ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 08.04.2011 р. N 531-VI

Про затвердження Програми контролю за екологічно-епідеміологічним благополуччям населення, станом довкілля та додержанням Правил благоустрою міста Одеси на 2011 - 2015 роки

Відповідно доп. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України про "Місцеве самоврядування в Україні", з метою забезпечення ефективного використання природних ресурсів, їх збереження, контролю за станом довкілля та утриманням території міста, додержанням Правил благоустрою, Одеська міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму контролю за екологічно-епідеміологічним благополуччям населення, станом довкілля та додержанням Правил благоустрою міста Одеси на 2011 - 2015 роки.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з екології та надзвичайних ситуацій Одеської міської ради.

 

Міський голова

О. Костусєв

 

Додаток
до рішення Одеської міської ради
08.04.2011 N 531-VI

Програма
контролю за екологічно-епідеміологічним благополуччям населення, станом довкілля та додержанням Правил благоустрою міста Одеси на 2011 - 2015 роки

1. Загальні положення

Необхідність розроблення Програми контролю за екологічно-епідеміологічним благополуччям населення, станом довкілля та додержанням правил благоустрою міста Одеси на 2011 - 2015 роки (далі - Програма) викликана існуючою ситуацією незадовільного екологічного стану навколишнього природного середовища, що може призвести до погіршення екологічно-санітарної ситуації в місті.

Програмою передбачається здійснення завдань та заходів, спрямованих на забезпечення дієвого контролю за станом довкілля, додержання Правил благоустрою, попередження торгівлі в несанкціонованих місцях на території міста Одеси із залученням на договірних засадах установ, організацій міста.

Оцінка стану природного середовища, об'єктів благоустрою міста, земельних ділянок, що використовуються для загального користування, свідчить про постійний негативний антропогенний вплив.

Першочергова увага до навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, чистоти та порядку утримання територій, забезпечення екологічної безпеки населення, стану благоустрою - невід'ємна умова сталого розвитку населеного пункту, регіону, і, в цілому, країни. Саме тому, одним із основних завдань органів місцевого самоврядування є впровадження політики, спрямованої на досягнення гармонійної взаємодії суспільства і оточуючого середовища та, безпосередньо, на забезпечення раціонального використання, відтворення природних ресурсів, забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення.

Програма розроблена відповідно до вимог розпорядження міського голови від 07.11.2008 р. N 1329-01р "Про порядок розроблення, фінансування, моніторингу та оцінки міських цільових програм, звітності про їх виконання та включення до щорічних програм соціально-економічного розвитку міста Одеси", рішення Одеської міської ради від 15.06.2004 р. N 2634-IV "Про паспорти бюджетних програм".

В рамках Програми планується виконати комплекс заходів, спрямованих на покращення якості міського середовища, поліпшення екологічної ситуації, забезпечення раціонального використання природних ресурсів, стану благоустрою та утримання території, інженерних об'єктів міста в належному санітарному і технічному стані, попередження та ліквідація торгівлі в недозволених місцях, забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення.

Виконання Програми планується на підставі укладення договору між управлінням екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради та переможцем за результатами тендеру у співробітництві з департаментом міського господарства Одеської міської ради, управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, інспекцією з благоустрою міста Одеської міської ради.

Програма підготовлена управлінням екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради.

2. Паспорт бюджетної програми на 2011 - 2015 роки

1.          200700
    ____
                  (КФКВ)

Управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради
______
                                    (найменування головного розпорядника коштів)

2.          200700
    ____
                   (КФКВ)

Управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради
______
                                    (найменування відповідального виконавця)

3.          200700
    ____
                   (КФКВ)

Програма контролю за екологічно-епідеміологічним благополуччям населення, станом довкілля та додержанням правил благоустрою міста Одеси на 2011 - 2015 роки
______
                                         (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення: у т. ч. 5977,3 тис. грн. із загального фонду бюджету, з них:

- на 2011 рік обсяг бюджетного призначення із загального фонду бюджету 943,7 тис. грн.;

- на 2012 рік обсяг бюджетного призначення із загального фонду бюджету 1258,4 тис. грн.;

- на 2013 рік обсяг бюджетного призначення із загального фонду бюджету 1258,4 тис. грн.;

- на 2014 рік обсяг бюджетного призначення із загального фонду бюджету 1258,4 тис. грн.;

- на 2015 рік обсяг бюджетного призначення із загального фонду бюджету 1258,4 тис. грн.

Фінансування заходів Програми здійснюється в межах коштів, передбачених у бюджеті м. Одеси на відповідний рік.

5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:

N
з/п

Назва нормативного акта

Розділ, стаття

У частині

1.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

ст. 27. Повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку

пп. 1 п. "а" ч. 1

ст. 30. Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку

пп. 7 п. "а" ч. 1

ст. 38. Повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян

пп. 4 п. "б" ч. 1

2.

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"

Повністю

 

3.

Закон України "Про благоустрій населених пунктів"

Повністю

 

4.

Закон України "Про міліцію"

ст. 7 Організація міліції та її підпорядкованість

ч. 1

ст. 10. Основні обов'язки міліції

п. 26 ч. 1

5.

Правила благоустрою м. Одеси

Повністю

 

6. Мета бюджетної програми: забезпечення контролю за екологічно-епідеміологічним благополуччям населення, станом довкілля та додержанням Правил благоустрою міста Одеси, формування у мешканців міста активної громадянської позиції щодо збереження довкілля, ощадливого ставлення до природних ресурсів, об'єктів благоустрою, попередження торгівлі в несанкціонованих місцях, чистоти та порядку утримання території міста.

7. Напрями діяльності:

N
з/п

Напрями діяльності

1

Напрями діяльності, що здійснюються у межах загального фонду бюджету м. Одеси

- поліпшення екологічної ситуації;

- забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення;

- забезпечення раціонального використання природних ресурсів;

- покращення якості міського середовища;

- покращення стану благоустрою та утримання території, інженерних об'єктів міста в належному санітарному і технічному стані;

- попередження та ліквідація торгівлі в недозволених місцях;

- збільшення надходжень до міського бюджету

2

Напрями діяльності, що здійснюються у межах спеціального фонду бюджету м. Одеси:

8. Категорія економічної класифікації:

КЕКВ

Найменування

1134

Оплата послуг (крім комунальних)

9. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:

N
з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

загальний обсяг фінансування програми

тис. грн.

звітність

5977,3

-

5977,3

 

кількість підприємств, установ та організацій, які залучаються до виконання програми

од.

звітність

2

-

2

2

Продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість протоколів про порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища

шт.

звітність

15000

-

15000

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

Зменшення кількості правопорушень природоохоронного законодавства

%

звітність

30

-

30

4

Якості

 

 

 

 

 

 

Кількість надходжень до міського бюджету

%

звітність

12 млн.

-

12 млн.

3. Визначення проблем

Проблема раціонального використання природних ресурсів, санітарного, технічного стану об'єктів благоустрою впливає на стан навколишнього природного середовища, здоров'я мешканців міста. Основними причинами, що знижують ефективність контролю за станом довкілля та додержанням Правил благоустрою на території міста Одеси є недосконалість чинного законодавства, обмеженість повноважень органів місцевого самоврядування, низький рівень відповідальності, екологічної свідомості та культури керівників підприємств, установ, організацій, населення щодо забезпечення належного санітарного стану в місті, збереження природних об'єктів, належного утримання, раціонального використання та охорони територій, будівель, інженерних споруд, об'єктів рекреаційного, природоохоронного та іншого призначення.

Рішенням проблеми повинно стати впровадження дієвого способу викриття та попередження порушення норм законодавства в сфері охорони навколишнього природного середовища з метою забезпечення екологічно-епідеміологічного благополуччя населення міста Одеси підвищення ефективності контролю за додержанням Правил благоустрою, торгівлі в дозволених місцях, покращання діяльності підприємств, установ, організацій, громадян у сфері дотримання санітарних, екологічних норм та правил благоустрою, санітарно-епідеміологічного благополуччя населення.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем та необхідності їх розв'язання програмним методом

Програма повинна виконуватися шляхом виконання наступних основних завдань:

• своєчасне реагування на правопорушення;

• складання адміністративного протоколу в разі виявлення правопорушення;

• притягнення до відповідальності правопорушника.

Фінансування відповідних заходів не передбачено жодною державною або регіональною Програмою. У відповідності з Законом України "Про міліцію" міліція може виконувати на договірних засадах охоронну функцію з метою забезпечення в межах своїх повноважень додержання вимог закону, виконання та контроль за рішеннями сільських, селищних, міських рад з питань охорони громадського порядку, торгівлі, утримання тварин у домашніх умовах, додержання тиші в громадських місцях тощо, а також контролювати утримання в належній чистоті вулиць, прибудинкових територій і дворів у містах та інших населених пунктах. Отже, фінансування Програми з міського бюджету викликане необхідністю вирішення проблеми забезпечення екологічно-епідеміологічного благополуччя населення, стану довкілля та додержання Правил благоустрою на всій території м. Одеси.

5. Визначення мети Програми

Метою Програми є забезпечення контролю за екологічно-епідеміологічним благополуччям населення, станом довкілля та додержанням Правил благоустрою міста Одеси, формування у мешканців міста активної громадянської позиції щодо збереження довкілля, ощадливого ставлення до природних ресурсів, об'єктів благоустрою, попередження торгівлі в несанкціонованих місцях, чистоти та порядку утримання території міста.

6. Строки та етапи виконання Програми

Дія Програми передбачається протягом 2011 - 2015 років на території міста Одеси шляхом постійного контролю за станом навколишнього природного середовища шляхом виявлення та притягнення до відповідальності правопорушників.

7. Перелік завдань Програми

Завдання Програми мають забезпечити поліпшення екологічної ситуації та стану благоустрою в місті Одесі.

N
з/п

Завдання Програми

Очікуваний результат

1

Покращення стану навколишнього природного середовища

Поліпшення екологічної ситуації; забезпечення раціонального використання природних ресурсів; покращення якості міського середовища; покращення стану благоустрою та утримання території, інженерних об'єктів міста в належному санітарному і технічному стані.

2

Забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення

Створення сприятливих санітарних умов для життя та здоров'я населення міста.

8. Перелік заходів Програми

Програмою передбачається ведення постійного контролю за екологічно-епідеміологічним благополуччям населення, станом довкілля та додержанням Правил благоустрою міста Одеси шляхом патрулювання вулиць, виявлення та притягнення до відповідальності правопорушників.

Реалізація Програми передбачається на підставі укладення договору між управлінням екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради та переможцем за результатами тендеру.

На підставі договору місто постійно патрулюватимуть бригади з метою виявлення та притягнення правопорушників в сфері екологічного законодавства до відповідальності.

Протоколи про адміністративні правопорушення розглядатиме адміністративна комісія при виконавчому комітеті Одеської міської ради.

9. Ресурсне забезпечення Програми

Орієнтовні обсяги витрат на фінансування заходів Програми на період 2011 - 2015 років - 5977,3 тис. грн. Кошти передбачається виділити з загального фонду бюджету міста Одеси.

10. Організація виконання та контролю за ходом виконання Програми

Головним виконавцем Програми є управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради. Співвиконавцями Програми є інспекція з благоустрою міста Одеської міської ради, управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, департамент міського господарства Одеської міської ради.

Поточний контроль за виконанням Програми здійснює управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради.

Контроль за виконанням заходів, завдань, цільовим використанням коштів та досягненням очікуваних результатів Програми в цілому здійснюється головним виконавцем Програми та постійною комісією Одеської міської ради з екології та надзвичайних ситуацій.

Управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради готує щоквартальні звіти про хід виконання Програми, які мають бути розглянуті постійною комісією Одеської міської ради з екології та надзвичайним ситуаціям та надані управлінню економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради у місячний термін після закінчення терміну реалізації кожного етапу Програми.

Підсумковий звіт про виконання Програми оголошується управлінням екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради та на сесії Одеської міської ради відповідно до Регламентів.

Щорічний звіт виконання відповідного етапу виконання Програми, а також підсумковий звіт головний виконавець публікує у засобах масової інформації та розміщує на офіційному сайті міської ради у місячний термін після закінчення етапу або Програми.

11. Очікувані результати виконання Програми

Виконання передбачених Програмою заходів дасть можливість:

- поліпшити екологічну ситуацію;

- забезпечити санітарно-епідеміологічне благополуччя населення;

- забезпечити раціональне використання природних ресурсів;

- покращити якість міського середовища;

- покращити стан благоустрою та утримання території, інженерних об'єктів міста в належному санітарному і технічному стані;

- попередити та ліквідувати торгівлю в недозволених місцях;

- збільшити надходження до міського бюджету.

 

Секретар ради

О. Б. Бриндак

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали