МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 1 лютого 2012 року N 67

Про затвердження Програми управління державним боргом на 2012 рік

На виконання пункту 5.1 Положення про управління ризиками, пов'язаними з державним боргом, затвердженого наказом Міністерства фінансів від 16 червня 2010 року N 461 (Положення N 461), наказую:

1. Затвердити Програму управління державним боргом на 2012 рік, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рибака С. О.

 

Міністр

В. Хорошковський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
01.02.2012 N 67

Програма управління державним боргом на 2012 рік

Програму управління державним боргом на 2012 рік підготовлено на виконання пунктів 5.1 - 5.3 Положення про управління ризиками, пов'язаними з державним боргом, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 16.06.2010 N 461 (Положення N 461) (далі - Положення).

Звіт про виконання програми управління державним боргом за звітний бюджетний період буде сформовано не пізніше ніж через три місяці після закінчення бюджетного періоду.

1. Показники Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (Закон N 4282-VI) в частині державного боргу і державних запозичень

Витрати державного бюджету на 2012 рік (Закон N 4282-VI) з погашення та обслуговування державного боргу заплановано відповідно до:

- графіків платежів за вже існуючим державним боргом на момент складання проекту Державного бюджету на 2012 рік;

- планових обсягів запозичень на 2012 рік на фінансування державного бюджету;

- прогнозних відсоткових ставок та курсів валют;

- прогнозу обсягів витрат на управління державним боргом.

Крім того, характер розрахунків платежів за позиками залежить як від інструменту запозичення (облігація державної позики, кредитна угода), так і від кредитора (Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародний валютний фонд та ін.), кожен з яких застосовує власну методику розрахунку платежів за позикою.

Загальні виплати за державним боргом, що мають бути здійснені у 2012 році за рахунок коштів державного бюджету, оцінюються на рівні 95482,5 млн. грн., з яких 53207,6 млн. грн. або 55,7 % - виплати за внутрішнім боргом та 42274,9 млн. грн. або 44,3 % - виплати за зовнішнім боргом.

У 2012 році обсяг платежів з погашення державного бору становить 65899,6 млн. грн., з яких 34651 млн. грн. або 52,6 % становлять зобов'язання по внутрішньому боргу, а 31248,6 млн. грн. або 47,4 % - зобов'язання по зовнішньому боргу.

Найбільші обсяги передбачено на погашення ОВДП 2010 року в сумі 10667,2 млн. грн., ОВДП 2009 року - 7104,4 млн. грн., ОВДП 2011 року - 3358 млн. грн. та ОВДП 2008 року - 2904 млн. грн., ОЗДП 2007 року - 4050 млн. грн., а також на погашення позик ВТБ Банку - 16200 млн. грн. та МВФ - 6891,3 млн. грн.

Обсяг платежів з обслуговування державного боргу на 2012 рік прогнозується в обсязі 29582,9 млн. грн., з яких 18556,6 млн. грн. або 62,7 % передбачено на обслуговування внутрішнього боргу, а 11026,3 млн. грн. або 37,3 % - відповідно на обслуговування зовнішнього боргу.

Найбільшу питому вагу в обслуговуванні внутрішнього боргу протягом 2012 року матимуть виплати із ОВДП 2009 року в сумі 5146,1 млн. грн., ОВДП 2010 року в сумі 3839,5 млн. грн. та ОВДП 2011 року в сумі 3808,4 млн. грн.

В обслуговуванні державного зовнішнього боргу у вказаному періоді найбільшу питому вагу матимуть видатки за позиками МВФ в сумі 2422,2 млн. грн. та ОЗДП 2011 року в сумі 1598,7 млн. грн.

2. Боргові інструменти, за допомогою яких планується забезпечити фінансування Державного бюджету України у 2012 році (Закон N 4282-VI)

Протягом 2012 року фінансування Державного бюджету України здійснюватиметься за допомогою широкого спектру боргових інструментів (Додаток 1). На внутрішньому ринку буде здійснено запозичень на суму 60952,7 млн. грн. або 61,9 % від загальної суми запозичень. На зовнішніх ринках - 37531,9 млн. грн. або 38,1 %.

Боргові інструменти з фіксованою ставкою становитимуть 84,8 %, а з плаваючою - 15,2 %. При цьому ОВДП з фіксованою процентною ставкою матимуть 56 %, а ОЗДП з фіксованою ставкою - 28,8 %. З плаваючою ставкою найбільшу частку становитимуть інструменти за ставкою ЛІБОР 9 % (Додаток 2).

У розрізі сум запозичень до загального фонду найбільшу питому вагу матимуть 10-річні ОВДП - 12 млрд. грн. або 13,6 % від загальної суми запозичень (Додаток 3). Також значними за обсягом передбачено випуск 3-річних ОВДП - на суму 9 млрд. грн., або 10,2 %, 12-місячних ОВДП - в обсязі 8,4 млрд. грн. або 9,5 %, 2-річних ОВДП відповідно на 8,0 млрд. грн. або 8,1 %, 9-місячних на 6,5 млрд. грн. або 6,6 %. Питому вагу, меншу за 5 відсотків, матимуть 6-місячні ОВДП (4,9 %) та 3-місячні ОВДП (1,8 %).

За термінами обертання в обігу найбільшу питому вагу матимуть інструменти з терміном погашення від 3 до 12 місяців включно (38,3 %), довгострокові інструменти - 31,3 % та середньострокові - 30,4 %. При цьому короткострокові інструменти з терміном погашення у 2012 році матимуть 11,8 %.

У зазначеному періоді до спеціального фонду Державного бюджету України заплановано залучення 5131,9 млн. грн. від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій, що спрямовуватиметься на реалізацію інвестиційних програм та проектів (Додаток 4).

Основними за обсягом фінансування є Проект покращання автомобільних доріг, Проект розвитку міської інфраструктури, Проект з передачі електроенергії тощо.

3. Структура державного боргу України на 2012 рік

Згідно із розрахунками загальний обсяг державного боргу, обрахований у національній валюті на кінець зазначеного періоду, становить 415326,3 млн. грн. та сягає приблизно 27,6 % ВВП.

При цьому частка державного боргу в іноземній валюті у загальній сумі державного боргу становить 52,9 %, частка державного боргу з плаваючими відсотковими ставками - 15,2 %.

Середньозважений термін погашення для внутрішнього і зовнішнього державного боргу - 4,1 року.

4. Показник рефіксації відсотків

На кінець 2012 року показник рефіксації відсотків, з урахуванням суми державного боргу з фіксованими ставками, яка рефінансуватиметься протягом вказаного року, та суми державного боргу з фіксованими ставками, яка рефінансуватиметься у цьому ж періоді, а також суми державного боргу з плаваючими ставками, термін погашення якого припадає на 2013 рік, становитиме 22,8 %.

5. Операції з активного управління державним боргом

Міністерством фінансів з метою створення правової основи проведення операцій з хеджування ризиків та використання деривативних інструментів розробило проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку хеджування ризиків та використання деривативних інструментів, пов'язаних з управлінням державним боргом".

Разом з цим, враховуючи позицію Національного банку України, робота щодо створення правових інструментів з питань проведення операцій з активного управління державним боргом буде продовжена у 2012 році.

Крім того, Міністерство фінансів вивчатиме іноземний досвід з хеджування ризиків та використання деривативних інструментів, пов'язаних з управлінням державним боргом, особливостей їх здійснення та можливостей їх використання в управлінні державним боргом України.

6. Підвищення кредитних рейтингів

З метою підвищення кредитних рейтингів України Міністерством фінансів розроблено план відповідних заходів на 2012 рік. Заходи з попередження ризику зниження суверенного рейтингу включатимуть, перш за все, своєчасне і в повному обсязі виконання державою зобов'язань за державним боргом, а також розкриття інформації про стан і структуру державного боргу, обсягу майбутніх платежів за ним.

Також передбачено ведення постійного діалогу з провідними рейтинговими агентствами щодо соціально-економічного положення країни та питань державного боргу.

Плани та результати роботи з питань державного боргу регулярно розміщуватимуться на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів.

З метою зниження операційних ризиків Міністерство фінансів використовує спеціалізоване програмне забезпечення "Інформаційно-аналітична система "Управління державним боргом" та програмне забезпечення інформаційних агентств "ThomsonReuters" та "Bloomberg". Здійснюється звірка інформації ІАС "Управління державним боргом" з інформацією в отриманих від кредиторів повідомленнях про платежі ("інвойсах") та з інформацією первинних документів про державне запозичення.

7. Інше

Продовжуватиметься реалізація Україною і ЄС спільного проекту Твінінг "Підтримка Міністерства фінансів України у сфері управління державним боргом та бюджетного прогнозування". Зокрема, з метою обміну досвідом з експертами країн - партнерів України буде організована робоча поїздка працівників Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики до Угорщини та Швеції.

Передбачається також продовження співпраці з проектом розвитку фінансового сектору ("FINREP", USAID) та проектом Твінінг "Підтримка Міністерства фінансів України у сфері управління державним боргом та бюджетного прогнозування" щодо отримання допомоги з питань державного боргу в частині нормативно-правової основи управління державним і гарантованим державою боргом, ризиками, що з ним пов'язані, стратегії на середньострокову перспективу, розвитку внутрішнього ринку державних цінних паперів тощо.

 

Директор Департаменту
боргової та міжнародної
фінансової політики

Г. Д. Пахачук

 

Додаток 1

Боргові інструменти, за допомогою яких планується забезпечити фінансування державного бюджету у 2012 році (Закон N 4282-VI)

(млн. грн.)

Загальний фонд

88352,7

Внутрішній борг

Всього

55952,7

ОВДП (10-річні)

12000,0

ОВДП (12-місячні)

8424,1

ОВДП (2-річні)

8000,0

ОВДП (3-місячні)

1750,0

ОВДП (3-річні)

9000,0

ОВДП (5-річні)

5500,0

ОВДП (6-місячні)

4825,0

ОВДП (9-місячні)

6453,6

Зовнішній борг

Всього

32400,0

ОЗДП

28350,0

Світовий банк

4050,0

Спеціальний фонд

10131,9

Внутрішній борг

ОВДП (3-річні) Агрофонд

5000,0

Зовнішній борг

Всього

5131,9

ЄБРР

854,1

Європейський інвест. банк

731,8

Німеччина

30,6

Світовий банк

3335,4

Японія

180,0

Разом

98484,6

 

Додаток 2

Структура державних запозичень за типами ставок боргових інструментів у 2012 р.

Загальний та спеціальний фонд Державного бюджету України

  

 

Додаток 3

Структура запозичень у розрізі інструментів у 2012 р.

Загальний фонд державного бюджету

  

 

Додаток 4

Перелік кредитів (позик),
що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України у 2012 році (Закон N 4282-VI) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів)

Назва кредитора та інвестиційної програми (проекту),
що реалізується за рахунок кредиту (позики)

Назва валюти, в якій залучається кредит (позика)

Загальний обсяг кредиту (позики)
(тис. одиниць)

Вид відсоткової ставки

Обсяг залучення
кредиту (позики)
у 2012 році
(тис. грн.)

Кредитор - Міжнародний банк реконструкції та розвитку:

Проект "Модернізація державної податкової служби України - 1"

дол. США

40000

SCLS**USD; less partial for WB*

86655,7

Проект "Видача державних актів на право власності на землю у сільській місцевості та розвиток системи кадастру"

дол. США

195130

SCLS**USD; less partial for WB*

232102,1

Проект розвитку системи державної статистики для моніторингу соціально-економічних перетворень

дол. США

32000

LIBOR + SPREAD

15759,8

Проект реабілітації гідроелектростанцій

дол. США

106000

LIBOR + SPREAD

100000,0

8317,0

Проект удосконалення системи соціальної допомоги

дол. США

99400

SCLS**USD; less partial for WB*

100234,6

254,7

Проект модернізації державних фінансів

дол. США

50000

SCLS**USD; less partial for WB*

319014,2

Проект розвитку міської інфраструктури

дол. США

140000

SCLS**USD; less partial for WB*

416949,6

5900,0

Проект з передачі електроенергії

дол. США

200000

SCLS**USD; less partial for WB*

490765,0

Проект покращання автомобільних доріг та безпеки руху

дол. США

400000

SCLS**USD; less partial for WB*

1304978,9

Додаткове фінансування на виконання Проекту реабілітації гідроелектростанцій

дол. США

60000

SCLS**USD; less partial for WB*

52000,0

Другий проект покращання автомобільних доріг та безпеки руху

дол. США

450000

-

202500,0

Кредитор - Європейський банк реконструкції та розвитку:

Фінансування Української ЕСКО (друга фаза)

дол. США

20000

LIBOR 6M + 1

25591,0

Проект "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську"

євро

118000

-

13570,0

Третій проект "Ремонт автомобільної дороги Київ - Чоп"

євро

200000

EURIBOR 6M + 1

104113,2

Проект "Реабілітація гідроелектростанцій"

євро

200000

-

22000,0

Проект "Будівництво високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська"

євро

150000

EURIBOR 6M + 1

203621,5

Проект "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська"

євро

175000

EURIBOR 6M + 1

25000,0

Проект "Модернізація та реконструкція магістрального газопроводу Уренгой - Помари - Ужгород"

дол. США

154000

-

10000,0

Проект "Покращання транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на під'їздах до м. Києва (пан'європейські коридори)"

євро

450000

EURIBOR 6M + 1

444207,7

Кредитор - Європейський інвестиційний банк:

Проект "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві"

євро

15540

EURIBOR 6M + 1

57000,0

Проект "Україна - Проект реабілітації ГЕС ВАТ "Укргідроенерго"

євро

200000

1101600

6000,0

Проект будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська

євро

150000

EURIBOR 6M + 0,55

203621,6

Проект "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська"

євро

175000

EURIBOR 6M + 0,85

25000,0

Проект "Модернізація та реконструкція магістрального газопроводу Уренгой - Помари - Ужгород"

дол. США

154000

-

2000,0

Європейські дороги України II (Проект покращання транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва)

євро

450000

EURIBOR 6M + 0,85

444207,6

Кредитор - Кредитна установа для відбудови:

Проект "Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій)"

євро

65500

-

8560,0

Проект "Програма з фінансування заходів підтримки системи кредитування у сільській місцевості"

євро

7000

-

20000,0

Проект "Підтримка малих і середніх підприємств"

євро

10000

-

2000,0

Кредитор - Японський банк міжнародного співробітництва:

Проект розвитку Державного міжнародного аеропорту "Бориспіль"

японські єни

19920000

Фіксована 1,5 маржа

180000,0

 

 

 

 

5131924,2

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали