КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 14 липня 2011 року N 389/5776

Про затвердження Програми розвитку туризму в м. Києві до 2015 року

Відповідно до статті 143 Конституції України, пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 3 статті 8 та статті 12 Закону України "Про туризм", Стратегії розвитку туризму і курортів, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 року N 1088-р, та з метою створення конкурентоспроможного на світовому ринку туристичного продукту м. Києва Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму розвитку туризму у м. Києві до 2015 року згідно з додатком.

2. Визначити Головне управління комунального господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) головним розпорядником коштів та відповідальним за реалізацію заходів Програми розвитку туризму у м. Києві до 2015 року.

3. Головному управлінню комунального господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районним у м. Києві державним адміністраціям забезпечити виконання Програми розвитку туризму у м. Києві до 2015 року в межах загального обсягу видатків, передбачених у бюджеті міста Києва на відповідні роки.

4. Виконавчому органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) кожні півроку та щорічно подавати Київраді звіт про хід виконання Програми розвитку туризму у м. Києві до 2015 року.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань культури та туризму та постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

Л. Черновецький

 

Додаток
до рішення Київради
14.07.2011 N 389/5776

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В м. КИЄВІ ДО 2015 РОКУ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Метою Програми розвитку туризму в м. Києві до 2015 року (далі по тексту - Програма) є перетворення туризму в одну з найбільш прибуткових галузей економіки Києва, що забезпечить значний внесок у соціально-економічний розвиток міста шляхом збільшення дохідної частини бюджету Києва за рахунок податкових та валютних надходжень, припливу інвестицій, збільшення кількості робочих місць, а також створення сприятливих умов для відпочинку та зміцнення здоров'я мешканців і гостей міста за умов збереження і раціонального використання культурно-історичної та природної спадщини Києва.

Мета Програми відповідає пріоритетним напрямам розвитку м. Києва. Розробка Програми проводилась з урахуванням Стратегії розвитку туризму і курортів України, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 року N 1088-р, Генерального плану розвитку м. Києва до 2020 року та результатів виконання Програми розвитку туризму в м. Києві до 2010 року.

Програма передбачає реалізацію комплексу завдань (додаток 2) за пріоритетними напрямами туризму, що сприятимуть розв'язанню визначених соціально-економічних і науково-технічних проблем, активізації виробничої діяльності туристичних підприємств різних форм власності та поліпшенню їхнього фінансового становища.

Реалізація Програми спрямована на вирішення актуальних проблем розвитку сфери туризму м. Києва, головними з яких є:

• Недосконала нормативно-правова база, яка стримує залучення інвестицій та впровадження сучасних технологій туристичної діяльності, недостатньо стимулює туристичний бізнес.

• Недостатня та недосконала база моніторингу туристичної діяльності, обліку туристичних ресурсів і об'єктів туристичного інтересу міста.

• Низький рівень маркетингової, інформаційно-довідкової та рекламної діяльності з просування (особливо на зарубіжні ринки) туристичних можливостей, об'єктів, послуг міста та організації їх замовлення.

• Недостатня з точки зору сучасних вимог номенклатура та якість туристичних послуг, високий рівень співвідношення ціна/якість, низька оперативність та висока трудомісткість замовлення послуг та проведення розрахунків.

• Туристична інфраструктура міста не відповідає сучасним вимогам. Це стосується і транспортної інфраструктури (зокрема місць паркування, стоянок та зупинок туристичного транспорту) та готельної інфраструктури (низький рівень забезпеченості номерного фонду для різних категорій споживачів), рекреаційної інфраструктури (зокрема об'єктів та місць відпочинку, розваг).

• Низька ефективність використання туристичних ресурсів, зон та об'єктів.

• Недостатній потенціал об'єктів для проведення ділових, культурних та інших масових заходів.

• Малоефективне методичне, інформаційне та технічне забезпечення екскурсійної діяльності.

• Недостатній з точки зору сучасних вимог рівень кадрового забезпечення.

Окремо можна виділити проблеми, пов'язані з підготовкою та проведенням фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі по тексту - Чемпіонат Євро-2012):

• Підготовка засобів розміщення для "родини" УЄФА та вболівальників Чемпіонату Євро-2012.

• Організація підготовки екскурсійних програм, екскурсоводів та гідів-перекладачів, створення екскурсійно-методичного центру.

• Організація рекламної та інформаційної підтримки туристичних та екскурсійних можливостей міста.

• Організація надання туристичних послуг гостям та учасникам Чемпіонату Євро-2012.

Разом з тим, необхідно передбачити можливості ефективного використання об'єктів, засобів та персоналу, підготовлених для проведення Чемпіонату Євро-2012, після його закінчення.

2. ШЛЯХИ ТА ЗАСОБИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ

Основними напрямами вирішення проблеми розвитку сфери туризму м. Києва є:

Нормативно-правове забезпечення та регулювання туристичної діяльності

Основними завданнями цього напряму є:

- Організація ефективної системи партнерства державних органів, приватних підприємств та громадських організацій для подальшого розвитку туристичної діяльності, підвищення привабливості м. Києва та покращення його іміджу як туристичного центру.

- Створення ефективної системи місцевих податків і зборів, спрямованої на розвиток туристичної діяльності м. Києва.

- Проведення обов'язкової категоризації колективних засобів розміщення.

- Розробка системи заходів щодо підтримки підприємств туристичної та курортно-рекреаційної сфер, що працюють на прийом туристів.

- Створення та ведення реєстру перспективних інвестиційних проектів розвитку інфраструктури туризму в м. Києві.

- Розробка заходів щодо спрощення процедур узгодження інвестиційних проектів будівництва нових готелів та реконструкції існуючих.

- Забезпечення безпеки туристів та охорони правопорядку біля об'єктів туристичного показу.

- Організація системи пільгового та дисконтного обслуговування туристів і окремих категорій населення.

- Забезпечення участі в міжнародних програмах з розвитку туризму, організація міжнародної співпраці у сфері туризму.

> Розвиток інфраструктури туризму і гостинності

Готельне господарство

Основними завданнями цього напряму є:

- Підтримка впровадження в м. Києві загальноєвропейської системи якості в готельному та ресторанному секторі.

- Проведення маркетингових досліджень та аналізу потреб споживачів і якості послуг підприємств готельного господарства м. Києва та визначення перспективних потреб міста у готельному фонді різної категорійності.

- Будівництво, реконструкція та переоснащення готелів у рамках підготовки до Чемпіонату Євро-2012.

- Розроблення комплексу заходів щодо створення і функціонування малих підприємств у сфері готельного господарства.

Рекреаційно-курортне господарство та туристичні зони

Основними завданнями цього напряму є:

- Проведення функціонального зонування існуючих рекреаційних та туристичних зон у відповідності до ресурсів цих територій.

- Розробка та організація виконання програм ландшафтного та архітектурного планування рекреаційних та туристичних зон.

- Проведення інвентаризації та створення реєстрів об'єктів і ресурсів туристично-рекреаційної сфери м. Києва.

- Забезпечення достатньої кількості і раціонального співвідношення об'єктів рекреаційного використання, туристичного показу, культурно-розважального і спортивного призначення, сервісу та інформаційного обслуговування.

- Організація туристичних і екскурсійних маршрутів та послуг з використанням місцевої специфіки та елементів пізнавального, подієвого, релігійного, спортивно-оздоровчого, екологічного та культурно-розважального туризму.

- Організація маркування маршрутів у туристичних зонах і облаштування їх вказівниками та засобами довідкової інформації.

- Обладнання ключових точок маршрутів в туристичних зонах місцями відпочинку і пунктами особистої гігієни та засобами забезпечення питною водою туристів та інших відвідувачів.

- Обладнання пунктів продажу сувенірної, супутньої та інформаційної продукції.

Транспортна інфраструктура туризму

Основними завданнями цього напряму є:

- Облаштування доріг приміської та міської зони в межах міжнародних транспортних коридорів необхідними для туристів інформаційними знаками.

- Визначення базових маршрутів та створення місць паркування, стоянок і зупинок туристично-екскурсійного транспорту.

- Розширення можливостей під'їзду та паркування транспортних засобів до місць масового відвідування об'єктів туристичного призначення.

- Розширення можливостей обслуговування туристів в аеропорті "Київ", залізничних вокзалах та автостанціях м. Києва.

Об'єкти туристичного призначення

Основними завданнями цього напряму є:

- Організація ремонту, відновлення функціонального та технічного стану туристичних об'єктів і територій масового відвідування.

- Впровадження аудіозасобів мультимовного забезпечення туристичного супроводу об'єктів масового відвідування.

- Організація створення об'єктів туристичного призначення, спортивних майданчиків у парках та інших зонах масового відвідування.

- Організація створення та розвитку загальнодоступних розважальних закладів (ігрових, спортивних) різного рівня для різних категорій туристів.

- Облаштування об'єктів інформацією про послуги і регламент роботи на державній та іноземних мовах.

> Підтримка туристичної діяльності та визначення перспективних ринків

Основними завданнями цього напряму є:

- Організація дослідження зарубіжних ринків київського туристичного продукту, проведення вибіркових досліджень споживчих вподобань відвідувачів Києва, вибір перспективних цільових ринків та їх сегментів.

- Розробка пропозицій та сприяння розвитку перспективних для м. Києва видів туризму.

- Розвиток прямих відносин туристичних підприємств з іноземними туроператорами, що пропонують тури до Києва.

- Розробка іміджевих стратегій Києва як туристичного міста - для зовнішнього ринку (місця, відкриті усьому світу, безпечні і з розвиненою туристичною інфраструктурою та багатою культурно-історичною спадщиною) та для внутрішнього ринку (місця, привабливі для гостей з різних українських регіонів, цікаві та різноманітні для різних соціальних груп туристів).

> Розвиток екскурсійної діяльності

Основними завданнями цього напряму є:

- Розширення та вдосконалення тематики міських та заміських екскурсій для киян і гостей міста;

- Створення міського екскурсійно-методичного центру на засадах приватно-державного партнерства, підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації екскурсоводів.

- Формування бази даних типових екскурсій містом, надання акредитаційною комісією дозволів на право здійснення туристичного супроводу у м. Києві та створення професійного реєстру екскурсоводів та гідів-екскурсоводів.

- Організація впровадження засобів мовної підтримки екскурсій, зокрема засобів індивідуальної трансляції різними іноземними мовами (мультимовний аудіогід), інших засобів мобільного зв'язку.

> Підтримка маркетингової діяльності та інформаційного забезпечення туризму

Основними завданнями цього напряму є:

- Створення маркетингової організації м. Києва на засадах державно-приватного партнерства та розробка комплексної програми маркетингу турпродукту та послуг м. Києва на національному та зарубіжних ринках.

- Організація та проведення маркетингової кампанії з просування м. Києва як туристичного центру на внутрішньому та зарубіжних ринках.

- Організація та проведення моніторингу туристичної діяльності, централізований збір статистичної інформації, створення загальнодоступної бази статистичних та довідкових даних.

- Розвиток виставкової діяльності в м. Києві та участь в міжнародних туристичних виставкових заходах за кордоном.

- Організація створення, видання, придбання та розповсюдження поліграфічної рекламно-інформаційної продукції туристичних можливостей м. Києва.

- Організація реклами туристичних можливостей м. Києва в засобах масової інформації.

- Організація функціонування та розвитку міського Інтернет-порталу туризму українською, російською, англійською, німецькою та іншими мовами.

- Узгодження використання зарубіжних інформаційних ресурсів і ресурсів суміжних галузей, необхідних для розвитку туризму міста.

- Вирішення соціально-правових, нормативних і технологічних питань впровадження електронного маркетингу туристичних можливостей міста в мережах загального користування.

- Створення та забезпечення діяльності міської мережі туристично-інформаційних центрів та пунктів.

- Створення та забезпечення функціонування міської мережі туристичних інформаційних терміналів.

> Кадрове та науково-методологічне забезпечення туристичної діяльності

Основними завданнями цього напряму є:

- Організація аналізу потреб туристичної сфери в кадрах відповідної кваліфікації.

- Підготовка пропозицій щодо навчальних програм та їх адаптації до вимог туристичного ринку.

- Встановлення партнерських стосунків з міжнародними навчальними закладами туристичного профілю.

- Удосконалення системи перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників туристичної галузі та готельного господарства.

- Організація сучасних баз практики з підготовки фахівців туристичного та готельного профілю в м. Києві.

- Організація практики та стажування студентів і спеціалістів за кордоном.

- Розробка та впровадження у навчальний процес сучасних технологій, в тому числі дистанційних методів навчання з використанням мережі Інтернет.

- Розробка уніфікованих кваліфікаційних характеристик працівників туристичної галузі та готельного господарства.

З метою ефективної та своєчасної реалізації основних заходів Програми важливим етапом подальшої роботи є її науковий супровід. Ця робота спрямована на постійний моніторинг основних етапів виконання Програми, розробку відповідних науково обґрунтованих методик і методологій, концепцій та іншої наукової продукції, яка планується для практичного впровадження.

Важливим науковим спрямуванням залишається удосконалення існуючих та розробка нових галузевих нормативів, показників господарської діяльності підприємств туристичної галузі та готельного господарства м. Києва, удосконалення системи статистичної звітності, моніторинг ринку туристичних та готельних послуг, реклами, розробка та впровадження в практику сучасних технологій та ін.

3. ФІНАНСОВЕ ТА РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Виконання заходів Програми (додаток 2) передбачається за рахунок коштів міського бюджету, коштів інвесторів та суб'єктів господарювання, зацікавлених у реалізації відповідних заходів.

Обсяги фінансування заходів Програми уточнюються та визначаються щорічно відповідно до можливостей бюджету м. Києва, прийнятих інвестиційних пропозицій і програм та пропозицій суб'єктів господарювання на відповідний рік.

До фінансування заходів Програми залучаються кошти інвесторів, у власності (користуванні) яких на сьогодні вже перебувають відповідні об'єкти та земельні ділянки, та кошти інвесторів з будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва (у тому числі створення інших об'єктів туристичної та рекреаційної інфраструктури), що регламентується Положенням про порядок проведення інвестиційних конкурсів, затверджених рішенням Київради від 24.05.2007 N 528/1189, та іншими нормативно-правовими актами у відповідних сферах.

4. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Безпосередню координацію за діяльністю відповідних структур, пов'язаних із виконанням Програми, та контроль виконання заходів здійснює відповідальний виконавець - Головне управління комунального господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Відповідальний виконавець Програми подає Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку узагальнену інформацію про стан виконання Програми за I півріччя до 25 вересня та за рік до 25 березня.

Відповідальний виконавець Програми щороку здійснює обгрунтовану оцінку результатів виконання Програми та у разі потреби розробляє пропозиції щодо доцільності продовження заходів, включення додаткових заходів, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, строків виконання заходів.

Після закінчення терміну реалізації Програми відповідальний виконавець складає заключний звіт про результати її виконання та подає його на розгляд сесії Київської міської ради разом із пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання Програми.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 

Додаток 1

ПАСПОРТ
Програми розвитку туризму в м. Києві до 2015 року

1.

Мета Програми: перетворення туризму в одну з найбільш прибуткових галузей економіки Києва, що забезпечить значний внесок у соціально-економічний розвиток міста шляхом збільшення дохідної частини бюджету Києва за рахунок податкових та валютних надходжень, припливу інвестицій, збільшення кількості робочих місць, а також створення сприятливих умов для відпочинку мешканців і гостей міста за умов збереження і раціонального використання культурно-історичної та природної спадщини Києва

2.

Ініціатор розроблення Програми

Головне управління комунального господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

3.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Доручення Київського міського голови від 11.01.2010 N 47649/05 щодо забезпечення розробки і винесення на розгляд сесії Київської міської ради проекту Програми

4.

Замовник (відповідальний виконавець) Програми

Головне управління комунального господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

5.

Співрозробники Програми

Науково-дослідний інститут туризму і курортів

6.

Учасники (співвиконавці) Програми

- Головне управління з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
- Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту
- Головне управління транспорту та зв'язку
- Головне управління капітального будівництва міста Києва
- Головне управління освіти та науки
- Головне управління охорони здоров'я
- Головне управління з питань надзвичайних ситуацій
- Головне управління МВС України в м. Києві
- Головне управління культури
- Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю
- Головне управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення
- Управління інформаційного забезпечення
- Районні в м. Києві державні адміністрації

7.

Термін реалізації Програми

2011 - 2015 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

Бюджет м. Києва

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у чому числі:

7193990,0 тис. грн.

9.1.

Кошти бюджету м. Києва

29995,0 тис. грн.

9.2.

Кошти інших джерел

7163995,0 тис. грн.

10.

Очікувані результати від реалізації Програми: створення конкурентоспроможного на світовому ринку туристичного потенціалу, здатного максимально задовольнити потреби населення в активному і повноцінному відпочинку, зміцненні здоров'я, залученні до культурних цінностей, розширенні світогляду і контактів населення, а також забезпечення на цій основі комплексного розвитку столиці та її соціально-економічних інтересів при збереженні екологічної рівноваги та раціональному використанні культурної і природної спадщини Києва та України. Підвищення ролі туризму у формуванні економічних показників міста і країни, зокрема за рахунок збільшення кількості робочих місць, податкових надходжень у міський та державний бюджети, залучення іноземних інвестицій.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 

Додаток 2

Напрями діяльності та заходи
Програми розвитку туризму в м. Києві на 2011 - 2015 роки

N
з/п

Назва напряму діяльності

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн., у тому числі

Очікуваний результат

1

Нормативно-правове забезпечення та регулювання туристичної діяльності

1.1. Створення та ведення реєстру інвестиційних проектів розвитку туризму в м. Києві.
Організація моніторингу інвестиційної діяльності в туристичній сфері

2012 - 2015

Головне управління комунального господарства
Головне управління економіки та інвестицій

Бюджет м. Києва

I етап
2012 - 40,0

II етап
2013 - 20,0
2014 - 15,0
2015 - 15,0

Зростання обсягів інвестування та ефективності впровадження проектів

Кошти суб'єктів господарювання

I етап
2012 - 30,0

II етап
2013 - 15,0
2014 - 15,0
2015 - 10,0

1.2. Розробка пропозицій щодо спрощення процедури узгодження інвестиційних проектів будівництва нових готелів та реконструкції існуючих

2011 - 2012

Головне управління комунального господарства
Головне управління економіки та інвестицій
Головне управління земельних ресурсів

 

Не потребує

Підняття зацікавленості інвесторів об'єктів готельного господарства

1.3. Розробка пропозицій щодо системи пільгового та дисконтного обслуговування туристів і окремих категорій населення підприємствами туристичної сфери, в т. ч.:
- впровадження карти гостя;
- впровадження пільг студентського квитка ISIC;
- впровадження пільг пенсіонерам;
- впровадження пільг для дитячого туризму;
• інші

2012

Головне управління комунального господарства
Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва
Головне управління культури
Головне управління з питань захисту прав споживачів
Головне управління транспорту та зв'язку

Бюджет м. Києва

2012 - 30,0

Збільшення потоків туристів та часу їх перебування в місті

Кошти суб'єктів господарювання

2012 - 50,0

1.4. Підготовка пропозицій щодо категоризації готельних послуг та засобів розміщення

2011

Головне управління комунального господарства

 

Не потребує

Стандартизація готельних послуг за міжнародними вимогами

1.5. Підготовка пропозицій щодо удосконалення системи ліцензування туроператорської діяльності та необхідності вдосконалення контролю туристичного супроводу

2012

Головне управління комунального господарства
Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва

Бюджет м. Києва

I етап
2011 - 20,0
2012 - 45,0

II етап
2013 - 25,0
2014 - 15,0
2015 - 15,0

Удосконалення та забезпечення регулювання туристичної діяльності

Розробка Порядку контролю за наданням екскурсійних послуг Забезпечення роботи акредитаційної комісії з видачі дозволів туристичного супроводу (підтримка автоматизованої бази даних фахівців туристичного супроводу, виготовлення бланків дозволів та бейджів, забезпечення канцелярським приладдям тощо)

2011 - 2015

1.6. Підготовка міжрегіональних, регіональних, галузевих, міжвідомчих та міжнародних проектів угод про співпрацю в сфері туризму та курортів, що спрямовані на створення цивілізованого ринку туристичних послуг

2011 - 2015

Головне управління комунального господарства
Головне управління екології та охорони природних ресурсів
Головне управління освіти і науки
Головне управління охорони здоров'я
Головне управління з питань надзвичайних ситуацій
Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту
Районні в м. Києві державні адміністрації

 

Не потребує

Участь в міжнародних проектах та обмін досвідом організації діяльності в сфері туризму та курортів

1.7. Забезпечення участі в міжнародних програмах розвитку туризму, Діловій раді Всесвітньої туристської організації (щорічний членський внесок), організація міжнародної співпраці в сфері туризму

2011 - 2015

Головне управління комунального господарства
Управління міжнародних зв'язків

Бюджет м. Києва

I етап
2011 - 50,0
2012 - 50,0

II етап
2013 - 50,0
2014 - 50,0
2015 - 50,0

Участь в міжнародних проектах та програмах

2

Розвиток інфраструктури туризму і гостинності

 

 

 

 

 

 

2.1

Готельне господарство

2.1.1. Будівництво громадського центру з готельним комплексом на вул. Шолуденка на перетині просп. Перемоги та вул. Борщагівської, м. Київ

2012

Головне управління комунального господарства
ТОВ "Агенція офісного будівництва"

Кошти інвесторів

2012 - 2024400

Розширення готельної мережі міста

2.1.2. Будівництво готельно-реабілітаційного комплексу на вул. Мануїльського, 32, м. Київ

2012

Головне управління комунального господарства
ТОВ "Євроінфоскрін Бізнескомпані ЛТД"

Кошти інвесторів

2012 - 126510

 

2.1.3. Будівництво готельного комплексу "Роял готель" на вул. Молодогвардійській, 32, м. Київ

2012

Головне управління комунального господарства
ТОВ "Оптово-роздрібний ринок "Жуляни"

Кошти інвесторів

2012 - 380000

 

2.1.4. Будівництво готелю "Парк Ін" з наземним та підземним паркінгом, літньою терасою-кафе, вбудованими та прибудованими приміщеннями на вул. Дегтярній, 2-4, м. Київ

2012

Головне управління комунального господарства
ВАТ "Трест "Київміськбуд-1"

Кошти інвесторів

2012 - 546250

 

2.1.5. Будівництво адміністративно-готельного комплексу "Пересвєт Плаза" на вул. О. Гончара, 69, м. Київ

2013

Головне управління комунального господарства
ТОВ "Арікс"

Кошти інвесторів

2013 - 306500

 

2.1.6. Будівництво багатоповерхового навчально-виробничого корпусу з готелем на вул. Генерала Жмаченка, 26, м. Київ

2013

Головне управління комунального господарства
Київський університет туризму, економіки і права

Кошти інвесторів

2013 - 285000

 

2.1.7. Реконструкція з розширенням нежитлової будівлі під ресторанно-готельний комплекс на просп. 40-річчя Жовтня, 87-а, м. Київ

2012

Головне управління комунального господарства
ТОВ "Слов'янський двір"

Кошти інвесторів

2012 - 33000

 

2.1.8. Капітальний ремонт-реконструкція санаторію-профілакторію під готель на вул. Гамарника, 56, Пуща-Водиця, м. Київ

2012

Головне управління комунального господарства
ТОВ "Лікувально-оздоровчий профілакторій "Дюбек"

Кошти інвесторів

2012 - 320000

 

2.1.9. Будівництво готельного комплексу "Дара" на вул. Дмитрівській, 71/7, м. Київ

2013

Головне управління комунального господарства
ТОВ "Грімальді"

Кошти інвесторів

2013 - 335300

 

2.1.10. Будівництво торговельно-офісного комплексу з готелем "Кроун Плаза", закладами громадського харчування, приміщеннями розважального призначення та паркінгом на вул. Фізкультури, 23 і 30, Короленківській, 16 - 20 та пров. Фізкультури, 5

2015

Головне управління комунального господарства
ВАТ "ІТТ Плаза"

Кошти інвесторів

2015 - 140560

 

2.1.11. Будівництво готелю "Адажіо" на вул. Б. Хмельницького, 56, м. Київ

2014

Головне управління комунального господарства
ТОВ "БК "Біком"

Кошти інвесторів

2014 - 81400

 

2.1.12. Будівництво адміністративно-готельного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського і торговельного призначення з підземними і надземними паркінгами на вул. Г. Сковороди, 21/16, м. Київ

2014

Головне управління комунального господарства
ТОВ "Кріейтор"

Кошти інвесторів

2014 - 837450

 

2.1.13. Будівництво адміністративно-готельного та торгово-розважального комплексу з підземним паркінгом на вул. Академіка Заболотного та Столичному шосе, м. Київ

2013

Головне управління комунального господарства
ТОВ "Компанія "Нітеко"

Кошти інвесторів

2013 - 804000

 

2.1.14. Будівництво готельного комплексу "Остендорф" на вул. Нагірній, 25 (літ. Г), м. Київ

2014

Головне управління комунального господарства
Генріх Остендорф

Кошти інвесторів

2014 - 47800

 

2.1.15. Сприяння розширенню долі міжнародних готельних мереж у готельній галузі м. Києва

2011 - 2015

Головне управління комунального господарства

 

Не потребує

 

2.2

Рекреаційно-курортне господарство та туристичні зони

2.2.1. Проведення інвентаризації об'єктів туристично-рекреаційної сфери м. Києва, створення та ведення міського реєстру рекреаційних ресурсів

2012 - 2015

Головне управління комунального господарства
КП "Плесо"
Київська міська санітарно-епідеміологічна станція
Головне управління екології та охорони природних ресурсів
КО "Київзеленбуд"
Районні в м. Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

I етап
2012 - 150,0

II етап
2013 - 50,0
2014 - 50,0
2015 - 50,0

Автоматизований реєстр об'єктів та ресурсів туристично-рекреаційної сфери м. Києва

Кошти суб'єктів господарювання

I етап
2012 - 50,0

II етап
2013 - 50,0
2014 - 50,0
2015 - 50,0

2.2.2. Формування рекреаційних та туристичних зон м. Києва і пов'язаних з ними туристичних маршрутів, у т. ч.:
визначення рекреаційних зон міста в рамках Центральної, Дарницької, Конча-Заспівської, Пуща-Водицької зони та акваторії Дніпра; визначення основних туристичних зон міста;
розробка та узгодження інвестиційних проектів рекреаційних зон;
благоустрій та облаштування рекреаційних зон;
створення та модернізація об'єктів і закладів рекреаційної мережі;
створення туристичних маршрутів та тематичних стежин типу "Флора", "Фауна"

2012 - 2015

Головне управління комунального господарства
Головне управління економіки та інвестицій
Головне управління земельних ресурсів
Головне управління містобудування та архітектури
АТ "Київпроект"
КО "Інститут генерального плану міста Києва"
Головне управління екології та охорони природних ресурсів
Головне управління охорони здоров'я
Районні в м. Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

I етап
2012 - 2000,0

II етап
2013 - 2000,0
2014 - 2000,0
2015 - 2000,0

Створення привабливих для відвідувачів рекреаційних та туристичних зон м. Києва

Кошти інвесторів

I етап
2012 - 25000,0

II етап
2013 - 25000,0
2014 - 25000,0
2015 - 25000,0

Кошти суб'єктів господарювання

I етап
2012 - 25000,0

II етап
2013 - 25000,0
2014 - 25000,0
2015 - 25000,0

2.2.3. Розробка та реалізація проектів створення та модернізації об'єктів індустрії розваг (парків розваг, тематичних парків, аквапарків, гольф-клубів тощо)

2012 - 2015

Головне управління комунального господарства
Головне управління економіки та інвестицій
Головне управління земельних ресурсів
Головне управління містобудування та архітектури
АТ "Київпроект"
КО "Інститут генерального плану міста Києва"
Головне управління екології та охорони природних ресурсів
Районні в м. Києві державні адміністрації

Кошти інвесторів

I етап
2011 - 60000,0
2012 - 60000,0

II етап
2013 - 60000,0
2014 - 60000,0
2015 - 60000,0

Створення туристичних атракцій

Кошти суб'єктів господарювання

I етап
2011 - 20000,0
2012 - 20000,0

II етап
2013 - 20000,0
2014 - 20000,0
2015 - 20000,0

 

2.2.4. Створення атракціону "Аероліфт" на постійно діючий основі

2012

Головне управління комунального господарства
Федерація повітроплавання України (за згодою)
КП "ПЛЕСО"
Головне управління містобудування та архітектури
Головне управління з питань надзвичайних ситуацій
Головне управління Контролю за благоустроєм
Головне управління земельних ресурсів
ПАТ "АК "Київводоканал"
ПАТ "Київенерго"
КО "Інститут генерального плану міста Києва"

Кошти інвесторів

2012 - 12000,0

Створення туристичних атракцій

2.2.5. Створення та забезпечення функціонування туристично-культурно-
видовищної інфраструктури - туристичної смуги перешкод

2011 - 2012

Головне управління комунального господарства
ПП "СКІФ"
Дніпровська районна в м. Києві державна адміністрація

Кошти інвесторів

I етап
2011 - 135,0

II етап
2012 - 60,0

Створення туристичних атракцій

2.3

Транспортна інфраструктура туризму

2.3.1. Розширення можливостей обслуговування туристів в аеропорті "Київ": 
будівництво міжнародного терміналу;
реконструкція та облаштування привокзальної площі;
створення туристичного інформаційного пункту

2011 - 2012

Головне управління транспорту та зв'язку
КП Міжнародний аеропорт "Київ"
Головне управління комунального господарства

Бюджет м. Києва

I етап
2011 - 30,0

II етап
2012 - 30,0

Забезпечення прибулих туристів довідковою інформацією та друкованими матеріалами

Кошти суб'єктів господарювання

I етап
2011 - 30,0

II етап
2012 - 30,0

2.3.2. Створення туристичних інформаційних пунктів на залізничному вокзалі, в аеропортах та на автостанціях м. Києва

2011 - 2012

Головне управління комунального господарства
Головне управління містобудування та архітектури
Головне управління транспорту та зв'язку
Головне управління земельних ресурсів
Головне управління енергетики, енергоефективності та енергозбереження
КП "Київпастранс"
КО "Інститут генерального плану міста Києва"
ПАТ"Київенерго"
ПАТ "АК "Київводоканал"

Кошти суб'єктів господарювання

I етап
2011 - 100,0

II етап
2012 - 150,0

Забезпечення прибулих туристів довідковою інформацією та друкованими матеріалами

2.3.3. Розширення можливостей доступу відвідувачів на Труханів острів (модернізація пішохідного мосту, будівництво канатної дороги)

2011 - 2013

Головне управління транспорту та зв'язку
Головне управління комунального господарства
Головне управління економіки та інвестицій

Кошти інвесторів

I етап
2011 - 5000,0
2012 - 20000,0

II етап
2013 - 5000,0

Збільшення кількості відвідувачів Труханова острова

Кошти суб'єктів господарювання

I етап
2011 - 2000,0
2012 - 6000,0

II етап
2013 - 2000,0

2.3.4. Визначення та створення місць паркування, стоянок і зупинок туристично-екскурсійного транспорту та їх облаштування відповідними інформаційними знаками

2011 - 2012

Головне управління транспорту та зв'язку
Головне управління комунального господарства
Управління Державтоінспекції
ГУ МВС України в м. Києві
КП "Київпарксервіс"

Бюджет м. Києва

I етап
2011 - 150,0

II етап
2012 - 250,0

Створення дорожніх умов для проведення автобусних екскурсій

2.4

Об'єкти туристичного призначення

2.4.1. Проведення досліджень та розробка пропозицій щодо розвитку об'єктів туристичного призначення (туристичних атракцій) в м. Києві, в т. ч.:
музеїв;
історичних та архітектурних пам'яток; рекреаційних закладів;
розважальних закладів;
об'єктів санітарно-гігієнічного призначення

2012 - 2014

Головне управління комунального господарства
Головне управління культури
Інститут "Київгенплан"
Головне управління містобудування та архітектури
Головне управління земельних ресурсів м. Києва
Районні в м. Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

I етап
2012 - 100,0

II етап
2014 - 75,0

Підвищення можливостей туристичних атракцій

2.4.2. Організація просування найбільш популярних об'єктів туристичного інтересу м. Києва ("Сім чудес Києва") засобами мережі Інтернет та ЗМІ, випуск проспектів і буклетів

2011 - 2012

Головне управління комунального господарства
Головне управління культури

Бюджет м. Києва

I етап
2011 - 30,0

II етап
2012 - 70,0

Розповсюдження інформації та підвищення іміджу найбільш популярних об'єктів туристичного інтересу м. Києва

Кошти суб'єктів господарювання

I етап
2011 - 25,0

II етап
2012 - 25,0

2.4.3. Облаштування та створення нових оглядових майданчиків у місцях туристичних атракцій

2011 - 2015

Головне управління комунального господарства
Головне управління земельних ресурсів
Головне управління містобудування та архітектури
КО "Інститут генерального плану міста Києва"
Головне управління екології та охорони природних ресурсів
Районні в м. Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

I етап
2011 - 100,0
2012 - 100,0

II етап
2013 - 100,0
2014 - 100,0
2015 - 100,0

Підвищення можливостей туристичних атракцій

Кошти інвесторів

I етап
2011 - 20000,0
2012 - 20000,0

II етап
2013 - 20000,0
2014 - 20000,0
2015 - 20000,0

Кошти суб'єктів господарювання

I етап
2011 - 20000,0
2012 - 20000,0

II етап
2013 - 20000,0
2014 - 20000,0
2015 - 20000,0

2.4.4. Облаштування веб-камерами оглядового майданчика Водно-інформаційного центру (Музей води)

2012

Головне управління комунального господарства

Бюджет м. Києва

2012 - 200

Підвищення можливостей туристичних атракцій

2.4.5. Облаштування об'єктів туристичного відвідування інформацією про послуги та регламент роботи на іноземних мовах

2011 - 2015

Головне управління культури
Головне управління комунального господарства
Районні в м. Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

I етап
2011 - 30,0
2012 - 50,0

II етап
2013 - 40,0
2014 - 40,0
2015 - 40,0

Підвищення можливостей туристичних атракцій

Кошти суб'єктів господарювання

I етап
2011 - 30,0
2012 - 50,0

II етап
2013 - 40,0
2014 - 40,0
2015 - 40,0

2.4.6. Створення міського Центру технічних видів спорту та тематичних фестивалів

2012 - 2013

Головне управління комунального господарства
ГО "Київський міський автомотоклуб" (за згодою)

Кошти інвесторів

 

Підвищення можливостей туристичних атракцій

2.4.7. Створення та облаштування панорамно-оглядового майданчика з ліфтовим комплексом Водно-інформаційного центру на вул. М. Грушевського, 1-а в м. Києві на водонапірній башті N 1

2011 - 2013

Головне управління комунального господарства

Кошти інвесторів

I етап
2011 - 3000,0

II етап
2012 - 6000,0
2013 - 6000,0

Підвищення можливостей туристичних атракцій

2.4.8. Розробка та створення історичного комплексу Городище "Троєщина-Вигурівщина"

2011 - 2015

Деснянська районна в м. Києві державна адміністрація
Головне управління комунального господарства

Кошти інвесторів

I етап
2011 - 100,0

II етап
2012 - 100,0
2013 - 100,0
2014 - 100,0
2015 - 100,0

Створення туристичних атракцій

2.4.9. Створення та організація функціонування комунального підприємства з інформаційно-рекламного забезпечення сфери туризму та гостинності м. Києва

2012 - 2015

Головне управління комунального господарства
Головне управління містобудування та архітектури
Головне управління транспорту та зв'язку
Головне управління земельних ресурсів
Головне управління економіки та інвестицій

Бюджет м. Києва

I етап
2012 - 200,0

II етап
2013 - 200,0
2014 - 200,0
2015 - 200,0

Збільшення потоків туристів та часу їх перебування в місті

Кошти суб'єктів господарювання

I етап
2012 - 200,0

II етап
2013 - 200,0
2014 - 200,0
2015 - 200,0

3

Підтримка туристичної діяльності та визначення перспективних ринків

3.1. Організація дослідження зарубіжних ринків київського туристичного продукту, проведення вибіркових досліджень споживчих вподобань відвідувачів Києва, вибір перспективних цільових ринків та їх сегментів

2012 - 2013

Головне управління комунального господарства

Бюджет м. Києва

I етап
2011 - 80,0

II етап
2012 - 70,0

Просування київського туристичного продукту на зарубіжні ринки

3.2. Організація дослідження та розробка пропозицій щодо розвитку перспективних видів туризму в м. Києві

2013 - 2014

Головне управління комунального господарства
Районні в м. Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

I етап
2013 - 50,0

II етап
2014 - 40,0

Впровадження перспективних видів туризму в м. Києві

Кошти суб'єктів господарювання

I етап
2013 - 100,0

II етап
2014 - 100,0

3.3. Підтримка та організація розвитку спортивно-оздоровчого туризму:

3.3.1. Організація дослідження та розробка пропозицій щодо розвитку спортивно-оздоровчого туризму в м. Києві

3.3.2. Проведення щорічних заходів спортивно-оздоровчого туризму (чемпіонати, змагання, естафети тощо з техніки різних видів активного туризму)

3.3.3. Створення та реконструкція об'єктів спортивно-оздоровчого туризму

3.3.4. Облаштування та маркування маршрутів активного туризму, створення пунктів прокату спортивного обладнання спортивно-оздоровчого туризму

3.3.5. Сприяння створенню в районах м. Києва туристичних центрів або туристичних клубів

2011 - 2015

Головне управління комунального господарства
Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту
Федерація спортивно-оздоровчого туризму м. Києва
Районні в м. Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

I етап
2011 - 100,0
2012 - 100,0

II етап
2013 - 300,0
2014 - 200,0
2015 - 200,0

Розвиток спортивно-оздоровчого туризму

Кошти суб'єктів господарювання

I етап
2011 - 1000,0
2012 - 1000,0

II етап
2013 - 1000,0
2014 - 1000,0
2015 - 1000,0

3.4. Підтримка розвитку соціального туризму, організація соціально орієнтованих туристичних програм

2011 - 2015

Головне управління комунального господарства
Головне управління праці та соціального захисту населення
Соціальна служба для молоді

Бюджет м. Києва

I етап
2011 - 50,0
2012 - 50,0

II етап
2013 - 50,0
2014 - 50,0
2015 - 50,0

Розвиток соціального туризму

3.5. Підтримка та організація розвитку дитячого та молодіжного туризму:

3.5.1. Організація дослідження та розробка пропозицій щодо розвитку дитячого та молодіжного туризму

3.5.2. Організація розвитку туристично-екскурсійного обслуговування дітей та молоді з урахуванням вікових особливостей

3.5.3. Організація впровадження та удосконалення маршрутів для школярів та студентів по м. Києву

2011 - 2015

Головне управління комунального господарства
Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту
Головне управління культури
Головне управління освіти і науки

Бюджет м. Києва

I етап
2011 - 100,0
2012 - 100,0

II етап
2013 - 100,0
2014 - 100,0
2015 - 100,0

Розвиток дитячого та молодіжного туризму

Кошти суб'єктів господарювання

I етап
2011 - 200,0
2012 - 200,0

II етап
2013 - 200,0
2014 - 200,0
2015 - 200,0

3.6. Підтримка та організація розвитку подієвого та фестивального туризму

2011 - 2015

Головне управління комунального господарства
Головне управління культури

Бюджет м. Києва

I етап
2011 - 40,0
2012 - 40,0

II етап
2013 - 40.0
2014 - 40,0
2015 - 40,0

Розвиток подієвого та фестивального туризму

Кошти суб'єктів господарювання

I етап
2011 - 200,0
2012 - 200,0
II етап
2013 - 200,0
2014 - 200,0
2015 - 200,0

3.7. Підготовка та проведення святкових заходів до Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні
Проведення щорічного традиційного відкритого зльоту туристів м. Києва Проведення щорічної акції "Лідери туристичної індустрії"

2011 - 2015

Головне управління комунального господарства
Районні в м. Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

I етап
2011 - 200,0
2012 - 250,0

II етап
2013 - 250,0
2014 - 250,0
2015 - 250,0

Популяризація туризму

Кошти суб'єктів господарювання

I етап
2011 - 200,0
2012 - 200,0

II етап
2013 - 200,0
2014 - 200,0
2015 - 200,0

 

3.8. Організація сприяння збільшенню середньої тривалості перебування туристів у м. Києві (вартість/витрати, кількість об'єктів туристичного показу, наявність інформації щодо можливостей відпочинку, якість обслуговування)

2011 - 2015

Головне управління комунального господарства

 

Не потребує

 

4

Розвиток екскурсійної діяльності

4.1. Розширення та вдосконалення тематики екскурсій для киян і гостей міста, розробка нових маршрутів

2011 - 2015

Головне управління комунального господарства

Кошти суб'єктів господарювання

I етап
2011 - 100,0
2012 - 100,0

II етап
2013 - 100,0
2014 - 100,0
2015 - 100,0

Вдосконалення існуючих та впровадження нових екскурсійних маршрутів

4.2. Організація розвитку екскурсійного обслуговування школярів

2011 - 2015

Головне і управління освіти і науки
Головне управління комунального господарства
Головне управління культури
Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту

Бюджет м. Києва

I етап
2011 - 40,0
2012 - 40,0

II етап
2013 - 40,0
2014 - 40,0
2015 - 40,0

Розвиток екскурсійного обслуговування школярів

Кошти суб'єктів господарювання

I етап
2011 - 20,0
2012 - 20,0

II етап
2013 - 20,0
2014 - 20,0
2015 - 20,0

4.3. Організація та проведення міських конкурсів на кращу тематичну екскурсію

2011 - 2015

Головне управління комунального господарства
Головне управління культури
Головне управління освіти і науки

Бюджет м. Києва

I етап
2011 - 16,0
2012 - 16,0

II етап
2013 - 16,0
2014 - 16,0
2015 - 16,0

Популяризація екскурсійної справи

4.4. Створення циклу аудіоекскурсій по м. Києву з використанням засобів мобільного зв'язку

2012 - 2015

Головне управління комунального господарства

Кошти суб'єктів господарювання

I етап
2012 - 50,0

II етап
2013 - 50,0
2014 - 50,0
2015 - 50,0

Розвиток екскурсійного обслуговування

4.5. Впровадження аудіозасобів мультимовного забезпечення екскурсій

2011 - 2012

Головне управління комунального господарства

Кошти суб'єктів господарювання

I етап
2011 - 60,0
2012 - 60,0

II етап
2013 - 60,0
2014 - 60,0
2015 - 60,0

Розвиток екскурсійного обслуговування

5

Підтримка маркетингової діяльності та інформаційного забезпечення туризму

5.1. Проведення досліджень попиту на туристичні послуги, розробка програм маркетингу турпродукту та послуг м. Києва на національному та зарубіжних ринках

2012 - 2015

Головне управління комунального господарства
Головне управління з питань реклами
Управління преси та інформації
Управління міжнародних зв'язків
Київська торгово-промислова палата

Бюджет м. Києва

I етап
2012 - 100,0

II етап
2013 - 100,0
2014 - 100,0
2015 - 100,0

Створення іміджу м. Києва як міжнародного туристичного центру та просування київського туристичного продукту на зарубіжні ринки

Кошти суб'єктів господарювання

I етап
2012 - 200,0

II етап
2013 - 200,0
2014 - 200,0
2015 - 200,0

5.2. Організація та проведення маркетингової кампанії з просування м. Києва як туристичного центру

 

 

 

 

 

5.2.1. Організація і конкурсу на найбільш привабливу туристичну емблему м. Києва та організація її просування

2011 - 2012

Головне управління комунального господарства

Бюджет м. Києва

I етап
2011 - 40,0

II етап
2012 - 60,0

Створення іміджу м. Києва як міжнародного туристичного центру

Кошти суб'єктів господарювання

I етап
2011 - 100,0

II етап
2012 - 50,0

5.2.2. Розвиток виставкової діяльності в м. Києві та участь в міжнародних виставочних заходах за кордоном, у тому числі:
проведення традиційних виставок-ярмарків "Київ - древня і сучасна столиця України" (KITF);
організація та проведення виставок-ярмарків за участю міст-побратимів;
проведення сезонних спеціалізованих туристичних салонів дитячого, молодіжного та сімейного відпочинку "Канікули. Весна - літо", "Канікули. Осінь - зима";
забезпечення участі м. Києва в міжнародних та національних туристичних виставках, салонах та ярмарках (UITT, MITF, MITT, ITB, "Ferien-Messe" "Fitur", IMTM, EIBTM, "The New York Times Travel Show", "Крим. Курорти. Туризм.", ITV, "Мондіаль", "Познань", "Варшава", TITF, CBR, WTM, ICTM, інших)

2011 - 2015

Головне управління комунального господарства
Головне управління з питань реклами Управління преси та інформації
Управління міжнародних зв'язків
Київська торгово-промислова палата

Бюджет м. Києва

I етап
2011 - 300,0
2012 - 400,0

II етап
2013 - 500,0
2014 - 580,0
2015 - 580,0

Створення іміджу м. Києва як міжнародного туристичного центру та просування київського туристичного продукту на зарубіжні ринки

Кошти суб'єктів господарювання

I етап
2011 - 400,0
2012 - 400,0

II етап
2013 - 400,0
2014 - 400,0
2015 - 400,0

5.2.3. Організація створення, видання, придбання та розповсюдження поліграфічної рекламно-інформаційної продукції туристичних можливостей м. Києва

2011 - 2015

Головне управління комунального господарства
Управління міжнародних зв'язків

Бюджет м. Києва

I етап
2011 - 600,0
2012 - 800,0

II етап
2013 - 800,0
2014 - 800,0
2015 - 800,0

Створення іміджу м. Києва як міжнародного туристичного центру та просування київського туристичного продукту на зарубіжні ринки

Кошти суб'єктів господарювання

I етап
2011 - 400,0
2012 - 600,0

II етап
2013 - 600,0
2014 - 600,0
2015 - 600,0

5.2.4. Організація реклами туристичних можливостей м. Києва в засобах масової інформації

2011 - 2015

Головне управління комунального господарства
Управління преси та інформації

Бюджет м. Києва

I етап
2011 - 50,0
2012 - 60,0

II етап
2013 - 100,0
2014 - 100,0
2015 - 100,0

Створення іміджу м. Києва як міжнародного туристичного центру та просування київського туристичного продукту на зарубіжні ринки

Кошти суб'єктів господарювання

I етап
2011 - 100,0
2012 - 100,0

II етап
2013 - 100,0
2014 - 100,0
2015 - 100,0

5.2.5. Організація прес-турів до м. Києва для регіональних та зарубіжних журналістів

2011 - 2015

Головне управління комунального господарства
Управління преси та інформації

Кошти суб'єктів господарювання

I етап
2011 - 100,0
2012 - 100,0

II етап
2013 - 100,0
2014 - 100,0
2015 - 100,0

Створення іміджу м. Києва як міжнародного туристичного центру

5.2.6. Організація періодичного випуску рекламно-інформаційного та статистичного бюлетеню "Київ туристичний"

2011 - 2015

Головне управління комунального господарства

Бюджет м. Києва

I етап
2011 - 20,0
2012 - 20,0

II етап
2013 - 20,0
2014 - 20,0
2015 - 20,0

Створення іміджу м. Києва як міжнародного туристичного центру та просування київського туристичного продукту на зарубіжні ринки

Кошти суб'єктів господарювання

I етап
2011 - 140,0
2012 - 140,0

II етап
2013 - 140,0
2014 - 140,0
2015 - 140,0

5.3. Організація функціонування та розвитку міського Інтернет-порталу туризму. Створення сервера туристичних ресурсів для бізнес-використання іншими суб'єктами туристичної діяльності міста

2011 - 2015

Головне управління комунального господарства
Головне управління транспорту та зв'язку
Управління інформаційного забезпечення
ВСГО "Рада з питань туризму та курортів" (за згодою)

Бюджет м. Києва

I етап
2011 - 100,0
2012 - 100,0

II етап
2013 - 100,0
2014 - 100,0
2015 - 100,0

Створення іміджу м. Києва як міжнародного туристичного центру та просування київського туристичного продукту на зарубіжні ринки

Кошти суб'єктів господарювання

I етап
2011 - 50,0
2012 - 50,0

II етап
2013 - 50,0
2014 - 50,0
2015 - 50,0

5.4. Створення та видання календаря подій м. Києва та розміщення його на туристичному Інтернет-порталі

2011 - 2015

Головне управління комунального господарства
Головне управління культури
Управління преси та інформації

Бюджет м. Києва

I етап
2011 - 10,0
2012 - 10,0

II етап
2013 - 10,0
2014 - 10,0
2015 - 10,0

Створення іміджу м. Києва як міжнародного туристичного центру

Кошти суб'єктів господарювання

I етап
2011 - 20,0
2012 - 20,0

II етап
2013 - 20,0
2014 - 20,0
2015 - 20,0

5.5. Модернізація та розвиток інформаційної системи моніторингу, статистичної обробки, аналізу і планування туристичної діяльності

2013 - 2015

Головне управління комунального господарства

Бюджет м. Києва

I етап
2013 - 50,0

II етап
2014 - 70,0
2015 - 70,0

Підвищення ефективності управління туристичною діяльністю

Кошти суб'єктів господарювання

II етап
2014 - 50,0
2015 - 50,0

5.6. Створення та забезпечення діяльності міської мережі туристично-інформаційних центрів та пунктів

2011 - 2015

Головне управління комунального господарства
Головне управління містобудування та архітектури
Головне управління транспорту та зв'язку
Головне управління земельних ресурсів
Головне управління економіки та інвестицій
Головне управління енергетики, енергоефективності та енергозбереження
КП "Київпастранс"
КО "Київгенплан"
ПАТ "Київенерго"
ПАТ "АК "Київводоканал"
КП "Київміськсвітло"
КП "Київкомунсервіс"
Районні в м. Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

I етап
2011 - 500,0
2012 - 500,0

II етап
2013 - 500,0
2014 - 500,0
2015 - 500,0

Забезпечення туристів довідковою інформацією та друкованими матеріалами

Кошти суб'єктів господарювання

I етап
2011 - 1000,0
2012 - 1000,0

II етап
2013 - 1000,0
2014 - 1000,0
2015 - 1000,0

5.7. Створення та забезпечення функціонування міської мережі туристичних терміналів

2011 - 2015

Головне управління комунального господарства
Районні в м. Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

I етап
2011 - 200,0
2012 - 200,0

II етап
2013 - 200,0
2014 - 200,0
2015 - 200,0

Забезпечення туристів довідковою інформацією

5.8. Встановлення вказівників біля об'єктів екскурсійного показу, в т. ч. іноземними мовами

2011 - 2015

Головне управління комунального господарства
Головне управління транспорту та зв'язку

Бюджет м. Києва

I етап
2011 - 80,0
2012 - 80,0

II етап
2013 - 80,0
2014 - 80,0
2015 - 80,0

Забезпечення туристів довідковою інформацією

Кошти суб'єктів господарювання

I етап
2011 - 60,0
2012 - 60,0

II етап
2013 - 60,0
2014 - 60,0
2015 - 60,0

5.9. Організація стендів з загальноміською, маршрутно-картографічною та туристичною інформацією на державній та іноземних мовах

2011 - 2015

Головне управління комунального господарства
Головне управління містобудування та архітектури
Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю

Бюджет м. Києва

I етап
2011 - 500,0
2012 - 500,0

II етап
2013 - 500,0
2014 - 500,0
2015 - 500,0

Забезпечення туристів довідковою інформацією

Кошти суб'єктів господарювання

I етап
2011 - 500,0
2012 - 500,0

II етап
2013 - 500,0
2014 - 500,0
2015 - 500,0

6

Кадрове та науково-методологічне забезпечення туристичної діяльності

6.1. Організація дослідження та розробка пропозицій щодо кадрового забезпечення туристичної галузі м. Києва

2011

Головне управління комунального господарства

Бюджет м. Києва

2011 - 50,0

Забезпечення туристичної галузі м. Києва кваліфікованими кадрами

6.2. Створення центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів сфери туризму

2012

Головне управління комунального господарства
Київський університет туризму, економіки і права (за згодою)

Бюджет м. Києва

2011 - 50,0

Забезпечення туристичної галузі м. Києва кваліфікованими кадрами

Кошти суб'єктів господарювання

2011 - 200,0

6.3. Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації та акредитація екскурсоводів, гідів-перекладачів, кадрів зі спортивного туризму

2011 - 2015

Головне управління комунального господарства
Інститут туризму Федерації профспілок України (за згодою)
Київський університет туризму, економіки і права (за згодою)
Науковий центр розвитку туризму (за згодою)

Бюджет м. Києва

I етап
2012 - 50,0

Забезпечення туристичної галузі м. Києва кваліфікованими кадрами

Кошти суб'єктів господарювання

I етап
2011 - 200,0
2012 - 200,0

II етап
2013 - 200,0
2014 - 150,0
2015 - 100,0

6.4. Створення постійно діючих баз практики та стажування студентів і спеціалістів на підприємствах сфери туризму та готельного господарства м. Києва та за кордоном

2011 - 2015

Головне управління комунального господарства
Головне управління освіти і науки

Кошти суб'єктів господарювання

I етап
2011 - 40,0
2012 - 40,0

II етап
2013 - 40,0
2014 - 40,0
2015 - 40,0

Забезпечення туристичної галузі м. Києва кваліфікованими кадрами

6.5. Організація та проведення науково-практичних конференцій та семінарів з питань розвитку туризму в м. Києві

2011 - 2015

Головне управління комунального господарства

Бюджет м. Києва

I етап
2011 - 50,0
2012 - 50,0

II етап
2013 - 50,0
2014 - 50,0
2015 - 50,0

Підвищення кваліфікації та обмін досвідом працівників туристичної галузі м. Києва

Кошти суб'єктів господарювання

I етап
2011 - 40,0
2012 - 40,0

II етап
2013 - 40,0
2014 - 40,0
2015 - 40,0

6.6. Організація та проведення наукового супроводу Програми (аналіз результатів та ефективності виконання заходів Програми, розробка рекомендацій щодо виконання заходів Програми)

2011 - 2015

Головне управління комунального господарства

Бюджет м. Києва

I етап
2011 - 50,0
2012 - 50,0

II етап
2013 - 60,0
2014 - 60,0
2015 - 70,0

Наукове забезпечення реалізації Програми

6.7. Розробка Програми розвитку туризму в м. Києві до 2020 року

2015

Головне управління комунального господарства

Бюджет м. Києва

2015 - 200,0

Розробка проекту Програми розвитку туризму в м. Києві до 2020 року

 
Разом

Бюджет м. Києва

29995,00

 

Кошти інвесторів

6825865,00

Кошти суб'єктів господарювання

338130,00

Примітки:

1. Розрахунки ресурсного забезпечення реалізації завдань Програми виконані Науково-дослідним інститутом туризму і курортів.

2. При формуванні заходів Програми використано матеріали Генерального плану м. Києва на період до 2020 року.

3. Динаміка основних показників виконання заходів Програми наведена у додатку А.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 

Додаток А

Динаміка основних показників виконання заходів Програми

Захід Програми, показник

Значення показника за етапами

 

1 етап

2 етап

1.1. Створення та ведення реєстру інвестиційних проектів розвитку туризму в м. Києві. Організація моніторингу інвестиційної діяльності в туристичній сфері

Показник продукту:

2012

2013 - 2015

Кількість проектів у реєстрі, од.

30

50

Показник ефективності:

 

 

Середня вартість реєстрації та моніторингу одного проекту, тис. грн.

1,33

1,0

Показник якості:

 

 

Відсоток проектів, за якими проводиться моніторинг, %

100

100

1.3. Розробка пропозицій щодо системи пільгового та дисконтного обслуговування туристів і окремих категорій населення підприємствами туристичної сфери, в т. ч.:
- впровадження карти гостя;
- впровадження пільг студентського квитка ISIC;
- впровадження пільг пенсіонерам;
- впровадження пільг для дитячого туризму;
інші

Показник продукту:

2012

 

Кількість розроблених пропозицій, од.

4

 

Показник якості:

 

 

Відсоток пропозицій, прийнятих до виконання, %

100

 

1.5. Підготовка пропозицій щодо удосконалення системи ліцензування туропєраторської діяльності та необхідності вдосконалення контролю туристичного супроводу
Розробка Порядку контролю за наданням екскурсійних послуг Забезпечення роботи акредитаційної комісії з видачі дозволів туристичного супроводу (підтримка автоматизованої бази даних фахівців туристичного супроводу, виготовлення бланків дозволів та бейджів, забезпечення канцелярським приладдям тощо)

Показник продукту:

2012

 

Наявність затвердженого Порядку контролю за наданням екскурсійних послуг, од.

1

 

Показник якості:

 

 

Кількість скарг на організацію контролю за наданням екскурсійних послуг, од.

5

 

Показник продукту:

2011 - 2012

2013 - 2015

Кількість виданих дозволів туристичного супроводу

80

120

Показник ефективності:

 

 

Середня вартість одного дозволу, тис. грн.

0,5

0,46

Показник якості:

 

 

Частка скарг фахівців туристичного супроводу до загальної кількості виданих дозволів туристичного супроводу, %

3

2,5

1.7. Забезпечення участі в міжнародних програмах розвитку туризму, Діловій раді Всесвітньої туристської організації (щорічний членський внесок), організація міжнародної співпраці в сфері туризму

Показник продукту:

2011 - 2012

2013 - 2015

Кількість міжнародних заходів, проведених за участю представників м. Києва, од.

2

3

Показник ефективності:

 

 

Середня вартість участі в одному заході, тис. грн.

50,0

50,0

Показник якості:

 

 

Частка міжнародних заходів, проведених за участю представників м. Києва, до запланованої кількості, %

100

100

2.2.1. Проведення інвентаризації об'єктів туристично-рекреаційної сфери м. Києва, створення та ведення міського реєстру рекреаційних ресурсів

Показник продукту:

2012

2013 - 2015

Кількість об'єктів, включених до реєстру рекреаційних ресурсів, од.

100

300

Показник ефективності:

 

 

Середня вартість інвентаризації одного об'єкта, тис. грн.

1,5

0,5

Показник якості:

 

 

Частка об'єктів, включених до реєстру рекреаційних ресурсів, до запланованої кількості об'єктів, %

100

100

2.2.2. Формування рекреаційних та туристичних зон м. Києва і пов'язаних з ними туристичних маршрутів, у т. ч.:
визначення рекреаційних зон міста в рамках Центральної, Дарницької, Конча-Заспівської,  Пуща-Водицької зони та акваторії Дніпра;
визначення основних туристичних зон міста;
розробка та узгодження інвестиційних проектів рекреаційних зон;
благоустрій та облаштування рекреаційних зон;
створення та модернізація об'єктів і закладів рекреаційної мережі;
створення туристичних маршрутів та тематичних стежин типу "Флора", "Фауна"

Показник продукту:

2012

2013 - 2015

Кількість сформованих рекреаційних та туристичних зон м. Києва, од.

4

12

Показник ефективності:

 

 

Середня вартість одного проекту рекреаційної (туристичної) зони, тис. грн.

500,0

500,0

Показник якості:

 

 

Частка сформованих рекреаційних та туристичних зон м. Києва до запланованої кількості, %

100

100

2.3.1. Розширення можливостей обслуговування туристів в аеропорті "Київ": будівництво міжнародного терміналу;
реконструкція та облаштування привокзальної площі;
створення туристичного інформаційного пункту

Показник продукту:

2011

2012

Кількість туристів, яких обслуговано в туристичному інформаційному пункті, осіб

4000

10000

Показник ефективності:

 

 

Середня вартість обслуговування одного туриста, грн.

7,5

3,0

Показник якості:

 

 

Частка обслугованих туристів до запланованої кількості, %

100

100

2.3.4. Визначення та створення місць паркування, стоянок і зупинок туристично-екскурсійного транспорту та їх облаштування відповідними інформаційними знаками

Показник продукту:

2011

2012

Кількість створених місць паркування (зупинок) туристично-екскурсійного транспорту, од.

7

12

Показник ефективності:

 

 

Середня вартість створення та облаштування одного місця паркування (зупинки) туристично-екскурсійного транспорту, тис. грн.

21,5

21,0

Показник якості:

 

 

Частка створених та облаштованих місць паркування (зупинки) туристично-екскурсійного транспорту до запланованої кількості, %

100

100

2.4.1. Проведення досліджень та розробка пропозицій щодо розвитку об'єктів туристичного призначення (туристичних атракцій) в м. Києві, в т. ч.:
музеїв;
історичних та архітектурних пам'яток;
рекреаційних закладів;
розважальних закладів;
об'єктів санітарно-гігієнічного призначення

Показник продукту:

2012

2014

Кількість проведених досліджень щодо розвитку об'єктів туристичного призначення (туристичних атракцій), од.

3

2

Показник ефективності:

 

 

Середня вартість одного дослідження, тис. грн.

33,33

32,5

Показник якості:

 

 

Частка проведених досліджень до запланованої кількості, %

100

100

2.4.2. Організація просування найбільш популярних об'єктів туристичного інтересу м. Києва ("Сім чудес Києва") засобами мережі Інтернет та ЗМІ, випуск проспектів і буклетів

Показник продукту:

2011

2012

Кількість проведених кампаній з просування найбільш популярних об'єктів туристичного інтересу м. Києва ("Сім чудес Києва"), од.

2

5

Показник ефективності:

 

 

Середня вартість однієї кампанії, тис. грн.

15

14

Показник якості:

 

 

Частка проведених кампаній до запланованої кількості, %

100

 

2.4.3. Облаштування та створення нових оглядових майданчиків у місцях туристичних атракцій

 

 

Показник продукту:

2011 - 2012

2013 - 2015

Кількість створених нових оглядових майданчиків у місцях туристичних атракцій, од

2

3

Показник ефективності:

 

 

Середня вартість одного оглядового майданчика, тис. грн.

100,0

100,0

Показник якості:

 

 

Частка створених нових оглядових майданчиків до запланованої кількості, %

100

100

2.4.4. Облаштування веб-камерами оглядового майданчика Водно-інформаційного центру (Музей води)

Показник продукту:

2012

 

Кількість створених веб-систем спостереження з оглядового майданчика Водно-інформаційного центру (Музей води), од.

4

 

Показник ефективності:

 

 

Середня вартість однієї веб-системи спостереження, тис. грн.

50,0

 

Показник якості:

 

 

Частка створених веб-систем спостереження до запланованої кількості, %

100

 

2.4.5. Облаштування об'єктів туристичного відвідування інформацією про послуги та регламент роботи на іноземних мовах

Показник продукту:

2011 - 2012

2013 - 2015

Кількість об'єктів туристичного відвідування, облаштованих інформацією про послуги та регламент роботи на іноземних мовах, од.

40

60

Показник ефективності:

 

 

Середня вартість облаштування одного об'єкта туристичного відвідування інформацією про послуги та регламент роботи на іноземних мовах, тис. грн.

2,0

2,0

Показник якості:

 

 

Частка об'єктів туристичного відвідування, облаштованих інформацією про послуги та регламент роботи на іноземних мовах, до запланованої кількості, %

100

100

2.4.9. Створення та організація функціонування комунального підприємства з інформаційно-рекламного забезпечення сфери туризму та гостинності м. Києва

Показник продукту:

2012

2013 - 2015

Кількість обслугованих відвідувачів комунального підприємства, тис. осіб

30

150

Показник ефективності:

 

 

Середня вартість бюджетних коштів на обслуговування одного відвідувача комунального підприємства, грн.

6,7

4,0

Показник якості:

 

 

Частка обслугованих відвідувачів комунального підприємства до запланованої кількості, %

100

100

3.1. Організація дослідження зарубіжних ринків київського туристичного продукту, проведення вибіркових досліджень споживчих вподобань відвідувачів Києва, вибір перспективних цільових ринків та їх сегментів

Показник продукту:

2011

2012

Кількість досліджень зарубіжних ринків київського туристичного продукту, од.

2

2

Показник ефективності:

 

 

Середня вартість одного дослідження зарубіжних ринків київського туристичного продукту, тис. грн.

40

35

Показник якості:

 

 

Частка проведених досліджень зарубіжних ринків київського туристичного продукту до запланованої кількості, %

100

100

3.2. Організація дослідження та розробка пропозицій щодо розвитку перспективних видів туризму в м. Києві

Показник продукту:

2013

2014

Кількість досліджень щодо розвитку перспективних видів туризму в м. Києві, од.

2

2

Показник ефективності:

 

 

Середня вартість одного дослідження щодо розвитку перспективних видів туризму в м. Києві, тис. грн.

25,0

20,0

Показник якості:

 

 

Частка проведених досліджень щодо розвитку перспективних видів туризму в м. Києві до запланованої кількості, %

100

100

3.3.2. Проведення щорічних заходів спортивно-оздоровчого туризму (чемпіонати, змагання, естафети тощо з техніки різних видів активного туризму)

Показник продукту:

2011 - 2012

2013 - 2015

Кількість заходів спортивно-оздоровчого туризму, од.

48

72

Показник ефективності:

 

 

Середня вартість одного заходу спортивно-оздоровчого туризму, тис. грн.

3,75

8,9

Показник якості:

 

 

Частка проведених заходів спортивно-оздоровчого туризму до запланованої кількості, %

100

100

3.3.4. Облаштування та маркування маршрутів активного туризму, створення пунктів прокату спортивного обладнання, спортивно-оздоровчого туризму

Показник продукту:

2011 - 2012

2013 - 2015

Кількість облаштованих маршрутів активного туризму, од.

10

20

Показник ефективності:

 

 

Середня вартість одного облаштованого маршруту активного туризму, тис. грн.

2,0

3,0

Показник якості:

 

 

Частка облаштованих маршрутів активного туризму до запланованої кількості, %

100

100

3.4. Підтримка розвитку соціального туризму, організація соціально орієнтованих туристичних програм

Показник продукту:

2011 - 2012

2013 - 2015

Кількість соціально орієнтованих туристичних програм, од.

2

3

Показник ефективності:

 

 

Середня вартість однієї соціально орієнтованої туристичної програми, тис. грн.

50,0

50,0

Показник якості:

 

 

Частка організованих соціально орієнтованих туристичних програм до запланованої кількості, %

100

100

3.5. Підтримка та організація розвитку дитячого та молодіжного туризму:
3.5.1. Організація дослідження та розробка пропозицій щодо розвитку дитячого та молодіжного туризму
3.5.2. Організація розвитку туристично-екскурсійного обслуговування дітей та молоді з урахуванням вікових особливостей
3.5.3. Організація впровадження та удосконалення маршрутів для школярів та студентів по м. Києву

Показник продукту:

2011 - 2012

2013 - 2015

Кількість розроблених маршрутів для дітей та молоді, од.

20

30

Показник ефективності:

 

 

Середня вартість розробки одного маршруту для дітей та молоді, тис. грн.

10

10

Показник якості:

 

 

Частка розроблених маршрутів для дітей та молоді до запланованої кількості, %

100

100

3.6. Підтримка та організація розвитку подієвого та фестивального туризму

 

 

Показник продукту:

2011 - 2012

2013 - 2015

Кількість проведених заходів подієвого та фестивального туризму, од.

2

3

Показник ефективності:

 

 

Середня вартість організації одного заходу подієвого га фестивального туризму, тис. грн.

40,0

40,0

Показник якості:

 

 

Частка організованих заходів подієвого та фестивального туризму до запланованої кількості, %

100

100

3.7. Підготовка та проведення святкових заходів до Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні
Проведення щорічного традиційного відкритого зльоту туристів м. Києва
Проведення щорічної акції "Лідери туристичної індустрії"

Показник продукту:

2011 - 2012

2013 - 2015

Кількість відзначень Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні, од.

2

3

Показник ефективності:

 

 

Середня вартість одного відзначення Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні, тис. грн.

120

140

Показник якості:

 

 

Частка проведених відзначень Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні до запланованої кількості, %

100

100

Показник продуту:

 

 

Кількість проведених відкритих зльотів туристів м. Києва, од.

2

3

Показник ефективності:

 

 

Середня вартість організації одного відкритого зльоту туристів м. Києва, тис. грн.

65

70

Показник якості:

 

 

Частка проведених відкритих зльотів туристів м. Києва до запланованої кількості, %

100

100

Показник продукту:

 

 

Кількість проведених акцій "Лідери туристичної індустрії", од.

2

3

Показник ефективності:

 

 

Середня вартість організації однієї акції "Лідери туристичної індустрії", тис. грн.

40

40

Показник якості:

 

 

Частка проведених акцій "Лідери туристичної індустрії" до запланованої кількості, %

100

100

4.2. Організація розвитку екскурсійного обслуговування школярів

Показник продукту:

2011 - 2012

2013 - 2015

Кількість проведених тематичних екскурсій для школярів, од.

40

60

Показник ефективності:

 

 

Середня вартість однієї тематичної екскурсій для школярів, тис. грн.

2,0

2,0

Показник якості:

 

 

Частка проведених тематичних екскурсій для школярів до запланованої кількості, %

100

100

4.3. Організація та проведення міських конкурсів на кращу тематичну екскурсію

Показник продукту:

2011 - 2012

2013 - 2015

Кількість проведених міських конкурсів на кращу тематичну екскурсію, од.

2

3

Показник ефективності:

 

 

Середня вартість одного міського конкурсу на кращу тематичну екскурсію, тис. грн.

16

16

Показник якості:

 

 

Частка проведених міських конкурсів на кращу тематичну екскурсію до запланованої кількості, %

100

100

5.1. Проведення досліджень попиту на туристичні послуги, розробка програм маркетингу турпродукту та послуг м. Києва на національному та зарубіжних ринках

Показник продукту:

2012

2013 - 2015

Кількість розроблених програм маркетингу турпродукту та послуг м. Києва, од.

1

3

Показник ефективності:

 

 

Середня вартість розробки однієї програми маркетингу турпродукту та послуг м. Києва, тис. грн.

100

100

Показник якості:

 

 

Частка розроблених програм маркетингу турпродукту та послуг м. Києва до запланованої кількості, %

100

100

5.2.1. Організація конкурсу на найбільш привабливу туристичну емблему м. Києва та організація її просування

Показник продукту:

2011

2012

Проведення конкурсу на найбільш привабливу туристичну емблему м. Києва, од.

1

 

Показник ефективності:

 

 

Кількість поданих проектів, од.

20

 

Показник якості:

 

 

Вибір переможця конкурсу, од.

1

 

Показник продукту:

 

 

Кількість заходів з просування туристичної емблеми м. Києва, од.

 

3

Показник ефективності:

 

 

Середня вартість одного заходу з просування туристичної емблеми м. Києва, тис. грн.

 

20

Показник якості:

 

 

Частка проведених заходів з просування туристичної емблеми м. Києва до запланованої кількості, %

 

100

5.2.2. Розвиток виставкової діяльності в м. Києві та участь в міжнародних виставочних заходах за кордоном, у тому числі:
проведення традиційних виставок-ярмарків "Київ - древня і сучасна столиця України" (KITF);
організація та проведення виставок-ярмарків за участю міст-побратимів;
проведення сезонних спеціалізованих туристичних салонів дитячого, молодіжного та сімейного відпочинку "Канікули. Весна - літо", "Канікули. Осінь - зима";
забезпечення участі м. Києва в міжнародних та національних туристичних виставках, салонах та ярмарках (UITT, MITF, MITT, ITB, "Ferien-Messe" "Fitur", IMTM, EIBTM, "The New York Times Travel Show", "Крим. Курорти. Туризм.", ITV, "Мондіаль", "Познань", "Варшава", TITF, CBR, WTM, ІСТМ, інших)

Показник продукту:

2011 - 2012

2013 - 2015

Кількість виставкових заходів, проведених у м. Києві, од.

 6

Кількість міжнародних виставкових заходів, в яких забезпечено представництво м. Києва, од.

12

20

Показник ефективності:

 

 

Середня вартість одного заходу, проведеного у м. Києві, тис. грн.

80

93

Середня вартість участі м. Києва у міжнародних виставкових заходах, тис. грн.

45

55

Показник якості:

 

 

Частка проведених у м. Києві виставкових заходів до запланованої кількості, %

100

100

Частка міжнародних виставкових заходів, в яких забезпечено представництво м. Києва, до запланованої кількості, %

100

100

5.2.3. Організація створення, видання, придбання та розповсюдження поліграфічної рекламно-інформаційної продукції туристичних можливостей м. Києва

Показник продукту:

2011 - 2012

2013 - 2015

Кількість найменувань виданої рекламно-інформаційної продукції туристичних можливостей м. Києва, од.

52

64

Показник ефективності:

 

 

Середня вартість тиражу одного найменування виданої рекламно-інформаційної продукції туристичних можливостей м. Києва, тис. грн.

30

37,5

Показник якості:

 

 

Частка виданої рекламно-інформаційної продукції туристичних можливостей м. Києва до запланованої кількості, %

100

100

5.2.4. Організація реклами туристичних можливостей м. Києва в засобах масової інформації

Показник продукту:

2011 - 2012

2013 - 2015

Кількість заходів реклами туристичних можливостей м. Києва в засобах масової інформації, од.

5

12

Показник ефективності:

 

 

Середня вартість одного заходу реклами туристичних можливостей м. Києва в засобах масової інформації, тис. грн.

22

25

Показник якості:

 

 

Частка заходів реклами туристичних можливостей м. Києва в засобах масової інформації до запланованої кількості, %

100

100

5.2.6. Організація періодичного випуску рекламно-інформаційного та статистичного бюлетеню "Київ туристичний"

 

 

Показник продукту:

2011 - 2012

2013 - 2015

Кількість випусків рекламно-інформаційного та статистичного бюлетеню "Київ туристичний", од.

2

3

Показник ефективності:

 

 

Середня вартість одного випуску рекламно-інформаційного та статистичного бюлетеню "Київ туристичний", тис. грн.

20

20

Показник якості:

 

 

Частка випусків рекламно-інформаційного та статистичного бюлетеню "Київ туристичний" до запланованої кількості, %

100

100

5.3. Організація функціонування та розвитку міського Інтернет-порталу туризму. Створення сервера туристичних ресурсів для бізнес-використання іншими суб'єктами туристичної діяльності міста

Показник продукту:

2011 - 2012

2013 - 2015

Кількість відвідувачів міського Інтернет-порталу туризму, тис. од.

1000

3000

Показник ефективності:

 

 

Середня вартість обслуговування одного відвідувача міського Інтернет-порталу туризму, грн.

0,2

0,1

Показник якості:

 

 

Частка відвідувачів міського Інтернет-порталу туризму до запланованої кількості, %

100

100

5.4. Створення та видання календаря подій м. Києва та розміщення його на туристичному Інтернет-порталі

Показник продуту:

2011 - 2012

2013 - 2015

Кількість випусків календаря подій м. Києва, од.

2

3

Показник ефективності:

 

 

Середня вартість одного випуску календаря подій м. Києва, тис. грн.

10,0

10,0

Показник якості:

 

 

Частка випусків календаря подій м. Києва до запланованої кількості, %

100

100

5.5. Модернізація та розвиток інформаційної системи моніторингу, статистичної обробки, аналізу і планування туристичної діяльності

Показник продукту:

2013

2014 - 2015

Кількість функцій, реалізованих в системі, од.

2

5

Показник ефективності:

 

 

Середня вартість однієї реалізованої функції, тис. грн.

25

28

Показник якості:

 

 

Частка функцій, реалізованих в системі, до запланованої кількості, %

100

100

5.6. Створення та забезпечення діяльності міської мережі туристично-інформаційних центрів та пунктів

Показник продукту:

2011 - 2012

2013 - 2015

Кількість створених туристично-інформаційних центрів, од.

3

4

Кількість створених туристично-інформаційних пунктів, од.

5

5

Показник ефективності:

 

 

Середня вартість одного туристично-інформаційного центру, тис. грн.

250

300

Середня вартість одного туристично-інформаційного пункту, тис. грн.

50

60

Показник якості:

 

 

Частка створених туристично-інформаційних центрів до запланованої кількості, %

100

100

Частка створених туристично-інформаційних пунктів до запланованої кількості, %

100

100

5.7. Створення та забезпечення функціонування міської мережі туристичних терміналі"

Показник продукту:

2011 - 2012

2013 - 2015

Кількість функціонуючих туристичних терміналів, од.

40

60

Показник ефективності:

 

 

Середня вартість функціонування одного туристичного терміналу, тис. грн.

10

10

Показник якості:

 

 

Частка функціонуючих туристичних терміналів до запланованої кількості, %

100

100

5.8. Встановлення вказівників біля об'єктів екскурсійного показу, в т. ч. іноземними мовами

Показник продукту:

2011 - 2012

2013 - 2015

Кількість встановлених вказівників, од.

80

120

Показник ефективності:

 

 

Середня вартість одного вказівника, тис. грн.

2,0

2,0

Показник якості:

 

 

Частка встановлених вказівників до запланованої кількості, %

100

100

5.9. Організація стендів з загальноміською, маршрутно-картографічною та туристичною інформацією на державній та іноземних мовах

Показник продукту:

2011 - 2012

2013 - 2015

Кількість стендів, од.

50

75

Показник ефективності:

 

 

Середня вартість організації одного стенду, тис. грн.

20

20

Показник якості:

 

 

Частка організованих стендів до запланованої кількості, %

100

100

6.1. Організація дослідження та розробка пропозицій щодо кадрового забезпечення туристичної галузі м. Києва

Показник продукту:

2011

 

Кількість розроблених пропозицій щодо кадрового забезпечення туристичної галузі, од.

5

 

Показник ефективності:

 

 

Середня вартість однієї розробленої пропозиції щодо кадрового забезпечення туристичної галузі, тис. грн.

10,0

 

Показник якості:

 

 

Частка розроблених пропозицій щодо кадрового забезпечення туристичної галузі до запланованої кількості, %

100

 

6.2. Створення центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів сфери туризму

Показник продукту:

2011

 

Кількість розроблених навчальних програм перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів сфери туризму, од.

10

 

Показник ефективності:

 

 

Середня вартість однієї навчальної програми перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів сфери туризму, тис. грн.

5,0

 

Показник якості:

 

 

Частка розроблених навчальних програм перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів сфери туризму до запланованої кількості, %

100

 

6.3. Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації та акредитація екскурсоводів, гідів-перекладачів, кадрів зі спортивного туризму

Показник продукту:

2012

 

Кількість розроблених навчальних програм перепідготовки екскурсоводів, гідів-перекладачів, кадрів зі спортивного туризму, од.

10

 

Показник ефективності:

 

 

Середня вартість однієї навчальної програми перепідготовки екскурсоводів, гідів-перекладачів, кадрів зі спортивного туризму, тис. грн.

5,0

 

Показник и кості:

 

 

Частка розроблених навчальних програм перепідготовки екскурсоводів, гідів-перекладачів, кадрів зі спортивного туризму до запланованої кількості, %

100

 

6.5. Організація та проведения науково-практичиих конференцій та семінарів з питань розвитку туризму в м. Києві

 

 

Показник продукту:

2011 - 2012

2013 - 2015

Кількість проведених науково-практичних конференцій та семінарів, од.

4

6

Показник ефективності:

 

 

Середня вартість однієї науково-практичної конференції (семінару), тис. грн.

25,0

25,0

Показник якості:

 

 

Частка проведених науково-практичних конференцій та семінарів до запланованої кількості, %

100

100

6.6. Організація та проведення наукового супроводу Програми (аналіз результатів та ефективності виконання заходів Програми, розробка рекомендацій щодо виконання заходів Програми)

Показник продукту:

2011 - 2012

2013 - 2015

Кількість проведених аналітичних досліджень з наукового супроводу Програми, од.

2

3

Показник ефективності:

 

 

Середня вартість одного аналітичного дослідження з наукового супроводу Програми, тис. грн.

50

50

Показник якості:

 

 

Частка проведених аналітичних досліджень з наукового супроводу Програми до запланованої кількості, %

100

100

6.7. Розробка Програми розвитку туризму в м. Києві до 2020 року

Показник продукту:

2015

 

Розробка проекту Програми розвитку туризму в м. Києві до 2020 року, од.

1

 

Показник якості:

 

 

Погодження проекту Програми розвитку туризму в м. Києві до 2020 року згідно регламенту, од.

1

 

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали