МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 23 вересня 2011 року N 616

Про затвердження рішення Ліцензійної комісії від 23.09.2011

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" наказую:

1. Затвердити рішення Ліцензійної комісії МОЗ України (протокол від 23.09.2011 N 34 додається).

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Толстанова О. К.

 

Міністр

О. В. Аніщенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
23.09.2011 N 616

Протокол N 34
засідання Ліцензійної комісії МОЗ України

від 23 вересня 2011 року

На засіданні Ліцензійної комісії присутні:

Калішенко Г. М., Худошина О. В., Коблош В. В., Григоренко А. А., Слонецький І. І.

Порядок денний:

1. Про результати позапланової перевірки дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики (Наказ N 49) Товариства з обмеженою відповідальністю "Аксімед".

2. Про результати позапланової перевірки дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики (Наказ N 49) Товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробнича комерційна фірма "Адоніс-0".

3. Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань ліцензування господарської діяльності з медичної практики.

Слухали Слонецького І. І. - головного спеціаліста відділу організації ліцензування контролю якості медичних послуг Управління контролю якості медичних послуг Департаменту контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідеміологічного благополуччя.

На підставі звернення гр. Гоги Надії Петрівни, що проживає за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 152, кв. 145, та на виконання наказу МОЗ України від 06.09.2011 N 241-Адм "Про позапланові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної у місті Київ" комісією МОЗ з 13 по 15 вересня була проведена позапланова перевірка додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики (Наказ N 49) ТОВ "Аксімед" (ідентифікаційний код 34476076, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, буд. 5, нежиле приміщення 110, місце провадження діяльності: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, буд. 5, нежиле приміщення 110), яке здійснює господарську діяльність за ліцензією МОЗ України від 02.06.2011 серії АВ N 601871 за лікарськими спеціальностями: терапія, неврологія, дитяча неврологія, педіатрія, офтальмологія, акушерство і гінекологія, дерматовенерологія, психіатрія, кардіологія, фізіотерапія, лікувальна фізкультура, медична психологія, ортопедія і травматологія, рефлексотерапія, сексопатологія, урологія, стоматологія.

Перевіркою встановлено наступне.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аксімед" отримало ліцензію МОЗ України від 22.07.2009 серії АВ N 471782 на провадження медичної практики зі спеціальностей: терапія, неврологія, дитяча неврологія, педіатрія, офтальмологія, акушерство і гінекологія, дерматовенерологія, психіатрія, кардіологія, фізіотерапія, лікувальна фізкультура, медична психологія, ортопедія і травматологія, рефлексотерапія, сексопатологія, урологія, стоматологія за адресою: м. Київ, вул. Волховська, 4, к. 4 та місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Волховська, 4, к. 4.

Однак ТОВ "Аксімед" одержало нову ліцензію 20.07.2009 серії АВ N 471782 у зв'язку з переоформленням ліцензії на підставі зміни місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 5 (нежиле приміщення, 110).

Комісією встановлено факт про зміну даних зазначених у документах, що подавались ліцензіатом до заяви про видачу ліцензії, а саме:

Комісія, прибувши на місце провадження діяльності ТОВ "Аксімед" за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної 5, яка зазначена в листі-скарзі Гоги Н. П., підтвердила факт діяльності зазначеного Товариства за цією адресою. Про зміну місця провадження медичної практики директор ТОВ "Аксімед" Сіделковський О. Л. Ліцензійну комісію МОЗ України не поінформував і дозвільні документи для провадження господарської діяльності з медичної практики за зазначеною адресою не отримував.

Копія посвідчення та копія скарги заявниці були надані директору Сіделковському О. Л. (ст. 6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності").

ТОВ "Аксімед" протягом десяти робочих днів не подавало до МОЗ України повідомлення в письмовій формі разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зміну місця провадження діяльності (порушення п. 1.5 Ліцензійних умов (Наказ N 49), ст. 17 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та п. 1.4.3 наказу МОЗ України N 80 від 10.02.2011 (Порядок N 80)).

У зв'язку з тим, що ТОВ "Аксімед" провадить свою господарську діяльність з медичної практики, за адресою, яка не зазначена у документах, які подавались для отримання ліцензії, перевірити факти, викладені у скарзі Гоги Н. П., не було можливості (п. 1 ст. 4 "Загальні вимоги до здійснення державного нагляду (контролю)" Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності").

Під час перевірки директор ТОВ "Аксімед" Сіделковський О. Л. надав пояснюючу записку, в якій підтвердив про свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 5 (нежиле приміщення, 110), та поінформував, що за місцем діяльності, зазначеної в документах, які подавались для одержання ліцензії: м. Київ, вул. Волховська, 4, к. 4, свою діяльність не провадить у зв'язку із закінченням договору оренди, та про те, що змінюючи юридичну адресу у липні 2009 року не прослідкував, що місце провадження господарської діяльності змінилось (копія пояснюючої записки додається).

13.09.2011 представником ТОВ "Аксімед" до Міністерства охорони здоров'я було подано заяву про анулювання ліцензії за власним бажанням, про що керівником ТОВ було зроблено відповідний запис на кожному екземплярі актів.

На підставі вище виявлених порушень складено Акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов (Наказ N 49) та Акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих ліцензіатом для одержання ліцензії.

Членами Ліцензійної комісії розглянуто та враховано заяву про анулювання ліцензії ТОВ "АКСІМЕД", яка надійшла до МОЗ України 13.09.2011 вх. N 59/1018.

Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте рішення щодо анулювання ліцензії МОЗ України від 20.07.2009 серії АВ N 471782, виданої ТОВ "АКСІМЕД" на провадження господарської діяльності з медичної практики, на підставі заяви про анулювання ліцензії ТОВ "АКСІМЕД" від 13.09.2011 вх. N 59/1018 за власним бажанням.

Слухали Слонецького І. І.

На підставі звернення гр. Гоги Надії Петрівни, що проживає за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 152, кв. 145, та на виконання наказу МОЗ України від 06.09.2011 N 241-Адм "Про позапланові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної у місті Київ" комісією МОЗ з 13 по 15 вересня була проведена позапланова перевірка додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики (Наказ N 49) ТОВ науково-виробнича комерційна фірма "АДОНІС-0" (ідентифікаційний код 24590495, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Попудренка, 52, місце провадження діяльності: м. Київ, пр-т Тичини, 22, поліклініка N 2, Дніпровського району, каб. N 411), яке здійснює господарську діяльність за ліцензією МОЗ України від 01.12.2006 серії АВ N 300786 за лікарськими спеціальностями: кардіологія, онкологія, загальна практика - сімейна медицина.

Перевіркою встановлено наступне.

Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича комерційна фірма "Адоніс-0" отримало ліцензію МОЗ України від 01.12.2006 серії АВ N 300786 на провадження медичної практики зі спеціальностей: кардіологія, онкологія, загальна практика - сімейна медицина за адресою: м. Київ, пр-т Тичини, 22.

Згідно довідки МТБ N 429 від 17.11.2006 загальна площа приміщень становить 16 кв. м, що не відповідає зазначеним у ліцензії спеціальностям і є порушенням вимог ДБН В.2.2-10-2001.

Комісією встановлено факт про зміну даних зазначених у документах, що подавались ліцензіатом до заяви про видачу ліцензії, а саме:

Прибувши на місце члени комісії підтвердили факт діяльності ТОВ науково-виробнича комерційна фірма "Адоніс-0" за адресою: м. Київ, вул. Плеханова, 6, яка зазначена в листі-скарзі Гоги Н. П.

При вході на територію зазначеного Товариства висить реклама про надання медичних послуг:

- дихальний тест на хелікобактер;

 

- сімейний лікар;

- педіатр;

- масаж;

- гірудотерапія;

- гінеколог;

- уролог;

- травматолог;

- ендоскопія;

- ендокринолог;

- хірург;

- гастроентеролог;

- мамолог;

- отоларинголог;

- офтальмолог;

- невролог;

- стоматолог;

- РН-метрія;

- психолог;

- дерматолог;

- косметолог;

- УЗД-діагностика;

- кардіолог;

- денний стаціонар;

- ударно-хвильова терапія;

- дуоденальне зондування.

Зайшовши в приміщення Товариства, біля реєстратури висить перелік послуг медичного центру:

- дуоденальне зондування;

- проктолог;

- квантова терапія;

- ендоскопія;

- лазерна терапія;

- масаж;

- педіатр;

- сімейний лікар;

- уролог;

- гінеколог;

- логопед;

- ендокринолог;

- стоматолог;

- отоларинголог;

- косметолог;

- вертеброневролог;

- УЗД-діагностика.

Вищезазначене свідчить про те, що Товариство провадить діяльність за спеціальностями, які не зазначені в ліцензії, що є порушенням ст. 17 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" та пунктів 2.3 (Наказ N 49), 4.1 Ліцензійних умов (Наказ N 49).

Однак про розширення видів медичної практики своєї діяльності та зміни адреси провадження господарської діяльності з медичної практики ТОВ науково-виробнича комерційна фірма "Адоніс-0" Ліцензійну комісію МОЗ України не поінформувало і дозвільні документи на провадження діяльності не отримувало, що є порушенням пп. 1.5 (Наказ N 49), 4.4 Ліцензійних умов (Наказ N 49), ст. 17 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та п. 1.4.3 наказу МОЗ України N 80 від 10.02.2011 (Порядок N 80).

При перевірці копія посвідчення та копія скарги заявниці були надані заступнику директора Юртаєвій Л. С., яка відмовилась від їх отримання, про що було зроблено відповідний запис на оригіналі посвідчення та засвідчено підписами членів комісії.

Директором Товариства не було призначено уповноваженої ним особи, яка має право представляти його під час перевірки у разі своєї відсутності, що є відмовою ліцензіата у проведенні перевірки (порушення п. 1.4.2 наказу МОЗ України від 10.02.2011 N 82 та п. 11 ст. 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності").

ТОВ науково-виробнича комерційна фірма "Адоніс-0" протягом десяти робочих днів не подавало до МОЗ України відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зміну місця провадження і розширення видів діяльності (порушення п. 1.5 Ліцензійних умов (Наказ N 49), ст. 17 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та п. 1.4.3 наказу МОЗ України N 80 від 10.02.2011 (Порядок N 80)).

У зв'язку з тим, що ТОВ науково-виробнича комерційна фірма "Адоніс-0" провадить свою господарську діяльність з медичної практики за адресою, яка не зазначена у документах, які подавались для отримання ліцензії, перевірити факти, викладені у скарзі Гоги Н. П., не було можливості (п. 1 ст. 4 "Загальні вимоги до здійснення державного нагляду (контролю)" Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності").

На підставі вищевиявлених порушень складено Акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов (Наказ N 49), Акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих ліцензіатом для одержання ліцензії, Акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки МОЗ України.

Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте рішення щодо анулювання ліцензії МОЗ України від 01.12.2006 серії АВ N 300786, виданої ТОВ науково-виробнича комерційна фірма "Адоніс-0" на провадження господарської діяльності з медичної практики, на підставі Акта про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов, встановлених для господарської діяльності з медичної практики, Акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих ліцензіатом для одержання ліцензії (ст. 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності").

4. Слухали Слонецького І. І. - секретаря Ліцензійної комісії:

Про розгляд 116 заяв суб'єктів господарювання з питань ліцензування медичної практики

Вирішили:

За результатами розгляду заяв та доданих документів, відповідно до ст. 14, ст. 16 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності":

- видати відповідні ліцензії 51 суб'єкту господарювання (Перелік N 1 додатка 1);

- залишити заяви без розгляду 52 суб'єктів господарювання (Перелік N 2 додатка 1);

- переоформити ліцензії 6 суб'єктам господарювання (Перелік N 3 додатка 1);

- анулювати ліцензії 7 суб'єктам господарювання (Перелік N 4 додатка 1).

 

Голова Ліцензійної комісії

О. К. Толстанов

Секретар Ліцензійної комісії

І. І. Слонецький

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали