ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Дев'ята сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 16.06.2011 р. N 209

Про затвердження Правил торгівлі на ринках міста Чернівців (нова редакція)

Відповідно до пункту 44 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 2 наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України і Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26.02.2002 року N 57/188/84/105, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.03.2002 року за N 288/6576, та на виконання статей 1 і 7 Закону України "Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування" від 14.12.2010 року N 2784-VI, беручи до уваги висновок робочої комісії з питань прискореного перегляду регуляторних актів, прийнятих Чернівецькою міською радою та її виконавчим комітетом, створеної розпорядженням міського голови від 17.01.2011 року N 9-р, щодо відповідності регуляторного акта принципам державної регуляторної політики і рішення 6 сесії міської ради VI скликання від 31.03.2011 року N 101 "Про скасування та визнання такими, що втратили чинність регуляторних актів за результатами їх прискореного перегляду в порядку, визначеному Законом України "Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування", Чернівецька міська рада вирішила:

1. Затвердити Правила торгівлі на ринках міста Чернівців (нова редакція) (додаються).

2. Встановити, що Правила торгівлі на ринках міста Чернівців (нова редакція) є обов'язковими для виконання на всіх ринках і мікроринках міста.

3. Рекомендувати адміністраціям ринків і мікроринків міста Чернівців в термін до 01.07.2011 року ознайомити під розпис всіх суб'єктів господарювання, які знаходяться з ними в договірних стосунках, з Правилами торгівлі на ринках міста Чернівців (нова редакція), інших продавців інформувати через радіовузли та інформаційні стенди на ринках і мікроринках.

4. Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради продовження утримувачам ринків і мікроринків міста Чернівців терміну оренди (користування) земельних ділянок здійснювати лише за погодженням з департаментом економіки міської ради, за умови виконання землекористувачами вимог Правил торгівлі на ринках міста Чернівців.

5. Це рішення набуває чинності з дня його опублікування в газеті "Чернівці" та підлягає розміщенню на офіційному веб-порталі міської ради в мережі Інтернет.

6. Організацію виконання рішення покласти на департамент економіки міської ради (Хімійчук С.М.) та суб'єктів господарювання - утримувачів ринків і мікроринків міста Чернівців.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економіки, підприємництва та туризму.

 

Секретар Чернівецької
міської ради

В. Михайлішин

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Чернівецької міської ради
16.06.2011 N 209

ПРАВИЛА
торгівлі на ринках міста Чернівців

(нова редакція)

I. Загальні положення

1.1. Ці Правила визначають вимоги щодо функціонування створених в установленому порядку на території міста Чернівців ринків усіх форм власності, організації оптового та роздрібного продажу на них сільгосппродукції, продовольчих і непродовольчих товарів, худоби, тварин, кормів тощо, надання послуг, забезпечення виконання під час цього суб'єктами господарювання вимог санітарно-епідеміологічного, податкового, ветеринарного та пожежного законодавства, Закону України про "Захист прав споживачів".

1.2. Мережа ринкового господарства в організаційно-господарському плані складається з ринків, мікроринків і міні-ринків, торговельних майданчиків, торговельних рядів, ринкових комплексів і торгово-сервісних комплексів.

Ринок - об'єкт сфери торгівлі та надання послуг, функціональними обов'язками якого є організація торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами, створення належних умов і надання необхідних послуг для здійснення процесу купівлі-продажу товарів (за цінами, що складаються залежно від попиту і пропозиції), проведення заходів щодо забезпечення дотримання при цьому вимог чинного законодавства з питань торгівлі і захисту прав споживачів.

Мікроринок і міні-ринок - тип ринку невеликої площі (в тому числі в приміщенні), в окремих випадках з обмеженим переліком надаваних послуг та створених для продавців і покупців умов (далі ринок).

Філія ринку (несамостійний підрозділ ринку) - територіально відокремлені зони і майданчики для ведення власної діяльності з організації торгівлі і надання послуг під керівництвом основного ринку.

Торговельний майданчик - замощена чи заасфальтована ділянка землі, облаштована на територіях ринку або автономно, яка зареєстрована в установленому порядку і призначена для індивідуальної торгівлі. Торговельні майданчики використовуються для продажу продукції і товарів з автомашин, візків, причепів та організації сезонних ярмарків, базарів.

Торговельний ряд - криті або відкриті прилавки (столи), об'єкти дрібнороздрібної торговельної мережі (лотки, кіоски, палатки, павільйони тощо), розташовані на замощених або заасфальтованих ділянках територій ринків чи на автономних територіях, відведених у встановленому порядку.

Ринковий комплекс - об'єкти ринкової торгівлі цілорічного використання (у капітальних будівлях) і сезонного використання (на відкритих майданчиках під навісами), з приміщеннями торгово-побутового призначення - роздрібної та оптової торгівлі, побутового обслуговування, закладів ресторанного господарства, готелів. Характеризується високим рівнем розвитку матеріально-технічної бази, великою кількістю спеціалізованих на виконанні організаційно-технологічних, торговельних і обслуговчих функцій підприємств і структурних підрозділів.

Торгово-сервісний комплекс - сукупність функціонально й організаційно взаємозв'язаних об'єктів торгівлі та послуг, зосереджених у єдиному архітектурному комплексі.

Ринок організовується виконавчим комітетом Чернівецької міської ради на визначеній Чернівецькою міською радою та/або генеральним планом міста Чернівців території (на земельній ділянці, в приміщенні тощо) і здійснює свою діяльність після отримання суб'єктом господарювання відповідних дозвільно-погоджувальних документів від виконавчих органів міської ради, міської санітарно-епідеміологічної станції, управління ветеринарної медицини і Держпожежнагляду.

Адміністрація ринку - створений власником ринку орган управління, який здійснює організацію роботи ринку відповідно до вимог чинного законодавства.

1.3. Ринок, незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, керується у своїй діяльності чинним законодавством України, цими Правилами, нормативними актами місцевих органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування, прийнятими у межах їх компетенції.

1.4. Торгівлю на ринках можуть здійснювати громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства (за умови наявності посвідчення про тимчасову реєстрацію) і суб'єкти господарювання.

1.5. За конструкцією ринки можуть бути криті, павільйонного типу, відкриті та комбіновані; за товарною спеціалізацією або товарним профілем - спеціалізовані (з продажу продовольчих товарів, непродовольчих товарів, транспортних засобів, худоби та кормів, тварин і птахів, квітів тощо), а також змішані (які поєднують різні напрями товарної спеціалізації); за часом діяльності і сезонністю - постійно діючі (функціонують безперервно протягом року), сезонні (діють в сезон виробництва продукції, яка реалізується, або відповідно до певних кліматичних умов), одноразові ярмарки-базари (одномоментні комерційно-торговельні заходи, що носять тематичний характер і поєднуються з виїзною торгівлею товаровиробників і представників різних торговельних систем); за видами економічної діяльності - з оптової торгівлі, з роздрібної торгівлі; за режимом роботи - щоденні (працюють з одним-двома вихідними днями), періодичні (працюють кілька (один - чотири) днів на тиждень), ранкові і вечірні.

1.6. Територія ринку повинна мати відокремлену від проїжджої частини, житлового та комунального секторів ділянку землі, зручне сполучення громадського транспорту загального користування, підземні чи наземні переходи для пішоходів, стоянки для транспортних засобів відвідувачів, безпечні для руху пішоходів входи і виходи, штучне освітлення території ринку, автостоянок та під'їздів, телефонний зв'язок, радіовузол або гучномовець на ринках з кількістю торговельних місць більше 150, електро- і водопостачання, водовідведення, протипожежне водопостачання, туалет, облаштовані контейнерами майданчики для збирання відходів і сміття, знаходитись в радіусі обслуговування пожежного депо згідно з вимогами п. 6.1 примітки N 15* ДБН 360-92** тощо. Робота ринку не повинна погіршувати санітарний та екологічний стан місцевості і негативно впливати на умови проживання населення.

1.7. Адміністрація ринку узгоджує з департаментом економіки міської ради режим роботи ринку, який передбачає один санітарний день на тиждень, з територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби, ветеринарної медицини, пожежного нагляду, державтоінспекції, департаментами містобудівного комплексу та земельних відносин і економіки міської ради та, у разі необхідності, з управлінням охорони навколишнього природного середовища - проектну документацію щодо функціонального планування території ринку, розміщення приміщень, торговельних місць і об'єктів, їх кількості і розміру, забезпечення їх торговельно-технологічним обладнанням та утримує територію ринку, організовує продаж товарів і надання послуг відповідно до затвердженого плану.

Адміністрація ринку повинна мати затверджений утримувачем (власником) ринку схематичний план території ринку з відображенням розташування всіх торговельних місць (в розрізі по типах), будівель та інших споруд, погоджений з територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби, ветеринарної медицини, пожежного нагляду. В поясненнях до плану зазначається:

- розмір земельної ділянки та інформація про наявність правовстановлюючих документів на неї;

- загальна і торгова площа ринку;

- кількість торговельних місць та займана ними загальна і торгова площа;

- площа стоянок для транспортних засобів (із зазначенням кількості таких засобів, що можуть розміститися на стоянці);

- найменування, призначення і площа всіх будівель і споруд, розташованих на території ринку.

Улаштування та утримання території ринків повинно відповідати вимогам Санітарних правил утримання територій населених місць (СанПіН N 4690-88) та Ветеринарно-санітарних правил для ринків, затверджених наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 04.06.96 року N 23 та зареєстрованих у Мінюсті України 19.06.96 року за N 314/1339.

Адміністрації ринку забороняється надавати продавцям торговельні місця, непередбачені проектною документацією, без внесення в установленому порядку змін до неї.

1.8. На входах до ринку розміщується вивіска із зазначенням повної назви ринку і суб'єкта господарювання, спеціалізації ринку, режиму роботи, а також графічно виконаний план території з позначенням головних об'єктів ринку (обов'язково адміністративного будинку, лабораторії ветсанекспертизи, медпункту, громадських вбиралень, пунктів обміну валюти, парковок, автостоянок тощо), пішохідних і транспортних маршрутів, аварійних виходів та місцезнаходження контрольних ваг.

На видному, доступному для огляду місці встановлюється оформлений стенд з розміщенням на ньому копії свідоцтва про реєстрацію утримувача (власника) ринку, як суб'єкта господарювання, цих Правил,Ветеринарно-санітарних правил для ринків, витягів із Закону України "Про захист прав споживачів", Правил користування засобами вимірювальної техніки у сфері торгівлі, громадського харчування та надання послуг, нормативно-правових актів щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій, тарифів плати за послуги та правил їх надання, перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні відповідно до спеціалізації ринку, інформації про адреси і номери телефонів органів, що забезпечують державний захист прав споживачів, здійснюють державний контроль та нагляд за якістю і безпекою товарів, засобів вимірювальної техніки, до яких можна звернутися з питань сертифікації продукції та повірки засобів вимірювальної техніки, місцезнаходження і телефон суб'єкта господарювання, інформації про місцезнаходження Книги відгуків і пропозицій тощо.

1.9. У разі прийняття міською радою або її виконавчим комітетом рішення про закриття комунального ринку, адміністрація ринку повідомляється про це за рік до настання дати закриття та опубліковується інформація у друкованих засобах масової інформації і вживаються заходи щодо забезпечення орендарів (користувачів) торговельних місць місцями на інших ринках.

Власник ринку за рік до початку проведення робіт з реконструкції (капітального ремонту, перепланування або технічного переоснащення) чи закриття ринку письмово повідомляє про це міську раду або її виконавчий комітет, а також через засоби масової інформації, радіотрансляційну мережу та інформаційні стенди ринку орендарів (користувачів) торговельних місць.

Реконструкція (капітальний ремонт, перепланування або технічне пореоснащення) та закриття ринку здійснюються в установленому порядку за умови забезпечення продавців торговельними місцями на інших ринках міста з урахуванням рекомендацій місцевої галузевої ради підприємців.

У разі планового закриття ринку, окремих його приміщень або частин території (для проведення санітарних заходів, реконструкції, капітального ремонту, перепланування або технічного переоснащення) суб'єкт господарювання повинен не пізніше як за чотирнадцять днів повідомити про це громадян і покупців, розмістивши біля входу до ринку інформацію про порядок роботи ринку, дату та період закриття, або оповістивши їх через радіовузол ринку і засоби масової інформації.

При потребі закриття відокремленого пункту продажу або надання послуг (магазину, павільйону, кіоску, закладу ресторанного господарства тощо) під час роботи ринку продавець зобов'язаний вивісити оголошення з інформацією для покупців про причини та період закриття, а у випадку закриття більше ніж на добу, окрім оголошення для відвідувачів, сповістити про це адміністрацію ринку.

Адміністрація ринку повідомляє органи державної податкової служби про планове закриття ринку або окремих його територій.

Виконання будівельних (підготовчих) робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту ринку здійснюється адміністрацією ринку або його власником на підставі розробленої і погодженої в установленому порядку проектної документації після реєстрації декларації про початок виконання будівельних (підготовчих) робіт інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю в Чернівецькій області або отримання від неї дозволу на виконання будівельних робіт.

1.10. Для потреб і зручностей продавців та покупців на території ринку, або поруч, можуть відкриватися магазини, заклади ресторанного господарства, побутового обслуговування, телефонного зв'язку, каси продажу квитків на транспорт, готелі, банківські установи, стоянки і майданчики для паркування автотранспорту.

На території ринку забороняється розміщення об'єктів грального бізнесу (гральних залів, гральних автоматів, казино, в тому числі віртуальних і опосередкованих - ігри через локальні мережі і мережу Інтернет) та закладів з організації та проведення азартних ігор, інтерактивних ігор, інших теле- і радіо- ігор, що передбачають внесення фізичною особою ставки або плати за участь в них, в тому числі як плати за послуги телефонного зв'язку або мережі Інтернет, з можливим отриманням грошового виграшу або призу.

1.11. Реалізація сільгосппродукції, продовольчих, непродовольчих товарів, живої худоби, птиці, кормів, домашніх тварин, декоративних птахів, акваріумних риб, посадкового матеріалу плодово-ягідних культур, овочевої і квіткової розсади, живих садових квітів, насіння овочевих культур і квітів проводиться на спеціалізованих ринках чи в спеціально виділених рядах (секціях) ринків з обов'язковим дотриманням санітарно-епідеміологічних вимог.

1.12. На території відкритого ринку, у критому ринку та павільйонах, де реалізуються продукти рослинного і тваринного походження, повинні бути обладнані спеціалізовані зони з продажу окремих видів продукції: овочів і фруктів, м'яса і битої птиці, яєць, молочних продуктів, риби, меду, олії тощо.

Спеціалізовані зони створюються відповідно до вимог Ветеринарно-санітарних правил для ринків.

Кількість торговельних місць для виробників сільськогосподарської продукції та/або продуктів харчування повинна складати не менше ніж двадцять п'ять відсотків загальної кількості торговельних місць на ринку (крім непродовольчих ринків), а для змішаних ринків - не менше двадцяти п'яти відсотків загальної кількості місць в продовольчих секторах. В разі необхідності цей кількісний показник може бути переглянутий міською радою, її виконавчим комітетом або відповідним виконавчим органом міської ради в сторону збільшення.

1.13. Розташування торговельних місць на ринку і торговельно-технологічного обладнання має бути зручним для провадження торгівлі, відповідати вимогам санітарних, протипожежних правил та безпечних умов праці, забезпечувати вільний прохід покупців та належну культуру обслуговування.

Робоче місце продавця повинно бути належним чином обладнано (столи, прилавки), мати площу для викладки і зберігання запасів товарів тощо.

Торговельне місце - площа, відведена для розміщення необхідного для торгівлі інвентарю (ваг, лотків тощо), торговельних приміщень і об'єктів (контейнерів, кіосків та інших тимчасових споруд) та здійснення продажу продукції з прилавків (столів), транспортних засобів, причепів, візків (у тому числі ручних), у магазинах, закладах ресторанного господарства, павільйонах, кіосках, контейнерах, палатках тощо. Розмір торговельного місця встановлюється адміністрацією ринку (для прилавків і столів - не менше 1 погонного метра, а для інших пунктів продажу - відповідно до фактично зайнятої ними площі).

1.14. Місця для продажу продукції (товарів) з транспортних засобів виділяються на спеціально облаштованих майданчиках, що не створює небезпеки для покупців (пішоходів). Продаж продовольчих і непродовольчих товарів здійснюється в окремих зонах цих майданчиків згідно із затвердженою адміністрацією ринку схемою дислокації торговельних місць. У відведених місцях торгівлі пересування транспортних засобів дозволяється лише до початку торгівлі і після її завершення.

Забороняється:

- використання для продажу товарів стоянок і майданчиків паркування автотранспортних засобів;

- торгівля на прилеглій до ринку території, що закріплена для прибирання і благоустрою, а також у непристосованих місцях безпосередньо на ринку (з землі, на входах, в'їздах, проходах між пунктами продажу, біля сміттєзбірників, громадської вбиральні тощо);

- надавати місця для розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг для організації виносної (виїзної) дрібнороздрібної торгівлі (за винятком проведення ярмарку, ярмарку-виставки та виставки-продажу, реалізації квасу, морозива, молока розливного) на територіях біля ринків і мікроринків в радіусі 500 метрів.

1.15. Спеціалізовані зони, ряди прилавків (столів) та майданчики адміністрація ринку обладнує інформаційними табличками про їх призначення, торговельні місця - позначає порядковими номерами.

Всім продавцям забороняється використовувати торговельні місця не за їх прямим призначенням, порушувати визначену товарну спеціалізацію, передавати місця третім особам для організації торгівлі, надання послуг тощо без погодження з адміністрацією ринку, здійснювати будівельно-монтажні роботи або перепланування пунктів продажу без отримання відповідних дозвільних документів.

1.16. На торговельному місці продавця (юридичної особи) встановлюється інформаційна табличка із зазначенням назви, місцезнаходження і номера телефону суб'єкта господарювання, що організував торгівлю, прізвища, імені та по батькові продавця, розміщується копія ліцензії у разі здійснення господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

На торговельному місці продавця (фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності) встановлюється інформаційна табличка із зазначенням його прізвища, імені та по батькові, номера свідоцтва про державну реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності та назви органу, що здійснив цю реєстрацію, прізвища, імені, по батькові його продавця, розміщується копія патенту та копія ліцензії у разі здійснення господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню. В пунктах продажу і надання послуг з торговим залом (магазинах, павільйонах, закладах ресторанного господарства) на доступному для відвідувачів місці встановлюється оформлений відповідно до вимог чинного законодавства куток споживача з книгою відгуків і пропозицій.

Продавець повинен мати при собі на робочому місці: документи про сплату послуг ринку, належним чином оформлену особисту медичну книжку (для суб'єктів господарювання), дозвільно-погоджувальні документи міськсанепідемстанції, органів Держпожежнагляду, виконавчих органів міської ради, трудовий договір (для найманих працівників), копії документів, що підтверджують походження, якість та безпеку продукції і товарів, Журнал реєстрації перевірок встановленого зразка, у разі реалізації тропічних плодів - копії документів, що підтверджують їх походження та проходження фітосанітарного контролю, експертний висновок лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку в разі продажу продуктів тваринного і рослинного походження. У випадку використання торговельного місця на умовах оренди (користування) у продавця повинна бути копія угоди з адміністрацією ринку, а на умовах суборенди (передачі права користування торговельним місцем) - копія відповідної угоди, погоджена адміністрацією ринку. Під час проведення органами контролю та адміністрацією ринку перевірок роботи суб'єктів господарювання продавці повинні пред'явити їм зазначені документи.

Під час продажу товарів, на які введено державне регулювання цін, продавець повинен при собі додатково мати:

- завірену керівником або особою, яка його заміщує, копію декларації про оптову ціну на продовольчі товари, для яких запроваджено державне регулювання, форма якої затверджена наказом Міністерства економіки України від 13.08.2008 року N 341;

- первинні документи для проведення господарських операцій з відпуску товарів (товарно-транспортна накладна, накладна на відпуск товару тощо);

- книгу обліку доходів і витрат за встановленою формою.

На фасаді пункту продажу та послуг (магазину, закладу ресторанного господарства, павільйону, кіоску) установлюється вивіска з інформацією про режим роботи.

1.17. За наявності на ринку вільних торговельних місць загального користування безпідставна відмова у їх наданні продавцям не допускається.

У разі необґрунтованої відмови у наданні торговельного місця з числа вільних на ринку продавець, якому відмовлено, повідомляє про це департамент економіки міської ради за телефоном, зазначеним на інформаційних стендах ринку.

У разі надходження на ринок продукції в кількості, яка перевищує технічні можливості ринку щодо її розміщення, диспетчер (інша відповідальна особа) ринку зобов'язаний повідомити про це адміністрацію ринку. Адміністрація ринку за змогою допомагає розмістити продукцію для продажу на інших ринках.

1.18. За зайняте торговельне місце на ринку справляється плата за послугу ринку - утримання торговельного місця в належному стані.

Продавці на ринку зобов'язані сплатити плату за послуги до початку торгівлі. Без документів, що підтверджують оплату послуг ринку, торгівля забороняється.

Справляння плати за утримання торговельного місця в належному стані та інші послуги ринку здійснюють касири і контролери ринку із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій відповідно до вимог Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" з видачею касових чеків, або через банківську установу в разі укладання з утримувачем ринку договору про надання в користування торговельного місця.

Продавці, які використовують торговельне місце на умовах оренди (користування) або суборенди, сплачують плату за утримання торговельного місця в належному стані та інші послуги ринку відповідно до укладеного з адміністрацією ринку договору. При провадженні торгівлі продукцією тваринного та рослинного походження вищевказані платежі справляються після проведення ветеринарно-санітарної експертизи до початку торгівлі.

Передача торговельного місця в суборенду не може бути підставою для підвищення розміру орендної плати чи тарифу плати за послугу.

1.19. За плату продавцям можуть надаватися такі послуги:

обов'язкова послуга - утримання торговельного місця в належному стані; додаткові послуги - бронювання торговельних місць (на термін не більше одного місяця), прокат торговельного інвентарю, обладнання, засобів вимірювальної техніки, санітарного одягу, зберігання особистих речей і продукції в камерах схову, на складах і в холодильниках, охорона, відеоспостереження, зважування на товарних вагах, розрубка м'яса (рубачами ринку), інформаційні оголошення рекламного та довідкового характеру, забезпечення місцями в готелях і на автостоянках за наявності їх на ринку, консультації спеціалістів, вантажно-розвантажувальні роботи, транспортні послуги, приймання для подальшого продажу сільгосппродуктів та інших товарів у бюро торгових послуг тощо.

До собівартості надання в оренду (користування) торговельних місць включається вартість всіх витрат адміністрації ринку на їх утримання і забезпечення належного функціонування. Адміністрація ринку не може (не має права) нав'язувати продавцям послуги, які фактично не надаються.

Тарифи на послуги ринку, що пов'язані із забезпеченням діяльності ринкового господарства, встановлюються адміністрацією ринку відповідно до вимог чинного законодавства, з врахуванням граничних розмірів і нормативів рентабельності, визначених Кабінетом Міністрів України і Чернівецькою обласною державною адміністрацією.

За перевищення граничних нормативів рентабельності або граничних розмірів плати за послуги ринку несуть відповідальність власник (утримувач) і адміністрація.

Вхід на ринок безоплатний.

1.20. Адміністрація ринку при наданні продавцям торговельних місць на визначений термін (більше одного місяця) укладає з ними письмовий договір, у якому зазначається термін його дії, асортимент (вид) товарів (послуг), що реалізуються (надаються), розташування торговельного місця (сектор, ряд, номер тощо), умови оренди (користування) торговельного місця або майна ринку (обладнання, інвентарю, або приміщень, які не перебувають у комунальній власності - надалі майна), розмір та порядок оплати за оренду (користування) торговельного місця або майна ринку, перелік послуг, які надає ринок, їх вартість, порядок розірвання угоди у випадку систематичного порушення цих Правил, Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення.

Форма договору оренди встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Користувач (орендар) торговельного місця на ринку в обов'язковому порядку завчасно узгоджує у письмовій формі з адміністрацією ринку наступну передачу права користування торговельним місцем (передачу його в суборенду) або відчуження власного пункту продажу, розміщеного на ньому, іншому суб'єкту господарювання.

Письмовий договір укладається в обов'язковому порядку також із суб'єктами господарювання, які здійснюють торгівлю та надання послуг у власних приміщеннях, що знаходяться на території, визначеній для діяльності ринку.

Укладання вищевказаних договорів здійснюється безкоштовно.

1.21. Адміністрація ринку повинна забезпечувати централізоване прання санітарного та спеціального одягу, миття та дезінфекцію торговельного інвентарю, обладнання, засобів вимірювальної техніки, що надаються продавцям в прокат.

1.22. Продавці можуть користуватися власним санітарним чи іншим спеціальним одягом, торговельним інвентарем, засобами вимірювальної техніки, несучи при цьому персональну відповідальність за їх відповідність санітарним та технічним нормам. Продавці повинні дотримуватися Правил користування засобами вимірювальної техніки у сфері торгівлі, громадського харчування та надання послуг, затверджених наказом Держстандарту України від 24.12.2001 року N 633 (ПМУ 21-2001) і зареєстрованих у Мін'юсті України 10.01.2002 року за N 18/6306.

Засоби вимірювальної техніки, які використовуються продавцями на ринку, повинні бути в справному стані, мати повірочне тавро уповноваженої організації та проходити періодичну повірку в установленому законом порядку. Використання побутових ваг забороняється.

1.23. Документи про оплату послуг ринку зберігаються продавцем до закінчення торгівлі. Передача торговельного місця та документів про сплату послуг ринку третім особам забороняється.

1.24. За видані напрокат санітарний одяг, торговельний інвентар, обладнання вноситься заставна плата, облік цих операцій проводиться із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій. Розмір заставної плати встановлюється адміністрацією ринку.

Заставна плата повертається платнику після повернення у робочому стані взятих напрокат інвентарю, санітарного або спеціального одягу та інших предметів.

У разі втрати взятих напрокат речей або їх псування продавець відшкодовує ринку завданий збиток з урахуванням внесеної заставної плати.

1.25. Продавці зобов'язані дотримуватись вимог Закону України "Захист прав споживачів", не допускати порушення прав споживачів, надавати покупцям відомості про товари, бути ввічливими, охайно одягненими, відпускати товар упакованим або в тару покупця повною мірою і вагою, їм забороняється на робочому місці приймати їжу, палити, розпивати спиртні напої. Особи в нетверезому стані не допускаються до провадження торгівлі на ринку.

На вимогу покупців продавці зобов'язані пред'явити їм висновок лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи про відповідність продуктів, що реалізуються, ветеринарно-санітарним нормам, та супровідні документи на наявні в продажу товари (товарно-транспортні накладні, прибутково-видаткові накладні, копії документів, що підтверджують їх належну якість та безпеку, тощо).

Зразки товарів, що є у продажу, виставляється на видному для покупців місці з позначенням ціни на ярликах цін (цінниках), клейких стрічках або іншим способом. Ярлики цін на товари повинні відповідати вимогам Інструкції про порядок позначення роздрібних цін на товари народного споживання в підприємствах роздрібної торгівлі та закладах ресторанного господарства, затвердженої наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 04.01.97 року N 2.

Продавці повинні дотримуватися вимог державної дисципліни цін, чинного законодавства щодо продажу товарів, на які запроваджено державне регулювання цін, та несуть відповідальність за їх порушення. Контроль за додержанням державної дисципліни цін здійснюється органами, на які ці функції покладено Кабінетом Міністрів України (Державна інспекція з контролю за цінами в Чернівецькій області і Чернівецьке обласне управління у справах захисту прав споживачів).

1.26. Розрахунки з покупцями за товари, придбані на ринку, здійснюються відповідно до встановленого законодавством порядку.

На вимогу покупця продавець, який відповідно до законодавства звільнений від застосування реєстраторів розрахункових операцій та розрахункових книжок, повинен видати товарний чек, що засвідчує факт купівлі. У чеку зазначаються: найменування суб'єкта господарювання та ринку, ряд та номер торговельного місця, найменування товару, його ціна, дата продажу, прізвище та ініціали продавця, його підпис.

1.27. Якщо покупцю продано неякісний товар, він має право вимагати від продавця задоволення своїх вимог, передбачених Законом України "Про захист прав споживачів".

У разі продажу товару з недоліками без попереднього застереження продавцем, який не є суб'єктом господарювання, покупець має право замінити товар на якісний, повернути його продавцю і одержати назад сплачені гроші або вимагати зниження ціни.

1.28. За угоду купівлі-продажу, укладену на ринку між продавцем і покупцем, адміністрація ринку відповідальності не несе.

1.29. Працівники ринку повинні бути одягнуті в одяг, що відповідає санітарним вимогам, контролери - мати нагрудну табличку (бейдж) або спеціальну пов'язку на рукаві. Працівники, які безпосередньо надають послуги з організації продажу продовольчих товарів (продавці, рубачі м'яса та інші), підлягають обов'язковому медичному обстеженню, результати якого заносяться в їх особисті медичні книжки встановленого зразка. Особи, які не пройшли медичне обстеження, до роботи не допускаються.

1.30. Ринок повинен мати зареєстровані санітарний журнал та Журнал реєстрації перевірок установленого зразка, Книгу відгуків і пропозицій, яка знаходиться у приміщенні адміністрації ринку на видному та доступному місці.

1.31. Адміністрація ринку забезпечує постійне вивезення відходів і сміття, а також після закінчення роботи ринку належне очищення (з вологим прибиранням) та дезінфекцію всіх приміщень і торговельних місць ринку. Поточне прибирання проводиться прибиральниками ринку і продавцями безперервно впродовж усього дня за умови захищеності продукції (товарів) від забруднення та дотримання норм охорони праці.

1.32. Адміністрація ринку і продавці, з якими укладено угоди на оренду торговельних місць, зобов'язані забезпечити регулярне проведення спеціальних санітарних заходів за щомісячним графіком: знищення комах, гризунів, шкідників (дезінфекція, дезінсекція, дератизація).

Інформація про санітарні дні з прибирання території, приміщень, обробки обладнання та інвентарю вивішується на видному місці при вході на ринок та в приміщенні адміністрації.

1.33. Адміністрація ринку зобов'язана:

1.33.1. Підтримувати територію ринку в належному санітарно-технічному і протипожежному стані, забезпечувати розвиток матеріально-технічної бази ринку, оснащувати його необхідним обладнанням та інвентарем, засобами вимірювальної техніки.

1.33.2. Дотримуватися затвердженого режиму роботи ринку.

1.33.3. Розробити і затвердити утримувачем (власником) ринку схематичний план території ринку, виконаний відповідно до вимог чинного законодавства України і пункту 7 цих Правил.

1.33.4. Забезпечувати продавців на ринку торговельними місцями за профілем торгівлі, спеціальним одягом залежно від виду харчової продукції, що реалізується, засобами вимірювальної техніки і торговельним інвентарем, створення умов для зберігання харчової продукції на складах, у холодильниках та інших приміщеннях ринку відповідно до санітарних норм і правил.

1.33.5. Створити умови для безпечного руху людей і транспортних засобів, здійснювати контроль за додержанням вимог щодо паркування транспортних засобів.

1.33.6. Узгоджувати свою роботу з установами державної санітарно-епідеміологічної служби, лабораторією ветеринарно-санітарної експертизи на ринку, карантинною інспекцією та іншими органами з попередження та недопущення порушень санітарних норм і правил.

1.33.7. Надавати лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи пристосовані службові приміщення з укладанням відповідної угоди.

1.33.8. Не допускати до продажу товари, що заборонені, створювати належні умови для додержання продавцями правил торгівлі, санітарного і протипожежного стану, підвищення рівня культури торговельного обслуговування населення та безпечних умов праці.

1.33.9. Надавати продавцям і покупцям інформацію щодо вимог цих Правил, Ветеринарно-санітарних правил на ринках, Правил пожежної безпеки на ринках України, рівня цін тощо (стенди, місцеві газети, радіо, листівки).

1.33.10. Установити на доступному місці достатню кількість контрольних ваг з відповідними інформаційними табличками та обов'язково зазначити їх місцезнаходження на графічно виконаному плані території ринку.

1.33.11. Забезпечувати використання продавцями торговельних місць за призначенням, дотримання продавцями вимог правил торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами в межах повноважень, наданих чинним законодавством і цими Правилами.

1.33.12. Розглядати звернення (скарги) покупців щодо порушення їх прав як споживачів у випадку відпуску товарів неповною мірою, реалізації недоброякісних товарів з минулим терміном придатності, без необхідної, доступної, достовірної, своєчасної інформації про основні споживчі властивості.

1.33.13. Забезпечувати повірку засобів вимірювальної техніки відповідно до ДСТУ 2708:2006 "Повірка засобів вимірювальної техніки - Організація та порядок".

1.33.14. При виявленні порушень цих Правил складати на продавців відповідні акти або протоколи про адміністративні правопорушення за умови надання виконавчим комітетом міської ради таких повноважень.

1.33.15. Здійснювати охорону торгових об'єктів, розміщених на території ринку, в неробочий час за наявності відповідної угоди.

1.33.16. Створювати на ринку необхідні умови для проведення правоохоронними і контролюючими органами діяльності згідно з їх повноваженнями.

1.34. Особи, винні в порушенні цих Правил, несуть відповідальність згідно із законодавством.

Адміністрація ринку несе відповідальність за допущення продавцями порушень цих Правил та інших нормативно-правових документів в межах повноважень, наданих їй щодо контролю за їх дотриманням.

II. Вимоги до санітарного і протипожежного стану та безпечних умов праці на ринках

2.1. Територія ринків улаштовується та утримується відповідно до вимог Санітарних правил утримання території населених пунктів (СанПіН N 4690-88) та Ветеринарно-санітарних правил для ринків, затверджених наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 04.06.96 року N 23, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 19.06.96 року за N 314/1339, та Правил пожежної безпеки на ринках України, затверджених наказом МНС України від 17.01.2005 року N 30, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28.01.2005 року за N 111/10391.

2.2. Територія ринків (в тому числі господарські майданчики, під'їзні шляхи та підходи) повинна мати тверде покриття (асфальт, бруківка) з нахилом, який забезпечує стік дощових вод.

2.3. Територія ринків забезпечується каналізацією, водогоном, водовідведенням, електропостачанням.

2.4. На ринках без каналізації громадські туалети встановлюються з водонепроникними вигребами на відстані не менше 12 метрів від місць торгівлі. Кількість розрахункових місць в туалетах (каналізованих та неканалізованих) має бути не менше одного на кожні 50 торгових місць.

2.5. При визначенні кількості урн необхідно керуватись розрахунком: для продовольчих ринків та секторів, в яких здійснюється торгівля продовольчими товарами, - 1 урна на 50 кв. м, а для інших - 1 урна на 200 кв. м площі ринку.

2.6. При визначенні кількості сміттєзбірників ємністю до 100 літрів необхідно виходити з розрахунку для продовольчих ринків та секторів, на яких здійснюється торгівля продовольчими товарами, - не менше одного на 200 кв. м, а для інших - не менше одного на 400 кв. м площі ринку.

На ринках площею 0,2 га та більше зібрані на території відходи мають зберігатись в контейнерах ємністю 0,75 куб. м.

2.7. Територія ринку обов'язково облаштовується кранами з підведенням до них проточної води для її миття.

2.8. На ринках забороняється розміщення, зберігання та використання балонів з горючими газами, у тому числі використання скрапленого газу в балонах будь-якої ємності для опалення та приготування їжі, встановлених в тимчасових пунктах продажу, що розташовані в місцях масового скупчення людей, згідно з вимогами пункту 3.10 Правил пожежної безпеки на ринках України та пунктів 6.54 і 9.56 ДБН В.2.5-20-2001.

III. Особливості торгівлі продовольчими товарами

3.1. Продаж продовольчих товарів на ринках здійснюється з додержанням Ветеринарно-санітарних правил для ринків, Правил продажу продовольчих товарів, Правил роздрібної торгівлі картоплею та плодоовочевою продукцією, Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, СанПіН N 5781-91 (із змінами) для підприємств торгівлі, інших нормативно-правових актів, які регулюють торговельну діяльність та захист прав споживачів.

3.2. Висновок державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку (експертний висновок, етикетка) щодо якості та безпеки продукції у ветеринарному відношенні, наявність документів про походження і якість товару, є підставою для зайняття продавцем місця на ринку за профілем торгівлі.

Лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи несе відповідальність за правильність проведення експертизи, санітарне благополуччя і доброякісність харчових продуктів, які реалізуються на ринку, а також дотримання продавцями санітарних умов при їх продажу та зберіганні.

3.3. На ринках дозволяється продавати харчові продукти, не заборонені для реалізації, тільки за умови:

3.3.1. Готові м'ясні вироби, м'ясні напівфабрикати, молоко, молочні продукти, консерви, курячі яйця тощо промислового виробництва - наявності документів, що підтверджують їх якість і безпеку (копії сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання, якщо продукція підлягає обов'язковій сертифікації, та копії документа виробника, що підтверджує належну її якість, а також відповідних ветеринарних документів).

3.3.2. М'ясо, отримане від забою худоби у власних чи фермерських господарствах, - наявності ветеринарної довідки про передзабійний клінічний стан тварин або ветеринарного свідоцтва (довідки), виданих місцевою установою державної ветеринарної медицини, та висновку державної лабораторії ветсанекспертизи на ринку.

3.3.3. Молоко і молочну продукцію, отриману від власних чи фермерських господарств, - наявності довідки про клінічний огляд тварини і епізоотичний стан місцевості, виданої установою державної ветеринарної медицини за місцем вироблення продукції, особистої медичної книжки продавця, виданої в установленому порядку, та висновку державної лабораторії ветсанекспертизи на ринку.

3.3.4. Курячі яйця, отримані від власних чи фермерських господарств, - наявності свідоцтва або довідки про клінічний огляд птиці і епізоотичний стан місцевості, виданої місцевою установою державної ветеринарної медицини, та висновку державної лабораторії ветсанекспертизи на ринку.

3.3.5. Мед, отриманий від власних чи фермерських господарств, при продажу в межах району проживання власника - наявності ветеринарного свідоцтва (довідки) місцевої установи ветеринарної медицини (за межами району - ветеринарно-санітарного паспорта на пасіку) та висновку державної лабораторії ветсанекспертизи на ринку.

3.3.6. Рибу і рибопродукти, інші гідробіонти промислового виробництва - наявності копії документа виробника, що підтверджує належну якість, та копії сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання, якщо продукція підлягає обов'язковій сертифікації, а також відповідних ветеринарних документів.

3.3.7. Рибу, інші гідробіонти непромислового виробництва - наявності ветеринарного свідоцтва (довідки) місцевої установи ветеринарної медицини та висновку державної лабораторії державної лабораторії ветсанекспертизи на ринку.

3.3.8. Картоплю, овочі, фрукти, у тому числі тропічні, ягоди, баштанні культури, сухофрукти, горіхи, сушені гриби (окремо від солінь, квашеної та маринованої плодоовочевої продукції) - наявності висновку державної лабораторії ветсанекспертизи на ринку.

3.3.9. Продукцію рослинного походження, яка доставлена для реалізації від власних чи фермерських тепличних господарств і має експертний висновок державної лабораторії ветеринарної медицини за місцем виходу продукції щодо якості та безпеки, - ветеринарного контролю (огляду), а за необхідності й лабораторного дослідження.

3.3.10. Олію (крім промислової розфасовки), дикорослі плоди, ягоди та свіжі гриби - наявності висновку державної лабораторії ветсанекспертизи на ринку.

3.3.11. Солоно-квашені, мариновані овочі та фрукти - наявності висновку державної лабораторії ветсанекспертизи на ринку та дотримання чинних ветеринарно-санітарних вимог при торгівлі.

3.3.12. М'ясо-молочні та хлібобулочні продукти - лише з магазинів, павільйонів, кіосків та закритих прилавків, обладнаних відповідно до вимог санітарних правил і норм.

3.3.13. Зернові, круп'яні продукти, борошно в чистих мішках або іншій тарі, розміщених на підставках, стелажах або піддонах, - наявності висновку державної лабораторії ветсанекспертизи на ринку.

3.3.14. Продукцію, що підлягає обов'язковій сертифікації, - наявності копії сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання, виданого у встановленому порядку.

3.4. На ринках забороняється продаж:

3.4.1. Фізичними особами, які не є суб'єктами господарювання, хліба і хлібобулочних виробів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

3.4.2. Кондитерських і кулінарних виробів, напівфабрикатів із м'яса і риби (фарш, котлети, кров'яні та домашні ковбаси, зельц, холодець, ікра рибна тощо), і консервованих продуктів (овочі, плоди, ягоди, гриби, м'ясо, риба, ікра тощо), виготовлених у домашніх умовах.

3.4.3. Продуктів дитячого харчування, що потребують спеціальних умов зберігання.

3.4.4. Готових продуктів тваринного походження промислового виробництва - масла вершкового, сирів, ковбас, копченостей тощо без наявності документів, що засвідчують їх якість та безпеку (копії сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання, якщо продукція підлягає обов'язковій сертифікації, та копії документа виробника, що підтверджує належну якість товару, а також відповідних ветеринарних документів).

3.4.5. Молока, олії та інших продуктів харчування у поліетиленовій тарі, яка була у вжитку.

3.4.6. Тварин, риб і рослин, занесених до Червоної книги України, дикорослих рослин, у тому числі лікарських, польових квітів.

3.4.7. Тропічних фруктів та овочів, продуктів тваринного походження, риби (в тому числі - свіжої, мороженої, консервованої) без документів, що підтверджують джерело їх придбання, проходження ветеринарного і фітосанітарного контролю.

3.4.8. Насіння сільськогосподарських і декоративних культур без висновків карантинної та контрольно-насіннєвої інспекцій.

3.4.9. Зернових, круп'яних продуктів, забруднених насінням шкідливих бур'янів.

3.4.10. Продовольчих товарів, які потребують дотримання відповідних температурних режимів, без холодильного обладнання.

3.5. Продукція тваринного і рослинного походження, що не реалізована протягом робочого дня і яка не зберігалася в холодильних камерах ринків, наступного дня підлягає огляду та органолептичній оцінці спеціалістами державної лабораторії ветсанекспертизи на ринку, а за потреби - і додатковим лабораторним дослідженням.

IV. Особливості торгівлі непродовольчими товарами

4.1. На ринках дозволяється реалізовувати як нові непродовольчі товари, так і ті, що були в користуванні, крім заборонених для продажу.

Продаж непродовольчих товарів здійснюється з додержанням Правил продажу непродовольчих товарів, санітарних норм і правил, інших нормативно-правових актів, які регламентують торговельну діяльність та захист прав споживачів.

4.2. Окремі непродовольчі товари можна продавати на ринках тільки за умови:

4.2.1. Нові товари, які підлягають обов'язковій сертифікації, - наявності копій сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання, виданих в установленому порядку.

4.2.2. Предмети гігієни, санітарії, товари побутової хімії, іграшки для немовлят лише в індивідуальній споживчій тарі із зазначенням на ній необхідної для споживача інформації відповідно до чинного законодавства. На кожній іграшці або індивідуальній споживчій тарі повинна бути зазначена необхідна доступна, достовірна інформація відповідно до вимог Закону України "Про захист прав споживачів". Перевірка іграшок на звук проводиться за допомогою повітродувного устаткування.

4.2.3. Косметично-парфумерні вироби - додержання температурних режимів, у місцях, не доступних попаданню прямих сонячних променів.

4.2.4. Побутові газові прилади, що були в користуванні (газові плити, газові котли, газові колонки тощо), - наявності документів, що підтверджують їх придатність до подальшої експлуатації і які видані відповідними службами газового господарства.

4.2.5. Транспортні засоби (автомобілі, автобуси, мотоцикли всіх типів і моделей, самохідні машини, причепи, напівпричепи, мотоколяски і номерні агрегати до них) - спеціально виділеного для них місця або створення спеціального ринку згідно з Правилами роздрібної торгівлі транспортними засобами і номерними агрегатами, затвердженими наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 31.07.2002 р. N 228 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 20.08.2002 р. за N681/6969.

4.2.6. Меблі, одяг та головні убори з натурального хутра, електропобутові та телерадіотовари - розміщення в приміщеннях, пристосованих для торгівлі цими товарами. В експлуатаційних документах (інструкції з експлуатації, паспорті, етикетці, гарантійному талоні) нової побутової техніки продавцем обов'язково робиться відмітка про продаж.

4.2.7. Шкури цінних порід звірів, одяг та головні убори з них - відповідного їх маркування та наявності документів, що підтверджують законність їх придбання.

4.2.8. Примірники аудіовізуальних творів і фонограм - через спеціалізовані заклади торгівлі, спеціалізовані відділи (секції) закладів з універсальним асортиментом товарів.

4.2.9. Ювелірні та інші вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння - наявності ліцензії і спеціально пристосованих приміщень (павільйонів, магазинів).

4.2.10. Пестициди та агрохімікати - наявності ліцензії.

4.2.11. Ліки, лікарські рослини - наявності ліцензії.

4.3. Адміністрація ринку при розробці проекту планування ринку повинна передбачити спеціальні зони і обладнати їх необхідним устаткуванням для примірки покупцями одягу і взуття. Користування примірочними є безплатним. Для продажу товарів, що були в користуванні, відводяться спеціальні місця.

4.4. На ринках з продажу непродовольчих товарів дозволяється здійснювати торгівлю продовольчими товарами у визначених для цього місцях з додержанням вимог законодавства та Правил продажу продовольчих товарів та цих Правил.

Кількість місць для організації продажу продовольчих, визначає виконавчий комітет міської ради або уповноважений виконавчий орган міської ради.

4.5. На ринку забороняється продавати:

4.5.1. Вогнепальну, газову, пневматичну, холодну зброю, бойові припаси та спеціальні засоби самооборони.

4.5.2. Готове армійське спорядження, а також тканини, які використовуються для його виробництва, інші товари військового асортименту, формене обмундирування.

4.5.3. Білизну зі штампом організацій, установ і підприємств.

4.5.4. Наркотичні засоби, в тому числі курильні та ароматичні суміші.

4.5.5. Пальне для транспортних засобів, гас, мазут.

4.5.6. Балони зі скрапленим газом.

4.5.7. Вироби піротехнічні побутові та вибухові засоби.

4.5.8. Продукцію що пропагує порнографію.

4.5.9. Антикварні речі, старовинні монети, ордени, медалі, зброю тощо.

4.5.10. Технічні засоби, що заборонені для використання при полюванні на об'єкт тваринного світу, які не передбачають швидку смерть, що виключає страждання.

4.5.11. Технічні засоби і обладнання, отрути, вибухові речовини, застосування яких призводить до масової загибелі об'єктів тваринного світу.

4.5.12. Знаряддя лову водних живих ресурсів із застосуванням вибухових і отруйних речовин, електроструму, колючих та інших знарядь лову (острога, драчі тощо), промислових знарядь лову, виготовлених із сіткоснастевих чи інших матеріалів усіх видів та найменувань.

4.5.13. Духи, одеколони, туалетну воду на розлив.

4.6. Контроль за виконанням цих Правил, вимог і норм, які регламентують провадження торговельної діяльності та надання послуг, здійснюється контролюючими органами, посадовими особами виконавчих органів Чернівецької міської ради і районних в місті рад у межах своєї компетенції, а також адміністраціями ринків в межах повноважень, наданих виконавчим комітетом міської ради.

Проведення контролюючими службами перевірок роботи суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівлю і надання послуг на території ринку, відбувається, за винятком здійснення ними оперативно-розшукових заходів, лише в присутності представника адміністрації ринку. Записи про проведення і результати перевірки в обов'язковому порядку вносяться усіма перевіряючими до Журналів реєстрації перевірок ринку та окремих суб'єктів господарювання.

 

Секретар Чернівецької
міської ради

В. Михайлішин

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали