МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 12 грудня 2011 року N 709/344

Про затвердження Програми спільних дій Міністерства аграрної політики та продовольства України та Національної академії аграрних наук України з питань проведення комплексу весняно-польових робіт у 2012 році

З метою забезпечення продовольчої безпеки держави, недопущення спаду виробництва зерна у зв'язку з несприятливими погодно-кліматичними умовами осені поточного року і, як наслідок, можливим пересівом озимих культур, проведення в оптимальні строки та в повному обсязі комплексу весняно-польових робіт у 2012 році наказуємо:

1. Затвердити Програму спільних дій Міністерства аграрної політики та продовольства України та Національної академії аграрних наук України з питань проведення комплексу весняно-польових робіт у 2012 році (далі - Програма), що додається.

2. Покласти відповідальність за виконання Програми на Департамент землеробства (Демидов О. А.), Департамент фінансово-кредитної політики (Ахіджанов Б. Р.), Департамент економічного розвитку і аграрного ринку (Кваша С. М.), Департамент науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій (Синявська І. М.), Департамент роботи з персоналом та контролю апарату (Грищук М. В.), Відділення рослинництва Національної академії аграрних наук України (Іващенко О. О.), Міністра аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим (Кравець В. М.) та начальників головних управлінь агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій.

3. Інформацію про хід її виконання надавати відповідальним виконавцям у визначені Програмою строки.

4. Контроль за виконанням наказу залишаємо за собою.

 

Міністр аграрної політики
та продовольства України

М. В. Присяжнюк

Перший віце-президент
Національної академії
аграрних наук України

В. Ф. Петриченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України та Національної академії аграрних наук України
12.12.2011 N 709/344

Програма спільних дій
Міністерства аграрної політики та продовольства України та Національної академії аграрних наук України з питань проведення комплексу весняно-польових робіт у 2012 році

N з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

 3

 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

1.

Підготувати та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект розпорядження про першочергові заходи з підготовки та проведення комплексу весняно-польових робіт у 2012 році.

січень 2012 року

Департамент землеробства, Департамент фінансово-кредитної політики

2.

Розробити та затвердити з урахуванням кліматичних особливостей регіональні програми дій, спрямовані на проведення в оптимальні строки та в повному обсязі комплексу весняно-польових робіт у 2012 році, передбачивши, зокрема, жорсткий контроль щодо оптимальної структури посівних площ під час пересіву озимих культур, що постраждали від несприятливих погодних умов.

до 26.12.2011

Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій

3.

Опрацювати питання та підготувати проект рішення Уряду щодо поставки сільгосптоваровиробникам нафтопродуктів та міндобрив на пільгових умовах на період проведення весняно-польових робіт 2012 року.

до 17.02.2012

Департамент землеробства, Департамент фінансово-кредитної політики, Аграрний фонд

4.

Забезпечити проведення необхідної організаційної роботи з метою закупівлі до Аграрного фонду додаткових обсягів продовольчого зерна в обсязі 1 млн. тонн, в тому числі 90 тис. тонн зерна жита у I кварталі 2012 року.

 

Департамент економічного розвитку і аграрного ринку, Аграрний фонд, Департамент фінансово-кредитної політики, Департамент землеробства

5.

Для забезпечення своєчасного і якісного проведення весняно-польових робіт провести у I - II декадах лютого 2012 року Всеукраїнські кущові, а потім обласні наради, науково-практичні конференції з питань особливостей проведення комплексу весняно-польових робіт в умовах 2012 року за участю керівників господарств усіх форм власності, наукових установ, обслуговуючих організацій.

до 01.03.2012

Департамент землеробства, Відділення рослинництва Національної академії аграрних наук України (далі - НААН), Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій

6.

Провести закріплення за регіонами відповідальних працівників Міністерства та наукових установ для надання практичної допомоги у проведенні комплексу весняно-польових робіт.

до 12.12.2011

Департамент землеробства, Департамент роботи з персоналом та контролю апарату, Відділення рослинництва НААН

7.

Довести до відома сільгосптоваровиробників та забезпечити дотримання розроблених науковцями Національної академії аграрних наук та фахівцями Міністерства аграрної політики та продовольства України рекомендацій щодо особливостей догляду за посівами озимих культур під урожай 2012 року в осінньо-зимовий і ранньовесняний періоди вегетації.

до 01.04.2012

Департамент землеробства, Відділення рослинництва НААН, ННЦ "Інститут землеробства НААН України", Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій

8.

Забезпечити заслуховування звітів регіонів з питань організаційно-технологічного, ресурсного та фінансового забезпечення сільгосптоваровиробників для проведення комплексу весняно-польових робіт у 2012 році.

до 20 числа щомісячно до завершення комплексу весняно-польових робіт

Департамент землеробства, Відділення рослинництва НААН

9.

Розглянути стан підготовки до проведення комплексу весняно-польових робіт на засіданні колегії Міністерства аграрної політики та продовольства України.

лютий 2012 року

Департамент землеробства, Департамент економічного розвитку і аграрного ринку, Департамент фінансово-кредитної політики

 

II. ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ

1.

Забезпечити проведення постійного моніторингу стану посівів озимих культур під час їх перезимівлі та при відновленні весняної вегетації з метою визначення уточнених обсягів пересіву і потреби сільгосппідприємств у насінні ярих культур.

до 01.04.2012

Департамент землеробства, Відділення рослинництва НААН, Українська державна насіннєва інспекція, Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій

2.

Відпрацювати та уточняти, виходячи із очікуваного пересіву озимих зернових культур та ріпаку, структуру посівних площ ярих культур, якою передбачити розширення посівів у 2012 році кукурудзи на зерно, ярої пшениці, сої, ярого ячменю та круп'яних культур.

до 25.03.2012

Департамент землеробства, Відділення рослинництва НААН, Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій

3.

Взяти на особливий контроль підготовку високоякісного насіння та додаткове створення достатніх страхових запасів насіння ярих культур для забезпечення можливого пересіву озимих культур.

до 01.04.2012

Департамент землеробства, Відділення рослинництва НААН, Українська державна насіннєва інспекція, Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій

4.

Провести інвентаризацію всього наявного в науково-дослідних установах НААН насіння озимих та ярих культур.

до 24.02.2012

Відділення рослинництва НААН, Українська державна насіннєва інспекція

5.

Провести перевірку та заактувати якість кожної партії насіння озимих зернових культур, яке залишилося невикористаним у сільгосптоваровиробників, для можливого посіву його під урожай 2013 року.

до 01.03.2012

Українська державна насіннєва інспекція, Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій

6.

Здійснити практичні заходи щодо насичення у 2012 році ринку насінням, мінеральними добривами, пестицидами, технікою, запасними частинами, пальним в обсягах, що забезпечують технологічну потребу на період проведення комплексу весняно-польових робіт. Встановити постійний моніторинг наявності цих ресурсів на внутрішньому ринку, рівень їх цін у постачальників та стану забезпечення ними сільгосптоваровиробників.

до 01.05.2012

Департамент землеробства, НААН, Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій

7.

Проаналізувати рівень забезпечення сільгосппідприємств механізаторськими кадрами та у разі необхідності організувати у зимовий період їх підготовку і перепідготовку.

січень - лютий 2012 року

Департамент науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій, Департамент землеробства, НААН, Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій

8.

Провести навчання керівників і спеціалістів сільгосппідприємств усіх форм власності з питань використання сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур і досвіду роботи кращих господарств.

січень - березень 2012 року

Департамент науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій, Департамент землеробства, НААН, Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій

 

III. ФІНАНСОВІ ЗАХОДИ

1.

Підготувати проект розпорядження Кабінету Міністрів України щодо виділення з загального фонду державного бюджету 20 млн. гривень для поповнення страхових запасів сортового насіння у Державному резервному насіннєвому фонді.

лютий - березень 2012 року

Департамент землеробства, Департамент фінансово-кредитної політики, Державний резервний насіннєвий фонд

2.

Врахувати у проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" під час його доопрацювання до другого читання щодо максимального залучення наявних фінансових ресурсів (коштів підприємств, банківські кредити, регіональних фондів та місцевих бюджетів), враховуючи сезонні знижки на максимальне накопичення паливно-мастильних матеріалів та міндобрив, в обсягах, необхідних для проведення весняно-польових робіт.

січень - лютий 2012 року

Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій, Департамент фінансово-кредитної політики, Департамент землеробства

3.

Спільно з Національним банком України здійснювати заходи з активізації роботи з банками щодо кредитування підприємств агропромислового комплексу та пролонгації одержаних кредитів.

постійно

Департамент фінансово-кредитної політики, Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій

4.

Рекомендувати під час складання проектів місцевих бюджетів на 2012 рік передбачити кошти для підтримки розвитку агропромислового комплексу, зокрема для здійснення заходів із захисту, відтворення та підвищення родючості ґрунтів, відновлення роботи внутрішньогосподарських меліоративних систем.

до 01.03.2012

Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій, Департамент фінансово-кредитної політики

 

Директор
Департаменту землеробства

О. А. Демидов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали