МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 11 листопада 2011 року N 1300

Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 10.11.2011 щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань

Відповідно до підпунктів 26 (Указ N 410/2011) і 28 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (Указ N 410/2011), затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року N 410, Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. N 423, Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 14.09.2011 N 1059 (Положення N 1059), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.10.2011 за N 1169/19907, та на підставі рішення атестаційної колегії Міністерства від 10.11.2011 наказую:

1. Затвердити:

рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня доктора наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи доктора наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 1);

рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи кандидата наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 2);

рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи доктора філософії здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 3).

2. Присвоїти вчене звання старшого наукового співробітника за науковими спеціальностями і видати атестати старшого наукового співробітника здобувачам вченого звання відповідно до списку (додаток 4).

3. Департаменту атестації кадрів (Бондаренко В. Д.) забезпечити оформлення та видачу дипломів доктора наук, кандидата наук, доктора філософії та атестатів старшого наукового співробітника.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.

 

Міністр

Д. В. Табачник

 

Додаток N 1
до наказу Міністра освіти і науки, молоді та спорту України
11.11.2011 N 1300

Список
здобувачів наукового ступеня доктора наук

N з/п

Назва установи, шифр спецради

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача

Шифр та назва спеціальності

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

1.

Інститут фізики НАН України,
Д 26.159.01

Войтенко Олександр Іванович

01.04.07 - фізика твердого тіла

2.

Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України,
Д 26.199.02

Оліх Ярослав Михайлович

01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриків

3.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.35

Мащенко Сергій Олегович

01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

1.

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України,
Д 26.237.01

Колибо Денис Володимирович

03.00.03 - молекулярна біологія

2.

Київський Національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.38

Коваленко Станіслав Олександрович

03.00.13 - фізіологія людини і тварин

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

1.

Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України,
Д 35.226.02

Студент Михайло Михайлович

05.02.01 - матеріалознавство

2.

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут",
Д 64.062.04

Зайцев Віталій Єгорійович

05.07.02 - проектування, виробництво та випробування літальних апаратів

3.

Інститут проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України,
Д 26.241.01

Сорока Олена Борисівна

01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла,

4.

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут",
Д 26.002.11

Веселовська Наталія Ростиславівна

05.03.01 - процеси механічної обробки, верстати та інструменти

5.

Національна металургійна академія України,
Д 08.084.02

Селівьорстов Вадим Юрійович

05.16.04 - ливарне виробництво

6.

Національна металургійна академія України,
Д 08.084.02

Матвєєва Марина Олегівна,

05.16.04 - ливарне виробництво

7.

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна Міністерства інфраструктури України, 
Д 08.820.01,

Хворост Микола Васильович

05.22.09 - електротранспорт

8.

ДВНЗ "Національний гірничий університет",
Д 08.080.07

Хілов Віктор Сергійович

05.09.03 - електротехнічні комплекси та системи

9.

ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури",
Д 08.085.01

Кравчуновська Тетяна Сергіївна

05.23.08 - технологія та організація промислового і цивільного будівництва

10.

ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет",
Д 08.078.01

Берсірова Оксана Леонідівна

05.17.03 - технічна електрохімія

11.

ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет",
Д 08.078.03

Ващенко Юрій Миколайович

05.17.06 - технологія полімерних та композиційних матеріалів

12.

ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет",
Д 08.078.02

Верещак Віктор Григорович 

05.17.01 - технологія неорганічних речовин

13.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій,
Д 26.861.01

Самков Олександр Всеволодович

05.12.13 - радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій

14.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій,
Д 26.861.01

Толюпа Сергій Васильович

05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі

15.

Інститут електродинаміки НАН України,
Д 26.187.02

Гордєєв Борис Миколайович

05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти

16.

Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України,
Д 64.180.02

Ганжа Антон Миколайович

05.14.06 - технічна теплофізика та промислова теплоенергетика

17.

Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України,
Д 64.180.02

Костіков Андрій Олегович

05.14.06 - технічна теплофізика та промислова теплоенергетика

18.

Київський національний університет будівництва і архітектури,
Д 26.056.01

Анпілогов Павло Іванович

05.13.06 - інформаційні технології

19.

Київський національний університет будівництва і архітектури,
Д 26.056.04

Пискунов Сергій Олегович

05.23.17 - будівельна механіка

20.

Київський національний університет технології та дизайну,
Д 26.102.03

Касьян Едуард Євгенович

05.18.18 - технологія взуття, шкіряних виробів і хутра

21.

Київський національний університет технології та дизайну,
Д 26.102.03

Плаван Вікторія Петрівна

05.18.18 - технологія взуття, шкіряних виробів і хутра

22.

Київський національний університет технології та дизайну,
Д 26.102.03

Защепкіна Наталія Миколаївна

05.18.19 - технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів

23.

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут",
Д 64.062.07

Бутенко Ольга Станіславівна

05.07.12 - дистанційні аерокосмічні дослідження

24.

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут",
Д 26.002.24

Овчаров Валерій Іванович

05.17.06 - технологія полімерних та композиційних матеріалів

25.

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут",
Д 26.002.19

Коржик Олексій Володимирович

05.09.08 - прикладна акустика та звукотехніка

26.

Національний транспортний університет,
Д 26.059.03

Лісовал Анатолій Анатолійович

05.05.03 - двигуни та енергетичні установки

27.

Національний університет водного господарства та природокористування,
Д 47.104.01

Ковальчук Віктор Анатолійович

05.23.04 - водопостачання, каналізація

28.

Національний університет "Львівська політехніка",
Д 35.052.07

Гринишин Олег Богданович

05.17.07 - хімічна технологія палива і паливо-мастильних матеріалів

29.

Національний університет "Львівська політехніка",
Д 35.052.04

Лабай Володимир Йосифович

05.14.06 - технічна теплофізика та промислова теплоенергетика

30.

Національний університет "Львівська політехніка",
Д 35.052.12

Церклевич Анатолій Леонтійович

05.24.01 - геодезія, фотограмметрія і картографія

31.

Національний університет "Львівська політехніка",
Д 35.052.05

Виклюк Ярослав Ігорович

01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи

32.

Національний університет "Львівська політехніка",
Д 35.052.08

Яковлев Максим Юрійович

05.01.02 - стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення

33.

Одеська державна академія будівництва та архітектури,
Д 41.085.01

Герега Олександр Миколайович

05.23.05 - будівельні матеріали та вироби

34.

Одеська національна морська академія,
Д 41.106.01

Кирюхін Олександр Львович

05.05.03 - двигуни та енергетичні установки

35.

Українська академія друкарства,
Д 35.101.01

Афанасьєва Олеся Юрій-Юстинівна

05.13.06 - інформаційні технології

36.

Українська державна академія залізничного транспорту Міністерства інфраструктури України,
Д 64.820.04

Мойсеєнко Валентин Іванович

05.22.20 - експлуатація та ремонт засобів транспорту

37.

Українська державна академія залізничного транспорту Міністерства інфраструктури України,
Д 64.820.04

Огар Олександр Миколайович

05.22.20 - експлуатація та ремонт засобів транспорту

38.

Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна,
Д 64.051.09

Барсов Валерій Ігорович

05.13.06 - інформаційні технології

39.

Харківський національний університет радіоелектроніки,
Д 64.052.09

Агеєв Дмитро Володимирович

05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі

40.

Херсонський національний технічний університет,
Д 67.052.02

Чепелюк Олена Валеріївна

05.18.19 - технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

1.

Інститут сільського господарства степової зони НААН України,
Д 08.353.01

Кобизєва Любов Никифорівна

06.01.05 - селекція і насінництво

2.

Національний університет біоресурсів і природокористування України,
Д 26.004.09

Пастернак Володимир Петрович

06.03.02 - лісовпорядкування та лісова таксація,
06.03.03 - лісознавство і лісівництво

3.

ДВНЗ "Національний лісотехнічний університет України",
Д 35.072.02

Мазепа Василь Григорович

06.03.03 - лісознавство і лісівництво

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

1.

Донецький національний університет,
Д 11.051.02

Абакумова Вікторія Іванівна

07.00.01 - історія України

2.

Донецький національний університет,
Д 11.051.02

Константінова Вікторія Миколаївна

07.00.01 - історія України

3.

Інститут історії України НАН України,
Д 26.235.01

Бондарчук Петро Миколайович

07.00.01 - історія України

4.

Інститут історії України НАН України,
Д 26.235.01

Шевченко Віктор Миколайович

07.00.01 - історія України

5.

Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України,
Д 26.228.01

Мільчев Володимир Іванович

07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

6.

Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України,
Д 26.228.01

Ярмошик Іван Іванович

07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

7.

Національний педагогічний університет імені
М. П. Драгоманова,
Д 26.053.02

Мандрик Марія Вікторівна

07.00.01 - історія України

8.

Національний університет "Львівська політехніка",
Д 35.052.15

Харук Андрій Іванович

20.02.22 - військова історія

9.

Національний університет "Львівська політехніка",
Д 35.052.15

Шеломенцев-Терський Святослав Володимирович

20.02.22 - військова історія

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

1.

Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК",
Д 26.130.01

Шульга Ірина Петрівна

21.04.02 - економічна безпека суб'єктів господарської діяльності

2.

Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі",
Д 44.877.01

Краснокутська Наталія Станіславівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

3.

Вінницький національний аграрний університет Міністерства аграрної політики та продовольства України,
Д 05.854.03

Козловський Сергій Володимирович

08.00.03 - економіка та управління національним господарством

4.

Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України",
Д 26.239.02

Нечипорук Людмила Володимирівна

08.00.08 - гроші, фінанси і кредит

5.

Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет",
Д 08.080.01

Бардась Артем Володимирович

08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

6.

Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет",
Д 08.080.01

Івашина Олександр Флорович

08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки

7.

Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет",
Д 08.080.01

Пилипенко Юрій Іванович

08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки

8.

Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет",
Д 12.052.02

Бражнікова Лариса Миколаївна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

9.

Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України",
Д 55.081.01

Сунцова Олеся Олександрівна

08.00.03 - економіка та управління національним господарством

10.

Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України",
Д 55.081.01

Ткаченко Наталія Володимирівна

08.00.08 - гроші, фінанси і кредит

11.

Державний навчальний заклад "Українська академія банківської справи національного банку України",
Д 55.081.01

Фролов Сергій Михайлович

08.00.08 - гроші, фінанси і кредит

12.

Донецький державний університет управління,
Д 11.128.02

Завізєна Наталія Станіславівна

08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

13.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського,
Д 11.055.01

Балабаниць Анжеліка Володимирівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

14.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського,
Д 11.055.01

Саєнко Владислав Григорович

08.00.03 - економіка та управління національним господарством

15.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського,
Д 11.055.01

Чорна Марина Віталіївна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

16.

Донецький національний університет,
Д 11.051.07

Воробйова Олена Іванівна

08.00.08 - гроші, фінанси і кредит

17.

Донецький національний університет,
Д 11.051.03

Корж Марина Володимирівна

08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини

18.

Житомирський державний технологічний університет,
Д 14.052.01

Євдокимов Віктор Валерійович

08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

19.

Інститут демографії та соціальних досліджень ім. В. М. Птухи НАН України,
Д 26.247.01

Рогожин Олексій Георгійович

08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

20.

Інститут економіки промисловості НАН України,
Д 11.151.01

Залознова Юлія Станіславівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

21.

Інститут економіки промисловості НАН України,
Д 11.151.01

Коваленко Наталія Валеріївна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

22.

Інститут економіки промисловості НАН України,
Д 11.151.01

Цопа Наталя Володимирівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

23.

Інститут економіко-правових досліджень НАН України,
Д 11.170.01

Ахромкін Євген Михайлович

08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

24.

Інститут економіко-правових досліджень НАН України,
Д 11.170.01

Гудзь Марина Вікторівна

08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

25.

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України,
Д 41.177.01

Ткач Костянтин Іванович

08.00.03 - економіка та управління національним господарством

26.

Інститут регіональних досліджень НАН України,
Д 35.154.01

Мальська Марта Пилипівна

08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

27.

Інститут регіональних досліджень НАН України,
Д 35.154.01

Мілашовська Ольга Іванівна

08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

28.

Інститут регіональних досліджень Національної академії наук України,
Д 35.154.01

Безтелесна Людмила Іванівна

08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

29.

Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України,
Д 26.176.01

Хахлюк Анатолій Миколайович

08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки

30.

Інститут світової економіки і міжнародних відносин Національної академії наук України,
Д 26.176.01

Кузнецов Олексій Володимирович

08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини

31.

Київський національний торговельно-економічний університет,
Д 26.055.01

Блакита Ганна Владиславівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

32.

Київський національний торговельно-економічний університет,
Д 26.055.01

Бойко Маргарита Григорівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

33.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.13

Галушка Зоя Іванівна

08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки

34.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.02

Сніжко Оксана Володимирівна

08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини

35.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.12

Швець Наталія Романівна

08.00.08 - гроші, фінанси і кредит

36.

Київський національний університет технологій та дизайну,
Д 26.102.05

Тарасенко Ірина Олексіївна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

37.

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України,
Д 64.251.01

Предборський Валентин Антонович

08.00.03 - економіка та управління національним господарством

38.

Національна академія статистики,
обліку та аудиту Держстату України,
Д 26.870.01

Каменська Тетяна Олександрівна

08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

39.

Національна академія статистики,
обліку та аудиту Держстату України,
Д 26.870.01

Кулинич Роман Омелянович

08.00.10 - статистика

40.

Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" НААН України,
Д 26.350.02

Моссаковський Валерій Борисович

08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

41.

Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" НААН,
Д 26.350.01

Артус Мирослав Миколайович

08.00.03 - економіка та управління національним господарством

42.

Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки",
Д 26.350.01

Тарасова Валентина Віталіївна

08.00.03 - економіка та управління національним господарством

43.

Національний університет харчових технологій,
Д 26.058.01

Левицька Інна Ванадіївна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

44.

Національний університет харчових технологій,
Д 26.058.01

Марченко Валентина Миколаївна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

45.

Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний університет бізнесу і права",
Д 67.135.01

Ковалишин Петро Володимирович

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

46.

Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний університет бізнесу і права",
Д 67.135.01

Мохненко Андрій Сергійович

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

47.

Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний університет бізнесу і права",
Д 67.135.01

Савенко Ігор Іванович

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

48.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля,
Д 29.051.01

Отенко Василь Іванович

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

49.

Тернопільський національний економічний університет,
Д 58.082.03

Кізима Тетяна Олексіївна

08.00.08 - гроші, фінанси і кредит

50.

Тернопільський національний економічний університет,
Д 58.082.03

Микитюк Петро Петрович

08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

51.

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна,
Д 64.051.01

Скляр Георгій Павлович

08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

1.

Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського",
Д 41.053.02

Добролюбська Юлія Андріївна

09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії

2.

Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського",
Д 41.053.02

Кадієвська Ірина Аркадіївна

09.00.10 - філософія освіти

3.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара,
Д 08.051.11

Чернієнко Володимир Олександрович

09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії

4.

Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України,
Д 26.161.01

Іванова Каріна Андріївна

09.00.09 - філософія науки

5.

Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України,
Д 26.161.02

Менжулін Вадим Ігорович

09.00.05 - історія філософії

6.

Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України,
Д 26.161.03

Чорноморець Юрій Павлович

09.00.11 - релігієзнавство

7.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.17

Богата Лідія Миколаївна

09.00.02 - діалектика і методологія пізнання

8.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.28

Юхимик Юлія Віталіївна

09.00.08 - естетика

9.

Львівський національний університет імені Івана Франка,
Д 35.051.02

Альчук Марія Павлівна

09.00.05 - історія філософії

10.

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,
Д 26.053.16

Зайцев Микола Олександрович

09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії

11.

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,
Д 41.051.09

Повторева Світлана Михайлівна

09.00.02 - діалектика і методологія пізнання

12.

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди,
Д 64.053.07

Алексейчук Ігор Сидорович

09.00.10 - філософія освіти

13.

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди,
Д 64.053.07

Кузь Олег Миколайович

09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури

14.

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди,
Д 64.053.07

Триняк Майя Вікторівна

09.00.10 - філософія освіти

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

1.

Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України,
Д 26.178.01

Генералюк Леся Станіславівна

10.01.01 - українська література

2.

Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України,
Д 26.178.01

Гребенюк Тетяна Володимирівна

10.01.06 - теорія літератури,
10.01.01 - українська література

3.

Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України,
Д 26.178.01

Камінчук Ольга Анатоліївна

10.01.01 - українська література

4.

Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України,
Д 26.178.01

Луцак Світлана Миколаївна

10.01.06 - теорія літератури,
10.01.01 - українська література

5.

Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України
Д 26.178.01

Татаренко Алла Леонідівна

10.01.06 - теорія літератури,
10.01.03 - література слов'янських народів

6.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Д 26.001.15

Сізова Ксенія Леонідівна

10.01.01 - українська література

7.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.15

Шестопалова Тетяна Павлівна

10.01.06 - теорія літератури

8.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.15

Філатова Оксана Степанівна

10.01.01 - українська література,
10.01.06 - теорія літератури

9.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.39

Зимомря Іван Миколайович

10.01.04 - література зарубіжних країн,
10.01.06 - теорія літератури

10.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.39

Кравченко Леся-Рома Степанівна

10.01.04 - література зарубіжних країн,
10.01.06 - теорія літератури

11.

Львівський національний університет імені Івана Франка,
Д 35.051.13

Вертій Олексій Іванович

10.01.01 - українська література,
10.01.07 - фольклористика

12.

Львівський національний університет імені Івана Франка,
Д 35.051.13

Пастух Тарас Васильович

10.01.01 - українська література

13.

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського,
Д 52.051.05

Іванова Наталя Павлівна

10.01.02 - російська література

14.

Інститут української мови НАН України,
Д 26.173.01

Беценко Тетяна Петрівна

10.02.01 - українська мова

15.

Інститут української мови НАН України,
Д 26.173.01

Руснак Наталія Олександрівна

10.02.01 - українська мова

16.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.11

Біскуб Ірина Павлівна

10.02.04 - германські мови

17.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.11

Клименко Олександр Сергійович

10.02.05 - романські мови

18.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.11

Кремзикова Світлана Юхимівна

10.02.05 - романські мови

19.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.19

Гнатюк Лідія Павлівна

10.02.01 - українська мова

20.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.19

Красовська Оксана Володимирівна

10.02.02 - російська мова

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

1.

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України,
Д 08.727.02

Гуржій Тарас Олександрович

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

2.

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України,
Д 08.727.02

Мінка Тетяна Павлівна

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право 

3.

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України,
Д 08.727.02

Чаплинський Костянтин Олександрович

12.00.09 - кримінальний процес і криміналістика;
судова експертиза;
оперативно-розшукова діяльність

4.

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (м. Київ),
Д 26.236.04

Лукаш Сергій Станіславович

12.00.05 - трудове право;
право соціального забезпечення

5.

Інститут законодавства Верховної Ради України,
Д 26.867.01

Бедь Віктор Васильович

12.00.02 - конституційне право;
муніципальне право

6.

Інститут законодавства Верховної Ради України,
Д 26.867.01

Лазур Ярослав Володимирович

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

7.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.04

Сідак Микола Васильович,

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

8.

Класичний приватний університет (м. Запоріжжя),
Д 17.127.07

Денисов Сергій Федорович

12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

9.

Класичний приватний університет (м. Запоріжжя),
Д 17.127.07

Миколенко Олександр Іванович

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

10.

Класичний приватний університет (м. Запоріжжя),
Д 17.127.07

Саінчин Олександр Сергійович

12.00.09 - кримінальний процес і криміналістика;
судова експертиза;
оперативно-розшукова діяльність

11.

Львівський державний університет внутрішніх справ
МВС України,
Д 35.725.02

Бурдін Володимир Миколайович

12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

12.

Львівський державний університет внутрішніх справ
МВС України,
Д 35.725.02

Канцір Володимир Степанович

12.00.12 - філософія права

13.

Національна академія внутрішніх справ
МВС України,
Д 26.007.05

Бірюков Валерій Васильович

12.00.09 - кримінальний процес і криміналістика;
судова експертиза;
оперативно-розшукова діяльність

14.

Національна академія внутрішніх справ
МВС України,
Д 26.007.05

Гладкий Сергій Олександрович

12.00.01 - теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень

15.

Національний університет Національний університет "Одеська юридична академія",
Д 41.086.03

Аркуша Лариса Ігорівна

12.00.09 - кримінальний процес і криміналістика;
судова експертиза;
оперативно-розшукова діяльність

16.

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого",
Д 64.086.01

Головкін Богдан Миколайович

12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

17.

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого",
Д 64.086.01

Лукашев Олександр Анатолійович

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

18.

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого",
Д 64.086.02

Гусаров Костянтин Володимирович

12.00.03 - цивільне право і цивільний процес;
сімейне право;
міжнародне приватне право

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

1.

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
Д 05.053.01

Іванченко Євгенія Анатоліївна

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

2.

Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка",
Д 29.053.01

Глузман Неля Анатоліївна

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

3.

Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка",
Д 29.053.03

Штифурак Віра Євгенівна

13.00.05 - соціальна педагогіка

4.

Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка",
Д 29.053.03

Ящук Інна Петрівна

13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки

5.

Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського",
Д 41.053.01

Долинський Борис Тимофійович

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

6.

Житомирський державний університет імені Івана Франка,
Д 14.053.01

Вітвицька Світлана Сергіївна

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

7.

Житомирський державний університет імені Івана Франка,
Д 14.053.01

Семенець Сергій Петрович

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

8.

Інститут вищої освіти НАПН України,
Д 26.456.02

Гуменникова Тамара Рудольфівна

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

9.

Інститут проблем виховання НАПН України,
Д 26.454.01

Петрочко Жанна Василівна

13.00.05 - соціальна педагогіка

10.

Криворізький державний педагогічний університет,
Д 09.053.01

Коваленко Оксана Анатоліївна

13.00.09 - теорія навчання

11.

Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова,
Д 26.053.07

Шовковий В'ячеслав Миколайович

13.00.02 - теорія та методика навчання (класичні мови)

12.

Національний університет біоресурсів і природокористування України,
Д 26.004.18

Рідей Наталія Михайлівна

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

13.

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка,
Д 58.053.03

Горбатюк Роман Михайлович

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

14.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,
Д 73.053.02

Буркова Людмила Василівна

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

15.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,
Д 73.053.02,

Тімець Оксана Володимирівна

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

МЕДИЧНІ НАУКИ

1.

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України",
Д 58.601.01

Рикало Надія Анатоліївна

14.03.04 - патологічна фізіологія

2.

ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет" МОЗ України,
Д 20.601.01

Пентюк Наталія Олександрівна

14.01.36 - гастроентерологія

3.

ДЗ "Луганський державний медичний університет" МОЗ України,
Д 29.600.01

Нішкумай Ольга Іванівна

14.01.02 - внутрішні хвороби

4.

ДЗ "Луганський державний медичний університет" МОЗ України,
Д 29.600.03

Заічко Наталія Валентинівна

14.01.32 - медична біохімія

5.

ДЗ "Луганський державний медичний університет" МОЗ України,
Д 29.600.04

Пастухова Вікторія Анатоліївна

14.03.01 - нормальна анатомія

6.

Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України,
Д 08.601.01

Сорокіна Олена Юріївна

14.01.30 - анестезіологія та інтенсивна терапія

7.

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України,
Д 11.600.02

Барінова Марія Едуардівна

14.03.04 - патологічна фізіологія

8.

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України,
Д 11.600.03

Говоруха Ірина Тихонівна

14.01.01 - акушерство та гінекологія

9.

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України,
Д 11.600.05

Анікєєва Тетяна Володимирівна

14.01.11 - кардіологія

10.

ДУ "Науковий центр радіаційної медицини" НАМН України,
Д 26.562.02

Ніколенко Маргарита Іванівна

03.00.15 - генетика

11.

ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка
НАМН України",
Д 26.611.01

Гогунська Інна Володимирівна

14.01.19 - оториноларингологія

12.

ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України",
Д 64.566.01

Міхановська Наталія Геннадіївна

14.01.16 - психіатрія

13.

ДУ "Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України",
Д 26.558.01

Будрейко Олена Аанатоліївна

14.01.14 - ендокринологія

14.

ДУ "Інститут дерматології та венерології НАМН України",
Д 64.603.01

Проценко Олег Анатолійович

14.01.20 - шкірні та венеричні хвороби

15.

ДУ "Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М. І. Ситенка НАМН України",
Д 64.607.01

Жигун Анатолій Іванович

14.01.21 - травматологія та ортопедія

16.

ДУ "Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзеєва НАМН України",
Д 26.604.01

Щудро Світлана Анатоліївна

14.02.01 - гігієна та професійна патологія

17.

ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України",
Д 26.552.01

Константинович Тетяна Володимирівна

14.01.27 - пульмонологія

18.

ДУ "Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського" МОЗ України,
Д 52.600.01

Сухарєва Галина Ериківна

14.01.10 - педіатрія

19.

Запорізький державний медичний університет МОЗ України,
Д 17.600.02

Михайловська Наталія Сергіївна

14.01.11 - кардіологія

20.

Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України,
Д 26.198.01

Коваль Сергій Борисович

14.03.04 - патологічна фізіологія

21.

Кримська республіканська установа "Науково-дослідний інститут фізичних методів лікування і медичної кліматології ім. І. М. Сєченова",
Д 53.610.01

Бабова Ірина Костянтинівна

14.01.33 - медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія

22.

Кримська республіканська установа "Науково-дослідний інститут фізичних методів лікування і медичної кліматології ім. І. М. Сєченова",
Д 53.610.01

Лемко Ольга Іванівна

14.01.27 - пульмонологія

23.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України,
Д 35.600.01

Орел Юрій Глебович

14.01.03 - хірургія

24.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України,
Д 35.600.04

Лук'яненко Наталія Сергіївна

14.01.10 - педіатрія

25.

Національний інститут раку МОЗ України,
Д 25.560.01

Дєдков Анатолій Григорович

14.01.07 - онкологія

26.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України,
Д 26.003.02

Біловол Алла Миколаївна

14.01.20 - шкірні та венеричні хвороби

27.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України,
Д 26.003.03

Іванчов Павло Васильович

14.01.03 - хірургія

28.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України,
Д 26.003.05

Остапко Олена Іванівна

14.01.22 - стоматологія

29.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України,
Д 26.613.02

Голяновський Олег Володимирович

14.01.01 - акушерство та гінекологія

30.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України,
Д 26.613.03

Біловицький Олег Всеволодович

14.01.25 - судова медицина

31.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України,
Д 26.613.07

Пінчук Ірина Яківна

14.02.03 - соціальна медицина

32.

Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України,
Д 26.561.01

Мошківський Геннадій Юрійович

14.01.03 - хірургія

33.

Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України,
Д 26.561.01

Домбровський Дмитро Борисович

14.01.03 - хірургія,
14.01.08 - трансплантологія та штучні органи

34.

Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України,
Д 26.561.01

Траілін Андрій Вячеславович

14.01.03 - хірургія

35.

Одеський національний медичний університет МОЗ України,
Д 41.600.01

Цісельський Юрій Вікторович

14.03.04 - патологічна фізіологія

36.

Одеський національний медичний університет МОЗ України,
Д 41.600.02

Суслікова Лідія Вікторівна

14.01.01 - акушерство та гінекологія

37.

Український центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України,
Д 26.631.01

Зелінська Наталія Борисівна

14.01.14 - ендокринологія

38.

Харківський національний медичний університет МОЗ України,
Д 64.600.02

Бука Геннадій Юрійович

14.01.03 - хірургія

39.

Харківський національний медичний університет МОЗ України,
Д 64.600.02

Прасол Віталій Олександрович

14.01.03 - хірургія

40.

Харківський національний медичний університет МОЗ України,
Д 64.600.03

Абдул-огли Лариса Володимирівна

14.03.01 - нормальна анатомія

41.

Харківський національний медичний університет МОЗ України,
Д 64.600.04

Гончарь Маргарита Олександрівна

14.01.10 - педіатрія

42.

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України,
Д 64.609.03

Загуровський Володимир Михайлович

19.00.04 - медична психологія

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ

1.

Національний фармацевтичний університет МОЗ України,
Д 64.605.01

Євтіфєєва Ольга Анатоліївна

15.00.02 - фармацевтична хімія та фармакогнозія

2.

Національний фармацевтичний університет МОЗ України,
Д 64.605.01

Журавель Ірина Олександрівна

15.00.02 - фармацевтична хімія та фармакогнозія

3.

Національний фармацевтичний університет МОЗ України,
Д 64.605.02

Половко Наталя Петрівна

15.00.01 - технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація

4.

Національний фармацевтичний університет МОЗ України,
Д 64.605.03

Гордієнко Анатолій Дмитрович

14.03.05 - фармакологія

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ

1.

Національний університет біоресурсів і природокористування України,
Д 26.004.03

Кісера Ярослав Васильович

16.00.02 - патологія, онкологія і морфологія тварин

2.

Національний університет біоресурсів і природокористування України,
Д 26.004.13

Стравський Ярослав Степанович

16.00.07 - ветеринарне акушерство

3.

Національний університет біоресурсів і природокористування України,
Д 26.004.14

Замазій Андрій Анатолійович

03.00.13 - фізіологія людини і тварин,
16.00.07 - ветеринарне акушерство

4.

Національний університет біоресурсів і природокористування України,
Д 26.004.14

Карповський Валентин Іванович

16.00.02 - патологія, онкологія і морфологія тварин,
03.00.13 - фізіологія людини і тварин

5.

Національний університет біоресурсів і природокористування України,
Д 26.004.15

Таргоня Василь Сергійович

03.00.20 - біотехнологія

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

1.

Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України,
Д 26.453.01

Мойсеєва Олена Євгенівна

19.00.07 - педагогічна та вікова психологія

2.

Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України,
Д 26.453.01 (разовий захист)

Шевяков Олексій Володимирович

19.00.03 - психологія праці, інженерна психологія

3.

Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України,
Д 26.453.01 (разовий захист)

Харченко Дмитро Миколайович

19.00.04 - медична психологія

4.

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України,
Д 26.457.01

Кочубейник Ольга Миколаївна

19.00.05 - соціальна психологія;
психологія соціальної роботи

5.

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,
Д 26.053.10

Кривопишина Олена Анатоліївна

19.00.07 - педагогічна та вікова психологія

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

1.

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького
НАН України,
Д 26.236.01

Співак Віктор Миколайович

23.00.02 - політичні інститути та процеси

2.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.29

Борділовська Олена Анатоліївна

23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

3.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.36

Даниленко Сергій Іванович

23.00.03 - політична культура та ідеологія

4.

Львівський національний університет імені Івана Франка,
Д 35.051.17

Турчин Ярина Богданівна

23.00.01 - теорія та історія політичної науки

5.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
Д 76.051.03

Висоцький Олександр Юрійович

23.00.01 - теорія та історія політичної науки

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

1.

Донецький державний університет управління,
Д 11.107.01

Братковський Мирон Леонідович

25.00.02 - механізми державного управління

2.

Класичний приватний університет (м. Запоріжжя),
Д 17.127.03

Статівка Наталія Валеріївна

25.00.02 - механізми державного управління

3.

Класичний приватний університет (м. Запоріжжя),
Д 17.127.03

Стойка Андрій Васильович

25.00.02 - механізми державного управління

4.

Національна академія державного управління при Президентові України (м. Київ),
Д 26.810.01

Олійник Наталія Іванівна

25.00.02 - механізми державного управління

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

1.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Д 26.001.33

Василик Любов Євгенівна

27.00.04 - теорія та історія журналістики

2.

Харківська державна академія культури,
Міністерство культури України,
Д 64.807.02

Маркова Вікторія Петрівна

27.00.03 - книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство

 

Додаток N 2
до наказу Міністра освіти і науки, молоді та спорту України
11.11.2011 N 1300

Список
здобувачів наукового ступеня кандидата наук

N з/п

Назва установи, шифр спецради

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача

Шифр та назва спеціальності

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

4.

Волинський національний університет імені Лесі Українки,
Д 32.051.01

Кевшин Андрій Григорович

01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриків

5.

Волинський національний університет імені Лесі Українки,
Д 32.051.01

Стахіра Роман Йосипович

01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриків

6.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара,
Д 08.051.02

Алексін Сергій Геннадійович

01.04.03 - радіофізика

7.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара,
К 08.051.09

Блюсс Олег Борисович

01.05.01 - теоретичні основи інформатики та кібернетики

8.

Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет",
Д 61.051.01

Бучук Роман Юрійович

01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриків

9.

Донецький фізико-технічний інститут ім. О. О. Галкіна НАН України,
Д 11.184.01

Житлухіна Олена Сергіївна

01.04.07 - фізика твердого тіла

10.

Інститут електрофізики і радіаційних технологій НАН України,
Д 64.245.01

Безус Олексій Вікторович

01.04.07 - фізика твердого тіла

11.

Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України,
Д 26.168.02

Багрійчук Олександр Сергійович

01.04.07 - фізика твердого тіла

12.

Інституту фізики НАН України,
Д 26.159.01

Євсюков Антон Миколайович

01.04.04 - фізична електроніка

13.

Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України,
Д 26.199.01

Кондратенко Ольга Сергіївна

01.04.07 - фізика твердого тіла

14.

Інститут ядерних досліджень НАН України,
Д 26.167.01

Белюскіна Ольга Олегівна

01.04.16 - фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій

15.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.09

Поляков Сергій Анатолійович

01.05.03 - математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем

16.

Львівський національний університет імені Івана Франка,
Д 35.051.09

Горбенко Віталій Іванович

01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриків

17.

Львівський національний університет імені Івана Франка,
Д 35.051.09

Калівошка Богдана Михайлівна

01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриків

18.

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського,
К 52.051.02

Войтенко Ганна Петрівна

01.04.11 - магнетизм

19.

Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України,
Д 64.175.03

Данчук Віктор Вікторович

01.04.07 - фізика твердого тіла

20.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
Д 64.051.03

Білошенко Костянтин Сергійович

01.04.05 - оптика, лазерна фізика

21.

Харківський національний університет радіоелектроніки,
К 64.052.07

Смірнова Вікторія Сергіївна

01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи

22.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
К 76.051.02

Семчишин Ліда Михайлівна

01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи

ХІМІЧНІ НАУКИ

1.

ДВНЗ "Донецький національний технічний університет",
К 11.052.06

Радіо Сергій Вікторович

02.00.01 - неорганічна хімія

2.

ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет",
Д 08.078.01

Криштоп Юрій Григорович

02.00.05 - електрохімія

3.

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України,
Д 26.220.01

Веселовська Марія Вікторівна

02.00.10 - біоорганічна хімія

4.

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України,
Д 26.220.01

Прокопенко Володимир Михайлович

02.00.10 - біоорганічна хімія

5.

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України,
Д 26.220.01

Тарасенко Карен Володимирович

02.00.10 - біоорганічна хімія

6.

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України,
Д 26.218.01

Бик Сергій Володимирович

02.00.05 - електрохімія

7.

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України,
Д 26.218.01

Стадник Ольга Олександрівна

02.00.05 - електрохімія

8.

Інститут органічної хімії НАН України,
Д 26.217.01

Русин Іван Федорович

02.00.03 - органічна хімія

9.

Інститут органічної хімії НАН України,
Д 26.217.01

Савицький Павло Володимирович

02.00.03 - органічна хімія

10.

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України,
Д 26.207.02.

Загорний Максим Микитович

02.00.04 - фізична хімія

11.

Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України,
Д 11.216.01

Ількевич Наталія Сергіївна

02.00.04 - фізична хімія

12.

Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України,
Д 11.216.01

Компанець Михайло Олександрович

02.00.04 - фізична хімія

13.

Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України,
Д 11.216.01

Ломов Дмитро Олександрович

02.00.03 - органічна хімія

14.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.25

Горбуленко Наталія Василівна

02.00.03 - органічна хімія

15.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.03

Древаль Лія Олександрівна

02.00.04 - фізична хімія

16.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.25

Несторак Юлія Сергіївна

02.00.06 - хімія високомолекулярних сполук

17.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.25

Ніколаєва Олена Аркадіївна

02.00.06 - хімія високомолекулярних сполук

18.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.03

Старова Вікторія Сергіївна

02.00.02 - аналітична хімія

19.

Львівський національний університет імені Івана Франка,
Д 35.051.10

Антонишин Ірина Степанівна

02.00.01 - неорганічна хімія

20.

Львівський національний університет імені Івана Франка,
Д 35.051.10

Козак Роксолана Степанівна

02.00.01 - неорганічна хімія

21.

Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського НАН України,
Д 41.219.01

Кіосе Тетяна Олександрівна

02.00.01 - неорганічна хімія

22.

Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського НАН України,
Д 41.219.01

Хитрич Галина Миколаївна

02.00.01 - неорганічна хімія

23.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
К 76.051.10

Дійчук Володимир Васильович

02.00.04 - фізична хімія

24.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
К 76.051.10

Крупко Олена Василівна

02.00.21 - хімія твердого тіла

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

3.

Інститут агроекології і природокористування НААН України,
Д 26.371.01

Куцериб Тетяна Миколаївна

03.00.16 - екологія

4.

Інститут біології клітини НАН України,
Д 35.246.01

Назарко Володимир Юрійович

03.00.11 - цитологія, клітинна біологія, гістологія

5.

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського,
Д 26.183.01

Вєялкіна Наталія Миколаївна

03.00.16 - екологія

6.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України,
Д 26.233.01

Галушка Андрій Андрійович

03.00.07 - мікробіологія

7.

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України,
Д 26.233.01

Соловйов Олександр Олександрович

03.00.20 - біотехнологія

8.

Інститут рибного господарства НААН України,
Д 26.364.01

Лобанов Ігор Анатолійович

03.00.10 - іхтіологія

9.

Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України,
Д 26.254.01

Кобилянський Антон Миколайович

03.00.22 - молекулярна генетика

10.

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України,
Д 26.212.01

Щербатюк Микола Миколайович

03.00.12 - фізіологія рослин

11.

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України,
Д 26.198.01

Чорна Сніжана Володимирівна

03.00.13 - фізіологія людини та тварин

12.

Київській національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.38

Максимович Катерина Юріївна

03.00.13 - фізіологія людини та тварин

13.

Київській національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.24

Антонюк Тетяна Миколаївна

03.00.12 - фізіологія рослин

14.

Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України,
Д 26.215.01

Гридько Ольга Олександрівна

03.00.05 - ботаніка

15.

Херсонський державний університет,
К 67.051.01

Бєлоконь Вікторія Миколаївна

03.00.13 - фізіологія людини і тварин

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

1.

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
К 20.052.01

Фролова Світлана Євгеніївна

04.00.22 - геофізика

2.

Інститут геологічних наук НАН України,
Д 26.162.01

Кравченко Олена Миколаївна

04.00.09 - палеонтологія і стратиграфія

3.

Інститут геологічних наук НАН України,
Д 26.162.01

Мінтузова Людмила Георгіївна

04.00.09 - палеонтологія і стратиграфія

4.

Інститут геологічних наук НАН України,
Д 26.162.05

Прибилова Вікторія Миколаївна

04.00.06 - гідрогеологія

5.

Інститут геохімії,
мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України,
Д 26.203.01

Гречановська Олена Євгенівна

04.00.20 - мінералогія, кристалографія

6.

Інститут геохімії,
мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України,
Д 26.203.01

Жук Олена Анатоліївна

04.00.02 - геохімія

7.

Інститут геохімії,
мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України,
Д 26.203.01

Карпенко Світлана Валеріївна

04.00.20 - мінералогія, кристалографія

8.

Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет",
Д 08.080.05

Терешкова Ольга Анатоліївна

04.00.11 - геологія металевих і неметалевих корисних копалин

9.

Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет",
Д 08.080.05

Черниш Ольга Геннадіївна

04.00.11 - геологія металевих і неметалевих корисних копалин

10.

Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет",
Д 08.080.05

Маметова Людмила Федорівна

04.00.16 - геологія твердих горючих копалин

11.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.32

Чернієнко Наталія Миколаївна

04.00.19 - економічна геологія

12.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.32

Янченко Віталій Петрович

04.00.01 - загальна та регіональна геологія

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

41.

Вінницький національний технічний університет,
К 05.052.03

Поліщук Олександр Васильович

05.02.02 - машинознавство

42.

Вінницький національний технічний університет,
К 05.052.03

Репінський Сергій Володимирович

05.02.02 - машинознавство

43.

Вінницький національний технічний університет,
К 05.052.05

Жуков Олексій Анатолійович

05.09.03 - електротехнічні комплекси та системи

44.

Вінницький національний технічний університет,
К 05.052.04,

Кундос Максим Григорович

05.23.05 - будівельні матеріали та вироби

45.

Вінницький національний технічний університет,
К 05.052.05

Проценко Дмитро Петрович

05.09.03 - електротехнічні комплекси та системи

46.

ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури",
Д 08.085.02,

Колесніков Максим Валерійович

05.23.17 - будівельна механіка

47.

ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури",
Д 08.085.02

Линник Георгій Олегович

05.23.01 - будівельні конструкції, будівлі та споруди

48.

ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури",
Д 08.085.0

Мосьпан Володимир Іванович

05.23.05 - будівельні матеріали та вироби

49.

ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури",
Д 08.085.01

Кушнір Євген Георгійович

05.23.05 - будівельні матеріали та вироби

50.

ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури",
Д 08.085.02

Артьомов Віталій Євгенійович

05.23.01 - будівельні конструкції, будівлі та споруди

51.

ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет",
Д 08.078.03

Будник Олег Анатолійович

05.17.06 - технологія полімерних і композиційних матеріалів

52.

ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет",
Д 08.078.02,

Карасик Олексій Олегович

05.17.11 - технологія тугоплавких неметалічних матеріалів

53.

ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет",
Д 08.078.02

Олійник Ольга Юріївна

05.17.11 - технологія тугоплавких неметалічних матеріалів

54.

ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет",
Д 08.078.03

Стовпник Олександр Володимирович

05.17.06 - технологія полімерних і композиційних матеріалів

55.

ДВНЗ "Національний гірничий університет",
Д 08.080.07

Волков Володимир Олександрович

05.09.03- електротехнічні комплекси та системи

56.

ДВНЗ "Національний гірничий університет",
Д 08.080.07

Скалько Юрій Сергійович

05.09.03 - електротехнічні комплекси та системи

57.

ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет",
Д 08.078.01

Шульга Тетяна Федорівна

05.17.11 - технологія тугоплавких неметалічних матеріалів

58.

Державне підприємство "Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління",
Д 26.876.01

Махонін Євген Іванович

05.22.13 - навігація та управління рухом

59.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій,
Д 26.861.01

Григорович Віталій Вікторович

05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі

60.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій,
Д 26.861.01

Ільїн Олег Олександрович

05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі

61.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій,
Д 26.861.01

Касимов Рустам Романович

05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі

62.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій,
Д 26.861.01

Лісковський Ігор Олегович

05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі

63.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій,
Д 26.861.01

Липський Олександр Анатолійович

05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі

64.

Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет",
Д 11.052.03

Чернецький Євгеній Вячеславович

05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти

65.

Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет",
Д 11.052.05

Крупко Ігор Валерійович

05.05.06 - гірничі машини

66.

Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет",
Д 11.052.01

Пісмарьов Костянтин Євгенович

05.16.02 - металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів

67.

Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет",
Д 11.052.04

Тараховський Олексій Юрійович

05.02.08 - технологія машинобудування

68.

Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет",
Д 12.052.01

Коросташевський Павло Володимирович

05.03.06 - зварювання та споріднені процеси і технології

69.

Державний економіко-технологічний університет транспорту Міністерства інфраструктури України,
К 26.820.04

Зіатдінов Олексій Юрійович

05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти

70.

Державний економіко-технологічний університет транспорту Міністерства інфраструктури України,
К 26.820.04

Поплавський Олександр Анатолійович

05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти

71.

Дніпродзержинський державний технічний університет,
К 09.052.01

Золотовська Олена Володимирівна

05.14.06 - технічна теплофізика та промислова теплоенергетика

72.

Донбаська національна академія будівництва і архітектури,
Д 12.085.01

Драпалюк Марина Вікторівна

05.23.05- будівельні матеріали та вироби

73.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського,
К 11.055.02

Жданов Іван В'ячеславович

05.18.12 - процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв

74.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського,
К 11.055.02

Погребняк Андрій Володимирович

05.18.12 - процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв

75.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського,
К 11.055.02

Федотова Нелля Анатоліївна

05.18.16 - технологія продуктів харчування

76.

Запорізький національний технічний університет,
Д 17.052.01

Педаш Олексій Олександрович

05.02.01 - матеріалознавство

77.

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
Д 20.052.04

Онищук Станіслав Юрійович

05.05.12 - машини нафтової та газової промисловості

78.

Інститут електродинаміки НАН України,
Д 26.187.03

Танкевич Сергій Євгенович

05.14.02 - електричні станції, мережі і системи

79.

Інститут технічної теплофізики НАН України,
Д 26.224.01

Дашевський Юрій Якович

05.14.06 - технічна теплофізика та промислова теплоенергетика

80.

Інститут технічної теплофізики НАН України,
Д 26.224.01

Пархоменко Гліб Олександрович

05.14.06 - технічна теплофізика та промислова теплоенергетика

81.

Інститут технічної теплофізики НАН України,
Д 26.224.01

Шевчук Світлана Іванівна

05.14.06 - технічна теплофізика та промислова теплоенергетика

82.

Інститут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України,
Д 26.199.01

Шпильовий Павло Борисович

05.27.01 - твердотільна електроніка

83.

Інститут ядерних досліджень НАН України,
Д 26.167.01

Овдієнко Юрій Миколайович

05.14.14 - теплові та ядерні енергоустановки

84.

Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України,
Д 08.188.01

Дякун Роман Анатолійович

05.15.09 - геотехнічна і гірнича механіка

85.

Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України,
Д 08.188.01

Золотін Віталій Григорович

05.15.02 - підземна розробка родовищ корисних копалин

86.

Інститут гідротехніки та меліорації Національної академії аграрних наук,
Д 26.362.01

Удовенко Володимир Володимирович

06.01.02 - сільськогосподарські меліорації

87.

Інститут електродинаміки НАН України,
Д 26.187.02

Улітко Олексій Валерійович

05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти

88.

Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України,
Д 26.182.02

Полішко Ганна Олексіївна

05.16.02 - металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів

89.

Інститут електрофізики і радіаційних технологій НАН України,
Д 64.245.01

Бут Андрій Володимирович

01.04.07 - фізика твердого тіла

90.

Інститут загальної енергетики НАН України,
Д 26.223.01

Шульженко Сергій Валентинович

05.14.01 - енергетичні системи і комплекси

91.

Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України,
Д 26.230.01

Ковальов Сергій Вікторович

05.03.01 - процеси механічної обробки, верстати та інструменти

92.

Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України,
Д 64.180.01

Ярижко Олександр Володимирович

05.02.09 - динаміка та міцність машин

93.

Інститут проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України,
Д 26.241.01

Майло Андрій Миколайович

01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла

94.

Київський національний університет будівництва і архітектури,
Д 26.056.05

Анпілова Євгенія Сергіївна

21.06.01 - екологічна безпека

95.

Київський національний університет будівництва і архітектури,
Д 26.056.09

Дем'яненко Роман Анатолійович

05.24.01- геодезія, фотограмметрія та картографія

96.

Київський національний університет будівництва і архітектури,
Д 26.056.04

Жупаненко Ірина В'ячеславівна

05.23.17- будівельна механіка

97.

Київський національний університет будівництва і архітектури,
Д 26.056.09

Кондратюк Олена Василівна

05.24.01- геодезія, фотограмметрія та картографія

98.

Київський національний університет будівництва і архітектури,
Д 26.056.07

Рибаченко Сергій Олександрович

05.23.04 - водопостачання, каналізація

99.

Київський національний університет технології та дизайну,
Д 26.102.03

Курганський Андрій Володимирович

05.18.19 - технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів

100.

Київський національний університет технології та дизайну,
Д 26.102.03

Назарчук Людмила Володимирівна

05.18.19 - технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів

101.

Київський національний університет будівництва і архітектури,
Д 26.056.08

Корнійчук Борис Валерійович

05.05.02 - машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій

102.

Київський національний університет будівництва і архітектури,
Д 26.056.08

Косминський Ігор Владленович

05.05.02 - машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій

103.

Київський національний університет будівництва і архітектури,
Д 26.056.06

Анісімов Костянтин Віталійович

05.01.01 - прикладна геометрія, інженерна графіка

104.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.40

Слюняєв Артем Сергійович

05.13.06 - інформаційні технології

105.

Київський національний університет технології та дизайну,
Д 26.102.01

Лазько Ірина Володимирівна

05.01.02 - стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення

106.

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,
К 45.052.04

Батареєв Віктор Володимирович

05.27.06 - технологія, обладнання та виробництво електронної техніки

107.

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,
Д 45.052.01

Мамчур Дмитро Григорович

05.09.01 - електричні машини і апарати

108.

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,
Д 45.052.01

Якимець Сергій Миколайович

05.09.03 - електротехнічні комплекси та системи

109.

Луцький національний технічний університет,
К 32.075.05

Сай Володимир Анатолійович

05.18.01 - зберігання і технологія переробки зерна, виготовлення зернових і хлібопекарських виробів та комбікормів

110.

Львівська комерційна академія,
К 35.840.02

Бодак Михайло Петрович

05.18.15 - товарознавство

111.

Львівська комерційна академія,
К 35.840.02

Гирка Ольга Ігорівна

05.18.15 - товарознавство

112.

Львівська комерційна академія,
К 35.840.02

Філь Марія Іванівна

05.18.15 - товарознавство

113.

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності,
К 35.874.01

Лин Андрій Степанович

21.06.02 - пожежна безпека

114.

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності МНС України,
К 35.874.01

Войтович Дмитро Петрович

21.06.02 - пожежна безпека

115.

Львівський національний аграрний університет Мінагрополітики України,
К 36.814.03

Мартинюк Віктор Леонідович

05.05.11 - машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

116.

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН і МОНмолодьспорт України,
Д 26.171.03

Сайківська Лілія Федорівна

05.13.09 - медична та біологічна інформатика і кібернетика

117.

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України і МОНмолодьспорт України,
Д 26.171.03

Ліссов Павло Миколайович

05.13.09 - медична та біологічна інформатика і кібернетика

118.

Національний університет біоресурсів та природокористування,
Д 26.007.06

Марус Олег Анатолійович

03.00.20 - біотехнологія (технічні науки)

119.

Національний авіаційний університет,
Д 26.062.05

Дорошенко Катерина Вікторівна

05.05.03 - двигуни та енергетичні установки

120.

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут",
Д 64.050.05

Бєлінська Анна Павлівна

05.18.06 - технологія жирів, ефірних масел і парфюмерно-косметичних продуктів

121.

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут",
Д 64.050.08

Кравченко Юрій Володимирович

05.09.13 - техніка сильних електричних та магнітних полів

122.

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут",
Д 64.050.08

Лосєв Федір Володимирович

05.09.13 - техніка сильних електричних та магнітних полів

123.

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут",
Д 64.050.05

Папченко Вікторія Юріївна

05.18.06 - технологія жирів, ефірних масел і парфюмерно-косметичних продуктів

124.

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут",
Д 64.050.03

Соболь Юлія Олегівна

05.17.11 - технологія тугоплавких неметалічних матеріалів

125.

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут",
Д 64.050.05

Філенко Олеся Миколаївна

05.17.08 - процеси та обладнання хімічної технології

126.

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут",
Д 64.050.11

Фурсова Тетяна Миколаївна

05.05.16 - турбомашини та турбоустановки

127.

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут",
Д 64.050.05

Шеманська Євгенія Іванівна

05.18.06 - технологія жирів, ефірних масел і парфюмерно-косметичних продуктів

128.

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут",
Д 26.002.13

Атамась Галина Миколаївна

05.17.01 - технологія неорганічних речовин

129.

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут",
Д 26.002.19

Богданов Олексій Вікторович

05.09.08 - прикладна акустика та звукотехніка

130.

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут",
Д 26.002.24

Миронюк Олексій Володимирович

05.17.06 - технологія полімерних і композиційних матеріалів

131.

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут",
Д 26.002.08

Семеновська Олена Володимирівна

05.27.01 - твердотільна електроніка

132.

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут",
Д 26.002.08

Фалєєва Олена Михайлівна

05.27.01 - твердотільна електроніка

133.

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут",
Д 26.002.13

Хоменко Володимир Григорович

05.17.03 - технічна електрохімія

134.

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут",
Д 26.002.19

Хоменко Максим Анатолійович

05.09.12 - напівпровідникові перетворювачі електроенергії

135.

Національний університет "Львівська політехніка",
Д 35.052.17

Андрійчук Олександр Валентинович

05.23.01 - будівельні конструкції, будівлі та споруди

136.

Національний університет "Львівська політехніка",
Д 35.052.10

Боженко Валентина Ігорівна

05.12.17 - радіотехнічні та телевізійні системи

137.

Національний університет "Львівська політехніка",
Д 35.052.13

Коцун Володимир Іванович

05.27.06 - технологія, обладнання та виробництво електронної техніки

138.

Національний університет "Львівська політехніка",
Д 35.052.13

Левенець Василь Володимирович

05.12.20 - оптоелектронні системи

139.

Національний університет "Львівська політехніка",
Д 35.052.10

Маньковський Спартак Вікторович

05.12.13 - радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацй

140.

Національний університет "Львівська політехніка",
Д 35.052.17

Мурин Андрій Ярославович

05.23.01 - будівельні конструкції, будівлі та споруди

141.

Національний університет "Львівська політехніка",
Д 35.052.07

Небесний Роман Володимирович

05.17.04 - технологія продуктів органічного синтезу

142.

Національний університет "Львівська політехніка",
Д 35.052.12

Ніколайчук Катерина Миколаївна

05.24.04 - кадастр та моніторинг земель

143.

Національний університет "Львівська політехніка",
Д 35.052.07

Папейкін Олексій Олександрович

05.17.07 - хімічна технологія палива і паливомастильних матеріалів

144.

Національний університет "Львівська політехніка",
Д 35.052.07

Шаповал Степан Петрович

05.14.06 - технічна теплофізика та промислова теплоенергетика

145.

Національний університет "Львівська політехніка",
Д 35.052.12

Янчук Олександр Євгенович

05.24.01 - геодезія, фотограмметрія та картографія

146.

Національний університет водного господарства та природокористування,
Д 47.104.01

Шевченко Тамара Олександрівна

05.23.04 - водопостачання, каналізація

147.

Національний університет харчових технологій,
Д 26.058.02

Лензіон Сергій Валентинович

05.18.12 - процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв

148.

Національний університет харчових технологій,
Д 26.058.03

Рибак Ольга Миколаївна

05.18.16 - технологія продуктів харчування

149.

Національний авіаційний університет,
Д 26.062.06

Юцкевич Святослав Сергійович

05.07.02 - проектування, виробництво та випробування літальних апаратів

150.

Національний авіаційний університет,
Д 26.062.04

Аль-Маайя Ахмад Халіф

05.22.13 - навігація та управління рухом

151.

Національний авіаційний університет,
Д 26.062.03

Квасюк Сергій Леонідович

05.22.13 - навігація та управління рухом

152.

Національний авіаційний університет,
Д 26.062.01

Гнатюк Сергій Олександрович

05.13.21 - системи захисту інформації

153.

Національний авіаційний університет,

Гордєєв Микита Георгійович

05.22.13 - навігація та управління рухом

154.

Національний авіаційний університет,
Д 26.062.04

Гирич Вікторія Юріївна

05.22.01 - транспортні системи

155.

Національний авіаційний університет,
Д 26.062.04

Кужель Ніна Володимирівна

05.22.01 - транспортні системи

156.

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут",
Д 64.062.04

Курін Максим Олександрович

05.07.02 - проектування, виробництво та випробування літальних апаратів

157.

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут",
Д 64.062.04

Колтун Сергій Костянтинович

05.07.02 - проектування, виробництво та випробування літальних апаратів

158.

Національний лісотехнічний університет України,
Д 35.072.04

Миськів Євстахій Михайлович

05.23.06 - технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів із деревини

159.

Національний науковий центр "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства" НААН України,
Д 27.358.01

Примаков Олег Аркадійович

05.05.11 - машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

160.

Національний науковий центр "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства" НААН України,
Д 27.358.01

Хоменко Сергій Михайлович

05.05.11 - машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

161.

Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
Д 26.802.01

Сукач Сергій Володимирович

05.26.01 - охорона праці

162.

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут",
Д 64.050.15

Божко Володимир Вячеславович

05.22.09 - електротранспорт

163.

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут",
Д 64.050.15

Рябов Євген Сергійович

05.22.09 - електротранспорт

164.

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут",
Д 64.050.14

Онищенко Валерій Валентинович

05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти

165.

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут",
Д 64.050.11

Осін Руслан Анатолійович

05.05.17 - гідравлічні машини та гідропневмоагрегати

166.

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут",
Д 64.050.11

Свинаренко Максим Сергійович

05.05.17 - гідравлічні машини та гідропневмоагрегати

167.

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут",
Д 26.002.04

Мелкумян Катерина Юріївна

05.13.07 - автоматизація процесів керування

168.

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут",
Д 26.002.01

Сабол Сергій Францович

05.03.05 - процеси та машини обробки тиском

169.

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут",
Д 26.002.01

Горностай Вадим Миколайович

05.03.05 - процеси та машини обробки тиском

170.

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут",
К 26.002.12

Рибак Вячеслав Миколайович

05.16.04 - ливарне виробництво

171.

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут",
Д 26.002.22

Кошель Володимир Іванович

05.15.09 - геотехнічна і гірнича механіка

172.

Національний університет "Львівська політехніка",
Д 35.052.13

Татарин Тарас Романович

01.04.07 - фізика твердого тіла

173.

Національний університет "Львівська політехніка",
Д 35.052.08

Кочан Орест Володимирович

05.11.04 - прилади та методи вимірювання теплових величин

174.

Національний університет "Львівська політехніка",
Д 35.052.08

Тимошик Назар Петрович

05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти

175.

Національний університет "Львівська політехніка",
Д 35.052.08

Політило Роман Володимирович

05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти

176.

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова,
Д 38.060.02

Ліщук Огнєслав Михайлович

05.08.03 - конструювання та будування суден

177.

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова,
Д 38.060.02

Цикало Наталя Вікторівна

05.08.03 - конструювання та будування суден

178.

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова,
Д 38.060.02

Панкова Ольга Володимирівна

05.08.03 - конструювання та будування суден

179.

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова,
Д 38.060.02

Новошицький Антон Володимирович

05.08.03 - конструювання та будування суден

180.

Одеська державна академія будівництва та архітектури,
Д 41.085.01

Стадник Валентин Ігорович

05.23.01 - будівельні конструкції, будівлі та споруди

181.

Одеська державна академія холоду,
Д 41.087.01

Стоянов Павло Фомич

05.05.14 - холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціювання

182.

Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова,
Д 41.816.02

Грабовий Олександр Анатолійович

05.12.13 - радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій

183.

Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова,
Д 41.816.01

Русу Олександр Петрович

05.12.17 - радіотехнічні та телевізійні системи

184.

Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова,
Д 41.816.02

Сташук Олег Михайлович

05.12.20 - оптоелектронні системи

185.

Одеська національна академія харчових технологій,
Д 41.088.01

Варанкіна Олександра Олександрівна

05.18.16 - технологія продуктів харчування

186.

Одеська національна морська академія,
Д 41.106.01

Стебновський Олег Валентинович

 05.22.13 - навігація і управління рухом

187.

Одеський національний морський університет,
Д 41.060.01

Пітерська Варвара Михайлівна

05.22.01 - транспортні системи

188.

Одеський національний морський університет,
Д 41.060.01

Ткаченко Іван Володимирович

05.22.20 - експлуатація та ремонт засобів транспорту

189.

Одеський національний політехнічний університет,
Д 41.052.01

Воронін Дмитро Юрійович

05.13.06 - інформаційні технології

190.

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка,
Д 44.052.02

Галінська Тетяна Анатоліївна

05.23.01 - будівельні конструкції, будівлі та споруди

191.

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка,
Д 44.052.02

Карабаш Леонід Віталійович

05.23.01 - будівельні конструкції, будівлі та споруди

192.

Сумський державний університет,
К 55.051.03

Лейких Дмитро Володимирович

05.02.09 - динаміка та міцність машин

193.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля,
Д 29.051.02

Сафронов Костянтин Миколайович

05.03.05 - процеси та машини обробки тиском

194.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля,
Д 29.051.02

Білошицький Микола Володимирович

05.03.05 - процеси та машини обробки тиском

195.

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя,
К 58.052.01

Марценко Сергій Володимирович

01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи

196.

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя,
К 58.052.03

Стецько Андрій Євгенович

05.02.08 - технологія машинобудування

197.

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя,
К 58.052.03

Придальний Борис Іванович

05.03.01 - процеси механічної обробки, верстати та інструменти

198.

Українська академія друкарства,
Д 35.101.01

Іванчишин Галина Михайлівна

05.05.01 - машини і процеси поліграфічного виробництва

199.

Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут "УХІН",
Д 64.822.01

Золотарьов Іван Васильович

05.17.07 - хімічна технологія палива та паливо-мастильних матеріалів

200.

Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України,
Д 35.226.02

Лещак Ростислав Любомирович

05.17.14 - хімічний опір та захист від корозії

201.

Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України,
Д 26.232.01

Скоробагатько Юлія Петрівна

05.16.04 - ливарне виробництво

202.

Харківський державний університет харчування і торгівлі,
Д 64.088.01

Гавриш Андрій Володимирович

05.18.16 - технологія продуктів харчування

203.

Харківський державний університет харчування і торгівлі,
Д 64.088.01

Лисиця Олексій Юрійович

 05.18.12 - процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв

204.

Харківський національний університет радіоелектроніки,
Д 64.052.09

Лімаренко Павло Васильович

05.12.13 - радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій

205.

Харківський національний університет радіоелектроніки,
Д 64.052.09

Рвачова Наталія Володимирівна

05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі

206.

Харківський національний університет радіоелектроніки,
Д 64.052.09

Сировєтнік Владислав Сергійович

05.12.13 - радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій

207.

Харківський національний університет радіоелектроніки,
Д 64.052.09

Холодкова Анна Валеріївна

05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі

208.

Харківський національний автомобільно-дорожній університет,
Д 64.059.02

Чебан Андрій Анатолійович

05.22. 02 - автомобілі та трактори

209.

Харківський національний автомобільно-дорожній університет,
Д 64.059.02

Мохнатко Ірина Миколаївна

05.22.02 - автомобілі та трактори

210.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка Мінагрополітики України,
Д 64.832.01

Літовка Сергій Володимирович

05.05.11 - машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

211.

Харківський національний університет будівництва та архітектури,
Д 64.056.03

Макаренко Олександр Володимирович

05.23.03 - вентиляція, освітлення та теплогазопостачання

212.

Харківський національний університет будівництва та архітектури,
Д 64.056.03

Солод Леонтіна Валеріївна

05.23.03 - вентиляція, освітлення та теплогазопостачання

213.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
Д 64.051.09

Григорова Тетяна Альбертівна

01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи

214.

Харківський національний університет радіоелектроніки,
Д 64.052.01

Головянко Марія Валентинівна

05.13.23 - системи та засоби штучного інтелекту

215.

Херсонський національний технічний університет,
Д 62.052.02

Валько Павло Миколайович

05.18.01 - зберігання і технологія переробки зерна, виготовлення зернових і хлібопекарських виробів та комбікормів

216.

Херсонський національний технічний університет,
Д 62.052.02

Лисих Алла Юріївна

05.18.01 - зберігання і технологія переробки зерна, виготовлення зернових і хлібопекарських виробів та комбікормів

217.

Херсонський національний технічний університет,
Д 67.052.01

Лебеденко Юрій Олександрович

05.13.07 - автоматизація процесів керування

218.

Херсонський національний технічний університет,
Д 67.052.01

Солобуто Лариса Вадимівна

05.13.06 - інформаційні технології

219.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
К 76.051.09

Верига Андрій Дмитрович

05.27.01 - твердотільна електроніка

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

1.

Вінницький національний аграрний університет Мінагрополітики України і Інститут кормів НААН України,
Д 05.854.01

Каменщук Богдан Дмитрович

06.01.12 - кормовиробництво і луківництво

2.

Вінницький національний аграрний університет Мінагрополітики України і Інститут кормів НААН України,
Д 05.854.01

Сеник Іван Іванович

06.01.12 - кормовиробництво і луківництво

3.

Вінницький національний аграрний університет Мінагрополітики України і Інститут кормів НААН України,
Д 05.854.01

Стоцька Світлана Василівна

06.01.12 - кормовиробництво і луківництво

4.

Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України,
Д 26.373.01

Зубець Микола Михайлович

06.04.01 - історія сільсько-господарських наук

5.

Дніпропетровський державний аграрний університет Мінагрополітики України,
Д 08.804.02

Тараненко Сергій Володимирович

06.01.01 - загальне землеробство

6.

Дніпропетровський державний аграрний університет Мінагрополітики України,
Д 08.804.02

Казюта Алла Олексіївна

06.01.01 - загальне землеробство

7.

ДВНЗ "Національний лісотехнічний університет України",
Д 35.072.02

Скольський Ігор Михайлович

06.03.01 - лісові культури та фітомеліорація

8.

ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет" Мінагрополітики України,
Д 67.830.01

Іванів Микола Олександрович

06.01.09 - рослинництво

9.

ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет" Мінагрополітики України,
Д 67.830.01

Іщенко Андрій Владиславович

06.01.09 - рослинництво

10.

ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет" Мінагрополітики України,
Д 67.830.01

Каращук Світлана Василівна

06.01.09 - рослинництво

11.

ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет" Мінагрополітики України,
Д 67.830.01

Казанок Олександр Олександрович

06.01.02 - сільськогосподарські меліорації

12.

ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет" Мінагрополітики України,
Д 67.830.01

Маркова Наталія Валентинівна

06.01.09 - рослинництво

13.

Житомирський національний агроекологічний університет Мінагрополітики України,
Д 14.083.01

Долженчук Віктор Іванович

03.00.16 - екологія

14.

Інститут біології тварин НААН України,
Д 35.368.01

Жиліщич Юстина Василівна

03.00.04 - біохімія

15.

Інститут грунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського НААН України,
Д 64.354.01

Любич Віталій Володимирович

06.01.04 - агрохімія

16.

Інститут захисту рослин НААН України,
Д 26.376.01

Діденко Галина Сергіївна

03.00.16 - екологія

17.

Інститут сільського господарства степової зони НААН України,
Д 08.353.01

Самойленко Олена Анатоліївна

06.01.09 - рослинництво

18.

Інститут розведення і генетики тварин НААН України,
Д 27.355.01

Кобилінська Антоніна Миколаївна

06.02.01 - розведення та селекція тварин

19.

Інститут розведення і генетики тварин НААН України,
Д 27.355.01

Кругляк Павло Андрійович

06.02.01 - розведення та селекція тварин

20.

Інститут розведення і генетики тварин НААН України,
Д 27.355.01

Олешко Валентина Петрівна

06.02.01 - розведення та селекція тварин

21.

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького Мінагрополітики України,
Д 35.826.02

Левицька Лілія Григорівна

06.02.02 - годівля тварин і технологія кормів

22.

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького Мінагрополітики України,
Д 35.826.02

Омелькович Світлана Петрівна

06.02.01 - розведення та селекція тварин

23.

Національний інститут винограду і вина "Магарач" НААН України,
Д 53.365.01

Лиховський Володимир Володимирович

06.01.08 - виноградарство

24.

Національний науковий центр "Інститут землеробства" НААН України,
Д 27.361.01

Панасюк Руслана Миколаївна

06.01.09 - рослинництво

25.

Національний університет біоресурсів і природокористування України,
Д 26.004.02

Вернигора Ірина Федорівна

06.01.11 - фітопатологія

26.

Національний університет біоресурсів і природокористування України,
Д 26.004.05

Кузьменко Оксана Анатоліївна

06.02.02 - годівля тварин і технологія кормів

27.

Національний університет біоресурсів і природокористування України,
Д 26.004.10

Кушніренко Микола Іванович

06.01.09 - рослинництво

28.

Національний університет біоресурсів і природокористування України,
Д 26.004.09

Літвін Володимир Миколайович

06.03.01 - лісові культури та фітомеліорація

29.

Національний університет біоресурсів і природокористування України,
Д 26.004.10

Липитан Руслан Михайлович

06.01.13 - гербологія

30.

Національний університет біоресурсів і природокористування України,
Д 26.004.09

Маєвський Костянтин Васильович

06.03.01 - лісові культури та фітомеліорація

31.

Національний університет біоресурсів і природокористування України,
Д 26.004.09

Піхало Олеся Віталіївна

06.03.01 - лісові культури та фітомеліорація

32.

Національний університет біоресурсів і природокористування України,
Д 26.004.04

Предоляк Мирослава Олександрівна

06.01.03 - агрогрунтознавство і агрофізика

33.

Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет", 
Д 52.805.02

Корзін Вадим Валерійович

06.01.05 - селекція і насінництво

34.

Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України " Кримський агротехнологічний університет",
Д 52.805.02

Скіпор Олег Болеславович

06.01.05 - селекція і насінництво

35.

Сумський національний аграрний університет Мінагрополітики України,
К 55.859.03

Івко Юлія Олександрівна

06.01.05 - селекція і насінництво

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

10.

Дипломатична академія України при МЗС України,
Д 26.728.01

Сергійчук Богдан Володимирович

07.00.02 - всесвітня історія

11.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара,
Д 08.051.14

Севастьянов Олександр Валерійович

07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

12.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара,
Д 08.051.14

Ходченко Олена Євгенівна

07.00.02 - всесвітня історія

13.

Донецький національний університет,
Д 11.051.02

Дібас Оксана Андріївна

07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

14.

Інститут історії України НАН України,
Д 26.235.01

Калінчик Вікторія Олександрівна

07.00.02 - всесвітня історія

15.

Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України та Інститут народознавства НАН України,
Д 35.222.01

Банах Василь Михайлович

07.00.02 - всесвітня історія

16.

Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України та Інститут народознавства НАН України,
Д 35.222.01

Бориняк Олег Костянтинович

07.00.02 - всесвітня історія

17.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.01

Жовтий Сергій Анатолійович

09.00.12 - українознавство

18.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.01

Іванченко Оксана Григорівна

07.00.02 - всесвітня історія

19.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.01

Лисенко Олександр Васильович

07.00.02 - всесвітня історія

20.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.01

Фабрика Наталія Сергіївна

07.00.02 - всесвітня історія

21.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.01

Фощан Ярослав Ігорович

09.00.12 - українознавство

22.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.20

Адамська Ірина Геннадіївна

07.00.01 - історія України

23.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.20

Курбацька Тетяна Володимирівна

07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

24.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.20

Нетудихаткін Ігор Анатолійович

07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

25.

Львівський національний університет імені Івана Франка,
К 35.051.12

Дутчак Олена Іванівна

07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

26.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України,
Д 26.165.01

Назарчук Тетяна Борисівна

27.00.03 - книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство

27.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України,
Д 26.165.01

Промська Олександра Леонідівна

27.00.03 - книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство

28.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України,
Д 26.165.01

Устиновський Дмитро Володимирович

27.00.03 - книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство

29.

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,
Д 26.053.02

Желєзко Алла Миколаївна

07.00.01 - історія України

30.

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,
Д 26.053.02

Чаїнський Юрій Олександрович

07.00.02 - всесвітня історія

31.

Національний університет "Львівська політехніка",
К 35.02.15

Мельник Роман Петрович

20.02.22 - військова історія

32.

Національний університет "Львівська політехніка",
К 35.02.15

Омельчук Богдан Андрійович

20.02.22 - військова історія

33.

Національний університет "Острозька академія",
К 48.125.01

Бойко Роман Юрійович

09.00.11 - релігієзнавство

34.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля,
К 29.051.04

Бублик Ольга Іванівна

07.00.01 - історія України

35.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля,
К 29.051.04

Симоненко Ірина Віталіївна

07.00.01 - історія України

36.

Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства Державного комітету архівів України,
К 26.864.01

Гриневич Тарас Богданович

07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

37.

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна,
Д 64.051.10

Золотарьов Віктор Степанович

07.00.02 - всесвітня історія

38.

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна,
Д 64.051.10

Іванов Станіслав Юрійович

07.00.01 - історія України

39.

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна,
Д 64.051.10

Рудь Алеся Аркадіївна

07.00.01 - історія України

40.

Центр пам'яткознавства НАН України і Українське товариство охорони пам'яток та культури (м. Київ), 
К 26.252.01

Кобалія Дмитро Русланович

26.00.05 - музеєзнавство, пам'яткознавство

41.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,
К 73.053.01

Берестовий Андрій Іванович

07.00.01 - історія України

42.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,
К 73.053.01

Савчинський Володимир Едуардович

07.00.01 - історія України

43.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
Д 76.051.06

Троханяк Олександра Степанівна

07.00.01 - історія України

44.

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка,
К 79.053.01

Коваленко Ольга Олександрівна

07.00.01 - історія України

45.

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка,
К 79.053.01

Косяк Світлана Михайлівна

07.00.02 - всесвітня історія

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

1.

Академія муніципального управління Міністерства регіонального розвитку та будівництва України,
К 26.129.02

Біла Ірина Сергіївна

08.00.03 - економіка та управління національним господарством

2.

Академія муніципального управління Міністерства регіонального розвитку та будівництва України,
К 26.129.02

Невінчаний Ігор Сергійович

08.00.03 - економіка та управління національним господарством

3.

Білоцерківський національний аграрний університет Міністерства аграрної політики та продовольства України,
Д 27.821.03

Коваленко Любов Григорівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

4.

Білоцерківський національний аграрний університет Міністерства аграрної політики та продовольства України,
Д 27.821.03

Петриняк Уляна Ярославівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

5.

Білоцерківський національний аграрний університет Міністерства аграрної політики та продовольства України,
Д 27.821.03

Слупян Катерина Вікторівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

6.

Білоцерківський національний аграрний університет Міністерства аграрної політики та продовольства України,
Д 27.821.03

Шаціло Надія Іванівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

7.

Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК",
Д 26.130.01

Пекна Галина Борисівна

21.04.01 - економічна безпека держави (економічні науки)

8.

Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі",
Д 44.877.01

Бондаренко Вікторія Михайлівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

9.

Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі",
Д 44.877.01

Юр'єва-Юрій Анна Володимирівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

10.

Вінницький національний аграрний університет Міністерства аграрної політики та продовольства України,
Д 05.584.03

Грабчук Інна Францівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

11.

Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України",
Д 26.239.01

Гахович Наталія Георгіївна

08.00.03 - економіка та управління національним господарством

12.

Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України",
Д 26.239.01

Стахова Наталія Петрівна

08.00.03 - економіка та управління національним господарством

13.

Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет",
К 11.052.07

Коваленко Тетяна Вікторівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

14.

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана",
Д 26.006.06

Букреєва Наталія Петрівна

08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

15.

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана",
Д 26.006.03

Бутенко Людмила Миколаївна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

16.

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана",
Д 26.006.07

Вітковська Катерина Вікторівна

08.00.10 - статистика

17.

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана",
Д 26.006.04,

Вольська Світлана Павлівна

08.00.08 - гроші, фінанси і кредит

18.

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана",
Д 26.006.06

Костюкова Ольга Валеріївна

08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

19.

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана",
Д 26.006.04

Лекарь Сергій Іванович

08.00.08 - гроші, фінанси і кредит

20.

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана",
Д 26.006.07

Мезенцев Олексій Миколайович

08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

21.

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана",
Д 26.006.07

Міщенко Яніна Олегівна

08.00.10 - статистика

22.

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана",
Д 26.006.01

Опанасенко Володимир Михайлович

08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки

23.

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана",
Д 26.006.01

Ніколаєв Євген Борисович

08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки

24.

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана",
Д 26.006.06

Пришляк Галина Володимирівна

08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

25.

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана",
Д 26.006.03

Ремезь Юлія Борисівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

26.

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана",
Д 26.006.06

Циплюк Дмитро Юрійович

08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

27.

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана",
Д 26.006.06

Чук Олена Вікторівна

08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

28.

Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет",
Д 08.080.01

Золотарьова Ольга Володимирівна

08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки

29.

Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет",
Д 12.052.02

Іванова Катерина Вікторівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

30.

Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет",
Д 12.052.02

Топоркова Олена Анатоліївна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

31.

Державний вищий навчальний заклад "Придніпровська державна академія будівництва і архітектури",
К 08.085.04

Архипенко Світлана Вікторівна

08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

32.

Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет",
К 61.051.02

Кирлик Наталія Юріївна

08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

33.

Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет",
К 61.051.02

Похильченко Олена Анатоліївна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

34.

Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет",
К 61.051.02

Ступко Анна Віталіївна

08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

35.

Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет",
К 61.051.02

Сукурова Наталя Михайлівна

08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

36.

Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України",
Д 55.081.01

Дубовик Аліна Олександрівна

08.00.08 - гроші, фінанси і кредит

37.

Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України",
Д 55.081.01

Сисоєва Лариса Юріївна

08.00.08 - гроші, фінанси і кредит

38.

Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України",
Д 55.081.01

Циганюк Дмитро Леонідович

08.00.08 - гроші, фінанси і кредит

39.

Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України",
Д 55.081.01

Ярошенко Алла Станіславівна

08.00.08 - гроші, фінанси і кредит

40.

Дніпропетровський державний аграрний університет Міністерства аграрної політики та продовольства України,
К 08.804.01

Ващук Ольга Володимирівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

41.

Дніпропетровський державний аграрний університет Міністерства аграрної політики та продовольства України,
К 08.804.01

Дрогомирецька Мар'яна Іванівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

42.

Дніпропетровський державний аграрний університет Міністерства аграрної політики та продовольства України,
К 08.804.01

Речка Катерина Миколаївна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

43.

Дніпропетровський державний аграрний університет Міністерства аграрної політики та продовольства України,
К 08.804.01

Сьомченко Вікторія Вікторівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

44.

Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля,
К 08.120.01

Дрей Валерія Валеріївна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

45.

Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля,
К 08.120.01

Півень Анастасія Ігорівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

46.

Донецький державний університет управління,
Д 11.128.01

Дубров Артем Миколайович

08.00.03 - економіка та управління національним господарством

47.

Донецький державний університет управління,
Д 11.128.01

Одинцова Наталія Олександрівна

08.00.03 - економіка та управління національним господарством

48.

Донецький державний університет управління,
Д 11.128.02

Радченко Ганна Анатоліївна

08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

49.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського,
К 11.055.03

Бочарова Юлія Геннадіївна

08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини

50.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського,
Д 11.055.01

Голобородько Альона Юріївна

08.00.03 - економіка та управління національним господарством

51.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського,
Д 11.055.01

Гордієнко Євгенія Сергіївна

08.00.08 - гроші, фінанси і кредит

52.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського,
К 11.055.03

Кислицина Ольга Володимирівна

08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини

53.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського,
Д 11.055.01

Морозова Наталя Ігорівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

54.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського,
Д 11.055.01

Нефьодова Юлія Віталіївна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

55.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського,
Д 11.055.01

Панасюк Катерина Андріївна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

56.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського,
Д 11.055.01

Покинтелиця Володимир Миколайович

08.00.08 - гроші, фінанси і кредит

57.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського,
Д 11.055.01

Породіна Людмила Володимирівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

58.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського,
Д 11.055.01

Смирнов Євген Миколайович

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

59.

Донецький національний університет,
Д 11.051.01

Глушко Катерина Сергіївна

08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки

60.

Донецький національний університет,
Д 11.051.01

Єлісєєнко Наталя Олександрівна

08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки

61.

Донецький національний університет,
Д 11.051.01

Кужель Марина Анатоліївна

08.00.03 - економіка та управління національним господарством

62.

Донецький національний університет,
Д 11.051.01

Куліманова Олена Вадимівна

08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

63.

Донецький національний університет,
Д 11.051.01

Милашенко Віталій Михайлович

08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки

64.

Донецький національний університет,
Д 11.051.03

Дроняєва Ганна Миколаївна

08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини

65.

Донецький національний університет,
Д 11.051.03

Капранова Лариса Григорівна

08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини

66.

Донецький національний університет,
Д 11.051.03

Кислова Людмила Анатоліївна

08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини

67.

Донецький національний університет,
Д 11.051.03

Колесник Віра Володимирівна

08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

68.

Житомирський державний технологічний університет,
Д 14.052.01

Кузь Василь Іванович

08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

69.

Житомирський державний технологічний університет,
Д 14.052.01

Федчишина Віолетта Віталіївна

08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

70.

Житомирський національний агроекологічний університет Міністерства аграрної політики та продовольства України, 
Д 14.083.02

Луференко Ліна Юріївна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

71.

Житомирський національний агроекологічний університет Міністерства аграрної політики та продовольства України,
Д 14.083.02

Ткачук Ганна Юріївна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

72.

Житомирський національний агроекологічний університет Міністерства аграрної політики та продовольства України, 
Д 14.083.02

Чорнобай Лариса Михайлівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

73.

Житомирський національний агроекологічний університет Міністерства аграрної політики та продовольства України,
Д 14.083.02

Штерма Тетяна Василівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

74.

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
К 20.052.06

Савчук Тетяна Василівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

75.

Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України,
Д 26.247.01

Крімер Борис Олександрович

08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

76.

Інститут економіки промисловості НАН України,
Д 11.151.01

Волков Дмитро Олександрович

08.00.08 - гроші, фінанси і кредит

77.

Інститут економіки промисловості НАН України,
Д 11.151.01

Самофалов Юрій Євгенович

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

78.

Інститут економіко-правових досліджень НАН України,
Д 11.170.01

Кучко-Бадіна Валерія Андріївна

08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

79.

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України,
Д 41.177.01

Бутін Євген Петрович

08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

80.

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України,
Д 41.177.01

Іванченкова Лариса Володимирівна

08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

81.

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України,
Д 41.177.01

Надточій Ірина Ігорівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

82.

Інститут регіональних досліджень НАН України,
Д 35.154.01

Антохов Андрій Анатолійович

08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

83.

Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України,
Д 26.176.01

Сліпченко Тетяна Олександрівна

08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки

84.

Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України,
Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України

Хвалінський Станіслав Олександрович

08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини

85.

Київський національний торговельно-економічний університет,
Д 26.055.01

Бикова Наталія Володимирівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

86.

Київський національний торговельно-економічний університет,
Д 26.055.01

Багрій Конон Леонідович

08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

87.

Київський національний торговельно-економічний університет,
Д 26.055.01

Магалецький Андрій Володимирович

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

88.

Київський національний торговельно-економічний університет,
Д 26.055.01

Міняйло Олександр Іванович

08.00.03 - економіка та управління національним господарством

89.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.13

Білорусов Олександр Сергійович

08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки

90.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.12

Кривенко Майя Петрівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

91.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.02

Глухова Дар'я Андріївна

08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини

92.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.13

Горобець Олена Владленівна

08.00.10 - статистика

93.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.13

Кривак Алла Петрівна

08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки

94.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.13

Пашко Михайло Михайлович

08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки

95.

Класичний приватний університет,
Д 17.126.06

Дубас Алла Олександрівна

08.00.03 - економіка та управління національним господарством

96.

Класичний приватний університет,
Д 17.127.01

Зєніна-Біліченко Антоніна Сергіївна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

97.

Класичний приватний університет,
Д 17.127.01

Дем'янова Євгенія Валентинівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

98.

Класичний приватний університет,
Д 17.127.06

Дімітрієва Сніжана Дмитрівна

08.00.03 - економіка та управління національним господарством

99.

Луганський національний аграрний університет Міністерства аграрної політики та продовольства України,
Д 29.841.02

Бурлаков Олександр Сергійович

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

100.

Луганський національний аграрний університет Міністерства аграрної політики та продовольства України,
Д 29.841.02

Попов Олексій Володимирович

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

101.

Луганський національний аграрний університет Міністерства аграрної політики та продовольства України,
Д 29.841.02

Серських Надія Сергіївна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

102.

Луцький національний технічний університет,
Д 32.075.03

Милько Інна Петрівна

08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

103.

Львівська державна фінансова академія Міністерства фінансів України,
К 35.886.01

Атаманчук Зорина Асланівна

08.00.08 - гроші, фінанси і кредит

104.

Львівська державна фінансова академія Міністерства фінансів України,
К 35.886.01

Дроздяк Ірина Миронівна

08.00.03 - економіка та управління національним господарством

105.

Львівська державна фінансова академія Міністерства фінансів України,
К 35.886.01

Сербина Ольга Геннадіївна

08.00.08 - гроші, фінанси і кредит

106.

Львівська комерційна академія Центральної спілки споживчих товариств України,
Д 35.840.01

Бойкевич Олег Романович

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

107.

Львівська комерційна академія Центральної спілки споживчих товариств України,
Д 35.840.01

Іжевський Володимир Віталійович

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

108.

Львівська комерційна академія Центральної спілки споживчих товариств України,
Д 35.840.01

Кісь Галина Романівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

109.

Львівський національний аграрний університет Міністерства аграрної політики та продовольства України,
Д 36.814.02

Булик Оксана Богданівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

110.

Львівський національний аграрний університет Міністерства аграрної політики та продовольства України,
Д 36.814.02

Гірняк Катерина Михайлівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

111.

Львівський національний аграрний університет Міністерства аграрної політики та продовольства України,
Д 36.814.02

Гошко Тетяна Дмитрівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

112.

Львівський національний аграрний університет Міністерства аграрної політики та продовольства України,
Д 36.814.02

Прокопишин Оксана Степанівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

113.

Львівський національний аграрний університет Міністерства аграрної політики та продовольства України,
Д 36.814.02

Славіна Наталія Анатоліївна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

114.

Львівський національний аграрний університет Міністерства аграрної політики та продовольства України,
Д 36.814.02

Струк Наталія Романівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

115.

Львівський національний університет імені Івана Франка,
К 35.051.20

Бобох Наталія Миколаївна

08.00.08 - гроші, фінанси і кредит

116.

Львівський національний університет імені Івана Франка,
К 35.051.20

Ільїна Катерина Олександрівна

08.00.08 - гроші, фінанси і кредит

117.

Миколаївський державний аграрний університет Міністерства аграрної політики та продовольства України,
Д 38.806.01

Гнатенко Євгенія Петрівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

118.

Миколаївський державний аграрний університет Міністерства аграрної політики та продовольства України,
Д 38.806.01

Кіпрєєва Олена Юріївна

08.00.03 - економіка та управління національним господарством

119.

Миколаївський державний аграрний університет Міністерства аграрної політики та продовольства України,
Д 38.806.01

Лункіна Тетяна Іванівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

120.

Миколаївський державний аграрний університет Міністерства аграрної політики та продовольства України,
Д 38.806.01

Радова Олена Валеріївна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

121.

Миколаївський державний аграрний університет Міністерства аграрної політики та продовольства України,
Д 38.806.01

Чекас Наталя Леонідівна

08.00.03 - економіка та управління національним господарством

122.

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОНмолодьспорту України,
К 26.171.02

Чуріканова Олена Юріївна

08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

123.

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України,
Д 64.251.01

Дубинська Олена Сергіївна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

124.

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України,
Д 64.251.01

Клунко Наталя Сергіївна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

125.

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України,
Д 64.251.01

Остап'юк Наталія Іванівна

08.00.03 - економіка та управління національним господарством

126.

Національна академія статистики,
обліку та аудиту Держстату України,
Д 26.870.01

Кузьмін Денис Леонідович

08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

127.

Національна академія статистики,
обліку та аудиту Держстату України,
Д 26.870.01

Матрос Олена Миколаївна

08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

128.

Національна академія статистики,
обліку та аудиту Держстату України,
Д 26.870.01

Сидоренко Олександр Олексійович

08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

129.

Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки",
Д 26.350.02

Александрова Марія Михайлівна

08.00.08 - гроші, фінанси і кредит

130.

Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки",
Д 26.350.01

Бержанір Інна Анатоліївна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

131.

Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки",
Д 26.350.02

Борковська Валентина Вікторівна

08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

132.

Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки",
Д 26.350.02

Войтюк Алла Василівна

08.00.08 - гроші, фінанси і кредит

133.

Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки",
Д 26.350.02

Вольська Ангелія Олександрівна

08.00.08 - гроші, фінанси і кредит

134.

Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки",
Д 26.350.01

Гмиря Вікторія Петрівна

08.00.03 - економіка та управління національним господарством

135.

Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки",
Д 26.350.02

Голуб Наталія Олександрівна

08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

136.

Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки",
Д 26.350.02

Жуйков Сергій Геннадійович

08.00.08 - гроші, фінанси і кредит

137.

Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки",
Д 26.350.01

Лега Ольга Василівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

138.

Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки",
Д 26.350.02

Лондар Лідія Панасівна

08.00.08 - гроші, фінанси і кредит

139.

Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки",
Д 26.350.02

Любар Оксана Олександрівна

08.00.08 - гроші, фінанси і кредит

140.

Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки",
Д 26.350.01

Мардар Діана Олександрівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

141.

Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки",
Д 26.350.01

Моргун Оксана Василівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

142.

Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки",
Д 26.350.02

Плахтій Тетяна Федорівна

08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

143.

Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки",
Д 26.350.02

Прокопенко Олена Анатоліївна

08.00.08 - гроші, фінанси і кредит

144.

Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки",
Д 26.350.02

Стендер Світлана Василівна

08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

145.

Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки",
Д 26.350.01

Степова Світлана Володимирівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

146.

Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки",
Д 26.350.01

Харчук Світлана Анатоліївна

08.00.03 - економіка та управління національним господарством

147.

Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки",
Д 26.350.01

Ярчук Микола Миколайович

08.00.03 - економіка та управління національним господарством

148.

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут",
Д 64.050.02

Гладенко Іван Васильович

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

149.

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут",
Д 26.002.23

Касян Сергій Якович

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

150.

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут",
Д 26.002.23

Моісеєнко Тетяна Євгенівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

151.

Національний університет "Львівська політехніка",
Д 35.052.03

Балик Уляна Олегівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

152.

Національний університет "Львівська політехніка",
Д 35.052.03

Бондаренко Лідія Петрівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

153.

Національний університет "Львівська політехніка",
Д 35.052.03

Коць Ольга Олегівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

154.

Національний університет "Львівська політехніка",
Д 35.052.03

Мошенець Руслана Олександрівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

155.

Національний університет "Львівська політехніка",
Д 35.052.03

Політило Марія Петрівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

156.

Національний університет "Львівська політехніка",
Д 35.052.03

Свідрик Тетяна Ігорівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

157.

Національний університет "Львівська політехніка",
Д 35.052.03

Ульянова Анна Михайлівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

158.

Національний університет біоресурсів і природокористування України,
Д 26.004.17

Богданюк Олена Володимирівна

08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

159.

Національний університет біоресурсів і природокористування України,
Д 26.004.01

Гордійчук Антоніна Іванівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

160.

Національний університет біоресурсів і природокористування України,
Д 26.004.01

Гребеннікова Альона Анатоліївна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

161.

Національний університет біоресурсів і природокористування України,
Д 26.004.01

Гурська Ірина Степанівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

162.

Національний університет біоресурсів і природокористування України,
Д 26.004.01

Кобилянська Оксана Мирославівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

163.

Національний університет біоресурсів і природокористування України,
Д 26.004.17

Кравченко Анна Станіславівна

08.00.08 - гроші, фінанси і кредит

164.

Національний університет біоресурсів і природокористування України,
Д 26.004.01

Малащук Оксана Степанівна

08.00.06 - економіка природокористу-вання та охорони навколишнього середовища

165.

Національний університет біоресурсів і природокористування України,
Д 26.004.17

Мервенецька Вікторія Федорівна

08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

166.

Національний університет біоресурсів і природокористування України,
Д 26.004.01

Пелих Ірина Вікторівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

167.

Національний університет водного господарства та природокористування,
К 47.104.03

Толчанова Зоя Олексіївна

08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

168.

Національний університет державної податкової служби України,
Д 27.855.01

Слободяник Олександр Анатолійович

08.00.08 - гроші, фінанси і кредит

169.

Національний університет державної служби України,
Д 27.855.01

Хандюк Ірина Миколаївна

08.00.08 - гроші, фінанси і кредит

170.

Національний університет харчових технологій,
Д 26.058.01

Водянка Любов Дмитрівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

171.

Національний університет харчових технологій,
Д 26.058.01

Говоруха Жанна Анатоліївна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

172.

Національний університет харчових технологій,
Д 26.058.01

Коваленко Наталія Миколаївна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

173.

Національний університет харчових технологій,
Д 26.058.01

Мілінчук Ольга Володимирівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

174.

Національний університет харчових технологій,
Д 26.058.01

Сисоєнко Ірина Анатоліївна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

175.

Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України,
Д 41.816.03

Цаль Ірина Ігорівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

176.

Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, 
Д 41.816.03

Кораблінова Ірина Анатоліївна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

177.

Одеський державний економічний університет,
Д 41.055.01

Артюх Оксана Валентинівна

08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

178.

Одеський державний економічний університет,
Д 41.055.01

Карпенко Юлія Валентинівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

179.

Полтавська державна аграрна академія Міністерства аграрної політики та продовольства України,
К 44.887.01

Бредун Наталія Василівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

180.

Полтавська державна аграрна академія Міністерства аграрної політики та продовольства України,
К 44.887.01

Калініченко Олександр Володимирович

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

181.

Полтавська державна аграрна академія Міністерства аграрної політики та продовольства України,
К 44.887.01

Лобова Наталія Вікторівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

182.

Полтавська державна аграрна академія Міністерства аграрної політики та продовольства України,
К 44.887.01

Мокієнко Тетяна Володимирівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

183.

Полтавська державна аграрна академія Міністерства аграрної політики та продовольства України,
К 44.887.01

Пілявський Володимир Ілліч

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

184.

Полтавська державна аграрна академія Міністерства аграрної політики та продовольства України,
К 44.887.01

Помаз Олександр Михайлович

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

185.

Полтавська державна аграрна академія Міністерства аграрної політики та продовольства України,
К 44.887.01

Федірець Олег Володимирович

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

186.

Полтавська державна аграрна академія Міністерства аграрної політики та продовольства України,
К 44.887.01

Ходаківська Лілія Олександрівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

187.

Полтавська державна аграрна академія Міністерства аграрної політики та продовольства України,
К 44.887.01

Шевченко Світлана Володимирівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

188.

Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет",
К 26.063.01

Коваль Олександр Олександрович

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

189.

Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет",
К 26.063.01

Кришталь Галина Олександрівна

08.00.08 - гроші, фінанси і кредит

190.

Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет", 
К 26.063.01

Созанський Любомир Йосипович

08.00.08 - гроші, фінанси і кредит

191.

Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний університет бізнесу і права",
К 67.135.02

Богатов Андрій Геннадійович

08.00.06 - економіка природокористу-вання та охорони навколишнього середовища

192.

Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний університет бізнесу і права",
Д 67.135.01

Бойко Євгенія Олександрівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

193.

Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний університет бізнесу і права",
К 67.135.02

Гуріна Олена Валентинівна

08.00.06 - економіка природокористу-вання та охорони навколишнього середовища

194.

Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний університет бізнесу і права",
К 67.135.02

Іванов Андрій Миколайович

08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

195.

Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний університет бізнесу і права",
Д 67.135.01

Козак Катерина Богданівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

196.

Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний університет бізнесу і права",
Д 67.135.01

Колпакова Наталія Сергіївна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

197.

Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний університет бізнесу і права",
Д 67.135.01

Костроміна Вікторія Олегівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

198.

Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний університет бізнесу і права",
Д 67.135.01

Тертиця Олександр Олександрович

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

199.

Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний університет бізнесу і права",
Д 67.135.01

Ткаченко Сергій Анатолійович

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

200.

Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний університет бізнесу і права",
Д 67.135.01

Хижняк Андрій Олексійович

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

201.

Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний університет бізнесу і права",
К 67.135.02

Чкан Ірина Олександрівна

08.00.03 - економіка та управління національним господарством

202.

Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний університет бізнесу і права",
К 67.135.02

Шемчук Руслан Сергійович

08.00.03 - економіка та управління національним господарством

203.

Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний університет бізнесу і права",
Д 67.135.01

Штепа Олена Валентинівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

204.

Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний університет бізнесу і права",
Д 67.135.01

Щербань Олена Дмитрівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

205.

Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет",
К 26.063.01

Клименко Світлана Олександрівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

206.

Приватний вищий навчальний заклад "Львівський університет бізнесу та права",
К 35.140.01

Семчук Жанна Віталіївна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

207.

Сумський державний університет,
Д 55.051.01

Абрамчук Марина Юріївна

08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

208.

Сумський державний університет,
Д 55.051.01

Кліменко Ольга Вікторівна

08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

209.

Сумський державний університет,
Д 55.051.01

Коблянська Інна Ігорівна

08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

210.

Сумський державний університет,
Д 55.051.01

Нагорний Євген Ігорович

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

211.

Сумський державний університет,
Д 55.051.01

Ярова Інесса Євгенівна

08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

212.

Сумський національний аграрний університет Міністерства аграрної політики та продовольства України,
Д 55.859.01

Гаркуша Сергій Анатолійович

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

213.

Сумський національний аграрний університет Міністерства аграрної політики та продовольства України,
Д 55.859.01

Киричок Олена Валеріївна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

214.

Сумський національний аграрний університет Міністерства аграрної політики та продовольства України,
Д 55.859.01

Обідіна Яна Ігорівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

215.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля,
Д 29.051.01

Кокура Катерина Вікторівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

216.

Тернопільський національний економічний університет,
Д 58.082.01

Апостолюк Оксана Зіновіївна

08.00.03 - економіка та управління національним господарством

217.

Тернопільський національний економічний університет,
Д 58.082.03,

Бурденюк Тарас Григорович

08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

218.

Тернопільський національний економічний університет,
Д 58.082.01

Вербіцька Інеса Ігорівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

219.

Тернопільський національний економічний університет,
Д 58.082.01

Данильченко Леся Степанівна

08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини

220.

Тернопільський національний економічний університет,
Д 58.082.01

Клапків Юрій Михайлович

08.00.08 - гроші, фінанси і кредит

221.

Тернопільський національний економічний університет,
Д 58.082.03

Матвійчук Марія Зіновіївна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

222.

Тернопільський національний економічний університет,
Д 58.082.01

Мязіна Наталія Борисівна

08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини

223.

Тернопільський національний економічний університет,
Д 58.082.03

Олійничук Олександра Іванівна

08.00.09 - бухгалтерський облік. Аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

224.

Тернопільський національний економічний університет,
Д 58.082.03

Ясишена Валентина Валеріївна

08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

225.

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя,
К 58.052.05

Химич Ірина Григорівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

226.

Українська державна академія залізничного транспорту Міністерства інфраструктури України,
Д 64.820.05

Орлова Вікторія Миколаївна

08.00.03 - економіка та управління національним господарством

227.

Уманський національний університет садівництва Міністерства аграрної політики та продовольства України,
К 74.844.03

Зборовська Юлія Леонідівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

228.

Уманський національний університет садівництва Міністерства аграрної політики та продовольства України,
К 74.844.03

Транченко Олександр Михайлович

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

229.

Університет банківської справи Національного банку України,
К 26.883.01

Антонюк Оксана Іванівна

08.00.08 - гроші, фінанси і кредит

230.

Університет банківської справи Національного банку України,
К 26.883.01

Чікіта Ірина Богданівна

08.00.08 - гроші, фінанси і кредит

231.

Харківська національна академія міського господарства,
Д 64.089.01

Буркун Ірина Григорівна

08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

232.

Харківський державний університет харчування та торгівлі,
К 64.088.02

Амброзевич Тетяна Петрівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

233.

Харківський державний університет харчування та торгівлі,
К 64.088.02

Борисова Оксана Василівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

234.

Харківський державний університет харчування та торгівлі,
К 64.088.02

Корженко Катерина Андріївна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

235.

Харківський державний університет харчування та торгівлі,
К 64.088.02

Кузнецова Світлана Олександрівна

08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

236.

Харківський державний університет харчування та торгівлі,
К 64.088.02

Нестеренко Оксана Олександрівна

08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

237.

Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва Міністерства аграрної політики та продовольства України,
К 64.803.01

Посилаєв Вадим Валерійович

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

238.

Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва Міністерства аграрної політики та продовольства України,
К 64.803.01

Ульяненко Олена Вікторівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

239.

Харківський національний економічний університет,
К 64.055.02

Березіна Олена Юріївна

08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

240.

Харківський національний економічний університет,
Д 64.055.01

Власенко Тетяна Анатоліївна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

241.

Харківський національний економічний університет,
К 64.055.02

Голуб Юлія Олександрівна

08.00.08 - гроші, фінанси і кредит

242.

Харківський національний економічний університет,
Д 64.055.01

Голубєва Тетяна Володимирівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

243.

Харківський національний економічний університет,
Д 64.055.01

Завгородня Ольга Сергіївна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

244.

Харківський національний економічний університет,
Д 64.055.01

Котиш Олена Миколаївна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

245.

Харківський національний економічний університет,
Д 64.055.01

Попова Лілія Миколаївна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

246.

Харківський національний економічний університет,
К 64.055.02

Семенченко Андрій Володимирович

08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

247.

Харківський національний економічний університет,
К 64.055.02

Синюгіна Наталія Вікторівна

08.00.08 - гроші, фінанси і кредит

248.

Харківський національний економічний університет,
Д 64.055.01

Яценко Валентина Володимирівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

249.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка Міністерства аграрної політики та продовольства України,
К 64.832.02

Вацька Марина Вікторівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

250.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
Д 64.051.01

Іващенко Марина Вікторівна

08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки

251.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
Д 64.051.01

Загорська Дар'я Михайлівна

08.00.08 - гроші, фінанси і кредит

252.

Хмельницький національний університет,
К 70.052.01

Даценко Ганна Василівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

253.

Хмельницький національний університет,
К 70.052.01

Лещук Галина Василівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

254.

Хмельницький національний університет,
К 70.052.01

Миколюк Оксана Анатоліївна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

255.

Хмельницький національний університет,
К 70.052.01

Нижник Ірина Вікторівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

256.

Чернігівський державний інститут економіки та управління,
К 79.137.01

Ромашкін Олександр Олексійович

08.00.03 - економіка та управління національним господарством

257.

Чернігівський державний технологічний університет,
К 79.051.01

Абрамович Ольга Костянтинівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

258.

Чернігівський державний технологічний університет,
К 79.051.01

Грицку-Андрієш Юлія Петрівна

08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

259.

Чернігівський державний технологічний університет,
К 79.051.01

Мініна Оксана Валеріївна

08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

260.

Чернігівський державний технологічний університет,
К 79.051.01

Шадура-Никипорець Наталія Тимофіївна

08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

261.

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 
Д 26.006.02

Дзебих Ірина Борисівна

08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини

262.

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана",
Д 26.006.02

Єна Ігор Володимирович

08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

1.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара,
Д 08.051.11

Карпова Світлана Геннадіївна

09.00.05 - історія філософії

2.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара,
Д 08.051.11

Павлов Дмитро Миколайович

09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії

3.

Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України,
Д 26.161.02

Іваник Степан Богданович

09.00.05 - історія філософії

4.

Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України,
Д 26.161.02

Самчук Олена Олександрівна

09.00.05 - історія філософії

5.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.27

Балабан Іван Михайлович

09.00.05 - історія філософії

6.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.27

Березіна Вікторія Вячеславівна

09.00.01 - онтологія, гносеологія, феноменологія

7.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.28

Ільчук Лариса Петрівна

09.00.08 - естетика

8.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.27

Нич Тамара Володимирівна

09.00.05 - історія філософії

9.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.43

Цимбалій Вадим Володимирович

09.00.11 - релігієзнавство

10.

Львівський національний університет імені Івана Франка,
Д 35.051.02

Саноцька Наталія Ярополківна

09.00.05 - історія філософії

11.

Львівський національний університет імені Івана Франка,
Д 35.051.02

Стецько Дмитро Ярославович

09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури

12.

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,
К 26.053.13

Андрусів Любомир Зіновійович,

09.00.05 - історія філософії

13.

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,
Д 26.053.21

Корнійчук Юлія Юріївна

09.00.11 - релігієзнавство

14.

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 
К 26.053.13

Фоменко Катерина Анатоліївна

09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури

15.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля,
Д 29.051.05

Цепковська Катерина Вікторівна

09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури

16.

Харківський національний університету імені В. Н. Каразіна,
Д 64.051.18

Міщенко Марина Миколаївна

09.00.01 - онтологія, гносеологія, феноменологія

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

21.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара,
К 08.051.12

Біла Ірина Вікторівна

10.01.01 - українська література

22.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара,
К 08.051.12

Гречаник Ірина Петрівна

10.01.01 - українська література

23.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара,
К 08.051.12

Кисільова Евгенія Анатоліївна

10.01.02 - російська література

24.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара,
К 08.051.12

Мірошніченко Любов Василівна

10.01.01 - українська література

25.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара,
К 08.051.12

Нечипоренко Світлана Володимирівна

10.01.01 - українська література

26.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара,
К 08.051.12

Черниш Наталя Олексіївна

10.01.05 - порівняльне літературознавство

27.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара,
К 08.051.12

Щербина Марина Миколаївна,

10.01.04 - література зарубіжних країн

28.

Донецький національний університет,
К 11.051.11

Пуніна Ольга Василівна

10.01.06 - теорія літератури

29.

Донецький національний університет,
К 11.051.11

Маннулін Олег Рамільович

10.01.06 - теорія літератури

30.

Донецький національний університет,
К 11.051.11

Любецька Вікторія Валеріївна

10.01.06 - теорія літератури

31.

Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України,
Д 26.178.01

Іваненко Вікторія Анатоліївна

10.01.04 - література зарубіжних країн

32.

Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України,
Д 26.178.01

Казанова Юлія Олегівна

10.01.04 - література зарубіжних країн

33.

Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України,
Д 26.178.01

Котик-Чубінська Марія Степанівна

10.01.01 - українська література

34.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.39

Банах Лілія Сергіївна

10.01.04 - література зарубіжних країн

35.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.39

Мурашевич Катерина Геннадіївна

10.01.04 - література зарубіжних країн

36.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.39

Охотна Олена Олександрівна

10.01.03 - література слов'янських народів

37.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.39

Писаренко Юлія В'ячеславівна

10.01.0 - література слов'янських народів

38.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.39

Руденко Ірина Вікторівна

10.01.03 - література слов'янських народів

39.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.15

Рябченко Марина Миколаївна

10.01.01 - українська література

40.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.15

Шинкар Іван Петрович

10.01.01 - українська література

41.

Львівський національний університет імені Івана Франка,
Д 35.051.13

Вербицька Лідія Олегівна

10.01.01 - українська література

42.

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського,
Д 52.051.05

Антонова Вікторія Федорівна

10.01.04 - література зарубіжних країн

43.

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського,
Д 52.051.05

Бойченко Ольга Петрівна

10.01.04 - література зарубіжних країн

44.

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського,
Д 52.051.05

Гільдебрант Катерина Йосипівна

10.01.04 - література зарубіжних країн

45.

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського,
Д 52.051.05

Даценко Юлія Володимирівна

10.01.04 - література зарубіжних країн

46.

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського,
Д 52.051.05

Макаренко Юлія Григорівна

10.01.04 - література зарубіжних країн

47.

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського,
Д 52.051.05

Мітроусова Тетяна Валеріївна

10.01.04 - література зарубіжних країн

48.

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського,
Д 52.051.05

Шуба Юлія Володимирівна

10.01.04 - література зарубіжних країн

49.

Тернопільський національний педагогічний університеті імені Володимира Гнатюка,
К 58.053.02

Сіверська Світлана Федорівна,

10.01.06 - теорія літератури

50.

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди,
К 64.053.03

Полоусова Наталія Володимирівна

10.01.02 - російська література

51.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
К 64.051.07

Дубровська Альона Сергіївна

10.01.01 - українська література

52.

Херсонський державний університет,
К 67.053.02

Петренко Наталія Анатоліївна

10.01.02 - російська література

53.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
К 76.051.11

Головій Оксана Миколаївна

10.01.06 - теорія літератури

54.

Волинський національний університет імені Лесі Українки,
К 32.051.02

Михайлевич Ольга Миколаївна

10.02.01 - українська мова

55.

Волинський національний університет імені Лесі Українки,
К 32.051.02

Шуст Людмила Миколаївна

10.02.01 - українська мова

56.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара,
К 08.051.05

Горлачова Вікторія Володимирівна

10.02.02 - російська мова

57.

Донецький національний університет,
К 11.051.10

Загнітко Надія Геннадіївна

10.02.01 - українська мова

58.

Донецький національний університет,
К 11.051.04

Зозуля Марія Олександрівна

10.02.04 - германські мови

59.

Донецький національний університет,
К 11.051.10

Кудрейко Ірина Олександрівна

10.02.01 - українська мова

60.

Донецький національний університет,
К 11.051.04

Островська Юлія Костянтинівна

10.02.17 - порівняльно-історичне і типологічне мовознавство

61.

Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України,
Д 26.172.01

Пашинська Людмила Михайлівна

10.02.01 - українська мова

62.

Інститут української мови НАН України,
Д 26.173.01

Гонтар Марина Олексіївна

10.02.01 - українська мова

63.

Інститут української мови НАН України,
Д 26.173.01

Ткачук Марина Миколаївна

10.02.01 - українська мова

64.

Київський національний лінгвістичний університет,
Д 26.054.02

Галич Оксана Борисівна

10.02.04 - германські мови

65.

Київський національний лінгвістичний університет,
Д 26.054.02

Дягілєва Жанетта Анатоліївна

10.02.04 - германські мови

66.

Київський національний лінгвістичний університет,
Д 26.054.02

Зінченко Оксана Анатоліївна

10.02.04 - германські мови

67.

Київський національний лінгвістичний університет,
Д 26.054.02

Кромбет Ольга Володимирівна

10.02.05 - романські мови

68.

Київський національний лінгвістичний університет,
Д 26.054.02

Мартинюк Оксана Миколаївна

10.02.05 - романські мови

69.

Київський національний лінгвістичний університет,
Д 26.054.02

Могила Леся Миколаївна

10.02.05 - романські мови

70.

Київський національний лінгвістичний університет,
Д 26.054.02

Тищенко Тетяна Валентинівна

10.02.04 - германські мови

71.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.19

Александрович Марина Василівна

10.02.01 - українська мова

72.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.19

Домилівська Людмила Валеріївна

10.02.01 - українська мова

73.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.19

Кощій Оксана Миколаївна

10.02.14 - класичні мови. Окремі індоєвропейські мови

74.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.19

Крокіс Анна Мар'янівна

10.02.14 - класичні мови. Окремі індоєвропейські мови

75.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.19

Кутна Юлія Богданівна

10.02.14 - класичні мови. Окремі індоєвропейські мови

76.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.11

Лобода Юлія Анатоліївна

10.02.16 - перекладознавство

77.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.11

Слухай Анастасія Сергіївна

10.02.04 - германські мови

78.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.19

Тищенко Олена Олександрівна

10.02.14 - класичні мови. Окремі індоєвропейські мови

79.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.19

Фу Цзін

10.02.02 - російська мова

80.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.19

Чолан Вікторія Яківна

10.02.01 - українська мова

81.

Львівський національний університет імені Івана Франка,
К 35.051.06

Багнюк Наталія Вячеславівна,

10.02.01 - українська мова

82.

Львівський національний університет імені Івана Франка,
К 35.051.06

Висоцька Тетяна Йосифівна

10.02.01 - українська мова

83.

Львівський національний університет імені Івана Франка,
К 35.051.15

Голощук Світлана Леонідівна

10.02.04 - германські мови

84.

Львівський національний університет імені Івана Франка,
К 35.051.15

Гончар Катерина Леонідівна

10.02.04 - германські мови

85.

Львівський національний університет імені Івана Франка,
К 35.051.15,

Ділай Ірина Петрівна

10.02.04 - германські мови

86.

Львівський національний університет імені Івана Франка,
К 35.051.06

Заневич Ольга Євгенівна

10.02.01 - українська мова

87.

Львівський національний університет імені Івана Франка,
К 35.051.15

Кузнецова Лілія Рафаїлівна

10.02.04 - германські мови

88.

Львівський національний університет імені Івана Франка,
К 35.051.06

Михайличенко Наталія Євгеніївна

10.02.01 - українська мова

89.

Львівський національний університет імені Івана Франка,
К 35.051.15

Панченко Катерина Юріївна

10.02.17 - порівняльно-історичне і типологічне мовознавство

90.

Львівський національний університет імені Івана Франка,
К 35.051.06

Нуждак Людмила Василівна

10.02.01 - українська мова

91.

Львівський національний університет імені Івана Франка,
К 35.051.06

Проць Оксана Ігорівна

10.02.01 - українська мова

92.

Львівський національний університет імені Івана Франка,
К 35.051.15

Татаровська Олеся Василівна

10.02.04 - германські мови

93.

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,
К 26.053.15

Березовська Ганна Григорівна

10.02.01 - українська мова

94.

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,
К 26.053.15

Борщевський Сергій Вікторович

10.02.17 - порівняльно-історичне і типологічне мовознавство

95.

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,
Д 41.051.04

Стойкова Галина Георгіївна

10.02.01 - українська мова

96.

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,
Д 41.051.04

Стуліна Мар'яна Василівна

10.02.04 - германські мови

97.

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
К 41.053.05

Кантур Кирило Олександрович

10.02.15 - загальне мовознавство

98.

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
К 41.053.05

Касяненко Дар'я Сергіївна

10.02.16 - перекладознавство

99.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,
К 20.051.02

Вінтоняк Оксана Василівна

10.02.01 - українська мова

100.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,
К 20.051.02

Новоставська Оксана Ігорівна

10.02.01 - українська мова

101.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,
К 20.051.02

Стрижаковська Ольга Степанівна

10.02.01 - українська мова

102.

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського,
К 52.051.08

Башкатова Ольга Олегівна

10.02.02 - російська мова

103.

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського,
К 52.051.08

Мельник Юлія Анатоліївна

10.02.02 - російська мова

104.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
К 64.051.16

Манжос Ярослава Юріївна

10.02.04 - германські мови

105.

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди,
К 64.053.05

Лаврухіна Віра Леонідівна

10.02.02 - російська мова

106.

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди,
К 64.053.05

Підгородецька Інна Юріївна

10.02.01 - українська мова

107.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
Д 76.051.07

Ковалюк Юрій Володимирович

10.02.04 - германські мови

108.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
Д 76.051.07

Панаськов Андрій Вікторович

10.02.04 - германські мови

109.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
Д 76.051.07

Шатілова Наталія Олександрівна

10.02.01 - українська мова

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

1.

Інститут географії НАН України
Д 26.163.02

Мирижук Єлизавета Олексіївна

11.00.04 - геоморфологія та палеогеографія

2.

Інститут географії НАН України
Д 26.163.02

Тимуляк Любов Миколаївна

11.00.01 - фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів

3.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.07

Дем'яненко Світлана Олександрівна

11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів

4.

Морський гідрофізичний інститут НАН України,
Д 50.158.01

Мезенцева Ірина Володимирівна

11.00.08 - океанологія

5.

Морський гідрофізичний інститут НАН України,
Д 50.158.01

Наумова Валентина Анатоліївна

11.00.09 - метеорологія, кліматологія, агрометеорологія

6.

Одеський державний екологічний університет,
Д 41.090.01

Отченаш Наталія Дмитрівна

11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія

7.

Одеський державний екологічний університет,
Д 41.090.01

Кіріяк Світлана Григоріївна

11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія

8.

Одеський державний екологічний університет,
Д 41.090.01

П'яткова Алла Вікторівна

11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів

9.

Одеський державний екологічний університет,
Д 41.090.02

Бургаз Олексій Анатолійович

11.00.09 - метеорологія, кліматологія, агрометеорологія

10.

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського,
К 52.051.03

Ромащенко Вікторія Вікторівна

11.00.02 - економічна та соціальна географія

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

19.

Академія адвокатури України (м. Київ),
К 26.122.01

Бартащук Любов Петрівна

 12.00.09 - кримінальний процес і криміналістика;
судова експертиза;
оперативно-розшукова діяльність

20.

Академія адвокатури України (м. Київ),
К 26.122.01

Білоус Ірина Миколаївна

12.00.09 - кримінальний процес і криміналістика;
судова експертиза;
оперативно-розшукова діяльність

21.

Академія адвокатури України (м. Київ),
К 26.122.01

Дехтярьов Євген Валентинович

12.00.09 - кримінальний процес і криміналістика;
судова експертиза;
оперативно-розшукова діяльність

22.

Академія адвокатури України (м. Київ),
К 26.122.01

Калмиков Дмитро Олександрович

12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

23.

Академія адвокатури України (м. Київ),
К 26.122.01

Ларкін Михайло Олександрович

12.00.09 - кримінальний процес і криміналістика;
судова експертиза;
оперативно-розшукова діяльність

24.

Академія адвокатури України (м. Київ),
К 26.122.01

Лунін Сергій Вікторович

12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура

25.

Академія адвокатури України (м. Київ),
К 26.122.01

Назимко Єгор Сергійович

12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

26.

Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України (м. Київ),
К 26.888.01

Коваль Діана Олегівна

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

27.

Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України (м. Київ),
К 26.888.01

Мельник Оксана Михайлівна

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

28.

Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України (м. Київ),
К 26.888.01

Супрун Галина Борисівна

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

29.

Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України (м. Київ),
К 26.888.01

Черних Денис Сергійович

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

30.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" (м. Київ),
К 26.139.01

Бойчук Андрій Юрійович

12.00.01 - теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень

31.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" (м. Київ),
К 26.139.01

Бондар Валерія Валеріївна

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

32.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" (м. Київ),
К 26.139.01

Вдовічен Віталій Анатолійович

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

33.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" (м. Київ),
К 26.139.01

Соловйова Юлія Олександрівна

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

34.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" (м. Київ),
К 26.139.01

Сухицька Наталія Валеріївна

12.00.01 - теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень

35.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" (м. Київ),
К 26.139.01

Шевченко Олена Володимирівна

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

36.

Державний науково-дослідний інститут МВС України,
Д 26.732.01

Гайка Оксана Романівна

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

37.

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України,
Д 08.727.02

Галабурда Надія Анатоліївна

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

38.

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України,
Д 08.727.02

Кривий Андрій Олександрович

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

39.

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України,
Д 08.727.02

Ростовська Карина Валеріївна

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

40.

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України,
Д 08.727.02

Руфанова Вікторія Миколаївна

12.00.08 - кримінальне право та кримінологія;
кримінально-виконавче право

41.

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України,
Д 08.727.02

Статіва Іван Ігорович

12.00.09 - кримінальний процес і криміналістика;
судова експертиза;
оперативно-розшукова діяльність

42.

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України,
Д 08.727.02

Фомін Павло Павлович

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

43.

ДВНЗ "Запорізький національний університет",
К 17.051.07

Донський Володимир Володимирович

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

44.

ДВНЗ "Запорізький національний університет",
К 17.051.07

Нікітенко Наталія Пантиліївна

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

45.

ДВНЗ "Запорізький національний університет",
К 17.051.07

Ніколаєв Олександр Анатолійович

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

46.

ДВНЗ "Запорізький національний університет",
К 17.051.07

Цалюк Олексій Михайлович

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

47.

ДВНЗ "Запорізький національний університет",
К 17.051.07

Циба Євгеній Володимирович

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

48.

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (м. Київ),
Д 26.236.02

Когут Наталя Дмитрівна

12.00.06 - земельне право;
аграрне право;
екологічне право;
природоресурсне право

49.

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (м. Київ),
Д 26.236.02

Мартіросян Артур Гагікович

12.00.08 - кримінальне право та кримінологія;
кримінально-виконавче право

50.

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (м. Київ),
Д 26.236.02

Менджул Марія Василівна

12.00.03 - цивільне право і цивільний процес;
сімейне право;
міжнародне приватне право

51.

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (м. Київ),
Д 26.236.02

Тарасевич Тетяна Юріївна

12.00.08 - кримінальне право та кримінологія;
кримінально-виконавче право

52.

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (м. Київ),
Д 26.236.02

Третяк Тарас Олексійович

12.00.06 - земельне право;
аграрне право;
екологічне право;
природоресурсне право

53.

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (м. Київ),
Д 26.236.02

Чурилова Тетяна Миколаївна

12.00.06 - земельне право;
аграрне право;
екологічне право;
природоресурсне право

54.

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (м. Київ),
Д 26.236.03

Бурдоносова Марина Анатоліївна

12.00.01 - теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень

55.

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (м. Київ),
Д 26.236.03

Лесюк Вікторія Василівна

12.00.11 - міжнародне право

56.

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,
Д 26.236.03

Омельченко Наталія Леонідівна

12.00.02 - конституційне право;
муніципальне право

57.

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (м. Київ),
Д 26.236.03

Припхан Ірина Ігорівна

12.00.02 - конституційне право;
муніципальне право

58.

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (м. Київ),
Д 26.236.03

Раскалєй Марина Олександрівна

12.00.11 - міжнародне право

59.

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (м. Київ),
Д 26.236.03

Сунєгін Сергій Олександрович

12.00.01 - теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень

60.

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (м. Київ),
Д 26.236.04

Булах Сергій Михайлович

12.00.05 - трудове право;
право соціального забезпечення

61.

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (м. Київ),
Д 26.236.04

Єрофєєнко Лариса Василівна

12.00.05 - трудове право;
право соціального забезпечення

62.

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (м. Київ),
Д 26.236.04

Кохан Валерія Павлівна

12.00.05 - трудове право;
право соціального забезпечення

63.

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (м. Київ),
Д 26.236.04

Мельник Катерина Володимирівна

12.00.05 - трудове право;
право соціального забезпечення

64.

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (м. Київ),
Д 26.236.04

Протопопова Яна Сергіївна

 12.00.05 - трудове право;
право соціального забезпечення

65.

Інститут економіко-правових досліджень НАН України,
Д 11.170.02

Макаренко Олександр Юрійович

12.00.06 - земельне право;
аграрне право;
екологічне право;
природоресурсне право

66.

Інститут законодавства Верховної Ради України,
Д 26.867.01

Алямкін Руслан Володимирович

12.00.11 - міжнародне право

67.

Інститут законодавства Верховної Ради України,
Д 26.867.01

Боднар Ольга Борисівна

12.00.02 - конституційне право;
муніципальне право

68.

Інститут законодавства Верховної Ради України,
Д 26.867.01

Годованик Євген Валентинович

12.00.11 - міжнародне право

69.

Інститут законодавства Верховної Ради України,
Д 26.867.01

Кравченко Ольга Олександрівна

12.00.02 - конституційне право;
муніципальне право

70.

Інститут законодавства Верховної Ради України,
Д 26.867.01

Нікіша Дмитро Олександрович

12.00.11 - міжнародне право

71.

Інститут законодавства Верховної Ради України,
Д 26.867.01

Стасюк Сергій Васильович

12.00.01 - теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень

72.

Інститут законодавства Верховної Ради України,
Д 26.867.01

Тищенко Юлія Вікторівна

12.00.02 - конституційне право;
муніципальне право

73.

Інститут законодавства Верховної Ради України,
Д 26.867.01

Філяніна Людмила Анатоліївна

12.00.11 - міжнародне право

74.

Інститут законодавства Верховної Ради України,
Д 26.867.01

Хоббі Юлія Сергіївна

12.00.11 - міжнародне право

75.

Інститут законодавства Верховної Ради України,
Д 26.867.01

Яловий Костянтин Володимирович

12.00.11 - міжнародне право

76.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.04

Бисага Юрій Юрійович

12.00.01 - теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень

77.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.04

Москалюк Олександр Влодимирович

12.00.01 - теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень

78.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.06

Вербіцька Мар'яна Василівна

12.00.03 - цивільне право і цивільний процес;
сімейне право;
міжнародне приватне право

79.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.06

Снідевич Олександр Станіславович

12.00.03 - цивільне право і цивільний процес;
сімейне право;
міжнародне приватне право

80.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.06

Хірс Яніна Олександрівна

12.00.03 - цивільне право і цивільний процес;
сімейне право;
міжнародне приватне право

81.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.10

Лініченко Денис Володимирович

12.00.11 - міжнародне право

82.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.10

Рибачок Вікторія Анатоліївна

12.00.03 - цивільне право і цивільний процес;
сімейне право;
міжнародне приватне право

83.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.10

Святун Олексій Володимирович

12.00.11 - міжнародне право

84.

Класичний приватний університет (м. Запоріжжя),
Д 17.127.07

Жукова Тетяна Станіславівна

12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

85.

Класичний приватний університет (м. Запоріжжя),
Д 17.127.07

Кириченко Вероніка Валеріївна

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

86.

Класичний приватний університет (м. Запоріжжя),
Д 17.127.07

Циверенко Ганна Павлівна

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

87.

Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка МВС України,
К 29.733.01

Дмитренко Оксана Валеріївна

12.00.01 - теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень

88.

Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка МВС України,
К 29.733.01

Медведєв Юрій Львович

12.00.01 - теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень

89.

Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України,
Д 35.725.02

Газдайка-Василишин Ірина Богданівна

12.00.08 - кримінальне право та кримінологія;
кримінально-виконавче право

90.

Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України,
Д 35.725.02

Горпинюк Оксана Петрівна

12.00.08 - кримінальне право та кримінологія;
кримінально-виконавче право

91.

Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України,
Д 35.725.02

Коханюк Тетяна Сергіївна

12.00.08 - кримінальне право та кримінологія;
кримінально-виконавче право

92.

Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України,
Д 35.725.02

Максимюк Олександр Дмитрович

12.00.12 - філософія права

93.

Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України,
Д 35.725.02

Плисюк Наталія Миколаївна

12.00.08 - кримінальне право та кримінологія;
кримінально-виконавче право

94.

Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України,
Д 35.725.02

Савайда Олена Іванівна

12.00.12 - філософія права

95.

Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України,
Д 35.725.02

Устрицька Наталія Ігорівна

12.00.08 - кримінальне право та кримінологія;
кримінально-виконавче право

96.

Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України,
Д 35.725.02

Цибух Олена Валеріївна

12.00.12 - філософія права

97.

Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України,
Д 35.725.02

Чорнобай Олена Леонідівна

12.00.12 - філософія права

98.

Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України,
Д 35.725.02

Ватаманюк Руслан Васильович

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

99.

Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України,
Д 35.725.02

Дручек Олена Василівна

12.00.01 - теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень

100.

Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України,
Д 35.725.02

Котуха Олександр Степанович,

12.00.01 - теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень

101.

Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України,
Д 35.725.02

Мартьянова Світлана Мирославівна

12.00.01 - теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень

102.

Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України,
Д 35.725.02

Мельниченко Богдана Богданівна

12.00.01 - теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень

103.

Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України,
Д 35.725.02

Сай Наталія Ярославівна

12.00.01 - теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень

104.

Львівський національний університет імені Івана Франка,
Д 35.051.03

Гайова Олена Володимирівна

12.00.01 - теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень

105.

Львівський національний університет імені Івана Франка,
Д 35.051.03

Кармазіна Катерина Юріївна

12.00.01 - теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень

106.

Львівський національний університет імені Івана Франка,
Д 35.051.03

Ничка Юрій Вадимович

12.00.01 - теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень

107.

Львівський національний університет імені Івана Франка,
Д 35.051.03

Полянський Тарас Тарасович

12.00.01 - теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень

108.

Львівський національний університет імені Івана Франка,
Д 35.051.03

Соловйов Олексій Володимирович

12.00.01 - теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень

109.

Львівський національний університет імені Івана Франка,
Д 35.051.03

Стецик Назарій Володимирович

12.00.01 - теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень

110.

Міжнародний гуманітарний університет (м. Одеса),
К 41.136.01

Василенко Андрій Миколайович

12.00.01 - теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень

111.

Міжнародний гуманітарний університет (м. Одеса),
К 41.136.01

Джолос Сергій Вадимович

12.00.01 - теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень

112.

Міжнародний гуманітарний університет (м. Одеса),
К 41.136.01

Раковська Юлія Вікторівна

12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

113.

Міжрегіональна академія управління персоналом (м. Київ),
К 26.142.01

Каркачова Анжеліка Валеріївна,

12.00.04 - господарське право, господарсько-процесуальне право

114.

Міжрегіональна академія управління персоналом (м. Київ),
К 26.142.01

Миколенко Віктор Андрійович,

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

115.

Міжрегіональна академія управління персоналом (м. Київ),
К 26.142.01

Панченко Аліна Михайлівна

12.00.04 - господарське право, господарсько-процесуальне право

116.

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПрН України (м. Київ),
К 26.500.01

Білоцький Олександр Вікторович

12.00.03 - цивільне право і цивільний процес;
сімейне право;
міжнародне приватне право

117.

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПрН України (м. Київ),
К 26.500.01

Гейнц Руслана Миколаївна

12.00.03 - цивільне право і цивільний процес;
сімейне право;
міжнародне приватне право

118.

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПрН України (м. Київ),
К 26.500.01

Гелич Алла Олександрівна

12.00.03 - цивільне право і цивільний процес;
сімейне право;
міжнародне приватне право

119.

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПрН України (м. Київ),
К 26.500.01

Демченко Ольга Володимирівна

12.00.03 - цивільне право і цивільний процес;
сімейне право;
міжнародне приватне право

120.

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПрН України (м. Київ),
К 26.500.01

Мирза Світлана Степанівна

12.00.03 - цивільне право і цивільний процес;
сімейне право;
міжнародне приватне право

121.

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПрН України (м. Київ),
К 26.500.01

Москалюк Надія Богданівна

12.00.03 - цивільне право і цивільний процес;
сімейне право;
міжнародне приватне право

122.

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПрН України (м. Київ),
К 26.500.01

Оплачко Лілія Петрівна

12.00.03 - цивільне право і цивільний процес;
сімейне право;
міжнародне приватне право

123.

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПрН України (м. Київ),
К 26.500.01

Пленюк Мар'яна Дмитрівна

12.00.03 - цивільне право і цивільний процес;
сімейне право;
міжнародне приватне право

124.

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПрН України (м. Київ),
К 26.500.01

Солтис Ніна Борисівна

12.00.03 - цивільне право і цивільний процес;
сімейне право;
міжнародне приватне право

125.

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПрН України (м. Київ),
К 26.500.01

Хащівська Надія Василівна

12.00.03 - цивільне право і цивільний процес;
сімейне право;
міжнародне приватне право

126.

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПрН України (м. Київ),
К 26.500.01

Черняк Олена Юріївна

12.00.03 - цивільне право і цивільний процес;
сімейне право;
міжнародне приватне право

127.

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПрН України (м. Київ),
К 26.500.01

Шаркова Ганна Юріївна

12.00.03 - цивільне право і цивільний процес;
сімейне право;
міжнародне приватне право

128.

Національна академія внутрішніх справ МВС України (м. Київ),
Д 26.007.03

Кіріка Діана Володимирівна

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

129.

Національна академія внутрішніх справ МВС України (м. Київ),
Д 26.007.03

Кузнецова Лариса Олександрівна

12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

130.

Національна академія внутрішніх справ МВС України (м. Київ),
Д 26.007.03

Чернецький Євген Євгенович

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

131.

Національна академія внутрішніх справ МВС України (м. Київ),
Д 26.007.04

Джумурат Євгенія Іванівна

12.00.02 - конституційне право;
муніципальне право

132.

Національна академія внутрішніх справ МВС України (м. Київ),
Д 26.007.04

Макаренков Олексій Леонідович

12.00.01 - теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень

133.

Національна академія внутрішніх справ МВС України (м. Київ),
Д 26.007.04

Питльована Вікторія Павлівна

12.00.01 - теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень

134.

Національна академія внутрішніх справ МВС України (м. Київ),
Д 26.007.05

Дергач Леонід Валентинович

12.00.09 - кримінальний процес і криміналістика;
судова експертиза;
оперативно-розшукова діяльність

135.

Національна академія внутрішніх справ МВС України (м. Київ),
Д 26.007.05

Малярчук Тетяна Володимирівна

12.00.09 - кримінальний процес і криміналістика;
судова експертиза;
оперативно-розшукова діяльність

136.

Національна академія внутрішніх справ МВС України (м. Київ),
Д 26.007.05

Патик Андрій Анатолійович

12.00.09 - кримінальний процес і криміналістика;
судова експертиза;
оперативно-розшукова діяльність

137.

Національна академія внутрішніх справ МВС України (м. Київ),
К 26.007.06

Лукасевич-Крутник Ірина Степанівна

12.00.03 - цивільне право і цивільний процес;
сімейне право;
міжнародне приватне право

138.

Національна академія внутрішніх справ МВС України (м. Київ),
К 26.731.02

Головко Віталій Анатолійович

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

139.

Національна академія внутрішніх справ МВС України,
К 26.731.03

Остапенко Станіслав Іванович

12.00.09 - кримінальний процес і криміналістика;
судова експертиза;
оперативно-розшукова діяльність

140.

Національна академія прокуратури України Генеральної прокуратури України (м. Київ),
Д 26.730.01

Вакулик Ольга Олексіївна

12.00.08 - кримінальне право та кримінологія;
кримінально-виконавче право

141.

Національна академія прокуратури України Генеральної прокуратури України (м. Київ),
Д 26730.01

Мамедов Гюндуз Айдин огли

12.00.10 - судоустрій;
прокуратура та адвокатура

142.

Національна академія прокуратури України Генеральної прокуратури України (м. Київ),
Д 26730.01

Міщенко Сергій Григорович

12.00.08 - кримінальне право та кримінологія;
кримінально-виконавче право

143.

Національна академія прокуратури України Генеральної прокуратури України (м. Київ),
Д 26730.01

Пастернак Юрій Богданович

12.00.09 - кримінальний процес і криміналістика;
судова експертиза;
оперативно-розшукова діяльність

144.

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,
К 26.053.18

Николина Катерина Валеріївна

12.00.01 - теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень

145.

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,
К 26.053.18

Токарчук Ольга Володимирівна

12.00.01 - теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень

146.

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ),
К 26.004.16

Вишневська Юлія Володимирівна

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

147.

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ),
К 26.004.16

Гаєвський Ігор Миколайович

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

148.

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ),
К 26.004.16

Залізняк Віталій Анатолійович

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

149.

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ),
К 26.004.16

Линник Григорій Миколайович

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

150.

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ),
К 26.004.16

Мосенко Юлія Олександрівна

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

151.

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ),
К 26.004.16

Настіна Ольга Іванівна

12.00.06 - земельне право; аграрне право;
екологічне право;
природоресурсне право

152.

Національний університет державної податкової служби України ДПА України (м. Ірпінь),
Д 27.855.02

Біла Вікторія Русланівна

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

153.

Національний університет державної податкової служби України ДПА України (м. Ірпінь),
Д 27.855.02

Бортняк Катерина Василівна,

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

154.

Національний університет державної податкової служби України ДПА України (м. Ірпінь),
Д 27.855.02

Гарбінська-Руденко Альона Валеріївна

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

155.

Національний університет державної податкової служби України ДПА України (м. Ірпінь),
Д 27.855.02

Довгополик Анна Анатоліївна

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

156.

Національний університет державної податкової служби України ДПА України (м. Ірпінь),
Д 27.855.02

Заяць Володимир Степанович

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

157.

Національний університет державної податкової служби України ДПА України (м. Ірпінь),
Д 27.855.02

Коваль Анна Миколаївна

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

158.

Національний університет державної податкової служби України ДПА України (м. Ірпінь),
Д 27.855.02

Сорока Микола Олексійович

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

159.

Національний університет державної податкової служби України ДПА України (м. Ірпінь),
Д 27.855.02

Шолкова Тетяна Борисівна

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

160.

Національний університет "Одеська юридична академія",
Д 41.086.01

Дукова Наталія Миколаївна

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

161.

Національний університет "Одеська юридична академія",
Д 41.086.01

Олькіна Олена Володимирівна

12.00.02 - конституційне право;
муніципальне право

162.

Національний університет "Одеська юридична академія",
Д 41.086.01

Скуріхін Сергій Миколайович

12.00.01 - теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень

163.

Національний університет "Одеська юридична академія",
Д 41.086.03

Горбатенко Олена Віталіївна

12.00.05 - трудове право;
право соціального забезпечення

164.

Національний університет "Одеська юридична академія",
Д 41.086.03

Давидова Ірина Віталіївна

12.00.03 - цивільне право і цивільний процес;
сімейне право;
міжнародне приватне право

165.

Національний університет "Одеська юридична академія",
Д 41.086.03

Кузьменко Тетяна Сергіївна

12.00.03 - цивільне право і цивільний процес;
сімейне право;
міжнародне приватне право

166.

Національний університет "Одеська юридична академія",
Д 41.086.03

Мединська Леся Володимирівна

12.00.09 - кримінальний процес і криміналістика;
судова експертиза;
оперативно-розшукова діяльність

167.

Національний університет "Одеська юридична академія",
Д 41.086.03

Фесенко Леонід Іванович

12.00.10 - судоустрій;
прокуратура та адвокатура

168.

Національний університет "Одеська юридична академія",
Д 41.086.03

Цибульська Ольга Юріївна

12.00.03 - цивільне право і цивільний процес;
сімейне право;
міжнародне приватне право

169.

Національний університет "Одеська юридична академія",
Д 41.086.03

Черногор Наталя Василівна

12.00.03 - цивільне право і цивільний процес;
сімейне право;
міжнародне приватне право

170.

Національний університет "Одеська юридична академія",
Д 41.086.04

Севостьянова Наталія Іларіонівна

12.00.11 - міжнародне право

171.

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" (м. Харків),
Д 64.086.01

Михайлов Віталій Євгенійович

12.00.08 - кримінальне право та кримінологія;
кримінально-виконавче право

172.

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" (м. Харків),
Д 64.086.01

Онищук Надія Юріївна

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

173.

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" (м. Харків),
Д 64.086.01

Павлюк Наталія Вікторівна

12.00.09 - кримінальний процес і криміналістика;
судова експертиза;
оперативно-розшукова діяльність

174.

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" (м. Харків),
Д 64.086.01

Рябченко Ярослава Степанівна

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

175.

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" (м. Харків),
Д 64.086.01

Федчишин Сергій Анатолійович

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

176.

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" (м. Харків),
Д 64.086.01

Чайкіна Ольга Володимирівна

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

177.

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" (м. Харків),
Д 64.086.02

Васильєв Євген Олександрович

12.00.01 - теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень

178.

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" (м. Харків),
Д 64.086.02

Осолінкєр Ігор Михайлович

12.00.03 - цивільне право і цивільний процес;
сімейне право;
міжнародне приватне право

179.

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" (м. Харків),
Д 64.086.02

Ус Марина Володимирівна

12.00.03 - цивільне право і цивільний процес;
сімейне право;
міжнародне приватне право

180.

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" (м. Харків),
Д 64.086.03

Биба Наталія Миколаївна

12.00.05 - трудове право;
право соціального забезпечення

181.

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" (м. Харків),
Д 64.086.03

Брацук Іван Зіновійович

12.00.11 - міжнародне право

182.

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" (м. Харків),
Д 64.086.03

Колотік Анатолій Сергійович

12.00.05 - трудове право;
право соціального забезпечення

183.

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" (м. Харків),
Д 64.086.03

Конопельцева Олена Олександрівна

12.00.05 - трудове право;
право соціального забезпечення

184.

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" (м. Харків),
Д 64.086.03

Лапкін Андрій Васильович

12.00.10 - судоустрій;
прокуратура та адвокатура

185.

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" (м. Харків),
Д 64.086.03

Радіонова-Водяницька Валентина Олександрівна

12.00.05 - трудове право;
право соціального забезпечення

186.

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" (м. Харків),
Д 64.086.04

Набока Ілона Володимирівна

12.00.02 - конституційне право;
муніципальне право

187.

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" (м. Харків),
Д 64.086.04

Науменко Алла Володимирівна

12.00.04 - господарське право,
господарсько-процесуальне право

188.

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" (м. Харків),
Д 64.086.04

Панченко Вікторія Валеріївна

12.00.06 - земельне право;
аграрне право;
екологічне право;
природоресурсне право

189.

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" (м. Харків),
Д 64.086.04

Семко Світлана Олегівна,

12.00.02 - конституційне право;
муніципальне право

190.

ПВНЗ "Міжнародний університет бізнесу і права" (м. Херсон),
К 67.135.03

Качинська Мар'яна Олександрівна

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

191.

ПВНЗ "Міжнародний університет бізнесу і права" (м. Херсон),
К 67.135.03

Ляшенко Олена Анатоліївна

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

192.

ПВНЗ "Міжнародний університет бізнесу і права" (м. Херсон),
К 67.135.03

Макаренко Михайло Миколайович

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

193.

ПВНЗ "Міжнародний університет бізнесу і права" (м. Херсон),
К 67.135.03

Островерх Світлана Володимирівна

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

194.

ПВНЗ "Міжнародний університет бізнесу і права" (м. Херсон),
К 67.135.03

Сулацький Денис Володимирович

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

195.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Луганськ),
К 29.051.10

Андріїв Валентина Василівна

12.00.05 - трудове право;
право соціального забезпечення

196.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Луганськ),
К 29.051.10

Барабаш Григорій Олексійович

12.00.05 - трудове право;
право соціального забезпечення

197.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Луганськ),
К 29.051.10

Мельник Анатолій Степанович

12.00.05 - трудове право;
право соціального забезпечення

198.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Луганськ),
К 29.051.10

Петров Володимир Георгійович

12.00.05 - трудове право;
право соціального забезпечення

199.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Луганськ),
К 29.051.10

Сєрєбряк Станіслав Вадимович

12.00.05 - трудове право;
право соціального забезпечення

200.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Луганськ),
К 29.051.10

Трубіцин Дмитро Володимирович

12.00.05 - трудове право;
право соціального забезпечення

201.

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України,
Д 64.700.01

Діткевич Інна Ігорівна

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

202.

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України,
Д 64.700.01

Коломоєць Наталія Володимирівна

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

203.

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України,
Д 64.700.01

Лисенко Ольга Олександрівна

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

204.

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України,
Д 64.700.01

Небеська Марина Сергіївна

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

205.

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України,
Д 64.700.01

Пчелін Віталій Борисович,

12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право;
інформаційне право

206.

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України,
Д 64.700.01

Савчук Тетяна Іванівна

12.00.09 - кримінальний процес і криміналістика;
судова експертиза;
оперативно-розшукова діяльність

207.

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України,
Д 64.700.02

Галкін Дмитро Вікторович

12.00.01 - теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень

208.

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України,
Д 64.700.02

Лукіна Ірина Михайлівна

12.00.03 - цивільне право і цивільний процес;
сімейне право;
міжнародне приватне право

209.

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України,
Д 64.700.02

Мельниченко Юлія Станіславівна

12.00.03 - цивільне право і цивільний процес;
сімейне право;
міжнародне приватне право

210.

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України,
Д 64.700.02

Русанова Світлана Юріївна

12.00.02 - конституційне право;
муніципальне право

211.

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України,
Д 64.700.02

Скупінський Олег Віталійович

12.00.02 - конституційне право;
муніципальне право

212.

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України,
Д 64.700.02

Юніна Марина Петрівна

12.00.03 - цивільне право і цивільний процес;
сімейне право;
міжнародне приватне право

213.

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України,
Д 64.700.02

Ясечко Світлана Вадимівна

12.00.03 - цивільне право і цивільний процес;
сімейне право;
міжнародне приватне право

214.

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України,
К 64.700.03

Кондратов Дмитро Юрійович

12.00.08 - кримінальне право та кримінологія;
кримінально-виконавче право

215.

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України,
К 64.700.03

Корягіна Анжела Миколаївна

12.00.08 - кримінальне право та кримінологія;
кримінально-виконавче право

216.

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України,
К 64.700.03

Мошняга Любов Володимирівна

12.00.08 - кримінальне право та кримінологія;
кримінально-виконавче право

217.

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України,
К 64.700.03

Пироженко Олександр Сергійович

12.00.08 - кримінальне право та кримінологія;
кримінально-виконавче право

218.

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України,
К 64.700.03

Прутяний Сергій Олександрович

12.00.08 - кримінальне право та кримінологія;
кримінально-виконавче право

219.

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України,
К 64.700.03

Черевко Кирило Олександрович

12.00.08 - кримінальне право та кримінологія;
кримінально-виконавче право

220.

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України,
К 64.700.03

Шевченко Ольга Вікторівна

12.00.08 - кримінальне право та кримінологія;
кримінально-виконавче право

221.

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України,
К 64.700.03

Шевчук Тетяна Анатоліївна

12.00.08 - кримінальне право та кримінологія;
кримінально-виконавче право

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

1.

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
Д 05.053.01

Андрущенко Наталія Олександрівна

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

2.

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
Д 05.053.01

Коломієць Альона Анатоліївна

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

3.

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
Д 05.053.01

Кустовська Ірина Миколаївна

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

4.

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
Д 05.053.01

Лобанова Світлана Іванівна

13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки

5.

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
Д 05.053.0

Манжос Ельвіра Олександрівна

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

6.

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
Д 05.053.01

Тихолаз Софія Іванівна

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

7.

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
Д 05.053.01

Цуприк Світлана Іванівна

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

8.

Вінницький державний педагогічний університет мені Михайла Коцюбинського,
Д 05.053.01

Чебакова Юлія Григорівна

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

9.

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
Д 05.053.01

Шестопал Ольга Володимирівна

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

10.

Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка",
Д 29.053.01

Просіна Ольга Володимирівна

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

11.

Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка",
Д 29.053.01

Шевченко Олена Петрівна

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

12.

Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка",
Д 29.053.01

Лебідь Інна Юхимівна

13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки

13.

Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка",
Д 29.053.03

Гуріч Володимир Олексійович

13.00.05 - соціальна педагогіка

14.

Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка",
Д 29.053.03

Шабаєва Наталія Сергіївна

13.00.05 - соціальна педагогіка

15.

Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського",
Д 41.053.01

Павелків Катерина Миколаївна

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

16.

Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського",
Д 41.053.01

Пільова Світлана Георгіївна

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

17.

Житомирський державний університет імені Івана Франка,
Д 14.053.01

Гуцал Людмила Антонівна

13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки

18.

Житомирський державний університет імені Івана Франка,
Д 14.053.01

Гуцан Тетяна Григорівна

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

19.

Житомирський державний університет імені Івана Франка,
Д 14.053.01

Смелянська Вікторія Володимирівна

13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки

20.

Житомирський державний університет імені Івана Франка,
Д 14.053.01

Поліщук Людмила Петрівна

13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки

21.

Житомирський державний університет імені Івана Франка,
Д 14.053.01

Шигонська Наталя Вікторівна

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

22.

Інститут вищої освіти НАПН України,
Д 26.456.02

Плєшкова Наталія Володимирівна

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

23.

Інститут вищої освіти НАПН України,
Д 26.456.02

Тітаренко Наталія Юріївна

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

24.

Інститут проблем виховання НАПН України,
Д 26.454.01

Бабюк Сергій Миколайович

13.00.08 - дошкільна педагогіка

25.

Інститут проблем виховання НАПН України,
Д 26.454.01

Касьянова Ольга Володимирівна

13.00.07 - теорія і методика виховання

26.

Інститут проблем виховання НАПН України,
Д 26.454.01,

Мельник Наталія Іванівна

13.00.08 - дошкільна педагогіка

27.

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України,
Д 26.450.01

Лопатко Любов Анатоліївна

13.00.03 - корекційна педагогіка

28.

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України,
Д 26.450.01

Тельна Ольга Анатоліївна

13.00.03 - корекційна педагогіка

29.

Київський університет імені Бориса Грінченка,
К 26.133.01

Запорожченко Юлія Григорівна

13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки

30.

Київський університет імені Бориса Грінченка,
К 26.133.01

Малик Ганна Дмитрівна

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

31.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,
К 23.053.02

Ганжа Олена Володимирівна

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

32.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,
К 23.053.02

Лисевич Олександра Вікторівна

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

33.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,
К 23.053.02

Пахомова Олена Володимирівна

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

34.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,
К 23.053.02

Сафонова Ірина Григорівна

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

35.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,
К 23.053.02

Чистякова Людмила Олександрівна

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

36.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,
К 23.053.02

Шупта Ірина Миколаївна

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

37.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,
К 23.053.02

Щоголєва Інна Валентинівна

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

38.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,
К 23.053.02

Юрчак Вікторія Володимирівна

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

39.

Криворізький державний педагогічний університет,
Д 09.053.01

Задорожній Андрій Володимирович

13.00.09 - теорія навчання

40.

Криворізький державний педагогічний університет,
Д 09.053.01

Луцик Ірина Геннадіївна

13.00.09 - теорія навчання

41.

Криворізький державний педагогічний університет,
Д 09.053.01

Рідель Тетяна Миколаївна

13.00.09 - теорія навчання

42.

Криворізький державний педагогічний університет,
Д 09.053.01

Сіняговська Інга Юріївна

13.00.09 - теорія навчання

43.

Національна академія внутрішніх справ МВС України,
Д 26.007.01

Бахов Іван Сепанович

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

44.

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького,
К 70.705.03

Логінова Наталія Миколаївна

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

45.

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького,
К 70.705.03,

Маріонда Іван Іванович

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

46.

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького,
К 70.705.03

Старчук Олександр Олександрович

13.00.02 - теорія та методика навчання (загальновійськові та військово-спеціальні дисципліни)

47.

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького,
К 70.705.03

Трегубенко Тетяна Валеріївна

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

48.

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,
Д 26.053.01

Каричковська Світлана Петрівна

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

49.

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,
Д 26.053.01

Оружа Лариса Володимирівна

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

50.

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,
Д 26.053.01

Панасюк Олександр Петрович

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

51.

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,
Д 26.053.01

Яременко Лілія Анатоліївна

13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки

52.

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,
Д 26.053.08

Еманова Зоя Григорівна

13.00.02 - теорія та методика музичного навчання

53.

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,
Д 26.053.08

Мартинюк Мілада Вікторівна

13.00.02 - теорія та методика музичного навчання

54.

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,
Д 26.053.08

Жигаль Зоряна Михайлівна

13.00.02 - теорія та методика музичного навчання

55.

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,
Д 26.053.14

Самокиш Іван Іванович

13.00.02 - теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)

56.

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,
К 26.053.09

Рень Лариса Василівна

13.00.05 - соціальна педагогіка

57.

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,
К 26.053.09

Сас Олена Олександрівна

13.00.05 - соціальна педагогіка

58.

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,
К 26.053.09

Хлєстова Світлана Святославівна

13.00.07 - теорія і методика виховання

59.

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,
Д 26.053.19

Биковський Тімур Валерійович

13.00.02 - теорія та методика навчання (технічні дисципліни)

60.

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,
Д 26.053.19

Пташнік Леонід Іванович

13.00.02 - теорія та методика трудового навчання

61.

Національний університет біоресурсів і природокористування України,
Д 26.004.18

Заболотній Олександр Анатолійович

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

62.

Національний університет біоресурсів і природокористування України,
Д 26.004.18

Томаш Василь Васильович

13.00.02 - теорія та методика навчання (сільськогосподарські дисципліни)

63.

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка,
К 44.053.01

Зданюк Вадим Володимирович

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

64.

Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський гуманітарний університет" (м. Ялта),
К 53.130.01

Бузінська Яна Михайлівна

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

65.

Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський гуманітарний університет" (м. Ялта),
К 53.130.01

Вовкобой Ірина Миколаївна

13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки

66.

Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський гуманітарний університет" (м. Ялта),
К 53.130.01

Каушан Тетяна Миколаївна

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

67.

Рівненський державний гуманітарний університет,
К 47.053.01

Тимочко Ірина Богданівна

13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки

68.

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка,
К 55.053.01

Щербань Ірина Юріївна

13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки

69.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля,
Д 29.051.06

Бойко Вікторія Валеріївна

13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки

70.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля,
Д 29.051.06

Онопрієнко Ольга Миколаївна

13.00.07 - теорія і методика виховання

71.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля,
Д 29.051.06

Турчина Людмила Олександрівна

13.00.07 - теорія і методика виховання

72.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля,
Д 29.051.06

Хор'яков Володимир Анатолійович

13.00.07 - теорія і методика виховання

73.

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка,
Д 58.053.01

Бец Юрій Іванович

13.00.07 - теорія і методика виховання

74.

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка,
Д 58.053.01

Левчик Наталія Стефанівна

13.00.07 - теорія і методика виховання

75.

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка,
Д 58.053.03

Король Світлана Володимирівна

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

76.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
К 74.053.01

Бондар Галина Олександрівна

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

77.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
К 74.053.01

Ревнюк Наталія Іванівна

13.00.07 - теорія і методика виховання

78.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
К 74.053.01

Скрипник Неля Іванівна

13.00.07 - теорія і методика виховання

79.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
К 74.053.01

Шевчук Леся Олексіївна

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

80.

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди,
Д 64.053.04

Балацинова Алла Дмитрівна

13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки

81.

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди,
Д 64.053.04

Дорогих Раїса Валеріївна

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

82.

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди,
Д 64.053.04

Дудоладова Альона Василівна

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

83.

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди,
Д 64.053.04

Іващенко Микола Володимирович

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

84.

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди,
Д 64.053.04

Крикун Ірина Євгенівна

13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки

85.

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди,
Д 64.053.04

Манько Вікторія Анатоліївна

13.00.09 - теорія навчання

86.

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди,
Д 64.053.04

Мох Юлія Андріївна

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

87.

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди,
Д 64.053.04

Романовська Олена Олександрівна

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

88.

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди,
Д 64.053.04

Чєн Наталія Володимирівна

13.00.09 - теорія навчання

89.

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди,
Д 64.053.04

Яросласька Людмила Ігорівна

13.00.09 - теорія навчання

90.

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди,
К 64.053.06

Гусак Олена Григорівна

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

91.

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди,
К 64.053.06

Корнієнко Тетяна Миколаївна

13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки

92.

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди,
К 64.053.06

Сошенко Світлана Михайлівна

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

93.

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди,
К 64.053.06

Чернявська Марія Вікторівна

13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки

94.

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди,
К 64.053.06

Ялліна Вікторія Леонідівна

13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки

95.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,
Д 73.053.02

Антонець Анатолій Вікторович

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

96.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,
Д 73.053.02

Кошова Оксана Петрівна

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

97.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,
Д 73.053.02

Пухальська Галина Анатоліївна

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

98.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,
Д 73.053.02

Ніколаєску Інна Олександрівна

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

99.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,
Д 73.053.02

Федоров Олександр Володимирович

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

100.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,
Д 73.053.02

Хараджян Наталя Анатоліївна

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

101.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,
Д 73.053.02

Цимбал Оксана Юріївна

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

МЕДИЧНІ НАУКИ

43.

Буковинський державний медичний університет МОЗ України,
К 76.600.02

Гончарук Роман Ілліч

14.01.10 - педіатрія

44.

Буковинський державний медичний університет МОЗ України,
К 76.600.01

Ковальчук Андрій Олегович

14.01.03 - хірургія

45.

Буковинський державний медичний університет МОЗ України,
К 76.600.01

Каратєєва Світлана Юріївна

14.01.03 - хірургія

46.

ВДНЗ "Українська медична стоматологічна академія" МОЗ України,
Д 44.601.01

Хахелєва Тетяна Миколаївна

14.01.22 - стамотологія

47.

ВДНЗ "Українська медична стоматологічна академія" МОЗ України,
Д 44.601.01

Грецьких Євгеній Валерійович

14.01.22 - стоматологія

48.

ВДНЗ "Українська медична стоматологічна академія" МОЗ України,
Д 44.601.01

Сідаш Юлія Володимирівна

14.01.22 - стоматологія

49.

ВДНЗ "Українська медична стоматологічна академія" МОЗ України,
Д 44.601.01

Шепеля Алла Василівна

14.01.21 - стоматологія

50.

ВДНЗ "Українська медична стоматологічна академія" МОЗ України,
Д 44.601.01

Лугова Любов Олександрівна

14.01.22 - стоматологія

51.

ВДНЗ "Українська медична стоматологічна академія" МОЗ України,
Д 44.601.01

Митченок Марія Петрівна

14.01.22 - стоматологія

52.

ВДНЗ "Українська медична стоматологічна академія" МОЗ України,
Д 44.601.01

Попов Роман Вікторович

14.01.22 - стоматологія

53.

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України,
Д 05.600.01

Гошовська Аліса Володимирівна

14.01.01 - акушерство і гінекологія

54.

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України,
Д 05.600.02

Очеретна Ольга Леонідівна

14.03.03 - нормальна фізіологія

55.

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України,
Д 05.600.02

Бурков Микола Валентинович

14.03.01 - нормальна анатомія

56.

ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет" МОЗ України,
Д 20.601.01

Кумгир Ірина Романівна

14.01.22 - стоматологія

57.

ДВНЗ "Івано-франківський національний медичний університет" МОЗ України,
Д 20.601.01

Макойда Ірина Яремівна

14.01.36 - гастроентерологія

58.

ДВНЗ "Івано-франківський національний медичний університет" МОЗ України,
Д 20.601.01

Павелко Наталія Михайлівна

14.01.22 - стоматологія

59.

ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет" МОЗ України,
Д 20.601.02

Селькіна Ганна Борисівна

14.03.09 - гістологія, цитологія, ембріологія

60.

ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет" МОЗ України,
Д 20.601.02

Костів Віра Романівна

14.03.09 - гістологія, цитологія, ембріологія

61.

ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет" МОЗ України,
Д 20.601.02

Согомонян Єлізавета Анатоліївна

14.03.09 - гістологія, цитологія, ембріологія

62.

ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет" МОЗ України,
Д 20.601.02

Якушко Олена Святославівна

14.03.09 - гістологія, цитологія, ембріологія

63.

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського" МОЗ України,
Д 58.601.01

Міщук Віталій Васильович

14.01.03 - хірургія

64.

ВДНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського" МОЗ України,
Д 58.601.01

Данів Марина Василівна

14.03.01 - нормальна анатомія

65.

ВДНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського" МОЗ України,
Д 58.601.01

Лотоцький Віктор Васильович

14.03.04 - патологічна фізіологія

66.

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського" МОЗ України,
Д 58.601.01

Якимчук Олена Анатоліївна

14.01.03 - хірургія

67.

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського" МОЗ України,
Д 58.601.01

Боднар Петро Ярославович

14.01.03 - хірургія

68.

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського" МОЗ України,
Д 58.601.01

Пелих Володимир Євгенович

14.03.04 - патологічна фізіологія

69.

ВДНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського" МОЗ України,
Д 58.601.01

Гораш Євгенія Вікторівна

14.03.01 - нормальна анатомія

70.

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського" МОЗ України,
Д 58.601.01

Якимець Мар'яна Миколаївна

14.03.01 - нормальна анатомія

71.

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського" МОЗ України,
Д 58.601.01

Колінко Ярослав Орестович

14.03.01 - нормальна анатомія

72.

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського" МОЗ України,
Д 58.601.01

Кость Андрій Степанович

14.03.04 - патологічна фізіологія

73.

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського" МОЗ України,
К 58.601.02

Бугера Оксана Петрівна

14.01.10 - педіатрія

74.

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського" МОЗ України,
К 58.601.02

Васильєва Олена Геннадіївна

14.01.10 - педіатрія

75.

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського" МОЗ України,
К 58.601.02

Ярема Наталія Михайлівна

14.01.10 - педіатрія

76.

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України,
Д 11.600.01

Ляшенко Олена Григорівна

14.02.01 - гігієна та професійна патологія

77.

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України,
Д 11.600.01

Модна Юлія Миколаївна

14.03.03 - нормальна фізіологія

78.

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України,
Д 11.600.02

Петрова Вікторія Миколаївна

14.01.12 - ревматологія

79.

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України,
Д 11.600.02,

Шатова Ольга Петрівна

14.03.04 - патологічна фізіологія

80.

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України,
Д 11.600.03

Попков Олександр Васильович

14.01.01 - акушерство та гінекологія

81.

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України,
Д 11.600.03

Сапожак Інна Миколаївна

14.01.01 - акушерство та гінекологія

82.

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України,
Д 11.600.03

Чабанюк Ольга Вікторівна

14.01.10 - педіатрія

83.

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України,
Д 11.600.04

Євтєєв Родіон Вікторович

14.01.21 - травматологія та ортопедія

84.

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України,
Д 11.600.04

Собакар Ірина Юріївна

14.03.08 - імунологія та алергологія

85.

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України,
Д 11.600.05

Солдатенко Інна Вікторівна

14.01.02 - внутрішні хвороби

86.

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України,
Д 11.600.05

Кравченко Тетяна Володимирівна

14.01.11 - кардіологія

87.

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України,
Д 11.600.05

Баланцова Елла Леонідівна

14.01.02 - внутрішні хвороби

88.

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України,
Д 11.600.05

Смирнова Ярослава Юріївна

14.01.02 - внутрішні хвороби

89.

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України,
Д 11.600.05

Бабаніна Тетяна Вікторівна

14.01.11 - кардіологія

90.

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України,
Д 11.600.05

Ракітов Борис Леонідович

14.01.11 - кардіологія

91.

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України,
Д 11.600.05

Томіна Олена Євгеніївна

14.01.02 - внутрішні хвороби

92.

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України,
Д 11.600.06

Колосов Ігор Валерійович

14.01.07 - онкологія

93.

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України,
Д 11.600.06

Аніщенко Андрій Олександрович

14.01.07 - онкологія

94.

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України,
Д 11.600.06

Терен Тетяна Іполитівна

14.01.07 - онкологія

95.

Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України та ДУ "Інститут гастроентерології НАМН України",
Д 08.601.02

Дитятковський Володимир Олександрович

14.01.10 - педіатрія

96.

Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України та ДУ "Інститут гастроентерології НАМН України",
Д 08.601.02

Єгоренко Олександра Валеріївна

14.01.10 - педіатрія

97.

Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України та ДУ "Інститут гастроентерології НАМН України",
Д 08.601.02

Федорова Наталія Станіславівна

14.01.36 - гастроентерологія

98.

Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України та ДУ "Інститут гастроентерології НАМН України",
Д 08.601.02

Романенко Мар'яна Станіславівна

14.01.36 - гастроентерологія

99.

ДУ "Інститут гематології та трансфузіології НАМН України",
Д 26.612.01

Баронська Лілія Валеріївна

14.01.31 - гематологія та трансфузіологія

100.

ДУ "Інститут гематології та трансфузіології НАМН України",
Д 26.612.01

Березюк Ольга Михайлівна

14.01.31 - гематологія та трансфузіологія

101.

ДУ "Інститут гематології та трансфузіології НАМН України",
Д 26.612.01

Сергієнко Олександр Володимирович

14.01.31 - гематологія та трансфузіологія

102.

ДУ "Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва НАМН України",
Д 26.604.01

Москвяк Наталія Володимирівна

14.02.01 - гігієна та професійна патологія

103.

ДУ "Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України",
Д 26.558.01

Тананакіна Наталія Василівна

14.01.14 - ендокринологія

104.

ДУ "Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України",
Д 26.558.01

Малиновська Оксана Вікторівна

14.01.14 - ендокринологія

105.

ДУ "Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України",
Д 64.618.01

Євсюкова Вікторія Юріївна

03.00.07 - мікробіологія

106.

ДУ "Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України",
Д 64.618.01

Поліщук Наталія Миколаївна

03.00.07 - мікробіологія

107.

ДУ "Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В. К. Гусака НАМН України",
Д 11.559.01

Ареф'єв Віктор Володимирович

14.01.03 - хірургія

108.

ДУ "Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В. К. Гусака НАМН України",
Д 11.559.01

Олейник Валерій Валерійович

14.01.03 - хірургія

109.

ДУ "Інститут неврології,
психіатрії та наркології НАМН України",
Д 64.566.01

Демченко Владислав Андрійович

14.01.16 - психіатрія

110.

ДУ "Інститут неврології,
психіатрії та наркології НАМН України",
Д 64.566.01

Баранова Марина Анатоліївна

14.01.15 - нервові хвороби

111.

ДУ "Інститут неврології,
психіатрії та наркології НАМН України",
Д 64.566.01

Денисенко Михайло Михайлович

14.01.16 - психіатрія

112.

ДУ "Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН України",
Д 41.556.01

Тяжка Наталія Петрівна

14.01.18 - офтальмологія

113.

ДУ "Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М. І. Ситенка НАМН України",
Д 64.607.01

Костицька Ольга Мілетіївна

14.01.21 - травматологія та ортопедія

114.

ДУ "Інститут педіатрії,
акушерства і гінекології НАМН України",
Д 26.553.01

Янюта Галина Сергіївна

14.01.01 - акушерство і гінекологія

115.

ДУ "Інститут педіатрії,
акушерства і гінекології НАМН України",
Д 26.553.01

Гайдучик Галина Андріївна

14.01.10 - педіатрія

116.

ДУ "Інститут стоматології НАМН України",
Д 41.563.01

Гутор Наталія Степанівна

14.01.22 - стоматологія

117.

ДУ "Інститут стоматології НАМН України",
Д 41.563.01

Галкіна Ольга Петрівна

14.01.22 - стоматологія

118.

ДУ "Інститут стоматології НАМН України",
Д 41.563.01

Лавровська Ольга Михайлівна

14.01.22 - стоматологія

119.

ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України",
Д 26.606.01

Доманський Андрій Миколайович

14.01.21 - травматологія та ортопедія

120.

ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України",
Д 26.606.01

Літун Юрій Миколайович

14.01.21 - травматологія та ортопедія

121.

ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України",
Д 26.606.01

Гай Леонід Анатолійович

14.01.21 - травматологія та ортопедія

122.

ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України",
Д 26.606.01

Підгаєцький Віталій Михайлович

14.01.21 - травматологія та ортопедія

123.

ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України",
Д 26.606.01

Сулима Олексій Миколайович

14.01.21 - травматологія та ортопедія

124.

ДУ "Інститут фармакології та токсикології НАМН України",
Д 26.550.01

Шевчук Оксана Олегівна

14.03.05 - фармакологія

125.

ДУ "Інститут фармакології та токсикології НАМН України",
Д 26.550.01

Альчук Олександра Іванівна

14.03.05 - фармакологія

126.

ДУ "Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського" МОЗ України,
Д 52.600.01

Лебедєва Ольга Дмитрівна

14.01.10 - педіатрія

127.

ДУ "Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського" МОЗ України,
Д 52.600.02

Пірятінська Наталія Євгенівна

14.03.09 - гістологія, цитологія, ембріологія

128.

ДУ "Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського" МОЗ України,
Д 52.600.02

Бойко Тетяна Анатоліївна

14.03.09 - гістологія, цитологія, ембріологія

129.

ДУ "Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського" МОЗ України,
Д 52.600.02

Кореньков Олексій Володимирович

14.03.01 - нормальна анатомія

130.

ДУ "Луганський державний медичний університет" МОЗ України,
Д 29.600.02

Шумова Інна Миколаївна

14.03.04 - патологічна фізіологія

131.

ДУ "Луганський державний медичний університет" МОЗ України,
Д 29.600.02

Борис Руслан Миколайович

14.03.04 - патологічна фізіологія

132.

ДУ "Луганський державний медичний університет" МОЗ України,
Д 29.600.03

Жебеленко Ярослав Георгійович

14.01.32 - медична біохімія

133.

ДУ "Луганський державний медичний університет" МОЗ України,
Д 29.600.03

Машейко Іван Володимирович

14.01.32 - медична біохімія

134.

ДУ "Луганський державний медичний університет" МОЗ України,
Д 29.600.04

Єрьомін Антон Володимирович

14.03.01 - нормальна анатомія

135.

ДУ "Луганський державний медичний університет" МОЗ України,
Д 29.600.04

Мелещенко Андрій Васильович

14.03.01 - нормальна анатомія

136.

ДУ "Луганський державний медичний університет" МОЗ України,
Д 29.600.04

Машевська Оксана Василівна

14.01.32 - медична біохімія

137.

ДУ "Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського" МОЗ України,
Д 29.600.04

Гончар Сергій Владиславович

14.03.01 - нормальна анатомія

138.

ДУ "Науковий центр радіаційної медицини НАМН України",
Д 26.56.02

Глазкова Ірина Віккторівна

03.00.15 - генетика

139.

ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України",
Д 26.552.01

Витриховський Орест Ярославович

14.01.27 - пульмонологія

140.

ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України",
Д 26.552.01

Пликанчук Ольга Володимирівна

14.01.26 - фтизіатрія

141.

Запорізький державний медичний університет МОЗ України,
Д 17.600.02

Чакмазова Олена Миколаївна

14.01.10 - педіатрія

142.

Запорізький державний медичний університет МОЗ України,
Д 17.600.02

Ткаченко Максим Васильович

14.01.02 - внутрішні хвороби

143.

Інститут експериментальної патології,
онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України,
Д 26.155.01

Чорний Володимир Сергійович

14.01.07 - онкологія

144.

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України,
Д 64.242.01

Лебединець Дмитро Володимирович

14.01.35 - кріомедицина

145.

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України,
Д 26.198.01

Грекова Тетяна Анатоліївна

14.03.04 - патологічна фізіологія

146.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України,
Д 35.600.01

Трач Сергій Володимирович

14.01.03 - хірургія

147.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України,
Д 35.600.03

Чайка Юлія Ігорівна

14.03.02 - патологічна анатомія

148.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України,
Д 35.600.03

Тимченко Світлана Ленідівна

14.03.03 - нормальна фізіологія

149.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України,
Д 35.600.03

Якимець Наталія Степанівна

14.03.02 - патологічна анатомія

150.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України,
Д 35.600.04

Іванців-Гріга Ірина Степанівна

14.01.10 - педіатрія

151.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України,
Д 35.600.04

Карлійчук Євгенія Сергіївна

14.01.01 - акушерство та гінекологія

152.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України,
Д 35.600.04

Гдиря Оксана Валентинівна

14.01.10 - педіатрія

153.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України,
Д 35.600.05

Капустинська Оксана Степанівна

14.01.02 - внутрішні хвороби

154.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України,
Д 26.613.02

Бондарук Володимир Петрович

14.01.01 - акушерство і гінекологія

155.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, 
Д 26.613.02

Калашник Наталія Володимирівна

14.01.01 - акушерство та гінекологія

156.

Національна медична академія після дипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України,
Д 26.613.02

Доморацький Олексій Едуардович

14.01.30 - анестезіологія та інтенсивна терапія

157.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л.Шупика МОЗ України,
Д 26.613.02

Корінець Ярослав Миколайович

14.01.01 - акушерство і гінекологія

158.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України,
Д 26.613.02

Кувіта Юрій Васильович

14.01.01 - акушерство і гінекологія

159.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України,
Д 26.613.05

Лаврик Наталія Сергіївна

14.01.18 - офтальмологія

160.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України,
К 26.613.05

Спектор Олександр Володимирович

14.01.18 - офтальмологія

161.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України,
Д 26.613.08

Вільгаш Анатолій Михайлович

14.01.03 - хірургія

162.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України,
Д 26.613.08

Слюсарєв Ілля Юрійович

14.01.03 - хірургія

163.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України,
Д 26.613.08

Олійник Юрій Миколайович

14.01.03 - хірургія

164.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України,
Д 26.613.08

Гресько Ігор Яремович

14.01.03 - хірургія

165.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України,
Д 26.613.08

Смовженко Володимир Іванович

14.01.03 - хірургія

166.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України,
Д 26.613.09

Ушко Наталія Олексіївна

14.01.22 - стоматологія

167.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України,
Д 26.613.09

Петришин Ольга Андріївна

14.01.22 - стоматологія

168.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України,
Д 26.613.09

Хачатурова Каріне Мануківна

14.01.22 - стоматологія

169.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України,
Д 26.613.01

Демченко Олена Володимирівна

14.01.15 - нервові хвороби

170.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України,
Д 26.613.01

Лобанова Ірина Сергіївна

14.01.15 - нервові хвороби

171.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України,
Д 26.613.01

Пономаренко Юрій Володимирович

14.01.15 - нервові хвороби

172.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України,
Д 26.613.01

Черкез Алла Миколаївна

14.01.15 - нервові хвороби

173.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України,
Д 26.613.01

Волосовець Антон Олександрович

14.01.15 - нервові хвороби

174.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України,
Д 26.613.01

Старинець Наталія Георгіївна

14.01.15 - нервові хвороби

175.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України,
Д 26.613.01

Пшик Роман Степанович

14.01.15 - нервові хвороби

176.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України,
Д 26.613.01

Пянтковська Наталія Сергіївна

14.01.15 - нервові хвороби

177.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України,
Д 26.613.01

Мінцер Вікторія Озарівна

14.01.38 - загальна практика - сімейна медицина

178.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України,
Д 26.613.07

Загородній Сергій Михайлович

14.02.03 - соціальна медицина

179.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України,
Д 26.555.01

Мокрик Ігор Юрійович

14.01.04 - серцево-судинна хірургія

180.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України,
Д 26.613.10

Горшков Євген Вадимович

14.03.11 - медична та біологічна інформатика і кібернетика

181.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України,
Д 26.613.03

Сокол Вячеслав Костянтинович

14.01.25 - судова медицина

182.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України,
Д 26.613.03

Павлюкович Олександр Васильович

14.01.25 - судова медицина

183.

Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України,
Д 26.561.01

Колісник Володимир Олександрович

14.01.03 - хірургія

184.

Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України,
Д 26.561.01

Косюхно Сергій Вікторович

14.01.03 - хірургія

185.

Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України,
Д 26.561.01

Дабіжа Олексій Юрійович

14.01.03 - хірургія

186.

Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України,
Д 26.561.01

Пахольчук Микола Максимович

14.01.03 - хірургія

187.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України,
Д 26.003.01

Костенко Олег Олександрович

03.00.06 - вірусологія

188.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України,
Д 26.003.02

Сторожук Людмила Анатоліївна

14.01.20 - шкірні та венеричні хвороби

189.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України,
Д 26.003.02

Знаменська Людмила Костянтинівна

14.03.08 - імунологія та алергологія

190.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України,
Д 26.003.02

Ліщук-Якимович Христина Олександрівна

14.03.08 - імунологія та алергологія

191.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України,
Д 26.003.03

Щерба Олена Анатоліївна

14.01.01 - акушерство та гінекологія

192.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України,
Д 26.003.03

Кузик Андрій Станіславович

14.01.09 - дитяча хірургія

193.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України,
Д 26.003.03

Тихоненко Вікторія Григорівна

14.01.01 - акушерство та гінекологія

194.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України,
Д 26.003.03

Камінська Маріанна Олегівна

14.01.09 - дитяча хірургія

195.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України,
Д 26.003.03

Скурятіна Наталія Григорівна

14.01.01 - акушерство і гінекологія

196.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України,
Д 26.003.03

Сливка Рудольф Михайлович

14.01.03 - хірургія

197.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України,
Д 26.003.03

Захаренко Ніла Олександрівна

14.01.01 - акушерство і гінекологія

198.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України,
Д 26.003.04

Кухарська Наталія Геннадіївна

14.01.10 - педіатрія

199.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України,
Д 26.003.04

Бовкун Оксана Анатоліївна

14.01.10 - педіатрія

200.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України,
Д 26.003.04

Козинкевич Галина Едвардівна

14.01.10 - педіатрія

201.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України,
Д 26.003.05

Сороченко Григорій Валерійович

14.01.22 - стомотологія

202.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України,
Д 26.003.05

Крісс Ганна Юріївна

14.01.22 - стоматологія

203.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України,
Д 26.003.05

Добрий-Вечір Тетяна Валентинівна

14.01.22 - стоматологія

204.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України,
Д 26.003.05

Прощенко Андрій Миколайович

14.01.22 - стоматологія

205.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України,
Д 26.003.06

Сафонова Юлія Сергіївна

14.03.01 - нормальна анатомія

206.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України,
Д 26.003.06

Балабай Аліна Анатоліївна

14.03.02 - патологічна анатомія

207.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України,
Д 26.003.06

Шовкова Наталія Іванівна

14.03.01 - нормальна анатомія

208.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України,
Д 26.003.08

Ганьбергер Ірина Ігорівна

14.01.12 - ревматологія

209.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України,
Д 26.003.09

Пицюра Наталія Сергіівна

14.01.10 - педіатрія

210.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України,
Д 26.003.09

Цапяк Тетяна Анатоліївна

14.01.36 - гастроентерологія

211.

ННЦ "Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска" НАМН України,
Д 26.616.01

Логвиненко Алла Олексівна

14.01.11 - кардіологія

212.

Одеський національний медичний університет МОЗ України,
Д 41.600.01

Маркова Олена Олегівна

14.03.05 - фармакологія

213.

Одеський національний медичний університет МОЗ України,
Д 41.600.01

Поета Ольга Миколаївна

14.03.05 - фармакологія

214.

Одеський національний медичний університет МОЗ України,
Д 41.600.01

Ратушненко Віталій Олександрович

14.03.04 - патологічна фізіологія

215.

Одеський національний медичний університет МОЗ України,
Д 41.600.02

Міхайленко Олександр Вікторович

14.01.01 - акушерство та гінекологія

216.

Одеський національний медичний університет МОЗ України,
Д 41.600.02

Стрельнік Олена Ігорівна

14.01.01 - акушерство та гінекологія

217.

Одеський національний медичний університет МОЗ України,
Д 41.600.02

Петровський Юрій Юрійович

14.01.01 - акушерство та гінекологія

218.

Одеський національний медичний університет МОЗ України,
Д 41.600.02

Александров Олексій Леонідович

14.01.01 - акушерство та гінекологія

219.

Одеський національний медичний університет МОЗ України,
Д 41.600.02

Федін Максим Володимирович

14.01.10 - педіатрія

220.

Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України,
Д 41.608.01

Старчевська Тетяна Василівна

14.01.33 - медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія

221.

Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України,
Д 41.608.01

Буцька Лідія Володимирівна

14.01.33 - медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія

222.

Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України,
Д 26.620.01

Марценковська Інна Іванівна

14.01.16 - психіатрія

223.

Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України,
Д 26.620.01

Гатицька Альбіна Едуардівна

14.01.17 - наркологія

224.

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України,
Д 64.609.01

Мирончук Людмила Володимирівна

14.01.23 - променева діагностика, променева терапія

225.

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України,
Д 64.609.01

Калаєва Акмарал Гуйчмурадівна, громадянка Туркменістану

14.01.07 - онкологія

226.

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України,
Д 64.609.01

Пасічник Василь Васильович

14.01.03 - хірургія

227.

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України,
Д 64.609.02

Анненкова Ірина Юріївна

14.01.10 - педіатрія

228.

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України,
Д 64.609.02

Агашков Віктор Степанович

14.01.10 - педіатрія

229.

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України,
Д 64.609.02

Зализюк Алла Анатоліївна

14.01.10 - педіатрія

230.

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України,
Д 64.609.03

Дворніков Віталій Володимирович

19.00.04 - медична психологія

231.

Харківський національний медичний університет МОЗ України,
Д 64.600.01

Шарашидзе Кетіно Зурабівна, Громадянка Грузії

14.01.01 - акушерство та гінекологія

232.

Харківський національний медичний університет МОЗ України,
Д 64.600.01

Козуб Тетяна Олександрівна

14.01.01 - акушерство і гінекологія

233.

Харківський національний медичний університет МОЗ України,
Д 64.600.01

Овчиннікова Ольга Володимирівна

14.01.01 - акушерство і гінекологія

234.

Харківський національний медичний університет МОЗ України,
Д 64.600.01

П'ятикоп-Черняєва Олеся Володимирівна

14.01.01 - акушерство і гінекологія

235.

Харківський національний медичний університет МОЗ України,
Д 64.600.01

Галата Дар'я Ігорівна

14.03.02 - патологічна анатомія

236.

Харківський національний медичний університет МОЗ України,
Д 64.600.01

Ніколенко Дмитро Євгенійович

14.03.02 - патологічна анатомія

237.

Харківський національний медичний університет МОЗ України,
Д 64.600.01

Андрєєв Сергій Анатолійович

14.03.02 - патологічна анатомія

238.

Харківський національний медичний університет МОЗ України,
Д 64.600.01

Мирошниченко Михайло Сергійович

14.03.02 - патологічна анатомія

239.

Харківський національний медичний університет МОЗ України,
Д 64.600.02

Ємельянова Наталія Юріївна

14.01.02 - стоматологія

240.

Харківський національний медичний університет МОЗ України,
Д 64.600.02

Савєльєва Наталія Миколаївна

14.01.22 - стоматологія

241.

Харківський національний медичний університет МОЗ України,
Д 64.600.02

Балака Святослав Миколайович

14.01.03 - хірургія

242.

Харківський національний медичний університет МОЗ України,
Д 64.600.02

Гріневич Віктор Миколайович

14.01.03 - хірургія

243.

Харківський національний медичний університет МОЗ України,
Д 64.600.03

Должкова Катерина Петрівна

14.03.04 - патологічна фізіологія

244.

Харківський національний медичний університет МОЗ України,
Д 64.600.03

Хижня Ярослава Володимирівна

14.03.04 - патологічна фізіологія

245.

Харківський національний медичний університет МОЗ України,
Д 64.600.03

Савенко Інна Олександрівна

14.03.04 - патологічна фізіологія

246.

Харківський національний медичний університет МОЗ України,
Д 64.600.03

Жарова Наталія Валентинівна

14.03.01 - нормальна анатомія

247.

Харківський національний медичний університет МОЗ України,
Д 64.600.04

Новохатня Аліна Євгенівна

14.01.02 - внутрішні хвороби

248.

Харківський національний медичний університет МОЗ України,
Д 64.600.04

Дмитрієв Сергій Юрійович

14.01.11 - кардіологія

249.

Харківський національний медичний університет МОЗ України,
Д 64.600.04

Сердобінська-Канівець Еміріта Миколаївна

14.01.02 - внутрішні хвороби

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ

1.

Запорізький державний медичний університет МОЗ України,
Д 17.600.03

Авраменко Антоніна Іванівна

15.00.02 - фармацевтична хімія та фармакогнозія

2.

Запорізький державний медичний університет МОЗ України,
Д 17.600.03

Гоцуля Андрій Сергійович

15.00.02 - фармацевтична хімія та фармакогнозія

3.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України,
Д 35.600.02

Ткач Тетяна Олександрівна

15.00.01 - технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація

4.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України,
Д 35.600.02

Баліцька Олеся Павлівна

15.00.01 - технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація

5.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України,
Д 35.600.02

Крищишин Анна Петрівна

15.00.02 - фармацевтична хімія та фармакогнозія

6.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України,
Д 35.600.02

Демчук Мар'яна Богданівна

15.00.01 - технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація

7.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України,
Д 35.600.02

Грушковська Дзвенислава Тарасівна

15.00.01 - технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація

8.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України,
Д 26.613.04

Бойко Марина Олександрівна

15.00.01 - технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація

9.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України,
Д 26.613.04

Бондарєва Ірина Василівна

15.00.01 - технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація

10.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України,
Д 26.613.04

Гавкалюк Мар'яна Іванівна

15.00.01 - технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація

11.

Національний фармацевтичний університет МОЗ України,
Д 64.605.01

Кравцова Вікторія Володимирівна

15.00.02 - фармацевтична хімія та фармакогнозія

12.

Національний фармацевтичний університет МОЗ України,
Д 64.605.01

Данилова Ірина Анатоліївна

15.00.02 - фармацевтична хімія та фармакогнозія

13.

Національний фармацевтичний університет МОЗ України,
Д 64.605.01

Давиденко Олександра Олександрівна

15.00.02 - фармацевтична хімія та фармакогнозія

14.

Національний фармацевтичний університет МОЗ України,
Д 64.605.01

Черкашина Алла Вікторівна

15.00.02 - фармацевтична хімія та фармакогнозія

15.

Національний фармацевтичний університет МОЗ України,
Д 64.605.01

Левашов Дмитро Вікторович

15.00.02 - фармацевтична хімія та фармакогнозія

16.

Національний фармацевтичний університет МОЗ України,
Д 64.605.01

Банна Наталя Іванівна

15.00.02 - фармацевтична хімія та фармакогнозія

17.

Національний фармацевтичний університет МОЗ України,
Д 64.605.02

Бабічева Ганна Сергіївна

15.00.01 - технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація

18.

Національний фармацевтичний університет МОЗ України,
Д 64.605.02

Зобова Ірина Олександрівна

15.00.01 - технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація

19.

Національний фармацевтичний університет МОЗ України,
Д 64.605.02

Федоритенко Наталія Олександрівна

15.00.01 - технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація

20.

Національний фармацевтичний університет МОЗ України,
Д 64.605.02

Ковальова Оксана Олександрівна

15.00.01 - технологія ліків, організація фармацевтичної срави та судова фармація

21.

Національний фармацевтичний університет МОЗ України,
Д 64.605.02

Немченко Олеся Анатоліївна

 15.00.01 - технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація

22.

Національний фармацевтичний університет МОЗ України,
Д 64.605.02

Барнатович Світлана Василівна

15.00.01 - технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація

23.

Національний фармацевтичний університет МОЗ України,
Д 64.605.02

Олійник Світлана Валентинівна

15.00.01 - технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація

24.

Національний фармацевтичний університет МОЗ України,
Д 64.605.03

Садовник Ольга Володимирівна

14.03.05 - фармакологія

25.

Національний фармацевтичний університет МОЗ України,
Д 64.605.03

Лєвих Антон Едуардович

14.03.05 - фармакологія

26.

Національний фармацевтичний університет МОЗ України,
Д 64.605.03

Грінцова Ольга Євгенівна

14.03.05 - фармакологія

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ

1.

Білоцерківський національний аграрний університет Мінагрополітики України,
Д 27.821.02

Бусел Юрій Миколайович

16.00.01 - діагностика і терапія тварин

2.

Білоцерківський національний аграрний університет Мінагрополітики України,
Д 27.821.02

Підборська Раїса Володимирівна

16.00.05 - ветеринарна хірургія

3.

Білоцерківський національний аграрний університет Мінагрополітики України,
Д 27.821.02

Слюсаренко Алла Олександрівна

16.00.02 - патологія, онкологія і морфологія тварин

4.

Національний науковий центр "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини" НААН України,
Д 64.359.01

Глєбова Катерина Валеріївна

16.00.03 - ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія

5.

Національний науковий центр "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини" НААН України,
Д 64.359.01

Маршалкіна Тетяна Вікторівна

16.00.11 - паразитологія

6.

Національний університет біоресурсів і природокористування України,
Д 26.004.03

Мазур Валерій Миколайович

16.00.03 - ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія

7.

Сумський національний аграрний університет Мінагрополітики України,
К 55.859.02

Беседовський Володимир Павлович

16.00.07 - ветеринарне акушерство

8.

Сумський національний аграрний університет Мінагрополітики України,
К 55.859.02

Гончаренко Володимир Васильович

16.00.07 - ветеринарне акушерство

9.

Харківська державна зооветеринарна академія Мінагрополітики України,
К 64.070.01

Дубич Ірина Миколаївна

16.00.02 - патологія, онкологія і морфологія тварин

10.

Харківська державна зооветеринарна академія Мінагрополітики України,
К 64.070.01

Кам'янський Віктор Віталійович

16.00.02 - патологія, онкологія і морфологія тварин

11.

Харківська державна зооветеринарна академія Мінагрополітики України,
К 64.070.01

Хоменко Зоряна Володимирівна

16.00.02 - патологія, онкологія і морфологія тварин

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

1.

Інститут мистецтвознавства,
фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України,
Д 26.227.02

Ганудельова Надія Геннадіївна

17.00.03 - музичне мистецтво

2.

Інститут мистецтвознавства,
фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України,
Д 26.227.02

Рябцева Ірина Михайлівна

17.00.03 - музичне мистецтво

3.

Інститут мистецтвознавства,
фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України,
Д 26.227.02 (разовий захист)

Смолій Юлія Олександрівна

17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво

4.

Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури України,
Д 26.807.02

Виткалов Сергій Володимирович

26.00.01 - теорія та історія культури

5.

Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури України,
Д 26.807.02

Медвідь Тетяна Анатоліївна

26.00.01 - теорія та історія культури

6.

Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка Міністерства культури України,
К 35.869.01

Вишневська Світлана Валентинівна

17.00.03 - музичне мистецтво

7.

Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка Міністерства культури України,
К 35.869.01

Карапінка Марта Зіновіївна

17.00.03 - музичне мистецтво

8.

Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка Міністерства культури України,
К 35.869.01

Олексів Ярослав Володимирович

17.00.03 - музичне мистецтво

9.

Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка Міністерства культури України,
К 35.869.01

Флейчук Христина Орестівна

17.00.03 - музичне мистецтво

10.

Національна музична академія України імені П. І. Чайковського,
Д 26.005.01

Авраменко Надія Олександрівна

17.00.03 - музичне мистецтво

11.

Національна музична академія України імені П. І. Чайковського,
Д 26.005.01

Вовк Тетяна Віталіївна

17.00.03 - музичне мистецтво

12.

Національна музична академія України імені П. І. Чайковського,
Д 26.005.01

Марценківська Олена Вадимівна

17.00.03 - музичне мистецтво

13.

Національна музична академія України імені П. І. Чайковського,
Д 26.005.01

Шадріна-Личак Ольга Віталіївна

17.00.03 - музичне мистецтво

14.

Харківська державна академія культури Міністерства культури України,
Д 64.807.01

Рум'янцева Алла Юріївна

26.00.04 - українська культура

15.

Харківська державна академія дизайну і мистецтв,
К 64.109.01

Калашнікова Олена Андріївна

17.00.07 - дизайн

16.

Харківська державна академія дизайну і мистецтв,
К 64.109.01

Криштопайтіс Валентина Володимирівна,

17.00.07 - дизайн

17.

Харківська державна академія дизайну і мистецтв,
К 64.109.01

Котляр Олена Романівна

17.00.05 - образотворче мистецтво

18.

Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського Міністерства культури України,
К 64.871.01

Ганзбург Григорій Ізраїлевич

17.00.03 - музичне мистецтво

19.

Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського Міністерства культури України,
К 64.871.01

Данченко Наталія Григорівна

17.00.03 - музичне мистецтво

20.

Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського Міністерства культури України,
К 64.871.01,

Мокрогуз Інна Миколаївна

17.00.03 - музичне мистецтво

21.

Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського Міністерства культури України,
К 64.871.01

Сухленко Ірина Юріївна

17.00.03 - музичне мистецтво

АРХІТЕКТУРА

1.

Київський національний університет будівництва і архітектури,
Д 26.056.02

Закрепа Лілія Миколаївна

18.00.02 - архітектура будівель та споруд

2.

Київський національний університет будівництва і архітектури,
Д 26.056.02

Шешукова Світлана Валеріївна

18.00.04 - містобудування та ландшафтна архітектура

3.

Одеська державна академія будівництва та архітектури,
К 41.085.02

Авдєєва Наталія Юріївна

18.00.02 - архітектура будівель та споруд

4.

Одеська державна академія будівництва та архітектури,
К 41.085.02

Болячевський Олександр

18.00.02 - архітектура будівель та споруд

5.

Одеська державна академія будівництва та архітектури,
К 41.085.02

Діалло Ларіанна Тєлліївна

18.00.01 - теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури

6.

Харківський національний університет будівництва та архітектури,
Д 64.056.02

Гордієнко Юлія Сергіївна

18.00.01 - теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури

7.

Харківський національний університет будівництва та архітектури,
Д 64.056.02

Ніфонтова Марія Олексіївна

18.00.01 - теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

1.

Волинський національний університет імені Лесі Українки,
К 32.051.05

Крижановська Зореслава Юріївна

19.00.07 - педагогічна та вікова психологія

2.

Волинський національний університет імені Лесі Українки,
К 32.051.05

Остапйовський Олександр Ігорович

19.00.01 - загальна психологія, історія психології

3.

Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського",
Д 41.053.03,

Кленчу Аліна Миколаївна

19.00.07 - педагогічна та вікова психологія

4.

Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника",
К 20.051.04

Басюк Олександра Борисівна,

19.00.07 - педагогічна та вікова психологія

5.

Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника",
К 20.051.04

Зубрицька-Макота Ірина Володимирівна

19.00.07 - педагогічна та вікова психологія

6.

Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника",
К 20.051.04

Сімак Алла Анатоліївна

19.00.07 - педагогічна та вікова психологія

7.

Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника",
К 20.051.04

Широка Анастасія Олександрівна

19.00.07 - педагогічна та вікова психологія

8.

Державний вищий навчальний заклад "Університет менеджменту освіти" НАПН України,
К 26.455.02

Данилова Маргарита Олександрівна

19.00.07 - педагогічна та вікова психологія

9.

Державний вищий навчальний заклад "Університет менеджменту освіти" НАПН України,
К 26.455.02

Козицька Інна Валеріївна

19.00.01 - загальна психологія, історія психології

10.

Державний вищий навчальний заклад "Університет менеджменту освіти" НАПН України,
К 26.455.02

Нежинська Олена Олександрівна

19.00.07 - педагогічна та вікова психологія

11.

Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України,
К 26.453.02

Гордова Олена Валер'янівна

19.00.07 - педагогічна та вікова психологія

12.

Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України,
К 26.453.02

Грисенко Наталія Володимирівна

19.00.01 - загальна психологія, історія психології

13.

Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України,
К 26.453.02

Лагодзінська Валентина Іванівна

19.00.10 - організаційна психологія;
економічна психологія

14.

Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України,
Д 26.453.01

Міщенко Олена Олександрівна

19.00.05 - соціальна психологія;
психологія соціальної роботи

15.

Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України,
Д 26.453.01

Мельник Наталія Юріївна

19.00.07 - педагогічна та вікова психологія

16.

Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України,
К 26.453.02

Сторож Олена Василівна

19.00.01 - загальна психологія, історія психології

17.

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України,
Д 26.457.01

Лисенко-Гелемб'юк Катерина Миколаївна

19.00.05 - соціальна психологія;
психологія соціальної роботи

18.

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України,
Д 26.457.01

Турецька Христина Іванівна

19.00.05 - соціальна психологія; психологія соціальної
роботи

19.

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України,
Д 26.457.01

Чолій Софія Мирославівна

19.00.11 - політична психологія

20.

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,
Д 26.053.10

Бабак Костянтин Валерійович

19.00.07 - педагогічна та вікова психологія

21.

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,
Д 26.053.10

Чижма Діана Миколаївна

19.00.07 - педагогічна та вікова психологія

22.

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького,
К 70.705.02

Малій Наталія Юріївна

19.00.07 - педагогічна та вікова психологія

23.

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького,
К 70.705.02

Мась Наталія Миколаївна

19.00.07 - педагогічна та вікова психологія

24.

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького,
К 70.705.02

Сірий Андрій Володимирович

19.00.09 - психологія діяльності в особливих умовах

25.

Національна академія внутрішніх справ МВС України,
Д 26.007.01

Федоренко Людмила Миколаївна

19.00.06 - юридична психологія

26.

Національний університет цивільного захисту України МНС України,
К 64.707.02

Колесніченко Олександр Сергійович

19.00.09 - психологія діяльності в особливих умовах

27.

Національний університет цивільного захисту України МНС України,
К 64.707.02

Лім Марина Іванівна

19.00.09 - психологія діяльності в особливих умовах

28.

Харківський національний університету імені В. Н. Каразіна,
Д 64.051.08

Дармостук Надія Вікторівна

19.00.01 - загальна психологія, історія психології

29.

Харківський національний університету імені В. Н. Каразіна,
Д 64.051.08

Зуєв Ігор Олександрович

19.00.07 - педагогічна та вікова психологія

30.

Харківський національний університету імені В. Н. Каразіна,
Д 64.051.08

Твердохвалова Юлія Леонідівна

19.00.07 - педагогічна та вікова психологія

31.

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України,
К 64.700.04

Альошичева Анна Василівна

19.00.06 - юридична психологія

32.

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України,
К 64.700.04

Ларіонов Станіслав Олександрович

19.00.06 - юридична психологія

33.

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України,
К 64.700.04

Ступакова Олена Володимирівна

19.00.06 - юридична психологія

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

1.

Інститут соціології НАН України,
Д 26.229.01

Любива Тетяна Ярославна

22.00.02 - методологія та методи соціологічних досліджень

2.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.30

Нікітіна Тетяна Євгенівна

22.00.02 - методологія та методи соціологічних досліджень

3.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.30

Ненько Олександра Євгенівна

22.00.01 - теорія та історія соціології

4.

Класичний приватний університет (м. Запоріжжя),
Д 17.127.02

Карпенко Ганна В'ячеславівна

22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології

5.

Класичний приватний університет (м. Запоріжжя),
Д 17.127.02

Кодацька Наталя Олександрівна

22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології

6.

Харківський національний університету імені В. Н. Каразіна,
Д 64.051.15

Судин Данило Юрійович

22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

1.

Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського",
Д 41.053.06

Апселямова Аліме Ісмаілівна

23.00.02 - політичні інститути та процеси

2.

Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського",
Д 41.053.06

Телелим Ірина Володимирівна

23.00.02 - політичні інститути та процеси

3.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара,
Д 08.051.08

Демченко Максим Володимирович

23.00.02 - політичні інститути та процеси

4.

Інститут політичних та етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України,
Д 26.181.01

Коцур Віталій Вікторович

23.00.05 - етнополітологія та етнодержавознавство

5.

Інститут політичних та етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України,
Д 26.181.01

Нойманн Олена Юріївна

23.00.02 - політичні інститути та процеси

6.

Інститут політичних та етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України,
Д 26.181.01

Рибій Олена Володимирівна

23.00.01 - теорія та історія політичної науки

7.

Інститут політичних та етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України,
Д 26.181.01

Трофименко Микола Валерійович

23.00.02 - політичні інститути та процеси

8.

Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України,
Д 26.176.02

Васильєва Марія Олександрівна

23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

9.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.29

Бовсунівський Павло Васильович

23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

10.

Львівський національний університет імені Івана Франка,
К 35.051.11

Гладиш Маріанна Леонідівна

23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

11.

Львівський національний університет імені Івана Франка,
Д 35.051.17

Мадрига Тетяна Богданівна

23.00.02 - політичні інститути та процеси

12.

Національний університет "Одеська юридична академія",
Д 41.086.02

Милосердна Ірина Михайлівна

23.00.02 - політичні інститути та процеси

13.

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,
Д 26.053.12

Зуйковська Аліна Альбертівна

23.00.03 - політична культура та ідеологія

14.

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,
Д 26.053.12

Климкова Ірина Ігорівна

23.00.03 - політична культура та ідеологія

15.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля,
К 29.051.09

Суржко Михайло Олександрович

23.00.02 - політичні інститути та процеси

16.

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського,
К 52.051.07

Лисенко Ілля Миколайович

23.00.02 - політичні інститути та процеси

17.

Чорноморський державний університет імені Петра Могили,
К 38.053.01

Жолонко Тетяна Володимирівна

23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

18.

Чорноморський державний університет імені Петра Могили,
К 38.053.01

Подаєнко Юлія Леонідівна

23.00.01 - теорія та історія політичної науки

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

5.

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України,
К 08.866.01

Сергієнко Елла Олексіївна

25.00.04 - місцеве самоврядування

6.

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України,
К 08.866.01

Чикаренко Олексій Олександрович

25.00.03 - державна служба

7.

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
К 20.052.07

Малімон Віталій Іванович

25.00.02 - механізми державного управління

8.

Інститут законодавства Верховної Ради України,
Д 26.867.03

Кривцова Олена Миколаївна

25.00.01 - теорія та історія державного управління

9.

Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України,
К 35.860.01

Дробко Едуард Васильович

25.00.02 - механізми державного управління

10.

Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України,
К 35.860.01

Євдоченко Леонід Олександрович

25.00.01 - теорія та історія державного управління

11.

Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України,
К 41.863.01

Істратов Олександр Леонідович

25.00.02 - механізми державного управління

12.

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України,
Д 64.858.01

Серенок Артем Олексійович

25.00.02 - механізми державного управління

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

3.

Харківська державна академія культури,
Міністерство культури України,
Д 64.807.02

Вахнован Вікторія Юріївна

27.00.03 - книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство

4.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.33

Ренн Ольга Михайлівна

27.00.05 - теорія та історія видавничої справи та редагування

5.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Д 26.001.33

Стеблина Наталія Олександрівна

27.00.04 - теорія та історія журналістики

 

Додаток N 3
до наказу Міністра освіти і науки, молоді та спорту України
11.11.2011 N 1300

Список
здобувачів наукового ступеня кандидата наук
(громадян іноземних держав)

N з/п

Найменування установи, в якій відбувся захист дисертації, шифр спецради

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача

Шифр та назва спеціальності

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

23.

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна,
Д 64.051.17

Ель-та'алу Аббас Бубакар,
громадянин Нігерії

03.00.13 - фізіологія людини і тварин

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

1.

Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет",
Д 11.052.03

Анас Махмуд Абдель-Хамід Аль-Орайкат,
громадянин Йорданії

05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти

2.

Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет",
Д 11.052.03

Зуауі Рамзі,
громадянин Тунісу

05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти

3.

Київський національний університет будівництва і архітектури,
Д 26.056.02

Башар Сулейман Абдулла Аттавн,
громадянин Йорданії

18.00.02 - архітектура будівель та споруд

4.

Національний авіаційний університет,
Д 26.062.03

Касем Аббуд Махді,
громадянин Республіки Ірак

05.22.13 - навігація та управління рухом

5.

Національний авіаційний університет,
Д 26.062.08

Раад Карім Кадем,
громадянин Республіки Ірак

05.13.12 - системи автоматизації проектувальних робіт

6.

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", 
Д 64.062.01

Васік Мохаммед алі Хуссейн,
громадянин Республіки Ірак

05.13.03 - системи та процеси керування

7.

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут",
Д 64.062.04

Мохаммед Рамаід Жаркан,
громадянин Республіки Ірак

01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла

8.

Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут",
Д 26.002.03

Есфандіярфард Маліхех,
громадянин Республіки Іран

01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень

9.

Національний університет "Львівська політехніка",
Д 35.052.10

Мохаммад Хасан Алі Самур,
громадянин Йорданії

05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі

10.

Одеська державна академія будівництва та архітектури,
Д 41.085.01

Лаіт Каіс Махмуд,
громадянин Республіки Ірак

05.23.05 - будівельні матеріали та вироби

11.

Одеська національна академія харчових технологій,
Д 41.088.01

Омар Саїд Ахмед Мохамед Ахмед,
громадянин Судану

05.18.12 - процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв

12.

Одеська національна морська академія,
Д 41.106.01

Дао Мінь Куан,
громадянин Республіки В'єтнам

05.05.03 - двигуни та енергетичні установки

13.

Харківський національний університет будівництва та архітектури,
Д 64.056.04

Вассім Ісмаіл громадянин Лівану

05.23.01 - будівельні конструкції, будівлі та споруди

14.

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна,
Д 64.051.09

Алі Найф Халіл Альхжуж,
громадянин Йорданії

01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи

15.

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна,
Д 64.051.09

Амер Тахсін Саламех,
громадянин Йорданії

01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи

16.

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна,
Д 64.051.09

Тарек Юсеф Баді Біштаві,
громадянин Йорданії

01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

4.

Національний університет біоресурсів і природокористування України,
Д 26.004.15

Недал Хуссен Мусалм Аль-Хасанат,
громадянин Йорданії

03.00.16 - екологія

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

52.

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України,
Д 41.177.01

Ахмад Рагед Шафік

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

53.

Луганський національний аграрний університет,
Д 29.841.02

Аль-Тфіхат Алі Ата Салман

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

54.

Національний авіаційний університет,
Д 26.062.02

Аль-Суфі Мазен Ахмед Ганем Галеб

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

55.

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут",
Д 26.002.23

Корд Камран

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

МЕДИЧНІ НАУКИ

250.

ДУ "Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України",
Д 26.003.03

Джома Мохамед Сулейман Хувядж,
громадянин Лівії

03.00.07 - мікробіолоогія

251.

Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України та ДУ "Інститут гастроентерології НАМН України",
Д 08.601.02

Арбі Мохамед,
громадянин Тунісу

14.01.36 - гастроентерологія

252.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України,
Д 26.613.01

Аль Хашим Ахмед,
громадянин Сірії

14.01.15 - нервові хвороби

253.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України,
Д 26.003.03

Дімассі Хабіб,
громадянин Тунісу

14.01.01 - акушерство та гінекологія

254.

Харківський національний медичний університет МОЗ України,
Д 64.600.03

Азмі Махмуд Алі Хуссейн,
громадянин Йорданії

14.03.01 - нормальна анатомія

255.

Харківський національний медичний університет МОЗ України,
Д 64.600.02

Рамхурн Арвінд Пармананд,
громадянин Маврікії

14.01.03 - хірургія

256.

Харківський національний медичний університет МОЗ України,
Д 64.600.02

Самар Суліман Ахмад Абузаід,
громадянка Йорданії

14.01.01 - акушерство та гінекологія

 

Додаток N 4
до наказу Міністра освіти і науки, молоді та спорту України
11.11.2011 N 1300

Список
здобувачів вченого звання старшого наукового співробітника

N з/п

Назва установи,
вченою радою якої прийнято рішення, дата засідання

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача

Шифр та назва спеціальності

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

24.

Донецький фізико-технічний інститут ім. О. О. Галкіна НАН України

Пащенко Олексій Валентинович

01.04.07 - фізика твердого тіла

25.

Інституту прикладної математики і механіки НАН України

Очаковська Оксана Олександрівна

01.01.01 - математичний аналіз

26.

Інститут прикладної математики і механіки НАН України

Севостьянов Євген Олександрович

01.01.01 - математичний аналіз

27.

Інститут фізики НАН України

Петрова Наталія Вікторівна

01.04.04 - фізична електроніка

28.

Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України

Черненко Володимир Васильович

01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриків

29.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Сахно Людмила Михайлівна

01.01.05 - теорія ймовірностей і математична статистика

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

16.

Інститут біології тварин НААН України

Салига Юрій Тарасович

03.00.13 - фізіологія людини і тварин

17.

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України

Данилович Юрій Володимирович

03.00.04 - біохімія

18.

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України

Самойленко Анатолій Анатолійович

03.00.04 - біохімія

19.

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України

Шатурський Олег Ярославович

03.00.04 - біохімія

20.

Інститут рибного господарства НААН України

Котовська Ганна Олександрівна

03.00.10 - іхтіологія

21.

Інститут рибного господарства НААН України

Захарченко Ірина Леонідівна

03.00.10 - іхтіологія

22.

Інститут рибного господарства НААН України

Гейна Костянтин Миколайович

03.00.10 - іхтіологія

23.

Інститут рибного господарства НААН України

Христенко Дмитро Сергійович

03.00.10 - іхтіологія

24.

Інститут рибного господарства НААН України

Кулик Петро Васильович

03.00.10 - іхтіологія

25.

Інститут рибного господарства НААН України

Арсан Віктор Орестович

03.00.10 - іхтіологія

26.

Інститут екології Карпат НАН України

Башта Андрій-Тарас Вікторович

03.00.16 - екологія

27.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України

Борзова Наталія Вікторівна

03.00.07 - мікробіологія

28.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Настенко Євген Арнольдович

03.00.02 - біофізика

29.

Одеський філіал інституту біології південних морів ім. О. О. Ковалевського НАН України

Іванович Галина Валентинівна

03.00.17 - гідробіологія

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

220.

Інститут геологічних наук НАН України

Ломакін Ігор Емануїлович

04.00.01 - загальна та регіональна геологія

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

17.

Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" Міністерство регіонального розвитку, будівництва і жилого-комунального господарства України

Червинський Яків Йосипович

05.23.02 - основи та фундаменти

18.

Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України

Соколов Олександр Миколайович

05.02.01 - матеріалознавство

19.

Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України

Копєйкіна Марина Юріївна

05.03.01 - процеси механічної обробки, верстати та інструменти

20.

Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України

Мельнійчук Юрій Олексійович

05.03.01 - процеси механічної обробки, верстати та інструменти

21.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка Мінагрополітики України

Мельник Віктор Іванович

05.05.11 - машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

22.

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України

Толочин Олександр Іванович

05.16.06 - порошкова металургія та композиційні матеріали

23.

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гайденко Олег Миколайович

05.05.11 - машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

24.

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій

Кирилів Ярослав Богданович

21.06.02 - пожежна безпека

25.

Національний університет цивільного захисту України Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій

Семків Олег Михайлович

21.06.02 - пожежна безпека

26.

Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України

Бабак Микола Юрійович

05.05.16 - турбомашини та турбоустановки

27.

Інститут технічної теплофізики НАН України

Рева Володимир Іванович

05.14.06 - технічна теплофізика та промислова теплоенергетика

28.

Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України

Макаров Анатолій Володимирович

05.27.01 - твердотільна електроніка

29.

Київський національний університет будівництва і архітектури

Полюга Роман Ігорович

05.23.01 - будівельні конструкції, будівлі та споруди

30.

Київський національний університет будівництва і архітектури

Бабяк Ігор Петрович

05.23.01 - будівельні конструкції, будівлі та споруди

31.

Київський національний університет технології та дизайну

Пахаренко Олександр Валерійович

05.17.06 - технологія полімерних і композиційних матеріалів

32.

Національний науковий центр "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства" НААН України

Ганженко Олександр Миколайович

05.05.11 - машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

33.

Національний науковий центр "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства" НААН України

Коропченко Сергій Петрович

05.05.11 - машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

34.

Національний науковий центр "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства" НААН України

Макаєв Володимир Іванович,

05.05.11 - машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

35.

Національний університет "Львівська політехніка"

Ховерко Юрій Миколайович

05.27.01 - твердотільна електроніка

36.

Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова

Каптур Вадим Анатолійович

05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

5.

Інститут землеробства і тваринництва Західного регіону НААН України

Шевчук Роман Васильович

06.01.12 - кормовиробництво і луківництва

6.

Інститут біології тварин НААН України

Дзень Євген Олексійович

03.00.04 - біохімія

7.

Інститут землеробства і тваринництва Західного регіону НААН України

Заяць Оксана Ігорівна

06.02.02 - годівля тварин і технологія кормів

8.

Інститут гідротехніки і меліорації НААН України

Марущак Ганна Миколаївна

06.01.02 - сільськогосподарські меліорації

9.

Інститут захисту рослин НААН України

Федоренко Андрій Віталійович

16.00.10 - ентомологія

10.

Інститут землеробства Південного регіону НААН України

Петкевич Зоя Захарівна

06.01.05 - селекція і насінництво

11.

Інститут рибного господарства НААН України

Марценюк Наталія Олександрівна

06.02.03 - рибництво

12.

Інститут розведення і генетики тварин НААН України

Маріуца Алла Ергашівна

03.00.15 - генетика

13.

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН України

Турінна Олена Леонідівна

06.01.09 - рослинництво

14.

Інститут сільського господарства степової зони НААН України

Солодушко Віра Пилипівна

06.01.05 - селекція і насінництво

15.

Інститут сільського господарства степової зони НААН України

Остапенко Сергій Миколайович

06.01.05 - селекція і насінництво

16.

Інститут сільського господарства степової зони НААН України

Ведмедєва Катерина Владиславівна

06.01.05 - селекція і насінництво

17.

Інститут тваринництва НААН України

Берестова Людмила Євгенівна

06.02.02 - годівля тварин і технологія кормів

18.

Інститут тваринництва НААН України

Газієв Багаутдін Магомедович

06.02.02 - годівля тварин і технологія кормів

19.

Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова" НААН України

Константинова Майя Сепанівна

06.01.08 - виноградарство

20.

Національний науковий центр "Інститут грунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського" НААН України

Куц Олександр Володимирович

06.01.04 - агрохімія

21.

Національний науковий центр "Інститут грунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського" НААН України 

Трускавецький Станіслав Романович

06.01.03 - агрогрунтознавство і агрофізика

22.

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Білоус Андрій Михайлович

06.03.02 - лісовпорядкування і лісова таксація

23.

Інститут землеробства і тваринництва Західного регіону НААН України

Панахид Галина Ярославівна

06.01.12 - кормовиробництво і луківництво

24.

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН України

Тактаєв Борис Анатолійович

06.01.05 - селекція і насінництво

25.

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН України

Сивенко Валентина Іванівна

06.01.05 - селекція і насінництво

26.

Національний університет "Львівська політехніка"

Самарик Володимир Ярославович

02.00.06 - хімія високомолекулярних сполук

27.

Національний університет "Львівська політехніка"

Шевчук Олег Михайлович

02.00.06 - хімія високомолекулярних сполук

28.

Національний науковий центр "Інститут землеробства НААН України"

Губенко Людмила Василівна

06.01.09 - рослинництво

29.

Національний науковий центр "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського" НААН України

Гаврилюк Володимир Андрійович

06.01.04 - агрохімія

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

46.

Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Міністерства оборони України

Гозуватенко Галина Олександрівна

20.02.22 - військова історія

47.

Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Міністерства оборони України

Фуртес Олексій Олександрович

20.02.22 - військова історія

48.

Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України

Падалка Сергій Семенович

07.00.07 - історія науки і техніки

49.

Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України

Полонський Леонід Григорович

07.00.07 - історія науки і техніки

50.

Інститут археології НАН України

Козак Олександра Деонізіївна

07.00.09 - антропологія

51.

Інститут археології НАН України

Могилов Олександр Дмитрович

07.00.04 - археологія

52.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України

Лобузіна Катерина Вілентіївна

27.00.03 - книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство

53.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України

Сергєєва Ірина Анатоліївна

27.00.03 - книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство

54.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України

Солоіденко Галина Іванівна

27.00.03 - книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство

55.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України

Яременко Лідія Миколаївна

27.00.03 - книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство

56.

Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва НАН України

Бессалова Тетяна Володимирівна

07.00.07 - історія науки і техніки

57.

Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва НАН України

Принь Олександр Віталійович

26.00.05 - музеєзнавство, пам'яткознавство 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

56.

Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Бобух Ірина Миколаївна

08.00.03 - економіка та управління національним господарством

57.

Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Волощенко Лада Юріївна

08.00.03 - економіка та управління національним господарством

58.

Державне підприємство "Науково-технічний комплекс статистичних досліджень"

Гончар Оксана Василівна

08.00.10 - статистика

59.

Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет"

Котова Наталія Іллівна

08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

60.

Закарпатський регіональний центр соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України

Жуков Святослав Августович

08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

61.

Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України

Звонар Віктор Павлович

08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

62.

Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Додонов Олег Володимирович

08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

63.

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

Горячук Валерій Федорович

08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

64.

Київський національний університет будівництва і архітектури

Івлєва Наталія Петрівна

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

65.

Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" НААН України

Алескерова Юлія Володимирівна

08.00.08 - гроші, фінанси і кредит

66.

Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" НААН України

Єгорова Наталія Юріївна

08.00.03 - економіка та управління національним господарством

67.

Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" НААН України

Кривенко Надія Василівна

08.00.03 - економіка та управління національним господарством

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

1.

Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України

Йосипенко Сергій Львович

09.00.05 - історія філософії

МОВОЗНАВСТВО

110.

Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України

Бушаков Валерій Анатолійович

10.02.13 - мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії

111.

Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України

Зимовець Галина Вікторівна

10.02.15 - загальне мовознавство

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

1.

Одеський державний екологічний університет

Доценко Сергій Аркадійович

11.00.08 - океанологія

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

222.

Державний науково-дослідний інститут МВС України

Шопіна Ірина Миколаївна

12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право

223.

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Бондарук Тетяна Іванівна

12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

224.

Інститут законодавства Верховної Ради України

Сліденко Ігор Дмитрович

12.00.02 - конституційне право;
муніципальне право

225.

Інститут законодавства Верховної Ради України

Терлецька Інна Станіславівна

12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

226.

Інститут законодавства Верховної Ради України

Шатковський Ярослав Миколайович

12.00.02 - конституційне право;
муніципальне право

227.

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПрН України

Саракун Ірина Богданівна

12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право;
міжнародне приватне право

228.

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України

Завальний Михайло Володимирович

12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право

229.

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України

Могілевський Леонід Володимирович

12.00.05 - трудове право;
право соціального забезпечення

МЕДИЧНІ НАУКИ

257.

ВДНЗ "Українська медична стоматологічна академія" МОЗ України

Шликова Оксана Анатоліївна

14.03.03- нормальна фізіологія

258.

ДУ "Інститут спадкової патології" НАМН України

Маланчук Олександра Миколаївна

03.00.15 - генетика

259.

ДУ "Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України"

Будрейко Олена Анатоліївна

14.01.14 - ендокринологія

260.

ДУ "Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України"

Турчина Світлана Ігорівна

14.01.14 - ендокринологія

261.

ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України"

Погребна Марина Віталіївна

14.01.26 - фтизіатрія

262.

Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України

Рожков Вячеслав Станіславович

14.01.33 - медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія

263.

Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України

Польщакова Тетяна Володимирівна

14.01.33 - медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія

264.

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України

Чайковський Ілля Анатолійович

14.03.11 - медична та біологічна інформатика і кібернетика

265.

ДУ "Національний інститут раку" МОЗ України

Дєдков Анатолій Григорович

14.01.07 - онкологія

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ

1.

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького Мінагрополітики України

Перкій Юрій Богданович

16.00.06 - гігієна тварин та ветеринарна санітарія

2.

Національний науковий центр "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини" НААН України

Пономаренко Ольга Вікторівна

16.00.11 - паразитологія

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

6.

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Ігнатович Олена Михайлівна

19.00.07 - педагогічна та вікова психологія

7.

Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького

Мацевко Тарас Михайлович

19.00.09 - психологія діяльності в особливих умовах

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

1.

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України Міністерства соціальної політики України

Туленков Микола Васильович

22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

6.

Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України

Лакішик Дмитро Михайлович

23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

7.

Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України

Погорська Ірина Іванівна

23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

8.

Національний інститут стратегічних досліджень

Розумний Максим Миколайович

21.01.01 - основи національної безпеки держави

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

13.

Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України

Дрофань Любов Анатоліївна

26.00.01 - теорія та історія культури

14.

Інститут культурології НАМ України

Левчук Ярослава Миколаївна

26.00.01 - теорія та історія культури

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали