ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Тридцять сьома сесія V скликання

РІШЕННЯ

від 03.09.2010 р. N 37/20

Про затвердження регіональної цільової програми "Луганщина інвестиційна. 2011 - 2015 роки"

Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 26.04.2010 N 22274/7/1-10 до Доручення Президента України згідно з розділом V п. 1 від 20 квітня 2010 року N 1-1/729 щодо забезпечення розроблення довгострокових програм залучення інвестицій в економіку регіонів, керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", обласна рада вирішила:

1. Затвердити регіональну цільову програму "Луганщина інвестиційна. 2011 - 2015 роки" (далі - Програма, додається) із загальним обсягом фінансування 42346,31 млн. грн.

2. Узяти до уваги, що обсяги фінансування заходів Програми визначаються при затвердженні обласного бюджету, бюджетів міст і районів на відповідний рік.

3. Визначити відповідальним виконавцем Програми та головним розпорядником коштів, виділених з обласного бюджету на фінансування її заходів, Головне управління економіки облдержадміністрації.

4. Облдержадміністрації щопівроку до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, звітувати перед обласною радою про хід виконання Програми.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів.

 

Голова обласної ради

В. М. Пристюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Луганської обласної ради
03.09.2010 N 37/20

Регіональна цільова програма "Луганщина інвестиційна. 2011 - 2015 роки"

ПАСПОРТ
регіональної цільової програми "Луганщина інвестиційна. 2011 - 2015 роки"

Назва

Регіональна цільова програма "Луганщина інвестиційна. 2011 - 2015 роки"

Підстава для прийняття рішення про розробку Програми:

Проект концепція державної цільової програми розвитку інвестиційної діяльності на 2011 - 2015 роки, проект програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", закони України "Про інвестиційну діяльність", "Про режим іноземного інвестування", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про стимулювання розвитку регіонів", "Про місцеві державні адміністрації", "Про транскордонне співробітництво", "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області", Стратегія економічного та соціального розвитку Луганської області на період до 2015 року, затверджена рішенням Луганської обласної ради N 24/10 від 25.09.2008 року, Програма економічного і соціального розвитку Луганської області на 2010 рік, затверджена рішенням Луганської обласної ради N 36/20 від 29.05.2010 р.

1. Ініціатор розроблення Програми:

Луганська обласна державна адміністрація.

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Доручення Кабінету Міністрів України від 26.04.2010 N 22274/7/1-10 до доручення Президента України згідно з розділом V п. 1 від 20 квітня 2010 року N 1-1/729 щодо забезпечення розроблення довгострокових програм залучення інвестицій в економіку регіонів; протокольне доручення за підсумками апаратної наради у голови облдержадміністрації з питання: "Підсумки комплексної оцінки соціально-економічного розвитку регіонів України за підсумками І кварталу 2010 року" від 29.06.2010.

3. Розробник Програми

Головне управління економіки облдержадміністрації.

4. Співрозробники Програми

Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації; Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації; Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації; управління містобудування та архітектури облдержадміністрації; управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації; управління транспорту та зв'язку облдержадміністрації; управління освіти і науки облдержадміністрації; управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності обласної держадміністрації; управління культури та туризму облдержадміністрації; Комітет з питань територій пріоритетного розвитку Луганської області; райдержадміністрації; виконавчі комітети міських рад міст обласного значення; Обласне комунальне підприємство "РАСІ".

5. Відповідальний виконавець Програми

Головне управління економіки облдержадміністрації.

6. Учасники Програми

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, Комітет з питань територій пріоритетного розвитку в Луганській області, ОКП "РАСІ.

7. Термін реалізації Програми

2010 - 2015 роки.

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Обласний бюджет, бюджети міст та районів.

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

Всього:

у т. ч.:

кошти державного бюджету - 9336,40 млн. грн.

кошти місцевих бюджетів - 106,21 млн. грн.

кошти з приватних джерел - 32778,21 млн. грн.

кошти обласного бюджету - 11,55 млн. грн.

інші джерела фінансування - 113,95 млн. грн.

I. Визначення проблеми на розв'язання якої спрямована Програма

1.1. Аналіз стану інвестиційної діяльності в області

Одним з найважливіших елементів поліпшення економічної ситуації в Луганській області, як і в Україні в цілому, є залучення інвестиційного капіталу, як вітчизняних так й іноземних інвесторів, спрямованого у сферу виробництва.

Розраховувати на залучення інвестицій можна за умови створення сприятливого інвестиційного клімату, основними елементами якого є прибутковість на рівні, що відповідає ступеню ризиків і зменшення ступеня цих ризиків, прогнозована і стабільна податкова політика з визначеним рівнем податків, надійні гарантії та захист інтересів і прав інвесторів.

1.2. Аналіз інвестицій в основний капітал у регіоні

За 2009 рік підприємствами та організаціями освоєно 4377,5 млн. грн. інвестицій в основний капітал, що на 55,7 % менше порівняно з 2008 роком (у 2008 році - менше на 27,0 %).

Основним джерелом фінансування залишаються власні кошти підприємств, які становлять 72,3 % усіх інвестицій в основний капітал. Їхня питома вага зменшилася проти відповідного періоду минулого року на 2,1 в. п.

Проти 2008 року приріст інвестицій в основний капітал досягнуто лише в м. Свердловську.

Більшу частку вкладень (63,8 %) становлять витрати на придбання машин, обладнання, інструмента, інвентаря, транспортних засобів. Витрати на здійснення будівельних і монтажних робіт та землю під забудову становили 31,1 % усіх інвестицій.

За видами економічної діяльності найвагомішу частку (66,9 %) усіх інвестицій в основний капітал спрямовано на розвиток промислового виробництва, з них 47,5 % освоєно на підприємствах добувної промисловості. Зокрема, підприємствами з добування паливно-енергетичних корисних копалин використано 99,6 % усіх вкладень в добувну промисловість, з яких 72,4 % становили витрати на придбання машин, обладнання, інструмента, інвентаря, транспортних засобів.

У цілому в добувній промисловості освоєно інвестицій в основний капітал на 17,5 % менше, ніж у 2008 році.

Інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування наведені на рис. 1.

  

Рис. 1

Динаміка освоєних інвестицій в основний капітал у промисловість у порівнянні з реалізованою промисловою продукцією та обсягів кредитів у промисловість наведена на рис. 2.

  

Рис. 2

Найвищі темпи зростання інвестицій досягнуто на підприємствах з оренди машин та устаткування; прокату побутових виробів і предметів особистого вжитку (у 2,1 раза), з охорони здоров'я та надання соціальної допомоги - на 22,6 %, додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій - на 15,7 %.

Динаміка освоєних інвестицій в основний капітал у сільське господарство у порівнянні з обсягами валової продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах та обсягами кредитів у сільське господарство наведена на рис. 3.

  

Рис. 3

Підприємствами транспорту та зв'язку освоєно 10,1 % усіх інвестицій в основний капітал. З них 42,5 % обсягів використано на переоснащення, будівництво об'єктів транспорту (автомобільного, включаючи автодороги та інші дорожні споруди, залізничного, трубопровідного) та 57,5 % - пошти та зв'язку. При цьому інвестиції у розвиток транспорту та зв'язку зменшилися порівняно з 2008 роком на 30,0 %.

У 2009 році частка коштів населення на індивідуальне житлове будівництво складала 0,8 % від загального обсягу інвестицій.

Динаміку освоєних інвестицій в основний капітал в оптову та роздрібну торгівлю у порівнянні з обсягами кредитів у торгівлю та обсягами обороту роздрібної торгівлі наведено на рис. 4.

  

Рис. 4

Найбільш важливими для розвитку області у 2009 році були такі інвестиційні проекти:

- Програма розвитку та реконструкції ВАТ "Алчевський коксохімзавод" - 86,3 млн. грн.;

- Програма розвитку та реконструкції ВАТ "Алчевський металургійний комбінат" - 583,3 млн. грн.;

- інвестиційна програма підтримки у працездатному стані електричних мереж і енергоустаткування ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" - 147,1 млн. грн.;

Інвестиції в основний капітал підприємств машинобудівної галузі були практично відсутні у зв'язку із фінансовою кризою та значним падінням попиту на продукцію машинобудування. Технічне переоснащення підприємств більшою частиною здійснювалося за рахунок власних коштів такими підприємствами як ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод", ЗАТ "Первомайський механічний завод", ДП ЦКБМ "Донець" та інші.

На ЗАТ "ЛИНІК" у 2010 році проведено плановий ремонт обладнання, що дозволяє виробляти дизпаливо за євростандартом. Обсяги інвестицій на модернізацію ЗАТ "ЛИНІК" заплановано у 2010 році в обсязі 107 млн. дол. США.

На ВАТ "Алчевський металургійний комбінат" і ВАТ "Алчевськкокс" кризові явища в економіці країни негативно позначились на темпах модернізації. За планом реконструкції передбачалось закінчити роботи з реконструкції та технічного переоснащення підприємств до 2010 року, але виходячи із сучасної ситуації, реконструкційні роботи будуть продовжені до 2012 року.

ВАТ "Алчевський металургійний комбінат" працює над скороченням споживання природного газу. Протягом I півріччя 2010 року на підприємстві в основному працювали 2 доменних печі N 1 і N 5, оснащені установками пиловугільного палива.

Через відсутність гірничорудної сировини та газу реконструкція підприємства "заморожена".

На ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот" в умовах фінансової кризи практично повністю припинено фінансування Програми модернізації та технічного переоснащення підприємства. Усі накопичені протягом 2006 - 2008 років фінансові ресурси, у вигляді залишених акціонерами дивідендів, резервного фонду та інших джерел, призначених для фінансування Програми модернізації, витрачаються на покриття збитків. Протягом 2009 року з 6 запланованих заходів вдалося здійснити лише два:

- модернізацію печі риформінгу етанової кислоти (витрати на впровадження - 12950 тис. грн.);

- утилізацію тепла печі спалення сажового шламу у виробництві ацитілену (5275 тис. грн.).

Частково були профінансовані роботи з будівництва 2-х когенераційних установок потужністю 12,9 МВт кожна та модернізації виробництва карбаміду із збільшенням потужностей на 300 тонн на добу. Не вдалося профінансувати заходи із заміни виробництва насосного обладнання з парових на електричні у виробництві аміаку і етанової кислоти (CH3COOH) та впровадження технології виробництва біоетанолу.

Обсяг інвестицій в основний капітал у 2009 році становив 79,1 млн. грн.

На ДП "ХЗ "Південний" у 2010 році була розроблена проектно-конструкторська документація і розпочато роботи з організації виробництва з переробки сирого бензолу потужністю 100 тис. тонн на рік, що дозволить відмовитись від імпортного бензолу і толуолу. Загальний обсяг інвестицій складе 23,9 млн. грн.

У легкій промисловості у січні 2010 року залучено інвестора на ВАТ "Попаснянська швейна фабрика "Елегант" шляхом продажу державного пакету акцій - 67,156 % підприємству ТОВ "ІнтерБіс" м. Донецьк.

У 2010 році в області прогнозується освоїти 5000,0 млн. грн. інвестицій, або 114,2 % від попереднього року, при цьому частка власних коштів підприємств буде дорівнювати 81,3 %.

Аналіз основних критеріїв ефективності інвестиційної політики наведено у діаграмі з динамікою по роках:

  

Рис 5. Динаміка освоєних інвестицій в основний капітал по роках

1.3. Аналіз підсумків залучення іноземних інвестицій

У 2009 році в економіку області іноземними інвесторами вкладено 263,9 млн. дол. США прямих інвестицій, що у 5,2 рази більше надходжень у 2008 році.

З країн ЄС надійшло 259,4 млн. дол. США (98,3 % загального обсягу), з країн СНД - 2,3 млн. дол. США (0,9 % до загального обсягу), з інших країн світу - 2,1 млн. дол. США (0,8 %).

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в область на 1 січня 2010 року, склав 577,9 млн. дол. США, що у 1,7 рази більше обсягів інвестицій на початок 2009 року.

У розрахунку на одну особу іноземні інвестиції складають 250,1 дол. США.

Значні обсяги інвестицій внесено в підприємства з такими видами економічної діяльності, як хімічна та нафтохімічна промисловість - 140,9 млн. дол. США, будівництво - 70,9 млн. дол. США, металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів - 24,0 млн. дол. США, торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт - 19,9 млн. дол. США, транспорт і зв'язок - 15,4 млн. дол. США (рис. 6).

  

Рис. 6

Майже не виникає інтересу у іноземних інвесторів до підприємств з такими видами економічної діяльності, як легка промисловість (0,9 млн. дол. США), сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги (1,0 млн. дол. США), надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту (1,1 млн. дол. США), роздрібна торгівля, ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку (1,4 млн. дол. США), виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції (1,6 млн. дол. США), машинобудування (2,5 млн. дол. США).

Про наявність прямих іноземних інвестицій у 2009 році звітували 166 підприємств області.

Інвестиції надійшли з 40 країн світу, при цьому на чотири з них припадає 88,8 % загального обсягу. Це Кіпр, Сполучені Штати Америки, Сполучене Королівство та Угорщина (рис. 7).

  

Рис. 7

Серед міст області провідні місця посідають міста: Лисичанськ - 39,4 % від загального обсягу, Сєвєродонецьк - 24,0 %, Алчевськ - 18,8 % та Луганськ - 10,8 %.

Основними інвесторами є підприємства області, що належать до хімічної та нафтохімічної промисловості.

Найбільші іноземні інвестиції протягом 2009 року до статутного фонду отримали такі підприємства області, як: ТОВ "Екоенергія - 2", підприємство з 100 % іноземною інвестицією "ІнтерГазСінтез", та ТОВ "Віталі".

У м. Рубіжне підприємством ВАТ "Рубіжанський картонно-тарний комбінат" реалізується інвестиційна програма (в рамках цієї програми у 2009 році відбулось відкриття нової папероробної машини РМ-3) - 60 млн. євро.

Для поліпшення економічного стану Державним підприємством ХЗ "Південний" розроблена програма реконструкції на підставі впровадження 10 інвестиційних проектів. Один з них - виробництво нітробензолу реалізований у травні 2009 року, по решті проектів робота продовжується. На цей час розпочато роботи з розробки проекту виробництва з переробки сирого бензолу потужністю 100 тис. тонн на рік, що дозволить відмовитись від імпортного бензолу і толуолу.

У 2010 році, за прогнозним розрахунком по області передбачається отримати 41,1 млн. дол. США іноземних інвестицій.

В цілому у 2010 році за даними міст і районів області, а також галузевих управлінь облдержадміністрації, прогнозується такий галузевий розріз залучення іноземних інвестицій (млн. дол. США):

- переробка відходів - 7,6;

- водопостачання - 25;

- металургія - 7,5;

- інші види економічної діяльності - 1,0.

Аналіз основних показників іноземних інвестицій наведено у діаграмах з динамікою по роках:

  

Рис. 8 Динаміка вкладень прямих іноземних інвестицій у Луганську область по роках

  

Рис. 9 Динаміка прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу у Луганській області по роках

1.4. Функціонування спеціального режиму інвестиційної діяльності на ТПР в Луганській області

Спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку області був введений у 1999 році в містах Брянка, Краснодон, Красний Луч, Первомайськ, Свердловськ, Стаханов, в районах Антрацитівському, Краснодонському і Кремінському. За цей час було розглянуто близько 100 і затверджено 36 інвестиційних проектів на загальну суму 104 млн. дол. США. З початку функціонування спеціального режиму інвестиційної діяльності в рамках реалізації інвестиційних проектів було залучено інвестицій на суму 52,57 млн. дол. США, з них іноземних - 5,68 млн. дол. США. Основна частина інвестиційних ресурсів, які залучені на ТПР, це вітчизняний капітал (89,2 % від загальної суми). Це дозволило створити і зберегти 12239 робочих місць, зокрема 3052 нових і зберегти 9187 існуючих робочих місць. Завдяки реалізації інвестиційних проектів до бюджетів і державних цільових фондів поступило 137 млн. грн., в той же час пільги, надані підприємствам, становили 35 млн. грн., сальдо - позитивне і становить 102 млн. гривень. Таким чином, сума платежів до бюджетів всіх рівнів і державних цільових фондів перевищила суму умовно нарахованих платежів майже в 4 рази.

Ефективність прийнятого закону підтверджена практикою.

Законами України про Державний бюджет на 2005 рік був введений мораторій на затвердження нових інвестиційних проектів і скасовані пільгові умови оподаткування на ТПР України.

У зв'язку зі змінами в законодавстві на територіях пріоритетного розвитку було анульовано 14 інвестиційних проектів кошторисною вартістю 40,7 млн. дол. США. Це не дозволило створити і зберегти 1656 робочих місць.

Все це погіршило процес залучення інвестиційних ресурсів у шахтарські міста і райони області.

Основним напрямком вкладення інвестицій, передбачених інвестиційними проектами є вугільна промисловість - 13 проектів на суму 43976 тис. дол. США. В обробній промисловості затверджено 20 проектів на суму 48982,2 тис. дол. США (легка - 5 проектів - 6973,6 тис. дол. США; харчова - 2 проекти - 2355,8 тис. дол. США; металургія - 5 проектів - 27603,3 тис. дол. США; машинобудування - 4 проекти - 5849,5 тис. дол. США; виробництво шкіри та шкіряного взуття - 1 проект - 1504,0 тис. дол. США; хімічне виробництво - 1 проект - 1048,0 тис. дол. США; виробництво гумових та пластмасових виробів - 1 проект - 1004,0 тис. дол. США; інше виробництво - 1 проект - 2644,0 тис. дол. США;) виробництво електроенергії, газу та води - 1 проект - 5150 тис. дол. США; транспорт - 2 проекти - 5931,1 тис. дол. США.

Станом на 01.01.2010 на ТПР Луганської області продовжується реалізація 4 інвестиційних проектів. Фактично залучено інвестицій на суму 52,57 млн. дол. США, з них іноземних інвестицій на суму 5,68 млн. дол. США.

Створено 3052 нових робочих місця, збережено 9187 існуючих. У 2009 році нові робочі місця не створювались.

З початку функціонування ТПР реалізовано продукції (товарів та послуг) на 2436,4 млн. грн., у т. ч. на експорт - 112,05 млн. грн.

У результаті реалізації інвестиційних проектів сума платежів до бюджетів склала 137,1 млн. грн., сума умовно нарахованих платежів до бюджету - 35,13 млн. грн.

Сальдо позитивне і складає 101,97 млн. грн. Таким чином, сума платежів до бюджетів всіх рівнів станом на 01.01.2010 перевищує суму умовно нарахованих платежів у 3,9 рази.

1.5. Проблеми розвитку інвестиційної діяльності

Недостатній рівень залучення інвестиційних ресурсів ускладнився впливом світової фінансово-економічної кризи, внаслідок чого суттєво погіршився фінансовий стан підприємств, різко зменшилася їх прибутковість і кредитоспроможність, відбулося скорочення позикових ресурсів (національних - через кризу ліквідності та підвищення вартості запозичень, зовнішніх - внаслідок розвитку фінансової кризи), а також спостерігається високий ступінь невизначеності щодо глибини та тривалості кризових явищ, що і стало основною причиною пролонгованого згортання інвестиційної діяльності.

Це пов'язано з нестабільністю державної інвестиційної політики, прогалинами в інвестиційному законодавстві, відсутністю належного інституційного забезпечення розвитку інвестиційного ринку та його інструментів, і як наслідок - недостатнім рівнем внутрішніх та зовнішніх інвестицій.

Загалом, як у сфері внутрішніх, так і у сфері зовнішніх інвестицій, проблема полягає у низькій інвестиційній активності суб'єктів інвестиційної діяльності.

Таблиця 1

Ранжирування і угрупування проблем

Опис проблеми

Пріоритетність

Де вказана проблема?

1. Низький рівень компетентності місцевих органів влади у сфері інвестиційної діяльності (у тому числі і для залучення інвестицій на реалізацію муніципальних проектів) і, внаслідок цього, велика кількість інвестиційно-непривабливих територій в Луганській області

1

SWOT - аналіз, аналіз фактів

2. Слаборозвинена інфраструктура залучення і супроводу інвестиційних проектів

1

SWOT - аналіз, аналіз фактів

3. Неготовність суб'єктів господарювання до ведення корпоративних відносин з іноземним інвестором

2

аналіз фактів

4. Нестабільність податкового законодавства у сфері ведення інвестиційної і зовнішньоекономічної діяльності

1

аналіз фактів, опит думок

5. Відсутність у більшості суб'єктів господарської діяльності Луганської області чіткого бачення розвитку інвестиційної привабливості

3

SWOT - аналіз, аналіз фактів, опит думок

6. Слаборозвинений фондовий ринок України і відсутність активних дій із стимулювання його розвитку

2

аналіз фактів

7. Низький рівень інформованості суб'єктів господарювання про механізми залучення інвестицій

3

SWOT - аналіз

8. Дефіцит кваліфікованих кадрів із залучення інвестицій

2

аналіз фактів, опит думок

9. Низький рівень використання інноваційного потенціалу

1

SWOT - аналіз, аналіз фактів

Основні проблеми, що перешкоджають широкомасштабному залученню інвестицій в економіку регіону та потребують вирішення:

- відсутність преференцій на державному рівні;

- недостатня державна підтримка інвестиційної діяльності на організаційному рівні;

- неналежна система підготовки програм і проектів для державного інвестування;

- недостатня державна підтримка інвестиційної діяльності;

- нерозвиненість інфраструктури;

- недостатній рівень інвестиційного ринку.

Пріоритетними напрямками, які потребують першочергового інвестування та на розв'язання яких спрямована Програма є:

• Вугільна промисловість;

• Переробна промисловість (машинобудування, хімічна та нафтохімічна);

• Житлово-комунальне господарство (теплоенергетика, водозабезпечення та водовідведення, енергозбереження, альтернативна енергетика та інше);

• Екологія, розвиток людського потенціалу;

• Розвиток інфраструктури. Розбудова та модернізація транспортної інфраструктури.

II. Визначення мети Програми

Досягнення стабільного соціально-економічного розвитку Луганської області потребує нарощування інвестиційних ресурсів, оптимізації напрямків їх вкладення й ефективного використання.

Головною метою Програми є створення ефективної системи залучення інвестиційних ресурсів та спрямування їх на реалізацію пріоритетних напрямків розвитку економіки Луганської області.

Місія: створення інвестиційного клімату, який дасть можливість залучати інвестиційні ресурси на соціально-економічний розвиток Луганської області розробникам - реалізувати свої інвестиційні проекти, досягти високого рівня складової інноваційної економіки регіону.

Бачення: Луганська область бачить інвестиційну діяльність як базу розвитку економіки в цілому і підприємств зокрема, що має систему взаємин між інвестором, бізнесом, владою і суспільством:

- інвестор має комфортні умови реалізації своїх проектів;

- розробники - систему підтримки реалізації і супроводу своїх проектів;

- органи влади - економіку регіону, що динамічно розвивається;

- суспільство - комфортні умови праці і розвинену систему сфери послуг.

Таким чином, розроблення та реалізація програми розвитку інвестиційної діяльності з більш чітко визначеними шляхами, способами та ресурсами для досягнення поставленої мети є необхідним кроком з реалізації державної політики щодо забезпечення сталого економічного розвитку, поліпшення бізнес-клімату та залучення інвестицій в регіоні.

III. Аналіз факторів впливу на проблему та ресурсів для реалізації Програми (SWOT-аналіз)

Таблиця 2

СИЛЬНІ СТОРОНИ

СЛАБКІ СТОРОНИ

1. Наявність земельних ресурсів для інвестування
2. Значний мінерально-сировинний потенціал
3. Наявність вільних виробничих площ
4. Наявність транспортних комунікацій
5. Прагнення місцевих органів влади до створення інвестиційно - привабливого іміджу області
6. Наявність робочої сили, здібної до перекваліфікації
7. Наявність потенціалу старих зв'язків галузевих кооперацій і можливість їх відновлення
8. Наявність крупних інвестиційно-привабливих підприємств (АМК, АЗОТ, Лисичанський НПЗ та інші)
9. Сектор малого та середнього бізнесу, що розвивається в Луганській області та має високий інвестиційний потенціал
10. Зростання обсягів інвестицій в економіку області впродовж останніх 5 років

1. Низький рівень компетентності місцевих органів влади у сфері інвестиційної діяльності
(у тому числі і для залучення інвестицій на реалізацію муніципальних проектів) і внаслідок цього - велика кількість інвестиційно непривабливих територій в Луганській області
2. Слаборозвинена інфраструктура залучення і супроводу інвестиційних проектів
3. Відсутність у більшості суб'єктів господарської діяльності Луганської області чіткого бачення розвитку інвестиційної привабливості
4. Неготовність суб'єктів господарювання до ведення корпоративних відносин з іноземним інвестором
5. Низький рівень інформованості суб'єктів господарювання про механізми залучення інвесторів.
6. Низький рівень культури корпоративних відносин
7. Відтік кваліфікованої робочої сили
8. Дефіцит кваліфікованих кадрів із залучення інвестицій
9. Низький рівень використання інноваційного потенціалу
10. Відсутність Програми залучення інвестицій в область
11. Недостатній рівень розвитку фінансового ринку в області

МОЖЛИВОСТІ

ЗАГРОЗИ

1. Наявність міжнародних транспортних коридорів на території області
2. Географічне місце розташування Луганської області (загальні межі з Росією)
3. Політика інтеграції України в ЄС і світову спільноту
4. Участь міжнародного банківського капіталу в інвестиційних процесах в Україні
5. Наявність крупних міжнародних інвестиційних компаній які мають намір працювати в Україні
6. Доступ до участі в різних міжнародних донорських проектах і програмах, реальне фінансування державних програм
7. Позитивні зміни в політиці і лібералізація законодавства
8. Зміцнення національної валюти

1. Нестабільність податкового законодавства у сфері ведення інвестиційної і зовнішньоекономічної діяльності
2. Слаборозвинений фондовий ринок України та відсутність активних дій із стимулювання його розвитку
3. Незахищеність бізнесу від "рейдерства"
4. Важкий доступ до кредитних ресурсів
5. Неможливість прогнозування цін на енергоресурси в Україні
6. Перспектива приведення цін на енергоресурси до світового рівня
7. Відсутність ефективних механізмів підтримки та стимулювання інвестиційної діяльності
8. Спад виробництва промислової продукції на експорт внаслідок зменшення попиту на зовнішньому ринку

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем

Складовими механізму підвищення інвестиційної привабливості області є:

маркетинг інвестиційних проектів підприємств Луганської області за межами області;

моніторинг договорів купівлі-продажу пакетів акцій у процесі приватизації державних підприємств у частині виконання покупцями взятих інвестиційних зобов'язань;

налагодження прямих зв'язків із іноземними інвестиційними структурами та інституціями;

покращання інформованості учасників інвестиційного процесу і підвищення прозорості інвестиційного ринку;

розробка та реалізація міжрегіональних і міжнародних договорів про співпрацю;

проведення інформаційно-рекламної діяльності для створення іміджу регіону як привабливого для інвестування;

надання іноземним інвесторам інформації з питань адміністративних дій та нормативно-правової бази, необхідних для здійснення інвестицій;

моніторинг умов інвестиційної діяльності та стану роботи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування із зверненнями інвесторів, а також скарг інвесторів до судових органів з питань інвестиційної діяльності.

Регулювання інвестицій має здійснюватися шляхом:

- прогнозування розвитку регіону, визначення умов реалізації інвестиційних проектів та їх експертизи;

- забезпечення державними інвестиціями умов для залучення приватних та іноземних інвестицій у пріоритетні галузі економіки;

- формування регіональної інвестиційної та фінансової інфраструктури;

- використання кредитних ліній та залучення кредитів, грантів міжнародних фінансових організацій;

- дослідження проблем інвестиційної діяльності підприємств області та удосконалення законодавчої і нормативно-правової бази через надання відповідних пропозицій центральним органам виконавчої влади та Верховній Раді України;

- формування привабливого інвестиційного іміджу регіону шляхом організації інформування потенційних інвесторів в Україні та за кордоном;

- спрощення процедур виділення землі у довгострокове користування для інвесторів, що мають намір реалізовувати перспективні регіональні інвестиційні проекти;

- розвиток концесій як інструменту залучення інвестиційних ресурсів в інфраструктуру регіону;

- формування системи та механізмів координації діяльності органів державного управління, суб'єктів підприємництва та їх асоціативних органів, фінансово-банківських установ, консультаційних фірм, громадських організацій, засобів масової інформації з усунення нераціональних та незаконних перешкод у залученні іноземних інвестицій;

- створення місцевих центрів розвитку інвестицій за участю зацікавлених сторін як підстави для виникнення диверсифікованого та інноваційного підходу до розв'язання проблем регіону і створення нових можливостей.

Для забезпечення активізації інвестиційної діяльності області визначено перелік стратегічно важливих для економіки Луганської області інвестиційних проектів, спрямований на розв'язання проблем за пріоритетними напрямками, що потребують першочергового інвестування. Перелік проектів представлено у додатку 1.

V. Перелік завдань і заходів Програми

З метою максимальної реалізації Програми, визначені основні напрями інвестиційної діяльності на території області у 2010 - 2015 роках. Реалізацію визначених напрямів інвестиційної діяльності буде забезпечено шляхом наступних завдань:

Впорядкування нормативно-правової бази

• прийняття Закону України щодо відновлення дії спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області та розширення територій пріоритетного розвитку за рахунок нових міст і районів області;

• внесення змін до податкового законодавства щодо надання пільг та відміни оподаткування з ввізного податку на додану вартість іноземним інвесторам при заведені інвестицій до України;

• вирішення питання щодо надання преференцій по податковому навантаженню;

• врегулювання питання щодо відсутності квот на імпорт світлих нафтопродуктів; відсутність державної підтримки для підприємств, що виробляють продукцію високої якості за євро стандартом на нафтопереробних підприємствах області.

Формування привабливого інвестиційного іміджу регіону

При формуванні привабливого інвестиційного іміджу регіону головним завданням є:

- організація щорічного Міжнародного інвестиційно-економічного форуму з метою підвищення привабливості області, активізації інвестиційної діяльності, залучення іноземних інвесторів та додаткових інвестиційних ресурсів;

- налагодження партнерських зв'язків з міжнародними та вітчизняними інвестиційними Агенціями та установами;

- виготовлення довідних посібників щодо адміністративних послуг обласних служб (служба пожежного нагляду, санепідемстанція, центр стандартизації, інспекції з енергозбереження, охорони праці, екології та інші);

- розміщення публікацій статей у всеукраїнських інформаційних, аналітичних та галузевих виданнях та інше.

Створення умов для ефективного залучення інвестицій, інвестиційний розвиток інфраструктури

Основні зусилля при формуванні умов для підвищення інвестиційної привабливості області передбачає спрямування на реалізацію ефективної інвестиційної політики, щодо:

- створення умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки регіону;

- створення електронного реєстру інвестиційних (інноваційних) пропозицій (проектів), майданчиків і об'єктів незавершеного будівництва;

- реалізації інвестиційних й інноваційних проектів;

- активізації роботи у сфері залучення засобів міжнародних фінансових організацій, зокрема формування бази даних проектних пропозицій по залученню міжнародної технічної допомоги та інше.

Також, передбачено проводити:

- підготовку держслужбовців, шляхом підвищення кваліфікації в Луганському центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації по інвестиційній та інноваційній діяльності;

- підготовку держслужбовців та підприємців з інвестиційного менеджменту шляхом проведення тренінгів, в тому числі з участю експертів ЄС, а також забезпечити здійснення заходів (тижневих курсів) з підвищення кваліфікації у сфері залучення інвестицій (на базі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля).

VI. Напрями діяльності та заходи програми

I. Формування привабливого інвестиційного іміджу регіону

Зміст заходу 1.1 Проведення Міжнародного інвестиційно-економічного форуму

Орієнтований обсяг фінансування - Обсяг визначається щорічно під час затвердження бюджету та Програми соціально-економічного розвитку на відповідний період

Термін виконання: листопад 2010 - 2015

Очікуваний результат: активізація інвестиційної діяльності; залучення іноземних інвесторів, додаткових інвестиційних ресурсів

Виконавці

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності, Головне управління економіки облдержадміністрації

Зміст заходу 1.2 Розробка, удосконалення Єдиного електронного реєстру інвестиційних та інноваційних пропозицій (проектів), а також інвестиційних майданчиків.

Орієнтований обсяг фінансування (у разі потреби) - за рахунок коштів, виділених на фінансування виконавців заходу Програми

Термін виконання: щороку

Очікуваний результат: оптимізація процедури збору і актуалізації інформації.

Виконавці

Головне управління економіки облдержадміністрації, ОКП "РАСІ", виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та райдержадміністрації

Зміст заходу 1.3 Формування бази даних інвестиційно привабливих об'єктів незавершеного будівництва.

Орієнтований обсяг фінансування (у разі потреби) - за рахунок коштів, виділених на фінансування виконавців заходу Програми

Термін виконання: щороку

Очікуваний результат: зменшення кількості об'єктів незавершеного будівництва і введення їх в експлуатацію за рахунок засобів приватного інвестора.

Виконавці

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, ОКП "РАСІ"

Зміст заходу 1.4 Створення презентаційно-інформаційних матеріалів міст і районів області.

Орієнтований обсяг фінансування (у разі потреби) - за рахунок коштів, виділених на фінансування виконавців заходу Програми

Термін виконання: щороку

Очікуваний результат: залучення інвестиційного потенціалу в регіоні області.

Виконавці

Головне управління економіки облдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та райдержадміністрації, ОКП "РАСІ"

Зміст заходу 1.5 Розміщення публікацій статей у всеукраїнських інформаційних, аналітичних та галузевих виданнях.

Орієнтований обсяг фінансування (у разі потреби) - за рахунок коштів, виділених на фінансування виконавців заходу Програми

Термін виконання: постійно

Очікуваний результат: активізація інвестиційної діяльності.

Виконавці

Головне управління економіки облдержадміністрації, ОКП "РАСІ"

Зміст заходу 1.6 Проведення обласного форуму "Влада і бізнес - партнери".

Орієнтований обсяг фінансування тис. грн. (у разі потреби) - обласний бюджет 2011 - 30,0; 2012 - 30,0; 2013 - 30,0; 2014 - 30,0; 2015 - 30,0

Термін виконання: 2011 - 2015

Очікуваний результат: вирішення та обговорення проблемних питань, що заважають розвитку підприємництва, та їх усунення.

Виконавці

Головне управління економіки облдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та райдержадміністрації, регіональні та місцеві галузеві ради підприємців, Регіональний фонд підтримки підприємництва в Луганській області

Зміст заходу 1.7 Створення і супроводження інформаційний інтернет-портал, присвячений інвестиційному потенціалу.

Орієнтований обсяг фінансування тис. грн. (у разі потреби) - обласний бюджет 2011 - 10,0; 2012 - 10,0; 2013 - 10,0; 2014 - 10,0; 2015 - 10,0

Термін виконання: 2011 - 2015

Очікуваний результат: інформаційне забезпечення інвестиційного потенціалу Луганської області.

Виконавці

Головне управління економіки облдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та райдержадміністрації, ОКП "РАСІ"

II. Формування ефективної системи інфраструктури інвестиційного ринку області

Зміст заходу 2.1 Надання переліку стратегічних інвестиційних проектів та майданчиків

Орієнтований обсяг фінансування (у разі потреби) - за рахунок коштів, виділених на фінансування виконавців заходу Програми

Термін виконання: щороку

Очікуваний результат: визначення пріоритетних інвестиційних проектів.

Виконавці

Головне управління економіки облдержадміністрації, ОКП "РАСІ"

Зміст заходу 2.2 Формування бази даних проектних пропозицій щодо залучення міжнародної технічної допомоги.

Орієнтований обсяг фінансування (у разі потреби) - за рахунок коштів, виділених на фінансування виконавців заходу Програми

Термін виконання: постійно

Очікуваний результат: реалізація проектів у сфері розвитку інфраструктури за рахунок засобів міжнародної технічної допомоги.

Виконавці

Головне управління економіки облдержадміністрації, райдержадміністраціям, міським головам міст обласного значення, ОКП "РАСІ"

Зміст заходу 2.3 Забезпечення функціонування дозвільних центрів з видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності.

Орієнтований обсяг фінансування тис. грн. (у разі потреби) - міські та районні бюджети 187,47

Термін виконання: 2010 - 2011

Очікуваний результат: скорочення матеріальних та часових витрат при отриманні дозволів суб'єктами підприємницької діяльності.

Виконавці

Виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та райдержадміністрації

Зміст заходу 2.4 Надання експертно-консультаційної допомоги у підготовці проектів/заяв для отримання державної та міжнародної технічної допомоги на розвиток інфраструктури.

Орієнтований обсяг фінансування (у разі потреби) - за рахунок коштів, виділених на фінансування виконавців заходу Програми

Термін виконання: постійно

Очікуваний результат: отримання державної та міжнародної технічної допомоги на розвиток інфраструктури.

Виконавці

Головне управління економіки облдержадміністрації, ОКП "РАСІ"

Зміст заходу 2.5 Організація індустріальних парків та технопарків на території Луганської області.

Орієнтований обсяг фінансування - обсяг визначається щорічно під час затвердження бюджету та Програми соціально-економічного розвитку на відповідний період

Термін виконання: постійно

Очікуваний результат: залучення інвесторів для провадження ними виробничої, науково-дослідної, іншої господарської діяльності.

Виконавці

Головне управління економіки облдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та райдержадміністрації, ОКП "РАСІ"

III. Розвиток інноваційно-інвестиційних процесів у регіоні

Зміст заходу 3.1 Створення та оновлення бази даних об'єктів типу "гринфілд" та "браунфілд".

Орієнтований обсяг фінансування - обсяг визначається щорічно під час затвердження бюджету та Програми соціально-економічного розвитку на відповідний період

Термін виконання: щороку

Очікуваний результат: залучення інвестора та просування інвестиційних пропозицій регіону.

Виконавці

Головне управління економіки облдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та райдержадміністрації, ОКП "РАСІ"

Зміст заходу 3.2 Виготовлення довідних посібників щодо адміністративних послуг обласних служб (служба пожежного нагляду, санепідемстанція, центр стандартизації, інспекції з енергозбереження, охорони праці, екології та інші).

Орієнтований обсяг фінансування - обсяг визначається щорічно під час затвердження бюджету та Програми соціально-економічного розвитку на відповідний період

Термін виконання: щороку

Очікуваний результат: інформаційне забезпечення інвестиційного потенціалу Луганської області.

Виконавці

Головне управління економіки облдержадміністрації

Зміст заходу 3.3 Налагодження партнерських зв'язків з міжнародними та вітчизняними інвестиційними агенціями та установами.

Орієнтований обсяг фінансування (у разі потреби) - за рахунок коштів, виділених на фінансування виконавців заходу Програми

Термін виконання: постійно

Очікуваний результат: активізація інвестиційної діяльності.

Виконавці

Головне управління економіки, управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, ОКП "РАСІ"

Зміст заходу 3.4 Розробка проектів економічної співпраці з російською стороною в рамках Єврорегіона "Донбас"

Орієнтований обсяг фінансування (у разі потреби) - за рахунок коштів, виділених на фінансування виконавців заходу Програми

Термін виконання: 2010 - 2011

Очікуваний результат: розвиток виробничої кооперації, особливо у сфері машинобудування; створенню на території області нових підприємств промисловості будівельних матеріалів; будівництву інтермодальних логістичних комплексів.

Виконавці

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації

Зміст заходу 3.5 Надання консультаційної допомоги приватним підприємствам щодо підготовки та просування комерційних інвестиційних проектів.

Орієнтований обсяг фінансування (у разі потреби) - за рахунок коштів, виділених на фінансування виконавців заходу Програми

Термін виконання: постійно

Очікуваний результат: підготовка бізнес-проектів.

Виконавці

Головне управління економіки облдержадміністрації, ОКП "РАСІ", Регіональний фонд підтримки підприємництва в Луганській області

Зміст заходу 3.6 Запровадження конструктивної співпраці з інвесторами, які реалізують пріоритетні для територій проекти; оперативне реагування на їх пропозиції та звернення про ускладнення в їх діяльності; за бажанням інвесторів забезпечення супроводу проектів службовими особами.

Орієнтований обсяг фінансування (у разі потреби) - за рахунок коштів, виділених на фінансування виконавців заходу Програми

Термін виконання: постійно

Очікуваний результат: створення умов для реалізації конкретних проектів.

Виконавці

Головне управління економіки облдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та райдержадміністрації

Зміст заходу 3.7 Надання фінансової підтримки суб'єктів підприємницької діяльності на реалізацію інвестиційних проектів за пріоритетними для області напрямами на поворотній основі.

Орієнтований обсяг фінансування тис. грн. (у разі потреби) - обласний бюджет 9000,0 (у 2010 році)

Термін виконання: 2011 - 2015

Очікуваний результат: отримання суб'єктами підприємництва доступних фінансових ресурсів.

Виконавці

Регіональний фонд підтримки підприємництва в Луганській області, Головне управління економіки облдержадміністрації

Зміст заходу 3.8 Сприяння реалізації проекту розвитку залізничного транспорту ВАТ "Алчевський металургійний комбінат" у:

- правовому оформленні передачі в державну власність збудованого ВАТ "АМК" залізничного перегону з інфраструктурою;

- правовому оформленні передачі з державної власності існуючого залізничного перегону ст. Кипуча - ст. Комунарську власність ВАТ "АМК" з інфраструктурою;

- компенсації ВАТ "АМК" витрат на будівництво залізничних магістралей через послуги по залізничним перевезенням вантажів.

Орієнтований обсяг фінансування (у разі потреби) - за рахунок коштів, виділених на фінансування виконавців заходу Програми

Термін виконання: 2010 - 2011

Очікуваний результат:

- збільшення обсягу виробництва сталі до 8,1 млн. тонн на рік або в 2,3 рази;

- збільшення прибутку до 1,7 млрд. гривень на рік, що забезпечить надходження до державного бюджету по податку на прибуток у сумі 425,0 млн. грн.;

- збільшення надходжень до місцевого бюджету на 5,9 млн. грн. на рік, до Пенсійного фонду - на 13,8 млн. грн.;

- створення додаткових 820 робочих місць;

- зменшення шкідливих викидів на 1 тонну готової продукції в 4,2 рази;

- зменшення витрат палива на 29,6 %.

Виконавці

ВАТ "Алчевський металургійний комбінат", Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації спільно з Кабінетом Міністрів України

Зміст заходу 3.9 Організація підготовки держслужбовців, шляхом підвищення кваліфікації в Луганському центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації по інвестиційній та інноваційній діяльності.

Орієнтований обсяг фінансування (у разі потреби) - за рахунок коштів, виділених на фінансування виконавців заходу Програми

Термін виконання: 2010 - 2015

Очікуваний результат: кадрове забезпечення інвестиційних і інноваційних процесів.

Виконавці

Головне управління економіки облдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та райдержадміністрації, ОКП "РАСІ"

Зміст заходу 3.10 Організація підготовки з інвестиційного менеджменту держслужбовців та підприємців шляхом проведення тренінгів, в тому числі з участю експертів ЄС, а також здійснення заходів (тижневих курсів) з підвищення кваліфікації у сфері залучення інвестицій (на базі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля).

Орієнтований обсяг фінансування (у разі потреби) - за рахунок коштів, виділених на фінансування виконавців заходу Програми

Термін виконання: 2010 - 2015

Очікуваний результат: кадрове забезпечення інвестиційних і інноваційних процесів.

Виконавці

Головне управління економіки облдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та райдержадміністрації, ОКП "РАСІ", Державне агентство України з інвестицій та розвитку

Зміст заходу 3.11 Пошук та залучення інвесторів під реалізацію проектів регіонального значення.

Орієнтований обсяг фінансування (у разі потреби) - за рахунок коштів, виділених на фінансування виконавців заходу Програми

Термін виконання: постійно

Очікуваний результат: збільшення обсягів інвестиційного капіталу.

Виконавці

ОКП "РАСІ", Головне управління економіки облдержадміністрації

Зміст заходу 3.12 Надання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів з технічного переоснащення та капітального ремонту житлових будинків.

Орієнтований обсяг фінансування (у разі потреби) - за рахунок коштів, виділених на фінансування виконавців заходу Програми

Термін виконання: 2010 - 2014

Очікуваний результат: стимулювання інноваційної та енергозберігаючої активності суб'єктів господарювання.

Виконавці

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

IV. Удосконалення законодавчої і нормативно-правової бази в області, відновлення спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку області

Зміст заходу 4.1 Сприяння процесу прийняття Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області" в частині відновлення статей 9 (зі змінами) і 10 Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області"

Зміст заходу 4.2 Сприяння процесу прийняття Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області" в частині внесення змін до статті 3 Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області" стосовно встановлення спеціального режиму інвестиційної діяльності на території Луганської області в цілому

Орієнтований обсяг фінансування (у разі потреби) - за рахунок коштів, виділених на фінансування виконавців заходу Програми

Термін виконання: 2010 - 2011

Очікуваний результат: активізація інвестиційної діяльності та подолання кризових явищ на територіях пріоритетного розвитку області:

- підвищення інвестиційної привабливості ТПР області;

- залучення додаткового інвестиційного капіталу;

- створення нових робочих місць;

Додаткові надходження в бюджети всіх рівнів;

- розвиток інфраструктури населених пунктів;

- зменшення наслідків ліквідації вугледобувних підприємств та зниження соціальної напруги в шахтарських містах і селищах області;

- вирішення гострих екологічних проблем регіону.

Виконавці

Комітет з питань територій пріоритетного розвитку в Луганській області спільно з Міністерством економіки України

Зміст заходу 4.3 Підготовка та організація в установленому порядку внесення для розгляду Верховною Радою України проектів законів "Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання реконструкції і модернізації діючих та будівництва нових об'єктів нафтопереробної і нафтохімічної галузей від 17 жовтня 2006 року N 2357" та "Про внесення змін до Закону України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію) від 31.03.2010 N 6158", які б передбачали:

- виключення подвійного оподаткування щодо акцизного збору з сировини, яка поставляється на українські нафтопереробні підприємства для подальшої переробки;

- забезпечення з 01.01.2011 реалізації на території України моторного палива за стандартами не нижче Євро-4;

- забезпечення ефективної системи державного контролю якості нафтопродуктів та дотримання виробниками і реалізаторами вимог стандартів якості;

- оптимізацію податкового навантаження для підприємств нафтопереробної промисловості, які займаються поглибленою переробкою нафти і випускають продукцію європейської якості;

- диференціацію акцизного збору на всі світлі нафтопродукти залежно від якості;

- встановлення однакових конкурентних умов як для імпортерів, так і для вітчизняних нафтопереробних заводів через врегулювання ставки ввізного мита на світлі нафтопродукти;

- поновлення системи оплати по податкових векселях при імпорті сировини та устаткування, призначеного для модернізації підприємств;

- зміни до механізму проведення аукціонів, щодо наданням рівного доступу до закупівлі вітчизняної сировини;

- прийняття відповідних законодавчих та нормативно-правових актів.

Орієнтований обсяг фінансування (у разі потреби) - за рахунок коштів, виділених на фінансування виконавців заходу Програми

Термін виконання: 2010 - 2011

Очікуваний результат: у разі законодавчого врегулювання питання щодо підтримки підприємств нафтопереробної галузі у розвиток підприємства буде залучено 500 млн. дол. США власних інвестицій. Збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів; створення нових робочих місць; вихід на нові експортні ринки збуту; гарантоване постачання місцевому ринку якісного палива; зменшення шкідливих викидів.

Виконавці

ЗАТ "Лисичанська нафтова інвестиційна компанія", Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації спільно з Кабінетом Міністрів України

Зміст заходу 4.4 Супроводження процесу підготовки міжурядової угоди між Україною та Російською Федерацією, у якій передбачити спрощення режиму перетинання державного кордону суб'єктами прикордонної торгівлі, а також скасування експортних мит та спрощення митних процедур при постачанні плодової та овочевої сільськогосподарської продукції фізичними особами. Законодавчо визначити: поняття "прикордонна торгівля", "прикордонна територія", статус "учасників прикордонної торгівлі", компетенцію місцевих органів влади щодо цих питань.

Орієнтований обсяг фінансування (у разі потреби) - за рахунок коштів, виділених на фінансування виконавців заходу Програми

Термін виконання: 2010 - 2011

Очікуваний результат: забезпечення конкурентних переваг, підтримки і захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на зовнішньому ринку, зростання економічного потенціалу прикордонних територій.

Виконавці

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації спільно з Мінекономіки та Мінагрополітики

V. Розгляд та надання можливих преференцій для забезпечення інвестиційно-привабливого клімату на територіях області

Зміст заходу 5.1 Підготовка та організація внесення змін до податкового законодавства щодо надання пільг та відміни оподаткування з ввізного податку на додану вартість іноземним інвесторам при заведенні інвестицій до України (внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість").

Орієнтований обсяг фінансування (у разі потреби) - за рахунок коштів, виділених на фінансування виконавців заходу Програми

Термін виконання: 2010 - 2011

Очікуваний результат: активізація інвестиційної діяльності.

Виконавці

Головне управління економіки облдержадміністрації спільно з Міністерством економіки України

Зміст заходу 5.2 Інвентаризація нормативно-правових актів, що регулюють питання земельних відносин та умови здійснення господарської діяльності на місцевому рівні для територіальних громад.

Орієнтований обсяг фінансування (у разі потреби) - за рахунок коштів, виділених на фінансування виконавців заходу Програми

Термін виконання: постійно

Очікуваний результат: реєстр регулювань в сфері земельних відносин, рекомендації з покращання регулювань.

Виконавці

Головне управління економіки облдержадміністрації, Держкомзем Луганської області, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та райдержадміністрації

Зміст заходу 5.3 Внесення на розгляд органів місцевого самоврядування пропозицій щодо надання у межах чинного законодавства пільг тим суб'єктам підприємництва, які реалізовують перспективні інвестиційні проекти, визначених пріоритетними для залучення інвестицій.

Орієнтований обсяг фінансування (у разі потреби) - за рахунок коштів, виділених на фінансування виконавців заходу Програми

Термін виконання: постійно

Очікуваний результат: створення умов для реалізації конкретних проектів.

Виконавці

Головне управління економіки облдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та райдержадміністрації

VI. Підвищення конкурентоспроможності продукції

Зміст заходу 6.1 Формування бази даних експортного потенціалу області.

Орієнтований обсяг фінансування (у разі потреби) - за рахунок коштів, виділених на фінансування виконавців заходу Програми

Термін виконання: 2010 - 2015

Очікуваний результат: надання підтримки товаровиробникам в просуванні продукції на зарубіжні ринки, збільшення обсягів зовнішньої торгівлі, забезпечення стабільності торгових відносин.

Виконавці

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації

Зміст заходу 6.2 Участь у міжнародних виставкових заходах.

Орієнтований обсяг фінансування тис. грн. (у разі потреби) - обласний бюджет 2011 - 260,1; 2012 - 280,0; 2013 - 297,0; 2014 - 300,0; 2015 - 320,0

Термін виконання: 2011 - 2015

Очікуваний результат: встановлення міжнародних ділових контактів, партнерських відносин, пошук нових ринків збуту продукції і залучення інвестицій, представлення досягнень луганських товаровиробників у розробці і виробництві конкурентноздатної продукції.

Виконавці

Головне управління економіки, управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, ОКП "РАСІ"

Зміст заходу 6.3 Сприяння виділенню державних дотацій на технічне переоснащення шахт.

Орієнтований обсяг фінансування - визначається при формуванні державного бюджету на наступний рік

Термін виконання: постійно

Очікуваний результат: поліпшення технічного та фінансового стану вугледобувних підприємств та забезпечення розвитку потенційно привабливих підприємств.

Виконавці

Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації спільно з Мінфіном та Мінекономіки.

Зміст заходу 6.4 Створення оптового ринку сільськогосподарської продукції.

Орієнтований обсяг фінансування (у разі потреби) - обсяг визначається щорічно під час затвердження бюджету та Програми соціально-економічного розвитку на відповідний період

Термін виконання: 2010 - 2011

Очікуваний результат: збільшення обсягів виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції.

Виконавці

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації спільно з Міністерство аграрної політики України.

Зміст заходу 6.5 Здешевлення вартості кредитів, залучених в агропромисловий комплекс, в тому числі для придбання сільськогосподарської техніки і обладнання вітчизняного та іноземного виробництва.

Орієнтований обсяг фінансування (у разі потреби) - обсяг визначається щорічно під час затвердження бюджету

Термін виконання: 2010 - 2011

Очікуваний результат: збільшення обсягів виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції.

Виконавці

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації спільно з Міністерство аграрної політики України.

Зміст заходу 6.6 Часткову компенсацію вартості використаної та оплаченої електроенергії для поливу сільськогосподарських культур на зрошуваних землях.

Орієнтований обсяг фінансування (у разі потреби) - обсяг визначається щорічно під час затвердження бюджету

Термін виконання: 2010 - 2011

Очікуваний результат: збільшення обсягів виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції.

Виконавці

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації спільно з Міністерство аграрної політики України.

Зміст заходу 6.7 Розробка техніко-економічного обґрунтування по створенню овочесховищ.

Орієнтований обсяг фінансування (у разі потреби) - за рахунок коштів, виділених на фінансування виконавців заходу Програми

Термін виконання: 2010 - 2011

Очікуваний результат: збільшення обсягів виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції.

Виконавці

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації спільно з Міністерство аграрної політики України.

Зміст заходу 6.8 Будівництво елеваторів.

Орієнтований обсяг фінансування (у разі потреби) - визначається при формуванні державного бюджету на наступний рік

Термін виконання: 2011 - 2015

Очікуваний результат: збільшення обсягів реалізації зернової продукції, за рахунок появи нових площ для зберігання зерна, яке значним чином впливатиме безпосередньо на ціну вищезазначеної продукції.

Виконавці

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації спільно з Міністерство аграрної політики України.

Зміст заходу 6.9 Створення селекційно-генетичної піраміди, ферм із відгодівлі в свинарстві.

Орієнтований обсяг фінансування (у разі потреби) - визначається при формуванні державного бюджету на наступний рік

Термін виконання: 2011 - 2015

Очікуваний результат: покращання використання генетичного потенціалу порід, типів і ліній свиней, що в значній мірі відіб'ється на підвищення показників системи виробництва свинини в Україні.

Виконавці

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації спільно з Міністерство аграрної політики України.

Зміст заходу 6.10 Будівництво крупнотоварних молочних ферм.

Орієнтований обсяг фінансування (у разі потреби) - визначається при формуванні державного бюджету на наступний рік

Термін виконання: 2011 - 2015

Очікуваний результат: нарощування потенціалу та підвищення ефективності молочної промисловості та її якості у сільському господарстві.

Виконавці

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації спільно з Міністерство аграрної політики України.

Зміст заходу 6.11 Реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків із застосування енергозберігаючих технологій і обладнання.

Орієнтований обсяг фінансування (у разі потреби) - визначається при формуванні державного бюджету на наступний рік

Термін виконання: 2010 - 2014

Очікуваний результат: розвиток об'єктів житлово-комунального господарства, з метою зменшення ресурсоспоживання та дотримання екологічних нормативів і норм протипожежного захисту.

Виконавці

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Зміст заходу 6.12 Реконструкція централізованих систем водопостачання і водовідведення з використанням енергоощадного обладнання та технологій.

Орієнтований обсяг фінансування (у разі потреби) - визначається при формуванні державного бюджету на наступний рік

Термін виконання: 2010 - 2014

Очікуваний результат: розвиток об'єктів житлово-комунального господарства, з метою зменшення ресурсоспоживання та дотримання належних нормативів.

Виконавці

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Зміст заходу 6.13 Енергозбереження, розвиток та реконструкція систем теплопостачання.

Орієнтований обсяг фінансування (у разі потреби) - визначається при формуванні державного бюджету на наступний рік

Термін виконання: 2010 - 2014

Очікуваний результат: розвиток об'єктів житлово-комунального господарства з метою зменшення ресурсоспоживання.

Виконавці

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Зміст заходу 6.14 Енергозбереження, розвиток міського електричного транспорту.

Орієнтований обсяг фінансування (у разі потреби) - визначається при формуванні державного бюджету на наступний рік

Термін виконання: 2010 - 2014

Очікуваний результат: розвиток об'єктів житлово-комунального господарства з метою зменшення ресурсоспоживання.

Виконавці

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Зміст заходу 6.15 Розроблення та реалізація пілотних (інноваційних) проектів у житлово-комунальному господарстві, спрямованих на вдосконалення системи управління житловим фондом, зменшення технологічних витрат і втрат ресурсів, впровадження прогресивних технологій.

Орієнтований обсяг фінансування (у разі потреби) - визначається при формуванні державного бюджету на наступний рік

Термін виконання: 2010 - 2014

Очікуваний результат: створення сприятливих умов для залучення бюджетних та позабюджетних коштів, а також інших інвестиційних ресурсів у розвиток житлово-комунального господарства та комунальної інфраструктури.

Виконавці

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Зміст заходу 6.16 Надання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів з технічного переоснащення та капітального ремонту житлових будинків, в яких утворюються нові або вже функціонують об'єднання співвласників багатоквартирних будинків.

Орієнтований обсяг фінансування (у разі потреби) - визначається при формуванні державного бюджету на наступний рік

Термін виконання: 2010 - 2014

Очікуваний результат: забезпечення реалізації державної політики щодо регіонального розвитку та підтримки проектів житлово-комунального господарства.

Виконавці

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

VII. Ресурсне забезпечення Програми

Забезпечення заходів щодо реалізації Програми передбачається за рахунок: коштів державного, обласного та місцевого бюджетів, власних коштів, зацікавлених підприємств і організацій області, кредитів банків, коштів іноземних інвесторів, інших джерел.

Таблиця 3

Прогнози щодо фінансування регіональної програми

Джерела фінансування, у тому числі

Обсяги фінансових ресурсів, млн. грн.

разом

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

державний бюджет

9336,40

1923,80

2044,40

1616,46

1639,45

1148,61

887,92

місцеві бюджети

106,21

2,20

31,15

28,12

23,72

21,00

0,00

кошти з приватних джерел

32778,21

5269,05

4472,77

4329,18

3579,41

6189,49

72,49

кошти обласного бюджету

11,55

9,90

0,30

0,32

0,33

0,34

0,36

кошти інших джерел

113,95

6,10

104,91

0,98

0,98

0,98

0,00

Загальний обсяг ресурсів

42346,31

7211,05

6653,53

5975,06

5243,89

7360,42

960,77

VIII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням Програми і координація дій між виконавцями Програми щодо виконання основних заходів Програми покладається на Головне управління економіки обласної державної адміністрації.

Виконавці заходів Програми щоквартально, до 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом, інформують Головне управління економіки облдержадміністрації про хід їх виконання.

Головне управління економіки облдержадміністрації щоквартально, до 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, інформує керівництво облдержадміністрації про хід та результати виконання Програми.

IX. Розрахунок очікуваних результатів

Критеріями досягнення Програми є:

• збільшення обсягів інвестицій в основний капітал не менше 12 - 14 відс. на рік;

• збільшення обсягів прямих іноземних інвестицій не менше 5 - 10 відс. на рік;

• впровадження ефективних інвестиційних проектів у пріоритетних напрямках розвитку економіки.

Таблиця 4

Прогнозовані показники обсягів інвестицій в основний капітал по роках

Показник

Одиниця виміру

2011 прогноз

2012 прогноз

2013 прогноз

2014 прогноз

2015 прогноз

Інвестиції в основний капітал

млн. грн.

6529,0

8099,0

9699,0

10749,0

12146,00

до попереднього року у фактичних цінах

%

130,6

124,0

119,7

110,8

113,0

Таблиця 5

Прогнозовані показники обсягів залучених іноземних інвестицій по роках

Прогнозований період (рік)

Сукупний капітал нерезидента
млн. дол. США

Темп росту до попереднього року, %

Капітал нерезидентів, млн. дол. США

Темп росту до попереднього року, %

2011

681,5

110,1

62,5

152,1

2012

754,7

110,7

73,2

117,1

2013

849,3

112,5

94,6

129,2

2014

965,3

113,7

116,0

122,6

2015

1102,7

114,2

137,4

118,4

 

Додаток 1
до Програми

Перелік
регіональних стратегічно важливих для економіки інвестиційних проектів (по Луганській області)

млн. грн.

N
п/п

Назва проекту

Стан реалізації

Джерело фінансування

Вартість проекту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

загальна

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Вугільна промисловість

1.

Шахта "Горська" ДП "Первомайськвугілля" - Інвестиційна програма модернізації і технічного переоснащення шахти "Горська" державного підприємства "Первомайськвугілля"

2010 - 2015 рр.

державні

320,20

148,20

7,00

9,50

58,2

92,3

5,20

2.

Будівництво нової шахти "Новосвітлівська"

2012 - 2015 рр.

державні

382,00

0

0

2

100

100

180

3.

Реалізація програми створення нових робочих місць на територіях, де закриті вугільні підприємства

2010 - 2013 рр.

державні

650,20

122,00

227,50

182,00

118,96

-

-

4.

Завершення будівництва шахти "Ніканор-Нова" ДП "Луганськвугілля"

2010 - 2015 рр.

державні

399,7

20,3

27,8

50,4

103,6

147,7

49,9

Модернізація та технічне переоснащення державних вугледобувних підприємств/шахт (найбільш привабливих для приватизації)

5.

ДП "Луганськвугілля"

 

приватні

 

 

 

 

 

 

 

- ш/у "Луганське"

2010 - 2012 рр.

 

335,222

111,74

111,74

111,74

 

 

 

- ш. "Вергелівська"

2010 - 2013 рр.

 

237,315

59,32

59,32

59,32

59,32

 

 

6.

ДП "Первомайськвугілля"

 

приватні

 

 

 

 

 

 

 

- ш. "Горська"

2010 рік.

 

158,76

158,76

 

 

 

 

 

7.

ВАТ "Лисичанськвугілля"

 

приватні

 

 

 

 

 

 

 

- ш. ім. Д. Ф. Мельникова

2010 - 2015 рр.

 

1647

1647

 

 

 

 

 

8.

ДП "Антрацит"

 

приватні

 

 

 

 

 

 

 

- ш. "Партизанська"

2010 - 2015 рр.

 

434,947

72,49

72,49

72,49

72,49

72,49

72,49

- ш. "Комсомольська"

2010 - 2013 рр.

 

806,172

201,543

201,543

201,543

201,543

 

 

9.

ДП "Ровенькиантрацит"

 

приватні

 

 

 

 

 

 

 

- ш. ім. Дзержинського

2010 рік.

 

19,844

19,844

 

 

 

 

 

- ш. ім. Космонавтів

2010 - 2014 рр.

 

85,042

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

 

- ш. ім. Фрунзе

2010 - 2011 рр.

 

135,544

67,77

67,77

 

 

 

 

- ш. ім. Вахрушева

2010 - 2013 рр.

 

116,243

29,06

29,06

29,06

29,06

 

 

10.

ДП "Свердловантрацит"

 

приватні

 

 

 

 

 

 

 

- ш. "Довжанська-Капітальна"

2011 рік.

 

127,13

-

127,13

 

 

 

 

- ш. "Червоний партизан"

2010 - 2011 рр.

 

61,388

30,69

30,69

 

 

 

 

Вугледобувні підприємства/шахти що можуть мати перспективу розвитку

11.

ДП "Луганськвугілля"

 

державні та приватні

 

 

 

 

 

 

 

- ш. "Лутугинська"

2010 - 2011 рр.

 

152,431

76,21

76,21

 

 

 

 

- ш. ім. XIX з'їзду КПРС

2010 - 2014 рр.

 

201,51

40,30

40,30

40,30

40,30

40,30

 

- ш. "Черкаська"

2010 - 2012 рр.

 

172,918

57,63

57,63

57,63

 

 

 

- ш. ім. Артема

2010 - 2013 рр.

 

460,971

115,24

115,24

115,24

115,24

 

 

12.

ДП "Первомайськвугілля"

 

державні та приватні

 

 

 

 

 

 

 

- ш. Первомайська

2010 - 2012 рр.

 

70,778

23,59

23,59

23,59

 

 

 

- ш. Карбоніт

2010 - 2012 рр.

 

133,644

44,54

44,54

44,54

 

 

 

- ш. "Золоте"

2010 - 2013 рр.

 

104,398

26,09

26,09

26,09

26,09

 

 

- ш. "Тошківська"

2010 - 2013 рр.

 

108,486

27,12

27,12

27,12

27,12

 

 

- ш. "Ломоватська"

2010 рік

 

38,869

38,869

 

 

 

 

 

13.

ВАТ "Лисичанськвугілля"

 

державні та приватні

 

 

 

 

 

 

 

- ш. "Привільнянська"

2010 - 2015 рр.

 

421,205

70,20

70,20

70,20

70,20

70,20

70,20

- ш. "Новодружівська"

2010 - 2011 рр.

 

29,674

14,83

14,83

 

 

 

 

- ш. ім. Г. Г. Капустіна

2010 - 2011 рр.

 

93,883

46,94

46,94

 

 

 

 

14.

ДП "Донбасантрацит"

 

державні та приватні

 

 

 

 

 

 

 

- ш. "Краснолуцька"

2010 - 2014 рр.

 

84,675

16,93

16,93

16,93

16,93

16,93

 

- ш. ім. газети "Ізвєстія"

2010 - 2013 рр.

 

264,5

66,12

66,12

66,12

66,12

 

 

- ш. "Княгинівська"

2010 рік.

 

67,99

67,99

 

 

 

 

 

- ш. "Міусинська"

2010 - 2013 рр.

 

470,245

117,56

117,56

117,56

117,56

 

 

- ш. "Новопавлівська"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ш. "Краснокутська"

2010 - 2011 рр.

 

185,713

92,85

92,85

 

 

 

 

15.

ДП "Ровенькиантрацит"

 

державні та приватні

 

 

 

 

 

 

 

- ш/у "Ровеньківське"

2010 - 2015 рр.

 

289,828

48,30

48,30

48,30

48,30

48,30

48,30

16.

ДП "Свердловантрацит"

 

державні та приватні

 

 

 

 

 

 

 

- ш. "Центроспілка"

2010 - 2015 рр.

 

74,663

12,44

12,44

12,44

12,44

12,44

12,44

Переробна промисловість

17.

ВАТ "Алчевський металургійний комбінат" Інвестиційна програма реконструкції і модернізації діючого виробництва на підприємстві

2004 - 2014 рр.

приватні

23757,6

1300,00

3058,2

3140,2

3200,0

2100,0

-

18.

ЗАО "ЛИНІК" - Модернізація Лисичанського нафто-переробного заводу

2010 - 2014 рр.

приватні

4856,00

856,00

-

-

-

4000,00

-

19.

ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот" - Проект відновлення роботи виробництва поліетилену високого тиску потужністю 110 тис. т на рік на промисловому майданчику ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот" з використанням біопоновлюваної сировини регіонального походження

2010 - 2012 рр.

приватні

2093,50

697,83

697,83

697,83

-

-

-

Житлово-комунальне господарство, водо забезпечення

20.

ТОВ "Луганськвода" - Пілотний проект з поліпшення централізованого водопостачання і водовідведення населених пунктів південної частини Луганської області

2010 - 2011 рр.

державні та приватні

500,00

53,50

446,5

-

-

-

-

21.

Енергозбереження, розвиток та реконструкція систем теплопостачання

2010 - 2014 рр.

державні інші джерела

163,71

10.61

78,3

34,92

21,60

18,27

-

22.

Інвестиційний проект у галузі теплоенергетиці "Теплий Будинок"

2010 - 2020 рр.

державні та приватні

288

41,6

41,6

41,6

41,6

41,6

41,6

23.

Програма енергозбереження у теплоенергетиці "БІОТЕРМО"

2010 - 2015 рр. проектна документація

державні

138,70

-

5,25

7,97

2,22

10,76

112,50

24.

Завершення будівництва недобудованих житлових будинків

2010 - 2014 рр.

державні

402,25

55,10

74,54

117,00

136,14

19,60

-

25.

Надання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів з технічного переоснащення та капітального ремонту житлових будинків.

2010 - 2014 рр.

державні та інші джерела

228,9

9,0

52,0

56,0

56,0

55,9

-

26.

Енергозбереження, розвиток міського електричного транспорту

2010 - 2014 рр.

державні та інші джерела

58,8

0

13,3

16,6

16,6

12,3

-

Екологія, розвиток людського потенціалу

27.

Проект ПРООН "Програма стійкого розвитку Луганської області" (будівництво та функціонування системи збору біогазу)

2010 - 2011

інші джерела

104

-

104

-

-

-

-

28.

Проект оснащення високоспеціалізованих обласних медичних закладів сучасним медичним обладнанням

2010 - 2012 рр.

державні

224,9

76,2

75,0

73,7

-

-

-

29.

Будівництво операційно-реанімаційного блоку і експрес-лабораторії Луганського обласного клінічного онкологічного диспансеру

2011 - 2012 рр.

державні

24,0

8,0

6,0

10,0

-

-

-

30.

Залучення товарного кредиту під державну гарантію для одержання сучасного медичного обладнання

2010 - 2012 рр.

державні

223,7

75,0

75,0

73,7

-

-

-

31.

Проект завершення будівництва Слов'яносербської обласної туберкульозної лікарні

2010 - 2012 рр.

державні

48,11

32,60

15,51

-

-

-

-

32.

ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду"

2010 - 2014

державні та приватні

6,995

6,995

Обсяги фінансування очікуються після підписання угоди с ПРООН

Розвиток інфраструктури. Розбудова та модернізація транспортної інфраструктури

33.

Реконструкція ЛОКП "Міжнародний аеропорт Луганськ"

2007 - 2011 рр.

державні

46,84

8,00

-

-

-

-

-

34.

Будівництво, реконструкція, ремонт транспортного коридору М-04 Знам'янка - Луганськ - Ізварине на ділянці Луганськ - Дебальцеве протяжністю 101,8 км

2010 - 2015 рр.

державні

2451,40

317,45

179,62

332,63

572,50

631,50

417,68

35.

Реконструкція автошляху Свердловськ - КПП "Червонопартизанськ" Т1311 (км 5+200-16+000)

2011 рік

державні

162,00

-

162,00

-

-

-

-

36.

Реконструкція автошляху Антрацит - Дякове - КПП "Дубравка" О130101 (км 25+000+34+795)

2011 рік

державні

146,92

-

146,92

-

-

-

-

37.

Відкриття залізничного пункту пропуску Мілове - Чорткове Включити до державної цільової правоохоронної програми "Облаштування та реконструкція державного кордону" на період до 2015 року

2010 - 2011 рр.

державні

5,50

-

3,0

2,5

-

-

-

38.

Відкриття міждержавного пункту пропуску автомобільного сполучення Мілове - Чорткове

2010 - 2012 рр.

державні

5,00

3,16

0,92

0,92

-

-

-

39.

Відкриття міждержавного пункту пропуску для залізничного сполучення Вільхове (Україна) - роз'їзд Кар'єр 122 км (РФ)
Включити до державної цільової правоохоронної програми "Облаштування та реконструкція державного кордону" на період до 2015 року

2012 рік

державні

6,50

-

-

6,5

-

-

-

40.

Відкриття міждержавного пункту пропуску для автомобільного сполучення Герасимівка (Україна) - Можаївка (РФ)
Включити до державної цільової правоохоронної програми "Облаштування та реконструкція державного кордону" на період до 2015 року

2010 - 2012 рр.

державні

6,50

-

-

6,5

-

-

-

41.

Будівництво міжнародного пункту пропуску автомобільного сполучення Дьякове-Куйбишеве

2010 - 2012 рр.

державні

6,78

2,26

2,26

2,26

-

-

-

42.

Будівництво міжнародного пункту пропуску автомобільного сполучення Красна Талівка - Волошине

2010 - 2012 рр.

державні

6,50

2,16

2,17

2,17

-

-

-

43.

Будівництво міжнародного пункту пропуску автомобільного сполучення Танюшівка - Ровеньки

2010 - 2011 рр.

державні

5,00

2,00

3,00

-

-

-

-

44.

Будівництво міжнародного пункту пропуску автомобільного сполучення Червонопартизанськ - Гукове

2010 - 2011 рр.

державні

8,96

4,65

4,31

-

-

-

-

45.

Будівництво міжнародного пункту пропуску автомобільного сполучення Дьоміно - Олександрівка - Валуйки

2010 - 2011 рр.

державні

4,50

0,12

4,38

-

-

-

-

46.

Реконструкція ділянки автодороги М-03 "Київ - Харків - Довжанський" на підходах до пп. "Довжанський" (км 874+300 - км 867+000)

2010 рік

державні

1,14

1,14

-

-

-

-

-

47.

Реконструкція ділянки автодороги Р-22 КПП "Красна Талівка" - Луганськ на підходах до пп. "Красна Талівка" (км 0+000 - км 3+500)

2010 рік

державні

1,85

1,85

-

-

-

-

-

48.

Ремонт шляхопроводу між пунктами пропуску Червонопартизанськ - Гукове

2010 рік

державні

0,30

0,30

-

-

-

-

-

 

Додаток 2
до Програми

Ресурсне забезпечення регіональної цільової програми "Луганщина інвестиційна 2011 - 2015 роки"

N
п/п

Назва проекту

Стан реалізації

Джерело фінансування

Вартість проекту (млн. грн.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

загальна

2010

2011

2012

2013

2014

2015

 

Формування привабливого інвестиційного іміджу регіону

1.

ЗАХІД 1.6 Проведення обласного форуму "Влада і бізнес - партнери"

2011 - 2015 рр.

обласний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

0,15

0,00

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

 

у тому числі кошти:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обласного бюджету

 

 

0,15

0,00

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

2.

ЗАХІД 1.7 Створити і супроводжувати інформаційний інтернет-портал, присвячений інвестиційному потенціалу

2011 - 2015 рр.

обласний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

0,05

0,00

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

 

у тому числі кошти:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обласного бюджету

 

 

0,05

0,00

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

 

Формування ефективної системи інфраструктури інвестиційного ринку області

3.

ЗАХІД 2.3 Забезпечення функціонування дозвільних центрів з видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності

2011 - 2012 рр.

обласний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

0,18

0,09

0,09

0,00

0,00

0,00

0,00

 

у тому числі кошти:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет

 

 

0,18

0,09

0,09

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Розвиток інноваційно-інвестиційних процесів у регіоні

4.

ЗАХІД 3.7 Надання фінансової підтримки суб'єктів підприємницької діяльності на реалізацію інвестиційних проектів за пріоритетними для області напрямами на поворотній основі

2011 - 2015 рр.

обласний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

9,00

9,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

у тому числі кошти:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обласного бюджету

 

 

9,00

9,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Підвищення конкурентоспроможності продукції, яка орієнтована на експорт

5.

ЗАХІД 6.2 Брати участь зі стендом Луганської області у міжнародних виставкових заходах

2011 - 2015 рр.

обласний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

1,45

0,00

0,26

0,28

0,29

0,30

0,32

 

у тому числі кошти:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обласного бюджету

 

 

1,45

0,00

0,26

0,28

0,29

0,30

0,32

 

Загальний обсяг ресурсів

 

 

10,68

9,09

0,36

0,29

0,30

0,34

0,33

 

у тому числі

 

 

 

 

обласний бюджет

 

 

10,65

9,00

0,30

0,32

0,33

0,34

0,36

 

місцеві (міст обласного значення) та районні бюджети

 

 

0,18

0,09

0,09

0,00

0,00

0,00

0,00

Перелік перспективних проектів до цільової регіональної програми "Луганщина інвестиційна. 2010 - 2015 роки"

Вугільна промисловість

6.

Шахта "Горська"

2010 - 2015 рр.

державні

320,00

148,20

7,00

9,50

58,20

92,30

5,20

 

Всього з держбюджету:

320,00

148,20

7,00

9,50

58,20

92,30

5,20

7.

Будівництво нової шахти "Новосвітлівська"

2012 - 2015 рр.

державні

382,00

0,00

0,00

2,00

100,00

100,00

180,00

 

Всього з держбюджету:

382,00

0,00

0,00

2,00

100,00

100,00

180,00

8.

Реалізація програми створення нових робочих місць на територіях, де закриті вугільні підприємства

2010 - 2013 рр.

державні

650,20

122,00

227,50

182,00

118,96

0,00

0,00

 

Всього з держбюджету:

650,20

122,00

227,50

182,00

118,96

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього по розділу з держбюджету:

1352,20

270,20

234,50

193,50

277,16

192,30

185,20

Модернізація та технічне переоснащення державних вугледобувних підприємств/шахт (найбільш привабливих для приватизації)

9

ДП "Луганськвугілля"

 

приватні

572,54

171,06

171,06

171,06

59,32

0,00

0,00

 

- ш/у "Луганське"

2010 - 2012 рр.

335,22

111,74

111,74

111,74

0,00

0,00

0,00

 

- ш. "Вергелівська"

2010 - 2013 рр.

237,32

59,32

59,32

59,32

59,32

0,00

0,00

10

ДП "Первомайськвугілля"

 

приватні

158,76

158,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

- ш. "Горська"

2010 рік.

158,76

158,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

ВАТ "Лисичанськвугілля"

 

приватні

1647,00

1647,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

- ш. ім. Д. Ф. Мельникова

2010 - 2015 рр.

1647,00

1647,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

ДП "Антрацит"

 

приватні

1241,12

274,03

274,03

274,03

274,03

72,49

72,49

 

- ш. "Партизанська"

2010 - 2015 рр.

434,95

72,49

72,49

72,49

72,49

72,49

72,49

 

ш. "Комсомольська"

2010 - 2013 рр.

806,17

201,54

201,54

201,54

201,54

 

 

13

ДП "Ровенькиантрацит"

 

приватні

356,67

133,67

113,83

46,06

46,06

17,00

0,00

 

- ш. ім. Дзержинського

2010 рік.

19,84

19,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

- ш. ім. Космонавтів

2010 - 2014 рр.

85,04

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

0,00

 

- ш. ім. Фрунзе

2010 - 2011 рр.

135,54

67,77

67,77

0,00

0,00

0,00

0,00

 

- ш. ім. Вахрушева

2010 - 2013 рр.

116,24

29,06

29,06

29,06

29,06

0,00

0,00

14

ДП "Свердловантрацит"

 

приватні

188,52

30,69

157,82

0,00

0,00

0,00

0,00

 

- ш."Довжанська-Капітальна"

2011 рік.

127,13

0,00

127,13

0,00

0,00

0,00

0,00

 

- ш."Червоний партизан"

2010 - 2011 рр.

61,39

30,69

30,69

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Всього по розділу (приватні кошти):

4164,61

2415,22

716,74

491,15

379,41

89,49

72,49

Вугледобувні підприємства/шахти що можуть мати перспективу розвитку

15

ДП "Луганськвугілля"

 

державні

987,83

289,38

289,38

213,17

155,54

40,3

0,00

 

- ш. "Лутугинське"

2010 - 2011 рр.

152,431

76,21

76,21

0,00

0,00

0,00

0,00

 

- ш. ім. XIX з'їзду КПРС

2010 - 2014 рр.

201,51

40,3

40,3

40,3

40,3

40,3

0,00

 

- ш. "Черкаська"

2010 - 2012 рр.

172,918

57,63

57,63

57,63

0,00

0,00

0,00

 

- ш. ім. Артема

2010 - 2013 рр.

460,971

115,24

115,24

115,24

115,24

0,00

0,00

16

ДП "Первомайськвугілля"

 

державні

456,175

160,209

121,34

121,34

53,21

0,00

0,00

 

- ш. Первомайська

2010 - 2012 рр.

70,778

23,59

23,59

23,59

0,00

0,00

0,00

 

- ш. Карбоніт

2010 - 2012 рр.

133,644

44,54

44,54

44,54

0,00

0,00

0,00

 

- ш. "Золоте"

2010 - 2013 рр.

104,398

26,09

26,09

26,09

26,09

0,00

0,00

 

- ш. "Тошківська"

2010 - 2013 рр.

108,486

27,12

27,12

27,12

27,12

0,00

0,00

 

- ш. "Ломоватська"

2010 рік.

38,869

38,869

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

ВАТ "Лисичанськвугілля"

 

державні

544,762

131,97

131,97

70,2

70,2

70,2

70,2

 

- ш. "Привільнянська"

2010 - 2015 рр.

421,205

70,2

70,2

70,2

70,2

70,2

70,2

 

- ш. "Новодружівська"

2010 - 2011 рр.

29,674

14,83

14,83

0,00

0,00

0,00

0,00

 

- ш. ім. Г. Г. Капустіна

2010 - 2011 рр.

93,883

46,94

46,94

0,00

0,00

0,00

0,00

18

ДП "Донбасантрацит"

 

державні

1073,123

361,45

293,46

200,61

200,61

16,93

0,0

 

- ш. "Краснолуцька"

2010 - 2014 рр.

84,675

16,93

16,93

16,93

16,93

16,93

0,00

 

- ш. ім. газети "Ізвєстія"

2010 - 2013 рр.

264,5

66,12

66,12

66,12

66,12

0,00

0,00

 

- ш. "Княгинівська"

2010 рік.

67,99

67,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

- ш. "Міусинська"

2010 - 2013 рр.

470,245

117,56

117,56

117,56

117,56

0,00

0,00

 

- ш. "Новопавлівська"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ш. "Краснокутська"

2010 - 2011 рр.

185,713

92,85

92,85

0,00

0,00

0,00

0,00

19

ДП "Ровенькиантрацит"

 

державні

289,83

48,30

48,30

48,30

48,30

48,30

48,30

 

- ш/у "Ровеньківське"

2010 - 2015 рр.

289,83

48,30

48,30

48,30

48,30

48,30

48,30

20

ДП "Свердловантрацит"

 

державні

74,66

12,44

12,44

12,44

12,44

12,44

12,44

 

- ш. "Центроспілка"

2010 - 2015 рр.

74,66

12,44

12,44

12,44

12,44

12,44

12,44

 

Всього по розділу з держбюджету:

3426,38

1003,75

896,89

666,06

540,30

188,17

130,94

Переробна промисловість

21

ВАТ "Алчевський металургійний комбінат" Інвестиційна програма реконструкції і модернізації діючого виробництва на підприємстві

2004 - 2014 рр.

приватні

23757,60

1300,00

3 058,2

3140,2

3200,00

2100,0

0,00

22

ЗАО "ЛИНІК" - Модернізація Лисичанського нафтопереробного заводу

2010 - 2014 рр.

приватні

4856,00

856,00

0,00

0,00

0,00

4000,00

0,00

23

ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот" - Проект відновлення роботи виробництва поліетилену високого тиску потужністю 110 тис. т на рік на промисловому майданчику ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот" з використанням біопоновлюваної сировини регіонального походження

2010 - 2012 рр.

приватні

2093,50

697,83

697,83

697,83

0,00

0,00

0,00

 

Всього по розділу (приватні кошти):

28613,6

2853,83

3756,03

3838,03

3200

6100,00

0,00

Житлово-комунальне господарство, водо забезпечення

24

Енергозбереження, розвиток та реконструкція систем теплопостачання

2010 - 2014 рр.

державні інші джерела

163,71

10,61

78,30

34,92

21,60

18,27

0,00

 

Всього з держбюджету:

119,15

8,76

60,28

23,39

14,47

12,24

0,00

 

Всього з місцевих бюджетів:

44,56

1,85

18,02

11,53

7,13

6,03

0,00

25

Інвестиційний проект у галузі теплоенергетиці "Теплий Будинок"

2010 - 2020 рр.

державні

288,00

41,60

41,60

41,60

41,60

41,60

41,60

 

Всього з держбюджету:

288,00

41,60

41,60

41,60

41,60

41,60

41,60

26

Програма енергозбереження у теплоенергетиці "БІОТЕРМО"

2010 - 2015 рр. проектна документація

державні

138,70

0,00

5,25

7,97

2,22

10,76

112,50

 

Всього з держбюджету:

138,70

0,00

5,25

7,97

2,22

10,76

112,50

24.

Завершення будівництва недобудованих житлових будинків

2010 - 2014 рр.

державні

402,25

55,10

74,54

117,00

136,14

19,60

0,00

 

Всього з держбюджету:

402,25

55,10

74,54

117,00

136,14

19,60

0,00

25

Надання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів з технічного переоснащення та капітального ремонту житлових будинків.

2010 - 2014 рр.

державні та інші джерела

228,90

9,00

52,00

56,00

56,00

55,90

0,00

 

Всього з держбюджету:

184,60

8,60

41,60

44,80

44,80

44,80

0,00

 

Всього з місцевих бюджетів:

40,49

0,35

9,49

10,22

10,22

10,22

0,00

 

Всього з інших джерел

3,85

0,00

0,91

0,98

0,98

0,98

0,00

26

Енергозбереження, розвиток міського електричного транспорту

2010 - 2014 рр.

державні та інші джерела

58,80

0,00

13,30

16,60

16,60

12,30

0,00

 

Всього з держбюджету:

37,82

0,00

9,65

10,26

10,26

7,64

0,00

 

Всього з місцевих бюджетів:

21,16

0,00

3,64

6,37

6,37

4,75

0,00

 

Всього по розділу з держбюджету:

1170,52

114,06

232,92

245,02

249,49

136,64

154,10

 

Всього по розділу з місцевих бюджетів:

106,21

2,20

31,15

28,12

23,72

21,00

0,00

 

Всього по розділу (інші джерела):

3,85

0,00

0,91

0,98

0,98

0,98

0,00

Екологія, розвиток людського потенціалу

27

Проект ПРООН "Програма стійкого розвитку Луганської області" (будівництво та функціонування системи збору біогазу)

2010 - 2011

інші джерела

104,00

0,00

104,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Всього з інших джерел:

104,00

0,00

104,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

Проект оснащення високоспеціалізованих обласних медичних закладів сучасним медичним обладнанням

2010 - 2012 рр.

державні

224,90

76,20

75,00

73,70

0,00

0,00

0,00

 

Всього з держбюджету:

224,90

76,20

75,00

74,70

0,00

0,00

0,00

29

Будівництво операційно-реанімаційного блоку і експрес-лабораторії Луганського обласного клінічного онкологічного диспансеру

2011 - 2012 рр.

державні

24,00

8,00

6,00

10,00

0,00

0,00

0,00

 

Всього з держбюджету:

24,00

8,00

6,00

10,00

0,00

0,00

0,00

30

Залучення товарного кредиту під державну гарантію для одержання сучасного медичного обладнання

2010 - 2012 рр.

державні

223,70

75,00

75,00

73,70

0,00

0,00

0,00

 

Всього з держбюджету:

223,70

75,00

75,00

73,70

0,00

0,00

0,00

31

Проект завершення будівництва Слав'яносербської обласної туберкульозної лікарні

2010 - 2012 рр.

державні

48,11

32,60

15,51

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Всього з держбюджету:

48,11

32,60

15,51

0,00

0,00

0,00

0,00

32

ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду"

2010 - 2014

державні та інші джерела

7,00

7,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Всього з обласного бюджету:

0,90

0,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Всього інших джерел:

6,095

6,095

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Всього по розділу з держбюджету:

521,61

192,70

171,51

158,40

0,00

0,00

0,00

 

Всього з обласного бюджету:

0,90

0,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Всього по розділу з інших джерел:

110,10

6,10

104,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Розвиток інфраструктури. Розбудова та модернізація транспортної інфраструктури

33

Реконструкція ЛОКП "Міжнародний аеропорт Луганськ"

2007 - 2011 рр.

державні

46,84

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Всього з держбюджету:

46,84

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34

Будівництво, реконструкція, ремонт транспортного коридору М-04 Знам'янка - Луганськ - Ізварине на ділянці Луганськ - Дебальцеве протяжністю 101,8 км

2010 - 2015 рр.

державні

2451,40

317,45

179,62

332,63

572,50

631,50

417,68

 

Всього з держбюджету:

2451,40

317,45

179,62

332,63

572,50

631,50

417,68

35

Реконструкція автошляху Свердловськ - КПП "Червонопартизанськ" Т1311 (км 5+200-16+000)

2011 рік

державні

162,00

0,00

162,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Всього з держбюджету:

162,00

0,00

162,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36

Реконструкція автошляху Антрацит - Дякове - КПП "Дубравка" О130101 (км 25+000+34+795)

2011 рік

державні

146,92

0,00

146,92

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Всього з держбюджету:

146,92

0,00

146,92

0,00

0,00

0,00

0,00

37

Відкриття залізничного пункту пропуску Мілове - Чорткове Включити до державної цільової правоохоронної програми "Облаштування та реконструкція державного кордону" на період до 2015 року

2010 - 2011 рр.

державні

5,50

0,00

3,00

2,50

0,00

0,00

0,00

 

Всього з держбюджету:

5,50

0,00

3,00

2,50

0,00

0,00

0,00

38

Відкриття міждержавного пункту пропуску автомобільного сполучення Мілове - Чорткове

2010 - 2012 рр.

державні

5,00

3,16

0,92

0,92

0,00

0,00

0,00

 

Всього з держбюджету:

5,00

3,16

0,92

0,92

0,00

0,00

0,00

39

Відкриття міждержавного пункту пропуску для залізничного сполучення Вільхове (Україна) - роз'їзд Кар'єр 122 км (РФ) Включити до державної цільової правоохоронної програми "Облаштування та реконструкція державного кордону" на період до 2015 року

2012 рік

державні

6,50

0,00

0,00

6,50

0,00

0,00

0,00

 

Всього з держбюджету:

6,50

0,00

0,00

6,50

0,00

0,00

0,00

40

Відкриття міждержавного пункту пропуску для автомобільного сполучення Герасимівка (Україна) - Можаївка (РФ) Включити до державної цільової правоохоронної програми "Облаштування та реконструкція державного кордону" на період до 2015 року

2010 - 2012 рр.

державні

6,50

0,00

0,00

6,50

0,00

0,00

0,00

 

Всього з держбюджету:

6,50

0,00

0,00

6,50

0,00

0,00

0,00

41

Будівництво міжнародного пункту пропуску автомобільного сполучення Дьякове - Куйбишеве

2010 - 2012 рр.

державні

6,78

2,26

2,26

2,26

0,00

0,00

0,00

 

Всього з держбюджету:

6,78

2,26

2,26

2,26

0,00

0,00

0,00

42

Будівництво міжнародного пункту пропуску автомобільного сполучення Красна Талівка - Волошине

2010 - 2012 рр.

державні

6,50

2,16

2,17

2,17

0,00

0,00

0,00

 

Всього з держбюджету:

6,50

2,16

2,17

2,17

0,00

0,00

0,00

43

Будівництво міжнародного пункту пропуску автомобільного сполучення Танюшівка - Ровеньки

2010 - 2011 рр.

державні

5,00

2,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Всього з держбюджету:

5,00

2,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44

Будівництво міжнародного пункту пропуску автомобільного сполучення Червонопартизанськ - Гукове

2010 - 2011 рр.

державні

8,96

4,65

4,31

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Всього з держбюджету:

8,96

4,65

4,31

0,00

0,00

0,00

0,00

45

Будівництво міжнародного пункту пропуску автомобільного сполучення Дьоміно - Олександрівка - Валуйки

2010 - 2011 рр.

державні

4,50

0,12

4,38

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Всього з держбюджету:

4,50

0,12

4,38

0,00

0,00

0,00

0,00

46

Реконструкція ділянки автодороги М-03 "Київ - Харків - Довжанський" на підходах до пп. "Довжанський" (км 874+300 - км 867+000)

2010 рік

державні

1,14

1,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Всього з держбюджету:

1,14

1,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47

Реконструкція ділянки автодороги Р-22 КПП "Красна Талівка" - Луганськ на підходах до пп. "Красна Талівка" (км 0+000 - км 3+500)

2010 рік

державні

1,85

1,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Всього з держбюджету:

1,85

1,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48

Ремонт шляхопроводу між пунктами пропуску Червонопартизанськ - Гукове

2010 рік

державні

0,30

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Всього з держбюджету:

0,30

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Всього по розділу з держбюджету:

2865,69

343,09

508,58

353,48

572,50

631,50

417,68

 

Всього з держбюджету:

9336,40

1923,80

2044,40

1616,46

1639,45

1148,61

887,92

 

Всього з місцевих бюджетів:

106,21

2,20

31,15

28,12

23,72

21,00

0,00

 

Всього з приватних коштів:

32778,21

5269,05

4472,77

4329,18

3579,41

6189,49

72,49

 

Всього з обласного бюджету

11,55

9,90

0,30

0,32

0,33

0,34

0,36

 

Всього з інших джерел:

113,95

6,10

104,91

0,98

0,98

0,98

0,00

 

Всього:

42346,31

7211,05

6653,53

5975,06

5243,89

7360,42

960,77

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали