ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
П'ята сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 27.05.2011 р. N 5/26

Про затвердження Регіональної цільової програми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2011 - 2015 роки

З метою забезпечення реалізації прав громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, на соціальний захист, відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", обласна рада вирішила:

1 Затвердити Регіональну цільову програму соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2011 - 2015 роки (далі - Програма, додається) із загальним обсягом фінансування 6975,035 тис. грн., у тому числі за рахунок коштів обласного бюджету 1852,935 тис. грн.

2 Визначити, що обсяг фінансування заходів Програми передбачається щорічно в обласному бюджеті.

3 Визначити відповідальним виконавцем Програми Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, а головними розпорядниками коштів Програми Головне управління праці та соціального захисту населення, управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації та виконавчий апарат обласної ради.

4 Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації здійснювати моніторинг виконання заходів, передбачених Програмою, та щороку у строк до 15 січня та 15 липня надавати обласній раді інформацію про хід її виконання.

5 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії обласної ради: з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення, з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів.

 

Голова обласної ради

В. М. Голенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Луганської обласної ради
27.05.2011 N 5/26

Регіональна цільова програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2011 - 2015 роки

ПАСПОРТ
Регіональної цільової програми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2011 - 2015 роки

Підстава для розроблення: Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

1

Ініціатор розроблення Програми

Обласна державна адміністрація

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми

рішення постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення від 21.05.2010 N 45/9 та N 45/21

3

Розробник Програми

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

4

Співрозробники Програми

головні управління: охорони здоров'я, фінансове; управління: з питань надзвичайних ситуацій, транспорту та зв'язку, освіти і науки, з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю, культури і туризму, у справах преси та інформації облдержадміністрації

5

Відповідальний виконавець Програми

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

6

Учасники Програми

головні управління: охорони здоров'я, фінансове; управління: з питань надзвичайних ситуацій, транспорту та зв'язку, освіти і науки, з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю, культури і туризму, у справах преси та інформації облдержадміністрації, Державна організація "Луганська обласна державна телерадіокомпанія"

7

Термін реалізації Програми

2011 - 2015 роки

7.1

Етапи реалізації Програми

I етап - 2011 - 2012 роки;
II етап - 2013 - 2015 роки

8

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

обласний бюджет

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, з державного та обласного бюджетів, всього (тис. грн.)

6975,035 тис. грн.

9.1

У тому числі:

 

з державного бюджету

5122,1 тис. грн.

з обласного бюджету

1852,935 тис. грн.

I Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Чорнобильська катастрофа створила на значній території України радіаційну ситуацію, яка і сьогодні продовжує негативно впливати на здоров'я людей та довкілля. Ліквідація наслідків аварії на ЧАЕС є одним із пріоритетних завдань держави. У зв'язку із цим існує необхідність продовження реалізації комплексу заходів, спрямованих на збереження здоров'я осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, своєчасне та повноцінне їх лікування, соціальний і матеріальний захист.

На цей час в області проживає 13254 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, з них: віднесені до I категорії - 4413 особи, II - 4255, III - 2662, дітей - 1923.

Наслідки впливу радіації призводять до збільшення чисельності інвалідів серед постраждалих громадян. Це, перш за все, особи, віднесені до II та III категорій з числа учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, потерпілі та діти. Так, якщо в 2005 році таких громадян налічувалося 3833, то станом на 01.01.2011 - 4364 особи.

Відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", постанови Кабінету Міністрів України від 16.05.2000 N 800 "Про затвердження Положення про організацію оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" закупівля путівок для санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, безпосередньо здійснюється Міністерством соціальної політики України, які в подальшому розподіляються адміністративно-територіальним одиницям.

Так, станом на 01.01.2011 1866 громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, подали заяви щодо виділення путівок для санаторно-курортного лікування у 2011 році, з них: дорослих - 1448, дітей - 342, дорослих з дітьми - 76 чоловік.

Головному управлінню праці та соціального захисту населення обласної держадміністрації у 2010 році було виділено:

1280 путівок для санаторно-курортного лікування громадян віком від 18 років (78,1 % від поданих заяв);

150 путівок для санаторно-курортного лікування дітей у складі організованих груп (43,8 % від поданих заяв);

10 путівок для дітей віком до 10 років у супроводі одного з батьків (13,2 % від поданих заяв).

Таким чином, на сьогодні залишається актуальною проблема соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, зокрема необхідність розв'язання проблем медичного і соціального характеру.

Проведення комплексу заходів, визначених Програмою, передбачає об'єднання зусиль органів державної влади, місцевого самоврядування, закладів освіти та культури, громадських організацій щодо вирішення проблем зазначеної категорії громадян.

II Мета Програми

Метою Програми є покращання медичного обслуговування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, висвітлення дій органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вирішення соціальних проблем зазначеної категорії громадян і формування патріотичних почуттів серед населення області.

III Аналіз факторів впливу на проблему та ресурсів для реалізації (SWOT-аналіз)

Сильні сторони

наявність необхідної нормативно-правової бази, що регламентує реалізацію основних прав громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
наявність кваліфікованого персоналу для надання якісної медичної допомоги особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

Слабкі сторони

недостатність матеріальних ресурсів;
високий рівень захворюваності серед постраждалих громадян

Можливості

покращання матеріально-технічної бази обласної лікарні N 2, що надає медичну допомогу громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи;
надання правової допомоги зазначеній категорії громадян;
формування патріотичних почуттів серед населення області

Загрози

недостатнє фінансування з Державного бюджету України заходів соціального та медичного характеру;
вплив інфляційних процесів

IV Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання

Програма спрямована на поступове вирішення проблеми соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, і зменшення соціальної напруги серед постраждалого населення області.

Комплексне розв'язання проблеми соціальної захищеності постраждалих можливе за такими варіантами.

Перший варіант передбачає виділення з Державного бюджету України коштів на компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування, щорічну допомогу на оздоровлення та закупівлю нового обладнання для лікування постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Проте оскільки на цей час є проблема недостатності коштів в бюджеті країни та у зв'язку з тим, що деякі нормативно-правові акти, якими регламентовано питання соціального забезпечення громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, протирічать один одному, цей варіант не може бути визнаний ефективним.

Другий варіант передбачає залучення коштів місцевих бюджетів для придбання сучасного медичного обладнання для медичних закладів, що здійснюють обслуговування цієї категорії громадян, організації та проведення культурно-мистецьких заходів, приурочених аварії на Чорнобильській АЕС, тощо.

Розв'язання проблеми за цим варіантом сприятиме забезпеченню належного рівня соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які проживають на території області, підвищенню їх рівня життя, вихованню почуття патріотизму та національної свідомості у підростаючого покоління.

Програма спрямована на поступове вирішення проблеми соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, і зменшення соціальної напруги серед постраждалого населення області.

Отже, оптимальним варіантом розв'язання проблеми захищеності громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, є другий варіант, який дозволить досягти мети Програми.

Програму розроблено на період з 2011 до 2015 року.

Реалізація Програми передбачається у два етапи: I етап - з 2011 до 2012 року, II етап - з 2013 до 2015 року.

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів обласного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Конкретні обсяги видатків на реалізацію заходів Програми визначатимуться щорічно під час формування обласного бюджету в межах наявного фінансового ресурсу.

V Перелік завдань і заходів

Для досягнення мети Програми передбачається розв'язання таких основних завдань:

покращання матеріально-технічної бази обласної лікарні N 2 з метою забезпечення якісної діагностики та лікування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

підтримка статутної діяльності громадських організацій із захисту прав зазначеної категорії громадян, покращання умов їх роботи;

надання правової допомоги, підвищення рівня правової культури серед постраждалих громадян;

проведення нарад, "круглих столів", конференцій, зустрічей, присвячених тематиці катастрофи на Чорнобильській АЕС.

Розв'язання найважливіших завдань, визначених Програмою, сприятиме ефективному вирішенню комплексу питань, пов'язаних із соціальним захистом постраждалих осіб, зокрема, надасть змогу:

своєчасно висвітлювати у ЗМІ інформацію стосовно змін у чинному законодавстві щодо порядку надання допомоги, пільг та компенсацій постраждалим громадянам;

забезпечити надання фінансової підтримки громадській організації "Союз Чорнобиль" Луганської області;

покращити рівень медичного обслуговування постраждалих;

сприяти духовному розвитку молоді, виховати почуття патріотизму на прикладі героїзму ліквідаторів.

VI Напрями діяльності та заходи

У Програмі передбачено чотири основних напрями її реалізації:

напрям I - правовий захист;

напрям II - соціальний захист;

напрям III - медичне обслуговування;

напрям IV - організація та проведення культурно-мистецьких заходів.

Конкретні заходи щодо реалізації зазначених напрямів визначені у додатку 1 до Програми.

VII Ресурсне забезпечення

Джерела фінансування

Обсяг фінансування,
тис. грн.

У тому числі по роках

2011

2012

2013

2014

2015

Обласний бюджет

1852,935

556,453

325,923

306,853

343,113

320,593

Державний бюджет

5122,1

857,6

933,9

1017,0

1107,5

1206,1

Всього

6975,035

1443,47

1289,24

1353,27

1480,03

1556,11

Конкретні обсяги фінансування по кожному із заходів Програми, у тому числі по роках, наведено у додатку 2 до Програми.

VIII Організація управління та контролю

Контроль за виконанням Програми покладається на Головне управління праці та соціального захисту населення обласної держадміністрації, яке здійснює координацію взаємодії виконавців з питань виконання заходів, передбачених Програмою.

Звіт про хід виконання Програми подається її виконавцями Головному управлінню праці та соціального захисту населення обласної держадміністрації, яке звітує перед обласною радою про хід виконання Програми два рази на рік - до 15 січня та до 15 липня.

IX Розрахунок очікуваних результатів

Виконання Програми надасть змогу:

1) в соціально-економічній сфері:

поліпшити матеріально-технічну базу медичних закладів, що обслуговують осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, покращити їх стан здоров'я;

сприяти вирішенню проблем оздоровлення цієї категорії громадян;

покращити умови роботи громадської організації "Союз Чорнобиль";

2) в культурній сфері:

залучити дітей та молодь до проведення заходів, приурочених Чорнобильській катастрофі, підвищити рівень їх зацікавленості у подіях того часу;

забезпечити формування у дітей та молоді високих моральних цінностей, почуття патріотизму та національної самосвідомості;

сприяти духовному розвитку дітей та молоді.

 

Додаток 1
до Програми

Напрями діяльності та заходи Регіональної цільової програми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2011 - 2015 роки

N з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) по роках, тис. грн.

Очікуваний результат

Етапи реалізації

I етап

II етап

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Правовий захист

1.1 Забезпечення висвітлення здійснених владою заходів допомоги постраждалим, дітям-інвалідам і сиротам з числа потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи

2011 - 2015 роки

Головне управління праці та соціального захисту населення, управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

міські та районні бюджети

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми

всебічне висвітлення дій державних органів влади та органів місцевого самоврядування щодо вирішення соціальних проблем громадян, постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

1.2 Ведення у друкованих ЗМІ тематичних рубрик з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

2011 - 2015 роки

Головне управління праці та соціального захисту населення, управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

міські та районні бюджети

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми

всебічне висвітлення дій державних органів влади та органів місцевого самоврядування щодо вирішення соціальних проблем громадян, постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

1.3 Організація спеціальних випусків телевізійної передачі "Юридична студія" з метою роз'яснення законодавства з питань надання соціальної допомоги ліквідаторам катастрофи на ЧАЕС та особам, постраждалим внаслідок цієї аварії

2011 - 2015 роки

Головне управління праці та соціального захисту населення, управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, Державна організація "Луганська обласна державна телерадіокомпанія"

міські та районні бюджети

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми

підвищення рівня правової культури постраждалих громадян

2

Соціальний захист

2.1 Надання фінансової допомоги громадській організації "Союз Чорнобиль" Луганської області

2011 - 2015 роки

виконавчий апарат обласної ради

обласний бюджет

233,803

233,803

233,803

233,803

233,803

покращання умов роботи громадської організації "Союз Чорнобиль" Луганської області

3

Медичне обслуговування

3.1 Придбання медичного обладнання для обласної лікарні N 2 з метою забезпечення якісної діагностики та лікування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

2011 рік

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації

обласний бюджет

200,0

 

 

 

 

покращання матеріально-технічної бази медичних закладів, що обслуговують постраждалих громадян

3.2 Забезпечення пільговим зубопротезуванням та ліками громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС

2011 - 2015 роки

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

державний бюджет

857,6

933,9

1017,0

1107,5

1206,1

забезпечення належного медичного обслуговування постраждалих громадян

4

Організація та проведення культурно-
мистецьких заходів

4.1 Проведення заходів до річниці аварії на ЧАЕС та Дня вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС

2011 - 2015 роки

Головне управління праці та соціального захисту населення, управління: з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю, культури і туризму облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

обласний бюджет

60,65

48,62

52,95

57,66

62,79

формування патріотичних почуттів серед населення області

міські та районні бюджети

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми

4.2 Організація та проведення фестивалю Чорнобильської пісні "Чорнобильський Лелека"

2012, 2014 роки

Головне управління праці та соціального захисту населення, управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю, культури і туризму облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

обласний бюджет

 

25,0

 

29,65

 

залучення молоді до проблеми Чорнобильської катастрофи, виховання почуття патріотизму

міські та районні бюджети

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми

4.3 Організація та проведення у навчальних закладах області зустрічей учнів з учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, "уроків мужності", конференцій, конкурсів малюнків, плакатів, рефератів, творчих робіт, тематичних виставок, пов'язаних з тематикою Чорнобильської катастрофи

2011 - 2015 роки

управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації, керівники навчальних закладів

міські та районні бюджети

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми

підвищення рівня обізнаності дітей та молоді щодо подій і наслідків Чорнобильської катастрофи

4.4 Організація та проведення заходів до новорічних і різдвяних свят для дітей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

2011 - 2015 роки

управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

обласний бюджет

17,0

18,5

20,1

22,0

24,0

розвиток комунікативних навичок

міські та районні бюджети

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми

4.5 Залучення дітей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, до позашкільних закладів (гуртки, секції, студії тощо)

2011 - 2015 роки

управління освіти і науки облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

міські та районні бюджети

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми

розвиток творчих здібностей дітей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

4.6 Видання книги "Чорнобиль. Книга подвигу"

2011 рік

громадська організація "Союз Чорнобиль" Луганської області

обласний бюджет

45,0

 

 

 

 

відзначення подвигу ліквідаторів

Всього

6975,035

 

 

Додаток 2
до Програми

Ресурсне забезпечення Регіональної цільової програми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2011 - 2015 роки

Заходи

Обсяги фінансових ресурсів (тис. грн.)

Всього

Етапи реалізації

I етап

II етап

у тому числі по роках

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

Захід 2.1 "Надання фінансової допомоги громадській організації "Союз Чорнобиль" Луганської області

 

 

 

 

 

 

Всього

1169,015

233,803

233,803

233,803

233,803

233,803

у тому числі

 

 

 

 

 

 

кошти обласного бюджету

1169,015

233,803

233,803

233,803

233,803

233,803

Захід 3.1 " Придбання медичного обладнання для обласної лікарні N 2 з метою забезпечення якісної діагностики та лікування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи"

 

 

 

 

 

 

Всього

200

200

-

-

-

-

у тому числі

 

 

 

 

 

 

кошти обласного бюджету

200

200

-

-

-

-

Захід 3.2 "Забезпечення пільговим зубопротезуванням та ліками громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС"

 

 

 

 

 

 

Всього

5122,1

857,6

933,9

1017

1107,5

1206,1

у тому числі

 

 

 

 

 

 

кошти державного бюджету

5122,1

857,6

933,9

1017

1107,5

1206,1

Захід 4.1 "Проведення заходів до річниці аварії на ЧАЕС та Дня вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС"

 

 

 

 

 

 

Всього

282,67

60,65

48,62

52,95

57,66

62,79

у тому числі

 

 

 

 

 

 

кошти обласного бюджету

282,67

60,65

48,62

52,95

57,66

62,79

Захід 4.2 "Організація та проведення фестивалю Чорнобильської пісні "Чорнобильський Лелека""

 

 

 

 

 

 

Всього

54,65

-

25

-

29,65

-

у тому числі

 

 

 

 

 

 

кошти обласного бюджету

54,65

-

25

-

29,65

-

Захід 4.4 "Організація та проведення заходів до новорічних і різдвяних свят для дітей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи"

 

 

 

 

 

 

Всього

101,6

17,0

18,5

20,1

22

24

у тому числі

 

 

 

 

 

 

кошти обласного бюджету

101,6

17,0

18,5

20,1

22

24

Захід 4.6 "Видання книги "Чорнобиль. Книга подвигу""

 

 

 

 

 

 

Всього

45

45

-

-

-

-

у тому числі

 

 

 

 

 

 

кошти обласного бюджету

45

45

-

-

-

-

Загальний обсяг ресурсів

6975,035

1414,053

1259,823

1323,853

1450,613

1526,693

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали