ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 08.04.2011 р. N 525-VI

Про затвердження Програми забезпечення протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості та висотних будинків на 2011 - 2016 роки

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 4 Закону України "Про пожежну безпеку", постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.94 р. N 508 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку", Одеська міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму забезпечення протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості та висотних будинків на 2011 - 2016 роки (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з екології та надзвичайних ситуацій, здійснення моніторингу та контролю на комісію з житлово-комунального господарства, структури самоорганізації населення та розвитку паливно-енергетичного комплексу.

 

Міський голова

О. Костусєв

 

Додаток
до рішення Одеської міської ради
08.04.2011 N 525-VI

ПРОГРАМА
забезпечення протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості та висотних будинків на 2011 - 2016 роки

1. Загальні положення

Необхідність розроблення Програми забезпечення протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості та висотних будинків на 2011 - 2016 роки (далі - Програма) викликана незадовільним технічним станом систем протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості та висотних будинків.

Програма розроблена відповідно до вимог розпорядження міського голови від 07.11.2008 р. N 1329-01р "Про порядок розроблення, фінансування, моніторингу та оцінки міських цільових програм, звітності про їх виконання та включення до щорічних програм соціально-економічного розвитку міста Одеси", рішення Одеської міської ради від 15.06.2004 р. N 2634-IV "Про паспорти бюджетних програм".

Необхідність розроблення Програми викликана високим ступенем зношеності існуючих на даний час систем протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості та висотних будинків, які не гарантують надійної роботи за призначенням у разі виникнення пожеж та надзвичайних ситуацій.

Програма спрямована на забезпечення комплексного підходу до розв'язання проблем захисту суспільства, національного надбання і довкілля від пожеж та їх наслідків, визначає шляхи вдосконалення системи забезпечення пожежної безпеки в місті, організаційні засади її функціонування і зміцнення технічної і ресурсної бази.

Програма підготовлена Головним управлінням Міністерства з надзвичайних ситуацій України в Одеській області.

2. Проект паспорта бюджетної програми на 2011 - 2016 роки

1. ______
                        (КФКВ)

Департамент міського господарства Одеської міської ради
__
                            (найменування головного розпорядника коштів)

2. _______
                        (КФКВ)

Департамент оборонної роботи, цивільної оборони, взаємодії з правоохоронними органами та МНС Одеської міської ради
__
                                  (найменування відповідального виконавця)

3. _______
                        (КФКВ)

Програма забезпечення протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості та висотних будинків на 2011 - 2016 роки
__
                                       (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення:

Загальний обсяг фінансування Програми складає 130028,800 тис. грн. та здійснюється:

- за рахунок державного бюджету - 128484,800 тис. грн.

- за рахунок бюджету м. Одеса - 1000 тис. грн.

- за рахунок ТОВ "Інфокс" філія Інвоксводоканал - 544 тис. грн.

- інші джерела - не підлягає прогнозуванню.

Фінансування заходів Програми здійснюється в межах коштів, передбачених бюджетом м. Одеси на відповідний рік.

5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної Програми:

5.1. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (статті 26, 30, 31).

5.2. Закон України "Про пожежну безпеку" (стаття 4).

5.3. Закон України "Про правові засади цивільного захисту" (статті 4,5).

5.4. "Заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку", затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.94 р. N 508.

5.5. План першочергових заходів профілактики травматизму невиробничого характеру, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 р. N 980-р.

5.6. Регіональна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Одеської області на 2011 - 2013 роки, затверджена рішенням Одеської обласної ради від 18.02.2011 р. N 78-VI.

6. Мета бюджетної програми:

Програма спрямована на впровадження комплексу організаційних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки м. Одеса, своєчасної протидії пожежам та зменшення негативних наслідків від них, створення безпечних умов проживання громадян у жилих будинках підвищеної поверховості та висотних будинках.

7. Напрями діяльності:

N
з/п

Напрями діяльності

1.

Напрями діяльності, що здійснюються у межах загального фонду бюджету м. Одеси

Проведення ремонту системи протипожежного захисту (установок систем автоматичної пожежної сигналізації, установок автоматичного пожежегасіння, систем димовидалення та підпору повітря, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей), внутрішнього протипожежного водопостачання.

Здійснення централізованого цілодобового спостереження за протипожежним станом будинків підвищеної поверховості та висотних будинків від систем протипожежного захисту.

Будівництво пожежних депо.

2.

Напрями діяльності, що здійснюються за рахунок інших джерел

Проведення ремонту вуличних пожежних гідрантів.

8. Категорія економічної класифікації:

КЕКВ

Найменування

1131

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування

1134

Оплата інших послуг (крім комунальних)

1172

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку

2110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2123

Інше будівництво (придбання)

9. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:

N
з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

Затрат

 

 

 

 

 

загальний обсяг фінансування програми

тис. грн.

звітність

128484,800

1000

130028,800

кількість підприємств, установ та організацій, які залучаються до виконання програми

од

звітність

12

 

 12

2

Продукту

 

 

 

 

 

кількість будинків в яких приведено в працездатний стан системи протипожежного захисту

од

звітність

224

 

224

кількість будинків в яких виведено сигнали від приймально-контрольних приладів пожежної автоматики на пульти централізованого пожежного спостереження

од

звітність

224

 

 224

3

Ефективності

 

 

 

 

 

зменшення кількості виникнення пожеж

%

звітність

 

 

30

своєчасне виявлення пожеж та завчасне оповіщення підрозділів МНС

%

звітність

 

 

90

своєчасна протидія пожежам

%

звітність

 

 

90

недопущення стрімкого поширення вогню та задимлення шляхів евакуації

%

звітність

 

 

90

створення безпечних умов перебування людей в будинках підвищеної поверховості та висотних будинків

%

звітність

 

 

95

зменшення негативних наслідків від пожеж

%

звітність

 

 

50

збільшення рівня обізнаності населення правилам пожежної безпеки та діям в екстремальних умовах

%

статистичні дані

 

 

25

виконання заходів, передбачених програмою

%

звітність

 

 

100

4

Якості

 

 

 

 

 

підвищення рівня безпеки населення міста

%

звітність

 

20

20

поліпшення санітарно-екологічного стану атмосферного повітря

%

статистичні дані

 

10

10

зниження смертності населення від пожеж в будинках

%

статистичні дані

 

10

10

3. Визначення проблеми

Необхідність розроблення Програми забезпечення пожежної безпеки міста Одеса на 2011 - 2016 роки (далі - Програма) викликана у зв'язку із незадовільним технічним станом систем протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості та висотних будинків, непрацездатністю більшості вуличних пожежних гідрантів, недостатньою кількістю пожежних депо на території міста.

Забезпечення пожежної безпеки є невід'ємною частиною державної діяльності місцевих органів влади щодо охорони життя та здоров'я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища, яка має реалізовуватись відповідно до Генерального плану розвитку міста та програм його соціально-економічного розвитку одночасно із забудовою території житловими масивами.

На сьогоднішній день в м. Одеса склалося вкрай складне становище з охороною від пожеж та інших надзвичайних ситуацій як на територіях, що забудовуються, так і у тій частині міста, де здійснюється реконструкція старої забудови. Місто розвивається, нові території забудовуються багатофункціональними висотними будинками та житловими будинками вистою понад 73,5 м (понад 25 поверхів) з підземними автопаркінгами. При цьому нові пожежні депо не проектуються та не будуються. В самих густозаселених адміністративних районах міста відстань від об'єктів будівництва до найближчого діючого депо складає більш ніж 3-х км, що перевищує максимальний радіус обслуговування та суперечить вимогам ДБН 360-92** "Містобудування. Планування та забудова міських та сільських поселень".

В ситуації, що склалась, найближчі пожежні частини, які беруть безпосередню участь в гасінні пожеж на даних масивах, розміщені на відстанях, які у два-три рази перевищують встановлені норми. Час прибуття пожежних підрозділів з інших районів міста до місця виклику у вищезазначених районах складає 18 - 22 хвилини, замість нормативних 6 хвилин. При цьому райони, що висилають техніку на гасіння пожеж, самі залишаються на значні терміни часу без протипожежного захисту (довідково: пожежа знищує двохкімнатну квартиру за 15 - 25 хвилин, при цьому міжповерхове перекриття над такою квартирою втрачає несучу спроможність).

Головне управління МНС України в Одеській області зазнає нестачу підрозділів на території міста, що ускладнює ефективні заходи під час надзвичайних ситуацій. Зростає загибель людей при пожежах. За офіційними даними розробника Генерального плану міста Одеси УДНДІПМ "Дніпромісто" (м. Київ) у місті не вистачає 9-ти пожежних депо.

Пожежі є одним із найбільш суспільних небезпечних факторів, що призводять до значних втрат ресурсів, матеріальних цінностей. Негативні наслідки від них позначаються не лише на економічній сфері, а й завдають відчутних збитків культурному надбанню як національного, так і світового значення.

Із загальної кількості виникаючих в місті пожеж, біля 90 % виникає в жилому секторі. Проблема недостатньої безпечності житла за останні роки набуває загрозливого характеру, а її економічні, екологічні та моральні аспекти стають темою гострого обговорення на всіх рівнях сучасного суспільства.

Проблемою залишається стан забезпечення протипожежного захисту будівників підвищеної поверховості та висотних будинків. Вже за поточний період 2011 року виникло 50 пожеж в будинках підвищеної поверховості та висотних будинках, загинуло 5 осіб. Основними причинами пожеж є необережне поводження з вогнем (більше 50 %) та порушення правил монтажу й експлуатації електроустаткування (до 25 %).

На території міста Одеси знаходяться 391 будинок підвищеної поверховості та висотних будинків, з них у Приморському районі - 67, Київському - 104, Суворовському - 201, Малиновському - 19.

На обслуговуванні департаменту міського господарства Одеської міської ради знаходяться 224 житлових будинки підвищеної поверховості та висотних будинки, з них у Приморському районі - 25, Київському - 63, Суворовському - 128, Малиновському - 8. Решта 167 будинків підвищеної поверховості та висотних будинків знаходяться на балансі об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, відомчих організацій та інших.

На даний час існуючі системи протипожежного захисту зазначених будинків характеризуються високим ступенем зношеності і не гарантують надійної роботи за призначенням у разі виникнення надзвичайної ситуації. Така проблема потребує постійного залучення коштів на їх технічне обслуговування.

Протягом тривалого часу не здійснюються заходи щодо відновлення функціонування та технічного обслуговування зазначених систем, внаслідок чого технічне обслуговування систем автоматичного протипожежного захисту на сьогодні не здійснюється.

Крім того, практично всі існуючі системи не діють, а у будинках підвищеної поверховості системи протипожежної автоматики для своєчасного виявлення пожеж на початковій стадії та запобігання трагічним наслідкам не виведено на пульти об'єднаних диспетчерських служб або до центрального пожежного спостереження пожежної охорони.

Понад 70 % пожежних кранів систем внутрішнього протипожежного водопостачання будинків підвищеної поверховості та висотних будинків не укомплектовано необхідним протипожежним інвентарем. Зазначені порушення призводять до несвоєчасного виявлення пожеж, стрімкого поширення вогню та задимлення шляхів евакуації, що значно ускладнює, а іноді унеможливлює їх гасіння та рятування людей.

Програма підготовлена при безпосередній участі Головного управління МНС України в Одеській області.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем та необхідності їх розв'язання програмним методом

Комплекс запланованих заходів забезпечить вирішення найгостріших проблемних питань у сфері пожежної безпеки м. Одеса, що існують на сьогоднішній час.

З цією метою передбачається:

- здійснити комплекс протипожежних заходів в будинках підвищеної поверховості та висотних будинках;

- забезпечити цілодобове спостереження за протипожежним станом будинків підвищеної поверховості та висотних будинків;

- побудувати пожежні депо з урахуванням нормативної віддаленості будинків до найближчого пожежного депо та відповідно до Генерального плану міста;

- провести ремонт вуличних пожежних гідрантів.

5. Визначення мети Програми

Програма спрямована на впровадження комплексу організаційних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки м. Одеса, своєчасної протидії пожежам та зменшення негативних наслідків від них, створення безпечних умов проживання громадян у жилих будинках підвищеної поверховості та висотних будинках.

6. Строки та етапи виконання Програми

Термін реалізації програми: 2011 - 2016 роки.

У зв'язку з тим, що Програма призначена тільки для вирішення найгостріших проблемних питань у сфері пожежної безпеки, то виконання заходів програми буде здійснюватись поступово протягом одного етапу та розподілено щорічно рівномірно.

7. Перелік завдань Програми

Головним завданням, на реалізацію якого спрямована Програма - це забезпечення комплексного підходу до розв'язання проблем захисту суспільства, національного надбання і довкілля від пожеж та їх наслідків.

Програма визначає шляхи вдосконалення системи забезпечення пожежної безпеки в місті.

Виконання Програми має підвищити рівень пожежної безпеки м. Одеси, забезпечити надійні умови безпечної життєдіяльності населення та підвищити рівень його захищеності від пожеж та інших небезпечних факторів.

8. Перелік заходів Програми

N
з/п

Найменування заходів

Виконавець

Джерело фінансування

Витрати, тис. грн.

Усього

За роками

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1.

Проведення ремонту системи протипожежного захисту (установок систем автоматичної пожежної сигналізації, установок автоматичного пожежегасіння, систем димовидалення та підпору повітря, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей), внутрішнього протипожежного водопостачання

Департамент міського господарства
Департамент оборонної роботи, цивільної оборони, взаємодії з правоохоронними органами та МНС

Державний бюджет

58875,200

9979,200

9779,200

9779,200

9779,200

9779,200

9779,200

Бюджет м. Одеса

1000

-

200

200

200

200

200

2.

Здійснення централізованого цілодобового спостереження за протипожежним станом будинків підвищеної поверховості та висотних будинків від систем протипожежного захисту

Департамент міського господарства
Департамент оборонної роботи, цивільної оборони, взаємодії з правоохоронними органами та МНС

Державний бюджет

11289,600

1881,600

1881,600

1881,600

1881,600

1881,600

1881,600

3.

Будівництво 9 пожежних депо

Департамент міського господарства
Департамент оборонної роботи, цивільної оборони, взаємодії з правоохоронними органами та МНС

Державний бюджет

58320

6480

12960

12960

12960

6480

6480

4.

Проведення ремонту вуличних пожежних гідрантів

ТОВ "Інфокс" філія "Інвоксводоканал"

Власні кошти

544

544

-

-

-

-

-

 

РАЗОМ ПО ПРОГРАМІ:

Державний бюджет

128484,800

18340,800

24620,800

24620,800

24620,800

18140,800

18140,800

Бюджет м. Одеса

1 000

-

200

200

200

200

200

ТОВ "Інфокс" філія Інвоксводоканал

544

544

-

-

-

-

-

Інші джерела

Не підлягає прогнозуванню та. буде залежати від фактичних показників

РАЗОМ:

130028,800

18884,800

24820,800

24820,800

24820,800

18340,800

18340,800

9. Ресурсне забезпечення Програми

Загальний обсяг фінансування Програми складає 130028,800 тис. грн. та здійснюється:

- за рахунок державного бюджету - 128484,800 тис. грн.

- за рахунок бюджету м. Одеса - 1000 тис. грн.

- за рахунок ТОВ "Інфокс" філія Інвоксводоканал - 544 тис. грн.

- інші джерела - не підлягає прогнозуванню.

Фінансування Програми здійснюється в межах коштів, передбачених бюджетом м. Одеса на відповідний рік.

Ресурсне забезпечення програми наведено в таблиці (тис. грн.):

Джерело фінансування

2011 рік
(тис. грн.)

2012 рік
(тис. грн.)

2013 рік
(тис. грн.)

2014 рік
(тис. грн.)

2015 рік
(тис. грн.)

2016 рік
(тис. грн.)

Разом
(тис. грн.)

Державний бюджет

18340,800

24620,800

24620,800

24620,800

18140,800

18140,800

128484,800

Бюджет м. Одеса

-

200

200

200

200

200

1000

ТОВ "Інфокс" філія Інвоксводоканал

544

-

-

-

-

-

544

Інші джерела

Не підлягає прогнозуванню та. буде залежати від фактичних показників

РАЗОМ:

18884,800

24820,800

24820,800

24820,800

18340,800

18340,800

130028,800

10. Організація виконання та контролю за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія Одеської міської ради з екології та надзвичайних ситуацій.

Безпосередній контроль за виконанням заходів Програми здійснює Департамент оборонної роботи, цивільної роботи, взаємодії з правоохоронними органами та МНС Одеської міської ради у взаємодії з Одеським міським управлінням Головного управління МНС України в Одеській області.

Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів, спрямованих на реалізацію Програми, здійснює головний розпорядник коштів.

Щоквартальні звіти про виконання заходів Програми, що включені до щорічної програми соціально-економічного розвитку міста, готуються головним виконавцем Програми до 15 числа наступного за звітним періодом місяця та надаються управлінню економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради для звітності та проведення моніторингу виконання програм.

Звіти про результати виконання Програми мають бути оприлюднені головним виконавцем на офіційному сайті міста у тижневий термін.

11. Очікувані кінцеві результати виконання Програми

Виконання передбачених Програмою заходів дозволить досягти наступних результатів та вирішити такі проблеми:

- зменшити кількість виникнення пожеж та створення безпечних умов перебування людей в будинках підвищеної поверховості та висотних будинках шляхом проведення ремонту системи протипожежного захисту та внутрішнього протипожежного водопостачання у 224 висотних будинках та будинках підвищеної поверховості;

- здійснити постійний моніторинг за станом системи протипожежного захисту та завчасне оповіщення підрозділів МНС шляхом цілодобового спостереження за протипожежним станом в 224 будинках підвищеної поверховості та висотних будинках;

- підвищити рівень боєготовності підрозділів пожежної охорони та зменшення часу прибуття пожежно-рятувальних підрозділів шляхом будівництва в м. Одеса 9-ти пожежних депо;

- підвищити рівень пожежної безпеки шляхом проведення ремонту 272 вуличних пожежних гідрантів.

 

Секретар ради

О. Б. Бриндак

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали