ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ТУРИЗМУ ТА КУРОРТІВ

НАКАЗ

від 29 грудня 2011 року N 53

Про затвердження складу науково-технічної ради Держтуризмкурорту та Положення про неї

Відповідно до статті 11 Положення про Державне агентство України з туризму та курортів, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 N 444 (Указ N 444/2011), з метою розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних напрямків діяльності в Держтуризмкурорті наказую:

1. Затвердити склад науково-технічної ради Держтуризмкурорту, що додається.

2. Затвердити Положення про науково-технічну раду Держтуризмкурорту, що додається.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Голова

О. О. Шаповалова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держтуризмкурорту
29.12.2011 N 53

СКЛАД
науково-технічної ради Держтуризмкурорту

1.

Шаповалова
Олена Олексіївна

- Голова Державного агентства України з туризму та курортів - Голова науково-технічної ради

2.

Мезенцев
Костянтин Володимирович

- Професор кафедри економічної та соціальної географії Київського національного університету ім. Т. Шевченка, доктор географічних наук - заступник Голови науково-технічної ради - науковий секретар

3.

Гула
Анастасія Ігорівна

- Головний спеціаліст відділу туристичної інфраструктури управління розвитку туризму і курортів Державного агентства України з туризму та курортів - секретар науково-технічної ради

4.

Голубова
Тетяна Федорівна

- Директор ДУ "Український НДІ дитячої курортології та фізіотерапії" МОЗ України, доктор медичних наук

5.

Гарбулинський
Сергій Вікторович

- Заступник начальника управління культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації

6.

Мельнійчук
Михайло Михайлович

- Декан географічного факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки

7.

Примак
Тетяна Юхимівна

- Завідувач кафедри математико-інформаційних дисциплін Донецького інституту туристичного бізнесу, доктор економічних наук, кандидат фізико-математичних наук, професор

8.

Костриця
Микола Миколайович

- Доцент кафедри економічної теорії Житомирського державного технологічного університету

9.

Шандор
Федір Федорович

- Завідувач кафедри туризму Ужгородського національного університету, кандидат соціологічних наук

10.

Мордовський
Михайло Михайлович

- Заступник директора з наукової роботи Запорізького обласного краєзнавчого музею, аспірант Запорізького національного університету

11.

Мельник
Григорій Дмитрович

- Заступник начальника управління туризму Головного управління з питань туризму, євроінтеграції, зовнішніх зв'язків та інвестицій Івано-Франківської обласної державної адміністрації

12.

Дітковська
Світлана Олексіївна

- В. о. завідувача кафедри туризму та готельного господарства Луганського національного університету ім. Т. Шевченка, доцент, кандидат педагогічних наук

13.

Свірідова
Наталія Дмитрівна

- Завідувач кафедри туризму та готельного господарства Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, професор, доктор економічних наук

14.

Стецюк
Оксана Василівна

- Доцент кафедри географії України географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат географічних наук, магістр державного управління

15.

Волчецький
Руслан Володимирович

- Завідувач сектором з питань туризму і курортів управління з питань зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, європейської інтеграції, туризму і курортів Миколаївської обласної державної адміністрації

16.

Нікіпелова
Олена Михайлівна

- Керівник Українського державного центру стандартизації і контролю якості природних і преформованих засобів ДУ "Українського НДІ Медичної реабілітації та курортології МОЗ України", кандидат хімічних наук

17.

Шулик
Василь Васильович

- Декан архітектурного факультету Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка, доктор архітектури, професор

18.

Гаврилова
Ярослава Кузьмівна

- Заступник начальника управління - начальник відділу охорони історико-культурної спадщини і туризму управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації

19.

Романіва
Андрій Степанович

- Завідувач кафедри географії Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. С. Дем'ячука

20.

Ігнатченко
Антоніна Миколаївна

- Головний спеціаліст відділу культурно-мистецької роботи і туризму Сумської обласної державної адміністрації

21.

Заставецький
Тарас Богданович

- Доцент кафедри економічної і соціальної географії Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка

22.

Парфіненко
Анатолій Юрійович

- Завідувач кафедри туристичного бізнесу факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, кандидат історичних наук, доцент

23.

Вишневська
Олена Олегівна

- Професор кафедри туристичного бізнесу факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, кандидат педагогічних наук

24.

Єрмаченко
Володимир Єгорович

- Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків, завідувач кафедри туризму Харківського національного економічного університету, професор

25.

Шипко
Андрій Леонідович

- Доцент кафедри педагогіки та психології Херсонського державного університету

26.

Трунова
Ірина Миколаївна

- Начальник управління культури, туризму і курортів Хмельницької обласної державної адміністрації

27.

Чепурда
Лариса Михайлівна

- Завідувач кафедри управління розвитку туризму Черкаського державного технологічного університету, кандидат економічних наук, заступник голови громадської організації "Асоціація лідерів туристичного бізнесу Черкащини"

28.

Ляпчук
Роман Володимирович

- Головний спеціаліст відділу з питань туризму управління інфраструктури та туризму Чернівецької обласної державної адміністрації

29.

Галиця
Ігор Олександрович

- Завідувач кафедри менеджменту підприємств туристичної індустрії Київського університету туризму, економіки і права, академік Української Технологічної Академії, доктор економічних наук

30.

Мартинова
Наталя Степанівна

- Старший викладач кафедри менеджменту, викладач спеціальних туристських дисциплін Київського інституту бізнесу та технологій

31.

Олійник
Ярослав Богданович

- Декан географічного факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, професор, доктор економічних наук

32.

Благій
Олександра Леонідівна

- Декан з наукової роботи факультету фізичного виховання, здоров'я, туризму та менеджменту Національного університету фізичного виховання і спорту України, кандидат педагогічних наук, доцент

33.

Скорнякова
Ірина Вікторівна

- Завідувач відділу Просторового економічного розвитку та місцевого самоврядування ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", кандидат економічних наук

34.

Гулич
Ольга Іванівна

- Старший науковий співробітник відділу регіональної екологічної політики Інституту регіональних досліджень НАН України, кандидат економічних наук

35.

Гречушкіна
Тетяна Михайлівна

- Провідний інженер наукового відділу стандартизації матеріалів, сировини та аргопромислового науково-дослідного інституту стандартизації ДП "УкрНДНЦ".

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держтуризмкурорту
29.12.2011 N 53

ПОЛОЖЕННЯ
про науково-технічну раду Держтуризмкурорту

1. Загальні положення

1.1. Науково-технічна рада Держтуризмкурорту (далі - НТР) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, утвореним при Державному агентстві України з туризму та курортів з метою розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних напрямків діяльності в Держтуризмкурорті.

1.2. НТР у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства інфраструктури України, Держтуризмкурорту та цим Положенням.

2. Основні завдання науково-технічної ради

2.1. Основними завданнями НТР є надання пропозицій Держтуризмкурорту щодо:

рекомендацій стосовно формування та реалізації державної політики у сфері туризму та курортів;

проведення фахових консультацій з питань реалізації державної політики у сфері туризму та курортів;

розроблення шляхів наукового супроводу діяльності Держтуризмкурорту;

координації розробки та здійснення оцінки державної цільової та регіональних програм розвитку сфери туризму та курортів;

розгляду та надання рекомендацій щодо доцільності подальшого внесення на розгляд Віце-прем'єр-міністру України - Міністру інфраструктури України проектів законодавчих та нормативно-правових актів з питань туризму та курортів;

розгляду, надання рекомендацій та схвалення проектів державних стандартів, технічних регламентів, норм і правил, інших нормативно-правових актів у сфері туризму та курортів, гармонізованих з відповідними міжнародними та регіональними стандартами;

розгляду пропозицій до плану науково-дослідних робіт у сфері туризму;

формування пропозицій до напрямків наукової діяльності у сфері туризму;

визначення пріоритетних напрямків державної підтримки розвитку науки у туризмі;

розроблення пропозицій до цільових програм розвитку інфраструктури туризму в тих регіонах країни, які користуються попитом для відвідування громадянами інших країн;

прогнозування розвитку туристичної інфраструктури в регіонах;

визначення тематики проведення науково-практичних конференцій, нарад, семінарів науковими організаціями;

співробітництва з науково-технічними радами інших центральних органів виконавчої влади, організаціями та установами з питань реалізації державної політики у сфері туризму та курортів;

здійснення міжнародного науково-технічного співробітництва у сфері туризму та курортів;

участь у проведенні та аналізі маркетингових досліджень у сфері туризму та курортів;

проведення моніторингу наукових досліджень у сфері туризму та надання аналітичних висновків;

здійснення науково-технічних та фінансово-економічних обґрунтувань заходів у сфері туризму та курортів;

вивчення впливу міжнародного іміджу України на розвиток туризму;

розроблення пропозицій щодо покращення рівня професійної підготовки фахівців туристичної сфери;

здійснення аналізу пропозиції щодо реформування туристичної сфери;

вивчення світового досвіду з питань, що належать до компетенції НТР, та розробка пропозицій щодо його запровадження в Україні;

створення бази даних НТР: робіт, наукових установ, наукових співробітників.

2.2. НТР, відповідно до її повноважень, має право:

розробляти пропозиції щодо реалізації державної політики у сфері туризму та курортів та надавати їх на розгляд Держтуризмкурорту;

визначати перспективні та пріоритетні напрямки наукової і науково-технічної діяльності у сфері туризму та курортів;

координувати наукову та науково-технічну діяльність у сфері туризму та курортів;

здійснювати наукову та науково-технічну оцінку проектів державних цільових програм у туристичній сфері, тематики та результатів науково-дослідних робіт;

вносити у встановленому порядку пропозиції Держтуризмкурорту щодо виконання найбільш перспективних досліджень (робіт), припинення малоефективних досліджень (робіт) та таких, що втратили актуальність;

розглядати та приймати рішення щодо проектів річних і перспективних планів науково-дослідних робіт;

отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформаційні, аналітичні матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

утворювати, в разі потреби, постійні або тимчасові експертні та робочі групи із залученням представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ та громадських організацій (за згодою їх керівників) з метою підготовки пропозицій щодо ефективної реалізації державної політики у сфері туризму та курортів;

організовувати проведення конференцій, симпозіумів, нарад та семінарів з питань, що належать до компетенції НТР.

3. Склад науково-технічної ради

3.1. До складу НТР входять: Голова НТР, Заступник голови НТР - науковий секретар, секретар НТР - фахівець Держтуризмкурорту, члени НТР - фахівці Держтуризмкурорту, центральних органів виконавчої влади, наукових організацій та установ, провідні фахівці та вчені у сфері туризму та курортів.

3.2. НТР очолює Голова Держтуризмкурорту.

3.3. У структурі НТР можуть утворюватися секції відповідно до напрямів діяльності Держтуризмкурорту.

3.4. Засідання НТР веде Голова, у разі його відсутності - Заступник голови НТР - науковий секретар.

3.5. Для участі у засіданнях НТР можуть запрошуватися посадові особи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності.

4. Організація роботи науково-технічної ради

4.1. Основною формою роботи НТР є засідання, які проводиться за рішенням Голови НТР не рідше двох разів на рік.

4.2. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина членів НТР.

4.3. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях НТР забезпечує його секретар.

4.4. Рішення НТР приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

4.5. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

4.6. Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується Головою НТР та секретарем і надсилаються усім членам НТР.

4.7. Член НТР, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

4.8. Рішення НТР мають рекомендаційний характер.

4.9. Організаційно-технічне забезпечення роботи НТР здійснює Держтуризмкурорт.

4.10. НТР має бланк із своїм найменуванням.

4.11. Діяльність НТР проводиться на громадських засадах.

 

Голова
Держтуризмкурорту

О. О. Шаповалова

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали