Місце утримання тварин повинно забезпечити неможливість заподіяння шкоди третім особам внаслідок агресивної або непередбачуваної дії тварин.

12.1.7. Огороджена територія повинна бути з попереджувальними знаками чи написами.

12.2. Права власників тварин

12.2.1. Власники собак, котів та інших тварин мають право утримувати:

- собак без повідків і намордників під час оперативного використання правоохоронними органами, собак спеціального призначення, а також собак під час муштри, на полюванні, на навчально-дресирувальних майданчиках;

- собак з метою охорони об'єктів будівництва, територій підприємств, установ, організацій, за умов наявності обладнаних приміщень або на прив'язі;

- тварин для дослідної мети у вольєрах, біологічних клініках (віваріях) або в розплідниках.

12.2.2. З'являтися з тваринами поза місцями їх постійного утримання, за відсутності заперечуючих надписів, на короткому повідку та у наморднику в установах, непродовольчих магазинах, на пошті тощо. (Собак з підвищеною агресивністю тільки в наморднику і на короткому повідку).

12.2.3. Навчати собак без повідків і намордників на майданчиках для дресирування за визнаними навчальними програмами.

12.2.4. Вигулювати собак на пустирях, у місцях та зонах для вигулу у разі їхнього створення.

12.2.5. Селитися у готелях з твариною за погодженням з адміністрацією та за умов додержання санітарно-гігієнічних правил.

12.2.6. Перевозити собак, котів та інших тварин усіма видами громадського транспорту з додержанням Правил, діючих на даному виді транспорту, при обов'язковому забезпеченні безпеки людей. Собака повинна бути на короткому повідку та у наморднику. Дрібних тварин дозволяється перевозити у закритих сумках або в спеціалізованих контейнерах.

12.2.7. Залишати на обмежений час собаку прив'язаною на короткому повідку біля магазинів та інших установ (велику собаку у наморднику).

12.3. Обов'язки власників тварин

12.3.1. Особи, які утримують собак, котів та інших тварин зобов'язані:

- дотримуватись вимог цих Правил, правил громадського порядку, норм співіснування, ветеринарних норм та санітарно-гігієнічних норм експлуатації жилих приміщень;

- не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб, не створювати загрози безпеці людей;

- реєструвати та щорічно, до 15 грудня поточного року, підтверджувати реєстрацію собак, котів та інших тварин віком від двох місяців і старших у КВЖРЕП, ЖБК, ТОВ "КК "КомЕнерго-Житомир", ОСББ, відомчому фонді з видачею документів в термін один день;

- забезпечити щорічне проведення профілактичних заходів (дегельмінтизації, вакцинації від сказу і ін.) в спеціалізованих ветеринарних установах чи у ліцензованих лікарів з відміткою в паспорті тварини, завіреною печаткою;

- власники тварин, які не є мешканцями м. Житомира, але тимчасово перебувають на території міста із твариною, повинні мати при собі ветеринарний паспорт з відповідною відміткою про стан здоров'я тварини та обов'язкового щеплення проти сказу;

- у разі придбання собак, породи яких визнано джерелом підвищеної загрози здоров'ю та життю третіх осіб та які не стоять на обліку в кінологічних спілках, пройти курс технічного мінімуму управління собакою, або скласти іспит у відповідних місцях ліцензійним кінологам;

- згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 09.07.2002 N 944 "Про затвердження Порядку і правил обов'язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам" укладати договір обов'язкового страхування відповідальності власників собак, породи яких визнано джерелом підвищеної загрози здоров'ю та життю третіх осіб, за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам (за зверненням в травмпункт або в муніципальну міліцію);

- забезпечити ідентифікацію домашніх тварин за допомогою мікрочипів, або наявність на тварині ідентифікуючого жетона, який отримується безкоштовно у відповідних організаціях та є додатком до паспорта;

- тримати сторожових собак на прив'язі і спускати їх з прив'язі лише в закритих дворах з висотою огорожі, яка виключає можливість втечі; застерігати написом при вході та по периметру об'єкта або території про наявність таких собак;

- виводити собак на сходи, у двори, інші місця загального користування, лише на повідку з прикріпленим до нашийника особистим номерним знаком, а собак з підвищеною агресивністю обов'язково на короткому повідку (не більше 1,2 м) і в наморднику;

- не допускати забруднення екскрементами тварин під'їздів, приміщень, сходових площадок, ліфтів та інших місць загального користування у будинках, а також дитячих майданчиків, дворів і вулиць, шляхом прибирання екскрементів (ця вимога не поширюється на власників собак-поводирів);

- при вигулі собак та у жилих приміщеннях забезпечувати тишу - запобігати лаю собак з 22:00 до 7:00;

- у разі неможливості подальшого утримання тварини передати її у власність іншої особи або здати до комунального підприємства КАТП-0628, уповноваженого у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами у м. Житомирі або притулків для тварин;

- негайно повідомляти заклади охорони здоров'я і ветеринарної служби про випадки укусу або травмування твариною людини або іншої тварини, та доставляти її в установу ветеринарної медицини для огляду та проходження карантину протягом 10 календарних днів, а покусаних тварин - для огляду і лікування. У разі, коли неможливо доставити тварину, що покусала, повідомити про неї комунальне підприємство, уповноважене у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами у м. Житомирі з метою вилову й доставки її до установи ветеринарної медицини;

- надавати тварину для огляду, діагностичних досліджень, профілактичних щеплень та обробок щорічно на вимогу посадових осіб ветеринарної служби;

- забезпечувати своєчасне щеплення проти сказу собак, котів та інших тварин;

- негайно ізолювати тварину та звернутися до ветеринарної служби у разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання;

- надавати тварин для тимчасової ізоляції у разі, коли на те є відповідне рішення органів санітарно-епідеміологічної служби чи установи державної ветеринарної медицини, а також якщо завдані тілесні ушкодження людині або іншій тварині. Тимчасова ізоляція тварин може проводитись у встановленому порядку, якщо ця тварина є небезпечною для оточуючих;

- у випадках смерті тварини негайно повідомити ветеринарну установу, здати трупи тварин до комунального підприємства КАТП-0628, уповноваженого у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами у м. Житомирі, з оплатою наданих послуг згідно діючого тарифу за власний рахунок;

- у разі смерті тварини протягом 30 календарних днів письмово повідомити організацію, яка проводила реєстрацію тварини, для внесення змін до загальної електронної бази даних домашніх тварин і відміни сплати за утримання тварини, та повернути реєстраційні посвідчення та номерні знаки;

- регулювати приплід власних тварин, у тому числі шляхом стерилізації.

12.3.2. Особи, які супроводжують домашніх тварин, зобов'язані забезпечити:

- безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною твариною;

- безпеку супроводжуваної домашньої тварини;

- безпеку дорожнього руху шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою.

12.3.3. При супроводженні собак, котів та інших тварин не допускається залишати їх без нагляду.

12.3.4. Власникам собак, котів і хижих тварин забороняється:

- утримувати собак та котів без реєстрації;

- вигулювати тварин особам, які знаходяться у стані сильного алкогольного сп'яніння;

- вигулювати собак без нашийника з жетоном, повідка та намордника;

- приводити тварин (крім собак-поводирів) у приміщення магазинів (крім спеціалізованих магазинів для тварин) і кафе, об'єктів громадського харчування, установ охорони здоров'я, освіти та культури, на територію дитячих майданчиків тощо;

- доручати вигул собак особам, яким не виповнилося 14 років, психічно хворим, визнаним недієздатними або фізично неспроможними керувати твариною;

- купувати, продавати або дарувати тварин, транспортувати їх, брати участь в виставках, спортивних змаганнях та інших масових заходах, перевозити тварин всіма видами транспорту без відповідного ветеринарного паспорту із відміткою про проведення імунізації проти сказу. При цьому вакцинацію необхідно проводити з інтервалом не перевищуючим 12 місяців та не раніше ніж за 30 днів до відправлення;

- здійснювати продаж або показ тварин без наявності відповідних ідентифікаційних, ветеринарних та інших супровідних документів;

- розводити тварин з вродженими вадами, генетично та фізіологічно несумісних тварин, при неможливості подальшого утримання і влаштування потомства;

- розводити тварин зі спадковою закріпленою агресивністю;

- залишати тварин бездоглядними або знищувати їх;

- примушувати тварин до виконання неприродних для них дій, що призводять до травмувань;

- використовувати тварин в умовах надмірних фізіологічних навантажень;

- проводити собачі бої та інші заходи, які допускають жорстокість по відношенню до тварини;

- вирощувати собак та котів з метою отримання з них м'яса і шкірок;

- викидати трупи собак та котів в контейнери для збору сміття, здійснювати поховання тварин у не відведених для цього місцях;

- інші дії чи бездіяльність, що суперечить принципам захисту тварин від жорстокого поводження.

12.3.5. Потрібно проводити ветеринарне обслуговування тварин (а також вакцинації) лише в клініках ветеринарної медицини або приватних спеціалістів, які мають діючі ліцензії.

12.4. Реєстрація собак, котів та інших тварин

12.4.1. Реєстрація собак, котів та інших тварин здійснюється у КВЖРЕП, ЖБК, ТОВ "КК "КомЕнерго-Житомир", ОСББ, відомчому фонді, незалежно від реєстрації породних собак та котів у кінологічних і фелінологічних спілках, які мають міжнародний статус (сертифікат) та щорічно, до 15 грудня поточного року, підтверджується реєстрація собак, котів та інших тварин віком від двох місяців і старших.

12.4.2. Новопридбані собаки, коти повинні бути зареєстровані протягом 30 діб.

12.4.3. Для реєстрації та підтвердження перереєстрації власник тварини повинен пред'явити паспорт, підтверджуючий особу, реєстраційне посвідчення та надати відповідний документ, що підтверджує сплату послуг з підтвердження реєстрації тварини та збору з власників собак, або документ, що підтверджує наявність пільг щодо сплати збору з власників собак та ветеринарний паспорт тварини з зазначенням проведених вакцинацій, завірений печаткою ветеринарної установи, що проводила зазначену вакцинацію та профобробку.

12.4.4. Перереєстрація тварини проводиться у разі зміни місця проживання чи реєстрації власника або зміни власника.

12.4.5. Тварини, власники яких не здійснили перереєстрацію, вважаються зареєстрованими неналежним чином.

12.5. Відлов та тимчасова ізоляція домашніх тварин

12.5.1. Собаки, незалежно від породи, належності та призначення, що мають нашийники з номерними знаками і намордники, та коти, які знаходяться без власника у громадських місцях, вважаються безпритульними і підлягають відлову.

12.5.2. Собаки, коти та інші тварини підлягають тимчасовій ізоляції у разі, якщо на це є відповідне рішення органів санітарно-епідеміологічної служби, ветеринарної медицини, а також ті, що завдали тілесних ушкоджень людині або іншій домашній тварині.

12.5.3. Тимчасова ізоляція собак, котів та інших тварин проводиться у примусовому порядку, якщо тварина є небезпечною для оточуючих (карантину підлягають тварини терміном до 10 днів).

12.5.4. Відлов безпритульних та бродячих тварин здійснює комунальне підприємство, згідно покладених на нього завдань.

12.5.5. Відлов безпритульних та бродячих тварин проводиться у відсутності сторонніх осіб, особливо дітей, з 05.00 до 07.00 та після 20.00 (влітку - після 22.00). (Або за згодою міськвиконкому).

12.5.6. Відлов безпритульних та бродячих собак та котів окремими фізичними і юридичними особами забороняється, крім випадків, коли ці тварини проявляють явну агресію, яка загрожує здоров'ю людей.

12.6. Умертвіння тварин

12.6.1. Умертвіння тварин допускається:

- для одержання господарсько-корисної продукції;

- для припинення страждань тварин, якщо вони не можуть бути припинені в інший спосіб;

- за необхідності умертвіння новонародженого приплоду тварин;

- при регулюванні чисельності домашніх тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини, у разі неможливості застосування методів біостерилізації або біологічно обгрунтованих методів;

- за необхідності умертвіння окремих тварин, які хворі на сказ чи на інше особливо небезпечне захворювання або є носіями особливо небезпечного захворювання;

- за необхідності оборони від нападу тварини, якщо життя або здоров'я людей знаходиться в небезпеці.

12.6.2. При умертвінні домашніх тварин мають дотримуватися такі вимоги:

- умертвіння проводиться методами, що виключають передсмертні страждання тварин;

- приміщення, де проводиться умертвіння, повинно бути відокремлене від приміщення, де утримуються інші тварини;

- забороняється застосовувати негуманні методи умертвіння тварин, що призводять до загибелі від удушшя, електричного струму, больових ін'єкцій, отруєння, перегріву та інші больові методи;

- переробка тварин дозволяється тільки після їх умертвіння;

- умертвіння тварин, що страждають, проводиться негайно, якщо їх страждання неможливо припинити іншим чином.

12.7. Відповідальність осіб, що тримають собак, котів та інших тварин

12.7.1. За порушення вимог цих Правил громадяни, які є власниками собак, котів і хижих тварин, несуть відповідальність у встановленому законодавством порядку, зокрема за:

- жорстоке поводження з тваринами, їх мордування або вчинення дій, що призвели до їх мучення, каліцтва чи загибелі;

- порушення Правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог;

- порушення Правил благоустрою та забезпечення чистоти і порядку в м. Житомирі;

- знищення або пошкодження зелених насаджень, або інших об'єктів озеленення на території міста.

12.8. Повноваження та контроль у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами

12.8.1. Житлові організації незалежно від форм власності та підпорядкування: забезпечують проведення обліку собак, котів та інших тварин згідно з графіком обходу квартир, затвердженим на підприємстві;

- подають щоквартально, до 5 числа наступного за кварталом місяця, інформацію з обліку собак, котів та інших тварин до управління житлового господарства міської ради та міської санепідемстанції;

- направляють інформацію про виявлених незареєстрованих собак, котів та інших тварин протягом 3 робочих днів до спеціалізованого підприємства, уповноваженого у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами, та ветеринарної служби;

- у межах своїх повноважень здійснюють контроль за додержанням цих Правил власниками тварин, які постійно знаходяться на підвідомчій території;

- забезпечують утримання підвалів, горищ та інших технічних приміщень у будинках закритими або відповідно обладнаними для запобігання проникненню до них тварин;

- забезпечують інформування мешканців будинків щодо проведення планової вакцинації від сказу та інших протиепідемічних заходів, реєстрації (перереєстрації) та підтвердження реєстрації тварин;

- сприяють працівникам ветеринарної медицини в проведенні протиепізоотичних заходів;

- надають відповідну інформацію за запитом щодо осіб, на яких складено протоколи про адміністративне правопорушення за порушення вимог цих Правил;

- повідомляють працівників комунального спеціалізованого підприємства про наявність безпритульних тварин та сприяють виконанню ними своїх обов'язків.

12.8.2. Уповноважені органи, підприємства та організації у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами здійснюють відповідні дії в межах наданих повноважень та згідно до вимог законодавства України, своїх Положень або Статутів.

12.9. Участь громадських організацій (об'єднань) у забезпеченні дотримання вимог цих Правил

12.9.1. Громадські організації (об'єднання) з питань захисту тварин або такі, що діють у сфері утримання собак, котів та інших тварин:

- сприяють проведенню загальноміських протиепізоотичних та протиепідемічних заходів;

- надають свої пропозиції при розробці проектів нормативно-правових актів, пов'язаних з утриманням собак, котів та інших тварин;

- беруть участь у проведенні рейдів-перевірок на території м. Житомира щодо дотримання вимог цих Правил власниками тварин;

- сприяють організації та проведенню інформаційно-просвітницьких заходів, тематичних лекцій, семінарів, конференцій, виставок з метою забезпечення виховної роботи із питань утримання тварин;

- беруть участь у вирішенні питань, що потребують колегіального обговорення та професійних консультацій у сфері, пов'язаній з утриманням собак, котів та інших тварин у м. Житомирі;

- мають право отримувати інформацію, необхідну для реалізації своїх статутних цілей та завдань від установ, організацій та підприємств в межах їхньої компетенції та порядку, встановленому законодавством України.

12.9.2. Проведення зоотехнічних заходів з тваринами на території міста Житомира дозволяється лише за погодженням з управлінням ветеринарної медицини та міськвиконкому.

12.9.3. Приймають активну участь в заходах щодо скорочення поголів'я безпритульних тварин.

12.10. Перелік порід собак з підвищеною агресивністю, які визнані міжнародними кінологічними організаціями:

Аіді (вівчарка атласька)

Айну (собака айнський, хоккайдо)

Акбаш

Акіта-іну

Акіта американський (собака великий японський)

Бергамаско (вівчарка бергамська)

Боксер німецький

Бріард (вівчарка французька довгошерста)

Брохольмер датський

Був'є арденський

Був'є фланерський

Бульдог алапахський чистокровний (отто)

Бульдог американський

Бульдог мальорський (ка-де-бо, перо де пресо мальоркін)

Бульмастиф

Бультер'єр англійський

Бультер'єр англійський стафордширський

Бурбуль південноафриканський

Вельштер'єр

Вівчар картський (вівчарка картська)

Вівчарка американо-канадська біла

Вівчарка бельгійська (грюнендаль, лакенуа, молінуа, тарв'юрен)

Вівчарка бернська (бернський зененхаунд)

Вівчарка велика швейцарська (великий швейцарський зененхаунд)

Вівчарка голландська

Вівчарка грецька

Вівчарка ештрельська (португальська горна)

Вівчарка кавказька (вовкодав кавказький)

Вівчарка німецька

Вівчарка південноросійська (таврійська)

Вівчарка пікардійська (пікар)

Вівчарка польська підгалянська

Вівчарка польська татранська

Вівчарка середньоазіатська (алабай, вовкодав середньоазіатський)

Вівчарка східноєвропейська

Вовкодав ірландський

Доберман-пінчер

Дог аргентинський (аргентинський мастиф)

Дог бордоський (французький мастиф, дог де Бордо)

Дог німецький

Далматин

Дратхаар

Ердельтер'єр

Кангал

Кане-корсо

Као де кастро лаборейро

Као де сера де астрела (португальський пастуший собака)

Карабаш анатолійський

Командор (вівчарка угорська)

Кувас угорський

Лабрадор-ретривер

Ладсир (ньюфаундленд чорно-білий)

Лайка

Леонбергер

Маламут аляскінський

Марема (вівчарка маремо-абруцька)

Мастиф англійський

Мастиф бельгійський

Мастиф іспанський

Мастиф піренейський

Мастиф тибетський

Мастіно (мастиф неаполітанський, мастіно-неаполітано)

Мітельшнауцер

Московська сторожова

Ньюфаундленд

Перо де преса канаріо (собака канарський)

Піт-бультер'єр американський

Пурухаар

Рафейру дуалінтежу (собака португальський сторожовий)

Ріджбек родезійський

Ріджбек тайський

Різеншнауцер (великий шнауцер)

Ротвейлер

Сенбернар

Собака вовчий італійський

Собака вовчий саарлоський (вольфхаунд)

Собака вовчий чеський

Собака піренейський горний (великий піренейський)

Тер'єр американський стафордширський

Тер'єр російський чорний

Тоза-іну (собака японський бійцівський)

Філа бразилейро (мастиф бразильський)

Фокстер'єр

Хаскі сибірський

Ховаварт

Чувач словацький

Ягдтер'єр

Метиси всіх зазначених порід

13. Інші вимоги благоустрою

13.1. Порядок проведення ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою.

Роботи з ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою мають бути спрямовані на забезпечення та збереження технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей та продовження їх строків служби, поділяються на роботи з капітального та поточного ремонту (середнього та роздрібного) і утримання об'єктів благоустрою відповідно вимог нормативно-правового акту про "Порядок проведення ремонту і утримання об'єктів міського благоустрою" і є обов'язковим до виконання юридичними і фізичними особами, незалежно від форм власності та території міста.

Капітальний та поточний ремонт об'єктів благоустрою та будівельні роботи на вулично-дорожній мережі міста повинні здійснюватись:

а) тільки за розпорядженням міського голови або рішення виконавчого комітету міської ради.

При аварійній ситуації роботи по її усуненню проводяться негайно з обов'язковим повідомленням про аварію та початок робіт відділ управління міським господарством інші аварійно-комунальні або експлуатаційні організації з подальшим оформленням (у строк не більше трьох діб) відповідних дозволів і ордерів.

б) за обов'язкових погоджень з державною автомобільною інспекцією, балансоутримувачем дороги, іншими експлуатаційними організаціями, з власником або землекористувачем прилеглих (закріплених) земельних ділянок.

в) отримання дозволу та ордера на будівельні і земельні роботи та на знесення зелених насаджень.

г) обов'язкове огороджування і відновлення розриття після виконання земельних робіт на умовах договору з інспекцією по благоустрою та санітарним станом міста. Договір повинен обов'язково передбачати терміни усунення пошкодження та відповідальності винних (організації які виконують роботи) перед третіми особами внаслідок спричинення шкоди майну юридичним та фізичним особам і здоров'ю громадян та навколишньому природному середовищу.

д) організація технологічних процесів повинна передбачати виконання робіт на ділянці у межах огородженої та обладнаної технічними і направляючими засобами, а в темний час доби і при тумані - сигнальними вогнями, передбаченими діючими нормами.

Забороняється виконувати підготовчі роботи, завозити матеріали та вироби, розміщувати машини, механізми та устаткування до її огородження та обладнання технічними засобами організації дорожнього руху.

Під час організації та виконання робіт слід дотримуватись Правил техніки безпеки та забезпечувати безпеку дорожнього руху на ділянках робіт.

Виконання робіт сезонного характеру слід передбачати в найбільш сприятливий період року з обов'язковим забезпеченням відновлення шляхового дорожнього покриття для безпеки дорожнього руху.

Виконання робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту вулиць і штучних споруд повинне здійснюватись будівельно-монтажними організаціями, незалежно від форм їх власності у відповідності з державними будівельними нормами (ДБН В.2.3.-5-2001 розділ 9), правилами та стандартами виконання окремих видів робіт і тільки за наявності погодженої та затвердженої проектно-технологічної документації; проектів організації будівництва та проектів виконання робіт в порядку визначеному законодавством України про містобудування, планування та забудову територій.

Утримання вулично-дорожньої мережі, як об'єкту міського благоустрою покладається на управління комунального господарства міської ради, балансоутримувачів та експлуатаційні організації, власників та користувачів земельних ділянок, а також власників (користувачів) малих архітектурних форм, інженерних комунікацій, що розташовані в межах червоних ліній міських вулиць і доріг згідно вимог Закону України "Про дорожній рух" та відповідний йому Єдиних Правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони (затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.94 року N 198, з відповідними доповненнями і змінами).

Відповідальність за санітарне очищення проїжджих частин міських доріг (на магістралях безперервного руху загальноміського значення), доріг житлових кварталів і садибних забудов, та на зупинках громадського транспорту від снігу і льоду та інших відходів і сміття покладається на балансоутримувачів об'єктів благоустрою. Відповідальність за санітарне очищення тротуарів та проїжджої частини дороги (під бортовим каменем - бордюрами), доріг виробничого призначення, доріг промислових і комунально-складських зон, доріг з обладнаними денними стоянками автотранспорту та проїжджих частин (під бортовим каменем - бордюрами) доріг, які примикають до прилеглих (закріплених) земельних ділянках покладається на підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та громадян за рішенням виконавчого комітету міської ради.

13.2. Освітлення об'єктів благоустрою.

1. Власники (балансоутримувачі) об'єктів благоустрою, дворів забезпечують освітлення цих об'єктів відповідно до вимог державних стандартів, норм і правил.

2. Забезпечення утримання, належного функціонування та збереження освітлювальних приладів на території об'єктів благоустрою, дворів впровадження енергозберігаючих технологій та обладнання здійснюється балансоутримувачами цих об'єктів благоустрою.

13.3. Стандартизація і нормування у сфері благоустрою.

Стандартизація і нормування у сфері благоустрою здійснюється з метою формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, в умовах якого забезпечуються захист довкілля, санітарне та епідеміологічне благополуччя населення, шляхом розроблення комплексу взаємопов'язаних нормативів документів, якими визначаються взаємопогоджені вимоги до об'єктів благоустрою (ст. 31 Закону України "Про благоустрій населених пунктів").

До нормативних документів із стандартизації у сфері благоустрою належать документи, які містять:

а) визначення основних понять і термінів;

б) характеристику систем, класифікації;

в) методи, методики та способи організації робіт з благоустрою міста;

г) метрологічні норми і вимоги до організації робіт з благоустрою міста;

д) інші нормативи із стандартизації, передбачені законодавством України у сфері благоустрою населених пунктів.

Стандарти у сфері благоустрою розробляються, приймаються (ухвалюються), переглядаються (змінюються) або їх дія припиняється в порядку, встановленому законодавством України.

У сфері благоустрою діє система нормативів, що встановлюється у сфері землеустрою, містобудування, озеленення територій, утримання будинків і споруд, освітлення територій, а також у галузі охорони здоров'я та охорони навколишнього природного середовища.

Також законодавством України можуть встановлюватись й інші нормативи, пов'язані із забезпеченням благоустрою населених пунктів (ст. 33 Закону України "Про благоустрій населених пунктів").

13.4. Фінансове забезпечення благоустрою міста.

13.4.1. Фінансування заходів з благоустрою міста, утримання та ремонт об'єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів їх власників або користувачів, якщо це передбачено умовами відповідних договорів, а також за рахунок пайових внесків власників будівель і споруд, розміщених на території об'єкта благоустрою, інших передбачених законодавством України джерел фінансування.

Фінансування заходів з благоустрою міста може здійснюватись за рахунок коштів державного бюджету, міського бюджету, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та громадян, інших джерел, передбачених законодавством України.

13.4.2. За рахунок коштів державного бюджету фінансуються:

- заходи на виконання державних програм благоустрою міста;

- роботи з благоустрою, що проводяться на землях державної форми власності;

- охорона та утримання об'єктів благоустрою, переданих органами державної влади на баланс підприємствам, установам, організаціям;

- роботи з утворення територій і об'єктів рекреаційного призначення, які належать до державної власності.

13.4.3. За рахунок коштів міського бюджету фінансування:

- заходи з виконання міських програм благоустрою міста у тому числі проектів благоустрою територій міста;

- охорона та утримання об'єктів благоустрою комунальної форми власності, переданих органами місцевого самоврядування на баланс підприємствам, установам, організаціям;

- охорона, утримання та розвиток зелених насаджень на об'єктах благоустрою комунальної форми власності;

- роботи з утворення об'єктів рекреаційного призначення, які належать до комунальної власності, в тому числі міських лісів;

- організація санітарного очищення територій, які належать до комунальної власності.

13.4.4. За рахунок коштів підприємств, установ, організацій фінансуються заходи, спрямовані на:

- благоустрій, виконання робіт з ремонту і реконструкції доріг внутрішньогосподарського користування, озеленення, утримання в належному стані території, яка належить на праві власності або праві користування;

- усунення на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) пошкодження інженерних мереж, елементів благоустрою, а також наслідків аварій, що стались з їх вини.

Благоустрій прибудинкових територій об'єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель та споруд здійснюється за рахунок коштів забудовників (інвесторів).

Благоустрій прибудинкової території співвласників багатоквартирного будинку в разі передачі земельної ділянки в їх спільну сумісну власність здійснюється за рахунок коштів співвласників багатоквартирного будинку.

Підприємства, установи, організації на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем об'єкта благоустрою, можуть здійснювати часткове фінансування утримання закріпленої за ними території або брати пайову участь у фінансуванні утримання в належному стані всього об'єкта благоустрою.

Підприємства, установи, організації можуть на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів з благоустрою території міста.

Благоустрій присадибних ділянок фінансується за рахунок коштів їх власників або користувачів.

14. Перелік установлених законодавством обмежень (обтяжень) на використання земельних ділянок об'єктів благоустрою

14.1. На об'єктах благоустрою забороняється:

- виконувати земельні, будівельні та інші роботи без дозволу (ордеру), виданого в установленому порядку;

- самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони та квітники, використовувати не за призначенням парки, сквери, гідропарки інші озеленені та земельні ділянки відведені для їх створення, а також самовільний проїзд та заїзд на них транспортних засобів, засмічення водойм на їх територіях, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі;

- вивозити і влаштовувати сміттєзвалища, звалювати в невідведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг;

- складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

- самовільно встановлювати об'єкти зовнішньої реклами, торгівельні лотки, павільйони, малі архітектурні форми;

- встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погоджень з державтоінспекцією або іншими уповноваженими органами;

- влаштовувати стоянки суден, катерів, інших моторних плавучих засобів у межах територій пляжів;

- випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у невідведених для цього місцях;

- здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у невідведених для цього місцях (крім випадків негайного ремонту при аварійній зупинці).

- встановлювати збірно-розбірні та споруджувати капітальні гаражі, сараї, погреба тощо, без належного на те дозволу та документа на право власності користування (оренди) земельною ділянкою.

15. Контроль за виконанням Правил

15.1 Перевірка виконання вимог, передбачених даними Правилами, складання протоколів про здійснення правопорушень, накладення і стягнення штрафів, розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачених чинним законодавством, здійснюється органами (посадовими особами), уповноваженими відповідно до чинного законодавства, у тому числі спеціалістами КП "Інспекція з благоустрою м. Житомира", муніципального підрозділу з охорони об'єктів комунальної власності управління державної служби охорони при УМВС України в Житомирській області та комунальної і житлової служби міської ради.

15.2. Перевірка санітарного стану прилеглих та закріплених за підприємствами, організаціями, установами, власниками будівель та споруд торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення, власниками або користувачами присадибних ділянок, територій проводиться відповідними службами міста.

15.3. За результатами перевірки комісією складається акт установленої форми, у якому вказують виявлені недоліки, установлюється термін для їх усунення.

15.4. Акт підписується членами комісії, посадовою особою підприємства, організації, власником, орендарем.

15.5. У випадку відмовлення від підписання акта в ньому робиться відповідна відмітка. У разі не усунення зафіксованих порушень у передбачений термін наступає відповідальність, передбачена законодавством.

15.6. У випадку виявлення порушень уповноважені особи складають на правопорушника протокол про адміністративне правопорушення та направляють його на розгляд до адміністративної комісії при міськвиконкомі та при Богунській та Корольовській районних радах.

15.7. Штрафні санкції за адміністративні правопорушення стягуються в розмірі, передбаченому Кодексом України про адміністративні правопорушення.

15.8. Оскарження й опротестування постанови в справі про адміністративні правопорушення здійснюються у встановленому порядку.

15.9. Утримання території, закріпленої за підприємствами, організаціями, установами, власниками будівель та споруд торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення, власниками або користувачами присадибних ділянок вважається неналежним за умови складання комісією протягом календарного року двох і більше актів про допущені порушення, що не оскаржені і не скасовані у встановленому порядку.

16. Відповідальність за порушення Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку і дотримання тиші у м. Житомирі

16.1. Порушення Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку і дотримання тиші у м. Житомирі тягне за собою адміністративну відповідальність передбачену ст. ст. 152, 153, 154, 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

16.2. При виявленні порушення норм, передбачених даними Правилами, та складанні відповідних протоколів і актів винні особи у встановленому діючим законодавством порядку притягаються до відповідальності, передбаченої Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення в сфері містобудування". Якщо у діях виявлені ознаки злочину, питання вирішується відповідно до вимог Кримінального кодексу України. Розмір цивільно-правової відповідальності за збитки, нанесені об'єктам благоустрою, встановлюється відповідно до норм, встановлених Цивільним кодексом України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють взаємовідносини у сфері благоустрою населених пунктів.

Відповідно до ст. 42 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" порушенням цих Правил вважається:

16.3. Вчинення дій, що завдають шкоди об'єктам благоустрою міста, санітарному стану, навколишньому природному середовищу та громадському порядку:

- засмічення, забруднення приміщень та місць загального користування сміттям, недопалками, недогризками, лушпинням, папером тощо;

- пошкодження благоустрою.

16.4. Виконання без письмового дозволу (ордеру) комунального підприємства "Інспекція з благоустрою м. Житомира";

- розриття грунту для всіх видів робіт;

- дорожніх робіт;

- розміщення тимчасових і постійних огорож та парканів, крім огородження квітників і дерев у межах прибудинкових територій;

- розташування будівельних лісів при ремонті фасадів будівель (споруд);

- розміщення рекламних конструкцій.

16.5. Порушення встановлених стандартів, норм і правил під час будівництва, реконструкції та експлуатації об'єктів чи споруд, засмічення території за межами огорож цих об'єктів і споруд ґрунтом, сміттям, тощо, утворених при виконанні відповідних робіт:

- виконання будівельних, ремонтно-будівельних робіт понад нормативні терміни, вказані у дозволі;

- відсутність освітлення розкопаного місця;

- відсутність огорожі розкопаного місця, небезпечної зони, перехідного містка при прокладанні підземних інженерних комунікацій, згідно з проектом виконання робіт;

- неякісне відновлення благоустрою об'єкта після виконання будівельних, ремонтно-будівельних робіт.

16.6. Самовільне виконання будівельних, ремонтно-будівельних робіт.

16.7. Виконання робіт з благоустрою міста без затверджених проектів на виконання земельних робіт та відповідного дозволу, виданого КП "Інспекція з благоустрою м. Житомира".

16.8. Несвоєчасне вивезення будівельного сміття з будівельних майданчиків.

16.9. Завантаження контейнерів для побутового сміття, будівельними відходами, металобрухтом.

16.10. Порушення Правил складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання відходів:

- відсутність у суб'єктів благоустрою договору на вивіз твердих побутових та великих габаритних відходів спеціалізованими організаціями;

- відсутність контейнера для сміття у місцях, в яких цими Правилами передбачено його наявність;

- відсутність твердого, покриття на контейнерних майданчиках для сміття.

16.11. Створення смітників, самовільне скидання побутового сміття, побутових відходів, будівельного сміття, відходів виробництва у невідведених для цього місцях. Складування на вулицях, площах, зелених зонах, прибудинкових територіях тари, конструкцій, виробів, грунту, будівельних матеріалів тощо без відповідного дозволу.

16.12. Несвоєчасне вивезення побутового сміття із контейнерних майданчиків.

16.13. Спалювання на території міста листя, гілок, відходів виробництва, а також спалювання сміття в контейнерах, урнах та на контейнерних майданчиках, у дворах.

16.14. Транспортування сміття, паперу, сипучих матеріалів тощо відкритим способом або таким, що призводить до їх розтрушування чи розкидання.

16.15. Забруднення доріг та інших міських територій внаслідок виносу бруду за колесами автомобілів.

16.16. Незадовільне утримання (незадовільний санітарно-технічний стан, несвоєчасне прибирання та очищення) громадських туалетів.

16.17. Знищення зелених насаджень без спеціального на те дозволу.

16.18. Захаращення зеленої зони будь-якими матеріалами, влаштування звалищ сміття, вибірка піску, глини, випасання худоби на зелених зонах, розпалювання вогнища, засадження городів у невідведених для цього місцях, забивання в дерева цвяхів, кріплення до них електрощитів, ламання дерев, кущів, зривання та ламання квітів; установлення на зелених зонах торгових точок без дозволу виконкому міської ради.

16.19. Забруднення водоймищ, гідротехнічних споруд, фонтанів.

16.20. Наїзд на будь-якому автотранспорті на тротуари (крім випадків, передбачених Правилами дорожнього руху), пішохідні доріжки, зелені зони, декоративні огорожі та паркування на них.

16.21. Миття, заправка, ремонт транспортних засобів на проїжджій частині вулиць, тротуарах, у житлових мікрорайонах та необладнаних для цього місцях.

16.22. Паркування автотранспортного засобу у межах парків, скверів, самовільне паркування у межах зони паркування.

16.23. Самовільне встановлення літніх майданчиків, відгороджень, постійної і тимчасової огорожі, риштування, палаток, спеціальних конструкцій зовнішньої, реклами (несвоєчасна їх перереєстрація), місць торгівлі з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків тощо у невідведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу.

16.24. Розміщення дорожніх знаків без погодження із Державтоінспекцією, власником доріг.

16.25. Розміщення об'яв, афіш, листівок, плакатів тощо у невідведених для цього місцях. Відповідальність за порушення цієї заборони несе організація, власник чи особа, яка здійснює розповсюдження об'яв, афіш, листівок, плакатів тощо.

16.26. Утримання собак і котів з порушенням даних Правил (розділ 12) Утримання на балконах і лоджіях тварин, птахів і бджіл.

16.27. Викидання сміття з вікон (у т. ч. автотранспортних засобів), балконів, витрушування на сходинковій площадці чи з балконів килимів та килимових доріжок.

16.28. Проведення робіт, пов'язаних з переобладнанням, реконструкцією основних конструктивних елементів будівель, інженерних комунікацій і мереж, у т.ч. систем інформаційних комунікацій та обладнання, без узгодження з організаціями й підприємствами, у віданні яких знаходиться житловий фонд, інженерні комунікації та мережі.

16.29. Самовільний ремонт або підключення до інженерних мереж будь-якого призначення (підземних і наземних).

16.30. Розміщення зливових ям на територіях, прилеглих до приватних домоволодінь.

16.31. Незадовільне утримання прибудинкових територій, територій підприємств і організацій, несвоєчасне прибирання прилеглої та закріпленої в установленому законом порядку території.

16.32. Несвоєчасне прибирання снігу і льоду із тротуарів, пішохідних доріжок, доріг, місць паркування автомобілів, покрівель, прибудинкових територій, територій підприємств і організацій, у тому числі прилеглих до них територій; несвоєчасне посипання їх піском, скидання снігу на проїжджу частину вулиць.

16.33. Посипання тротуарів хімічними речовинами.

16.34. Відсутність урн для сміття на об'єктах, де їх обов'язкова наявність передбачена цими Правилами.

16.35. Відсутність на підземних комунікаціях кришок люків колодязів і теплових камер.

16.36. Витоки води і фекалій на впорядковані території.

16.37. Незадовільне забезпечення технічної справності:

а) доріг, вулиць, площ, тротуарів, пішохідних переходів, мостів, шляхопроводів, підземних переходів, пішохідних доріжок;

б) колодязів водопровідних, каналізаційних, зв'язку і їм подібних, дощоприймачів, дренажів, колекторів дощової каналізації, теплових камер.

16.38. Незадовільне утримання (незадовільний зовнішній вигляд та технічна справність і невідповідність їх затвердженим паспортам, проектам, вимогам):

а) постійних і тимчасових огорож, парканів, газонних огорож, ліхтарів вуличного освітлення, будинкових ліхтарів, стовпів, урн та контейнерів для сміття;

б) кіосків, літніх торговельних майданчиків, стаціонарних палаток, трансформаторних будок, телефонних і електричних шаф; навісів та павільйонів зупинок транспорту;

в) спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, вивісок і вітрин, пам'ятників, скульптур.

16.39. Відсутність та незадовільне утримання покажчиків будинків, споруд та інших об'єктів, розташованих на міській території.

16.40. Незадовільний технічний стан фасадів, балконів та інших елементів будівель.

16.41. Перевищення максимальних рівнів шуму, встановлених СанПІН N 3077-84 при використанні працюючого обладнання вентиляційних систем, радіоприймачів, телевізорів, гучномовних установок, музичних інструментів, засобів індивідуальної трудової діяльності, а також інших джерел шуму.

16.42. Використання гучномовної апаратури на відкритих та закритих концертних та танцювальних майданчиках, у закладах громадського харчування (ресторанах, барах, кафе тощо), гральних будинках, закладах культури без вжиття заходів щодо забезпечення нормативних рівнів шумів, встановлених СанПІН N 3077-84 після 22.00 години.

Законодавством України може бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень у сфері благоустрою населених пунктів України.

Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою м. Житомира, до відповідальності, передбаченої законом, не звільняє їх від обов'язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог законодавства у сфері благоустрою населених пунктів.

Шкода, заподіяна внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації, як правило, в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди. Відсутність таких такс, методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням міської ради.

В інших випадках фактичні витрати обраховуються кошторисом виконавчого комітету Житомирської міської ради із застосуванням норм, правил, стандартів, методик для державних або комунальних підприємств, установ, організацій на облаштування та відновлення об'єктів (їх частин) або елементів благоустрою міста.

16.43. Відшкодування збитків, завданих об'єкту благоустрою.

Збитки, завдані об'єкту благоустрою в результаті порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягають відшкодуванню в установленому порядку.

Оцінка завданих збитків проводиться балансоутримувачем у разі:

а) протиправного пошкодження чи знищення елементів благоустрою;

б) пошкодження чи знищення елементів благоустрою при:

- ліквідації аварій на інженерних мережах та інших елементах благоустрою;

- здійсненні ремонту інженерних мереж;

- видаленні аварійних сухостійних дерев та чагарників;

- прокладання нових інженерних мереж;

- виконанні інших суспільно необхідних робіт.

У випадках пошкодження чи знищення елементів благоустрою, визначених пунктом "а" цього розділу, винна юридична чи фізична особа усуває пошкодження (відновлює елементи благоустрою) власними силами або за домовленістю з балансоутримачем перераховує на його рахунок суму відновної вартості.

Порядок визначення відновної вартості об'єктів благоустрою затверджується Кабінетом Міністрів України.

Розмір відшкодування збитків, завданих об'єкту благоустрою, визначається за методикою визначення відновної вартості об'єктів благоустрою, затвердженою центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

У разі якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою здійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на власних інженерних мережах чи власних об'єктах або якщо особу, яка пошкодила чи знищила елементи благоустрою, не виявлено, відновлювальні роботи проводяться за рахунок власника об'єкта благоустрою.

 

Секретар міської ради

А. З. Каленський

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали