ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 22 грудня 2011 року N 360

Про затвердження Програми стандартизації в галузі книговидання і преси на 2012 - 2016 роки

З метою створення нових та вдосконалення чинних галузевих нормативних документів у відповідності до міжнародних директив, Закону України "Про стандартизацію", Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України, затвердженого Указом Президента України від 07.05.2011 N 559/2011 (Положення N 559/2011), наказую:

1. Затвердити Програму стандартизації в галузі книговидання і преси на 2012 - 2016 роки (додається).

2. Департаменту видавничої справи і преси (Кононенко О. А.) вжити заходів щодо виконання Програми стандартизації в галузі книговидання і преси на 2012 - 2016 роки.

3. Управлінню інформаційної політики (Червак Б. О.) розмістити інформацію на веб-сайті Держкомтелерадіо України.

4. Наказ довести згідно з розрахунком розсилки.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Держкомтелерадіо України Мураховського А. Л.

 

Голова Держкомтелерадіо України

О. В. Курдінович

 

ПОГОДЖЕНО
Технічний комітет стандартизації ТК 101 "Технологія поліграфії",
лист від 20.12.2011 N ТК 15/87-2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету телебачення і радіомовлення України
22.12.2011 N 360

ПРОГРАМА
стандартизації в галузі книговидання і преси на 2012 - 2016 роки

З світового досвіду відомо, що для нарощування експортного потенціалу та підтримання конкурентоспроможності продукції у сфері технічного регулювання повинні виконуватися щонайменше дві умови  - це, по-перше, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими і готовність виконання вимог технічних регламентів, по-друге, впровадження та вдосконалення систем управління якістю у всіх галузях, в тому числі і видавничо-поліграфічній сфері країни.

В умовах глобалізації ринків товарів і послуг якість стала не просто невід'ємною складовою конкурентоспроможності, вона є необхідною передумовою виживання багатьох підприємств. Особливо гостро постає це питання для держав з перехідною економікою, тобто і для України.

Вступ будь-якої країни до СОТ передбачає боротьбу її підприємств за ринки збуту поруч з компаніями, що мають міжнародне визнання. У цій боротьбі не має різниці, чи мова йде про завоювання зовнішнього ринку, чи про утримання внутрішнього. В умовах жорсткої конкуренції товарів та послуг українські підприємства повинні не лише знати міжнародні вимоги до якості, але й вміти їх перевищувати.

Програма стандартизації в галузі книговидання і преси країни до 2016 року розроблена з метою створення та вдосконалення галузевої нормативної бази у відповідності до вимог міжнародних директив.

Вимоги прийняття та виконання міжнародних технічних стандартів закладено в Угоді між Україною та Європейським співтовариством про наукове і технологічне співробітництво від 04.07.2002 р. Впроваджувані системи стандартизації, метрології та сертифікації мають бути гармонізовані з аналогічними системами інших країн і повинні відповідати основним принципам міждержавних, міжнародних, регіональних та національних систем зарубіжних країн, враховуючи інтереси держави як повноправного учасника міждержавних, Європейських та світових інтеграційних процесів.

Згідно з міжнародною термінологією та Законом України "Про стандартизацію" стандартизація, проваджена на рівні однієї держави, є національною.

Реформування в частині стандартизації передбачає розроблення нормативних документів національного рівня та рівня організацій. Потрібно забезпечувати узгодженість нормативних документів усіх рівнів на ті самі чи пов'язані між собою об'єкти стандартизації з урахуванням пріоритетності положень документів національного рівня.

До нормативних документів національного рівня відносять:

- ДСТУ

національний стандарт;

- ДСТУ-П

пробний стандарт;

- ДСТУ-Н

настанова, правила, звід правил, кодекс усталеної практики, що не є стандарт;

- ДК

державний класифікатор;

До нормативних документів інших рівнів відносять:

- СОУ

стандарт організації;

- ТУУ

технічні умови, що не є стандарт;

- СТУ

стандарт наукового, науково-технічного або інженерного товариства чи спілки;

- КД

керівний документ науково-дослідної установи.

Для випуску конкурентоспроможної видавничої та поліграфічної продукції, що відповідає вимогам споживача, забезпечення її контролю та випробування створена Програма з розроблення, переглядання та перевіряння нормативної бази відповідно до вимог правового регулювання у частині стандартизації та сертифікації.

Програма містить такі розділи:

- гармонізація національних стандартів з міжнародними;

- розроблення та переглядання національних стандартів;

- розроблення нормативних документів інших рівнів (СОУ, КД);

- переглядання нормативних документів інших рівнів (СОУ, КД).

Реалізація Програми забезпечить галузь нормативними документами різних рівнів на видавничу та поліграфічну продукцію, процеси, методи контролю, що відповідає міжнародним вимогам, сучасному державному рівню розвитку науки і техніки та сприятиме атестації підприємств, сертифікації друкованої продукції, підвищенню її конкурентоспроможності в умовах ринкової економіки.

Кошторисна вартість розроблення нормативних документів залежить від нормативів трудомісткості та визначається згідно з ДСТУ 4054-2001 "Нормативи трудомісткості та вартість робіт із стандартизації. Настанова".

Вартість розроблення національного стандарту, що відповідає міжнародному, залежно від ступеня відповідності (ідентичний, модифікований, нееквівалентний), становить 50 - 60 тис. грн.

Вартість розроблення національного стандарту, залежно від його виду, становить 50 - 60 тис. грн.

Вартість розроблення стандарту організації - 40 - 50 тис. грн.

Орієнтовна вартість реалізації Програми в цілому складає понад 3 млн. 500 тис. грн., в т. ч. на 2012 рік - 500 тис. грн.

Організацію та координацію виконання Програми здійснює Технічний комітет зі стандартизації ТК 101 "Технологія поліграфії". Програму виконуватимуть організації - члени ТК 101 відповідно до фінансування.

1 ГАРМОНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ З МІЖНАРОДНИМИ

Код завдання

Категорія та назва документа

Позначення міжнародного стандарту

Термін

Організація-виконавець

Примітка

1

2

3

4

5

6

1.1

ДСТУ "Поліграфія. Вимоги безпеки до поліграфічного устатковання та систем. Частина 1. Загальні вимоги"

ISO 12643-1:2009

2012

ПрАТ "УНДІПП ім. Т. Г. Шевченка"

Пропозиції до Плану національної стандартизації за кодом КПКВ 1202070 на 2012 рік

1.2

ДСТУ "Поліграфія. Вимоги безпеки до поліграфічного устатковання та систем. Частина 2. Друкарське устатковання та системи"

ISO 12643-2:2007

2012

ПрАТ "УНДІПП ім. Т. Г. Шевченка"

Пропозиції до Плану національної стандартизації за кодом КПКВ 1202070 на 2012 рік

1.3

ДСТУ "Поліграфія. Вимоги безпеки до поліграфічного устатковання та систем. Частина 3. Палітурне та оздоблювальне устатковання та системи"

ISO 12643-3:2010

2013

ПрАТ "УНДІПП ім. Т. Г. Шевченка"

Пропозиції до Плану національної стандартизації за кодом КПКВ 1202070 на 2013 рік

1.4

ДСТУ "Поліграфія. Вимоги безпеки до поліграфічного устатковання та систем. Частина 4. Післядрукарське устатковання"

ISO 12643-4:2010

2013

ПрАТ "УНДІПП ім. Т. Г. Шевченка"

Пропозиції до Плану національної стандартизації за кодом КПКВ 1202070 на 2013 рік

1.5

ДСТУ "Поліграфія. Спектральні вимірювання та розрахунок колориметричних характеристик поліграфічно відтворених зображень"

ISO 13655:2009

2014

ПрАТ "УНДІПП ім. Т. Г. Шевченка"

Пропозиції до Плану національної стандартизації за кодом КПКВ 1202070 на 2014 рік

1.6

ДСТУ "Поліграфія. Лабораторне виготовлення тест-відбитків. Частина 2. Рідкі друкарські фарби"

ISO 2834-2:2007

2014

ПрАТ "УНДІПП ім. Т. Г. Шевченка"

Пропозиції до Плану національної стандартизації за кодом КПКВ 1202070 на 2014 рік

1.7

ДСТУ "Поліграфія. Відбитки та фарби друкарські. Оцінювання стійкості відбитків до різних впливів"

ISO 2836:2004

2015

ПрАТ "УНДІПП ім. Т. Г. Шевченка"

Пропозиції до Плану національної стандартизації за кодом КПКВ 1202070 на 2015 рік

1.8

ДСТУ "Поліграфія. Відбитки та фарби друкарські. Оцінювання стійкості до світла з використанням відфільтрованого світла ксенонової дугової лампи"

ISO 12040:1997

2015

ПрАТ "УНДІПП ім. Т. Г. Шевченка"

Пропозиції до Плану національної стандартизації за кодом КПКВ 1202070 на 2015 рік

1.9

ДСТУ "Поліграфія. Визначення липкості густотертих фарб та розчинників за допомогою ротаційного липкоміра"

ISO 12634:1996

2016

ПрАТ "УНДІПП ім. Т. Г. Шевченка"

Пропозиції до Плану національної стандартизації за кодом КПКВ 1202070 на 2016 рік

2 РОЗРОБЛЕННЯ ТА ПЕРЕГЛЯДАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ

Код завдання

Категорія та назва документа

Вид роботи та відомості про введення стандарту

Термін

Організація-виконавець

Примітка

1

2

3

4

5

6

2.1

ДСТУ "Марля поліграфічна бавовнянополіефірна. Загальні технічні вимоги"

Розроблення національного стандарту України.
Вперше

2010 - 2012 (без 2011)

ПрАТ "УНДІПП ім. Т. Г. Шевченка"

Продовження робіт, запланованих у 2010 р. за договором з Держкомтелерадіо України

2.2

ДСТУ "Етикетки друковані. Загальні технічні вимоги"

- " -

Вперше

2012

ПрАТ "УкрНДІ СВД"

Стандарт міститиме загальні технічні вимоги до етикеток

2.3

ДСТУ "Матеріал палітурний на паперовій основі з плівковим покривом. Метод визначення стійкості до стирання"

- " -

Вперше.
На заміну ГОСТ 9778-78

2013

ПрАТ "УНДІПП ім. Т. Г. Шевченка"

Стандарт розробляється згідно з Програмою перегляду чинних в Україні ГОСТ, розроблених до 1992 р.

2.4

ДСТУ "Поліграфія. Дефекти друкованої продукції. Терміни та визначення понять"

- " -

Вперше

2013

ПрАТ "УНДІПП ім. Т. Г. Шевченка"

Стандарт міститиме терміни та визначення дефектів друкованої продукції

2.5

ДСТУ "Інформація та документація. Знак охорони авторського права. Правила подання у виданнях"

- " -

Вперше

2011 - 2012

Книжкова палата України

Стандарт установлюватиме положення щодо складу та форми подання знака охорони авторського права в різновидах видань

2.6

ДСТУ "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання"

Розроблення національного стандарту України.
Вперше

2012 - 2013

Книжкова палата України

Стандарт установлюватиме положення щодо основних видів бібліографічного посилання, його структури, складу та розміщення в опублікованих і неопублікованих документах на будь-яких носіях

2.7

ДСТУ "Матеріали й устатковання поліграфічні. Терміни та визначення понять"

Перегляд національного стандарту України - ДСТУ 3934-99

2013

ПрАТ "УНДІПП ім. Т. Г. Шевченка"

Стандарт переглядається згідно з вимогами ДСТУ 1.2:2003, пункт 5.2 та 6.2

2.8

ДСТУ "Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення понять"

Перегляд національного стандарту України - ДСТУ 3018-95

2013

ПрАТ "УНДІПП ім. Т. Г. Шевченка"

те ж

2.9

ДСТУ "Інформація та документація. Видання. Основні елементи. Терміни та визначення понять"

Розроблення національного стандарту України.
Вперше

2013 - 2014

Книжкова палата України

Стандарт міститиме терміни та визначення основних елементів видання, що є необхідними для його видавничо-книготорговельної характеристики, бібліографічної ідентифікації та статистичного обліку

2.10

ДСТУ "Технологія поліграфічних процесів. Терміни та визначення понять"

Перегляд національного стандарту України - ДСТУ 3003-2006

2013

ПрАТ "УНДІПП ім. Т. Г. Шевченка"

Стандарт переглядається згідно з вимогами ДСТУ 1.2:2003, пункт 5.2 та 6.2

2.11

ДСТУ "Устаткування поліграфічне. Номенклатура показників якості"

Розроблення національного стандарту України.
Вперше.
На заміну ГОСТ 4.353-85

2014

ПрАТ "УНДІПП ім. Т. Г. Шевченка"

Стандарт розробляється згідно з Програмою перегляду чинних в Україні ГОСТ, розроблених до 1992 р.

2.12

ДСТУ "Матеріал палітурний з нітроцелюлозним покривом. Технічні умови"

- " -

Вперше.
На заміну ГОСТ 8705-78

2014

ПрАТ "УНДІПП ім. Т. Г. Шевченка"

Стандарт розробляється згідно з Програмою перегляду чинних в Україні ГОСТ, розроблених до 1992 р.

2.13

ДСТУ "Інформація та документація. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис електронних ресурсів. Загальні положення та правила складання"

- " -
Вперше

2014 - 2015

Книжкова палата України

Стандарт установлюватиме загальні положення щодо складу елементів бібліографічного опису електронних ресурсів, послідовності їхнього розміщення, наповнення та способу подання, а також застосування умовних розділових знаків

2.14

ДСТУ "Матеріал палітурний з крохмальнокаоліновим покривом. Технічні умови"

- " -

Вперше.
На заміну ГОСТ 5202-78

2015

ПрАТ "УНДІПП ім. Т. Г. Шевченка"

Стандарт розробляється згідно з Програмою перегляду чинних в Україні ГОСТ, розроблених до 1992 р.

2.15

ДСТУ "Матеріал палітурний на паперовій основі. Технічні умови"

- " -

Вперше.
На заміну ГОСТ 9996-84

2015

ПрАТ "УНДІПП ім. Т. Г. Шевченка"

Стандарт розробляється згідно з Програмою перегляду чинних в Україні ГОСТ, розроблених до 1992 р.

2.16

ДСТУ "Інформація та документація. Статистичний облік випуску неперіодичних, періодичних і продовжуваних видань. Основні положення"

Розроблення національного стандарту України.
Вперше

2013 - 2014

Книжкова палата України

Стандарт установлюватиме основні положення щодо статистичного обліку випуску неперіодичних, періодичних і продовжуваних видань для складання та забезпечення суспільства максимально повною й достовірною інформацією про випуск різних видів видань на терені України

2.17

ДСТУ "Матеріал палітурний. Метод визначення світлостійкості"

- " -

Вперше.
На заміну ГОСТ 9780-78

2016

ПрАТ "УНДІПП ім. Т. Г. Шевченка"

Стандарт розробляється згідно з Програмою перегляду чинних в Україні ГОСТ, розроблених до 1992 р.

2.18

ДСТУ "Матеріал палітурний. Метод визначення злипанням та термозлипанням"

- " -

Вперше.
На заміну ГОСТ 10719-75

2016

ПрАТ "УНДІПП ім. Т. Г. Шевченка"

Стандарт розробляється згідно з Програмою перегляду чинних в Україні ГОСТ, розроблених до 1992 р.

2.19

ДСТУ "Інформація та документація. Знаки коректурні для розмічування оригіналів і виправлення пробних відбитків. Загальні положення"

- " -

Вперше.
На заміну ГОСТ 7.62-90

2014 - 2015

Книжкова палата України

Стандарт розробляється згідно з Програмою перегляду чинних в Україні ГОСТ, розроблених до 1992 р.

2.20

ДСТУ "Інформація та документація. Видання. Обкладинки та палітурки. Загальні вимоги та правила оформлення"

- " -

Вперше.
На заміну ДСТУ ГОСТ 7.84:2008

2014 - 2015

Книжкова палата України

Стандарт установлюватиме правила видавничого оформлення, а саме: наведення вихідних відомостей на обкладинках (суперобкладинках) та палітурках

2.21

ДСТУ "Інформація та документація. Видання. Державні (національні) бібліографічні покажчики. Загальні положення"

- " -

Вперше.
На заміну ГОСТ 7.61-90

2015 - 2016

Книжкова палата України

Стандарт розробляється згідно з Програмою перегляду чинних в Україні ГОСТ, розроблених до 1992 р.

2.22

ДСТУ "Інформація та документація. Консервація документів. Загальні положення"

Перегляд національного стандарту України - ДСТУ ГОСТ 7.50:2006

2015 - 2016

Книжкова палата України

Стандарт міститиме вимоги щодо режиму збереження, технологічних процесів стабілізації, реставрації, виготовлення копій документів

2.23

ДСТУ "Інформація та документація. Видання. Допоміжні покажчики. Загальні положення"

- " -

Вперше.
На заміну ГОСТ 7.78-99

2016

 (перша редакція)

Книжкова палата України

Стандарт розробляється згідно з Програмою перегляду чинних в Україні ГОСТ, розроблених до 1992 р.

3 РОЗРОБЛЕННЯ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ ІНШИХ РІВНІВ (СОУ, КД)

Код завдання

Категорія та назва документа

Вид роботи та відомості про введення стандарту

Термін

Організація-виконавець

Примітка

1

2

3

4

5

6

3.1

СОУ "Поліграфія. Щоденники шкільні. Загальні технічні вимоги"

Розроблення стандарту організації України. Вперше

2013

ПрАТ "УНДІПП ім. Т. Г. Шевченка"

Стандарт розробляється згідно з ГСТУ 79.009.004:2004 "Засоби навчання друковані. Щоденники шкільні. Педагогічні вимоги"

3.2

СОУ "Видання книжкові мініатюрні. Загальні технічні вимоги"

- " -

Вперше.
На заміну ТУ 29.01-73-79

2012

ПрАТ "УНДІПП ім. Т. Г. Шевченка"

Стандарт міститиме вимоги щодо видань книжкових мініатюрних

3.3

Керівні документи з оцінювання якості друкованої продукції

Розроблення КД.
Вперше

2012 - 2013

ПрАТ "УНДІПП ім. Т. Г. Шевченка"

Керівні документи будуть містити положення щодо оцінювання якості друкованої продукції

3.3.1

КД "Оцінювання друкованої продукції на відповідність вимогам нормативних документів"

Розроблення керівного документа.
Вперше

2012 - 2013

ПрАТ "УНДІПП ім. Т. Г. Шевченка"

Керівний документ міститиме положення щодо оцінювання якості друкованої продукції та її відповідності вимогам нормативних документів

3.3.2

КД "Категорії якості друкованої продукції"

- " -

Вперше

2012 - 2013

ПрАТ "УНДІПП ім. Т. Г. Шевченка"

Керівний документ міститиме положення щодо визначення категорій якості друкованої продукції

3.3.3

КД "Організація роботи з оцінювання якості друкованої продукції"

- " -

Вперше

2012 - 2013

ПрАТ "УНДІПП ім. Т. Г. Шевченка"

Керівний документ міститиме положення щодо організації роботи з оцінювання якості друкованої продукції

3.4

СОУ "Видання нотні. Загальні технічні вимоги"

Розроблення стандарту організації України. Вперше

2013

ПрАТ "УНДІПП ім. Т. Г. Шевченка"

Стандарт розробляється згідно з ДСанПіН 5.5.6-138-2007 "Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей"

3.5

СОУ "Видання книжкові. Пакування, маркування, транспортування та зберігання"

- " -

Вперше.
На заміну ОСТ 29.2-91

2013

ПрАТ "УНДІПП ім. Т. Г. Шевченка"

Стандарт розробляється згідно з Програмою перегляду чинних в Україні ГОСТ, розроблених до 1992 р.

3.6

СОУ "Видання аркушеві. Пакування, маркування, транспортування та зберігання"

- " -

Вперше.
На заміну ОСТ 29.108-91

2014

ПрАТ "УНДІПП ім. Т. Г. Шевченка"

Стандарт розробляється згідно з Програмою перегляду чинних в Україні ГОСТ, розроблених до 1992 р.

3.7

СОУ "Поліграфія. Одиниці вимірювання та одиниці обліку. Терміни та визначення понять"

Розроблення стандарту організації України. Вперше

2015

ПрАТ "УНДІПП ім. Т. Г. Шевченка"

Стандарт установлюватиме терміни та визначення понять щодо одиниць вимірювання та обліку в поліграфії

3.8

СОУ "Видання факсимільні. Загальні технічні вимоги"

- " -

Вперше.
На заміну ТУ 29.01-68-88

2015

ПрАТ "УНДІПП ім. Т. Г. Шевченка"

Стандарт установлюватиме загальні технічні вимоги щодо видань факсимільних

3.9

СОУ "Футляри для книг і альбомів. Загальні технічні вимоги"

- " -

Вперше.
На заміну ТУ 29.01-52-83

2016

ПрАТ "УНДІПП ім. Т. Г. Шевченка"

Стандарт установлюватиме загальні технічні вимоги щодо футлярів

ПЕРЕГЛЯДАННЯ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ ІНШИХ РІВНІВ (СОУ, КД)

N пор.

Категорія та назва документа

Вид роботи та відомості про введення стандарту

Термін

Організація-виконавець

Примітка

1

2

3

4

5

6

4.1

КД "Оформлення та поліграфічне виконання друкованих засобів масової інформації"

Перегляд керівного документа зі стандартизації. На заміну КД 29.06-2001

2012

ПрАТ "УНДІПП ім. Т. Г. Шевченка"

КД переглядається згідно з вимогами ДСТУ 1.2:2003, пункт 5.2, 6.2

4.2

СОУ "Картки образотворчі не-марковані. Технічні умови"

Перегляд стандарту організації України - СОУ 22.2-024777019-01:2004

2013

ПрАТ "УНДІПП ім. Т. Г. Шевченка"

Стандарт розробляється згідно з вимогами ДСТУ 1.2:2003, пункт 5.2 "Правила перевіряння нормативної документації", пункт 6.2 "Правила переглядання нормативної документації"

4.3

СОУ "Видання аркушеві. Технічні умови"

Перегляд стандарту організації України - СОУ22.2-024777019-02:2005

2013

ПрАТ "УНДІПП ім. Т. Г. Шевченка"

- " -

4.4

СОУ "Поліграфія. Підручники і навчальні посібники для середніх загальноосвітніх навчальних закладів. Загальні технічні вимоги"

Перегляд стандарту організації України - СОУ22.2-024777019-07:2007

2012

ПрАТ "УНДІПП ім. Т. Г. Шевченка"

- " -

4.5

СОУ "Відбитки. Денситометричні норми. Методика визначення"

Перегляд стандарту організації України - СОУ22.2-024777019-05:2006

2013

ПрАТ "УНДІПП ім. Т. Г. Шевченка"

Стандарт розробляється згідно з вимогами ДСТУ 1.2:2003, пункт 5.2 "Правила перевіряння нормативної документації", пункт 6.2 "Правила переглядання нормативної документації"

4.6

СОУ "Видання. Видавниче оформлення і поліграфічне виконання. Показники якості"

Перегляд стандарту організації України - СОУ22.2-024777019-09:2007

2013

ПрАТ "УНДІПП ім. Т. Г. Шевченка";
Книжкова палата України

- " -

4.7

СОУ "Вироби друковані канцелярські з паперу і картону. Технічні умови"

Перегляд стандарту організації України - СОУ 22.2-024777019-08:2007

2014

ПрАТ "УНДІПП ім. Т. Г. Шевченка"

- " -

4.8

СОУ "Видання для дітей. Загальні технічні умови"

Перегляд стандарту організації України - СОУ22.2-024777019-11:2008

2013 - 2014

ПрАТ "УНДІПП ім. Т. Г. Шевченка"

- " -

4.9

СОУ "Фарби поліграфічні. Методи випробувань"

Перегляд стандарту організації України - СОУ22.2-024777019-10:2008

2014

ПрАТ "УНДІПП ім. Т. Г. Шевченка"

Стандарт розробляється згідно з вимогами ДСТУ 1.2:2003, пункт 5.2 "Правила перевіряння нормативної документації", пункт 6.2 "Правила переглядання нормативної документації"

4.10

СОУ "Поліграфія. Контрольні шкали. Типи"

Перегляд стандарту організації України - СОУ22.2-024777019-13:2009

2014

ПрАТ "УНДІПП ім. Т. Г. Шевченка"

- " -

4.11

СОУ "Альбоми. Технічні умови"

Перегляд стандарту організації України -
СОУ 22.2-024777019-07:2006

2013 - 2014

ПрАТ "УНДІПП ім. Т. Г. Шевченка"

- " -

4.12

СОУ "Календарі друковані. Технічні умови"

Перегляд стандарту організації України - СОУ22.2-024777019-16:2010

2013 - 2014

ПрАТ "УНДІПП ім. Т. Г. Шевченка"

- " -

4.13

СОУ "Поліграфія. Обкладинки та палітурки. Типи"

Перегляд СОУ 22.2-024777019-15:2010

2015

ПрАТ "УНДІПП ім. Т. Г. Шевченка"

Стандарт розробляється згідно з вимогами ДСТУ 1.2:2003, пункт 5.2 "Правила перевіряння нормативної документації", пункт 6.2 "Правила переглядання нормативної документації"

4.14

СОУ "Видання книжкові. Технічні умови"

Перегляд стандарту організації України - СОУ22.2-024777019-14:2009

2014 - 2015

ПрАТ "УНДІПП ім. Т. Г. Шевченка"

Стандарт розробляється згідно з вимогами ДСТУ 1.2:2003, пункт 5.2 "Правила перевіряння нормативної документації", пункт 6.2 "Правила переглядання нормативної документації"

4.15

СОУ "Бланки облікової та звітної документації. Технічні умови"

Перегляд стандарту організації України - СОУ22.2-024777019-12:2008

2015

ПрАТ "УНДІПП ім. Т. Г. Шевченка"

- " -

4.16

СОУ "Газети. Технічні умови"

Перегляд стандарту організації України - СОУ22.2-024777019-03:2005

2016

ПрАТ "УНДІПП ім. Т. Г. Шевченка"

- " -

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали