ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 17.01.2012 р. N 4/1

Про затвердження Правил проведення феєрверків на території міста Чернівців

Відповідно до статті 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою забезпечення порядку в місті Чернівцях шляхом впорядкування та здійснення контролю за проведенням феєрверків, піротехнічних супроводів театральних, концертних, спортивних та інших культурно-розважальних заходів на території міста Чернівців, виконавчий комітет Чернівецької міської ради вирішив:

1. Затвердити Правила проведення феєрверків на території міста Чернівців (додаються).

2. Забезпечення організаційно-технічних заходів з питань проведення феєрверків на території міста Чернівців відповідно до зазначених вище Правил покласти на управління надзвичайних ситуацій та мобілізаційної роботи міської ради.

3. Першотравневому, Садгірському та Шевченківському РВ УМВС України в Чернівецькій області (Юрку Г. В., Гросу В. В., Ратушенко С. М.) посилити контроль за незаконною торгівлею та використанням піротехнічних виробів на території м. Чернівців.

4. Рішення набирає чинності з дня його прийняття та підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі міської ради в мережі Інтернет і газеті "Чернівці".

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань виконавчих органів міської ради Тимофєєва В. Т.

 

Секретар
Чернівецької міської ради

В. Михайлішин

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради
17.01.2012 N 4/1

ПРАВИЛА
проведення феєрверків на території міста Чернівців

1. Загальні положення

1.1. Правила проведення феєрверків на території міста Чернівців (далі Правила) спрямовані на забезпечення безпеки проведення феєрверків та масових видовищних заходів із застосуванням піротехнічних виробів на території міста Чернівців.

1.2. Правила встановлюють порядок організації та проведення феєрверків, піротехнічного супроводу театральних, концертних, спортивних і інших культурно-розважальних заходів. В цих правилах поняття "феєрверк" має таке значення:

феєрверк - порохові піротехнічні вироби, при спалюванні яких утворюються кольорові декоративні вогні.

Взяти до відома, що згідно з Національними стандартами України ДСТУ 4105 від 01.09.2002. р. піротехнічний виріб - пристрій, який призначено для створення необхідного ефекту (світлового, іскрового, димового, звукового, змішуваного) за допомогою горіння (вибуху) піротехнічного складу.

1.3. Дія Правил поширюється на підприємства, установи і організації незалежно від їх форми власності, які замовляють і безпосередньо проводять феєрверки та інші культурно-розважальні заходи із застосуванням піротехнічних виробів на території міста Чернівців.

1.4. Проведення професійних феєрверків (феєрверк з використанням піротехнічних виробів калібром більше 60 мм) на території міста Чернівців здійснюється з письмового дозволу заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради за поданням управління надзвичайних ситуацій та мобілізаційної роботи міської ради, погодженим з РВ УМВС України в Чернівецькій області на території якого безпосередньо проводять феєрверки та інші культурно-розважальні заходи із застосуванням піротехнічних виробів, управлінням Держтехногенбезпеки у Чернівецькій області, а також з територіальним управлінням Держгірпромнагляду по Чернівецькій області.

2. Місце та час проведення феєрверків

2.1. Проведення феєрверків може здійснюватися на території міста Чернівців з 8.00 до 22.00 години в місцях, на яких проводяться театральні, концертні, спортивні та інші культурно-розважальні заходи.

2.2. До місць, заборонених для проведення феєрверків, відносяться:

2.2.1. Місця, відстань від яких менша, ніж 100 м до потенційно-небезпечних об'єктів, виробництв, місць продажу та збереження паливно-мастильних матеріалів, будівель лікарень, шкільних та дошкільних установ, дитячих будинків - інтернатів, будинків-інтернатів для престарілих громадян, житлових будинків.

2.2.2. Мости, шляхопроводи, транспортні магістралі, нафто-, газопроводи тощо.

2.2.3. Території об'єктів, що мають важливе історико-культурне значення, пам'ятки історії і культури, цвинтарі.

2.2.4. Заборонено проведення феєрверків з шумовим піротехнічним супроводом концертних і інших культурно-розважальних заходів на території Центрального парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка і прилеглій до цього території (вул. Головна / від вул. Герцена Олександра до вул. Садової/, вул. Гузар Ольги, вул. Федьковича Юрія, вул. Садова, вул. Боярка Олексія, вул. Буковинська, вул. Герцена Олександра/ до вул. Кармелюка Устима) та в житлових мікрорайонах з багатоповерховими будівлями за винятком використання піротехнічних засобів, які створюють тільки світлові ефекти.

2.3. У виняткових випадках час проведення феєрверків може бути змінено, за розпорядженням Чернівецького міського голови.

3. Порядок і правила отримання дозволу на проведення феєрверків

3.1. Для отримання дозволу на проведення феєрверків підприємство, установа, організація, яка проводить феєрверк, зобов'язані подати управлінню надзвичайних ситуацій та мобілізаційної роботи міської ради письмове звернення в термін не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення публічного заходу.

3.1.1. У письмовому зверненні вказуються такі відомості:

- дані про організацію - виконавця феєрверків (назва, місце реєстрації, юридична адреса та контактні телефони);

- назва і мета заходу;

- дата, місце та час проведення феєрверків;

- дата подання, підписи організаторів або уповноважених осіб;

- письмове звернення повинно містити зобов'язання організаторів щодо заходів безпеки проведення феєрверків.

3.1.2. Підприємство, установа, організація, яка проводить феєрверк, подає управлінню надзвичайних ситуацій та мобілізаційної роботи міської ради такі документи:

- копію Статуту;

- наказ, в якому визначено місце, дата та час проведення феєрверка, калібр і кількість піротехнічних виробів, тривалість проведення феєрверка, прізвище, ім'я та по батькові відповідального за пусковий майданчик;

- схематичний план розміщення піротехнічних виробів, будівель із нанесенням прогнозованої небезпечної зони, під'їзних доріг та інше (підписується керівником організації), погоджене з РВ УМВС України в Чернівецькій області на території якого безпосередньо проводять феєрверки та інші культурно-розважальні заходи із застосуванням піротехнічних виробів, управлінням Держтехногенбезпеки у Чернівецькій області і посвідчено печатками цих установ.

3.1.3. Управління надзвичайних ситуацій та мобілізаційної роботи міської ради готує проект дозволу та подає його на підпис заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради - голові комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Після отримання дозволу передає його організації, яка проводить феєрверки, та контролює його виконання.

3.2. Замовникам феєрверку може бути відмовлено в прийомі письмового звернення, якщо воно не відповідає вимогам підпункту 3.1 або порушуються вимоги розділу 4 цих Правил.

3.3. Рішення про відмову в наданні дозволу на проведення феєрверків може бути прийняте за такими обставинами:

- звернення не відповідає вимогам пункту 4.1.2 цих Правил;

- за наявності заборони на проведення громадського заходу, відповідно до вимог чинного законодавства;

- заплановане організаторами проведення феєрверка не враховує вимог розділу 2 цих Правил.

3.4. Після проведення феєрверків відповідальний від підприємства, установи, організації, що проводила феєрверк, доповідає в приймальню міського голови про хід проведення заходу за телефоном 52-59-24.

4. Вимоги до підприємств, установ і організацій, які проводять феєрверки

4.1. Проведення феєрверків може здійснюватися тільки підприємствами, установами і організаціями, зареєстрованими у встановленому порядку, статутом яких передбачений такий вид діяльності.

4.2. Підприємства, установи та організації, які проводять феєрверк із застосуванням піротехнічних виробів, повинні:

4.2.1. Отримати дозвіл на право проведення феєрверків, виданий територіальним управлінням Держгірпромнагляду по Чернівецькій області.

4.2.2. Отримати дозвіл в управлінні надзвичайних ситуацій та мобілізаційної роботи міської ради на проведення феєрверків на території міста Чернівців.

5. Заходи безпеки при проведенні феєрверків

5.1. Підприємства, установи і організації, які проводять монтаж і демонстрацію професійних феєрверків, можуть використовувати тільки піротехнічні вироби, які мають відповідний сертифікат.

5.2. Підприємство, установа і організація, які проводять феєрверк, зобов'язані забезпечити охорону пускового обладнання на майданчику і небезпечної робочої зони від проникнення сторонніх осіб, організацію заходів щодо дотримання вимог безпеки персоналу при виконанні піротехнічних робіт і зберіганні піротехнічних виробів.

5.3. Підприємство, установа і організація, що виконують феєрверк, несуть відповідальність за безпечне його проведення згідно з чинним законодавством.

5.4. Об'єкти, зазначені в пункті 2.2 цих Правил, не повинні знаходитися в межах небезпечної зони проведення феєрверка.

5.5. На територіях, які згідно з дозволом відведені для проведення піротехнічних робіт, забороняється палити та використовувати відкритий вогонь, залишати піротехнічні засоби без охорони.

5.6. Пускові майданчики повинні бути забезпечені охороною. Кордони небезпечної зони повинні мати огородження.

5.7. Після закінчення феєрверку пусковий майданчик і прилегла територія повинні бути ретельно оглянуті спеціалістами організації виконавця феєрверка з метою виявлення і збору невідпрацьованих виробів та елементів піротехнічних зарядів.

6. Відповідальність за порушення Правил

6.1. За порушення вимог цих Правил підприємства, установи і організації незалежно від їх форми власності, які замовляють та безпосередньо проводять феєрверки та інші культурно-розважальні заходи із застосуванням піротехнічних виробів на території міста Чернівців, несуть відповідальність у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів міської ради

П. Ротар

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали