МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 8 квітня 2010 року N 312

Про затвердження рішення Ліцензійної комісії від 08.04.2010 р.

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства охорони здоров'я України від 18.09.2002 N 103/346 "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров'я, що ліцензуються", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.10.2002 за N 820/7108, та наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства охорони здоров'я України від 16.02.2001 N 38/63 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, господарської діяльності з медичної практики та проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (крім робіт на об'єктах ветеринарного контролю)", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.03.2001 за N 188/5379, наказую:

1. Затвердити рішення Ліцензійної комісії МОЗ України (протокол N 9 від 08.04.2010 р. додається).

2. Відповідно до розпорядження Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 16.03.2010 N 86 скасувати наказ МОЗ України від 24.09.2009 N 689 "Про затвердження рішення Ліцензійної комісії" (Протокол N 689) в частині анулювання ліцензії від 02.03.2007 серії АВ N 317948, виданій ТОВ "Український медичний центр безпеки дорожнього руху" на провадження господарської діяльності з медичної практики.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Мусієнка А. В.

 

Міністр 

З. М. Митник 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
08.04.2010 N 312 

Протокол N 9
засідання Ліцензійної комісії МОЗ України

від 8 квітня 2010 року

На засіданні Ліцензійної комісії присутні:

Мусієнко А. В., Шпак І. В., Банчук М. В., Жданова М. П., Мухарська Л. М., Коновалова Л. М., Бронова В. М., Бєлотєлов М. Г., Григорович В. Р., Залевська В. А., Гарник Т. П., Зозовська Л. П.

Запрошена голова комісії по перевірці: Квочина О. І.

Порядок денний:

1. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики ПП "Нарлік".

2. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики 184 стоматологічною поліклінікою.

3. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики ПП "Медіс".

4. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики ПП "Меділайн".

5. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики ПП "Авторська лабораторія Л. Заграй".

6. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики ПП "Євролаб".

7. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики ТОВ "Клініка імунології та алергології "Форпост".

8. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики Київською міською студентською поліклінікою.

9. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики ТОВ "Синево Україна".

10. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики ТОВ "Дерматовенерологія".

11. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики Київським міським пологовим будинком N 3.

12. Про результати позапланової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики Олександрівською клінічною лікарнею м. Києва.

13. Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань ліцензування господарської діяльності з медичної практики.

14. Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань ліцензування господарської діяльності з проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт.

15. Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань ліцензування господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів.

Слухали Залевську В. А. - начальника відділу державного контролю за дотриманням ліцензійних умов Департаменту управління та контролю якості медичних послуг:

Па підставі наказу МОЗ України від 25.03.2010 р. N 102-Адм "Про планові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності ліцензіатами Львівської області" на виконання наказу Міністерства охорони здоров'я України від 25.12.2009 N 1017 "Про затвердження плану перевірок на I квартал 2010 року" комісією МОЗ у присутності директора Лисецької Світлани Володимирівни з 29 березня по 1 квітня 2010 р. було проведено планову перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики ПП "Нарлік" (ідентифікаційний код 33533812, місцезнаходження юридичної особи: м. Львів, вул. Балтійська, 21, кв. 32 місце провадження діяльності: м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 82; м. Львів, вул. Одеська, 2). Ліцензія МОЗ України від 27.05.08 серії АВ N 417393, за спеціальностями: терапія, неврологія, педіатрія, дерматовенерологія, народна та нетрадиційна медицина.

Перевіркою встановлено наступне.

За адресою м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 82 підприємство діяльність не здійснює, про що 11 червня 2009 року направлено до МОЗ України лист-повідомлення.

За адресою: м. Львів, вул. Одеська, 2, підприємство провадить діяльність у підвальному приміщенні, відповідно до договору оренди від 14 лютого 2008 року.

Із зазначених у ліцензії лікарських спеціальностей підприємство провадить діяльність лише за спеціальністю "Педіатрія", кабінет лікаря-педіатра розміщено у прохідному приміщенні, без наявного вікна - відсутнє природне освітлення, відсутні у кабінеті умивальник та припливно-витяжна вентиляція. В цілому умови приміщення не пристосовані до провадження діяльності з медичної практики, що свідчить про неможливість забезпечити додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених спільним наказом Державного, комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства охорони здоров'я України від 16.02.2001 N 38/63 (далі - Ліцензійні умови) згідно з отриманою ліцензією і є порушенням п. 3.5 СанПиН Санитарные правила, устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных учреждений 5179-90; та ДБН В.2.2-10-2001 "Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я" (пп. 2.1.3 Ліцензійних умов).

Приватне підприємство функціонує з травня 2008 року, але згідно з переліком закладів охорони здоров'я, затверджених наказом МОЗ України від 28.10.2002 N 385 "Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я", медичний заклад не створено (пп. 2.1.1 Ліцензійних умов).

На підставі зазначеного, а саме: відсутність приміщення, що відповідає санітарним нормам і правилам, та організаційних заходів щодо створення медичного закладу, комісією прийнято рішення про складення Акта про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов для провадження господарської діяльності з медичної практики.

За результатами голосування з питання анулювання ліцензії ПП "Нарлік", членами Ліцензійної комісії (8 - "за", 2 - "утримались") прийнято рішення  щодо анулювання ліцензії від 27.05.2008 серії АВ N 417393, виданої ПП "Нарлік", на підставі Акта про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов для провадження господарської діяльності з медичної практики.

Вирішили: з приводу встановлених фактів направити листи головному державному санітарному лікарю МОЗ та головному державному санітарному лікарю Львівської обласної санітарно-епідеміологічної служби.

Слухали Залевську В. А.:

На підставі наказу МОЗ України від 25.03.2010 р. N 102-Адм "Про планові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності ліцензіатами Львівської області" на виконання наказу Міністерства охорони здоров'я України від 25.12.2009 N 1017 "Про затвердження плану перевірок на I квартал 2010 року" комісією МОЗ з 29 березня по 1 квітня 2010 р. було проведено планову перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики 184 стоматологічною поліклінікою (ідентифікаційний код 08094644, місцезнаходження Юридичної особи та місце провадження діяльності: м. Львів, вул. К. Левицького, 75-а), яка здійснює діяльність відповідно до ліцензії МОЗ України від 29.12.2004 серії АБ N 102399, за спеціальностями: терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія, ортодонтія

Перевіркою встановлено наступне.

Відповідно до витягу з розпорядження Департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони України від 16.10.2007 року та донесення про організаційні заходи (додаються) 184 стоматологічну поліклініку (м. Львів) розформовано з 30.12.2007 року та приєднано у якості структурного підрозділу до Військово-медичного клінічного центру Західного регіону.

Заява до МОЗ України про анулювання ліцензії у зв'язку з ліквідацією юридичної особи поліклінікою не подавалася.

Зазначене згідно зі статтею 16 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" є підставою для того, щоб вважати ліцензію МОЗ України від 29.12.2004 серії АБ N 102399, видану 184 стоматологічній поліклініці, не дійсною з 31 грудня 2007 року.

Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийнято рішення щодо визнання недійсною ліцензію МОЗ від 29.12.2004 серії АБ N 102399, видану 184 стоматологічній поліклініці.

Слухали Залевську В. А.:

На підставі наказу МОЗ України від 25.03.2010 р. N 102-Адм "Про планові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності ліцензіатами Львівської області" на виконання наказу Міністерства охорони здоров'я України від 25.12.2009 N 1017 "Про затвердження плану перевірок на I квартал 2010 року" комісією МОЗ з 29 березня по 1 квітня 2010 р. у присутності директора підприємства Петрух Наталії Богданівни було проведено планову перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики ПП "Медіс" (ідентифікаційний код 30203135, місцезнаходження юридичної особи: м. Львів, вул. Куліша, 47/1-а, місце провадження діяльності м. Львів, вул. Некрасова, 35-в, м. Львів, вул. Дністерська, 27, м. Львів, вул. Героїв, УПА, 71, м. Львів, вул. Наукова, 12-а, м. Львів, вул. Пасічна, 36, м. Львів, вул. Мазепи, 26-а, Львівська обл., м. Трускавець, майдан Січових Стрільців, 1, Львівська обл., м. Самбір, вул. С. Бандери, 26-а, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Андрея Шептицького, 7, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Василя Стуса, 32, Львівська обл., м. Стрий, вул. Т. Шевченка, 71-б, Львівська обл., Золочівський р-н, м. Золочів, вул. Кармелюка, 12, Львівська обл., м. Радехів, вул. Львівська, 8, Львівська обл., м. Мостиська, вул. 16 Липня, 7-а), яке здійснює діяльність відповідно до ліцензії МОЗ України від 30.12.2009 серії АВ N 511328, за спеціальністю: клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, лабораторна імунологія

Перевіркою встановлено наступне.

Підприємством створено медичний заклад у вигляді Діагностичного центру.

Заклад розташовано за адресою: м. Львів, вул. Некрасова, 35-в, у нежитловому приміщенні, пристосованому до умов провадження діяльності з медичної практики, на умовах купівлі-продажу (витяг про реєстрацію права власності N 21353566 від 22.12.2008 року), загальною площею: 193,7 кв. м.

Головний лікар Ступницький А. І. має післядипломну підготовку зі спеціальності "Організація та управління охороною здоров'я" (сертифікат лікаря-спеціаліста від 6 квітня 2005 року).

Лабораторія Діагностичного центру атестована на проведення вимірювань у сфері державного метрологічного нагляду - Свідоцтво про атестацію від 25.12.2009 року.

Заклад функціонує з 2005 року, але державну акредитацію відповідно до вимог ст. 33 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", п. 2 Порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 N 765 "Про державну акредитацію закладів охорони здоров'я", не пройдено (пп. 2.1.1 Ліцензійних умов).

Комісією також здійснено перевірку відокремлених структурних підрозділів закладу - маніпуляційні кабінети (пункти забору крові) за адресою м. Львів, вул. Дністерська, 27, м. Львів, вул. Героїв, УПА, 71, м. Львів, вул. Наукова, 12-а, м. Львів, вул. Пасічна, 36, м. Львів, вул. Мазепи, 26-а, Львівська обл., м. Самбір, вул. С. Бандери, 26-а.

Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийнято рішення щодо видачі ПП "Медіс" розпорядження про усунення в трьохмісячний термін виявлених порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.

Слухали Залевську В. А.

На підставі наказу МОЗ України від 25.03.2010 р. N 102-Адм "Про планові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності ліцензіатами Львівської області" на виконання наказу Міністерства охорони здоров'я України від 25.12.2009 N 1017 "Про затвердження плану перевірок на I квартал 2010 року" комісією МОЗ з 29 березня по 1 квітня 2010 р. у присутності директора підприємства. Мосейчука Олега Володимировича було проведено планову перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики ПП "Меділайн" (ідентифікаційний код 353275-15, місцезнаходження юридичної особи: м. Львів, вул. Стрийська, 101, кв. 218 місце провадження діяльності: м. Львів, вул. Наукова, 96), яке здійснює діяльність відповідно до ліцензії МОЗ України від 10.01.2008 серії АВ N 394158, за спеціальністю: клінічна лабораторна діагностика.

Перевіркою встановлено наступне.

Лабораторія розміщена в ізольованому приміщенні з окремим входом, загальною площею 72,9 кв.м. на умовах договору-оренди від 05.12.2007 року, атестована на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду - Свідоцтво про атестацію від 22.12.2009 року.

За результатами аналізу Положення про клініко-діагностичну лабораторію ПП "Меділайн" та Переліку біологічних і біомедичних величин, що виміряються, заявленого у галузі атестації цієї лабораторії, комісією встановлено, що частина вимірювань, які проводяться, відповідають спеціальностям: "лабораторна імунологія" та "клінічна біохімія", які не зазначені у ліцензії (пп. 2.1.3 Ліцензійних умов).

Разом з тим у лікарів-лаборантів відсутня підготовка зі спеціальностей "лабораторна імунологія" та "клінічна біохімія", що не може забезпечити проведення імуноферментних досліджень на належному рівні (пп. 2.2 Ліцензійних умов).

Підприємство також провадить діяльність зі спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою "сестринська справа" та "акушерська справа" (функціонує пункт забору крові та оглядовий кабінет акушерки, в якому розміщено гінекологічне крісло), що є порушенням пп. 2.1.1, 2.1.3 Ліцензійних умов.

Набір приміщень та їх площа не відповідають вимогам, визначеним у таблиці Л.14. ДБН В.2.2-10-2001 "Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я", а саме у кабінеті площею 13 кв. м розміщено пункт забору крові, для якого необхідно 9 кв. м, та оглядовий кабінет, якому необхідно 18 кв. м, в другому кабінеті площею 11 кв. м, розміщено лабораторне обладнання та 6 лабораторних столів, у якому проводяться біохімічні та імунологічні дослідження, які повинні бути забезпечені приміщенням відповідно 10 та 18 кв. м (пп. 2.1.3 Ліцензійних умов).

Комісії не було надано положення про заклад охорони здоров'я, що дозволило б визначити тип закладу згідно з Переліком закладів охорони здоров'я, затвердженим наказом МОЗ України від 28.10.2002 N 385 "Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я" (пп. 2.1.1 Ліцензійних умов).

Підприємство провадить діяльність з медичної практики з 10 січня 2008 року, але державний акредитаційний сертифікат відповідно, до вимог ст. 33 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", п. 2 Порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 N 765 "Про державну акредитацію закладів охорони здоров'я", не отримано (пп. 2.1.1 Ліцензійних умов).

У головного лікаря Мосейчука Володимира Івановича відсутня післядипломна підготовка зі спеціальності "Організація та управління охороною здоров'я" відповідно до вимог статті 74 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", наказу МОЗ України від 19.12.97 р. N 359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів" (пп. 2.2 Ліцензійних умов).

Недоукомплектована аптечка для надання медичної допомоги медпрацівникам при аварійних ситуаціях, не ведеться журнал за ф. 108-0 згідно з вимогами Інструкції з профілактики внутрішньо лікарняного та професійного зараження ВІЛ-інфекцією, затвердженої наказом МОЗ України від 25.05.2000 N 120 "Про вдосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД" (пп. 2.1.1 Ліцензійних умов).

Недоукомплектована аптечка невідкладної медичної допомоги та відсутні інструктивні матеріали з надання допомоги при невідкладних станах, що є порушенням Протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Медицина невідкладних станів", затверджених наказом МОЗ України від 17.01.2005 N 24, та п. 4.17 "Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены персонала", утв. МЗ СССР 28 декабря 1983 г. N 2956а-83 (пп. 2.1.1 Ліцензійних умов).

Первинна медична документація (форма 250/о "Журнал реєстрації аналізів та їх результатів") ведеться не по формі, затвердженій наказом МОЗ України від 4 січня 2001 року N 1 "Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в лабораторіях лікувально-профілактичних закладів" (пп. 2.3.1 Ліцензійних умов).

Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийнято рішення щодо видачі ПП "Меділайн" розпорядження про усунення в трьохмісячний термін виявлених порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.

Слухали Залевську В. А.:

На підставі наказу МОЗ України від 25.03.2010 р. N 102-Адм "Про планові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності ліцензіатами Львівської області" на виконання наказу Міністерства охорони здоров'я України від 25.12.2009 N 1017 "Про затвердження плану перевірок на I квартал 2010 року" комісією МОЗ з 29 березня по 1 квітня 2010 р. у присутності директора підприємства Заграя Богдана Дмитровича було проведено планову перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики ПП "Авторська лабораторія Л. Заграй" (ідентифікаційний код 35501672, місцезнаходження юридичної особи та місце провадження діяльності: м. Львів, вул. Личаківська, 16, офіс 4), яке здійснює діяльність відповідно до ліцензії МОЗ України від 22.05.2008 серії АВ N 417418, за спеціальністю: клінічна лабораторна діагностика.

Перевіркою встановлено наступне.

Лабораторія розміщена на першому поверсі житлового будинку, пристосована до провадження медичної практики, загальною площею 55,6 кв. м. на умовах права власності від 07.08.2007 року, атестована на проведення вимірювань у сфері державного метрологічного нагляду - Свідоцтво про атестацію від 30.07.2008 року.

Комісії не було надано положення про заклад охорони здоров'я, що дозволило б визначити тип закладу згідно з Переліком закладів охорони здоров'я, затвердженим наказом МОЗ України від 28.10.2002 N 385 "Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я" (пп. 2.1.1 Ліцензійних умов).

Підприємство провадить діяльність з медичної практики з 21 січня 2008 року, але державний акредитаційний сертифікат відповідно до вимог ст. 33 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", п. 2 Порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 N 765 "Про державну акредитацію закладів охорони здоров'я", не отримано (пп. 2.1.1 Ліцензійних умов).

У головного лікаря Пакіша Б. В. відсутня післядипломна підготовка зі спеціальності "Організація та управління охороною здоров'я" відповідно до вимог статті 74 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", наказу МОЗ України від 19.12.97 р N 359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів" (пп. 2.2 Ліцензійних умов).

Набір приміщень та їх площа не відповідають встановленим нормам, а саме: площа кабінету для забору крові складає 4 кв. м, замість 9 кв. м відповідно до вимог, визначених у таблиці Л.14. ДБН В.2.2-10-2001 "Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я" (пп. 2.1.3 Ліцензійних умов).

У штатному розписі медичної установи зазначені посади медичних сестер, але у ліцензії вид медичної діяльності зі спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою - сестринська справа відсутній (пп. 2.1.1, 2.1.3 Ліцензійних умов).

Недоукомплектована аптечка для надання медичної допомоги медпрацівникам при аварійних ситуаціях, не ведеться журнал за ф. 108-0 згідно з вимогами Інструкції з профілактики внутрішньолікарняного та професійного зараження ВІЛ-інфекцією, затвердженої наказом МОЗ України від 14.03.2006 N 120 "Про вдосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД" (пп. 2.1.1 Ліцензійних умов).

Недоукомплектована аптечка невідкладної медичної допомоги та відсутні інструктивні матеріали з надання допомоги при невідкладних станах, що є порушенням Протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Медицина невідкладних станів", затверджених наказом МОЗ України від 17.01.2005 N 24 та п. 4.17 "Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены персонала", утв. МЗ СССР 28 декабря 1983 г. N 2956а-83 (пп. 2.1.1 Ліцензійних умов).

Первинна медична документація (форма 250/о "Журнал реєстрації аналізів та їх результатів") ведеться не по формі, затвердженій наказом МОЗ України від 4 січня 2001 року N 1 "Про затвердження, форм медичної облікової документації, що використовується в лабораторіях лікувально-профілактичних закладів" (пп. 2.3.1 Ліцензійних умов).

Засоби вимірювальної техніки (тонометр), що перебувають в експлуатації, без метрологічної повірки відповідно до вимог Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" та Правил уповноваження та атестації у державній метрологічній системі, затверджених наказом Держспоживстандарту України від 29.03.2005 N 71 (пп. 2.1.3 Ліцензійних умов).

Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийнято рішення щодо видачі ПП "Авторська лабораторія Л. Заграй" розпорядження про усунення в трьохмісячний термін виявлених порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.

Слухали Залевську В. А.:

На підставі наказу МОЗ України від 25.03.2010 р. N 102-Адм "Про планові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності ліцензіатами Львівської області" на виконання наказу Міністерства охорони здоров'я України від 25.12.2009 N 1017 "Про затвердження плану перевірок на I квартал 2010 року" комісією МОЗ з 29 березня по 1 квітня 2010 р. було проведено планову перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики ПП "Євролаб" (ідентифікаційний код 33710872, місцезнаходження та місце провадження діяльності юридичної особи: м. Львів, вул. Б. Котика, 4), яке здійснює діяльність відповідно до ліцензії МОЗ України від 22.11.05 серії АБ N 299240, за спеціальністю: клінічна лабораторна діагностика.

Перевіркою встановлено наступне.

Прибувши за адресою: м. Львів, вул. Б. Котика, комісією з перевірки встановлено, що ПП "Євролаб" діяльність за цією адресою не здійснює.

Згідно з письмовою заявою головного лікаря Шимборської Вікторії Павлівни від 24.03.2010 року ПП "Євролаб" припинило діяльність за адресою м. Львів, вул. Б. Котика, про нове місце провадження діяльності керівник повідомить в установленому порядку додатково після організації роботи з провадження діяльності з медичної практики за новою адресою.

Отже перевірка додержання Ліцензійних умов провадження діяльності з медичної практики за спеціальністю ПП "Євролаб" не відбулася.

Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте рішення щодо включення ПП "Євролаб" до плану перевірок додержання ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності ліцензіатами на III квартал 2010 р.

Слухали Квочину О. І. - головного спеціаліста відділу ліцензування та метрології Департаменту управління та контролю якості медичних послуг, голову комісії:

На підставі наказу МОЗ України від 25.12.2009 N 1017 "Про затвердження плану перевірок на I квартал 2010 року" та наказу МОЗ України від 12.03.2010 N 68-Адм. "Про планові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики в I кварталі 2010 року" комісією МОЗ з 29 березня по 2 квітня 2010 р. у присутності головного лікаря Назаренка О. П. проведено планову перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики ТОВ "Клініка імунології та алергології "Форпост" (ідентифікаційний код 34692865, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Тверська, 2 (літера А), яке здійснює господарську діяльність за ліцензією МОЗ України від 15.12.2006 серія АВ N 300895, за спеціальностями: спеціальностями: алергологія, клінічна імунологія, отоларингологія терапія, рефлексотерапія, спортивна медицина, кардіологія, ендокринологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, УЗД-діагностика, клінічна лабораторна діагностика, лабораторна імунологія за адресою провадження діяльності: за адресою провадження діяльності: м. Київ, вул. Тверська, 2 (літера А).

Перевіркою встановлено наступне. 

Комісії не було надано положення про заклад охорони здоров'я, що дозволило б визначити тип закладу згідно з Переліком закладів охорони здоров'я, затвердженим наказом МОЗ України від 28.10.2002 N 385 "Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я" (пп. 2.1.1 Ліцензійних умов).

ТОВ функціонує з 2006 року, але акредитаційний сертифікат згідно з вимогами ст. 33 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", п. 2 Порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 N 765 "Про державну акредитацію закладів охорони здоров'я", не отримано, що є порушенням пп. 2.1.1 Ліцензійних умов.

У штатному розписі медичної установи зазначені досади медичних сестер та лаборанта, але у ліцензії не зазначені спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою: "сестринська справа" та "лабораторна справа" (пп. 2.1.2 Ліцензійних умов).

У головного лікаря Назаренка О. П. відсутній сертифікат лікаря-спеціаліста із спеціальності "Організація і управління охороною здоров'я". В ліцензії також відсутня спеціальність "Організація та управління охороною здоров'я". Зазначене є порушенням статті 74 Основ законодавства України про охорону здоров'я, наказу МОЗ України від 19.12.97 р. N 359 "Про подальше  удосконалення атестації лікарів" та пп. 2.1.2 Ліцензійних умов.

У лікаря з ультразвукової діагностики Єренюк В. В. не підтверджена кваліфікаційна категорія за лікарською спеціальністю "Ультразвукова діагностика". Зазначене є порушенням статті 74 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" та наказу МОЗ України від 19.12.97 р. N 359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів".

У медичних сестер Мендусь О. Б., Дубинської М. В., лаборантів Кузіної І. С., Караман О. М., Діденко І. В. не пройдені курси підвищення кваліфікації за останні 5 років, що є порушенням статті 74 Основ законодавства України про охорону здоров'я, та пп. 2.1.2 та 2.3.3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.

Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте рішення щодо видачі ТОВ "Клініка імунології та алергології "Форпост" розпорядження про усунення в трьохмісячний термін виявлених порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.

Слухали Квочину О. І.:

На підставі наказу МОЗ України від 25.12.2009 N 1017 "Про затвердження плану перевірок на I квартал 2010 року" та наказу МОЗ України від 12.03.2010 N 68-Адм. "Про планові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики в I кварталі 2010 року" комісією МОЗ з 29 березня по 2 квітня 2010 р. у присутності головного лікаря Войнаровського В. Р. проведено планову перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики Київською міською студентською поліклінікою (ідентифікаційний код 02125800, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Політехнічна, 25/29), яка здійснює господарську діяльність за ліцензією МОЗ України від 30.12.2009 серії АВ N 511593, за спеціальностями: акушерство і гінекологія, дерматовенерологія, ендоскопія, ендокринологія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, лікувальна фізкультура, неврологія, організація та управління охороною здоров'я, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, психіатрія, психотерапія. рентгенологія, терапія, УЗД-діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія, стоматологія, хірургічна стоматологія. Спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, санологія, лабораторна справа (клініка), акушерська справа, сестринська справа (операційна), сестринська справа, медична статистика, рентгенологія, стоматологія, лабораторна імунологія за адресою провадження діяльності: за адресою провадження діяльності: м. Київ, вул. Тверська, 2 (літера А) у присутності головного лікаря Войнаровського В.Р. було проведено планову перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.

Перевіркою встановлено наступне.

Термін дії акредитаційного сертифікату закінчився у 2008 році, на момент перевірки заклад не пройшов державну акредитацію згідно з вимогами ст. 33 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", п. 2 Порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 N 765 "Про державну акредитацію закладів охорони здоров'я", що є порушенням пп. 2.1.1 Ліцензійних умов.

У лікаря Дехтяренко С. П. не підтверджена кваліфікаційна категорія за лікарською спеціальністю: фізіотерапія, у лікарів Майбороди К. О., Логін О. А. протерміновані сертифікати лікарів-спеціалістів за лікарськими спеціальностями: терапевтична стоматологія та терапія. Зазначене є порушенням статті 74 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" та наказу МОЗ України від 19.12.97 р. N 359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів" (пп. 2.1.2 Ліцензійних умов).

Санітарно-технічний стан частини приміщень поліклініки (стоматологічне відділення, мала операційна хірургічного відділення, лабораторія, коридори на всіх 6-ти поверхах) незадовільний, а саме: покриття підлоги пошкоджене, штукатурка на стінах пошкоджена. Порушення цілісності гігієнічного покриття на стінах, підлозі не дає змоги якісно проводити поточне та генеральне прибирання, що може призвести до виникнення та розповсюдження внутрішньолікарняних інфекцій та є порушенням ст. 22 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", п. 3.2, 3.7 Санітарних правил від 28.12.83 р. N 2956а-83 "Сан. правила устройства, оборудования, експлуатации амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического профиля", пп. 4.4, 9.1 СаНПіНу N 5179-90 "Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и др. лечебных стационаров" (пп. 2.1.3 Ліцензійних умов).

У всіх співробітників хірургічного та стоматологічного відділень не пройдено дослідження на носійство патогенного стафілококу, що є порушенням п. 7.11 Санітарних правил від 28.12.83 р. N 2956а-83 Сан. правила устройства, оборудования, експлуатации амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического профиля та пп. 2.1, 2.2 дод. N 3 наказу наказу МОЗ від 31.07.78 р. N 720 "Об улучшении медицинской помощи больным с гнойными хирургическими заболеваниями и усилении мероприятий по борьбе с внутрибольничной инфекцией" (пп. 2.1.3 Ліцензійних умов).

У всіх співробітників стоматологічного відділення відсутній огляд лікаря-стоматолога при проведенні медичних оглядів, що є порушенням п. 7.11 Санітарних правил від 28.12.83 р. N 2956а-83 Сан. правила устройства, оборудования, експлуатации амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического профиля (пп. 2.1.3 Ліцензійних умов).

У приміщенні клініко-діагностичної лабораторії поліклініки не проводився капітальний ремонт та реконструкція відповідно до вимог ДБН В.2.2-10-2001 "Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я", що є порушенням пп. 2.1.3 Ліцензійних умов.

Клініко-діагностична лабораторія недоукомплектована виробами медичного призначення, а саме: відсутні гематологічний аналізатор, біохімічний аналізатор, мікроскопи бінокулярні у кількості 5. Зазначене є порушенням наказу МОЗ України від 05.06.98 N 153 "Про затвердження табелів оснащення виробами медичного призначення структурних підрозділів закладів охорони здоров'я" та пп. 2.1.3 Ліцензійних умов.

У завідуючої клініко-діагностичної лабораторією Котельчук О. П., яка проводить дослідження крові на визначення групової та резус-належності, не пройдені курси з методики визначення групової та резус-належності, що є порушенням наказу МОЗ України від 05.07.99 N 164 "Про визначення груп крові за системою АВО та резус-належності" та пп. 2.1.2 Ліцензійних умов.

Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте рішення щодо видачі Київській міській студентській поліклініці розпорядження про усунення в трьохмісячний термін виявлених порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.

Слухали Квочину О. І.:

На підставі наказу МОЗ України від 25.12.09 N 1017 "Про затвердження плану перевірок на I квартал 2010 року" та наказу МОЗ України від 12.03.2010 N 68-Адм. "Про планові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики в I кварталі 2010 року" комісією МОЗ з 29 березня по 2 квітня 2010 р. у присутності виконавчого директора Бутенка М. Г. проведено планову перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики ТОВ "Синево Україна" (ідентифікаційний код 34709124, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Північна, 2/58 літера "А"), яке здійснює господарську діяльність за ліцензією МОЗ України від 09.02.2008 серії АВ N 394464 за адресами провадження діяльності у місті Києві: м. Київ, вул. Північна, 2/58 літера "А", м. Київ, вул. Семиренко, 2/19.

Перевіркою встановлено наступне.

Комісії надано Положення про клініко-діагностичну лабораторію ТОВ "Синево Україна", яке не відповідає Переліку закладів охорони здоров'я, затвердженому наказом МОЗ України від 28.10.2002 N 385 "Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з медичною освітою у закладах охорони здоров'я".

Клініко-діагностична та бактеріологічна лабораторії ТОВ атестовані на проведення вимірювань показників об'єктів згідно з галуззю (свідоцтва про атестацію від 31.12.2008 N ПТ-452/08 та N 453/08, дійсні до 30.12.2011 р.).

У співробітників Федерко А. А., Туш Е. В. не впорядковані щеплення проти дифтерії, що є порушенням ст. 27 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення" (пп. 2.3.1 Ліцензійних умов).

У лікаря Бойко І. Ю., яка призначена на посаду лікаря-імунолога, відсутня спеціалізація за спеціальністю: "імунологія", що є порушенням п. 1.10 Положення про порядок проведення атестації лікарів, затвердженого наказом МОЗ України від 19.12.97 р. N 359, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 14.01.98 р. N 14/2454, та пп. 2.1.2 та 2.3.3 Ліцензійних умов.

Журнал вхідного та періодичного інструктажу персоналу з техніки безпеки ведеться не по формі, що є порушенням статей 13, 14 та 18 Закону України "Про охорону праці" та пунктів 6.3, 6.10 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 N 15 (пп. 2.1.2 Ліцензійних умов).

Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте рішення щодо видачі ТОВ "Синево Україна" розпорядження про усунення в трьохмісячний термін виявлених порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.

Слухали Квочину О. І.:

На підставі наказу МОЗ України від 25.12.2009 N 1017 "Про затвердження плану перевірок на I квартал 2010 року" та наказу МОЗ України від 12.03.2010 N 68-Адм. "Про планові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики в I кварталі 2010 року" комісією МОЗ з 29 березня по 2 квітня 2010 р. у присутності директора Гладкого О. М. проведено планову перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики ТОВ "Дерматовенерологія" (ідентифікаційний код 23505642, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 14), яке здійснює господарську діяльність за ліцензією МОЗ України від 03.08.2007 серії АВ N 367148 за спеціальностями: клінічна лабораторна діагностика, клінічна імунологія, клінічна біохімія, акушерство і гінекологія, сексопатологія, терапія, урологія, ультразвукова діагностика, за адресою провадження діяльності: м. Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 14.

Перевіркою встановлено наступне.

Комісії не було надано положення про заклад охорони здоров'я, що дозволило б визначити тип закладу згідно з Переліком закладів охорони здоров'я, затвердженим наказом МОЗ України від 28.10.2002 N 385 "Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я" (порушення пп. 2.1.1 Ліцензійних умов).

Товариство функціонує з 1996 року, але акредитаційний сертифікат згідно з вимогами ст. 33 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", п. 2 Порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 N 765 "Про державну акредитацію закладів охорони здоров'я", відсутній, що є порушенням пп. 2.1.1 Ліцензійних умов.

Не надано до територіальних органів медичної статистики обов'язкову державну статистичну звітність з питань охорони здоров'я за 2007 - 2009 рр. відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 10.07.2007.N 378 "Про затвердження форм звітності з питань охорони здоров'я та Інструкції щодо їх заповнення", який зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 03.09.2007 за N 1009/14276, що є порушенням вимог абз. 3 пп. 2.3.1 Ліцензійних умов.

Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте рішення щодо видачі ТОВ "Дерматовенерологія" розпорядження про усунення в трьохмісячний термін виявлених порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.

Слухали Квочину О. І.:

На підставі наказу МОЗ України від 25.12.2009 N 1017 "Про затвердження плану перевірок на I квартал 2010 року" та наказу МОЗ України від 12.03.2010 N 68-Адм. "Про планові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики в I кварталі 2010 року" комісією МОЗ з 29 березня по 2 квітня 2010 р. у присутності головного лікаря Бойченко Л. М. проведено планову перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики Київським міським пологовим будинком N 3 (ідентифікаційний код 05496796, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Василя Кучера, 7), який здійснює господарську діяльність за ліцензією МОЗ України від 25.02.2010 серії АВ N 526196, за спеціальностями: організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, анестезіологія, бактеріологія, дитяча гінекологія, епідеміологія, клінічна лабораторна діагностика, педіатрія, неонатологія, терапія, хірургія, ультразвукова, за адресою провадження діяльності: м. Київ, вул. вул. Василя Кучера, 7.

Перевіркою встановлено наступне.

В історії пологів породіллі Дубровіної А. А. відсутня інформаційна згода на проведення лікування та діагностики, що є порушенням вимог ст. 39 та ст. 43 Основ законодавства України про охорону здоров'я (пп. 2.3.1 Ліцензійних умов).

Санітарно-технічний стан частини приміщень пологового будинку (один індивідуальний прологів зал, санвузли при палатах у відділеннях, коридори) незадовільний, а саме: покриття стін, стелі пошкоджене. Порушення цілісності гігієнічного покриття на стінах і на стелі не дає можливості якісно проводити поточне та генеральне прибирання, що може призвести до виникнення та розповсюдження внутрішньо лікарняних інфекцій та є порушенням ст. 22 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", пп. 4.4, 9.1 СаНПіНу N 5179-90 "Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и др. лечебных стационаров" (пп. 2.1.3 Ліцензійних умов).

В пологовому блоці проводиться капітальний ремонт одного з індивідуальних пологових залів одночасно з роботою інших пологових залів, що є порушенням п. 2.9 Інструкції з організації проведення комплексу профілактичних заходів щодо виникнення внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах та наказу МОЗ України від 10.05.2007 N 234 "Про організацію профілактики внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах" (пп. 2.1.3 Ліцензійних умов).

Приміщення обох клініко-діагностичних лабораторій пологового будинку потребують поточного ремонту відповідно до вимог ДБН В.2.2-10-2001 "Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я", що є порушенням пп. 2.1.3 Ліцензійних умов.

Клініко-діагностична лабораторія недоукомплектована виробами медичного призначення, а саме: недооснащення гематологічним аналізатором, біохімічним аналізатором; мікроскопами бінокулярними у кількості 5 та термостатом з охолодженням. Зазначене є порушенням наказу МОЗ України від 05.06.98 N 153 "Про затвердження табелів оснащення виробами медичного призначення структурних підрозділів закладів охорони здоров'я" та пп. 2.1.3 Ліцензійних умов.

У лікарів клініко-діагностичної лабораторії Повістак Т. Г. та Сергеєвої А. А., які проводять дослідження крові на визначення групової та резус-належності, не пройдені курси з методики визначення групової та резус-належності, що є порушенням наказу МОЗ України від 05.07.99 N 164 "Про визначення груп крові за системою АВО та резус-належності" та пп. 2.1.2 Ліцензійних умов.

Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте рішення щодо видачі Київському міському пологовому будинку N 3 розпорядження про усунення в трьохмісячний термін виявлених порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.

Слухали Шпака І. В. - директора Департаменту управління та контролю якості медичних послуг МОЗ України, голову комісії:

На підставі наказу МОЗ України від 01.04.2010 N 106-Адм "Про позапланову перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики Олександрійською клінічною лікарнею м Києва", звернення Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, в терміни з 6 по 7 квітня 2010 року у присутності головного лікаря Олександрівської клінічної лікарні м. Києва - Волика Олексія Тихоновича щодо діяльності лікаря акушера-гінеколога Богомола Анатолія Григоровича проведено позапланову перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики Олександрівською клінічною лікарнею м. Києва (ідентифікаційний код: 01994095, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1). Ліцензія серії АВ N 394748 видана МОЗ України 04.03.2008 на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальностями: акушерство і гінекологія, анестезіологія, дитяча анестезіологія, бактеріологія, гастроентерологія, дерматовенерологія, дієтологія, ендокринологія, дитяча ендокринологія, ендоскопія, епідеміологія, клінічна імунологія, інфекційні хвороби, кардіологія, терапія, психотерапія, клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія, лабораторна імунологія, лікувальна фізкультура, організація і управління охороною здоров'я, мікробіологія і вірусологія, неврологія, нефрологія, нейрохірургія, онкологія, отоларингологія, офтальмологія, паразитологія, патологічна анатомія, психіатрія, медична психологія, радіологія, радіонуклідна діагностика, рентгенологія, ревматологія, рефлексотерапія, сексопатологія, трансфузіологія, ультразвукова діагностика, медицина невідкладних станів, стоматологія, ортодонтія, ортопедична стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, сурдологія, трансплантологія, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія, онкохірургія, судинна хірургія, хірургія серця і магістральних судин, торакальна хірургія, лікувальна справа, лікувальна справа (невідкладні стани), акушерська справа, лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (патологія), сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична статистика, рентгенологія.

Перевіркою встановлено наступне.

Відповідно до п. 5 наказу головного лікаря від 29.09.2009 N 1А/80 "Про оптимізацію надання оперативної гінекологічної допомоги" лікар-ординатор Богомол А. Г. призначений відповідальним за роботу ендогінекологічної служби, йому дозволено плановий відбір профільних хворих, госпіталізацію та виписку з стаціонару. Проте відповідно до представленого штатного розкладу працівників лікарні від 01.11.2009 року зазначеної ендогінекологічної служби не вказано. Положення про службу також не представлено, що є порушенням пп. 2.1.2 Ліцензійних умов. 

Лікар Богомол Анатолій Григорович відповідно до п. 1 наказу від 14.09.2009 N 174-к прийнятий на 1,0 ставки лікарем акушером-гінекологом гінекологічного відділення (спец кошти) з 16.09.2009. Відповідно до п. 9 наказу від 11.01.2010 N 5-к він переведений, на 1,0 ставки бюджет лікарем-акушером-гінекологом того ж відділення з 04.01.2010. Його асистент Орел Інна Олексіївна прийнята на 1,0 ставки лікаря акушера-гінеколога гінекологічного відділення (спецкошти) з 06.10.2009.

Сертифікатів лікарів-спеціалістів зі спеціальності "Ендоскопія" на зазначених лікарів комісії не представлено, що є порушенням вимог наказу МОЗ України від 07.12.98 року N 346 "Про затвердження переліку назв циклів спеціалізації та вдосконалення лікарів і провізорів у вищих медичних (фармацевтичних) закладах (факультетах) післядипломної освіти".

Додатково встановлено, що лікарі акушер-гінекологи гінекологічного відділення Константінов К. К. та Щербак С. В. не мають діючих кваліфікаційних категорій з акушерства та гінекології, що є порушенням наказу МОЗ України від 19.12.97 року N 359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів".

Вищезазначене є порушенням пп. 2.2.1 Ліцензійних умов.

Обладнання, яке використовується лікарем Богомолом А. Г., відповідно до його пояснення та пояснення бухгалтера лікарні Медведєвої Л. С. знаходиться на забалансовому тимчасовому обліку.

Наказом від 07.10.2009 3191-к матеріально відповідальною особою призначена сестра медична операційна лапароскопічного операційного відділення гінекології Гвоздкова І. Д. Комісії представлено договір про майнову відповідальність матеріально відповідальної особи, рапорт лікаря Богомола А. Г. на головного лікаря щодо дозволу користування апаратурою, наданою йому для науково-практичної роботи та оборотна відомість по товарно-матеріальних цінностях з 01.03.2010 по 07.04.2010 (проте не у кількісно-сумовому обліку).

Комісії представлені реєстраційні документи на обладнання: комплекс відеоендоскопічний "Крило" виробництва ТОВ НВФ "Крило" - Сертифікат відповідності N РОСС RU 0001.НИМ 25 від 11.03.2009 р. по 11.03.2012 р. Російської федерації. Свідоцтво про визнання серії АГ N 036257, зареєстрований в реєстрі за N UA 8.003.01.00535-10, термін дії з 22.02.2010 р. по 21.02.2011 р; свідоцтво про державну реєстрацію N 7535/2008.

На ендоскопічне обладнання для діагностики та хірургії у складі:

Відсмоктувач "Ендомат", ендовідеокамера "Телекам", джерела світла "Галоген" виробництва "Karl Storz GmbH Co KG" Німеччина реєстраційні документи не представлені, представлено Сертифікат відповідності серії ВБ N 926119, зареєстрований в реєстрі за N UA 1.003.011702-07, термін дії з 17.12.2007 р. по 16.12.2012 р.

На інше обладнання, яке знаходиться на балансі лікарні (Наркозний апарат РО-6-03, стіл анестезіолога. Камери для укладки інструментів з бактерицидними опромінювачами, стіл операційний, лампи операційні, тощо), представлені паспорти виробників.

Відповідно до п. 2 наказу від 29.03.2009 N 1А/80 організувати роботу у відділенні по наданню стаціонарної гінекологічної допомоги жінкам різних вікових груп з використанням сучасних ендоскопічних та малоінвазивних технологій було доручено завідуючий відділенням гінекології Пономарчук Л. Г. Контроль за виконанням вищезазначеного наказу було покладено на заступника з хірургії Криворчука І. Г.

Комісією проведено перевірку Журналів запису оперативних втручань в стаціонарі операційної N 3 (форма N 008/о) та виявлено ряд недоліків ведення журналу (відсутні підписи операційної бригади, не відмічено тривалість операції, частина операцій не описана зовсім: Сейтушерова О. М., історія хвороби N 8109908, Басюк Л. І., історія хвороби 8109906, Гребень В. Б, історія хвороби 8109915, Рудченко Л. М., історія хвороби 8109913 тощо), що є порушенням наказу МОЗ України від 26.07.99 р. N 184.

Вищезазначене є порушенням вимог пп. 2.3.1 Ліцензійних умов.

Комісією проведено вибіркову перевірку медичних карт стаціонарного хворого прооперованих лікарем Богомолом А. Г. пацієнток (історії хвороби 8109956 Кашуба Л. Н., 8109952 Ніколаєнко Ж. С., 8109878 Станіславська Р. Л., 8109881 Коваленко О. Л., 8109908 Сейтушерова О. М., 8109913 Рудченко Л. М., 8109917 Тищенко А. В., 8109930 Лебедь І. М., 8109784 Кошмар Т. В., 8109869 Кузьміна Т. С.) та виявлено порушення порядку госпіталізації хворих у відділення, порядку обстеження  (відсутність аналізів, групи крові (Сейтушерова О.М., історія хвороби 8109908, Тищенко А. В., історія хвороби 8109917, Лебедь І. М., історія хвороби 8109930), ЕКГ (Коваленко О. Л., історія хвороби 8109881, Сейтушерова О. М., історія хвороби 8109908, Тищенко А. В, історія хвороби 8109917, Лебедь І. М., історія хвороби 8109930), УЗД та тесту при діагнозі: позаматкова вагітність (Коваленко О. Л., історія хвороби 8109881) копьпоскопії та цитології при діагнозі: дисплазія шійки матки (Станіславська Р. Л., історія хвороби 8109878), неповідомлення завідуючої відділення та відсутність консиліуму у післяпологової жінки (Кашуба Л. Н., історія хвороби 8109956) та жінки з супутнім лімфогранулематозом (Ніколаєнко Ж. С., історія хвороби 8109952), відсутність гістологічних заключень, проведення "чистих" оперативних втручань після гнійних - тубооваріальний абсцес, відсутність антибіотикограми, бак посіву та аналізів крові в динаміці (Тищенко А. В., історія хвороби 8109917), порядку обстеження та надання оперативної допомоги жінкам з онкопатологією (Кошмар Т. В., історія хвороби 8109784, Кузьміна Т. С., історія хвороби 8109869).

Вищезазначене є порушенням наказів МОЗ України від 29.12.2003 N 620 "Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні", від 31.12.2004 N 676 "Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги" та від 15.12.2003 N 582 "Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги", що є порушенням пп. 2.3.1 та пп. 2.3.2 Ліцензійних умов.

Відповідно до п. 3 наказу від 29.03.2009 N 1А/80 проводяться ендоскопічні гінекологічні втручання в третій операційній урологічного відділення. Згідно з п. 4 Анестезіологічне забезпечення надається відділенням урологічної реанімації.

Були виявлені порушення чинного санітарного законодавства:

- переведення гінекологічного відділення на площі урологічного відділення проведено без погодження з санепідслужбою, що є порушенням статті 15 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", вимог пп. 1.4, 3.10 СанПіН 5179-90 "Санитарные правила устройства оборудования, эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров";

- в ендоскопічній операційній після проведення операції з приводу гнійних процесів, проводяться "чисті" операції, згідно відомостей історій хвороб та журналу оперативних втручань за 29.03.2010 р., що є порушенням вимог п. 5.4 наказу МОЗ СРСР від 31.07.78 р. N 720 "Об улучшении медицинской помощи больным с гнойными хирургическими заболеваниями и усилении мероприятий по борьбе с внутрибольничной инфекцией", п. 3.2 СанПіН 5179-90, п. 8.60 ДБН В.2.2-10-2001 "Заклади охорони здоров'я";

- кабінет лікаря гінеколога, де проводиться прийом хворих, розташований на площах відділення реанімації та інтенсивної терапії, що є порушенням вимог п. п. 3.1, 3.2 СанПіН 5179-90, п. п. 8.66, 8.67, 8.70 ДБН В.2.2-10-2001;

- набір та площа приміщень урологічного та гінекологічного відділень не відповідає вимогам СанПіН 5179-90, ДБН В.2.2-10-2001;

- в палатах встановлено по 5 - 6 ліжок при нормі не більше 4 ліжок, що є і порушенням вимог п. 5.12 СанПіН 5179-90;

- в урологічних відділеннях необхідно передбачати палати на 1 ліжко не менше 15 % кількості ліжок у відділенні згідно вимогам п. 8.23 ДБН В.2.2-10-2001;

- площа на 1 ліжко в палатах нижче нормативної згідно вимогам п. 8.22 ДБН В.2.2-10-2001;

- не впорядковане зберігання верхнього, домашнього та робочого одягу медперсоналу та хворих, що є порушенням вимог п. 8.5 СанПіН 5179-90, додатка М, табл. М.З ДБН В.2.2-10-2001;

- в передопераційних, оглядових гінекологічних відділень рукомийники не обладнані ліктьовими кранами із змішувачами води, що є порушенням вимог п. 5.8 СанПіН 5179-90.

Вищезазначене є порушенням вимог пп. 2.1.1, пп. 2.1.3 та пп. 2.3.1 Ліцензійних умов.

Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте рішення щодо видачі Олександрівській клінічній лікарні м. Києва розпорядження про усунення в місячний термін виявлених порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики та направлення листів до Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації та головному державному санітарному лікарю Київської міської санітарно-епідеміологічної служби.

Слухали Зозовську Л. П. - секретаря Ліцензійної комісії, яка поінформувала членів Ліцензійної комісії про необхідність виконання розпорядження Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва щодо скасування наказу МОЗ України від 24.09.2009 N 689 "Про затвердження рішення Ліцензійної комісії" (Протокол N 689) в частині анулювання ліцензії від 02.03.2007 серії АВ N 317948, виданій ТОВ "Український медичний центр безпеки дорожнього руху" на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Вирішили: скасувати наказ МОЗ від 24.09.2009 N 689 "Про затвердження рішення Ліцензійної комісії" (Протокол N 689) в частині анулювання ліцензії від 02.03.2007 серії АВ N 317948, виданій ТОВ "Український медичний центр безпеки дорожнього руху".

Слухали Зозовську Л. П. - секретаря Ліцензійної комісії:

Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань ліцензування медичної практики

Вирішили:

За результатами розгляду заяв та доданих документів, відповідно до ст. 14, ст. 16 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності":

- видати відповідні ліцензії 105 суб'єктам господарювання (Перелік 1 додатка 1);

- відмовити у видачі ліцензій 11 суб'єктам господарювання (Перелік 2 додатка 1);

- залишити заяви без розгляду 29 суб'єктів господарювання (Перелік 3 додатка 1);

- переоформити ліцензії 9 суб'єктів господарювання (Перелік 4 додатка 1);

- видати копії ліцензій 5 суб'єктам господарювання (Перелік 5 додатка 1).

- анулювати ліцензії 2 суб'єктів господарювання (Перелік 6 додатка 1).

Слухали Зозовську Л. П.:

Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань ліцензування господарської діяльності з проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт

Вирішили:

- видати відповідні ліцензії 10 суб'єктам господарювання (Перелік 1 додатка 2);

- залишити заяви без розгляду 3 суб'єктів господарювання (Перелік 2 додатка 2).

Слухали Зозовську Л. П.:

Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань ліцензування господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів

Вирішили:

За результатами розгляду заяв та доданих документів, відповідно до ст. 14, ст. 16 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності":

- видати відповідні ліцензії 2 суб'єктам господарювання (Перелік 1 додатка 3).

 

Голова Ліцензійної комісії 

А. В. Мусієнко 

Секретар Ліцензійної комісії 

Л. П. Зозовська 

 




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали