КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

від 23.09.2011 р. N 1500

Про затвердження складу постійно діючої комісії з оцінювання діяльності підприємств-резидентів, до товарів і транспортних засобів яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення відповідно до Критеріїв оцінки та розподілу повноважень підрозділів митниці, та втрату чинності наказів Київської регіональної митниці від 24.09.2009 N 892 та від 26.04.2011 N 606

На виконання абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.99 N 593 "Про сприяння зовнішньоекономічній діяльності" та наказів Держмитслужби України від 10.08.2009 N 735 "Про затвердження Критеріїв оцінки підприємств-резидентів, до товарів і транспортних засобів яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення" (із змінами), від 10.08.2009 N 736 "Про затвердження Порядку визначення підприємств-резидентів, до товарів і транспортних засобів яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення" та у зв'язку із змінами у штатній структурі Київської регіональної митниці наказую:

1. Затвердити склад комісії з оцінювання діяльності підприємств-резидентів, до товарів і транспортних засобів яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення (додаток 1).

Установити, що виконання обов'язків у разі відсутності члена Комісії здійснює посадова особа митниці, що його заміщує, відповідно до тимчасового покладання повноважень.

2. Затвердити Розподіл повноважень підрозділів митниці щодо визначення Критеріїв оцінки підприємств-резидентів, до товарів і транспортних засобів яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення (додаток 2).

3. Начальнику відділу організації митного контролю та роботи митних посередників забезпечити ведення Реєстру підприємств, до товарів і транспортних засобів яких установлено спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення, визначених нормативно-правовими актами Державної митної служби України (далі - Реєстр).

4. Начальникам підрозділів митниці, відповідно до додатку 1, визначити в підрозділах відповідальних осіб (на рівні заступника начальника підрозділу), на яких покласти організацію роботи по забезпеченню режиму сприяння до окремих підприємств та проведення консультативно-роз'яснювальної роботи з суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності щодо механізму спрощеної процедури митного контролю товарів.

5. Начальнику служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил:

5.1. Забезпечити дотримання вимог щодо внесення інформації до ПІК "Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил" ЄАІС про всі порушені справи про контрабанду та/або справи про порушення митних правил протягом доби з часу їх порушення.

5.2. Оперативно (протягом доби) надавати до відділу організації митного контролю та роботи митних посередників інформацію стосовно порушених справ про контрабанду та/або справ про порушення митних правил посадовими особами підприємств-резидентів, до товарів і транспортних засобів яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення.

5.3. У разі закриття провадження у справі (справах) про контрабанду та/або справі (справах) про порушення митних правил стосовно посадової особи (осіб) підприємства та набрання законної сили відповідного рішення у справі (справах) про контрабанду та/або справі (справах) про порушення митних правил, оперативно (протягом доби) повідомляти відділ організації митного контролю та роботи митних посередників.

6. Начальнику відділу організації митного контролю та роботи митних посередників (або, за його відсутності заступнику начальника відділу організації митного контролю та роботи митних посередників) здійснювати виконання вимог, визначених абзацом 2 пункту 11 наказу Державної митної служби України від 10.08.2009 N 736.

7. Начальнику відділу інформаційних технологій та митної статистики:

7.1. Опрацьовувати протягом доби інформацію, отриману від Державної митної служби України про застосування до підприємств спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

7.2. Оперативно (протягом доби) надавати до відділу організації митного контролю та роботи митних посередників інформацію щодо застосування та скасування спеціальних санкцій стосовно підприємств, до товарів і транспортних засобів яких установлено спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення.

8. Начальнику відділу організації митного контролю та роботи митних посередників при надходженні від служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил та відділу інформаційних технологій та митної статистики інформації про недотримання підприємством положень Критеріїв оцінки, вживати заходи, передбачені чинним законодавством.

9. Вважати такими, що втратили чинність, накази Київської регіональної митниці від 24.09.2009 N 892 "Про затвердження складу постійно діючої комісії з оцінювання діяльності підприємств-резидентів, до товарів і транспортних засобів яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення відповідно до Критеріїв оцінки та розподілу повноважень підрозділів митниці" та від 26.04.2011 N 606 "Про внесення змін до наказу Київської регіональної митниці від 24.09.2009 N 892" (Наказ N 606).

10. Начальникам структурних підрозділів, які здійснюють митне оформлення, забезпечити інформування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності про вимоги нормативних документів щодо застосування режиму сприяння до окремих підприємств.

11. Начальнику відділу організаційного та документального забезпечення Бурі З. М. довести наказ до відома структурних підрозділів митниці згідно з розрахунком розсилки.

12. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників начальника Київської регіональної митниці відповідно до тимчасового покладання повноважень.

Загальний контроль залишаю за собою.

 

Начальник Київської
регіональної митниці

Д. В. Поліщук

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Київської регіональної митниці
23.09.2011 N 1500

Склад комісії
з оцінювання діяльності підприємств-резидентів, до товарів і транспортних засобів яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення відповідно до Критеріїв оцінки

Голова комісії - заступник начальника Київської регіональної митниці відповідно до тимчасового покладання повноважень;

Члени комісії:

- начальник митного поста "Київ-енергетичний ";

- начальник митного поста "Київ-центральний ";

- начальник митного поста " Київ-західний ";

- начальник митного поста "Київ-східний ";

- начальник митного поста "Київ-аеропорт ";

- начальник митного поста "Київ-спеціалізований ";

- начальник відділу інформаційних технологій та митної статистики;

- начальник відділу адміністрування митних платежів;

- начальник відділу контролю митної вартості та номенклатури;

- начальник відділу організаційно-контрольної роботи служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил;

- начальник відділу контрольно-перевірочної роботи;

- начальник відділу організації митного контролю та роботи митних посередників;

- начальник відділу контролю за переміщенням товарів.

 

Начальник відділу організації
митного контролю та роботи
митних посередників

О. В. Пахомов

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Київської регіональної митниці
23.09.2011 N 1500

Розподіл повноважень підрозділів
митниці щодо визначення Критеріїв оцінки підприємств-резидентів, до товарів яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення

N
з/п

Підрозділ

Критерій оцінки

1

Відділ інформаційних технологій та митної статистики

Кількість оформлених вантажних митних декларацій (далі - ВМД) (всі види митних режимів), у графі 9 яких фігурує підприємство, на переміщення товарів через державний кордон України протягом року, що передує здійсненню оцінки діяльності підприємства, висока - більше 1 % від загальної кількості всіх ВМД, оформлених митним органом за вказаний термін

2

Відділ інформаційних технологій та митної статистики

Кількість оформлених ВМД (всі види митних режимів), у графі 9 яких фігурує підприємство, на переміщення товарів через державний кордон України протягом року, що передує здійсненню оцінки діяльності підприємства, середня - від 0,35 % до 1 % від загальної кількості всіх ВМД, оформлених митним органом за вказаний термін

3

Відділ інформаційних технологій та митної статистики

Кількість оформлених ВМД (всі види митних режимів), у графі 9 яких фігурує підприємство, на переміщення товарів через державний кордон України протягом року, що передує здійсненню оцінки діяльності підприємства, менше середньої - не менше 0,01 % до 0,35 % від загальної кількості всіх ВМД, оформлених митним органом за вказаний термін

4

Відділ інформаційних технологій та митної статистики

Підприємство перебуває на обліку в митному органі як суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності та провадить таку діяльність на регулярній і постійній основі протягом більше 10 років, що передують даті здійснення оцінки діяльності підприємства

5

Відділ інформаційних технологій та митної статистики

До підприємства протягом одного року, що передує здійсненню оцінки його діяльності, не застосовано спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"

6

Відділ інформаційних технологій та митної статистики

Підприємство не перебуває на обліку в органі державної податкової служби за місцем реєстрації як суб'єкт підприємницької діяльності, що працює за спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності

7

Відділ адміністрування митних платежів

Обсяги переміщення підприємством товарів у грошовому еквіваленті (гривня) через державний кордон України протягом року, що передує здійсненню оцінки діяльності підприємства, високі - більше 1 % за місяць або більше 1 % за рік від загальних обсягів товарів, переміщених за вказані строки всіма підприємствами, що знаходяться у зоні діяльності митного органу

8

Відділ адміністрування митних платежів

Обсяги переміщення підприємством товарів у грошовому еквіваленті (гривня) через державний кордон України протягом року, що передує здійсненню оцінки діяльності підприємства, середні - від 0,35 % до 1 % за місяць або більше 0,35 % до 1 % за рік від загальних обсягів товарів, переміщених за вказані строки всіма підприємствами, що знаходяться у зоні діяльності митного органу

9

Відділ адміністрування митних платежів

Обсяги переміщення підприємством товарів у грошовому еквіваленті (гривня) через державний кордон України протягом року, що передує здійсненню оцінки діяльності підприємства, менші за середні - не менше 0,01 % до 0,35 % за місяць або не менше 0,01 % до 0,35 % за рік від загальних обсягів товарів, переміщених за вказані строки всіма підприємствами, що знаходяться у зоні діяльності митного органу

10

Відділ адміністрування митних платежів

Підприємство є безпосереднім імпортером товарів, що сплачує податки та збори виключно в грошовій формі (крім випадків застосування векселів при ввезенні майна як внеску до статутного капіталу підприємства, товарів у рамках виробничої кооперації, а також випадків здійснення операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах або ремонту)

11

Відділ адміністрування митних платежів

Підприємство протягом року, що передує даті здійснення оцінки діяльності підприємства, належить до 100 найбільших платників податків (мито, акцизний податок, податок на додану вартість) по митній системі в цілому (за офіційними даними, затвердженими Держмитслужбою)

12

Відділ адміністрування митних платежів, відділ контрольно-перевірочної роботи

Підприємство не має на момент здійснення оцінки діяльності підприємства непогашених податкових зобов'язань, виявлених митними органами за результатами перевірок

13

Підрозділи митного оформлення

Підприємство є безпосереднім експортером товарів власного виробництва

14

Підрозділи митного оформлення

Підприємство є безпосереднім експортером товарів власного виробництва та здійснює їх гарантійне і післягарантійне обслуговування

15

Підрозділи митного оформлення

Підприємство є постійним представництвом іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні та одночасно є безпосереднім імпортером товарів торгової марки цього суб'єкта господарської діяльності (офіційним дистриб'ютором/дилером), здійснює закупівлю цих товарів за договорами, здійснює їх гарантійне та післягарантійне обслуговування, підписало відповідну угоду про співпрацю між Державною митною службою України та, за наявності, з відповідною асоціацією підприємств

16

Підрозділи митного оформлення

Підприємство є постійним представництвом іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні та одночасно є безпосереднім імпортером товарів торгової марки цього суб'єкта господарської діяльності (офіційним дистриб'ютором/дилером) і здійснює закупівлю цих товарів за договорами, здійснює їх гарантійне та післягарантійне обслуговування

17

Підрозділи митного оформлення

Підприємство є постійним представництвом іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні та одночасно безпосереднім імпортером товарів торгової марки цього суб'єкта господарської діяльності (офіційним дистриб'ютором/дилером), здійснює закупівлю цих товарів за договорами

18

Підрозділи митного оформлення

Підприємство є безпосереднім виконавцем робіт, пов'язаних з ремонтом товарів

19

Підрозділи митного оформлення

Підприємство є виконавцем операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах відповідно до Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах"

20

Підрозділи митного оформлення

Підприємство є безпосереднім виконавцем робіт, пов'язаних з будівництвом морських і річкових суден, інших плавучих засобів і повітряних суден, щодо яких може бути наданий дозвіл на тимчасове ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування

21

Підрозділи митного оформлення

Підприємство є суб'єктом виставкової діяльності (організатором, розпорядником або учасником міжнародних виставкових заходів)

22

Відділ організації митного контролю та роботи митних посередників

Підприємство внесено до Реєстру підприємств, до товарів яких може застосовуватися процедура електронного декларування

23

Відділ організації митного контролю та роботи митних посередників

Підприємство є власником митного ліцензійного складу та/або складу тимчасового зберігання

24

Відділ організації митного контролю та роботи митних посередників

Підприємство протягом одного року, що передує здійсненню оцінки його діяльності, не було виключене з Реєстру підприємств, до товарів і транспортних засобів яких установлено спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення

25

Служба боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил

Посадові особи підприємства більше двох років, що передують даті здійснення оцінки діяльності підприємства, не притягувалися у зв'язку з виконанням ними трудових обов'язків до адміністративної відповідальності за вчинення порушень митних правил, передбачених статтями 331, 336, 340, 345, 348 - 355 Митного кодексу України

26

Служба боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил

Посадові особи підприємства протягом одного року, що передує даті здійснення оцінки діяльності підприємства, не притягувалися у зв'язку з виконанням ними трудових обов'язків до адміністративної відповідальності за вчинення порушень митних правил, передбачених статтями 329, 330, 332 - 335, 337, 338, 341 - 344, 346, 347 Митного кодексу України

27

Служба боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил

Посадові особи підприємства не притягалися до кримінальної відповідальності за порушення митних правил протягом одного року, що передують даті здійснення оцінки діяльності підприємства

 

Начальник відділу організації
митного контролю та роботи
митних посередників

О. В. Пахомов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали