МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 10 червня 2010 року N 474

Про затвердження рішення Ліцензійної комісії від 10.06.2010 р.

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства охорони здоров'я України від 18.09.2002 N 103/346 "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров'я, що ліцензуються", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.10.2002 за N 820/7108, та наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства охорони здоров'я України від 16.02.2001 N 38/63 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, господарської діяльності з медичної практики та проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (крім робіт на об'єктах ветеринарного контролю)", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.03.2001 за N 188/5379, наказую:

1. Затвердити рішення Ліцензійної комісії МОЗ України (протокол N 17 від 10.06.2010 р. додається).

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Мусієнка А. В.

 

Міністр 

З. М. Митник 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я
10.06.2010 N 474 

Протокол N 17
засідання Ліцензійної комісії МОЗ України

від 10 червня 2010 року

На засіданні Ліцензійної комісії присутні:

Мусієнко А. В., Банчук М. В., Мухарська Л. М., Бронова В. М., Бєлотєлов М. Г., Коновалова Л. М., Гарник Т. П., Зозовська Л. П.

Запрошені голова комісії з перевірки: Торовець Л. Ю. та директор ПП "Інтерконсиліум" Тугабей І. А.

Порядок денний:

1. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики ПП "Інтерконсиліум".

2. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики ТОВ "МДЦ-LUX".

3. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики ТОВ "Медичний центр здоров'я".

4. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики ПП "Лабораторія Миллениум".

5. Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань ліцензування господарської діяльності з медичної практики.

Слухали Торовця Л. Ю. - головного спеціаліста відділу державного контролю за якістю медичних послуг Департаменту управління та контролю якості медичних послуг, голову комісії:

На підставі наказу МОЗ України від 26.03.2010 N 260 "Про затвердження плану перевірок додержання суб'єктами господарювання Ліцензійних умов на II квартал 2010 року" та на виконання наказу МОЗ України від 21.05.2010 N 184-Адм "Про планові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики суб'єктів господарювання Харківської області" комісією МОЗ з 31 травня по 4 червня 2010 року у присутності директора Тугабея І. А. було проведено планову перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики ПП "Інтерконсиліум" (ідентифікаційний код 31942555, місцезнаходження юридичної особи: м. Харків, вул. Гв. Широнінців, 84, кв. 64, місце провадження діяльності: м. Харків, пр-т Леніна, 40), яке здійснює господарську діяльність за ліцензією МОЗ України від 15.12.2006 р. серії АВ N 300988 за лікарськими спеціальностями: загальна практика - сімейна медицина, акушерство і гінекологія, урологія, алергологія, ендокринологія, ультразвукова діагностика.

Перевіркою встановлено наступне.

ПП "Інтерконсиліум" здійснює діяльність з медичної практики за адресою: м. Харків, пр-т Леніна, 40, на третьому поверсі нежитлового будинку на підставі договору оренди N 15 від 25.10.2006 р. (загальна площа 53, 3 кв. м).

Підприємство проваджує господарську діяльність з медичної практики лише за спеціальностями: акушерство і гінекологія, урологія.

ПП "Інтерконсиліум" здійснює господарську діяльність з медичної практики більше двох років, але на сьогодні не має акредитаційного сертифіката відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.97 N 765 "Про державну акредитацію закладів охорони здоров'я" (п. 2.1.1 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства охорони здоров'я України від 16 лютого 2001 р. N 38/63 (далі - Ліцензійні умови).

У головного лікаря Репринцева В. Л. відсутній сертифікат лікаря-спеціаліста із спеціальності "Організація і управління охороною здоров'я", у лікаря-уролога закінчився термін дії сертифіката лікаря-уролога, що є порушенням статті 74 Основ законодавства України про охорону здоров'я та наказу МОЗ України від 19.12.97 N 359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів" та п. 2.1.2 Ліцензійних умов.

Молодші спеціалісти з медичною освітою не пройшли курсів підвищення кваліфікації за останні 5 років, що є порушенням статті 74 Основ законодавства України про охорону здоров'я, п. 1.8 Положення про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою затвердженого наказом МОЗ України від 23.11.2007 N 742 (п. 2.2 Ліцензійних умов).

Первинна медична документація (ф. N 025/о "Медична карта амбулаторного хворого", ф. N 039-8/о "Щоденник обліку роботи кабінету (відділення) ультразвукової діагностики", ф. N 048/о"Журнал реєстрації ультразвукових досліджень", ф. N 200/о "Направлення на аналіз", ф. N 204/о "Направлення на мікробіологічне (бактеріологічне, вірусологічне, паразитологічне дослідження)" та інші), форми ведення якої затверджені наказами МОЗ України від 27.12.99 N 302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)", від 29.12.2000 N 369 "Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в стаціонарах і поліклініках (амбулаторіях)" та від 04.01.2001 N 1 "Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в лабораторіях лікувально-профілактичних закладів" не ведеться, що є порушенням вимог п. 2.3.1 Ліцензійних умов.

Разом з тим, обліково-статистична документація за формами NN 17 та 20, яка була подана 28.05.2010 р. до Харківського обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики, не є достовірною (порушення вимог наказу МОЗ України від 10.07.2007 N 378 "Про затвердження форм звітності з питань охорони здоров'я та інструкцій щодо їх заповнення" та п. 2.3.1 Ліцензійних умов).

Відсутня інформаційна згода на проведене лікування та діагностику, що є порушенням вимог ст. 39 та 43 Основ законодавства України про охорону здоров'я (п. 2.3.1 Ліцензійних умов).

Підприємство не забезпечене нормативно-правовою базою, що є порушенням вимог п. 2.1.3 Ліцензійних умов;

ПП "Інтерконсиліум" не отримало від місцевої санітарно-епідеміологічної станції висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, що є порушенням вимог Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи, затвердженого наказом МОЗ України від 09.10.2000 N 247 (п. 2.1.1 Ліцензійних умов).

Відповідно до штатного розпису встановлено, що підприємство здійснює господарську діяльність з медичної практики за спеціальностями, які передбачені номенклатурою молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа. Проте зазначена спеціальність не заявлена в ліцензії МОЗ України від 15.12.2006 р. серії АВ N 300988, що є порушенням вимог п. 2.3.3 Ліцензійних умов.

Медичні працівники не застраховані на випадок ВІЛ-інфікування, що є порушенням вимог ст. 39 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (п. 2.4.1 Ліцензійних умов).

Ліцензіат не отримав копію ліцензії за адресою провадження діяльності: м. Харків, пр-т Леніна, 40 відповідно до вимог ст. 14 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (п. 2.1.1 Ліцензійних умов).

У кабінеті лікаря уролога та акушера - гінеколога відсутні інструктивні матеріалами для надання невідкладної медичної допомоги, що є порушенням вимог протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Медицина невідкладних станів", затверджених наказом МОЗ України від 17.01.2005 N 24 (п. 2.3.1 Ліцензійних умов).

Лікарський засіб "Адреналін 0,1 %" зберігається з порушенням температурного режиму, який визначено виробником, що є порушенням вимог п. 3.1 та 3.11 Правил зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах, затверджених наказом МОЗ України від 16.12.2003 N 584 (п. 2.1.1 Ліцензійних умов).

Лікарські засоби "Кордіамін", "Папеверін" зберігаються з простроченим терміном придатності, що є порушенням вимог п. 3.8 Правил зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах, затверджених наказом МОЗ України від 16.12.2003 N 584 (п. 2.1.1 Ліцензійних умов).

Лікарські засоби зберігаються не окремо не за фармакологічними групами без з урахування їх фізико-хімічних властивостей, що є порушенням вимог п. 3.1 Правил зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах, затверджених наказом МОЗ України від 16.12.2003 N 584 (п. 2.1.1 Ліцензійних умов).

Кабінет N 320, загальна площа якого складає 17 кв. м розділений гіпсокартонною перегородкою на дві частини в одній із них, на 10 кв. м проводиться прийом хворих за двома спеціальностями акушерство і гінекологія, урологія, а також забір аналізів крові для лабораторного дослідження. Ця ж частина кабінету заставлена робочим столом, умивальником, кушеткою та гінекологічним кріслом, що не відповідає вимогам ДБН В.2.2-10-2001 "Заклади охорони здоров'я" (таблиця М.5) та СанПиН 5179-90 "Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров" (пп. 2.1.1 та 2.3.1 Ліцензійних умов).

Разом з тим, подібна ситуація і з кабінетом N 319-б (17 кв. м) ультразвукової діагностики, який розділений гіпсокартонною перегородкою на три частини: коридор, складське приміщення для зберігання виробів медичного призначення та кабінет лікаря з ультразвукової діагностики (7,9 кв. м), що є порушенням вимог ДБН В.2.2-10-2001 "Заклади охорони здоров'я" (таблиця Л.2) (п. 2.3.1 Ліцензійних умов).

Також заклад не забезпечений кімнатою для проведення маніпуляцій (процедур) з метою для взяття аналізів крові на лабораторні дослідження, що є порушенням вимог ДБН В.2.2-10-2001 "Заклади охорони здоров'я" (пп. 2.1.1 та 2.3.1 Ліцензійних умов).

В довідці N 221 "Про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності, наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів із стандартизації, необхідних для провадження господарської діяльності з медичної практики, переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів" від 15.08.2006 р. зазначено, що підприємство орендує приміщення для провадження господарської діяльності з медичної практики за адресою: м. Харків, пр-т Леніна, 40, каб. 319-а, 320, 321, 322 загальною площею 85,5 кв. м, що не відповідає відомостям договору оренди N 15 від 25.10.2006 р., в якому зазначена загальна площа 53,3 кв. м та орендуються приміщення 319-а, 319-6 та 320. Зазначений факт свідчить про невідповідність відомостей у документах, поданих ПП "Інтерконсиліум" для одержання ліцензії (ст. 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності").

На підставі встановленого, членами комісії були складені акти про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов для провадження господарської діяльності з медичної практики та про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії (стаття 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності").

На запитання Голови Ліцензійної комісії Мусієнка А. В. чому є розбіжність площі приміщень між договором оренди та довідкою про стан матеріально-технічної бази та чому головний лікар не має на сьогодні сертифікату лікаря-спеціаліста із спеціальності "організація і управління охороною здоров'я"? директор підприємства Тугабей І. А. відповів, що планував орендувати площу розміром 85,5 кв. м, при потребі може перепланувати (збільшити) площі кабінетів (N 319-6 та 320).

З приводу відсутності сертифікату лікаря-спеціаліста із спеціальності "організація і управління охороною здоров'я" у головного лікаря директор зазначив, що знайде можливість направити його на курси спеціалізації за зазначеною спеціальністю.

За результатами обговорення зазначеного питання членами Ліцензійної комісії прийняте рішення щодо анулювання ліцензії МОЗ України від 15.12.2006 р. серії АВ N 300988, виданої ГШ "Інтерконсиліум" на провадження господарської діяльності з медичної практики, на підставі Акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії.

Слухали Торовця Л. Ю.:

На підставі зазначених наказів з 31 травня по 4 червня 2010 року у присутності директора Вирви О. Є. було проведено планову перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики ТОВ "МДЦ-LUX" (ідентифікаційний номер 32438933, місцезнаходження юридичної особи за адресою: м. Харків, вул. Лермонтовська, 27), яке здійснює господарську діяльність за ліцензією МОЗ України від 25.05.2007 р. серії АВ N 333794 за спеціальністю "Ренгенологія".

Перевіркою встановлено наступне.

ТОВ "МДЦ-LUX" здійснює господарську діяльність з медичної практики за лікарською спеціальністю "Ренгенологія" (м. Харків, вул. Лермонтовська, 27) на підставі договору купівлі-продажу нежитлового будинку із загальною площею 698,5 кв. м.

В товаристві працює 4 лікаря-рентгенолога, 2 рентгенлаборантата та 3 медичні сестри.

Медичні працівники відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам. Головний лікар Вирва О. Є. має першу кваліфікаційну категорію за лікарською спеціальністю "Організація та управління охороною здоров'я" (посвідчення N 1253/2007).

ТОВ "МДЦ-LUX" проводить комп'ютерну томографію.

Товариству видано ліцензію Східної Державної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки державного комітету ядерного регулювання України від 12.08.2009 р. серія АВ N 472313 на право провадження діяльності з використанням джерел іонізуючого випромінювання.

Внутрішнє оздоблення стін кабінетів лікарів відповідає вимогам ДБН В.2.2-10-2001 "Заклади охорони здоров'я" та СанПиН 5179-90 "Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров".

Заклад забезпечено сучасними виробами медичного призначення нормативно-правовими актами, які регулюють його діяльність.

Під час перевірки виявлено наступне.

ТОВ "МДЦ-LUX" здійснює господарську діяльність з медичної практики з 2007 року, але на сьогодні не має акредитаційного сертифіката відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.97 N 765 "Про державну акредитацію закладів охорони здоров'я" (порушення п. 2.1.1 Ліцензійних умов).

Лікарські засоби "Адреналін", "Корглюкон" та "Гідрокортизон" зберігається з порушенням температурного режиму, який визначено виробником, що є порушенням вимог пп. 3.1 та 3.11 Правил зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах, затверджених наказом МОЗ України від 16.12.2003 N 584 (п. 2.1.1 Ліцензійних умов).

В приміщенні, де зберігаються лікарські засоби, відсутній гігрометр психрометричний та термометр, що є порушенням вимог п. 2.4 Правил зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах, затверджених наказом МОЗ України від 16.12.2003 N 584 (п. 2.1.1 Ліцензійних умов).

Відповідно до штатного розпису встановлено, що підприємство здійснює господарську діяльність з медичної практики за спеціальностями, які передбачені номенклатурою молодших спеціалістів з медичною освітою: рентгенологія, сестринська справа. Проте зазначені спеціальності не заявлені в ліцензії МОЗ України від 25.05.2007 р. серії АВ N 333794, що є порушенням вимог п. 2.3.3 Ліцензійних умов.

Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте рішення щодо видачі ТОВ "МДЦ-LUX" розпорядження про усунення в трьохмісячний термін виявлених порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.

Слухали Торовця Л. Ю.:

На підставі зазначених наказів з 31 травня по 4 червня 2010 року у присутності директора Мезенцевої Н. І. було проведено планову перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики ТОВ "Медичний центр здоров'я" (ідентифікаційний номер 32564897), місцезнаходження юридичної особи: м. Харків, вул. Академіка Богомольця, 9-Б, кв. 82, місце провадження діяльності: м. Харків, пр. Правди, 13, яке здійснює господарську діяльність за ліцензією МОЗ України від 22.06.2007 р. серії АВ N 367003 за лікарськими спеціальностями: акушерство і гінекологія, алергологія, гастроентерологія, дерматовенерологія, дитяча алергологія, дитяча гінекологія, дитяча ендокринологія, дитяча імунологія, дитяча кардіоревматологія, дитяча урологія, ендокринологія, ендоскопія, імунологія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна біохімія, клінічна імунологія, клінічна лабораторна діагностика, неврологія, онкогінекологія, онкологія, отоларингологія, офтальмологія, ревматологія, сурдологія, ультразвукова діагностика, урологія, функціональна діагностика, стоматологія, терапія, пульмонологія, нефрологія, лабораторна імунологія.

Перевіркою встановлено наступне.

ТОВ "Медичний центр здоров'я" проваджує господарську діяльність з медичної практики за адресою: Харків, пр. Правди, 13, на другому поверсі нежитлового будинку в спеціально пристосованій будівлі під лікувально-профілактичний заклад, на підставі договору оренди нежитлового приміщення N ДГ-0000025 від 01.10.2009 р.

Заклад забезпечений каналізаційною, та водопровідною системою (гарячою та холодною водою).

Лабораторія має свідоцтво про атестацію від 09.07.2009 р. N 100-3291/2009, термін дії якого до 09.07.2014 р.

ТОВ "Медичний центр здоров'я" має дозвіл N 356-07 на роботу із збудниками III - IV групи патогенності.

Внутрішнє оздоблення приміщень медичного центру відповідає вимогам ДБН В. 2.2-10-2001 "Заклади охорони здоров'я" та СанПиН 5179-90 "Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров".

Первинна медична документация ведеться відповідно форм, які затверджені МОЗ України.

Обліково-статистична документація подається до місцевих органів статистики своєчасно.

Товариство проваджує господарську діяльність з медичної практики лише за лікарськими спеціальностями акушерство і гінекологія, терапія, ендоскопія, дерматовенерологія, клінічна лабораторна діагностика, лабораторна імунологія, клінічна біохімія та за номенклатурою молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, лабораторна справа (клініка).

Під час перевірки виявлені наступні порушення:

Товариство проваджує господарську діяльність з медичної практики за адресами: Харківська обл., м. Лозова, вул. Лозовського, 10, Харківська обл. м. Ізюм, вул. Залікарняна, 5, Харківська обл., смт Кившарівка, Харківська обл., м. Чугуєв, вул. Гагаріна, 12, м. Харків, пр-т 50-річчя ВЛКСМ, 57/107, м. Харків, вул. Рибалко, 12, м. Харків пр-т Героїв Сталінграда, 12. На зазначені адреси відсутні копії ліцензії, що є порушенням вимог ст. 14 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (п. 2.1.1 Ліцензійних умов).

ТОВ "Медичний центр здоров'я" здійснює господарську діяльність з медичної практики з 2007 року, але на сьогодні не має акредитаційного сертифіката відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.97 N 765 "Про державну акредитацію закладів охорони здоров'я" (п. 2.1.1 Ліцензійних умов).

Лікарі-лаборанти, які проводять імунологічні дослідження не пройшли відповідну фахову підготовку за лікарськими спеціальностями "лабораторна імунологія", а також у головного лікаря відсутня спеціалізація за лікарською спеціальністю "Організація і управління охороною здоров'я", що є порушенням вимог статі 74 Основи законодавства України про охорону здоров'я (п. 2.2 Ліцензійних умов).

Відповідно до штатного розпису встановлено, що підприємство здійснює господарську діяльність з медичної практики за спеціальностями, які передбачені номенклатурою молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, лабораторна справа (клініка). Зазначені спеціальності не заявлені в ліцензії МОЗ України від 22.06.2007 р. серії АВ N 367003, що є порушенням вимог п. 2.3.3 Ліцензійних умов.

Товариство не поінформувало, в установлений строк, Ліцензійну комісію МОЗ України про зміну даних, які подавалися ним до Ліцензійної комісії для отримання ліцензії в частині зміна головного лікаря, що є порушенням вимог ст. 17 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (п. 2.3.3 Ліцензійних умов).

Медичні працівники не застраховані на випадок ВІЛ-інфікування, що є порушенням вимог ст. 39 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (п. 2.4.1 Ліцензійних умов).

Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте рішення щодо видачі ТОВ "Медичний центр здоров'я" розпорядження про усунення в трьохмісячний термін виявлених порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.

Слухали Торовця Л. Ю.:

На підставі зазначених наказів з 31 травня по 4 червня 2010 року у присутності заступника директора Білоус Я. Б. було проведено планову перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики ПП "Лабораторія Миллениум" (ідентифікаційний номер 32132962, місцезнаходження юридичної особи: м. Харків, вул. Героїв Праці, 4, кв. 160, місце провадження діяльності: м. Харків, вул. Мироносицька, 20), яке здійснює господарську діяльність за ліцензією МОЗ України від 14.09.2005 р. серії АБ N 292282 за спеціальністю "Клінічна лабораторна діагностика".

Перевіркою встановлено наступне.

ПП "Лабораторія Миллениум" проваджує господарську діяльність з медичної практики за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 9/11 в одноповерховому окремому приміщенні, яке забезпечене каналізаційною, та водопровідною системою.

Лабораторія має свідоцтво про атестацію від 17.06.2008 р. N 100-2898/2008, термін дії якого до 16.06.2011 р.

ПП "Лабораторія Миллениум" має дозвіл N 139-10 на роботу із збудниками III - IV групи патогенності.

Внутрішнє оздоблення стін кабінетів лікарів відповідає вимогам ДБН В.2.2-10-2001 "Заклади охорони здоров'я" та СанПиН 5179-90 "Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров".

Медичні працівники застраховані на випадок інфікування гепатитом (договір N 1.36.0937.09.1.Ю від 22.10.2009 р.).

Під час перевірки виявлені наступні порушення:

ПП "Лабораторія Миллениум" не своєчасно поінформувало про зміну місця провадження, а також не отримало копії ліцензії на адресу провадження: м. Харків, вул. Гуданова, 9/11, що є порушенням вимог ст. ст. 14 та 17 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (п. 2.1.1 Ліцензійних умов).

Відповідно до штатного розпису та галузі атестації встановлено, що підприємство здійснює господарську діяльність з медичної практики за лікарськими спеціальностями "лабораторна імунологія, вірусологія, мікробіологія", а також за спеціальностями, які передбачені номенклатурою молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, лабораторна справа (клініка). Зазначені спеціальності не заявлені в ліцензії МОЗ України від 14.09.2005 р. серії АБ N 292282, що є порушенням вимог п. 2.3.3 Ліцензійних умов.

Спеціалісти з клінічної лабораторної діагностики (Павленко В. О. та Шейна Н. О.), які проводять імунологічні та вірусологічні лабораторні дослідження не пройшли відповідну фахову підготовку за лікарськими спеціальностями "лабораторна імунологія, вірусологія", а також у керівника лабораторії відсутня спеціалізація за лікарською спеціальністю "Організація і управління охороною здоров'я", що є порушенням вимог статі 74 Основи законодавства України про охорону здоров'я (п. 2.2 Ліцензійних умов).

Молодші спеціалісти з медичною освітою не пройшли курсів підвищення кваліфікації за останні 5 років, що є порушенням статті 74 Основ законодавства України про охорону здоров'я, п. 1.8 Положення про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою, затвердженого наказом МОЗ України від 23.11.2007 N 742, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 12.12.2007 N 1368/14635 (п. 2.2 Ліцензійних умов).

В ПЛР лабораторії не ведеться облік кліматичних умов проведених досліджень (відсутні гігрометри психрометричні), що є порушенням вимог наказу Держспоживстандарту України від 29.03.2005 N 71 "Про правила уповноваження та атестації у державній метрологічній системі" (п. 2.1.1 Ліцензійних умов).

В маніпуляційній відсутні інструктивні матеріалами для надання невідкладної медичної допомоги, що є порушенням вимог протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Медицина невідкладних станів", затверджених наказом МОЗ України від 17.01.2005 N 24 (п. 2.3.1 Ліцензійних умов).

Засоби вимірювальної техніки (тонометри) не пройшли метрологічну повірку, що є порушенням вимог ч. 2 ст. 11 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (п. 2.1.3 Ліцензійних умов).

Медичні працівники не застраховані на випадок ВІЛ-інфікування, що є порушенням вимог ст. 39 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб".

Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте рішення щодо видачі ПП "Лабораторія Миллениум" розпорядження про усунення в трьохмісячний термін виявлених порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.

Слухали Зозовську Л. П. - секретаря Ліцензійної комісії:

Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань ліцензування медичної практики

Вирішили:

За результатами розгляду заяви та доданих документів, відповідно до ст. 14, ст. 16 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності":

- видати відповідну ліцензію 1 суб'єкту господарювання (перелік 1 додатка 1);

Слухали Зозовську Л. П., яка зазначила, що до Ліцензійної комісії МОЗ надійшла заява (реєстраційне досьє від 28.05.2020 N 2805/02-М) та документи щодо видачі ліцензії на медичну практику Федеральному державному унітарному підприємству "Державний космічний науково-виробничий центр ім. М. В. Хрунічева" в особі пансіонату "Планета" (місцезнаходження юридичної особи: м. Москва, вул. Новозаводська, 18, ідентифікаційний код 17664075, адреса провадження діяльності: м. Єапаторія, вул. Косицького, 29/73).

Листом від 31.05.2010 N 17.01.2013-298 Міністерство звернулось за роз'ясненням щодо правомірності видачі ліцензії юридичні особі до Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, який в своїй відповіді зазначив, що оскільки заявник не є суб'єктом господарювання, то видача йому ліцензії є неправомірною.

Вирішили:

- відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики Федеральному державному унітарному підприємству "Державний космічний науково-виробничий центр ім. М. В. Хрунічева" у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної практики, затвердженим спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерством охорони здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63 (абз. 2 п. 1.1), оскільки зазначене підприємство не є суб'єктом господарювання, не зареєстроване в установленому законодавством України порядку як юридична особа (перелік 2 додатка 1);

- переоформити ліцензії 3 суб'єктів господарювання (перелік 3 додатка 1).

 

Голова Ліцензійної комісії 

А. В. Мусієнко 

Секретар Ліцензійної комісії 

Л. П. Зозовська 

 

Додаток 1
до протоколу засідання Ліцензійної комісії Міністерства охорони здоров'я України
10.06.2010 N 17 

Перелік N 1
суб'єктів господарської діяльності, за заявами яких прийнято рішення про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики

1 Дитячий оздоровчий заклад санаторного типу "Славутич фемелі"

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Волоська, 11-а

Ідентифікаційний код: 37037806

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю терапія, педіатрія, фізіотерапія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа;

за місцем провадження діяльності.

Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н., с. Циблі

Реєстраційне досьє від 08.06.2010 N 0806/26-М

Всього: 1 справа

 

Додаток 1
до протоколу засідання Ліцензійної комісії Міністерства охорони здоров'я України
10.06.2010 N 17  

Перелік N 2
суб'єктів господарської діяльності, за заявами яких прийнято рішення про відмову у видачі ліцензій та копій ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики

1 Федеральне державне підприємство "Державний космічний науково-виробничий центр ім. М. В. Хрунічева"

Місцезнаходження: м. Москва, вул. Новозаводська, 18

Ідентифікаційний код: 17664075

Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної практики затвердженим спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерством охорони здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63, а саме: зазначене підприємство не є суб'єктом господарювання, не зареєстроване в установленому законодавством України порядку як юридична особа.

Реєстраційне досьє від 28.05.2010 N 2805/02-М

Всього: 1 справ

 

Додаток 1
до протоколу засідання Ліцензійної комісії Міністерства охорони здоров'я України
10.06.2010 N 17  

Перелік N 3
суб'єктів господарської діяльності, за заявами яких прийнято рішення про переоформлення ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики

1 Комунальний лікувально-профілактичний заклад "Ясинуватська наркологічна амбулаторія"

Місцезнаходження: Донецька обл., м. Ясинувата, вул. 8 Березня, 1-а

Ідентифікаційний код: 26319650

Переоформити ліцензію АВ N 333452 від 30.03.2007 р. у зв'язку зі зміною юридичної адреси.

Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, наркологія, клінічна лабораторна діагностика терміном дії з 10.06.2010 по 30.03.2012.

Ліцензію АВ N 333452 від 30.03.2007 р. визнати недійсною.

Реєстраційне досьє від 07.06.2010 N 0706/02-М

2 Комунальна установа охорони здоров'я "Ясинуватська центральна районна лікарня"

Місцезнаходження: Донецька обл., м. Ясинувата, вул. 8 Березня, 1-а

Ідентифікаційний код: 01989929

Переоформити ліцензії АВ N 317405 від 29.12.2006 р. у зв'язку зі зміною юридичної адреси та назви юридичної особи.

Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія, анестезіологія, гастроентерологія, дерматовенерологія, дитяча гінекологія, дитяча неврологія, дитяча офтальмологія, дитяча стоматологія, дитяча фтизіатрія, дитячі інфекційні хвороби, ендокринологія, ендоскопія, загальна практика - сімейна медицина, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна біохімія, клінічна імунологія, клінічна лабораторна діагностика, медицина невідкладних станів, наркологія, неврологія, неонатологія, онкологія, організація і управління охороною здоров'я, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, патологічна анатомія, педіатрія, підліткова терапія, професійна патологія, психіатрія, рентгенологія, рефлексотерапія, стоматологія, терапевтична стоматологія, терапія, трансфузіологія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія, хірургічна стоматологія, зубний лікар, зубний технік, фельдшер швидкої допомоги, акушерство, фельдшер санітарної освіти, лаборант клініко-діагностичної лабораторії, лаборант з імунології, рентгенлаборант, операційна медична сестра, медична сестра, медична сестра з фізіотерапії, медична сестра з лікувальної фізкультури, медична сестра з функціональної діагностики, медична сестра з дієтичного харчування, медична сестра з стоматології, медичний статистик терміном дії з 10.06.2010 по 29.12.2011.

за місцем провадження діяльності.

Донецька обл., м. Ясинувата, вул. Молодіжна, 17-а

Донецька обл., м. Ясинувата, кв. 100, буд. 4-б

Донецька обл., м. Ясинувата, вул. 8 Березня, 1-а

Ліцензію АВ N 317405 від 29.12.2006 р. визнати недійсною.

Реєстраційне досьє від 08.06.2010 N 0806/23-М

3 Комунальне некомерційне підприємство "Черкаська міська реабілітаційно-оздоровча поліклініка "Астра" Черкаської міської ради

Місцезнаходження: м. Черкаси, вул. Гоголя, 368

Ідентифікаційний код: 21355546

Переоформити ліцензію АВ N 317734 від 16.02.2007 р., у зв'язку зі зміною назви юридичної особи.

Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія, алергологія, гастроентерологія, дерматовенерологія, ендокринологія, імунологія, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія, лікувальна фізкультура, організація і управління охороною здоров'я, дитяча неврологія, ортопедія і травматологія, дитяча ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, психотерапія, ревматологія, рефлексотерапія, сексопатологія, терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, терапія, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія, народна та нетрадиційна медицина, медична психологія, неврологія, педіатрія терміном дії з 10.06.2010 по 16.02.2012.

Ліцензію АВ N 317734 від 16.02.2007 р. визнати недійсною.

Реєстраційне досьє від 09.06.2010 N 0906/01-М

Всього: 3 справи

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали