МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 19 січня 2012 року N 41

Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 19.01.2012

Відповідно до підпункту 26 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року N 410 (Указ N 410/2011), пункту 9 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. N 423, розділу I Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 N 1059 (Положення N 1059), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.10.2011 за N 1170/19908, Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 N 1059 (Положення N 1059), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.10.2011 за N 1169/19907, та на підставі рішення атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 19.01.2012 наказую:

1. Утворити:

у Харківському національному університеті радіоелектроніки спеціалізовану вчену раду Д 64.052.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних та фізико-математичних наук за спеціальностями 05.12.07 "Антени та пристрої мікрохвильової техніки" (технічні науки), 05.12.17 "Радіотехнічні та телевізійні системи" (технічні науки) та 01.04.03 "Радіофізика" (фізико-математичні науки) строком на три роки у складі згідно з додатком 1;

у Національному університеті оборони України Міністерства оборони України спеціалізовану вчену раду К 26.709.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 "Військова історія" строком на три роки у складі згідно з додатком 2.

у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля спеціалізовану вчену раду Д 29.051.14 з правом проведення разового захисту дисертації Ляшенко Олександри Миколаївни на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальностями 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" та 21.04.02 "Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності" у складі згідно з додатком 3.

2. Внести зміни до складу спеціалізованих вчених рад згідно з додатком 4.

3. Департаменту атестації кадрів (Бондаренко В. Д.) забезпечити внесення відповідних відміток у справи архіву.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.

 

Міністр

Д. В. Табачник

 

Витяг з додатків
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
19.01.2012 N 41

Склад
спеціалізованих вчених рад

Д 64.052.03 Харківського національного університету радіоелектроніки

Голова ради:

1. Шокало Володимир Михайлович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність 05.12.07.

Заступник голови ради:

2. Гордієнко Юрій Омелянович, д. ф-м. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність 01.04.03.

Вчений секретар ради:

3. Безрук Валерій Михайлович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність 05.12.17.

К 26.709.04 Національного університету оборони України Міністерства оборони України

Голова ради:

1. Шевчук Василь Петрович, д. і. н., професор, головний науковий співробітник науково-методичного центру організації наукової та науково-технічної діяльності, Національний університет оборони Міністерства оборони України, спеціальність 20.02.22.

Заступник голови ради:

2. Сидоров Сергій Вікторович, д. і. н., доцент, професор кафедри, Національний університет оборони Міністерства оборони України, спеціальність 20.02.22.

Вчений секретар ради:

3. Козинець Іван Павлович, к. і. н., доцент кафедри, Національний університет оборони Міністерства оборони України, спеціальність 20.02.22.

 

Директор департаменту атестації кадрів

В. Д. Бондаренко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали