ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
Третя сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 03.03.2011 р. N 65

Про затвердження Програми захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2011 - 2013 роки

На підставі пункту 22 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2011 - 2013 роки згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Заінчковського І. А.

 

Міський голова

В. М. Дебой

 

Додаток
до рішення міської ради
03.03.2011 N 65

ПРОГРАМА
захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2011 - 2013 роки

1. Мета Програми

Метою Програми захисту населення і територій міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2011 - 2013 роки (далі - Програма) є зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення ефективного захисту населення і територій від їх наслідків, попередження нещасних випадків на водних об'єктах.

Програма розроблена у відповідності з вимогами Законів України "Про Цивільну оборону України", "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", "Про аварійно-рятувальні служби" і спрямована на реалізацію державної політики у сфері захисту населення і територій від небезпечних наслідків аварій і катастроф техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру, вдосконалення системи забезпечення безпеки перебування людей на водних об'єктах.

2. Основні завдання та напрямки реалізації Програми

Основними завданнями Програми є:

забезпечення виконання рішень міської ради, виконавчого комітету з питань, що стосуються захисту населення та території міста від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

підвищення готовності органів управління та сил з метою забезпечення оперативного реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;

зниження рівня техногенної небезпеки;

упередження негативного розвитку та ліквідація наслідків небезпечних геологічних проявів;

ліквідація наслідків підтоплення територій міста та зменшення впливу причин і факторів розвитку цих процесів;

зменшення негативного впливу несприятливих погодних умов на життєдіяльність населення та функціонування об'єктів життєзабезпечення міста;

створення і утримання матеріальних резервів для ефективної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

здійснення інформаційного забезпечення у сфері цивільного захисту, створення і впровадження сучасних інформаційних технологій та банку до них;

навчання всіх категорій населення діям в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій;

удосконалення системи безпеки та підвищення ефективності роботи, пов'язаної з безпекою перебування людей на водних об'єктах;

створення належних умов для відпочинку населення міста на водних об'єктах;

удосконалення організаційних засад діяльності служби, зміцнення її технічного оснащення та кадрового потенціалу;

створення безпечних умов праці персоналу, охорона життя і здоров'я працівників служби;

посилення контролю за станом готовності служби до проведення рятувальних робіт, наявністю відповідних угод на аварійно-рятувальне обслуговування;

проведення широкої пропагандистсько-роз'яснювальної роботи з населенням по правилам охорони життя людей на водних об'єктах.

3. Фінансове забезпечення

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного, обласного та міського бюджетів, власних коштів підприємств та інших, не заборонених законодавством джерел фінансування.

Розрахунки фінансового забезпечення Програми згідно з додатком, що додається.

Обсяг фінансування Програми здійснюється в межах видатків, затверджених рішенням міської ради "Про міський бюджет" на відповідний рік, передбачених головним розпорядником коштів, відповідальним за виконання окремих завдань і заходів Програми та в цілому за Програму.

4. Інформаційне забезпечення

Інформаційне забезпечення Програми спрямоване на висвітлення діяльності міської ради та її виконавчого комітету щодо реалізації програмних заходів, спрямованих на захист населення і територій міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, формування у мешканців міста правової культури з питань цивільного захисту.

Інформаційне забезпечення здійснюється шляхом:

доведення через засоби масової інформації до широкого кола громадськості заходів щодо запобігання та обставин виникнення надзвичайних ситуацій або подій;

запровадження телефону довіри;

модернізація та розширення мережі засобів гучномовного оповіщення;

виготовлення друкованих засобів наочної агітації (листівки, бюлетені, рекламні щити тощо).

5. Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

зменшити ризик виникнення надзвичайних ситуацій та їх вплив на населення;

підвищити ефективність реагування на надзвичайні ситуації;

забезпечити своєчасне оповіщення працівників підприємств, установ, організацій та населення міста про виникнення надзвичайних ситуацій;

запобігти виникненню надзвичайних ситуацій з викидом небезпечних хімічних речовин;

зменшити кількість постраждалого населення та загибелі людей від надзвичайних ситуацій;

підвищити рівень обізнаності населення у сфері цивільного захисту;

набути знань та навичок дій з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності серед дітей навчальних закладів міста;

забезпечити ефективність захисту населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

запобігти виникненню надзвичайних подій на водних об'єктах;

забезпечити оперативне реагування на надзвичайні ситуації та контроль за діяльністю рятувальної служби на воді;

забезпечити формування єдиних вимог щодо безпеки під час масового відпочинку людей на водних об'єктах влітку та місцях спортивного і любительського рибальства;

привести інженерне обладнання пляжів та технічне оснащення рятувальної служби на воді у відповідність вимогам чинного законодавства;

удосконалити управління сферою безпеки під час перебування людей на водних об'єктах;

забезпечити безпечні умови праці, охорону життя та здоров'я рятувальників.

 

Секретар міської ради

Н. П. Леонченко

 

Додаток
до Програми захисту населення і території міст від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2011 - 2013 роки
03.03.2011 N 65

Фінансове забезпечення
Програми захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2011 - 2013 роки

N п/п

Найменування заходів проекту, потужність

Обсяг коштів, які пропонуються залучити на виконання Програми

Джерела фінансування

Головний розпорядник коштів

Відповідальні виконавці

Очікуваний результат

1.

Забезпечення готовності органів управління та сил ЦО для захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій

196,1

 

 

 

 

2011 - 36,1

2012 - 82,5

2013 - 77,5

1.1.

Навчання особового складу органів управління та сил ЦЗ:

 

 

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Житомирської області. Керівники підприємств

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Житомирської області. Управління з питань НС та ЦЗН міської ради

Підвищити кваліфікаційний рівень керівного складу ЦО

- категорія керівного складу, фахівців з питань цивільного захисту бюджетних установ та закладів;

Державний бюджет

- категорія керівного складу, фахівців з питань цивільного захисту суб'єктів господарювання

Кошти підприємств

1.2.

Забезпечення готовності до дій оперативної групи управління та групи оперативного реагування на надзвичайні ситуації

36,0

Міський бюджет

Міськвиконком

Управління з питань НС та ЦЗН міської ради

Зміцнити матеріально-технічне забезпечення органів управління та сил ЦО

2011 - 5,0

2012 - 15,5

2013 - 15,5

1.3.

Утримання та забезпечення обладнанням мобільного та міського пунктів управління

85,9

Міський бюджет

Міськвиконком

Управління з питань НС та ЦЗН міської ради

Зміцнити матеріально-технічне забезпечення органів управління

2011 - 21,9

2012 - 32,0

2013 - 32,0

1.4.

Придбання та утримання засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки для працівників органів місцевого самоврядування, територіальних формувань цивільного захисту

66,7

Міський бюджет

Міськвиконком

Управління з питань НС та ЦЗН міської ради. Відділи з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення районних рад в м. Житомирі

Забезпечити індивідуальний захисту у разі виникнення НС

2011 - 6,7

2012 - 30,0

2013 - 30,0

1.5.

Проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, які знаходяться в:

7,5

 

Міськвиконком

Управління з питань НС та ЦЗН міської ради

Забезпечити захист населення у разі виникнення НС

- комунальній власності;

2011 - 2,5

Міський бюджет

2012 - 5,0

- державній власності;

 

Державний бюджет

- інших форм власності

 

Кошти підприємств, установ. організацій

2.

Запобігання виникненню аварійних ситуацій в комунальному господарстві міста

 

 

 

 

 

2.1.

Виконання запобіжних робіт на мережах та спорудах життєзабезпечення

 

Міський бюджет

Керівники підприємств

Керівники підприємств

Запобігти виникненню аварійних ситуацій

3.

Упередження негативного розвитку та ліквідація наслідків небезпечних геологічних процесів

 

 

 

 

 

3.1.

Виконання протизсувних заходів в районі КП "Парк культури та відпочинку ім. Гагаріна"

 

Міський бюджет

Міськвиконком

Управління культури міської ради

Забезпечити безпеку житлових будинків

4.

Запобігання підтопленням територій міста

 

 

 

 

 

4.1.

Ліквідація аварійного стану греблі на р. Тетерів

 

Державний бюджет

Міськвиконком

Управління капітального будівництва міської ради

Усунути загрозу руйнування греблі

4.2.

Проведення робіт н у підмостових зонах та підходах до мостів

 

Міський бюджет

Управління комунального господарства міської ради

КП з експлуатації штучних споруд

Запобігти руйнуванню мостових споруд

4.3.

Проектні роботи на самопливному каналізаційному колекторі тунельного типу

 

Міський бюджет

Управління комунального господарства міської ради

КП "Житомирводоканал"

Запобігти виникненню НС на каналізаційних мережах міста

5.

Зменшення негативного впливу несприятливих погодних умов

202,0

 

 

 

 

2012 - 101,0

2013 - 101,0

5.1.

Підтримання в готовності сил та засобів служб цивільного захисту та підприємств життєзабезпечення міста

За планами керівників служб, підприємств

Кошти служб, підприємств

 

Керівники служб, підприємств

Забезпечити оперативне реагування на НС

5.2.

Створення та утримання матеріальних резервів міста для оперативної ліквідації наслідків НС

202,0

Міський бюджет

Міськвиконком

Управління з питань НС та ЦЗН міської ради

Забезпечити оперативне проведення рятувально-відновлювальних робіт

2012 - 101,0

2013 -101,0

6.

Зниження рівня техногенної небезпеки

 

 

 

 

 

6.1.

Впровадження систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей

 

Кошти хімічно небезпечних підприємств

Керівники хімічно небезпечних підприємств

Керівники хімічно небезпечних підприємств

Забезпечити своєчасне оповіщення про загрозу та виникнення НС

6.2.

Придбання засобів індивідуального захисту для виробничого персоналу та непрацюючого населення, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного забруднення

 

Кошти хімічно небезпечних підприємств

Керівники хімічно небезпечних підприємств

Керівники хімічно небезпечних підприємств.

Забезпечити індивідуальний захисту у разі виникнення НС на хімічно-небезпечних підприємствах

6.3.

Створення страхового фонду документації

 

Кошти підприємств

 

Керівники підприємств

Забезпечити виконання аварійно-відновлювальних робіт у разі виникнення НС

7.

Заходи щодо інформаційного забезпечення

152,9

 

 

 

 

2011 - 10,9

2012 - 71,0

2013 - 71,0

7.1.

Виготовлення друкованих засобів наочної агітації, методичних посібників

8,5

Міський бюджет

Міськвиконком

Управління з питань НС та ЦЗН міської ради

Покращити інформаційне забезпечення та навчання населення, учнів, працівників підприємств

2011 - 0,5

2012 - 4,0

2013 - 4,0

7.2.

Впровадження технічних засобів навчання та пропаганди з питань цивільної оборони та безпеки життєдіяльності

10,4

Міський бюджет

Міськвиконком

Управління з питань НС та ЦЗН міської ради

Підвищити ефективність процесу навчання

2011 - 0,4

2012 - 5,0

2013 - 5,0

7.3.

Удосконалення взаємодії із засобами масової інформації з метою оперативного висвітлення заходів, спрямованих на захист населення і територій від НС

 

 

 

Управління з питань НС та ЦЗН міської ради

Підвищити оперативність та більш широке охоплення інформаційним забезпеченням населення міста

7.4.

Надання постійної методичної допомоги закладам освіти та дошкільним закладам з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності

 

 

 

Управління з питань НС та ЦЗН міської ради

Підвищити рівень знань школярів з основ безпеки життєдіяльності

7.5.

Розширення зони дії гучномовного оповіщення на території міста. Придбання та монтаж елементів системи оповіщення.

74,0

Міський бюджет

Міськвиконком

Управління з питань НС та ЦЗН міської ради

Забезпечити своєчасне оповіщення населення міста

2011 - 4,0

2012 - 35,0

2013 - 35,0

7.6.

Організація підготовки та проведення районних та міських змагань "Школа безпеки", "Котигорошко". Забезпечення участі міської команди в обласних змаганнях

16,0

Міський бюджет

Міськвиконком

Управління з питань НС та ЦЗН міської ради

Покращити популяризацію цивільного захисту серед школярів

2011 - 2,0

2012 - 7,0

2013 - 7,0

7.7.

Забезпечення оснащення необхідними матеріалами мережі навчально-консультативних пунктів.

44,0

Міський бюджет

Міськвиконком

Управління з питань НС та ЦЗН міської ради, керівники житлово-експлуатаційних підприємств

Підвищити якість проведення заходів з пропаганди знань з ЦО та безпеки життєдіяльності

2011 - 4,0

2012 - 20,0

2013 - 20,0

8.

Забезпечення безпеки перебування людей на водних об'єктах

1513,6

 

 

 

 

2011 - 443,3

2012 - 544,5

2013 - 525,8

8.1.

Витрати на утримання міської комунальної рятувальної служби на воді

1426,2

Міський бюджет

Управління комунального господарства міської ради

Міська комунальна рятувальна служба на воді

Запобігти виникненню нещасних випадків на водних об'єктах

2011 - 443,3

2012 - 478,3

2013 - 504,6

8.2.

Матеріально-технічне забезпечення заходів безпеки перебування людей на водних об'єктах

81,0

Міський бюджет

Управління комунального господарства міської ради

Міська комунальна рятувальна служба на воді

Підвищити рівень безпеки перебування людей на водних об'єктах

2012 - 63,0

2013 - 18,0

8.3.

Забезпечення проведення роз'яснювально-профілактичної роботи серед населення по правилам охорони життя людей на водних об'єктах

6,4

Міський бюджет

Управління комунального господарства міської ради

Міська комунальна рятувальна служба на воді

Запобігти виникненню нещасних випадків на водних об'єктах

2012 - 3,2

2013 - 3,2

9.

Забезпечення облаштування пляжів, місць масового відпочинку населення на водних об'єктах

 

 

 

 

 

9.1.

Облаштування прибережної території місць перебування людей на водних об'єктах

 

Міський бюджет

Управління культури міської ради

Міський парк культури та відпочинку ім. Ю. Гагаріна

Покращити умови відпочинку населення на водних об'єктах

9.2.

Облаштування на пляжах місць по навчанню населення плаванню та питань безпеки на воді

 

Міський бюджет

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту

Зменшити кількість нещасних випадків на водних об'єктах

ВСЬОГО по Програмі:

2064,6

 

 

 

 

2011 - 490,3

2012 - 799,0

2013 - 775,3

 

Секретар міської ради

Н. П. Леонченко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали