МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 19 березня 2009 року N 174

Про затвердження рішення Ліцензійної комісії

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства охорони здоров'я України від 18.09.2002 N 103/346 "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров'я, що ліцензуються", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 09.10.2002 N 820/7108, та наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства охорони здоров'я України від 16.02.2001 N 38/63 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, господарської діяльності з медичної практики та проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (крім робіт на об'єктах ветеринарного контролю)", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 02.03.2001 N 188/5379, наказую:

1. Затвердити рішення Ліцензійної комісії МОЗ України (Протокол від 19.03.2009 N 10 додається) щодо:

1.1 анулювання ліцензії МОЗ від 12.10.2007 серії АВ N 386141, виданої на провадження господарської діяльності з медичної практики приватному підприємству "Віва Віта" (ідентифікаційний код 32230202, місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 78, кв. 56), на підставі Акта про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов для провадження господарської діяльності з медичної практики;

1.2 анулювання ліцензії МОЗ від 12.10.2007 серії АВ N 386164, виданої на провадження господарської діяльності з медичної практики відкритому акціонерному товариству "Краян" (ідентифікаційний код 05769299, місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. Косовська, 2), на підставі Актів про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов для провадження господарської діяльності з медичної практики та про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених в документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;

1.3 видачі розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт приватному підприємству "АГРОЗАХИСТ-СОФ" (ідентифікаційний код 33568473, місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. Качалова, 31-а, кв. 50);

1.4 видачі розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики: малому приватному підприємству "Центр здоров'я Порошина" (ідентифікаційний код 25053049, місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, Французький бульвар, 60), підприємству у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма "Оптікор" (ідентифікаційний код 13911654, місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького, 24), приватному підприємству "Асмед" (ідентифікаційний код 34379959, місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. Єврейська, 11);

1.5 видачі ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики (Перелік 1 додатку 1 до Протоколу);

1.6 відмови у видачі ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики (Перелік 2 додатку 1 до Протоколу);

1.7 залишення заяв на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики без розгляду (Перелік 3 додатку 1 до Протоколу);

1.8 переоформлення ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики (Перелік 4 додатку 1 до Протоколу);

1.9 видачі копій ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики (Перелік 5 додатку 1 до Протоколу);

1.10 анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики за заявами ліцензіатів (Перелік 6 додатку 1 до Протоколу);

1.11 видачі ліцензій на провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів (Перелік 1 додатку 2 до Протоколу);

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Митника З. М.

 

Міністр 

В. М. Князевич 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
19.03.2009 N 174 

Протокол N 10
засідання Ліцензійної комісії МОЗ України

від 19 березня 2009 року

На засіданні Ліцензійної комісії присутні:

Митник З. М., Шпак І. В., Банчук М. В., Жданова М. П., Бронова В. М., Коновалова Л. М., Бєлотєлов М. Г., Григорович В. Р., Гарник Т. П., Зозовська Л. П.

Запрошені голови комісій по перевірці Залевська В. А., Каштальян М. М., директор ПП "Віва Віта" Анікєєнко А. Г., головний лікар медико-санітарної частини ВАТ "Краян" Повно О. М.

Порядок денний:

1. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики ПП "Віва Віта"

2. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики ВАТ "Холдингова компанія "Краян"

3. Про результати позапланової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт ПП "АГРОЗАХИСТ-СОФ"

4. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики ПП "Інститут сучасної медицини"

5. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики МПП "Центр здоров'я Порошина"

6. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики Підприємством у вигляді ТОВ "Фірма "Оптікор"

7. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики "Оксфорд медікал - Одеса"

8. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики ПП "Асмед"

9. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики ПП "Адоніс"

10. Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань ліцензування господарської діяльності з медичної практики

11. Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань ліцензування господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів

Слухали Залевську В. А. - начальника Відділу державного контролю за дотриманням ліцензійних умов Департаменту управління та контролю якості медичних послуг, голову комісії:

На підставі наказу МОЗ України від 05.03.2009 N 67-Адм "Про перевірки додержання Ліцензійних умов" на виконання наказу МОЗ України від 08.01.2009 N 1 "Про затвердження плану перевірок на I квартал 2009 року" з 10 по 12 березня 2009 р. було проведено планову перевірку додержання Ліцензійних умов приватним підприємством "Віва Віта" (ідентифікаційний код 32230202, місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 78, кв. 56, місце провадження діяльності: м. Одеса, вул. Піонерська, 30), яке здійснює господарську діяльність з медичної практики за ліцензією МОЗ України від 12.10.2007 серії АВ N 386141, за лікарськими спеціальностями: терапія, акушерство і гінекологія, дерматовенерологія, стоматологія, хірургія, отоларингологія, психіатрія, неврологія, офтальмологія.

Перевірка проводилась в присутності керівника ПП "Віва Віта" Анікєєнка Анатолія Григоровича.

Перевіркою встановлено наступне.

Комісії не представленій журнал відвідувань представниками органів контролю.

Керівником надано додаткову угоду N ОД-2419 про зміну та доповнення умов договору-позички N ОД-1809 від 5 липня 2007 року, укладений з керуючим санацією Шнякіним В. О., що діє на підставі ухвали Господарського суду Одеської області від 19.08.2008 року. Основний договір не надано.

Зі слів Анікєєнка А. Г. в медичному центрі проводиться комісійний медогляд моряків на можливість допуску їх до роботи на судах дальнього плавання. Так, 10 березня видано підприємством три медичні карти Ключнику М. В., Павлову А., Рекегину В. М. Клінічні лабораторні дослідження, які додаються до медичних карт, проводяться лабораторією поліклініки, однак договір відсутній.

Бланки лабораторного дослідження від Чорноморської басейнової лікарні на водному транспорті, яка на сьогодні не функціонує, заповнюються неохайно, після підпису лікаря від руки приписаний результат досліджень на РВ без підпису лікаря, номера результату, без зазначення тест-систем та методу дослідження.

Разом з тим, жодного документа, який свідчить про здійснення заходів з організації проведення медичних оглядів певної категорії працівників на виконання наказу МОЗ України від 21 травня 2007 року N 246 "Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій" підприємством не представлено, що є порушенням вимог п. 2.1.1 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства охорони здоров'я України від 16 лютого 2001 р. N 38/63 (далі - Ліцензійні умови).

Керівником підприємства не надано установчі документи, положення про медичний підрозділ, яке б відповідало переліку закладів охорони здоров'я, затвердженого наказом МОЗ України від 28.10.2002 N 385, перелік структурних підрозділів із зазначенням їх завдань та функцій, штатний розпис, накази щодо призначення (звільнення) працівників, функціональні обов'язки та документи, що свідчать про напрямок освіти, кваліфікаційний рівень медичних працівників (порушення п. 2.1.1 Ліцензійних умов).

Нормативно-правові акти, технічні та інші документи, які регламентують господарську діяльність з медичної практики, журнал вхідного та періодичного інструктажу персоналу з техніки безпеки відсутні.

Наявні приміщення, виробничі площі не відповідають санітарним нормам і правилам, відсутнє обладнання, необхідне для провадження господарської діяльності зі спеціальностей, зазначених у ліцензії.

Відсутня первинна медична документація згідно з вимогами наказів МОЗ України від 27.12.99 N 302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)", від 15.05.2001 N 181 "Про доповнення до наказу МОЗ України від 27.12.99 N 302" із змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 05.02.2007 N 58, що є порушенням п. 2.3.1 Ліцензійних умов.

Обов'язкова державна статистична звітність до територіальних органів медичної статистики з питань охорони здоров'я відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров'я України від 10.07.2008 N 378 "Про затвердження форм звітності з питань охорони здоров'я та інструкцій щодо їх заповнення", який зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 03.09.2007 N 1009/14276, не надана, що є порушенням вимог п. 2.3.1 Ліцензійних умов.

Підприємство не забезпечено твердим та м'яким інвентарем, діагностичним та лікувальним обладнанням, медичною апаратурою, що не відповідає табелям оснащення закладу та задекларованим у статуті цілям.

Не представлено перелік засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці, їх сертифікати відповідно до вимог Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" та Правил уповноваження та атестації у державній метрологічній системі, затверджених наказом Держспоживстандарту України від 29.03.2005 N 71 (порушення п. 2.1.3 та п. 2.3.1 Ліцензійних умов).

Приміщення, облаштування лікарських кабінетів вкрай незадовільні (на стелі та стінах тріщини, в деяких місцях відпала штукатурка, підлога паркетна, навіть у кабінеті хірурга покрита килимом; на вікнах штори, квіти, що унеможливлює проведення вологого прибирання та дезінфекції. В лікувальних кабінетах на стінах наклеєні картинки, що свідчить про відсутність проведення генеральних прибирань, що не відповідає вимогам ст. ст. 7, 22 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", пп. 2.6, 3.3, 3.4, 3.6, 4.2 "Санітарних правил пристрою, устаткування, експлуатації амбулаторно-поліклінічних установ стоматологічного профілю, охорони праці та особистої гігієни персоналу" N 2956а-83 від 28.12.83 року, додатка М.1 ДБН Б.2.2.-10-2001, що є порушенням пп. 2.1.3, 2.3.1 Ліцензійних умов.

На першому поверсі розташований стоматологічний кабінет площею 8-9 кв. м, де проводиться прийом пацієнтів, миття інструментарію проводиться в раковині, в якій миються і руки, що є порушенням вимог п. 2.6 СанПін від 28.12.83 року N 2956а-83 "Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены персонала" та порушенням п. 2.1.3 та п. 2.3.1 Ліцензійних умов.

В цьому ж приміщенні встановлена маленька сухожарова шафа і настільний автоклав. У сухожаровій шафі зберігаються інструменти (лоток у лотку), час стерилізації невідомий. Всі наконечники в стоматологічному апараті зберігаються у нерозібраному стані без обробки, стіл для інструментів і лікарських форм брудний, запилений; документи про проведення заключних дезінфекцій і генеральних прибирань відсутні.

В жодному з кабінетів немає антисептиків для обробки рук, у травматологічному кабінеті всі лікувальні столики накриті брудними марлевими серветками, термометри проходять "дезобробку" у 0,5 літровій банці у невідомому розчині.

У всіх лікувальних кабінетах зберігається посуд (чашки, ложки та ін.), що свідчить про те, що прийом їжі здійснюється на робочих місцях.

Відсутня аптечка для надання невідкладної медичної допомоги, що є порушенням Протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Медицина невідкладних станів", затверджених наказом МОЗ України від 17.01.2005 N 24, та п. 4.17 "Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены персонала утв. МЗ СССР 28 декабря 1983 г. N 2956а-83" (порушення п. 2.1.1, 2.3.1 Ліцензійних умов).

Неукомплектована аптечка для надання медичної допомоги медпрацівникам у кабінеті хірурга при аварійних ситуаціях, не ведеться журнал за ф. 108-о згідно з вимогами наказу МОЗ України від 14.03.2006 N 120 "Про вдосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД" (порушення п. 2.1.1 Ліцензійних умов).

Не представлені санітарні книжки на спеціалістів, обстеження персоналу на гепатит В, відсутні дані про щеплення проти гепатиту В та договір про страхування.

Допоміжні приміщення (санітарний блок) для зберігання прибирального інвентарю, деззасобів у медичному центрі відсутні.

Не представлені акти перевірок медичного центру санепідслужбою на водному транспорті.

Зазначені порушення згідно зі ст. 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" є підставою для складання Акта про неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов для провадження господарської діяльності з медичної практики.

Слухали: директора ПП "Віва Віта" Анікєєнка А. Г., який пояснив вищезазначені порушення своєю тривалою хворобою.

На запитання голови Ліцензійної комісії Митника З. М. чому комісії не було надано жодного документу, який би свідчив про здійснення заходів щодо проведення медичних оглядів моряків на можливість допуску їх до роботи на судах дальнього плавання та можливості здійснювати таку діяльність на площі розміром 64 кв. м, директор відповів, що довіз деякі документи та заявив, що за період діяльності підприємства не надійшло жодної скарги щодо порядку проведення медичних оглядів моряків, робота лікарів проводилась згідно графіка, позмінно.

За результатом обговорення зазначеного питання членами Ліцензійної комісії прийняте рішення про анулювання ліцензії МОЗ України від 12.10.2007 серії АВ N 386141, виданої приватному підприємству "Віва Віта" на провадження господарської діяльності з медичної практики, на підставі Акта про неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов для провадження господарської діяльності з медичної практики.

Слухали Залевську В. А.:

На підставі наказу МОЗ України від 05.03.2009 N 67-Адм "Про перевірки додержання Ліцензійних умов" на виконання наказу МОЗ України від 08.01.2009 N 1 "Про затвердження плану перевірок на І квартал 2009 року" з 10 по 12 березня 2009 р. було проведено планову перевірку додержання Ліцензійних умов Відкритим акціонерним товариством "Холдингова компанія "Краян" (ідентифікаційний код 05769299, місцезнаходження та місце провадження діяльності: м. Одеса, вул. Косовська, 2), яке здійснює господарську діяльність з медичної практики за ліцензією МОЗ України від 12.10.2007 серії АВ N 386164, за лікарськими спеціальностями: організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, дерматовенерологія, клінічна лабораторна діагностика, неврологія, отоларингологія, ортопедія і травматологія, офтальмологія, психіатрія, терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, функціональна діагностика, хірургія, акушерка жіночої консультації, медична сестра поліклініки, лаборант клініко-діагностичної лабораторії, медична сестра з масажу, медична сестра з стоматології

Перевірка здійснювалась у присутності головного лікаря медико-санітарної частини ВАТ "Холдингова компанія "Краян" Повно О. М.

Перевіркою встановлено наступне.

Ліцензійній комісії не представлено журнал відвідувань представниками органів контролю.

Згідно зі штатним розписом в медико-санітарній частині працюють 16 співробітників, з них 1 лікар-акушер-гінеколог, 1 лікар-терапевт, 1 лікар-отоларинголог, 3 лікарі-стоматологи, 1 - лікар-лаборант та 7 молодших спеціалістів з медичною освітою. Відсутні накази щодо призначення (звільнення) працівників, їх функціональні обов'язки та документи, що свідчать про напрямок освіти, кваліфікаційний рівень медичних працівників. Головним лікарем МСЧ призначено Повно Ольгу Михайлівну (наказ від 01.11.2007 N 112/к). Разом з тим, у документах, що подавалися до МОЗ для видачі ліцензії зазначено іншого головного лікаря Беркова Є. В. Про зміну головного лікаря медичної установи до МОЗ повідомлення не направлялося. Повно О. М. на час перевірки не має відповідної кваліфікаційної підготовки зі спеціальності "організація та управління охороною здоров'я" та з інших лікарських спеціальностей.

У лікаря акушера-гінеколога Шпарути Т. І., лікаря-стоматолога Урсул В. В. відсутні кваліфікаційні категорії, що є порушенням вимог ст. 74 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" та наказу МОЗ України від 19.12.97 року N 359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів" (порушення пп. 2.1.1, 2.1.2, 2.3.3 Ліцензійних умов).

Відсутня первинна медична документація згідно з вимогами наказів МОЗ України від 27.12.99 N 302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)", від 15.05.2001 N 181 "Про доповнення до наказу МОЗ України від 27.12.99 N 302", із змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 05.02.2007 N 58, що є порушенням п. 2.3.1 Ліцензійних умов.

Обов'язкова державна статистична звітність до територіальних органів медичної статистики з питань охорони здоров'я відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров'я України від 10.07.2007 N 378 "Про затвердження форм звітності з питань охорони здоров'я та інструкцій щодо їх заповнення", який зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 03.09.2007 N 1009/14276, не надається, що є порушенням вимог п. 2.3.1 Ліцензійних умов.

З 17.12.2008 на підприємстві відключені тепло-, водопостачання (подача води здійснюється 1 раз на тиждень по понеділках), енергопостачання, але продовжує функціонувати стоматологічний кабінет і 3 березня по журналу прийому лікаря-акушера-гінеколога проводився огляд жінок.

Не проводиться контроль передстерилізаційної обробки стоматологічних інструментів, контроль стерильності стоматологічних інструментів, не витримуються вимоги до передстерилізаційної обробки стоматологічних інструментів, що є порушенням пп. 8.3.2, 8.4 "Санитарных правил устройства, оборудования и эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены персонала" та п. 2.3.1 Ліцензійних умов.

Набір приміщень, їх площа, облаштування та санітарно-технічний стан лікарських кабінетів вкрай незадовільні (стіни оклеєні шпалерами, відпала штукатурка, плитка, підлога з вибоїнами, приміщення заставлені непотрібними ємностями, на вікнах висять штори, стоять квіти на підвіконні, що унеможливлює проведення вологого прибирання та дезінфекції. В лікувальних кабінетах на стінах наклеєні картинки, що свідчить про відсутність проведення генеральних прибирань та не відповідає вимогам ст. ст. 7, 22 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", пп. 2.6, 3.3, 3.4, 3.6, 4.2 "Санітарних правил пристрою, устаткування, експлуатації амбулаторно-поліклінічних установ стоматологічного профілю, охорони праці та особистої гігієни персоналу" N 2956а-83 від 28.12.83 року, додатку М.1 ДБН Б.2.2.-10-2001, що є порушенням пп. 2.1.3, 2.3.1 Ліцензійних умов.

Медсанчастина не працює, але у всіх кабінетах приготовлений 0,2 % розчин хлорантоїну, який заборонений для використання в медичних закладах; в дезрозчинах знаходиться ганчір'я, час приготування розчину невідомий, всі ємності з розчином брудні.

Працюючий стоматологічний кабінет не відповідає вимогам по площам на 1 робоче місце. У кабінеті встановлено 2 стоматологічних крісла, розташованих біля стінки одне за другим, індивідуальні медичні столики відсутні, невідомо, де проводиться обробка і стерилізація інструментарію, однак у камері "Панмед" зберігався інструментарій (10 лотків з наборами). Зі слів керівника в стерилізаційній працює сухоповітряний стерилізатор, в якому проводиться обробка не тільки інструментарію, але й м'якого інвентарю (ватно-марлеві кульки та ін.). Відсутні антисептики, рідке мило. Дані про обстеження стоматологів на ВІЛ та вірусні гепатити відсутні. Зазначене є порушенням вимог СанПін від 28.12.83 року N 2956а-83 "Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены персонала" (порушенням п. 2.1.3 та п. 2.3.1 Ліцензійних умов).

Приміщення клінічної лабораторії забруднені, не відповідають правилам влаштування і безпеки роботи в лабораторіях (ДСП 9.9.5.-080-02) не за технологією проведення досліджень, не за зберіганням реактивів і правилами роботи з ними. Увесь лабораторний інвентар забруднений, тривалий час не проводилась його обробка і помивка.

МСЧ не забезпечена твердим та м'яким інвентарем, діагностичним та лікувальним обладнанням, медичною апаратурою, що не відповідає табелям оснащення установи та задекларованим у Положенні цілям.

При плановому обстеженні медсанчастини санепідстанцію Малинівського району м. Одеси 11.03.2009 винесена постанова про призупинення експлуатації медсанчастини.

В жодному з кабінетів немає антисептиків для обробки рук, у травматологічному кабінеті всі лікувальні столики накриті брудними марлевими серветками, термометри проходять "дезобробку" у 0,5 літровій банці у невідомому розчині відповідно до вимог наказу МОЗ України від 4 квітня 2004 року N 181 (порушення п. 2.1.1 Ліцензійних умов).

У всіх лікувальних кабінетах зберігається посуд (чашки, ложки та ін.), що свідчить про те, що прийом їжі здійснюється на робочих місцях.

Відсутня аптечка для надання невідкладної медичної допомоги що є порушенням Протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Медицина невідкладних станів", затверджених наказом МОЗ України від 17.01.2005 N 24, та п. 4.17 "Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены персонала, утв. МЗ СССР 28 декабря 1983 г. N 2956а-83" (порушення п. 2.1.1, 2.3.1 Ліцензійних умов).

Неукомплектована аптечка для надання медичної допомоги медпрацівникам при аварійних ситуаціях, не ведеться журнал за ф. 108-о згідно з вимогами наказу МОЗ України від 14.03.2006 N 120 "Про вдосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД" (порушення п. 2.1.1 Ліцензійних умов).

Не представлені санітарні книжки на спеціалістів, обстеження персоналу на вірусний гепатит В, відсутні дані про щеплення проти вірусного гепатиту В та договір про страхування.

Зазначені порушення є підставою для анулювання ліцензії (стаття 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"), на підставі чого комісією був складений Акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики та Акт про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених в документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії.

Слухали головного лікаря медико-санітарної частини ВАТ "Краян" Повно О. М., яка зазначила, що медико-санітарна частина відключена від тепло та водопостачання з 17 грудня 2008 р.

На запитання Голови Ліцензійної комісії Митника З. М. як можна здійснювати огляд жінок та прийом стоматологічних хворих в таких антисанітарних умовах, головний лікар відповіла, що заклад працює лише раз на тиждень, такий стан закладу тимчасовий.

За результатом обговорення зазначеного питання членами Ліцензійної комісії прийняте рішення щодо анулювання ліцензії МОЗ України від 12.10.2007 серії АВ N 386141, виданої ВАТ "Холдингова компанія "Краян" на провадження господарської діяльності з медичної практики, на підставі Акта про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики та Акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених в документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії.

Слухали Залевську В. А.:

На підставі наказу МОЗ України від 05.03.2009 N 67-Адм "Про перевірки додержання Ліцензійних умов" відповідно до звернення Генеральної прокуратури України від 24.01.2009 року щодо подання прокурора Одеської області від 10.01.2009 р. з 11 по 12 березня 2009 р. було проведено позапланову перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт ПП "АГРОЗАХИСТ-СОФ" (ідентифікаційний код 33568473, місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. Качалова, 31-а, кімн. 50), яке здійснює господарську таку діяльність за ліцензією МОЗ України від 14.09.2007 серії АВ N 367753.

Перевіркою встановлено наступне.

Згідно з висновком державної санітарно-епідеміологічної служби Одеської області від 01.12.2008 року N 3-6/5648 місце провадження діяльності приватного підприємства: м. Одеса, пров. Нечипоренко, б. 13, кімн. 7, склад - Одеська область, Комінтернівський район, ст. Кремидівка, про що повідомлено МОЗ України (лист від 3 грудня 2008 року N 283).

Положення про структурний підрозділ ПП "АГРОЗАХИСТ-СОФ", який займається проведенням дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт, не надано. Керівник дезінфекційного відділення не призначений згідно з вимогами наказу МОЗ від 28.10.2002 року N 385 "Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я" (порушення п. 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (крім робіт на об'єктах ветеринарного контролю), затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства охорони здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів господарської діяльності з медичної практики та проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (крім робіт на об'єктах ветеринарного контролю)".

Згідно з штатним розписом від 1 грудня 2008 року у підприємстві працює 24 працівники, з них: 2 лікарі-дезінфекціоністи, які мають вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності "дезінфекційна справа", 15 дезинфекторів, які згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2006 р. N 662 пройшли відповідну підготовку на базі Харківської обласної дезінфекційної станції протягом 2007 - 2008 років.

Стосовно довідок про санітарну обробку вагонів на ст. Одеса-Порт на замовлення ООО "Доросід" з 26.05.2008 р. по 28.05.2008 р. та 28.06.2008 р., то пояснення керівника ПП "АГРОЗАХИСТ-СОФ" Абрамочкіної Є. І. свідчать, що бригадир Самойлов О. Ю., який виконував дезінфекційні роботи по замовленню, потрапляв на територію Одеського порту у вищезазначені дати без виписування одноразової перепустки, заїжджав на територію порту на автотранспорті експедитора компанії "ДОРОСІД" - замовника робіт з санітарної обробки вагонів, Румянцева А. В. (від працівників отримано письмові пояснення).

Бригадиру Самойлову О. Ю. винесено попередження та вказано на необхідність у будь-якому разі отримувати перепустки при в'їзді на територію режимних зон.

Провадження робіт з профілактичної дезінфекції рухомого складу, крім робіт на об'єктах ветеринарного контролю, підприємством здійснюється згідно з Регламентом ПП "АГРОЗАХИСТ-СОФ", затвердженим наказом по підприємству від 28 грудня 2008 року N 84.

На момент перевірки працює 7 мобільних бригад, склад яких затверджено вищезазначеним наказом підприємства та договорами про матеріальну відповідальність. На автотранспорт на перевезення пестицидів та агрохімікатів отримано санітарні паспорти, видані Одеською лінійною СЕС на Одеській залізниці. Посадові інструкції на дезінфекторів та бригадирів-водіїв керівництвом представлено.

Отже факти, викладені у поданні прокурора Одеської області щодо порушень ПП "АГРОЗАХИСТ-СОФ" Ліцензійних умов провадження діяльності з організації здійснення профілактичної дезінфекції рухомого складу підтвердились частково.

Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте рішення щодо видачі ПП "АГРОЗАХИСТ-СОФ" розпорядження про усунення в місячний термін виявлених порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (крім робіт на об'єктах ветеринарного контролю).

Слухали Залевську В. А.:

На підставі наказу МОЗ України від 05.03.2009 N 67-Адм "Про перевірки додержання Ліцензійних умов" на виконання наказу МОЗ України від 08.01.2009 N 1 "Про затвердження плану перевірок на I квартал 2009 року" комісією МОЗ з 10 по 12 березня 2009 р. було проведено планову перевірку додержання Ліцензійних умов ПП "Інститут сучасної медицини" (ідентифікаційний код 32972507, місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. Заславського N 38, кв. 14), яке здійснює господарську діяльність з медичної практики за спеціальностями: акушерство і гінекологія, гастроентерологія, дерматовенерологія, дієтологія, ендоскопія, загальна практика - сімейна медицина, кардіологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, лікувальна фізкультура, медицина невідкладних станів, наркологія, народна та нетрадиційна медицина, неврологія, нейрохірургія, організація і управління охороною здоров'я, ортопедична стоматологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, педіатрія, підліткова терапія, професійна патологія, психіатрія, психотерапія, психофізіологія, стоматологія, терапевтична стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія, лаборант клініко-діагностичної лабораторії, медична сестра з лікувальної фізкультури, медична сестра з масажу, медична сестра з фізіотерапії, медична сестра з функціональної діагностики, медична сестра, фельдшер, фельдшер швидкої допомоги.

Перевіркою встановлено, що ліцензіат 06.03.2009 подав заяву про анулювання ліцензії за власним бажанням і Ліцензійною комісією МОЗ 12.03.2009 (протокол N 9) прийнято рішення про анулювання ліцензії від 29.12.2004 серії АБ N 121365, виданої ПП "Інститут сучасної медицини" на підставі заяви, поданої ліцензіатом.

Слухали Каштальян М. М. - головного спеціаліста відділу державної акредитації Департаменту управління та контролю якості медичних послуг.

На підставі наказу МОЗ України від 05.03.2009 р. N 67-Адм "Про перевірки додержання Ліцензійних умов" на виконання наказу Міністерства охорони здоров'я України від 08.01.2009 N 1 "Про затвердження плану перевірок на I квартал 2009 року" з 10 по 13 березня 2009 р. було проведено планову перевірку додержання Ліцензійних умов МПП "Центр здоров'я Порошина" (ідентифікаційний код 25053049, місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, Французький бульвар, 60, місце провадження діяльності: м. Одеса, вул. Щорса, 11), яке здійснює господарську діяльність з медичної практики за ліцензією МОЗ України від 22.06.2007 АВ N 348738 за лікарськими спеціальностями: акушерство і гінекологія, дерматовенерологія, дитяча неврологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лікувальна фізкультура, народна та нетрадиційна медицина, неврологія, отоларингологія, педіатрія, психотерапія, рефлексотерапія, санологія, терапія, урологія, ультразвукова діагностика, фізіотерапія, функціональна діагностика, медична сестра з масажу.

Перевірка здійснювалась у присутності головного лікаря МПП "Центр здоров'я Порошина" Порошиної Оксани Володимирівни.

Перевіркою встановлено наступне.

Відповідно до штатного розпису від 01.02.2009 року МПП "Центр здоров'я Порошина" провадяться певні види діяльності, які не зазначені в ліцензії (спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою: "сестринська справа" та "лікувальна справа"), що є порушенням вимог п. 2.1.2 та п. 2.3.3 Ліцензійних умов.

Молодші спеціалісти з медичною освітою, які працюють в медичному центрі, не отримали відповідної категорії з нової спеціальності згідно з Номенклатурою спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою, затвердженою наказом МОЗ України від 23.11.2007 N 742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", що є порушенням вимог п. 2.3.3 Ліцензійних умов.

Лікарями-санологами медичного центру не ведеться медична документація встановленого зразка: картка амбулаторного хворого (форма 025/о, затверджена наказом МОЗ України від 27.12.99 N 302), статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (форма 025-2/о, затверджена наказом МОЗ України від 27.12.99 N 302). Ведення граф журналу реєстрації амбулаторних пацієнтів (форма 074/о) не відповідає вимогам наказу МОЗ України від 05.08.99 N 197. Комісії не представлено журнал реєстрації УЗ-досліджень (форма 048/о, затверджена наказом МОЗ України від 29.12.2000 N 369). Медичні картки видаються хворим на руки, в закладі копії не зберігаються. Зазначене є порушенням вимог п. 2.3.1 Ліцензійних умов.

Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте рішення щодо видачі МПП "Центр здоров'я Порошина" розпорядження про усунення в місячний термін виявлених порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.

Слухали Каштальян М. М.:

На підставі наказу МОЗ України від 05.03.2009 р. N 67-Адм "Про перевірки додержання Ліцензійних умов" на виконання наказу Міністерства охорони здоров'я України від 08.01.2009 N 1 "Про затвердження плану перевірок на I квартал 2009 року" з 10 по 13 березня 2009 р. було проведено планову перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики підприємством у вигляді ТОВ "Фірма "Оптікор" (ідентифікаційний код 13911654, місцезнаходження та місце провадження діяльності: м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького, 24), яке здійснює господарську діяльність з медичної практики за ліцензією МОЗ України від 08.06.2005 серії АБ N 200480, за лікарськими спеціальностями: акушерство і гінекологія, гастроентерологія, дерматовенерологія, кардіологія, загальна практика - сімейна медицина, медична сестра з масажу, медична сестра з стоматології, неврологія, народна та нетрадиційна медицина, отоларингологія, офтальмологія, педіатрія, психіатрія, психотерапія, рефлексотерапія, дитяча стоматологія, терапевтична стоматологія, ортодонтія, ортопедична стоматологія, терапія, урологія, ультразвукова діагностика, функціональна діагностика.

Перевірка проводилась у присутності в. о. головного лікаря Бойко Олени Григоріївни.

Згідно з представленим штатним розписом від 31.01.2008 року Підприємством у вигляді ТОВ "Фірма "Оптікор" провадяться певні види діяльності, які відсутні у ліцензії (спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа та акушерська справа), що є порушенням вимог п. 2.1.2 та п. 2.3.3 Ліцензійних умов.

Молодші спеціалісти з медичною освітою, які працюють в медичному центрі, не отримали відповідної категорії з нової спеціальності згідно з Номенклатурою спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою, затвердженою наказом МОЗ України від 23.11.2007 N 742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", що є порушенням вимог п. 2.3.3 Ліцензійних умов.

В представлених комісії амбулаторних картках (форма 025/о) відсутня інформована згода пацієнта на медичне втручання, що є порушенням вимог п. 2.3.2 Ліцензійних умов.

Медичним центром Підприємства у вигляді ТОВ "Фірма "Оптікор" не пройдено державну акредитацію закладу охорони здоров'я, що є порушенням вимог п. 2.1.1 Ліцензійних умов.

Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте рішення щодо видачі підприємству у вигляді ТОВ "Фірма "Оптікор" розпорядження про усунення в трьохмісячний термін виявлених порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.

Слухали Каштальян М. М.:

На підставі наказу МОЗ України від 05.03.2009 р. N 67-Адм "Про перевірки додержання Ліцензійних умов" на виконання наказу Міністерства охорони здоров'я України від 08.01.2009 N 1 "Про затвердження плану перевірок на І квартал 2009 року" з 10 по 13 березня 2009 р. було проведено ТОВ "Оксфорд медікал - Одеса" (ідентифікаційний код 34253415, місцезнаходження та місце провадження діяльності: м. Одеса, вул. Польська, 12), яке здійснює господарську діяльність з медичної практики за ліцензією МОЗ України від 19.04.2006 серії АВ N 116356, за лікарськими спеціальностями: акушерство і гінекологія, дерматовенерологія, проктологія, урологія, ультразвукова діагностика.

Перевіркою встановлено, що ліцензіат 06.03.2009 подав заяву про анулювання ліцензії за власним бажанням і Ліцензійною комісією МОЗ 12.03.2009 (протокол N 9) прийнято рішення про анулювання ліцензії від 19.04.2006 серії АВ N 116356, виданої ТОВ "Оксфорд медікал - Одеса" на провадження господарської діяльності з медичної практики, на підставі заяви, поданої ліцензіатом.

Членами ліцензійної комісії інформацію голови комісії прийнято до уваги.

Слухали Каштальян М. М.:

На підставі наказу МОЗ України від 05.03.2009 р. N 67-Адм "Про перевірки додержання Ліцензійних умов" на виконання наказу Міністерства охорони здоров'я України від 08.01.2009 N 1 "Про затвердження плану перевірок на I квартал 2009 року" з 10 по 13 березня 2009 р. було проведено планову перевірку додержання Ліцензійних умов ПП "Асмед" (ідентифікаційний код 34379959, місцезнаходження та місце провадження діяльності: м. Одеса, вул. Єврейська, 11), яке здійснює господарську діяльність з медичної практики за ліцензією МОЗ України від 13.03.2008 серії АВ N 394767, за лікарськими спеціальностями: акушерство і гінекологія, бактеріологія, дерматовенерологія, загальна практика - сімейна медицина, клінічна лабораторна діагностика, мікробіологія і вірусологія, сексопатологія, ультразвукова діагностика, фізіотерапія, функціональна діагностика, урологія, проктологія, організація і управління охороною здоров'я, сестринська справа, лабораторна справа (клініка), акушерська справа, медична статистика

Перевірка проводилась у присутності головного лікаря ПП "Асмед" Чеканова Сергія Леонідовича та довіреної особи Карпинець Наталії Петрівни.

Перевіркою встановлено наступне.

Медичним центром не ведеться медична документація встановленого зразка: картка амбулаторного хворого (форма 025/о, затверджена наказом МОЗ України від 27.12.99 N 302), статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (форма 025-2/о, затверджена наказом МОЗ України від 27.12.99 N 302). Ведеться картка хворого денного стаціонару, поліклініки, стаціонару вдома (форма 003-2/о, затверджена наказом МОЗ України від 27.12.99 N 302) - при відсутності денного стаціонару в закладі. Зазначене є порушенням вимог п. 2.3.1 Ліцензійних умов.

В представлених комісії картках відсутня інформована згода пацієнта на медичне втручання, що є порушенням вимог п. 2.3.2 Ліцензійних умов.

Відсутні клінічні протоколи та медичні стандарти за спеціальності акушерство та гінекологія, а саме клінічні протоколи, затверджені наказом МОЗ України від 28.12.2002 N 503 "Про удосконалення амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні", що є порушенням вимог п. 2.3.2 Ліцензійних умов.

В представлених комісії картках відсутні данні щодо проведення гінекологічним хворим необхідного обсягу стандартного обстеження: кольпоскопія чи проба Шиллєра; клінічне обстеження молочних залоз, тощо. В наявних висновках цитологічного дослідження не зазначено заклад, де воно виконано, заповнені з порушенням вимог наказу МОЗ України від 27.12.99 N 302 (порушенням вимог п. 2.3.2 Ліцензійних умов).

Розрахунок потреби медичного центру в дез. засобах не проведений, облік щоденної витрати дез. засобів за ф. N 290/о не ведеться. Ємкості для робочих розчинів дез. засобів не маркіровані, дати приготування дез. розчинів не вказують. В кабінетах прийому уролога та гінеколога, кабінеті УЗД в контейнерах для сміття знаходяться відпрацьовані гумові рукавички, презервативи, гінекологічні разові дзеркала у сухому вигляді, тобто дезінфекція відпрацьованого матеріалу та одноразового інструментарію не проводиться.

В кабінеті прийому уролога та гінеколога, кабінеті фізіотерапії, УЗД та клінічної лабораторії не має одноразових рушників, антисептиків для знезараження рук персоналу. В кабінеті є одна умивальна раковина, де одночасно проводиться миття рук персоналу та миття медичного інструментарію. Крім того, дезінфекція та передстерилізаційне очищення інструментів проводиться в одній ємності, попередня дезінфекція інструментарію, що забруднений біологічними рідинами, не здійснюється, що є порушенням вимог ОСТУ - 42-21-2-85, затвердженого наказом N 770 від 10.06.85 р. Стерилізацію інструментарію для вищевказаного кабінету проводять в повітряному стерилізаторі, що встановлений у бак.лабораторії (на 3 поверсі будівлі).

При перевірці повітряного стерилізатору хімічні тести для контролю стерилізації відсутні, в той же час в представленій копії 2-х листів журналу стерилізації хімічні тести були вклеєні. Крім того, стерилізація інструментарію проводилась без дотримання норм завантаження (інструменти в лотках розташовані навалом, лоток на лотку). Після стерилізації інструментарій з 3-го поверху спускається у відкритому вигляді, що є порушенням вимог ОСТУ - 42-21-2-85, затвердженого наказом від 10.06.85 р. N 770. Санітарний блок для обробки інструментарію, зберігання дезінфікуючих препаратів, прибирального інвентарю відсутній. В кабінеті УЗД не має дез. розчину для обробки поверхонь (кушетка та апарат УЗД).

В кабінеті уролога та гінеколога, в клінічної лабораторії не встановлені бактерицидні випромінювачі.

Стерилізацію матеріалу (бавовняні кульки, серветки, ганчір'я) проводять в повітряному стерилізаторі в закритому біксі, яка може проводитись виключно в парових стерилізаторах, без дотримання температурного режиму (180о C - 1 година), що є грубим порушенням вимог ОСТУ - 42-21-2-85, затвердженого наказом від 10.06.85 р. N 770, дати стерилізації та відкриття біксів не вказують.

Використовують разовий стерильний інструментарій для гінекологічного огляду та відбору матеріалу на бактеріологічне дослідження, однак в кабінеті уролога та гінеколога застосовують інструмент в упаковці "Віпак" без дати стерилізації та кінцевого терміну придатності на пакуванні, деякі інструменти разового використання зберігаються з пошкодженим пакуванням.

На базі медичного центру функціонують лабораторія, яка отримала дозвіл N 37 від 17.07.2008 року на 1 рік по ідентифікації, виділенню та визначенню чутливості до антибіотиків бактеріологічним методом без права проведення перепланування та введення нових методів дослідження. Однак на в тих же приміщеннях бактеріологічної лабораторії проводяться дослідження імуноферментним методом на вірусологію, про що свідчать наявні в лабораторії тест-системи на вірусний гепатит B і C та реактиви для проведення імуноферментних досліджень на інші вірусні інфекції, що є порушенням отриманого дозволу та державних санітарних правил ДСП 9.9.5.-080-2002 "Правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного профілю" та ДСП 9.9.5.-064-2000 "Порядок видачі дозволів на роботу з мікроорганізмами I - IV груп патогенності та рекомбінантними молекулами ДНК".

На момент перевірки в лабораторії не проводились протиепідемічні заходи, відсутні дезінфікуючі розчини, промарковані ємності для дезінфекції, в наявності тільки одна ємкість для дезінфекції відпрацьованої ветоші. Комісії не представлена документація по обліку генеральних прибирань, роботи бак. випромінювачів, проведенню стерилізації.

Вищевказане є порушенням вимог п. 2.1.3 та п. 2.3.1 Ліцензійних умов.

Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте рішення щодо видачі ПП "Асмед" розпорядження про усунення в двомісячний термін виявлених порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.

Слухали Каштальян М. М.:

На підставі наказу МОЗ України від 05.03.2009 р. N 67-Адм "Про перевірки додержання Ліцензійних умов" на виконання наказу Міністерства охорони здоров'я України від 08.01.2009 N 1 "Про затвердження плану перевірок на I квартал 2009 року" з 10 по 13 березня 2009 р. було проведено планову перевірку додержання Ліцензійних умов ПП "Адоніс" (ідентифікаційний код 31209604, місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. Космонавтів, 31/4, кв. 56), яке здійснює господарську діяльність з медичної практики за ліцензією МОЗ України від 11.05.2005 серії АБ N 200125, за лікарськими спеціальностями: акушерство і гінекологія, урологія, терапевтична стоматологія.

Перевірка проводилась у присутності директора ПП "Адоніс" Відомського Станіслава Ілліча та довіреної особи ПП "Адоніс" Данилової Катерини Олексіівни.

Перевіркою встановлено наступне.

За місцем провадження діяльності (м. Одеса, пров. Сільськогосподарський, 2), зазначеним у документах для отримання діючої ліцензії діяльність припинено з 01.01.2009 року.

Документи на нове місце провадження діяльності ПП "Адоніс" за адресою м. Одеса, вул. Посмітного, 22, оф. 3 знаходяться у стадії погодження (на даний час отримано висновок Одеської обласної санітарно-епідеміологічної станції на проект будівництва N 1169). Після отримання погодження ліцензіатом буде повідомлено про зазначені зміни у встановленому порядку відповідно до статті 17 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте рішення щодо включення ПП "Адоніс" в план перевірок суб'єктів господарювання на перший квартал 2010 року.

Слухали Зозовську Л. П. - секретаря Ліцензійної комісії:

Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань ліцензування медичної практики.

Вирішили:

За результатами розгляду заяв та доданих документів, відповідно до ст. 14, ст. 16 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності":

- видати відповідні ліцензії 62 суб'єктам господарювання (Перелік 1 додатка 1);

- відмовити у видачі ліцензій 6 суб'єктам господарювання (Перелік 2 додатка 1);

- залишити заяви без розгляду 9 суб'єктів господарювання (Перелік 3 додатка 1);

- переоформити ліцензії 5 суб'єктів господарювання (Перелік 4 додатка 1);

- видати копії ліцензій 2 суб'єктам господарювання (Перелік 5 додатка 1);

- анулювати ліцензії 2 суб'єктів господарювання за заявами ліцензіатів (Перелік 6 додатка 1).

Слухали Зозовську Л. П.:

Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань ліцензування господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів.

Вирішили:

За результатами розгляду заяв та доданих документів, відповідно до ст. 14, ст. 16 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності":

- видати відповідні ліцензії 2 суб'єктам господарювання (Перелік 1 додатку 2).

 

Голова Ліцензійної комісії 

З. М. Митник 

Секретар Ліцензійної комісії 

Л. П. Зозовська 

 

Додаток 1
до протоколу засідання Ліцензійної комісії МОЗ України
від 19.03.2009 N 10 

Перелік N 1
суб'єктів господарської діяльності, за заявами яких прийнято рішення про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики

1 Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини N 1

Місцезнаходження: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Бенделіані, 7

Ідентифікаційний код: 3559403

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, організація і управління охороною здоров'я, стоматологія, акушерство і гінекологія, терапія, ультразвукова діагностика, функціональна діагностика; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, акушерська справа, лабораторна справа (клініка)

за місцем провадження діяльності
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Бенделіані, 7

Реєстраційне досьє від 13.03.2009 N 1303/01-М

2 Городиловський Юрій Йосипович

Місцезнаходження: м. Львів, вул. О. Кульчицької, 3, кв. 87

Ідентифікаційний код: 2050108398

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю психіатрія

за місцем провадження діяльності
Львівська обл., м. Львів-Вінники, вул. Галицька, 23

Реєстраційне досьє від 13.03.2009 N 1303/02-М

3 Комунальний заклад "Дитяча поліклініка N 2"

Місцезнаходження: м. Севастополь, вул. Юмашева, 19-г

Ідентифікаційний код: 05483817

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю педіатрія, загальна практика - сімейна медицина, дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча хірургія, дитяча неврологія, дитяча нефрологія, лікувальна фізкультура, рентгенологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, фізіотерапія, організація і управління охороною здоров'я; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: медична статистика, лабораторна справа (клініка), сестринська справа

за місцем провадження діяльності
м. Севастополь, вул. Героїв Сталінграда, 62
м. Севастополь, бух. Козача, 1
м. Севастополь, вул. П. Корчагіна, 40
м. Севастополь, вул. Гагаріна, 17-б

Реєстраційне досьє від 13.03.2009 N 1303/03-М

4 Гнатюк Богдана Володимирівна

Місцезнаходження: Волинська обл., м. Нововолинськ, 5 мікрорайон, 2, кв. 5

Ідентифікаційний код: 2927316023

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія

за місцем провадження діяльності
Волинська обл., м. Нововолинськ, бульвар Шевченка, 20

Реєстраційне досьє від 13.03.2009 N 1303/04-М

5 Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛІКАРНЯ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ"

Місцезнаходження: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Радянська, 19

Ідентифікаційний код: 24657437

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, кардіологія, терапія, хірургія, акушерство і гінекологія, неврологія, гастроентерологія, рефлексотерапія, ультразвукова діагностика, ендоскопія, фізіотерапія, функціональна діагностика, терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, рентгенологія, ортопедія і травматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, медична статистика, рентгенологія

за місцем провадження діяльності
Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Юних Комунарів, 85
Донецька обл., м. Шахтарськ, вул. Кірова, 37

Реєстраційне досьє від 13.03.2009 N 1303/05-М

6 Бургело Ольга Олександрівна

Місцезнаходження: Волинська обл., Луцький р-н, с. Маяки, вул. Садова, 23

Ідентифікаційний код: 1964221945

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю ультразвукова діагностика

за місцем провадження діяльності
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Сенатора, 5/3

Реєстраційне досьє від 13.03.2009 N 1303/06-М

7 Шишкіна Олена Олександрівна

Місцезнаходження: Черкаська обл., м. Канів, вул. Гагаріна, 19

Ідентифікаційний код: 2211724720

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа

за місцем провадження діяльності
Черкаська обл., м. Канів, вул. Леніна, 78, кімн. 216

Реєстраційне досьє від 13.03.2009 N 1303/07-М

8 Крутьківська лікарська амбулаторія загальної практики сімейної медицини

Місцезнаходження: Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Крутьки

Ідентифікаційний код: 36157158

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю загальна практика - сімейна медицина; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, акушерська справа, сестринська справа, лабораторна справа

за місцем провадження діяльності
Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Крутьки

Реєстраційне досьє від 13.03.2009 N 1303/08-М

9 Овсяніков Юрій Анатолійович

Місцезнаходження: Запорізька обл., м. Мелітополь, пр-т 50-річчя Перемоги, 36, к. 2, кв. 52

Ідентифікаційний код: 2770314716

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю хірургія, ультразвукова діагностика

за місцем провадження діяльності
Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Чернишевського, 26

Реєстраційне досьє від 13.03.2009 N 1303/10-М

10 Соловйова Лариса Анатоліївна

Місцезнаходження: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Дзержинського, 141-б, кв. 19

Ідентифікаційний код: 2654313963

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю дитяча кардіоревматологія

за місцем провадження діяльності
Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Фролова, 21

Реєстраційне досьє від 13.03.2009 N 1303/11-М

11 Цинкуш Руслан Володимирович

Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Сорок років Рад. України, 69, кв. 79

Ідентифікаційний код: 2784917035

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія

за місцем провадження діяльності
м. Запоріжжя, вул. Українська, 32, приміщення 33

Реєстраційне досьє від 13.03.2009 N 1303/12-М

12 Приватне підприємство "Майстер-Стом Центр"

Місцезнаходження: м. Рівне, вул. Набережна, 10

Ідентифікаційний код: 36349622

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, дитяча стоматологія, ортодонтія, організація і управління охороною здоров'я; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, стоматологія

за місцем провадження діяльності
м. Рівне, вул. Набережна, 10

Реєстраційне досьє від 13.03.2009 N 1303/15-М

13 Кухітсько-Вільська дільнична лікарня

Місцезнаходження: Рівненська обл., Зарічненський р-н, село Кухітська Воля, вул. Павліново, 1

Ідентифікаційний код: 35931311

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, педіатрія, акушерство і гінекологія, стоматологія, фізіотерапія, клінічна лабораторна діагностика; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, акушерська справа, сестринська справа, стоматологія

за місцем провадження діяльності
Рівненська обл., Зарічненський р-н, село Кухітська Воля, вул. Павліново, 1

Реєстраційне досьє від 13.03.2009 N 1303/17-М

14 Маївський Роман Йосипович

Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. І. Богуна, 38, кв. 52

Ідентифікаційний код: 2514807032

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю стоматологія

за місцем провадження діяльності
Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Театральна, 5

Реєстраційне досьє від 13.03.2009 N 1303/18-М

15 Петровський Вадим Валентинович

Місцезнаходження: Волинська обл., Луцький р-н, село Великий Омеляник, вул. Будівельна, 22-б

Ідентифікаційний код: 3000003396

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія

за місцем провадження діяльності
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Сенатора, 5/3

Реєстраційне досьє від 13.03.2009 N 1303/19-М

16 Шворак Юрій Ростиславович

Місцезнаходження: Волинська обл., м. Луцьк, пр-т Відродження, 26-б, кв. 114

Ідентифікаційний код: 2319704033

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю ультразвукова діагностика

за місцем провадження діяльності
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Сенатора, 5/3

Реєстраційне досьє від 13.03.2009 N 1303/20-М

17 Комунальна медична установа "Обласний спеціалізований будинок дитини"

Місцезнаходження: м. Чернівці, вул. Чапаєва, 2

Ідентифікаційний код: 05497413

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю педіатрія, дитяча неврологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа

за місцем провадження діяльності
м. Чернівці, вул. Чапаєва, 2

Реєстраційне досьє від 13.03.2009 N 1303/22-М

18 Стафілов Філарет Георгійович

Місцезнаходження: м. Миколаїв, пр-т Октябрський, 325, корпус 1, кв. 53

Ідентифікаційний код: 2899802897

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю урологія

за місцем провадження діяльності
м. Миколаїв, проспект Октябрський, 315

Реєстраційне досьє від 16.03.2009 N 1603/01-М

19 Задверняк Ігор Григорович

Місцезнаходження: Вінницька обл., Тростянецький р-н, смт Тростянець, вул. Коцюбинського, 40

Ідентифікаційний код: 2871706493

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія

за місцем провадження діяльності
Вінницька обл., Тростянецький р-н, смт Тростянець, вул. Наконечного, 1

Реєстраційне досьє від 16.03.2009 N 1603/02-М

20 Шрамківська районна лікарня

Місцезнаходження: Черкаська обл., Драбівський р-н, смт Шрамківка, вул. Леніна, 33

Ідентифікаційний код: 36299603

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна медицина, терапія, педіатрія, стоматологія, акушерство і гінекологія, організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна медицина, терапія, педіатрія, стоматологія, акушерство і гінекологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: акушерська справа, акушерська справа, акушерська справа, сестринська справа, лікувальна справа (невідкладні стани), лабораторна справа (клініка), медична статистика, рентгенологія

за місцем провадження діяльності
Черкаська обл., Драбівський р-н, смт Шрамківка, вул. Леніна, 33

Реєстраційне досьє від 16.03.2009 N 1603/03-М

21 Золкіна Лариса Василівна

Місцезнаходження: Луганська обл., Станично-Луганський р-н, смт Станично-Луганське, вул. 5-та Лінія, 48, 18

Ідентифікаційний код: 2212610487

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія

за місцем провадження діяльності
Луганська обл., Станично-Луганський р-н, смт Станично-Луганське, вул. 5-та Лінія, 27

Реєстраційне досьє від 16.03.2009 N 1603/04-М

22 Кременчуцька міська дитяча лікарня

Місцезнаходження: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Павлова, 16

Ідентифікаційний код: 05385571

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, неонатологія, дитяча пульмонологія, дитяча кардіоревматологія, дитяча нефрологія, дитяча гастроентерологія, дитяча гематологія, дитяча неврологія, дитяча ендокринологія, дитяча урологія, дитяча хірургія, дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитячі інфекційні хвороби, дитяча алергологія, дитяча імунологія, дитяча анестезіологія, дитяча стоматологія, дієтологія, медична психологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча нейрохірургія, дитяча гінекологія, генетика медична, фізіотерапія, лікувальна фізкультура, рентгенологія, клінічна лабораторна діагностика, функціональна діагностика, ультразвукова діагностика, ендоскопія, підліткова терапія, клінічна біохімія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лабораторна справа (клініка), сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична статистика, рентгенологія, стоматологія

за місцем провадження діяльності
Полтавська обл., м. Кременчук, Автозаводський район, вул. Павлова, 16

Реєстраційне досьє від 16.03.2009 N 1603/05-М

23 Змінко Дмитро Григорович

Місцезнаходження: Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Одеська, 137, кв. 75

Ідентифікаційний код: 2898018596

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія

за місцем провадження діяльності
м. Полтава, вул. Чапаєва, 1

Реєстраційне досьє від 16.03.2009 N 1603/06-М

24 Дєткова Євгенія Юріївна

Місцезнаходження: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Білецьківка, вул. Садова, 119

Ідентифікаційний код: 2967100302

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю стоматологія

за місцем провадження діяльності
Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Першотравнева, 39

Реєстраційне досьє від 16.03.2009 N 1603/07-М

25 Кременчуцький міський центр здоров'я

Місцезнаходження: Полтавська обл., м. Кременчук, пров. Крупської, 4

Ідентифікаційний код: 05506632

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров'я; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: медико-профілактична справа

за місцем провадження діяльності
Полтавська обл., м. Кременчук, пров. Крупської, 4

Реєстраційне досьє від 16.03.2009 N 1603/08-М

26 Оснач Ольга Олександрівна

Місцезнаходження: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Гагаріна, 30, кв. 22

Ідентифікаційний код: 2653904082

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія

за місцем провадження діяльності
Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Пролетарська, 11-а

Реєстраційне досьє від 16.03.2009 N 1603/09-М

27 Сафронов Денис Валерійович

Місцезнаходження: м. Полтава, вул. Геологічна, 14

Ідентифікаційний код: 3012400011

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, неврологія

за місцем провадження діяльності
м. Полтава, вул. Сковороди, 2-а

Реєстраційне досьє від 16.03.2009 N 1603/10-М

28 Дєтков Алекс Леонідович

Місцезнаходження: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Леніна, 5/9, кв. 16

Ідентифікаційний код: 2884702199

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю стоматологія

за місцем провадження діяльності
Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Першотравнева, 39

Реєстраційне досьє від 16.03.2009 N 1603/11-М

29 Манжула Любов Адамівна

Місцезнаходження: м. Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 6, кв. 22

Ідентифікаційний код: 3021609120

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю стоматологія

за місцем провадження діяльності
м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 46/3

Реєстраційне досьє від 16.03.2009 N 1603/14-М

30 Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРАЙМ-ДЕНТ"

Місцезнаходження: м. Чернівці, вул. Хотинська, 49-ж

Ідентифікаційний код: 36237112

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, дитяча стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: стоматологія, ортопедична стоматологія, сестринська справа

за місцем провадження діяльності
м. Чернівці, вул. Хотинська, 49-ж

Реєстраційне досьє від 16.03.2009 N 1603/16-М

31 Важовський Петро Ростиславович

Місцезнаходження: м. Рівне, вул. Гребінки, 23, кв. 2

Ідентифікаційний код: 1880504955

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю фізіотерапія

за місцем провадження діяльності
м. Рівне, вул. Княгининського, 5-а

Реєстраційне досьє від 16.03.2009 N 1603/17-М

32 Пєркін Станіслав Прокопійович

Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 54, кв. 57

Ідентифікаційний код: 2167017523

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю народна та нетрадиційна медицина

за місцем провадження діяльності
м. Запоріжжя, вул. Вишнева, 42

Реєстраційне досьє від 17.03.2009 N 1703/01-М

33 Душкевич Андрій Іванович

Місцезнаходження: Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Івана Богуна, 38

Ідентифікаційний код: 3031607415

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю стоматологія, хірургічна стоматологія

за місцем провадження діяльності
Вінницька обл., Вінницький р-н, смт Стрижавка, вул. 40-річчя Перемоги, 2

Реєстраційне досьє від 17.03.2009 N 1703/04-М

34 Товариство з обмеженою відповідальністю "АРТ ПРЕСТИЖ"

Місцезнаходження: Київська обл., м. Бровари, бул. Незалежності, 17

Ідентифікаційний код: 35115206

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю стоматологія, ортопедична стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортодонтія, дитяча стоматологія, фізіотерапія, дерматовенерологія, рентгенологія, організація і управління охороною здоров'я; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: стоматологія, сестринська справа, рентгенологія, ортопедична стоматологія

за місцем провадження діяльності
Київська обл., м. Бровари, бул. Незалежності, 17
Київська обл., м. Бровари, бул. Незалежності, 12

Реєстраційне досьє від 17.03.2009 N 1703/05-М

35 Сердюкова Людмила Іллівна

Місцезнаходження: м. Донецьк, вул. Челюскінців, 144, кв. 57

Ідентифікаційний код: 2568514847

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія

за місцем провадження діяльності
м. Донецьк, вул. Артема, 181/2

Реєстраційне досьє від 17.03.2009 N 1703/08-М

36 Приватне підприємство "Медичний центр "МЕДІКУС"

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Інтернаціональна, 37

Ідентифікаційний код: 35950381

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лабораторна справа (клініка)

за місцем провадження діяльності
Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Шевченко, 39

Реєстраційне досьє від 17.03.2009 N 1703/10-М

37 Крестич Олександр Васильович

Місцезнаходження: Миколаївська обл., м. Вознесенськ, Зелений Гай, вул. Центральна Садиба, 24, кв. 20

Ідентифікаційний код: 2663708375

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю ортопедія і травматологія

за місцем провадження діяльності
Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. 228-ї Стрілкової дивізії, 26

Реєстраційне досьє від 18.03.2009 N 1803/03-М

38 Жучкова-Міщенко Юлія Володимирівна

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Леніна, 69, кв. 6

Ідентифікаційний код: 2713303548

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія

за місцем провадження діяльності
Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Леніна, 52, кв. 4

Реєстраційне досьє від 18.03.2009 N 1803/05-М

39 Бирлівська лікарська амбулаторія

Місцезнаходження: Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Бирлівка, вул. Леніна, 84

Ідентифікаційний код: 36299619

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, акушерська справа, сестринська справа

за місцем провадження діяльності
Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Бирлівка, вул. Леніна, 84

Реєстраційне досьє від 18.03.2009 N 1803/06-М

40 Багинська Алла Петрівна

Місцезнаходження: Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Мала Любаша, вул. Центральна, 72

Ідентифікаційний код: 2853209128

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю стоматологія

за місцем провадження діяльності
Рівненська обл., Костопільський р-н, м. Костопіль, вул. Богдана Хмельницького, 20, кв. 2

Реєстраційне досьє від 18.03.2009 N 1803/07-М

41 Коваль Олександр Володимирович

Місцезнаходження: Рівненська обл., Березнівський р-н, м. Березне, вул. Теклівська, 93-а

Ідентифікаційний код: 2948520930

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю стоматологія

за місцем провадження діяльності
Рівненська обл., Березнівський р-н, м. Березне, вул. Ціолковського, 2

Реєстраційне досьє від 18.03.2009 N 1803/08-М

42 Великохутірська амбулаторія загальної практики сімейної медицини

Місцезнаходження: Черкаська обл., Драбівський р-н, село Великий Хутір, вул. Куниці, 24

Ідентифікаційний код: 36299598

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна медицина, терапія, стоматологія, педіатрія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, акушерська справа, сестринська справа, лабораторна справа (клініка)

за місцем провадження діяльності
Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Великий Хутір, вул. Куниці, 24

Реєстраційне досьє від 18.03.2009 N 1803/09-М

43 Обласний дитячий психо-неврологічний санаторій

Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, смт Єзупіль, вул. Степана Бандери, 19

Ідентифікаційний код: 01993233

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, лікувальна фізкультура, дитяча психіатрія, дитяча стоматологія, фізіотерапія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лабораторна справа (клініка), сестринська справа

за місцем провадження діяльності
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, смт Єзупіль, вул. Степана Бандери, 19

Реєстраційне досьє від 18.03.2009 N 1803/10-М

44 Приватне підприємство "ЗЕНІТ"

Місцезнаходження: Запорізька обл., м. Вільнянськ, вул. Шевченка, 89, кв. 17

Ідентифікаційний код: 23847839

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю кардіологія

за місцем провадження діяльності
Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка, вул. Леніна, 158

Реєстраційне досьє від 18.03.2009 N 1803/11-М

45 Кропивлянська Анна Володимирівна

Місцезнаходження: Київська обл., Володарський р-н, смт Володарка, вул. Коцюбинського, 22, кв. 86

Ідентифікаційний код: 2882216140

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю офтальмологія

за місцем провадження діяльності
Київська обл., Володарський р-н, смт Володарка, вул. Коцюбинського, 25

Реєстраційне досьє від 18.03.2009 N 1803/12-М

46 Лопатіна Наталія Вячеславівна

Місцезнаходження: Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, вул. Миру, 3/19, кв. 42

Ідентифікаційний код: 2586114206

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю стоматологія

за місцем провадження діяльності
Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, вул. Острозького, 42, кв. 2

Реєстраційне досьє від 18.03.2009 N 1803/14-М

47 Комунальна установа "Одеський шкірно-венерологічний диспансер"

Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Академіка Воробйова, 5

Ідентифікаційний код: 02008336

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, дерматовенерологія, дитяча дерматовенерологія, бактеріологія, клінічна лабораторна діагностика, лабораторна імунологія, клінічна біохімія, фізіотерапія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, медична статистика, лабораторна справа (клініка)

за місцем провадження діяльності
м. Одеса, вул. Академіка Воробйова, 5

Реєстраційне досьє від 18.03.2009 N 1803/15-М

48 Голубов Олег Олександрович

Місцезнаходження: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Лермонтова, 12, кв. 83

Ідентифікаційний код: 2388017891

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія

за місцем провадження діяльності
АР Крим, м. Сімферополь, вул. Декабристів, 21

Реєстраційне досьє від 18.03.2009 N 1803/16-М

49 Ісачонок Михайло Станіславович

Місцезнаходження: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Дибенка, 22, кв. 61

Ідентифікаційний код: 2827717097

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія

за місцем провадження діяльності
АР Крим, м. Сімферополь, вул. 2-ї Гвардійської армії, 5

Реєстраційне досьє від 18.03.2009 N 1803/17-М

50 Комунальний заклад Ізобільненської сільської ради "Ізобільненська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини"

Місцезнаходження: АР Крим, м. Алушта, село Ізобільне, вул. Центральна, 5-а

Ідентифікаційний код: 34496578

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, фізіотерапія, терапевтична стоматологія, педіатрія, акушерство і гінекологія, функціональна діагностика, клінічна лабораторна діагностика

за місцем провадження діяльності
АР Крим, м. Алушта, с. Ізобільне, вул. Центральна, 5-а

Реєстраційне досьє від 18.03.2009 N 1803/19-М

51 Товариство з обмеженою відповідальністю "Санаторій ім. С. М. Кірова"

Місцезнаходження: АР Крим, м. Ялта, вул. Кірова, 39

Ідентифікаційний код: 35446355

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю терапія, алергологія, психотерапія, педіатрія, лікувальна фізкультура, спортивна медицина, функціональна діагностика, рефлексотерапія, дієтологія, народна та нетрадиційна медицина, клінічна лабораторна діагностика, рентгенологія, офтальмологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа

за місцем провадження діяльності
АР Крим, м. Ялта, вул. Кірова, 39
АР Крим, м. Ялта, вул. Кірова, 27

Реєстраційне досьє від 18.03.2009 N 1803/20-М

52 Ялтинський будинок дитини

Місцезнаходження: АР Крим, м. Ялта, вул. Карла Маркса, 22

Ідентифікаційний код: 20672204

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю педіатрія

за місцем провадження діяльності
АР Крим, м. Ялта, вул. К. Маркса, 22

Реєстраційне досьє від 18.03.2009 N 1803/21-М

53 Комунальна установа "Мирнівська амбулаторія"

Місцезнаходження: АР Крим, м. Євпаторія, смт Мирний, вул. Сирнікова, 9

Ідентифікаційний код: 26172017

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю терапія, педіатрія, загальна практика - сімейна медицина, акушерство і гінекологія, стоматологія, клінічна лабораторна діагностика, функціональна діагностика, хірургія, анестезіологія, організація і управління охороною здоров'я, фізіотерапія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа

за місцем провадження діяльності
АР Крим, м. Євпаторія, смт Мирний, вул. Сирнікова, 9

Реєстраційне досьє від 18.03.2009 N 1803/22-М

54 Товариство з обмеженою відповідальністю "Комерційна фірма "Джерело+"

Місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Анатолія Олійника, 1, кв. 52

Ідентифікаційний код: 31319148

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, рентгенологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: рентгенологія, сестринська справа, медична статистика

за місцем провадження діяльності
Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. 228-ї Стрілкової дивізії, 26

Реєстраційне досьє від 18.03.2009 N 1803/23-М

55 Обласна комунальна установа "Обласний центр медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи"

Місцезнаходження: м. Чернівці, б-р Героїв Сталінграда, 11

Ідентифікаційний код: 35529293

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю дитяча неврологія, педіатрія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча психіатрія, рефлексотерапія, медична психологія, функціональна діагностика, лікувальна фізкультура, фізіотерапія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа

за місцем провадження діяльності
м. Чернівці, б-р Героїв Сталінграда, 11

Реєстраційне досьє від 18.03.2009 N 1803/24-М

56 Чечотка Марія Святославівна

Місцезнаходження: Львівська обл., Миколаївський р-н, м. Миколаїв, вул. Галана, 15, кв. 10

Ідентифікаційний код: 2674918507

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю офтальмологія

за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Миколаївський р-н, м. Миколаїв, вул. І. Мазепи, 11

Реєстраційне досьє від 18.03.2009 N 1803/25-М

57 Сардига Василь Дмитрович

Місцезнаходження: Рівненська обл., Рівненський р-н, смт Квасилів, вул. Молодіжна, 48, кв. 93

Ідентифікаційний код: 1477617170

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю терапія

за місцем провадження діяльності
м. Рівне, вул. Литовська, 53

Реєстраційне досьє від 18.03.2009 N 1803/26-М

58 Товариство з обмеженою відповідальністю "ЦЕНТР "ОКТАВА"

Місцезнаходження: м. Київ, пр-т Героїв Сталінграда, 43-г

Ідентифікаційний код: 35624068

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю стоматологія, хірургічна стоматологія, ортодонтія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа

за місцем провадження діяльності
м. Київ, пр. Героїв Сталінграда, 43-г

Реєстраційне досьє від 18.03.2009 N 1803/28-М

59 Комунальний заклад "Обласний дошкільний психоневрологічний центр санаторного типу" Запорізької обласної ради

Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Миру, 12

Ідентифікаційний код: 25679562

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю дитяча психіатрія, лікувальна фізкультура, медична психологія, організація і управління охороною здоров'я, дитяча отоларингологія, психотерапія, педіатрія, дитяча неврологія, функціональна діагностика, ультразвукова діагностика; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: медична статистика, сестринська справа

за місцем провадження діяльності
м. Запоріжжя, вул. Миру, 12

Реєстраційне досьє від 18.03.2009 N 1803/29-М

60 Комунальна установа "Гуляйпільський протитуберкульозний диспансер" Запорізької обласної ради

Місцезнаходження: Запорізька обл., Гуляйпільський р-н, м. Гуляйполе, вул. Франка, 30

Ідентифікаційний код: 20479795

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю фтизіатрія, пульмонологія, клінічна лабораторна діагностика, бактеріологія, клінічна біохімія, рентгенологія, організація і управління охороною здоров'я; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (патологія), сестринська справа

за місцем провадження діяльності
Запорізька обл., Гуляйпільський р-н, м. Гуляйполе, вул. Франка, 30

Реєстраційне досьє від 18.03.2009 N 1803/30-М

61 Сухобокова Ірина Анатоліївна

Місцезнаходження: м. Донецьк, проспект 25-річчя РККА, 7, кв. 24

Ідентифікаційний код: 3110702247

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія, ортодонтія

за місцем провадження діяльності
м. Донецьк, вул. Артема, 149

Реєстраційне досьє від 18.03.2009 N 1803/31-М

62 Приватне підприємство "АЛЬФАМЕД"

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Тулузи, 3-б, N 241

Ідентифікаційний код: 32854376

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, організація і управління охороною здоров'я; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа

за місцем провадження діяльності
м. Київ, вул. Кольцова, 14-л, оф. 303

Реєстраційне досьє від 18.03.2009 N 1803/32-М

Всього: 62 справи

 

Додаток 1
до протоколу засідання Ліцензійної комісії МОЗ України
19.03.2009 N 10 

Перелік N 2
суб'єктів господарської діяльності, за заявами яких прийнято рішення про відмову у видачі ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики

1 Мусін Іван Іванович

Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Космічна, 101, кв. 54

Ідентифікаційний код: 1430202733

Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю онкологія у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної практики, затвердженим спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерством охорони здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63, а саме: відсутня первинна спеціалізація та сертифікат лікаря-спеціаліста за фахом "онкологія

Реєстраційне досьє від 13.03.2009 N 1303/09-М

2 Оржицьке районне комунальне підприємство "Лазірківська номерна лікарня"

Місцезнаходження: Полтавська обл., Оржицький р-н, с. Лазірки

Ідентифікаційний код: 01999454

Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної практики, затвердженим спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерством охорони здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63, а саме: виявлена невідповідність головного лікаря єдиним кваліфікаційним вимогам

Реєстраційне досьє від 16.03.2009 N 1603/12-М

3 Косик Микола Миколайович

Місцезнаходження: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Некрасова, 7

Ідентифікаційний код: 2169021595

Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної практики, затвердженим спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерством охорони здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63, а саме: відсутня первинна спеціалізація та сертифікат лікаря-спеціаліста за фахом "терапевтична стоматологія"

Реєстраційне досьє від 16.03.2009 N 1603/13-М

4 Шейко Євген Павлович

Місцезнаходження: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Краснодонців, 45

Ідентифікаційний код: 2133714618

Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю ультразвукова діагностика у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної практики, затвердженим спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерством охорони здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63, а саме: відсутня первинна спеціалізація та сертифікат лікаря-спеціаліста за фахом "ультразвукова діагностика"

Реєстраційне досьє від 16.03.2009 N 1603/18-М

5 Рогач Богдан Васильович

Місцезнаходження: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Перемоги, 32-а, кв. 10

Ідентифікаційний код: 2681108673

Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю стоматологія у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної практики, затвердженим спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерством охорони здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63, а саме: відсутня первинна спеціалізація та сертифікат лікаря-спеціаліста за фахом "стоматологія"

Реєстраційне досьє від 17.03.2009 N 1703/07-М

6 Кропивлянський Олександр Григорович

Місцезнаходження: Київська обл., Володарський р-н, смт Володарка, вул. Коцюбинського, 22, кв. 86

Ідентифікаційний код: 2881312857

Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю неврологія у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної практики, затвердженим спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерством охорони здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63, а саме: відсутній сертифікат лікаря-спеціаліста за фахом "неврологія"

Реєстраційне досьє від 18.03.2009 N 1803/13-М

Всього: 6 справ

 

Додаток 1
до протоколу засідання Ліцензійної комісії МОЗ України
19.03.2009 N 10 

Перелік N 3
Суб'єктів підприємницької діяльності, заяви яких про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики залишені без розгляду

1 Максимова Ірина Станіславівна

Місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Спаська, 46, кв. 35

Ідентифікаційний код: 2574715964

Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", а саме: довідка про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності, наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для провадження господарської діяльності з медичної практики не відповідає вимогам наказу МОЗ України від 07.11.2007 р. N 688 "Про затвердження форми довідки про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності, наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для провадження господарської діяльності з медичної практики, переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів"

Реєстраційне досьє від 13.03.2009 N 1303/16-М

2 Приватне підприємство "Дент Студіо"

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Якіра, 21-а, кв. 71

Ідентифікаційний код: 32386648

Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", а саме: виявлена розбіжність щодо підстав щодо призначення керівника медичного закладу між п. 1.6 довідки про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності, наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для провадження господарської діяльності з медичної практики та наказом про його призначення

Реєстраційне досьє від 13.03.2009 N 1303/21-М

3 Свалявська центральна районна лікарня

Місцезнаходження: Закарпатська обл., Свалявський р-н, м. Свалява, вул. Визволення, 23

Ідентифікаційний код: 01992653

Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", а саме: довідка про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності, наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для провадження господарської діяльності з медичної практики не відповідає вимогам наказом МОЗ України від 07.11.2007 р. N 688 "Про затвердження форми довідки про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності, наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для провадження господарської діяльності з медичної практики, переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів"

Реєстраційне досьє від 16.03.2009 N 1603/15-М

4 Товариство з обмеженою відповідальністю "ЭСКУЛАП"

Місцезнаходження: м. Донецьк, вул. Овнатаняна, 29-а

Ідентифікаційний код: 31468967

Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", а саме: в п. 1.3 довідки про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності, наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для провадження господарської діяльності з медичної практики (довідка про стан МТБ) найменування закладу охорони здоров'я не відповідає вимогам наказу МОЗ України від 28.10.2002 р. N 385 "Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я"; не подані додатки до довідки про стан МТБ

Реєстраційне досьє від 17.03.2009 N 1703/02-М

5 Луценко Віктор Іванович

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Галицька, 11, кв. 231

Ідентифікаційний код: 1991702753

Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", а саме: виявлена розбіжність адреси проживання суб'єкта господарювання між свідоцтвом про державну реєстрацію та заявою; площа приміщення не відповідає ДБН В.2.2-10-2001 "Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я"

Реєстраційне досьє від 18.03.2009 N 1803/01-М

6 Драбово-Барятинська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини

Місцезнаходження: Черкаська обл., Драбівський р-н, село Драбове-Барятинське, вул. Комсомольська, 4

Ідентифікаційний код: 36299582

Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", а саме: виявлена розбіжність юридичної адреси між свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи та заявою

Реєстраційне досьє від 18.03.2009 N 1803/02-М

7 Товариство з обмеженою відповідальністю "БУВІ"

Місцезнаходження: АР Крим, м. Феодосія, вул. Свірідових, 1

Ідентифікаційний код: 33373155

Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", а саме: не подані документи на головного лікаря, який призначений на посаду після отримання ліцензії

Реєстраційне досьє від 18.03.2009 N 1803/18-М

8 Товариство з обмеженою відповідальністю "Українське медичне об'єднання"

Місцезнаходження: м. Київ, проспект Повітрофлотський 54, офіс 701

Ідентифікаційний код: 36089110

Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", а саме: у висновку державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення медичної практики не вірно зазначений ідентифікаційний код суб'єкта господарювання; виявлена розбіжність підстав щодо призначення головного лікаря між п. 1.6 довідки про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності, наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для провадження господарської діяльності з медичної практики та наказом про його призначення

Реєстраційне досьє від 18.03.2009 N 1803/27-М

9 Товариство з обмеженою відповідальністю "Діагностичний центр МРТ"

Місцезнаходження: м. Київ, пр-т Науки, 29, гуртожиток

Ідентифікаційний код: 36135038

Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", а саме: виявлена розбіжність адреси місцезнаходження суб'єкта господарювання між свідоцтвом про державну реєстрацію, заявою, висновком державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення медичної практики та довідкою про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності, наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для провадження господарської діяльності з медичної практики (довідка про стан МТБ); не додані додатки до довідки про стан МТБ

Реєстраційне досьє від 18.03.2009 N 1803/33-М

Всього: 9 справ

 

Додаток 1
до протоколу засідання Ліцензійної комісії МОЗ України
19.03.2009 N 10 

Перелік N 4
суб'єктів господарської діяльності, за заявами яких прийнято рішення про переоформлення ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики

1 Чечельницьке районне територіальне медичне об'єднання

Місцезнаходження: Вінницька обл., Чечельницький р-н, смт Чечельник, вул. Карла Маркса, 60

Ідентифікаційний код: 01982703

Переоформити ліцензію АВ N 333331 від 30.03.2007 р. у зв'язку з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія, анестезіологія, дерматовенерологія, дитяча гінекологія, дитяча ендокринологія, дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитячі інфекційні хвороби, дитяча неврологія, дитяча хірургія, дитяча стоматологія, дієтологія, ендокринологія, ендоскопія, загальна практика - сімейна медицина, імунологія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, лікувальна фізкультура, медицина невідкладних станів, наркологія, неврологія, неонатологія, нефрологія, онкологія, організація і управління охороною здоров'я, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, патологічна анатомія, педіатрія, підліткова терапія, психіатрія, пульмонологія, рентгенологія, рефлексотерапія, терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна діагностика, хірургія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: стоматологія, акушерська справа, лабораторна справа (клініка), сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична статистика, ортопедична стоматологія, лікувальна справа (невідкладні стани), лікувальна справа терміном дії з 19.03.2009 по 30.03.2012

Ліцензію АВ N 333331 від 30.03.2007 р. визнати недійсною.

Реєстраційне досьє від 13.03.2009 N 1303/14-М

2 Державна установа "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України"

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Мельникова, 24

Ідентифікаційний код: 26385055

Переоформити ліцензію АВ N 333176 від 30.03.2007 р. у зв'язку із зміною найменування юридичної особи та розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю анестезіологія, дитяча анестезіологія, дитяча кардіоревматологія, дитяча хірургія, кардіологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, радіологія, ультразвукова діагностика, функціональна діагностика, хірургія, хірургія серця і магістральних судин, бактеріологія, вірусологія, генетика медична, дерматовенерологія, дитяча дерматовенерологія, дієтологія, ендоскопія, епідеміологія, імунологія, клінічна імунологія, дитяча імунологія, лабораторна імунологія, генетика лабораторна, лабораторна імунологія, організація і управління охороною здоров'я, мікробіологія і вірусологія, дитяча неврологія, неврологія, отоларингологія, дитяча отоларингологія, патологічна анатомія, дитяча патологічна анатомія, педіатрія, медична психологія, рентгенологія, медицина невідкладних станів, терапія, трансфузіологія, судинна хірургія, торакальна хірургія, променева терапія, стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, лікувальна справа (невідкладні стани), медико-профілактична справа, санологія, лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа (патологія), сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична статистика, рентгенологія, стоматологія терміном дії з 19.03.2009 по 30.03.2012

Ліцензію АВ N 333176 від 30.03.2007 р. визнати недійсною.

Реєстраційне досьє від 17.03.2009 N 1703/06-М

3 Комунальний заклад "Міська лікарня N 17"

Місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Байкальська, 9-а

Ідентифікаційний код: 01985133

Переоформити ліцензію АВ N 155662 від 14.07.2006 р. у зв'язку зі зміною найменування юридичної особи Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю дерматовенерологія, організація і управління охороною здоров'я, урологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа терміном дії з 19.03.2009 по 14.07.2011

Ліцензію АВ N 155662 від 14.07.2006 р. визнати недійсною.

Реєстраційне досьє від 17.03.2009 N 1703/09-М

4 Приватне підприємство "ДЕНТАЛ ПЛЮС"

Місцезнаходження: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 26/1

Ідентифікаційний код: 31777453

Переоформити ліцензію АВ N 191085 від 30.06.2006 р. у зв'язку зі зміною юридичної адреси Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортодонтія, дитяча стоматологія терміном дії з 19.03.2009 по 15.12.2009

Ліцензію АВ N 191085 від 30.06.2006 р. визнати недійсною.

Реєстраційне досьє від 18.03.2009 N 1803/04-М

5 Комунальний заклад "Міська клінічна лікарня N 16"

Місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 19

Ідентифікаційний код: 01984624

Переоформити ліцензію АВ N 116465 від 19.04.2006 р. у зв'язку зі зміною найменування юридичної особи Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю медицина невідкладних станів, народна та нетрадиційна медицина, неврологія, організація і управління охороною здоров'я, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, патологічна анатомія, підліткова терапія, проктологія, психотерапія, пульмонологія, ревматологія, рентгенологія, рефлексотерапія, терапевтична стоматологія, терапія, торакальна хірургія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургічна стоматологія, фельдшер, акушерство, фельдшер санітарної освіти, лаборант клініко-діагностичної лабораторії, лаборант з бактеріології, рентгенлаборант, операційна медична сестра, медична сестра, медична сестра з фізіотерапії, медична сестра з масажу, медична сестра з лікувальної фізкультури, медична сестра з функціональної діагностики, медична сестра з дієтичного харчування, медична сестра з стоматології, медичний статистик, акушерство і гінекологія, анестезіологія, бактеріологія, гастроентерологія, дієтологія, ендокринологія, ендоскопія, імунологія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, лікувальна фізкультура терміном дії з 19.03.2009 по 19.04.2011

Ліцензію АВ N 116465 від 19.04.2006 р. визнати недійсною.

Реєстраційне досьє від 18.03.2009 N 1803/34-М

Всього: 5 справ

 

Додаток 1
до протоколу засідання Ліцензійної комісії МОЗ України
19.03.2009 N 10 

Перелік N 5
суб'єктів господарської діяльності, за заявами яких прийнято рішення про видачу копії ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики

1 Приватне підприємство "Дентаспектр"

Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Задніпровська, 6, кв. 44

Ідентифікаційний код: 32446415

Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю дитяча стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія, ортодонтія, зубний технік, рентгенологія, стоматологія, медична сестра з стоматології

за місцем провадження діяльності
м. Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4, приміщення 27
м. Запоріжжя, вул. Курузова, 3, приміщення 1, 7

Реєстраційне досьє від 13.03.2009 N 1303/13-М

2 Омельченко Сергій Євтухович

Місцезнаходження: Житомирська обл., Черняхівський р-н, смт Черняхів, вул. Південна, 12

Ідентифікаційний код: 2310411774

Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія

за місцем провадження діяльності
Житомирська обл., Черняхівський р-н, смт Черняхів, вул. Театральна, 17

Реєстраційне досьє від 17.03.2009 N 1703/03-М

 

Додаток 1
до протоколу засідання Ліцензійної комісії МОЗ України
19.03.2009 N 10 

Перелік N 6
ліцензіатів, за заявами яких прийнято рішення про анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики

1 Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛІКАРНЯ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ"

Місцезнаходження: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Радянська, 19

Ідентифікаційний код: 24657437

Анулювати ліцензію від 25.05.2005 р. серії АБ N 200435 на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, кардіологія, терапія, хірургія, акушерство і гінекологія, урологія, гастроентерологія, рефлексотерапія, ультразвукова діагностика, ендоскопія, фізіотерапія, функціональна діагностика, сексопатологія, терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, медична сестра з масажу, медична сестра

2 Приватне підприємство "Дент Студіо"

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Якіра, 21-а, кв. 71

Ідентифікаційний код: 32386648

Анулювати ліцензію від 20.10.2004 р. серії АБ N 113981 на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, дитяча стоматологія, ортодонтія, зубний технік

Всього: 2 справи

 

Додаток 2
до протоколу засідання Ліцензійної комісії МОЗ України
19.03.2009 N 10 

Перелік N 1
суб'єктів господарської діяльності, за заявами яких прийнято рішення про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення препаратів з них

1 Арбузинська центральна районна лікарня

Місцезнаходження: Миколаївська обл., Арбузинський р-н, смт Арбузинка, вул. Леніна, 88

Ідентифікаційний код: 01998348

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів

Реєстраційне досьє від 13.03.2009 N 1303/01-К

2 Павлоградська центральна районна лікарня

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Павлоградський р-н, с. Межиріч

Ідентифікаційний код: 01988746

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів

за місцем провадження діяльності
Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Плеханова, 9

Реєстраційне досьє від 16.03.2009 N 1603/01-К

Всього: 2 справи

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали