ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 25 січня 2012 року N 15

Про затвердження складу та положення про Експертну раду з формування державного замовлення на випуск видавничої продукції при Держкомтелерадіо України

З метою здійснення змістовної тематичної оцінки видавничих проектів та визначення доцільності їх випуску на умовах державного замовлення в програмі "Українська книга" наказую:

1. Затвердити склад Експертної ради з формування державного замовлення на випуск видавничої продукції при Держкомтелерадіо України (додаток N 1).

2. Затвердити Положення про Експертну раду з формування державного замовлення на випуск видавничої продукції при Держкомтелерадіо України (додаток N 2).

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держкомтелерадіо України від 1 липня 2010 р. N 164 "Про склад Експертної ради Державного комітету телебачення і радіомовлення України з формування програми "Українська книга".

4. Наказ довести до відома згідно з розрахунком розсилки.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника голови Держкомтелерадіо України Мураховського А. Л.

 

Голова
Держкомтелерадіо України

О. В. Курдінович

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомтелерадіо України
25.01.2012 N 15

Склад Експертної ради
з формування державного замовлення на випуск видавничої продукції при Держкомтелерадіо України

БАРАНОВ
Віктор Федорович

- голова Національної спілки письменників України, голова Експертної ради (за згодою)

ДРАЧ
Іван Федорович

- письменник, голова Товариства зв'язків з українцями за межами України "Україна - Світ", заступник голови Експертної ради (за згодою)

КОНОНЕНКО
Олексій Анатолійович

- директор департаменту видавничої справи і преси Держкомтелерадіо України, секретар Експертної ради

АФОНІН
Олександр Васильович

- президент Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів (за згодою)

ГУСЕЙНОВ
Григорій Джамалович

- письменник (за згодою)

ДУБРОВІНА
Любов Андріївна

- директор інституту рукопису Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського (за згодою)

ЖУЛИНСЬКИЙ
Микола Григорович

- академік НАН України, директор Інституту літератури (за згодою)

ЗАГОРУЙКО
Наталія Миколаївна

- завідуюча відділом комплектації Національної бібліотеки України для дітей (за згодою)

КИРИЧОК
Петро Олексійович

- директор видавничо-поліграфічного інституту Національно-технічного університету України (за згодою)

ВИЛЕГЖАНІНА
Тамара Ізмайлівна

- генеральний директор Національної парламентської бібліотеки України (за згодою)

КУРКОВ
Андрій Юрійович

- письменник (за згодою)

СЕНЧЕНКО
Микола Іванович

- директор Державної наукової установи "Книжкова палата України ім. І. Федорова" (за згодою)

СМОЛІЙ
Валерій Андрійович

- академік НАН України, директор Інституту історії України (за згодою)

ТИМОШИК
Микола Степанович

- завідувач кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка (за згодою)

ШЕВЧЕНКО
Ірина Олександрівна

- президент Української бібліотечної асоціації (за згодою).

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомтелерадіо України
25.01.2012 N 15

ПОЛОЖЕННЯ
про Експертну раду з формування державного замовлення на випуск видавничої продукції при Держкомтелерадіо України

1. Експертна рада з формування державного замовлення на випуск видавничої продукції при Державному комітеті телебачення і радіомовлення України (далі - Рада) - консультативний постійно діючий дорадчий колегіальний орган - утворюється з метою здійснення змістовної тематичної оцінки видавничих проектів та визначення доцільності їх випуску на умовах державного замовлення.

2. У своїй діяльності Рада керується Положенням про Державний комітет телебачення і радіомовлення України (Положення N 559/2011), рішеннями Кабінету Міністрів України та наказами Держкомтелерадіо України щодо формування державного замовлення на випуск видавничої продукції.

3. Склад Ради затверджується наказом Голови Держкомтелерадіо України. До складу Ради можуть входити представники наукових установ, творчих спілок, бібліотек, всеукраїнських громадських організацій, поліграфічних, книготорговельних підприємств, Держкомтелерадіо України та його галузевих підприємств і організацій.

4. Рада забезпечує вивчення, аналіз, підготовку висновків стосовно актуальності, тематичної спрямованості, змісту та якості видавничих проектів.

5. За результатами попереднього розгляду Рада проводить відбір книжкових проектів та вносить пропозиції щодо формування державного замовлення на випуск видавничої продукції.

6. Відбір книжкових проектів відбувається за такими критеріями:

- видання до знаменних та пам'ятних дат;

- на виконання указів Президента України, відповідних рішень Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України;

- актуальність і новизна теми в контексті сучасних проблем українського державотворення та історії України;

- сприяння розвитку національної культури українського народу, зміцнення його духовності і моралі;

- збагачення суспільства національними та загальнолюдськими надбаннями в економічній, політичній та духовній сферах;

- висвітлення життя та діяльності видатних постатей в українській історії, культурі, науці;

- задоволення читацького попиту, сформованого за пропозиціями центральних органів виконавчої влади та провідних бібліотек України.

7. Засідання Ради веде голова або за його дорученням заступник. Засідання Ради є правомочним за присутності 2/3 її складу. Рішення приймається відкритим голосуванням більшістю присутніх на засіданні членів Ради і оформляється протоколом за підписом голови та секретаря Ради.

8. Порядок денний та черговість засідань Ради визначаються головою Ради.

9. Рада має право залучати до участі в роботі консультантів та рецензентів для додаткового аналізу і рецензування поданих пропозицій до програми випуску видань на умовах державного замовлення. Рада має право звернутися до видавництва з пропозицією надати для ознайомлення оригінал-макет підготовленого до друку видання.

10. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення Ради, ведення документації здійснює Держкомтелерадіо України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали