ДЕРЖАВНА ПЕНІТЕНЦІАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 19 серпня 2011 року N 322

Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію в органах і установах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України, та порядку відшкодування цих витрат

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. N 740 "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію" (Постанова N 740), з метою визначення розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію в органах і установах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України, та порядку відшкодування цих витрат наказую:

1. Затвердити:

1.1. Тимчасовий порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію в органах і установах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України (додається).

1.2. Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію в органах і установах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України (додається).

1.3. Зразок рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію в органах і установах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України (додається).

2. Контроль за відшкодуванням запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів покласти на департамент організаційно-аналітичного, документального та правового забезпечення (Скоков С. І.) і департамент бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення (Шевнін С. М.), та начальників територіальних органів Державної пенітенціарної служби України, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів, Центральної бази забезпечення, управління капітального будівництва та розвитку, інших установ і організацій, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України.

3. Наказ оголосити персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України та оприлюднити на офіційному веб-сайті Державної пенітенціарної служби України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної пенітенціарної служби України генерал-майора внутрішньої служби Сидоренка С. М., департамент організаційно-аналітичного, документального та правового забезпечення (Скоков С. І.) і департамент бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення (Шевнін С. М.).

 

Голова
генерал-майор внутрішньої служби

О. В. Лісіцков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної пенітенціарної служби України
19.08.2011 N 322

ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію в органах і установах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України

1. Порядком відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію (далі - Порядок), визначається механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію Державною пенітенціарною службою України (далі - ДПтС України), її територіальними органами, установами виконання покарань, слідчими ізоляторами, кримінально-виконавчою інспекцією, навчальними закладами, Центральною базою забезпечення, управлінням капітального будівництва та розвитку, іншими установами і організаціями, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України (далі - органи і установи).

2. Порядок застосовується у випадку, коли органи і установи є розпорядниками інформації, яка отримана або створена в процесі здійснення ними своїх повноважень та яка перебуває у володінні цих органів і установ.

3. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів. Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів в апараті ДПтС України визначається департаментом організаційно-аналітичного, документального та правового забезпечення, в органах і установах структурним підрозділом, відповідальним за доступ до публічної інформації.

4. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача.

5. У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь і запитувач надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов'язаних з наданням відповіді та обрахованих згідно з цим Порядком, відповідь надається в установлений законом строк.

У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь, але запитувач не надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов'язаних з наданням відповіді, обрахунок цих витрат та надіслання рахунку запитувачу здійснюється у апараті ДПтС України департаментом організаційно-аналітичного, документального та правового 2 забезпечення, а в органах і установах відповідальним структурним підрозділом, в установлений законом строк для відповіді на запит на інформацію.

У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію не можна визначити заздалегідь, департамент організаційно-аналітичного, документального та правового забезпечення у апараті ДПтС України чи відповідальний структурний підрозділ органу чи установи, зважаючи на значний обсяг відповіді за запитом на інформацію, надсилає запитувачу лист та рахунок, у якому зазначається часткова сума відшкодування витрат.

6. Відповідь на запит надається після отримання документів, що підтверджують повну оплату витрат, пов'язаних з наданням відповіді. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати витрат, пов'язаних із наданням відповіді за запитом на інформацію.

У разі ненадходження у місячний строк документів, що підтверджують повну оплату витрат, у базі запитів на інформацію органу чи установи робиться позначка про відмову в отриманні відповіді на запит на інформацію.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної пенітенціарної служби України
19.08.2011 N 322

РОЗМІР
фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію в органах і установах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України

1. Копіювання або друк однієї сторінки документа формату А4 або меншого розміру - 0,96 гривні (без урахування ПДВ).

2. Копіювання або друк однієї сторінки документа формату А3 або більшого розміру - 1,92 гривні (без урахування ПДВ).

3. Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк) - 4,80 гривні (без урахування ПДВ).

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної пенітенціарної служби України
19.08.2011 N 322

Зразок

РАХУНОК N ___________
на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію в органах і установах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України

Надавач послуг:
Реєстраційний рахунок _____
МФО банку ___
Код ЄДРПОУ _
Адреса, телефон ___________

Платник: _____
_
Адреса, телефон ___________

від "___" 20__ року

Найменування

Од. вим.

К-сть

Вартість виготовлення 1 арк. (без ПДВ)

Сума

Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

Податок на додану вартість (ПДВ), грн. - коп.

 

Загальна сума з ПДВ, грн. - коп.

 

Загальна сума, що підлягає оплаті _______ грн. ______ коп.
                                                                                                     (сума прописом)

Керівник ______ Гол. бухгалтер __________

Виконавець

_
(посада)

_____
(підпис)

_
(П. І. Б.)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали