МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 10 серпня 2011 року N 374

Про затвердження Регламенту оперативних повідомлень щодо порушень у роботі підприємств паливно-енергетичного комплексу України

Відповідно до Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 382/2011 (Положення N 382/2011), з метою удосконалення системи інформування керівництва Міненерговугілля про порушення в роботі підприємств паливно-енергетичного комплексу для вжиття адекватних заходів реагування та у зв'язку з реформуванням центральних органів виконавчої влади відповідно до адміністративної реформи наказую:

1. Затвердити Регламент оперативних повідомлень щодо порушень в роботі підприємств паливно-енергетичного комплексу України (далі - Регламент) у редакції, що додається.

2. Керівникам державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави:

- забезпечити безумовне виконання цього наказу;

- у разі виявлення випадків порушення Регламенту організовувати проведення у 3-денний термін службового розслідування за цим фактом та інформувати Міненерговугілля України щодо результатів цього розслідування.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінпаливенерго України від 05.12.2005 N 595 "Про затвердження Регламенту оперативних повідомлень щодо порушень в роботі підприємств Мінпаливенерго України".

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

Ю. Бойко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
10.08.2011 N 374

РЕГЛАМЕНТ ОПЕРАТИВНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ ЩОДО ПОРУШЕНЬ У РОБОТІ ПІДПРИЄМСТВ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

I. Перелік порушень у роботі підприємств ПЕК та надання повідомлень про них до Міненерговугілля України, Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж та Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії (Держенергонагляд)

N
з/п

Назва порушень

Термін надання повідомлень про порушення (у хвилинах). Відлік часу ведеться, починаючи від часу одержання повідомлення про порушення.

Оперативний черговий (диспетчер) НАЕК "Енергоатом", НАК "Нафтогаз України", Диспетчерської служби вугільної промисловості (м. Донецьк), підприємства ПЕК* - оперативному черговому Пункту системного моніторингу (ПСМ) Міненерговугілля, диспетчеру електроенергетичної системи

Диспетчер електроенергетичної системи - диспетчеру НЕК "Укренерго"

Диспетчер НЕК "Укренерго" - оперативному черговому ПСМ Міненерговугілля

Регіональній групі Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж

Відповідній територіальній інспекції Держенерго-
нагляду

Державній інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж

Головдерж-
енергонагляду

1

2

3

4

5

6

7

1.

Технологічні порушення

1.1.

Аварії (ядерні, радіаційні та інші аварії). (Див. примітку N 1)

 

1.1.1 Аварія I категорії - порушення у роботі підприємств, внаслідок якого загинуло п'ять чи травмовано 10 і більше осіб, стався викид отруйних, радіоактивних, біологічно небезпечних речовин за санітарно-захисну зону підприємства, збільшилася концентрація забруднюючих речовин у навколишньому природному середовищі більш як у 10 разів, зруйновано будівлі, споруди чи основні конструкції підприємства, що створило загрозу для життя і здоров'я значної кількості працівників підприємства чи населення

негайно

5

 

15

 

1.1.2 Аварія II категорії - порушення у роботі підприємства, внаслідок якого загинуло до п'яти чи травмовано від 4 до 10 осіб, зруйновано будівлі, споруди чи основні конструкції підприємства, що створило загрозу для життя і здоров'я працівників цеху, дільниці підприємства з чисельністю працюючих 100 і більше осіб

негайно

5

 

15

 

1.1.3 Пошкодження активної зони реакторної установки з перевищенням максимальної межі пошкодження ТВЕЛ, що встановлено нормами та правилами з ядерної та радіаційної безпеки або проектом

негайно

5

 

15

 

1.1.4 Падіння та пошкодження ТВЗ, ТВЕЛ, ПЕЛ при транспортно-технологічних операціях зі свіжим або відпрацьованим ядерним паливом

негайно

5

 

15

 

1.1.5 Непрацездатність окремих каналів систем безпеки за умови збереження їх резерву або нерезервованих елементів систем протягом терміну, що перевищує дозволений Технологічним регламентом

негайно

5

 

15

 

1.1.6 Підвищення об'ємної активності радіонуклідів у повітрі приміщень зони суворого режиму АЕС понад допустиму концентрацію для персоналу

негайно

5

 

15

 

1.1.7 Аварії з викидом (загрозою викиду) радіоактивних речовин при їх перевезенні на підприємствах ядерно-паливного циклу

негайно

5

 

15

 

1.1.8 Вибух (метану, вугільного пилу, метану та вугільного пилу, випарювань горючих сумішей)

негайно

 

 

 

 

1.1.9 Пожежа в підземних виробках шахти

негайно

 

 

 

 

1.1.10 Пожежа на поверхні (в надшахтних спорудах)

негайно

 

 

 

 

1.1.11 Раптовий викид (вугілля та газу, газу-метану, породи та газу)

негайно

 

 

 

 

1.1.12 Обвалення вугілля (породи), що спричинило порушення життєдіяльності шахти, або загрожує життю шахтарів

негайно

 

 

 

 

1.1.13 Затоплення (підтоплення) гірничих виробок, що спричинило порушення провітрювання крила, блоку або шахти в цілому, або загрожує життю шахтарів

негайно

 

 

 

 

1.1.14 Потрапляння отруйних, радіоактивних та небезпечних речовин в підземні виробки

негайно

 

 

 

 

1.2.

Аварійні відключення устаткування

 

1.2.1 Відключення основного устаткування:

• енергоблоки ТЕС 150 МВт і більше;

• блоки гідрогенераторів та гідрогенератори потужністю 60 МВт і більше;

• автотрансформатори, потужністю від 125 МВА і більше;

• повітряні лінії електропередачі напругою 220 кВ і вище (в т. ч. з успішним АПВ);

• системи і секції шин напругою 220 - 750 кВ підстанцій та електростанцій;

• помилкові дії персоналу, що призвели до відмови, пошкодження обладнання напругою 220 - 750 кВ.

5

5

 

15

 

• системи і секції шин напругою 35 - 150 кВ підстанцій, відключення яких призвело до перерви електропостачання споживачів;

• помилкові дії персоналу, що призвели до відмови, пошкодження обладнання напругою 35 - 150 кВ.

5

5

5

15

15

1.2.2 Вихід з ладу джерел життєзабезпечення енерговиробництва (резервуари води, мазуту, газопроводи, паропроводи, живильні трубопроводи, устаткування розподільних установок, електричні і теплові власні потреби, тощо), пожежі, якщо вони призвели до повного зупинення генеруючого устаткування, або порушенню паливозабезпечення на:

- ТЕС установленою потужністю 100 МВт і більше;

- ТЕЦ установленою потужністю 100 МВт і більше;

- ГЕС установленою потужністю 20 МВт і більше

5

5

 

15

 

1.2.3 Пошкодження гідроспоруд електростанцій, що призвело до холостих скидів води та зниження рівня води у водосховищі або підвищення його в нижньому б'єфі вище гранично допустимого значення

5

5

 

15

 

1.2.4 Вимушений простій у період опалювального сезону джерела тепла потужністю 100 Гкал/год. і більше, що призвело до перерви у теплопостачанні споживачів

15

15

15

15

15

1.2.5 Пошкодження трубопроводу діаметром 500 мм і більше магістральної теплової мережі в опалювальний сезон, що призвело до перерви у теплопостачанні споживачів

15

15

15

15

15

1.2.6 Робота ОЕС України або її частини з частотою нижче 49,5 Гц тривалістю більше 30 хвилин або з частотою 50,3 Гц тривалістю більше однієї години

 

5

 

15

 

1.2.7 Втрата стійкості або поділ ОЕС України на частини, що призвело до зменшення енергопостачання споживачів

 

5

5

15

15

1.2.8 Розділення ОЕС України (енергосистеми) на частини, виділення на роздільну роботу енергорайонів, з обмеженням споживачів роботою протиаварійної автоматики

 

5

5

15

15

1.2.9 Зупинення реакторної установки або відключення енергоблоку АЕС від мережі з будь-яких причин
(Див. примітку N 1)

негайно

5

 

15

 

1.2.10 Зупинка вентилятора головного провітрювання шахти більш ніж на 30 хвилин, що пов'язано з виведенням людей на поверхню

негайно

 

 

 

 

1.2.11 Знеструмлення шахти в цілому більш ніж на 30 хвилин

негайно

 

 

 

 

1.2.12 Застрягання кліті з людьми або обрив канату підйомних установок у вертикальних та нахилих виробках

негайно

 

 

 

 

1.2.13 Загазовування гірничих виробок крила або шахти в цілому

негайно

 

 

 

 

1.3.

Відключення споживачів

 

 

 

 

 

 

1.3.1 Перерва електропостачання та теплопостачання (незалежно від величини потужності відключеного навантаження):

• споживачів I категорії з надійності електропостачання;

• адміністративних будівель:

державних адміністрацій в обласних містах, м. Севастополі та районних центрів;

міністерств та відомств в м. Києві, м. Сімферополі;

• клінічних лікарень в м. Києві, м. Севастополі, обласних та районних центрах;

• виправно-трудових установ Державного комітету покарань;

15

15

15

15

15

• нафтопроводів і газопроводів (магістральних і розподільних);

• підприємств хімічної промисловості;

• підприємств чорної та кольорової металургії;

• шахт;

• нафтовидобувних та газовидобувних родовищ;

• водопостачання та каналізації міст;

• електрифікованого міського транспорту і метро (при порушенні роботи);

• електрифікованого залізничного транспорту (при порушенні роботи);

• аеропортів;

• житлових багатоповерхових будинків, населених пунктів з населенням 15 тис. і більше;

 

 

 

 

 

А також відключення споживачів електроенергії:

• місцевої промисловості та побутових споживачів в містах: Києві, Сімферополі, Севастополі та обласних центрах, при потужності відключеного навантаження 3 МВт і більше;

• місцевої промисловості та побутових споживачів інших населених пунктів (або групи населених пунктів), при потужності відключеного навантаження 1 МВт і більше;

• яке призвело до недовідпуску електроенергії величиною 5 МВт* і більше (якщо про це відключення не повідомлялося раніше, згідно вимог попередніх пунктів підпункту 1.3)

 

 

 

 

 

(Див. примітку N 3)

1.3.2 Дані про відключення споживачів дією пристроїв протиаварійної автоматики (САВН, АЧР та інш.), або введення в дію примусових заходів зниження споживання електричної енергії:

• обмеження;

• графіки аварійних відключень (ГАВ, СГАВ)

15

15

15

15

15

2.

Тероризм, ядерний тероризм, диверсії та інші екстремістські прояви, крадіжки ядерних, радіаційних та інших матеріалів, події, пов'язані з порушенням режиму охорони підприємств (Див. примітку N 1)

 

2.1 Загроза, спроба або здійснення збройного нападу на підприємства

негайно

5

 

15

 

2.2 Погроза, спроба або скоєння теракту, дій диверсійно-екстремістського характеру із застосуванням ядерного та іншого радіаційного матеріалу

негайно

5

 

15

 

2.3 Погроза встановлення, виявлення вибухових пристроїв

негайно

5

 

15

 

2.4 Виявлення на технологічному обладнанні ознак навмисного пошкодження

негайно

5

 

15

 

2.5 Зникнення або викрадення ядерного палива, радіоактивних відходів, джерел іонізуючого випромінювання

негайно

5

 

15

 

2.6 Пошкодження систем інженерно-технічних засобів охорони

негайно

5

 

15

 

2.7 Виявлення спроб несанкціонованого проникнення на підприємства, що охороняються

негайно

5

 

15

 

2.8 Спроба крадіжки та крадіжка обладнання, що призвели до порушення в роботі підприємства

негайно

5

 

15

 

2.9 Зникнення або викрадення з місць зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів

негайно

5

 

15

 

2.10 Захоплення підприємств, заручників з терористичними намірами

негайно

5

 

15

 

3.

Негативні соціальні прояви на підприємствах та навколо них, інші зовнішні негативні чинники

 

3.1 Загроза призупинення діяльності підприємства внаслідок участі персоналу в політичних акціях та інших соціально-політичних протестах

негайно

5

5

15

15

3.2 Загроза порушення діяльності в результаті протестних акцій навколо підприємства

негайно

5

5

15

15

3.3 Випадки особливо небезпечних інфекційних хвороб, епідемічні спалахи та інші масові інфекційні захворювання серед персоналу та в містах компактного проживання працівників підприємства

негайно

5

5

15

15

3.4 Припинення роботи підприємства ПЕК, пов'язане із зовнішніми чинниками загроз

негайно

5

5

5

5

4.

Порушення вимог охорони державної таємниці

 

4.1 Виявлення факту розголошення секретної інформації, нестачі або втрати її матеріальних носіїв

Керівник підприємства інформує після попереднього з'ясування обставин, але не пізніше 24 годин у письмовій формі

4.2 Виявлення порушення цілісності відбитку печатки, пошкодження замків, інших ознак несанкціонованого проникнення до режимних приміщень

Керівник підприємства, начальник РСО у письмовій формі після складання акту

5.

Нещасні випадки

 

5.1 Нещасні випадки на виробництві (окрім групових, тяжких та смертельних):

30

30

30

30

30

5.1.1 Групові нещасні випадки

негайно

негайно

негайно

негайно

негайно

5.1.2 Нещасні випадки зі смертельними наслідками, у т. ч. внаслідок раптового погіршення стану здоров'я

негайно

негайно

негайно

негайно

негайно

5.1.3 Нещасні випадки з тяжкими наслідками

негайно

негайно

30

негайно

30

5.2 Випадки загибелі сторонніх осіб на обладнанні підприємств

негайно

негайно

30

негайно

30

5.3 Нещасні випадки при використанні газу у побуті, у т. ч.:

30

 

 

 

 

5.3.1 Зі смертельними наслідками

негайно

 

 

 

 

5.3.2 З груповими нещасними випадками

негайно

 

 

 

 

5.3.3 З випадками руйнації будівель і споруд

негайно

 

 

 

 

6.

Стихійні явища

 

6.1 Урагани, ожеледь, повені, землетруси, пожежі та інші стихійні явища, що призвели до відключення обладнання підприємств або пошкодження будівель (Див. примітку N 2)

30

30

30

30

30

6.2 Пожежі на спорудах, в приміщеннях та на обладнанні підприємств

15

15

15

15

15


* Підприємство паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) - підприємство електроенергетичного, ядерно-промислового, вугільно-промислового, торфодобувного та нафтогазового комплексів, що належать до сфери управління Міненерговугілля і яке не працює у складі ОЕС України.

Примітка N 1.

Порядок передачі оперативних повідомлень про порушення в роботі АЕС: (п. 7.1 Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі АЕС НП 306.2.100-2004)

1. Оперативне повідомлення про порушення в роботі АЕС, на яке поширюється класифікація аварій, передається начальником зміни АЕС або посадовою особою за його дорученням за телефоном негайно після проведення класифікації:

а) черговому диспетчеру експлуатуючої організації;

б) черговому диспетчеру центральної диспетчерської служби відповідної енергосистеми;

в) до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

2. Для решти порушень у роботі АЕС оперативне повідомлення передається начальником зміни АЕС або посадовою особою за його дорученням за телефоном протягом 1 години після виявлення порушення в роботі АЕС:

а) черговому диспетчеру експлуатуючої організації;

б) до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України;

в) черговому диспетчеру центральної диспетчерської служби відповідної енергосистеми.

Примітка N 2.

Оперативний персонал надає повідомлення про факт виникнення стихійних явищ і основні порушення в роботі електроенергетичної галузі, що при цьому відбулися, а також, щодоби, станом на 06.00 (додаток 1), на 08.00 та 18.00 (додаток 2) дані про обсяг пошкодження електричних мереж, а також дані про хід виконання робіт з їх відновлення (година звітності визначається керівниками Міненерговугілля), згідно додатка 3.

Примітка N 3.

Повідомлення про аварійне відключення інших споживачів, які не зазначено у вищеперерахованих підпунктах пункту 1.3, надаються щодня станом на 06.00 з уточненням на 08.00 за формою РО-1 (за телефоном), згідно додатка 4.

Примітка N 4

I. ВАТ "Укргідроенерго" інформацію по режимах роботи водосховищ Дніпровського та Дністровського каскадів надавати згідно приведеної форми (додаток 5).

II. Обсяг диспетчерських повідомлень про технологічні порушення в роботі підприємств

Диспетчерське повідомлення передається за телефоном оперативним персоналом підприємства, де виникло порушення за такою формою:

1. Дата і час виникнення порушення.

2. Назва підприємства, на устаткуванні якого виникло порушення.

3. Стисла характеристика устаткування, на якому виникло порушення.

4. Обставини виникнення порушення (робота захисту, автоматики або відключення персоналом).

5. Наслідки порушення (вимкнення споживачів, пошкодження обладнання, порушення режиму роботи обладнання).

III. Організація передачі оперативних повідомлень про технологічні порушення в роботі підприємств

На підставі даного Регламенту оперативних повідомлень на кожному рівні структури оперативно-диспетчерського управління ОЕС України (підприємство, електроенергетична система НЕК "Укренерго", НЕК "Укренерго"), а також диспетчерських підрозділів НАК "Нафтогаз України" та НАЕК "Енергоатом" складається затверджений керівництвом місцевий Регламент оперативних повідомлень, який доповнює Регламент повідомлень, складений структурою вищого рівня оперативно-диспетчерського управління, пунктами, що належать до сфери діяльності місцевого рівня, та має включати список посадових осіб, яким оперативний персонал повідомляє інформацію про порушення в роботі.

IV. Інформування Міненерговугілля

Здійснюється через Пункт системного моніторингу Міненерговугілля (ПСМ) за тел. 044-2892064 або т/ф 044-2491148 та електронною адресою: info@mev.energy.gov.ua

 

Додаток 1

Форма РМ-1

Порушення в електричних мережах

На

06.00

в електричних мережах через несприятливі метеоумови знеструмлено:

ЕС

ПЛ-750

ПЛ-220-330

ПС-220-330

ПЛ-110-150

ПС-110-150

ПЛ-35

ПС-35

ПЛ-6-10

НП

ТП

всього

в т. ч. частково

всього

в т. ч. частково

Донбаська ЕС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Донецька область

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВАТ "Донецькобленерго"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАТ ПЕМ "Енерговугілля"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДП "Регіональні ел. мережі" ДФ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОВ "Сервісінвест"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганська область

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВАТ "Луганське енергооб'єд."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДП "Регіональні ел. мережі" ЛФ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпровська ЕС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дніпрообленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжяобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Північна ЕС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Харківобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумиобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтаваобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральна ЕС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Київенерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київобленерго А.Е.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкасиобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомиробленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південно-Західна ЕС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вінницяобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницькобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівціобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Західна ЕС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Львівобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ей-І-Ес Рівнеенерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волиньобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикарпаттяобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпаттяобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південна ЕС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Херсонобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одесаобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кримська ЕС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Крименерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Севастопільенерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Східно-Кримська" ЕК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього по МЕВ:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Диспетчер-інформатор

 

Додаток 2

Форма РМ-2

Порушення в електричних мережах

На

 

в електричних мережах через несприятливі метеоумови знеструмлено:

ЕС

ПЛ-750

ПЛ-220-330

ПС-220-330

ПЛ-110-150

ПС-110-150

ПЛ-35

ПС-35

ПЛ-6-10

НП

ТП

всього

в т. ч. частково

всього

в т. ч. частково

Донбаська ЕС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Донецька область

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВАТ "Донецькобленерго"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАТ ПЕМ "Енерговугілля"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДП "Регіональні ел. мережі" ДФ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОВ "Сервісінвест"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганська область

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВАТ "Луганське енергооб'єд."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДП "Регіональні ел. мережі" ЛФ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпровська ЕС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дніпрообленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжяобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Північна ЕС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Харківобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумиобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтаваобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральна ЕС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Київенерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київобленерго А.Е.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкасиобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомиробленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південно-Західна ЕС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вінницяобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницькобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівціобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Західна ЕС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Львівобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ей-І-Ес Рівнеенерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волиньобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикарпаттяобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпаттяобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південна ЕС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Херсонобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одесаобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кримська ЕС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Крименерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Севастопільенерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Східно-Кримська" ЕК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього по МЕВ:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Диспетчер-інформатор

 

Додаток 3

Порушення в електричних мережах

Форма РМ-3

На

 

в електричних мережах через несприятливі метеоумови знеструмлено:

ЕС

ПЛ-750

ПЛ-220-330

ПС-220-330

ПЛ-110-154

ПС-110-154

ПЛ-35

ПС-35

ПЛ-6-10

НП

ТП

Задіяно для відновлення електромереж

всього

в т. ч. частково

всього

в т. ч. частково

бригад

робітників

техніки

Донбаська ЕС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Донецька область

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВАТ "Донецькобленерго"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАТ ПЕМ "Енерговугілля"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДП "Регіональні ел. мережі" ДФ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОВ "Сервісінвест"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганська область

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВАТ "Луганське енергооб'єд."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДП "Регіональні ел. мережі" ЛФ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпровська ЕС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дніпрообленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжяобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Північна ЕС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Харківобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумиобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтаваобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральна ЕС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Київенерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київобленерго А.Е.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкасиобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомиробленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південно-Західна ЕС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вінницяобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницькобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівціобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Західна ЕС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Львівобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ей-І-Ес Рівнеенерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волиньобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикарпаттяобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпаттяобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південна ЕС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Херсонобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одесаобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кримська ЕС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Крименерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Севастопільенерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Східно-Кримська" ЕК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього по МПЕ:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Диспетчер-інформатор

 

Додаток 4

Форма РО-1

Порушення в електричних мережах

На 06:00 в електричних мережах через інші причини, не зв'язані з несприятливими метеоумовами, знеструмлено

ЕС

ПЛ-750

ПЛ-220-330

ПС-220-330

ПЛ-110-150

ПС-110-150

ПЛ-35

ПС-35

ПЛ-6-10

НП

ТП

всього

у т. ч. частково

більше доби

всього

у т. ч. частково

більше доби

всього

більше доби

Донбаська ЕС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Донецька область

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВАТ "Донецькобленерго"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАТ ПЕМ "Енерговугілля"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДП "Регіональні ел. мережі" ДФ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОВ "Сервісінвест"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганська область

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВАТ "Луганське енергооб'єд."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДП "Регіональні ел. мережі" ЛФ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпровська ЕС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дніпрообленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжяобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Північна ЕС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Харківобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумиобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтаваобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральна ЕС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Київенерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київобленерго А.Е.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкасиобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомиробленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південно-Західна ЕС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вінницяобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницькобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівціобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Західна ЕС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Львівобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ей-І-Ес Рівнеенерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волиньобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикарпаттяобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпаттяобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південна ЕС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Херсонобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одесаобленерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кримська ЕС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Крименерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Севастопільенерго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Східно-Кримська" ЕК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього по МПЕ:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Диспетчер-інформатор

 

Додаток 5

ІНФОРМАЦІЯ
по режимах роботи водосховищ Дніпровського та Дністровського каскадів
станом на _____ год. "___" ___________ 201_ року

Найменування станції

Рівні води, м

Допустимі рівні ВБ згідно з рішенням міжвідомчої комісії на "дата", м

Рівні станом на 07-00 год., м

Середньодобова позначка ВБ, м

Спрацювання/
наповнення, +/-, см

Середні витрати води за минулу добу, м3

ФПР

НПР

РМО

ВБ

НБ

за добу

з поч. місяця

Київська ГЕС

104,10

103,00

101,50

 

 

 

 

 

 

 

Канівська ГЕС

92,70

91,50

91,00

 

 

 

 

 

 

 

Кременчуцька ГЕС

82,40

81,00

75,75

 

 

 

 

 

 

 

Дніпродзержинська ГЕС

66,00

64,00

63,00

 

 

 

 

 

 

 

Дніпровська ГЕС

51,40

51,40

48,50

 

 

 

 

 

 

 

Каховська ГЕС

18,00

16,00

12,70

 

 

 

 

 

 

 

Дністровська ГЕС

125,00

121,00

102,50

 

 

 

 

 

 

 

Дністровська ГЕС-2

72,00

72,00

67,60

 

 

 

 

 

 

Прогноз припливу, м3/с:

Дніпро =

Десна =

Дністер =

ФПР - форсований підпірний рівень

НПР - нормальний підпірний рівень

РМО - рівень мертвого об'єму

Начальник зміни ВАТ "Укргідроенерго"

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали