ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Шоста сесія V скликання

РІШЕННЯ

від 24.11.2006 р. N 6/13

Про затвердження Регіональної програми соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2007 - 2011 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Луганської обласної ради від 3 вересня 2010 року N 37/29 (Рішення N 37/29)

Відповідно до підпункту 16 ч. 1 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 5 Закону України "Про охорону дитинства", ст. 7 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", Указу Президента України від 11.07.2005 N 1086 "Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей", з метою соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, обласна рада вирішила:

1. Затвердити Регіональну програму соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2007 - 2011 роки (далі - Програма), що додається.

2. Щорічний обсяг фінансування заходів Програми затверджується при розгляді обласного бюджету на наступний рік.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань освіти, культури, молоді та спорту.

 

Голова обласної ради

В. М. Голенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Луганської обласної ради
24.11.2006 р. N 6/13

РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2007 - 2014 (Рішення N 37/29) роки(У назві та паспорті програми цифри "2011" замінено цифрами "2014" згідно з рішенням Луганської обласної ради від 3 вересня 2010 року N 37/29) (Рішення N 37/29)

Паспорт програми

Назва програми: Регіональна програма соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2007 - 2014 (Рішення N 37/29) роки

Підстава для розробки: Закон України "Про охорону дитинства", Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", Указ Президента України від 11.07.2005 р. "Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей".

Відомості про замовника та відповідальних виконавців програми

Замовник: облдержадміністрація

Відповідальний виконавець: служба у справах неповнолітніх обласної держадміністрації

Строк виконання: 2007 - 2014 (Рішення N 37/29) роки

Джерела фінансування: асигнування, передбачені в обласному бюджеті у сумі 155400,0 грн., та інші джерела, згідно з чинним законодавством.

Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, а також необхідності фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів

Щороку в області збільшується кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Сьогодні на первинному обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в міськвиконкомах та райдержадміністраціях області перебуває 5094 неповнолітніх. Серед дітей, які залишилися без піклування батьків, 5 відсотків - круглі сироти.

Основними напрямками подолання сирітства є соціально-правова підтримка дітей, які залишилися без піклування батьків, вжиття комплексу заходів щодо їх соціальної адаптації, забезпечення інтеграції зусиль обласних та місцевих органів виконавчої влади, установ та організацій, спрямованих на захист прав дітей-сиріт ті дітей, позбавлених батьківського піклування.

Мета Програми

Основною метою Програми соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є поліпшення їх становища, створення належних умов для фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, підготовки до самостійного життя.

Основні завдання Програми

вдосконалення соціальної адаптації дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківського піклування;

розширення соціально-правових гарантій неповнолітніх;

захист майнових, житлових та інших прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

створення умов для надання психологічної, медичної та педагогічної допомоги дітям-сиротам, дітям, які позбавлені батьківського піклування;

поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, надання їм реальної допомоги та підтримки;

забезпечення інтеграції зусиль обласних та місцевих органів виконавчої влади, установ та організацій, спрямованих на захист прав дітей-сиріт ті дітей, позбавлених батьківського піклування;

забезпечення підготовки та перепідготовки фахівців служб у справах неповнолітніх.

Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

розробити і запровадити ефективні форми роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, з метою їх соціального захисту, поліпшення їх становища, створення належних умов для фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, підготовки для самостійного життя;

спрямувати роботу органів опіки і піклування з урахуванням концепції Державної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

створити належні умови для соціальної адаптації та захисту інтересів дітей-сиріт, дітей, які залишилися без піклування батьків.

Виконання Програми передбачає:

поліпшити становище дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

з урахуванням концепції Державної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування створити належні умови для фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, підготовки до самостійного життя.

Управління Програмою та контроль за її виконанням

Організація виконання Програми покладається на обласну державну адміністрацію, яка щорічно одночасно із звітом про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Луганської області за звітний період надає до обласної ради інформацію про хід виконання заходів, передбачених цією Програмою.

Фінансове і ресурсне забезпечення виконання Програми

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті на відповідну мету, та за рахунок інших джерел, згідно з чинним законодавством.

 

Додаток

Основні заходи щодо виконання Програми соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

N з/ п (Рішення N 37/29)

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) (Рішення N 37/29)

Перелік заходів Програми (Рішення N 37/29)

Термін виконання заходу (Рішення N 37/29)

Виконавці (Рішення N 37/29)

Джерела фінансування (Рішення N 37/29)

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., в тому числі: (Рішення N 37/29)

Очікуваний результат (Рішення N 37/29)

Всього (Рішення N 37/29)

2010 (Рішення N 37/29)

2011 (Рішення N 37/29)

2012 (Рішення N 37/29)

2013 (Рішення N 37/29)

2014 (Рішення N 37/29)

1 (Рішення N 37/29)

2 (Рішення N 37/29)

3 (Рішення N 37/29)

4 (Рішення N 37/29)

5 (Рішення N 37/29)

6 (Рішення N 37/29)

7 (Рішення N 37/29)

8 (Рішення N 37/29)

9 (Рішення N 37/29)

10 (Рішення N 37/29)

11 (Рішення N 37/29)

12 (Рішення N 37/29)

13 (Рішення N 37/29)

1 (Рішення N 37/29)

Розвиток і вдосконалення сімейних форм виховання (Рішення N 37/29)

1 Вдосконалення системи сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Влаштування на усиновлення, у прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, під опіку - 900 дітей (Рішення N 37/29)

2010 - 2014 (Рішення N 37/29)

служба у справах дітей облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації (Рішення N 37/29)

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми (Рішення N 37/29)

забезпечення можливості влаштування до сімейних форм виховання 85 % дітей-сиріт| та дітей, позбавленних батьківського піклування, які протягом року набули статусу дитини-сироти (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

2 Проведення інформаційної кампанії по рекрутуванню потенційних прийомних батьків і батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу (Рішення N 37/29)

2010 - 2014 (Рішення N 37/29)

міські, районні, районні в м. Луганську центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (Рішення N 37/29)

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми (Рішення N 37/29)

створення прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (Рішення N 37/29)

бюджети міст і районів (Рішення N 37/29)

450,0 (Рішення N 37/29)

90,0 (Рішення N 37/29)

90,0 (Рішення N 37/29)

90,0 (Рішення N 37/29)

90,0 (Рішення N 37/29)

90,0 (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

3 Проведення курсів підвищення батьківської компетенції прийомних батьків і батьків-вихователів (Рішення N 37/29)

2010 - 2014 (Рішення N 37/29)

Луганський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (Рішення N 37/29)

обласний бюджет (Рішення N 37/29)

50,0 (Рішення N 37/29)

10,0 (Рішення N 37/29)

10,0 (Рішення N 37/29)

10,0 (Рішення N 37/29)

10,0 (Рішення N 37/29)

10,0 (Рішення N 37/29)

підвищення якості соціальних послуг, що надаються прийомним батькам та батькам-вихователям. Вирішення питань пов'язаних з навчанням, перебування та забезпечення учбового процесу (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

4 Забезпечення навчання і сертифікації фахівців, що здійснюють соціальний супровід прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (Рішення N 37/29)

2010 - 2014 (Рішення N 37/29)

Луганський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (Рішення N 37/29)

обласний бюджет (Рішення N 37/29)

50,0 (Рішення N 37/29)

10,0 (Рішення N 37/29)

10,0 (Рішення N 37/29)

10,0 (Рішення N 37/29)

10,0 (Рішення N 37/29)

10,0 (Рішення N 37/29)

підготовка щорічно 20 фахівців, що здійснюють соціальний супровід прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

5 Збільшення мережі дитячих будинків сімейного типу за рахунок будівництва нового житла (Рішення N 37/29)

2010 - 2014 (Рішення N 37/29)

виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації (Рішення N 37/29)

державний бюджет (Рішення N 37/29)

16018,5 (Рішення N 37/29)

3203,7 (Рішення N 37/29)

3203,7 (Рішення N 37/29)

3203,7 (Рішення N 37/29)

3203,7 (Рішення N 37/29)

3203,7 (Рішення N 37/29)

збільшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуватимуться в дитячих будинках сімейного типу (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

6 Підготовка проектної документації для будівництва дитячого будинку сімейного типу (Рішення N 37/29)

2010 - 2014 (Рішення N 37/29)

виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації (Рішення N 37/29)

обласний бюджет (Рішення N 37/29)

92,33 (Рішення N 37/29)

52,33 (Рішення N 37/29)

10,0 (Рішення N 37/29)

10,0 (Рішення N 37/29)

10,0 (Рішення N 37/29)

10,0 (Рішення N 37/29)

збільшення мережі дитячих будинків сімейного типу (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

7 Обладнання дитячих будинків сімейного типу, що створюються, необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку (Рішення N 37/29)

2010 - 2014 (Рішення N 37/29)

виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації (Рішення N 37/29)

обласний бюджет (Рішення N 37/29)

1600,4 (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

400,1 (Рішення N 37/29)

400,1 (Рішення N 37/29)

400,1 (Рішення N 37/29)

400,1 (Рішення N 37/29)

забезпечення належних побутових умов дитячих будинків сімейного типу (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

8 Виділення земельних ділянок для будівництва дитячих будинків сімейного типу (Рішення N 37/29)

2010 - 2014 (Рішення N 37/29)

виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації (Рішення N 37/29)

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми (Рішення N 37/29)

збільшення мережі дитячих будинків сімейного типу (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

9 Покращання матеріальної бази діючих дитячих будинків сімейного типу (Рішення N 37/29)

2010 - 2014 (Рішення N 37/29)

виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації (Рішення N 37/29)

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми (Рішення N 37/29)

поліпшення побутових умов утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

10 Проведення капітального ремонту житлового приміщення дитячого будинку сімейного типу Матвієнків у м. Кіровську по вул. Войкова, 13 (Рішення N 37/29)

2010 (Рішення N 37/29)

виконком Кіровської міської ради (Рішення N 37/29)

обласний бюджет (Рішення N 37/29)

234,4 (Рішення N 37/29)

234,4 (Рішення N 37/29)

- (Рішення N 37/29)

- (Рішення N 37/29)

- (Рішення N 37/29)

- (Рішення N 37/29)

поліпшення побутових умов утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

11 Забезпечення транспортними засобами дитячих будинків сімейного типу Мякоти, Скирдіних (Кам'янобрідський район), Федорових, Божкових (Лутугинський район), Черненкових (м. Стаханов), Матвієнків (м. Кіровськ), Гаврилюків (м. Алчевськ). Акулиних (м. Первомайськ), Слободенюків (Станично-Луганський р-н), Гогішвілі (Краснодонський р-н), Лисиченків (Попаснянський р-н) (Рішення N 37/29)

2011 - 2012 (Рішення N 37/29)

виконкоми Стахановської, Кіровської, Первомайської, Алчевської міських рад, Кам'нобрідська районна у місті Луганську рада, Лутугинська, Станично-Луганська, Краснодонська, Попаснянська райдержадміністрації (Рішення N 37/29)

обласний бюджет (Рішення N 37/29)

1400,3 (Рішення N 37/29)

- (Рішення N 37/29)

891,1 (Рішення N 37/29)

509,2 (Рішення N 37/29)

- (Рішення N 37/29)

- (Рішення N 37/29)

поліпшення побутових умов утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

12 Підготовка і проведення спеціальних циклів передач щодо проблем соціального сирітства, популяризації розвитку нових форм сімейного виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Виготовлення й використання сітілайтів (Рішення N 37/29)

2010 - 2014 (Рішення N 37/29)

управління у справах преси та інформації облдержадміністрації,| служба у справах дітей облдержадміністрації (Рішення N 37/29)

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми (Рішення N 37/29)

зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Влаштування до сімейних форм виховання (Рішення N 37/29)

2 (Рішення N 37/29)

Вдосконалення умов утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у спеціальних та інтернатних закладах (Рішення N 37/29)

1 Перепрофілювання притулків для дітей у центри соціально-психологічної реабілітації дітей у мм.| Алчевську, Красному Лучі, Ровеньках, Свердловську, Луганську, Антрациті, Лисичанську, Стаханові (Рішення N 37/29)

2011 - 2012 (Рішення N 37/29)

служба у справах дітей облдерж-адміністрації, виконкоми Алчевської, Краснолуцької, Ровеньківської, Свердловської, Антрацитівської, Лисичанської, Стахановської міських рад (Рішення N 37/29)

державний бюджет (Рішення N 37/29)

12557,0 (Рішення N 37/29)

- (Рішення N 37/29)

7400,0 (Рішення N 37/29)

5157,0 (Рішення N 37/29)

- (Рішення N 37/29)

- (Рішення N 37/29)

попередження соціального сирітства, поглиблена реабілітація та адаптація дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

2 Завершення будівництва спального корпусу з приміщеннями готельного типу для 50 дітей молодшого шкільного віку в Теплогірській обласній| спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті (Рішення N 37/29)

2010 (Рішення N 37/29)

управління освіти і науки облдержадміністрації (Рішення N 37/29)

обласний бюджет (Рішення N 37/29)

1885,3 (Рішення N 37/29)

1885,3 (Рішення N 37/29)

- (Рішення N 37/29)

- (Рішення N 37/29)

- (Рішення N 37/29)

- (Рішення N 37/29)

створення умов утримання дітей, наближених до сімейних (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

3 Завершення робіт з капітального ремонту спального корпусу Щотівської обласної| загальноосвітньої школи-інтернату I - II ступенів (Рішення N 37/29)

2010 (Рішення N 37/29)

управління освіти і науки облдержадміністрації (Рішення N 37/29)

обласний бюджет (Рішення N 37/29)

276,8 (Рішення N 37/29)

276,8 (Рішення N 37/29)

- (Рішення N 37/29)

- (Рішення N 37/29)

- (Рішення N 37/29)

- (Рішення N 37/29)

створення умов утримання дітей, наближених до сімейних (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

4 Устаткування 3-х спальних кімнат у приміщення готельного типу для мешкання дітей старшого шкільного віку в Луганському обласному дитячому будинку N 1 (Рішення N 37/29)

2013 (Рішення N 37/29)

управління освіти і науки облдержадміністрації (Рішення N 37/29)

обласний бюджет (Рішення N 37/29)

75,0 (Рішення N 37/29)

- (Рішення N 37/29)

- (Рішення N 37/29)

- (Рішення N 37/29)

75,0 (Рішення N 37/29)

- (Рішення N 37/29)

покращення умов утримання дітей старшого шкільного віку (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

5 Створення дитячих будинків нового типу для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (від 20 до 50 дітей), в містах і районах, де дитина набула статусу: м. Луганськ (1 х 20 осіб), м. Алчевськ (1 х 20 осіб), м. Стаханов (1 х 20 осіб), м. Лисичанськ (1 х| 20 осіб), м. Красний Луч (1 х 20 осіб), Новоайдарський р-н (1 х 20 осіб), Новопсковський р-н (1 х| 20 осіб), Кремінський р-н (1 х 20 осіб), Станично-Луганський р-н (1 х 20 осіб) (Рішення N 37/29)

2011 - 2014 (Рішення N 37/29)

управління освіти і науки облдержадміністрації (Рішення N 37/29)

державний бюджет (Рішення N 37/29)

85500,0 (Рішення N 37/29)

- (Рішення N 37/29)

- (Рішення N 37/29)

28500,0 (Рішення N 37/29)

57000,0 (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

створення умов утримання дітей, наближених до сімейних (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

6 Забезпечення підготовки й перепідготовки фахівців до роботи в установах, де виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування (Рішення N 37/29)

2010 - 2014 (Рішення N 37/29)

управління освіти і науки облдержадміністрації (Рішення N 37/29)

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми (Рішення N 37/29)

підвищення професійного рівня педагогічних| працівників (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

7 Створення за принципами сімейного виховання в установах для дітей-сиріт дитячих груп за родинними стосунками (Рішення N 37/29)

2010 (Рішення N 37/29)

управління освіти і науки облдержадміністрації (Рішення N 37/29)

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми (Рішення N 37/29)

забезпечення реалізації права дітей на сімейне оточення (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

8 Розвиток системи психолого-педагогічного|, медико-соціального й правового супроводу дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (Рішення N 37/29)

2010 (Рішення N 37/29)

управління освіти і науки облдержадміністрації (Рішення N 37/29)

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми (Рішення N 37/29)

забезпечення індивідуального підходу до соціальної адаптації та реабілітації дітей (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

9 Залучення громадських, благодійних та іноземних інвесторів до роботи у сфері соціального захисту і підтримки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (Рішення N 37/29)

2010 - 2014 (Рішення N 37/29)

управління освіти і науки облдержадміністрації (Рішення N 37/29)

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми (Рішення N 37/29)

поліпшення умов утримання дітей, надання матеріальної допомоги (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

10 Направлення обдарованих дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, до ліцеїв з профільним навчанням (Рішення N 37/29)

2010 - 2014 (Рішення N 37/29)

управління освіти і науки облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації (Рішення N 37/29)

бюджети міст і районів (Рішення N 37/29)

4880,0 (Рішення N 37/29)

976,0 (Рішення N 37/29)

976,0 (Рішення N 37/29)

976,0 (Рішення N 37/29)

976,0 (Рішення N 37/29)

976,0 (Рішення N 37/29)

створення умов для розвитку інтелектуальних і творчих здібностей дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

11 Впровадження програми соціальної адаптації учнів інтернатних| закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (Рішення N 37/29)

2010 - 2014 (Рішення N 37/29)

управління освіти і науки облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації (Рішення N 37/29)

бюджети міст і районів (Рішення N 37/29)

40,0 (Рішення N 37/29)

8,0 (Рішення N 37/29)

8,0 (Рішення N 37/29)

8,0 (Рішення N 37/29)

8,0 (Рішення N 37/29)

8,0 (Рішення N 37/29)

підготовка до самостійного життя 334 випускників інтернатних закладів (Рішення N 37/29)

3 (Рішення N 37/29)

Соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (Рішення N 37/29)

1 Створення соціального гуртожитку у місті Луганську (Рішення N 37/29)

2013 (Рішення N 37/29)

Луганський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконком Луганської міської ради (Рішення N 37/29)

державний бюджет (Рішення N 37/29)

5000,0 (Рішення N 37/29)

- (Рішення N 37/29)

- (Рішення N 37/29)

- (Рішення N 37/29)

5000,0 (Рішення N 37/29)

- (Рішення N 37/29)

забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

2 Створення соціальних гуртожитків у містах Стаханові, Свердловську, Ровеньках (Рішення N 37/29)

2013 (Рішення N 37/29)

Луганський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконкоми Стахановської, Свердловської, Ровеньківської міських рад (Рішення N 37/29)

державний бюджет (Рішення N 37/29)

6000,0 (Рішення N 37/29)

- (Рішення N 37/29)

- (Рішення N 37/29)

- (Рішення N 37/29)

6000,0 (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

3 Створення соціального гуртожитку у Кремінському районі (Рішення N 37/29)

2014 (Рішення N 37/29)

Луганський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Кремінська райдержадміністрація (Рішення N 37/29)

державний бюджет (Рішення N 37/29)

2000,0 (Рішення N 37/29)

- (Рішення N 37/29)

- (Рішення N 37/29)

- (Рішення N 37/29)

- (Рішення N 37/29)

2000,0 (Рішення N 37/29)

забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

4 Створення соціального гуртожитку у місті Алчевську (Рішення N 37/29)

2014 (Рішення N 37/29)

Луганський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконком Алчевської міської ради (Рішення N 37/29)

державний бюджет (Рішення N 37/29)

2000,0 (Рішення N 37/29)

- (Рішення N 37/29)

- (Рішення N 37/29)

- (Рішення N 37/29)

- (Рішення N 37/29)

2000,0 (Рішення N 37/29)

забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

5 Створення центру соціально-психологічної реабілітації для дітей і молоді з обмеженими можливостями (Рішення N 37/29)

2014 (Рішення N 37/29)

Луганський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (Рішення N 37/29)

державний бюджет (Рішення N 37/29)

5000,0 (Рішення N 37/29)

- (Рішення N 37/29)

- (Рішення N 37/29)

- (Рішення N 37/29)

- (Рішення N 37/29)

5000,0 (Рішення N 37/29)

створення умов соціально-психологічної реабілітації для дітей і молоді з обмеженими можливостями (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

6 Створення банку даних дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт, які потребують працевлаштування після закінчення навчальних закладів (Рішення N 37/29)

2010 - 2014 (Рішення N 37/29)

виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації (Рішення N 37/29)

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми (Рішення N 37/29)

забезпечення працевлаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

7 Проведення профорієнтаційної роботи з дітьми, які навчаються в загальноосвітніх і спеціалізованих навчальних закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (Рішення N 37/29)

2010 - 2014 (Рішення N 37/29)

Луганський обласний центр зайнятості (Рішення N 37/29)

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми (Рішення N 37/29)

допомога у виборі професії з урахуванням індивідуальних особливостей, інтересів та схильностей дітей, стану їх здоров'я і потреб ринку праці (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

8 Вивчення попиту і пропозиції робочих місць на ринку праці для випускників навчальних закладів із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (Рішення N 37/29)

2010 - 2014 (Рішення N 37/29)

Луганський обласний центр зайнятості (Рішення N 37/29)

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми (Рішення N 37/29)

забезпечення робочими місцями випускників навчальних закладів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

9 Створення робочих місць на підприємствах (Рішення N 37/29)

2010 - 2014 (Рішення N 37/29)

виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації, Луганський обласний центр зайнятості (Рішення N 37/29)

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми (Рішення N 37/29)

забезпечення робочими місцями випускників навчальних закладів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

10 Проведення аналізу додержання майнових та житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (Рішення N 37/29)

2010 - 2014 (Рішення N 37/29)

служба у справах дітей облдержадміністрації, служби у справах дітей виконкомів міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації (Рішення N 37/29)

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми (Рішення N 37/29)

покращання роботи щодо захисту майнових і житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

11 Проведення перевірок та здійснення аналізу стану утримання, оздоровлення та соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в школах-інтернатах, дитячих будинках, будинках дитини, згідно з планом роботи служби та управлінь (Рішення N 37/29)

2010 - 2014 (Рішення N 37/29)

управління освіти і науки облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації (Рішення N 37/29)

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми (Рішення N 37/29)

забезпечення належних умов для фізичного, інтелектуального, культурного й духовного розвитку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в школах-інтернатах, дитячих будинках, будинках дитини (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

12 Здійснення контролю за виконанням опікунами та піклувальниками своїх обов'язків щодо забезпечення умов утримання та виховання, соціально-правового захисту та захисту законних інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (Рішення N 37/29)

2010 - 2014 (Рішення N 37/29)

служба у справах дітей облдержадміністрації, служби у справах дітей виконкомів міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації (Рішення N 37/29)

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми (Рішення N 37/29)

забезпечення належних умов утримання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (Рішення N 37/29)

4 (Рішення N 37/29)

Вдосконалення системи оздоровлення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (Рішення N 37/29)

1 Забезпечення оздоровчими послугами дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема в КЗ ЛОПЗОВ "Сонячний" і ЛОКУ ДОК "Южний" (100 %) (Рішення N 37/29)

2011 - 2014 (Рішення N 37/29)

управління облдержадміністрації: у справах сім'ї, молоді та спорту, освіти і науки, служба у справах дітей облдержадміністрації|, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації (Рішення N 37/29)

обласний бюджет (Рішення N 37/29)

27927,8 (Рішення N 37/29)

- (Рішення N 37/29)

6304,0 (Рішення N 37/29)

6673,6 (Рішення N 37/29)

7048,6 (Рішення N 37/29)

7901,6 (Рішення N 37/29)

покращання здоров'я дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. (Рішення N 37/29)

місцеві бюджети (Рішення N 37/29)

14900,0 (Рішення N 37/29)

- (Рішення N 37/29)

3200,0 (Рішення N 37/29)

3800,0 (Рішення N 37/29)

3900,0 (Рішення N 37/29)

4000,0 (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

2 Підготовка проектної документації та проведення роботи щодо переведення оздоровчого закладу на шестимісячний режим роботи та організації спеціальних змін для дітей пільгових категорій, перш за все дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (Рішення N 37/29)

2010 - 2014 (Рішення N 37/29)

управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації (Рішення N 37/29)

державний бюджет (Рішення N 37/29)

102500,0 (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

20000,0 (Рішення N 37/29)

25000,0 (Рішення N 37/29)

27500,0 (Рішення N 37/29)

30000,0 (Рішення N 37/29)

покращання умов оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (Рішення N 37/29)

обласний бюджет (Рішення N 37/29)

868,1 (Рішення N 37/29)

868,1 (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

3 Вдосконалення форм організації відпочинку й оздоровлення дітей-сиріт. Перехід ЛОКУ ДОК "Южний" на цілорічний режим роботи (Рішення N 37/29)

2012 (Рішення N 37/29)

управління освіти і науки облдержадміністрації (Рішення N 37/29)

державний бюджет (Рішення N 37/29)

32000,0 (Рішення N 37/29)

- (Рішення N 37/29)

- (Рішення N 37/29)

32000,0 (Рішення N 37/29)

- (Рішення N 37/29)

- (Рішення N 37/29)

поліпшення умов оздоровлення й відпочинку дітей (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

4 Проведення "Літньої школи" для прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу "Вчимося і відпочиваємо" (Рішення N 37/29)

2010 - 2014 (Рішення N 37/29)

Луганський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації (Рішення N 37/29)

державний бюджет (Рішення N 37/29)

500,0 (Рішення N 37/29)

100,0 (Рішення N 37/29)

100,0 (Рішення N 37/29)

100,0 (Рішення N 37/29)

100,0 (Рішення N 37/29)

100,0 (Рішення N 37/29)

створення умов для сумісного оздоровлення й відпочинку дітей і батьків, їх професійної підтримки фахівцями, обмін досвідом між прийомними батьками і батьками-вихователями (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

5 Виділення 500 путівок до санаторіїв соматичного профілю і 180 путівок до санаторіїв протитуберкульозного профілю (Рішення N 37/29)

2010 - 2014 (Рішення N 37/29)

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації (Рішення N 37/29)

державний бюджет (Рішення N 37/29)

17400,0 (Рішення N 37/29)

3480,0 (Рішення N 37/29)

3480,0 (Рішення N 37/29)

3480,0 (Рішення N 37/29)

3480,0 (Рішення N 37/29)

3480,0 (Рішення N 37/29)

забезпечення дітей санаторно-курортним лікуванням (Рішення N 37/29)

5 (Рішення N 37/29)

Створення електронно-інноваційного середовища "1 учень - 1 комп'ютер " на базі шкільних нетбуків для дітей-сиріт у Сєвєродонецькій, Щотівській обласних загальноосвітніх школах-інтернатах I - II ступенів, Лутугинській, Теплогірській обласних спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах (Рішення N 37/29)

1 Організація системи технічного забезпечення учасників проекту, придбання нетбуків у лізинг; організація підготовки викладачів для роботи в системі "1 учень - 1 комп'ютер" (курси підвищення кваліфікації), розробка методичних рекомендацій, публікацій (Рішення N 37/29)

2010 - 2014 (Рішення N 37/29)

управління освіти і науки облдержадміністрації (Рішення N 37/29)

обласний бюджет (Рішення N 37/29)

4435,9 (Рішення N 37/29)

1483,4 (Рішення N 37/29)

981,8 (Рішення N 37/29)

981,8 (Рішення N 37/29)

981,8 (Рішення N 37/29)

7,05 (Рішення N 37/29)

оснащення обласних загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей-сиріт сучасним комп'ютерним обладнанням, організація доступу до мережі Інтернет (Рішення N 37/29)

Всього (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

345641,78 (Рішення N 37/29)

12678,03 (Рішення N 37/29)

47064,7 (Рішення N 37/29)

110909,4 (Рішення N 37/29)

115793,2 (Рішення N 37/29)

59196,45 (Рішення N 37/29)

  (Рішення N 37/29)

(розділ у редакції рішення Луганської обласної ради від 03.09.2010 р. N 37/29) (Рішення N 37/29)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали