КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 10 листопада 2011 року N 593/6829

Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу Деснянської районної у місті Києві ради

Відповідно до статті 111 Цивільного кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 09.09.2010 N 7/4819 "Про питання організації управління районами в місті Києві" Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити проміжний ліквідаційний баланс Деснянської районної у місті Києві ради, складений комісією з припинення Деснянської районної у місті Києві ради, станом на 25.05.2011, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та постійну комісію Київської міської ради з питань власності.

 

Київський міський голова

Л. Черновецький

 

Додаток
до рішення Київської міської ради
10.11.2011 N 593/6829

ПРОМІЖНИЙ ЛІКВІДАЦІЙНИЙ БАЛАНС (форма N 1)

на 5 січня 2011 року

 

 

Коди

Установа     Деснянська районна в місті Києві рада

за ЄДРПОУ

26077566

8000000000

420


 

Територія     Деснянський район м. Києва

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання     Рада

за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів

  001 Рада

Періодичність:     квартальна, річна

 

 

Одиниця виміру:     грн. коп.

 

 

АКТИВ

Код рядка

На початку звітного року

На кінець звітного періоду
(року)

1

2

3

4

I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

 

 

 

Нематеріальні активи

 

 

 

Залишкова вартість

110

-

-

Знос

111

 

 

Первісна вартість

112

 

 

Основні засоби

 

 

 

Залишкова вартість

120

-

-

Знос

121

 

 

Первісна вартість

122

 

 

Інші необоротні матеріальні активи

 

 

 

Залишкова вартість

130

660,00

660,00

Знос

131

664,00

664,00

Первісна вартість

132

1324,00

1324,00

Незавершене капітальне будівництво

140

 

 

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

 

 

 

Матеріали і продукти харчування

150

 

 

Малоцінні та швидкозношувані предмети

160

 

 

Інші запаси

170

 

 

Дебіторська заборгованість

180

11300,31

1300,23

Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги

181

 

 

Розрахунки із податків та платежів

182

 

 

Розрахунки із страхування

183

 

 

Розрахунки з відшкодування завданих збитків

184

 

 

Розрахунки за спеціальними видами платежів

185

 

 

Розрахунки з підзвітними особами

186

 

 

Розрахунки за іншими операціями

187

11300,31

1300,23

Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі майна

190

 

 

Розрахунки за окремими програмами

200

 

 

Короткострокові векселі одержані

210

 

 

Інші кошти

220

 

 

Грошові кошти в дорозі

230

 

 

Рахунки в банках

240

-

-

Рахунки загального фонду

241

-

 

Рахунки спеціального фонду

242

 

 

Рахунки в іноземній валюті

243

 

 

Інші поточні рахунки

244

 

 

Рахунки в казначействі загального фонду

250

-

 

Рахунки в казначействі спеціального фонду

260

-

-

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги

261

 

 

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

262

 

 

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду

263

-

 

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

264

 

 

Інші рахунки в казначействі

270

 

 

Каса

280

 

 

III. ВИТРАТИ

 

 

 

Видатки загального фонду

290

74340,59

 

Видатки спеціального фонду

300

-

-

Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги

301

-

 

Видатки за іншими джерелами власних надходжень

302

-

 

Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду

303

-

 

Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

304

-

 

БАЛАНС

310

86300,90

1960,23

ПАСИВ

Код рядка

На початку звітного року

На кінець звітного періоду
(року)

1

2

3,00

4,00

I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

 

 

 

Фонд у необоротних активах

330

660,00

660,00

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

340

 

 

Результат виконання кошторису за загальним фондом

350

- 377909,03

- 377909,03

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

360

173,63

173,63

Результати переоцінок

370

-

-

II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

 

 

 

Довгострокові зобов'язання

380

 

 

Короткострокові позики

390

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

400

 

 

Короткострокові векселі видані

410

 

 

Кредиторська заборгованість

420

389035,71

379035,63

Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги

421

 

 

Розрахунки за спеціальними видами платежів

422

 

 

Розрахунки із податків та платежів

423

 

 

Розрахунки із страхування

424

 

 

Розрахунки із заробітної плати

425

 

 

Розрахунки зі стипендіатами

426

 

 

Розрахунки з підзвітними особами

427

 

 

Розрахунки за депозитними сумами

428

 

 

Розрахунки за іншими операціями

429

389035,71

379035,63

Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі майна

430

 

 

Розрахунки за окремими програмами

440

 

 

III. ДОХОДИ

 

 

 

Доходи загального фонду

450

74340,59

 

Доходи спеціального фонду

460

-

-

Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги

461

-

 

Доходи за іншими джерелами власних надходжень

462

-

 

Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду

463

-

 

Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

464

-

 

БАЛАНС

470

86300,90

1960,23

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

N з/п

Назва рахунку позабалансового обліку

Залишок на початок звітного року

Надходження

Вибуття

Залишок на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

1

01 "Орендовані необоротні активи"

-

 

 

-

2

02 "Активи на відповідальному зберіганні"

-

 

 

-

3

04 "Непередбачені активи і зобов'язання"

-

 

 

-

4

05 "Гарантії та забезпечення"

-

 

 

-

5

07 "Списані активи та зобов'язання"

-

 

 

-

6

08 "Бланки суворого обліку"

-

 

 

-

7

09 "Призначення та зобов'язання"

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

-

-

-

-

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали