МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 1 червня 2009 року N 376

Про затвердження рішення Ліцензійної комісії

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства охорони здоров'я України від 18.09.2002 N 103/346 "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров'я, що ліцензуються", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 09.10.2002 N 820/7108, та наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства охорони здоров'я України від 16.02.2001 N 38/63 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, господарської діяльності з медичної практики та проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (крім робіт на об'єктах ветеринарного контролю)", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 02.03.2001 N 188/5379, наказую:

1. Затвердити рішення Ліцензійної комісії МОЗ України (протокол від 01.06.2009 N 18 додається) щодо:

1.1 анулювання ліцензій МОЗ, виданих на провадження господарської діяльності з медичної практики: фізичній особі - підприємцю Туряниці О. А. (ліцензія від 14.03.2005 серії АБ N 102359, ідентифікаційний номер 2576814509, місце проживання фізичної особи: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Залізнична, 4/22, кв. 132), ТОВ "Салвео" (ліцензія від 26.10.2007 р. серії АВ N 386419, ідентифікаційний код 19114605, місцезнаходження юридичної особи: Закарпатська обл., м. Ужгород, пл. Корятовича, 18, 7), фізичній особі - підприємцю Сабов Г. М. (ліцензія від 08.02.2006 р. серії АВ N 049359, ідентифікаційний номер 1699402421, місце проживання фізичної особи: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Щедріна, 133), ПП "Медичний центр Нетрамед" (ліцензія від 16.03.2007 р. серії АВ N 333108, ідентифікаційний код 32857986, місцезнаходження юридичної особи: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Волошина, 43) та фізичній особі - підприємцю Бедей І. Ф. (ліцензія від 28.07.2006 р. серії АВ N 155781, ідентифікаційний номер 1530805462, місце проживання фізичної особи: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Райдужна, 25), на підставі актів про неможливість ліцензіатів забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності;

1.2 анулювання ліцензії МОЗ від 19.05.2006 серії АВ N 116724, виданої фізичній особі - підприємцю Горбунову О. А. (ідентифікаційний номер 2679112357, місце проживання фізичної особи: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, смт Добровеличківка, вул. Кірова, 108, кв. 9), на підставі заяви про анулювання ліцензії, поданої ліцензіатом;

1.3 видачі розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики: фізичній особі - підприємцю Фединець О. О. (ідентифікаційний номер 2294502881, місце проживання фізичної особи: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Островського, 13), фізичній особі - підприємцю Пушкашу І. І. (ідентифікаційний номер 2048210054, місце проживання фізичної особи: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Щедріна, 74), Закарпатському обласному шкірно-венерологічному диспансеру (ідентифікаційний код 01992191, місцезнаходження юридичної особи: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Паризької комуни, 2), фізичній особі - підприємцю Богдану О. В. (ідентифікаційний номер 2434107538, місце проживання фізичної особи: м. Київ, Харківське шосе, 180/21, кв. 387), ТОВ "Косметична стоматологія" (ідентифікаційний код 36038746, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Уборевича, 15-а, прим. 3), ТОВ "Стомлайф" (ідентифікаційний код 33692728, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, Харківське шосе, 180/21, кв. 387);

1.4 видачі ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики (Перелік 1 додатка 1 до Протоколу);

1.5 відмови у видачі ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики (Перелік 2 додатка 1 до Протоколу);

1.6 залишення заяв на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики без розгляду (Перелік 3 додатка 1 до Протоколу);

1.7 переоформлення ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики (Перелік 4 додатка 1 до Протоколу);

1.8 видачі копій ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики (Перелік 5 додатка 1 до Протоколу);

1.9 анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики за заявами ліцензіатів (Перелік 6 додатка 1 до Протоколу);

1.10 видачі ліцензій на провадження господарської діяльності з проведення дезінфекційних, дезінсекційних та дератизаційних робіт (Перелік 1 додатка 2 до Протоколу);

1.11 залишення заяви на видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з проведення дезінфекційних, дезінсекційних та дератизаційних робіт без розгляду (Перелік 2 додатка 2 до Протоколу);

1.12 видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів (Перелік 1 додатка 3 до Протоколу);

1.13 залишення заяви на провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів без розгляду (Перелік 2 додатка 3 до Протоколу).

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Митника З. М.

 

Міністр

В. М. Князевич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
01.06.2009 N 376

Протокол N 18
засідання Ліцензійної комісії МОЗ України

від 1 червня 2009 року

На засіданні Ліцензійної комісії присутні:

Митник З. М., Шпак І. В., Банчук М. В., Жданова М. П., Бронова В. М., Коновалова Л. М., Бєлотєлов М. Г., Гарник Т. П., Зозовська Л. П.

Запрошені: голова комісії по перевірці Садова О. І., представники ТОВ "Салвео" та ПП "Медичний центр Нетрамед", фізичні особи - підприємці Туряниця О. А., Сабов Г. М. та Бедей І. Ф.

Порядок денний:

1. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики фізичною особою - підприємцем Шинкарук Л. Г.

2. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики фізичною особою - підприємцем Фединець О. О.

3. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики фізичною особою - підприємцем Туряницею О. А.

4. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики ТОВ "Салвео"

5. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики фізичною особою - підприємцем Сабов Г. М.

6. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики фізичною особою - підприємцем Пушкаш І. І.

7. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики Закарпатським обласним шкірно-венерологічним диспансером

8. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики ПП "Медичний центр Нетрамед"

9. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики ТОВ "В-МІКС"

10. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики фізичною особою - підприємцем Бедей І. Ф.

11. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики ПП "Діагностично-лікувальний дермато-гінекологічний центр "АСКЛЕПІЙ"

12. Про результати позапланової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики фізичною особою - підприємцем Богданом О. В.

13. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики фізичною особою - підприємцем Горбуновим О. А.

14. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики ТОВ "Косметична стоматологія"

15. Про результати позапланової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики ТОВ "Стомлайф"

16. Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань ліцензування господарської діяльності з медичної практики

17. Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань ліцензування господарської діяльності з проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт

18. Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань ліцензування господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів

Слухали Коновалову Л. М. - заступника директора - начальника відділу ліцензування та метрології Департаменту управління та контролю якості медичних послуг, голову комісії:

На підставі наказу МОЗ України від 24.03.2009 N 179 "Про затвердження плану перевірок на II квартал 2009 року" та на виконання наказу МОЗ України від 14.05.2009 р. N 182-Адм "Про планові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики" комісією Міністерства з 19 по 25 травня 2009 р. було проведено планову перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики фізичною особою - підприємцем Шинкарук Л. Г. (ідентифікаційний номер 2427013620, місце проживання фізичної особи: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Ф. Тихого, 19, кв. 24, місце провадження діяльності: м. Ужгород, вул. Боженка, 2), яка здійснює господарську діяльність з медичної практики за ліцензією МОЗ України від 18.12.2008 серії АВ N 447102, за лікарською спеціальністю "дерматовенерологія".

Комісією по перевірці встановлено, що ліцензіат не працює, на момент перевірки перебуває на лікарняному (наданий лікарняний лист).

Членами Ліцензійної комісії інформацію голови комісії взято до уваги.

Слухали Коновалову Л. М.:

На підставі наказу МОЗ України від 24.03.2009 N 179 "Про затвердження плану перевірок на II квартал 2009 року" та на виконання наказу МОЗ України від 14.05.2009 р. N 182-Адм "Про планові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики" комісією Міністерства з 19 по 25 травня 2009 р. було проведено планову перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики фізичною особою - підприємцем Фединець О. О. (ідентифікаційний номер 2294502881, місце проживання фізичної особи: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Островського, 13, місце провадження діяльності: м. Ужгород, вул. Корзо, буд. 17), яка здійснює господарську діяльність з медичної практики за ліцензією МОЗ України від 20.11.2008 серії АВ N 431859, за лікарською спеціальністю "дерматовенерологія".

Перевіркою встановлено наступне.

У кабінеті лікаря Фединець О. О. не повністю укомплектована аптечка "ВІЛ-профілактики", що є порушенням наказу МОЗ України 14.03.2006 р. N 120 "Про вдосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД".

Відсутній договір на прання білизни (прання білизни проводиться вдома), що є порушенням п. 9.14 СанПиН 5179-90 "Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров".

Лікар Фединець О. О. не веде первинну медичну документацію, що є порушення п. 2.3 Ліцензійних умов.

Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийнято рішення щодо видачі Фединець О. О. розпорядження про усунення в місячний термін виявлених порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.

Слухали Коновалову Л. М.:

На підставі наказу МОЗ України від 24.03.2009 N 179 "Про затвердження плану перевірок на II квартал 2009 року" та на виконання наказу МОЗ України від 14.05.2009 р. N 182-Адм "Про планові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики" комісією Міністерства з 19 по 25 травня 2009 р. було проведено планову перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики фізичною особою - підприємцем Туряницею О. А. (ідентифікаційний номер 2576814509, місце проживання фізичної особи: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Залізнична, 4/22, кв. 132), місце провадження діяльності: м. Ужгород, вул. Підгірна, 17), яка здійснює господарську діяльність з медичної практики за ліцензією МОЗ України від 14.03.2005 серії АВ N 102359, за лікарською спеціальністю "дерматовенерологія".

Перевіркою встановлено, що господарська діяльність з медичної практики фізичною особою-підприємцем Туряницею О. А. за місцем провадження діяльності: м. Ужгород, вул. Підгірна, 17 з 01.01.2008 р. не провадиться, у зв'язку з припиненням дії договору оренди нежитлового приміщення (за вказаною адресою знаходиться громадська приймальня народного депутата), що унеможливлює здійснювати зазначений вид господарської діяльності ліцензіатом.

На підставі встановленого факту комісією був складений акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності (ст. 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності").

Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийнято рішення щодо анулювання ліцензії від 14.03.2005 серії АБ N 102359, виданої фізичній особі - підприємцю Туряниці О. А. провадження господарської діяльності з медичної практики, на підставі акта про неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності.

Слухали Коновалову Л. М.:

На підставі наказу МОЗ України від 24.03.2009 N 179 "Про затвердження плану перевірок на II квартал 2009 року" та на виконання наказу МОЗ України від 14.05.2009 р. N 182-Адм "Про планові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики" комісією Міністерства з 19 по 25 травня 2009 р. було проведено планову перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності ТОВ "Салвео" (ідентифікаційний код 19114605, місцезнаходження та місце провадження юридичної особи: Закарпатська обл., м. Ужгород, пл. Корятовича, 18, кв. 7), яке здійснює господарську діяльність з медичної практики за ліцензією МОЗ України від 26.10.2007 серії АВ N 386419, за лікарськими спеціальностями: акушерство і гінекологія, терапія, дерматовенерологія, педіатрія, клінічна лабораторна діагностика.

Планову перевірку було проведено у присутності засновника товариства Джанди М. І. та фінансового директора Костик О. В.

Перевіркою встановлено наступне.

В кабінеті наявний прейскурант медичних послуг, що надаються ТОВ "Салвео", в якому зазначені медичні послуги: виявлення бактерій, грибків, вірусів, гельмінтів, діагностика по живій краплі крові, УЗ-діагностика, ЕКГ, кольпоскопічне обстеження, консультації лікарів: терапевта, дерматовенеролога, гінеколога, невропатолога, гематолога, кардіолога, уролога, нефролога, гомеопата, хірурга, педіатра, лікаря лаборанта. Таким чином, з запропонованих ТОВ "Салвео" консультацій 12 лікарів спеціалістів, в ліцензії заявлено лише 5 спеціальностей.

На момент перевірки на посаді головного лікаря працює Ковач О. В. Повідомлення про зміну даних в зазначених документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії ліцензіатом до МОЗ подано не було, що є порушенням ст. 17 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

На посаді лікаря лаборанта працює лікар-гематолог Семак Л. І., у якої кваліфікаційна категорія за спеціальністю "Гематологія" відсутня (останнє посвідчення про присвоєння кваліфікаційної категорії від 03.06.93 р. N 4814), що є порушенням ст. 74 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" та наказу МОЗ України від 19.12.97 р. N 359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів".

Під час перевірки 20.05.2009 р. встановлено прийом лікарем-гінекологом Гончаренко Л. І., проте документи, що засвідчують кваліфікацію лікаря, надані не були. Зі слів фінансового директора Костик О. В. лікар Гончаренко Л. І. не є співробітником ТОВ "Салвео".

Лікарі ТОВ "Салвео" не ведуть ніякої медичної та облікової документації, що є порушенням п. 2.1.1 Ліцензійних умов.

В ТОВ "Салвео" відсутня будь-яка нормативна документація за спеціальностями, які зазначені в ліцензії що є порушенням п. 2.1.1 Ліцензійних умов.

Аптечка для надання термінової медичної допомоги медичним працівникам та технічному персоналу відсутня, що є порушенням наказу МОЗ України N 120 "Про удосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД". Журнал на аварійні ситуації не ведеться. Відсутня аптечка для надання невідкладної медичної допомоги відповідно до вимог наказу МОЗ України від 17.01.2005 N 24 "Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Медицина невідкладних станів" (порушення п. 2.1.1, 2.3.1 Ліцензійних умов).

Відсутні графіки роботи працівників, що є порушенням наказу МОЗ України від 18.11.2000 N 204-0 "Про затвердження Галузевих правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників закладів та підприємств системи охорони здоров'я України" та наказу МОЗ УРСР від 25.02.83 N 230 "Про заходи по впорядкуванню режиму роботи амбулаторно-поліклінічних, аптечних та інших закладів охорони здоров'я".

Не розроблені та не впроваджені посадова інструкція лікарів та інших співробітників, що є порушенням Кодексу законів про працю України та наказу МОЗ України від 29.03.2002 N 117 "Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників". Не розроблені та не впроваджені інструкції з охорони праці та техніки безпеки при роботі на електрообладнанні, що є порушенням ст. 13, 14, 18 Закону України "Про охорону праці".

Клініко-діагностична лабораторія, як окремий структурний підрозділ ТОВ "Салвео", не існує. Перевіркою встановлено, що на базі ТОВ "Салвео" проводиться аналіз "живої крові за методом темного поля".

Опорядження приміщень виконано не у відповідності до їх функціонального призначення (побілка, ламінарна підлога), перегородки виконані не з вологостійкого матеріалу (кабінет акушер - гінеколога), що є порушення пп. 4.1, 4.4, 4.5 СанПиН 5179-90 "Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров", п. 3.19, п. 3.19 ДБН В.2.-10-2001.

Відсутні особові медичні книжки працівників, що є порушенням статей 26 та 27 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення України" та наказу МОЗ України від 23.07.20002 N 280 "Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організації, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб".

Відсутній графік проведення медичного огляду працівників, що є порушенням наказу МОЗ України від 23.07.2002 N 280 "Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організації, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб".

Не проводиться стерилізація вати та ролів, ємностей для зберігання вати та ролів, що є порушенням статті 22 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" та п. 3 ГСТ 42-21-2-85 "Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения".

Відсутні умови для дезінфекції відпрацьованого матеріалу та розхідного матеріалу (шприці, голки, вата, гумові рукавички), що є порушенням п. 1.3 Інструкції з організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД, затвердженої наказом МОЗ України від 25.05.2000 N 120.

Відсутні умови для дезінфекції використаного медичного матеріалу (відсутні ємності на робочому столі, місці), що є порушенням ГСТ 42-21-2-85 "Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения".

Відсутня вентиляційна система в приміщенні де зберігаються миючі та дезінфікуючі засоби, що є порушенням п. 6.27 СанПиН 5179-90 "Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров" та ДБН В 2.2.-10-2-1 "Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я".

Не впорядковане зберігання деззасобів; зберігаються у кабінеті, що є порушенням вимог додатків таб. Л,1,М,1, ДБН В.2.-10-2001, СанПиН 5179-90 "Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров".

Не впорядковане зберігання предметів прибирання у відповідності до вимог СанПиН 5179-90 "Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров" та ДБН В 2.2.-10-2-1 "Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я": зберігаються в кабінетах.

Не проводиться знезараження повітря кабінетів (відсутні бактерицидні лампи), що є порушенням вимог п. 9.3 СанПиН 5179-90 "Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров".

Відсутній графік проведення генеральних прибирань, відсутні педальні відра для збору сміття, що є порушенням вимог п. 9.2 СанПиН 5179-90 "Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров".

Відсутній договір на прання білизни (прання білизни проводиться вдома), що є порушенням п. 9.14 СанПиН 5179-90 "Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров".

Слід зазначити, що під час перевірки постановою від 21 травня 2009 р. за N 57/03 про застосування адміністративно-запобіжних заходів за порушення санітарного законодавства головний державний санітарний лікар м. Ужгорода зупинив роботу ТОВ "Салвео".

В результаті виявлених порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики комісією був складений Акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності, який відповідно до ст. 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності") є підставою для анулювання ліцензії.

Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийнято рішення щодо анулювання ліцензії від 26.10.2007 серії АВ N 386419, виданої ТОВ "Салвео" на провадження господарської діяльності з медичної практики, на підставі Акта про неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності.

Слухали Коновалову Л. М.:

На підставі наказу МОЗ України від 24.03.2009 N 179 "Про затвердження плану перевірок на II квартал 2009 року" та на виконання наказу МОЗ України від 14.05.2009 р. N 182-Адм "Про планові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики" комісією Міністерства з 19 по 25 травня 2009 р. було проведено планову перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності фізичною особою - підприємцем Сабов Г. М. (ідентифікаційний номер 1699402421, місце проживання фізичної особи: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Щедріна, 133, місце провадження діяльності: м. Ужгород, пров. Підгірний, 14), яка здійснює господарську діяльність з медичної практики за ліцензією МОЗ України від 08.02.2006 р. серії АВ N 049359, за лікарською спеціальністю "дерматовенерологія".

Приміщення розташоване у житловому будинку, цокольний поверх, що є порушенням пп. 1.5, 3.2 ДБН В.2.-10-2001 "Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я".

Сабов Г. М. не веде ніякої медичної та облікової документації, відсутня будь-яка нормативна документація зі спеціальності "Дерматовенерологія", що є порушенням наказу МОЗ України від 07.06.2004 року N 286 "Про удосконалення дерматовенерологічної допомоги населенню України", стандартів надання дерматовенерологічної допомоги та п. 2.1.1 Ліцензійних умов.

Аптечка для надання термінової медичної допомоги медичним працівникам та технічному персоналу відсутня, що є порушенням наказу МОЗ України N 120 "Про удосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД". Не ведеться Журнал на аварійні ситуації. Відсутня аптечка для надання невідкладної медичної допомоги відповідно до вимог наказу МОЗ України від 17.01.2005 N 24 "Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Медицина невідкладних станів" (порушення п. 2.1.1, 2.3.1 Ліцензійних умов).

Не проводиться стерилізація вати та ролів, ємностей для зберігання вати та ролів, що є порушенням статті 22 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" та п. 3 ГСТ 42-21-2-85 "Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения".

Відсутня вентиляційна система в приміщенні, де зберігаються миючі та дезінфікуючі засоби, що є порушенням п. 6.27 СанПиН 5179-90 "Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров" та ДБН В 2.2.-10-2-1 "Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я".

Не впорядковане зберігання деззасобів, зберігаються у кабінеті, що є порушенням вимог додатків таб. Л,1,М,1, ДБН В.2.-10-2001, СанПиН 5179-90 "Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров".

Не впорядковане зберігання предметів прибирання (зберігаються у вбиральні) у відповідності до вимог СанПиН 5179-90 "Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров" та ДБН В 2.2.-10-2-1 "Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я".

Порушена цілісність покриття стін (місцями порушена штукатурка), для покриття підлоги частково використаний не вологостійкий матеріал (коврове покриття), що не дозволяє дотримувати санітарно - протиепідемічний режим, і є порушенням вимог п. 4.4 СанПиН 5179-90 "Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров", п. 3.19, п. 3.19 ДБН В.2.-10-2001.

Відсутнє гігієнічне покриття на частині меблів (стільці), порушена цілісність обладнання (розірвано покриття гінекологічного крісла), зберігається в приміщенні невикористовуємий інвентар (зберігається контейнер для рідкого азоту), що є порушенням вимог п. 5.5 СанПиН 5179-90 "Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров".

Потужність пересувної бактерицидної лампи не відповідає площі приміщення кабінету, що є порушенням вимог п. 9.3 СанПиН 5179-90 "Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров".

Відсутній графік проведення генеральних прибирань, відсутні педальні відра для збору сміття, що є порушенням вимог п. 9.2 СанПиН 5179-90 "Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров".

Відсутній договір на прання білизни (прання білизни проводиться вдома), що є порушенням п. 9.14 СанПиН 5179-90 "Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров".

Під час перевірки Головним державним санітарним лікарем м. Ужгорода була винесена постанова від 21 травня 2009 р. за N 55/03 про застосування адміністративно-запобіжних заходів за порушення санітарного законодавства щодо заборони проведення Сабов Г. М. дерматовенерологічного прийому.

В результаті виявлених порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики комісією був складений Акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності.

Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийнято рішення щодо анулювання ліцензії від 08.02.2006 р. серії АВ N 049359, виданої на провадження господарської діяльності з медичної практики фізичній особі - підприємцю Сабов Г. М., на підставі Акту про неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності.

Слухали Коновалову Л. М.:

На підставі наказу МОЗ України від 24.03.2009 N 179 "Про затвердження плану перевірок на II квартал 2009 року" та на виконання наказу МОЗ України від 14.05.2009 р. N 182-Адм "Про планові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики" комісією Міністерства з 19 по 25 травня 2009 р. було проведено планову перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності фізичною особою - підприємцем Пушкаш І. І. (ідентифікаційний номер 2048210054, місце проживання фізичної особи: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Щедріна, 74, місце провадження діяльності: м. Ужгород, вул. Боженка, 2), яка здійснює господарську діяльність з медичної практики за ліцензією МОЗ України від 06.04.2006 р. серії АВ N 116099, за лікарською спеціальністю "дерматовенерологія".

Перевіркою встановлено наступне.

Лікарем не ведеться медична та облікова документація, що є порушенням наказу МОЗ України від 07.06.2004 року N 286 "Про удосконалення дерматовенерологічної допомоги населенню України" та п. 2.1.1 Ліцензійних умов.

В кабінеті лікаря Пушкаш І. І. відсутня будь-яка нормативна документація зі спеціальності "Дерматовенерологія", що є порушенням наказу МОЗ України від 07.06.2004 року N 286 "Про удосконалення дерматовенерологічної допомоги населенню України", стандартів надання дерматовенерологічної допомоги та п. 2.1.1 Ліцензійних умов. Не розроблена та не впроваджена посадова інструкція лікаря-дерматовенеролога Пушкаш І. І., що є порушенням Кодексу законів про працю України та наказу МОЗ України від 29.03.2002 N 117 "Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників".

Аптечка для надання термінової медичної допомоги медичним працівникам та технічному персоналу відсутня, що є порушенням наказу МОЗ України N 120 "Про удосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД". Журнал на аварійні ситуації не заведений. Відсутня аптечка для надання невідкладної медичної допомоги відповідно до вимог наказу МОЗ України від 17.01.2005 N 24 "Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Медицина невідкладних станів" (порушення п. 2.1.1, 2.3.1 Ліцензійних умов).

У лікаря Пушкаша І. І. відсутня особова медична книжка, що є порушенням статей 26 та 27 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення України" та наказу МОЗ України від 23.07.2002 N 280 "Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організації, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб".

Не проводиться стерилізація вати та ролів, ємностей для зберігання вати та ролів, що є порушенням статті 22 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" та п. 3 ГСТ 42-21-2-85 "Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения".

Відсутні умови для дезінфекції відпрацьованого матеріалу та розхідного матеріалу (шприці, голки, вата, гумові рукавички), що є порушенням п. 1.3 Інструкції з організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД, затвердженої наказом МОЗ України від 25.05.2000 N 120, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.11.2000 N 819/5040.

Відсутні умови для дезінфекції використаного медичного матеріалу (відсутні ємності), що є порушенням ГСТ 42-21-2-85 "Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения".

Не впорядковане зберігання верхнього, домашнього та робочого одягу персоналу (зберігаються у кабінеті), що є порушенням вимог додатків таб. Л,1,М,1, ДБН В.2.-10-2001, СанПиН 5179-90 "Санитарные правила устройства, оборудования, експлуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров".

Не впорядковане зберігання предметів прибирання у відповідності до вимог СанПиН 5179-90 "Санитарные правила устройства, оборудования, експлуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров" та ДБН В 2.2.-10-2-1 "Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я".

Кабінет, де проводиться прийом, потребує поточного ремонту, що є порушенням ст. 22 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", п. 9.2 СанПиН 5179-90 "Санитарные правила устройства, оборудования, експлуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров".

Порушена цілісність покриття стін (місцями порушена штукатурка), порушена цілісність ліноліумного покриття (має дефекти, шви щільно не припаяні), не проводиться щорічний косметичний ремонт приміщення (усунення дефектів проводиться терміново), що не дозволяє дотримувати санітарно-протиепідемічний режим, і є порушенням вимог п. 4.4 СанПиН 5179-90 "Санитарные правила устройства, оборудования, експлуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров", п. 3.19, п. 3.19 ДБН В.2.-10-2001 "Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я".

Не проводиться знезараження повітря кабінету (відсутня бактерицидна лампа), що є порушенням вимог п. 9.3 СанПиН 5179-90 "Санитарные правила устройства, оборудования, експлуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров".

Відсутній графік проведення генеральних прибирань, відсутні педальні відра для збору сміття, що є порушенням вимог п. 9.2 СанПиН 5179-90 "Санитарные правила устройства, оборудования, експлуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров".

Відсутній договір на прання білизни (прання білизни проводиться вдома), що є порушенням п. 9.14 СанПиН 5179-90 "Санитарные правила устройства, оборудования, експлуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров".

Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийнято рішення щодо видачі фізичній особі - підприємцю Пушкаш І. І. розпорядження про усунення в місячний термін виявлених порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.

Слухали Коновалову Л. М.:

На підставі наказу МОЗ України від 24.03.2009 N 179 "Про затвердження плану перевірок на II квартал 2009 року" та на виконання наказу МОЗ України від 14.05.2009 р. N 182-Адм "Про планові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики" комісією Міністерства з 19 по 25 травня 2009 р. було проведено планову перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності Закарпатським обласним шкірно-венерологічним диспансером (ідентифікаційний код 01992191, місцезнаходження та місце провадження юридичної особи: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Паризької комуни, 2), який здійснює господарську діяльність з медичної практики за ліцензією МОЗ України від 14.09.2007 серії АВ N 386917, за лікарськими спеціальностями: дерматовенерологія, дитяча дерматовенерологія, клінічна лабораторна діагностика, організація і управління охороною здоров'я".

Перевіркою встановлено наступне.

Первинна медична документація наявна, але форма N 025/о - "Медична карта амбулаторного хворого" ведеться з недоліками, так в окремих медичних картах не повністю зібрано анамнез життя, немає даних про щеплення. Форма N 065/о - "Медична карта венеричного хворого" недостатньо відображає статевий анамнез, в ф. N 065-1/о - "Медична карта хворого на грибкове захворювання" не достатньо відображені епідеміологічні дані, що є порушенням наказів МОЗ України від 07.06.2004 р. N 286 "Про удосконалення дерматовенерологічної допомоги населенню України", від 03.07.2001 р. N 258 "Типові інструкції щодо заповнення форм первинної медичної документації лікувально-профілактичних закладів, затверджених наказами МОЗ України" та п. 2.1.1 Ліцензійних умов.

Журнал перевірки дотримання умов зберігання лікарських засобів ведеться не за встановленою формою, що є порушенням п. 4.6 Правил зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах, затверджених наказом МОЗ України від 16.12.2003 р. N 584.

Графік проведення медичного огляду працівників обласного шкірно-венерологічного диспансеру на 2008 - 2009 роки не затверджений головним державним санітарним лікарем м. Ужгорода, що є порушенням наказу МОЗ України від 23.07.2002 N 280 "Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організації, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб".

В структурних підрозділах обласного щкірно-венерологічного диспансеру не впорядковане зберігання верхнього, домашнього та робочого одягу персоналу, зберігаються разом, що є порушенням вимог додатків таб. Л.1, М.1, ДБН В.2.-10-2001, СанПиН 5179-90 "Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров".

В маніпуляцій них кабінетах відсутні педальні відра для збору сміття, що є порушенням вимог п. 9.2 СанПиН 5179-90 "Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров".

На момент перевірки не проведено розрахунок потреби в дезінфекційних засобах установи, що є порушенням п. 9.2 СанПиН 5179-90 "Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров".

Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийнято рішення щодо видачі Закарпатському обласному шкірно-венерологічному диспансеру розпорядження про усунення в місячний термін виявлених порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.

Слухали Коновалову Л. М.:

На підставі наказу МОЗ України від 24.03.2009 N 179 "Про затвердження плану перевірок на II квартал 2009 року" та на виконання наказу МОЗ України від 14.05.2009 р. N 182-Адм "Про планові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики" комісією Міністерства з 19 по 25 травня 2009 р. було проведено планову перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності ПП "Медичний центр Нетрамед" (ідентифікаційний код 32857986, місцезнаходження та місце провадження юридичної особи: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Волошина, 43), яке здійснює господарську діяльність за ліцензією МОЗ України від 16.03.2007 серії АВ N 333108, за лікарською спеціальністю "дерматовенерологія".

Перевіркою встановлено наступне.

Згідно наданого наказу від 27.08.2007 р. N 2 по ПП "Медичний центр Нетрамед" головним лікарем призначена Граб М. Д., яка також працює лікарем дерматовенерологом, має першу кваліфікаційну категорію за спеціальністю "Дерматовенерологія".

Лікар Граб М. Д. не веде ніякої медичної та облікової документації, що є порушенням наказу МОЗ України від 07.06.2004 року N 286 "Про удосконалення дерматовенерологічної допомоги населенню України" тап. 2.1.1 Ліцензійних умов.

В медичному центрі відсутня будь-яка нормативна документація зі спеціальності "Дерматовенерологія", що є порушенням наказу МОЗ України від 07.06.2004 року N 286 "Про удосконалення дерматовенерологічної допомоги населенню України", та стандартів надання дерматовенерологічної допомоги та п. 2.1.1 Ліцензійних умов.

Аптечка для надання термінової медичної допомоги медичним працівникам та технічному персоналу відсутня, що є порушенням наказу МОЗ України N 120 "Про удосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД". Журнал на аварійні ситуації не ведеться. Відсутня аптечка для надання невідкладної медичної допомоги відповідно до вимог наказу МОЗ України від 17.01.2005 N 24 "Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Медицина невідкладних станів" (порушення п. 2.1.1, 2.3.1 Ліцензійних умов).

У ПП "Медичний центр "Нетрамед" відсутні графіки роботи працівників, що є порушенням наказу МОЗ України від 18.11.2000 N 204-0 "Про затвердження Галузевих правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників закладів та підприємств системи охорони здоров'я України", та наказу МОЗ УРСР від 25.02.83 N 230 "Про заходи по впорядкуванню режиму роботи амбулаторно-поліклінічних, аптечних та інших закладів охорони здоров'я".

Відсутній договір на утилізацію виробів медичного призначення, що є порушенням наказу МОЗ України N 223 від 22.10.93 р. "Про збір, знезараженням та здачу використаних виробів одноразового використання із пластичних мас".

Відсутній прибиральний інвентар, що є порушенням п. 9.1 СанПіН 5179-90 "Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров".

Відсутній договір на прання білизни, що є порушенням п. 9.14 Санитарных правил устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров СанПіН 5179-90.

Під час перевірки Головним державним санітарним лікарем м. Ужгорода була винесена постанова від 21 травня 2009 р. за N 55/03 про застосування адміністративно-запобіжних заходів за порушення санітарного законодавства щодо заборони проведення дерматологічного прийому.

В результаті виявлених порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики комісією було складено Акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності.

Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийнято рішення щодо анулювання ліцензії від 16.03.2007 серії АВ N 333108, виданої на провадження господарської діяльності з медичної практики ПП "Медичний центр "Нетрамед", на підставі Акта про неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності.

Слухали Коновалову Л. М.:

На підставі наказу МОЗ України від 24.03.2009 N 179 "Про затвердження плану перевірок на II квартал 2009 року" та на виконання наказу МОЗ України від 14.05.2009 р. N 182-Адм "Про планові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики" комісією Міністерства з 19 по 25 травня 2009 р. було проведено планову перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності ТОВ "В-МІКС" (ідентифікаційний код 31535362, місцезнаходження юридичної особи: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Ставровського-Попрадова, 4, кв. 2, місце провадження діяльності: м. Ужгород, вул. Електрозаводська, 2), яке здійснює господарську діяльність з медичної практики за ліцензією МОЗ України від 18.02.2008 серії АВ N 394567, за лікарськими спеціальностями: пульмонологія, гастроентерологія, кардіологія, нефрологія, отоларингологія, дерматовенерологія, функціональна діагностика, алергологія, клінічна імунологія, дієтологія, ультразвукова діагностика, фізіотерапія, лікувальна фізкультура, рефлексотерапія, лікувальна справа, сестринська справа.

Перевіркою встановлено наступне.

Зберігання дезінфекційного засобу "Стериліум" проводиться не в тарі виробника (у флаконах, розлитих аптекою N 130 м. Ужгорода), що не відповідає вимогам методичних вказівок на дезінфекційний засіб "Стеруліум", затверджених заступником головного державного санітарного лікаря України від 18.12.2008 р. N 77-2008.

Відсутній договір на прання білизни (прання білизни проводиться за домовленістю на базі готельного комплексу "Унгварський"), що є порушенням п. 9.14 СанПиН 5179-90 "Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров".

Слід зазначити, що виявлені під час перевірки незначні порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики були усунуті товариством до кінця перевірки.

Членами Ліцензійної комісії інформацію голови комісії прийнято до уваги.

Слухали Коновалову Л. М.:

На підставі наказу МОЗ України від 24.03.2009 N 179 "Про затвердження плану перевірок на II квартал 2009 року" та на виконання наказу МОЗ України від 14.05.2009 р. N 182-Адм "Про планові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики" комісією Міністерства з 19 по 25 травня 2009 р. було проведено планову перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності фізичною особою - підприємцем Бедей І. Ф. (ідентифікаційний номер 1530805462, місце проживання фізичної особи: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Райдужна, 25, місце провадження діяльності: м. Ужгород, вул. Грибоєдова, 20), яка здійснює господарську діяльність з медичної практики за ліцензією МОЗ від 28.07.2006 серії АВ N 155781, за лікарською спеціальністю "дерматовенерологія".

Перевіркою встановлено наступне.

Не ведеться ніякої медичної та облікової документації, відсутня нормативна документація, що є порушенням наказу МОЗ України від 07.06.2004 року N 286 "Про удосконалення дерматовенерологічної допомоги населенню України" та п. 2.1.1 Ліцензійних умов.

Аптечка для надання термінової медичної допомоги медичним працівникам та технічному персоналу відсутня, що є порушенням наказу МОЗ України N 120 "Про удосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію та СНІД". Журнал на аварійні ситуації не ведеться. Відсутня аптечка для надання невідкладної медичної допомоги відповідно до вимог наказу МОЗ України від 17.01.2005 N 24 "Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Медицина невідкладних станів" (порушення п. 2.1.1, 2.3.1 Ліцензійних умов).

Лікарем не надана особова медична книжка, що є порушенням статей 26 та 27 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення України" та наказу МОЗ України від 23.07.2002 N 280 "Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організації, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб".

Не проводиться стерилізація вати та ролів, ємностей для зберігання вати та ролів, що є порушенням статті 22 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" та п. 3 ГСТ 42-21-2-85 "Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения".

Відсутні умови для дезінфекції відпрацьованого матеріалу та розхідного матеріалу (шприци, голки, вата, гумові рукавички), що є порушенням п. 1.3 Інструкції з організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД, затвердженої наказом МОЗ України від 25.05.2000 N 120, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.11.2000 N 819/5040.

Відсутні умови для дезінфекції використаного медичного матеріалу (відсутні ємкості), що є порушенням ГСТ 42-21-2-85 "Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения".

Відсутня вентиляційна система в приміщенні де зберігаються миючі та дезінфікуючі засоби, що є порушенням п. 6.27 СанПиН 5179-90 "Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров" та ДБН В 2.2.-10-2-1 "Будинки".

На час перевірки Головним державним санітарним лікарем м. Ужгорода була винесена постанова від 21 травня 2009 р. за N 58/08 про застосування адміністративно-запобіжних заходів за порушення санітарного законодавства щодо заборони проведення дерматологічного прийому.

В результаті виявлених порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики комісією було складено Акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності.

Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийнято рішення щодо анулювання ліцензії від 28.07.2006 серії АВ N 155781, виданої на провадження господарської діяльності з медичної практики фізичній особі - підприємцю Бедей І. Ф., на підставі Акту про неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності.

Слухали Коновалову Л. М.:

На підставі наказу МОЗ України від 24.03.2009 N 179 "Про затвердження плану перевірок на II квартал 2009 року" та на виконання наказу МОЗ України від 14.05.2009 р. N 182-Адм "Про планові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики" комісією Міністерства з 19 по 25 травня 2009 р. було проведено планову перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності ПП "Діагностично-лікувальний дермато-гінекологічний центр "АСКЛЕПІЙ" (ідентифікаційний код 22078830, місцезнаходження та місце провадження юридичної особи: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Другетів, 97), яке здійснює господарську діяльність з медичної практики за ліцензією МОЗ України від 31.08.2007 р. серії АВ N 367716, за лікарськими спеціальностями: акушерство і гінекологія, дерматовенерологія, терапія, неврологія, педіатрія, ультразвукова діагностика, фізіотерапія, урологія, сексопатологія, отоларингологія.

Перевіркою встановлено наступне:

Первинна медична документація наявна, але форма N 025/о - "Медична карта амбулаторного хворого" ведеться з недоліками, так в окремих медичних картах не повністю зібрано анамнез життя, немає даних про щеплення. Форма N 065/о - "Медична карта венеричного хворого" недостатньо відображає статевий анамнез, в ф. N 065-1/о - "Медична карта хворого на грибкове захворювання" не достатньо відображені епідеміологічні дані, що є порушенням наказів МОЗ України від 07.06.2004 р. N 286 "Про удосконалення дерматовенерологічної допомоги населенню України", від 03.07.2001 р. N 258 "Типові інструкції щодо заповнення форм первинної медичної документації лікувально-профілактичних закладів, затверджених наказами МОЗ України" та п. 2.1.1 Ліцензійних умов.

На кожну пацієнтку, що звернулась за акушерсько-гінекологічною допомогою оформляється "Медична карта амбулаторного хворого" форма N 025/о, але медичні карти недостатньо містять інформацію про анамнез життя та стисло відображені скарги пацієнтки, не достатньо використовуються можливості лабораторної діагностики, що є порушенням вимог наказу МОЗ України від 28.12.2002 р. N 503 "Про удосконалення амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні" та п. 2.1.1 Ліцензійних умов.

Слід зазначити, що виявлені під час перевірки незначні порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики були усунуті ліцензіатом до кінця перевірки.

Членами Ліцензійної комісії інформацію голови комісії прийнято до уваги.

Слухали Садову О. І. - головного спеціаліста відділу державного контролю за додержанням Ліцензійних умов, голову комісії:

На підставі наказу МОЗ України від 05.05.2009 N 156-Адм "Про планові та позапланові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики" та скарги Дзюби Н. І. від 30.01.2009 та від 09.04.2009 з 18 по 22 травня 2009 р. було проведено позапланову перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності фізичною особою - підприємцем Богданом О. В. (ідентифікаційний номер 2434107538, місце проживання фізичної особи: м. Київ, Харківське шосе, 180/21, кв. 387, місце провадження діяльності: м. Київ, вул. Урлівська, 16/37), який здійснює господарську діяльність з медичної практики за ліцензією МОЗ України від 17.08.2007 серії АВ N 367198, за лікарською спеціальністю "ортопедична стоматологія".

Перевіркою встановлено наступне.

Ліцензіатом не в повному об'ємі ведеться необхідна медична документація, а саме: ф. N 074/о "Журнал реєстрації амбулаторних хворих", ф. N 037/о "Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)", ф. N 037-1/о "Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога-ортопеда" ф. N 039-4/о "Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога-ортопеда", ф. N 043/о "Медична карта стоматологічного хворого", ф. N 049/о "Журнал обліку профілактичних оглядів лікаря-стоматолога", що є порушенням п. 2.3.1 Ліцензійних умов.

Богданом О. В. з початку своєї діяльності не подаються звіти до територіальних органів статистики, що є порушення вимог пункту 2.3.1 Ліцензійних умов.

Ліцензіатом не забезпечені вимоги статей 42 та 43 Основ законодавства України про охорону здоров'я в частині фіксації інформованої згоди пацієнтів Богдана О. В. на медичне втручання.

Лікар не застрахований на випадок інфікування ВІЛ-інфекцією/СНІД, що є порушенням ст. 26 Закону України "Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення".

Відсутній договір на прання білизни, що є порушенням п. 9.14 Санитарных правил устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров СанПиН 5179-90.

З метою перевірки наведених у зверненнях Дзюби Н. І. фактів комісією була проведена експертна оцінка медичної документації Дзюби Н. І., здійснена зустріч із заявницею, яка надала додаткову інформацію щодо її обстеження в інших лікувальних закладах та розглянуто консультативний висновок по медичній стоматологічній карті Д-016 пацієнтки Дзюби Н. І. лікарем-стоматологом вищої категорії, кандидатом медичних наук Коломієць С. П.

Встановлено, що хвора Дзюба Н. І. звернулась до лікаря Богдан О. В. з приводу протезування 23 зуба на верхній щелепі зліва. В період з 7 по 17 березня 2008 р. був виготовлений містковидний протез з оксиду цирконія з опорою на 22 - 24 зуби.

Після протезування були зняті відбитки з верхньої та нижньої щелепи і відлита контрольна модель на якій видно, що зуби верхньої та нижньої щелепи знаходяться в центральній оклюзії.

Таким чином порушення функції скронево-щелепно-нижнього суглобу не доречно пов'язувати з протезуванням 3-х зубів.

Враховуючи, що хвора Дзюба Н. І. була незадоволена протезуванням, лікар Богдан О. В. зняв містковидний протез з 22 - 24 зубів в травні 2008 р. і повернув кошти за протезування в повному обсязі, про що свідчить розписка хворої від 11.07.2008 р., в якій вказано, що претензій до лікаря не має.

Хворій Дзюбі Н. І. рекомендовано пройти додаткове обстеження щодо наявності артриту скронево-щелепно-нижнього суглобу та провести курс необхідного лікування.

Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийнято рішення щодо видачі фізичній особі - підприємцю Богдану О. В. розпорядження про усунення в місячний термін виявлених порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.

Слухали Садову О. І.:

На підставі наказу МОЗ України від 24.03.2009 N 179 "Про затвердження плану перевірок на II квартал 2009 року" та наказ МОЗ України від 05.05.2009 N 156-Адм "Про планові та позапланові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики" з 18 травня 2009 р. по 22 травня 2009 р. було проведено планову перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності фізичною особою - підприємцем Горбуновим О. А. (ідентифікаційний номер 2679112357, місце проживання фізичної особи: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, смт Добровеличківка, вул. Кірова, 108, кв. 9, місце провадження діяльності: м. Київ, вул. Командарма Уборевича, 15). Ліцензія МОЗ від 19.05.2006 серії АВ N 116724 видана на провадження медичної практики за лікарською спеціальністю "стоматологія".

При зустрічі з членами комісії Горбунов О. А. поінформував, що припинив свою діяльність та 18.05.2009 та подав заяву про анулювання ліцензії з її оригіналом за власним бажанням.

Заява та оригінал ліцензії надійшли до МОЗу.

Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте рішення щодо анулювання ліцензії від 19.05.2006 серії АВ N 116724, виданої фізичній особі-підприємцю Горбунову О. А. на провадження господарської діяльності з медичної практики, на підставі заяви, поданої ліцензіатом.

Слухали Садову О. І.:

На підставі наказ МОЗ України від 24.03.2009 N 179 "Про затвердження плану перевірок на II квартал 2009 року" та наказ МОЗ України від 05.05.2009 N 156-Адм "Про планові та позапланові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики" з 18 травня 2009 р. по 22 травня 2009 р. було проведено планову перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності ТОВ "Косметична стоматологія" (ідентифікаційний код 36038746, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Уборевича, 15-а, прим. 3, місце провадження діяльності: м. Київ, вул. Уборевича, 15-а, прим. 3 і 4), яке здійснює господарську діяльність з медичної практики за ліцензією МОЗ України від 29.08.2008 серії АВ N 431114, за лікарськими спеціальностями: ортопедична стоматологія, терапевтична стоматологія, стоматологія; номенклатура спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою: стоматологія, сестринська справа.

Планову перевірку було проведено у присутності директора товариства Мартинюка Р. М.

Перевіркою встановлено наступне.

Відсутнє положення про заклад охорони здоров'я, яке б відповідало переліку закладів охорони здоров'я, затвердженому наказом МОЗ України від 28.10.2002 N 385.

Товариством не укладено договір з лікувальним закладом щодо проведення медичних оглядів працівників закладу, що є порушенням наказу МОЗ України від 23.07.2002 N 280 "Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб".

Не в повному об'ємі ведеться необхідна медична документація: ф. N 074/о "Журнал реєстрації амбулаторних хворих", ф. N 037/о "Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога", що є порушенням п. 2.3.1 Ліцензійних умов.

Не забезпечені вимоги статей 42 та 43 Основ законодавства України про охорону здоров'я в частині фіксації інформованої згоди пацієнтів ТОВ "Косметична стоматологія" на медичне втручання.

Медичний персонал не застраховано на випадок інфікування ВІЛ-інфекцією, що є порушенням ст. 26 Закону України "Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення".

Відсутній договір на прання білизни, що є порушенням п. 9.14 Санитарных правил устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров СанПиН 5179-90.

Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийнято рішення щодо видачі ТОВ "Косметична стоматологія" розпорядження про усунення в місячний термін виявлених порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.

Слухали Садову О. І.:

На підставі наказу МОЗ України від 05.05.2009 N 156-Адм "Про планові та позапланові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики" та скарги Дзюби Н. І. від 30.01.2009 та від 09.04.2009 з 18 по 22 травня 2009 р. було проведено позапланову перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності ТОВ "Стомлайф" (ідентифікаційний код 33692728, місце знаходження юридичної особи: м. Київ, Харківське шосе, 180/21, кв. 387, місце провадження діяльності: м. Київ, вул. Урлівська, 16/37), яке здійснює господарську діяльність з медичної практики за ліцензією МОЗ України від 17.08.2007 серії АВ N 367199 за лікарськими спеціальностями: стоматологія, терапевтична стоматологія, дитяча стоматологія, ортопедична стоматологія, ортодонтія.

Позапланову перевірку було проведено у присутності директора товариства Богдана О. В.

Перевіркою встановлено наступне.

ТОВ "Стомлайф" отримало ліцензії МОЗ України від 17.08.2007 серії АВ N 367199 на право діяльності зі спеціальностей: стоматологія, терапевтична стоматологія, дитяча стоматологія, ортопедична стоматологія, ортодонтія. Стоматологічна допомога за спеціальностями "ортодонтія" та "ортопедична стоматологія" у закладі не надається.

ТОВ "Стомлайф" провадяться види медичної практики, які не зазначені у ліцензії, а саме: сестринська справа та рентгенологія, що є порушенням п. 2.3.3 Ліцензійних умов.

Площа рентгенівського кабінету з встановленим дентальним апаратом становить 3,5 м2 (норма 12 м2), що є порушенням п. 2.6 Державних санітарних норм і правил "Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур" ДСанПіН 6.6.3-150-2007, при наявності позитивного висновку санітарно-епідеміологічної станції.

Назви посад у штатному розписі ТОВ "Стомлайф" не відповідають класифікатору професій ДК 003-95; переліку лікарських посад у закладах охорони здоров'я, затвердженому наказом МОЗ України від 28.10.2002 р. N 385.

Порушуються кваліфікаційні вимоги лікарями-спеціалістами, встановлені наказом МОЗ України від 19.12.97 N 359 (п. 2.2.1 Ліцензійних умов). Так, кваліфікаційний рівень лікаря-стоматолога Акуліч Н. І. та медсестер Грач О. В. та Остапчук В. В. не відповідає зазначеним нормативним вимогам.

Не в повному об'ємі ведеться необхідна медична документація: ф. N 074/о "Журнал реєстрації амбулаторних хворих", ф. N 037/о "Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)", ф. N 039-2/о "Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)", ф. N 039-5/о "Щоденник обліку роботи рентгенодіагностичного відділу (кабінету)", ф. N 043/о "медична карта стоматологічного хворого", ф. N 049/о "Журнал обліку профілактичних оглядів лікаря-стоматолога", що є порушенням п. 2.3.1 Ліцензійних умов.

Товариством не укладено договір з лікувальним закладом щодо проведення медичних оглядів працівників закладу, що є порушенням наказу МОЗ України від 23.07.2002 N 280 "Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб".

Закладом з початку своєї діяльності не подаються звіти до територіальних органів статистики, що є порушення вимог пункту 2.3.1 Ліцензійних умов.

Не забезпечені вимоги статей 42 та 43 Основ законодавства України про охорону здоров'я в частині фіксації інформованої згоди пацієнтів на медичне втручання.

Медичний персонал не застраховано на випадок інфікування ВІЛ-інфекцією/СНІД, що є порушенням ст. 26 Закону України "Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення".

Відсутній договір на прання білизни, що є порушенням п. 9.14 Санитарных правил устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров СанПиН 5179-90.

Комісією перевірено факти, викладені у скарзі Дзюби Н. І., та встановлено, що в ТОВ "Стомлайф" медична допомога з ортопедичної стоматології заявниці не надавалась.

Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийнято рішення щодо видачі ТОВ "Стомлайф" розпорядження про усунення в місячний термін виявлених порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.

Вирішили:

За результатами розгляду заяв та доданих документів, відповідно до ст. 14, ст. 16 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності":

- видати відповідну ліцензію 1 суб'єкту господарювання (Перелік 1 додатка 3);

- залишити заяву без розгляду 1 суб'єкта господарювання (Перелік 2 додатка 3).

 

Голова Ліцензійної комісії

З. М. Митник

Секретар Ліцензійної комісії

Л. П. Зозовська

 

Додаток 1
до протоколу засідання Ліцензійної комісії МОЗ України
01.06.2009 N 18

Перелік N 1
суб'єктів господарської діяльності, за заявами яких прийнято рішення про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики

1 Комунальний заклад "Маньківська дільнична лікарня" Маньківської сільської ради Бершадського району Вінницької області

Місцезнаходження: Вінницька обл., Бершадський р-н, село Маньківка, вул. Шкільна, 24, корпус "А"

Ідентифікаційний код: 36331196

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, організація і управління охороною здоров'я, стоматологія, терапія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: акушерська справа, лабораторна справа (клініка), сестринська справа

за місцем провадження діяльності
Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Маньківка, вул. Шкільна, 24-а

Реєстраційне досьє від 02.06.2009 N 0106/01-М

2 Луценко Віктор Іванович

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Галицька, 11, кв. 231

Ідентифікаційний код: 1991702753

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю отоларингологія

за місцем провадження діяльності
м. Київ, вул. Зоологічна, 3

Реєстраційне досьє від 01.06.2009 N 0106/02-М

3 Коваленко Геннадій Олександрович

Місцезнаходження: Житомирська обл., Ємільчинський р-н, смт Ємільчине, вул. Блюхера, 6, 12

Ідентифікаційний код: 2519908375

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: стоматологія

за місцем провадження діяльності
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, смт Ємільчине, вул. Блюхера, 3, кв. 28

Реєстраційне досьє від 01.06.2009 N 0106/03-М

4 Комунальний заклад Петропавлівська центральна районна лікарня

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Петропавлівський р-н, смт Петропавлівка, вул. Жовтнева, 102

Ідентифікаційний код: 01988887

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, дитяча гінекологія, бактеріологія, дерматовенерологія, терапія, ендокринологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, неврологія, отоларингологія, офтальмологія, педіатрія, рентгенологія, стоматологія, ортопедична стоматологія, трансфузіологія, загальна практика - сімейна медицина, фізіотерапія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, медична статистика

за місцем провадження діяльності
Дніпропетровська обл., Петропавлівський р-н, селище Петропавлівка, вул. Жовтнева, 102

Реєстраційне досьє від 01.06.2009 N 0106/04-М

5 Гуршал Ігор Олександрович

Місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Келецька, 132, кв. 37

Ідентифікаційний код: 2548504434

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю стоматологія

за місцем провадження діяльності
м. Вінниця, вул. Юності, 12

Реєстраційне досьє від 01.06.2009 N 0106/05-М

6 Лупашко Сергій Миколайович

Місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Салтикова-Щедріна, 60

Ідентифікаційний код: 2745517337

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю стоматологія

за місцем провадження діяльності
м. Вінниця, вул. Юності, 12

Реєстраційне досьє від 01.06.2009 N 0106/07-М

7 Приватне підприємство "ТРІ-О"

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Червоноармійська, 67/7, літера А

Ідентифікаційний код: 24373786

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю педіатрія, дитяча неврологія, загальна практика - сімейна медицина, ультразвукова діагностика

за місцем провадження діяльності
м. Київ, вул. Червоноармійська, 67/7, літера А

Реєстраційне досьє від 01.06.2009 N 0106/08-М

8 Приватне підприємство "Інститут сучасної медицини"

Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Польська, 12

Ідентифікаційний код: 32972507

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія, гастроентерологія, дерматовенерологія, дієтологія, ендокринологія, ендоскопія, загальна практика - сімейна медицина, кардіологія, медицина невідкладних станів, медична психологія, наркологія, народна та нетрадиційна медицина, неврологія, організація і управління охороною здоров'я, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, психіатрія, психофізіологія, рефлексотерапія, сексопатологія, суднова медицина, терапія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, медична статистика, санологія, сестринська справа

за місцем провадження діяльності
м. Одеса, вул. Троїцька, 38
Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Октябрьська, 61
Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Адмірала Холостякова, 77
Одеська обл., м. Болград, вул. Леніна, 59 - 61

Реєстраційне досьє від 01.06.2009 N 0106/09-М

9 Державне підприємство "Тернопільський експертно-технічний центр Національного НДІ промислової безпеки та охорони праці"

Місцезнаходження: м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 7

Ідентифікаційний код: 22607725

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю психофізіологія

за місцем провадження діяльності
м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 7

Реєстраційне досьє від 19.05.2009 N 1905/01-М

10 Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини с. Нижнє Селище Хустського району Закарпатської області

Місцезнаходження: Закарпатська обл., Хутський р-н, село Нижнє Селище, вул. Центральна, 78

Ідентифікаційний код: 26465624

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лабораторна справа (клініка), акушерська справа, лікувальна справа, стоматологія

за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., Хутський р-н, село Нижнє Селище, вул. Центральна, 78

Реєстраційне досьє від 19.05.2009 N 1905/03-М

11 Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини села Соколівка

Місцезнаходження: Черкаська обл., Жашківський р-н, село Соколівка

Ідентифікаційний код: 35163244

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, терапевтична стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, сестринська справа, акушерська справа, лабораторна справа (клініка)

за місцем провадження діяльності
Черкаська обл., Жашківський р-н, с. Соколівка

Реєстраційне досьє від 19.05.2009 N 1905/06-М

12 Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини села Тинівка

Місцезнаходження: Черкаська обл., Жашківський р-н, с. Тинівка

Ідентифікаційний код: 34584449

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, терапевтична стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, сестринська справа, акушерська справа, лабораторна справа (клініка)

за місцем провадження діяльності
Черкаська обл., Жашківський р-н, село Тинівка

Реєстраційне досьє від 19.05.2009 N 1905/07-М

13 Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини села Тетерівка

Місцезнаходження: Черкаська обл., Жашківський р-н, село Тетерівка

Ідентифікаційний код: 34584454

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, терапевтична стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, сестринська справа, акушерська справа, лабораторна справа (клініка)

за місцем провадження діяльності
Черкаська обл., Жашківський р-н, с. Тетерівка

Реєстраційне досьє від 19.05.2009 N 1905/08-М

14 Бойчук Степан Богданович

Місцезнаходження: Тернопільська обл., Гусятинський р-н, м. Копичинці, вул. Січових Стрільців, 26

Ідентифікаційний код: 2693210111

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: стоматологія

за місцем провадження діяльності
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, м. Копичинці, вул. Мазепи, 4

Реєстраційне досьє від 19.05.2009 N 1905/09-М

15 Гринюк Оксана Михайлівна

Місцезнаходження: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Пушкінська, 58

Ідентифікаційний код: 3102015446

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: стоматологія

за місцем провадження діяльності
Житомирська обл., м. Коростень, вул. Табукашвілі, 27, кв. 13

Реєстраційне досьє від 19.05.2009 N 1905/10-М

16 Приватне підприємство "ЗЛВ-35"

Місцезнаходження: м. Донецьк, проспект Комсомольський, 41, кв. 14

Ідентифікаційний код: 36168657

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, дерматовенерологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа

за місцем провадження діяльності
м. Донецьк, проспект Ілліча, 14-е

Реєстраційне досьє від 19.05.2009 N 1905/11-М

17 Ялі Олег Васильович

Місцезнаходження: Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Свободи, 47, кв. 39

Ідентифікаційний код: 2614905172

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю неврологія

за місцем провадження діяльності
Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Жовтневої Революції, 31

Реєстраційне досьє від 20.05.2009 N 2005/01-М

18 Комунальний лікувально-профілактичний заклад "Степнянська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини"

Місцезнаходження: Донецька обл., Мар'їнський р-н, селище Степне, вул. Леніна, 2

Ідентифікаційний код: 36064582

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна медицина, стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, лабораторна справа (клініка), акушерська справа, сестринська справа

за місцем провадження діяльності
Донецька обл., Мар'їнський р-н, с. Степне, вул. Леніна, 2

Реєстраційне досьє від 20.05.2009 N 2005/02-М

19 Комунальний лікувально-профілактичний заклад "Галицинівська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини"

Місцезнаходження: Донецька обл., Мар'їнський р-н, село Галицинівка, вул. Кірова, 29

Ідентифікаційний код: 36064556

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, педіатрія, стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, лабораторна справа (клініка), акушерська справа, сестринська справа

за місцем провадження діяльності
Донецька обл., Мар'їнський р-н, село Галицинівка, вул. Кірова, 29

Реєстраційне досьє від 20.05.2009 N 2005/03-М

20 Комунальний лікувально-профілактичний заклад "Новоукраїнська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини"

Місцезнаходження: Донецька обл., Мар'їнський р-н, село Новоукраїнка, вул. Совєтська, 15

Ідентифікаційний код: 26391899

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна медицина, терапія, педіатрія, стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, лабораторна справа (клініка), акушерська справа, сестринська справа

за місцем провадження діяльності
Донецька обл., Мар'їнський р-н, село Новоукраїнка, вул. Совєтська, 15

Реєстраційне досьє від 20.05.2009 N 2005/04-М

21 Комунальний лікувально-профілактичний заклад "Луганська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини"

Місцезнаходження: Донецька обл., Мар'їнський р-н, селище Луганське, вул. Садова, 1

Ідентифікаційний код: 36064514

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна медицина, стоматологія, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, лабораторна справа (клініка), акушерська справа, сестринська справа

за місцем провадження діяльності
Донецька обл., Мар'їнський р-н, с. Луганське, вул. Садова, 1

Реєстраційне досьє від 20.05.2009 N 2005/05-М

22 Приватне підприємство "Лікувально-оздоровчий центр "КОРАЛ"

Місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Театральна, 48

Ідентифікаційний код: 36450928

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю клінічна лабораторна діагностика, наркологія, терапія, народна та нетрадиційна медицина; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа

за місцем провадження діяльності
м. Хмельницький, вул. Театральна, 48

Реєстраційне досьє від 20.05.2009 N 2005/07-М

23 Комунальний лікувально-профілактичний заклад "Дачненська лікарська амбулаторія"

Місцезнаходження: Донецька обл., Мар'їнський р-н, селище Дачне, вул. Молодіжна, 2

Ідентифікаційний код: 36064540

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна медицина, стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, лабораторна справа (клініка), акушерська справа, сестринська справа

за місцем провадження діяльності
Донецька обл., Мар'їнський р-н, селище Дачне, вул. Молодіжна, 2

Реєстраційне досьє від 20.05.2009 N 2005/08-М

24 Комунальний лікувально-профілактичний заклад "Максимільянівська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини"

Місцезнаходження: Донецька обл., Мар'їнський р-н, село Максимільянівка, вул. Леніна, 100-а

Ідентифікаційний код: 26482096

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна медицина, терапія, педіатрія, стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, лабораторна справа (клініка), акушерська справа, сестринська справа

за місцем провадження діяльності
Донецька обл., Мар'їнський р-н, с. Максимільянівка, вул. Леніна, 100-а

Реєстраційне досьє від 20.05.2009 N 2005/09-М

25 Комунальний лікувально-профілактичний заклад "Єлизаветівська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини"

Місцезнаходження: Донецька обл., Мар'їнський р-н, село Єлизаветівка, вул. Радянська, 90

Ідентифікаційний код: 36064561

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна медицина, терапія, педіатрія, стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, лабораторна справа (клініка), акушерська справа, сестринська справа

за місцем провадження діяльності
Донецька обл., Мар'їнський р-н, село Єлизаветівка, вул. Радянська, 90

Реєстраційне досьє від 20.05.2009 N 2005/10-М

26 "Безіменська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини" Безіменської сільської ради Новоазовського району Донецької області

Місцезнаходження: Донецька обл., Новоазовський р-н, село Безіменне, вул. Миру, 44

Ідентифікаційний код: 35741127

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна медицина, терапевтична стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лабораторна справа (клініка), акушерська справа, сестринська справа

за місцем провадження діяльності
Донецька обл., Новоазовський р-н, село Безіменне, вул. Миру, 44

Реєстраційне досьє від 20.05.2009 N 2005/11-М

27 "Широкинська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини" Широкинської сільської ради Новоазовського району Донецької області

Місцезнаходження: Донецька обл., Новоазовський р-н, село Широкине, вул. Совєтська, 43

Ідентифікаційний код: 35741090

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна медицина, терапія, стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, акушерська справа, лабораторна справа (клініка)

за місцем провадження діяльності
Донецька обл., Новоазовський р-н, село Широкине, вул. Совєтська, 43

Реєстраційне досьє від 20.05.2009 N 2005/13-М

28 Товариство з обмеженою відповідальністю "ОВАСАК-ПЛЮС"

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Хорива, 16, офіс 2

Ідентифікаційний код: 36336000

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапевтична стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: стоматологія, сестринська справа

за місцем провадження діяльності
м. Київ, вул. Хорива, 16, офіс 2

Реєстраційне досьє від 20.05.2009 N 2005/18-М

29 Зіненко Олександр Валентинович

Місцезнаходження: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Грибоєдова, 43

Ідентифікаційний код: 2453500814

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія

за місцем провадження діяльності
Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Кізіярська, 37

Реєстраційне досьє від 20.05.2009 N 2005/19-М

30 Газа Аліна Юріївна

Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 2, кв. 19

Ідентифікаційний код: 2787516656

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю дерматовенерологія

за місцем провадження діяльності
м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 23

Реєстраційне досьє від 20.05.2009 N 2005/20-М

31 Приватне підприємство "Європейський стоматологічний центр"

Місцезнаходження: м. Київ, Харківське шосе, 158-а, кв. 74

Ідентифікаційний код: 36342501

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія, терапевтична стоматологія, ортодонтія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа

за місцем провадження діяльності
м. Київ, вул. Княжий Затон, 4

Реєстраційне досьє від 20.05.2009 N 2005/24-М

32 Костюк Людмила Георгіївна

Місцезнаходження: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, 15, кв. 37

Ідентифікаційний код: 2158408242

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю функціональна діагностика

за місцем провадження діяльності
м. Івано-Франківськ, вул. Іван-Павла II, буд. 4

Реєстраційне досьє від 20.05.2009 N 2005/27-М

33 Богач Іван Степанович

Місцезнаходження: Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Привокзальна, 24, кв. 19

Ідентифікаційний код: 2327902897

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа

за місцем провадження діяльності
Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Привокзальна, 24

Реєстраційне досьє від 20.05.2009 N 2005/28-М

34 Моринська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини

Місцезнаходження: Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, село Моринці

Ідентифікаційний код: 36227565

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю терапія, стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, акушерська справа, лабораторна справа (клініка), сестринська справа

за місцем провадження діяльності
Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, с. Моринці

Реєстраційне досьє від 20.05.2009 N 2005/29-М

35 Бохан Ольга Леонідівна

Місцезнаходження: м. Харків, проспект Героїв Сталінграда, 167, кв. 101

Ідентифікаційний код: 2815313848

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія

за місцем провадження діяльності
м. Харків, вул. Героїв Сталінграда, 148

Реєстраційне досьє від 20.05.2009 N 2005/31-М

36 Комунальний заклад охорони здоров'я Харківський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики

Місцезнаходження: м. Харків, просп. Правди, 13

Ідентифікаційний код: 30614254

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров'я; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: медична статистика

за місцем провадження діяльності
м. Харків, просп. Правди, 13

Реєстраційне досьє від 22.05.2009 N 2205/01-М

37 Атрошенко Віктор Сергійович

Місцезнаходження: Харківська обл., Красноградський р-н, с. Хрестище

Ідентифікаційний код: 2290607333

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю стоматологія

за місцем провадження діяльності
Харківська обл., м. Красноград, базарна площа

Реєстраційне досьє від 22.05.2009 N 2205/03-М

38 Очаковська Наталія Іванівна

Місцезнаходження: м. Одеса, пров. Успенський, 9, кв. 3

Ідентифікаційний код: 2511914362

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю фізіотерапія

за місцем провадження діяльності
м. Одеса, провулок Успенський, 9, кв. 4

Реєстраційне досьє від 22.05.2009 N 2205/09-М

39 Крамаренко Ірина Євгенівна

Місцезнаходження: Донецька обл., м. Маріуполь, б-р Шевченка, 226, кв. 76

Ідентифікаційний код: 2334911504

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю педіатрія

за місцем провадження діяльності
Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Леніна, 80

Реєстраційне досьє від 22.05.2009 N 2205/10-М

40 Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини села Баштечки

Місцезнаходження: Черкаська обл., Жашківський р-н, с. Баштечки

Ідентифікаційний код: 34584461

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, терапевтична стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, сестринська справа, акушерська справа, лабораторна справа (клініка)

за місцем провадження діяльності
Черкаська обл., Жашківський р-н, с. Баштечки

Реєстраційне досьє від 25.05.2009 N 2205/11-М

41 Комунальна організація (установа, заклад) "Побузька селищна лікарня"

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, смт Побузьке, вул. Пирогова, 2

Ідентифікаційний код: 35272292

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю хірургія, акушерство і гінекологія, терапія, педіатрія, анестезіологія, загальна практика - сімейна медицина, неврологія, отоларингологія, офтальмологія, стоматологія, ортопедична стоматологія, рентгенологія, фізіотерапія, ультразвукова діагностика, клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія, медицина невідкладних станів, функціональна діагностика; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, лікувальна справа, лабораторна справа (клініка), ортопедична стоматологія

за місцем провадження діяльності
Кіровоградська обл., Голованівський р-н, смт Побузьке, вул. Пирогова, 2

Реєстраційне досьє від 22.05.2009 N 2205/14-М

42 Приватне підприємство "КОНСТАНТІНОВ"

Місцезнаходження: м. Кіровоград, вул. Космонавта Попова, 9-в

Ідентифікаційний код: 34977678

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія, дитяча стоматологія, ортодонтія, фізіотерапія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: ортопедична стоматологія, сестринська справа, рентгенологія

за місцем провадження діяльності
м. Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда, 24/27

Реєстраційне досьє від 22.05.2009 N 2205/15-М

43 Приватне підприємство "Медичний центр "Коронарія"

Місцезнаходження: Львівська обл., Пустомитівський р-н, село Муроване, вул. Квітнева, 10

Ідентифікаційний код: 36383553

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю терапія, народна та нетрадиційна медицина, загальна практика - сімейна медицина, ультразвукова діагностика; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа

за місцем провадження діяльності
м. Львів, вул. Нечуя-Левицького, 2

Реєстраційне досьє від 22.05.2009 N 2205/16-М

44 Ковбаса Ірина Леонідівна

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Кузнецова, 2, кв. 94

Ідентифікаційний код: 2705214702

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія

за місцем провадження діяльності
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, мкн Сонячний, 26, кв. 1

Реєстраційне досьє від 22.05.2009 N 2205/17-М

45 Беленихіна Олена Миколаївна

Місцезнаходження: Луганська обл., м. Свердловськ, вул. Кожедуба, 7, кв. 4

Ідентифікаційний код: 2240700348

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія

за місцем провадження діяльності
Луганська обл., м. Свердловськ, ВП "Санаторій-профілакторій "Славутич"

Реєстраційне досьє від 25.05.2009 N 2505/02-М

46 Довгий Ігор Богданович

Місцезнаходження: м. Львів, вул. Некрасова, 57, кв. 30

Ідентифікаційний код: 2713509895

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія, терапевтична стоматологія

за місцем провадження діяльності
м. Львів, вул. Личаківська, 106/1

Реєстраційне досьє від 25.05.2009 N 2505/03-М

47 Федин Юрій Тарасович

Місцезнаходження: м. Львів, вул. Шафарика, 10-а, кв. 16

Ідентифікаційний код: 3073107970

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю стоматологія

за місцем провадження діяльності
м. Львів, вул. Личаківська, 106/1

Реєстраційне досьє від 25.05.2009 N 2505/04-М

48 Федин Галина Степанівна

Місцезнаходження: м. Львів, вул. Некрасова, 57, кв. 21

Ідентифікаційний код: 2265820861

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю стоматологія

за місцем провадження діяльності
м. Львів, вул. Личаківська, 106/1

Реєстраційне досьє від 25.05.2009 N 2505/05-М

49 Георгієва Ірина Львівна

Місцезнаходження: Донецька обл., м. Маріуполь, провулок Сумський, 4

Ідентифікаційний код: 2073312306

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю отоларингологія

за місцем провадження діяльності
Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Леніна, 42

Реєстраційне досьє від 25.05.2009 N 2505/06-М

50 Іванівська дільнича лікарська амбулаторія

Місцезнаходження: Донецька обл., Волноваський р-н, село Іванівка, вул. Артема, 44

Ідентифікаційний код: 36092122

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, клінічна лабораторна діагностика, педіатрія, терапевтична стоматологія, терапія, фізіотерапія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, акушерська справа, сестринська справа

за місцем провадження діяльності
Донецька обл., Волноваський р-н, село Іванівка, вул. Артема, 44

Реєстраційне досьє від 25.05.2009 N 2505/08-М

51 Лікарська амбулаторія загальної практики сімейної медицини села Старченкове Володарського району Донецької області

Місцезнаходження: Донецька обл., Волноваський р-н, село Старченкове, вул. Машковського, 1

Ідентифікаційний код: 36209499

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія, гастроентерологія, загальна практика - сімейна медицина, клінічна лабораторна діагностика, медицина невідкладних станів, організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, стоматологія, терапія, фізіотерапія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, лабораторна справа (клініка), акушерська справа, сестринська справа, медична статистика, стоматологія

за місцем провадження діяльності
Донецька обл., Володарський р-н, с. Старченкове, вул. Маяковського, 1

Реєстраційне досьє від 25.05.2009 N 2505/09-М

52 Гриб Сергій Іванович

Місцезнаходження: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Красіна, 11

Ідентифікаційний код: 2602815570

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю отоларингологія, сурдологія, дитяча отоларингологія

за місцем провадження діяльності
Донецька обл., м. Маріуполь, бул. Шевченко, 85

Реєстраційне досьє від 25.05.2009 N 2505/11-М

53 Гриб Наталія Вікторівна

Місцезнаходження: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Красіна, 11

Ідентифікаційний код: 2538715083

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія, ортодонтія

за місцем провадження діяльності
Донецька обл., м. Маріуполь, бул. Шевченко, 85

Реєстраційне досьє від 25.05.2009 N 2505/12-М

54 Нимеровський Ігор Якович

Місцезнаходження: м. Луганськ, вул. Оборонна, 10, кв. 14

Ідентифікаційний код: 2616000895

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю ортодонтія

за місцем провадження діяльності
Луганська обл., м. Красний Луч, вул. Павловська, 45, кв. 1

Реєстраційне досьє від 25.05.2009 N 2505/14-М

55 Олександрійський протитуберкульозний диспансер

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Миру, 61

Ідентифікаційний код: 24153435

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю фтизіатрія, рентгенологія, клінічна лабораторна діагностика; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: рентгенологія, лабораторна справа (клініка), сестринська

за місцем провадження діяльності
Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Миру, 61

Реєстраційне досьє від 25.05.2009 N 2505/15-М

56 Хміль Стефан Володимирович

Місцезнаходження: м. Тернопіль, вул. Коперника, 5/3

Ідентифікаційний код: 2079402472

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія

за місцем провадження діяльності
м. Тернопіль, вул. Шептицького, 1-б, прим. 23

Реєстраційне досьє від 25.05.2009 N 2505/16-М

57 Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАЯН ВІННЕР"

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Курська, 10

Ідентифікаційний код: 35007886

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю терапія, хірургія, офтальмологія, отоларингологія, професійна патологія, неврологія, дерматовенерологія, психіатрія, наркологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: медична статистика, сестринська справа

за місцем провадження діяльності
м. Київ, вул. Прорізна, 25-а

Реєстраційне досьє від 26.05.2009 N 2605/02-М

58 Комар Галина Северинівна

Місцезнаходження: Львівська обл., Яворівський р-н, смт Немирів, вул. Курортна, 12, кв. 1

Ідентифікаційний код: 2168307363

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю функціональна діагностика

за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Яворівський р-н, смт Немирів, санаторій "Немирів", вул. Курортна, 21

Реєстраційне досьє від 26.05.2009 N 2605/04-М

59 Олійник Ігор Євгенійович

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Коротченка, 1-а, кв. 75

Ідентифікаційний код: 2501112258

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю стоматологія

за місцем провадження діяльності
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Шостаковича, 10

Реєстраційне досьє від 26.05.2009 N 2605/05-М

60 Київський слідчий ізолятор управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в м. Києві та Київській області

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Дегтярівська, 13

Ідентифікаційний код: 08563694

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю терапія, хірургія, урологія, психіатрія, стоматологія, рентгенологія, фтизіатрія, клінічна лабораторна діагностика, фізіотерапія, медицина невідкладних станів, інфекційні хвороби, функціональна діагностика, бактеріологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, лабораторна справа (клініка)

за місцем провадження діяльності
м. Київ, вул. Дегтярівська, 13

Реєстраційне досьє від 26.05.2009 N 2605/06-М

61 Первомайська Тетяна Володимирівна

Місцезнаходження: м. Харків, вул. Сумська, 110, кв. 40

Ідентифікаційний код: 2199219945

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю ультразвукова діагностика

за місцем провадження діяльності
м. Харків, проспект Правди, 13

Реєстраційне досьє від 26.05.2009 N 2605/07-М

62 "Чинадіївська дільнича лікарня"

Місцезнаходження: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, смт Чинадійово, вул. Волошина, 115

Ідентифікаційний код: 26586954

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна медицина, терапія, педіатрія, акушерство і гінекологія, стоматологія, ультразвукова діагностика, ендоскопія, рентгенологія, клінічна лабораторна діагностика, функціональна діагностика, медицина невідкладних станів; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лабораторна справа (клініка), акушерська справа, сестринська справа, лікувальна справа, лікувальна справа (невідкладні стани), стоматологія

за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, смт Чинадійово, вул. Волошина, 115

Реєстраційне досьє від 26.05.2009 N 2605/08-М

63 Бабець Алла Михайлівна

Місцезнаходження: Закарпатська обл., Свалявський р-н, м. Свалява, вул. Митрака, 3, кв. 7

Ідентифікаційний код: 2365502722

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю стоматологія

за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., Свалявський р-н, м. Свалява, вул. Пушкіна, 7/1

Реєстраційне досьє від 26.05.2009 N 2605/09-М

64 Пинзеник Ярослав Васильович

Місцезнаходження: Закарпатська обл., Іршавський р-н, село Доробратово, вул. Калініна, 4

Ідентифікаційний код: 2346603234

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: ортопедична стоматологія

за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Горького, 17, прим. 8

Реєстраційне досьє від 26.05.2009 N 2605/10-М

65 Іванів Елеонора Петрівна

Місцезнаходження: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Репіна, 10, кв. 6

Ідентифікаційний код: 2659515725

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія

за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Горького, 17, прим. 8

Реєстраційне досьє від 26.05.2009 N 2605/11-М

66 Микита Наталія Михайлівна

Місцезнаходження: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Петрова, 22, кв. 33

Ідентифікаційний код: 2114722405

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія

за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Горького, 17, прим. 8

Реєстраційне досьє від 26.05.2009 N 2605/12-М

67 Горай Марина Антонівна

Місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Лен. Подій, 50, кв. 5

Ідентифікаційний код: 2830609686

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія, терапевтична стоматологія

за місцем провадження діяльності
м. Вінниця, проспект Юності, 61

Реєстраційне досьє від 26.05.2009 N 2605/13-М

68 Козик Сергій Володимирович

Місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Академіка Ющенко, 12, кв. 8

Ідентифікаційний код: 2850506590

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія

за місцем провадження діяльності
м. Вінниця, проспект Юності, 61

Реєстраційне досьє від 26.05.2009 N 2605/14-М

69 Козик Ольга Олександрівна

Місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Аграрна, 8

Ідентифікаційний код: 3077811424

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю стоматологія

за місцем провадження діяльності
м. Вінниця, проспект Юності, 61

Реєстраційне досьє від 26.05.2009 N 2605/15-М

70 Козик Віктор Володимирович

Місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Революційна, 4

Ідентифікаційний код: 2742714016

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія

за місцем провадження діяльності
м. Вінниця, проспект Юності, 61

Реєстраційне досьє від 26.05.2009 N 2605/16-М

71 Осіпова Алла Анатоліївна

Місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Свердлова, 104, кв. 7

Ідентифікаційний код: 2873106961

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, рентгенологія

за місцем провадження діяльності
м. Вінниця, проспект Юності, 61

Реєстраційне досьє від 26.05.2009 N 2605/17-М

72 Товариство з обмеженою відповідальністю "ТАМАРА"

Місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, 26

Ідентифікаційний код: 24241872

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія

за місцем провадження діяльності
м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, 26

Реєстраційне досьє від 26.05.2009 N 2605/20-М

73 Обласний дитячий санаторій "ЯСЕНЬ" ім. Митрополита Андрея Шептицького

Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, село Ясень, вул. Шевченка, 1

Ідентифікаційний код: 01993186

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, дитяча гастроентерологія, дитяча кардіоревматологія, дитяча стоматологія, лікувальна фізкультура, фізіотерапія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лабораторна справа (клініка), сестринська справа

за місцем провадження діяльності
Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, с. Ясень, вул. Шевченка, 1

Реєстраційне досьє від 26.05.2009 N 2605/21-М

74 Товариство з обмеженою відповідальністю "Інсайт Медікал"

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Волоська, 50/38, кв. 104

Ідентифікаційний код: 35962287

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, неврологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа

за місцем провадження діяльності
м. Київ, пр-т П. Григоренка, 13-б

Реєстраційне досьє від 27.05.2009 N 2705/02-М

75 Ворохтянський обласний кістково-туберкульозний санаторій "СМЕРІЧКА"

Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., смт Ворохта, вул. Данила Галицького, 64

Ідентифікаційний код: 01993210

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, дієтологія, клінічна лабораторна діагностика, лікувальна фізкультура, ортопедія і травматологія, дитяча ортопедія і травматологія, педіатрія, пульмонологія, рентгенологія, стоматологія, фізіотерапія, фтизіатрія, дитяча фтизіатрія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лабораторна справа (клініка), сестринська справа, медична статистика, рентгенологія, стоматологія

за місцем провадження діяльності
Івано-Франківська обл., смт Ворохта, вул. Данила Галицького, 64

Реєстраційне досьє від 27.05.2009 N 2705/03-М

76 Малоянисольська лікарська амбулаторія Володарського району Донецької області

Місцезнаходження: Донецька обл., Володарський р-н, село Малоянисоль, вул. Леніна, 2

Ідентифікаційний код: 35560256

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія, гастроентерологія, загальна практика - сімейна медицина, клінічна лабораторна діагностика, медицина невідкладних станів, організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, стоматологія, терапія, фізіотерапія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, лабораторна справа (клініка), акушерська справа, сестринська справа, медична статистика, стоматологія

за місцем провадження діяльності
Донецька обл., Володарський р-н, с. Малоянисоль, вул. Леніна, 2

Реєстраційне досьє від 27.05.2009 N 2705/04-М

77 Лікарська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини села Касянівка Володарського району Донецької області

Місцезнаходження: Донецька обл., Володарський р-н, село Касянівка, вул. Шкільна, 17-а

Ідентифікаційний код: 35560282

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія, гастроентерологія, загальна практика - сімейна медицина, клінічна лабораторна діагностика, медицина невідкладних станів, організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, стоматологія, терапія, фізіотерапія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, лабораторна справа (клініка), акушерська справа, сестринська справа, медична статистика, стоматологія

за місцем провадження діяльності
Донецька обл., Володарський р-н, с. Касянівка, вул. Шкільна, 17-а

Реєстраційне досьє від 27.05.2009 N 2705/05-М

78 Лікарська амбулаторія села Зоря Володарського району Донецької області

Місцезнаходження: Донецька обл., Волноваський р-н, селище Зоря, вул. Молодіжна, 2-б

Ідентифікаційний код: 36209436

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія, гастроентерологія, загальна практика - сімейна медицина, клінічна лабораторна діагностика, медицина невідкладних станів, організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, стоматологія, терапія, фізіотерапія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, лабораторна справа (клініка), акушерська справа, сестринська справа, медична статистика, стоматологія

за місцем провадження діяльності
Донецька обл., Володарський р-н, с. Зоря, вул. Молодіжна, 2-б

Реєстраційне досьє від 27.05.2009 N 2705/06-М

79 Мале приватне підприємство "ПРЕСТО"

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 40-д

Ідентифікаційний код: 21626867

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю неврологія, фізіотерапія, терапія

за місцем провадження діяльності
м. Київ, вул. Тарасівська/Толстого, 2/21

Реєстраційне досьє від 27.05.2009 N 2705/08-М

80 Халматов Бахрам Джакбарович

Місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Ю. Смірнова, 23, гуртожиток

Ідентифікаційний код: 2465107231

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю хірургічна стоматологія

за місцем провадження діяльності
м. Вінниця, пр-т Юності, 61

Реєстраційне досьє від 27.05.2009 N 2705/10-М

81 Іноземне підприємство "АЙ ЕР ЕС" у формі товариства з обмеженою відповідальністю

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Леніна, 108-б

Ідентифікаційний код: 35615781

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія, алергологія, гастроентерологія, дерматовенерологія, ендокринологія, ендоскопія, кардіологія, неврологія, онкологія, дитяча отоларингологія, терапія, рентгенологія, ультразвукова діагностика, урологія, проктологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: акушерська справа, лікувальна справа, рентгенологія, сестринська справа

за місцем провадження діяльності
Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Леніна, 108-б

Реєстраційне досьє від 27.05.2009 N 2705/11-М

82 Жмеринська районна стоматологічна поліклініка

Місцезнаходження: Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Б. Хмельницького, 40

Ідентифікаційний код: 24897868

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю дитяча стоматологія, ортодонтія, організація і управління охороною здоров'я, ортопедична стоматологія, стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: ортопедична стоматологія, стоматологія, сестринська справа

за місцем провадження діяльності
Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Б. Хмельницького, 40

Реєстраційне досьє від 27.05.2009 N 2705/12-М

83 Одеський обласний кардіологічний диспансер

Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Ак. Заболотного, 32

Ідентифікаційний код: 23213939

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, кардіологія, функціональна діагностика, ультразвукова діагностика; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:

за місцем провадження діяльності
м. Одеса, вул. Ак. Заболотного, 32

Реєстраційне досьє від 27.05.2009 N 2705/13-М

84 Товариство з обмеженою відповідальністю стоматологія "Аполлонія"

Місцезнаходження: м. Миколаїв, пров. Корабелів, 2-г/1

Ідентифікаційний код: 36384693

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія

за місцем провадження діяльності
м. Миколаїв, пров. Корабелів, 2-г/1

Реєстраційне досьє від 29.05.2009 N 2905/01-М

85 Вагула Орест Романович

Місцезнаходження: м. Львів, вул. Моршинська, 5

Ідентифікаційний код: 2728101814

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю стоматологія

за місцем провадження діяльності
м. Львів, вул. Планерна, 12, кв. 1

Реєстраційне досьє від 29.05.2009 N 2905/13-М

86 Товариство з обмеженою відповідальністю "Луганський центр естетичної стоматології "ЮЛІЯ"

Місцезнаходження: м. Луганськ, вул. Будьоного, 116

Ідентифікаційний код: 35844156

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія, ортодонтія, дитяча стоматологія, рентгенологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, рентгенологія, стоматологія, ортопедична стоматологія

за місцем провадження діяльності
м. Луганськ, вул. Будьонного, 116

Реєстраційне досьє від 29.05.2009 N 2905/10-М

87 Маївка Роксолана Ігорівна

Місцезнаходження: м. Львів, вул. Коломийська, 1, кв. 46

Ідентифікаційний код: 2933822106

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія

за місцем провадження діяльності
м. Львів, вул. Котлярська, 11, кв. 2

Реєстраційне досьє від 29.05.2009 N 2905/14-М

88 Романюк Ярослав Васильович

Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. І. Франка, 48-а, кв. 13

Ідентифікаційний код: 2591601996

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія

за місцем провадження діяльності
Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Театральна, 5

Реєстраційне досьє від 29.05.2009 N 2905/15-М

89 Романюк Роман Васильович

Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. С. Бандери, 49, кв. 4

Ідентифікаційний код: 2488702153

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія

за місцем провадження діяльності
Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Довбуша, 19-а

Реєстраційне досьє від 29.05.2009 N 2905/16-М

90 Дальницька номерна районна лікарня

Місцезнаходження: Одеська обл., Біляївський р-н, с. Великий Дальник, вул. Безверхого, 32

Ідентифікаційний код: 02007644

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, терапія, неврологія, психіатрія, педіатрія, медицина невідкладних станів, стоматологія, терапевтична стоматологія, дитяча стоматологія, ортопедична стоматологія, загальна практика - сімейна медицина, офтальмологія, отоларингологія, дерматовенерологія, ортопедія і травматологія, клінічна лабораторна діагностика, ендоскопія, дитячі інфекційні хвороби, кардіологія, дитяча неврологія, онкологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія, рентгенологія, підліткова терапія, ультразвукова діагностика, фтизіатрія, функціональна діагностика; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа (невідкладні стани), акушерська справа, сестринська справа, медична статистика, рентгенологія, стоматологія

за місцем провадження діяльності
Одеська обл., Біляївський р-н, с. Великий Дальник, вул. Безверхого, 32

Реєстраційне досьє від 29.05.2009 N 2905/19-М

91 Обавська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини

Місцезнаходження: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, село Обава, вул. Шевченка, 3

Ідентифікаційний код: 26586902

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна медицина, стоматологія, функціональна діагностика; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лабораторна справа (клініка), акушерська справа, сестринська справа, лікувальна справа

за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Обава, вул. Шевченка, 3

Реєстраційне досьє від 29.05.2009 N 2905/22-М

92 Буга Валентин Васильович

Місцезнаходження: Чернівецька обл., Новоселицький р-н, м. Новоселиця, вул. Кірова, 43

Ідентифікаційний код: 2247003879

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю стоматологія, хірургічна стоматологія

за місцем провадження діяльності
Чернівецька обл., Новоселицький р-н, м. Новоселиця, вул. Кірова, 45-а

Реєстраційне досьє від 29.05.2009 N 2905/23-М

93 Дзудзило Андрій Петрович

Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Долинський р-н, м. Долина, вул. Богдана Хмельницького, 13, кв. 48

Ідентифікаційний код: 2637413472

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія

за місцем провадження діяльності
Івано-Франківська обл., Долинський р-н, м. Долина, вул. Грушевського, 3

Реєстраційне досьє від 20.05.2009 N 2005/25-М

Всього: 93 справи

 

Додаток 1
до протоколу засідання Ліцензійної комісії МОЗ України
01.06.2009 N 18

Перелік N 2
суб'єктів господарської діяльності, за заявами яких прийнято рішення про відмову у видачі ліцензій та копій ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики

1 Станковська Вікторія Павлівна

Місцезнаходження: Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Бульварна, 8, кв. 39

Ідентифікаційний код: 2342705765

Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю терапія у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної практики затвердженим спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерством охорони здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63, а саме: документи представлені на здійснення медичної практики за фахом "кардіологія"

Реєстраційне досьє від 25.05.2009 N 2505/10-М

2 Головін Володимир Анатолійович

Місцезнаходження: Донецька обл., Артемівський р-н, смт Луганське, вул. Леніна, 38

Ідентифікаційний код: 2412705555

Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної практики затвердженим спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерством охорони здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63, а саме: з 2002 року відсутні відомості в копії трудової книжки про роботу за фахом "ортопедична стоматологія"

Реєстраційне досьє від 26.05.2009 N 2605/01-М

Всього: 2 справи

 

Додаток 1
до протоколу засідання Ліцензійної комісії МОЗ України
01.06.2009 N 18

Перелік N 3
суб'єктів підприємницької діяльності, заяви яких про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики залишені без розгляду

1 Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини с. Рокосово Хустського району Закарпатської області

Місцезнаходження: Закарпатська обл., Хутський р-н, село Рокосово, вул. Центральна, 90

Ідентифікаційний код: 26465601

Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", а саме: виявлена розбіжність найменування суб'єкта господарювання між свідоцтвом про державну реєстрацію та висновком державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення медичної практики

Реєстраційне досьє від 19.05.2009 N 1905/04-М

2 Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини с. Копашнево Хустського району Закарпатської області

Місцезнаходження: Закарпатська обл., Хутський р-н, с. Копашново, вул. Центральна, 149

Ідентифікаційний код: 26465699

Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", а саме: виявлена розбіжність юридичної адреси в поданих документах та найменування суб'єкта господарювання між свідоцтвом про державну реєстрацію та висновком державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення медичної практики, заява оформлена з порушенням вимог (не підписана заявником)

Реєстраційне досьє від 19.05.2009 N 1905/05-М

3 Комунальний лікувально-профілактичний заклад "Новомихайлівська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини"

Місцезнаходження: Донецька обл., Мар'їнський р-н, село Новомихайлівка, вул. Кірова, 49

Ідентифікаційний код: 36261187

Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", а саме: виявлена розбіжність дати реєстрації довідки про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності, наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для провадження господарської діяльності з медичної практики (довідка про стан МТБ) та дати підпису її керівником органу охорони здоров'я; виправлення щодо відомостей складання довідки про стан МТБ засвідчені неналежно

Реєстраційне досьє від 20.05.2009 N 2005/06-М

4 Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕНТО ПРОФІЛЬ"

Місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка, 32, кв. 17

Ідентифікаційний код: 36433279

Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", а саме: виявлена розбіжність підстав щодо призначення керівника медичного закладу між п. 1.6 довідки про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності, наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для провадження господарської діяльності з медичної практики та наказом про його призначення

Реєстраційне досьє від 20.05.2009 N 2005/12-М

5 Кримська республіканська установа "Центр медико-соціальної експертизи"

Місцезнаходження: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Кечкеметська, 97

Ідентифікаційний код: 22236759

Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", а саме: перелік лікарських спеціальностей у поданих документах не відповідає номенклатурі лікарських спеціальностей, затвердженій наказом МОЗ України від 19.12.97 N 359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів"

Реєстраційне досьє від 20.05.2009 N 2005/21-М

6 Амбулаторія загальної практики сімейної медицини Зарічівської сільської ради Перечинського району Закарпатської області

Місцезнаходження: Закарпатська обл., Перечинський р-н, с. Зарічово, вул. Миру, 53

Ідентифікаційний код: 26397064

Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", а саме: виявлена розбіжність найменування суб'єкта господарювання між свідоцтвом про державну реєстрацію та висновком державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення медичної практики

Реєстраційне досьє від 20.05.2009 N 2005/23-М

7 Грубнік Володимир Володимирович

Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Ленінградська, 18, кв. 5

Ідентифікаційний код: 1834301797

Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", а саме: не подані додатки до довідки про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності, наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для провадження господарської діяльності з медичної практики відповідно до вимог наказу МОЗ України від 07.11.2007 р. N 688 "Про затвердження форми довідки про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності, наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для провадження господарської діяльності з медичної практики, переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів"

Реєстраційне досьє від 20.05.2009 N 2005/30-М

8 Товариство з обмеженою відповідальністю "Клініка C & T MED"

Місцезнаходження: м. Харків, пр-т Леніна, 19-б, кв. 48

Ідентифікаційний код: 30990351

Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", а саме: не подані додатки до довідки про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності, наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для провадження господарської діяльності з медичної практики; перелік лікарських спеціальностей у висновку державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення медичної практикине відповідає вимогам наказу МОЗ України від 28.10.2002 р. N 385 "Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я"

Реєстраційне досьє від 22.05.2009 N 2205/02-М

9 Критін Євген Павлович

Місцезнаходження: м. Харків, проспект Пятдесятиріччя СРСР, 229, кв. 7

Ідентифікаційний код: 2848508715

Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", а саме: копія трудової книжки засвідчена не в установленому порядку

Реєстраційне досьє від 22.05.2009 N 2205/04-М

10 Товариство з обмеженою відповідальністю "Медичний центр "ЖИТТЯ"

Місцезнаходження: м. Львів, вул. Пастернака, 4, кв. 5

Ідентифікаційний код: 35009908

Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", а саме: виявлена розбіжність відомостей щодо призначення головного лікаря між п. 1.6 довідки про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності, наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для провадження господарської діяльності з медичної практики (довідка МТБ) та наказом; п. 4.1 довідки МТБ не містить відомостей щодо виробів медичного призначення

Реєстраційне досьє від 22.05.2009 N 2205/05-М

11 Приватне підприємство "Лікувально-діагностичний центр "Олімпійський"

Місцезнаходження: м. Харків, вул. Олімпійська, 7, кв. 37

Ідентифікаційний код: 34859994

Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", а саме: не подані додатки до довідки про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності, наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для провадження господарської діяльності з медичної практики

Реєстраційне досьє від 22.05.2009 N 2205/06-М

12 Товариство з обмеженою відповідальністю "Доктор Алекс"

Місцезнаходження: м. Харків, вул. Воробйова, 4

Ідентифікаційний код: 22697496

Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", а саме: не подані додатки до довідки про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності, наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для провадження господарської діяльності з медичної практики

Реєстраційне досьє від 22.05.2009 N 2205/07-М

13 Москальчук Сергій Петрович

Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Жоліо-Кюрі, 32, с/гурт., кв. 1

Ідентифікаційний код: 2525314517

Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", а саме: площа приміщення кабінету не відповідає вимогам ДБН В.2.2-10-2001 "Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я"; не поданий дозвіл пожежників на суб'єкта господарювання

Реєстраційне досьє від 22.05.2009 N 2205/08-М

14 Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини села Червоний Кут

Місцезнаходження: Черкаська обл., Жашківський р-н, село Червоний Кут

Ідентифікаційний код: 35016281

Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", а саме: копія трудової книжки засвідчена не в установленому порядку

Реєстраційне досьє від 22.05.2009 N 2205/12-М

15 Кримська республіканська установа "Центр медико-соціальної експертизи"

Місцезнаходження: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Кечкеметська, 97

Ідентифікаційний код: 22236759

Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", а саме: перелік лікарських спеціальностей у поданих документах не відповідає вимогам наказу МОЗ України від 28.10.2002 р. N 385 "Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я"

Реєстраційне досьє від 22.05.2009 N 2205/21-М

16 Приватне підприємство "НЕОДЕНТ"

Місцезнаходження: Донецька обл., м. Маріуполь, провулок Парковий, 7

Ідентифікаційний код: 36261035

Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", а саме: довідка про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності, наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для провадження господарської діяльності з медичної практики не підписана керівником медичного закладу

Реєстраційне досьє від 25.05.2009 N 2505/07-М

17 Відкрите акціонерне товариство "Нафтохімік Прикарпаття"

Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, м. Надвірна, вул. Майданська, 5

Ідентифікаційний код: 00152230

Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", а саме: копія трудової книжки засвідчена не в установленому порядку

Реєстраційне досьє від 26.05.2009 N 2605/03-М

18 Комунальний заклад Поліклініка ВАТ "ХТЗ"

Місцезнаходження: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Б. Кондратьєва, 6

Ідентифікаційний код: 01991272

Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", а саме: найменування спеціальності молодшого спеціаліста з медичною освітою у довідці про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності, наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для провадження господарської діяльності з медичної практики та висновку державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення медичної практики не відповідає вимогам наказу МОЗ України від 23.11.2007 N 742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою"

Реєстраційне досьє від 27.05.2009 N 2705/01-М

19 Комарницький Андрій Олексійович

Місцезнаходження: м. Львів, вул. Пасічна, 49, кв. 67

Ідентифікаційний код: 2189807510

Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", а саме: в заяві не зазначена адреса проживання суб'єкта господарювання; виявлена розбіжність найменування суб'єкта господарювання між свідоцтвом про державну реєстрацію та висновком державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення медичної практики (висновок СЕС); пп. 4.1; 5 довідки про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності, наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для провадження господарської діяльності з медичної практики не заповнені відповідно до вимог наказу МОЗ України від 07.11.2007 р. N 688 "Про затвердження форми довідки про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності, наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для провадження господарської діяльності з медичної практики, переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів"

Реєстраційне досьє від 29.05.2009 N 2905/02-М

20 Господарисько Володимир Андрійович

Місцезнаходження: Львівська обл., Радехівський р-н, м. Радехів, вул. Селезінків, 5-а

Ідентифікаційний код: 1993408531

Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", а саме: відсутні відомості щодо пп. 4.1; 5 довідки про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності, наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для провадження господарської діяльності з медичної практики; площа приміщення суб'єкта господарювання не відповідає вимогам ДБН В.2.2-10-2001 "Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я"; виявлена розбіжність найменування суб'єкта господарювання між свідоцтвом про державну реєстрацію та висновком державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення медичної практики

Реєстраційне досьє від 29.05.2009 N 2905/03-М

21 Товариство з обмеженою відповідальністю "Спеціалізоване підприємство "Голографія"

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського, 34/1, к. 29

Ідентифікаційний код: 30675977

Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", а саме: виявлена розбіжність відомостей щодо призначення керівника медичного закладу між п. 1.6 довідки про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності, наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для провадження господарської діяльності з медичної практики (довідка про стан МТБ) та записом в трудовій книжці; п. 4.1 довідки простан МТБ не містить відомостей щодо обладнання закладу

Реєстраційне досьє від 29.05.2009 N 2905/05-М

22 Приватне підприємство "МЕДЕЛІТА"

Місцезнаходження: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Мічуріна, 79, кв. 3

Ідентифікаційний код: 36307907

Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", а саме: площа приміщення закладу, зазначена в п. 2.2 довідки про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності, наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для провадження господарської діяльності з медичної практики не відповідає вимогам ДБН В.2.2-10-2001 "Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я" щодо заявлених спеціальностей

Реєстраційне досьє від 29.05.2009 N 2905/06-М

23 Комунальна установа "Міська стоматологічна поліклініка N 2"

Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Героїв Сталінграду, б. 46

Ідентифікаційний код: 05499010

Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", а саме: в поданих документах спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою зазначені з порушенням вимог наказу МОЗ України від 07.11.2007 р. N 688 "Про затвердження форми довідки про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності, наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для провадження господарської діяльності з медичної практики, переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів"

Реєстраційне досьє від 29.05.2009 N 2905/08-М

24 Комунальний лікувально-профілактичний заклад "Міський психіатричний диспансер м. Костянтинівки"

Місцезнаходження: Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Калініна, 17

Ідентифікаційний код: 03097017

Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", а саме: у зв'язку з реорганізацією установи необхідно подати повний пакет документів (ст. 16 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності")

Реєстраційне досьє від 29.05.2009 N 2905/17-М

Всього: 24 справи

 

Додаток 1
до протоколу засідання Ліцензійної комісії МОЗ України
01.06.2009 N 18

Перелік N 4
суб'єктів господарської діяльності, за заявами яких прийнято рішення про переоформлення ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики

1 Комунальний заклад "Севастопольська міська лікарня N 9"

Місцезнаходження: м. Севастополь, вул. Миру, 5

Ідентифікаційний код: 05483718

Переоформити ліцензію АВ N 191303 від 28.08.2006 р. у зв'язку з розширенням видів діяльності

Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю неврологія, терапія, хірургія, акушерство і гінекологія, ендокринологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, кардіологія, інфекційні хвороби, функціональна діагностика, ендоскопія, рентгенологія, ультразвукова діагностика, анестезіологія, гастроентерологія, педіатрія, дитяча імунологія, дитяча отоларингологія, дитяча хірургія, дитяча неврологія, дитяча офтальмологія, підліткова терапія, дитяча стоматологія, загальна практика - сімейна медицина, клінічна імунологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, лабораторна імунологія, лікувальна фізкультура, ортопедична стоматологія, стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, фізіотерапія, проктологія, організація і управління охороною здоров'я, санологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: медична статистика, лабораторна справа (клініка), акушерська справа, сестринська справа, сестринська справа (операційна), ортопедична стоматологія терміном дії з 01.06.2009 по 28.08.2011

Ліцензію АВ N 191303 від 28.08.2006 р. визнати недійсною.

Реєстраційне досьє від 19.05.2009 N 1905/02-М

2 Дочірнє підприємство "Американський центр медичної допомоги у Києві" Приватна компанія з обмеженою відповідальністю"

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Бердичівська, 1

Ідентифікаційний код: 23714765

Переоформити ліцензію АВ N 348774 від 22.06.2007 р. у зв'язку з розширенням видів діяльності

Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю терапія, пульмонологія, гастроентерологія, кардіологія, дерматовенерологія, педіатрія, акушерство і гінекологія, ортопедія і травматологія, урологія, отоларингологія, офтальмологія, психіатрія, терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, загальна практика - сімейна медицина, імунологія, клінічна лабораторна діагностика, функціональна діагностика, лікувальна фізкультура і спортивна медицина, психотерапія, ультразвукова діагностика; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа терміном дії з 01.06.2009 по 22.06.2012

Ліцензію АВ N 348774 від 22.06.2007 р. визнати недійсною.

Реєстраційне досьє від 20.05.2009 N 2005/16-М

3 Приватне підприємство "Дент"

Місцезнаходження: Львівська обл., Мостиський р-н, м. Мостиська, вул. Грушевського, 7

Ідентифікаційний код: 30581507

Переоформити ліцензію АВ N 348946 від 08.06.2007 р. у зв'язку з розширенням видів діяльності

Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю стоматологія, ультразвукова діагностика, ортопедична стоматологія, терапевтична стоматологія, рентгенологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: стоматологія, рентгенологія терміном дії з 01.06.2009 по 08.06.2012

Ліцензію АВ N 348946 від 08.06.2007 р. визнати недійсною.

Реєстраційне досьє від 20.05.2009 N 2005/17-М

4 Товариство з обмеженою відповідальністю "Санаторний комплекс "САКИ"

Місцезнаходження: АР Крим, м. Саки, вул. Курортна, 4-е

Ідентифікаційний код: 34719237

Переоформити ліцензію АВ N 394115 від 20.12.2007 р. у зв'язку з розширенням видів діяльності

Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю лікувальна фізкультура, кардіологія, гастроентерологія, офтальмологія, дерматовенерологія, ультразвукова діагностика, дієтологія, рентгенологія, функціональна діагностика, народна та нетрадиційна медицина, стоматологія, клінічна лабораторна діагностика, комбустіологія, ортопедія і травматологія, проктологія, акушерство і гінекологія, урологія, терапія, педіатрія, неврологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, фізіотерапія, отоларингологія, психотерапія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, лабораторна справа (клініка) терміном дії з 01.06.2009 по 20.12.2012

Ліцензію АВ N 394115 від 20.12.2007 р. визнати недійсною.

Реєстраційне досьє від 20.05.2009 N 2005/22-М

5 Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр травматології та ортопедії"

Місцезнаходження: м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 226

Ідентифікаційний код: 32137688

Переоформити ліцензію АВ N 049698 від 09.03.2006 р. у зв'язку з розширенням видів діяльності

Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю ортопедія і травматологія, хірургія, анестезіологія, ультразвукова діагностика, рентгенологія, кардіологія, нейрохірургія, терапія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, сестринська справа (операційна) терміном дії з 01.06.2009 по 09.03.2011

Ліцензію АВ N 049698 від 09.03.2006 р. визнати недійсною.

Реєстраційне досьє від 20.05.2009 N 2005/32-М

6 Товариство з обмеженою відповідальністю "Ісіда-IVF" (підприємства з іноземними інвестиціями)

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Кіквідзе, 18-а

Ідентифікаційний код: 21642567

Переоформити ліцензію АВ N 333296 від 30.03.2007 р. у зв'язку з розширенням видів діяльності

Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія, анестезіологія, генетика медична, генетика лабораторна, дерматовенерологія, дитяча ортопедія і травматологія, ендокринологія, клінічна лабораторна діагностика, лікувальна фізкультура, медична психологія, неонатологія, неврологія, онкологія, онкохірургія, онкогінекологія, рентгенологія, терапія, ультразвукова діагностика, функціональна діагностика, хірургія, гігієна харчування, дитяча гінекологія, епідеміологія, загальна практика - сімейна медицина, кардіологія, офтальмологія, педіатрія, урологія, сексопатологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: медико-профілактична справа, лабораторна справа (клініка), акушерська справа, сестринська справа (операційна), сестринська справа, медична статистика, рентгенологія терміном дії з 01.06.2009 по 30.03.2012

Ліцензію АВ N 333296 від 30.03.2007 р. визнати недійсною.

Реєстраційне досьє від 22.05.2009 N 2205/13-М

7 Приватне підприємство "Медична фірма "СЕВСТОМ"

Місцезнаходження: м. Севастополь, вул. В. Морська, 16, кв. 10

Ідентифікаційний код: 24034357

Переоформити ліцензію АБ N 292805 від 27.10.2005 р. у зв'язку з розширенням видів діяльності

Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія, дитяча стоматологія, ортодонтія, рентгенологія, організація і управління охороною здоров'я; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: ортопедична стоматологія, сестринська справа терміном дії з 01.06.2009 по 27.10.2010

Ліцензію АБ N 292805 від 27.10.2005 р. визнати недійсною.

Реєстраційне досьє від 25.05.2009 N 2505/01-М

8 Приватне підприємство "Дентал-Люкс"

Місцезнаходження: Луганська обл., м. Красний Луч, вул. К. Маркса, буд. 15, кв. 7

Ідентифікаційний код: 31190248

Переоформити ліцензію АВ N 333345 від 16.03.2007 р. у зв'язку з розширенням видів діяльності

Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, ортодонтія, хірургічна стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, ортопедична стоматологія терміном дії з 01.06.2009 по 16.03.2012

Ліцензію АВ N 333345 від 16.03.2007 р. визнати недійсною.

Реєстраційне досьє від 25.05.2009 N 2505/13-М

9 Сьомкин Олександр Миколайович

Місцезнаходження: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Свердлова, 293, кв. 253

Ідентифікаційний код: 2064401277

Переоформити ліцензію АВ N 155509 від 30.06.2006 р. у зв'язку з розширенням видів діяльності

Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія терміном дії з 01.06.2009 по 30.06.2011

Ліцензію АВ N 155509 від 30.06.2006 р. визнати недійсною.

Реєстраційне досьє від 27.05.2009 N 2705/07-М

10 Публічне акціонерне товариство "Лукойл-Одеський нафтопереробний завод"

Місцезнаходження: м. Одеса, Шкодова Гора, 1/1

Ідентифікаційний код: 00152282

Переоформити ліцензію АВ N 300504 від 17.11.2006 р. у зв'язку із зміною найменування юридичної особи

Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія, неврологія, терапевтична стоматологія, дерматовенерологія, загальна практика - сімейна медицина, отоларингологія, офтальмологія, терапія, фізіотерапія, хірургія, функціональна діагностика, ультразвукова діагностика, кардіологія, лікувальна фізкультура, рентгенологія, клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія терміном дії з 01.06.2009 по 17.11.2011

Ліцензію АВ N 300504 від 17.11.2006 р. визнати недійсною.

Реєстраційне досьє від 29.05.2009 N 2905/04-М

11 Константінова Ганна Сергіївна

Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Кам'яногірська, 2, кв. 7

Ідентифікаційний код: 2612318523

Переоформити ліцензію АВ N 191108 від 11.08.2006 р. у зв'язку зі зміною прізвища фізичної особи - підприємця

Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія терміном дії з 01.06.2009 по 11.08.2011

Ліцензію АВ N 191108 від 11.08.2006 р. визнати недійсною.

Реєстраційне досьє від 29.05.2009 N 2905/07-М

12 Залата Станіслав Дмитрович

Місцезнаходження: Полтавська обл., м. Лубни, вул. Радянська, 63, кв. 15

Ідентифікаційний код: 1961206775

Переоформити ліцензію АВ N 431003 від 19.08.2008 р. у зв'язку з розширенням видів діяльності

Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю медицина невідкладних станів, терапія, кардіологія терміном дії з 01.06.2009 по 19.05.2013

Ліцензію АВ N 431003 від 19.08.2008 р. визнати недійсною.

Реєстраційне досьє від 29.05.2009 N 2905/11-М

13 Приватне підприємство "Ваш стоматолог Таскина"

Місцезнаходження: м. Севастополь, пр-т Жовтневої революції, 26, кв. 240

Ідентифікаційний код: 33862173

Переоформити ліцензію АВ N 049759 від 09.03.2006 р. у зв'язку з розширенням видів діяльності

Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія, терапевтична стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: стоматологія, сестринська справа терміном дії з 01.06.2009 по 09.03.2011

Ліцензію АВ N 049759 від 09.03.2006 р. визнати недійсною.

Реєстраційне досьє від 29.05.2009 N 2905/12-М

14 Максімов Роман Вікторович

Місцезнаходження: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, 23-а, кв. 116

Ідентифікаційний код: 2777317838

Переоформити ліцензію АБ N 292411 від 28.09.2005 р. у зв'язку із зміною місця проживання фізичної особи - підприємця

Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю ультразвукова діагностика терміном дії з 01.06.2009 по 28.09.2010

Ліцензію АБ N 292411 від 28.09.2005 р. визнати недійсною.

Реєстраційне досьє від 29.05.2009 N 2905/18-М

15 Державна установа "Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор'єва Академії медичних наук України"

Місцезнаходження: м. Харків, вул. Пушкінська, 82

Ідентифікаційний код: 02012177

Переоформити ліцензію АВ N 348201 від 25.05.2007 р. у зв'язку зі зміною найменування юридичної особи

Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю радіологія, променева терапія, онкологія, радіонуклідна діагностика, онкохірургія, онкоотоларингологія, анестезіологія, ендоскопія, рентгенологія, імунологія, ультразвукова діагностика, функціональна діагностика, патологічна анатомія, радіаційна гігієна, ендокринологія, клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія, кардіологія, медична психологія, отоларингологія, офтальмологія, стоматологія, терапія, дитяча онкологія, операційна медична сестра, медична сестра з функціональної діагностики, медична сестра з дієтичного харчування, медична сестра з стоматології, фельдшер, лаборант клініко-діагностичної лабораторії, медичний статистик, лаборант з імунології, рентгенлаборант, онкогінекологія терміном дії з 01.06.2009 по 25.05.2012

Ліцензію АВ N 348201 від 25.05.2007 р. визнати недійсною.

Реєстраційне досьє від 29.05.2009 N 2905/20-М

16 Київська міська клінічна шкірно-венерологічна лікарня

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Богатирська, 32

Ідентифікаційний код: 01994008

Переоформити ліцензію АБ N 200110 від 11.05.2005 р. у зв'язку із зміною найменування юридичної особи

Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю дерматовенерологія, дитяча дерматовенерологія, рентгенологія, неврологія, офтальмологія, алергологія, педіатрія, терапія, отоларингологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, дієтологія, епідеміологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, лабораторна імунологія, бактеріологія, фізіотерапія, патологічна анатомія терміном дії з 01.06.2009 по 11.05.2010

Ліцензію АБ N 200110 від 11.05.2005 р. визнати недійсною.

Реєстраційне досьє від 29.05.2009 N 2905/21-М

17 Товариство з обмеженою відповідальністю "ЗІР"

Місцезнаходження: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Духновича, 2

Ідентифікаційний код: 30600964

Переоформити ліцензію АБ N 292784 від 27.10.2005 р. у зв'язку з розширенням видів діяльності

Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю офтальмологія, дитяча офтальмологія, анестезіологія, дитяча анестезіологія, кардіологія терміном дії з 01.06.2009 по 27.10.2010

Ліцензію АБ N 292784 від 27.10.2005 р. визнати недійсною.

Реєстраційне досьє від 29.04.2009 N 2905/24-М

18 Приватне мале підприємство "КосМед"

Місцезнаходження: м. Чернівці, пр. Незалежності, 12/19

Ідентифікаційний код: 32195529

Переоформити ліцензію АВ N 049775 від 09.03.2006 р. у зв'язку з розширенням видів діяльності

Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю дерматовенерологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа терміном дії з 01.06.2009 по 09.03.2011

Ліцензію АВ N 049775 від 09.03.2006 р. визнати недійсною.

Реєстраційне досьє від 29.05.2009 N 2905/25-М

Всього: 18 справ

 

Додаток 1
до протоколу засідання Ліцензійної комісії МОЗ України
01.06.2009 N 18

Перелік N 5
суб'єктів господарської діяльності, за заявами яких прийнято рішення про видачу копій ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики

1 Комісарчук Олександр Васильович

Місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Пархоменка, 11, кв. 1

Ідентифікаційний код: 2860306553

Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія

за місцем провадження діяльності
м. Вінниця, вул. Юності, 12

Реєстраційне досьє від 01.06.2009 N 0106/06-М

2 Матохнюк Микола Олександрович

Місцезнаходження: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Шевченка, 25-а, кв. 26

Ідентифікаційний код: 2270812396

Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю ультразвукова діагностика, ендоскопія

за місцем провадження діяльності
Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Сломницьких, 2/40

Реєстраційне досьє від 20.05.2009 N 2005/14-М

3 Совва Анатолій Ігоревич

Місцезнаходження: м. Чернівці, вул. Г. Артемовського, 8, 2

Ідентифікаційний код: 2434110095

Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю офтальмологія

за місцем провадження діяльності
м. Чернівці, проїзд Парковий, 10-в

Реєстраційне досьє від 20.05.2009 N 2005/26-М

4 Шевченко Світлана Миколаївна

Місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Ак. Ющенко, 10, кв. 111

Ідентифікаційний код: 2417814983

Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю стоматологія

за місцем провадження діяльності
м. Вінниця, пр-т Юності, 12

Реєстраційне досьє від 26.05.2009 N 2605/18-М

5 Шевченко Ігор Миколайович

Місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Ак. Ющенко, 10, кв. 111

Ідентифікаційний код: 2371511236

Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю стоматологія

за місцем провадження діяльності
м. Вінниця, пр-т Юності, 12

Реєстраційне досьє від 26.05.2009 N 2605/19-М

6 Руденко Олена Сергіївна

Місцезнаходження: м. Суми, вул. Слободська, 31

Ідентифікаційний код: 2210508707

Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія

за місцем провадження діяльності
м. Суми, вул. Енгельса, 3, прміщення, 9

Реєстраційне досьє від 27.05.2009 N 2705/09-М

7 Приватне підприємство "Сучасна стоматологія"

Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Гудименка, 30 кв. 3

Ідентифікаційний код: 24909643

Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія, дитяча стоматологія, ортодонтія, зубний лікар, медична сестра з стоматології, медична сестра з фізіотерапії, рентгенлаборант

за місцем провадження діяльності
м. Запоріжжя, вул. Задніпровська, 68, приміщення 40

Реєстраційне досьє від 29.05.2009 N 2905/09-М

Всього: 7 справ

 

Додаток 1
до протоколу засідання Ліцензійної комісії МОЗ України
01.06.2009 N 18

Перелік N 6
ліцензіатів, за заявами яких прийнято рішення про анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики

1 Комунальна лікувально-профілактична установа "Міський протитуберкульозний диспансер м. Єнакієве"

Місцезнаходження: Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Комуністична, буд. 3

Ідентифікаційний код: 01990499

Анулювати ліцензію від 14.07.2004 р. серії АБ N 216260 на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, фтизіатрія, рентгенологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, клінічна лабораторна діагностика, бактеріологія, медичний статистик, лікувальна фізкультура, дієтологія, медична сестра з масажу

2 Горбунов Олександр Анатолійович

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, смт Добровеличківка, вул. Кірова, 108, кв. 9

Ідентифікаційний код: 2679112357

Анулювати ліцензію від 19.05.2006 р. серії АВ N 116724 на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю стоматологія

3 Товариство з обмеженою відповідальністю "Клініка високих технологій"

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Широка, 107-а

Ідентифікаційний код: 34827805

Анулювати ліцензію від 28.09.2007 р. серії АВ N 386047 на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю рентгенологія, рентгенлаборант

4 Банний Анатолій Васильович

Місцезнаходження: м. Кіровоград, вул. Жовтневої революції, 17, кв. 89

Ідентифікаційний код: 1445205832

Анулювати ліцензію від 12.12.2005 р. серії АБ N 299486 на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю хірургія

5 Товариство з обмеженою відповідальністю "Спільно українсько-німецького підприємства "СтомОкс"

Місцезнаходження: м. Київ, б-р Перова, 38/1, кв. 1

Ідентифікаційний код: 32204193

Анулювати ліцензію від 14.07.2006 р. серії АВ N 155727 на провадження господарської діяльності з медичної практики за терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія

6 Понятовська Ірина Петрівна

Місцезнаходження: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Н. Рибака, 46

Ідентифікаційний код: 2291818947

Анулювати ліцензію від 24.04.2008 р. серії N 417202 на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю педіатрія

Всього: 6 справ

 

Додаток 2
до протоколу засідання Ліцензійної комісії МОЗ України
01.06.2009 N 18

Перелік N 1
суб'єктів господарської діяльності, за заявами яких прийнято рішення про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з проведення дезінфекційних, дезінсекційних та дератизаційних робіт

1 Пожар Анатолій Іванович

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Закревського, 85, кв. 90

Ідентифікаційний код: 2141003337

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт

за місцем провадження діяльності
м. Київ, вул. Луначарського, 16/4

Реєстраційне досьє від 25.05.2009 N 2505/01-Д

2 Приватне підприємство "САНВЕТОБРОБКА"

Місцезнаходження: Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Леваневського, 16, кв. 119

Ідентифікаційний код: 36407605

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт

за місцем провадження діяльності
Донецька обл., Артемівський р-н, с. Красне, вул. Восточна, 20

Реєстраційне досьє від 27.05.2009 N 2705/02-Д

Всього: 2 справи

 

Додаток 2
до протоколу засідання Ліцензійної комісії МОЗ України
01.06.2009 N 18

Перелік N 2
суб'єктів підприємницької діяльності, заяви яких про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з проведення дезінфекційних, дезінсекційних та дератизаційних робіт залишені без розгляду

1 Сквирська районна санітарно-епідеміологічна станція

Місцезнаходження: Київська обл., Сквирський р-н, м. Сквира, вул. Богачевського, 39

Ідентифікаційний код: 01994327

Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", а саме: не подано висновок державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних приміщень, матеріально-технічної бази вимогам санітарних норм і правил у частині організації та проведення дезінфекційних, дезінсекційних і дератизаційних робіт та кваліфікації персоналу (висновок СЕС); висновок СЕС виданий неналежним органом

Реєстраційне досьє від 27.05.2009 N 2705/01-Д

Всього: 1 справа

 

Додаток 3
до протоколу засідання Ліцензійної комісії МОЗ України
01.06.2009 N 18

Перелік N 1
суб'єктів господарської діяльності, за заявами яких прийнято рішення про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення препаратів з них

1 Комунальний заклад Петропавлівська центральна районна лікарня

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, смт Петропавлівка, вул. Жовтнева, 102

Ідентифікаційний код: 01988887

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів

за місцем провадження діяльності
Дніпропетровська обл., Петропавлівський р-н, селище Петропавлівка, вул. Жовтнева, 102

Реєстраційне досьє від 01.06.2009 N 0106/01-К

Всього: 1 справа

 

Додаток 3
до протоколу засідання Ліцензійної комісії Міністерства охорони здоров'я України
01.06.2009 N 18

Перелік N 3
суб'єктів підприємницької діяльності, заяви яких про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення препаратів з них залишені без розгляду

1 "Братська центральна районна лікарня"

Місцезнаходження: Миколаївська обл., Братський р-н, смт Братське, вул. Чернишевського, 49

Ідентифікаційний код: 01998331

Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", а саме: виявлена розбіжність адреси провадження діяльності між заявою, висновком державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення медичної практики та довідкою про стан довідки про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності, наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для провадження господарської діяльності з медичної практики (довідка про стан МТБ); виявлена розбіжність дати та номеру наказу щодо призначення головного лікаря між п. 1.6 довідки про стан МТБ та записом в трудовій книжці; відсутня нормативно-технічна документація на виготовлення еритромаси

Реєстраційне досьє від 26.05.2009 N 2605/01-К

Всього: 1 справа

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали