Про затвердження стандартів адміністративних послуг, що надаються Одеською обласною державною адміністрацією

Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
від 14 січня 2011 року N 15/А-2011

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції в Одеській області
24 лютого 2011 р. за N 3/1024

Із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженням Одеської обласної державної адміністрації від 1 вересня 2011 року N 710/А-2011 (Розпорядження N 710/А-2011)

Відповідно до підпункту 4 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року N 737 "Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг", з метою забезпечення необхідного рівня доступності і якості надання адміністративних послуг:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Стандарт адміністративної послуги з державної реєстрації іноземних інвестицій.

1.2. Стандарт адміністративної послуги зі складання актів обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їхніх приймальних пунктів.

1.3. Стандарт адміністративної послуги з видачі посвідчень громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

1.4. Стандарт адміністративної послуги з реєстрації статутів релігійних громад.

1.5. Стандарт адміністративної послуги з ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення.

1.6. Стандарт адміністративної послуги з ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії.

1.7. Стандарт адміністративної послуги з ліцензування господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами.

1.8. Стандарт адміністративної послуги з ліцензування господарської діяльності з постачання теплової енергії.

2. Розпорядження набирає чинності з дня опублікування в газеті "Одеські вісті".

 

Голова
обласної державної адміністрації

Е. Л. Матвійчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
14.01.2011 N 15/А-2011

Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції в Одеській області
24 лютого 2011 р. за N 3/1024

Стандарт
адміністративної послуги з державної реєстрації іноземних інвестицій

1. Стандарт адміністративної послуги з державної реєстрації іноземних інвестицій (далі - Стандарт) визначає опис етапів надання адміністративної послуги з державної реєстрації іноземних інвестицій (далі - адміністративна послуга), склад, послідовність дій одержувача та адміністративного органу, вимоги щодо необхідного рівня її доступності та якості.

2. Адміністративний орган, що надає послугу: Одеська обласна державна адміністрація.

3. Одержувачем адміністративної послуги є іноземний інвестор або уповноважена ним в установленому порядку особа відповідно до Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 року N 928 (далі - Положення).

4. Для одержання адміністративної послуги відповідно до пункту 3 Положення до Головного управління зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції Одеської обласної державної адміністрації подаються такі документи:

інформаційне повідомлення про внесення іноземної інвестиції у трьох примірниках, заповнене за формою і в порядку згідно з додатками N 1 і 2 до Положення, з відміткою державної податкової інспекції за місцем здійснення інвестиції про її фактичне внесення;

документи, що підтверджують форму здійснення іноземної інвестиції (установчі документи, договори (контракти) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності, концесійні договори тощо);

документи, що підтверджують вартість іноземної інвестиції (відповідно до вимог, визначених статтею 2 Закону України "Про режим іноземного інвестування");

документ, що свідчить про внесення одержувачем адміністративної послуги плати за реєстрацію.

5. Послідовність дій одержувача та адміністративного органу щодо надання та одержання адміністративної послуги:

подання одержувачем адміністративної послуги до Головного управління зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції Одеської обласної державної адміністрації документів, визначених пунктом 4 цього Стандарту;

розгляд адміністративним органом документів, поданих одержувачем адміністративної послуги;

прийняття адміністративним органом рішення про державну реєстрацію іноземних інвестицій або про відмову в державній реєстрації іноземних інвестицій;

державна реєстрація іноземних інвестицій;

отримання одержувачем адміністративної послуги інформаційного повідомлення з присвоєним реєстраційним номером або листа про відмову в державній реєстрації іноземних інвестицій.

6. У разі втрати (знищення) інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції одержувачеві на його вимогу видається дублікат зазначеного документа.

Для отримання дубліката інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції одержувач подає до адміністративного органу опубліковане в офіційній пресі оголошення про визнання недійсним втраченого інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції та документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції.

Адміністративний орган протягом п'яти робочих днів повинен видати дублікат інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції.

7. Відповідно до пункту 2 Положення надання адміністративної послуги здійснюється протягом трьох робочих днів після фактичного внесення іноземної інвестиції.

8. Одержувачеві адміністративної послуги може бути відмовлено у разі:

подання документів, що не відповідають вимогам пункту 4 цього Стандарту;

здійснення інвестиції суперечить законодавству України.

9. Одержувач адміністративної послуги отримує інформаційне повідомлення про внесення іноземної інвестиції, якому присвоєно реєстраційний номер, засвідчений підписом посадової особи та скріплений печаткою адміністративного органу.

10. Розмір плати за надання адміністративної послуги становить двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день здійснення державної реєстрації іноземної інвестиції.

У разі відмови у державній реєстрації кошти одержувачеві адміністративної послуги не повертаються.

За видачу дубліката інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції вноситься плата у розмірі 40 відсотків реєстраційного збору, встановленого на день подання заяви про видачу дубліката зазначеного документа.

11. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, встановлені законодавством України про державну службу.

12. Документи, необхідні для надання адміністративної послуги, подаються Головному управлінню зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції Одеської обласної державної адміністрації за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, 4, каб. 649.

13. Видача інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції, якому присвоєно реєстраційний номер здійснюється Головним управлінням зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції Одеської обласної державної адміністрації за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, 4, каб. 649.


14. Прийом документів, необхідних для надання адміністративної послуги, та видача примірника інформаційного повідомлення здійснюється за графіком: (Розпорядження N 710/А-2011)

понеділок - п'ятниця - з 9.00 до 20.00; (Розпорядження N 710/А-2011)

субота - з 9.00 до 16.00; (Розпорядження N 710/А-2011)

обідня перерва: з 13.00 до 13.45. (Розпорядження N 710/А-2011)

(пункт 14 у редакції розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 01.09.2011 р. N 710/А-2011) (Розпорядження N 710/А-2011)

15. Адміністративна послуга надається в порядку черговості надходження звернень, який визначається за датами їх реєстрації.

16. Інформація про цей Стандарт та про надання адміністративної послуги надається одержувачам безкоштовно шляхом:

розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Головного управління зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції Одеської обласної державної адміністрації: http://ved.odessa.gov.ua;

надання консультацій за контактним телефоном: (048) 7189-372;

надання письмових роз'яснень на письмовий запит одержувача адміністративної послуги.

17. Під час надання адміністративної послуги поділ одержувачів на категорії не передбачається.

18. Скарги надаються на адресу Одеської обласної державної адміністрації: 65032, м. Одеса, проспект Шевченка, 4. Скарги розглядаються в установленому законодавством порядку.

19. Відшкодування одержувачеві адміністративної послуги збитків здійснюється у судовому порядку.

20. Перелік нормативно-правових актів:

Закон України "Про режим іноземного інвестування";

постанова Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 року N 928 "Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій".

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації

Н. А. Чегодар

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
14.01.2011 N 15/А-2011

Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції в Одеській області
24 лютого 2011 р. за N 4/1025

Стандарт
адміністративної послуги зі складання актів обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів

1. Стандарт адміністративної послуги зі складання актів обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів (далі - Стандарт) визначає опис етапів надання адміністративної послуги з складання актів обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств або їх приймальних пунктів (далі - адміністративна послуга), склад, послідовність дій одержувача та адміністративного органу, вимоги щодо необхідного рівня її доступності та якості.

2. Адміністративний орган, що надає послугу: Одеська обласна державна адміністрація.

3. Одержувачем адміністративної послуги є спеціалізоване або спеціалізоване металургійне переробне підприємство.

4. Для одержання адміністративної послуги одержувачем подається заява.

5. Послідовність дій одержувача та адміністративного органу щодо надання та одержання адміністративної послуги:

подання одержувачем адміністративної послуги до Одеської обласної державної адміністрації заяви про надання адміністративної послуги;

розгляд адміністративним органом заяви, поданої одержувачем адміністративної послуги;

проведення адміністративним органом з виїздом на місце, обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів на відповідність Закону України "Про металобрухт";

прийняття адміністративним органом рішення про видачу акта обстеження або про відмову в його видачі;

видача адміністративним органом акта обстеження або надання листа про відмову у видачі акта обстеження;

отримання одержувачем адміністративної послуги акта обстеження або листа з обґрунтуванням причин відмови.

6. Акт обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів на відповідність вимогам Закону України "Про металобрухт", складається протягом п'ятнадцяти календарних днів з дня подачі заяви.

7. Одержувачеві адміністративної послуги може бути відмовлено у наданні адміністративної послуги у разі невідповідності одержувача вимогам Закону України "Про металобрухт".

8. Одержувач адміністративної послуги отримує акт обстеження за формою, встановленою наказом Міністерства промислової політики України від 19 серпня 2002 року N 357 "Про затвердження зразків актів обстеження суб'єкта господарської діяльності", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 6 вересня 2002 року за N 734/7022.

9. Адміністративна послуга надається на безоплатній основі.

10. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, встановлені законодавством України про державну службу.

11. Заява подається за адресою Одеської обласної державної адміністрації: 65032, м. Одеса, проспект Шевченка, 4, каб. 537 (Розпорядження N 710/А-2011).

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Одеської обласної державної адміністрації від 01.09.2011 р. N 710/А-2011) (Розпорядження N 710/А-2011)

12. Видача актів обстеження здійснюється за адресою Головного управління економіки Одеської обласної державної адміністрації: 65032, м. Одеса, проспект Шевченка, 4, каб. 541.


13. Прийом заяв та видача актів обстеження здійснюється за графіком: (Розпорядження N 710/А-2011)

понеділок - п'ятниця - з 9.00 до 20.00; (Розпорядження N 710/А-2011)

субота - з 9.00 до 16.00; (Розпорядження N 710/А-2011)

обідня перерва: з 13.00 до 13.45. (Розпорядження N 710/А-2011)

(пункт 13 у редакції розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 01.09.2011 р. N 710/А-2011) (Розпорядження N 710/А-2011)

14. Послуга надається в порядку надходження заяв, який визначається за датами їх реєстрації.

15. Інформація про цей Стандарт та про надання адміністративної послуги надається одержувачеві безкоштовно шляхом:

розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Головного управління економіки Одеської обласної державної адміністрації: http://gue.odessa.gov.ua;

надання консультацій за контактним телефоном: (048) 718-96-67, (048) 704-68-93 (Розпорядження N 710/А-2011);

(абзац третій пункту 15 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Одеської обласної державної адміністрації від 01.09.2011 р. N 710/А-2011) (Розпорядження N 710/А-2011)

надання письмових роз'яснень на письмовий запит одержувача адміністративної послуги.

16. Під час надання адміністративної послуги поділ одержувачів на категорії не передбачається.

17. Скарги надаються на адресу Одеської обласної державної адміністрації: 65032, м. Одеса, проспект Шевченка, 4. Скарги розглядаються в установленому законодавством порядку.

18. Відшкодування одержувачеві збитків не передбачено.

19. Перелік нормативно-правових актів:

Закон України "Про металобрухт";

наказ Міністерства промислової політики України від 19 серпня 2002 року N 357 "Про затвердження зразків актів обстеження суб'єкта господарської діяльності", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 6 вересня 2002 року за N 734/7022.

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації

Н. А. Чегодар

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
14.01.2011 N 15/А-2011

Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції в Одеській області
24 лютого 2011 р. за N 5/1026

Стандарт
адміністративної послуги з видачі посвідчень громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

1. Стандарт адміністративної послуги з видачі посвідчень громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі - Стандарт) визначає опис етапів надання адміністративної послуги з видачі посвідчень громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі - адміністративна послуга), склад, послідовність дій одержувача та адміністративного органу, вимоги щодо необхідного рівня її доступності та якості.

2. Адміністративний орган, що надає послугу: Одеська обласна державна адміністрація.

3. Одержувачами адміністративної послуги є:

учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС - громадяни, які брали безпосередню участь у ліквідації аварії та її наслідків;

потерпілі внаслідок Чорнобильської катастрофи - громадяни, включаючи дітей, які зазнали впливу радіоактивного опромінення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

4. Адміністративна послуга надається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 року N 51 "Про затвердження Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (далі - Постанова):

учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на підставі одного з таких документів:

а) посвідчення про відрядження в зону відчуження;

б) військового квитка і довідки командира військової частини або архіву про участь у ліквідації наслідків аварії у зоні відчуження;

в) довідки про підвищену оплату праці в зоні відчуження (із зазначенням кількості днів і населеного пункту);

інвалідам із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і потерпілим від Чорнобильської катастрофи, - віднесеним до категорії 1, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, на підставі довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності відповідної групи, пов'язаної з наслідками Чорнобильської катастрофи;

хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу - на підставі висновку експертної медичної ради і акта форми N Н-1;

потерпілим від Чорнобильської катастрофи з числа евакуйованих у 1986 році із зони відчуження (в тому числі особам, які на момент евакуації перебували у стані внутрішньоутробного розвитку, після досягнення ними повноліття) і особам, які постійно проживали в зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття рішення про відселення (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 28 червня 1989 року N 224), - на підставі довідки, виданої Волинською, Житомирською, Київською, Рівненською або Чернігівською обласними державними адміністраціями (додатки N 3 або N 4 до Постанови);

особам, які постійно проживали на територіях зон безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення на день аварії або які за станом на 1 січня 1993 року прожили у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а на території зони гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років та відселені або самостійно переселилися з цих територій, - на підставі довідки встановленого зразка (додаток N 5 до Постанови);

особам, які постійно проживають або працюють чи постійно навчаються у зонах безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років, - на підставі довідки встановленого зразка (додаток N 6 до Постанови);

особам, які постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у цій зоні не менше чотирьох років, - на підставі довідки встановленого зразка (додаток N 7 до Постанови);

особам, які працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 року не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986 - 1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов'язаними з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями, - на підставі довідки встановленого зразка (додаток N 1 до Постанови);

дітям, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, - на підставі довідки встановленого зразка (додатки N 3 - 10 до Постанови);

громадянам інших держав та особам без громадянства, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у разі переїзду на постійне місце проживання в Україну - відповідно до законодавства;

дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, а також опікуну дітей померлого - на підставі документів про підтвердження статусу постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи або на підставі відповідного посвідчення, а також експертного висновку щодо причинного зв'язку смерті з наслідками Чорнобильської катастрофи.

5. Послідовність дій одержувача та адміністративного органу щодо надання та одержання адміністративної послуги:

подання одержувачем адміністративної послуги до Головного управління праці та соціального захисту населення Одеської обласної державної адміністрації документів, зазначених у пункті 4 цього Стандарту;

розгляд адміністративним органом документів, поданих одержувачем адміністративної послуги;

прийняття адміністративним органом рішення про видачу посвідчення або про відмову у його видачі;

видача адміністративним органом посвідчення або листа про відмову у видачі посвідчення;

отримання одержувачем адміністративної послуги посвідчення або листа про відмову у видачі посвідчення.

6. У разі втрати або псування посвідчення замість нього видається дублікат на підставі раніше поданих документів, зазначених у пункті 4 цього Стандарту, а також особистої заяви (з поясненням обставин втрати або псування посвідчення і зазначенням його номера і дати видачі) та публікації в пресі повідомлення про визнання втраченого посвідчення недійсним.

Дублікат видається органом, який видав посвідчення, або органом, який видає такі посвідчення за новим місцем проживання громадянина, на підставі завірених в установленому порядку копій документів, зазначених у пункті 4 цього Стандарту. Угорі у лівому кутку посвідчення ставиться штамп або робиться чорним чорнилом надпис: "Дублікат. Видано замість посвідчення серії ... N ...".

У разі відшукання втраченого посвідчення воно підлягає обов'язковому здаванню для знищення органові, яким видано його дублікат.

7. Рішення про видачу або відмову у видачі посвідчення приймається у місячний термін з дня надходження необхідних документів до Головного управління праці та соціального захисту населення Одеської обласної державної адміністрації.


Абзац другий пункту 7 виключено (Розпорядження N 710/А-2011)

(згідно з розпорядженням Одеської обласної державної адміністрації від 01.09.2011 р. N 710/А-2011) (Розпорядження N 710/А-2011)

8. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі посвідчення і отриманні статусу постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи є:

подання документів, що не відповідають вимогам пункту 4 цього Стандарту.

9. Після засідання обласної комісії з питань визначення статусу громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, громадянам встановлюється статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи та видаються відповідні посвідчення встановленого зразка.

10. Адміністративна послуга надається на безоплатній основі.

11. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, встановлені законодавством України про державну службу.

12. Видача посвідчень громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснюється в Головному управлінні праці та соціального захисту населення Одеської обласної державної адміністрації за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, 102, каб. 106.


13. Прийом документів та видача посвідчень громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснюється за графіком: (Розпорядження N 710/А-2011)

понеділок - п'ятниця - з 9.00 до 20.00; (Розпорядження N 710/А-2011)

субота - з 9.00 до 16.00; (Розпорядження N 710/А-2011)

обідня перерва: з 13.00 до 13.45. (Розпорядження N 710/А-2011)

(пункт 13 у редакції розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 01.09.2011 р. N 710/А-2011) (Розпорядження N 710/А-2011)

14. Адміністративна послуга надається в порядку надходження документів, який визначається за датами їх реєстрації та засідання комісії по встановленню статусу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

15. Інформація про цей Стандарт та про надання адміністративної послуги надається одержувачеві безкоштовно шляхом:

розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Головного управління праці та соціального захисту населення Одеської обласної державної адміністрації: http://gupszn.odessa.gov.ua;

надання консультацій за контактним телефоном: (048) 784-72-55;

надання письмових роз'яснень на письмовий запит одержувача адміністративної послуги.

16. Особам похилого віку та інвалідам послуга надається в порядку черговості та у міру надходження документів.

17. Скарги надаються на адресу Одеської обласної державної адміністрації: 65032, м. Одеса, проспект Шевченка, 4. Скарги розглядаються в установленому законодавством порядку.

18. Відшкодування одержувачеві адміністративної послуги збитків не передбачено.

19. Перелік нормативно-правових актів:

Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";

постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 року N 51 "Про затвердження Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації

Н. А. Чегодар

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
14.01.2011 N 15/А-2011

Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції в Одеській області
24 лютого 2011 р. за N 6/1027

Стандарт
адміністративної послуги з реєстрації статутів релігійних громад

1. Стандарт адміністративної послуги з реєстрації статутів релігійних громад (далі - Стандарт) визначає опис етапів надання адміністративної послуги - реєстрації статутів релігійних громад (далі - адміністративна послуга), склад, послідовність дій одержувача та адміністративного органу, вимоги щодо необхідного рівня її доступності та якості.

2. Адміністративний орган, що надає послугу: Одеська обласна державна адміністрація.

3. Одержувачем адміністративної послуги є фізичні особи.

4. Для одержання адміністративної послуги подаються такі документи:

заява громадян в кількості не менше десяти чоловік, які утворили релігійну громаду і досягли 18-річного віку;

статут (положення).

5. Послідовність дій одержувача та адміністративного органу щодо надання та одержання адміністративної послуги:

подання одержувачем адміністративної послуги до Одеської обласної державної адміністрації документів, визначених у пункті 4 цього Стандарту;

розгляд адміністративним органом документів, поданих одержувачем адміністративної послуги;

прийняття адміністративним органом рішення про реєстрацію статуту (положення) релігійної громади або про відмову в реєстрації;

повідомлення одержувача адміністративної послуги про прийняте адміністративним органом рішення;

отримання одержувачем адміністративної послуги повідомлення про прийняте адміністративним органом рішення.

6. Адміністративний орган в місячний термін розглядає заяву, статут (положення) релігійної громади, приймає відповідне рішення і не пізніш як у десятиденний термін письмово повідомляє про нього одержувачам. У необхідних випадках адміністративний орган може зажадати висновок районної державної адміністрації, виконавчого комітету сільської, селищної, міської рад, а також спеціалістів. У цьому разі рішення про реєстрацію статутів (положень) релігійних громад приймається у тримісячний термін.

7. У реєстрації статуту (положення) релігійної громади може бути відмовлено, якщо її статут (положення) або діяльність суперечать чинному законодавству.

Рішення про відмову в реєстрації статуту (положення) релігійної громади із зазначенням підстав відмови повідомляється одержувачам письмово в десятиденний термін.

8. Одержувач адміністративної послуги отримує копію рішення (розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації) про реєстрацію статуту (положення) та статут релігійної громади.

9. Адміністративна послуга надається на безоплатній основі.

10. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, встановлені законодавством України про державну службу.

11. Документи, необхідні для надання адміністративної послуги, подаються за адресою: 65107, м. Одеса, вул. Канатна, 83, каб. 814.


12. Прийом документів, необхідних для надання адміністративної послуги, здійснюється за графіком: (Розпорядження N 710/А-2011)

понеділок - п'ятниця - з 9.00 до 20.00; (Розпорядження N 710/А-2011)

субота - з 9.00 до 16.00; (Розпорядження N 710/А-2011)

обідня перерва: з 13.00 до 13.45. (Розпорядження N 710/А-2011)

(пункт 12 у редакції розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 01.09.2011 р. N 710/А-2011) (Розпорядження N 710/А-2011)

13. Послуга надається у порядку надходження документів у строки, встановлені законодавством.

14. Інформація про цей Стандарт та про надання адміністративної послуги надається одержувачу безкоштовно шляхом:

розміщення у мережі Інтернет на веб-сторінці управління у справах національностей та релігій Одеської обласної державної адміністрації: http://unr.odessa.gov.ua;

надання консультацій за телефоном: (048) 728-36-71;

надання письмових роз'яснень на письмовий запит одержувача адміністративної послуги.

15. Під час надання адміністративної послуги поділ одержувачів на категорії не передбачається.

16. Скарги надаються на адресу Одеської обласної державної адміністрації: 65032, м. Одеса, проспект Шевченка, 4. Скарги розглядаються в установленому законодавством порядку.

17. Відшкодування одержувачеві адміністративної послуги збитків здійснюється у судовому порядку.

18. Нормативно-правовий акт - Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації".

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації

Н. А. Чегодар

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
14.01.2011 N 15/А-2011

Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції в Одеській області
24 лютого 2011 р. за N 7/1028

Стандарт
адміністративної послуги з ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

1. Стандарт адміністративної послуги з ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення (далі - Стандарт) визначає опис етапів надання адміністративної послуги з ліцензування діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення (далі - адміністративна послуга), склад, послідовність дій одержувача та адміністративного органу, вимоги щодо необхідного рівня її доступності та якості.

2. Адміністративний орган, що надає послугу: Одеська обласна державна адміністрація.

3. Одержувачем адміністративної послуги є суб'єкти господарювання, відповідно до статті 1 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

4. Для одержання адміністративної послуги подаються такі документи:

заява про видачу ліцензії встановленого зразка;

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

відомості за підписом одержувача - суб'єкта господарської діяльності про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;

відомості за підписом одержувача - суб'єкта господарської діяльності про відповідність чисельності персоналу та його кваліфікаційного рівня нормативним вимогам провадження відповідного виду господарської діяльності;

технологічний регламент експлуатації системи водопостачання та водовідведення за підписом одержувача - суб'єкта господарської діяльності;

засвідчена в установленому порядку копія атестата акредитації лабораторії, яка проводить виробничий лабораторний контроль, або договір на проведення таких робіт з акредитованими лабораторіями інших організацій;

перелік приладів обліку та місця їх встановлення;

за підписом керівника суб'єкта господарювання технічна характеристика мереж, споруд та інших об'єктів, їх схеми; відомості про потужність, річні обсяги видобування, виробництва та транспортування;

баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріпленим печаткою.

5. Послідовність дій одержувача та адміністративного органу щодо надання та одержання адміністративної послуги:

подання одержувачем адміністративної послуги до Головного управління розвитку інфраструктури та енергозабезпечення Одеської обласної державної адміністрації документів, визначених у пункті 4 цього Стандарту;

прийняття адміністративним органом за описом заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до неї;

отримання одержувачем адміністративної послуги копії опису, з відміткою про дату прийняття документів адміністративним органом та підписом відповідальної особи;

розгляд адміністративним органом документів, поданих одержувачем адміністративної послуги;

прийняття адміністративним органом рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі, або про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду та повідомлення одержувача адміністративної послуги про прийняте рішення в письмовій формі;

подання одержувачем адміністративної послуги документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії;

здійснення адміністративним органом відмітки про дату прийняття документів, що підтверджують внесення одержувачем адміністративної послуги плати за видачу ліцензії, на копії опису, яку було видано одержувачеві при прийомі заяви про видачу ліцензії;

видача адміністративним органом ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення;

отримання одержувачем адміністративної послуги ліцензії з централізованого водопостачання та водовідведення.

6. У разі втрати ліцензії одержувач адміністративної послуги зобов'язаний звернутися до адміністративного органу із заявою про видачу дубліката ліцензії, до якої додається документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.

Якщо бланк ліцензії непридатний для користування внаслідок його пошкодження, одержувач подає до адміністративного органу:

заяву про видачу дубліката ліцензії;

непридатну для користування ліцензію;

документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.

Одержувач адміністративної послуги, який подав заяву та відповідні документи для видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої, може провадити свою діяльність на підставі довідки про подання заяви про видачу дубліката ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, яка видається адміністративним органом у разі подання заяви про видачу дубліката ліцензії.

У разі видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої адміністративний орган приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, з внесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня.

7. Адміністративний орган приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви. Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) одержувачеві в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови. Адміністративний орган повинен оформити ліцензію не пізніше ніж за три робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.

Якщо одержувач адміністративної послуги протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не подав документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, або не звернувся до адміністративного органу для отримання оформленої ліцензії, адміністративний орган, який оформив ліцензію, має право скасувати рішення про видачу ліцензії або прийняти рішення про визнання такої ліцензії недійсною.

Адміністративний орган протягом трьох робочих днів з дати одержання заяви про видачу дубліката ліцензії видає одержувачеві дублікат ліцензії замість втраченої або пошкодженої.

8. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:

недостовірність даних у документах, поданих одержувачем адміністративної послуги, для отримання ліцензії;

невідповідність одержувача згідно з поданими документами ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії.

У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у документах, поданих одержувачем адміністративної послуги про видачу ліцензії, суб'єкт господарювання може подати до адміністративного органу нову заяву про видачу ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

9. Одержувач адміністративної послуги отримує ліцензію на право провадження діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення на бланку ліцензії єдиного зразка.

10. Плата за надання адміністративної послуги становить одну мінімальну заробітну плату виходячи з її розміру, що діє на дату прийняття адміністративним органом рішення про видачу ліцензії, крім плати, розмір якої встановлений законами.

За видачу дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої ліцензії справляється плата у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

11. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, встановлені законодавством України про державну службу.

12. Подання документів та видача ліцензій на право провадження діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення здійснюється за адресою: 65107, м. Одеса, вул. Канатна, 83, каб. 501.


13. Прийом документів та видача ліцензій на право провадження діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення здійснюється за графіком: (Розпорядження N 710/А-2011)

понеділок - п'ятниця - з 9.00 до 20.00; (Розпорядження N 710/А-2011)

субота - з 9.00 до 16.00; (Розпорядження N 710/А-2011)

обідня перерва: з 13.00 до 13.45. (Розпорядження N 710/А-2011)

(пункт 13 у редакції розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 01.09.2011 р. N 710/А-2011) (Розпорядження N 710/А-2011)

14. Адміністративна послуга надається в порядку надходження заявок, який визначається за датами їх реєстрації.

15. Інформація про цей Стандарт та про надання адміністративної послуги надається одержувачеві безкоштовно шляхом:

розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Головного управління розвитку інфраструктури та енергозабезпечення Одеської обласної державної адміністрації: http://gupri.odessa.gov.ua;

надання консультацій за контактним телефоном: (048) 771-35-39;

надання письмових роз'яснень на письмовий запит одержувача адміністративної послуги.

16. Під час надання адміністративної послуги поділ одержувачів на категорії не передбачається.

17. Скарги надаються на адресу Одеської обласної державної адміністрації: 65032, м. Одеса, проспект Шевченка, 4. Скарги розглядаються в установленому законодавством порядку.

18. Відшкодування одержувачеві адміністративної послуги збитків здійснюється у судовому порядку.

19. Перелік нормативно-правових актів:

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

постанова Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування";

постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 року N 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності";

постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 року N 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу".

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації

Н. А. Чегодар

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
14.01.2011 N 15/А-2011

Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції в Одеській області
24 лютого 2011 р. за N 8/1029

Стандарт
адміністративної послуги з ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії

1. Стандарт адміністративної послуги з ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії (далі - Стандарт) визначає опис етапів надання адміністративної послуги з ліцензування діяльності з виробництва теплової енергії (далі - адміністративна послуга), склад, послідовність дій одержувача та адміністративного органу, вимоги щодо необхідного рівня її доступності та якості.

2. Адміністративний орган, що надає послугу: Одеська обласна державна адміністрація.

3. Одержувачем адміністративної послуги є суб'єкти господарювання, відповідно до статті 1 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

4. Для одержання адміністративної послуги подаються такі документи:

заява про видачу ліцензії встановленого зразка;

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним виробничих об'єктів, де провадиться відповідний вид господарської діяльності;

за підписом одержувача - суб'єкта господарської діяльності відомості про наявність та стан технологічного обладнання і технічної бази для його обслуговування;

баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріпленим печаткою;

засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності;

5. Послідовність дій одержувача та адміністративного органу щодо надання та одержання адміністративної послуги:

подання одержувачем адміністративної послуги до Головного управління розвитку інфраструктури та енергозабезпечення Одеської обласної державної адміністрації документів, визначених у пункті 4 цього Стандарту;

прийняття адміністративним органом за описом заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до неї;

отримання одержувачем адміністративної послуги копії опису, з відміткою про дату прийняття документів адміністративним органом та підписом відповідальної особи;

розгляд адміністративним органом документів, поданих одержувачем адміністративної послуги;

прийняття адміністративним органом рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі, або про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду та повідомлення одержувача адміністративної послуги про прийняте рішення в письмовій формі;

подання одержувачем адміністративної послуги документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії;

здійснення адміністративним органом відмітки про дату прийняття документів, що підтверджують внесення одержувачем адміністративної послуги плати за видачу ліцензії, на копії опису, яку було видано одержувачеві адміністративної послуги при прийомі заяви про видачу ліцензії;

видача адміністративним органом ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії;

отримання одержувачем адміністративної послуги ліцензії з виробництва теплової енергії.

6. У разі втрати ліцензії одержувач зобов'язаний звернутися до адміністративного органу із заявою про видачу дубліката ліцензії, до якої додається документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.

Якщо бланк ліцензії непридатний для користування внаслідок його пошкодження, одержувач подає до адміністративного органу:

заяву про видачу дубліката ліцензії;

непридатну для користування ліцензію;

документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.

Одержувач, який подав заяву та відповідні документи для видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої, може провадити свою діяльність на підставі довідки про подання заяви про видачу дубліката ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, яка видається адміністративним органом у разі подання заяви про видачу дубліката ліцензії.

У разі видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої адміністративний орган приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, з внесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня.

7. Адміністративний орган приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви. Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) одержувачеві в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови. Адміністративний орган повинен оформити ліцензію не пізніше ніж за три робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.

Якщо одержувач протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не подав документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, або не звернувся до адміністративного органу для отримання оформленої ліцензії, адміністративний орган, який оформив ліцензію, має право скасувати рішення про видачу ліцензії або прийняти рішення про визнання такої ліцензії недійсною.

Адміністративний орган протягом трьох робочих днів з дати одержання заяви про видачу дубліката ліцензії видає одержувачеві дублікат ліцензії замість втраченої або пошкодженої.

8. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:

недостовірність даних у документах, поданих одержувачем адміністративної послуги, для отримання ліцензії;

невідповідність одержувача згідно з поданими документами ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії.

У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у документах, поданих одержувачем адміністративної послуги про видачу ліцензії, суб'єкт господарювання може подати до адміністративного органу нову заяву про видачу ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

9. Одержувач отримує ліцензію на право провадження діяльності з виробництва теплової енергії на бланку ліцензії єдиного зразка.

10. Плата за надання адміністративної послуги становить одну мінімальну заробітну плату виходячи з її розміру, що діє на дату прийняття адміністративним органом рішення про видачу ліцензії, крім плати, розмір якої встановлений законами.

За видачу дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої ліцензії справляється плата у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

11. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, встановлені законодавством України про державну службу.

12. Подання документів та видача ліцензій на право провадження діяльності з виробництва теплової енергії здійснюється за адресою: 65107, м. Одеса, вул. Канатна, 83, каб. 501.


13. Прийом документів та видача ліцензій на право провадження діяльності з виробництва теплової енергії здійснюється за графіком: (Розпорядження N 710/А-2011)

понеділок - п'ятниця - з 9.00 до 20.00; (Розпорядження N 710/А-2011)

субота - з 9.00 до 16.00; (Розпорядження N 710/А-2011)

обідня перерва: з 13.00 до 13.45. (Розпорядження N 710/А-2011)

(пункт 13 у редакції розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 01.09.2011 р. N 710/А-2011) (Розпорядження N 710/А-2011)

14. Адміністративна послуга надається в порядку надходження заявок, який визначається за датами їх реєстрації.

15. Інформація про цей Стандарт та про надання адміністративної послуги надається одержувачеві безкоштовно шляхом:

розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Головного управління розвитку інфраструктури та енергозабезпечення Одеської обласної державної адміністрації: http://gupri.odessa.gov.ua;

надання консультацій за контактним телефоном: (048) 700-67-46;

надання письмових роз'яснень на письмовий запит одержувача адміністративної послуги.

16. Під час надання адміністративної послуги поділ одержувачів на категорії не передбачається.

17. Скарги надаються на адресу Одеської обласної державної адміністрації: 65032, м. Одеса, проспект Шевченка, 4. Скарги розглядаються в установленому законодавством порядку.

18. Відшкодування одержувачеві адміністративної послуги збитків здійснюється у судовому порядку.

19. Перелік нормативно-правових актів:

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

постанова Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування";

постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 року N 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності";

постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 року N 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу".

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації

Н. А. Чегодар

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
14.01.2011 N 15/А-2011

Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції в Одеській області
24 лютого 2011 р. за N 9/1030

Стандарт
адміністративної послуги з ліцензування господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами

1. Стандарт адміністративної послуги з ліцензування господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами (далі - Стандарт) визначає опис етапів надання адміністративної послуги з ліцензування діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами (далі - адміністративна послуга), склад, послідовність дій одержувача та адміністративного органу, вимоги щодо необхідного рівня її доступності та якості.

2. Адміністративний орган, що надає послугу: Одеська обласна державна адміністрація.

3. Одержувачем адміністративної послуги є суб'єкти господарювання, відповідно до статті 1 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

4. Для одержання адміністративної послуги подаються такі документи:

заява про видачу ліцензії встановленого зразка;

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

засвідчені в установленому порядку копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання та установчих документів;

копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

копії документів, що підтверджують наявність у суб'єкта господарювання матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності, і засвідчені підписом керівника суб'єкта господарювання;

за підписом керівника суб'єкта господарювання перелік трубопроводів, що перебувають у користуванні одержувача, їх технічна характеристика та річні обсяги транспортування теплової енергії;

схема трубопроводів, нанесена на географічну карту місцевості;

перелік приладів обліку та місця їх встановлення;

копія затвердженої місцевим органом виконавчої влади схеми теплопостачання;

баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріпленим печаткою;

засвідчені в установленому порядку копії актів і схем розмежування ділянок обслуговування між суб'єктами господарювання, трубопроводи яких з'єднані між собою;

за підписом керівника суб'єкта господарювання відомості про технічний стан трубопроводів та споруд на них (на підставі експлуатаційної документації на такі об'єкти);

за підписом керівника суб'єкта господарювання відомості про наявність проектної і виконавчої документації на трубопроводи та споруди на них, які використовуються для провадження відповідного виду господарської діяльності;

засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності.

5. Послідовність дій одержувача та адміністративного органу щодо надання та одержання адміністративної послуги:

подання одержувачем адміністративної послуги до Головного управління розвитку інфраструктури та енергозабезпечення Одеської обласної державної адміністрації документів, визначених у пункті 4 цього Стандарту;

прийняття адміністративним органом за описом заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до неї;

отримання одержувачем адміністративної послуги копії опису, з відміткою про дату прийняття документів адміністративним органом та підписом відповідальної особи;

розгляд адміністративним органом документів, поданих одержувачем адміністративної послуги;

прийняття адміністративним органом рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі, або про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду та повідомлення одержувача адміністративної послуги про прийняте рішення в письмовій формі;

подання одержувачем адміністративної послуги документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії;

здійснення адміністративним органом відмітки про дату прийняття документів, що підтверджують внесення одержувачем адміністративної послуги плати за видачу ліцензії, на копії опису, яку було видано одержувачеві адміністративної послуги при прийомі заяви про видачу ліцензії;

видача адміністративним органом ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами;

отримання одержувачем адміністративної послуги ліцензії з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами.

6. У разі втрати ліцензії одержувач зобов'язаний звернутися до адміністративного органу із заявою про видачу дубліката ліцензії, до якої додається документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.

Якщо бланк ліцензії непридатний для користування внаслідок його пошкодження, одержувач подає до адміністративного органу:

заяву про видачу дубліката ліцензії;

непридатну для користування ліцензію;

документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.

Одержувач, який подав заяву та відповідні документи для видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої, може провадити свою діяльність на підставі довідки про подання заяви про видачу дубліката ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, яка видається адміністративним органом у разі подання заяви про видачу дубліката ліцензії.

У разі видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої адміністративний орган приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, з внесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня.

7. Адміністративний орган приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви. Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) одержувачеві в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови. Адміністративний орган повинен оформити ліцензію не пізніше ніж за три робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.

Якщо одержувач протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не подав документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, або не звернувся до адміністративного органу для отримання оформленої ліцензії, адміністративний орган, який оформив ліцензію, має право скасувати рішення про видачу ліцензії або прийняти рішення про визнання такої ліцензії недійсною.

Адміністративний орган протягом трьох робочих днів з дати одержання заяви про видачу дубліката ліцензії видає одержувачеві дублікат ліцензії замість втраченої або пошкодженої.

8. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:

недостовірність даних у документах, поданих одержувачем адміністративної послуги, для отримання ліцензії;

невідповідність одержувача згідно з поданими документами ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії.

У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у документах, поданих одержувачем адміністративної послуги про видачу ліцензії, суб'єкт господарювання може подати до адміністративного органу нову заяву про видачу ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

9. Одержувач отримує ліцензію на право провадження діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами на бланку ліцензії єдиного зразка.

10. Плата за надання адміністративної послуги становить одну мінімальну заробітну плату виходячи з її розміру, що діє на дату прийняття адміністративним органом рішення про видачу ліцензії, крім плати, розмір якої встановлений законами.

За видачу дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої ліцензії справляється плата у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

11. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, встановлені законодавством України про державну службу.

12. Подання документів та видача ліцензій на право провадження діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами здійснюється за адресою: 65107, м. Одеса, вул. Канатна, 83, каб. 501.


13. Прийом документів та видача ліцензій на право провадження діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами здійснюється за графіком: (Розпорядження N 710/А-2011)

понеділок - п'ятниця - з 9.00 до 20.00; (Розпорядження N 710/А-2011)

субота - з 9.00 до 16.00; (Розпорядження N 710/А-2011)

обідня перерва: з 13.00 до 13.45. (Розпорядження N 710/А-2011)

(пункт 13 у редакції розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 01.09.2011 р. N 710/А-2011) (Розпорядження N 710/А-2011)

14. Адміністративна послуга надається в порядку надходження заявок, який визначається за датами їх реєстрації.

15. Інформація про цей Стандарт та про надання адміністративної послуги надається одержувачеві безкоштовно шляхом:

розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Головного управління розвитку інфраструктури та енергозабезпечення Одеської обласної державної адміністрації: http://gupri.odessa.gov.ua;

надання консультацій за контактним телефоном: (048) 700-67-46;

надання письмових роз'яснень на письмовий запит одержувача адміністративної послуги.

16. Під час надання адміністративної послуги поділ одержувачів на категорії не передбачається.

17. Скарги надаються на адресу Одеської обласної державної адміністрації: 65032, м. Одеса, проспект Шевченка, 4. Скарги розглядаються в установленому законодавством порядку.

18. Відшкодування одержувачеві адміністративної послуги збитків здійснюється у судовому порядку.

19. Перелік нормативно-правових актів:

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

постанова Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування";

постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 року N 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності";

постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 року N 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу".

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації

Н. А. Чегодар

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
14.01.2011 N 15/А-2011

Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції в Одеській області
24 лютого 2011 р. за N 10/1031

Стандарт
адміністративної послуги з ліцензування господарської діяльності з постачання теплової енергії

1. Цей Стандарт адміністративної послуги з ліцензування господарської діяльності з постачання теплової енергії (далі - Стандарт) визначає опис етапів надання адміністративної послуги з ліцензування діяльності з постачання теплової енергії (далі - адміністративна послуга), склад, послідовність дій одержувача та адміністративного органу, вимоги щодо необхідного рівня її доступності та якості.

2. Адміністративний орган, що надає послугу: Одеська обласна державна адміністрація.

3. Одержувачем адміністративної послуги є суб'єкти господарювання, відповідно до статті 1 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

4. Для одержання адміністративної послуги подаються такі документи:

заява про видачу ліцензії встановленого зразка;

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

засвідчені в установленому порядку копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання та установчих документів;

копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

перелік приладів обліку та місця їх встановлення;

відомості за підписом керівника суб'єкта господарювання щодо обсягів постачання теплової енергії;

баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріпленим печаткою.

5. Послідовність дій одержувача та адміністративного органу щодо надання та одержання адміністративної послуги:

подання одержувачем адміністративної послуги до Головного управління розвитку інфраструктури та енергозабезпечення Одеської обласної державної адміністрації документів, визначених у пункті 4 цього Стандарту;

прийняття адміністративним органом за описом заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до неї;

отримання копії опису, з відміткою про дату прийняття документів адміністративним органом та підписом відповідальної особи;

розгляд адміністративним органом документів, поданих одержувачем адміністративної послуги;

прийняття адміністративним органом рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі, або про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду та повідомлення одержувача адміністративної послуги про прийняте рішення в письмовій формі;

подання одержувачем адміністративної послуги документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії;

здійснення адміністративним органом відмітки про дату прийняття документів, що підтверджують внесення одержувачем адміністративної послуги плати за видачу ліцензії, на копії опису, яку було видано одержувачеві адміністративної послуги при прийомі заяви про видачу ліцензії;

видача адміністративним органом ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії;

отримання одержувачем адміністративної послуги ліцензії з постачання теплової енергії.

6. У разі втрати ліцензії одержувач зобов'язаний звернутися до адміністративного органу із заявою про видачу дубліката ліцензії, до якої додається документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.

Якщо бланк ліцензії непридатний для користування внаслідок його пошкодження, одержувач подає до адміністративного органу:

заяву про видачу дубліката ліцензії;

непридатну для користування ліцензію;

документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.

Одержувач, який подав заяву та відповідні документи для видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої, може провадити свою діяльність на підставі довідки про подання заяви про видачу дубліката ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, яка видається адміністративним органом у разі подання заяви про видачу дубліката ліцензії.

У разі видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої адміністративний орган приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, з внесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня.

7. Адміністративний орган приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви. Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) одержувачеві в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови. Адміністративний орган повинен оформити ліцензію не пізніше ніж за три робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.

Якщо одержувач протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не подав документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, або не звернувся до адміністративного органу для отримання оформленої ліцензії, адміністративний орган, який оформив ліцензію, має право скасувати рішення про видачу ліцензії або прийняти рішення про визнання такої ліцензії недійсною.

Адміністративний орган протягом трьох робочих днів з дати одержання заяви про видачу дубліката ліцензії видає одержувачеві дублікат ліцензії замість втраченої або пошкодженої.

8. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:

недостовірність даних у документах, поданих одержувачем адміністративної послуги, для отримання ліцензії;

невідповідність одержувача згідно з поданими документами ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії.

У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у документах, поданих одержувачем адміністративної послуги про видачу ліцензії, суб'єкт господарювання може подати до адміністративного органу нову заяву про видачу ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

9. Одержувач отримує ліцензію на право провадження діяльності з постачання теплової енергії на бланку ліцензії єдиного зразка.

10. Плата за надання адміністративної послуги становить одну мінімальну заробітну плату виходячи з її розміру, що діє на дату прийняття адміністративним органом рішення про видачу ліцензії, крім плати, розмір якої встановлений законами.

За видачу дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої ліцензії справляється плата у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

11. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, встановлені законодавством України про державну службу.

12. Подання документів та видача ліцензій на право провадження діяльності з постачання теплової енергії здійснюється за адресою: 65107, м. Одеса, вул. Канатна, 83, каб. 501.


13. Прийом документів та видача ліцензій на право провадження діяльності з постачання теплової енергії здійснюється за графіком: (Розпорядження N 710/А-2011)

понеділок - п'ятниця - з 9.00 до 20.00; (Розпорядження N 710/А-2011)

субота - з 9.00 до 16.00; (Розпорядження N 710/А-2011)

обідня перерва: з 13.00 до 13.45. (Розпорядження N 710/А-2011)

(пункт 13 у редакції розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 01.09.2011 р. N 710/А-2011) (Розпорядження N 710/А-2011)

14. Адміністративна послуга надається в порядку надходження заявок, який визначається за датами їх реєстрації.

15. Інформація про цей Стандарт та про надання адміністративної послуги надається одержувачеві безкоштовно шляхом:

розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Головного управління розвитку інфраструктури та енергозабезпечення Одеської обласної державної адміністрації: http://gupri.odessa.gov.ua;

надання консультацій за контактним телефоном: (048) 700-67-46;

надання письмових роз'яснень на письмовий запит одержувача адміністративної послуги.

16. Під час надання адміністративної послуги поділ одержувачів на категорії не передбачається.

17. Скарги надаються на адресу Одеської обласної державної адміністрації: 65032, м. Одеса, проспект Шевченка, 4. Скарги розглядаються в установленому законодавством порядку.

18. Відшкодування одержувачеві адміністративної послуги збитків здійснюється у судовому порядку.

19. Перелік нормативно-правових актів:

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

постанова Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування";

постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 року N 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності";

постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 року N 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу".

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації

Н. А. Чегодар

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали