ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 грудня 2011 року N 32

Про затвердження Стандартів надання адміністративних послуг Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України

З метою виконання підпункту 1 пункту 4 Плану заходів щодо реформування системи надання адміністративних послуг, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 N 1076 (План N 1076-р), наказую:

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ НАЕР від 19.11.2010 N 136 "Про затвердження Стандартів надання Національним агентством України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів адміністративних послуг".

2. Затвердити такі, що додаються:

- Стандарт надання адміністративної послуги з видачі свідоцтва про кваліфікацію когенераційної установки;

- Стандарт надання адміністративної послуги з видачі свідоцтва про належність палива до альтернативного та ведення реєстру альтернативних видів палива;

- Стандарт надання адміністративної послуги щодо включення до Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів.

3. Управлінню популяризації та зв'язків з громадськістю (М. Малая) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті Держенергоефективності України.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Голова

М. Пашкевич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держенергоефективності України
29.12.2011 N 32

СТАНДАРТ
надання адміністративної послуги з видачі свідоцтва про кваліфікацію когенераційної установки

1. Реквізити державного органу (структурного підрозділу), що здійснює послугу.

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (далі - Держенергоефективності): пров. Музейний, 12, м. Київ, 01601 (Департамент розвитку відновлюваної енергетики).

Сторінка веб-сайта Держенергоефективності - http://naer.gov.ua/.

2. Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги.

Заявник - власник когенераційної установки або уповноважена ним особа.

3. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги.

Відповідно до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 N 1670 "Про затвердження Порядку проведення кваліфікації когенераційної установки" (далі - Порядок), заявник подає до Держенергоефективності технічну інформацію про когенераційну установку за формою, встановленою Мінекономрозвитку.

4. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги.

4.1. Для одержувача адміністративної послуги:

- подання до Держенергоефективності документів, необхідних для надання адміністративної послуги;

- отримання Свідоцтва про кваліфікацію когенераційної установки або відмови у його видачі.

4.2. Для адміністративного органу:

- розгляд технічної інформації про когенераційну установку;

- прийняття рішення про видачу Свідоцтва про кваліфікацію когенераційної установки або відмову у його видачі;

- у разі прийняття відповідного рішення видача Свідоцтва про кваліфікацію когенераційної установки за формою, встановленою Мінекономрозвитку, або повідомлення заявника про відмову у видачі Свідоцтва про кваліфікацію когенераційної установки;

5. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги.

5.1. Рішення про видачу або відмову у видачі Свідоцтва про кваліфікацію когенераційної установки Держенергоефективності приймає протягом 30 календарних днів з дня подання документів заявником.

5.2. Рішення Держенергоефективності про відмову у видачі зазначеного Свідоцтва (з обґрунтуванням підстав) надсилається не пізніше трьох днів з дня його прийняття заявникові.

5.3. Свідоцтво про кваліфікацію когенераційної установки дійсне протягом одного року.

6. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги.

- невідповідність результатів кваліфікації вимогам, які встановлені статтею 11 Закону України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" до кваліфікаційних показників;

- виявлення в поданих документах недостовірної інформації.

7. Опис результату, який повинен отримати одержувач адміністративної послуги.

7.1. За результатами розгляду технічної інформації когенераційної установки Держенергоефективності приймає рішення про видачу Свідоцтва про кваліфікацію когенераційної установки або відмову у його видачі.

7.2. Про відмову у видачі Свідоцтва про кваліфікацію когенераційної установки (з обґрунтуванням підстав) Держенергоефективності повідомляє заявника у письмовій формі.

8. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена.

Адміністративна послуга надається на безоплатній основі.

9. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації.

Посадова особа, яка безпосередньо забезпечує надання адміністративної послуги, повинна мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності.

Прийом та видача документів здійснюється в Держенергоефективності за адресою: пров. Музейний, 12, м. Київ, 01601.

11. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів та реєстрації документів.

Прийом та видача документів здійснюється відповідно до робочого графіка Держенергоефективності:

Понеділок

- 9.00 - 13.00 та 13.30 - 17.30

Вівторок

- 9.00 - 13.00 та 13.30 - 17.30

Середа

- 9.00 - 13.00 та 13.30 - 17.30

Четвер

- 9.00 - 13.00 та 13.30 - 17.30

П'ятниця

- 9.00 - 13.00 та 13.30 - 17.30

12. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у разі перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги.

Послуга надається в міру надходження звернень заявників та документів у повному обсязі у терміни, визначені законодавством.

13. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги.

Інформація про цей Стандарт та про надання адміністративної послуги надається одержувачеві безкоштовно шляхом:

- розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Держенергоефективності http://naer.gov.ua/;

- надання консультацій за контактними телефонами: 458-00-62; т/ф 456-61-23

14. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту.

У разі звернення заявника з письмовою заявою (скаргою) на дії/бездіяльність працівників адміністративного органу щодо недотримання Стандарту Держенергоефективності розглядає заяву (скаргу) в установленому законодавством порядку і повідомляє заявнику рішення, прийняте за наслідками розгляду скарги.

15. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу.

Виправлення допущених помилок у листі, яким оформлюється рішення про видачу Свідоцтва або про відмову у його видачі, та/або у Свідоцтві, не передбачене.

16. Інше.

 Нормативно-правові акти:

- Закон України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу";

- Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 N 737 "Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг";

- Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 N 1670 "Про затвердження Порядку проведення кваліфікації когенераційної установки";

 

Начальник Управління
нормативно-правового забезпечення

О. Казловцева

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держенергоефективності України
29.12.2011 N 32

СТАНДАРТ
надання адміністративної послуги з видачі свідоцтва про належність палива до альтернативного та ведення реєстру альтернативних видів палива

1. Реквізити державного органу (структурного підрозділу), що здійснює послугу.

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності): пров. Музейний, 12, м. Київ, 01601 (Департамент розвитку відновлюваної енергетики).

Сторінка веб-сайта Держенергоефективності - http://naer.gov.ua/.

2. Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги.

Заявник - заінтересована юридична та/або фізична особа, що виробляє (видобуває) або постачає паливо для підтвердження його належності до альтернативного.

3. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги.

Відповідно до абзацу другого пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.2004 N 1307 "Про порядок видачі свідоцтва про належність палива до альтернативного" (далі - постанова), заявники подають до Держенергоефективності:

- заяву про видачу свідоцтва;

- експертний висновок про наявність ознак альтернативного виду палива.

4. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги.

4.1. Для одержувача адміністративної послуги:

- подання до Держенергоефективності документів, необхідних для надання адміністративної послуги;

- отримання рішення про видачу свідоцтва або відмову у його видачі.

4.2. Для адміністративного органу:

- розгляд заяви та доданих до неї документів;

- прийняття рішення про видачу свідоцтва або відмову в його видачі;

- у разі прийняття відповідного рішення видача свідоцтва за формою згідно з додатком до постанови;

- занесення відомостей про паливо до Реєстру альтернативних видів палива Держенергоефективності у разі видачі заявнику свідоцтва про належність наданого ним палива до альтернативного.

5. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги.

5.1. Держенергоефективності розглядає заяву про видачу свідоцтва про належність палива до альтернативного протягом 10 днів від дня її прийняття.

5.2. Свідоцтво про належність палива до альтернативного видається строком на два роки.

6. Перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги.

Заявнику може бути відмовлено у наданні адміністративної послуги за наявності таких підстав:

- подання документів не в повному обсязі;

- виявлення в поданих документах недостовірної інформації;

- експертний висновок, поданий заявником, не підтверджує відповідності наданого заявником палива ознакам, визначеним у статті 3 Закону України "Про альтернативні види палива", а також обов'язковим для кожного виду палива технічним показникам.

7. Опис результату, який повинен отримати одержувач адміністративної послуги.

7.1. За результатами розгляду заяви заінтересованої особи Держенергоефективності приймає рішення про видачу свідоцтва про належність палива до альтернативного або відмову у його видачі.

7.2. Про відмову у видачі свідоцтва про належність палива до альтернативного Держенергоефективності повідомляє заявника у письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови.

7.3. В разі видачі заявнику свідоцтва про належність наданого ним палива до альтернативного Держенергоефективності заносить відомості про це паливо до Реєстру альтернативних видів палива Держенергоефективності.

8. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена.

- Адміністративна послуга надається на безоплатній основі відповідно до пункту 6 Порядку проведення експертизи для підтвердження належності палива до альтернативного, затвердженого наказом Держкоменергозбереження від 10.12.2004 N 183 (зареєстрований в Мін'юсті 27.12.2004 за N 1647/10246).

9. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до кваліфікації.

Посадова особа, яка безпосередньо забезпечує надання адміністративної послуги, повинна мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності.

Прийом та видача документів здійснюється в Держенергоефективності за адресою: пров. Музейний, 12, м. Київ, 01601.

11. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів та реєстрації документів.

Прийом та видача документів здійснюється відповідно до робочого графіка Держенергоефективності:

Понеділок

- 9.00 - 13.00 та 13.30 - 17.30

Вівторок

- 9.00 - 13.00 та 13.30 - 17.30

Середа

- 9.00 - 13.00 та 13.30 - 17.30

Четвер

- 9.00 - 13.00 та 13.30 - 17.30

П'ятниця

- 9.00 - 13.00 та 13.30 - 17.30

12. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у разі перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги.

Послуга надається в міру надходження звернень заявників та документів у повному обсязі у терміни, визначені законодавством.

13. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги.

Інформація про цей Стандарт та про надання адміністративної послуги надається одержувачеві безкоштовно шляхом:

- розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Держенергоефективності http://naer.gov.ua/;

- надання консультацій за контактними телефонами: 458-00-62; т/ф 456-61-23

14. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту. У разі звернення заявника з письмовою заявою (скаргою) на дії/бездіяльність працівників адміністративного органу щодо недотримання Стандарту Держенергоефективності розглядає заяву (скаргу) в установленому законодавством порядку і повідомляє заявнику рішення, прийняте за наслідками розгляду скарги.

15. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу.

Виправлення допущених помилок у листі, яким оформлюється рішення про видачу Свідоцтва або про відмову у його видачі, та/або у Свідоцтві, не передбачене.

16. Інше.

Нормативно-правові акти:

- Закон України "Про альтернативні види палива";

- постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 N 737 "Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг";

- постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2004 N 1307 "Про порядок видачі свідоцтва про належність палива до альтернативного";

- наказ Держкоменергозбереження від 10.12.2004 N 183 "Про затвердження Порядку проведення експертизи для підтвердження належності палива до альтернативного" (зареєстрований в Мін'юсті 27.12.04 за N 1647/10246).

 

Начальник Управління
нормативно-правового забезпечення

О. Казловцева

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держенергоефективності України
29.12.2011 N 32

СТАНДАРТ
надання адміністративної послуги щодо включення до Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів

1. Реквізити державного органу (структурного підрозділу), що здійснює послугу.

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності): пров. Музейний, 12, м. Київ, 01601 (Департамент розвитку відновлюваної енергетики).

Сторінка веб-сайта Держенергоефективності - http://naer.gov.ua/.

2. Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги.

Заявники - юридичні особи, які займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів та включені до галузевих програм з енергозбереження і за результатами проведення експертизи органами Держенергоефективності отримали висновок про відповідність енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів, що вже впроваджені або знаходяться на стадії розробки та впровадження, критеріям енергозбереження.

3. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги.

Відповідно до пунктів 2.4 та 2.5 Порядку включення до Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів, затвердженого наказом НАЕР від 01.04.2008 N 49 (далі - Порядок), для включення до Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів (далі - Реєстр) юридичні особи подають такі документи:

- заяву, оформлену згідно з додатком 3 до Порядку;

- копії установчих документів;

- висновок державної експертизи з енергозбереження про відповідність енергозберігаючих заходів та/або енергоефективних проектів, що вже впроваджені на підприємстві або знаходяться на стадії розробки та впровадження, критеріям енергозбереження;

- копію затвердженої та погодженої в установленому порядку галузевої програми енергозбереження, до якої включені енергозберігаючі заходи або енергоефективні проекти юридичної особи, завірена відповідним органом виконавчої влади;

- розрахунки очікуваних втрат доходів державного бюджету у зв'язку з наданням юридичній особі податкових пільг та пропозиції щодо джерел їх покриття;

- клопотання міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади відповідної галузі про включення юридичної особи до Реєстру з підтвердженням джерел покриття втрат доходів державного бюджету.

4. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги.

4.1. Для одержувача адміністративної послуги:

- подання до Держенергоефективності документів, необхідних для надання адміністративної послуги;

- отримання рішення про включення або відмову у включенні до Реєстру.

4.2. Для адміністративного органу:

- реєстрація поданих заявником документів;

- розгляд та перевірка даних, що містяться у поданих документах;

- прийняття рішення про включення або відмову у включенні до Реєстру;

- видача юридичній особі відповідного Свідоцтва у разі позитивного рішення щодо включення до Реєстру або відмова у його видачі.

5. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги.

Рішення про включення або відмову у включенні до Реєстру Держенергоефективності приймає у термін не пізніше 30 днів з дня реєстрації документів, а в разі необхідності проведення додаткової перевірки цей строк може бути продовжений до 60 днів, про що заявник повідомляється письмово.

6. Перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги.

Заявнику може бути відмовлено у наданні адміністративної послуги за наявності таких підстав:

- невідповідність поданих документів вимогам чинного законодавства та пункту 2.5 Порядку;

- негативний висновок державної експертизи з енергозбереження про відповідність енергозберігаючих заходів та/або енергоефективних проектів, що вже впроваджені юридичною особою або знаходяться на стадії розробки та впровадження, критеріям енергозбереження;

- відсутність енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів, що впроваджені або плануються впровадити в галузевій програмі енергозбереження;

- галузева програма енергозбереження, у яку включені енергозберігаючі заходи та енергоефективні проекти юридичної особи, не погоджена з Держенергоефективності.

7. Опис результату, який повинен отримати одержувач адміністративної послуги.

7.1. Прийняття рішення про включення або відмову у включенні до Реєстру за результатами розгляду поданих заявником документів. Про відмову у видачі Свідоцтва Держенергоефективності повідомляє заявника у письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови.

7.2. Включення до Реєстру у разі прийняття відповідного рішення.

7.3. Видача юридичній особі відповідного Свідоцтва у разі позитивного рішення щодо включення до Реєстру.

8. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена.

Адміністративна послуга надається на безоплатній основі.

9. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до кваліфікації.

Посадова особа, яка безпосередньо забезпечує надання адміністративної послуги, повинна мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності.

Прийом та видача документів здійснюється в Держенергоефективності за адресою: пров. Музейний, 12, м. Київ, 01601.

11. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів та реєстрації документів.

Прийом та видача документів здійснюється відповідно до робочого графіка Держенергоефективності:

Понеділок

- 9.00 - 13.00 та 13.30 - 17.30

Вівторок

- 9.00 - 13.00 та 13.30 - 17.30

Середа

- 9.00 - 13.00 та 13.30 - 17.30

Четвер

- 9.00 - 13.00 та 13.30 - 17.30

П'ятниця

- 9.00 - 13.00 та 13.30 - 17.30

12. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у разі перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги

Послуга надається в міру надходження звернень заявників та документів у повному обсязі у терміни, визначені законодавством.

13. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги.

Інформація про цей Стандарт та про надання адміністративної послуги надається одержувачеві безкоштовно шляхом:

- розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Держенергоефективності http://naer.gov.ua/;

- надання консультацій за контактним телефоном: 456-04-09.

14. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту.

14.1. Юридична особа має право оскаржити прийняте рішення у судовому порядку.

14.2. У разі усунення недоліків, які стали підставою для відмови у включенні до Реєстру відповідно до підпункту першого пункту 2.5 цього Порядку, юридична особа має право в місячний строк повторно подати відповідні документи до Держенергоефективності.

15. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу.

Виправлення допущених помилок у Свідоцтві не передбачене. У разі втрати Свідоцтва Держенергоефективності видає його дублікат на прохання одержувача.

16. Інше.

Нормативно-правові акти:

- Податковий кодекс України;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 N 737 "Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг";

- Наказ НАЕР від 01.04.2008 N 49 "Про затвердження Порядку включення до Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів".

 

Начальник Управління
нормативно-правового забезпечення

О. Казловцева

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали