МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 23 вересня 2010 року N 806

Про затвердження рішення Ліцензійної комісії від 23.09.2010 р.

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства охорони здоров'я України від 18.09.2002 N 103/346 "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров'я, що ліцензуються", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.10.2002 за N 820/7108, наказую:

1. Затвердити рішення Ліцензійної комісії МОЗ України (протокол N 27 від 23.09.2010 р. додається).

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Лисака В. П.

 

Міністр 

З. М. Митник 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
23.09.2010 N 806 

Протокол N 27
засідання Ліцензійної комісії МОЗ України
від 23 вересня 2010 року

На засіданні Ліцензійної комісії присутні:

Лисак В. П., Шпак І. В., Мухарська Л. М., Бронова В. М., Фещенко І. І., Григорович В. Р., Залевська В. А., Гарник Т. П., Зозовська Л. П.

Порядок денний:

1. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики фізичною особою - підприємцем Саніною Т. М.

2. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики фізичною особою - підприємцем Саніним Т. М.

3. Про результати позапланової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики фізичною особою - підприємцем Приходьковим В. М.

4. Про результати позапланової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики ТОВ "Он Клінік Харків".

5. Про результати позапланової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики ТОВ "Московський медичний центр".

6. Про результати позапланової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики ПП "Март Плюс".

Слухали Садову О. І. - головного спеціаліста відділу державного контролю за якістю медичних послуг Департаменту управління та контролю якості медичних послуг, голову комісії:

Відповідно до наказу МОЗ України від 25.06.2010 N 511 "Про затвердження плану перевірок на III квартал 2010 року" та наказу МОЗ України від 06.09.2010 N 338-Адм "Про планові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики в місті Харків та Харківській області" комісією Міністерства з 13 по 17 вересня 2010 року було проведено планову перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики фізична особою - підприємцем Саніною Т. М. (ідентифікаційний номер 2413100948, адреса проживання фізичної особи: м. Харків, вул. Ахсарова, 23-а, кв. 37, місце провадження діяльності: м. Харків, вул. 23 Серпня, 26), яка здійснює господарську діяльність з медичної практики за ліцензією МОЗ України від 22.03.2006 серії АВ N 049948, за спеціальністю терапевтична стоматологія.

Перевіркою встановлено наступне.

Загальна площа приміщень, відповідно до права власності на нерухоме майно становить 54,8 кв. м, що відповідає відомостям довідки про стан матеріально-технічної бази. Площа та набір приміщень відповідають вимогам ДБН В.2.2-10-2001 "Будинки та споруди "Заклади охорони здоров'я". Санітарно-гігієнічний стан приміщень задовільний. Приміщення забезпечені централізованими мережами водопостачання, каналізування та опалення. Кабінет забезпечений медичним інструментарієм та обладнанням, твердим та м'яким інвентарем.

Ліцензіатом не забезпечені вимоги статей 42 та 43 Основ законодавства України про охорону здоров'я в частині фіксації інформованої згоди пацієнтів на медичне втручання (наявні не у всіх медичних карточках), що є порушенням п. 2.3.2 Ліцензійних умов.

Саніна Т. М. не застрахована на випадок інфікування ВІЛ/СНІДу та вірусного гепатиту, що є порушенням ст. 26 Закону України "Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення".

Суб'єктом господарювання не подаються звіти з початку своєї діяльності до територіальних органів статистики згідно ф. 20 та ф. 17 "Звіт лікувально-профілактичного закладу", що є порушення вимог пункту 2.3.1 Ліцензійних умов.

Медичне обладнання не повірене, а саме: стерилізатор ГП-10, 1998 року, метрологічна повірка якого проводилась у 2005 році, що є порушеннями ст. 28 п. 1 Закону України "Про метрологію і метрологічну діяльність" N 1765-IV в редакції від 15.06.2004.

Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийнято рішення щодо видачі фізичній особі - підприємцю Саніній Т. М. розпорядження про усунення в місячний термін виявлених порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.

Слухали Садову О. І.:

Відповідно до наказу МОЗ України від 25.06.2010 N 511 "Про затвердження плану перевірок на III квартал 2010 року" та наказу МОЗ України від 06.09.2010 N 338-Адм "Про планові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики в місті Харків та Харківській області" комісією Міністерства з 13 по 17 вересня 2010 року було проведено планову перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики фізичною особою - підприємцем Саніним О. П. (ідентифікаційний номер 2315800857, адреса проживання фізичної особи: м. Харків, вул. Ахсарова, 23-а, кв. 37, місце провадження діяльності: м. Харків, вул. 23 Серпня, 26), який здійснює господарську діяльність з медичної практики за ліцензією МОЗ України від 22.03.2006 серії АВ N 049948, за спеціальністю: ортопедична стоматологія.

Перевіркою встановлено наступне.

Загальна площа приміщень, відповідно до права власності на нерухоме майно становить 34,8 кв. м, що відповідає відомостям довідки про стан матеріально-технічної бази. Площа та набір приміщень відповідають вимогам ДБН В.2.2-10-2001 "Будинки та споруди "Заклади охорони здоров'я". Санітарно-гігієнічний стан приміщень задовільний. Приміщення забезпечені централізованими мережами водопостачання, каналізування та опалення. Кабінет забезпечений медичним інструментарієм та обладнанням, твердим та м'яким інвентарем.

Ліцензіатом не забезпечені вимоги статей 42 та 43 Основ законодавства України про охорону здоров'я в частині фіксації інформованої згоди пацієнтів на медичне втручання (наявні не у всіх медичних карточках), що є порушенням п. 2.3.2 Ліцензійних умов.

Санін О. П. не застрахований на випадок інфікування ВІЛ/СНІДу та вірусного гепатиту, що є порушенням ст. 26 Закону України "Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення".

Суб'єктом господарювання не подаються звіти з початку своєї діяльності до територіальних органів статистики згідно ф. 20 та ф. 17 "Звіт лікувально-профілактичного закладу", що є порушення вимог пункту 2.3.1 Ліцензійних умов.

Медичне обладнання не повірене, а саме: стерилізатор ГП-10, 1998 року, метрологічна повірка якого проводилась у 2005 році, що є порушеннями ст. 28 п. 1 Закону України "Про метрологію і метрологічну діяльність" N 1765-IV в редакції від 15.06.2004.

Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийнято рішення щодо видачі фізичній особі - підприємцю Саніну О. П. розпорядження про усунення в місячний термін виявлених порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.

Слухали Садову О. І.:

Відповідно до наказу МОЗ України від 25.06.2010 N 511 "Про затвердження плану перевірок на III квартал 2010 року" та наказу МОЗ України від 06.09.2010 N 338-Адм. "Про планові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики в місті Харків та Харківській області" комісією Міністерства з 13 по 17 вересня 2010 року було проведено планову перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики фізичною особою - підприємцем Приходьковим В. М. (ідентифікаційний номер 2412800798, адреса проживання фізичної особи: м. Харків, пров. Титаренківський, 22, кв. 132, місце провадження діяльності м. Харків, пр-т Московський, 144, к. 209), який здійснює господарську діяльність з медичної практики за ліцензією МОЗ України від 05.03.2009 серії АВ N 447828, за спеціальностями: ортопедична стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія.

Перевіркою встановлено наступне.

Загальна площа приміщень, відповідно до договору оренди, становить 19,4 кв. м, що відповідає довідці матеріально-технічної бази.

Стоматологічний кабінет Приходькова В. М. розташований у пристосованих нежитлових приміщеннях, на 2-му поверсі 9-ти поверхового нежитлового будинку.

Площа та набір приміщень не відповідають вимогам ДБН В.2.2-10-2001 "Будинки та споруди "Заклади охорони здоров'я"

У кабінеті, де здійснюється прийом пацієнтів розміщується дентальний рентгенівський апарат, однак ліцензіатом не представлено розрахунок захисту огороджуючих конструкцій ДСанПіНу 6.6.3-150-2007 "Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенолоічних процедур". В ліцензії медична практика зі спеціальності "рентгенологія " не зазначена, що є порушенням п. 2.3.3 Ліцензійних умов.

Дентальні рентгенівські знімки проводить лікар, який в свою чергу не має курсів спеціалізації за напрямком "рентгенологія", що є порушенням статті 74 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" (п. 2.2 Ліцензійних умов).

Первинна медична документація: форма 043/о "Медична карта стоматологічного хворого" ведеться не в повному обсязі; не ведуться: ф. N 037-1/о "Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога-ортопеда"; ф. N 037/о "Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога"; ф. N 039-4/о "Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога-ортопеда"; ф. N 039-2/о "Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога"; ф. N 074/о "Журнал реєстрації амбулаторних хворих", що є порушенням вимог п. 2.3.1 Ліцензійних умов та наказів МОЗ України від 29.12.2000 N 369, від 27.12.99 N 302 та від 05.08.99 N 197, якими затверджені облікові та звітні форми.

В стоматологічному кабінеті при проведенні медичної практики за спеціальністю "хірургічна стоматологія" стіни не облицьовані керамічною плиткою, що є порушенням вимог п. 3.4 "Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены персонала" (п. 2.3.1 Ліцензійних умов).

Не подається звіт з початку своєї діяльності до територіальних органів статистики згідно ф. 17, ф. 20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу", що є порушенням вимог пункту 2.3.1 Ліцензійних умов.

Не забезпечені вимоги статей 42 та 43 Основ законодавства України про охорону здоров'я в частині фіксації інформованої згоди пацієнтів з суб'єктом господарювання на медичне втручання, що є порушенням п. 2.3.2 Ліцензійних умов.

В стоматологічному кабінеті та в санвузлі відсутні умивальні раковини, що є порушенням вимог п. 13 "Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены персонала", утв. МЗ СССР 28 декабря 1983 г. N 2956а-83 (п. 2.3.1 Ліцензійних умов).

Не представлено угоди на вивіз сміття, що є порушенням п. 5.4.1 "Санитарних правил содержания территорий населенных мест" 42-128-4690-88, п. 5.3 "Санитарных правил устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров" СанПиН 5179-90.

Приходьков В. М не застрахований на випадок інфікування ВІЛ/СНІДу та вірусного гепатиту, що є порушенням ст. 26 Закону України "Про запобігання захворювання на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення".

Площа, набір та розташування приміщень не відповідають вимогам розд. 10 СанПиН 5179-90, додатка К, Л, табл. К.3, Л.10 ДБН В.2.2-10-2001 "Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я" (п. 2.3.1 Ліцензійних умов) (кабінет лікаря стоматолога не відокремлений від чекальні та наявний дентальний ретгенологічний аппарат, потребує додаткової площі).

Не визначені місця зберігання верхнього та санітарного одягу персоналу, деззасобів, прибирального інвентарю, що є порушенням вимог додатків табл. Л.1, М.1 ДБН В.2.2-10-2001 "Заклади охорони здоров'я" та СанПиН 5179-90 "Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров" (п. 2.3.1 Ліцензійних умов).

Відсутній договір на прання медичного одягу, що є порушенням п. 9.14 "Санитарных правил устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров" СанПиН 5179-90 (п. 2.3.1 Ліцензійних умов).

Відсутня аптечка для надання невідкладної медичної допомоги, що є порушенням вимог наказу МОЗ України від 25.05.2000 N 120 "Про вдосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД".

На місці зберігання лікарських засобів відсутній термометр та гігрометр, що є порушенням п. 2.4 Правил зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах, затверджених наказом МОЗ України від 16.12.2003 N 584 (п. 2.1.1 Ліцензійних умов).

Недотримання нормативних умов зберігання лікарських засобів, а саме: в приміщенні, де зберігаються лікарські засоби не ведеться облік температури (п. 2.4); порушуються умови зберігання лікарських засобів, що вимагають захисту від світла, захисту від підвищеної температури, медикаменти з простроченим терміном використання (п. 3.12).

Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийнято рішення щодо видачі фізичній особі - підприємцю Приходькову О. М. розпорядження про усунення в трьохмісячний термін виявлених порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.

Слухали Садову О. І.:

Відповідно до наказу МОЗ України від 25.06.2010 N 511 "Про затвердження плану перевірок на III квартал 2010 року" та наказу МОЗ України від 06.09.2010 N 338-Адм "Про планові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики в місті Харків та Харківській області" комісією Міністерства з 13 по 17 вересня 2010 року у присутності директора Токарева Д. В. було проведено планову перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики ТОВ "Он Клінік Харків" (ідентифікаційний код 34955588), місцезнаходження юридичної особи: м. Харків, просп. Московський, 257, місце провадження діяльності: м. Харків, вул. Сумська, 13). Ліцензія МОЗ від 19.11.2009 серії АВ N 511008 видана за спеціальностями: акушерство і гінекологія, дерматовенерологія, проктологія, урологія, ультразвукова діагностика, гастроентерологія, ендоскопія, хірургія, народна і нетрадиційна медицина, фізіотерапія та за номенклатурою спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа.

Перевіркою встановлено наступне.

ТОВ "Он Клінік Харків" медичну практику зі спеціальностей: гастроентерологія, ендоскопія, хірургія не проводить.

Загальна площа приміщень, відповідно до договору оренди, становить 650 кв. м, що відповідає відомостям довідки матеріально-технічної бази. Площа та набір приміщень відповідають вимогам ДБН В.2.2-10-2001 "Будинки та споруди "Заклади охорони здоров'я" Санітарно-гігієнічний стан приміщень задовільний. Приміщення забезпечені централізованими мережами водопостачання, каналізування та опалення. Кабінет забезпечений медичним інструментарієм та обладнанням, твердим та м'яким інвентарем.

ТОВ "Он Клінік Харків" не ведеться ф. N 074/о "Журнал реєстрації амбулаторних хворих" на паперових носіях, що є порушенням п. 2.3.1 Ліцензійних умов та наказів МОЗ України від 29.12.2000 N 369, від 27.12.99 N 302 та від 05.08.99 N 197, якими затверджені облікові та звітні форми.

Урологічна маніпуляційна облаштована підвісною стелею з плит "Амстронг", яка не підлягає проведенню вологого прибирання та дезінфекції, що не відповідає вимогам пп. 3.19, 3.22 ДБН В.2.2-10-2001 "Заклади охорони здоров'я" та є порушеннням п. 4.1 СанПин 5179-90 "Санитарный правила устройства, оборудования и эксплуатация больниц, родильных домов и других лечебных стационаров".

Медичний персонал не застрахований на випадок інфікування ВІЛ/СНІДу та вірусного гепатиту, що є порушенням ст. 26 Закону України "Про запобігання захворювання на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення".

Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийнято рішення щодо видачі ТОВ "Он Клінік Харків" розпорядження про усунення в місячний термін виявлених порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.

Слухали Садову О. І.:

Відповідно до наказу МОЗ України від 25.06.2010 N 511 "Про затвердження плану перевірок на III квартал 2010 року" та наказу МОЗ України від 06.09.2010 N 338-Адм "Про планові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики в місті Харків та Харківській області" комісією Міністерства з 13 по 17 вересня 2010 року було проведено планову перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики ТОВ "Московський медичний центр" (ідентифікаційний код 32869419, місцезнаходження юридичної особи: м. Харків, пров. Червонопрапорний, 2, кв. 63), який отримав ліцензію від 25.05.2007 р. серії АВ N 333961 за спеціальностями: стоматологія, терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія, дитяча стоматологія, ортодонтія, рентгенологія, ультразвукова діагностика, зубний технік, за адресою провадження діяльності: Харківська обл., м. Люботин, вул. Ушакова, 3.

Перевіркою встановлено наступне.

ТОВ "Московський медичний центр" попередньо було поінформоване рекомендованим листом від 03.09.2010 року N 0712 про планову комісійну перевірку з 13 по 17 вересня 2010 року.

14.09.2010 р. у 10 год. 30 хв. комісія прибула за адресою місця провадження діяльності: Харківська обл., м. Люботин. вул. Ушакова 3, але провести планову перевірку не було можливості у зв'язку з тим, що стоматкабінет був закритий та на дверях знаходилось повідомлення про проведення ремонтних робіт.

Отже, провести планову перевірку додержання Ліцензійних умов ТОВ "Московський медичний центр" комісією не було можливості. Однак за інформацією працівників, розташованої поруч районної податкової інспекції з'ясовано, що даний кабінет напередодні, а саме 13.09.2010 року проводив свою діяльність.

Про припинення своєї діяльності в зв'язку з проведенням ремонтних робіт і неможливістю проведення планової перевірки ТОВ "Московський медичний центр" не поінформувало вчасно МОЗ (повідомлення про припинення діяльності надійшло до Міністерства 20.09.2010 р. N 1/1722). Зазначене свідчить про недопуск посадових осіб органу державного нагляду, тобто членів комісії МОЗ України, для здійснення планової перевірки та відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування, що є порушенням ст. 11 "Обов'язки суб'єкта господарювання" Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та ст. 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

На підставі вищевикладеного комісією був складений Акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування, який є підставою для анулювання ліцензії.

Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийнято рішення щодо анулювання ліцензії від 25.05.2007 р. серії АВ N 333961, виданої ТОВ "Московський медичний центр", на підставі Акта про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування.

Слухали Садову О. І.:

Відповідно до наказу МОЗ України від 25.06.2010 N 511 "Про затвердження плану перевірок на III квартал 2010 року" та наказу МОЗ України від 06.09.2010 N 338-Адм "Про планові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики в місті Харків та Харківській області" комісією Міністерства з 13 по 17 вересня 2010 року було проведено планову перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики ПП "Март Плюс" (ідентифікаційний код 35350129, місцезнаходження юридичної особи: м. Харків, б-р Богдана Хмельницького, 20, кв. 40, місце провадження діяльності: м. Харків, проспект Московський, 214/2). Ліцензія від 07.12.2007 серії АВ N 386887 видана за спеціальностями: стоматологія, терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія.

ПП "Март Плюс" був повідомлений телефонограмою про проведення перевірки у визначений законодавством термін.

Директор ПП "Март Плюс" Мартинович В. Ю. 03.09.2010 р. (вхідний МОЗ від 06.09.2010 р. N 58/4103.) поінформував Ліцензійну комісію МОЗ України про припинення своєї діяльності та надіслав оригінал ліцензії від 07.12.2007 серії АВ N 386887 з заявою про анулювання ліцензії за власним бажанням у зв'язку з припиненням своєї діяльності.

Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийнято рішення щодо анулювання ліцензії від 07.12.2007 серії АВ N 386887, виданої ПП "Март Плюс" на провадження господарської діяльності з медичної практики, на підставі поданої ліцензіатом заяви про анулювання ліцензії.

 

Голова Ліцензійної комісії 

В. П. Лисак 

Секретар Ліцензійної комісії 

Л. П. Зозовська 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали