ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Тридцять сьома сесія V скликання

РІШЕННЯ

від 03.09.2010 р. N 37/24

Про затвердження Регіональної комплексної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Луганської області на 2010 - 2014 роки

З метою реформування житлово-комунального господарства Луганської області, відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004 - 2010 роки", керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", обласна рада вирішила:

1 Затвердити Регіональну цільову програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства Луганської області на 2010 - 2014 роки (далі - Програма, додається) із загальним обсягом фінансування 1708041,9 тис. грн., у тому числі: кошти державного бюджету - 787100,9 тис. грн., кошти місцевих бюджетів - 330282,8 тис. грн., позабюджетні кошти - 590658,2 тис. грн.

2 Щорічний обсяг фінансування заходів Програми визначати при затвердженні обласного, міських та районних бюджетів.

3 Визначити відповідальним виконавцем та головним розпорядником коштів Програми Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

4 Головному управлінню житлово-комунального господарства щорічно до 30 травня звітувати перед обласною радою про хід виконання Програми.

5 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань промислової політики, підприємництва, екології та житлово-комунального господарства.

 

Голова обласної ради

В. М. Пристюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Луганської обласної ради
03.09.2010 N 37/24

Регіональна комплексна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Луганської області на 2010 - 2014 роки

Паспорт
Регіональної комплексної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Луганської області на 2010 - 2014 роки

Назва: Регіональна комплексна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Луганської області на 2010 - 2014 роки (далі - Програма).

Підстава для розроблення: Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004 - 2010 роки".

1. Ініціатор розроблення Програми: обласна державна адміністрація.

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми: доручення голови облдержадміністрації від 08.09.2009 N 8/7475 щодо виконання Плану виконання заходів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004 - 2010 роки", схваленого на засіданні Кабінету Міністрів 26.08.2009 (протокол N 56).

3. Розробник Програми: Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

4. Співрозробники Програми: немає.

5. Відповідальний виконавець Програми: Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

6. Учасники Програми: головні управління облдержадміністрації: житлово-комунального господарства, економіки, промисловості та розвитку інфраструктури, праці та соціального захисту населення; управління облдержадміністрації: архітектури та містобудування, з питань надзвичайних ситуацій, транспорту та зв'язку; виконкоми міських рад міст обласного значення; райдержадміністрації.

7. Термін реалізації Програми: 2010 - 2014 роки.

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми: обласний, районні та міські бюджети.

Конкретні обсяги видатків на реалізацію заходів Програми визначаються щорічно при затвердженні державного та обласного бюджетів, бюджетів міст і районів.

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, становить 1708041,9 тис. грн., у тому числі:

- державний бюджет - 787100,9 тис. грн.;

- місцеві бюджети - 330282,8 тис. грн.;

- інші джерела - 590658,2 тис. грн.

1. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма

Кількісні показники Програми наведені за результатами моніторингу, який здійснює Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації на підставі інформації місцевих органів влади та підприємств житлово-комунального господарства.

Упродовж останнього десятиліття проблеми, пов'язані з функціонуванням житлово-комунального комплексу Луганської області, перебувають у фокусі пильної громадської уваги, проте серйозних позитивних зрушень у цій сфері досі не відбулося.

Ситуація в житлово-комунальному господарстві регіону продовжує ускладнюватися, відсутні позитивні зміни у становленні ринкових засад господарювання, розвитку конкуренції та залученні приватних інвестицій у підприємства галузі.

Неефективність реформування житлово-комунального господарства області призвела до критичного стану основних фондів його підприємств.

Недосконала тарифна політика зумовила хронічну і постійно зростаючу збитковість підприємств. Слабка система управління житлом і підприємствами житлово-комунального господарства, недосконалість регулювання природних монополій призвели до того, що підприємства галузі неспроможні ефективно працювати в ринкових умовах і надавати споживачам послуги належної якості.

Нестача власних і бюджетних фінансових ресурсів, їх неефективне використання, відсутність дієвого механізму залучення позабюджетних коштів не сприяють вирішенню завдань технічного переоснащення житлово-комунальних підприємств та розвитку комунальної інфраструктури.

Не налагоджена ефективна співпраця з приватними інвесторами, міжнародними фінансовими установами та донорськими організаціями, не створений сприятливий інвестиційний клімат.

Значними й постійно зростаючими є втрати води і теплової енергії. Питомі витрати енергетичних ресурсів під час виробництва й надання житлово-комунальних послуг майже удвічі перевищують відповідні показники країн Європейського Союзу.

Недосконалість системи соціального захисту населення у сфері надання житлово-комунальних послуг, недостатня поінформованість населення, неузгодженість норм законодавства щодо регулювання взаємовідносин споживачів і виробників/виконавців житлово-комунальних послуг зумовлюють зростання соціальної напруги серед населення.

Кожен третій житловий будинок потребує капітального ремонту. В аварійному стані перебуває більше половини водопровідно-каналізаційних і теплових мереж, понад 8 відсотків мостів та шляхопроводів.

Потребує заміни 80 відсотків рухомого складу міського електричного транспорту, 70 відсотків автотранспорту, який використовується у сфері благоустрою, близько 40 відсотків насосного обладнання та котлів, понад однієї тисячі ліфтів тощо.

Не відповідають санітарним нормам близько половини полігонів для твердих побутових відходів. Щороку утворюється значна кількість несанкціонованих сміттєзвалищ.

Зазначені проблеми неможливо вирішити в рамках Програми економічного та соціального розвитку області у зв'язку з тим, що в ній визначаються цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку, засоби та шляхи їх досягнення, формується взаємоузгоджена, комплексна система заходів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, спрямованих на ефективне розв'язання проблем економічного й соціального розвитку, досягнення стабільного економічного зростання, а також характеризуються очікувані зміни в економічній та соціальній сферах області у цілому.

Для розв'язання проблем окремої галузі доцільне розроблення регіональної комплексної програми, яка міститиме комплекс взаємопов'язаних завдань і заходів, спрямованих на їх вирішення з використанням бюджетних коштів, та узгоджених за строками виконання, складом відповідальних виконавців, ресурсним забезпеченням.

На виконання Закону України "Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004 - 2010 роки" облдержадміністрацією було розроблено та розпорядженням голови облдержадміністрації від 11.04.2006 N 349 затверджено Програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства Луганської області на 2006 - 2010 роки. Однак з причин недостатнього фінансування, невнесення змін на державному рівні до нормативних актів, які регулюють діяльність галузі, цілі та завдання цієї програми не виконані.

Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004 - 2010 роки" затверджено Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки.

Відповідно до існуючої державної політики у цій сфері доцільним є розроблення Регіональної комплексної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Луганської області на 2010 - 2014 роки.

Аналіз існуючого стану галузей житлово-комунального господарства області

1.1 Житлове господарство

Станом на 01.01.2010 житловий фонд області складає 55,3 млн. м2, в тому числі: державний, комунальний, фонд ЖБК, МЖК, ОСББ - 30,1 млн. м2 (через припинення масового житлового будівництва та вибуття аварійного житлового фонду приросту житлового фонду за 2007 - 2009 рр. не відбувалося).

З моменту приватизації житлового фонду у власність громадян передано 21,9 млн. м2, що становить 81,7 % від житлового фонду, який підлягає приватизації (на 01.01.2008 - приватизовано 21,2 млн. кв. м, або 79,3 %: на 01.01.2009 - 21,7 млн. кв. м, або 81,3 %; на 01.01.2010 - 21,9 млн. кв. м, або 81,7 %).

Через кризові явища в економіці уповільнилися обсяги ремонту житла та надання послуг. Якщо на початку 90-х років минулого століття щороку після капітального ремонту вводилося в експлуатацію понад 100 тис. м2 загальної площі, то останніми роками через відсутність джерел фінансування виконуються тільки ремонти основних конструктивів будинків.

Кошти на капітальний ремонт житла виділяються в обсягах 10 - 15 % від нормативної потреби. Так, на капітальний ремонт житла з місцевих бюджетів було направлено у 2007 році 24,9 млн. грн., або 15,8 % від нормативу; у 2008 - 16,7 млн. грн., або 8,6 %; у 2009 - 22,6 млн. грн., або 9,0 %. У зв'язку із цим 80 % житлових будинків потребує капітального або поточного ремонту. Із загальної кількості житла 213 будинків належать до аварійних, мешканці яких потребують відселення.

Підлягають реконструкції 6670 житлових будинків, збудованих за проектами перших масових серій, загальною площею понад 10,1 млн. м2.

У найгіршому технічному стані знаходиться житло, прийняте у комунальну власність територіальних громад від міністерств і відомств без фінансової підтримки з державного бюджету.

Існуюча система обслуговування й ремонту житла, в якій житлово-експлуатаційна організація є водночас замовником і виконавцем робіт (послуг) з утримання та ремонту житлових будинків, неефективна і не може забезпечити мешканців житловими послугами у необхідних обсягах та необхідної якості.

У той же час органами місцевого самоврядування не виконуються підзаконні акти, розроблені Мінжитлокомунгоспом щодо впровадження договірних взаємовідносин між виробниками, виконавцями та споживачами житлово-комунальних послуг. До цього часу, за винятком окремих територій, не визначено виконавця з надання житлових і комунальних послуг у житлових будинках комунальної власності, що унеможливлює забезпечення сталої роботи комунальних підприємств, визначення зони відповідальності за експлуатацію та ремонт інженерних мереж, роботу приладів обліку тепла і води тощо.

Проблемною залишається робота ліфтового господарства.

З існуючих 3866 ліфтів з різних причин не працюють 1163 (30,1 %). Із загальної кількості 1633 ліфти вичерпали нормативний термін експлуатації й потребують модернізації чи заміни (на 01.01.2008 з наявних 3504 ліфтів не працювало 1264 (36,1 %), вичерпали ресурс 1262 од.; на 01.01.2009 - з наявних 3806 ліфтів не працювало 1188 (31,2 %), вичерпала ресурс 1501 од.; на 01.01.2010 - з наявних 3866 ліфтів не працювало 1163 (30,1 %), вичерпали ресурс 1633 од.).

Із 53 систем пожежогасіння не працює 51.

Програма оснащення наявного житлового фонду засобами обліку й регулювання споживання води та теплової енергії виконується незадовільно. Оснащено інженерних вводів лічильниками будинкового обліку: холодної води - 18,8 %, гарячої води - 1,5 %, теплової енергії - 14,4 %.

Проведено роботу з передачі державного житлового фонду в комунальну власність. За період з 1997 року передано понад 10,0 млн. м2 житла, у тому числі підприємствами вугільної галузі у зв'язку з її реформуванням - 8,2 млн. м2.

1.2 Водопровідно-каналізаційне господарство

Водопостачання населених пунктів області здійснюють 10 спеціалізованих підприємств, у тому числі ТОВ "Луганськвода", яке надає послуги з водопостачання та водовідведення 82 % мешканців області.

Водопостачання здійснюється в основному за рахунок підземних вод (більше 80 %) і лише частково з поверхневих джерел (Західна та Янівська фільтрувальні станції).

У господарському веденні підприємств водопровідно-каналізаційного господарства перебувають:

- мережі водопостачання - 9933,9 км, у тому числі 5459,3 (54,9 %) застарілих та аварійних;

- мережі водовідведення - 2724,3 км, у тому числі 1006,5 (36,9 %) застарілих та аварійних;

- артезіанські свердловини - 919 одиниць;

- каналізаційні очисні споруди - 65 одиниць;

- водопровідні насосні станції -118 одиниць;

- каналізаційні насосні станції - 114 одиниць.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.97 N 280 "Про хід структурної перебудови вугільної промисловості" процес закриття шахт призвів до скорочення обсягів водоспоживання у три рази при збереженні існуючих потужностей систем водопостачання.

За останні 10 років споживання води із централізованих систем господарсько-питного водопостачання в цілому по області знизилося на 250 млн. м3 (майже у 2 рази), з них на потреби промисловості - до 200 млн. м3, або в 5 разів.

Зараз наявні водопровідні джерела можуть цілком забезпечити потреби області у питній воді в повному обсязі, але по її території вони розташовані нерівномірно, тому існує проблема водозабезпечення південної частини. Міста Свердловськ, Ровеньки, Антрацит, Суходільськ, Брянка не мають власних водозаборів і забезпечуються водою з джерел, значно віддалених (більше 200 км) від споживачів і з підйомом води за рельєфом місцевості на висоту до 350 м. Це формує високу вартість води.

Разом з тим спостерігається стійка тенденція погіршення якості питної води. На діючих водозаборах збільшився рівень мінералізації та жорсткості води, що викликано змінюваними природними та техногенними факторами.

Через це значна частина води (більше 80 %), що збирається з підземних джерел (24 водозабори), не відповідає вимогам ДОСТу 2874-82 "Вода питна".

Окремі джерела водопостачання, особливо в Рубіжансько-Лисичанському промисловому районі, зазнають забруднення внаслідок міграції промислових відходів із спеціальних накопичувачів хімічних і нафтохімічних підприємств.

Несприятливий стан склався в області також із системами розподілу води. Фізичне й моральне старіння водогонів і водопровідних мереж населених пунктів значно випереджає темпи їх відновлення. Потребує заміни або санації 40 % водоводів і мереж, що складає по довжині більше 2,5 тис. км.

До специфічних особливостей роботи систем водопостачання Луганської області слід віднести:

- розташування водоводів у районах гірничих виробок, що значною мірою підвищує їх аварійність. Рельєф місцевості має істотні перепади у висотах, унаслідок чого в системах використовується підвищений тиск води, що також значно впливає на підвищення ступеня їхньої аварійності;

- закриття нерентабельних вугледобувних шахт призводить до підвищення рівня ґрунтових вод. При цьому, крім безпосереднього впливу на якість води у водоносних горизонтах, різко збільшується можливість виникнення аварій у системах водопостачання через розвиток інтенсивних корозійних процесів у трубопроводах;

- використання у системах водопостачання фізично і морально застарілого насосного устаткування, яке має більш високу енергоємність, ніж сучасні аналоги;

- вплив на якість підземних вод господарської діяльності великих промислових комплексів і, особливо, хімічної і нафто-, газохімічної промисловості;

- використання підземних шахтних вод для господарського й питного водопостачання після її очистки.

1.3 Теплоенергетика

Теплопостачання населених пунктів здійснюють 23 підприємства комунальної форми власності територіальних громад та відомчі підприємства, до складу яких входять 1440 опалювальних котелень із загальною тепловою потужністю 4892,01 Гкал/год. 1220 котелень знаходяться в комунальній власності, 220 - на балансі промислових підприємств, установ, організацій.

У наявних котельнях установлено 1552 котли різних марок, з них 636 одиниць (41 %) з ККД менше 82 %, 341 одиниця (22 %) має низький ККД. Частка їх у річному виробництві тепла складає близько 10 %. Таке обладнання характерне для котелень, прийнятих у комунальну власність від закритих шахт.

Крім цього, на балансі теплопостачальних підприємств знаходиться 1363,58 км теплових мереж, у тому числі 203,79 км - мережі відомчих підприємств, фізичний знос яких перевищив 71 %.

За останні роки обсяги надання послуг з теплопостачання мають тенденцію до скорочення. Це обумовлено переведенням житлового фонду та частки об'єктів соціально-культурного призначення на індивідуальне та автономне опалення, оптимізацією схем теплопостачання.

Так, у 2007 році було відпущено теплової енергії 2204,18 тис. Гкал, у 2008 р. - 2357,5 тис. Гкал, у 2009 році - 2350,355 тис. Гкал.

1.4 Міськелектротранспорт

Протягом останнього десятиріччя в роботі міського електротранспорту намітилася тенденція до зменшення обсягу перевезень пасажирів і погіршення показників якості та безпеки їх транспортного обслуговування.

Таке становище спричинене значним фізичним зносом об'єктів міського електротранспорту, нерівними умовами конкуренції комунальних підприємств електротранспорту (далі - підприємства) з приватними автоперевізниками на ринку міських пасажирських перевезень, а також відшкодуванням не в повному обсязі вартості транспортних послуг, що надаються пільговим категоріям громадян.

В області існують умови для розвитку міського електротранспорту. Зокрема, в містах Луганську, Алчевську, Антрациті, Краснодоні, Лисичанську, Сєвєродонецьку, Стаханові збережено належну інфраструктуру. В Україні виробляється достатня кількість електроенергії, вітчизняні підприємства, у тому числі ВАТ "ХК "Луганськтепловоз", спроможні виготовляти трамвайні вагони, тролейбуси та інше обладнання.

Парк рухомого складу міського електротранспорту в області налічував:

- у 2007 році - 46 трамвайних вагонів і 182 тролейбуси;

- у 2008 році - 42 трамвайних вагони і 173 тролейбуси;

- у 2009 році - 37 трамвайних вагонів і 165 тролейбусів.

Загальна протяжність трамвайних колій становить 110,5 км, контактних мереж - 332,1 км. Енергозабезпечення перевезень здійснюють 43 тягові підстанції, загальною потужністю 93 тис. кВт. Для технічного обслуговування і ремонту рухомого складу використовуються 10 депо.

Ринок міських пасажирських перевезень має такі характеристики:

- у 2007 році міськелектротранспортом перевезено 116,9 млн. пасажирів, у тому числі правом безплатного проїзду в трамваях і тролейбусах скористалися 94,6 млн. пасажирів (80,9 %);

- у 2008 році відповідно 117,1 та 93,7 млн. пасажирів (80,0 %)

- у 2009 році відповідно 96,7 та 76,3 млн. пасажирів (78,9 %).

Обсяг фінансових коштів, що виділяються з міських бюджетів на утримання і розвиток міського електротранспорту, є недостатнім.

Скрутне економічне становище підприємств призвело до неналежного технічного стану об'єктів міськелектротранспорту, насамперед рухомого складу, 80 % якого відпрацювало нормативний термін експлуатації й підлягає списанню.

Посилення таких негативних тенденцій у сфері міського електротранспорту створить реальну загрозу:

- зниження рівня транспортного обслуговування населення;

- припинення трамвайного і тролейбусного руху в окремих містах;

- підвищення рівня забруднення навколишнього природного середовища;

- перенасичення дорожньої мережі міст екологічно небезпечними транспортними засобами.

Для надання населенню якісних і безпечних транспортних послуг необхідно щорічне оновлення рухомого складу, відновлення його технічного ресурсу (капітальний та поточний ремонт тролейбусів і трамвайних вагонів) та підтримання в належному технічному стані контактної мережі, трамвайної колії, тягових підстанцій.

1.5 Благоустрій населених пунктів

Дорожньо-мостове господарство

Мережа комунальних доріг населених пунктів області складає 7,2 тис. км, у тому числі 4,7 тис. км з твердим покриттям. На них розташовано 376 мостових споруд, з яких 32 споруди знаходяться в аварійному стані, 19 шляхопроводів, 4 підземних пішохідних переходи. Із загальної кількості доріг обладнано: освітленням - 20,4 %, закритою зливовою каналізацією - 1,6 %.

За останні 10 років кількість аварійних і з обмеженою несучою спроможністю мостів збільшилася майже в десять разів. Щороку зростають обсяги недоремонту доріг через недостатнє фінансування. Ліміт фінансування обсягів ремонту дорожньо-мостового господарства в місцевих бюджетах складає 10-15 % від необхідних, а в деяких населених пунктах обмежується тільки сумою відрахувань з податку власників транспортних засобів. Тому на місцях дорожньо-ремонтні роботи проводяться, як правило, на зруйнованих ділянках центральних вулиць чи доріг.

Озеленення

Станом на 01.01.2010 площа зелених насаджень області складає 124656 га (на 01.01.2007 - 114791,6 га, на 01.01.2008 - 115589 га, на 01.01.2009 - 115896,1 га), з них в населених пунктах області лише 22977,72 га обслуговується належним чином. Кількість спеціалізованих підприємств для виконання догляду за зеленими насадженнями по області становить 18 одиниць (15 - комунальної власності).

Фактично у двох містах обласного значення (Красний Луч, Кіровськ) і 12 районах такі підприємства відсутні.

Через відсутність спеціалізованих підприємств та незадовільне фінансування якість утримання зелених насаджень на територіях населених пунктів регіону залишається низькою, площа зелених насаджень щороку зменшується.

На територіях жилих забудов населених пунктів роботи з утримання зелених насаджень, їх відновлення, ландшафтної реконструкції, створення газонів і клумб, насадження дерев і кущів не проводяться. Багато звернень громадян виникають через несвоєчасне знесення загиблих дерев.

Зовнішнє освітлення

Станом на 01.01.2010 загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення становить 3754,9 км (на 01.01.2007 - 34724,34 км, на 01.01.2008 - 3679,86 км, на 01.01.2009 - 3754,96 км). Вони обладнані 56,16 тис. од. світлоточок, з яких 24,773 тис. ламп розжарювання, 18,135 тис. натрієвих ламп, 9,799 тис. ртутних ламп і тільки 158 одиниць сучасних метало-галогенних і світлодіодних джерел. Експлуатацією мереж зовнішнього освітлення і світлоточок в мережах області займаються 25 підприємств, з яких у комунальній власності знаходиться 19, приватній - 1 та інших форм власності - 5. У минулому році обсяги виконаних робіт цими підприємствами на мережах зовнішнього освітлення становили 18754,1 тис. грн., у тому числі комунальними підприємствами - 16206,144 тис. грн.

У 2009 році витрати на утримання об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів склали 15652,7 тис. грн., спожито 1197,25 тис. кВт/год. електроенергії, у зв'язку з чим на сьогодні актуальною є проблема скорочення споживання електроенергії за рахунок впровадження нових технологій з енергозбереження, а також встановлення приладів диференційного обліку електроенергії та автоматизації систем дистанційного управління зовнішнім освітленням.

1.6 Фінансово-економічний стан житлово-комунальних підприємств

За 2009 рік підприємствами житлово-комунального господарства області реалізовано послуг на 1180,5 млн. грн., що на 199,3 млн. грн. більше, ніж у 2008 році.

млн. грн.

Назва послуги

2007 рік
звіт

2008 рік
звіт

2009 рік
звіт

2010 рік
прогноз

теплопостачання

406,9

397,0

519,2

599,2

водопостачання та водовідведення

301,8

405,0

451,2

651,2

утримання будинків і споруд та прибудинкової території

156,7

179,2

210,1

365,0

Разом:

865,4

981,2

1180,5

1615,4

За рахунок підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги у зв'язку із прогнозованим збільшенням цін на енергоносії та рівня мінімальної заробітної плати у 2010 році очікується збільшити обсяг надання послуг на 434,9 млн. грн.

Фінансовий результат підприємств (надання послуг від звичайної діяльності) за 2009 рік - збитки у сумі 13,7 млн. грн., що на 9,9 млн. менше ніж за 2008 рік:

млн. грн.

 

2007 рік

2008 рік

2009 рік

2010 рік
прогноз

Фінансовий результат від звичайної діяльності (надання послуг) прибуток (+), збиток (-)

-148,6

- 23,6

-13,7

- 9,9

Збитковість підприємств пов'язана з незбалансованістю їх економіки внаслідок зростання цін на енергоносії, які мають найбільшу питому вагу в структурі тарифів на житлово-комунальні послуги, та відсутністю механізму автоматичного корегування тарифів на житлово-комунальні послуги, затвердженого на державному рівні, у зв'язку з підвищенням цін на енергоносії та рівня мінімальної заробітної плати.

Доходи від діючих тарифів на житлово-комунальні послуги у 2009 році в цілому по підприємствах відшкодовують фактичні витрати на:

Назва послуги

Рівень відшкодування доходами від діючих тарифів на житлово-комунальні послуги витрат підприємств-надавачів, %

2007 рік
звіт

2008 рік
звіт

2009 рік
звіт

2010 рік
прогноз

водопостачання

69,4

78,5

76,9

100,0

водовідведення

103,2

105,0

105,9

100,0

теплопостачання

82,7

77,2

82,3

100,0

утримання будинків і споруд та прибудинкової території

89,8

85,3

95,5

100,0

Прогнозні показники на 2010 рік - збитковість підприємств житлово-комунального господарства у сумі 9,0 млн. грн. Зменшення збитковості пов'язане із затвердженням тарифів на економічно обґрунтованому рівні та врахуванням рентабельності до 12 %, розмір якої передбачено порядками формування тарифів на послуги тепло-, водопостачання, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Рівень відшкодування тарифами фактичної собівартості послуг на житлово-комунальні послуги очікується у розмірі 100 %.

Рівень розрахунків населення за спожиті житлово-комунальні послуги складає:

Рівень розрахунків населенням за спожиті житлово-комунальні послуги, %

2007 рік
звіт

2008 рік
звіт

2009 рік
звіт

2010 рік
прогноз

водопостачання та водовідведення

92,2

86,6

82,8

98,0

теплопостачання

83,8

97,4

67,6

98,0

утримання будинків та прибудинкових територій

96,5

90,3

90,7

98,0

Прогнозні показники на 2010 рік - зростання рівня оплати населенням за спожиті житлово-комунальні послуги до 98 %.

Аналіз динаміки дебіторської і кредиторської заборгованості за надані житлово-комунальні послуги і спожиті енергоносії свідчить про таке.

Динаміка дебіторської та кредиторської заборгованості

млн. грн.

 

 

Станом на 01.01.2008

Станом на 01.01.2009

Станом на 01.01.2010

Станом на 01.01.2011 прогноз

 

Дебіторська заборгованість за послуги

565,1

571,3

684,2

612,5

 

Кредиторська заборгованість

1069,1

1718,1

1145,9

922,3

Станом на 01.01.2010 дебіторська заборгованість комунальних підприємств за надані житлово-комунальні послуги складала 684,2 млн. грн. У 2009 році відбулося її зростання на 112,9 млн. грн., або на 19,7 % по відношенню до 01.01.2009. Станом на 01.01.2011 очікується зменшення на 71,7 млн. грн., дебіторська заборгованість складе 612,5 млн. грн.

Загальний обсяг кредиторської заборгованості підприємств житлово-комунального господарства станом на 01.01.2010 складає 1145,9 млн. грн. по відношенню до 01.01.2009, її зменшено на 683,9 млн. грн.

У 2010 році заплановано зменшення кредиторської заборгованості на 223,6 млн. грн.

Заборгованість із заробітної плати

млн. грн.

 

Станом на 01.01.2008

Станом на 01.01.2009

Станом на 01.01.2010

Станом на 01.01.2011 прогноз

Всього, з якої

3,2

5,6

9,8

9,8

на економічно активних підприємствах

2,6

5,1

8,9

8,9

У зв'язку з незбалансованістю економіки на підприємствах існує заборгованість з виплати заробітної плати, яка станом на 01.01.2010 складає 9,8 млн. грн., на економічно активних підприємствах - 9,0 млн. грн.

У 2010 році прогнозується повне погашення заборгованості із заробітної плати за рахунок стягнення дебіторської заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги.

Основними причинами виникнення проблеми реформування і розвитку житлово-комунального господарства в області є:

- зношеність та незадовільний технічний стан основних фондів;

- відсутність протягом багатьох років проведення робіт щодо розвитку і реконструкції централізованих систем теплопостачання та водовідведення;

- складний фінансово-економічний стан та значне енергоспоживання підприємств житлово-комунального господарства;

- недостатня кількість спецавтотранспорту для вивезення твердих побутових відходів;

- низький рівень обладнання приладами обліку теплової енергії і води об'єктів житлово-комунального господарства та житлового фонду;

- стан магістральних автомобільних доріг комунальної власності у своїй більшості незадовільний, а вуличних доріг - критичний;

- підтоплення територій міст і селищ;

- неврегульованість взаємовідносин між виконавцями житлово-комунальних послуг з їх постачальниками та споживачами.

2. Мета Програми та шляхи реформування житлово-комунального господарства

Мета Програми полягає у визначенні засад реалізації державної політики реформування житлово-комунального господарства, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.

Реформування галузі проводиться з урахуванням інтересів кожної конкретної людини та передбачає широке роз'яснення процесу і результатів реформ.

Для досягнення мети необхідно вирішити питання щодо:

- забезпечення можливості розв'язання громадянами України житлових проблем;

- оптимізації виробничої та територіальної інфраструктури житлово-комунального господарства відповідно до потреб населення;

- створення умов для надійного і безпечного надання житлово-комунальних послуг за доступними цінами, які стимулюють енергозбереження;

- усунення диспропорції попиту й пропозиції на ринку житла і житлово-комунальних послуг;

- оновлення виробничої бази підприємств галузі з урахуванням новітніх досягнень науково-технічного прогресу, запровадження інноваційної моделі розвитку житлово-комунального господарства;

- підвищення ефективності використання енергоносіїв та інших ресурсів, радикального зниження енергоємності виробництва, підвищення енергоефективності будинків, створення стимулів та умов для переходу економіки на раціональне використання та економне витрачання енергоресурсів;

- стимулювання приватної підприємницької ініціативи у виконанні завдань розвитку житлового фонду та комунальної інфраструктури;

- мінімізації техногенного впливу галузі на навколишнє середовище і людину в цілому;

- розвитку ринкових відносин та відповідної інституційної інфраструктури, поетапного дерегулювання і лібералізації потенційно конкурентного ринку за умови розвитку системи державного регулювання природних монополій;

- поліпшення якості управління житлом та комунальною інфраструктурою.

Реформування житлово-комунального господарства базується на таких основних принципах:

1) спільна відповідальність облдержадміністрації та органів місцевого самоврядування за якісне виконання Програми, забезпечення населення житлово-комунальними послугами відповідно до державних соціальних стандартів та ефективність сфери житлово-комунального господарства в цілому;

2) доступність для всіх верств населення житлово-комунальних послуг, що відповідають вимогам державних стандартів;

3) пріоритетне спрямування підтримки на забезпечення соціальним житлом визначених законом категорій громадян з одночасним створенням доступної для інших верств населення системи довгострокового кредитування населення;

4) дотримання державних соціальних стандартів (норм і нормативів) у сфері житлового фонду та житлово-комунального обслуговування;

5) створення умов для надійного і безпечного надання житлово-комунальних послуг за доступними цінами, які стимулюють енергозбереження, захисту прав споживачів і налагодження зворотного зв'язку із суспільством;

6) забезпечення ефективного використання людських, грошових та матеріальних ресурсів у сфері житлово-комунального господарства;

7) відповідальність облдержадміністрації (щодо управління, регулювання, стимулювання і технічної підтримки) та органів місцевого самоврядування (щодо утримання об'єктів ЖКГ, створення умов для надання житлово-комунальних послуг належної якості, планування розвитку житлового фонду та комунальної інфраструктури, ефективного використання майна територіальних громад) за ефективність функціонування житлово-комунального господарства;

8) застосування тарифів на житлово-комунальні послуги на економічно обґрунтованому рівні, запровадження надання адресних субсидій окремим категоріям громадян для компенсації витрат, пов'язаних з оплатою житла та комунальних послуг;

9) створення рівних умов для всіх суб'єктів господарювання і споживачів на ринку житла та житлово-комунальних послуг;

10) забезпечення збалансованого розвитку енерго-, тепло-, водо-, газопостачання та водовідведення під час виконання програм житлового та промислового будівництва;

11) забезпечення населення високоякісною питною водою;

12) технічне переоснащення галузі на основі широкого застосування вітчизняних і зарубіжних науково-технічних досягнень, зокрема в енерго- та ресурсозбереженні, впровадження екологічно чистих технологій;

13) стимулювання будівництва шляхом зняття адміністративних бар'єрів та розвитку конкуренції на ринку будівельних матеріалів;

14) розвиток публічно-приватного партнерства у сфері будівництва та реконструкції житлового фонду і комунальної інфраструктури;

15) створення належних умов для надання населенню області високоякісних послуг з перевезення трамвайними вагонами і тролейбусами;

16) забезпечення сталого функціонування й подальшого розвитку міського електротранспорту;

17) збільшення питомої ваги електротранспорту в міських пасажирських перевезеннях;

18) гласність, громадський контроль, прозорість та участь громадян у прийнятті рішень з питань реформування та розвитку житлово-комунального господарства, інформування населення органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень щодо основних принципів та завдань державної політики у сфері житлово-комунального господарства;

19) створення рівних умов для всіх суб'єктів підприємницької діяльності у сфері житлово-комунального господарства, забезпечення рівних умов для всіх інвесторів.

3. Аналіз факторів впливу на проблему та ресурсів для реалізації Програми (SWOT - аналіз)

СИЛЬНІ СТОРОНИ (S)

- наявність належної інфраструктури житлово-комунального господарства;
- наявність кваліфікованих кадрів
- залучення позабюджетних інвестицій

СЛАБКІ СТОРОНИ (W)

- обмежений перелік напрямів використання коштів на фінансування бюджетних програм;
- темпи зносу основних виробничих фондів випереджають темпи їх оновлення

МОЖЛИВОСТІ (O)

- Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004 - 2010 роки" передбачено фінансування з державного бюджету на виконання заходів з реформування житлово-комунального господарства;
- створення умов для рівноцінної конкуренції у сфері надання послуг;
- впровадження ефективних форм управління об'єктами житлово-комунального господарства (створення ОСББ, передача об'єктів у концесію, оренду);
- створення нових робочих місць

ЗАГРОЗИ (T)

- залежність роботи підприємств тепло, - водопостачання від цін на паливно-енергетичні ресурси, зовнішніх фінансових ресурсів (дотації на покриття збитків від регулювання тарифів);
- можливість виникнення аварійних ситуацій з причини фізичного зносу основних фондів галузі

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Основними проблемами житлово-комунального господарства є:

- фізичний та моральний знос основних фондів галузі;

- недосконалість системи управління експлуатацією об'єктів;

- велика собівартість та низька якість житлово-комунальних послуг;

- недосконалість системи соціального захисту населення у сфері надання житлово-комунальних послуг;

- недосконалість нормативно-правової бази, що регулює діяльність галузі.

Ці проблеми вирішуються двома шляхами.

1. Приватизація галузі і вирішення її проблем за рахунок приватних інвесторів.

2. Реформування житлово-комунального господарства з активною участю у цьому процесі органів місцевого самоврядування та центральних органів влади.

Реформування галузі здійснюється шляхом формування відповідно до вимог світових стандартів, ринку житла, запровадження недискримінаційних економічних відносин між суб'єктами ринку та державою з поступовим обмеженням функцій держави як суб'єкта господарювання та посиленням її впливу на формування ринкової інфраструктури, що передбачає:

- проведення взаємоузгодженої тарифної, інвестиційної політики і політики у сфері розвитку внутрішнього ринку;

- реалізацію ефективної антимонопольної політики та здійснення інституційних перетворень на ринку житла і житлово-комунальних послуг, спрямованих на розвиток ринкових відносин та конкуренції;

- стимулювання інноваційної, інвестиційної та енергозберігаючої активності суб'єктів господарювання;

- підвищення енергоефективності підприємств галузі шляхом зменшення обсягів втрат паливно-енергетичних ресурсів, зниження енергоємності виробництва послуг.

Розв'язання проблем житлово-комунального господарства здійснюється за рахунок:

- удосконалення нормативно-правової бази, яка регламентує діяльність галузі;

- технічного переоснащення основних фондів підприємств житлово-комунального господарства;

- впровадження ефективних форм управління об'єктами житлово-комунального господарства (створення ОСББ, передача об'єктів у концесію, оренду);

- у разі доцільності - зміни форми власності об'єктів житлово-комунального господарства (приватизація, реприватизація).

Загальний обсяг фінансування заходів Програми становить 1708041,9 тис. грн., в тому числі кошти: державного бюджету - 787100,9 тис. грн., місцевих бюджетів - 330282,8 тис. грн., позабюджетні - 590658,2 тис. грн.

Джерела та обсяги фінансування заходів Програми наведені у додатку 2.

Строк дії Програми - 2010 - 2014 роки.

5. Напрями діяльності та заходи Програми

Напрямами діяльності Програми є:

1 Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг.

Для виконання цього завдання планується виконати наступні заходи та отримати такі очікувані результати:

1.1 Реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання. Це дасть змогу покращити технічний стан житлового фонду, зменшити ресурсоспоживання та збільшити рівень дотримання екологічних нормативів і норм. покращання технічного стану житлового фонду, зменшення ресурсоспоживання та дотримання екологічних нормативів і норм

1.2 Реконструкція централізованих систем водопостачання і водовідведення з використанням енергоощадного обладнання та технологій. Це призведе до зменшення частки ветхих та аварійних мереж водопостачання і водовідведення на 30 %, зменшення питомих витрат електроенергії на 1 куб. м поданої води на 2 %.

1.3 Енергозбереження, розвиток та реконструкція систем теплопостачання, що призведе до зменшення частки ветхих та аварійних теплових мереж на 25 %, зменшення питомих витрат на відпуск тепла на 1,1 %

1.4 Благоустрій територій районних центрів та малих міст, для чого планується реконструювати дорожнє покриття вулиць - 2,366 тис. км, переоснащити мережі зовнішнього освітлення вулиць - 1694 км.

1.5 Енергозбереження, розвиток міського електричного транспорту з метою зменшення частки пасажирського рухомого складу зі строком експлуатації, що перевищує нормативний на 30 %.

1.6 Забезпечення оснащення наявного житлового фонду будинковими засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії з метою обладнання 45 % багатоквартирних будинків приладами обліку холодної води та 40 % - теплової енергії.

1.7 Розроблення та реалізація пілотних (інноваційних) проектів у житлово-комунальному господарстві, спрямованих на вдосконалення системи управління житловим фондом, зменшення технологічних витрат і втрат ресурсів, впровадження прогресивних технологій. Це дасть змогу створити 335 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, збільшити частку загальної площі багатоквартирного житлового фонду, що передана в управління управителям майном житлового комплексу, на 7 %.

1.8 Надання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів з технічного переоснащення та капітального ремонту житлових будинків, в яких утворюються нові або вже функціонують об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Це дасть змогу створити 335 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

1.9 Часткове погашення основної суми кредитів, відсотків за кредитами, лізингових платежів. Впровадження цього механізму надасть можливість підприємствам залучити кредитні ресурси з метою покращення технічного стану об'єктів житлово-комунального господарства.

2 Державне регулювання діяльності природних монополій на ринку комунальних послуг.

Для виконання цього завдання планується виконати наступні заходи та отримати такі очікувані результати:

2.1 Запровадження системи енергетичного менеджменту в житлово- комунальному господарстві. Це надасть можливість забезпечити ефективне використання енергоносіїв.

2.2 Запровадження моніторингу якості питної води та стану систем питного водопостачання. Це забезпечить підвищення якості питної води підприємств водопостачання та водовідведення.

2.3 Запровадження обов'язкового технологічного обліку води на всіх ділянках її видобування, транспортування та постачання споживача. Це забезпечить підвищення рівня якості послуг та зменшення втрат води.

3 Реалізація державної житлової політики, сприяння створенню розвинутого конкурентного середовища на ринку обслуговування житла, у тому числі впровадження комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду із залученням інвесторів-забудовників на конкурсних засадах.

Для виконання цього завдання планується виконати наступні заходи та отримати такі очікувані результати:

3.1 Запровадження моніторингу:

- ринку житла та житлових послуг, що забезпечить покращання якості послуг, які надають підприємства житлово-комунального господарства;

- аварійних об'єктів житла і комунального господарства, що забезпечить попередження аварійних ситуацій на об'єктах житлово-комунального господарства.

3.2 Організація ведення обліку громадян України, які користуються правом на соціальне житло і перебувають у черзі на його отримання, надання державної підтримки для придбання житла. Це забезпечить вирішення проблеми забезпечення житлом пільгових верств населення.

3.3 Розроблення регіональних програм розвитку комунальної інфраструктури. Запровадження енергетичного планування. Виконання цього заходу забезпечить покращання якості послуг та економію енергоресурсів.

3.4 Створення сучасної геоінформаційної системи житлового фонду та комунальної інфраструктури. Це дасть змогу покращити якість обслуговування населення.

3.5 Під час здійснення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду забезпечити:

- визначення кварталів (мікрорайонів), що потребують проведення комплексної реконструкції відповідно до генеральних планів населених пунктів, містобудівного обґрунтування проектів комплексної забудови території, проектної документації на будівництво окремих об'єктів у цих кварталах (мікрорайонах) та оприлюднення відповідної інформації у засобах масової інформації з метою покращання технічного стану об'єктів житлово-комунального господарства;

- узгодження інтересів територіальних громад та інвесторів-забудовників у здійсненні інженерної підготовки, будівництві об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, проведенні благоустрою прилеглих прибудинкових територій за рахунок коштів інвесторів-забудовників та органів місцевого самоврядування з метою покращання благоустрою міст та якості комунального обслуговування;

- координація дій комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів), визначення зобов'язань, відповідальності за їх невиконання учасниками комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) з метою покращання технічного стану житлового фонду, благоустрою міст та якості комунального обслуговування.

3.6 Реалізація програм навчальних курсів та організація навчання з питань утворення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та управління житловим фондом для підвищення кваліфікації фахівців.

3.7 Сприяння утворенню при органах місцевого самоврядування підрозділів з питань організації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та розвитку інституту управителів житлових будинків з метою активізації створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.

4 Залучення громадськості до процесів формування житлової політики та реформування житлово-комунального господарства.

Для виконання цього завдання планується виконати наступні заходи та отримати такі очікувані результати:

4.1 Розроблення та впровадження місцевих програм залучення громадськості до формування житлової політики та реформування житлово-комунального господарства для поліпшення якості обслуговування населення, прозорість надання послуг.

4.2 Організація постійно діючого семінару для представників органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств щодо форм і методів роботи з громадськістю з метою поліпшення якості обслуговування населення та покращення житлових умов населення.

4.3 Проведення громадських форумів, громадських слухань і "круглих столів" для формування виваженої громадської позиції та дотримання балансу інтересів постачальників і споживачів житлово-комунальних послуг з метою забезпечення населення інформацією щодо реформування житлово-комунального господарства.

4.4 Підготовка матеріалів для засобів масової інформації з метою висвітлення житлово-комунальних проблем з метою забезпечення інформування населення щодо реформування житлово-комунального господарства.

4.5 Створення сучасних інформаційно-телекомунікаційних систем для організації спілкування з населенням з питань житлово-комунального господарства та житлової політики з метою забезпечення інформування населення щодо реформування житлово-комунального господарства.

Передбачається здійснення заходів Програми в таких сферах:

1) утримання будинків, споруд і прибудинкових територій, у тому числі проведення реконструкції застарілого житлового фонду;

2) надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;

3) виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води, у тому числі з використанням альтернативних джерел енергії та видів палива;

4) ремонту приміщень, будинків, споруд;

5) благоустрою населених пунктів;

6) міського електротранспорту.

Нормативно-правове та науково-технічне забезпечення виконання завдань Програми передбачає:

1) впровадження новітніх технологій і обладнання, необхідних для технічного переоснащення підприємств житлово-комунального господарства та скорочення питомих витрат енергетичних і матеріальних ресурсів;

2) проведення прогнозно-аналітичних розрахунків для визначення потреб населення у житлі та об'єктах житлово-комунальної інфраструктури на середньо- та довгострокову перспективу;

3) створення нової моделі забезпечення населення високоякісною питною водою;

4) сприяння налагодженню виробництва нових зразків техніки та обладнання для забезпечення потреб житлово-комунального господарства;

5) проведення соціологічних досліджень серед населення щодо реформування житлово-комунального господарства, вивчення громадської думки стосовно пріоритетів такого реформування;

6) удосконалення методологічних засад моніторингу стану галузі (статистичні спостереження, вивчення громадської думки, експертна оцінка);

7) розроблення та забезпечення виконання програм стимулювання економного використання споживачами питної води і теплової енергії.

Завдання та заходи Програми наведені у додатку 1.

6. Ресурсне забезпечення

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Кошти державного бюджету спрямовуються на фінансування заходів щодо:

- реалізації інвестиційних проектів з реконструкції та капітального ремонту житлового фонду, систем централізованого тепло-, водопостачання та водовідведення, а також у сфері благоустрою і комунального обслуговування, розвитку міського електротранспорту, спрямованих на технічне переоснащення об'єктів житлово-комунального господарства;

- реалізації пілотних проектів у сфері житлово-комунального господарства, спрямованих на вдосконалення системи управління житловим фондом, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, у тому числі щодо впровадження використання альтернативних джерел енергії та видів палива;

- забезпечення широкої громадської підтримки державної житлової політики та реформування житлово-комунального господарства.

Кошти місцевих бюджетів спрямовуються на фінансування заходів щодо:

- фінансування пріоритетних проектів з удосконалення системи управління житловим фондом, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, у тому числі щодо впровадження енергозберігаючих технологій.

Фінансування Програми щодо реалізації інвестиційних проектів, у тому числі пілотних проектів у сфері житлово-комунального господарства, здійснюється шляхом:

- цільового фінансування відібраних на конкурсній основі проектів;

- часткового або повного відшкодування відсоткових ставок за кредитами для реалізації проектів;

- повного відшкодування відсоткових ставок за кредитами або часткового погашення основної суми кредитів, що надаються суб'єктам малого та середнього бізнесу, об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків для реалізації інвестиційних проектів з енергозбереження у житлових будинках.

Загальний обсяг фінансування заходів Програми становить 1708041,9 тис. грн., в тому числі кошти: державного бюджету - 787100,9 тис. грн., місцевих бюджетів - 330282,8 тис. грн., позабюджетні - 590658,2 тис. грн.

Джерела та обсяги фінансування заходів Програми наведені у додатку 2.

Обсяг фінансування заходів Програми уточнюється щороку під час складання проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює відповідно до своїх повноважень Головне управління житлово-комунального господарства обласної держадміністрації.

Моніторинг реформування житлово-комунального господарства здійснюється в порядку, встановленому Загальнодержавною програмою реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки. Результати моніторингу висвітлюються в засобах масової інформації.

Громадський контроль за ходом реалізації Програми здійснюється представниками громадських організацій, у статуті яких передбачена діяльність у сфері житлово-комунального господарства.

Звіт про результати виконання Програми щороку готується Головним управлінням житлово-комунального господарства облдержадміністрації та надається Головному управлінню економіки облдержадміністрації.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством.

Головне управління житлово-комунального господарства обласної держадміністрації звітує раз на рік перед обласною радою щодо виконання Програми.

8. Розрахунок очікуваних результатів

Виконання Програми дасть можливість:

1) забезпечити реалізацію державної політики щодо регіонального розвитку, насамперед у сфері житлово-комунального господарства;

2) зробити доступними послуги з тепло- і водопостачання для населення та підприємств за умови їх своєчасної оплати;

3) створити сприятливі умови для залучення інвестиційних ресурсів з метою технічного переоснащення підприємств житлово-комунального господарства та розвитку комунальної інфраструктури;

4) створити сприятливі умови для залучення позабюджетних коштів у розвиток об'єктів житлово-комунального господарства та ефективний механізм подальшого його реформування із залученням іноземних інвестицій, кредитів, коштів фізичних і юридичних осіб;

5) провести комплексну модернізацію і технічне переоснащення підприємств житлово-комунального господарства з метою зменшення ресурсоспоживання та дотримання екологічних нормативів і норм протипожежного захисту;

6) зменшити до рівня експлуатаційної безпеки зношеність основних фондів у житлово-комунальній сфері та витрати і втрати під час виробництва (надання) житлово-комунальних послуг;

7) зменшити залежність галузі від імпорту енергоресурсів та підвищити рівень її енергетичної безпеки;

8) забезпечити поступове виведення з експлуатації аварійних житлових будинків та відбудову аварійних об'єктів комунального господарства на умовах фінансування з державного та місцевих бюджетів;

9) забезпечити сталу та ефективну роботу підприємств житлово-комунального господарства, підвищити рівень безпеки систем життєзабезпечення населених пунктів;

10) забезпечити надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості відповідно до вимог національних стандартів, гармонізованих з міжнародними або регіональними;

11) забезпечити прозорість у формуванні тарифної та цінової політики на житлово-комунальні послуги;

12) забезпечити обґрунтованість і прозорість умов реалізації дотаційної політики держави стосовно малозабезпечених верств населення;

13) підвищити рівень мотивації громадян (доступ до матеріальних благ як стимул до зростання продуктивності праці та поліпшення якості робочої сили);

14) стимулювати внутрішнє виробництво у сферах, суміжних із сферою житлово-комунального господарства;

15) досягти зменшення протягом п'яти років обсягів використання енергоресурсів у комунальній енергетиці та житлових будівлях на 20 %;

16) обладнати протягом дії Програми інженерні вводи багатоквартирних будинків приладами обліку: холодної води - 45 %, теплової енергії - 40 %;

17) підвищити рівень задоволення потреби населення області у високоякісних та безпечних перевезеннях трамваями і тролейбусами за рахунок збільшення випуску рухомого складу на лінію, зменшення інтервалу руху, підвищення експлуатаційної швидкості;

18) покращити показники надійності, комфортності та безпеки пасажирських перевезень;

19) забезпечити розвиток маршрутної мережі міськелектротранспорту у містах;

20) забезпечити збереження й розвиток електротранспортної інфраструктури та маршрутної мережі;

21) привести витрати і втрати під час виробництва (надання) житлово-комунальних послуг у відповідність до вимог європейських стандартів;

22) забезпечити широку суспільну підтримку виконання основних завдань Програми у рамках реформи житлово-комунального господарства.

Кількісні показники виконання заходів Програми за роками наведені у додатку 3.

 

Додаток 1
до Програми

Напрями діяльності та заходи Регіональної комплексної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Луганської області на 2010 - 2014 роки

N з/п

Напрямки діяльності

Заходи Програми

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн.

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1 Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг

1.1 Реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання

2010 - 2014 роки

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

державний і місцеві бюджети

2010 р. - 3223,8
2011 р. - 26547,3
2012 р. - 27694,0
2013 р. - 34260,6
2014 р. - 31666,6
Всього: 123392,2

покращання технічного стану житлового фонду, зменшення ресурсоспоживання та збільшення рівня дотримання екологічних нормативів і норм

1.2 Реконструкція централізованих систем водопостачання і водовідведення з використанням енергоощадного обладнання та технологій

2010 - 2014 роки

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

державний і місцеві бюджети

2010 р. - 109283,8
2011 р. - 336 942,1
2012 р. - 131866,0
2013 р. - 69385,5
2014 р. - 49088,7
Всього: 696566,0

зменшення частки ветхих та аварійних мереж водопостачання і водовідведення на 30 %, зменшення питомих витрат електроенергії на 1 куб. м поданої води на 2 %

1.3 Енергозбереження, розвиток та реконструкція систем теплопостачання

2010 - 2014 роки

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

державний і місцеві бюджети

2010 р. - 10617,5
2011 р. - 78302,0
2012 р. - 34923,7
2013 р. - 21603,8
2014 р. - 18270,0
Всього: 163717,0

зменшення частки ветхих та аварійних теплових мереж на 25 %, зменшення питомих витрат на відпуск тепла на 1,1 %

1.4 Благоустрій територій районних центрів та малих міст

2010 - 2014 роки

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

державний і місцеві бюджети

2010 р. - 3000,4
2011 р. - 54404,1
2012 р. - 106530,9
2013 р. - 43266,6
2014 р. - 9500,0
Всього: 216702,0

реконструкція дорожнього покриття вулиць - 2,366 тис. км, переоснащення мереж зовнішнього освітлення вулиць - 1694 км

1.5 Енергозбереження, розвиток міського електричного транспорту

2010 - 2014 роки

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

державний і місцеві бюджети

2010 р. - 0
2011 р. - 13304,8
2012 р. - 16640,9
2013 р. - 16640,9
2014 р. - 12399,1
Всього: 58985,6

зменшення частки пасажирського рухомого складу зі строком експлуатації, що перевищує нормативний, на 30 %

1.6 Забезпечення оснащення наявного житлового фонду будинковими засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії

2010 - 2014 роки

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

державний і місцеві бюджети

2010 р. - 5628,5
2011 р. - 17407,7
2012 р. - 33819,1
2013 р. - 8810,7
2014 р. - 3040,0
Всього: 68706,0

обладнання багатоквартирних будинків приладами обліку холодної води - 45 %, теплової енергії - 40 %

1.7 Розроблення та реалізація пілотних (інноваційних) проектів у житлово-комунальному господарстві, спрямованих на вдосконалення системи управління житловим фондом, зменшення технологічних витрат і втрат ресурсів, впровадження прогресивних технологій

2010 - 2014 роки

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

державний і місцеві бюджети

2010 р. - 35040,1
2011 р. - 16886,8
2012 р. - 10841,0
2013 р. - 9951,9
2014 р. - 9633,8
Всього: 82353,6

створення 335 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, збільшення частки загальної площі багатоквартирного житлового фонду, що передана в управління управителям майном житлового комплексу, на 7 %

1.8 Надання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів з технічного переоснащення та капітального ремонту житлових будинків, в яких утворюються нові або вже функціонують об'єднання співвласників багатоквартирних будинків

2010 - 2014 роки

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

державний і місцеві бюджети

2010 р. - 9007,3
2011р. - 52001,9
2012р. - 56002,1
2013р. - 56002,1
2014 р. - 55992,1
Всього: 229005,5

створення 335 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

1.9 Часткове погашення основної суми кредитів, відсотків за кредитами, лізингових платежів

2010 - 2014 роки

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

державний і місцеві бюджети

2010 р. - 0
2011 р. - 15591,6
2012 р. - 18353,9
2013 р. - 18353,9
2014 р. - 16314,6
Всього: 68614,0

покращання технічного стану об'єктів житлово-комунального господарства

2

2 Державне регулювання діяльності природних монополій на ринку комунальних послуг

2.1 Запровадження системи енергетичного менеджменту в житлово- комунальному господарстві

2010 - 2014 роки

головні управління облдержадміністрації: житлово-комунального господарства, промисловості та розвитку інфраструктури, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

-

-

забезпечення ефективного використання енергоносіїв

2.2 Запровадження моніторингу якості питної води та стану систем питного водопостачання

2010 - 2012 роки

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

-

-

підвищення якості питної води підприємств водопостачання та водовідведення

2.3 Запровадження обов'язкового технологічного обліку води на всіх ділянках її видобування, транспортування та постачання споживачам

2010 - 2012 роки

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

-

-

підвищення рівня якості послуг та зменшення втрат води

3

3 Реалізація державної житлової політики, сприяння створенню розвинутого конкурентного середовища на ринку обслуговування житла, у тому числі впровадження комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду із залученням інвесторів-забудовників на конкурсних засадах

3.1 Запровадження моніторингу:

 

 

 

 

 

- ринку житла та житлових послуг

2010 - 2014 роки

головні управління облдержадміністрації: житлово-комунального господарства, економіки, управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

-

-

покращання якості послуг, які надають підприємства житлово-комунального господарства

- аварійних об'єктів житла і комунального господарства

2010 - 2014 роки

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, Головне управління МНС України в Луганській області, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

-

-

попередження аварійних ситуацій на об'єктах житлово-комунального господарства

3.2 Організація ведення обліку громадян України, які користуються правом на соціальне житло і перебувають у черзі на його отримання, надання державної підтримки для придбання житла

2010 - 2011 роки

Виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

-

-

вирішення проблеми забезпечення житлом пільгових верств населення

3.3 Розроблення регіональних програм розвитку комунальної інфраструктури. Запровадження енергетичного планування

2010 - 2013 роки

головні управління облдержадміністрації: житлово-комунального господарства, промисловості та розвитку інфраструктури, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

-

-

покращання якості послуг, економія енергоресурсів

3.4 Створення сучасної геоінформаційної системи житлового фонду та комунальної інфраструктури

2012 - 2013 роки

головні управління облдержадміністрації: житлово-комунального господарства, промисловості та розвитку інфраструктури, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

-

-

покращання якості обслуговування населення

3.5 Під час здійснення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду забезпечити:

 

 

 

 

 

визначення кварталів (мікрорайонів), що потребують проведення комплексної реконструкції відповідно до генеральних планів населених пунктів, містобудівного обґрунтування проектів комплексної забудови території, проектної документації на будівництво окремих об'єктів у цих кварталах (мікрорайонах) та оприлюднення відповідної інформації у засобах масової інформації

2012 - 2014 роки

виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

-

-

покращання технічного стану об'єктів житлово-комунального господарства

узгодження інтересів територіальних громад та інвесторів-забудовників у здійсненні інженерної підготовки, будівництві об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, проведенні благоустрою прилеглих прибудинкових територій за рахунок коштів інвесторів-забудовників та органів місцевого самоврядування

2012 - 2014 роки

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

-

-

покращання благоустрою міст та якості комунального обслуговування

координація дій комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів), визначення зобов'язань, відповідальності за їх невиконання учасниками комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів)

2012 - 2014 роки

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

-

-

покращання технічного стану житлового фонду, благоустрою міст та якості комунального обслуговування

3.6 Реалізація програм навчальних курсів та організація навчання з питань утворення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та управління житловим фондом

2010 рік

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

-

-

підвищення кваліфікації фахівців

3.7 Сприяння утворенню при органах місцевого самоврядування підрозділів з питань організації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та розвитку інституту управителів житлових будинків

2010 - 2012 роки

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

-

-

активізація створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

4

4 Залучення громадськості до процесів формування житлової політики та реформування житлово-комунального господарства

4.1 Розроблення та впровадження місцевих програм залучення громадськості до формування житлової політики та реформування житлово-комунального господарства

2010 - 2011 роки

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

-

-

поліпшення якості
обслуговування населення, прозорість надання послуг

4.2 Організація постійно діючого семінару для представників органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств щодо форм і методів роботи з громадськістю

2010 - 2014 роки

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

-

-

поліпшення якості обслуговування населення, покращення житлових умов населення

4.3 Проведення громадських форумів, громадських слухань і "круглих столів" для формування виваженої громадської позиції та дотримання балансу інтересів постачальників і споживачів житлово-комунальних послуг

2010 - 2014 роки

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

-

-

забезпечення населення інформацією щодо реформування житлово-комунального господарства

4.4 Підготовка матеріалів для засобів масової інформації з метою висвітлення проблем житлово-комунального господарства

2010 - 2014 роки

головні управління облдержадміністрації: житлово-комунального господарства, промисловості та розвитку інфраструктури, управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

-

-

забезпечення інформування населення щодо реформування житлово-комунального господарства

4.5 Створення сучасних інформаційно-телекомунікаційних систем для організації спілкування з населенням з питань житлово-комунального господарства та житлової політики

2010 - 2014 роки

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, управління транспорту та зв'язку облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

-

-

забезпечення інформування населення щодо реформування житлово-комунального господарства

 

Додаток 2
до Програми

Ресурсне забезпечення Регіональної комплексної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Луганської області на 2010 - 2014 роки

N з/п

Заходи

Обсяги фінансових ресурсів (тис. грн.)

Всього

у тому числі по роках

2010

2011

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Всього

1708041,9

175801,3

611388,3

436671,6

278275,9

205904,8

2

у тому числі кошти:

 

державного бюджету

787100,9

71454,3

235991,1

216272,4

148974,6

114408,5

місцевих бюджетів

330282,8

24347,0

78185,3

106117,1

70419,2

51214,2

позабюджетні

590658,2

80000,0

297211,9

114282,1

58882,1

40282,1

3

1.1 Реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання

 

 

 

 

 

 

4

Всього

123392,2

3223,8

26547,3

27694,0

34260,6

31666,6

5

у тому числі кошти:

 

державного бюджету

79260,6

2261,4

19269,9

17076,9

21126,0

19526,5

місцевих бюджетів

44131,6

962,4

7277,4

10617,1

13134,6

12140,1

позабюджетні

 

 

 

 

 

 

6

1.2 Реконструкція централізованих систем водопостачання і водовідведення з використанням енергоощадного обладнання та технологій

 

 

 

 

 

 

7

Всього

696566,0

109283,8

336942,1

131866,0

69385,5

49088,7

8

у тому числі кошти:

 

державного бюджету

82317,9

28250,4

29501,0

11448,3

7082,2

6036,0

місцевих бюджетів

27448,2

1033,4

11141,1

7117,7

4403,2

3752,7

позабюджетні

586800,0

80000,0

296300,0

113300,0

57900,0

39300,0

9

1.3 Енергозбереження, розвиток та реконструкція систем теплопостачання

 

 

 

 

 

 

10

Всього

163717,0

10617,5

78302,0

34923,7

21603,8

18270,0

11

у тому числі кошти:

 

державного бюджету

119151,6

8762,1

60282,0

23393,7

14473,8

12240,0

місцевих бюджетів

44565,4

1855,4

18020,0

11530,0

7130,0

6030,0

позабюджетні

 

 

 

 

 

 

12

1.4 Благоустрій територій районних центрів та малих міст

 

 

 

 

 

 

13

Всього

216702,0

3000,4

54404,1

106530,9

43266,6

9500,0

14

у тому числі кошти:

 

державного бюджету

146090,3

2698,7

40754,1

68640,9

27876,6

6120,0

місцевих бюджетів

70611,7

301,7

13650,0

37890,0

15390,0

3380,0

позабюджетні

 

 

 

 

 

 

15

1.5 Енергозбереження, розвиток міського електричного транспорту

 

 

 

 

 

 

16

Всього

58985,6

0

13304,8

16640,9

16640,9

12399,1

17

у тому числі кошти:

 

державного бюджету

37825,6

0

9657,6

10261,2

10261,2

7645,6

місцевих бюджетів

21160,0

0

3647,2

6379,7

6379,7

4753,5

позабюджетні

 

 

 

 

 

 

18

1.6 Забезпечення оснащення наявного житлового фонду будинковими засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії

 

 

 

 

 

 

19

Всього

68706,0

5628,5

17407,7

33819,1

8810,7

3040,0

20

у тому числі кошти:

 

державного бюджету

48007,8

4020,3

13397,7

22649,1

5900,7

2040,0

місцевих бюджетів

20698,2

1608,2

4010,0

11170,0

2910,0

1000,0

позабюджетні

 

 

 

 

 

 

21

1.7 Розроблення та реалізація пілотних (інноваційних) проектів у житлово-комунальному господарстві, спрямованих на вдосконалення системи управління житловим фондом, зменшення технологічних витрат і втрат ресурсів, впровадження прогресивних технологій

 

 

 

 

 

 

22

Всього

82353,6

35040,1

16886,8

10841,0

9951,9

9633,8

23

у тому числі кошти:

 

державного бюджету

45778,1

16804,9

10211,3

6684,9

6136,6

5940,4

місцевих бюджетів

36575,5

18235,2

6675,5

4156,2

3815,3

3693,3

позабюджетні

 

 

 

 

 

 

24

1.8 Надання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів з технічного переоснащення та капітального ремонту житлових будинків, в яких утворюються нові або вже функціонують об'єднання співвласників багатоквартирних будинків

 

 

 

 

 

 

25

Всього

229005,5

9007,3

52001,9

56002,1

56002,1

55992,1

26

у тому числі кошти:

 

державного бюджету

184656,5

8656,5

41600,0

44800,0

44800,0

44800,0

місцевих бюджетів

40490,8

350,8

9490,0

10220,0

10220,0

10210,0

позабюджетні

3858,2

 

911,9

982,1

982,1

982,1

27

1.9 Часткове погашення основної суми кредитів, відсотків за кредитами, лізингових платежів

 

 

 

 

 

 

28

Всього

68614,0

0

15591,6

18353,9

18353,9

16314,6

29

у тому числі кошти:

 

державного бюджету

44012,5

0

11317,5

11317,5

11317,5

10060,0

місцевих бюджетів

24601,5

0

4274,1

7036,4

7036,4

6254,6

позабюджетні

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3
до Програми

Основні очікувані результати
виконання Регіональної комплексної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Луганської області на 2010 - 2014 роки

 

Найменування показника

Одиниця виміру

Роки

2010

2011

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

I Створення системи ефективного управління житлом та підприємствами житлово-комунального господарства, розвиток системи державного регулювання природних монополій у сфері виробництва та надання житлово-комунальних послуг

1

Загальна кількість утворених об'єднань співвласників багатоквартирних будинків або інших форм самоорганізації населення (станом на кінець року)

об'єднання

575

640

710

780

850

2

Частка загальної площі багатоквартирного житлового фонду, що обслуговується об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків або іншими формами самоорганізації населення

відсоток

12,2

13,1

14

14,9

15,8

3

Частка підприємств, які розробили і виконують стратегічні плани дій (зокрема плани капітальних інвестицій):

 

 

 

 

 

 

водопровідно-каналізаційні підприємства

відсоток

30

50

70

90

100

теплопостачальні підприємства

відсоток

17

35

52

74

100

II Поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства та потенційно конкурентних ринків житлово-комунальних послуг

4

Частка загальної площі багатоквартирного житлового фонду, що передана в управління управителям майном житлового комплексу

відсоток

23

25

27

29

30

5

Частка загальної площі багатоквартирного житлового фонду, що перебуває в управлінні комунальних підприємств

відсоток

64,8

61,9

59

56,1

54,2

III Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства

6

Рівень оплати населенням послуг з:

 

 

 

 

 

 

централізованого водопостачання та водовідведення

відсоток

84

89

92

96

100

централізованого теплопостачання

відсоток

81

87

91

94

100

утримання будинків, споруд і прибудинкової території

відсоток

90

93

96

98

100

7

Рівень відшкодування доходами витрат операційної діяльності підприємств з виробництва та надання послуг:

 

 

 

 

 

 

централізованого водопостачання та водовідведення

відсоток

100

100

100

100

100

централізованого теплопостачання

відсоток

100

100

100

100

100

утримання будинків і прибудинкової території

відсоток

100

100

100

100

100

8

Рівень рентабельності основної діяльності підприємств:

 

 

 

 

 

 

водопровідно-каналізаційних

відсоток до чистого доходу

12

12

12

12

12

теплопостачальних

відсоток до чистого доходу

12

12

12

12

12

IV Технічне переоснащення житлово-комунального господарства

9

Частка ветхих/аварійних об'єктів житлового фонду

відсоток

1,18/0,112

1,185/0,117

1,189/0,121

1,194/0,125

1,199/0,13

10

Частка ветхих та аварійних теплових мереж у загальній протяжності мереж

відсоток

60

50

40

40

35

11

Частка пасажирського рухомого складу строком експлуатації, що перевищує нормативний

відсоток

80

80

70

60

50

12

Обладнання багатоквартирних будинків приладами обліку та регуляторами температури:

 

 

 

 

 

 

холодної води

відсоток

21

29

37

42

45

теплової енергії

відсоток

18

24

30

34

40

13

Питомі витрати умовного палива на відпуск тепла

кг/Гкал

167,23

166,81

166,13

165,71

165,33

14

Питомі витрати електроенергії на 1 куб. м поданої води

кВт·год. / куб. м

1,178

1,173

1,169

1,163

1,158

15

Питомі витрати електроенергії на очищення й транспортування 1 куб. м стічних вод

кВт·год. / куб. м

0,624

0,622

0,621

0,619

0,617

16

У сфері благоустрою:

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

протяжність реконструйованих вулиць

тис. км

0,433

0,6

0,733

0,32

0,28

протяжність переоснащених мереж зовнішнього освітлення вулиць

тис. км

0,324

0,41

0,54

0,24

0,18

кількість нових прибиральних машин

од.

4

4

5

4

-

кількість нових сміттєвозів

од.

5

8

9

2

-

кількість нових контейнерів для вивезення сміття

тис. контейнерів

0,32

0,51

0,63

0,4

0,12

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали