ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 05.08.2011 р. N 502

Про затвердження складу міжвідомчої атестаційної комісії з атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників у Херсонській області та Положення про неї

З метою здійснення атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників у Херсонській області на здатність до проведення аварійно-рятувальних робіт, відповідно до Закону України "Про аварійно-рятувальні служби", Порядку атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19 червня 2003 року N 201, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 липня 2003 року за N 604/7961 (із змінами), враховуючи кадрові зміни, керуючись статтею 6, частиною другою статті 13, пунктом 2 статті 17, пунктом 10 статті 25, пунктами 1, 9 частини першої статті 39 та частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Затвердити склад міжвідомчої атестаційної комісії з атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників у Херсонській області згідно з додатком 1.

2. Затвердити Положення про міжвідомчу атестаційну комісію з атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників у Херсонській області (додаток 2).

3. Координацію діяльності комісії, зазначеної у пункті 1 цього розпорядження, покласти на начальника управління МНС України в Херсонській області Кропивницького В. С.

4. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18 березня 2005 року N 267 "Про затвердження складу міжвідомчої атестаційної комісії з атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників у Херсонській області та Положення про неї", від 22 квітня 2010 року N 353 "Про затвердження нового складу міжвідомчої атестаційної комісії з атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників у Херсонській області".

 

Голова обласної
державної адміністрації

М. М. Костяк

 

Додаток 1
до розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
05.08.2011 N 502

СКЛАД
міжвідомчої атестаційної комісії з атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників у Херсонській області

Кропивницький
Віталій Станіславович

- начальник управління МНС України в Херсонській області, голова комісії

Усік
Григорій Миколайович

- заступник начальника управління - начальник відділу оперативного планування управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної державної адміністрації, заступник голови комісії

Шишкін
Ігор Германович

- начальник відділу оперативного реагування управління МНС України в Херсонській області, секретар комісії

Члени комісії:

Баєв
Георгій Михайлович

- завідуючий відділом для надання консультативної, екстреної медичної допомоги та аналітично-організаційної роботи обласного територіального центру екстреної медичної допомоги

Бурлака
Сергій Михайлович

- заступник начальника управління Держгірпромнагляду по Херсонській області

Гладкий
Вадим Гаврилович

- начальник Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби

Головко
Валерій Якович

- начальник відділу зв'язку, оповіщення та оперативного управління управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної державної адміністрації

Гомоцький
Володимир Борисович

- заступник начальника Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби

Загвойський
Василь Йосипович

- начальник відділу техногенно-екологічної безпеки, радіаційно-хімічного та інженерного захисту управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної державної адміністрації

Ненько
Сергій Костянтинович

- начальник навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Херсонської області

Рудницький
Олександр Володимирович

- начальник відділу Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки управління МНС в Херсонській області.

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий

 

Додаток 2
до розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
05.08.2011 N 502

ПОЛОЖЕННЯ
про міжвідомчу атестаційну комісію з атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників у Херсонській області

1. Загальні положення

1.1. Міжвідомча атестаційна комісія з атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників у Херсонській області (далі - атестаційна комісія) створюється на підставі Закону України "Про аварійно-рятувальні служби", Порядку атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників (далі - Порядок атестації), затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій (далі - МНС) від 19 червня 2003 року N 201, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 липня 2003 року за N 604/7961 (із змінами).

1.2. Атестаційна комісія створюється в Херсонській області з метою організації атестації відповідних аварійно-рятувальних служб (далі - АРС) і рятувальників на здатність до проведення аварійно-рятувальних робіт.

1.3. Атестаційна комісія діє на підставі Положення про неї, яке погоджується з Центральною міжвідомчою атестаційною комісією (далі - ЦМАК) і затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

1.4. Атестаційна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про аварійно-рятувальні служби", чинними нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність АРС, Порядком атестації, рішеннями та методичними рекомендаціями ЦМАК і цим Положенням.

1.5. Головою атестаційної комісії є начальник управління МНС України в Херсонській області.

2. Завдання та функції атестаційної комісії

2.1. Проведення атестації рятувальників комунальних АРС, АРС громадських організацій, а також АРС, визначених ЦМАК.

2.2. Проведення атестації рятувальників на присвоєння кваліфікаційного звання "Рятувальник 3-го класу", "Рятувальник 2-го класу", "Рятувальник 1-го класу" відповідно до кваліфікаційних вимог.

2.3. Участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з аварійно-рятувальної справи та подання їх до ЦМАК.

2.4. Надання відомостей про результати проведення атестації до ЦМАК, а також облік атестованих рятувальників.

2.5. Ведення протоколів засідань атестаційної комісії.

2.6. Підготовка пропозицій щодо навчальних програм підготовки рятувальників до розділів державних стандартів навчання рятувальників.

2.7. Підготовка пропозицій з питань правового науково-методичного, інформаційного, технічного забезпечення АРС та рятувальників.

3. Права і обов'язки атестаційної комісії

3.1. Атестаційна комісія має право:

3.1.1. Приймати в межах своєї компетенції рішення, необхідні для організації та здійснення атестації відповідних АРС і рятувальників.

3.1.2. Запитувати й отримувати інформацію, необхідну для виконання завдань, які стоять перед атестаційною комісією, від місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій області, які за своїми функціями займаються аварійно-рятувальними роботами й організацією діяльності АРС.

3.1.3. Вносити пропозиції до ЦМАК, місцевих органів виконавчої влади, засновників АРС щодо вдосконалення атестаційної системи, підвищення готовності до дій аварійно-рятувальних формувань, їх технічного оснащення і профілактичної (запобіжної) роботи, а також професійної підготовки рятувальників.

3.1.4. Перевіряти та залучати в разі необхідності представників зазначених комісій органів виконавчої влади (засновників служб) для перевірки на місці відповідності документів, поданих аварійно-рятувальною службою на атестацію, фактичному стану.

3.1.5. Безперешкодного доступу до місця постійної дислокації АРС та освітніх закладів, які здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації рятувальників з урахуванням вимог законодавства, що регламентує питання захисту державної таємниці при відвідуванні військових об'єктів.

3.2. Атестаційна комісія зобов'язана:

3.2.1. Передавати до ЦМАК у десятиденний термін відомості про результати атестації АР.

3.2.2. Надавати до ЦМАК відповідні відомості щодо своєї діяльності.

3.2.3. Зберігати матеріали з атестації в установленому порядку.

3.2.4. Надавати інформацію щодо атестованих АРС та рятувальників згідно з чинним законодавством.

3.3. Члени атестаційної комісії несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за розголошення державної та комерційної таємниць, конфіденційної інформації та недостовірних відомостей про АРС.

4. Організація роботи атестаційної комісії

4.1. Роботу атестаційної комісії забезпечує відділ оперативного реагування управління МНС України в Херсонській області, начальник якого є секретарем атестаційної комісії.

Основними завданнями секретаря є:

перевірка повноти та наявності документів, що подаються до атестаційної комісії на атестацію згідно з пунктом 3.3 Порядку атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників, затвердженого наказом МНС від 19 червня 2003 року N 201, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 липня 2003 року за N 604/7961 (із змінами);

підготовка для атестаційної комісії необхідних матеріалів для проведення атестації;

розроблення планів і графіків роботи атестаційної комісії;

забезпечення проведення засідань атестаційної комісії;

оформлення результатів атестації.

Секретар атестаційної комісії виконує й інші функції, які необхідні для здійснення атестації АРС і рятувальників.

4.2. Атестаційна комісія проводить свою роботу за планами і графіками, затвердженими головою обласної державної адміністрації, які доводяться до відома відповідних підприємств, організацій, АРС і рятувальників.

4.3. Про дату та місце атестації кожна АРС і рятувальники попереджаються за десять днів до початку її проведення.

4.4. Атестаційна комісія на своєму засіданні розглядає матеріали щодо атестації АРС і рятувальників, приймає відповідне рішення. При позитивному результаті атестації зазначена комісія у триденний термін видає документи, передбачені Порядком атестації, при негативному - у десятиденний термін повідомляє про це АРС та її засновника згідно з Порядком атестації.

4.5. Результати атестації АРС визначаються критеріями готовності АРС відповідно до Положення про порядок проведення перевірки діяльності аварійно-рятувальних служб та їх готовності до реагування на надзвичайні ситуації, затвердженого наказом МНС від 5 березня 2002 року N 61, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 березня 2002 року за N 309/6597, а рятувальників - на підставі кваліфікаційних вимог згідно з державними стандартами освіти за відповідними професіями та навчальними програмами, узгодженими з міжнародними нормами.

Вимоги до порядку перевірки знань, правил, норм та інструкцій з ведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також до відповідних вольових і психофізіологічних якостей, фізичної працездатності та витривалості, професійних знань і навичок рятувальників (у тому числі і командно-начальницького складу) визначаються навчальними програмами підготовки рятувальників, статутами і положеннями аварійно-рятувальної служби.

4.6. З метою створення належних умов для кваліфікованої перевірки фізичних здібностей, професійних знань і навичок осіб, які підлягають атестації, вона проводиться на спеціально обладнаних навчально-тренувальних базах (полігонах). У ході кваліфікаційної перевірки допускається використання бази служб, рятівники яких підлягають атестації.

4.7. Атестованим службам видаються свідоцтва про атестацію, в яких зазначаються певні коди надзвичайних ситуацій, а рятувальникам - книжка рятувальника.

4.8. Результати атестації визначаються відкритим голосуванням членів атестаційної комісії. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів цієї комісії.

4.9. Засідання атестаційної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин облікового складу комісії.

4.10. Результати засідання атестаційної комісії викладаються у протоколах. Протоколи та документи щодо атестації і документи атестованих служб зберігаються у секретаря атестаційної комісії 5 років або здаються на зберігання в державний архів області.

4.11. Атестаційна комісія на своєму засіданні може розглядати інші питання, що належать до її компетенції, та приймати рішення.

4.12. Рішення атестаційної комісії може бути оскаржене заявниками в установленому порядку в ЦМАК.

4.13. Атестаційна комісія взаємодіє з відомчими (галузевими) атестаційними комісіями.

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали