МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 1 вересня 2011 року N 559

Про затвердження рішення Ліцензійної комісії від 01.09.2011

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" наказую:

1. Затвердити рішення Ліцензійної комісії МОЗ України (протокол від 01.09.2011 N 31 додається).

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Толстанова О. К.

 

Міністр

О. В. Аніщенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
01.09.2011 N 559

Протокол N 31
засідання Ліцензійної комісії МОЗ України
від 1 вересня 2011 року

На засіданні Ліцензійної комісії присутні:

Толстанов О. К., Хобзей М. К., Коблош В. В., Григоренко А. А., Коновалова Л. М., Слонецький І. І.

Запрошена: голова комісії по перевірці Квочина О. І.

Порядок денний:

1. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики (Наказ N 49) ПАТ Стоматологічна клініка "Верита".

2. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики (Наказ N 49) ТОВ "Медіур-сервіс-ком".

3. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики (Наказ N 49) ПП "Аніма+".

4. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики (Наказ N 49) ПП "Медікал клінік".

5. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики (Наказ N 49) ПП "Медичний центр "Фатінья".

6. Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань ліцензування господарської діяльності з медичної практики.

Слухали Квочину О. І. - головного спеціаліста відділу методологічного забезпечення стандартизації медичної допомоги Управління контролю якості медичних послуг Департаменту управління контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя МОЗ України, голову комісії:

На виконання наказів МОЗ України від 24.06.2011 N 377 "Про затвердження плану перевірок додержання суб'єктами господарювання Ліцензійних умов на III квартал 2011 року" (План N 377) та від 15.08.2011 N 218-Адм. "Про планові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики в місті Севастополі" комісією МОЗ з 22.08.2011 по 26.08.2011 була проведена планова перевірка додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики (Наказ N 49) ТОВ "Медіур-сервіс-ком" (ідентифікаційний код 34394081, місцезнаходження юридичної особи: м. Севастополь, вул. Шабаліна, 6-а, ліцензія МОЗ України від 17.03.2011 серії АГ N 570774 з спеціальностей: організація і управління охороною здоров'я, урологія, спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, сестринська справа (операційна), рентгенологія.

Перевіркою встановлено наступне.

Заклад функціонує з 2007 року, але не пройшов державну акредитацію, що є порушенням вимог ст. 33 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", п. 2 Порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 N 765 "Про державну акредитацію закладів охорони здоров'я" (п. 2.1.1 Ліцензійних умов).

У куточку споживача відсутня інформація про: режим роботи Товариства, лікарів, відомості про керівництво, що є порушенням вимог статті 4 Закону України "Про захист прав споживачів" та п. 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затвердженого наказом МОЗ України від 02.02.2011 N 49 (Наказ N 49), зареєстрованого в Міністерстві юстиції 09.02.2011 за N 171/18909 (далі - Ліцензійні умови).

Керівником Товариства не розроблено та не затверджено правила внутрішнього трудового розпорядку, що є порушенням вимог статті 16 Основи законодавства України про охорону здоров'я, статті 142 Кодексу законів про працю України, статей 57, 64 Господарський кодекс України, наказу МОЗ України від 28.10.2002 N 385 "Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я" та п. 2.4 Ліцензійних умов (Наказ N 49).

Первинна медична документація (ф. 025/о "Медична картка амбулаторного хворого") ведеться не відповідно до Протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "урологія", що є порушенням наказу N 507 від 28.12.2002 "Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги" (п. 2.3.1 Ліцензійних умов). В ній не заповнюються дані про додаткові методи обстеження, об Активні дані рекомендації лікаря, що унеможливлює здійснення якісного контролю за організацією роботи з дотримання нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров'я, наявністю та дієвістю системи управління якості медичної допомоги, що є порушенням вимог статей 34, 42, 44 Основ законодавства України про охорону здоров'я, наказу МОЗ України від 28.12.2002 N 507 "Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги" та п. 4.1 Ліцензійних умов (Наказ N 49).

Відсутні протоколи надання медичної допомоги за спеціальністю "Медицина невідкладних станів, аптечку надання невідкладної медичної допомоги укомплектовано неналежне. Зазначене є порушенням наказ МОЗ N 24 від 17.01.2005 "Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Медицина невідкладних станів" (п. 2.1.1 Ліцензійних умов).

В аптечці надання невідкладної медичної допомоги медичний препарат "Адреналін" зберігається при температурі +25, що є порушенням вимог наказу МОЗ України від 16.12.2003 N 584 "Про затвердження правил зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах" (п. 2.1 Ліцензійних умов (Наказ N 49))

Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте рішення щодо видачі ТОВ "Медіур-сервіс-ком" розпорядження про усунення в трьохмісячний термін виявлених порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики (Наказ N 49).

Слухали Квочину О. І.

На виконання наказів МОЗ України від 24.06.2011 N 377 "Про затвердження плану перевірок додержання суб'єктами господарювання Ліцензійних умов на III квартал 2011 року" (План N 377) та від 15.08.2011 N 218-Адм. "Про планові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики в місті Севастополі" комісією МОЗ з 22.08.2011 по 26.08.2011 була проведена планова перевірка додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики (Наказ N 49) ПП "Аніма+" (ідентифікаційний код 36801239, місцезнаходження юридичної особи: м. Севастополь, Фіолентівське шосе, 15, корп. 2, ліцензія МОЗ України від 14.10.2010 серії АВ N 567693 з спеціальностей: організація і управління охороною здоров'я, наркологія, неврологія, психіатрія, терапія, анестезіологія, організація і управління охороною здоров'я, спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа.

Перевіркою встановлено наступне.

В ПП "Аніма+" у куточку споживача відсутня інформація про: лікарів, відомості про керівництво, що є порушенням вимог статті 4, Закону України "Про захист прав споживачів" та п. 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затвердженого наказом МОЗ України від 02.02.2011 N 49 (Наказ N 49), зареєстрованого в Міністерстві юстиції 09.02.2011 за N 171/18909 (далі - Ліцензійні умови).

Керівником Товариства не розроблено та не затверджено правила внутрішнього трудового розпорядку, що є порушенням вимог статті 16 Основи законодавства України про охорону здоров'я, статті 142 Кодексу законів про працю України, статей 57, 64 Господарського кодексу України та п. 2.4 Ліцензійних умов (Наказ N 49).

Ведення первинної медичної документації (ф. 025/о "Медична картка амбулаторного хворого") не відповідає Протоколам надання медичної допомоги за спеціальностями "наркологія" та "психіатрія", що є порушенням наказу N 507 від 28.12.2002 "Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги" (п. 2.3.1 Ліцензійних умов). Зазначене унеможливлює здійснення контролю за організацією роботи з дотримання нормативів професійної діяльності галузі охорони здоров'я, стандартів медичного обслуговування населення, наявність та дієвість системи управління якістю медичної допомоги в Товаристві.

Відсутні протоколи надання медичної допомоги за спеціальністю "Медицина невідкладних станів, аптечку надання невідкладної медичної допомоги укомплектовано неналежне. Зазначене є порушенням Наказ МОЗ N 24 від 17.01.2005 "Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Медицина невідкладних станів" (п. 2.1.1 Ліцензійних умов).

В аптечці надання невідкладної медичної допомоги медичний препарат "Гідрокортизон" зберігається при температурі +23, що є порушенням вимог наказу МОЗ України від 16.12.2003 N 584 "Про затвердження правил зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах" (п. 2.1 Ліцензійних умов (Наказ N 49))

Враховуючи зазначене членами Ліцензійної комісії прийняте рішення щодо видачі ПП "Аніма+" розпорядження про усунення в місячний термін виявлених порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики (Наказ N 49).

Слухали Квочину О. І.

На виконання наказів МОЗ України від 24.06.2011 N 377 "Про затвердження плану перевірок додержання суб'єктами господарювання Ліцензійних умов на III квартал 2011 року" (План N 377) та від 15.08.2011 N 218-Адм. "Про планові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики в місті Севастополі" комісією МОЗ з 22.08.2011 по 26.08.2011 була проведена планова перевірка додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики (Наказ N 49) ПАТ Стоматологічна клініка "Верита" (ідентифікаційний код 03078988, місцезнаходження юридичної особи: м. Севастополь, вул. Правди, 15, ліцензія МОЗ України від 19.05.2011 серії АГ N 601562 з спеціальностей: терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія, ортодонтія, фізіотерапія, рентгенологія, організація і управління охороною здоров'я, дитяча стоматологія, спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа.

Перевіркою встановлено наступне.

У куточку споживача відсутня інформація про керівництво, що є порушенням вимог статті 4 Закону України "Про захист прав споживачів" та п. 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затвердженого наказом МОЗ України від 02.02.2011 N 49 (Наказ N 49), зареєстрованого в Міністерстві юстиції 09.02.2011 за N 171/18909 (далі - Ліцензійні умови).

Посвідчення про присвоєння кваліфікаційної категорії лікарю-хірургу Жукову В. Г. не зареєстроване в УОЗ м. Севастополя, в наказі N 55-Л по УОЗ м. Севастополя відсутнє прізвище Жукова В. Г. Зазначене є порушенням вимог статті 74 Основ законодавства України про охорону здоров'я, наказу МОЗ України від 19.12.97 N 359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів", що є порушенням пункту 2.1.2 Ліцензійних умов.

Відсутні протоколи надання медичної допомоги за спеціальністю "Медицина невідкладних станів, аптечку надання невідкладної медичної допомоги укомплектовано неналежно. Зазначене є порушенням Наказ МОЗ N 24 від 17.01.2005 "Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Медицина невідкладних станів" (п. 2.1.1 Ліцензійних умов).

Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте рішення щодо видачі ПАТ Стоматологічна клініка "Верита" розпорядження про усунення в місячний термін виявлених порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики (Наказ N 49).

Слухали Квочину О. І.

На виконання наказів МОЗ України від 24.06.2011 N 377 "Про затвердження плану перевірок додержання суб'єктами господарюванняЛіцензійних умов на III квартал 2011 року" (План N 377) та від 15.08.2011 N 218-Адм. "Про планові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики в місті Севастополі" комісією МОЗ з 22.08.2011 по 26.08.2011 була проведена планова перевірка додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики (Наказ N 49) ПП "Медікал клінік" (ідентифікаційний код 33848300, місцезнаходження юридичної особи: м. Севастополь, вул. Сафронова, 77, ліцензія МОЗ України від 22.04.2010 серії АВ N 539314 з спеціальностей: терапія, педіатрія, неврологія, акушерство і гінекологія, урологія, імунологія, інфекційні хвороби, отоларингологія, дитяча отоларингологія, дитяча неврологія, ендокринологія, алергологія, функціональна діагностика, організація і управління охороною здоров'я, спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою:

сестринська справа, акушерська справа.

Перевіркою встановлено наступне.

В ПП "Медікал клінік" не у всіх випадках призначення лікування отримується інформована згода хворих на проведення їм лікування діагностики та профілактики, що є порушенням статті 43 ЗУ N 2801-XII (п. 4.1 Ліцензійних умов (Наказ N 49)).

Ведення первинної медичної документації (ф. 025/о "Медична картка амбулаторного хворого") не відповідає Протоколам надання медичної допомоги за спеціальностями терапія", неврологія", акушерство і гінекологія", "урологія", "імунологія", "інфекційні хвороби", "отоларингологія", що є порушенням наказу N 507 від 28.12.2002 "Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги" (п. 2.3.1 Ліцензійних умов). Зазначене унеможливлює здійснення контролю за організацією роботи з дотримання нормативів професійної діяльності галузі охорони здоров'я, стандартів медичного обслуговування населення, наявність та дієвість системи управління якістю медичної допомоги в Підприємстві.

Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте рішення щодо видачі ПП "Медікал клінік" розпорядження про усунення в місячний термін виявлених порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики (Наказ N 49).

Слухали Квочину О. І.

На виконання наказів МОЗ України від 24.06.2011 N 377 "Про затвердження плану перевірок додержання суб'єктами господарювання Ліцензійних умов на III квартал 2011 року" (План N 377) та від 15.08.2011 N 218-Адм. "Про планові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики в місті Севастополі" комісією МОЗ з 22.08.2011 по 26.08.2011 була проведена планова перевірка додержанняЛіцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики (Наказ N 49) ПП "Медичний центр "Фатінья" (ідентифікаційний код 35333763, місцезнаходження юридичної особи: м. Севастополь, просп. Героїв Сталінграда, 41, кв. 135, ліцензія МОЗ України від 19.05.2007 серії АВ N 386507).

Перевіркою встановлено наступне.

Під час перевірки комісії стало відомо, що з 15 серпня в ПП "Медичний центр "Фатінья" відсутній договір на оренду приміщень за місцем провадження діяльності: м. Севастополь, вул. Академіка Крилова, 5, що є порушенням постанови КМУ "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності" N 756 від 04.07.2001 та Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" N 4004-XII. Крім того з пояснень директора ПП "Медичний центр "Фатінья" Васючкіної С. С. встановлено, що вона своєчасно повідомила про відсутність місця провадження діяльності Ліцензійну комісію МОЗ України з проханням анулювати ліцензію від 19.05.2007 серії АВ N 386507 (копія поштового відправлення та пояснювальна записка директора Васючкіної С. С. додаються).

На підставі зазначеного комісією був складений Акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов, встановлених для господарської діяльності з медичної практики (Наказ N 49) в зв'язку з відсутністю за місцем провадження господарської діяльності матеріально-технічної бази (виробничих площ), відсутністю документів, що підтверджують оренду виробничих приміщень за місцем провадження діяльності.

Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте рішення щодо анулювання ліцензії МОЗ України від 08.11.2007 серії АВ N 386507, видану ПП "Медичний центр "Фатінья" на провадження господарської діяльності з медичної практики, на підставі Акта про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов (Наказ N 49), встановлених для господарської діяльності з медичної практики (ст. 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності").

7. Слухали Слонецького І. І. - секретаря Ліцензійної комісії:

Про розгляд 99 заяв суб'єктів господарювання з питань ліцензування медичної практики

Вирішили:

За результатами розгляду заяв та доданих документів, відповідно дост. 14, ст. 16 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності":

- видати відповідні ліцензії 41 суб'єкту господарювання (Перелік N 1 додатка 1);

- залишити заяви без розгляду 52 суб'єктів господарювання (Перелік N 2 додатка 1);

- видати копії ліцензії 5 суб'єктам господарювання (Перелік N 3 додатка 1).

- анулювати ліцензії 1 суб'єкту господарювання (Перелік N 4 додатка 1).

 

Голова Ліцензійної комісії

О. К. Толстанов

Секретар Ліцензійної комісії

І. І. Слонецький

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали