КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 6 жовтня 2011 року N 169/6385

Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу Святошинської районної у місті Києві ради

Відповідно до статті 111 Цивільного кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 09.09.2010 N 7/4819 "Про питання організації управління районами в місті Києві", враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.09.2010 N 787 "Про організаційно-правові заходи, пов'язані з виконанням рішення Київської міської ради від 09.09.2010 N 7/4819 "Про питання організації управління районами в місті Києві" (із змінами та доповненнями), Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити проміжний ліквідаційний баланс Святошинської районної у місті Києві ради станом на 05.01.2011, складений комісією з припинення Святошинської районної у місті Києві ради, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань власності та постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

Л. Черновецький

 

Додаток
до рішення Київської міської ради
06.10.2011 N 169/6385

ПРОМІЖНИЙ ЛІКВІДАЦІЙНИЙ БАЛАНС (форма N 1)

станом на 5 січня 2011 року

 
 
Установа - Святошинська районна у місті Києві рада _______ за ЄДРПОУ

Територія - Святошинський район міста Києва ______ за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання - Комунальна організація (установа,заклад) - за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету ____

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів - 010116 ______

Коди

26077612
 

8038600000

430


 

Періодичність: квартальна, річна
Одиниця виміру: грн. коп.

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

 

 

 

Нематеріальні активи

 

 

 

Залишкова вартість

110

 

 

Знос

111

 

 

Первісна вартість

112

 

 

Основні засоби

 

 

 

Залишкова вартість

120

 

 

Знос

121

 

 

Первісна вартість

122

 

 

Інші необоротні матеріальні активи

 

 

 

Залишкова вартість

130

 

 

Знос

131

 

 

Первісна вартість

132

 

 

Незавершене капітальне будівництво

140

 

 

II. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

 

 

 

Матеріали і продукти харчування

150

991,68

991,68

Малоцінні та швидкозношувані предмети

160

 

 

Інші запаси

170

 

 

Дебіторська заборгованість

180

 

 

Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги

181

 

 

Розрахунки із податків та платежів

182

 

 

Розрахунки із страхування

183

 

 

Розрахунки з відшкодування завданих збитків

184

 

 

Розрахунки за спеціальними видами платежів

185

 

 

Розрахунки з підзвітними особами

186

 

 

Розрахунки за іншими операціями

187

 

 

Розрахунки за операціями з внутрівідомчого постачання матеріальних цінностей

190

 

 

Розрахунки за окремими програмами

200

 

 

Короткострокові векселі одержані

210

 

 

Інші кошти

220

20,83

20,83

Грошові кошти в дорозі

230

 

 

Рахунки в банках

240

 

 

Рахунки загального фонду

241

 

 

Рахунки спеціального фонду

242

 

 

Рахунки в іноземній валюті

243

 

 

Інші поточні рахунки

244

 

 

Рахунки в казначействі загального фонду

250

 

 

Рахунки в казначействі спеціального фонду

260

 

 

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за

261

 

 

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими

262

 

 

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального

263

 

 

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання

264

 

 

Інші рахунки в казначействі

270

 

 

Каса

280

 

 

III. ВИТРАТИ

 

 

 

Видатки загального фонду

290

 

 

Видатки спеціального фонду

300

 

 

Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги

301

 

 

Видатки за іншими джерелами власних надходжень

302

 

 

Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду

303

 

 

Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

304

 

 

БАЛАНС

310

1012,51

1012,51

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

 

 

 

Фонд у необоротних активах

330

 

 

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

340

 

 

Результат виконання кошторису за загальним фондом

350

1012,51

1012,51

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

360

 

 

Результати переоцінок

370

 

 

II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

 

 

 

Довгострокові зобов'язання

380

 

 

Короткострокові позики

390

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

400

 

 

Короткострокові векселі видані

410

 

 

Кредиторська заборгованість

420

 

 

Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги

421

 

 

Розрахунки за спеціальними видами платежів

422

 

 

Розрахунки із податків та платежів

423

 

 

Розрахунки із страхування

424

 

 

Розрахунки із заробітної плати

425

 

 

Розрахунки зі стипендіатами

426

 

 

Розрахунки з підзвітними особами

427

 

 

Розрахунки за депозитними сумами

428

 

 

Розрахунки за іншими операціями

429

 

 

Розрахунки за операціями з внутрівідомчого постачання матеріальних цінностей

430

 

 

Розрахунки за окремими програмами

440

 

 

III. ДОХОДИ

 

 

 

Доходи загального фонду

450

 

 

Доходи спеціального фонду

460

 

 

Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги

461

 

 

Доходи за іншими джерелами власних надходжень

462

 

 

Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду

463

 

 

Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

464

 

 

БАЛАНС

470

1012,51

1012,51

РОЗШИФРУВАННЯ ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

N
з/п

Назва рахунку позабалансового обліку

Залишок на початок звітного року

Надходження

Вибуття

Залишок на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

1

01 "Орендовані необоротні активи"

-

-

-

-

2

02 "Активи на відповідальному зберіганні"

-

-

-

-

3

04 "Непередбачені активи і зобов'язання"

-

-

-

-

4

05 "Гарантії та забезпечення"

 

-

-

-

5

06 "Матеріальні цінності, закуплені шляхом централізованого

-

-

-

-

6

07 "Списані активи та зобов'язання"

-

-

-

-

7

08 "Бланки суворого обліку"

-

-

-

-

8

09 "Призначення та зобов'язання"

-

-

-

-

 

 

-

-

-

-

 

 

 

-

 

-

 

Разом

-

-

-

-

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали